Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEKSUOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym : konteksty pedagogiczne i psychospołeczne
Autorzy: Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola
Źródło: - Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2002, 294 s. : il., tab., bibliogr. s. 271-277, 24 cm.
Sygnatura GBL: 741,535

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia


  2/33

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  3/33

  Tytuł oryginału: Psychopatologia zaburzeń różnicowania płci
  Autorzy: Krzyżowski Janusz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Medyk Sp. z o.o. 2002, 79, [1] s. : bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Z Gabinetu Prywatnego
  Sygnatura GBL: 735,010

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/33

  Tytuł oryginału: Zastosowanie piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia.
  Tytuł angielski: The use of Giglie saw for a treatment of penis strangulation.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Nalej Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.88-89, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek zadzierzgnięcia prącia u 75-letniego mężczyzny. Zastosowanie narzędzia używanego głównie przez neurochirurgów (piłki Gigliego) do przecięcia metalowego pierścienia i uwolnienia prącia okazało się niezwykle prostym, szybkim i bezpiecznym sposobem leczenia.

  Streszczenie angielskie: A rare case of penis strangulationin 75-year-old man was presented. Cutting of a metal ring and relasing of the penis with the use of a neurosurgical tool - a Giglie saw - was very simple, quick and safe method of the treatment.


  5/33

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zaburzenia erekcji a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych].
  Autorzy: Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.164, il. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(8)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  6/33

  Tytuł oryginału: Zdrowie seksualne Polaków 2002.
  Autorzy: Lew-Starowicz Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.16-17, 20-21, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia erekcji w cukrzycy typu 1 i typu 2.
  Tytuł angielski: Erectile dysfunction in type 1 and 2 diabetes patients.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.82-87, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia erekcji stanowią jedno z poźnych powikłań cukrzycy. Celem badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie oraz Poradniach Diabetologicznych, Ogólnych w Warszawie było określenie częstości występowania tego zaburzenia oraz jego uwarunkowań wobec innych powikłań cukrzycy. Do badań włączono 6670 mężczyzn (39 nie wyraziło zgody na udział w badaniu) w wieku od 18 do 91 lat, średnio 55,14 ń 12,1 lat (średnia ń SD). Zaburzenia erekcji występowały u 4637 pacjentów, co stanowiło 69,5 proc. całej grupy. W grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 liczącej 1072 mężczyzn zaburzenia erekcji wystąpiły u 591 osób, co stanowi 55,1 proc. W grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 liczącej 5538 osób zaburzenia erekcji wystąpiły u 4009 mężczyzn co stanowi 72,4 proc. Średni czas wystąpienia kłopotów ze wzwodem po rozpoznaniu cukrzycy w całej grupie wynosiły 3,11 ń 6,28 lat 33,42 , u chorych z cukrzycą typu 1 wyniósł średnio 9,10 ń 7,81 lat -15,42 , zaś u chorych z cukrzycą typu 2 wynosił 2,48 ń 5,55 lat -33,30 . Czas trwania zaburzeń erekcji wykazywał dodatnią korelację z wiekiem (r = 0,4552; p 0,01) czasem trwania cukrzycy (r = 0,0746; p 0,01), choroby wieńcowej (r = 0,4547; p 0,01), choroby naczyniowej mózgu (r = 0,2881; p 0,01), choroby naczyniowej kończyn dolnych (r = 0,3482; P 0,01), retinopatii cukrzycowej (re = 0,3585; p 0,01), nefropatii cukrzycowej (r = 0,2087; p 0,01), polineuropatii cukrzycowej (r = 0,407; p 0,01). Na temat zaburzeń seksualnych rozmawiło wcześniej z lekarzem jedynie 2137 osób...

