Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RADIOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 952Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/952

Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny
Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne MAKmed 2002, 96 s. : il., tab., sum., 24 cm.
Seria: Ultrasonografia Praktyczna 15
Sygnatura GBL: 741,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/952

  Tytuł oryginału: Analihz vrodzhenikh vad rozvitku plodu v oblasnomu centrih Zakarpattja ta jikh znachennja v prakticih sihmejjnogo lihkarja.
  Tytuł angielski: Some data of ultrasonic investigation of pregnant women and analysis of natal defects of fetus during the time period of 1993-1999 in the town of uzhgorod.
  Autorzy: Chopejj O. Ih., Slivka N. V., Chopejj K. Ih.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.28-31, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: We studied the data of prenatal ultrasound diagnostics of abnormalities in fetus. Coincidence of prenatal and postnatal diagnoses was registered in 92 p.c. Structure and index of rate of abnormalities in fetus were compared with the data of monitoring in newborns. The differences have been analyzed.


  3/952

  Tytuł oryginału: Radiologia wypadkowa
  Opracowanie edytorskie: Schwartz David T. (red.), Reisdorff Earl J. (red.), Kopacz Jacek (red.), Kurczab Piotr (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 808 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,949

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/952

  Tytuł oryginału: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: The role od single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Wilczyński Jan, Sysa Andrzej, Moll Jadwiga, Moll Jacek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.120-124, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  5/952

  Tytuł oryginału: Pochodne parametrów biometrycznych płodu w predykcji nadmiernej jego masy na podstawie cyklicznie przeprowadzanych badań ultrasonograficznych w III trymestrze ciąży powikłanej cukrzycą.
  Tytuł angielski: Derivative biometric fetal parameters as predictors for overweight based on longitudinally ultrasound examinations in 3rd trimester in pregnancy complicated by diabetes mellitus.
  Autorzy: Mitkowska-Woźniak Hanna, Biczysko Romuald, Wender-Ożegowska Ewa, Brązert Jacek, Meissner Wioletta, Meller Sławomir, Biegańska Ewa
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.321-327, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/952

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/952

  Tytuł oryginału: Remarks on safety assessment, quality assurance, and diagnostic reference levels in medical X-ray imaging.
  Autorzy: Golnik Natalia, Ratajczyk-Dziewięcka Małgorzata, Maciejewski Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.15-22, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The new Polish legislation (Atomic Law) and recent recommendations of international organizations require to pay more attention to control the risk associated with the operation of medical radiation sources. A comprehensive regulatory framework is necessary to ensure that a consistent approach is applied to all elements of the safety system. The paper shortly describes how safety assessment fits into the regulatory process and provides some information on the elements of a safety assessment. Complementary to the safety assessment, a program of quality assurance, QA, should be implemented to periodically check all aparameters which influence the patient dose and the image quality. The last part of the paper concern the implementation of diagnostic reference levels, recommended as a practical tool to mange radiation dose to patients in diagnostic radiology and nuclear medicine.


  8/952

  Tytuł oryginału: Dosimetric verification of dose distributions calculated for Co-60 beams with individual compensation filters.
  Autorzy: Perczak Aneta, Kukołowicz Paweł, Bulski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.49-61, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The compensating filters used in radiotherapy modify dose distribution in the entire field of the radiation beam, no matter what is the shape of the surface of the body. The determination of the shape of the compensator in a given clinical siluation calls for the use of advanced software tools. Modern treatment planning systems provide necessary modules needed to calculate the shapes of the compensation filters. Reliable use of these systems requires verification of such calculations. In this study, in order to evaluate the accuracy of the calculations, the dose distributions for Co-60 beams modified by the compensators, calculated by the computer system TMS-Helax were verified by comparing them with the measured dose distributions.


  9/952

  Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian urazowych oczodołu.
  Tytuł angielski: Usefulness of computed tomography and magnetic resonance in orbital fractures diagnostic.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Lewandowski Leszek, Grodzki Juliusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.31-35, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/952

  Tytuł oryginału: Przydatność ultrasonografii w diagnostyce ropnych procesów zapalnych twarzy i szyi.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonography in suppurative face and neck inflammations.
  Autorzy: Antkowiak Iwetta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.45-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/952

  Tytuł oryginału: Przyczyny retencji trzeciego trzonowca żuchwy - analiza na podstawie zdjęć pantomograficznych.
  Tytuł angielski: Causes of retention of third mandibular molar - analysis on the basis of panoramic radiograms.
  Autorzy: Marchut Tomasz, Różyło-Kalinowska Ingrid
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.63-70, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  12/952

  Tytuł oryginału: Program zamawiany PBZ 38-08 pt. "Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce; II faza badań".
  Tytuł angielski: PBZ 38-08 Programme: "Effects of the Chernobyl accident on the development of thyroid diseases in Poland; phase II of the studies".
  Autorzy: Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.3-6, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  13/952

  Tytuł oryginału: Problemy zbierania i analizy danych dotyczących wpływu awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce w 2-giej fazie badań.
  Tytuł angielski: Problems of acquisition and evaluation of data concerning the effects of the Chernobyl accident on the development of thyroid diseases in Poland - as observed in the 2nd phase of the Chernobyl study.
  Autorzy: Rudowski Robert, Dzierżak M., Nauman Janusz, Gembicki Maciej, Kinalska Ida, Szybiński Zbigniew
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.7-12, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Głównym celem badań było określenie wpływu zwiększonego promieniowania na rozwój chorób tarczycy w Polsce. Praca opisuje zastosowanie technologii informacyjnej (IT) do zbierania danych i konstrukcji bazy danych w 2-giej fazie badań (1997-2000) chorób tarczycy w Polsce po katastrofie w Czarnobylu. Opisano procedurę zbierania danych i użyte oprogramowanie - Delphi Borland Professional. Następnie opisano konstrukcję bazy danych w środowisku MS Access. Baza 2-giej fazy badań jest kompletna i zawiera 7965 rekordów. Taką populację zbadano w 3 regionach Polski (Białystok, Kraków, Poznań). Dotychczas określono częstość występowania różnych patologii tarczycy w zależności od płci, różnych grup wiekowych, miejsca zamieszkania (miasto-wieś) oraz regionu Polski. Planowane są 2 rodzaje dalszych analiz: analiza korelacyjna w ramach bazy danych 2-giej fazy badań oraz porównanie wyników 1-szej i 2-giej fazy badań (określenie trendów). Wstępne wyniki 2-giej fazy badań nie potwierdzają hipotezy, że promieniowanie spowodowało uszkodzenie tarczycy w populacji polskiej.

  Streszczenie angielskie: The main goal of the study was the determination of the effects of increased radiation on the development of thyroid diseases in Poland. The paper decribes IT application for data acquisition and database construction in the 2nd phase of Chernobyl study (1997-2000) on thyroid diseases in Poland after the accident. The procedure of data acquisition and the software used -Delphi Borland Professional - are discussed. In the subsequent step the construction of the database in MS Access is decribed. The database of the 2nd phase, which is now complete, contains 7965 records - such population was investigated in 3 regions of Poland. So far, the incidence rates of different thyroid pathologies, dependently on the sex, the age, the area of living (urban-rural) and regionn of Poland were determined . Two types of analyses are planned: correlation analysis within the database (only the 2nd phase) and comparison of the results of the 1 st phase and the 2nd phase to assess the long-term effects of radiation (trend determination). The preliminary results of the 2nd phase of the study did not confirm the hypothesis that radiation caused thyroid gland injury in the Polish population.


  14/952

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja dawek na tarczycę dla ludności Polski po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (weryfikacja badań modelowych).
  Tytuł angielski: Reconstruction of 131I doses to the thyroid for the population of Poland after the Chernobyl accident (verification of model studies).
  Autorzy: Krajewski Paweł
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.13-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja pt. Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce, II faza badań Warszawa 24.08. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodykę obliczeń oraz wyniki rekonstrukcji dawek radiacyjnych na tarczycę od 131I otrzymanych przez ludność Polski po awarii w Czarnobylu. Zastosowano komputerowy model CLRP (Szybka Ocena Poziomów Stężeń) dla symulacji transportu jodu promieniotwórczego w poszczególnych przedziałach ekosystemu dla człowieka. Opisano metody weryfikacji obliczeń modelowych na bazie wyników pomiarów jodu promieniotwórczego przeprowadzonych po awarii w Czarnobylu. Zbiór danych pomiarowych obejmował: stężenie 131I w powietrzu mierzone w Warszawie (określano również fizykochemiczne formy jodu), stężenie 131I w mleku i produktach żywnościowych mierzone w wielu rejonach Polski oraz aktywności 131I w tarczycy u reprezentatywnych grup polskiej populacji różnych regionów Polski (2200 pomiarów). W związku z decyzją Komisji Rządowej do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych (19.04.1986) o przeprowadzeniu akcji profilaktycznej polegającej na podaniu niemowlętom i dzieciom do lat 16 preparatu jodowego, dokonano oceny redukcji dawek promieniowania na tarczycę od 131I w wyniku zażycia jednorazowej dawki jodu stabilnego. Przeprowadzono zweryfikowaną ocenę dawek (tzw. dawek prognozowanych 1), biorąc pod uwagę niedobór jodu w diecie i stosując metodę rekonstrukcji opadu promieniotwórczego 131I dla obszarów, gdzie nie prowadzono pomiarów 131I w tarczycy i brak było danych odnośnie skażeń innych komponentów środowiska. Wyniki obliczeń wskazywały na możliwość 2,5 ...

  Streszczenie angielskie: The method and results of thyroid dose reconstruction after Chernobyl accident for the population of Poland are presented. The computer model CLRP (Concentration Levels Rapid Predictions) was applied to simulate the transport of radioiodine through agricultural ecosystems to man. Justification of model performance for 131I was done, based on the post-Chernobyl data for Poland. Those data included: air concentration of 131I, measured in Warsaw at entire air sampling stations (physic-chemical forms of iodine were also determined), concentration of 131I in milk over Poland, as well as about 2200 of measurements of 131I content in the thyroid for representative groups of Polish population. Since the Governmental Commission of Assessment of Irradiation and Resources decided on 29.04.1986 to distribute prophylactic doses of stable iodine for instans; children 1-10 years old and teenagers, up to 16 years old over eleven voivodships of Poland, than the reduction of thyroid uptake had to be taken in to account by model calculations and an assessment of efficiency of that protective measure was performed. Theoretical calculations have shown that the effectiveness of a single dose of stable iodine depends on the type of contamination levels during the first few days when is it introduced. The ingestion pathway was the main contribution to the thyroid exposition. The average doses to the thyroid for inhabitants of high, moderate and low contaminated regions in Poland were ...


  15/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
  Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  16/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie południowym Polski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the Southern Region of Poland.
  Autorzy: Przybylik-Mazurek Elwira, Szybiński Zbigniew, Huszno Bohdan, Trofimiuk Małgorzata, Sajdok Katarzyna, Buziak-Bereza Monika
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.59-73, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzone w ramach Programu MZ XVII w latach 1989-1990 wykazały, że na poziomie populacyjnym w skali epidemiologicznej nie pojawiły się żadne konsekwencje bezpośrednie polegające na uszkodzeniu narządów lub ich funkcji, natomiast wykazano istnienie na terenie Polski obszarów niedoboru jodu oraz wola endemicznego. Dla oceny odległych efektów skażenia izotopami promieniotwórczymi - głównie jodem 131 - powtórzono badania populacji objętej programem MZ XVII. Wykazano znamienne zmniejszenie częstości wola, wola miąższowego, zmniejszenie stopnia niedoboru jodu wyrażające się wzrostem wydalania jodu z moczem. Obserwowano równocześnie zwiększenie częstości wola guzkowego nadczynnego oraz zwiększenie poziomu przeciwciał przeciwtarczycowych, co może wiązać się z wprowadzeniem w 1997 roku obligatoryjnej profilaktyki jodowej. Jest to zjawisko przejściowe obserwowane w krajach, gdzie taką profilaktykę już wprowadzano i nie stanowi istotnego problemu epidmiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The studies, performed during the years 1989 -1990 within the MZ XVII Programme, demonstarted a lack of any direct consequences, consisting in organ damage or organ function impairment, at the population level in epidemiological scale; however, they allowed revealing areas with iodine deficit and with the incodence of endemic goitre. The population - examined within the MZ XVII Programme - was submitted to a repeated study for the evaluation of distant effects of conmtamination with radioactive - mainly with 131I. A significantly reduced incoidence of goitre, especially of parenchymmal goitre, was demonstrated, as well as a decreased degree of iodine deficit, the latter manifested by increased iodine excretion with urine. At the same time, an increased incidence of hyperactive nodular goitre was observed, together with an elevated level of antithyroid antibodies, what may be associated with the widespread iodine prophylactic programme, implemented in 1997. The last observations concern transient phenomena do not create any important epidemiological problem and they have already known in countries where such iodine prophylactics was applied before.


  17/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie zachodnim Polski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the Western Region of Poland.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Ruchała Marek, Oleksa Robert, Bączyk Maciej, Czepczyński Rafał, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.75-91, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Skażenie promieniotwórcze regionu wielkopolskiego po awarii w Czarnobylu określono jako średnie. Skontrolowano 2591 osób spośród 11086 objętych badaniami w latach 1987-1990. Celem oceny stanu funkcjonalnego i morfologicznego tarczycy oraz skuteczności profilaktyki wykonano badania kliniczne i biochemiczne. Odnotowano utrzymujący się łagodny/umiarkowany niedobór jodu oraz endemię wola. W stosunku do poprzednich badań stwierdzono zwiększone występowanie przeciwciał antytyreoperoksydazowych i antytyreoglobulinowych oraz chorób autoimmunologicznych tarczycy. Nowotwory tarczycy wykryto u 3 osób.

  Streszczenie angielskie: Radioactive contamination of the region of Great Poland after the Chernobyl accident was defined as moderate. 2591 out of 11086 persons, who had been examined previously in 1987-1990, were included in the study. The aim of the study was to examin the functional and morphological state of the thyroid and to evaluate the efficacy of iodine supplementation by means of clinical and biochemical tests. We found a moderate iodide deficiency and mild endemy of goiter. In comparison to the previous study, a higher incidence of autoimmune thyroid disease and higher levels of a-TPO and a-Tg autoantibodies in the population were noted. Thyroid cancer was diagnosed in three cases.


  18/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie łódzkim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Lodz Voivodship.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Głoskowska-Koptas Renata, Koptas Włodzimierz, Popowicz Bożena, Klencki Mariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.95-103, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych w naszym ośrodku badań, realizowanych w ramach Programu PBZ 03-08 i dot. oceny odległych skutków narażenia na napromieniowanie w następstwie awarii jądrowej w Czarnobylu. Badaniami objęte zostały 224 osoby mające nie więcej niż 36 lat w chwili awarii, leczone chirurgicznie z powodu wola guzowatego lub nowotworów tarczycy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na potwierdzenie istotnego statystycznie wpływu awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu na częstość występownaia nowotworów gruczołu tarczowego na obszarze województwa łódzkiego.

  Streszczenie angielskie: The results were presented of investigations carried out at our department as apart of PBZ 03-08 Research and dealing with the assessment of remote consequences of irradiation following the nuclear accidence at Chernobyl power station. The investigations included 224 patients subjected to thyroidectomy because of nodular goiter or neoplasms of the thyroid. All those persons wereless than 36 years old at the time of the accident. The obtained results do not allow to confirm the statistically significant influence of the nuclear accident in Chernobyl on epidemiology of thyroid neoplasms in Lodz Voivodship.


  19/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  20/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  21/952

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycy radiojodków a obrazem cytologicznym i histopatologicznym gruczołu tarczowego u pacjentów narażonych na skutki awarii jądrowej w Czarnobylu - podsumowanie wyników wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Influence of dose radioactive iodides, deposited in the thyroid gland, on the cytological and histopathological picture of the thyroid in patients exposed to the effects of the Chernobyl nuclear power station accident - summary of results from multi-centre studies.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Klencki Mariusz, Słowińska-Klencka Dorota
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.133-138, Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  22/952

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zamawianego PBZ 38-08 pt. "Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce; faza II" badań realizowanego od 1 marca 1997 do 30 listopada 2000 - Kierownik Programu: prof. dr hab. Janusz Nauman.
  Tytuł angielski: Final report from the implementation of the PBZ 38-08 Study Programme - ordered by the Ministry of Health: "Effects of the Chernobyl accident on the development of thyroid diseases in Poland; phase II" - performed from March 1, 1997 till November 30, 2000 - Programme Coordinator: Prof. Janusz Nauman, M.D., Ph.D.
  Autorzy: Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.139-179, tab. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  23/952

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu średniopolowego systemu 0,5 T w porównaniu z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP) : praca doktorska
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej w Częstochowie
  Źródło: [2002], 124 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/952

  Tytuł oryginału: Przydatność trójwymiarowej angiografii kontrastowej rezonansu magnetycznego w obrazowaniu tętnic nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Więckowski Jarosław, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Radomiu
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21702

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/952

  Tytuł oryginału: Radiologia stomatologiczna
  Autorzy: White Stuart C., Pharoah Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Różyło T. Katarzyna (red.), Berezowska Magdalena (tł.), Jurkiewicz-Mazurek Magdalena (tł.), Kiworkowa Emma (tł.), Kurczab Piotr (tł.), Marchut Tomasz (tł.), Różyło-Kalinowska Ingrid (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.), Żochowska Elżbieta (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 658 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/952

  Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
  Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.


  27/952

  Tytuł oryginału: Próchnica zębów - przegląd metod diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Dental caries - a review of the diagnostic methods.
  Autorzy: Chomyszyn-Gajewska Maria, Stachura Magdalena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.19-21, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono różne metody diagnostyki próchnicy zębów. Przedstawiono ich przydatność, możliwości, zalety i wady w rozpoznawaniu wczesnych i zaawansowanych zmian.

  Streszczenie angielskie: After reviewing the articles concerning the subject, various methods of the dental caries diagnostics have been discussed. The discussion was accompanied by the presentation of the usefulness of the methods and possibilities they offer along with their advantages and disadvantages in the diagnostic of the early and advanced changes.


  28/952

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa tętnic obwodowych.
  Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy of peripheral arteries.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Przybyszewski Waldemar
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.20-24, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskórna plastyka (ang.: PTA) jest uważana obecnie za optymalną metodę leczenia miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Doraźna skuteczność zabiegów jest bardzo wysoka, jednakże problemem nierozerwalnie związanym nie tylko z PTA, ale z każdą zabiegową metodą leczenia choroby niedokrwiennej kończyn, jest postęp procesu miażdżycowego, którego efektem jest ponowne zwężenie naczynia oraz powstawanie nowych zmian miażdżycowych. Jedną z obiecujących technik leczenia nawrotów zwężenia naczyń po zabiegu angioplastyki jest brachyterapia śródnaczyniowa. Brachyterapię śródnaczyniową w leczeniu, a raczej zapobieganiu zjawisku restenozy po poszerzaniu zwężonych tętnic obwodowych zastosowali jako pierwsi Schopohl i Liermann w 1990 roku, stosując gamma promieniotwórcze źródło 192Ir. Odsetek restenoz po brachyterapii wyniósł w tętnicach obwodowych 30 proc., ale część z tych restenoz wystąpiła dopiero po upływie 3 lat od napromieniowania. Podobne wyniki osiągnięto w randomizowanym badaniu w Wiedniu. W tym samym ośrodku odsetek restenoz, gdy nie stosowano brachyterapii wyniósł 52 proc. Brachyterapia śródnaczyniowa jest obiecującym sposobem podniesienia skuteczności śródnaczyniowego poszerzania zwężonych tętnic i w konsekwencji pozwoliłyby wielu pacjentom uniknąć leczenia operacyjnego. Jest to szczególnie ważne u chorych, u których oczekiwany efekt leczenia operacyjnego budzi wątpliwości.

  Streszczenie angielskie: Pecutaneous transluminal angioplasty (PTA) is nowodays considered as the optimal method for treatment of atherosclerotic peripheral artery disease. Short-term effectivness of the method is very high, however, its long-term complication is progress of the atherosclerotic process leading to re-narrowing of the artery and to new atherosclerotic plaque depositions. This complication is tightly connected not only to PTA, but to any interventional method of treatment of ischemic limb disease. Intravascular brachytherapy (IVBT) seems a promising metod of curing the post-PTA re-narrowing of arteries. Intravascular brachytherapy was first applied in 1990 by Schopohl and Liermann who used a g-radioactive 192Ir source to prevent restenosis after angioplasty in femoral arteries. The restenosis rate was as high as 30 p.c. but significant part of these appeared as late as 3 years following the angioplasty. Similar results were obtained in the randomized trial in Vienna, whereas in the same center, the observed restenosis rate without brachytherapy reached 52 p.c. Intravascular brachytherapy is a promising means of enhancing the effectiveness of percutaneous angioplasties, and can be considered as alternative to surgical treatment of narrowing of arteries. This is particularly important for patients for whom the benefit from the surgery is questionable.


  29/952

  Tytuł oryginału: Zastosowanie brachyterapii śródnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy after angioplasty of iliac artery - case report.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Ślosarek Krzysztof, Miszczyk L.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.25-30, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zastosowanie brachyterapii środnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej. 81-letni pacjent został przyjęty do szpitala z powodu niedokrwienia kończyny dolnej prawej. Objawy pod postacią chromania przestankowego narastały od 12 miesięcy, doprowadzając ostatecznie do dystansu chromania wynoszącego w opinii subiektywnej około 30 metrów i także występujących okresowo dolegliwości spoczynkowych. Wykonana arteriografia wykazała obecność krytycznego zwężenia tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej. Biorąc pod uwagę obciążenie internistryczne, zdecydowano o leczeniu chorego metodą przezskórnej angiopalstyki z następową brachyterapią śródnaczyniową. Po zastosowanym leczeniu obserwowano przejściowy epizod niedokrwienia kończyny wywołany najprawdopodobniej odstawieniem leku przeciwkrzepliwego. U tego pacjenta w trakcie angioplastyki, z powodu widocznego pęknięcia blaszki miażdżycowej, implantowano stent. Po ponownym włączeniu leczenia przeciwkrzepliwego objawy niedokrwienia ustąpiły. Dalszy okres obserwacji przebiegał bez powikłań a wykonana kontrolna arteriografia wykazała dobry stan poszerzonej i napromienionej tętnicy.

  Streszczenie angielskie: The use of intravascular brachytheraopy after percutaneous angioplasty of iliac artery in 81-year old patient is presented and discussed. Patient was admitted to hospital with the rest ischaemia of right lower limb. Because of general state of the patient, instead surgical treatment percutaneous angioplasty of narrowed iliac artery was performed. After angioplasty patient underwent intravascular brachytherapy to decrease the risk of restenosis. During follow-up transient ischaemnia of treated limb was observed. In this patient, because of dissectrion during angioplasty, a stent was implanted and ischaemia was caused by the temporary break in antiplatelet treatment. During the rest of observation ischaemic episodes were not observed and control angiography revealed good success of the treatment.


  30/952

  Tytuł oryginału: Trudności interpretacyjne obrazów TK przy planowaniu biopsji stereotaktycznej - opis 2 przypadków.
  Tytuł angielski: Interpretative difficulties of CT scans in planning of stereotactics biopsy - description of two cases.
  Autorzy: Gościński Igor, Moskała Marek, Polak Jarosław, Krupa Mariusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.61-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy w swojej pracy podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia stereotaktycznej biopsji mózgu. Wysoki stopień prawidłowych rozpoznań, niską liczbę popwikłań można osiągnąć poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów, dobór metod obrazowania, trajektorii, liczbę, sposób i miejsce pobierania próbek. Przedstawiamy 2 chorych, których zakwalifikowanie do biopsji mogło doprowadzić do niebezpiecznych następstw.

  Streszczenie angielskie: We describe the rules implemented by us to perform stereotactic brain biopsy safely and effectively. The low mortality and morbidity, but high diagnostic yield rates can be obtained by complex surgical planning, with regard to patient selection, biopsy trajectory, maging technique, target choice. We show two patients - their inclusion to stereotactic procedures could have dangerous complications.


  31/952

  Tytuł oryginału: Materiały naukowe IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.1-182, il., tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego


  32/952

  Tytuł oryginału: Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging).
  Autorzy: Lasek Władysław, Grzegorzewski Marek
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.15-18, il. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  33/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka zmian chorobowych w wątrobie.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.21-25, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka MR guzów nadnerczy.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.26-29, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/952

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce ginekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ginekologii onkologicznej.
  Autorzy: Bekiesińska-Figatowska Monika
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.30-33, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  36/952

  Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic wewnątrzczaszkowych.
  Autorzy: Stajgis Marek, Paprzycki Włodzimierz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.34-37 - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/952

  Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic szyjnych. Współczesne metody obrazowania.
  Autorzy: Stępniewski Maciej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.38-40, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/952

  Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowej angiografii kontrastowej MR w obrazowaniu aorty brzusznej, tętnic nerkowych i tętnic kończyn.
  Autorzy: Więckowski Jarosław
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.41-52, il., tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  39/952

  Tytuł oryginału: Postępy diagnostyki obrazowej w ginekologii i położnictwie : streszczenia
  Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
  Źródło: - [B.m.], PLTR [2002], 40 s. : tab., bibliogr. [przy ref.], 21 cm. - Konferencja pt. Postępy diagnostyki obrazowej w ginekologii i położnictwie Białowieża 11-12.05. 2002
  Sygnatura GBL: 660,756

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  40/952

  Tytuł oryginału: Mammotomiczna biopsja piersi
  Źródło: - Warszawa, Johnson and Johnson Poland Sp. z o.o. [2002] - Kaseta video w pudełku
  Sygnatura GBL: 810,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  41/952

  Tytuł oryginału: 8th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology : programme and abstracts
  Źródło: - [Cracow, b.w. 2002], 96 s., 21 cm. - 8 Europejski Kongres Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Kraków 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 735,461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny


  42/952

  Tytuł oryginału: Relationship between acute and late normal tissue injury after postoperative radiotherapy in endometrial cancer.
  Autorzy: Jereczek-Fossa Barbara A., Jassem Jacek, Badzio Andrzej
  Źródło: Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2002: 52 (2) s.476-482, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 312,578

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the relationship between acute and late normal tissue reaction in 317 consecutive endometrial cancer patients treated with surgery and adjuvant radiotherapy (RT). Methods: The data of 317 patients (staging according to the International Federation of Gynecology and Obstetrics) treated with postoperative RT were analyzed. Both low-dose-rat brachytherapy and external beam RT were applied in 247 patients (78 p.c.); brachytherapy only in 49 (15 p.c.) and external beam irradiation only in 21 (7 p.c.). The median follow-up was 7.3 years (range 4-21). The European Organization for Research and Treatment of Cancer, Radiation Therapy Oncology Group system with elements of the late effects of normal tissue, sibjective, objective, management, analytic (LENT/SOMA) scale was used to score the RT reactions. The correlation between the occurrence and severity of acute and late bowel and bladder toxicity, as well as the relationship between the severity of acute effects and time to occurrence of late reactions, were assessed using linear and logistic regression analyses. Results: Of the 317 patients, 268 (85 p.c.) experienced acute RT reactions of any grade. Severe acute bowel reactions were observed in 15 patients (5 p.c.), urinary bladder complications in 1 patient (0.5 p.c.) cutaneous in 1 patient (0.5 p.c.), and vaginal in 1 patient (0.5 p.c.). Severe acute hematologic toxicity was seen in 3 patients (1 p.c.). A total of 158 patients (51 p.c.) experienced late RT reactions of any grade. Severe late bowel reactions were obsrved in 19 patients (6 p.c.), urinary bladder in 5 (2 p.c.), vaginal in 3 (1 p.c.), and bone in 10 (4 p.c.)...


  43/952

  Tytuł oryginału: Myocardial perfusion correlates with improvement of systolic function of the left ventricle after CABG. Dobutamine echocardiography and Tc-99m-MIBI SPECT study.
  Autorzy: Paluszkiewicz L., Kwinecki P., Jemielity M., Dyszkiewicz W[ojciech], Cieśliński A., Szyszko A.
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (1) s.32-35, tab., bibliogr. 20 poz. - 14 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Frankfurt 07-11.10. 2000
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to assess the effect of surgical revascularization [coronary artery bypass grafting (CABG)] on systolic function and perfusion of the left ventricle using dobutamine echocardiography (DE) and Tc-99m-MIBI SPECT (SPECT). Methods: There were 32 patients mean age 52.2 ń 7.2 years in whom DE and SPECT were performed before and 3-4 months after CABG using standard protocols. Wall motion score index (WMSI) and perfusion index (PI) were calculated. Results: Significant improvement of WMSI at rest (1.44 ń 0.46 vs 1.33 ń 0.41; P = 0.03) as well as after maximal dose of dobutamine (1.49 ń 0.42 vs 1.30 ń 0.44; P = 0.02) was observed after CABG as compared to preoparative examination. Similar relation was observed during SPECT study. Perfusion index diminished significantly after revascularization during rest acquisition (2.19 ń 0.71 vs 1.93 ń 0.70; P = 0.0008) and after Dipirydamole administration (2.73 ń 0.73 vs 2.20 ń 0.69; P = 0.0001) as compared to preoperative examination. We found correlation between PI and WMSI at rest before CABG (R = 0.46; P = 0.01). PI after Dipirydamole and WMSI after maximal dose of Dobutamine before CABG (R = 0.37; P = 0.04), PI and WMSI at rest CABG (R = 0.39; P = 0.03), PI after Dipirydamole and WMSI after dobutamine after CABG (R = 0.38; P = 0.03). Conclusions: Surgical revascularization significantly improves both perfusion and contractility. Increased perfusion after CABG correlates with improvement of systolic function of the left ventricle.


  44/952

  Tytuł oryginału: 75 lat Polskiego Przeglądu Radiologii.
  Tytuł angielski: 75 years of Polish Review of Radiology.
  Autorzy: Niezabitowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • "Polski Przegląd Radiologii"

  Streszczenie polskie: Opisano pierwszy podwójny zeszyt Polskiego Przeglądu Radiologicznego, t.1, 1926.

  Streszczenie angielskie: The first, double issue Vol. 1, 1926 of Polish Radilogical Review has been presented.


  45/952

  Tytuł oryginału: Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi.
  Tytuł angielski: Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, Domański Zygmunt, Falkowski Aleksander, Lickendorf Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.15-18, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano hipotezę, że angiografia TOF-MR może zastąpić cyfową angiografię subtrakcyjną (CAS) mózgową w obserwacji stanu tętniaka u pacjentów po embolizacji spiralami. U 13 chorych po embolizacji tętniaków mózgu za pomocą spirali mechanicznie odczepialnych wykonano badania angio MR i mózgową CAS, jako część rutynowego protokołu. Badanie CAS i angiografię MR (aMR) wykonano tego samego dnia. Wykazano dobrą korelację między angio MR i CAS.

  Streszczenie angielskie: The hypothesis that TOF-MRA can replace cerebral digital subtraction angiography (DSA) in the follow-up of patient with coiled cerebral aneurysms was investigated. We performed MRA and cerebral DSA in 13 paitents treated with mechanical detachable coils as part of our routine follow-up protocol. Both the follow-upa MR examination and DSA were performed on te same day. There was good correlation when MRA were compared with DSA.


  46/952

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka balonowa tętnic łuku aorty, ocena wyników wczesnych i odległych.
  Tytuł angielski: Percutaneous balloon angioplasty of supra-aortic vessels; assessment of short- and long-term results.
  Autorzy: Jargiełło Tomasz, Rzeszowska-Sieczka Małgorzata, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.19-23, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi angioplastyki wykonano u 103 chorych. Wszystkim wykonano na wstępie badanie duplex Doppler, aby potwierdzić podejrzenie kliniczne. Pozytywny wynik badania dopplerowskiego był wskazaniem do angiografii. Kontrolne badania duplex Doppler wykonywano 1, 3, 6 i 12 miesięcy po angioplastyce, a następnie raz do roku. Dobre wczesne wyniki osiągnięto u 91 ze 103 chorych (88,4 proc.). Implantowano 8 wstawek (stentów). Najdłuższa obserwacja po angioplastyce sięga 84 miesięcy (średnio 32). Powtórne zabiegi wykonano u 3 chorych po 1 i 2 latach od pierwszej angiopastyki. Nie stwierdzono nawrotów zwężeń u chorych monitorowanych dłużej niż 2 lata. Angioplastyka wewnątrznaczyniowa zapewnia mało inwazyjne i skuteczne leczenie ograniczeń drożności tętnic łuku aorty. Sprężysty typ histologiczny budowy ścian dużych tętnic łuku aory warunkuje dobre wyniki angioplastyki i długotrwałe utrzymywanie się poszerzeń. Badania duplex Dopller są dokładną i łatwo dostępną metodą monitorowania chorych po zabiegach.

  Streszczenie angielskie: We did supra-aortic PTA procedures in 103 patients. All patietns had duplex Doppler examinations first to confirm clincal diagnosis. Positive outcome of Doppler study was the indication for angiography. Doppler control was done after 1, 3, 6, 12 months and once every year. Initial success was achieved in 91 of 103 patietns (88,4 p.c.). 8 stents were implanted. The maximum follo-up was 84 months (average 32). Reintervention was necessary in 3 patients after 1 and 2 years after PTA. We found no restenosis in patients followed up longer than 2 years. PTA offers much in minimally invasive, successful treatment of supra-aortic occlusive disease. Elastic type of morphology of supra-aortic arteries walls is friendly to dilatation persistence. Long-term follow up with duplex Doppler US is effective and easy.


  47/952

  Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  48/952

  Tytuł oryginału: Wyniki przeznaczyniowego leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych.
  Tytuł angielski: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Jargiełło Tomasz, Pietura Radosław, Michalak Jerzy, Brakowiecki Franciszek, Zubilewicz Tomasz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.29-34, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia 46 chorych z tętniakami aorty brzusznej, które przeprowadzono przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych. Zabieg polegał na przeznaczyniowym wprowadzeniu do aorty brzusznej stent-graftu, by wyłączyć z krążenia worek tętniaka. Do leczenia kierowano chorych z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. Skuteczność leczenia oceniano w oparciu o badania kontrolne: ultrasonografię doplerowską, TK i zdjęcia przeglądowe. U wszystkich chorych zabieg zakończył się powodzeniem. Powikłania w postaci przecieku do worka tętniaka wystąpiły u 5 chorych, zamknięcia odnogi u 4, z czego trwałe następstwa pozostały u 2. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Po 6 miesiącach stwierdzono zmniejszenie średnicy worka tętniaka o 11 proc., a po 12 miesiącach o 18 proc. Nie stwierdzono istotnego poszerzenia szyi tętniaka. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową są bardzo dobre, konieczna jest jednak dłuższa obserwacja dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in 46 patietns with aortic abdominal aneurysms were evaluated. Exclusion of the aneurysmal sac from the circulation was the main aim of the stent-graft treatment. Only patients with high surgical risk and those with well defined vascular anatmocal conditions were referred to treatment. Aortic stent-grafts were successfully inserted in all patients. Colour duplex scan, computed tomography and plain abdominal x-rays were employed in follow-yp of endovascular repair. Endoleaks occurred in 5 patients, graft limb thrombosis in 4 patients. Consequences of those complications remain permanent in 2 patients. One patient died because of cardiac insufficiency. The maximum transverse diameter of the aneurysmal sac diminish on average by 11 p.c. after 6 months and 18 p.c. after one year. There was no substantial increase in the proximal aneurysmal neck diameter. Early and mid-term results of endovascular treatment of abdominal aneurysms are very good. Longer follow-up is needed for the evaluation of late results.


  49/952

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
  Tytuł angielski: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms.
  Autorzy: Gajewicz Witold, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zaprezentowanie możliwości 1H MRS techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu. Badania wykonano u 10 zdrowych ochotników i 5 chorych z podejrzeniem nowotworu mózgu przy pomocy 1,5 T skatnera RM. U każdego z pacjentów wykonywano najpierw badanie RM mózgowia, a następnie 1H MRS w sekwencji CSI SE 135 i dodatkowo SVS STEAM 20. Dane analizowano w postaci spektrów dla poszczególnych voxeli, jako mapy metabolitów i spektralne. W 14 przypadkach możliwe było utworzenie obrazu spektroskopowego - mapy metabolitów i spektralnej. U 1 pacjenta z nowotworem spektra nie były czytelne ze względu na artefakty ruchowe. U zdrowych ochotników możliwa była równoczesna ocena zawartości metabolitów w istocie białej i szarej w wielu objętościach zainteresowania. W wypadku zmian nowotworowych obraz spektroskopowy, na podstawie stężeń wybranej substancji, pozwalał na uwidocznienie guza i jego heterogennej struktury, a analiza spektrum pozwoliła na rozpoznanie rodzaju zmiany, które potwierdzono badaniem histopatologiczny. O przydatności 1H MRS techniką CSI w diagnostyce nowotworów mózgu decydują następjące czynniki: większość tkanki guza może być pokryta licznymi obszarami zainteresowania, możliwe jest uwidocznienie heterogennej struktury guza, dane spektralne są mniej zależne od wcześniejszego wyboru pojedynczego obszaru zainteresowania przez badającego. Długi czas badania może być wniektórych przypadkach ograniczeniem metody.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the possibilities of 1H MRS with CSI technique in performing the metabolite maps and evaluation of the brain neoplasms. We examined 10 healthy volunteers and 5 patietns suspected of brain neoplasms using 1,5 T MR scanner. In each patient we first performed brain MRI. After obtaining the MR images in both groups 1H MRS was perfomed using CSI SE 135 and SVS STEAM 20 sequences. The obtained data were analysed as single spectra for consecutive voxels, metabolite maps and spectral maps. The authors obtained clear spectra and performed metabolite maps and spectral maps in 14 cases. In one case examination was inadequate because of movement artifacts. In healthy volunteers it was possible to observe metabolite contents within brain white and gray matter in multiple volumes of interest simultaneously. In the neoplasm cases the spectroscopic image performed on the basis of concentrations of a chosen metabolite enabled to visualize the tumors' heterogeneity. Analysis of the spectra from the chosen voxels enabled identification of the tumor type confirmed later by pathology. 1H MRS CSI is a useful tool in the evaluation of brain tumors because: most of the tumor tissue can be covered by multiple voxels, tumor heterogeneity can be assessed, measurements are less biased by the pre-selection of the volume(s) of interest by the operator. The risk of movement artifacts connected with long acquisition time can be the limitation of the method.


  50/952

  Tytuł oryginału: Czynnościowy rezonans magnetyczny w planowaniu oszczędzających zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu.
  Tytuł angielski: Functional magnetic resonance imaging in planning cortex centres-saving neurosurgical interventions in patients with brain tumours.
  Autorzy: Majos Agata, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.43-46, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwosci wykorzystania czynnościowego RM (cRM) opartego na efekcie BOLD, jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu. Do badań zakwalifikowano 12 praworęcznych chorych z guzami okolicy bruzdy środkowej (bś). Wszyscy chorzy poddani byli konwencjonalnemu i czynnościowemu RM w aparacie 1,5T; wykorzystano techniki SE oraz EPI. Rejestracja danych przy zastosowaniu techniki EPI prowadzona była w naprzemiennych okresach spoczynku i podczas wykonywania zadań o charakterze ruchowym i czuciowym. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o standartowe oprogramowanie aparatu RM (Siemens). U dwóch pacjentów bś nie została zidentyfikowana; u 10, których wyniki poddano dalszej analizie, uzyskano miejscowy wzrost aktywności w okolicy pojedynczej bruzdy mózgu zdefiniowanej jako bś. Wzrost aktywacji korowej w obrębie bś zaobserwowano w zadaniach czuciowych u 8, w zadaniach ruchowych u 9 chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykrzystania cRM jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu.

  Streszczenie angielskie: Functional magnetic resonance imaging (MRI) as a new, presurgical, non-invasive method based on BOLD-effect would enable the precise localisation of central sulcus (CS) and therfore eloquent centres of the brain situated in its vicinity. These possibilities offered by fMRI examinations have a high clinical value at present. The aim of our study was to determine the usefullness of fMRI technique in presurgical mapping of sensory and motor centres in patietns with brain tumours. Twelve patietns aged (20-50 yrs.) with tumours in te vicinity of the CS were included. All underwent conventional and functional MRI in the 1,5 T MRI scanner (Magnetom VisionPlus Siemens). The spin-echo and echo-planar techniques were used during periods of rest and while carrying out specific, motor and sensory tasks. The data was analysed in a standard way using a dedicated software provided by the manufacturer of the scanner. Local increase in signal intensity was found in the region of a single brain sulcus identified as the CS in 10 patients. CS was not identified in the remaining 2 patients. Increase in signal intensity in the CS area was observed during sensory tasks in 9 patients and during motor tasks in 8 patients from a group of 10 who took part in further analysis. The usefulness of functional MRI presurgical mapping of sensory and motor centres in patients with brain tumours proved.


  51/952

  Tytuł oryginału: RM w obrazowaniu zmian w mózgowiu u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu.
  Tytuł angielski: MR imaging in the brain in children with idiopathic growth hormone deficiency.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Petriczko Elżbieta, Cyryłowski Lech, Domański Zygmunt, Rać Michał, Bednarski Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.47-49, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania RM grupy 78 pacjentów w wieku od 5 do 20 lat z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu i przeanalizowano pod względem następujących kryteriów: mały/nieobecny przedni płat przysadki, skrócona/nieobecna szypuła przysadki i ektopia tylnego płata, jak również pod względem innych towarzyszących wad. Badanie MR uwidoczniło występowanie anomalii rozwojowych przysadki u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu. Wykryto także współistnienie kilku anomalii w linii środkowej. W badaniach RM przysadki duża liczba prawidłowych obrazów RM (81 proc.) u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu sugeruje czysto czynnościowe podłoże uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: We were performed MR examinations for 78 patients with IGHD (idiopatic growth hormone deficiency) age range from 5 to 20 and analyzed to define one or more of the following: small/absent anterior pituitary, truncated/absent pituitary stalk and ectopic posterior pituitary, as well as for any other associated anomalies. In our series we revealed pituitary abnormalities. We found a couple of midline CNS malformations. A high percentage (81 p.c.) of normal MRI was found in the subjects with isolated growth hormone deficiency, suggesting purely functional damage.


  52/952

  Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
  Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
  Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Sztuk Stanisław, Grotyńska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie spiralnej tomografii komputerowej umożliwiło stworzenie metody angiografii TK (aTK). Technika ta odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce układu naczyniowego skutecznie konkurując z angiografią. Aby uzyskać odpowiedniej jakości obrazy aTK, konieczny jest dobór odpowiednich parametrów; w szczególności dotyczy to szerokości wiązki, skoku, nakładki oraz opóźnienia skanowania. Autorzy omawiają parametry techniczne, których znajomość warunkuje wykonanie badania oraz zastosowania kliniczne aTK w badaniach tętnic mózgowych, szyjnych, nerkowych, trzewnych, płucnych i kończyn dolnych. Szczególną uwagę poświęcono użyciu metod postprocesingu umożliwiających otrzymywanie obrazów w rekonstrukcji trójwymiarowej (3D) oraz endoskopii wirtualnej. Porównano także aTK z aniografią, usg dopplerowską i anigoMR.

  Streszczenie angielskie: The introduction of helical CT allowed for creation of the computed tomography angiography method (CTA). The technique plays an increasingly larger role in the diagnostics of the vascular system, successfully competing with angiography. In order to achieve CTA images of an appropriate quality, it is necessary to select the right perimeters. It especially refers to collimation, pitch, increment and scan delay. The authors discuss technical perimeters, the konwledge of which is a condition for performing the examination. They present clinical applications of CTA as refers to intracranial vessels, carotid arteries, renal arteries, visceral arteries, arteries of lower extremities and pulmonary arteries. Special attention has been to the application of post-processing methods wich allow for obtaining images such as 3D reconstructions and virtual endoscopy. CTA has also been compared with angiography, US Doppler and MRA.


  53/952

  Tytuł oryginału: Obraz mózgowia w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z nieprawidłowym zapisem słuchwych odpowiedzi z pnia mózgu.
  Tytuł angielski: MRI of the brain in patients with abnormal auditory brainstem responses.
  Autorzy: Cyryłowski Lech, Kabacińska Anna, Wawrzycka Karolina, Poncyliusz Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.55-59, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatnosóci tomografii rezonanasu magnetycznego (TRM) w diagnostyce patologii mózgowia u pacjentów z objawami uszkodzenia narządu słuchu i równowagi. U 204 pacjentów z szumami usznymi, upośledzeniem słuchu i zawrotami głowy przeprowadzono pełną diagnostykę audiologiczną (w tym słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu - ABR) i ocenę narządu równowagi. W 60 przypadkach (29 proc.) stwierdzono zmiany w zapisie ABR w postaci wydłużenia i asymetrii parametrów czasowych oraz nieprawidłowej morfologii zapisu. U 32 z tych chorych wykonano TRM, która w 16 przypadkach (50 proc.) wykazała patologiczny obraz mózgowia: u 5 chorych były to ogniska niedokrwienne lub korowe zmiany zanikowe, u 5 guz kąta mostowo-móżdżkowego, u 4 zmiany budzące podejrzenie lub typowe dla stwardnienia rozsianego, u 1 guz móżdżku i również u 1 torbiel pajęczynówki płata skroniowego. Uzyskane wyniki pozwalają traktować TRM jako metodę z wyboru u pacjentów z nieprawidłowym zapisem ABR.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess usefulness of MRI in diagnostics of the brain lesions in patietns with signs of abnormalities of the organ of hearing and equilibrium. The study included 204 patients with tinnitus, hearing impairment and vertigo. Complex audiological diagnostics (including auditory brainstem responses - ABR) and examinations of the organ of equilibrium were performed in all patietns. Abnormal ABR as elongation and asymmetry of time parameters as well as abnormal recording morphology were detected in 60 patietns (29 p.c.). In 32 subjects from this subgroup, MRI were performed, and lesions in the brain were found in 16 (50 p.c.); ischemic lesions and cortical atrophy in 5, a cerebellopontine angle tumor in 5, white matter hipersignal lesions characteristic for multiple sclerosis, a tumor of cerebellum in 1, and a temporal lobe cyst in 1. These results allow to consider MRI as a method of choice in the patients with abnormal ABR.


  54/952

  Tytuł oryginału: Łagodne guzy sutków u dzieci i młodzieży - diagnostyka ultrasonograficzna.
  Tytuł angielski: Benign breast tumors in children and adolescent - ultrasound diagnosis.
  Autorzy: Jakubowska Anna, Brzewski Michał, Grajewska-Ferens Magdalena, Mądzik Jarosław, Majkowska Zofia, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.60-64, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa masa w obrębie sutków u dzieci i młodzieży jest rzadką anomalią. W ciągu dwóch lat (1998-1999) wykonano około 300 badań usg sutków u dzieci i młodzieży obojga płci, u 30 wykonano z powodu podejrzenia guza sutka. Badanie usg pozwoliło wyłączyć rozpoznanie guza u 10 dzieci, u których, w obrębie wyczuwalnego klinicznie "guzka", stwierdzono jedynie prawidłową tkankę gruczołową; u 9 (7 dziewczynek i 2 chłopców) rozpoznano łagodne guzy lite, najczęściej gruczolako-włókniaki. Ponadto stwierdzano guzy liściaste, gruczolak, włókniak i nerwiako-włókniak oraz torbiele u 7 dziewczynek, zaś u 4 zmiany zapalne sutków.

  Streszczenie angielskie: Abnormal breast masses are uncommon in children and adolescens. Over the years 1998-1999 ultrasound breast examination was performed in 300 girls and boys aged 2-18 years. In 30 of these patients the examination was performed for suspected breast tumor. Abnormal breast masses were excluded in ten children in whom normal glandular tissue was found within the palpable mass. In 9 children (7 girls and 2 boys) benign solid breast tumors were found. In this group fibroadenoma prevailed (in 4 girls). Besides that, phylloieds tumors, adenoma, fibroma and neurofibroma were found in this group. In 7 girls cyst formations were found. Inflammatory lesions were identified in 4 girls.


  55/952

  Tytuł oryginału: Torbiele proste nerek u dzieci.
  Tytuł angielski: Simple renal cysts in children.
  Autorzy: Biejat Agnieszka, Marciński Andrzej, Brzewski Michał, Jakubowska Anna, Majkowska Zofia
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.65-68, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ogrupę 15 dzieci z prostymi torbielami nerek, wykrytymi podczas badania usg jamu brzusznej, wykonywanego z powodu bólów brzucha lub podejrzenia zakażenia układu moczowego. Wielkość torbieli wahała się od 0,8 cm do 6 cm. Czterech pacjentów z największymi torbielami hospitalizowano, przy czym, poza badaniem usg, wykonano u nich także urografię. U dwojga z tych dzieci wykonano operacyjne opróżnieni torbieli. Pozostali pacjenci byli jedynie poddawani kontrolnym badaniom usg. W opisywanej grupie pacjentów nie stwierdzano nieprawidłowości funkcji nerek, nadciśnienia, krwinkomoczu. Nie stwierdzano także innych wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: In 15 children simple renal cysts were disclosed during US abdominal examinations. The patients presented with abdominal pain and suspicion of urinary tract infections. Diameter of cysts varied from 0,8 cm to 6 cm. Three children with biggest cysts were hospitalized and two of them had surgical procedure. These 4 children had an intravenous urography too. Remaining 11 children were monitored by US abdominal examinations during outpatient follow-up. We didn't obseved hypertension and hematuria, renal function was normal. No another congenital urinary tract malformation was observed.


  56/952

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
  Autorzy: Herman-Sucharska Izabela, Urbanik Andrzej, Karcz Danuta, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.69-74, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 110 chorych skierowanych do MRCP z powodu cholestazy. Wyniki MRCP u wszystkich zostały zweryfikowane w ECPW, u 89 - operacyjnie lub na drodze biopsyjnej. Badania MRCP wykonano przy użyciu systemu MR 1,5T Signa Horizon (GEMS) i cewki powierzchniowej. Stosowano sekwencje silnie T2-zależne z zatrzymanie oddechu lub bramkowane oddechem. We wszystkich przypadkach MRCP uzyskano obrazy diagnostycznie przydatne. W 7 proc. przypadków w ECPW nie uzyskano wystarczającego zakontrastowania dróg żółciowych. Uzyskane wyniki były diagnostycznie porównywalne. MRCP i powinno zastąpić diagnostyczne ECPW we wzorcu diagnostycznym jest ponadto metodą z wyboru w diagnostyce pacjentów z zespoleniami dróg żółciowych, przed planowanym przeszczepem wątroby lub po nieudanym ECPW.

  Streszczenie angielskie: The study group consist 110 patients who underwent MRCP, complaining with cholestasis. In all cases ERCP was performed, in 89 - surgery or biopsy. MRCP were performed using 1,5 T Signa Horizon (GEMS) system, flex coil. To get cholangiographic images haevily T2-weighted breat-hold and non-breath-hold sequences were used. In all MRCP good diagnostic quality images were obtained. ERCP failed in visualisation of the biliary tree in 7 p.c. of cases. Diagnostic results were comparable. MRCP is able to providing diagnsotic information equivalent to ERCP. MRCP should replase diagnostic ERCP. MRCP is also a method of choice in patients after biliary surgery, before liver transplantation and after failed ERCP.


  57/952

  Tytuł oryginału: Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości.
  Tytuł angielski: HRCT in Paget disease.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.75-78, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 6 chorych z rozpoznaną chorobą Pageta w różnej lokalizacji wykonano badanie KT wysokiej rozdzielczości kości zajętych procesem chorobowym. Na podstawie tego materiału oraz w oparciu o piśmiennictwo omówiono obraz radiologiczny tej rzadkiej choroby. W badaniu KT wyodrębniono objawy, charakterystyczne dla choroby Pageta, które mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami układu kostnego.

  Streszczenie angielskie: 6 patients with diagnosed Paget's disease of bone in different localization had done HRCT of changed bones. There are described radiological symptoms of this rare disease on the basis of our material and literature. The CT symptoms of Paget's disease, which could be useful in different diagnosis of others bone pathology, are defined.


  58/952

  Tytuł oryginału: Sonografia w rozpoznawaniu odmy brzusznej.
  Tytuł angielski: Sonography in the diagnosis of pneumoperitoneum.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.79-80, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponieważ badanie usg jest powszechnie akceptowaną wstępną procedurą obrazową u pacjentów przyjętych z powodu "ostrego" brzucha, dlatego ważna jest znajomość cech sonograficznych powietrza w jamie otrzewnej. Omówiono metody wykrywania pneumoperitoneum. Ponadto podkreślono, że metoda w doświadczonych rękach może określić miejsce perforacji i inne zmiany.

  Streszczenie angielskie: As US-examination is generally accepted as a part of the initial imaging procedure in patients admitted for acute abdomen diseases, knowledge of the sonographic features of pneumoperitoneum is important. In this paper methods detecting of pneumoperitoneum have been described. In addition, sonography performed by experienced radiologists may determine the site of perforatio and other lesions.


  59/952

  Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  60/952

  Tytuł oryginału: Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej.
  Tytuł angielski: Filters for dose reduction in radiology.
  Autorzy: Barańska Dobromiła, Biegański Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.83-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawion ofizyczne aspekty zastosowania filtracji w celu utwardzenia wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przydatność tej metody w zmnijeszeniu narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Spośród różnych materiałów używanych jako filtry Komisja Europejska zaleca stsowanie odpowiedniej grubości płytek aluminium i miedzi (1 mm Al i 0,1 - 0,2 mm Cu) w większości konwencjonalnych badań rentgenowskich. Uzyskiwane wówczas redukcje dawki powierzchniowej i efektywnej są w zakresie 37 - 45 proc. Montaż dodatkowego filtru jest postępowaniem prostym, o niskich kosztach. Wprowadzenie tej metody zalecane jest w każdej pracowni rentgenowskiej.

  Streszczenie angielskie: The physical aspects of additional filtration as a method of "hardening" of the X-ray beam, and its effectiveness on the reduction of the radiation dose are presented. Among many various filter materials, European Commission recommend the aluminium and copper filters (1 mm Al and 0,1 - 0,2 mm Cu) as sufficient in most conventional X-ray examinations. This filtration allows to reduce the effective dose and entrance surface dose by 37-45 p.c. of initial value. Filter installation is easy and inexpensive, hence it is recommended for all X-rays departments.


  61/952

  Tytuł oryginału: Wpływ ultarasonografii na zmianę postępowania chirurgicznego w leczeniu układu chłonnego szyi i poprawę wyników odległych u chorych z nowotworami krtani.
  Tytuł angielski: The influence of ultrasound neck diagnostics on treatment options and results in patietns operated for larynx cancer.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Kaczmarek Jolanta, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia jest powszechnie znaną i przydatną metoda diagnostyczną stosowaną do oceny układu chłonnego szyi. Jest szeroko stosowana w ocenie przedoperacyjnej i w monitorowaniu po zakończeniu leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi. Celem badania było porównanie chorych z rakiem krtani z dwóch okresów: lat 80. i 90. oraz ocena wpływu diagnostyki ultrasonograficznej na kwalifikowanie i wyniki odległe leczenia chirurgicznego szyi. Spośród chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobrano 2 grupy: 737 chorych leczonych w latach 1981 - 1985 (przed wprowadzeniem ultrasonografii) i 840 w latach 1991 - 1995 (rutynowo badanych za pomocą ultrasonografii). W obu grpach analizie poddano odsetki przerzutów na szyi przy leczeniu pierwotnym, odsetki wznów węzłowych, stopień ich zaawansowania w chwili rozpoznania i metodę reoperacji szyi. Przeanalizowano czas przeżycia u chorych z wznową w układzie chłonnym szyi. Nie stwierdzono w obu grupach istotnych różnic w danych epidemiologicznych, stopniu zaawansowania nowotworu i w metodzie leczenia krtani. Przerzuty w układzi chłonnym podczas leczenia pierwotnego stwierdzono odpowiednio u 34 proc. i 42 proc. chorych. Odsetki wznów na szyi wynosiły 12,9 proc. i 12,6 proc. Liczba elektywnych zabiegów na szyi zmniejszyła się, radykalnych operacji węzłowych utrzymywała się na stałym poziomie. Liczba reopreacji, które udało się przeprowadzić radykalnie się zwiększyła, a odsetek chorych ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (US) is a well-known and valuable method of detecting lymph nodes in the neck. It is widely used in the properative neck assessment and in follow-up patietns treated for head and neck cancer. The aim of the study was to compare the larynx cancer patients in two decades: the 80-ies and the 90-ies and the influence of a single diagnostic tool, i.e. ultrasonography, on therapeutic decisions and final results. Two groups of patients were selected: 737 patients treated between 1981 - 1985 (before the introduction of US) and 840 patietns treated between 1991 - 1995 (routinely examined with the help of US) in ENT Dept. of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań. We aimed at analysing the percentages of neck metastases at the moment of diagnosis, the frequency of particular types of primary neck treatment, the percentages of neck recurrences, their advancememtn at the time of diagnosis and the methods of secondary treatment. Particular attention to feasibility of salvage was paid. Mean survival time in the group of patietns with recurrence and the overall 5-year-long survival rates were analysed. No marked differences were stated between both groups as to epidemiological data, primary tumor advancement and types of the performed larynx surgery. Neck metastases occured in both groups, 34 p.c. and 42 p.c., respectively. Relapse rates were 12,9 p.c. and 12,6 p.c., respectively. It was found that the number of elective neck dissections over ...


  62/952

  Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
  Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  63/952

  Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcoma embryonale nosogardła u 3-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: A case of rhabdomyosarcoma embryonale of the nasopharynx in a 3-year-old girl.
  Autorzy: Peregud-Pogorzelski Jarosław, Brodkiewicz Andrzej, Jaworowska Ewa, Krzyślak Krzysztof, Jaskot Brygida
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.101-105, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rhabdomyosarcoma (RMS) embryonale nosogardła u 3-letniej dziewczynki. Omówiono obraz kliniczny i wstępne trudności diagnostyczne będące przyczyną opóźnień w ustaleniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy zwracają uwagę na konieczność rutynowego stosowania technik obrazowych (szczególnie TK i NMR), umożliwiających precyzyjną lokalizację, ocenę rozległości procesu nowotworowego, jednocześńie ma to kluczowe znaczenie w doborze odpowiedniego programu leczenia oraz ocenie skuteczności terapii.

  Streszczenie angielskie: A case of rhabdomyosarcoma embryonale of the nasopharynx in a 3-year-old girl has been described. Clinical manifestations and initial diagnostic difficulties resulting in delay of proper diagnosis were discussed. Division of RMS, etiology, differentiation of the most often applied clinical sign and modern therapeutic opportunities depending on the location, histopatological type, the disease advancement level and the patient's age were described. Late outcome and the initially positive results of the employed treatment were emphasized in the presented case. The authors would like to underline the necessity to apply all imaging methods available (CT scan and MRI), in order to determine the exact site and extensiveness of malignancy which is crucial for evaluation of appropriate treatment and therapy.


  64/952

  Tytuł oryginału: The effects of conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm on right ventricular function.
  Tytuł polski: Zmiany w czynności prawej komory po umiarowieniu migotania przedsionków.
  Autorzy: Yilmaz Mustafa, Erol Mustafa Kemal, Acikel Mahmut, Elbasan Zafer, Karakelleoglu Sule
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.200-206, tab., bibliogr. 23 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained tachyarrhythmia, which results in a 20 p.c. to 30 p.c. reduction in stroke volume and cardiac output in normal individuals. Although there were a large number of echocardiographic studies that focused on left ventricular function, right ventricular function has not been widely studied before and after cardioversion of AF. Aim. The aim of this study was to investigate the potential effects of carioversion on right ventricular function in patients with AF by tissue Doppler echocardiography. Methods. Fifteen patients with electrocardiographic evidence of AF 3 weeks duration and 12 age- and sex-matched healthy controls were included. Right ventricular systolic and diastolic functions were determined by conventional and tissue Doppler echocardiography before, 24 hours and one month after successful cardioversion of AF. Results. One month after restoration of sinus rhythm, left and right atrial dimensions significantly decreased in patietns with AF (p 0.01 and p 0.05, respectively). Heart rate decreased significantly already after 24 hours (p 0.01) and one month later remained significantly slower than during AF (p 0.01). Right ventricular filling parameters determined by conventional echocardiography improved after cardioversion. In the tissue Doppler echocardiography, the peak systolic velocities measured at the lateral corner of the tricuspid annulus were significantly lower in AF patients than in controls (p 0.001), whereas after cardioversion significantly increased...


  65/952

  Tytuł oryginału: Euroecho 5, Nicea 5-8.12.2001.
  Autorzy: Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.239 - Zjazd EUEROECHO 5 nt. współczesnej echokardiografii Nicea 05-08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  66/952

  Tytuł oryginału: Serce trójprzedsionkowe.
  Tytuł angielski: Cor triatriatum.
  Autorzy: Rezler Joanna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.242-243, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  67/952

  Tytuł oryginału: Angiogram miesiąca.
  Autorzy: Gil Robert, Gziut Aneta I.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.244-246, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  68/952

  Tytuł oryginału: Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej (USG/ECHO).
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.29-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  69/952

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  70/952

  Tytuł oryginału: Wyniki i tolerancja równoczesnej chemio-radioterapii u chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The results and tolerance of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer.
  Autorzy: Sas-Korczyńska Beata, Korzeniowski Stanisław, Małecki Krzysztof, Skołyszewski Jan, Pęcak Magdalena
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.29-30, 32-34, 36, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki równoczesnej chemio-radioterapii w grupie 59 chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca. Stosowano chemioterapię wg schematu PE (cispatyna, etopozyd). Równocześnie napromieniano teren guza i śródpiersie do dawki 45 Gy, a następnie podwyższano dawkę do 55 Gy na teren guza. U 30 chorych, u których uzyskano całkowitą regresję przeprowadzano profilaktyczne napromienianie mózgowia, stosując dawkę 28-30 Gy. U 48 chorych (81,4 proc.) stwierdzono pozytywną odpowiedź na leczenie z czego całkowitą regresję u 43 chorych. Uzyskano następujące odsetki przeżyć: całkowite: 1-roczne 66 proc., 2-letnie 39,3 proc., bezobjawowe: 1-roczne 55,5 proc., 2-letnie 33,7 proc. Wykazano istotny statystycznie wpływ na wyniki leczenia w przypadku uzyskania całkowitej regresji i przeprowadzenia profilaktycznego napromieniania mózgu. Najczęstszym niepowodzeniem był rozsiew do mózgu (21 chorych). Wykazano, że u chorych, u których uzyskano całkowitą regresję, zastosowanie PCI znacznie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do mózgu. W trakcie leczenia powikłania hematologiczne w stopniu G1-2 stwierdzono u 32 chorych, a w stopniu G3-4 u 12 chorych (z czego G4 u 3 chorych), co uniemożliwiło kontynuację chemioterapii. Zaburzenia połykania wystąpiły u 17 chorych (G1-2 u 13 chorych).

  Streszczenie angielskie: Application of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer improves tumour control in thorax, overall and disease-free survival rates. Between 1994 and 2000 the group of 59 patients with limited-stage small-cell lung cancer received concurrent chemoradiotherapy at Radiotherapy Department of Oncology Centre in Kraków. The results of this method of treatment were presented. All patients received chemotherapy according to schedule Pe (Cisplatin and Etoposid). At the same time the radiotherapy was applied. The irradiated volume contrained primary tumour with margin and regional lymph. The dose 45 Gy was delivered to this volume, and then a boost to the primary tumour of up 55 Gy was applied. The fraction dose was 1.8 - 2 Gy. Since 1995 thirty patients with complete response after treatment received prophylactic cranial irradiation. These patients received dose of 28 - 30 Gy in 2 Gy fractions. The results of treatment were estimated as respose of tumour after chemotherapy, and rates of overall survival, and disease-free survival. The positive response after chemotherapy was observed in 48 (81.4 p.c.) from which the complete response was achieved in 43 patients (72.9 p.c.). The overall survival rates were: 1-year - 66 p.c., 2-uears - 39.3 p.c., and the disease-free survival rates were: 1-year - 55.5 p.c., 2-years - 33.7 p.c. The analysis of prognostic factors showed that complete after treatment and prophylactic cranial irradiation had significant positive influence on results of treatment...


  71/952

  Tytuł oryginału: Brachyterapia w leczeniu chorych na raka płuca.
  Brachytherapy in the treatment of patients with lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman, Fijuth Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo postępów, jakie dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie onkologii, wyniki leczenia chorych na raka płuca pozostają nadal złe. Skłania to wielu autorów do poszukiwania nowych metod leczenia. W artykule omówiono znaczenie brachyterapii w leczeniu chorych na raka płuca. Metoda pozwala na dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do zdefiniowanego obszaru przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek otaczających. Chociaż nie opracowano dotąd standardów dotyczących wskazań klinicznych ani schematów dawkowania, brachyterapia wewnątrzoskrzelowa ma dobrze zdefiniowaną rolę w paliatywnym prowadzeniu chorych na raka płuca. Niewielkie natomiast znaczenie przypisuje się brachyterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych poddanych wcześniej napromienianiu wiązką zewnętrzną. W pracy omówiono konwencjonalne i nowe techniki brachyterapeutyczne. Przedstawiono korzyści z ich stosowania, zarówno ze względu na osiagalny rezultat leczenia, jak i na profil bezpieczeństwa dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: In spite of the development of oncology, the treatment results in lung cancer patients are still bad. It is nacessary to look for new treatment methods. The article discusses the significance of brachytherapy in the treatment of lung cancer patients. Although standard clinical indications and dosage schedules have not been established endobronchial brachytherapy has a well-defined role in the palliative management of lung cancer patients. The emergence of high dose rate brachytherapy has improved this option. With conventional dose rate brachytherapy the source was typically left in place for 1 to 2 days and required hospitalization with the attendant disadvantages of greater expense, increased patient discomfort, and more complicated radiation protection issues. High dose rate brachytherapy let the entire treatment to be accomplished in a matter of minutes on an outpatients, basis, and fractionated treatments are feasible. Several studies of endobrachial brachytherapy have demonstrated improvement in hemoptysis, cough, and dyspnea. Serious complications of high dose rate intraluminal brachytherapy, such as fistula formation, tracheal perforation, pneumonitis and radiation bronchitis are typically rare. The one more often complication is haemorrhage. However, it is often difficult to differentiate a treatment complicationfrom the effect of tumor progression in these patients. An intriguing issue is whether there is a role for endobronchial brachytherapy as a boost in selected patients receiving definitive external beam radiotherapy...


  72/952

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oceny stanu kości wyrostka zębodowołowego w chorobach przyzębia.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wilamski Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.20-22, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie 45 rentgenogramów zębowych dokonano pomiarów wysokości wyrostka zębodołowego metodą wizualną, używając rentegonwskiego wskaźnika kostnego Engelbergera. Rateitschaka, Marthalera (ERM-Index). Pomiary te powtórzono na radiogramach wykonanych za pomocą systemu radiografii cyfrowej Digora. Porównanie metod wykazało tendencję do przeszacowania wysokości wyrostka zębodołowego metodą ERM - 46,67 proc. przypadków. Rzadziej dochodziło do niedoszacowania wysokości wyrostka zębodowłowego (8,89 proc.). Zgodność pomiarów obiema metodami stwierdzono w 44,44 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Visual measurements were made of the height of the dental alveolus on 45 dental radiographs using the radiological ERM-Index. These measurements were repeated on radiographs using the Digora digital radiography system. Comparison of the methods showed a tendency to overestimate the alveolar height with ERM in 46.67 p.c. of cases. More rarely was the height underestimated (8.89 p.c.). Agreement in results with both methods was obtained in 44.44 p.c. of cases.


  73/952

  Tytuł oryginału: Postęp w wykrywaniu przedklinicznych zmian nowotworowych piersi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Detectability of pre-clinical breast pathologies in own experience.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Podsiadło-Kleinrok Beata, Owsiański Gerard, Młynarczyk Szymon
  Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.36-44, il., tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i rozpoznawany jest zwykle w zaawansowanych stadiach choroby. Wprowadzenie przesiewowych badań obrazowych zwiększyło liczbę wykrywanych podejrzanych zmian subklinicznych, wymagających precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej. Celem pracy była ocena użyteczności biopsjii mammotomicznej (BM) zarówno pod kontrolą mammografii, jak i usg w wykrywaniu przedklinicznego raka piersi. Materiał i metodyka. Biopsję mammotomicznąą i ultrasonograficzną wykonano odpowiednio u 99 (grupa I) i 23 pacjentek (grupa II). Wyniki. W obu grupach wykryto zarówno przedinwazyjne, jak i inwazyjne niepalpacyjne raki piersi w grupie I - 12 proc., w grupie II - 13 proc.; hiperplazję atypową odpowiednio 17 proc. i 4,3 proc. W pozostałych przypadkach stwierdzono zmiany łagodne. Wnioski. BM jest metodą alternatywną do biopsji chirurgicznej, zwłaszcza dla zmian niepalpacyjnych, jest minimalnie inwazyjna, z niewielkim ryzykiem powikłań. Jest metodą ambulatoryjną zapewniającą dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently occurring malignancy among women in Poland usually detected at the advantages stage. The introduction of screening projects with the aim to detect this disease increased detectability of the pre-clinical lesions reqiuiring precise pathomorphological verifiication. Aim of the study was to evaluate the usefulness of mammotome biopsy (BM) guided by mammography and USG in the detection of the dectection of pre-clinical breast cancer. Material and methods. BM giuded by mammography and ultrasonography was performedd in 99 (group I) and 23 (group II) patients, respectively. Results. Pre-invasive and invasive non-palpable breast cancer was detected in 12 p.c. of group I patients, and in 13 p.c. of group II, atypical ductal hyperplasia in 17 p.c. and respectively and benign lesions in the remaining cases. Conclusions. BM is an alternative to open surgical biopsy, in detection of non-palpable lesions. It is minimally invasive method associated with low risk of complications. It can be performed on ambulatory basis, and ensures good cosmetics effects.


  74/952

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu karmienia na częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: Influence of breast feeding/cow's milk formula on frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants.
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Książyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu sposobu karmienia na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość rozpoznawania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego (o.ż.-p.) rozpoznawanego na podstawie badań dodatkowych: ultradźwiękowego, radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego, 24-godzinnego monitorowania pH przełyku. Badaniami objęto 58 niemowląt w wieku od 2 do 7 miesiąca życia (średnia wieku 4,9 mies., 33 chłopców i 25 dziewcząt). Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że sposób karmienia nie ma wpływu na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the influence of feeding, breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux (GER) diagnosed by ultrasound, radiology of the upper part of the gastrointestinal tract and 24-hour pH monitoring. We observed 58 infants aged from 2 - 7 months (mean age 4.9 months, 33 boys and 25 girls) no influence of feeding breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants was found.


  75/952

  Tytuł oryginału: Czy widoczny układ kielichowo-miedniczkowy w badaniu ultrasonograficznym u dzieci do 2 miesiąca życia jest dobrym markerem wady układu moczowego?
  Tytuł angielski: Is renal pelvis dilatation on postnatal sonograms in neonates and infants under 2 months of life a good marker of obstructive uropathies?
  Autorzy: Frącka Beata, Brzewski Michał, Roszkowska-Blaim Maria, Krzemień Grażyna, