Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOMATOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 908Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/908

Tytuł oryginału: Implanty krok po kroku. Cz. 1: Szczęka
Autorzy: Śliwowski Krzysztof Tomasz
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Kwintesencja 2002, 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il.; 12 cm
Seria: Biblioteka Quintessence
Sygnatura GBL: 819,695 ME

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • dokument audiowizualny


  2/908

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne o śp. drze Alfredzie Stanisławie Manasterskim.
  Autorzy: Kledecki Zbigniew
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.142-143, il.
  Sygnatura GBL: 734,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Manasterski
 • Alfred Stanisław 1930-2002


  3/908

  Tytuł oryginału: Poradnik dentonauty
  Autorzy: Cherczyński Tomasz, Kercz Tomasz Maria
  Źródło: - Łódź, Wydaw. Bestom-Dentonet.pl 2002, 256 s. : il., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 741,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  4/908

  Tytuł oryginału: Zarys kariologii
  Autorzy: Piątowska Danuta, Paul-Stalmaszczyk Małgorzata, Brauman-Furmanek Stefania, Ciesielski Piotr, Szatko Franciszek, Malenta-Markiewicz Ewa, Cynkier Jarosław, Kuźmiński Maciej, Borczyk Dariusz
  Opracowanie edytorskie: Piątowska Danuta (red.).
  Źródło: - Warszawa, Med Tour Press International Wydaw. Medyczne 2002, 266 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 741,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  5/908

  Tytuł oryginału: Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej : praktyczny poradnik dla lekarzy stomatologów i niepublicznych ZOZ-ów. T. 1-3
  Opracowanie edytorskie: Grabe Wojciech F. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. 2002, 3 t. (630 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 640 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 400 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 31 cm.
  Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
  Sygnatura GBL: 802,879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • prawo
 • ekonomika


  6/908

  Tytuł oryginału: Przykład wykorzystania dynamiki organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.36-45, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Realizacja procesu terapeutycznego z zastosowaniem terapii manualnej w modelu holistycznym polega na konsekwentnym podążaniu za nieustanną zmiennością organizmu chorego. Oznacza to, że terapeuta dostosowuje zarówno procedury badawcze, diagnostyczne jak i terapeutyczne do tej zmienności obserwując wnikliwe reakcje chorego na zadawane bodźce. Poprzez wywiad, badanie, poszukuje tych struktur anatomicznych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na powstawanie dolegliwości oraz związków przyczynowo-skutkowych z innymi strukturami, często odległymi od miejsca występowania aktualnego problemu zdrowotnego. Niezwykle pomocny w tym procesie jest test kontrolny, za pomocą którego można określić reakcje natychmiastowe występujące bezpośrednio po wykonaniu konkretnego zabiegu. Test kontrolny, reakcje pozabiegowe oraz reakcje późne potwierdzają lub nie słuszność stawianych hipotez co do przyczyn choroby a jednocześnie ukierunkowują terapię. Warunkiem pozytywnego, stymulującego organizm do zdrowienia, oddziaływania jest bezpośrednie zaangażowanie chorego w proces terapeutyczny poprzez wykonywanie dostosowanych do aktualnego stanu ćwiczeń w autoterapii w celu aktywizacji zasobów własnych organizmu.

  Streszczenie angielskie: The realization of the therapeutic process with manual medicine's application in holistic model depends on consistent continuation for an incessant changeability of patient's organism. The therapist adapts the research, diagnosical and therapeutic procedures and also observes the patient's reaction who responds to given stimulus. The therapist is looking for the anatomical structures thanks to the interview and the research. These structures could have the direct impact on comming the disorders and relationships of casual-effectal structures with those ones which are often remote from the place of topical, salubrious problem's occurrence. Immensely helpful in this process is a checking test by means of which the therapist could defive the immediate reactions appearing directly after carrying out the concrete treatment. The test and the reaction after curative treatment verify or not the fairness of theories about the causes of illness. The circumstances of positive action which lead to health recovery are the following: patient's involvement in therapeutic process (through the right exercises and autotherapy) and derivness from own resources. It often ties up with necessity of making changes in psychic-spiritual and environmental-social spheres.


  7/908

  Tytuł oryginału: Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.46-52, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawiła podstawowe sposoby badania czynnościowego stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni żwaczowych. Zwróciła uwagę na konieczność badania również tych okolic narządu ruchu, które wykazują w patologii czynnościowej największe związki przyczynowo-skutkowe z narządem żucia. Podkreśliła podstawowe znaczenie dokładnego wywiadu, uwzględniającego sferę psychiczno-duchową i środowiskowo-społeczną chorego.

  Streszczenie angielskie: The author has presented basic ways of a functional research of temple-submaxila sewage and masseter muscles. She's paid attention to necesity of testing the regions, which show the biggest connection with organ of mastication in a functional pathology. The author's stressed an importance of a precise interview. This interview underlines patient's psychic-spiritual and environmental-social spheres.


  8/908

  Tytuł oryginału: Leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego w gabinecie ortodontycznym - relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.80-81
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/908

  Tytuł oryginału: Jakość wymowy osób z wadą zgryzu.
  Tytuł angielski: The quality of articulation of patients with occlusion defects.
  Autorzy: Konopska Lilianna
  Źródło: Logopedia 2002: 31 s.157-198, il., tab., bibliogr. s. 194-198, sum. - Art. stanowi obszerny fragm. pracy doktorskiej pt. Zniekształcenia dźwiękowych realizacji fonemów języka polskiego u osób z wadami zgryzu
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/908

  Tytuł oryginału: Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji.
  Tytuł angielski: The realization of Polish language phonemes in persons with primary and/or secondary cleft palate - a survey of selected problems, standpoints and proposals.
  Autorzy: Pluta-Wojciechowska Danuta
  Źródło: Logopedia 2002: 31 s.199-225, bibliogr. s. 223-225, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/908

  Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w przeddyplomowym kształceniu stomatologów.
  Tytuł angielski: Recent trends in undergraduate dental training.
  Autorzy: Przystanowicz Aleksander, Koczorowski Ryszard
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.9-13, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/908

  Tytuł oryginału: Chłoniaki nieziarnicze jamy ustnej i szyi - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Non-Hodgkin's lymphomas oral cavity and neck-diagnosis, treatment.
  Autorzy: Lewandowski Leszek, Nowaczyk Marian Tomasz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.15-18, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/908

  Tytuł oryginału: Analiza faz cyklu komórkowego i apoptozy w komórkach raka płaskonabłonkowego jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of cell cycle phase and apoptosis of squamous cell carcinoma in oral cavity.
  Autorzy: Osmola Krzysztof, Adamska Krystyna, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.19-24, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/908

  Tytuł oryginału: Występowanie cytokeratyn w rakach jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Expression of cytokeratines in oral cancers.
  Autorzy: Lewandowski Leszek, Soroko Sebastian, Jenek Renata
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.25-29, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/908

  Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian urazowych oczodołu.
  Tytuł angielski: Usefulness of computed tomography and magnetic resonance in orbital fractures diagnostic.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Lewandowski Leszek, Grodzki Juliusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.31-35, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/908

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów po resekcji szczęk - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Selected aspects of prosthodontic treatment of patients after maxillectomy - literature review.
  Autorzy: Janknegt Ewa, Koczorowski Ryszard, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.37-44, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/908

  Tytuł oryginału: Przydatność ultrasonografii w diagnostyce ropnych procesów zapalnych twarzy i szyi.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonography in suppurative face and neck inflammations.
  Autorzy: Antkowiak Iwetta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.45-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/908

  Tytuł oryginału: Ocena procesów zapalnych towarzyszących nowotworom złośliwym na podstawie badań wybuchu tlenowego w komórkach fagocytujących.
  Tytuł angielski: The assessment of inflamatory processes concomitant with malignant neoplasia based on research into the respiratory burst of phagocytic cells.
  Autorzy: Bogdanowic-Gapińska Dorota, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.51-56, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/908

  Tytuł oryginału: Przydatność witamin antyoksydacyjnych w profilaktyce i terapii guzów złośliwych jamy ustnej.
  Tytuł angielski: The usefulness of anti-oxidant vitamins in prophylactic and treatment of malignant tumours oral cavity.
  Autorzy: Allecou Doni Mikołaj
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.57-61, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/908

  Tytuł oryginału: Przyczyny retencji trzeciego trzonowca żuchwy - analiza na podstawie zdjęć pantomograficznych.
  Tytuł angielski: Causes of retention of third mandibular molar - analysis on the basis of panoramic radiograms.
  Autorzy: Marchut Tomasz, Różyło-Kalinowska Ingrid
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.63-70, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  21/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elementów skończonych w stomatologii.
  Tytuł angielski: Application of the finite element method in dentistry.
  Autorzy: Mazan Krzysztof, Sokalski Jerzy
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.71-75, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/908

  Tytuł oryginału: Materiały cyrkonowe jako alternatywa w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Zirconia materials as an alternative in dental prosthetics.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Linkowska-Świdzińska Kamila
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.77-83, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/908

  Tytuł oryginału: Powikłanie leczenia implantoprotetycznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complications of implantoprosthetic treatment - case report.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sokalski Jerzy, Gajdus Przemysław, Muszalski Bartłomiej
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.85-89, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  24/908

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania tytanu w rehabilitacji protetycznej.
  Tytuł angielski: The possibilities of use of titanium in prosthodontic rehabilitation.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sikorska Barbara
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.91-96, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/908

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki choroby próchnicowej (diagnodent - doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Chosen items of dental caries diagnosis (diagnodent).
  Autorzy: Kubić Beata, Krawczyk Dorota, Pels Elżbieta, Opałczyński Zbigniew, Mielnik-Błaszczak Maria, Michałowski Artur
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.97-100, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/908

  Tytuł oryginału: Rola fluoru w procesie remineralizacji na podstawie piśmiennictwa i badań własnych.
  Tytuł angielski: The role of fluorine in the process of enamel remineralization in the literature and in a personal investigation.
  Autorzy: Surdacka Anna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.101-105, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/908

  Tytuł oryginału: Zależność między układem grupowym krwi AB0 a podatnością na procesy zapalne w przyzębiu.
  Tytuł angielski: The correlation between AB0 blood groups and susceptibility to periodontal disease.
  Autorzy: Wyganowska Marzena, Kręgielczak Agnieszka, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.107-114, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/908

  Tytuł oryginału: Stan wiedzy z zakresu podstawowej profilaktyki stomatologicznej wśród matek i nauczycieli dzieci z województwa leszczyńskiego.
  Tytuł angielski: The level of dental prophylaxis knowledge among mothers and teachers of children from Leszno region.
  Autorzy: Wędrychowicz-Welman Anna, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.115-125, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/908

  Tytuł oryginału: Przegląd metod wybielania zębów - wady i zalety.
  Tytuł angielski: Review of tooth - bleaching methods - advantages and disadvantages.
  Autorzy: Mazur-Koczorowska Anna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.127-133, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/908

  Tytuł oryginału: Wybielanie przebarwionych zębów bezmiazgowych - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Bleaching of discolored pulpless teeth - case reports.
  Autorzy: Marciniecka-Hędzelek Jolanta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.135-140, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  31/908

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowe typu inlay-onlay jako czynnościowa i estetyczna alternatywa dla uzupełnień amalgamatowych - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Inlay-onlay inserts as functional and aesthetic alternatives to amalgam restorations literature review.
  Autorzy: Uram Kryspin
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.141-147, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/908

  Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa na temat resorpcji zębów: etiologia, klasyfikacja, leczenie.
  Tytuł angielski: Literature review of root resorption-etiology, classification and treatment.
  Autorzy: Prymas Anna, Król-Nelke Anna, Napiontek-Kubanek Hanna, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.149-153, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/908

  Tytuł oryginału: Występowanie próchnicy i wad zgryzu u 15-letniej młodzieży wiejskiej z powiatu siedleckiego.
  Tytuł angielski: Caries prevalence and presence of malocclusion of 15-year-old schoolchildren of rural Siedlce region.
  Autorzy: Małkiewicz Konrad
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.155-161, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  34/908

  Tytuł oryginału: Leczenie dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia.
  Tytuł angielski: Treatment of children with cleft lip and palate.
  Autorzy: Mikulewicz Marcin, Matthews-Brzozowska Teresa
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.163-172, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/908

  Tytuł oryginału: Zespół Papillona-LefŠvre'a u 4-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Papillon-LefŠvre syndrome in a 4 year old boy.
  Autorzy: Markunina Marta, Piotrowski Paweł
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.173-178, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska


  36/908

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zabiegów higienicznych z użyciem elektrycznej szczoteczki do zębów Actibrush firmy Colgate u dzieci.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectivenes of plaque control in children using the Colgate Actibrush.
  Autorzy: Markunina Marta, Marcinowska Barbara, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.179-187, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/908

  Tytuł oryginału: Ocena periodontologicznych potrzeb leczniczych uczniów szkoły specjalnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of the needs of the periodontical treatment in students of a school for the mentally retarded.
  Autorzy: Opydo-Szymaczek Justyna, Kaczmarek Aleksandra, Krokos Katarzyna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.189-195, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeciwzapalnych leków sterydowych w chorobach błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Steroid antiinflammatory drugs use in treatment of oral mucosa diseases.
  Autorzy: Szponar Elżbieta, Babiak Małgorzata
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.197-203, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/908

  Tytuł oryginału: Operacyjne usuwanie dolnych zębów mądrości na podstawie piśmiennictwa oraz historii chorób pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej AM w Poznaniu w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Surgical extraction of lower wisdom teeth - a survey based on the literature and the patients treatmentin the Surgical Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy in Poznań in the years 1990-2000.
  Autorzy: Fiebig Hanna, Andrzejewska Anna, Jankowska Lucyna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.205-310, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  40/908

  Tytuł oryginału: Analiza zabiegów resekcji wierzchołka korzenia zęba, przeprowadzonych w Zakładzie Chirurgii IS AM w Poznaniu, w okresie 1990-2000.
  Tytuł angielski: Apicectomy review study performed during 1990-2000, at Department of Dental Surgery Institute of Dentistry in Medical University in Poznań.
  Autorzy: Savan Adnan, Janus Rafał
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.211-217, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  41/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z kursu prof. Bernardo Garcia w Warszawie [31.05-02.06.2002 r.].
  Autorzy: Biedziak Barbara, Kopczyński Przemysław, Kurzawski Mateusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.219-220
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1997-2000.
  Autorzy: Dorocka-Bobkowska B[arbara], Borysewicz-Lewicka M[aria]
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.221-227
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  43/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
  Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  44/908

  Tytuł oryginału: XIII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna [pt.] Postępy stomatologii klinicznej. [Streszczenia referatów].
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.237-244 - 13 Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna pt. Postępy stomatologii klinicznej Poznań 09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  45/908

  Tytuł oryginału: Ocena strukturalna i czynnościowa aparatu mowy w wadzie rozszczepowej twarzy.
  Tytuł angielski: Structural and functional assessment of the speech apparatus in the cleft face syndrome.
  Autorzy: Hortis-Dzierzbicka Maria, Stecko Elżbieta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.87-90, bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/908

  Tytuł oryginału: Jakość realizacji polskich fonemów dentalnych u osób z wadą zgrzu.
  Tytuł angielski: The quality of performance of Polish dental phonemes with occlusion abnormalities.
  Autorzy: Konopska Lilianna
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.105-114, il., tab., bibliogr. s. 113-114, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/908

  Tytuł oryginału: Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego.
  Tytuł angielski: The realization of the /t/ phoneme in respect of the point of articulation in patients with primary and/or secondary cleft palate.
  Autorzy: Pluta-Wojciechowska Danuta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.115-130, il., tab., bibliogr. s. 129-130, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  48/908

  Tytuł oryginału: Wiek zębowy w relacji do sposobu żywienia uczniów z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego.
  Tytuł angielski: Dental age in the relation with nutrition model of schoolchildren from swimming classes of championship school.
  Autorzy: Dyras Marta, Łyszczarz Justyna, Wójtowicz Barbara, Jankowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.662-667, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wieku kalendarzowego z wiekiem zębowym w aspekcie podaży podstawowych składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makroelementów oraz witamin. Badaniami objęto 79 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z klas pływackich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Przeprowadzono kompleksowe badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu uzębienia, poziom higieny jamy ustnej oraz występowanie wad zgryzowych i zębowych. Indywidualną dzienną podaż produktów odżywczych oceniono na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z 3 kolejnych dni, uwzglęniającego ilości produktów w każdym posiłku, liczbę posiłków i czas ich spożycia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od różnicy między wiekiem zębowym a kalendarzowym. Ząbkowanie o czasie stwierdzono u 25 uczniów (grupa I), przyspieszone ząbkowanie zębów stałych u 36 (grupa II), a ząbkowanie opóźnione u 18 (grupa III). W grupach II i III stwierdzono niższą od poziomu bezpiecznego podaż wapnia (80 proc. uczniów tych grup) oraz żelaza (55 proc.). W zakresie pozostałych mikro- i makroelementów nieprawidłowości stanu odżywienia stwierdzono głównie u osób z opóźnionym ząbkowaniem. Niedobory w zakresie podaży magnezu dotyczyły 77 proc., natomiast cynku 72 proc. uczniów. W grupie uczniów z przyspieszonym ząbkowaniem niedobory te kształtowały się na poziomie 40 proc. W zakresie podaży witamin w obu grupach stwierdzono zaniżoną podaż niacyny (39 proc.) oraz ryboflawiny (25 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of calendar age with dental age in the aspect of basic nutritional ingredients intake with precise taking into consideration microelements, macroelements and vitamins. 79 schoolchildren from swimming classes of championship school in Cracow aged 10 - 13 were included in the examination. Among this group of pupils 24-hour recall and complex dental examination including the estimation of dental status, the hygienic status of oral cavity were conducted and the presence of dental and occlusion defects were estimated. 24-hour recall including 3 following days contained the number of products in every meal, the number of meals and the time of their consumption. The schoolchildren were divided into 3 groups on the ground of the difference between dental and calendar age. Dentition on time (no more than 5 months difference between dental and calendar age) was stated by 25 pupils - group I. Accelerated dentition of fixed teeth was observed by 36 pupils - group II and delayed dentition by 18 persons - group III. In all groups lower than safe calcium intake (80 p.c. of pupils from these groups) and iron intake (55 p.c.) was noticed. In the range of left micro- and macroelements the disturbances in nutritional status were mainly stated by persons with delayed dentition. The shortages in Magnesium intake concerned 67 p.c. of school children and in Zinc intake - 72 p.c. In the group of schoolchildren with accelerated dentition these ...


  49/908

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności antyoksydacyjnej śliny w odniesieniu do stanu uzębienia i higieny jamy ustnej w grupie młodych sportowców.
  Tytuł angielski: Disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability lie at the basis of many pathologic reactions.
  Autorzy: Łyszczarz Robert, Stypułkowska Jadwiga, Stępniewski Marek, Szot Wojciech M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.768-772, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: U podłoża wielu patomechanizmów leżą zaburzenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenu a wydolnością układu antyoksydacyjnego organizmu. Oceniano zdolność antyoksydacyjną śliny wyrażoną zdolnością do redukcji jonu żelazawego (FRAP - ferric reducing ability of plasma). Przebadano 74 uczniów wyselekcjonowanych z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego (w wieku 11,48 ń 0,48 roku). Stan jamy ustnej oceniano w badaniu klinicznym, przy oświetleniu sztucznym z użyciem zgłębnika i lusterka stomatologicznego. Badanie obejmowało ocenę higieny jamy ustnej (wskaźnik API), ocenę stanu uzębienia (wskaźnik PUW) oraz procent PUW (PUW w stosunku do liczby badanych zębów). FRAP oznaczany był metodą kolorymetryczną w ślinie. Średnia wartość FRAP wynosiła 0,55 ń 0,11 mmol/l. Wartość 0,443 uznano jako dolną granicę normy. Poniżej tej wartości znalazło się 20 proc. badanych (15 dzieci - grupa I), powyżej pozostałe 80 proc. (59 dzieci - grupa II). W obu grupach wartość wskaźnika higieny jamy ustnej (API)) nie przekraczała 25 proc., co odpowiada obtymalnej higienie jamy ustnej. W grupie dzieci o obniżonej zdolności antyoksydacyjnej (grupa I) stwierdzono wyższy wskaźnik PUW (4,2 gr I/2,8 gr II) oraz wyższy procent PUW (16,69 gr I/12,75 gr II). Obniżony FRAP wykazywał zbieżność z gorszym stanem uzębienia. Istotną nowością niniejszej pracy jest próba powiązania stanu uzębienia z wartością FRAP; wskaźnika stosowanego dotychczas jedynie do oceny zdolności antyoksydacyjnych surowicy krwi.

  Streszczenie angielskie: At a basis of many pathologic reactions lie disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability, In our study we evaluate antioxidant capability of saliva, as a Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). 74 pupils selected from active swimmer class (age 11.48 ń 0.48) were included into our study. Children examination consisted of evaluation of oral cavity Approximated Plate Index (API), tooth decay index (PUW) and p.c. PUW (PUW as a fraction of all evaluated teeth). The average FRAP was 0.55 ń 0.11 mmol/l. Value of 0.44 was selected as a lower normal limit. 20 p.c. of children (group I) were below that value, while the rest 80 p.c. (group II) achieved values above this limit. Both groups had API Index values below 25 p.c., which comply as an optimum hygiene of oral cavity. We also observed greater PUW values in group I when copared to group II 4.2 vs 2.8 respectively), and greater p.c. PUW (16.69 vs 12.75). Decreased values of FRAP indicated convergence with worse status of oral cavity. Significant novelty of our study is correlation between oral cavity status and FRAP, which until now was only used for determination of antioxidant capability of blood plasma.


  50/908

  Tytuł oryginału: Rola przewlekłych bakteryjnych zakażeń zębopochodnych w etiopatogenezie choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: The role of chronic dental bacterial infections in the aetiopathogenesis of ischaemic heart disease.
  Autorzy: Stypułkowska Jadwiga, Łyszczarz Robert, Błażowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.922-926, bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe infekcje zębopochodne, nawet o niewielkim nasileniu, są potencjalnym źródłem rozwoju zmian miażdżycowych, będących główną przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Aktualnie wymienia się wiele czynników ryzyka zmian miażdżycowych, ich rozwój związany jest jednak przede wszystkim z zaburzoną funkcją śródbłonka naczyń, aktywacją płytek krwi oraz zmianami oksydacyjnymi lipoprotein zawartych w osoczy. Coraz częściej wśród czynników "urazowych" mogących powodować ogniska uszkodzenia śródbłonka, wymienia się czynnnik bakteryjny. Istotną rolę wydają się tu odgrywać endotoksyny, substancje o budowie lipopolisacharydowej (LPS), wchodzące w skład ściany różnych gatunków bakterii (głównie Gram-ujemnych). W wyniku rozpadu komórki bakteryjnej dochodzi do uwolnienia endotoksyn, które bezpośrednio doprowadzają do uszkodzenia komórek endothelium. Oprócz bezpośredniego wpływu endotoksyny aktywują komórki fagocytujące, które w efekcie uwalniają reaktywne rodniki ponadtlenkowe uszkadzające śródbłonek naczyniowy. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechionymi przewlekłymi infekcjami bakteryjnymi u ludzi są choroby przyzębia, zębów oraz ich zapalne powikłania w zakresie tkanek miękkich i kości szczękowych. Jamę ustną kolonizuje 300 - 400 różnych gatunków bakterii. W przypadku zębopochodnych zakażeń bakteryjnych dochodzi u pacjentów do bakteriemii, po tak powszechnie wykonywanych zabiegach jak ekstrakcja zęba, leczenie endodontyczne, czy zabiegi lecznicze i higieniczne na przyzębiu. Wyniki wielu badań wykazują związek stanu jamy ustnej (liczba ubytków próchnicowych, głębokość kieszonek dziąsłowych, stan takanek okołowierzchołkowych i przyzębia brzeżnego, braki zębowe)...

  Streszczenie angielskie: Chronic dental infections, even of low intensity, may cause the development of atherosclerotic changes in arteries, that lead to coronary heart disease. There are many risk factors for atherosclerosis but the most important are endothelium function disturbances, platelets activation and oxidative changes of plasmatic lipoproteins. Among factors that can induce the epithelium lesions bacterial factor may play an important role. In consequence of the bacterial cell breakdown place the release of endotoxins takes, that lead directly to the damage of endothelial cells. Apart from this direct effect endotoxins activate the fagocytes releasing superoxide reactive radicals, that cause lesions of endothelium. Probably the most widespread chronic bacterial infections in human are the diseases of periodontium and teeth and their inflammatory complications. Oral cavity is colonized by 300 - 400 bacterial species. In the case of dental bacterial infections bcteriemia occurs after such procedures as tooth extraction, endodontic treatment, therapeutic and hygienic interventions on periodoontal tissues. The results of many investigations show the relationship between the oral status (dental and perodontal diseases as chronic oral infections) and disorders of cardiovascular system.


  51/908

  Tytuł oryginału: Występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u osób po 55. roku życia z makroregionu północno-wschodniej Polski.
  Tytuł angielski: Occurence of oral mucosa disorders in people over 55 years of age living in the north-eastern region of Poland.
  Autorzy: Tokajuk Grażyna, Stokowska Wanda, Miksza-Żyłkiewicz Róża
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.178-181, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań epidemiologicznych było zbadanie częstości występowania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem płci i wieku badanych zamieszkujących północno-wschodni region Polski. Na ogólną liczbę 591 zbadanych, zmiany stwierdzono u 149 osób, częściej występowały u mężczyzn i w najmłodszej grupie badanych. Najczęściej notowanymi dolegliwościami były żylaki języka (41,6 proc.), leukoplakia (7,4 proc.) oraz afty i niespecyficzne owrzodzenia (6,04 proc.). Ze względu na częste występowanie zmian należy zwracać szczególną uwagę na dokładną ocenę błony śluzowej jamy ustnej podczas badania stomatologicznego i ogólnolekarskiego.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was the determine the occurrence of pathological changes in oral mucosa in a group of patients from the north-eastern region of Poland. We found mucosal abnormalities in 149 of 591 evaluated patients; the lesions occurred more often in males and in younger age groups. The most frequent changes were various of tongue (41,6 p.c.), leucoplakia (11,4 p.c.), xerostomia (7,4 p.c.), aphtae and nonspecific ulcerations (6,04 p.c.). Because of high frequency of mucosal abnormalities, oral mucosa should be thoroughly evaluated during each dental and medical examination.


  52/908

  Tytuł oryginału: Radiologia stomatologiczna
  Autorzy: White Stuart C., Pharoah Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Różyło T. Katarzyna (red.), Berezowska Magdalena (tł.), Jurkiewicz-Mazurek Magdalena (tł.), Kiworkowa Emma (tł.), Kurczab Piotr (tł.), Marchut Tomasz (tł.), Różyło-Kalinowska Ingrid (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.), Żochowska Elżbieta (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 658 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/908

  Tytuł oryginału: Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena
  Autorzy: McGivney Glen P., Carr Alan B.
  Opracowanie edytorskie: McCracen W. L. (przedm.), Czelej Grzegorz (przedm.), Drobek Wojciech (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 511 s. : il., tab., bibliogr. s. 464-498, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,553

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/908

  Tytuł oryginału: Współczesne protezy stałe
  Autorzy: Rosenstiel Stephen F., Land Martin F., Fujimoto Junhei
  Opracowanie edytorskie: Tomankiewicz Marek (tł.), Panek Halina (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Drobek Wojciech (tł.), Chmiel Grzegorz (tł.), Rancewicz Michał (tł.), Stendera Piotr (tł.), Krawczykowska Honorata (tł.), Dobies Krystyna (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 882 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/908

  Tytuł oryginału: Technika crown down opracowywania kanałów korzeniowych narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi systemu K3 endo.
  Tytuł angielski: The crown down technique - a method of cleaning and shaping root canals using finger and rotary instruments K3 endo.
  Autorzy: Słowik Joanna, Kotulski Sebastian, Maga Iwona
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.5-9, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano technikę crown down opracowywania kanałów korzeniowych z zastosowaniem narzędzi palcowych. Opisano również system narzędzi rotacyjnych K3 firmy Kerr. Wymieniono etapy pracy według tej techniki oraz z zastosowaniem systemu rotacyjnego, wymieniono poszczególne instrumenty oraz kolejność ich zastosowania. Zwrócono również uwagę na szersze zastosowanie stopu niklowo-tytanowego (NiTi) w endodoncji.

  Streszczenie angielskie: In the study we describe the crown down technique as a method of cleaning and shaping root canal. We also describe rotary instrumentation (mainly K3 system). We recommend specific guidelines to maintain proper shaping and filling root canal. The recent advent of nickel-titanium alloy is also discussed.


  56/908

  Tytuł oryginału: Cementowanie adhezyjne całoceramicznych protez stałych - ocena kliniczna cementów Compolute i Variolink II.
  Tytuł angielski: Adhesive cementation all-ceramics fixed dentures - clinical evaluation of luting cements Compolute and Variolink II.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przedstawienie oceny klinicznej materiałów żywicznych Compolute (3M/ESPE) i Variolink II (Ivoclar/Vivadent) do cementowania adhezyjnego całoceramicznych protez stałych. Metoda: Zaprezentowano procedurę postępowania klinicznego zastosowaną podczas cementowania adhezyjnego. Klinicznie przebadano 91 całoceramicznych uzupełnień stałych użytkowanych przez okres ponad 12 miesięcy, zacementowanych materiałem Compolute - 56 przypadków a pozostałych 35 cementem Variolink II. Kontrolowano szczelność brzeżną, przebarwienia, pęknięcia. Wyniki: Wszystkie uzupełnienia stałe w zadawalający sposób spełniały wymogi kliniczne i estetyczne. Wnioski: Wyniki pokazują przydatność cementów żywicznych Compolute i Variolink II do cementowania całoceramicznych uzupełnień.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Clinical evaluation of luting materials Compolute (3M/ESPE) and Variolink II (Ivoclar/Vivadent) used to cement fixed dentures (FD's). Methods: 91 all-ceramics FD's was cemented 56 used Compolute and 35 used Variolink II with clinical procedure. Patients were recalled after cementation (12 months or more) and evaluated FD's using clinical criteria - marginal gap, discoloring, cracks. Results: All all-ceramics FD's cemented using adhesive cementation serves its purposes. Conclusions: These results showed usefulness of Compolute and Variolink II for adhesive cementations all-ceramics restorations.


  57/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych..
  Tytuł angielski: The usage of additional paralleling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 3.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.17-20, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wybrane przypadki zastosowania paralelometru wewnątrzustnego w leczeniu pacjentów z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The clinical usage of the intraoral paralleling devices and its application in the clinical treatment of the patients with fixed and removable prosthodontics.


  58/908

  Tytuł oryginału: Metody wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą kondensacji rozgrzanej gutaperki.
  Tytuł angielski: Root canal obturation methods using condensation of warm gutta-percha technique.
  Autorzy: Jóźwiak Michał
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.21-25, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule autor omawia dostępne systemy wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą termicznej kondensacji gutaperki: kompaktor McSpaddena, Microseal, Thermafill, System B i Obtura II oraz określa ich podstawowe wady i zalety.

  Streszczenie angielskie: In article author presents available various systems of root canal filling by thermocondensation of gutta-percha such as: McSpadden compactor, Microseal, Thermafil, System B and Obtura II. Their basic advantages and disadvantages are discussed.


  59/908

  Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
  Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.


  60/908

  Tytuł oryginału: Kronika Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za rok 2001.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.32-35
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  61/908

  Tytuł oryginału: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Określenie długości roboczej kanału korzeniowego.
  Tytuł angielski: Principles and practice of endodontic treatments. Working Length Determination. P. 5.
  Autorzy: Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.6-14, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określenie długości kanału korzeniowego do której kanał korzeniowy powinien być opracowany i wypełniony jest w endodncji bardzo istotną sprawą. Optymalna długość kanału do której powinno sięgać wypełnienie została ustalona na 1-2 mm od wierzchołka radiologicznego (5,6). Położenie wierzchołka fizjologicznego różni się w poszczególnych zębach i trudno jest go określić na podstawie zdjęcia radiologicznego. Ważna jest ocena odległości wierzchołka anatomicznego od wierzchołka radiologicznego i otworu fizjologicznego (przewężenia okołowierzchołkowego) od otworu anatomicznego. Do tego celu służą urządzenia elektroniczne - endometry, które potrafią "odczytać", kiedy instrument endodontyczny osiąga otwór fizjologiczny do którego kanał powinien być opracowywany i wypełniony. Urządzenia elektroniczne są stosunkowo proste, a ich działanie opiera się na pomiarze oporu elektrycznego. Obecnie stosowane endometry mierzą tę długość również w kanale wilgotnym, dzięki zastosowaniu specjalnych mikroprocesorów. Dzięki temu dokładność pomiarów uległa znaczenej poprawie. Przykładem takich urządzeń może być Root ZX (J. Morita USA) i Rayper 4 (VDW Germany). Na przykładzie tego statniego opisano krok po kroku pomiar kanału korzeniowego.

  Streszczenie angielskie: The objective is to establish the length (or the distance from the apex) at which the canal preparation and subsequent obturation is to be completed. The optimal length has been establish at 1 to 2 mm short of the apex (5,6). Recognize that the apex location varies and these variations usually cannot be determined from a radiograph. Therefore, this determination is an estimate, using average measurements of distances from the apical foramen to the true apex and from the physiological foramen (apical construction) to the apical foramen. These are electronic devices designed to determine canal length by "reading" when periapical tissue has been reached by the file tip at the apical foramen. The electronic principle is relatively simple and is based on electrical resistance. When a circuit is complete (tissue is contacted by the tip of the file), resistance is decreased markedly and current gradually begins to flow. Many of the problems with previous generations of apex locators occurred when the root canal contained moisture rich substances such as exudates, electrolyte like sodium hypochlorite and the products of hemorrhage. New technology in this area has resulted in microprocessors that measure frequency shifts and apical capacitances. As result, accuracy of these locators has improved, especially in the presence of anatomical aberrations and ccanal misture. Examples of these include the Root ZX (J. Morita USA) and Rayper 4 (VDW, Germany).


  62/908

  Tytuł oryginału: Postępowanie protetyczne w schorzeniach przyzębia z zastosowaniem szynoprotez - przypadki własne.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment of periodontal diseases with the usage of frame dentures.
  Autorzy: Chołociński Grzegorz, Horodyska-Gedzar Ewa, Matraszek Halina, Budzińska Alicja
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.16-21, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają metodę postępowania protetycznego u pacjentów ze schorzeniami przyzębia. Zastosowanie szynoprotez w zaawansowanych schorzeniach przyzębia jest metodą z wyboru dającą dobre rezultaty, pozwalające zachować uzębienie resztkowe, zmniejszjąc jego rozchwianie.

  Streszczenie angielskie: Authors, according to their own clinical studies, present the method of a prosthetic treatment of patients suffering from periodontal diseases. The usage of frame dentures in advanced periodontal diseases. The usege of frame dentures in advanced periodontal diseases is the method of choice which gives food results and helps saving remained teeth, decreasig its loosening.


  63/908

  Tytuł oryginału: Podstawy doboru koloru uzupełnień protetycznych w teorii i praktyce.
  Tytuł angielski: The basic of color match of prosthetic reconstructions in theory and clinical practice. P. 1.
  Autorzy: Gała Andrzej, Belska Małgorzata, Nosalik Karol
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.24-27, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W atykule przedstawiono elementy teorii koloru oraz zjawiska fizyczne z nim związane. Objaśniono zasady posługiwania się wybranymi wystemami doboru koloru. Opisano praktyczne wskazówki przydatne podczas doboru koloru uzupelnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The article presents elements of the theory of colour and physical phenomena concerned with it. It explains the rules of employing colour matching system available on the market. There are a few practical hints described essential for a doctor in the process of matching the colour of prosthodontics.


  64/908

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania niektórych preparatów homeopatycznych w stomatologii.
  Tytuł angielski: Possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatology.
  Autorzy: Chołociński Grzegorz, Matlak Jacek
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.28-30, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zasada podobieństwo została już zauważona przez Hipokratesa i jego szkołę, czyli około 500 lat przed naszą erą. Zjawisko to zaczął jednak dopiero badać w XVIII wieku - od 1790 r. - niemiecki lekarz Christian Samuel Hahnemann, będący również chemikiem i toksykologiem. Zauważył między innymi, że chinina, używana w tych czasach do leczenia malarii, powoduje napady gorączki podobne do tych, które towarzyszą malarii. Znając prace szkoły Hipokratesa stwierdził wówczas: wydaje się, że leki mogą leczyć objawy, które same wywołują. (to, co wywołuje chorobę, leczy ją Hipokrates). Taka była hipoteza. Teraz należało ją sprawdzić i Hahnemann zajął się tym zagadnieniem. Artykuł wskazuje na możliwość zastosowania niektórych leków homeopatycznych praktyce stomatologicznej.

  Streszczenie angielskie: The rule of similarity was noticed by Hipokrates and his students about 500 years abefore our age. However tis problem was accurate inspected by a German doctor Christian Samuel Hahnemann, who was a chemist and toxicologist too, in XVIIIth century - since 1790. He has noticed that the chinine, used to treat the malaria, leads to a high body temperature, just like in a malaria stadium. He know Hipokrates's theories, what lead him to the following sentence: Medicines can treat sympthoms, which are caused by those medicines (the thing which causes a disease cures it too - Hipokrates). It was a theory. It had to be checked and Christian Samuel Hahnemann started to work on this problem. This article shows possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatological practice.


  65/908

  Tytuł oryginału: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia podyplomowego obowiązujące w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.
  Autorzy: Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.31-36
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/908

  Tytuł oryginału: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Dostęp do kanału korzeniowego.
  Tytuł angielski: Principles and practice of endodontic treatments. Access preparation to the root canal. P. 4.
  Autorzy: Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.5-12, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dostęp do kanału korzeniowego jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu leczenia endodontycznego. Prawidłowy dostęp do kanału jest kluczem "otwierającym drzwi" do maksymalnie dokładnego: oczyszczenia kanału, nadania mu odpowiedniego kształtu i szczelenego wypełnienia. Trzy podstawowe cele związane z prawidłowym dostępem do kanału są następujące: uzyskanie dostępu do kanału w linii prostej, maksymalne zachowanie grubości ścian zęba w obrębie szyjki, otwarcie komory i usunięcie rogów miazgi. Każde z nich będzie się różniło w zależności od zęba i od jego położenia a często też od stanu zęba w jakim się znajduje (posiada wypełnienia, ubytek próchnicowy itp.), jak i od szczególnych sytuacji. Jak wspopmniałem powyżej, wypreparowanie dostępu do kanału jest bardzo ważnym etapem leczenia kanałowego, a dostęp do kanału w linii prostej jest najistotniejszą fazą preparowania. Idealną sytuacją byłaby taka w której instrment przechodzi poprzez wypreparowany ubytek i komorę do kanału w linii prostej nie dotykając po drodze do żadnej ze ścian zęba. Następnie pierwsze zakrzywienie instrumentu zachodzi dopiero w jednej trzeciej wierzchołkowej części kanału. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale musimy starać się aby do pierwszego zakrzywienia kanału instrument wchodził w linii prostej.

  Streszczenie angielskie: The access preparation is the most important element of the root canal treatment. Access is the key that opens the door to maximize cleaning, shaping, and obturation. The three major objectives of access preparation are as fellow: obtaining straight-line access, conservation of tooth structure - particularly in the area of the teeth cervices, and unroofing the chamber, and exposure and removal of pulp horns. Each of these, of course, will very in approach nd specifics depending on the tooth to be prepared and according to special situation. As stated earlier, access preparation is the most important phase of root canal treatment, and straigh-line access is the most critical aspect of access preparation. The ideal would be to have instruments pass through the chamber without the walls and through the straight part of the canal undeflected. The initial curvature of the instrument should than occur at the first bend of the canal, usually an the apical third of the root. This of course, is not always possible because of crown/root relationships; however, this straight-line access to the first canal curvature is attempted as much as is possible.


  67/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Tytuł angielski: The usage of additional paralelling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 2.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.14-17, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano procedurę pobierania wycisków z zastosowaniem koronowych kopuł transferowych stosowaną w wykonastwie stałych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The technique of taking the impressions for the working cast with the usage of the transfer copings system were described. This procedure is applied in the clinical treatment of the patients with fixed prosthodontics.


  68/908

  Tytuł oryginału: Próchnica zębów - przegląd metod diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Dental caries - a review of the diagnostic methods.
  Autorzy: Chomyszyn-Gajewska Maria, Stachura Magdalena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.19-21, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono różne metody diagnostyki próchnicy zębów. Przedstawiono ich przydatność, możliwości, zalety i wady w rozpoznawaniu wczesnych i zaawansowanych zmian.

  Streszczenie angielskie: After reviewing the articles concerning the subject, various methods of the dental caries diagnostics have been discussed. The discussion was accompanied by the presentation of the usefulness of the methods and possibilities they offer along with their advantages and disadvantages in the diagnostic of the early and advanced changes.


  69/908

  Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie usług medycznych w UKS w Krakowie.
  Tytuł angielski: The computer assistance of medical service in UKS in Cracow.
  Autorzy: Ryniewicz Wojciech, Chołociński Grzegorz, Loster Bartłomiej
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.23-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzemie komputerowego systemu informatycznej obsługi pacjentów pozwoliło na stworzenie centralnej bazy danych o przyjmowanych do leczenia pacjentach, pełnego opisu leczenia i dokonywanych zabiegach oraz danych księgowania i finansowania świadczonych usług. Opracowany system pozwala na wieloparametryczną ocenę skuteczności realizowanego leczenia, bezpośredni wgląd kierownika jednostki w ilość i jakość prowadzonych leczeń, trafność postawionych diagnoz, prawidłowy dobór niezbędnej aparatury diagnostycznej (obrazowej), stopnia wykorzystania stanowisk i aparatury diagnostyki obrazowej, ocenę finasową jednostki a także zabezpieczenie w leki i materiały stomatologiczne. System posiada blok umożliwiający kontrolę prawidłowości działania stanowisk medycznych i będących na ich wuposażeniu urządzeń technicznych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of the computer system of servicing the patients allowed creating the central database containing not only the descriptions of patients, full records of treatment and examinations, but also data concerning accounting and financing of the services provided. The system makes it possible to obtain multaparametric evaluation of executed treatment, direct manager's inspection of the quantity and quality of conducted examinations, accuracy of diagnosis, proper selection of the essential diagnostic apparatus (ilustrate), degree of exploiting the posts and the vivid diagnostic apparatus, financial evaluation of the unit and lastly protection as far as medicines and dental materials are concerned. The system provides also the (block) allowing the control of the proper use of medical posts and equipped technical devices.


  70/908

  Tytuł oryginału: Estetyczna rekonstrukcja siekaczy z zastosowaniem systemu pełnoceramicznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Aesthetic reconstruction of the upper incisors by using all - ceramic system.
  Autorzy: Półchłopek Magdalena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.29-33, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jakość uzupełnień protetycznych ocenia się na podstawie ich funkcjonalności, komfortu użytkowania, zachowania fonetyki oraz walorów estetycznych. Celem pracy było przedstawienie etapów popstępowania klinicznego w wykonawstwie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem nowoczesnego systemu ceramicznego IPS Empress 2 oraz przedstawienie różnic pomiędzy tymi materiałami a materiałami ceramicznymi wymagającymi podbudowy metalowej szczególnie jeżeli chodzi o estetykę uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The success of a dental prosthesis is judged according to function, comfort, phonetic and aesthetic. The purpose of this paper is presented clinical stages of the execution all-ceramic restorations witch the application new ceranic system IPS Empress 2 and the presention a difference between those materials and metal-ceramic restorations. The most important is the aesthetic prosthetic restorations.


  71/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Pierwszej Wschodnio-Europejskiej Konferencji Implantologii Stomatologicznej, Lwów 15-16 marca 2002 r.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.43-44, il. - 1 Wschodnio-Europejska Konferencja Implantoplogii Stomatologicznej Lwów 15-16.03. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/908

  Tytuł oryginału: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej
  Autorzy: Knychalska-Karwan Zofia
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o 2002, 139 s., I-LII s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Po każdym rozdziale zamieszczono tablice z dokumentacją fotograficzną
  Sygnatura GBL: 737,319

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/908

  Tytuł oryginału: 8th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology : programme and abstracts
  Źródło: - [Cracow, b.w. 2002], 96 s., 21 cm. - 8 Europejski Kongres Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Kraków 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 735,461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny


  74/908

  Tytuł oryginału: Ocena akustyczna głosu w przypadkach rozszczepów podniebienia.
  Tytuł angielski: Voice acoustic evaluation for children with cleft palate.
  Autorzy: Gubrynowicz Ryszard, Eberhardt Grażyna, Chojnacka-Wądołowska Danuta, Konopka Cecylia
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.69-76, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy związane z oceną zmian w głosie zachodzących w przypadkach rozszczepów podniebienia miękkiego u dzieci w wieku 3-11 lat. Podstawowym zaburzeniem jest nosowanie ciągłe spowodowane trwałym udziałem części nosowej w formowaniu dźwięków mowy. Potrzeba obiektywnej obserwacji zmian po operacji rozszczepu zachodzących w głosie podczas terapii jest niezbędna do oceny jej wyników, prognozowania końcowego rezultatu dla zastosowanej metody. Omówiono podstawy akustycznej metody oceny nosowania oraz trudności związane z jej stosowaniem w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The study presents some problems related to objective methods of evaluation of nasalization due to a cleft palate. A group of 30 children 3-11 years old were referred for evaluation of nasalization through acoustics. The primary factor of children speech disability with cleft palate is velopharyngeal valving malfunction which results in hypernasal voice quality. The hypernasality is one of the most important features of cleft palate speech and its objective evaluation after surgical operation is recommended to assessment of velopharyngeal insufficiency and therapy efficiency prognosis. Some problems in clinical application of acoustical methods of speech nasality evaluation are discussed.


  75/908

  Tytuł oryginału: CEREC - komputerowy system wykonywania wkładów i nakładów porcelanowych.
  Autorzy: Stupka Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.10-12, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie doświadczeń własnych przedstawiono zasadę działania oraz etapy postępownia klinicznego podczas pracy z urządzeniem CEREC. Zebrano wyniki oraz sformułowano wnioski wynikając z dwuletnich doświadczeń.

  Streszczenie angielskie: The article, based on personal observations, describes the principles of action and stages of clinical procedures using the CEREC apparatus. The results of two years experience are collected and conclusions are drawn.


  76/908

  Tytuł oryginału: BMP - białka wzrostowe kości. Wspieranie sterowanej regeneracji tkanek i leczenia chirurgicznego z użyciem materiałów kościozastępczych. Przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Dudek Daniel, Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.18-22, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody regeneracji ubytków kostnych z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) opartej na materiałach kościozastępczych i błonach zaporowych. Szczególną uwagę zwrócono na użycie czynników wzrostu, a głównie na wspierające te techniki białka morfogenetyczne kości (BMP). Omówiono budowę tych związków, ich właściwości, rodzaje, działanie, możliwości otrzymywane, dostępne nośniki tych białek oraz możliwości zastosowań klinicznych. Opisano wpływ BMP na tkankę kostną w połączeniu z innymi czynnikami wzrostu oraz z materiałami kościozastępczymi, przedstawiono toksyczność BMP i inne niepożądane efekty ich działania. Reasumując, należy stwierdzić, że czynniki wzrostu rodzą nowe możliwości regeneracji ubytków tkanki kostnej.

  Streszczenie angielskie: The study describes methods of bone regeneration using techniques of guided bone regeneration (GBR) and guided tissue regeneration (GTR) using bone substitutes and limiting membranes. Particular attention is drawn to the use of growth indicators, mainly bone morphogenetic proteins (BMP) which support the above mentioned techniques. There is a discussion of the build up of these compounds, their properties, types action, accessibility, available carriers for these proteins and clinical applications. Besides this there is a description of the influence of BMP on bone tissue in association with other growth factors and in association with bone substitute materials. The toxicity of BMP and other undesired side effects of its action are described. In summary, it must be stated that growth factors give rise to new methods of regeneration of bony defects.


  77/908

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie urządzeń ultradźwiękowych w leczeniu kanałowym. Przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Korzeniewska Paulina
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.30-33, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy dotyczące zastosowania urządzeń ultradźwiękowych do opracowania kanałów korzeniowych oraz opisano zasady ich działania. Metody ultradźwiękowego i ręcznego opracowania kanałów korzeniowych zostały porównane pod względem efektywności oczyszczania kanału, jakości otrzymanego kształtu, szybkości pracy oraz częstości występowania powikłań. Okazało się, że podstawowe zalety metod ultradźwiękowych to bardzo efektywne oczyszczanie kanału oraz ułatwienie pracy lekarza stomatologa. Natomiast ich wady to mniej regularny kształt opracowanego kanału oraz mniejsza uniwersalność.

  Streszczenie angielskie: Based on a review of the literature, the article describes current opinions regarding the use of ultrasonic instruments in the preparation of root canals. The principles of their action are also described. Ultrasonic and hand instruments were compared for their effectiveness in canal debridment, speed and incidence of complications. It was found that the basic advantages of ultrasonic instruments are the extremely efficient cleaning of calans and also that they make the task easier for the operator. Their disadvantages are, however, the less regular shape of the instrumented canal and also that they are not as univeresal in application.


  78/908

  Tytuł oryginału: Seminarium endodontyczne w Warszawie.
  Autorzy: Łaszkiewicz Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.38-39, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  79/908

  Tytuł oryginału: O Międzynarodowej Konferencji Periodontologicznej w Jeleniej Górze.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.40, il. - Międzynarodowa Konferencja Periodontologiczna Jelenia Góra 18-20.10. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  80/908

  Tytuł oryginału: Powikłania po chirurgicznej ekstrakcji dolnego zęba mądrości a wiek chorego.
  Autorzy: Kotulski Sebastian, Panaś Maria, Stypułkowska Jadwiga, Solska-Kuczerek Aleksandra
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.42-45, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie na podstawie własnego materiału klinicznego powikłań występujących po ekstrakcjach chirurgicznych trzecich trzonowców w żuchwie ze szczególnym uwzględnieniem ich zależności od wieku pacjenta. Analizie poddano powikłania po chirurgicznym usunięciu 153 zębów dolnych mądrości u 137 pacjentów (88 kobiet i 49 mężczyzn, średnia wieku 28 lat) leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od października 1996 do września 1998 roku. Przeprowadzona analiza dowiodła, że częstość poszczególnych powikłań jest różna w różnych grupach wiekowych. Szczękościsk występował np. u 43 proc. pacjentów młodocianych, a tylko u 9 proc. starszych. Zapalenie ropne zębodołu natomiast było częstsze u pacjentów starszych (18 proc.), podczas gdy u młodszych stanowiło 5 proc. Wyniki obserwacji własnych są zbieżne z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the author's own clinical material, was to describe complications arising from surgical removal of mandibular third molars with particular reference to their dependence on patient age. Complications after surgical removal of 153 lower wisdom teeth in 137 patients (88 females and 49 males, mean age 28 years) were analysed. These patients were treated at the Department of Oral Surgery of the Dental Institute, Collegium Medicum. The Jagiellonian University, during the period October 1996 to September 1998. The study showed that the frequency of particular complications varies according to various age groups. Trismus occured, for example, in 43 p.c. of youths and only in 9 p.c. of older patients. Purulous inflammation of the alveolus was, however, more frequent in older patients (18 p.c.) whilst in younger ones it was 5 p.c. The results of personal observations are analogous to those found in the literature.


  81/908

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w nadliczbowości zębów.
  Autorzy: Górniak Danuta, Jarczyńska Izabela, Janiszewska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.46-49, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe i wczesne rozpoznanie nadliczbowości pozwala na uniknięcie powikłań. Duża róznorodność form zębów nadliczbowych, ich nietypowa lokalizacja, a także różny czas i stopień wyrzynania często utrudniają pozornie prostą diagnostykę tej anomalii. W pracy przedstawiono przypadki nadliczbowości, w których nietypowy obraz kliniczny lub radiologiczny był powodem trudności diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The correct and early identification of supernumerary teeth allows for the avoidance of complications. The great variety among supernumerary teeth, their atypical location and also the different times and degrees of eruption often make the apparently straightforward diagnosis of this anomaly difficult. The study describes cases of supernumeraries in which atypical clinical or radiological pictures gave rise to difficulties in diagnosis.


  82/908

  Tytuł oryginału: Badania patomorfologiczne w stomatologii.
  Autorzy: Pankowski Juliusz, Hejne Arletta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.50-51, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano niektóre specjalistyczne badania przedmiotowe, wskazania do ich wykonania oraz praktyczne uwagi dotyczące pobierania diagnostycznego materiału tkankowego. Opierając się na piśmiennictwie i doświadczeniach własnych, przedstawiono badania patomorfologiczne.

  Streszczenie angielskie: The article describes some specialist investigations, their indications and practical aspects regarding tissue biopsy. Patholorphological investigations are described on the basis of the literature and on the authors own work.


  83/908

  Tytuł oryginału: Nowe prawa na nowy rok.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.63, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo


  84/908

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy periodontalne towarzyszące terapii ortodontycznej dzieci i dorosłych. Recesje przyzębia brzeżnego.
  Autorzy: Pietrzyk Maria, Górniak Danuta, Jabłońska Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej pacjentów, dzieci i dorosłych, potrzebuje leczenia ortodontycznego. Mają oni nie tylko problemy ortodontyczne, ale również związane z wadą zgryzu zaburzenia śluzówkowo-dziąsłowe, które powstrzymują ortodontę przed podjęciem terapii ortodontycznej. W pracy poddano obserwacji pod względem recesji przyzębia brzeżnego 47 pacjentów obojga płci: 29 w wieku 6-15 lat i 18 od 16. do 43. roku życia. Dla celów etiologicznych, diagnostycznych, leczniczych i rokowania autorki obserwowały i stworzyły nowe grupy recesji, określając ich cechy charakterystyczne.

  Streszczenie angielskie: More and more patients, both children and adults, require orthodontic treatment. They have not only orthodontic problems but also mycogingival pathology associated with malocclusion and these inhibit the orthodontist from commencing treatment. This study involved 47 male and female patients: 29 aged 6-15 and 18 between 16 to 43 years, these were all studied with respect to gingival recession. The authors observed and created new groups for classifying recession, indicating their characteristic features.


  85/908

  Tytuł oryginału: Wszczepy hydroksyapatytowe w leczeniu zapaleń przyzębia. Prezentacja wybranych przypadków.
  Autorzy: Owczarek Barbara, Gałkowska Ewa, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.16-18, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy opisano 3 wybrane przypadki własne leczenia chirurgicznego zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem preparatu HA-Biocer jako materiału wszczepowego.

  Streszczenie angielskie: The authors describe 3 of their own cases of surgical treatment of periodontal disease using HA-Biocer as implant material.


  86/908

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oceny stanu kości wyrostka zębodowołowego w chorobach przyzębia.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wilamski Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.20-22, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie 45 rentgenogramów zębowych dokonano pomiarów wysokości wyrostka zębodołowego metodą wizualną, używając rentegonwskiego wskaźnika kostnego Engelbergera. Rateitschaka, Marthalera (ERM-Index). Pomiary te powtórzono na radiogramach wykonanych za pomocą systemu radiografii cyfrowej Digora. Porównanie metod wykazało tendencję do przeszacowania wysokości wyrostka zębodołowego metodą ERM - 46,67 proc. przypadków. Rzadziej dochodziło do niedoszacowania wysokości wyrostka zębodowłowego (8,89 proc.). Zgodność pomiarów obiema metodami stwierdzono w 44,44 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Visual measurements were made of the height of the dental alveolus on 45 dental radiographs using the radiological ERM-Index. These measurements were repeated on radiographs using the Digora digital radiography system. Comparison of the methods showed a tendency to overestimate the alveolar height with ERM in 46.67 p.c. of cases. More rarely was the height underestimated (8.89 p.c.). Agreement in results with both methods was obtained in 44.44 p.c. of cases.


  87/908

  Tytuł oryginału: Ocena płukanek Baktericin i Fluoricin w codziennej higienie jamy ustnej.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Kamińska Anita, Łata Agnieszka, Ksol Bożena
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.24-26, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie kliniczne oceniające skuteczność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin w trakcie codziennych zabiegów higienicznych jamy ustnej. Badaniem objęto 56 osób, w tym 34 kobiety i 22 mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Uzyskane wyniki wstępne potwierdzają przydatność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin.

  Streszczenie angielskie: Clinical examination was carried out to estimate the effectiveness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes in the course of daily oral hygiene procesured. The examination involved 56 individuals, including 34 females and 22 males between the ages of 18-45 years. The initial results obtained indicate the usefulness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes.


  88/908

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Bednarski Michał, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The study describes the possibilities of lasers in spectroscopy, medicine and dentistry.


  89/908

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań górnej części czaszki twarzowej.
  Autorzy: Foczpański Jerzy R.
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.40-44, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złamania górnej części czaszki twarzowej stanowią znaczny odsetek wszystkich obrażeń kości twarzy, często rozległych, połączonych z ranami twarzy, uszkodzeniem narządu wzroku i zaburzeniami w układzie stomatologicznym. W pracy przedstawiono analizę materiału klinicznego, porównując wyniki leczenia tych złamań dawnymi metodami z osteosyntezą płytkową. Uwzględniono wyniki czynnościowo-estetyczne i czas hospitalizacji chorych.

  Streszczenie angielskie: Fractures of the upper part of the facial skeleton make up a significant percentage of all injuries to the facial bones, which are frequently extensive in conjunction with facial injuries with eye damage and dental disturbances. The study describes an analysis of clinical material with respect to a comparison of treatment results of these fractures using older methods and plating. Functional-aesthetic factors and duration of hospitalisation of patients are taken into account.


  90/908

  Tytuł oryginału: CEREC - komputerowy system wykonywania wkładów i nakładów porcelanowych. Projektowanie i wykonanie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z użyciem urządzenia CEREC 2.
  Autorzy: Stupka Maciej, Szymura Ewa, Misztal Adam
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.46-49, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie doświadczeń własnych przedstawiono zasadę pracy - projektowanie i wykonanie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z użyciem urządzenia CEREC 2.

  Streszczenie angielskie: The principles of working, based on studies carried out by the author, are presented - the design and construction of all-ceramic restorations using the CEREC 2 apparatus.


  91/908

  Tytuł oryginału: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
  Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.52-57, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania parafunkcji u młodzieży szkolnej oraz określenie ich wpływu na narząd żucia. Badaniom poddano uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w Łodzi, wybranego losowo spośród 9, w których łącznie uczyło się 4662 uczniów. Badaniem objęto 557 uczniów, ukończyło je 444, w tym 232 dziewcząt i 212 chłopców w wieku od 15 do 18 lat; różnica między płacią była nieistotna statystycznie, różnica w poszczególnych przedziałach wieku również nie była istotna statystycznie. Grupę porównawczą stanowiło 80 uczniów bez parafunkcji. Metodykę oparto na badaniu klinicznym. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the incidence of parafunction in school attenders and to describe the effects of the parafunction in the masticatory apparatus. Examinations were carried out in pupils attending one of the lyceums in the Lodz district which was selected by lot from among nine schools with a total of 4662 pupils. The study involved 557 pupils, 444 of these enduring the end and this number included 232 girls and 212 boys between the ages of 15-18 years. The gender differences were not statistically significant nor were the differences in age groups. The control group consisted of 80 individuals with no parafunction. The methodology was based on clinical examinations. The results were subjected to statistical analysis using the SPSS/PC+ computer program.


  92/908

  Tytuł oryginału: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Kolasa Ewelina, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.58-62, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy rozważa się celowość usuwania zębów trzonowych trzecich ze względu na występowanie objawów patologicznych. Analizie retrospektywnej poddano zdjęcia pantomograficzne oraz historie chorób 98 pacjentów przyjętych do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Uwzględniono wiek, płeć, przyczyny oraz liczbę usuniętych zębów. Największa potrzeba usuwania zębów trzonowych trzecich występowała w grupie wiekowej do 25 lat, w której najczęściej wykonywano je ze wskazań ortodontycznych. Natomiast w grupie powyżej 24 r.ż. zęby trzonowe trzecie usuwano głównie z powodu nawracających stanów zapalnych. Najczęściej usuwa się zęby trzonowe trzecie z żuchwy. Liczba usuwanych zębów jest zależna od ich lokalizacji i wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The study considers the utility of removing third molars associated with pathology. Retrospective analysis was carried out on the basis of pantomographs and history of 98 patients attending the Maxillofacial Clinic at the Institute of Surgery. Lodz Medical School. The age, gender, causes and number of teeth removed were taken into account. The greatest need for removing third molars was in the 25yr age group in which the most common indication was for orthodontic reasons. In older age groups, however, third molars were removed chiefly for reasons of recurring bouts of inflammation. Most commonly, third molars are removed from the mandible. The number of removed third molars depends on their localisation and on the age of the patient.


  93/908

  Tytuł oryginału: Występowanie w jamie ustnej bakterii z rodzajów Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus i Dermacoccus.
  Tytuł angielski: Prevalence of bacteria of the genera Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus and Dermacoccus in the oral cavity.
  Autorzy: Szczerba Izabela, Krzemiński Zbigniew
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.29-34, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano częstość występowania i liczebnosć mikrokoków w jamie ustnej osób obu płci w różnym wieku. Stwierdzono, iż drobnoustroje te występują w jamie ustnej jedynie u około połowy badanych osób a ich liczebność w tym środowisku jest niewielka. Przyczyną tej niewielkiej częstości występowania i małej liczebności mikrokoków jest m.in. silna aktywność antagonistyczna fizjol. flory bakteryjnej jamy ustenj w stosunku do tych drobnoustrojów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the prevalence of different bacteria in the oral cavity. The bacteria were present in the oral cavities of 73 (48,7 p.c.) of 150 individuals. Nesterenkonia halobia, the most frequently isolated species, was found in 20 (27 p.c.) individuals, Micrococcus luteus in 16 (22 p.c.), Kocuria kristinae in 12 (16 p.c.), Kocuria varians in 10 (14 p.c.), Dermacoccus sedentarius in 9 (12 p.c.), Micrococcus lylae in 8 (11 p.c.), and kytococcus nishinomiyaensis in 3 (4 p.c.). Mean counts of these microorganism were relatively low and amounted in log10 CFU/ml saliva for M. luteus 1,87 ń 0,52 for M.lylae 2,03 ń 0,39, for N. halobia 2,14 ń 0,56, for K. kristinae 2,20 ń 0,69, for K. varians 2,19 ń 0,67, for K. nishinomiyaensis 1,72 ń 0,39, and for D. sedentarius 2,27 ń 0,55. The factor limiting the population sizes for these microorganisms was most probably the antagonistic activity of the bacteria living in oral cavity.


  94/908

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie periodontologiczne w materiale Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Surgical periodontal therapy in material collected at the Periodontal Department of Wrocław Medical University.
  Autorzy: Konopka Tomasz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.9-15, tab., bibliogr. s. 15, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza 1182 zabiegów chirurgicznych wykonanych w latach 1996-2000 w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wykonano 986 (83,4 proc.) zabiegów eliminacji lub zmniejszenia głębokości kieszonek dziąsłowych (kiretaży, zabiegów płatowych połączonych z aplikacją biomateriałów lub z metodą regeneracji tkanek przyzębia, gingiwoplastyk), 186 (15,7 proc.) zabiegów w ramach chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokryć recesji dziąsła, eliminacji nieprawidłowych wędzidełek i westibuloplastyk), 7 zabiegów leczenia furkacji II stopnia oraz 3 zabiegi usunięcia nadziąślaków. Zwrócono uwagę na wiek i płeć pacjentów, rozpoznanie periodontologiczne, lokalizację zabiegu oraz porównano rozkład stosowanych technik z poprzednią taką analizą przeprowadzoną w latach 1992-1995.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of 1182 surgical periodontal procedures performed in the years 1996-2000 at the Periodontal Department of Wroclaw Medical University. 986 (83.4 p.c.) procedures have been carried out for elimination or reduction of periodontal pockets (curretage, flap procedures in combination with implantation of biomaterials or regenerative methods, gingivoplasty), 186 (15.7 p.c.) mucogingival surgical procedures (root coverage procedures, removal of aberrant frena and vestibular extension procedures), 7 procedures for the tratment of class II furcation defects and 3 excisions of epulises. Age, sex, form of periodontal disease and the localisation of procedures have been taken into consideration. These were compared to the frequency of these procedures over the years 1992-1995.


  95/908

  Tytuł oryginału: Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Stryjski Artur
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.16-20, il., tab., bibliogr. s. 19-20, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów poddanych radioterapii z pwodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Wivacult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the oral cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.


  96/908

  Tytuł oryginału: Lęk i jego zwalczanie w stomatologii. Przygotowanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Anxiety and a fight against it in dentistry. Preparing the patient for dental treatment.
  Autorzy: Szczutkowski Michał, Doliwa-Młynowska Aneta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.21-24, tab., bibliogr. s. 24, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie piśmiennictwa omówili zjawisko lęku w stomatologii oraz sposoby przygotowania pacjenta do zabiegu. Przedstawiono wyniki badań i ankiet na temat lęku w stomatologii, jego objawy oraz sposoby zapobiegania i leczenia. Następnie omówiono metody farmakologicznego przygotowania pacjenta do zabiegu: premedykację i sedację. Sedacja dzieli się na doustną, dożylną, doodbytniczą i wziewną. Omówiono wskazania i przeciwwskazania do tych metod, ich zalety i wady oraz leki stosowane podczas ich wykonywania wraz z ich działaniem.

  Streszczenie angielskie: The authors describe, on the basis of the literature, anxiety in dentistry, and also pretreatment procedures. Research and survey results on anxiety in dentistry, symptoms of fear and ways of prevention and treatment are presented. Then the methods of pharmacokological management: premedication and sedation are described. There are oral, intravenous, rectal and intranasal methods of sedation. Indications and contraindications, and advantages and disadvantages of these methods are considered. Then the drugs used in sedation and their action are described.


  97/908

  Tytuł oryginału: Amputacja miazgi jako doraźna pomoc w nieodwracalnym zapaleniu miazgi zębów wielokorzeniowych.
  Tytuł angielski: Emergency pulpotomy in molar teeth as a treatment of irreversible pulpitis.
  Autorzy: Kuźmiński Maciej, Kuźmińska Monika
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.25-27, tab., bibliogr. s. 27, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy porównano dwie metody doraźnej pomocy stosowane w zapaleniu miazgi w zębach wielokorzeniowych. Pierwszą z nich była amputacja miazgi komorowej z dodatkowym zastosowaniem na ujścia kanałowe preparatu antybiotykosteroidowego. W drugiej metodzie zwalczano ból jedynie przez usunięcie miazgi komorowej. W obu metodach ubytek był wypełniony Cavitem. Stwierdzono, że metoda z użyciem preparatu antybiotykosteroidowego jest skuteczniejsza.

  Streszczenie angielskie: Two methods of emergency treatment were compared in this study. In the first methods, after pulpotomy, a sterile cotton pellet immersed in antibiotic - dexamethazone paste (Dexadent - Jelfa, Poland) was placed on the pulp chamber floor (group A). In group B only the cotton pellet was placed on the pulp chamber floor. In both groups cavities were sealed with Cavit (Espe, Germany). It was revealed that use of dexamethazone paste is more efficient than a sterile cotton pelletal one.


  98/908

  Tytuł oryginału: Badania poziomu immunoglobuliny klasy IgA w ślinie u chorych oparzonych.
  Tytuł angielski: Evaluation of the levels of IgA immunoglobulin in the saliva of burns patients.
  Autorzy: Małoszewska-Dugiełło Joanna, Ilewicz Leszek, Wierucka-Młynarczyk Beata, Hupsch-Marzec Hanna, Mykietów-Smalec Beata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.28-32, il., tab., bibliogr. s. 32, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 60 chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróh oddechowych przeprowadzono badania poziomu immunoglobuliny klasy IgA w ślinie w 1, 7, 14 i 30 dobie po urazie termicznym. Oznaczenia wykonywano metodą immunodyfuzji radialnej. Wyniki porównano z grupą kontrolną 30 zdrowych osób. Wykazano kinetykę poziomu IgA w czasie; obniżone stężenie w 1 dobie po oparzeniu może stanowić przyczynę zwiększonej podatności na infekcje jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Examination of salivary IgA levels in 60 patients with facial and upper airways burns was conducted on the 1st, 2nd, 14th, 30th day after thermal injury. The salivary IgA level was examined by the use of radial immunodiffusion. The results were compared to a control group of 30 uninjured patients. The kinetics (changing) of IgA levels with time was observed. It's decreased level within the 1st day after injury may cause increased susceptibility to infections of the oral cavity.


  99/908

  Tytuł oryginału: Występowanie paciorkowców próchnicotwórczych z grupy mutans wśród polskich 12-latków.
  Tytuł angielski: Prevalence of mutans streptococci in 12 year old Polish schoolchildren.
  Autorzy: Strużycka Izabela, Szczypa Katarzyna, Rucińska Katarzyna, Wierzbicka Maria, Nowak Katarzyna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. s. 36, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena rozpowszechnienia paciorkowców grupy mutans wśród polskich 12-latków. Badanie bakteriologiczne śliny przeprowadzono u 495 dzieci w wieku 12 lat wykorzystując do hodowli podłoże Dentocult SM Strip mutans. Identyfikację bakterii grupy mutans do gatunku przeprowadzono za pomocą metody PCR. Stwierdzono występowanie bakterii grupy mutans u 89,6 proc. badanych. U 76 proc. dzieci stwierdzono wysoki poziom tych bakterii. S. mutans zidentyfikowano w 89,5 proc. przypadków, S. sobrimus wykryto u 27,2 proc. dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the level of mutans streptococci in representative saliva samples of 495 12 year old schoolchildren in Poland. The prevalence of the two species: S. mutans and S. sobrinus was also investigated. The Dentocult SM Strip mutans test was used to enhance the level of mutans streptococci. PCR reactions were run to confirm the presence of S. mutans and S. sobrinus. Mutans streptococci were present in 89.6 p.c. of samples. High levels of mutans streptococci were found in 76 p.c. of children in Poland. S. mutans was identified in 89,5 p.c. of saliva samples, S. sobrinus was found in 27,2 p.c. cases.


  100/908

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment of a patient with pseudoprognatism - a case study.
  Autorzy: Janicki Marcin, Knytel Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.37-40, il., bibliogr. s. 40, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Protetyczna rehabilitacja pacjentów z przodożuchwiem czynnościowym stanowi poważny problem. W tego typu przypadkach zachodzi często konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian warunków zwarciowych. Pacjent zatem powinien mieć czas na zaakceptowanie nowej pozycji przed wykonaniem ostatecznych uzupełnień. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka odrzucenia planowanego zgryzu konstrukcyjnego. Poniższy tekst zawiera opis leczenia pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym, będącym powikłaniem zgryzu prostego w wyniku utraty stref podparcia w odcinkach bocznych.

  Streszczenie angielskie: Prosthetic rehabilitation of patients complaining of pseudoprognatism constitutes a vital problem in prosthodontics. In such cases there is often a necessity to introduce considerable changes in occlusion. Therefore, a patient should accept the new conditions before final restorations are made. This allows to decrease the risk of rejection of a planned occlusal pattern. This article shows the case of a patient complaining of pseudoprognatism, being a result of loosing contact areas in the posterior region.


  101/908

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
  Tytuł angielski: The evaluation of sandwich technique clinical efficiency. P. 1: Open sandwich.
  Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta, Matysiak Witold
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.41-45, il., tab., bibliogr. s. 45, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była kliniczna ocena wypełnień wykonanych techniką kanapkową otwartą w ubytkach klasy II w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych, z użyciem cementu szklano-jonomerowego modyfikowanego żywicą (Vitremer), laminowanego materiałem kompozycyjnym. Badania kontrolne prowadzono przez 2 lata oceniając takie cechy wypełnień, jak stabilność koloru, kształt anatomiczny, adaptację brzeżną czy gładkość powierzchni. Do oceny użyto skali Ryge'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to test the efficiency of the application of the glass-ionomer cement-composite resin "open sandwich" technique in Class II cavities. The restorations were studied over a 2-year period, and they were assessed for color, anatomic form, marginal, adaptation and surface roughness. The restorations were evaluated using Ryge's scale.


  102/908

  Tytuł oryginału: Pourazowe uszkodzenia zębów i wyrostka zębodołowego u dzieci i młodzieży w świetle obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: Posttraumatic dental and alveolar lesions in children and youth according to own observations.
  Autorzy: Wąsek Anna, Bubiłek-Bogacz Anna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.46-51, tab., bibliogr. s. 50-51, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano odległe następstwa urazów zębów i tkanek otaczających stwierdzonych u dzieci i młodzieży podczas dyżurów chirurgicznych. Omówiono przyczyny urazów oraz postępowanie lecznicze. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia wczesnego, wielospecjalistycznego leczenia następstw urazów.

  Streszczenie angielskie: Sequels of dental trauma with associated tissues were assessed in this study. All cases were diagnosed in children and youth by emergency oral surgical service. Trauma causes and their management were discussed. The attention was called to early, interdisciplinary treatment of trauma effects.


  103/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie perlitu w profilaktycznych pastach do zębów.
  Tytuł angielski: Usage of perlite in prophylaxis toothpastes.
  Autorzy: Paul-Stalmaszczyk Małgorzata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.52-54, tab., bibliogr. s. 54, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia dotychczasowe wiadomości dotyczące nowego środka abrazyjnego, jakim jest perlit. Pochodzące z naturalnych skał szkliwo wulkaniczne, przetworzone w specyficznych procesach termicznych zyskuje właściwości, które mogą być wykorzystane w pastach służących do profesjonalnego oczyszczania zębów oraz do codziennego stosowania.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses perlite, the new abrasive material. Perlite is a naturally occurring siliceous rock. When it is heated to a suitable point in its softening range, perlite acquires properties which make it a useful ingredient of prophylaxis pastes and tooth pastes for everyday use.


  104/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Opracowanie edytorskie: Górska Renata (Oprac.), Konopka Tomasz (oprac.), Ziętek Marek (oprac.).
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.55-56
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W dniu 20 listopada 2001 roku w Warszawie odbyło się zebranie kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych z całego kraju. Głównym celem spotkania było przyjęcie nowego podziału chorób przyzębia zaproponowanego na Międzynarodowych Warsztatach Periodontologicznych, które odbyły się w dniach 30.10-2.11.1999 roku w Illinois.


  105/908

  Tytuł oryginału: Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez uszczelniacze stosowane do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: An evaluation of the radiopacity of root canal sealers.
  Autorzy: Lichota Damian, Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez 15 uszczelniaczy, stosowanych do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Po przygotowaniu próbek i ich naświetleniu uzyskiwano cyfrowy obraz w systemie Digora. Następnie odczytywano wartości pochłania promieniowania rentgenowskiego z użyciem funkcji densytometrii. Najwyższe wartości kontrastowości stwierdzono dla materiałów Dorifill, Ketac Endo oraz Endion, zaś dla materiału Sealapex wartość ta była jedynie zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: The aim of this in vitro study was to evaluate the radiopacity of 15 root canal sealers. After preparing specimens of the sealers, radiographs were taken with the digital system Digora. Radiopacity was measured from the digital images using densitometry function. The highest radiopacity was observed for Dorifill Ketac Endo and Endion, whereas for Sealapex it was only satisfactory.


  106/908

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych u osób do 18 roku życia. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Images of the ultrastructural morphology of the cervical region of the teeth in persons aged up to 18. A preliminary report.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.18-22, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych 5 zębów przedtrzonowych, usniętych ze względów ortodontycznych u osób do 18 roku życia. Zęby zostały poddane powolnej demineralizacji, następnie obserwacji w SEM. Obserwowano w odsłoniętej zębinie wydatne wypustki Tomesa i obecność nie opisywanej dotąd cienkiej bezstrukturalnej warstwy mineralnej.

  Streszczenie angielskie: Examinations of the ultrastructural morphology of the cervical region teeth were carried out on 5 premolars, extracted for orthodontic reasons in persons aged up to 18 years. Teeth weer subjected to slow deminareliazation and were then observed under SEM. In the exposed dentine prominent Tome's processes were observed, as well as the presence of a thin structureless mineral layer that has not been earlier described.


  107/908

  Tytuł oryginału: Skład chemiczny niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych.
  Tytuł angielski: The chemical composition of nickel-titanium instruments.
  Autorzy: Ledzion Sławomir, Łaszkiewicz Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.23-29, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie jest mało doniesień poruszających problem budowy chemicznej niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych, pomimo że stosowane są one przez stomatologów już od kilku lat. Dlatego też za pomocą mikroanalizy rentgenowskiej postanowiono porównać skład chemiczny różnych, dostępnych na rynku polskim narzędzi niklowo-tytanowych. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że wszystkie instrumentu różniły się skłądem i procentową zawartością poszczególnych pierwiastków.

  Streszczenie angielskie: Nickel-titanium endodontic instruments have been used by many dental practitioners for several years. There are, however, few article in the literature on the problem of their chemical structure. therefore an attempt was made to compare the chemical composition of different types of nickel-titanium instruments available on the Polish market using X-ray microanalysis. The results of the investigations revealed that all instruments studied varied in their chemical composition and in the percentage content of specific elements.


  108/908

  Tytuł oryginału: Leczenie przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia materiałem Dyract AP.
  Tytuł angielski: The treatment of cervical non-carious lesions with Dyract AP.
  Autorzy: Góra Barbara, Kusiak Aida, Żółtowska Agata, Jaworowska Grażyna, Romankiewicz-Woźniczko Gabriela, Borowska-Afeltowicz Ewa, Bogusławska-Kapała Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.30-35, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę cech użytkowych materiału Dyract AP oraz wyniki klinicznej obserwacji wypełnień przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W ocenie wypełnień po 10, 20 i 30 miesiącach zastosowano skalę Ryge'a. Zarówno cechy użytkowe materiału Dyract AP, jak i stan wypełnień w kontrolnych badaniach klinicznych uzyskały wysoką ocenę. Stwierdzono bardzo dobrą trwałość i stabilność kształtu anatomicznego, efekt estetyczny oraz przyleganie brzeżne. Nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W okresie kontrolnym odnotowano 5,1 proc. utraconych wypełnień.

  Streszczenie angielskie: In this paper, an evaluation of the hadnling properties of Dyract AP and clinical observations of restorations of cervical non-carious lesins have been presented. Ryge's scale was used in the evaluation of restorations carried out after 10, 20 and 30 months. Both the handling properties of Dyract AP and the condition of the restorations at the control clinical examinations received high grading. results showed very good stability of the anatomical shape of the restorations, an aesthetic effect and marginal adherence of restorations. No secondary caries was observed. During the follow-up 5.2 p.c. of all restorations were found to have been lost.


  109/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The treatment of developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors - a preliminary report.
  Autorzy: Kowalczyk Robert, Sporniak-Tutak Katarzyna, Siluk Jarosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.36-43, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń leczenia nabytych i wordzonych wad rozwojowych żuchwy za pomocą wewnątrzustnych dystraktorów kostnych. Zaprezentowano sposób wykonania dystrakcji, powikłania oraz uzyskane wyniki czynnościowe i estetyczne. Na podstawie piśmiennictwa i własnych spostrzeżeń odnotowano wady i zalety osteogenezy dystrakcyjnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present the author's own esperiences of the treatment of acquired and congenital developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors. A description of the distraction proces, complications and functional and aesthetic results has been presented. on the basis of the literature and the author's own observations, the advantages and disadvantages of districtional osteogenesis have been shown.


  110/908

  Tytuł oryginału: Remifentanyl - ultrakrótkodziałający opioid - nowe możliwości znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej.
  Tytuł angielski: Remifentanil - an ultrashort-acting opioid - new possibilities in general anaesthesia for maxillofacial surgery.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Arkuszewski Piotr, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.44-52, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano zastosowanie remifentanylu na tle specyfiki zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie częściej niż w innych specjalnościach zabiegowych istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń wentylacji pacjenta po zabiegu. Wysunięte tezy zostały poparte badaniem klinicznym wykonanym na grupie 50 pacjentów operowanych w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek, że remifentanyl jest doskonałym lekiem do znieczulenia ogólnego u pacjentów ze zmienionymi warunkami anatomicznymi górnych dróg oddechowych, ponieważ po zakończeniu znieczulenia pacjenci szybko odzyskują pełną wydolność oddechową, dzięki czemu wczesny okres pooperacyjny jest bezpieczniejszy.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the use of remifentanil is described in maxillofacial surgery, a field in which, more often than in other surgical disciplines, the possibility of inadequate patient ventilation after surgery occurs. The theses put forward have been supported by a clinical study performed on a group of 50 patients operated at the clinicl of maxillofacial surgery. The rsults obtained allow the authors to conclude that remifentanil is an excellent drug for giving general anaesthesia in patients with changed anatomy of the upper respiratory tract, because patients quickly regain full respiratory efficiency after anaesthesia thanks to which the early postoperative period is safer for them.


  111/908

  Tytuł oryginału: Pierwotna gruźlica kości żuchwy - problem diagnostyczno-terapeutyczny - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Primary tuberculosis of the mandibular bone - a diagnostic and therapeutic problem - case report.
  Autorzy: Waśkowska Jadwiga, Koszowski Rafał
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.53-56, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek pierwotnej gruźlicy kości zlokalizowanej w trzonie żuchwy. Podkreślono wciąż aktualny problem znaczenia włąściwego rozpoznania oraz odpowiedniego leczenia chirurgicznego i farmakologicznego tego schorzenia. U opisanej chorej, w wyniku zaniechania leczenia przeciwprątkowego przy pierwszym pojawieniu się ogniska gruźliczego w żuchwie, po 7 latach wystąpiły objawy nawrotu schorzenia i konieczność ponownego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented a case of primary bone tuberculosis located in the body of the mandible. The importance of early diagnosis of this condition and its appropriate surgical and pharmacological treatment is stressed. In the patient described, antituberculotic treatment had been neglacted at the time that the tuberculotic focus was first discovered in the mandible. As a result, after 7 years, symptoms of recurrence occurred, and another course of treatment was necessary.


  112/908

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - leczenie z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i sterowanej regeneracji kości.
  Tytuł angielski: Osteomas of the mandible - treatment involving bone substitutes and guided bone regeneration.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.57-65, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 12 chorych z kostniakami żuchwy. U 5 zastosowano materiały kościozastępcze (grupa BS), u 5 membrany do sterowanej regeneracji kości (grupa GBR). Pacjenci byli badani radiologicznie bezpośrednio oraz 6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu. W celu ilościowego porównania różnic wystepujących na zdjęciach rentgenowskich zastosowano cyfrową subtrakcję radiologiczną (DRS) tworząc grupy subtrakcyjne BSO-6, BS6-12, GBR6-12. DRS i cyfrowa analiza obrazu zostały dokonane w programie Dental Studio. Średnie stopnie szarości wynosiły: 146 ń 20 dla BSO-6 i 122 ń 16 dla BS6-12, 136 ń 16 dla GBRO-6 oraz 149 ń 26 dla GBR6-12. Różnice statystycznie znaczące występowały pomiędzy wszystkimi badanymi grupami (t-test, p 0,05). Po całkowitym usunięciu kostniaka zastosowanie materiału kościozastępczego i sterowanej regeneracji kości daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Twelve patients with osteomas of the mandible have been presented in this study. Bone substitutes were used in five cases (group BS) and guided bone regeneration in another five (group GBR). Patients were monitored radiologically immediately after the procedure, and after 6 months and 12 months. Digital radiological substraction (DRS) was used to make a quantitative comparison between groups, with four substraction groups being formed. BSO-6, BS6-12, GBRO-6 and GBR6-12. DRS and digital image analysis were performed in Dental Studio (www. medimproc. com). Mean grey levels were: 140 ń 20 for BSO-6, 122 ń 16 for BS6-12, 136 ń 16 for GBRO-6 and 149 ń 26 for GBR6-12. Statistically significant differences were found between all investigated groups (t-test, p 0.05). The use of bone substitutes and guided bone regeneration gave good results after complete removal of the osteoma.


  113/908

  Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
  Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
  Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  114/908

  Tytuł oryginału: Rak brodawkujący skóry i błon śluzowych - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Verrucous carcinoma of the skin and mucosa - case reports.
  Autorzy: Roszkiewicz Jadwiga, Gołębiowska Anna, Włodarkiewicz Adam, Lange Magdalena, Roszkiewicz Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.55-61, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Raki brodawkujące skóry i błon śluzowych są rzadko występującą odmianą wysoko zróżnicowanego raka kolczystokomórkowego i cechują się powolnym lecz systematycznym brodawkującym wzrostem guzów. W obrazie histopatologicznym stwierdza się cechywzrostu inwazyjnego z małą dysplazją; przerzuty występują rzadko. Najczęsciej guzy te rozwijają się w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i gardła (guz Ackermana), narządów moczopłciowych (guz Bunske-L”wensteina) oraz skóry podeszew (carcinoma caniculatum); mogą jednak występować na skórze w każdej okolicy. Przedstawiono 3 przypadki raka brodawkującego, zwracając uwagę na trudności w diagnostyce klinicznej i histologicznej. Leczeniem z wyboru jest rozległe wycięcie zmiany z następową rekonstrukcją, ponieważ po radioterapii może dojść do progresjii złośliwości.

  Streszczenie angielskie: Verrucous carcinomas of the skin and mucosa represent rare, highly differentiated variants of squamous cell carcinoma clinically characterized by a slow but progressive enlargement of tumours; histologically by local invasion with minimal dysplasia and by a low incidence of metastases. They preferentially develop on the oropharyngeal mucosa (Ackerman tumor), the urogenital mucosa (Buschke-L”wenstein tumor) and on the soles of the feet (carcinoma cuniculatum). However they may be observed everywhere on the skin. We report three cases and emphasize difficulties in clinical and histological diagnosis. Because of the potential anaplastic transformation following radiotherapy the extensive excision with plastic reconstruction is the treatment of choice.


  115/908

  Tytuł oryginału: Erupcja ektopowa - nieprawidłowe wyrzynanie się pierwszych trzonowców stałych.
  Autorzy: Budkiewicz Anna, Piesiewicz Ewa, Wierusz Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.8-14, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa omówiono ektopowe wyrzynanie się pierwszych trzonowców stałych, ze szczególnym uwzględnieniem zębów górnych. Erupcja ektopowa powoduje skrócenie łuku zębowego, utratę miejsca dla drugiego przedtrzonowca i kła stałego. Omówiono sposoby leczenia oraz pokazano obraz radiologiczny uzębienia pacjentów z erupcją ektopową.

  Streszczenie angielskie: The study describes ectopic eruption of first permanent molars with particular consideration of upper teeth on the basis of the literature. Estopic eruption causes a shortening of the dental arch, loss of room for the permanent second premolar and canine. methods of treatment are discussed and the radiographic picture of patients with ectopic eruption is described.


  116/908

  Tytuł oryginału: Łuk językowy - działanie i zastosowanie. Przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.20-22, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano budowę i zastosowanie łuku językowego. Omówiono również wykonanie, modyfikacje i działania uboczne tego aparatu.

  Streszczenie angielskie: The article describes the design and use of the lingual arch. The construction, modification and side effects of this apparatus are also discussed.


  117/908

  Tytuł oryginału: Kernosan w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Owczarek Barbara, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.24-25, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy przeprowadzono ocenę kliniczną skuteczności preparatu Kernosan Kr„uter MundWasser w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Działanie preparatu ocenili pozytywnie także badani pacjenci.

  Streszczenie angielskie: The study was a clinical evaluation to evaluate the effectiveness of the preparation Kernosan Kr„uter MundWasser as supplementary treatment of periodontal inflammation. The action of the preparation was also regarde as effective by the patients examined.


  118/908

  Tytuł oryginału: Kongres "10 godzin implantologii", Paryż, 14.11.2001 r.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.30, il. - Kongres pt. 10 godzin implantologii Paryż 14.11. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  119/908

  Tytuł oryginału: Ogólnoświatowy Kongres Studentów Stomatologii.
  Autorzy: Olszewska Iwona
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.32, il. - Ogólnoświatowy kongres studentów stomatologii Kuala Lumpur 27.09.-01.10. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  120/908

  Tytuł oryginału: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
  Autorzy: Białkowska-Głowacka Jolanta, Grzesiak-Janas Grażyna, Foczpański Jerzy R., Ratajek-Gruda Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.34-35, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Omówiono trudności ich usuwania oraz możliwości wystąpienia powikłań.

  Streszczenie angielskie: The study describes rare cases of fourth molars in the maxilla. Difficulties associated with their removial and the possibility of complications are discussed.


  121/908

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie materiałów kościozastępczych w leczeniu złamań piętra środkowego czaszki twarzowej z uwzględnieniem modyfikacji własnych zabiegów operacyjnych.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.36-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił sposoby leczenia niektórych złamań piętra środkowego czaszki twarzowej z uwzględnieniem własnych metod operacyjnych. W pracy omówiono różne materiały kościozastępcze stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych. Opisano możliwość wykorzystania dzianiny polipropylonowej z powłoką poliuretanową w rekonstrukcji ścian oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The author presents various ways of treating some fractures of the middle facial skeleton using his own operative techniques. The study describes various bone substitutes used in reconstructive procedures. The possibility of using polypropylene membrane coated with polyurethane in reconstruction of the orbital wall is described.


  122/908

  Tytuł oryginału: Ergonomia w szkolnym gabinecie stomatologicznym. "Wesoły Ząbek" - gabinet przyjazny pacjentowi.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.41-44, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasad szeroko pojmowanej ergonomii pracy w szkolnym gabinecie stomatologicznym "Wesoły Ząbek". Zgodnie z jej podstawowymi regułami na podstawie doświadczeń własnych potwierdzono, że osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest możliwe jedynie przy zachowaniu równowagi między wszystkimi elementami procesu leczenia: pacjentem, zespołem medycznym, sprzętem oraz stworzoną w gabinecie atmosferą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the principles of work ergonomics in the functioning of the "Happy Tooth" school dental surgery. In accordance with its basic rules and on the basis of the authors' own experience it was confirmed that the attainment of therapeutic siccess is only possible by keeping a balance between all the elements of the treatment process: patient, medical team, equipment and atmosphere generated in the surgery.


  123/908

  Tytuł oryginału: Significant Caries Index u dzieci 12-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego w latach 1987-2000.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.48-52, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza częstości rozmieszczenia próchnicy u dzieci 12-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego w okresie 13 lat. Zgodnie z kryteriami WHO oceniono uzębienie 464 dzieci, w tym 120 w 1987 roku, 120 w 1995 roku oraz 224 w 2000 roku. W określeniu poziomu choroby próchnicowej zastosowano następujące parametry proporcja badanych wolnych od próchnicy z PUW/Z wynoszącym 1-3 i ň 4 oraz średnia wartość PUW/Z, wskaźnika SiC i PUW/Z(2/3). Zaobserwowano, że w minionych i 3 latach w obu środowiskach zamieszkania odsetek dzieci wolnych od próchnicy i z PUW/Z ó 3 wzrósł, a obniżyła się średnia wartość PUW/Z, wskaźnika SiC i PUW/Z(2/3). Uzyskane dane wskazują na powolną tendencję spadkową choroby próchnicowej, większą w rejonie miejskim niż wiejskim.

  Streszczenie angielskie: The aim opf the study was to analyse the frequency of caries incidence in 12 year olds from an urban environmet and in 13 year olds from a rural environment in the Dolnoslask region. Examinations were carried out in accordance with WHO criteria of the dentition in 464 children which included 120 in 1987, 120 in 1995 and 224 in 2000. The following parameters were used to estimate the level of caries: proportion of those who were caries free, those with DMF from 1-3 and ň and average DMF, SiC Index and DMF(2/3). It was found that over the past 13 years in both of the environments there was a rise in percentage of children without caries and with DMF ó 3, with the mean DMF, SiC Index and DMF (2/3) values being decreased. The obtained results indicate a slowing down of caries, this being greater in the towns than in the countryside.


  124/908

  Tytuł oryginału: System informatyczny do oceny efektywności terapeutycznej uszkodzeń pourazowych zębów.
  Autorzy: Grzesiak Iwona
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.66-69, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono system informatyczny, który opracowano do oceny efektów leczenia zębów stałych niedojrzałych.

  Streszczenie angielskie: The study describes an information system that has been devised to evaluate the results of treatment of immature permanent teeth.


  125/908

  Tytuł oryginału: Profesor Helena Łangowska-Adamczyk.
  Autorzy: Prudel Norbert, Puzio Alfred
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.70-71, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Łangowska-Adamczyk
 • Helena 1933-


  126/908

  Tytuł oryginału: Leasing - jak to się robi?
  Autorzy: Ziomek Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.80
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  127/908

  Tytuł oryginału: Uświadomiona zgoda pacjenta.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.87-88, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  128/908

  Tytuł oryginału: Urządzenie Wand do znieczuleń miejscowych.
  Autorzy: Stupka Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.88-89, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  129/908

  Tytuł oryginału: Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Occupational health problems in dental practice.
  Autorzy: Lewczuk Ewa, Affelska-Jercha Anna, Tomczyk Jarosław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.161-165, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawoym problemem zdrowotnym w pracy stomatologa jest obciążenie układu kostno-stawowego związane ze stojącą i pochyloną pozycją przy pracy. Pozycja ta może powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa, objawy rwy kulszowej oraz powstanie stopy płasko-koślawej. Powtarzające się ruchy nadgarstka predysponują do powstania zespołu cieśni nadgarstka. Częste parestezje i drętwienia związane ze zmianami w nerwach obwodowych, są spowodowane używaniem wiertarek stomatologicznych. Zaburzenia cyklu miesięcznego, występujące u asystentek stomatologicznych mogą mieć związek z podwyższonym poziomem rtęci w osoczu i w moczu. Częstym problemem są również alergie, w tym alergia na lateks, w postaci wyprysku kontaktowego, pokrzywki, astmy oskrzelowej lub wstrząsu. W związku z kontaktem z materiałem biologicznym, głównie śliną i krwią, istnieje wyższe ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

  Streszczenie angielskie: The overload of the osteoarticular system resulting from standing and stooping position of the body is the main health problem of dentists. This may cause vertebral pain, symptoms of sciatica and foot valgo-planus. Symptoms of carpal tunnel syndrome are induced by repeated carpus movements. Frequent numbness associated with the peripheral nerves changes result from using drills by dentists. Menstruation disturbances observed in dental assistants could be related to the increased levels of mercury in serum and urine. Allergy is also a frequent medical problem, particularly allergy to latex, manifested by contact egzema or allergic urticaria, asthma and shock. There also is an increased risk for infectious diseases through the contact with biological material, mostly saliva and blood.


  130/908

  Tytuł oryginału: Obowiązek lekarza-stomatologa leczenia osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w systemie prawnym USA.
  Autorzy: Wałachowska Monika
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.84-91
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  131/908

  Tytuł oryginału: Nasilenie bruksizmu według własnego wskaźnika u pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym.
  Tytuł angielski: Intensity of bruxism by own index in patients with complete natural dentition.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.3-8, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jakkolwiek bruksizm należy do najbardziej rozpowszechnionych i destrukcyjnych parafunkcji narządu żucia, to dotąd nie było wskażnika nasilenia tej parafunkcji, podobnego do stosowanych w badaniach nad próchnicą, periodontopatiami, czy mioartropatiami skroniowo-żuchwowymi. Zaproponowany przeze mnie wskaźnik bruksizmu umożliwia wyróżnienie następującyh stopni nasilenia tej parafunkcji: B2-3 - bruksizm przypuszczlny, B4-9 - bruksizm czynny bez większych uszkodzeń morfologicznych twardych tkanek zębów, B 10,20,30 - bruksizm czynny utrwalony z patologicznym starciem zębów, B10, 20, 30 - bruksizm przebyty. Wskaźnik ten został zastosowany do oceny bruksizmu w grupie 834 pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym w wieku od 20 do 63 lat. Okazało się, że bruksizm przypuszczalny nie wykazuje zależności od wieku. Częstość stopnia B4-9 jest najwyższa u osób młodych i wykazuje tendencję spadkową wraz z narastaniem wieku. Natomiast częstość występowania B 10,20,30 oraz B10,20,30 zachowuje się odwrotnie i rośnie z wiekiem. Zaproponowany wskaźnik wykazał narastanie ujemnych skutków bruksizmu wraz z wiekim, co wskazuje na konieczność wczesnego eliminowania tej parafunkcji poprzez opracowanie zasad masowej profilaktyki tego zaburzenia układu stomatognatycznego.

  Streszczenie angielskie: Bruksizm is considered to be the most frequent and destructive parafunction of stomatognathic system, however till now there have not been designed any intensity index of the parafunction, which would be similar to those used in studies on caries, periodontitis or temporo-mandibular dysfunctios. Presented in the paper my own designed index of bruxism intensity enables to recognize the following grades of bruxism: B2-3 - supposed bruxism, B4-9 - active bruxism without greater hard tissues damages, B10,20,30 - intensive bruxism with patological abrasion of teeth, B10,20,30 - passive bruxism. The proposal index was used in studies on bruxism intensity in 834 patients with complete natural dentition. The age of the patients ranged from 20 to 63 years old. The results of the studies revealed that: B2-3 was not dependent on age. Frequence of B4-9 was the highest in young persons and indicated a tendency of diminishing with age. The frequence of B10,20,30 were found to increase with age. The proposed index revealed the increase of undesirable effects of the parafunctions with age and thus it is necessary an early elimination of the parafunction by mass prophylactic measures.


  132/908

  Tytuł oryginału: Leczenie implanto-protetyczne pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment of hypodontic patients employing implants and techniques of guided bone regeneration.
  Autorzy: Adamczyk Ewa, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz, Feder Tomasz, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Katarzyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hipodoncja należy do najczęściej występujących wad wrodzonych w obrębie twarzowej części czaszki. Zazwyczaj dotyczy braku zawiązków stałych zębów przedtrzonowych oraz bocznych siekaczy. Pacjenci z hipodoncją w obrębie zębów przednich wymagają najczęściej przygotowania ortodontycznego, którego celem jest stworzenie odpowiedniej ilości miejsca na uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych. W Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie prowadzone jest od kilku lat zespołowe leczenie pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. U chorych tych badania kliniczne i radiologiczne wykazują często niewystarczjącą ilość tkanki kostnej dla typowych metod implantologicznych. Często konieczne jest zastosowanie wszczepów o mniejszej średnicy, a niejednokrotnie także różnych technik sterowanej regeneracji kości. W pracy przedstawiono etapy postępowania chirurgicznego i protetycznego u pacjentek z wrodzonym brakiem zawiązków stałych siekaczy bocznych. Wyniki badań klinicznych i radiologicznych, poprzedzone dwuletnim przygotowaniem ortodontycznym, pozwoliły na wykonanie zabiegu wprowadzenia wszczepów systemu Branemarka o średnicy 3,3 mm (wąska platforma).

  Streszczenie angielskie: Hypodontia is the most common congenital defect in maxillofacial area and most frequently refers to the lack of germs of premolars or lateral incisors. Patients lacking teeth in front areas of dental arch often require orthodontic pretreatment, to obtain adequate space for reconstruction of lateral incisors. At the Center of Implantology at Warsaw Medical University the interdisciplinary treatment of hypodontic patients has been performed for couple of years with the use of interosseus implants and fixed applicances supported on implants. The clinical and radiological examinations of those patients often reveal insufficient amount of bone tissue to perform routine implantological treatment. Frequently, the use of low-diameter implants or the techniques of guided bone regeneration is necessary. The aim of this presentation is to shed light on stages of surgical and prosthodontic treatment of patients suffering from congenital lack of permanent lateral incisors. The result of clinical and radiological examinations, preceded by two years of orthodontic preparation, allowed for the installation of two Branemark implants. Case of insufficient amount of bone tissue compelled the authors to use the techiques of guided bone regeneration with xenogenic Bio Os and resorbable Bio Gide membrane. After several months of initial bone-implant intergration, prosthodontics were made for the patients.


  133/908

  Tytuł oryginału: Dotylne przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego.
  Tytuł angielski: Dorsal temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Krakowiak Krzysztof, Dąbrowska Monika, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udoskonalenie rozpoznawania dotylnego przemieszczenia krążka ssż. Badania kliniczne oraz badania metodą MR przeprowadzono u 4 chorych, u których rozpoznano dotylne przemieszczenie krążka ssż. zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu oraz u 10 chorych, u których występowało dotylne przemieszczenie krążka tylko w rozwarciu. Stwierdzono, że należy wyróżnić częściowe i całkowite oraz proste i złożone dotylne przemieszczenie krążka zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu. Dotylne przemieszczenie krążka w maksymalnym zaguzkowaniu zębów zanotowano w 5 (17,8 proc.) na 28 badanych ssż. Było ono połączone we wszystkich tych stawach z doprzednim przemieszczeniem głowy żuchwy. Dotylne przemieszczenie krążka w rozwarciu stwierdzono w 20 (71 proc.) stawach. Opuszczanie żuchwy w granicach 45 do 60 mm zanotowano u 7 (50 proc.) chorych. W jednym przypadku stwierdzono obustronne nawykowe zwichnięcie żuchwy. Miejscowe leczenie przyczynowe dało w 7 (50 proc.) przypadkach ustąpienie bólu, w pozostałych 50 proc. uzyskano znaczącą poprawę. Wskazane są dalsze badania nad dotylnym przemieszczeniem krążka ssż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to improve the diagnosis of dorsal TMJ disc displacement. Clinical and MR investigations were carried out in 4 patients in whom a dorsal disc displacement was diagnosed both in the intercuspal position and during opening and in 10 patients in whom a dorsal disc displacement occurred only during opening. It was found that partial and total, simple and compound dorsal disc displacement in the intercuspal position and during opening should be distinguished. Dorsal disc displacement in the intercuspal position was noted in 5 (17.8 p.c.) of the investigated 28 TMJs. Is was associated in all of these joints with an anterior condylar displacement. Dorsal disc displacement during opening was established in 20 (71 p.c.) joints. Mandibular opening from 45 to 60 was noted in 7 (50 p.c.) patients. In one case bilateral habitual mandibular luxation was noted. Local causative treatment of pain was effective in 50 p.c., in the remaining 50 p.c. a remarkable improvement was achieved. Further investigations on dorsal TMJ disc displacement are indicated.


  134/908

  Tytuł oryginału: Wpływ składowych dysfunkcji narządu żucia i wieku badanych na wykres strzałkowego toru głów żuchwy.
  Tytuł angielski: The effect of oromandibular dysfunction components and the age of subjects on a sagittal condylar path tracing.
  Autorzy: Suliborski Bartosz, Split Wojciech
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.27-34, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ustalenie jaki wpływ na patologię wykresu strzałkowego toru głów żuchwy mają parafunkcje narządu żucia, objawy bólowe i akustyczne podczas ruchu żuchwy, ograniczenie ruchu jej opuszczania oraz wiek badanych. W diagnostyce posłużono się kinematycznym łukiem twarzowym systemu Gerbera. Badaniom poddano 104 osoby z dysfunkcją narządu żucia w wieku od 14 do 70 lat. Nieprawidłowy wykres toru strzałkowego głów żuchwy odnotowano u 64,4 proc. badanych. Stwierdzono zależność wykresu od wieku. 76,5 proc. nieprawidłowych wykresów dotyczyło osób z parafunkcjami zwarciowymi, 67,4 proc. z objawami bólowymi. U 26,9 proc. osób nieprawidłowy wykres dotyczył drogi stawowej obu głów żuchwy. Znamienny wpływ na to miały parafunkcje zwarciowe, objawy akustyczne, bóle w czasie ruchu żuchwy, ograniczenie ruchu opuszczania żuchwy. W ocenie ilościowej u 52,9 proc. badanych ustalono prowadzącą prawą głowę żuchwy, u pozostałych prowadzącą lewą głowę. W obu grupach zarejestrowano narastanie wartości kątowych wraz z wiekiem. Stwierdzono zależność średnich wartości kąta nachylenia drogi głów żuchwy od patologicznego wykresu. Średnie wartości różnicy między kątami nachylenia drogi głów żuchwy z prowadzącą prawą głową wynosiły 10,1ř, zaś dla przypadków z prowadzacą lewą głową 8,2ř. Najwyższe średnie różnice między kątami nachylenia drogi dotyczyły przypadków z parafunkcjami zwarciowymi (11,6ř dla prowadzącej prawej głowy i 10ř dla lewej) i ograniczeniem ruchu opuszczania żuchwy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to establish the effect of masticatory parafunctions, pain and acouistic sounds during mandibular movement, reduction of mandibular vertical movement and the age of subject studied on pathology of sagittal condylar path tracing. A kinematic Gerber face - bow was used in the investigations. The total number of 104 subjects with oromandibular dysfunction at the age between 14 and 70 years was examined in the study. Pathological sagittal condylar path tracing was observed in 64.4 p.c. of subjects. Correlation between the tracing and the age was found. Pathological tracings - 76.5 p.c. occurred in subjects with occlusal parafunctions, 67,4 p.c. with pain sympyoms. In 26.9 p.c. of subjects pathological tracing was associated with bilateral paths of both mandibular condyles. Occlusal parafunctions, acoustic sounds, pain on moving the mandible, restriction assessment revealed right mandibular condyle guidance in 52.9 p.c. of the sample, and the left condyle guidance in the rest of cases. In both groups increasing with age angle values were registered. The realtionship between mean values of inclination angles of condylar paths and pathological tracing was seen. Mean difference values between condylar paths inclination angles and the guiding right condyle were 10.1 and for the cases with guiding left condyle - 8.2. The highest mean differences between path inclination angles occurred in cases with occlusal parafunctions (11.6 for guiding right condyle ...


  135/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody fotogrametrycznej do wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee.
  Tytuł angielski: The implementation of photogrammetric method to draw, analyse and estimate the Spee curve.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Sorbian Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.35-40, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne Warszawa 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Krzywa Spee wykreślana dla celów diagnostycznych w płaszczyźnie strzałkowej odzwierciedla kształt powierzchni zwarcia dolnego łuku zębowego. Jako jeden z czynników morfologicznych zgryzu jest ważnym elementem przy jego rekonstrukcji i powinna być zharmonizowana z funkcją układu stomatognatycznego. Stosując technikę fotogrametrii bliskozakresowej określono jej kształt geometryczny za pomocą parametrów dających możliwość oceny porównawczej. Ze względu na różne wartości promieni krzywych zwarcia przy różnych długościach łuku zębowego w celu prostego i porównywalnego oszacowania głębokości krzywizny autorzy proponują stosowanie indeksu krzywej Spee. Rozkład wartości indeksu w 47 zbadanych przypadkach wskazuje na znaczące różnice kształtu potwierdzające opinię, że jest to krzywizna anatomiczna o indywidualnych cechach osobniczych. W wielu pracach zwraca się uwagę na czynnościowy aspekt geometrii krzywej zwarcia i jej wpływ na fizjologię narządu żucia. Prezentowana metoda wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee może być przydatna w diagnostyce i rekonstrukcji protetycznej zwarcia.

  Streszczenie angielskie: The Spee curve drawn for diagnostic aims in sagittal plane reflects the shape of occlusion area. As one of morphologic occlusion factor is an important element during its reconstruction and should be harmonized with the function of stomatognathic system. Applying photogrammetric method its geometric shape has been defined by parameters enabling comparative estimation. Taking into account various values of occlusion curve connected with various lenghts of teeth arch for the purpose of easy and comparative estimation of the curvature depth, the authors suggest using the Spee curve index. Disposition of the value in 47 examined cases shows essential differences of the shape confirming the opinion, that it is an anatomic curvature having individual features. In the majority of studies an attention is paid to the functional aspect of occlusion curve geometry and its influence on the masticatory apparatus function. Presented method of drawing, anlysing and estimation of the Spee curve can be useful in diagnostic and reconstruction of the prosthodontic occlusion.


  136/908

  Tytuł oryginału: Optymalizacja tomograficznych badań komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego.
  Tytuł angielski: Scanning parameters selection and accuracy of linear measurements on CT for dental implant planning.
  Autorzy: Kubani Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.41-46, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych badań dodatkowych w implantologii są badania radiologiczne. W chwili obecnej tomograficzne badania komputerowe są źródłem dostarczjącym implantologowi najwiecej informacji. Celem pracy było określenie wiarygodności pomiarowej tomografii komputerowej osiowej i spiralnej w rekonstrukcji dental i wielopłaszczyznowej (MPR) oraz subiektywna ocena jakości obrazu uzyskanego ze skanu spiralnego pitch 1 i 2 w porównaniu ze skanem osiowym. Przeprowadzono badania doświadczalne i kliniczne. W badaniach doświadczalnych wykorzystano preparaty mokre i suche kości czaszki. W badaniu klinicznym poddano ocenie porównawczej 30 zdjęć tomograficznych osiowych i spiralnych. Wykonano pomiary przewidywanego łoża wszczepu, które porównano z wartościami faktycznymi. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. We wnioskach stwierdzono szczególną przydatność tomograficznego badania komputerowego pitch 2 oraz rekonstrukcji MPR w planowaniu złożonego leczenia implantologicznego.

  Streszczenie angielskie: Radiographic studies are of utmost importance for preoperative dental implant planning. In each case it should be appropriately selected to provide the maximum information with the minimum exposure of patient to radiation. The aim of the study was the evaluation of linear measurements accuracy in CT pitch 1 and 2 spiral scans and MPR reconstruction. An experimental and clinical study was conducted. In experimental part cadaver heads were used. Bone volum of the selected implant site was assessed. In clinical part 30 CT axial and helical scans were compared. In the study Elscint Tiwn scaner was employed. Results: The study demonstrated that imaging of entire course of the lower alveolar nerve canal, the flor of the maxillary sinus orthe nasal cavity as continuum ofers subiective benefis. Application of multiplaner reconstruction (MPR) allows accurate determination of the measured site and axis. In the MPR reconstruction measurement is not burdened with any error.


  137/908

  Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne dzieci w wieku 3-7 lat jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych narządu żucia.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment for children age 3-7 as prophylaxis of growing changes in the masticatory system.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia korzystny wpływ profilaktycznego leczenia protetycznego kilkuletnich dzieci na rozwój narządu żucia. Na podstawie własnych doświadczeń omawia możliwości wykorzystania różnych typów protez: protezy bezklamrowe, protezy częściowe z klamrami, protezy natychmiastowe.

  Streszczenie angielskie: The author showed positive results of prophylaxis treatment few years children for growth of masticatory system. On the base of their own study they discussed possibility chance used different kind of prosthetic restorations: spoon denture, removable partial with clasp and immediate denture.


  138/908

  Tytuł oryginału: XXV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2001, Praga 6-8 września 2001 r.
  Tytuł angielski: XXVth Annual Conference of European Prosthodontic Association, Prague September 6-8 2001.
  Autorzy: Adamczyk Ewa, Kubani Marcin, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Nawrocka-Furmanek Jolanta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.54-58, il. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Protetyczne


  139/908

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze B. Bartkowskim [1933-2002].
  Autorzy: Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.4-5
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  140/908

  Tytuł oryginału: Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu.
  Tytuł angielski: Patomechanism, symptomatology and diagnostics of blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.7-12, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bllow-out fracture of the orbit is afracture of the orbital floor, medial wall or both with intact inferior orbital margin. Hydraulic patomechanism of blow-out fracture of the orbit is accepted according to Smith and Regan (presented in 1957). There are typical symptoms of blow-out fracture: 1) postraumatic diplopia, 20 enophtamos, 30 infraorbital nerve hypoesthesia, 4) restricted passive eyeball motility (positive traction test). Preoperative diagnostic of patients with blow-out fracture of the orbit includes: clinical examination, ophthalmologic examination, radiological examination, other examinations (electromyography of eyeball muscles, neurological examination).


  141/908

  Tytuł oryginału: Metody leczenia i rehabilitacji chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Methods of treatment and rehabilitation of patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.13-17, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Due to progress in ophthalmologic and radiological diagnostics surgical treatment of blow-out fracture of the orbit is considered as the method of choice. Persistent diplopia and positive traction test are the basic (functional) indication for surgery and endophthalmos is an aesthetic indication. In the Department of Maxillofacial Surgery of the Jagiellonian University in Kraków the programme of treatment of blow-out fracture of the orbit was established including; 1) clinicxal examination, 20 primary reconstruction of the orbit, 3) postoperative rehabilitation, 4) eye muscles surgery in cases of failure. Primary reconstruction of the orbit should be performed after 14 days following the injury. The aim of the reconstruction is to restore full, passive motility of the eyeball after releasing of entrapped tissues in the linear fracture or in the fracture with defect-freeing of entrapped tissues and reconstruction of the orbital floor by autogenous bone graft (anterior maxillary wall, parietal, temporal or illiac bone) by transconjunctival or subciliary incision.


  142/908

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia i analiza czynników rokowniczych u chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Results of treatment and analysis of prognostic factors in patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.24-31, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Programme of treatment of patients with blow-out fracture of the orbit is presented. The programme includes the choice of indications for surgical treatment, method of treatment and postoperative orthoptic rehabilitation. Results of surgical treatment of patients with blow-out fracture of the orbit were evaluated on the basis of ophthalmic examination, including instrumental methods (synoptometr, Hess examination), according to a special chart of examination in the orbital injuries, before and after surgical treatment. The criteria of recovery were as follows: 1) singular vision, 2) full passive and active eyeball motility, 3) proper position of the eyeball in the orbit. Results of treatment were evaluated with regard of: age of patients (children and adults), type of posttraumatic diplopia, type and location of fracture, proper position of the eyeball, time of treatment after injury. Age of patients influenced the results of treatment. In the group of 145 children better results were obtained (recovery in 49,7 p.c. of patients) than in adults (recovery in 32.6 p.c.). The best results of treatment were obtained in patients with III type of diplopia (recovery in 63 p.c.) and with I type of diplopia (recovery in 61,5 p.c.). The results of treatment of patients with linear fracture were better (51,2 p.c.) than in patients with the fracture with defect (36,4 p.c.). Aesthetic evaluation of the results of treatment included symmetric position of the eyeballs. Such a results was obtained in 107 (41,9 p.c.) of operated on patients. The highest rate of recovery (52 p.c.) was obtained in patients operated on up to 14 days following the injury and shortly after the injury.


  143/908

  Tytuł oryginału: Wpływ niedoboru estrogenów na zawartość cynku w zębach i żuchwie szczurów po ovariektomii.
  Tytuł angielski: The effects of estrogen deficiency on zinc content in the teeth and mandible of rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartość cynku w kości żuchwy i w zębach samic szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu doświadczalnej estrogenowej terapii zastępczej. Niedobór estrogenów prowadził do obniżenia sie poziomu cynku w twardych tkankach narządu żucia, w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie 17á-estradiolu wstrzymywało wzrost zawartości cynku w materiale.

  Streszczenie angielskie: Estrogen deficiency appearing after menopause or ovariectomy leads to osteopenia and osteoporosis. Such conclusion has been confirmed by non-invasive examinations of the skeletal, maxillary and mandible bones and teeth. Demineralisation of the hard tissues was heretofore attributed to the loss of calcium and phosphorus, while the role of microelements (e.g. Zn) was not completely explained. This experiment attempts to explain zinc behaviour in ther structure of the masticatory system when the level of estrogens is reduced. Female Wistar rats were used in the experiment. They were divided intop seven groups as follows: CL - control, SH - sham operated, OV - after ovariectomy, OVO ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 - OVH3 - rats receivibg twice a week 3 different (1.25 ćg., 12.5 ćg and 125 ćg) doses, respectively, of 17á-estradiol. Zinc level after ovariectomy was lower than in the control both in the teeth and in the mandible. The differences were statistically significant. Administration of 17á-estradiol to the ovariectomised rats produced a slight increase in Zn level. These results may suggest that ovarian estrogens play an important role in mineralisation of bones and teeth, and therefore, in post-menopausal osteoporosis prevention.


  144/908

  Tytuł oryginału: Badania zawartości sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi szczurów w zależności od poziomu estrogenów.
  Tytuł angielski: Assessment of sodium content in rat teeth, mandible and serum vs. estrogen levels.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.81-86, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosując płomieniową metodę ASA oznaczono zawartość sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi zwierząt doświadczalnych: grupy kontrolnej, sztucznie operowanej, po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej (17á-estradiol). W indukowanej hypoestrogemii poziom sodu zarówno w zębach jak i w żuchwie obniżył się. Również zawartość sodu w surowicy krwi była niższa od poziomu Na w grupie kontrolnej. Zastosowanie 17á-estradiolu zapobiegło procesowi demineralizacji badanych tkanek narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Estrogens play a pivotal role in the mineral homeostasis of the organism. Estrogen deficiency associated with the postmenopausal period or ovariectomy affects bone metabolism. The aim of this experiment was to assess the influence of estrogen levels on the sodium content of rat teeth, mandible and serum. The animals were divided into 7 groups: CL - control, SH -sham operated, OV - after ovariectomy, OVO - ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 -OVH3 - rats receiving twice a week 3 different (1.25 ćg, 12.5 ćg and 125 ćg) doses of 17á-estradiol. After the experiment had been completed, we noted that sodium level in the teeth and mandible was lower in the group of animals with estrogen deficiency. Serum sodium content was also lower. It was also found that 17á-estradiol supplementation could protect the teeth and mandible from sodium depletion and keep serum sodium content at the preoperative level.


  145/908

  Tytuł oryginału: Prognozowanie występowania próchnicy u dzieci w oparciu o wieloaspektową analizę czynników ryzyka.
  Tytuł angielski: Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors. P. 2.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.3-7, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to sum up caries risk factors on the basis of children studies in the age of 12-48 months, and pregnant women and their new-born children. There was highly significant dependence between the number of S. mutans and Lactobactillus sp. and dmf, and dependence between sum of risk factors points and intensity of caries.


  146/908

  Tytuł oryginału: Braki ilościowe uzębienia mlecznego u dzieci w wieku 3-7 lat zamieszkałych w Warszawie.
  Tytuł angielski: Loss of primary teeth in children aged 3-7 living in Warsaw.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The autor present the results of the epidemiological studies of loss of primary teeth frequency in children aged 3-7 living in Warsaw. The studies involved 513 children. The analysis was on the basis of age and sex. Prosthetic and orthodontic-prostetic treatment neds were assessed. The results showed a high frequency of loss of primary teeth and a prophylactic prosthetic treatment needs.


  147/908

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych.
  Tytuł angielski: Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Zadora Radosław, Michalska Anna, Różyło Teresa Katarzyna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.14-17, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the evaluation of effectiveness of digital radiograms in detection of caries of proximal surfaces of posterior teeth in locations difficult to reach in clinical examination. There were studied 100 patients (68 women and 32 men) in the age from 20 to 50 yeras in whom there were evaluated the approximal surfaces by means of clinical and radiological examinations using Digora digital radiography tools. It was stated that radiological examination was an important element in diagnostics of teeth surfaces that are difficult to reach in clinical examination. However, in questionable cases digital radiography is a significant aid.


  148/908

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Dental status in type 2 diabetics.
  Autorzy: Chomicki Paweł, Juszczyk-Popowska Barbara, Chruściel Barbara, Popowski Wojciech
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.18-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this study the oral health of 249 patients from the Warsaw region, with well controlled diabetes mellitus was analysed. The patients were divided into three groups according to age; 35-44, 55-64 and 65-74. The control group consisted of 266 healthy subjects in the same age groups. The patients under care were examined using standard methods recommended by the WHO: DMFT index and Dental Treatment Index. The results were compared with control groups and between age groups. The dental health in both group was unsatisfactory. The DMFT index was higher in the diabetics, but the difference was not statistically significant. The most frequent dental treatment needs were for partial dentures, and the next most frequent, for restorative treatment of dental caries.


  149/908

  Tytuł oryginału: Badania stanu narządu żucia i wpływu rehabilitacji protetyczenj na efektywność żucia pacjentów geriatrycznych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: The survey of masticatory organ state and the bearing of prosthetic rehabilitation on chewing ability of elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Rusiniak-Kubik Krystyna, Weimert Iwona, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Kucharski Zbigniew, Chmielewski Dariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was assessment of the masticatory organ state in elderly (partially or total) edentulous patients. Oral functions and dysfunctions, occlusion, mastocatory ability and the prosthetic treatment and constructions were evaluated. Surveyed patients consistes of 2 groups. Group (0) - with osteoporosis, low bone mineral density values IBMD and pronounced resorption of the residual ridges compared to group (P) of age matched patients with moderate ridges resorptin and bone mineral density (BMD) within age-norm. Clinical, radiological examinations and questinnaires were completed and the state, functions and dysfunctions of the masticatory system had beck bxamined before and after prosthetic treatment. The survey revealed that inproper occlusion dysfunctions of TMJ and indequate dental reccustructions syrerely affected the masticatory ability and caused the eating problems in both groups of patients. Prosthetic rehabilitation performed due to restaured properly occlusal contacts, impored dentures retention and stabilization and foundation tissues traumae preservation - contributed well to functional effectiveness and masticatory ability of patients.


  150/908

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny. Resuscytacja w jednostkach lecznictwa stomatologicznego.
  Tytuł angielski: General anaesthesia in clinical dentistry. Resuscitation in medical intervention.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Bladowski Marek, Onichimowska Dariana, Nischk Mirosław
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.27-33, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The first time resuscitation was described in 1960. From that time it become standard medical intervention, which every phisician must know. The paper presents basic knowledge of the resuscitation concerning every day dental work and dental performance in general anaesthesia.


  151/908

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena preparatu Peroxyl-Dental gel 1 proc.
  Tytuł angielski: Cliniacl asses of the Peroxyl Dental gel 1 p.c.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Charazińska-Carewicz Katarzyna, Stawicka-Wychowańska Renata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.34-36, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was asses the effectiveness of the Peroxy Dental Gel 1 p.c. in gingivitis and periodontis treatment. Active substance is hydrogen peroxide in concentration of 1 p.c. and the medicine is in a gel used to local aplication on the gingival margin and into the periodontal packed. Clinical examinaton showed Peroxyl Dental Gel 1 p.c. has effect on improvement of periodontal tissues status in patients with gingivitis and periodontis, it could be used after skaling as a supplementary therapy.


  152/908

  Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV).
  Tytuł angielski: Histopathological evaluation of the oral mucosa in patients after renal transplantation and with HPV infection.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Fiedor Piotr, Grabowska Kinga, Duszek Monika, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical and histopathological evaluation of the oral mucosa changes in patients with renal graft and active HPV infection and also epidemiological analysis of the papilloma cases in patients undergoing treatment at the Department of Oral Surgery in 1999-2000. The study group consists of 10 patients (8 women, 2 men), age 23-58, 2 to 18 years after renal transplantation, with confirmed HPV infection in anogenital area. Every patient undergoes immunosuppressive treatment, consisting of Encorton, Azathioprine and Cyclosporine A. During dental examination and treatment the samples of the oral mucosa were taken for further histopathological diagnostics. Typical papillomatosous changes of the oral mucosa were rare. However the histopathological examinations revealed characteristic signs of HPV infection: koilocystosis, dyskeratosis, parakeratosis. In one case high degree dysplasia was found. Our results give evidence that even in lack of clinical changes of the oral mucosa we always should consider the possible existence of subclinical HPV infection. It is important, because patients undergoing immunosuppression have high risk of carcinogenesis caused by oncogenic types of HPV.


  153/908

  Tytuł oryginału: Inżynieria tkankowa w chirurgii stomatologicznej - przegląd nowych materiałów i technik.
  Tytuł angielski: Tissue engineering in oral surgery - review of new methodology.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Szostak Dominika, Malejczyk Jolanta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.41-45, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to review of new methods of tissue and bone augmentation (GTR, GBR) in dentistry, using different materials on the base of literature and our clinical experience. Syntehtic and natural materials were to described and compared to the golden standard (autogenous bone). The review contains the results of mechanical properties of bone substitutes and bone chips. Platelet reach plasma (PRP) and Bio-Oss composed transplant were used in our clinic in cases after cystectomy, trauma and in periodontology.


  154/908

  Tytuł oryginału: Wpływ urazu zgryzowego na powstawanie recesji dziąseł.
  Tytuł angielski: The influence of occlusal trauma on gingival recession.
  Autorzy: Grabowska Monika, Grabowska Ewa, Chylińska Monika, Chludziński Wojciech, Kowalski Jan, Kacprzak Marcin
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.46-48, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In study there was presented T-Scan II computer system used for occlusion analysis. Examination was carried out on patients with multiple gingival recessions being the result of occlusal trauma.


  155/908

  Tytuł oryginału: Czy próchnicy zębów można skutecznie zapobiegać?
  Tytuł angielski: Can dental caries be efficiently prevented. P. 1: Caries etiopathogenesis.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.45-49, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono współczesne poglądy na etiopatogenezę próchnicy zębów, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka próchnicy wczesnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper basing on the literature the author presented contemporary approach to etiopathogenesis of dental cariss and described in details early caries risk factors.


  156/908

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  157/908

  Tytuł oryginału: Apeksyfikacja - trudności i postępowanie.
  Tytuł angielski: Apexification - difficulties and treatment.
  Autorzy: Jodłowska Anna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.9-21, il., bibliogr. s. 20-21, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Apeksyfikacja to sposób leczenia endodontycznego w przypadku nieodwracalnego zapalenia bądź martwicy tkanki miazgowej w zębach z nieuformowanymi wierzchołkami korzenia. O specyfice sposobu postępowania świadczą brak przewężenia wierzchołkowego, cienkie ścianki korzeniowe i czasami światło kanału o kształcie odwróconego stożka. Sprawia to ogromne trudności podczas czynności opracowania i ostatecznego wypełnienia kanału. Metoda apeksyfikacji służy do pobudzenia dalszego wzrostu korzenia bądź utworzenia w obrębie szczytu kanału twardej tkanki. Jak dotychczas najlepiej poznanymi i najczęściej stosowanymi materiałami są preparaty na bazie wodorotlenku wapnia. Dzięki ich właściwościom antybakteryjnym i odontotropowym możliwe jest zamknięcie wierzchołka i ostateczne wypełnienie kanału korzeniowego. Praca opisuje "krok po kroku" sposób postępowania leczniczego w metodzie apeksyfikacji.

  Streszczenie angielskie: Apexification is an endodontic pocedure which is necessary in immature teeth with necrotic or irreversibly inflammed pulp. It is a very specific method of treatment because of the lack of an apical stop, thin root walls and sometimes divergent canals. This causes many difficulties in debridement, preparation and final obturation of the rot canal space. Apexification is performed to allow root formation to continue or to induce production of a hard tissue barrier in the open apex. Up to now the most widely used and tested material has been calcium hydroxide. Thanks to its antibacterial and osteogenic properties, the apex closes, and finally the root canal obturation possible. This paper describes the whole procedure of apexification step by step.


  158/908

  Tytuł oryginału: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych.
  Tytuł angielski: Gingival recessions in relation to potential aetiologiacl factors.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz, Szajowski Krzysztof
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.22-28, tab., bibliogr. s. 27-28, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie wpływu znanych czynników ryzyka na występowanie recesji dziąsła. Zbadano 35 osób w wieku od 15 do 55 lat z przynajmniej jedną obnażoną powierzchnią korzenia (w I lub II klasie Millera). Średnia liczba powierzchni z recesją wynosiła 4,79 dla mężczyzn i 3,7 dla kobiet. Informacje o szczotkowaniu zębów, leczeniu ortodontycznym i nikotynizmie zbierano w wywiadzie. Badanie kliniczne obejmowało określenie wady zębowej oraz analizę zwarcia. Zastosowano model regresji wielokrotnej dla oceny związku pomiędzy zmienną zależną (liczbą recesji) a zmiennymi niezależnymi (wiekiem, płcią, nikotynizmem, twardością szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, czasem szczotkowania, leczeniem ortodontycznym, wadą zębową, zaburzeniami zwarcia centrycznego i ekscentrycznego, parafunkcjami). Wyniki wskazały, że recesje dziąsła u naszych pacjentów były związane z wiekiem, płcią, nikotynizmem, używaniem twardej szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, występowaniem wad zębowych, leczeniem ortodongtycznym, przedwczesnymi kontaktami w zwarciu centrycznym i ruchu protruzyjnym, parafunkcjami.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of well-known risk factors on the occurrence of gingival recession. 55 subjects, 15 to 55 years of age, with at least one exposed root surface (Miller Class I or II) were examined. The mean number of surface with recession was 4.79 for men and 3.7 for women. Information about toothbrushing, orthodontic therapy and smokeless tobacco use was collected in an interview. The clinical examination involved assessment of malposition of teeth and functional occlusion. Multiple regression analysis was used to examine the association between the dependent variable (number of recessions) and the independent variables (age, sex, smokeless tobacco use, toothbrush hardness, daily brushing frequency, time spent on toothbrushing, orthodontic treatment, malposition of teeth, occlusal trauma in centric occlusion and in eccentric relation, parafunctions). The findings showed that gingival recession in our patients was associated with age, sex, smokeless tobacco use, use of hard toothbrushes, frequent brushing, malposition of teeth, orthodontic treatment, premature contact in centric occlusion and in protrusion, and parafunctions.


  159/908

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of the efficacy of the sandwich technique. P. 2: Closed sandwich.
  Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.29-33, il., tab., bibliogr. s. 33, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była kliniczna ocena wypełnień wykonanych techniką kanapkową zamkniętą w ubytkach klasy II w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych z użyciem cementu szklano-jonomerowego modyfikowanego żywicą i laminowanego materiałem kompozytowym. Badania kontrolne prowadzono przez 2 lata oceniając następujące cechy wypełnień: kształt anatomiczny, adaptację brzeżną, przebarwienie brzeżne, gładkość powierzchni i stabilność koloru. Do oceny użyto 4-stopniowej skali Ryge'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to test the efficacy of the application of the glassionomer cement-composite resin "closed sandwich" technique in Class II cavities. The restorations were studied over a 2-year period, and they were assessed for anatomic form, marginal adaptation, surface roughness and colour. The restorations were evaluated using Ryge's scale.


  160/908

  Tytuł oryginału: Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi w górnym łuku zębowym.
  Tytuł angielski: Complex orthodontic and prosthodontic treatment of patients with single missing teeth in the upper dental arch.
  Autorzy: Mikołajczyk Marcin, Pąsiek Sławomir
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.34-37, il., bibliogr. s. 37, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyny powstawania pojedynczych braków zębów w odcinku przednim górnym łuku zębowego mogą być wrodzone, związane z brakiem zawiązków zębowych lub wadami rozwojowymi oraz nabyte, spowodowane urazami lub procesem próchnicowym. Poprawną ciągłość łuku zębowego można uzyskać leczeniem ortodontycznym. Postępowanie takie niekiedy nie daje satysfakcjonujących warunków czynnościowych i wyglądu kosmetycznego. Dlatego też w niektórych przypadkach istnieją wskazania do ortodontycznej odbudowy długości łuku zębowego w odcinku przednim z zachowaniem przestrzeni po brakującym zębie lub zębach do dalszej protetycznej rehabilitacji. Dzięki rozwojowi nowych materiałów kompozytowych i ceramicznych uzupełnianie pojedynczych braków zębowych można przeprowadzić całkowicie bez opracowania lub z niewielkim opracowaniem twardych tkanek zębów sąsiadujących z luką zębową. Uzupełnienie protetyczne może mieć charakter trwały lub tymczasowy, w zależności od wieku oraz dalszego planu leczenia. W pracy omówiono sposób i wyniki zespołowego leczenia ortodontyczno-protetycznego pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi w odcinku górnego łuku zębowego.

  Streszczenie angielskie: The aetiology of a single missing tooth in the anterior region of the upper dental arch can be congenital, associated with lack of tooth buds and developmental malfirmations, or acquired, resulting from trauma and caries. Proper continuity of the dental arch can be achieved by orthodontic treatment. Such management sometimes does not provide satisfactory functional and aesthetic results. Therefore in some cases there are indications for orthodontic reconstruction of the length of the dental arch in the anterior region, maintaining space after a lost tooth or teeth for further prosthetic rehabilitation. Due to the development of a new generation of composite and ceramic materials restoration of a single lost tooth can be completed without or with minimal preparation of dental hard tissues adjacent to the missing tooth. A prosthodontic appliance can be permanent or temporary depending on the age of the patient and the plan for further treatment. The method and results of complex orthodontic and prosthodontic treatment in patients with a single missing tooth in the anterior region of the maxilla have been presented in the article.


  161/908

  Tytuł oryginału: Problemy związane z zastosowaniem zębów sztucznych w protezach ruchomych.
  Tytuł angielski: Problems connected with the use of artificial teeth in removable dentures.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.38-41, bibliogr. s. 41, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie zębów akrylowych w protetyce stomatologicznej stanowi rewolucję technologiczną w wykonawstwie protez ruchomych, wiąże się z nim jednak wiele problemów. Odnotowano bowiem liczne przypadki niekorzystnego wpływu tych zębów na środowisko jamy ustnej oraz stwierdzano słabe umocowanie zębów w płytach podstawnych protez, nadmierną ścieralność, niedostateczną estetykę, odkładanie się płytki bakteryjnej. Jedną z najbardziej istotnych właściwości fizycznych zębów sztucznych stosowanych w leczeniu protetycznym jest odporność na ścieranie i zdolność do zachowania stabilnej relacji zwarciowej mimo upływu czasu. W związku z problemami wynikającymi ze stosowania w protezach ruchomych zębów tradycyjnych opracowano nowe materiały o lepszych właściwościach. Zęby z nich wykonane charakteruzyją się akceptowaną ścieralnością i twardością, przy zachowaniu możliwości dostosowywania powierzchni żujących. W pracy tej, wykorzystując doświadczenia własne oraz piśmiennictwo, przedstawiliśmy problemy techniczne związane ze stosowaniem zębów akrylowych w protetyce.

  Streszczenie angielskie: The use of acrilic resin teeth in prosthodontics has become a technical revolution in manufacturing removable dentures, however it's widely discussed. There are many cases recorded of their harmful influence on the oral environment, as well as many problems such as low bond strength of artificial teeth to the denture base, excessive wear, insufficient aesthetics and the deposition of bacterial plaque. One of the most important physical properties of artificial teeth used in prosthetic treatment is wear resistance and the ability to maintain a stable occlusal relationship over time. Due to the problems connected with the use of traditional teeth in removable denturs, new improved materials have been developed. Teeth made of them are wear resistant, hard, and there is a possibility of adjusting occlusal surfaces. In this study we would like to present the technical problems connected with the use of acrylic resin teeth in prosthodontics, based on literature and the autors' own experiences.


  162/908

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia dzieci w wieku 6 i 12 lat z województwa mazowieckiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the state of the dentition in 6 and 12 year old children from the mazowiecka region.
  Autorzy: Kępa Joanna, Raczyńska Marta, Matysiak Witold
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.42-46, il., tab., bibliogr. s. 45-46, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ramach ogólnopolskiego programu badań epidemiologicznych zbadano losowo dobrane grupy dzieci w wieku 6 i 12 lat zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego. W grupie dzieci 6-letnich oceniano uzębienie mleczne pod kątem obecności próchnicy, bez względu na stopień jej zaawansowania. W tej grupie zdrowe uzębienie odnotowano u 12,3 proc. dzieci. W grupie dzieci w wieku 12 lat określano liczbę zębów stałych, frekwencję próchnicy oraz jej intensywność wyrażoną wartością wskaźnika DMFT. Wyniki poddano analizie statystycznej używając testu U Manna-Whitneya oraz testu chiý. Za znaczące uznano różnice, dla których poziom istotności wynosił p ó 0,05. Zanotowano średnio 26,0 wyrżniętych zębów stałych, frekwencja próchnicy określona średnią wartością wskaźnika DMFT - 4,57. Określono wartość wskaźnika leczenia, która ukształtowała się na poziomie 0,49. Statystycznie istotna różnica wystąpiła między liczbą zębów stałych u dziewcząt i chłopców oraz w liczbie zębów wypełnionych w środowisku wiejkim i miejskim u dzieci w wieku 12 lat.

  Streszczenie angielskie: Under the auspices of a nation-wide epidemiological survey, children at the ages of 6 and 12, living in the Mazowsze province, were randomly selected and examined. In the 6-year old group, deciduous teeth were analysed for the presence of dental caries, regardless of the extent of the decay. 12.3 p.c. of this group had healthy teeth. In the 12-year old group, the following data were recorded: number of permanent teeth, frequency of caries, and caries intensity as indicated by the level of DMFT index. These results were analysed statistically using the U Mann-Whitney test and chiý test. The significance level was set where the probability of error was less than 5 p.c. The following averages were observed: 26.0 erupted permanent teeth, caries frequency of 94.66 p.c., and caries intensity at a level of 4.57 DMFT. The treatment index was 0.49. Statisticaly significant differences were observed between girls and boys in terms of the number of permanent teeth, as well as between 12-year old children living in urban and village environments in terms of the number of teeth filled.


  163/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  164/908

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
  Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  165/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z X Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w Monachium.
  Tytuł angielski: Report from the X Congress of the European Society of Endodontology in Munich.
  Autorzy: Piątowska Danuta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.58-60, il. - 10 Kongres Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego Monachium 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Endodontyczne


  166/908

  Tytuł oryginału: Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori.
  Autorzy: Karczewska Elżbieta, Konturek Joanna E., Konturek Peter C., Cześnikiewicz Marta, Sito Edward, Bielański Władysław, Kwiecień Nina, Obtułowicz Wojciech, Ziemniak Witold, Majka Jolanta, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (5) s.978-986, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen colonizing the a gastric mucosa, but some reports indicated that it may also be found in the oral cavity, which could serve as a reservoir of the bacteria and a source of gastric reinfection. Accordingly, we aimed to study whether the oral cavity, particularly gingival pockets, are colonized by Hp and whether it could be the source of gastric reinfection. We studied 329 patients with dyspeptic symptoms (257 with chronic gastritis, 15 with gastric ulcer. and 57 with duodenal ulcer). The [**13C]urea breath test (UBT), gastroscopy, and Hp culture from gastric biopsies were carried out, and material was collected from the oral cavity (gingival pocket) for bacteriological culture and genomic DNA studies. The serum was obtained for anti-Hp IgG and anti-CagA assays and saliva for anti-Hp IgA determination using the ELISA technique. bacteria in material from gingival pockets and biopsies from the corpus and antrum of stomach of 30 DU patients before and after Hp eradication were also examined by PCR technique, using primers specific for 16S rNA. All Hp-positive patients (276) were subjected to one week of triple therapy (omeprazole 2 x 20 mg twice a day, clarithromycin 2 = 500 mg twice a day, and metronidazole 2 x 500 mg twice a day). The measurements descrived above were then repeated at four weeks and six months. Bacterkilogical culture showed the prsence of Hp in the material from oral cavity in about 50 p.c. of patients, whereas UBT, used as a gold standard, revealed gastric Hp infection in about 84 p.c. of these patients...


  167/908

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  168/908

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktyki uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych.
  Autorzy: Rybarczyk-Townsend Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.30-33, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności programu profilaktyki próchnicy polegającego na uszczelnianiu bruzd w pierwszych zębach trzonowych stałych u dzieci 7-letnich zamieszkałych w województwie łódzkim. Po upływie 5 lat, tj. w roku 2000, zbadano 222 dzieci 12-letnich objętych programem lakowania. Badania kliniczne wykazały, że program ten okazał się skuteczny i spowodował 30,30 proc. redukcję próchnicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of a caries prevention programme based on the sealing of fissures in first permanent molars in 7 year olds living in Lodz Voivodeship. After 5 years (ie year 2000) 222 12-year olds included in fissure sealing programme. Clinical examination showed that this programme was found to be effective and gave rise to a 30.30 p.c. reduction of caries.


  169/908

  Tytuł oryginału: O potrzebach i możliwościach profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u polskiej młodzieży.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.35-38, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor, opierając się na wynikach badań epidemiologicznych narządu żucia, przeprowadzonych w latach 1987 i 1995, opisuje potrzeby profilaktyczne w tym zakresie u 12-18 letniej młodzieży polskiej. Podkreśla konieczność działań profilaktycznych, które winny uwzględniać specyfikę wieku oraz związane z tym odmienności fizjologiczne, psychologiczne i zachowaniowe. Przedstawia założenia progarmu profilaktycznego w zakresie próchnicy i chorób przyzębia, opartego głównie na działaniach profesjonalnych.

  Streszczenie angielskie: The author describes the needs regarding dental prevention in 12-18 year olds in Poland on the basis of epidemiological surveys of the masticatory apparatus during the years 1987 and 1995. The need for preventive measures is underlined; these should take into account factors pertaining to the age with associated physiological, psychological and behavioural aspects. The assumptions of a prophylactic programme are presented in relation to caries and periodontal disease, based mainly on professional procedures.


  170/908

  Tytuł oryginału: Dentometr DTM 800 - elektroniczny aparat do pomiaru grubości zębiny w zębach z miazgą żywą.
  Autorzy: Marzec-Koronczewska Zofia, Lipski Mariusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.40-41, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono przydatność urządzenia Dentometr DTM 800 w określaniu grubości zębiny w trakcie opracowania zęba pod uzupełnienia protetyczne stałe. Wykazano, iż Dentometr DTM 800 pozwala monitorować głębokość preparacji zęba. W przypadku zębów abrazyjnych zaobserwowano, że gdy grubość warstwy zębiny oddzielającej powierzchnię szlifowaną od miazgi komorowej wynosi 0,1 - 0,4 mm, badane urządzenie sygnalizuje znaczną bliskość miazgi.

  Streszczenie angielskie: The study evaluates the usefulness of the Dentometr DTM 800 apparatus for the estimation of dentine thickness during tooth preparation for crown restoration. It was shown that the Dentometr DTM 800 allows for the monitoring of the depth of tooth preparation. In the case of abraded teeth it was found that when the thickness of the dentine separating the ground surface from the pulp chamber is 0.1 - 0.4 mm, the apparatus under test indicates critical pulp proximity.


  171/908

  Tytuł oryginału: Nowy podział chorób przyzębia. Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Autorzy: Górska Renata, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.46-47
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  172/908

  Tytuł oryginału: Kryteria własne oceny wyników leczenia zaburzeń narządu wzroku w przebiegu złamań górnej części twarzowej czaszki.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Tobiasz Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.50-54, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili w pracy kryteria własne oceny wyników leczenia obrażeń układu wzrokowego w przebiegu złamań górnej części twarzowej czaszki. Rozpoznanie i leczenie wczesne odgrywają istotną rolę ze względu na powikłania w układzie wzrokowym. Kryteria własne służą do oceny skuteczności podjętego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The authors describe, on the basis of their own work, the criteria for evaluating injuries to the ophthalmic system in fractures of the upper facial skeleton. Diagnosis and early treatment play a significant role with respect to complications in the ophthalmic system. Their own criteria serve to evaluate the effectiveness of treatment undertaken.


  173/908

  Tytuł oryginału: Potrzeby i preferencje pacjentów dotyczące usług stomatologicznych a wiedza lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Nowak Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.56-60, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie potrzeb i preferencji pacjentów w zakresie usług stomatologicznych i porównanie ich z wiedzą lekarzy stomatoogów. Przedmiotem badań były informacje uzyskane na podstawie wypełnionych ankiet. Odpowiedzi lekarzy i pacjentów na większość pytań były bardzo podobne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to get to know the needs and preferences of patients regarding dental services and comparing these to what dentists think. The study was based on information obtained from qustionnaires. The answers of dentists and patients were very similar for most of the questions.


  174/908

  Tytuł oryginału: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Maciuszonek Marta, Milwicz Arleta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.62-64, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 100 ankietowanych studentów stomatologii, stażystów i lekarzy stomatologów IS AM w Łodzi (21 proc. populacji) stwierdza występowanie objawów alergii na rękawiczki lateksowe.

  Streszczenie angielskie: A questionnaire involving 100 individuals which included dental students, trainees and qualified dentists at the Dental Institute in Lodz (21 p.c. of the population) revealed symptoms of allergy to latex gloves.


  175/908

  Tytuł oryginału: Świadomość prozdrowotna, nawyki higieniczne i zwyczaje żywnościowe uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Lublinie.
  Autorzy: Strycharz Małgorzata, Bartecka Katarzyna, Polz-Dacewicz Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.66-69, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena świadomości prozdrowotnej, nawyków higienicznych i zwyczajów żywieniowych młodzieży osiemnastoletniej z Lublina. Badaniem ankietowym objęto 143 maturzystów z lubelskich liceów ogólnokształcących. Otrzymane wyniki wykazały obecność prawidłowych nawyków z zakresu higieny jamy ustnej. Ze względu na niewłaściwe zwyczaje żywieniowe istnieje jednak potrzeba intensyfikacji stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the level of health awareness and hygiene and dietary habits in eighteen year olds from Lublin. 143 school leavers from Lublin secondary schools were surveyed by means of a questionnaire. The obtained results indicated correct habits as regards oral hygiene. Due to inappropriate dietary habits there does, however, exist a need to intensify dental health education.


  176/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie szałwi lekarskiej w medycynie i stomatologii.
  Autorzy: Miśków Katarzyna, Lella Anna, Bladowski Marek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.70-71, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera wiadomości o szałwi lekarskiej, jej preparatach i ich zastosowaniu w stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The article describes information about sage, its preparations and their uses in dentistry.


  177/908

  Tytuł oryginału: Pytajmy fiskusa.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.79, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  178/908

  Tytuł oryginału: Marketing - strach przed nieznanym.
  Autorzy: Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka, Piestrzyński Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.80-81, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  179/908

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze zwyczajnym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego doktorze habilitowanym medycyny Stanisławie Bolesławie Bartkowskim (1933-2002).
  Tytuł angielski: Obituary - professor Stanisław Bartkowski (1933-2002).
  Autorzy: Zapała Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.79-82, il.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  180/908

  Tytuł oryginału: Szczelność brzeżna wypełnień z materiału złożonego Pertac II (ESPE) zakładanych in vitro metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów.
  Tytuł angielski: Marginal seal of Pertac II (ESPE) composite resin restorations placed in vitro in a traditional manner and modified with the use of inserts.
  Autorzy: Krupiński Jerzy, Gończowski Krzysztof, Dyląg Marcin, Słowik Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania porównawcze w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych wykonanych metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów. Technika zmodyfikowana polega na umieszczeniu w masie nieutwardzonego kompozytu jak największej liczby wcześniej spolimeryzowanych kawałeczków wykonanych z tego samego materiału co wypełnienie (insertów). Metoda ta umożliwia znaczne ograniczenie masy utwardzanego materiału. W 50 usuniętych ludzkich zębach wykonano preparację V klasy, a następnie wypełniono obu metodami stosując materiał Pertac II (ESPE). Ocena laboratoryjna wykazała znacząco mniejszy mikroprzeciek w przypadku metody zmodyfikowanej z insertami. Metodą, która zapewniła najlepszą szczelność wypełnienia, była metoda z zastosowaniem dwóch warstw, każda po 4-5 insertów, utwardzanych osobno.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this in vitro study was to compare marginal leakage of composite restorations placed in traditional manner and modified with the use of inserts. The modified technique involves adding as many pieces of previously polymerized composite resin (inserts) as possible to the composite paste in the cavity, and polymerizing the restoration. This method reduces the volume of the material to be polymerized. Class V cavities were prepared in 50 extracted human teeth and were then restored with one of the two techniques using Pertac II composite (ESPE). Laboratory evaluation revealed a significantly lower microleakage in the case of the modified method with the use of inserts. The method that gave best marginal seal of the restoration was the modified method with two layers, each with 4-5 inserts, polymerized incrementally.


  181/908

  Tytuł oryginału: Fizjologiczny rozkład temperatury w jamie ustnej zdrowych pacjentów.
  Tytuł angielski: Physiological temperature distribution within the oral cavity in healthy patients.
  Autorzy: Kawala Maciej, Ziętek Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zmierzono temperaturę w wybranych miejscach jamy ustnej u 20 pacjentów w wieku od 21 do 36 lat nie wykazujących żadnych objawów chorób błony śluzowej ani przyzębia. Do badań wykorzystano własne urządzenie z czujnikiem termistorowym, umożliwiające pomiary temperatury z dokładnością do ń 0,01řC. Stwierdzono, że temperatury w obrębie jamy ustnej różnią się dość znacznie w obrębie badanej populacji, a także w zależności od miejsca dokonywanego pomiaru. Średnie gradienty temperatury mierzone w szczęce i górnych partiach jamy ustnej wynosiły 1,14řC a w obrębie żuchwy i dolnych partii jamy ustnej - 1,03řC. Porównując wyniki pomiarów temperatury uzyskane w punktach położonych symetrycznie po lewej i prawej stronie jamy ustnej stwierdzono, że możliwe jest opracowanie metody, eliminującej naturalne gradienty temperatury i wykorzystanie pomiarów temperatury jako metody przydatnej w diagostyce chorób błon śluzowych i przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Temperature measurements were made at selected sites within the oral cavity in 20 patients aged 21 to 36 years, showing no symptoms of oral or periodontal pathology. For the investigation, a device designed by the authors, with a themistor - based sensor allowing for measurements with accuracy of within = 0,01řC was used. It was found that the temperatures within the oral cavity deffer considerably within the population examined, as well as being dependent on the site of measurement. The average temperature gradient measure in the maxilla and in the upper parts of the oral cavity amounted to 1.14řC, whereas the mandible and lower parts of the oral cavity exhibited a difference of -1.03řC. A comparison of temperature measurements obtained at sites located symmetrically on the left and right hand side of the oral cavity showed that it is possible to elaborate the method, eliminating natural temperature gradients, and temperature measurements may be used as a diagnostic tool in disorders of the oral mucosa and in perodontal diseases.


  182/908

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość zębiny - etiopatogeneza i zasady terapii.
  Tytuł angielski: Dentine hypersensitivity - aetiology and treatment.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Brauman-Furmanek Stefania
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono najnowsze poglądy na etiologię i patogenezę nadwrażliwości zębiny. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką w leczeniu nadwrażliwości odgrywają związki fluoru, szczawiany żelaza i potasu, primery i systemy wiążące oraz lasery małej i średniej mocy.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature, current concepts on the eatiology and pathogenesis of dentine hypersensitivity have been presented. Special attention has been paid to the role fluorides, ferris and potassium oxalates, primers bonding systems and lasers in the treatment of dentine hypersensitivity.


  183/908

  Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy wybranymi pierwiastkami kostniwa zębów w przebiegu zapalenia przyzębia dorosłych.
  Tytuł angielski: The relationship between selected trace elements in the dental cementum in adult periodontitis.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Hetmańczyk Marek, Ilewicz Leszek, Szala Janusz, Świdziński Witold, Renk Sławomir
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.103-109, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano relacje pomiędzy pierwiastkami: Ca, Mg, Na, P w cemencie korzeniowym u osób zdrowych i u pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych. Stwierdzono zależności pomiędzy parami pierwiastków Ca i P, Ca i Na, Ca i Mg oraz ujemny współczynnik regresji: wzrost zawartości Na, P i Mg powoduje spadek zawartości Ca w kostniwie. Stwierdzone zależności były bardziej nasilone w kostniwie pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the relationship between the trace elements Ca, Mg, Na and P in the dental cementum in healthy subjects and in patients with adult periodontitis. A dependency was found between the pairs of elements Ca and P, Ca and Na, Ca and Mg, as well as a negative coefficient regression: an increase in the level of Na, P and Mg causes a decrease in level of Ca in the cementum. The dependencies observed were stronger in the cementum of patients with adult periodontitis.


  184/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie białek morfogenetycznych kości (BMP) w leczeniu ubytków kości. Aplikacja kliniczna w stomatologii i ortopedii - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The application of bone morphogenetic proteins (BMPs) in the treatment of bone defects. Clinical application in dentistry and orthopaedics - a literature review.
  Autorzy: Włodarski Paweł K., Galus Ryszard, Brodzikowska Aniela, Włodarski Krzysztof H.
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.110-114, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rekombinowane ludzkie białka BMP-2 i BMP-7 znalazły już praktyczne zastosowanie w leczeniu niegojących się złamań kości i chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki u ludzi. Ogromna liczba doświadczeń na zwierzętach, wskazująca na korzystny efekt rhBMP w leczeniu ubytków przyzębia (odtwarzanie kości wyrostków zębodołowych, pobudzanie cementogenezy oraz odtwarzanie więzadła zębodołowego wraz z włóknami Sharpey'a), przy braku efektów ubocznych, są dobrym prognostykiem na rychłe wprowadzenie rhBMP do leczenia ubytków przyzębia u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Recombinant human (rh) BMP-2 and BMP-7 have already found a clinical application in the treatment of non union bone fractures and reconstructive surgery of the facial bones in human. The ample evidence of the beneficial effect of rh-BMP-2 in the treatment of periodontal defects in animals (regeneration of alveolar bone, cementogenesis, regeneration of the periodontal ligament and Sharpey's fibres), together with a lack adverse effects, makes a good prognosis for the use of this novel method for periodontal regeneration in humans in nearest future.


  185/908

  Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  186/908

  Tytuł oryginału: Gruczolakotorbielak podniebienia twardego na przykładzie jednego przypadku i omówienia przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Cystadenoma of the hard palate on the example of one case and literature review.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.123-127, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek gruczolakotorbielaka, rzadkiego łagodnego nowotworu nabłonkowego ślinianki u 52-letniej kobiety. Guz był zlokalizowany w błonie śluzowej na podniebieniu twardym. Po wyłuszczeniu nowotworu nie stwierdzono wznowy w 5-letnim okresie obserwacji. Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę histologiczną guza, epidemiologię oraz diagnostykę różnicową gruczolakotorbielaków.

  Streszczenie angielskie: A case of a cystadenoma, a rare benign epithalial neoplasm of the salivary gland, is presented in a 52 year old female. The tumour was localized within the oral mucosa on the hard palate. After enucleation no recurrence was observed during a 5 year follow-up. We present the histology, epidemiology and differential diagnostics of the cystadenoma on the basis of the literature.


  187/908

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dziecka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosing acute lymphoblastic leukaemia in a child - a case report.
  Autorzy: Siluk Jarosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.128-132, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u 14-letniego chłopca leczonego endodontycznie przez stomatologa z powodu zapalenia miazgi zęba trzonowego w żuchwie, a następnie z powodu zębopochodnego zapalenia kości żuchwy. Wywiad chorobowy, stan kliniczny pacjenta, obraz radiologiczny oraz badanie podstawowe krwi sugerowały chorobę układową-nowotworową. Na podstawie badania histopatologicznego wycinka dziąsła, kości zbitej i kości gąbczastej żuchwy rozpoznano chłoniaka Burkitta. Ostateczne rozpoznanie - ostra białaczka limfoblastyczna postawiono dopiero po punkcji szpiku kostnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the difficulties encountered in diagnosing acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in a 14 year old boy who was treated by his dentist for pulpitis in a lower molar, and then for osteomyelitis of the mandible. The case history, clinical state of the patient and radiological picture, as well as the blood examination, suggested a systemic - neoplastic disease. A biopsy of the gingiva, cortical and spongy bone of the mandible gave a diagnosis of Burkitt's lymphoma. The final diagnosis made after marrow biopsy was acute lymhoblastic leukaemia.


  188/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu wewnątrzustnego u pacjentów chrapiących i z bezdechem śródsennym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The application of an intraoral appliance in the treatments of obstructive sleep apnoea - a preliminary report.
  Autorzy: Maślanka Teresa, Kalecińska Ewa, Bogucki Zdzisław Artur, Brzecka Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.133-136, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem bezdechu śródsennego oraz sposób wykonania aparatu redukującego chrapanie i towarzyszący mu bezdech śródsenny. Opisany aparat wewnątrzustny wykonywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta z tworzyw termoplastycznych w określonym położeniu protruzyjnym. W trakcie przygotowywania aparatu kontrolowana jest czynność stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą aksjografu Quick-Axis.

  Streszczenie angielskie: The authors present the problem of obstructive sleep apnoea, and describe the fabrication of an intraoral appliance reducing apnoea and snoring. The intraoral appliance described is made individualy for each patient in mandibular protrusion, using thermoplastic materials. During procedure the function of the temporomandibular joints is controlled with the use of a Quick-Axis axiograph.


  189/908

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  190/908

  Tytuł oryginału: Z profilaktyką czy bez profilaktyki?
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.10-12, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  191/908

  Tytuł oryginału: Co dalej z profilaktyką stomatologiczną?
  Autorzy: Żak Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.13
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  192/908

  Tytuł oryginału: O skuteczności programów zapobiegania próchnicy w Słowenii.
  Autorzy: Vrbić Vito
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.14-17, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1987, 1993 i 1998 były prowadzone w Słowenii szeroko zakrojone, ogólnokrajowe badania epidemiologiczne, mające na celu ocenę częstości występowania próchnicy zębów. Dobór reprezentatywnej dla populacji Słowenii próby i schemat badania stomatologicznego przeprowadzono zgodnie z wytycznymi ŚOZ. Oceniano następujące grupy wiekowe: 6, 12, 15, 18, 35-44 lat oraz powyżej 65 roku życia. W latach prowadzenia badań w każdej grupie wiekowej zbadano minimum 200 osób. Wyniki badania pokazują, że w ciągu 12 lat prowadzenia badań (od pierwszej oceny w 1987 r. do ostatniej a 1998 r.) znacznie zwiększyła się liczba dzieci i młodzieży wolnych od próchnicy (z 6 do 40 proc. w grupie 12-latków). W tym samym okresie średnie wartości PUW obniżyły się następująco: z 5,1 do 1,8 u 12-latków; z 10,2 do 4,3 u 15-latków; z 20,5 do 14,7 w grupie 35-44 lat; z 27,0 do 22,5 u osób powyżej 65 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Widely ranging national epidemiological surveys were carried out in Slovenia during the years 1987, 1993 and 1998, with the aim of evaluating the incidence of dental caries. The choice of data representative of the Slovene population and scheme of dental examinations were in accordance with WHO recommendations. The following age groups were evaluated: 6, 12, 15, 18, 35-44 year olds and also those over 65 years. During the years of the survey a minimum of 200 individuals of each age group was examined. The results of the survey show that during the 12 years of the survey (from first evaluation in 1987 to the last in 1998) the number of caries free children and young people increased (from 6 to 40 p.c. in the 12 uear old group). During the same period the mean DMF values decreased as follows: from 5.1 to 1.8 in 12 year olds; from 10.2 to 4.3 in 15 year olds; from 20.5 to 14.7 in 25-44 year group; from 27 to 22.5 in those above 65 years.


  193/908

  Tytuł oryginału: Monitorowanie fluorków w wodzie pitnej w Poznaniu a profilaktyka próchnicy zębów.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Chłapowska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.20-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem ustalenia optymalnych dawek związków fluoru w profilaktyce próchnicy jest wciąż aktualny. Celowość ciągłego monitorowania obecności tego pierwiastka w środowisku wiąże się z ochroną pacjentów oraz planowaniem metod opieki stomatologicznej. Aktualne przepisy zobowiązują stacje sanitarno-epidemiologiczne do systametycznego (czterokrotnego w ciągu roku) przeprowadzania pomiaru poziomu fluorków w wodzie pitnej i w powietrzu. Ponadto informacje takie możn uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Dane te pozwalają na weryfikowanie wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej. Badania wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu zwracają uwagę na zależność wyników od pory dnia i pogody. Sugerują także, że w ostatnich kilkunastu latach poziom fluorków w wodzie pitnej wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Powinny być one uwzględniane przy ustalaniu aktualnych wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: The problem of determining the optimal doses of fluoride in caries prophylaxis is still relewant. The aim of monitoring the presence of this element in the environment is connected with the protection of patients and the planning of methods of dental services. The existent regulations bind Sanitary Epidemiological stations to systematic (four times a year) monitoring of fluoride levels in during water and in the atmosphere. Furthermore, information may be obtained from the Waterworks and Drainage stations. This data allows for the verification of indications for endogenous fluoride prophylaxis. Examinations carried out by the local Sanitary Epidemiological station in Poznań draw attention to the dependence of the results on the time of day and on the weather. They also suggest that over the last two decades the level of fluorides in drinking water shows a small tendency to be on the increase. This data should be taken into account in the determining of actual indications for endogenous fluoride prophylaxis.


  194/908

  Tytuł oryginału: Propozycje kierunków profilaktyki próchnicy dla dzieci polskich.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.24-27, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie, że dla większości polskich dzieci wystarczy tradycyjna profilaktyka próchnicy. Bardziej intensywne i specyficzne sposoby profilaktyczne są niezbędne tylko dla dzieci z grupy wysokiego ryzyka próchnicy. W związku z tym nowe programy dla tej grupy powinny być oparte na profilaktyce profesjonalnej i bardziej kontrolowanej profilaktyce domowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show that traditional caries prevention measures are adequate for the majority of Polish children. More intensive and specific prophylactic methods are essential only for children in the high caries risk group. New programms for this group should, therefore, be based on professional prevention measures and more supervised home prophylactic measures.


  195/908

  Tytuł oryginału: Proteolysis of CD14 on human gingival fibroblasts by arginine-specific cysteine proteinases from Porphyromonas gingivalis leading to down-regulation of lipopolysaccharide-induced interleukin-8 production.
  Autorzy: Tada Hiroyuki, Sugawara Shunji, Nemoto Eiji, Takahashi Nobuhiro, Imamura Takahisa, Potempa Jan, Travis James, Shimauchi Hidetoshi, Takada Haruhiko
  Źródło: Infect. Immun. 2002: 70 (6) s.3304-3307, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 305,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Arginine-specific cysteine proteinases (gingipains-R) from periodontopathic Porphyromonas gingivalis cleaved CD14, a bacterial pattern recognition receptor, on human gingival fibroblasts (HGF). Consequently, gingipains-R reduced lipopolysaccharide-induced interleukin-8 production by HGF, indicating that gingipains-R inhibited CD14-dependent HGF activation and are involved in immune evasion by the bacterium in periodontal tissues.


  196/908

  Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie krwawień po usunięciu zębów u chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca w czasie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego.
  Tytuł angielski: Topical treatment of bleeding post removed teeth in patients with prosthetic heart valves whose receiving long-term of oral anticoagulant therapy.
  Autorzy: Lewandowski Bogumił
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.20-24, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Usuwanie zębów u chorych ze sztucznymi zastawkami serca, którzy długotrwale przyjmują doustne leki przeciwzakrzepowe, jest ciągle aktualnym, ważnym i niejednokrotnie kontrowersyjnym zagadnieniem w praktyce stomatologicznej. Kontynuacja leczenia doustnymi antykoagulantami po chirurgicznym zabiegu stomatologicznym wpływa na przedłużające się krwawienia poekstrakcyjne i powikłania krwotoczne, przerwanie zaś terapii zwiększa ryzyko powikłania krwotowczne, przerwanie zaś terapii zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowych. Badania przeprowadzono w grupie 53 chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, u których po usunięciu zębów bez przerywania terapii przeciwzakrzepowej zastosowano miejscowo preparat hemostatyczny TachoComb. Krwawienia wtórne stwierdzono tylko u 4 (7,54 proc.) chorych.

  Streszczenie angielskie: Removed teeth in patients receiving long-term oral anticoagulant drugs there are all the time live insure, very important and controversial problem in stomatological practice. Continuation of anticoagulation oral drugs exposure the patients so long haemorrhage while withdraw anticoagulant therapy to induce the risk of thromboenmbolism. The investigation were in 53 patietns with prosthetic heart valves whose treated oral anticoagulant agents. The all patietns have removed teeth without withdraw anticoagulant therapy. TachoCOmb administrated in alveoli post extraction teeth. The hemorrhage were in 4 (7,54 p.c.) cause.


  197/908

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  198/908

  Tytuł oryginału: Profesor Carl F. M. Partsch (1855-1932) - luminarz uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Professer Carl F. M. Partsch (1855-1932) - the luminary of university stomatology in the Wroclaw.
  Autorzy: Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.277-280, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Partsch
 • Carl 1855-1932


  199/908

  Tytuł oryginału: Zapalenie ślinianki podżuchwowej u noworodka.
  Tytuł angielski: Submandibular sialadenitis in a newborn.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.151-152, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie ślinanki podżuchwowej u noworodka jest bardzo rzadkim stanem klinicznym. W pracy przedstawiwamy przypadek bakteryjengo zapalenia ślinanki podżuchwowej prawej u 2-tygodniowego dziecka. Nacięcie ujścia przewodu Whartona połączone z antybiotykoterapią spowodowało ustąpienie ostrego stanu zapalnego i przywrócenie funkcji ślinianki.

  Streszczenie angielskie: Neonatal submandibular sialadenitis is very rare disease. We present a case of bacterial right submandibular sialadenitis in 2-week old newborn. Incision of the Wharton duct and antibiotic therapy caused reduciton of acute inflammatory process and restored the gland functions.


  200/908

  Tytuł oryginału: Porównanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego zębów metodą spektroskopii impedancyjnej w warunkach pokojowych i symulujących środowisko jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Comparison of electrical conductivity measurements of teeth by the impendance spectroscopy method in room conditions and conditions simulating the environment of the oral cavity.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Piesiak Dagmara, Woźniak Joanna, Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka, Łoś Przemysław, Pitts Nigel, Longbottom Christopher
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zmian w pomiarach spektroskopii impedancyjnej wykonanych w temperaturze pokojowej i w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej. Zbadano 40 zdrowych i zmienionych próchnicowo powierzchni gładkich 10 usuniętych, niewypełnionych zębów przedtrzonowych i trzonowych. W pomiarach impedancyjnych rejestrowano spektrum w zakresie częstości od 0,5 do 900 000 Hz, a do analizy wyników eksperymentalnych użyto odpowiednich obwodów zastępczych. Uzyskane dane przemawiają za zasadnością uwzględnienia temperatury otoczenia podczas przeprowadzania pomiarów impedancyjnych zębów i sugerują ostrożność w ekstrapolacji rezultatów badań in vitro do sytuacji in vivo.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the changes in impendance spectroscopy measurements carried out in room temperature and in conditions similar to those in the oral cavity. Forty sound, smooth surfaces and surfaces with early caries lesions in 10 extracted, unrestored premolars and molars were examined. Impendance spectroscopy measurements were carried out by registering the specturm in the frequency ranging from 0.5 to 900 000 Hz, and an appropriate equivalent circuit was used to analyse the results. The data obtained shows the necessity of taking into consideration the environmental temperature during tooth impedance spectroscopy measurement, and suggest caution in the extrapolation of data dervived from in vitro studies to the in vivo situation.


  201/908

  Tytuł oryginału: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym?
  Tytuł angielski: Is gutta-percha a biocompatible material?
  Autorzy: Juncewicz Michał, Bąkowicz Roman
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.211-215, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Gutaperka postrzegana jest jako materiał biokompatybilny. Jednakże ćwieki gutaperkowe w wyniku uwalniania jonów Zný+ wykazują pewną toksyczność. Różnice dotyczące stopnia drażnienia tkanek przez ćwieki różnych producentów spowodowane są odmienną budową wierzchołków ćwieków. Celem pracy była ocena budowy wierzchołków ćwieków za pomocą mikroskopu optycznego i SEM. Oceniono w skali umownej dwa wskaźniki: strukturę powierzchni oraz kształt wierzchołka. Zaobserwowano duże różnice w strukturze powierzchni wierzchołków ćwieków gutaperkowych. Ćwieki tego samego producenta wykazywały duże pdobieństwo w architekturze powierzchni, co sugeruje, iż zależy ona od procesu produkcyjnego. Nieregularności (defekty) struktury wierzchołków mogą wpływać na właściwości biologiczne ćwieków gutaperkowych, a co za tym idzie na skuteczność leczenia endodontycznego.

  Streszczenie angielskie: Although gutta-percha is regarded as a biocompatible material, gutta-percha cones show kind of cytotoxicity due to the release of Zný+ ions. Differences in the degree of tissue irration by guta-percha cones from different producers are caused by a different structure of the tips of the cones. The aim of this study was to evaluate the structure of tips of cones using optical microscopy and SEM. Two parameters were evaluated by use of an arbitrary scale: the structure of the surface and the shape of the tips. Large differences have been observed in the structure of the surface of gutta-percha cones. Cones of the same brand showed a great similarity in the surface architecture, which suggests that this depends on the manufacturing process. Abnormalities (defects) of the cones surface may influence the biological properties of the gutta-percha cones and therefore the effectiveness of endodontic therapy.


  202/908

  Tytuł oryginału: Przydatność szyn z tworzyw termoplastycznych w leczeniu chorób przyzębia.
  Tytuł angielski: The usefulness of thermoplastic splints in treatment of periodontal diseases.
  Autorzy: Sadlak-Nowicka Jadwiga, Kempa Halina, Tyrzyk Sebastian, Czubak Konrad
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.216-221, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zdobycie własnych doświadczeń dotyczących przydatności szyn z tworzyw termoplastycznych w toku leczenia periodontologicznego. Badaniem objęto 35 pacjentów w wieku od 22 do 56 lat, w tym 29 kobiet i 6 mężczyzn, u których rozpoznano: AP (19), RPP (1 osoba), gingivitis catarrhalis chronica - chronica exacerbata (10 osób), gingivitis hyperplastica postmedicamentos (4 osoby) oraz gingivitis hyperplastica postmedicamentosa et periodontitis (1 osoba). Wszystkich pacjentów poddano rutynowej terapii, uzupełniając ją o zastosowanie szyn z tworzyw termoplastycznych (Ercolen i Ercodur) w poszczególnych fazach leczenia periodontologicznego. Szyny przygotowywano na modelach techniką formowania wgłębnego za pomocą urządzanie Ercoform RVE. Służyły one do aplikacji leków w fazie podstawowej i stabilizującej lub w celu ochrony tkanek po zabiegach chirurgicznych. Wstępne obserwacje wskazują, iż szyny z tworzyw termoplastycznych stanowić mogą cenne uzupełnienie leczenia periodontologicznego poprzez: skuteczniejszą aplikację leków, ochronę pozabiegową tkanek i korzystne warunki gojenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to gain our own experience concerning the usefulness of thermoplastic splints in the course of periodontal treatment. The study covered 35 patients aged 22-56, including 29 women and 6 men. Their diagnoses were as follows: AP (19 persons). RPP (1), chronic gingivitis (10), medication-induced gingival overgrowth (4) and medicatio-induced gingival overgrowth with periodontitis (1). All the patients underwent routine therapy supplemented by the use thermoplastic splints (Ercolen and Ercodur) at specific phases of periodontal treatment. The splints were prepared on models sing a deep-seated forming technique with an Ercoform RVE apparatus. The splints were used to administer medicatios at the basic and stabilizing treatment stages or to protect the tissues following surgical procedures. Preliminary observations indicate that thermoplastic splints can be a valuable supplement to periodontal treatment due to better administration of medication, post-surgical protection and favourable conditions for healing.


  203/908

  Tytuł oryginału: Badania nad zależnościami czynnościowo-morfologicznymi układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli funkcjonalnych zgryzu : Rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Panek Halina; Akademia Medyczna Katedra Protetyki Stomatologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 187 s. : il., tab., bibliogr. 208 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  204/908

  Tytuł oryginału: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
  Tytuł angielski: Current data about fungi prevalence in various ontocenoses in women during procreation period.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Gołąb-Lipińska Małgorzata, Mamos Aneta R.
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.257-262, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to analyse fungi prevalence in three ontocenoses (vagina, oral cavity and anus) in women during procreation period, which should be helpful in developing prophylactic programmes for pregnant women, newborns and infants infected with fungi. In 716 examined women (age 20-45 years), 1411 samples of appropriate biological materials were taken and inoculated in the fluid Sabouraud medium and then axenic fungi strains were isolated in Sabouraud agar. High fungi prevalence in three ontocenoses of examined women was noted. Mean percentage for ontocenosis was: 39 p.c. ń 1.8 p.c. for vagina, 42.18 p.c. ń 1.8 p.c. for oral cavity and 25.03 ń 1.6 p.c. for anus. These data indicate the necessity for further examinations of multifocal fungal infection in women during procreation period.


  205/908

  Tytuł oryginału: Analiza stężeń sIgA w treści kanału szyjki macicy i jamy ustnej u kobiet z Candida lub bez grzybów w ontocenozach pochwy i jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of sIgA concentration in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity in women with Candida or without fungi in ontocenoses of these organs.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Magnowski Jacek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.271-276, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to search for fungi in ontocenoses of genitalorgans andoral cavity (the fungal reservoir for multifocal infections) in women; evaluation of the concentration of sIgA in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity. 102 women (age: 18-35 years) were examined. Fungi were isolated from ontocenoses of the vagina and theoral cavity; axenic strains were differentiated with API 20 C and API 20 C AUX tests (bioM‚rieux). The concentrations of sIgA in the content of the cervical canal of the uterus and from the oral cavity were evaluated by LC-Partigen IgA(Behring) tests. Candida occurence in the oral cavity was significant (p 0,02) higher than in the vagina. Candida albicans (6 codes) was the predominat species; there were also C. tropicalis, C. kefyr, C. krusei, C. guilliermondii and C. glabrata. There were no significant differences between sIgA concnetrations and the presence or absence of fungi in the vagina or oral cavity.


  206/908

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowo-korzeniowe Flexi-Post stabilizatorami protez nakładowych typu overdenture. Postępowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Flexi-Post posts as stabilisers for overdentures. Clinical procedures.
  Autorzy: Dobies Krystyna, Minor Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Wyleczone i prawidłowo zabezpieczone uzębienie resztkowe stanowi nie tylko b. dobre podparcie dla protez typu overdenture, ale również zapobiega zanikowi wyrostka zębodołowego. W pracy opisano prosty sposób zwiększenia retencji protez nakładowych przez zastosowanie jako dodatkowego umocowania wkładów koronowo-korzeniowych Flexi-Post Overdenture Attachment (firmy Essential Denatal Systems).

  Streszczenie angielskie: Well treated and correctly protected residual dentition constitutes not only a very good base for overdentures but also prevents alveolar resorption. The study describes a simple method of increasing retention of overdentures by the use of root posts (Flexi-Post Overdenture Attachment-Essential Dental Systems).


  207/908

  Tytuł oryginału: Leczenie wstępne bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia.
  Tytuł angielski: Initial treatment in mandibular pain dysfunction syndrome.
  Autorzy: Kleinrok Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.12-16, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane przez autorkę zasady diagnostyki i leczenia wstępnego chorych z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia. Opisano gotowe aparaty odciążające, w tym Aqualizer i Gelax, oraz gotową sztynę elastyczną. Przedstawiono również indywidualne wykonanie deprogramatora oraz płytki podjęzykowej wg Włocha i współautorów, a także omówiono wybrane sposoby leczenia fizjoterapeutycznego i farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: Principles of diagnosis and the way of initial treatment of patiens with a mandibular pain dysfunction syndrome used by teh author are presented. Ready made applicances like the Aqualizer, Gelax, elastic splint and deprogrammer are described. Individually made deprogrammer and the sublingual plate after Włoch and coauthors are also described as well as selected physiotherapy and pharmacolaogical treatment.


  208/908

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności preparatu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanałów korzeniowych. Badania w elektronowym mikrosokopie skaningowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of root canals. SEM studies.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.24-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności preparatu File-Eze zastosowanego naprzemiennie z 1 proc. roztworem podchlorynu sodu podczas ultradźwiękowego opracowywania kanałów korzeniowych. Badania przeprowadzono na 12 usuniętych jednokanałowych zębach ludzkich (grupa I: ultradźwięki i 1 proc. roztwór podchlorynu sodu; grupa II: ultradźwięki, 1 proc. roztwór podchlorynu sodu i File-Eze). Obserwacje przeprowadzone w elektronowym mikroskopie skaningowym wykazały, iż zastosowanie prepartu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanału korzeniowego zapewnia skuteczniejsze oczyszczenie jego światła. Trudne do osiągnięcia pozostaje nadal całkowite usunięcie zanieczyszczeń z odcinka przyszczytowego kanału.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the usefulness of the preparation File-Eze used alternately with a 1 proc solution of sodium hypochlorite during ultrasonic instrumentation of root canals. The study was carried out on 12 extracted human teth with one canal (group I: ultrasonics and 1 p.c. sodium hypochlorite; group II : ultrasonics, 1 p.c. sodium hypochlorite and File-Eze). Observation carried out in the scanning electron microscope showed that the use of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of the root canal ensures a more effective cleaning of the lumen. It still remains difficult to attain total removal of debris from the apical part of the canal.


  209/908

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu chirurgicznym żabki podjęzykowej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in surgical treatment of sublingual ranula.
  Autorzy: Wyszumirski Mirosław, Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.37-38, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 chorych przyjętych z powodu żabki podjęzykowej przeprowadzono leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem lasera CO2. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, jedynie u 2 pacjentów stwierdzono w 2. dobie po zabiegu niewielki obrzęk okolicy operowanej. W okresie obserwacji od 3 do 5 lat nie odnotowano nawrotu choroby.

  Streszczenie angielskie: Twenty four patients with sublingual ranula were treated surgically using CO2 laser. The outcome was without complications, in only two patients there was found to be slight oedema in the operative field after 48 hrs. No recurrence was observed over a 3-5 yr observation period.


  210/908

  Tytuł oryginału: Zdjęcia rentgenowskie w stomatologii a narażenie na promieniowanie jonizujące.
  Tytuł angielski: Dental radiographs and exposure to ionising radiation.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.40-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według statystyk zdjęcia wewnątrzustne należą do najczęściej wykonywanych zdjęć rentgenowskich u człowieka, a niezbędna do ich otrzymania dawka promieniowania rentgenowskiego jest b. niska. Jednakże lęk przed promieniowaniem rentgenowskim, który cechuje ogół społeczeństwa często sprawia, że unika się zlecania i wykonywania tych zdjęć, nawet gdy są niezbędne podczas leczenia stomatologicznego. Dlatego też w pracy przedstawiono narażenie na promieniowanie jonizujące w trakcie wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich na tle narażenia na inne naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: According to the ststistics intraoral films belong to the most common radiographic films taken in the human and the dose of radiation required for this is very low. However, the fear of xray radiation which society in general has, often results in the ovoidance of prescribing and taking of films, even when these are essential in the course of dental treatment. The study therefore also describes exposure to ionishing radiation during the taking of dental radiographs in the light of other natural and artificial sources of ionising radiation.


  211/908

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności tabletek fluorkowo-ksylitolowych i lakieru fluorkowego w profilaktyce próchnicy u dzieci w okresie poniemowlęcym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effectiveness of fluoro-xylitol tablets and fluoride varnish in caries prevention in infants.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.44-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena działania tabletek fluorkowo-ksylitolowych na stan uzębienia i liczebność drobnoustrojów próchnicotwórczych u dzieci w wieku przedszkolnym w porónwniu z lakierem fluorkowym. Najniższy przyrost intensywności próchnicy (puw) zaobserwowano u dzieci, które ssały tabletki fluorkowo-ksylitolowe. Redukcja stopnia zaawansowania zmian próchnicowych (SZZP) była największa u dzieci, u których stosowano lakier fluorkowy. Tabletki zawierające fluorek sodu i ksylitol oraz lakier fluorkowy spowodowały znamienny wzrost odsetka dzieci z niewykrywalnym poziomem próchnicotwórczych bakterii SM i LB i spadek liczby dzieci z najwyższymi klasami drobnoustrojów, ale w przypadku stosowania tabletek różnice były bardziej istotne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate teh action of fluoride-xylitol tablets on the state of the dentition and number of cariogenic microorganisms in pre-school children when compared with fluoride varnish. The lowest increase in caries intensity was observed in children who sucked fluoride-xylitol tablets. Reduction in the level of advancement of carious changes was greatest in children in whom fluoride varnish was used. Tablets containing sodium fluoride and xylitol and fluoride varnish gave rise to a significant increase in the percentage of children with undetectable levels of cariogenic bacteria SM and LB and a drop in the number of children with the highest classes of theses microorganisms, but the differences were more significant in the case of tablets.


  212/908

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia pacjentów w wieku 35-44 lat wymagających zaopatrzenia protetycznego.
  Tytuł angielski: The state of the dentition in patients in the 35-44 year age group requiring prosthetic treatment.
  Autorzy: Strycharz Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.55-58, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu uzębienia dorosłych mieszkańców Lublina w wieku 35-44 lat wymagających zaopatrzenia protetycznego. Badaniem objęto 55 osób. Posłużono się wskaźnikiem PUW, obliczono frekwencję próchnicy, wskaźnik leczenia oraz wskaźnik struktury zabiegów. Uzyskane wyniki wykazały niezadawalający stan uzębienia niezależnie od płci i wykształcenia. Badania dowiodły jedank, że zarówno płeć, jak i wykształcenie miały istotny wpływ na różnice w otrzymanych wynikach.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dentition in adults living in Lublin, aged between 35-44 years and in need of prosthetic treatment. Th estudy involved 55 individuals. Use was made of the DMF index, caries incidence calculation, indicator of treatment needs and indicator of treatment procedures. The obtained results showed an unsatisfactory state of the dentition this not being dependent on the sex or education. The study did however confirm that the sex as well as education had a significant influence on the differences which were obtained in the results.


  213/908

  Tytuł oryginału: Wpływ hałasu na narząd słuchu współczesnych lekarzy stomatologów - jeden z elementów ryzyka zawodowego.
  Tytuł angielski: The effects of noise on the auditory apparatus of today's dentists - an element of occupational hazard.
  Autorzy: Lella Anna, Miśków Katarzyna, Bladowski Marek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.62-63, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia na podstawie piśmiennictwa szkodliwy wpływ hałasu na organizm człowieka, a szczególnie na narząd słuchu, jako jeden z elementów ryzyka zawodowego lekarzy stomatologów.

  Streszczenie angielskie: The article, based on the literature, describes the destructive effects of noise on the human organism and particularly on the auditory apparatus, this being one of the elements of the occupational hazards of dentists.


  214/908

  Tytuł oryginału: Czy warto zmieniać stare nawyki i kłaść pacjenta?
  Autorzy: Żyśko-Christ Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.64-65, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  215/908

  Tytuł oryginału: Know-how w gabinecie.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.71, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  216/908

  Tytuł oryginału: Nasz pacjent - nasz pan?
  Autorzy: Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka, Piestrzyński Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.72-73
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  217/908

  Tytuł oryginału: Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych leczonych z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy.
  Tytuł angielski: Symptoms of temporomanidbular joint dysfunction in patients treated for the condylar fractures.
  Autorzy: Wojciechowicz Jolanta, Tomaszewski Tomasz, Koliński Piotr, Bartoszcze-Tomaszewska Małgorzata, Buczarski Bartosz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.423-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1992-1996 z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy leczono 124 pacjentów, w wieku od 7 do 70 lat. Autorzy przeprowadzili kontrolne badania kliniczne i radiologiczne u 42 chorych leczonych zachowawczo z powodu złamań wyrostków stawowych żuchwy. Okres obserwacji od chwili złamania wynosił 5 lat. W ocenie wyników brano pod uwagę zakres odwodzenia żuchwy, funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zbaczanie żuchwy w czasie rozwierania szczęk, przemieszczenie linii pośrodkowej szczęk, zgryz i objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym.

  Streszczenie angielskie: 124 patients atthe age of 7 to 70 years with condylar fractures were treated in the Department of Dental and Maxillo-Facial Surgery in the years 1992-96. The authors carried out control clinical examination and the radiographic investigations in 42 patients treated conservatively. late results of treatment were assessed after 5 since post fracture. In the assessment the range of mandible abduction, function of temporomandibular joints, mandibular malposition following movements, occlusal disturbance, dislocation of the central line, and the acoustic symptoms in TMJ.


  218/908

  Tytuł oryginału: O czynnikach ryzyka chorób przyzębia. Palenie tytoniu.
  Tytuł angielski: Risk factors in periodontal disease. Tobacco smoking.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.9-12, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat poglądy na temat czynników ryzyka chorób przyzębia i ich klasyfikację. Dokładnie omówiono rolę palenia tytoniu jako jednego z najistotniejszych czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The study based on the literature of recwent years, describes views about risk factors in periodontal disease and their classification. The role of tobacco smoke as one of the most significant risk factors is discussed.


  219/908

  Tytuł oryginału: Powikłania związane z leczeniem chirurgicznym recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Complications associated with surgical treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.14-20, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opisanie i wyjaśnienie powikłań około- i pozabiegowych oraz przypadków niepowodzeń po zabiegach przesuwania dokoronowego płata mostkowego podwójnie uszypułowanego (DPBF), przeszczepu tkanki łącznej podnabłonkowej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) z wykorzystaniem biodegradujących się błon kolagenowych. Leczeniem objęto 52 pacjentów w wieku od 18 do 55 lat, u których leczono łącznie 131 recesji dziąsła w I lub II klasie wg Millera. Największa liczba powikłań wystąpiła po zabiegu CTG: w 6 przypadkach były to zaburzenia wgajania przeszczepu, a w 3 martwica przeszczepu. Po zabiegu DPBF u 2 osób stwierdzono matwicę płata zreponowanego dokoronowo, po zabiegu GTR w 2 przypadkach zaobserwowano całkowity brak pokrycia recesji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe and explain operative and postoperative complications and examples of cases in procedures involving pericoronal placement of double pedicle bridge flaps (DPBF), subepithelial connective tissue grafts (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using biodegradable collagen membranes. In total 52 patients between the ages of 18-55 were treated and of these 131 cases in total of gingival recession classifield as I or II class accordng to Miller. The greatest number of complications occurred after CTG: in 6 cases these were disturbances in the healing-in of the graft and in 3 necrosis of graft. After DPBF necrosis was found in 2 individuals with pericoronal flaps and after GTR there were 2 cases of total absence of covering of the recession.


  220/908

  Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne beztlenowej flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych jako kryterium diagnostyczne u pacjentów z zapaleniem agresywnym przyzębia.
  Tytuł angielski: Microbiological examination of anaerobic flora in gingival pockets as a diagnostic criterion in patients with aggressive periodontitis.
  Autorzy: Wiernicka Maria, Kaczmarek Alina, Trąbska-Świstelnicka Marlena, Lipski Mariusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.24-26, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności między stanem przyzębia a obecnością patogennej flory bakteryjnej u pacjentów z rozpoznaniem klinicznym zapalenia agresywnego przyzębia. Wyniki badań wykazały obecność licznych beztlenowych bakterii Gram-ujemnych. Drobnoustroje te nie należały jednak do typowej dla wczesnych postaci chorób przyzębia flory bakteryjnej. Można stąd wnioskować, iż badanie mikrobiologiczne nie może stanowoć podstawy do postawienia rozpoznania w chorobach przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the dependence between the state of the periodontium and the presence of pathogenic bacteria in patients with clinically diagnosed aggressive periodontal inflammation. The results of the investigations showed the presence of numerous anaerobic Gram negative bacteria. These microorganisms did not, however, belong to the typical bacteria associated with earlier forms periodontal disease. It can be concluded that microbiological examination cannot constitute a basis for establishing a diagnosis in periodontal disease.


  221/908

  Tytuł oryginału: Laseroterapia w leczeniu chorób przyzębia.
  Tytuł angielski: Laser therapy in the treatment of periodontal disease. P. 1.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Ignatowicz Elżbieta, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria, Mytych Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.28-30, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie lasera w stomatologii, szczególnie w leczeniu chorób przyzębia, ma niezwykle pomyślną przyszłość. Wraz z rozwojem nauki i techniki laser staje się ważnym instrumentem w pracy peridontologa. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wydają się być obiecujące. Lasery CO2, Nd:YAG i biostymulacyjny są nowoczesnym uzupełnieniem w leczeniu wielu postaci chorób przyzębia. Prawidłowe rozpoznanie i skojarzenie dotychczasowych metod leczenia z terapią laserową może znacznie podnieść skuteczność leczenia peridontologicznego.

  Streszczenie angielskie: The future of the laser in dentistry, particularly in peridontology, looks extremely promising. In connections with the advance of knowledge and techniques, the laser is becoming an important instrument in peridontology. The results of studies carried out to date look promising. The CO2, N:YAG and biostimulatory lasers are modern supplements in treatment of many types of preiodontal disease. Correct diagnosis and treatment methods to date with adjunct laser therapy, may significantly increase the effectiveness of periodontal treatment.


  222/908

  Tytuł oryginału: Preparat Green Or w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Green Or in the treatment of dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Betleja Katarzyna, Jamroszczyk Katarzyna, Ruchała-Tyszler Agnieszka
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.32-34, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności preparatu Green Or w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny. Autorki przedstawiają metodykę oraz pozytywne wyniki przeprowadzonych badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the evaluation of Green Or in the treatment of dentine hypersensitivity. The authors describe the methodology and also the positive results of clinical trials.


  223/908

  Tytuł oryginału: Praktyka bez nauki, nauka bez praktyki... czy to możliwe?
  Autorzy: Bagińska Hanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.42, il. - Dot. Forum endodontycznego zorganizowanego przez firmę Intertech Dental
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  224/908

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - cyfrowa analiza kształtu.
  Tytuł angielski: Osteoma of the mandible - digital analysis of shape.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.44-45, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę morfometryczną obserwowanych 12 kostniaków żuchwy. szystkie kostniaki były zlokalizowane w odcinku bocznym części zębodołowej żuchwy i miały kształt owalny. Ich średnia najwieksza średnica wynosiła 9,8 ń 2,9 mm, najmniejsza - 7,6 ń 2,5 mm. Średnia wartość stosunku średnicy największej do najmniejszej wynosiła 1,37 ń 0,52.

  Streszczenie angielskie: The study describes a morphomwetric analysis of 12 mandibular osteomas. All of the osteomas were localised in the aleolar bone of the posterior region of the mandible and were oval in shape. The average diameter ranged from the largest of 9.8 ń 2.9 mm to the lowest of 7.6 ń 2.5 mm. The average value of the ratio of largest diameter to the smallest was 1.37 ń 0.52.


  225/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in oral surgery.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.46-48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie, na podstawie własnego materiału klinicznego, zalet lasera CO2 oraz możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study, based on the authors' own clinical material, was to describe the features of the CO2 laser together with its possibilities in daily practice.


  226/908

  Tytuł oryginału: Zasady osadzania i doboru rodzaju wkładów koronowo-korzeniowych: jak porzedłużyć żywotność wykonanego uzupełnienia?
  Tytuł angielski: Principles of post placement and design: prolonging the life of your restoration.
  Autorzy: Musikant Barry Lee, Cohen Brett I., Deutsch Allan S.
  Opracowanie edytorskie: Minor Monika (tł.).
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.50-52, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  227/908

  Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia chirurgiczno-stomatologicznego. Na podstawie obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: Surgical dental needs. On the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Bubiłek-Bogacz Anna, Śmieszek-Wilczewska Joanna, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz, Dawiec Grzegorz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.54-61, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne realizowane w ramach programu WHO oraz badania resortowe Ministerstwa Zdrowia w Polsce obejmują przede wzystkim ocenę profilaktyki i zachorowalności na próchnicę zębów. Niewiele jest natomiast opracowań dotyczących potrzeb leczenia chirurgicznego w obrębie jamu ustnej. Celem pracy było przeprowadzenia analizy dokumentacji medycznej 4246 pacjentów leczonych w roku 2000 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach dla oceny potrzeb leczenia chirurgiczno-stomatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiologhical surveys carried out within the WHO programme and examinations by The Ministry of Health in Poland encompas in the first place an evaluation of prevention and the incidence of dental caries. There are, however, not many studies regarding the needs for surgical treatment in the oral cavity. The aim of this study was to carry out an analysis of the medical records of 4246 patients treated during the year 2000 atbthe Department of Dental Surgery in Bytom at the Silesian Medical School in Katowice i order to determine the surgical-dental treatment.


  228/908

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  229/908

  Tytuł oryginału: Leki przeciwbólowe w chirurgicznej praktyce stomatologicznej.
  Autorzy: Kryst Leszek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.66-67, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  230/908

  Tytuł oryginału: IADS Mid Year Meeting, Praga 2002.
  Autorzy: Olszewska Iwona
  Źródło: Mag. Med. 2002: 12 (6) s.72, il. - Zimowe Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Studentów Medycyny Praga 06-10.03. 2002
  Sygnatura GBL: 312,873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  231/908

  Tytuł oryginału: Pułapka odroczonego terminu płatności.
  Autorzy: Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka, Piestrzyński Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.75-76
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  232/908

  Tytuł oryginału: Uprawnienia zawodowe stomatologów.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Med. 2002: 12 (6) s.76-77, il.
  Sygnatura GBL: 312,873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  233/908

  Tytuł oryginału: Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection using free radial forearm flap.
  Tytuł polski: Zastosowanie wolnego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji pełnej grubości policzka po resekcji.
  Autorzy: Witwicki Tadeusz, Towpik Edward, Starościak Stanisław, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.212-215, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aim. Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection is a major surgical challenge. This study presents results of full-thickness cheek reconstruction using folded free radical forearm flap. Material and methods. Folded free radical forearm flap was used in 10 patients after extensive resection of full-thicknes cheek, usually with additional resection of surrounding tissues (lip, angel of mouth) and with neck or suprahydroid lymph node dissection. Microsurgical venous anastomoses were performed to the external jugular vein, and arterial - to the facial or superior thyroid artery. Resutls. Vascularity of free flaps was good in all cases. although one revision of venous anastomosis was required. The final esthetic and functional result was satisfactory. Conclusion. Folded free radical forearm flap is a valuable alterntive for reconstruction of full-thickness cheeck after cancer resection.


  234/908

  Tytuł oryginału: Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy.
  Tytuł angielski: Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention.
  Autorzy: Wal Agnieszka, Sosnowska-Boroszko Anna, Kochanek Anna, Kryńska Agnieszka, Grudzień Anita, Zakrzewska Magdalena, Drózd Joanna, Osiejuk Joanna, Sołtan Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.51-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the assessment of preventive seal method in primary molar teeth for the youngest children. 78 three years old children from Warsaw kindergartens were examined. 71 children were qualified for fissure sealant but the procedure was performed for 28 children. We seales the fissures in 108 teeth using Helioseal F material (Vivadent). Check-up examination was performed after 1,3 and 6-th months. We controlled the retention of material in fissures. We registered the partial and total loss of sealant in mesial and distal points of fissure of sealed teeth. After one month the teeth were controlled, and in this group 79 p.c. had overall sealant, after 3 month 65 p.c. and after 6 month 53 p.c. In this examination relation between OHI and keeping sealant wasn't observed but relation between keeping sealant and high number of dmf was confirmed. Relatively high teeth susceptibility to caries for children that have high number of dmf which is most often caused by weak mineralization of hard tissues. That fact condition probably better etching at the same time as in teeth in low dmf number children group.


  235/908

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich.
  Tytuł angielski: An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population.
  Autorzy: Klepacka Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.55-57, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the effectiveness of Fluor Protector, Carvitec and Seal & Protect in a caries prevention. The population of 12-years old children was treated in 3 months periods of time. After six and twelve months Fluor Protector occurred to be the most effective.


  236/908

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne opracowywanie ubytków - prezentacja systemu Carisolv.
  Tytuł angielski: Chemo-mechanical treatment of carries lesions - a demonstration of the Carisolv system.
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek, Kupka Tomasz, Skucha-Nowak Małgorzata, Tanasiewicz Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.58-62, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: In the work the researchers present the characteristics of Carisolv - the system designed to the chemo-mechanical removal of carries tissue. The composition, mechanism of functioning and the structure of the complementary tools are described as well as the methodology of clinical conduct. The focus was directed on the theroetical basis of the chemo-mechanical removal of carries and the development of these methods in the course of the recent years. Additionally, a new mechanical device Carisolv Power Drive constituting a development of the current system is demonstrated.


  237/908

  Tytuł oryginału: Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Kupka Tomasz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara, Wiśniewski Mariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.63-68, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this work authors presented representative situations in wchich decisions concerning production of partly and mobile prosthetic supplements which were suppose to complete partial lack of teeth in frontal as well as the side part of the jaw in case of four patients, aged 4 to 8. Children have been chosen by who necessity of extraction of new milk teeth occurred, without orthodontic problems. There has been introduced some previously chosen cases of one year old patients who had been equipped with the prosthetic supplement. In the annual estimation some crucial for the success of this prophylaxis and therapy parameters has been taken into the consideration, such as: the willing use of the prosthetic supplements by a small patient, the necessity of making corrects and repairs, the condition of the nucles of the teeth, as long as the improvement of articulation, the comfort of eating and the frame of mind.


  238/908

  Tytuł oryginału: Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education.
  Autorzy: Adamowicz Aneta, Kaczmarek Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.69-70, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to estimate the state of oral health and dental necessites of special care children. There were 66 children, both sexes, 8 to 18 years old, embraced with research. They constituted the global school population. There were some clinical examination realizes, including state of dentition and periodontium. The analysis of examination outcomes appeared caries frequency to stand about 97 per 100 examined people. At it results from clinical interview and examinations, in checked population of 66 children, only 34 of them were treated in past time by any dentist. Index DMF was equal to 6.1 in a group of 8 to 14 years old children and 8.4 among 15 to 18 years old ones. However treatment index was low, amounted 0.12 an in adequate 0.11. Examination of periodontium allowed to precise that in 88.8 p.c. of girls and 80,0 p.c. of boys in age 15-18 there is need for professional removing of plaque and tartar and oral hygiene instruction.


  239/908

  Tytuł oryginału: Torbiele zastoinowe ślinianki podjęzykowej leczone w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the stomatological surgery division of the institute of stomatology of the medical academy in years 1990-2000.
  Autorzy: Szubert Patryk, Sokalski Jerzy
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.71-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to the classification of Pindborg and Kramer ranula is a stagnant cyst of the sublingual salivary gland. The change is infrequently observed, mostly connected with the young people. The characteristic clinical manifestation allows to make a correct diagnosis. But there are some problems with choosing of method of treatment. Surgery uses of following operationes: marsupialization, cystectomy and cystectomy with surgical husking of the sublingual salivary. In Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy, in years 1990-2000 six cases of the ranula have been treated. Average age of the patients was 24 years. The two methods of treatment were used: marsupialization and cystectomy, both were effective and didn't cause return of the ranula.


  240/908

  Tytuł oryginału: Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Podstawy ergonomii pracy zespołu stomatologicznego i zasady zespołowych technik pracy podczas zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.
  Tytuł angielski: Dental general anaesthesia. Basic principles of ergonomics member of the dental team.
  Autorzy: Bladowski Marek
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.73-87, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents basic principles of ergonomics, positions of dental and anaesthesial teams, localisation of materials and instruments, division of duties among particular members of the teams.


  241/908

  Tytuł oryginału: Zmiany wartości wskaźnika krwawienia dziąseł SBI i stycznej płytki bakteryjnej API podczas zabiegów stosowanych w profilaktyce indywidualnej.
  Tytuł angielski: The values changes of indices sulcus bleeding index SBI and aproximal plaque index API during procedures applied in indyvidual prophylaxis.
  Autorzy: Witt-Pawlowski Katharina, Pietrzyk Maria
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.88-92, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim was evaluation of indices values SBI and API during prophylactic procedures including indyvidual prophylaxis program. The examined subjects were children and youngs aged 16-18, both sexes in number 182 persons disected according sex and age into 4 groups. In the work the efficacy of prophilactic procedures used on every visits of IP were assesed. At group I, 6-9 aged children none differences SBI values were stated between girls and boys. Groups II, 10-12 aged patients values SBI at girls were nearer to values SBI at girls in group I, and at boys were higher. At group III, 13-15 aged increase of SBI values at both sexes was stated, but more at boys. At group IV, 16-18 agers, the girls mean values SBI were similar to girls in group I and boys to boys of group II. The percentage values API in all investigated groups were higher than values of SBI and occured high positive correlation.


  242/908

  Tytuł oryginału: Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux.
  Tytuł angielski: Diagnosis of the oral cavity candidosis with bio-merieux Candida ID test.
  Autorzy: Borys Ewa, Stawicka-Wychowańska Renata, Nowak Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.93-95, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Candidiosis is an inflammation caused by various fungal species of Candida genus. Candida albicans is the most frequent speciment causing oral cavity Candidosis. The aim of this article was to estimate in what percentage of cases the diagnosis based on detailed interviews and intraoral examinations metches the results of mycological tests conducted at Department of Periodontology and the results of laboratory tests. Special attension was paid to the possibility of diagnosing the patients at the dental chair. Ten patients aged between 40 and 90 were examinated. The patients presented subjective symptoms of oral cavity dryness and burning. Dental history and intraoral examination was verified by mycological tests (bio-Merieux Candida ID tests). The results showed limited value of dental history and intraoral examination in Candidosis diagnosing and indicated the necessity of mycological test verification.


  243/908

  Tytuł oryginału: Rola antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1ra) w zapaleniu przyzębia.
  Tytuł angielski: The role of interleukin-1 receptor antagonst (IL-1ra) in periodontal disease.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.96-98, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to describe the acting mechanism and the role of interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra) in the etiology and treatment of periodontal disease - on the basis of the recent literature.


  244/908

  Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
  Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  245/908

  Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów klinicznych w stomatologii
  Autorzy: Odell Edward W.
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Urszula (red. i tł.), Sokołowska-Trelka Agnieszka (tł.), Kobierska-Brzoza Joanna (tł.), Ciszewska Ewa (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [10], 207 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  246/908

  Tytuł oryginału: Zarys historyczny koncepcji układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Historical review on the stomatognathic system concepts.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.129-133, il., bibliogr. 32 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd najważniejszych koncepcji dotyczących funkcji i morfologii układu stomatognatycznego, w tym najwcześniejsze - wywodzące się z badań Hanaua, Trappozzana i Leviana, koncentrujące się na określeniu zależności między stawami skronowo-żuchwowymi a warunkami zgryzowymi, a także późniejsze - Helda, Wigdorowicz-Makowerowej i wsp., Majewskiego, Fuhra i Solberga, a także Troesta, uwzględniające znaczenie przyzębia, układu nerwowo-mięsniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto przytoczono wyniki badań innych autorów dowodzących znaczenia czynników ogólnych, związanych z tensją psychoemocjonalną, stresem i wpływem środowiska na czynność układu stomatognatycznego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the most important theories on the function and morphology of the stomatognathic system have been described. The earliest concepts of stomatognathic system derived from studies performed by Hanau, Trappozzano and Levin, were concentrated on relationship between occlusion and temporo-mandibular joints. The later concepts, described by Held, Wigdorowicz-Makowerowa et al., Majewski, Fuhr and Solberg as well as by Troest, stressed the importance of additional elements, such as periodontium and neuro-muscular system. Moreover, the most important data from the other author's studies have been discussed about the dominant role of psychoemotional factors, stress and evnironment on functioning the stomatognathis system.


  247/908

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 1: Basic information. System Logic I and Logic II as a model of stomatognathic system.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewic Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.134-138, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe parametry mierzalne układu stomatognatycznego taki, jak: kąt nachylenia drogi stawowej, prowadzenie sieczne, kąt Bennetta, bezpośrednie przesunięcie boczne (immediate side shift), następcze przesunięcie boczne (progressive side shift) i ruch Bennetta. Wykorzystano System Logic I i Logic II do graficznej prezentacji tych zagadnień.

  Streszczenie angielskie: This article presents the basic measurable parameters of stomatognathic system such as condylar inclination, incisial guidance, Bennett angle, Immediate Side Shift, Progressive Side Shift and Bennet movement. The System Logic I and Logic II have been used as a graphical presentation of these factors.


  248/908

  Tytuł oryginału: Prognostyczna koncepcja konstrukcji stałego i ruchomego uzupełnienia protetycznego w szczęce.
  Tytuł angielski: Prognostic concept of the construction of the fixed and removable dental prosthetic in the jaw.
  Autorzy: Michalski Wojciech
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.139-146, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przy projektowaniu protez kombinowanych odtwarzających cały łuk zębowy decydujące znaczenie ma prognostyczna ocena zdolności utrzymania istniejącego uzębienia. Dotyczy ona przede wszystkim możliwośc długoczasowego i czynnościowo zrównoważonego obciążena zębów będących jednocześnie filarami uzupełnienia stałego i zębami oporowymi dla protezy szkieletowej. Na wybranym przypadku klinicznym przedstawiono własną koncpecję stałego i ruchomego uzupełnienia protetycznego w szczęce oraz jej uzasadnienie poparte analizą prognostyczną. Założeniem konstrukcyjnym było utrzymanie zachowanych 7 zębów (w tym jednego warunkowo) przy możliwie równomiernym ich obciążeniu protezą kombinowaną obejmującą 14 zębów i całkowicie podpartą ozębnowo. Protezę szkieletową uzupełniającą międzyzębowy brak boczny umocowano i podparto na rozległym moście i pojedynczej koronie. W przypadku utraty oskrzydlającego zęba przewidziano możliwość modyfikacji jej konstrukcji jako pełnowatościowej protezy skrzydłowej wykorzystującej odkształcenie sprężyste płyty. Dwuletnie obserwacje pozwalają sądzić, że założenie teoretyczne efektywności konstrukcji okaże się w trakcie dłuoterminowych okresowych kontroli klinicznych optymalne.

  Streszczenie angielskie: During the designing of the complex prostheses that reconnstruct the whole dental arch, the prognostic evaluation of their capability of saving the existing dentition is of the utmost importance. Above all the evaluation is concerned with the ability to bear the long-term and balanced preassure on teeth which at the same time support the fixed prosthesis as well as the removable partial denture. The project of booth the fixed and removable dental prostheses and its illustration supporting the prognositc analyses were demonstrated on selected clinical cases. The aim of the construction was to save the remaining 7 teeth (one of which was conditional) while applying the balanced preassure of the combined denture comprising 14 teeth and fully supported periodontally. The removable partial denture filling the lateral gaps between the teeth fastens and supports the extensive bridge and the single crown. In the case of loosing a flanking tooth there has been predicted the possibility to modify the prosthetic constrution into a complete value wing prosthesis which uses the elastic modified shaped plate. Two years of observation allows to regard the effectiveness of the construciton of the foundation theory as promissing and able to show good clinical outcome during long-term cotnrols.


  249/908

  Tytuł oryginału: Ocena przebudowy struktur kostnych wokół implantów tytanowych na podstawie analizy matematycznej obrazów rentgenowskich.
  Tytuł angielski: The evaluation of bone structure around the titanium implants on the basis on mathematical analysis of radiograms.
  Autorzy: Kryst Leszek, Chaberek Sławomir, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.147-154, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny wmagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskopowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania, napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem przedstawionej pracy jest próba obietkywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantó stoamtologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazó radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowaniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry, jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury tkanki kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na prównywanie tych obraz ze znormalizwanym histogramem prawidłowej (nienaruszonej) mikrostruktury kostnej. Przeporwadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonalnym obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych obiektywnych infomracji dotyczących oceny kinetyki przemian zachodzących w tkance kostnej. Może być zatem użytecznym narzędziem badawczym w ocenie konstrukcji opartych na wszczepach w każdym okresie czasu oraz do oceny gojenia się kości.

  Streszczenie angielskie: Rentgenodiagnosis of integrated dental implants has been evaluated subjective sofar. The aim of the presented paper is an objective, noninvasive method of bone analysis around the implant. This analysis was based on digital radiographic images and their mathematical transformation. Four parameters of histograms of the intensity, characterizing bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery, as well as intact bone as a control, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The significant statistically differences on all parameters for examined images were found, mainly for 3 versus 12 months, because the bone remodelling process around the implants in comparison to the control bone is more intensive. This digital methodology used for the description of radiographic images is objective and allows for the non-invasive evaluation of the kinetics of bone remodelling after implantology treatment and seems to be useful for evaluation of bone healing process in time.


  250/908

  Tytuł oryginału: Leczenie pacjenta z niedorozwojem szkliwa za pomocą koron Procera ALL-Ceram - opis przyadku.
  Tytuł angielski: Treatment of the patient with hypoplasia with the help of crown Procera All-Ceram - case report.
  Autorzy: Kazek Andrzej, Kamińska Anita, Karasiński Antoni
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.155-157, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedsawiono przypadek pacjentki z niedorozwojem szkliwa leczonej protetycznie za pomocą licówek z porcelany Finesse oraz całoceramicznych koron Procera All-Ceram wykonanych na ośmiu zębach górnych 14 - 24. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia protetycznego udało się uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: A case of the patietn with hypoplasia of enamel, who was treated prosthetic with the help of Finesse ceramic laminated and Procera All-Ceram crowns made of the eight upper teeth 14-24 is presented. Thanks to using the modern methods of prosthetic treatment a good esthetic result was actived.


  251/908

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: A cause analysis of removable denture damage based on clinical material.
  Autorzy: Chruściel-Nogalska Małgorzata, Światłowska Małgorzata, Uchacz Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.162-166, il., ibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają analizę uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej pacjentów Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w 1999 r. W pracy opisano różne przyczyny zewnątrzustne i wewnątrzustne uszkodzeń protez częściowych osiadających i protez całkowitych. Przedstawiono procentowy rozkład wykonanych napraw spośród 411 reperacji. Warunkiem powodzenia reperacji jest poznanie i usunięcie przyczyny uszkodzenia. Ze względu na zmiany podłoża protetycznego podczas użytkowania protez osiadających konieczne są regularne wizyty kontrolne i dobra współpraca z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The authors present an analysis of damage of functionally unstable removable dentures basing on clincal and laboratory documentation of patients in the Department of Prosthetic Dentistry PAM in 1999. In the study different intra-and extraoral causes of removable partial and compelte denture damage were described. Propartions of carried out repairs among 411 reparations were presented. The condition for repair success is recongnation and removal of the cause of damage. Regarding changes in the denture bearing area during the use of funcitonally unstable dentures, there is a necessity for regular control appontments and good cooperation between the dentist and patient.


  252/908

  Tytuł oryginału: Porównanie zastosowań sześciu różnych ściągaczy do koron.
  Tytuł angielski: Comparison of application of six different crown removers.
  Autorzy: Krysiński Zdzisław, Andrysiak Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.173-177, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Sześć różnych mechanicznych instrumentów zastosowano w celu zdjęcia korony protetycznej z kikuta zęba. Zarówno nieskomplikowane zbijaki działąjące na zasadzie przenośnika uderzeń, jak i ściągacze o konstrukcji suwakowej, porównano pod względem liczby uderzeń potrzebnych do zdjęcia korony, jak również pod względem stopnia ryzyka uszkodzenia brzegu korony.

  Streszczenie angielskie: Six different mechanical impact devices were applied to remove the crown of the tooth stump. Both the simple reverse action type and the slide hammer type of crown removers were compared with regard to the number of strokes necessary to dislodge the crown as well as with regard to the risk to damage the crown margin.


  253/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS.
  Autorzy: Tejchman Halina, Czerwińska Wiesława, Prośba-Mackiewicz Maria
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.178-182, il. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  254/908

  Tytuł oryginału: Badania wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia zatok szczękowych.
  Tytuł angielski: Examinations of chosen of immunologic parameters and antioxidative enzymatic activity before and after surgical treatment in patients with chronic maxillary sinusitis.
  Autorzy: Wiśniewski Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.525-526 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  255/908

  Tytuł oryginału: Profesor dr Rudolf Musil - 70-lecie urodzin.
  Autorzy: Schmidt Monika, Kozłowski Włodzimierz, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.67-68, il.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Musil
 • Rudolf


  256/908

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena stosowania lasera CO2 do przedprotetycznej korekty tkanek miękkich na podstawie własnych sześcioletnich obserwacji.
  Tytuł angielski: The clinical evaluation of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa-six years study.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Majewski Stanisław, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.69-75, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sześcioletnie obserwacje grupy 620 pacjentów, u których wykonano zabiegi korygujące w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej laserem CO2, w celu poprawienia warunków do funkcjonowania protez zębowych. Oceniano subiektywne odczucia pacjentów w trakcie i po zabiegu, czas trwania zabiegu, czas gojenia, możliwe powikłania oraz skuteczność dokonanych korekt. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę tej metody zarówno w odniesieniu do techniki zabiegowej, jak i odległych wyników leczenia. Zabieg wykonywany techniką laserową nie jest obciążający dla pacjenta i można go bezpiecznie stosować u osób w podeszłym wieku. Okres gojenia trwa ok. 10 dni, bez stanów zapalnych i znacznych dolegliwości bólowych. Po wygojeniu nie stwierdza się blizn i nawrotów stanów przerostowych, co ma istotne znaczenie dla następowego leczenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: There were presented six years study of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa. 620 patients were treated to improve the stability of prosthetic restorations. The subjective patients feelings were examined time of treatment, healing time, possible complications and efficiency of performed corrections. The results give permission for positive estimation of used method of treatment. Received positive long effects of apply treatment which related in improvement of prosthetic base conditions for different. sorts of prosthetic reconstructions.


  257/908

  Tytuł oryginału: Obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: Bilateral medial temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Węgłowska Anna, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.76-84, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przemieszczenia krążków ssż w płaszczyźnie czołowej są wciąż jeszcze niedostatecznie zbadane. Z tego powodu przeprowadzono badania kliniczne i metodą MR u 15 chorych, u których w obrazie MR rozpoznano obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków ssż. U 5 chorych objawy umiejscowione były w obrębie twarzy, głowy, szyi i karku. W pozostałych 10 przypadkach zanotowano dodatkowo odległe obustronne objawy w obrębie pasa barkowego, kręgosłupa i kończyn. Pozwoliło to na wstępne rozpoznanie zespołu fibromialgii w tych przypadkach. Krążek ssż był powiększony w całości w 11 (56,7 proc.), a jego część przyśrodkowa była pogrubiała w 6 (20 proc.) spośród 30 badanych ssż. Głowy żuchwy były przemieszczone bocznie w 22 (73,3 proc., a szpara stawowa była poszerzona w 11 (36,6 proc.) stawach w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnia przyśrodkowa i (lub) górna głów żuchwy była spłaszczona w 17 (56,7 proc.) ssż. Wskazuje to na istnienie zależności pomiędzy położeniem i zniekształceniem krążka ssż a przemieszczeniem głowy żuchwy w płaszczyźnie czołowej w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Powierzchnie przyśrodkowe i (lub) górne głów żuchwy były spłaszczone w 17 (56,7 proc.) ssż. Badania kontrolne przeprowadzone u 13 chorych wykazały ustąpienie bólu po leczeniu u 5 spośród nich, u 5 uzyskano poprawę, a a w 3 przypadkach leczenie było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: TMJ discs displacements in the frontial plane are still not yet sufficiently explored. For this reason clinical and MR investigations in 15 patients in whom a bilateral medial TMJ disc displacement on MR imagings was diagnosed in the intercuspal position, were carried out. In 5 patients symptoms were localized within the face, head, cervix and neck. In the remaining 10 cases bilateral symptoms within the humoral girdle, vertebral column and limbs were noted in addition. It allowed to diagnose preliminary a fibromyalgia syndrome in these cases. The entire disc was enlarged in 11 (36,7 p.c.) and the medial part of the discs was thickened in 6 (20 p.c.) of the investigated 30 TMJs. The condyles were displaced laterally in 22 (73,3 p.c.) and the intraarticular space was widened in 11 (36,6 p.c.) joints in the frontal plane. It indicates that there is a correlation between the position and shape of the TMJ disc and of condylar displacement in the frontal plane in the intercuspal position. The medial and (or) upper surface of the condyles was flatened in 17 (56,7 p.c.) TMJs. Follow up investigations carried out in 13 patients have shown effective treatment of pain in 5 of them, in 5 cases an improvement was achieved and in 3 patients treatment was ineffective. In the evaluation of MR immagings of the TMJs in the frontal plane not only the position and shape of the disc but also the position and flattening of the condyles should be considered.


  258/908

  Tytuł oryginału: Udział czasu użytkowania uzupełnień protetycznych w etiopatogenezie zakażeń grzybiczych jamy ustnej.
  Tytuł angielski: The correlation of the age of denture and the pathogenesis of oral candidiasis.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Rusiniak-Kubik Krystyna, Gontek Robert, Adamczyk Ewa
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.85-90, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które występuje dość często u pacjentów użytkujących ruchome, całkowite uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano wpływ czasu użytkowania protez na powstawanie infekcji grzybiczej błony śluzowej jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku 45-84 lata. Stwierdzono związek wieku protez z częstością występowania zakażenia grzybiczego. Analiza korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi wykazała zależność dodatnią. Im dłużej były użytkowane uzupełnienia protetyczne, tym w większym odsetku przypadków stwierdzono wzmożoną proliferację grzybów drożdżopodobnych.

  Streszczenie angielskie: Oral candidiasis is a common disease occuring among complete denture wearers. The impact of dentures age on the fungal infections of oral mucous membrane was evaluated. The study concerned the group of 94 edentulous patients (45-84 years old) and revealed a positive correlation the age of dentures and the occurance of oral candidasis. In other words the longer the dentures were worn, the higher number of cases showed growth of Candidia albicans in micological examination.


  259/908

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjentów z rozszczepami podniebienia protezami opartymi na koronach teleskopowych.
  Tytuł angielski: Prosthetic rehabilitation of the cleft palate patients with the partial dentures based on the telescopic crowns.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Jasiniewski Adam
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.91-98, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 18 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Poznań - Kiekrz 18-20.05. 2000
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dorośli osobnicy z rozszczepami podniebienia, brakami międzyzębowymi i szczątkowym połączeniem z jamą nosową wymagają rehabilitacji długoczasowymi protezami ruchomymi. Autorzy zaproponowali konstrukcję mostu ruchomego opartego na koronach teleskopowych z płytą obturacyjną stabilizowaną klamrą retencyjną. Szkielet protezy, a także korony pierwotnie, wykonano ze stopu Co-Cr-Mo-W z wykorzystaniem technologii "zimnego odlewu". Most ruchomy licowany porcelaną był korzystnym rozwiązaniem zarówno od strony profilaktyczno-higienicznej jak i funkcjonalno-estetycznej. Zęby filarowe ograniczające lukę ze strefą rozszczepu pokryte koronami pierwotnymi były łatwo dostępne dla zabiegów higienicznych, jak i kontroli przyzębia. Płyta obturująca połączona z mostem łącznimaki w obrębie koron wtórnych ograniczała do niezbędnego minimum kontakt tworzywa akrylowego z podłożem śluzówkowym. Dodatkowo stabilizowała protezę, a także poprawiała jej umocowanie samodzielna klamra retencyjna umieszczona na zębie oporowym w odcinku bocznym. Ze względu na indywidualną specyfikę podłoża w prezentowanych przypadkach, protezę przedstawiono w czterech wersjach konstrukcyjnych. Trzyletnie obserwacje kliniczne pozwalają sądzić, że to mogą być rozwiązania długoterminowe alternatywne w stosunku do klasycznych lub zmodyfikowanych protez szkieletowych.

  Streszczenie angielskie: Adult individuals with cleft palate, inter-dental loss and residual connection with nasal cavity need to be rehabilitated for a long-time with removable prosthetic. Authors proposed the construction of removable bridge based on telescopic crowns with obturative plate stabilized by retentive claps. The prosthetic skeleton and primary crowns were made of Co-Cr-Mo-W alloy with the use of "cold casting" technology. Porcelain facing removable bridge is a beneficial both as prophylactic-hygienic and functional-aesthetic solution. Abutement teeth separating loss from the cleft covered by primary crowns can be easily accessed during hygienic procedures and paradontium controls. Obturative plate joint by connecting bars with bridge within primary crowns separates to minimum contact between acrylic material and mucous membrane base. Retentive claps located in a lateral part of supporting tooth additionally stabilizes prosthesis and improves its fixation. Due to a specific character of a base in the presented cases, prosthesis was presented in 4-th constructive verions. Results of 3-years clinical observation allow concluding that this solution could be a long-term alternative compared with a standard or modified removable partial dentures.


  260/908

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena skuteczności działania preparatu Baktericin w zwalczaniu płytki protez.
  Tytuł angielski: Clinical research on the effectiveness of the Baktericin rinsing remedy in denture plaque elimination.
  Autorzy: Kamińska Anita, Karłowska Mariola, Wojciechowska Ewa, Kozłowska Iwona, Krzysztofowicz-Olszańska Marta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.99-102, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano wpływ stosowania płukanki Baktericin na występowanie płytki protez u pacjentów zaopatrzonych ruchomymi protezami akrylowymi. Badaniem objęto 45 osób. Ilość płytki protez oceniano za pomocą preparatu Plaque-test. U każdego pacjenta przeprowadzono dokłady instruktaż higieny i użytkowania protez. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci grupy A stosowali płukankę przez 2 miesiące, pacjenci grupy B w pierwszym miesiącu nie stosowali płukanki, natomiast stosowali w drugim. Pacjenci grupy C, kontrolnej nie stosowali płukanki. Stwierdzono znacznie lepszą higienę protez i mniejszą ilość płytki bakteryjnej u pacjentów stosujących płukankę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usage of mouthrinse "Bactericin" on the prevalence of denture plaque in the patients provided with removable dentures. There were 45 patients included in the study. The amount of denture plaque was evaluated with the help of Plaque-test. The patients had been instructed precisely about the hygiene and the usage of dentures. The patients were randomly assigned into 3 groups. The group A was using mouthrinse for 2 months, the patients of group B using mouthrinse in the second month only, and the control group C didn' use mouthrinse. The improvement in denture hygiene and the smaller amount of bacterial plaque in the patients using mouthrinse was found.


  261/908

  Tytuł oryginału: Procera All-Ceram - system jednolicie ceramicznych uzupełnień stałych.
  Tytuł angielski: Procera All-Ceram - all ceramic system for fixed restorations.
  Autorzy: Szczyrek Przemysław, Okoński Piotr, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.103-107, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: System Procera został opracowany przez Andersona i wsp. na początku lat 90-tych XX wieku w Szwecji. Materiał ten wykonywany jest z najnowocześniejszej technologii CADD/CAM, w którym projektowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych jest wspomagane przez system komputerowy. Autorzy przedstawili w artykule procedurę klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień w systemie Procera. Omówili również na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń właściwości materiału Procera.

  Streszczenie angielskie: Procera system was invented by Anderson et all in Sweden at the beginning of 90-thies of XX century. CADD/CAM technology was used in the designing and production of fixed prosthetic appliances made with this material. Clinical and laboratory procedures were presented in this article by the authors. They comments main properties of The Proces system, based on literature and own experiences.


  262/908

  Tytuł oryginału: Ceramiczne pręty kanałowe Cosmopost w rekonstrukcji protetycznej.
  Tytuł angielski: Cosmopost - ceramic endodontic posts in prosthetic reconstruction.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Koczorowski Maciej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.108-112, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z uwagi na określone niedoskonałości indywidualnych i standardowych metalowych wkładów koronowo-korzeniowych (korozja, przebarwienia tkanek miękkich i bezmetalowych koron protetycznych), oraz większe zainteresowanie wowołują uzupełnienia wykonane na bazie materiałów ceramicznych. W pracy przedstawiono przypadki rekonstrukcji protetycznej zębów przy użyciu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych w oparciu o kanałowe pręty Cosmopost. Wykonane z dwutlenku cyrkonu (ZrO2) standardowe pręty kanałowe o dwóch rozmiarach (o średnicy 1,4 i 1,7 mm) stanowić mogą wzmacniającą strukturę zębów leczonych endodontycznie i rekonstruowanych następnie za pomocą materiałów kompozytowych lub też być bazą dla wykonywanych w zębach przednich lub bocznych ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych. Omówiono wskazania i przeciwskazania do stosowania tych prętów oraz przedstawiono etapy klinicznego stosowania systemu Cosmopost.

  Streszczenie angielskie: Due to the shortcomings individual and standard metal inlays (corrosion, discoloration soft of tissues and all-ceramics crowns) ceramic restorations are attracting precititioners attention. The paper presents a case study of prosthetic restorations using ceramic inlays based on Cosmopost endodontic posts. Standard endodontic posts made from zirconium dioxide with diameters of 1.4 and 1.7 mm can be a supporting structure using composite filling. They also can be used for ceramic inlays in anterior and posterior teeth. Indications and contraindications regarding application of these posts are discussed and clinical procedures for the Cosmopost system are described.


  263/908

  Tytuł oryginału: 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej - Berlin, 7-9 września 2001 r.
  Tytuł angielski: Report on 3rd European Sympozjum on Adhesive Dentistry - Berlin, September 7th-9th, 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Czernik Krystyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.114-115 - 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej Berlin 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  264/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Report of Foreign Affairs Commission of Polish Dental Association.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz, Okoński Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.116-119
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  265/908

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na uwalnianie jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych.
  Tytuł angielski: Influence of the vehicle on release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations.
  Autorzy: Pawińska Małgorzata, Skrzydlewska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.141-146, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uwalniania jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych w zależności od użytego podłoża w warunkach in vitro. Do badań zastosowano materiał na bazie wodorotlenku wapnia Biopulp rozrabiany z wodą destylowaną oraz pasty powstałe z połączenie Biopulpu z gliceryną, Biopulpu z maścią metronidazolową i Biopulpu z Deksadentem. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że dodatek gliceryny powoduje znamiennie większe, a dodatek maści metronidazolowej i Deksadentu znamiennie mniejsze uwalnianie jonów hydroksylowych przez materiał wodorotlenkowo-wapniowy Biopulp, w wiekszości czasów obserwacji. W celu ujawnienia pełnych zdolności alkalizujących, Biopulp powinien być aplikowany do kanałów korzeniowych przynajmniej na siedem dni, niezależnie od rodzaju użytego podłoża.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was an in vitro evaluation of the release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations depending on the vehicle used. The calcium hydroxide medicament used in the study was Biopulp mixed with distilled water, as well as in the form of a paste made mixing Biopulp and glycerine, Biopulp and Dexadent, and Biopulp and Meteronidazole. The results of the study showed that the addition of glycerine causes a significantly higher release of hydroxyl ions from Biopulp whereas the addition of Dexadent and Metronidazole cause a significantly release, in most of the periods of the observation. In order to achieve maximum therapeutic effectiveness, Biopulp should be applied to the root canals for a period of at least 7 days, regardles of the type of vehicle used.


  266/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiarów bezstykowych i stykowych do analizy powierzchni szkliwa - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Application of non-contact and contact measurements for enamel surface analysis - a preliminary report.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Cellary Andrzej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.147-152, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniano zmiany na powierzchni szkliwa z użyciem dwóch profilometrycznych technik pomiarowych - stykowej i bezstykowej. Zaprezentowano stykową i bezstykową metodę oceny profilu oraz pomiaru chropowatości za pomocą końcówki diamentowej i sondy optycznej. Przedstawiono zasadę działania obu układów. Opisane zostały również możliwości aplikacyjne, a także problemy pojawiające się przy dokonywaniu pomiarów obu technikami. Materiał w tych porównawczych badaniach stanowiły powierzchnie stałych zębów ludzkich o różnych naturalnych i wywołanych sztucznie uszkodzeniach. Badanie profilografometryczne 2-D i 3-D wykonano z użyciem profilometru Perthen Mahr połączonego z komputerową analizą obrazu i analizą statystyczną wyników. Wybór techniki pomiaru w badaniach profilografometrycznych stanu powierzchni zęba zależy od występujących morfologicznych zagłębień i wielkości ocenianego obszaru zmian, czyli uwarunkowana i ograniczana jest określonymi wymogami.

  Streszczenie angielskie: Changes in enamel surface assessed using contact and non-contact surface analysers. Contact and non-contact methods of evaluating surface roughness using a diamond end-piece and optic probe have been presented. The principles of the functioning of both systems are described. The possibilities of their application have also been presented, as well as the problems encountered during the taking of measurements with both techniques. The study material comprised of human teeth with various natural and artificially induced lesions. Two- and three-dimensional profilograms were obtained using a Perthen-Mahr surface analyser with the potential for computerised image analysis and statistical analysis of results. the choice of measuring technique in profilometric studies of tooth surfaces depends on the type of existing morphological indentations and the size of the appraised field, i.e., it was determined and restricted by specific parameters.


  267/908

  Tytuł oryginału: Badania wpływu fluorku sodu i ksylitolu na środowisko jamy ustnej z zastosowaniem modelu wewnątrzustnego in situ. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of sodium fluoride and xylitol on the oral cavity environment by using an intra-oral model in situ - a preliminary report.
  Autorzy: Szczepańska Joanna, Badełek-Mirek Bożena
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.153-160, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu tabletek fluorkowo-ksylitolowych na zmiany poziomu fluoru oraz liczebności drobnoustrojów próchnicowych w ślinie. Oceny morfologicznej zmian w próbkach szkliwa zębów mlecznych, umieszczonych w ruchomych aparatach ortodontycznych w żuchwie, dokonano za pomocą mikroskopu skaningowego. Zastosowanie tabletek zawierających fluorek sodu z ksylitolem spowodowało istotny wzrost poziomu fluoru i utrzymywanie się niskich liczebności i bakterii próchnicotwórczych w ślinie w stosunku do grup porównawczych. Ocena morfologiczna z użyciem SEM wykazała, że najlepszy efekt remineralizacyjny szkliwa uzyskano kiedy pacjentki ssały tabletki fluorkowo-ksylitolowe.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of fluoride-xylitol tablets on the fluoride level and the number of cariogenic micro-organisms in the saliva. A morphological assessment of changes in samples of deciduous tooth enamel, which had been placed in mandibular removable appliances, was carried out using scanning microscopy. The use of tablets containing sodium fluoride with xylitol gave a significant increase in fluoride levels and maintenance of a low number of cariogenic bacteria in the saliva as compared to control groups. SEM assessment of morphology revealed that the best remineralizing effect achieved when the patients sucked fluoride-xylitol tablets.


  268/908

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: A rare case of type I dentinal dysplasia.
  Autorzy: Kaczmarczyk-Stachowska Alicja, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Grabowski Paweł, Kostyk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.161-164, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano bardzo rzadki przypadek zębów bezkorzeniowych u 11-letniej dziewczynki. Rozpoznano dysplazję zębiny typu I (DD) charakteryzująca się klinicznie zmniejszonymi koronami zębów mlecznych i stałych bez zmian próchnicowych, obliteracją komór zębowych, brakiem wykształconych korzeni zębów i objawami osteolizy w kości żuchwy i szczęki w otoczeniu zębów.

  Streszczenie angielskie: An extremely rare case of rootless teeth has been described in an 11 year old girl. A diagnosis of type I dentinal dysplasia (DD I) was made, which was characterised by smaller crowns of the deciduous and permanent teeth, obliterated pulp chambers, rootless teeth and periapical bone radiolucencies of noncarious teeth.


  269/908

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat.
  Tytuł angielski: A comparative evaluation of the state of the deciduous dentition in children from Lublin during 16 years' observation.
  Autorzy: Fetkowska-Mielnik Krystyna, Mielnik-Błaszczak Maria, Piątkowska Anna, Struska Anna, Zioło Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.165-168, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę porównawczą stanu uzębienia dzieci w wieku żłobkowym na podstawie badań wykonanych w latach 1982 i 1998. W 1982 roku badania wykonano u 390 dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia, natomiast w 1998 roku u 408 dzieci w tym samym przedziale wiekowym. W obydwu przypadkach badano dzieci ze żłobków lubelskich. Z badań wykonanych w 1982 roku wynika, że próchnicę stwierdzono u 42 proc. dzieci, a badania w 1998 roku wykazały zaś próchnicę u 52,2 proc. dzieci. W pierwszej grupie dzieci puw wynosiło 1,48, a w drugiej 2,9. Porównując wyniki badań na przestrzeni 16 lat stwierdzono niepokojący wzrost zpadalności na próchnicę dzieci w wieku żłobkowym z Lublina.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation was performed of the dentition of children of nursery-school age in the years 1982 and 1998. In 1982, the study covered 390 children aged 1-4 years, and in 1998, 408 children from the same age group. In all cases the children came from nurseries in Lublin. The results show that in 1982, 42 p.c. of the examined population had caries, whereas in 1998, 52.2 p.c. had caries. The mean dmf value was 1.48 in the first group and 2.9 in the second group. Comparing the clinical data over the 16 years, it was concluded that there has been an increase in caries frequency among children of nursery-school age in Lublin.


  270/908

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie.
  Tytuł angielski: Mandible reconstruction cases discussed in reports of the Department of Maxillofacial Surgery Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland.
  Autorzy: Kowalczyk Robert, Kowalik Sylwester, Halczy-Kowalik Ludmiła, Staniszewski Radosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.169-176, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono różne sposoby rekonstrukcji żuchwy wykonywane w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie w latach 1974-2001. Zaprezentowano wyniki wgajania wolnych przeszczepów i przeszczepów unaczynionych. Na podstawie własnych spostrzeżeń klinicznych przeprowadzono analizę przydatności poszczególnych przeszczepów w rekonstrukcji żuchwy.

  Streszczenie angielskie: The authors of this paper describe various methods of mandible reconstruction used in the Department of Maxillofacial Surgery at the Pomeranian Academy Medicine in Szczecin, from 1974 to 2001. They present the results of treatment carried out by means of free and vasculerized bone grafts. Basing on their own clinical experience, they have analysed the advantages of using particular graft types for reconstructing the mandible.


  271/908

  Tytuł oryginału: Przydatność prowadnicy przezpoliczkowej do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of a transbuccal guide bar in repositioning and stabilizing fragments of the mandible by intraoral mini-plate osteosynthesis.
  Autorzy: Wanyura Hubert, Stopa Zygmunt, Kuca Renata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.177-185, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono oraz zilustrowano taktykę chirurgiczną z użyciem prowadnicy przezpoliczkowej, a także oceniono jej przydatność do wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej wykonywanej w przypadkach złamań gałęzi żuchwy, jej kąta oraz okolicy zębów trzonowych. Od marca 2000 r. do września 2001 r. w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie u 93 chorych nastawiono i ustalono odłamy żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej. We wszystkich przypadakch do osteosyntezy użyto prowadnicy przezpoliczkowej. Wyniki jakie uzyskano u 93 chorych potwierdzają śródoperacyjną przydatność prowadnicy przezpoliczkowej. Z własnych obserwacji i doświadczeń wynika, że użycie trokara przezpoliczkowego do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą osteosyntezy minipłytkowej z dojścia wewnątrzustnego jest stosunkowo proste technicznie, ułatwia zabieg osteosyntezy, istotnie skraca jego czas oraz zapewnia dobry morfologiczno-czynnościowy i estetyczny wynik leczenia, a także nie pozostawia na twarzy szpecących blizn skórnych.

  Streszczenie angielskie: The paper draws attention to and illustrates a surgical tactic with the use of a transbuccal guide bar, and evaluates its usefulness in intraoral mini-plate osteosynthesis performed in cases of low fractures of the mandibular ramus, the angle of the mandible and the region of the molar teeth. From March 2000 till September 2001, in 93 patients at the I Clinic of Maxillofacial Surgery at the Medical University in Warsaw, fragments of fractured mandible were repositioned and stabilized with the help of intraoral mini-plate osteosynthesis. In all cases, a transbuccal guide bar was used for osteosynthesis. Results obtained in 93 patients confirm the intra-surgical usefulness of the transbuccal guide bar. From the authors' own observations and experience, it is evident that the use of a transbuccal trocar for the repositioning and stabilization of fragments of the mandible with the help of mini-plate osteosynthesis from an intra-oral approach is relatively simple technically, makes the osteosynthesis procedure easier, significantly shortens its duration and guarantees a good morphological, functional and aesthetic treatment results, as well as not leaving usightly scarring of the facial skin.


  272/908

  Tytuł oryginału: Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego aparatem quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łukiem językowym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The treatment of unilateral posterior cross-bite using a quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch - a preliminary report.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.186-190, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie zgryzu krzyżowego bocznego u 3 z 8 pacjentów leczonych za pomocą indywidualnie wykonanego aparatu quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łuku językowego. Łuk językowy zastosowano celem zapobiegania jednoczesnemu poszerzaniu się łuku dolnego poprzez kontakty zgryzowe. W każdym z omawianych przypadków uzyskano prawidłowe zachodzenie zębów bocznych i symetryczny kształt łuków zębowych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the treatment of posterior cross bite in 3 out of 8 patients treated with an individually made quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch. The lingual arch was used in order to prevent lower arch expansion through occlusal contacts. Proper intercuspation of the posterior teeth and a symmetric shape of the dental arches were achieved in each of the cases presented.


  273/908

  Tytuł oryginału: Fibromialgia - objawy, diagnostyka i związek z zaburzeniami układu ruchowego narządu żucia.
  Tytuł angielski: Fibromyalgia - symptoms, diagnostic procedures and relationship to temporomandibular disorders.
  Autorzy: Drobek Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.191-194, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrastające zainteresowanie zaburzeniami czynności układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) determinuje konieczność dokładnej diagnostyki schorzenia z uwzględnieniem rozpoznawania i różnicowania z chorobami o zakresie ogólnoustrojowym. Jednym z takich schorzeń jest fibromialgia, której objawy mogą przypominać obraz chorobowy spotykany przy dysfunkcjach URNŻ. W przedstawionej pracy opisano dolegliwości charakterystyczne dla fibromialgii podkreślając ich znaczenie w diagnostyce schorzeń. Oprócz objawów somatycznych, charakterystycznych dla pacjentów z fibromialgią, omówiono także testy mające zastosowanie w badaniu profili psychologicznych u tych pacjentów. Przedstawiono także hipotezy dotyczące ewentualnego związku fibromialgii z dysfunkcjami URNŻ.

  Streszczenie angielskie: An increasing interest in temporomandibular disorders (TMD) determines the need for a thorough diagnosis of the condition, including differential diagnostic taking into consideration systemic disorders. One of these disorders is fibromyalgia, the signs of which may be similar to those of TMD. In the paper, the authors presents the signs and symptoms typical for fibromyalgia, and their clinical implications for diagnostics. Besides the somatic signs and symptoms typical for fibromyalgia, some useful psychological tests have been mentioned. The hypotheses concerning a possible relationship between fibromyalgia and TMD have been presented.


  274/908

  Tytuł oryginału: Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Early and long-term care in the prosthetic treatment of patients with diabetes mellitus - a review of the literature.
  Autorzy: Ziółkowska Joanna, Frączak Bogumiła, Tutak Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.195-200, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną i społeczną. Choruje na nią od 2 do 7 proc. społeczeństwa. Stanowi ona poważny problem w praktyce ogólnolekarskiej i stomatologicznej. W pracy przedstawiono typy cukrzycy, jej objawy ogólne oraz nieswoiste związane z jamą ustną. Praca przedstawia zasady kwalifikacji i rehabilitacji protetycznej pacjentów chorych na cukrzycę ze szczególnym wskazaniem na jednorodne, dodziąsłowe uzupełnienie stałe i protezy szkieletowe. Zwrócono także uwagę na okresową opiekę po zakończeniu postępowania protetycznego. Warunkiem powodzenia leczenia jest również ścisła współpraca pacjenta oraz właściwa higiena jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus has become a civilization - related and social illnes. From 2 to 7 p.c. of the population suffer from this disease. It is a serious problem in the dental and medical practice. The types of diabetes, its systemic symptoms and non-specific symptoms related to the cavity have been described in this paper. The paper presents the principles of the qualification and prosthetic rehabilitation of patients suffering from diabetes mellitus with special consideration being given to homogeneous crowns with their margin placed at the gingival margin, and metal-farmed partial dentures. Particular attention has been paid to periodic care after this completion of prosthetic treatment. Close patient cooperation and proper oral hygiene are the prerequisites for success.


  275/908

  Tytuł oryginału: Ocena w skaningowym mikroskopie elektronowym powierzchni kanałów korzeniowych opracowanych różnymi narzędziami endodontycznymi. Badania wstępne.
  Tytuł angielski: Scanning electron microscope evaluation of root canal surfaces instrumented with different endodontic instruments. Preliminary study.
  Autorzy: Lendzion Sławomir
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.9-14, il., tab., bibliogr. [20] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie odpowiedniej czystości kanału korzeniowego oraz właściwe jego ukształtowanie przyczynia się do sukcesu leczenia endodontycznego. Na podstawie zdjęć wykonanych w SEM oceniano powierzchnie kanałów korzeniowych opracowanych przez ręczne pilniki Kerra, Hedstroema i maszynowe narzędzia LightSpeed.

  Streszczenie angielskie: Removal of the smear layer and adequate shaping of the root canal contributes to the success of endodontic treatment. An evaluation of root canal surfaces instrumented with Kerr, Hedstroem Files and LighSpeed instruments was carried out on the basis of SEM images.


  276/908

  Tytuł oryginału: Etiologia ubytków erozyjnych - czynniki wewnątrzpochodne.
  Tytuł angielski: Aetiology of dental erosions - intrinsic factors.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Malenta-Markiewicz Ewa
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.15-19, il., tab., bibliogr. [23] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano czynniki wewnątrzpochodne ubytków erozyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na chorobę refluksową i psychogenne zaburzenia odżywiania.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews intrinsic factors of tooth erosions. Special attention is paid to reflux disease and psychogenic eating disorders.


  277/908

  Tytuł oryginału: Wpływ biostymulacyjnego promieniowania laserowego na poziom á-endorfin w surowicy krwi w przebiegu leczenia nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Effect of low level laser radiation on the level of blood serum á-endorphin in the treatment of dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wolf-Smentek Anna, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.20-22, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena poziomu á-endorfin w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu nadwrażliwości zębiny. Leczenie nadwrażliwości zębiny polegało na naświetlaniu wyrostków zębodołowych laserem półprzewodnikowym małej mocy o długości fali 904 nm. Wykazano znamienny wzrost stężenia á-endorfin w surowicy krwi badanych w porównaniu ze stanem przed leczeniem i z grupą porównawczą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determin the á-endorphin level in the blood serum of patients with dentine hypersensitivity. Treatment of dentine hypersensitivity consisted of radiation of the alveolar process with a low-level semi-conductor lase of wavelenght 904 nm. The results of the study indicated a significant increase in serum á-endorphins in patients with dentine hypersensitivity as compared to the state before treatment and to the control group.


  278/908

  Tytuł oryginału: Wybrane przypadki kliniczne zastosowania stałych uzupełnień protetycznych z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym.
  Tytuł angielski: Selected clinical cases treated with fixed prosthodontic appliances prepared from glass reinforced composite.
  Autorzy: Śmielak Beata, Dobosz Jacek
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.23-27, il., bibliogr. [24] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowoczesne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami szklanymi umożliwiają wykonywanie kosmetycznych uzupełnień protetycznych bez podbudowy metalowej. Jednym z takich systemów jest Sculpture-FibreKor firmy Jeneric/Pentron Inc. Składa się on ze spójnej wiązki kierunkowo ułożonych włókien impregnowanych żywicą, stanowiących strukturę nośną (FibreKor) oraz z materiału złożonego nowej generacji (Sculpture) odbudowującego część zewnętrzną uzupełnienia. Materiał ten charakteryzował się: doskonałym współczynnikiem ścieralności, niską absorpcją wody (odporność na przebarwienia), wskaźnikiem załamania światła prawie identycznym ze szkliwem (duże walory estetyczne), dużą wytrzymałością i sztywnością konstrukcji, całkowitą biokompatybilnością, możliwością naprawiania w jamie ustnej, niską kurczliwością. Praca przedstwaia przypadki kliniczne uzupełnień stałych w postaci wkładów koronowo-korzeniowych, wkładów i nakładów koronowych, pojedynczych koron, jak również mostów o krótkim przęśle wspartych na wkładach koronowych.

  Streszczenie angielskie: New glass fibre reinforced composite materials enable dental practitioners to construct cosmetic prosthodontic appliances without a metal framework. One such system is Sculpture - FibreKor (Jeneric/Pentron Inc.). It is composed of a coherent bundle of resin impregnated fibres arranged in the same direction, which constitute the supporting structure (FibreKor) and a new generation composite (Sculpture), reconstructing the outer part of the appliance. This material has the following properties: excellent wear coefficient, low water absorption (stain resistance), light refraction index nearly identical to that of enamel (very good aesthetic features), high construction strength and rigidity, complete biocompatability, repairable in the oral cavity, low shrinkage. The study presents some clinical cases of fixed appliances in the form of post cores, onlays, inlays, single crowns and short spanned bridges supported by crown inlays.


  279/908

  Tytuł oryginału: Rola enzymów w ślinie.
  Tytuł angielski: Role of enzymes in the saliva.
  Autorzy: Turski Wojciech, Split Wojciech
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.28-32, bibliogr. [36] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: W warunkach fizjologicznych w ślinie występują hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy i liazy. Wytwarzane są przez ślinianki i bakterie bytujące w jamie ustnej. Rola enzymów zależy od ich swoistego łączenia się z substratem i od oddziaływania produktów reakcji enzymatycznej. Enzymy w ślinie biorą udział we wstępnym trawieniu pokarmów, wpływają na rozwój mikroflory bakteryjnej i na homeostazę w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, odgrywają znaczącą rolę w regulacji pH w jamie ustnej. Biorą udział w reakcji mineralizacji i remineralizacji. Wpływają również na percepcję bólu i smaku w jamie ustnej. Nadal pozostaje nie ustalona rola wielu enzymów i miejsce ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: In the saliva of healthy subjects there are different hydrolases, oxidoreductases, transferases and lyases. They are produced by the salivary glands or by bacteria living in the oral cavity. The role of enzymes depends on their specific binding with the reaction substrate(s) and the kind and action of the reaction product(s). Enzymes of the saliva take part in the initial phase of digestion of blood, affect the growth of oral microflora and the homeostasis within the oral cavity. They take part in the formation of dental plaque and play an important role in the regulation of the oral pH. They also participate in the mineralization, demineralization and remineralization processes and in pain perception and taste. However, the role of some salivary enzymes, as well as their origin, has not been established until now.


  280/908

  Tytuł oryginału: Przyczyny złamań wyrostka kłykciowego żuchwy.
  Tytuł angielski: Causes of condylar fractures.
  Autorzy: Jenca A., Kunec M., Supler M.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.37-39, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisali 89 przypadków złamania wyrostka kłykciowego żuchwy u pacjentów w wieku od 5 do 79 lat, badanych i leczonych w latach 1989-1998 w Klinice Stomatologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej LF UPJŚ i FNL L. Pasteura w Koszycach (Słowacja). Celem badania było stwierdzenie częstotliwości i charakteru złamań w zależności od płci, czasu, siły urazu, wieku pacjenta, przyczyn i obecności innych urazów.

  Streszczenie angielskie: The authors present 89 cases of condylar fracture in patients aged 5 to 79 years, examined and treated between 1989-1998 at the Clinic of Density and Maxillofacial Surgery LE UPTŚ a FNL L. Pasteur in Koszyce (Slovakia). The aim of the study was to determin the frequency and character of fractures depending on gender, time, force and the injury, age of the patient, cause and presence of other injuries.


  281/908

  Tytuł oryginału: Osteogeneza dystrakcyjna.
  Tytuł angielski: Distraction osteogenesis. P. 1.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia, Cudziło Dorota
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.40-43, il., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metoda osteogenezy dystrykcyjnej stała się w ostatnim dziesięcioleciu postępowaniem z wyboru do chirurgicznego korygowania niedorozwojów szkieletu twarzoczaszki. Wykorzystano w niej wyniki badań Ilizarowa, który wykazał, że nowa kość może powstać wskutek jej rozciągania wzdłuż długiej osi o 1 mm dziennie. Ten proces wywołuje tworzenie nowej kości wzdłuż wektora siły rozciągającej bez potrzeby używania przeszczepów kostnych. Technika ta powoduje również rozszerzenie pokrywających kość tkanek miękkich, które często są niedorozwinięte u pacjentów dotkniętych tą wadą. Dzięki tej metodzie chirurdzy są w stanie pobudzać tworzenie się nowej kości w miejscu jej niedoboru lub braku, nie muszą używać przeszczepów kostnych pobranych z innych miejsc anatomicznych. Metoda ta z powodzeniem może być stosowana w leczeniu hipoplazji szczęki i żuchwy. Jest techniką mało inwazyjną, stosunkowo prostą do zastosowania i powoduje mniejsze obciążenie dla pacjenta niż tradycyjne metody chirurgiczne.

  Streszczenie angielskie: In the last decade, distraction osteogenesis has become the method of choice for the surgical correction of deformitis of the craniofacial skeleton. Thanks to this method, surgeons are able to stimulate the formation of new bone in places where it is deficient or lacking, without having to use bone grafts taken from other anatomic locations. This method may be used successfully in the treatment of hypoplasia of the maxilla and mandible.


  282/908

  Tytuł oryginału: Zagrożenie drganiami mechanicznymi na stanowisku pracy lekarza stomatologa (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: The risk of mechanical vibrations in the dentist's workplace (a preliminary report).
  Autorzy: Bzdęga Iwona, Trykowski Jan, Wagner Leopold, Bzdęga Jerzy
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.44-46, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na stanowisku pracy lekarz stomatolog narażony jest na drgania mechaniczne generowane przez obrotowe lub drgające narzędzia końcówek dentystycznych unitu. Mają one charakter przerywany i w ciągu zmiany roboczej trwają przez około 45 min. Ze względu na osobniczą wrażliwość mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

  Streszczenie angielskie: In his/her workplace, the dentist is exposed to mechanical vibrations generated by rotary and vibrational handpieces from the dental unit. They have a non-continuous character and during the working day last around 45 min. Depending on personal sensitivity, they may pose a health hazard.


  283/908

  Tytuł oryginału: Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Private dental patients' opinion of the reform and guaranteed services in dental health care.
  Autorzy: Lempe Barbara, Woźniak Zbigniew, Żurowski Marcin
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.47-54, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie opinii ubezpieczonych na temat funkcjonowania reformowanej opieki stomatologicznej w dużym i małym mieście. Badaniem ankietowym objęto 200 pacjentów mieszkających w Polsce (100 osób) oraz w Wągrowcu (100 osób), korzystających z usług dwóch prywatnych praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące oceny dostępności świadczeń, akceptacji dopłat lub pełnej odpłatności za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz opinii badanych na temat zmian w opiece stomatologicznej po 1.01.1999 roku. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecne zmiany w opiece stomatologicznej zyskały stosunkowo wysoką ocenę. Szczególnie pozytywnie oceniono poprawę dostępności do świadczeń. Negatywną reakcję wywołują projekty ewentualnego wprowadzenia zasady współpłacenia za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz pełnej odpłatności w leczeniu dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present the opinion of health - insured subjects about the reformed dental care functioning in a big and small city. 200 people (100 living in Poznań, 100 living in Wągrowiec), patients of two private practices contracted for dental care services by Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych sickness fund, completed questionnaires. Questions concerned an evaluation of access to dental services, acceptance of surcharges (extra charges) or full payment for some dental services and opinions about changes in the organization of dental care after 1st January 1999. Results obtained in this study lead us to conclude that the present changes in dental care received a relatively high evaluation. Especially positive was the opinion on access to dental services. A negative response was given to plans of possible introduction of co-payment for some dental procedures and full payment for dental treatment of adults.


  284/908

  Tytuł oryginału: Czy próchnicy zębów można skutecznie zapobiegać?
  Tytuł angielski: Can dental caries be efficiently prevented. P. 2: Caries prevention.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.357-364, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono współczesne podejście do zapobiegania próchnicy. Omówiono sposoby zapobiegania pierwotnego, wczesnego i tradycyjnego. Podkreślono rolę i znaczenie kariostatycznego działania fluorków oraz bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: In the paper basing on the literature the authors presented contemporary approach to caries prevention. It has described primary-primary, primary and traditional prevention methods. It has depicted the role and importance of fluoride cariostatic preventive actions and safety of fluoride prevention.


  285/908

  Tytuł oryginału: Bożena Bujakowska (1922-1993) i jej rozprawa "Recepcja poglądów Hipokratesa w Polsce na tle dziejów medycyny powszechnej"
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 18 s. : il., 21 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,758

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bujakowska
 • Bożena 1922-1993


  286/908

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
  Tytuł angielski: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Brożyna Bogusław, Domański Wojciech, Przybysz Jan, Biernacka Barbara
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają metody diagnostyki i leczenia złamań jarzmowo-szczękowych u 262 chorych hospitalizowanych w latach 1985-2001. Wśród chorych było 236 mężczyzn i 26 kobiet. Złamaniom jarzmowo-szczękowym w 44 przypadkach towarzyszyły inne złamania kości czaszki twarzowej: złamania szczęki typu Le Fort - 32 przypadki, złamania żuchwy - 5, złamania kości nosa - 7 przypadków. Rozpoznanie ustalano na podstawie badania klinicznego i radiologicznego czaszki w projekcji Waltersa oraz w niektórych przypadkach KT. Najczęściej wykonywano repozycję zamkniętą (173 przypadki). W złamaniach wieloodłamowych, złamniach z zaburzeniami widzenia, złamaniach z ranami powłok twarzy oraz zastarzałych wykonano repozycję otwartą (97 przypadków). Uzyskane wyniki leczenia wskazyją, że w złamaniach jednoodłamowych repozycja hakiem jednozębnym jest wystarczającą, tanią i skuteczną metodą leczenia. W złamaniach wieloodłamowych, powikłanych i zastarzałych konieczne jest chirurgiczne zespolenie złamanych kości z zastosowaniem mini i mikropłytek, a w razie potrzeby rekonstrukcja dna oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The authors present methods of diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures in 262 patients hospitalized in the years 1985-2001. The studied group included 236 males and 26 females. Zygomaticomaxillary fractures were accompanied in 44 cases by other fractures of the facial skeleton: maxillary fractures of Le Forte type - 32 cases, mandibular fractures - 5 cases, nasal bone fractures - 7 cases. The diagnosis was based on clinical examination and plain x-rays according to Waters' and, if nesessery, on CT of the skull. Most frequently, closed reposition was performed (173 cases), in comminuted fractures, fractures with disturbances of vision, fractures with wounds of the facial soft tissues and inveterate fractures, open reposition was carried out. The therapeutic results obtained demonstrate that in monofragment fractures, reposition with a one-prong hook is a sufficient, inexpensive and effective method of treatment. In multifragment, complicated and inveterate fractures, surgical union of fractured bones is needed with mini- and microplates and, if necessary, reconstruction of the orbital floor.


  287/908

  Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Gorlina-Goltza.
  Tytuł angielski: Familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome.
  Autorzy: Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Adamczyk Witold, Łangowska-Adamczyk Helena, Borgiel-Marek Halina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.229-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przykładzie pięciu osób pochodzących z trzech rodzin omówiono rodzinnie występujący zespół Gorlina-Goltza. Chorzy ci byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śl. AM w Katowicach z powodu mnogich torbieli szczęki i żuchwy oraz zębów zatrzymanych. Rozpoznano u nich również inne objawy zespołu Gorlina-Goltza, ktorymi były podstawnokomórkowe znamiona skórne, anomalie szkieletu, wewnątrzczaszkowe zwapnienia w obrębie siodełka tureckiego, sierpu mózgu i namiotu móżdżku.

  Streszczenie angielskie: Based on five persons coming from three families, familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome is discussed. These patients wre hospitalized at the Department of Maxillofacial Surgery of the Silesian Medical Academy in Katowice due to multiple cysts of the maxilla and mandible and impacted teeth. Other symptoms of Gorlin-Goltz syndrome were also disclosed, such as basal dermal naevi, skeletal anomalies, intracranial calcifications or ossifications in the region of the sella turcica, falx and tentorium.


  288/908

  Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
  Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  289/908

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją neutralną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with normal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.242-249, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją neutralną (I klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej. Do analizy 34 teleradiogramów L-L pacjentów z kliniczną I klasą Angle'a użyto metod Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Wyliczono średnie wartości pomiarów oraz ich odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne. Na podstawie analizy wyników badanej grupy stwierdzono, że w wadach z I klasą Angle'a najistotniejszym zaburzeniem było cofnięcie szczęki. W badanej grupie z okluzją neutralną istnieje także współzmienność położenia żuchwy i jej części zębodołowej, co może świadczyć o braku lub niewielkim nasileniu mechanizmów kompensacji wady ze strony tych struktur. Znalezione w badanym materiale skrócenie tylnej wysokości twarzy i zwiększenie przedniej dolnej wysokości twarzy może być wyrazem zaburzeń pionowych o charakterze zgryzów otwartych w wadach z I klasa Angle'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out what morphological types of facial skeleton can be described on lateral cephalograms in patients with clinically diagnosed normal occlusion (Angle class I). Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 34 cephalograms of patients with clinical Angle class I. As a control group mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. Mean values, standard deviation, and minimum and maximum values were determined. In Angle class I malocclusion, the most common disorder was a distal position of the maxilla. In the group of patients with normal occlusion, a correlation was found between the position of the mandible and its alveolar process, which may express a lack or a low level of the compensatory mechanisms on the part of these structures. On the other hand, a decreased posterior facial height and increased anterior lower facial height may express vertical malocclusion such as open bite in Angle class I.


  290/908

  Tytuł oryginału: Zmiany w położeniu zębów po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim.
  Tytuł angielski: Changes in the position of teeth after treatment using an acrylic splint Herbst appliance in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite.
  Autorzy: Bielaczyc Adam
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.250-259, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy, na podstawie analizy zdjęć cefalometrycznych, opisano zmiany w położeniu zębów u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych. U wszystkich pacjentów w wyniku leczenia uzyskano w zgryzie I klasę Angle'a oraz zredukowano nagryz poziomy i pionowy do wartości prawidłowych. Pierwszy górny ząb trzonowy uległ dystalizacji (p 0,001); nie zanotowano istotnej statystycznie zmiany w pionowym położeniu tego zęba. Przyśrodkowy ząb sieczny został w sposób istotny ekstrudowany i przechylony (p 0,001). Pierwszy dolny ząb trzonowy uległ istotnej statystycznie ekstruzji (p 0,001) i nieznacznej mezjoinklinacji (p 0,05), przyśrodkowy dolny ząb sieczny uległ istotnej intruzji i wychyleniu (p 0,001). Zmiany w położeniu zębów po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych wpływają na poprawę warunków zgryzowych u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim.

  Streszczenie angielskie: In this paper, changes in the position of teeth in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite, achieved after treatment using an acrylic splint Herbst appliance, were described on the basis of cephalometric analysis. In all patients, Angle class I was achieved, and overjet and overbite were reduced to normal values. The upper first molar was distalized (p 0.001); no statistically significant difference was found in the vertical position of this tooth. The upper central incisor was significantly extruded and retroclined (p 0.001). The lower first molar was significantly extruded (p 0.001) and slightly mesioinclined (p 0.05); the lower central incisor was significantly intruded and proclined (p 0.001). The changes in the position of teeth achieved following acrylic Herbst therapy, improve the occlusion in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite.


  291/908

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania zdjęć cefalometrycznych w rehabilitacji protetycznej pacjentów bezzębnych z nadmiarnym wzrostem żuchwy.
  Tytuł angielski: The possibilities of using cephalometric analysis in the prosthetic treatment of edentulous patients with excessive anterior growth of the mandible.
  Autorzy: Wieczorek Aneta, Stós Barbara, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.260-266, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocena zdjęć cefalometrycznych wykorzystywana jest w ortodoncji m.in. do odróżnienia wad morfologicznych od czynnościowych. Autorzy niemieccy zastosowali tę metodę do zaplanowania i oceny poprawności rejestracji zwarcia u bezzębnych pacjentów. W pracy przedstawiono procedurę zastosowania cefalometrii w protetyce na przykładzie dwóch pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of cephalometric X-rays is used in orthodontics in order to differentiate between morphological and functional disorders. German authors have used this method in the planning and evaluation of the correctness of centric registration in endentulous patients. In this paper, a procedure using cephalometrics in prosthodontics has been presented on the example of two patients.


  292/908

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z dorocznego Kongresu Światowj Federacji Stomatologów (FDI), Kuala Lumpur 2001 r.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.267-269 - Kongres Światowej Federacji Stomatologów (FDI) Kuala Lumpur 27.09-01.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Światowa Federacja Stomatologów


  293/908

  Tytuł oryginału: Znaczenie porównawcze badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki.
  Tytuł angielski: The importance of comparative odontological research in the whole entirety of identification proceedings on the base of the skull.
  Autorzy: Lorkiewicz-Muszyńska Dorota, Przybylski Zygmunt
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.7-19, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na całokształt kompleksowych porównawczych badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki składa się szereg szczegółowych badań z zakresu m.in. anatomii, antropologii, odontologii czy też chirurgii. Zakres prowadzonych badań zależy przede wszystkim od dostępnego i zgromadzonego materiału porównawczego. W pracy szczególną uwagę poświęcono jednemu z etapów postępowania identyfikacyjnego, a mianowicie porównawczym badaniom odontologicznym. Celem jest podkreślenie ich wagi w całokształcie prowadzonych kompleksowo badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki, jak i znaczenia prwaidłowego i skrupulatnego prowadzenia dokumentacji stomatologicznej dla potrzeb medycyny sądowej.

  Streszczenie angielskie: The complex comparative identyfication studies based on skull analysis include a number of detailed tests of anatomy, anthropology, odontology and surgery. The range of tests performed depends primarily on the type of collected comparative material. In the paper, paricular attention has been devoted to one of stages of the identification procedure, i.e. to comparative odontological tests. An attempt has been made to underline their importance in the set of complex identification studies, based on the skull, and to accentuate the importance of appropriate and very accurate dental records for the forensic-medical applications.


  294/908

  Tytuł oryginału: Comparative studies on the occurrence of protozoans, bacteria and fungi in the oral cavity of patients with systemic disorders.
  Autorzy: Chomicz Lidia, Piekarczyk Janusz, Starościak Bohdan, Fiedor Piotr, Piekarczyk Barbara, Szubińska Dorota, Zawadzki Paweł J., Walski Michał
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.147-153, il., bibliogr. s. 152-153
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the oral cavity status with the species composition of microorganisms colonizing the mounth of patients with or without systemic diseases. Seventy-seven men and women, 19 to 65-years-old, of four groups: hemodialyzed patients (HD), kidney allograft recipients (Tx), congenitally disordered (Cd) and control (C) patients (without systemic diseases) were examined clinically for the oral cavity status and the microorganisms occurring in the mounth were identified. Swabs and samples taken from dental plaques, pockets and periodontium were used for light and electron microscopical studies as well as for protozoan, bacterial and fungal cultures. Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax were found in the HD, Tx, Cd and C groups (top prevalence 14, 14, 87.5 and 25 p.c. respectively); free-living amoebae (with some features of Acanthamoeba sp.) also occurred in several cases. Staphylococcus aureus bacteria were found in 66 p.c. of Cd patients infected with the protozoans. Numerous fecal bacteria and/or fungi Candida albicans have been observed in 41-51-year-old Cd and HD patients. In all patient groups, it was the 41-51-year-olds who showed the highest prevalence of protozoans, bacteria and fungi. The results indicate that metabolic disabilities favour pathological changes in periodontal tissues and may influence the species composition of mixed protozoan, bacterial and/or fungal infections in various ways, in patients with different systemic diseases.


  295/908

  Tytuł oryginału: Materiały kompozytowe i szklano-jonomerowe w praktyce stomatologicznej
  Autorzy: Tomankiewicz Marek
  Opracowanie edytorskie: Mielnik-Błaszczak Maria (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 144 s. : il., tab., bibliogr. s. 137-144, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  296/908

  Tytuł oryginału: Rola utrzymywaczy przestrzeni w zapobieganiu skutkom przedwczesnej utraty zębów mlecznych.
  Tytuł angielski: Space maintainers in prevention of premature loss of primary teeth effects.
  Autorzy: Pawlaczyk Karina, Pawlaczyk-Kamieńska Tamara
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (1) s.5-8, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedwczesna utrata zębow mlecznych doprowadza do niekorzystnych zmian wyrażających się przede wszystkim brakiem miejsca w łuku zębowym dla zębów stałych oraz zniekształceniem płaszczyzny zgryzu, dlatego w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych należy podjąć leczenie protetyczne bądź ortodontyczno-protetyczne. Na podstawie piśmiennictwa omówiono stałe i ruchome utrzymywacze przestrzeni oraz wskazania do ich zastosowania. Uważa się, że najlepsze są ruchome utrzymywacze przestrzeni - protezy dziecięce.

  Streszczenie angielskie: Premature loss of primary teeth has been known to cause harmful effects on arch dimensions and occlusal plane in the later permanent dentition. Accordingly, to avoid the results of early loss of primary teeth space maintainers should be used. Based on literature the writers described construction of fixed and removable space mainrainers and performed indications for use of them. It has been suggested that removable space maintainers are the best among all space maintainers used in practice.


  297/908

  Tytuł oryginału: Udział ortodonty w zespołowym leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS).
  Tytuł angielski: The role of orthodontist in multidisciplinary treatment of obstructive sleep apnea.
  Autorzy: Dunin-Wilczyńska Izabella, Dobrowolska Magdalena
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (1) s.9-11, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obturacyjny bezdech senny jest stanem wymagającym współdziałania zespołu specjalistów z dziedziny: chorób wewnętrznych, laryngologii, radiologii i ortodoncji. Lekarze ortodonci uczestniczą we wszystkich fazach: diagnozowaniu, leczeniu i ocenie efektów. Dotychczas nie ustalono metody leczenia bezdechu skutecznej u wszystkich pacjentów. Wśród różnych dostępnych form terapii rosnącym zainteresowaniem cieszą się aparaty ortodontyczne.

  Streszczenie angielskie: Obstructive sleep apnea is a condition which should be treated by a multidisciplinary team of specialists in: internal diseases, laryngology, radiology and orthodontics. Orthodontists take part in all stages: diagnosing, therapy, reults judgement. Until now, none of the treatment methods appear to be effective in every case. Among the various available forms of treatment, there is a growing interest in orthodontic appliances.


  298/908

  Tytuł oryginału: V Kongres Implantologii Stomatologicznej : program
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
  Źródło: - Kraków, OSIS 2002, 20 s., 29 cm. - 5 Kongres Implantologii Stomatologicznej Kraków 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 288,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  299/908

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności leczenia przeciwgrzybiczego w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych na raka jamy ustnej i gardła środkowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of efficacy of antifungal treatment during radiotherapy of patients with oropharynx cancer.
  Autorzy: Stryjski Artur, Milecki Piotr, Stryjska Małgorzata, Karczewska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.400-404, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W zaawansowanych nowotworach rejonu głowy i szyi radioterapia, obok zabiegu operacyjnego stanowi podstawową metodę leczenia. Wiąże się to jednak z szeregiem objawów ubocznych, ujawniających się w napromienianej okolicy, określanych łącznie jako ostry odczyn popromienny błony śluzowej. Odczyn ostry może ulec znacznemu nasileniu w wyniku zakażenia grzybiczego błony śluzowej. Z tego też względu efektywne leczenie zakażeń grzybiczych stanowi ważne zagadnienie w terapii wspomagającej leczenie promieniami. W pracy dokonano analizy efektywności leczenia zakażeń grzybiczych u 120 chorych (101 mężczyzn i 19 kobiet) poddanych radioterapii uzupełniającej. Pierwotna lokalizacja guza obejmowała jamę ustną i/lub gardło środkowe. Leczenie operacyjne prowadzone było w Klinice Laryngologii lub w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzupełniająca radioterapia była prowadzona od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r. w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Średni wiek chorych poddanych analizie wynosił 56,4 lat (34 - 70 lat). Stan ogólny chorych zakwalifikowanych do analizy wynosił co najmniej 70 wg skali Karnofskiego. Średnia dawka terapeutyczna zadana na okolicę loży po usuniętym guzie wynosiła 62 Gy, a na węzły szyi 50 Gy. W trakcie leczenia u 111 chorych zaobserwowano ostry odczyn popromienny IIř, a u 9 chorych IIIř wg skali RTOG. Leczenie przeciwgrzybicze wdrażano w przypadku potwierdzenia zakażenia grzybiczego w posiewie ...

  Streszczenie angielskie: The radiotherapy of head and neck cancer is connected with many side effects. Acute mucositis is the most important one and occurs in each case of irradiation. Moreover, fungal infection additionally increases the acute effects, which might even lead to the occurrence of gaps during the course of radiotherapy. The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of anti-fungal treatment of fungal infection in oral cavity and pharynx in the group of patients irradidated due to the head and neck cancer. The surgery was performed in ENT at the University School of Medical Sciences and Maxilla-Facial Department of the University School of Medical Sciences in Poznań. Between January 2000 and December 2001 the postoperative radiotherapy was performed at the Department of Radiotherapy of Great Poland Cancer Centre in Poznań. One hundred twenty patients with confirmed diagnosis if squamous cell carcinoma were entered into analysis. The mean age of patients was 56,4 years. All patients were in a good performance status evaluated according to Karnofsky scale as 70 or more. Radiotherapy in a conventional way was administered to the tumor bed to the median total dose of 62 Gy and the neck to the total dose of 50 Gy. In each case of a clinical suspicion of fungal infection the smear from inflammation area was taken. An anti-fungal treatment in the case of confirmation of fungal inflammation was introduced. Also the prophylactic anti-fungal treatment was administered, in the ...


  300/908

  Tytuł oryginału: Ocena stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego w świetle badań ankietowych.
  Tytuł angielski: Oral health awareness of 12-year - old children in Łódź region in the light of dental questionnaire.
  Autorzy: Rybarczyk-Townsend Ewa
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.107-111, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the level of oral health awereness of 12-year old children. The investigation was carried out on 222 children, and an anonymous questionnaire was used. The results studies indicate that knowledge about oral disease prevention and prophylaxis is satisfactory, however health education is require to improve the state of oral health among 12-hear old children from Łódź region.


  301/908

  Tytuł oryginału: Przyczyny występowania zaburzeń mineralizacji szkliwa zębów.
  Tytuł angielski: General reasons for dental enamel mineralization disorders.
  Autorzy: Wacińska-Drabińska Maria, Janicha Jadwiga, Remiszewski Aleksander
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.112-115, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This study describes general reasons for dental enamel mineralization disorders among children and youth. Disorders of calcium absorption from the alimentary canal, excretion of calcium with urine, sedimentation or mobilisation of calcium in the bone have been taken into account.


  302/908

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  303/908

  Tytuł oryginału: Stan narządu żucia kobiet w wieku 35-44 lat zatrudnionych w ZPC "SKAWA S.A." w Wadowicach na podstawie liczby PUW i OHI-S.
  Tytuł angielski: The status of masticatory system in women working in ZPC "SKAWA S.A." in Wadowice basing on DMF number and CHI-S Index.
  Autorzy: Ilewicz Leszek, Kurek Halina, Rauch Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.122-126, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work the assessment of the intensity and component structures of DMF number and value of OHI-S index according to Green and Vermillon by women that are working in environment of flour and sugar dust, on the example of ZPC "Skawa" Wadowice. In tested group, which counted 120 people, the average DMF number was high and its average value was 24.64. the highest values it showed among worker of department, which machinery were less modern. With relation to the countrywide data it was 47 p.c. higher. Also it showed higher value by bakers than packers. Structure of components was highly unfavorable in case of D and M. It exceeded average country values more than 100,p.c. The value of F was 100 p.c. lower. Index of treatment achieved level of 50 p.c. country data. The number of tested people with tartar on the basis of OHI-S index is 28 p.c. higher. There are 7 times more toothless people than by the country index. The analysis of received results serve to work out the prophylactic program, as well - in prospect - to reactivate out - patient clinic, which were eliminate few years ago.


  304/908

  Tytuł oryginału: Związek masy kostnej żuchwy ze stanem mineralizacji szkieletu na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The relationship between mandibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis - a review.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Michno Mariusz, Michno Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.127-130, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper is a review of the literature on the changes of mandibular bone mass with age and on the possible relationship between madibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis. Methods of manfdibular bone mineral density measurement and its correlations with other sites of the skeleton measured by bone densitometry and quantitative ultrasound are also decribed.


  305/908

  Tytuł oryginału: Aparat ortodontyczny elasto-aligner w leczeniu niektórych wad zgryzu. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Orthodontic appliance - elasto-aligner in treatment of some malocclusing. Case report.
  Autorzy: Skomro Piotr
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.131-134, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this paper were presented three patients with malocclusion treated with orthodontic appliances made from silicone - elastoaligner. Elastic silicone appliances could not replace acrilic and fixed appliances. Elasto-aligner is especially design to improve and consolidate of final effect of, malocclusion treatment with fixed appliance.


  306/908

  Tytuł oryginału: Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Błędy zespołu stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Dental surgery in general anaesthesia one day. Dental surgery. Operations errors.
  Autorzy: Bladowski Marek
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.135-139, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basic of his own experience author presents the basic errors which could appear during performance of any dental surgery in general anaesthesia.


  307/908

  Tytuł oryginału: Udział onkogennych wirusów HPV w etiopatogenezie leukoplakii jamy ustnej - na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The role of HPV infection in etiopathogenesis of oral leukoplakia - based on the papers.
  Autorzy: Stawicka-Wychowańska Renata, Górska Renata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.140-142, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Evidences for possible role of viral infection in the development of oral leukoplakia are widely discussed in recent medical literature. The author presented data describing influence of humanpapillomaviruses (HPV) as a risk factor of oral leukoplakia and malignant transformation.


  308/908

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS).
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities in the diagnostics of recurrent apthous stomatitis (RAS).
  Autorzy: Nowak Maciej, Górska Renata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.143-145, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents a review of the current literature concerning of a new methods used in the detection of the immunological disturbances, that take place in the Recurrent Apthous Stomatitis.


  309/908

  Tytuł oryginału: Laseroterapia biostymulacyjna a powikłania po przeszczepach podnabłonkowej tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: Biostymulation laserotherapy and the complications after connective tissue grafting.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.146-150, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Connective tissue grafting is the most universal and expectation method in surgical treatment of gingival recession. There were onbserved the greatest percentage of average coverage of recessions, but there could be the great risk of multi complications which provide to decrease of therapeutic effectiveness of this procedure. One of that were desturbance of graft healing causes wrong or delay revascularization. In own observation there were proved possibility of using low power of biostymulation lasertherapy as the ajunctive therapy of healing connective tissue graft.


  310/908

  Tytuł oryginału: Objawy zespołu Melkerssona-Rosenthala. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Symptoms of Melkersson-Rosenthal syndrome. Report of one case.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Kozak Irena, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.151-153, 1 tabl., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The Melkersson-Rosenthal syndrome was described. On case of this rare syndrome and some review of the recent literature was presented.


  311/908

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu różnych stężeń chlorheksydyny na redukcję liczby bakterii w ślinie.
  Tytuł angielski: The investigation of the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of bacteria number in saliva.
  Autorzy: Pierzynowska Elżbieta, Popowski Janusz, Drabarczyk-Nasińska Marta, Kacprzak Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.154-158, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of the bacteria number in saliva and to estimate the experience side-effects. The researches involved 30 healthy subjects, at the age of 20-60. The rinses were 0.12 p.c., 0.2 p.c. and 0.3 p.c. chlorhexidine mouthrinses. Salivary bacterial count reductions was investigated. The findings of this study suggest that consideration should be given to low concentration chlorhexidine mouthrinses.


  312/908

  Tytuł oryginału: " Zwilżalność" - zachowanie materiałów wyciskowych na wilgotnych powierzchniach - inne podejście.
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.162-164, il.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  313/908

  Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a występowanie Streptococcus mutans u matek i dzieci.
  Tytuł angielski: Intensity of caries and incidence of Streptococcus mutans in mothers and children.
  Autorzy: Kruszyńska-Rosada Maria, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.8-11, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotną rolę w etiologii próchnicy zębów przypisuje się bakteriom Streptococcus mutans, które zasiedlają jamę ustną dziecka na początku pierwszego ząbkowania. Źródłem zakażenia jamy ustnej dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Badaniom poddano 30 mieszkających w wielkim mieście młodych kobiet i ich niemowlęta. Oceniono stan uzębienia i występowanie bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej u kobiet i dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano zalezności między liczebnością bakterii Streptococcus mutans u matek i niemowląt. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne związki między występowaniem nieleczonej próchnicy u kobiet a liczebnością bakterii Streptococcus mutans u dzieci. Obserwacje te potwierdzają, że zły stan uzębienia opiekunów stanowi zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej dziecka.


  314/908

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia dzieci 8-letnich w Bielsku-Białej.
  Tytuł angielski: State of the dentition in 8 year olds from Bielsko-Biała.
  Autorzy: Truszel Marek, Roztoczyńska Agata, Becker Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.12-15, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stan uzębienia populacji 8-latków zamieszkałych w Bielsku-Białej, określając frekwencję i intensywność próchnicy (osobno dla zębów mlecznych i stałych), higienę jamy ustnej oraz częstość występowania i rodzaje wad zgryzu. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.


  315/908

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  316/908

  Tytuł oryginału: Poziom lęku przed stomatologiem u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Level of fear before dental visits in schoolchildren.
  Autorzy: Kotuła Jacek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.20-24, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena lęku przed stomatologiem i jego uwarunkowań u dzieci szkolnych. Badaniem objęto 161 dzieci 11-12-letnich. Poziom lęku określono w badaniach ankietowych opartych na teście "Profil nastrojów" i oceniających zachowanie w różnych sytuacjach (ankiety własne). Analiza danych wykazała wysoką zgodność rozkładu poziomu lęku ocenianego na podstawie trzech róznych ankiet. Wyniki wskazują na zdeterminowanie lęku stomatologicznego poziomem lęku jako cechy osobowościowej.


  317/908

  Tytuł oryginału: Wpływ tabletek fluorkowo-ksylitolowych oraz lakieru fluorkowego na pH i poziom fluorków w ślinie dzieci w wieku przedszkolnym.
  Tytuł angielski: Effect of fluoro-xylitol tablets and fluoride varnish on the pH and levels of salivary fluorides in pre-schoolchildren.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.26-29, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu tabletek profilaktycznych zawierających fluorek sodu i ksylitol oraz lakieru fluorkowego na zmianę pH i poziom fluorków w ślinie u dzieci w wieku przedszkolnym. Zastosowanie zarówno tabletek fluorkowo-ksylitolowych (grupa I), jak i lakieru fluorkowego (grupa II) spowodowało wprawdzie nieznaczne zmiany zawartości fluorków w ślinie, ale różnice pomiędzy grupą I a II oraz w poszczególnych badaniach kontrolnych okazały się nieznamienne ststystycznie. W obydwu grupach fluorkowych pH śliny wzrastało znamiennie do trzeciego badania kontrolnego (po miesiącu od zakończenia fluorkowania), a w badaniu czwartym (po upływie 3 miesięcy) uległo obniżeniu. Różnice między grupą I a II okazały się nieznamienne.


  318/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Use od Seal & Protect Varnish in reducing dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Bagińska Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.32-35, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów z ubytkami pochodzenia niepróchnicowego i z obnażeniem korzeni. Oceniano reakcję na bodźce termiczne, chemiczne i dotykowe według skali 4-stopniowej. Po 6 miesiącach wykazano wysoką skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.


  319/908

  Tytuł oryginału: Gdańskie Forum Stomatologiczne. Bałtycka Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.
  Autorzy: Bagińska Hanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.38-41, il., bibliogr. 28 poz., sum. - Gdańskie Forum Stomatologiczne Gdańsk 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  320/908

  Tytuł oryginału: Autotransplantacja zęba z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR). Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Autoplasty of tooth using guided bone regeneration - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Kukuła Jacek, Kuras Marek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.42-44, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autotransplantacja polega na przemieszczeniu zawiązku zęba lub zęba o ukończonym rozwoju w inne miejsce łuku zębowego u tego samego pacjenta. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie leczenia szczękowo-ortopedycznego lub jako alternatywa leczenia protetycznego bądź implantologicznego. Autorzy opisują trzyletnie obserwacje przypadku autotransplantacji kła o ukończonym rozwoju korzenia. Zabieg przeprowadzono z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) ze względu na brak odpowiedniej ilości podłoża kostnego koniecznego do prawidłowego umocowania zęba w kości wyrostka zębodołowego.


  321/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lup zabiegowych w stomatologii i sposób ich doboru.
  Tytuł angielski: Use of loupes for dental procedures and their selection.
  Autorzy: Dobies Krystyna, Minor Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.48-51, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano możliwości zastosowania lup zabiegowych w stomatologii, ich zalety i wady oraz sposób doboru systemów powiększających.


  322/908

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Use of biostimulatory laser - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.52-55, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie na podstawie doświadczeń własnych zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu różnych chorób w chirurgii stomatologicznej.


  323/908

  Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej pacjentów w wieku 35-44 lat wymagających zaopatrzenia protetycznego.
  Tytuł angielski: Oral hygiene in patients aged 35-44 year olds requiring prosthetic treatment.
  Autorzy: Strycharz Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.59-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena higieny jamy ustnej oraz analiza nawyków higienicznych dorosłych mieszkańców Lublina w wieku 35-44 lat, wymagającąch zaopatrzenia protetycznego. Badaniom poddano 55 osób. W badaniach posłużono się ankietą własnego pomysłu oraz obliczono wartość wskaźnika higieny jamy ustnej OHI według Greena i Vermilliona. Uzyskane wyniki wykazały niezadowalający stan higieny jamy ustnej, niezależnie od płci. Stwierdzono jednak, że zarówno płeć, jak i wykształcenie miały znaczacy wpływ na różnice w otrzymanych wynikach.


  324/908

  Tytuł oryginału: Postępowanie kliniczno-laboratoryjne i ocena kosztów wykonania aparatu ortodontycznego z elastomeru silikonowego.
  Tytuł angielski: Clinical-laboratory procedures and assessment of costs in the construction of orthodontic appliance of silicone elastomer.
  Autorzy: Skomro Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.64-66, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono etapy postępowania klinicznego i laboratoryjnego podczas wykonywania aparatu z elastomeru silikonowego. Dokonano oceny ekonomicznej aparatów na podstawie: wyliczenia czasu wykonania aparatu przez technika, kosztu materiałów, czasu trwania pierwszej wizyty, częstość wizyt kontrolnych, średniego czasu leczenia, minimalnego czasu użytkowania aparatu.


  325/908

  Tytuł oryginału: Wyłączanie bólu hipnozą w zabiegach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Elimination of pain with hypnosis in dental procedures.
  Autorzy: Bladowski Marek, Lella Anna, Kasprzyk Aldona, Miśków Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.72-77, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia rys historyczny zastosowania hipnozy w medycynie oraz możliwości wykorzystania hipnozy w relaksacji i analgezji w stomatologii.


  326/908

  Tytuł oryginału: Instruktaż higieny jamy ustnej w prywatnym gabinecie stomatologicznym.
  Autorzy: Żyśko-Christ Danuta, Kałahurka Aneta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.78-79, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  327/908

  Tytuł oryginału: Obcokrajowiec leczy.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.87, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  328/908

  Tytuł oryginału: Dystrybucja, czyli materiał "podany na tacy".
  Autorzy: Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka, Piestrzyński Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.88-89, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  329/908

  Tytuł oryginału: Ocena przepuszczalności zębiny i cementu korzeniowego dla jonów wapniowych i hydroksylowych.
  Tytuł angielski: The evaluation of dentin and radicular cementum permeability to calcium and hydroxyl ions.
  Autorzy: Żęcin Agnieszka, Piątowska Danuta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.9-13, il., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 jest materiałem powszechnie stosowanym w stomatologii, m.in. jako czasowa wkładka antyseptyczna. Celem pracy jest odpowiedź na pytania: czy zębina i cement korzeniowy są przepuszczalne dla jonów wapniowych i hydroksylowych i czy w związku z tym można spodziewać się efektu terapeutycznego po długoczasowym leczeniu tym preparatem.

  Streszczenie angielskie: Calcium hydroxide is commonly used in dentistry as a temporally filled dressing material. The aim of this study is the answer of questions: if radicular dentin and cementium are permeable to calcium and hydroxide ions and if we can suspect long-term therapeutic effects after using this material.


  330/908

  Tytuł oryginału: Badania strefy połączenia wybranych materiałów złożonych z tkankami zęba metodą mikroanalizy.
  Tytuł angielski: Microanalytic studies on interface between selected composite materials and tooth tissues.
  Autorzy: Stopa Janina, Matthews-Brzozowska Teresa, Jóźwiak Karol
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.14-17, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Skuteczne połączenie materiału wypełniającego z tkankami zęba jest warunkiem powodzenia stomatologii odtwórczej. Celem pracy była ocena profilu stężenia pierwiastków w strefie warstwy hybrydowej oraz w przylegających do niej tkankach zęba i wypełnieniu. Badanie przeprowadzono używając SEM firmy JEOL JSM-35C i EDS. Profile stężenia pierwiastków uzyskane techniką EDS wskazują na zadowalającą adhezję kompozytu do szkliwa i zębiny. Potwierdzono ponadto istnienie warstwy hybrydowej, w której stężenie węgla jest podwyższone.

  Streszczenie angielskie: Effective bonding between filling materials and tooth tissues determines success of restorative stomatology. The study aimed at evaluation of concnetration profiles in the hybrid layer zone as well as in the adjacent tooth tissues and restoration. Topography of the cross-section through the junction zone was examined under a stereo light microscope and using scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-35C) and microanalysis with the use of X-ray energy spectrometry (EDS). Element concentration profiles obtained by EDS technique demonstrated satisfactory adhesion of the composite to enamel and dentin. Existence of the hybrid layer of increased carbon content was conrifmed.


  331/908

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on the intensivity and dynamic of the mean concentration of interleukin-6 in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.18-22, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy ocenino wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 (IL-6) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ.).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the level of periodontal disease on the intensity and dynamics of the inflammatory reaction in patietns with acute coronary syndrome and suffering from periodontal disease as measured by the level of Interleukin-6 (IL-6).


  332/908

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
  Tytuł angielski: The evaluation of sandwich technique clinical efficiency. P. 3: Closed sandwich technique in comparison with open sandwich - summary.
  Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.23-25, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prezentowana praca stanowi podsumowanie dwóch wcześniej opublikowanych artykułów, poświęconych ocenie skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową. Oceniono dwa rodzaje technik: otwartą i zamkniętą, stosowaną do odbudowy ubytków kl. II wg klasyfikacji Blacka w zębach bocznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to summarize a discussion about efficiency of two earlier present filling methods. The authors compared open sandwich technique with closed sandwich techniqe in reconstruciton Class II cavities.


  333/908

  Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne pacjentki z rozszczepem podniebienia, wyrostka zębodołowego szczęki i wargi górnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Prosthodontic treatment of a patient with palatal, alveolar and upper lip clefts - a case report.
  Autorzy: Śmielak Beata, Knytel Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.26-28, il., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono kolejne etapy leczenia protetycznego pacjentki z rozszczepem podniebienia twardego, wyrostka zębodołowego szczęki i wargi górnej po leczeniu chirurgicznym. Rekonstrukcję zwarcia uzyskano za pomocą artykulatora Quick Master i łuku twarzowego. W pierwszym etapie rekonstrukcji dokonano za pomocą tymczasowych koron i mostów akrylowych. Następnie wykonano ostateczne uzupełnienia protetyczne w postaci koron i mostów na podbudowie metalowej lanej. Uzyskano pozytywny efekt kosmetyczny i funkcjonalny.

  Streszczenie angielskie: The subsequent stages of prosthodontic treatment following the surgical procedures in a patient with palatal, alveolar and upper lip clefts have been presented in this paper. Occlusal reconstruction was performed using a Quick Master articulator and face - bow transfer procedure. The first stage of the reconstruction was compleated with temporary crowns and bridges. Then, final prosthetic cast metal crowns and bridges were prepared. Positive cosmetic and functional results were achieved.


  334/908

  Tytuł oryginału: Ocena struktury powierzchni twardych tkanek zębów opracowanych za pomocą piaskarki Air Flow prep K1 - badania w SEM.
  Tytuł angielski: The evaluation of the dental hard tissues surface prepared with Air Flow prep K1 sand-spray - SEM examinations.
  Autorzy: Kupczyński Paweł, Borkowski Lech, Postek-Sterańska Lidia
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.29-33, il., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnej stomatologii klinicznej coraz częściej wykorzystuje się do profesjonalnego oczyszczania oraz do opracowywania ubytków urządzenia nowej generacji. Jednym z takich urządzeń jest oparta na zasadzie abrazyjnej piaskarka Air Flow prep K1. Celem pracy jest mikroskopowa ocena struktury powierzchni twardych tkanek zębów opracowywanych za pomocą piaskarki Air Flow prep K1 i metodą tradycyjną. Materiał badawczy stanowiło 10 usuniętych zębów trzonowych i przedtrzonowych. Dobierano zęby z próchnicą powierzchowną w obrębie brudzd i szczelin. Połowę powierzchni okluzyjnej oczyszczano i opracowywano w sposób tradycyjny (wiertłem), drugą połowę za pomocą metody abrazyjnej, używając piaskarki Air Flow prep K1 firmy EMS. Tak oczyszczone powierzchnie zębów oglądano następnie w skaningowym mikroskopie elektronowym Nanolab-Opton. Obrazy w SEM ujawniły różnice w strukturze powierzchni szkliwa opracowanego metodą tradycyjną i metodą abrazyjną za pomocą Air Flow prep K1. Kształt ubytku opracowanego metodą abrazyjną wykazywał zaokrąglone przejście ścian w dno ubytku, co zmniejsza występowanie naprężeń wewnętrznych w założonym wypełnieniu kompozytowym.

  Streszczenie angielskie: Contemporary clinical dentistry very often uses new generation devices for the professional cleaning of cavities and dental surfaces. Such a device is sand-spray Air Flow K1 based on abrasion. The aim of the study was the microscopic evaluation and comparison of the hard dental tissue structure prepared by Air Flow prep K1 sand-spray and by conventional treatment. The study material comparised of 10 extracted molars and premolars. Teeth with superfical caries in the dental fissures were selected. Half of the occlusial surface was cleaned and prepared in the conventional way (with a bur), the other half with the abrasion method by use of Air Flow prep K1 from EMS. Tooth surfaces prepared in this way were examined with a Nanolab-Opton scanning electron microscope. The pictures from the SEM showed differences in the surface strucuture of the enamel prepared with the traditional method and the abrasion method with the use of Air Flow prep K1 sand-spray. The shape of the cavities prepared in by abrasion showed a rounded passage of the walls into the cavity floor, which is more appropiate when using composite materials for restoration.


  335/908

  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne trójwymiarowej aksjografii elektronicznej na podstawie urządzenia Condylocomp LR3.
  Tytuł angielski: Diagnostic potenital of three-dimensional electronic axiography on the basis of the Condylocomp LR3 device.
  Autorzy: Doliwa-Młynowska Aneta, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.34-37, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Condylocomp LR3 to elektorniczny łuk twarzowy z możliwością graficznego przedstawiania i analizy wykresów ruchów żuchwy na ekranie komputera. Aparat pozwala na ustalenie indywidualnej osi zawiasowej. Artykuł przedstawia możliwości diagnostyczne tego urządzenia w zakresie programowania artykulatora według indywidualnych parametrów ruchów żuchwy pacjenta oraz wykorzystania go do diagnostyki i leczenia zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

  Streszczenie angielskie: The Condylocomp is an electronic face-bow enabling presentation and grpahic analysis of mandibular movements on the computer screen. An individual hinge axis of the mandible can be determined using this device. The paper presents the diagnostic potential of the Condylocomp in relation to programming an articulator according to individual parameters of mandibular movements of the patient and its application in the diagnosis of temporo-mandibular joints.


  336/908

  Tytuł oryginału: Stan błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku. Przegląd piśmiennctwa.
  Tytuł angielski: State of the oral mucosa in patients after bone marrow transplantation. A review of the literature.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Górska Renata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.38-40, bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • transplantologia
 • radiologia