  Streszczenie angielskie: Erectile dysfunction (ED) is one of late complications of diabetes mellitus. The aim of the study performed in the Department of Gastroenterology and Metabolic Diseases and in Diabetes Clinics was to assess the prevalence of the ED and relationship to other late complications of diabetes. 6670 diabetic men was included (39 did not agree to participate) to the study. The mean age of patients was 55.14 ń 12.11 yrs (mean ń SD) (from 18 to 91 yrs). ED was found in 4637 (69.5 p.c.). In patients with type 2 daibetes (5538 men) ED was reported in 4009 men (72.4 p.c.). The onset of ED occurred after 3.11 ń 6.28 yrs -33.42 since time of diagnosis of the diabetes in all group, but in patients with type 1 diabetes after 9.10 ń 7.81 yrs -15.42 , and in patients with type 2 diabetes 2.48 ń 5.55 yrs -30.30 . The duration of ED has positive correlation with age (r = 0.4552; p 0.01), duration of diabetes (r = 0.0746; p 0.01), time lenght of coronary geart disease (r = 0.4547; p 0.01), brain vascular disease (r = 0.2881; p 0.01), legs vascular disease (r = 0.3585; p 0.01) retinopathy (r = 0.3585; p 0.01) nephropathy (r = 0.2087; p 0.01), neuropathy (r = 0.407; p 0.01). The ED was poorly recognizd in Diabetes Clinics, only 2137 (33 p.c.) patients addresed this problem to their physicians. ED is a frequent complication of diabetes, often neglected in diabetes care.


  8/33

  Tytuł oryginału: Zespół stresu pourazowego u pacjentki ze schizofrenią - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posttraumatic stress disorder (PTSD) in a patient with schizophrenia - case report.
  Autorzy: Rajczyk Beata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.41-44, bibliogr. 1 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opis przypadku pacjentki, która w trakcie pierwszego epizodu schizofrenii paranoidalnej zostala wykorzystana seksualnie. W okresie remisji psychozy pojawiły się u pacjentki objawy zespołu pourazowego, ktore niekorzuystnie wpłynęły na dalsze leczenie - odstawiła neuroleptyk, doszło do zaostrzenia psychozy. Bliższe omówienie urazu umożliwoło pacjentce dalsze skuteczne leczenie schozofrenii.


  9/33

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna i antykoncepcja kobiet z terenów wsi świętokrzyskich i dużych aglomeracji miast śląskich.
  Tytuł angielski: Education family and contraception of women from grounds of village province Świętokrzyski and of large agglomeration of Silesian cities.
  Autorzy: Caus Irena, Noglik-Ćwikła Izabela, Cieślik Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.87-92, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  10/33

  Tytuł oryginału: Optymalne podejście w leczeniu psychogennych dysfunkcji seksualnych.
  Tytuł angielski: The optimal approach in the therapy of psychogenic sexual dysfunction.
  Autorzy: Jabłoński Zbigniew
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.41-46, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W poniższym artykule autor opisuje najczęściej spotykane w praktyce dysfunkcje seksualne, ilustrując je poszczególnymi opisami przypadków. Prezentuje przy tym holistyczne podejście, proponując poszczególne oddziaływania dopasowane do szczegółowej diagnozy dysfunkcji i jej kontekstu w systemie.


  11/33

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń wzwodu w warunkach ambulatoryjnych.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.7-8
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia u chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.42, 44-46, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom erekcji, tak jak wszystkim przewlekłym powikłaniom cukrzycy, jest idealne wyrównanie gospodarki węglowodanowej i długotrwałe utrzymywanie niskiego odsetka hemoglobiny glikowanej.


  13/33

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych ze schorzeniami układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Bres-Niewada Ewa, Niewada Maciej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.62, 64, 66
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przed podjęciem szczegółowych badań diagnostycznych i wdrożeniem specjalistycznego leczenia u chorych z zaburzeniami erekcji i nadciśnieniem tętniczym należy zawsze w pierwszej kolejności wyłączyć niekorzystny wpływ leczenia nadciśnienia.


  14/33

  Tytuł oryginału: Podmorska dysfunkcja 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.118-120, il., tab. - 1 Międzynarodowe Sympozjum nt. męskich zaburzeń seksualnych Monte Carlo 02-05.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 2-5.04.2002 r. odbyło się w Monaco First International Symposium of Erectile Dysfunction. Jego głównym celem była edukacja urologów i lekarzy ogólnych w zakresie męskich zburzeń seksualnych oraz zapoczątkowanie i pogłebienie więzi między specjalistami w tej dziedzinie.


  15/33

  Tytuł oryginału: Operacje redukcyjne piersi u transseksualistów typu kobieta - mężczyzna : praca doktorska
  Autorzy: Bratoś Ryszard, Kruk-Jeromin Julia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 68 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20396

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  16/33

  Tytuł oryginału: Raport Seksualności Polaków.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.6-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Raport Seksualności Polaków od kilku tygodni wzbudza powszechne zainteresowanie w naszym kraju. Badanie na reprezentatywnej grupie Polaków przeprowadzono przy udziale firmy Pfizer, 10 lat po pierwszej tego typu analizie.


  17/33

  Tytuł oryginału: Problematyka seksuologiczna w praktyce ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Sexual problems in gynecological practice.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.57-60, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono zagadnienia z pogranicza ginekologii i seksuologii. Uwzględniono zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym. Wskazano na przejawy aktywności seksualnej dziewcząt i kobiet w różnych okresach życia. Poruszono takie problemy kliniczne, jak dyspareunia, problemy seksuologiczne niepłodnych małżeństw oraz kobiet z wadami narządów płciowych. Wspomniano też o transseksualizmie, biseksualizmie i homoseksualizmie.


  18/33

  Tytuł oryginału: Nowe dane o Uprimie. XVII Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urologicznego, Birmingham, Wielka Brytania, 27 lutego 2002.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.61, bibliogr. 3 poz. - 17 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urologicznego Birmingham 27.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  19/33

  Tytuł oryginału: Objawy z dolnych dróg moczowych i seksualność mężczyzn w wieku podeszłym. Największe międzynarodowe badanie.
  Autorzy: Hanecki Ryszard
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.42, 44-45, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U starszych mężczyzn występuje silna korelacja pomiędzy ciężkością zaburzeń urologicznych i zmniejszeniem aktywności seksualnej. Objawy BPH mogą rzutować niekorzystnie na wszystkie istotne elementy seksualności.


  20/33

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń wzwodu a bezpieczeństwo kardiologiczne.
  Autorzy: Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.46-47, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wobec wątpliwości co do leczenia zaburzeń erekcji, grupa ekspertów AHA i ACC sformułowała zasady bezpiecznego stosowania Viagry u pacjentów z chorobami układu krążenia. Część tych zasad odnosi się nie do samego leku, ale do bezpiecznego prowadzenia życia seksualnego przez pacjentów kardiologicznych.


  21/33

  Tytuł oryginału: Przebyty zawał mięśnia sercowego a aktywność seksualna.
  Tytuł angielski: Sexual activity after myocardial infarction.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.497-498, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/33

  Tytuł oryginału: Uprima - nowy lek dla chorych z zaburzeniami wzwodu.
  Autorzy: Górecki Robert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.71, 74 - 32 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  23/33

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki i leczenie zaburzeń erekcji u pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Dęmbe K., Jasik M., Karnafel W[aldemar]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.300-306, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia erekcji stanowią jedno z późnych powikłań cukrzycy i wpływają znamiennie na pogorszenie komfortu życia. Etiologia zaburzeń erekcji u chorych z cukrzycą jest złożona. Przyjmuje się, że dominującą rolę odgrywają czynniki naczyniowe, neurogenne oraz zaburzenia czynności śródbłonka. W badaniu przeprowadzonym w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii w Warszawie stwierdzono, że zaburzenia erekcji wystąpiły u 69,52 proc. pacjentów i wykazały dodatnią korelację z wiekiem, czasem trwania cukrzycy, chorobą wieńcową, chorobą naczyniową mózgu, chorobą naczyniową kończyn dolnych, retinopatią, nefropatią, neuropatią. Początek zaburzeń erekcji wystąpił średnio po 3,11 ń 6,28 (SD) lat od momentu rozpoznania cukrzycy dla całej grupy, natomiast u pacjentów z cukrzycą typu 1 po 9,10 ń 7,81 lat i po 2,48 ń 5,55 lat u chorych z cukrzycą typu 2. W leczeniu zaburzeń erekcji można stosować wstrzyknięcia do ciał jamistych głównie prostagladyny E, próżnociągi oraz sildenafil, który poprzez blokadę fosfodiesterazy 5 zwiększa stężenie cGMP i przyczynia się do poprawy stanu erekcji.


  24/33

  Tytuł oryginału: Attitudes of young people towards problems connected with human procreation.
  Tytuł polski: Postawy młodzieży wobec zagadnień związanych z prokreacją człowieka.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna, Grochowski Leszek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.269-277, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/33

  Tytuł oryginału: Krzywdzenie dzieci przez dorosłych. Ocena skali zjawiska i umiejętności rozpoznawania go przez nauczycieli.
  Tytuł angielski: Child abuse - evaluation of the scale of the phenomenon and teachers' skills in recognising it.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.351-355, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skali stosowania przez dorosłych przemocy względem dzieci i umiejętności dostrzegania jej przejawów przez nauczycieli. Nauczyciele, z racji codziennych wielogodzinnych kontaktów z dziećmi, mają szansę wczesnego itnerweniowania, dlatego na tej grupie zawodowej skupiła się uwaga autorek. Postanowiono sprawdzić, czy nauczyciele są przygotowani do rozpoznawania tzw. zespołu dziecka maltretowanego, czy podejmują działania profilaktyczne, czy są przygotowani do udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom. Badaniami ankietowymi objęto 141 nauczycieli szkół podstawowych z Lublina i okolic. Najczęściej dostrzegali oni u dzieci zaniedbania bytowe i emocjonalne. Około 50 proc. respondentów zetknęło się z uczniami maltertowanymi psychicznie i fizycznie przez rodziców, 12 proc. zna dzieci wykorzystywane seksualnie. Najczęściej podłożem przemocy są patologie społeczne (alkoholizm, konflikty rodzinne, rodzina niepełna), rzadziej - choroba psychiczna, czy wygórowane ambicje rodziców. Nauczyciele zazwyczaj zgłaszali potrzebę dokształcania w zakresie umiejętności rozpoznawania zespołu dziecka maltertowanego, interweniowania oraz podejmowania działań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the scale of various forms of child abuse and teachers' skills to recognise them. Teachers, thanks to many-hour, everyday contacts with children, have an opportunity of early intervention, and that is why the authors focused on this occupational group. They decided to evaluate whether teachers were prepared to recognise the Battered Child Syndrome, Undertook prophylactic activities, and were prepared to help abused children. The study covered 141 primary school teachers from Lublin and its surroundings. The symptosm of neglect of a child's existenitla and emotional needs were most frequently observed. About 50 p.c. of teachers had contact with pupils who were psychologically and physically abused by their parents, and 12 p.c of respondents had contact with children who were sexually abused. The most frequently observed basis of child abuse are social pathologies (alcoholism, family conflicts, incomplete family), less frequently - mental disorders or excessive parents' ambitions. The teachers generally declared the need of speical training to be able to recognise the Battered Child Syndrome, to intervene and to undertake prophylactic activities.


  26/33

  Tytuł oryginału: Leksykon seksuologiczny
  Autorzy: Lew-Starowicz Zbigniew, Zdrojewicz Zygmunt, Dulko Stanisław
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 115, [1] s., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 612,959

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia


  27/33

  Tytuł oryginału: Tożsamość seksualna człowieka w świetle współczesnej seksuologii.
  Tytuł angielski: Sexual identity.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.189-194, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono temat związany z tożsamością seksualną. Wskazano na szereg czynników biologicznych, psychicznych i społecznych wpływających na seksualność człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work is to discuss identity. Human sexuality is connected with psychological, biological and social factors.


  28/33

  Tytuł oryginału: Procedura diagnostyczna w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci.
  Tytuł angielski: The diagnostic procedure in child sexual abuse cases.
  Autorzy: Skowroński Dariusz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.7-16, bibliogr. 16 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono tematykę wykorzystania seksualnego w aspeckcie diagnozy psychologicznej dot. wiarygodności zeznania dziecka, ofiary. Przedstawiono procedurę diagnostyczną wykorzystywaną w sprawach dot. wykorzystania seksualnego dzieci, która minimalizuje ryzyko błędu diagnostycznego. Procedura ta opiera się na analizie ilościowej i jakościowej zeznania dziecka pod kątem sprawdzenia, czy w zeznaniu tym można stwierdzić występowanie 19 treściowych kryteriów trafności zeznania.

  Streszczenie angielskie: This article discusses the problem of psychological diagnosis in sexual abuse cases. In particular, the focus is on the realiability of child victims' evidence . A diagnostic procedure minimising the risk of diagnostic error is presented. This procedure is based on the quantitative and qualitative analysis of children's testimonies against 19 contentrelated criteria of the validity of the evidence.


  29/33

  Tytuł oryginału: Przemoc seksualna w rodzinie - ocena kliniczna sprawców kazirodztw na podstawie orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Sexual abuse in the family - a clinical assessment of incest offenders on the basis of forensic-psychiatric reports.
  Autorzy: Kołcz Krzysztof, Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.33-38, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów K. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Klasyfikacja DSM-IV nie wyróżnia kazirodztwa z grupy parafilii. Spośród 30 sprawców w orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych kazirodztwo występowało zaledwie w 5 przypadkach, zaś 18 sprawców spełniało kryteria diagnostyczne pedofilii. W charakterystyce socjodemograficznej, jak i współitnieniu innych zaburzeń psychicznych występowały znaczne podobieństwa kazirodztwa z populacją pedofilów. Najczęściej współistniały zaburzenia osobowości oraz zespoły uzależnienia od alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The DSM-IV does not specifity incest as a separate subclass of the paraphilias. When the forensic-psychiatric reports of 30 cases of sexual offenders were reviewed incest was determined in only 5 cases, whereas 18 cases met the diagnostic criteria for paedophilia and incest. The socio-demographic and psychiatric co-morbidity descriptions were very similar for incest offenders and paedophilic molesters. The rate of comorbidity of psychiatric disorders (mostly alcohol dependence and personality disorders) in the paedophilic offenders was high (76 p.c.).


  30/33

  Tytuł oryginału: Próby klasyfikacji typologicznej sprawców molestowania seksualnego dzieci na podstawie analizy orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Differential classification and typology of child molesters on the basis of forensic psychiatry reports.
  Autorzy: Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Kołcz Krzysztof, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.39-44, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy poddali analizie 52 orzeczenia sądowo-psychiatryczne dot. sprawców molestowania seksualnego dzieci. Zastosowano typologię pedofilii wg kryteriów DSM-IV i ICD-10 w modyfikacji Beiera i własnej. W poddanej analizie populacji - 48 proc. przypadków odbiegało od ogólnej populacji pedofilii charakterystykami socjodemograficznymi, 76 proc. sprawców pedofilii właściwej i zastępczej wykazywało współistnienie innych zaburzeń. Autorzy uważają, że obecne kryteria diagnostyczne posiadają ograniczenia utrudniające typologię sprawcy. Ponadto, nie zawsze są ogólnie akceptowane.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed 52 forensic psychiatric reports of child molesters. They classified paedophilia according to the diagnostic criteria of the ICD-10 and DSM -IV as well as a modified version of these criteria introduced by Beier and themselves. 48 p.c. of the paedophils had different socio-demographic characteristics from the general population of paedophils and 76 p.c. had psychiatric co-morbidity. There is no psychiatric diagnostic system and classification approved and fully validated in literature. The results support the view that the existing typologies of dissexual behaviour have limited validity. Among the paedophilic sex offenders 76 p.c. had psychiatric comorbidity.


  31/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia - etiologia i leczenie.
  Autorzy: Dadej Roland
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.67-72, 74, 76, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  32/33

  Tytuł oryginału: Różnorodność czynników kształtujących homoseksualizm w funkcjonalnych i progresywnych społecznościach ludzkich oraz w populacjach zwierzęcych.
  Tytuł angielski: The diversity of factors shaping homosexuality in the functional and progressive human communities in animal populations.
  Autorzy: Tritt Remigiusz Jarosław
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.279-282, sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Homoseksualizm występuje od zarania dziejów zarówno w populacji ludzkiej, jak i w wielu populacjach zwierzęcych. Na przestrzeni dziejów poglądy na temat homoseksualizmu uległy wielu transformacjom i oparte były na bardzo różnorodnych przesłankach, często pozbawionych naukowych podstaw. Obecnie wiele dowodów świadczy o biologicznych uwarunkowaniach homoseksualizmu, co rzuca inne światło na skłonności homoseksualne człowieka i zwierząt i skłania do głębokiej rewizji szeregu dotychczasowych informacji. Z wielu badań naukowych wynika, że stosunek do homoseksualizmu i do osób homoseksualnych w krajach cywilizowanych ulega progresywnych przewartościowaniom.

  Streszczenie angielskie: From times immemorial homosexuality has been presented both in human and in many animal populations. Throughout centuries the views on homosexuality have undergone numerous transformations and have been based on highly diverse premises, frequently devoid of scientific foundations. At present, there is abundant evidence to support the fact that homosexuality is biologically conditioned. This gives a radically different perspective on homosexual response dispositions of human beings and animals. Consequently, one is forced to deeply revise the views held previously on the subject. A great body of scientific research demonstrates that the attitudes towards homosexuality and homosexuals in the civilized countries are undergoing a progressive revaluation.


  33/33

  Tytuł oryginału: Aktywność seksualna pacjentów kardiologicznych : mity i fakty
  Autorzy: Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.157-161, il., bibliogr. 47 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: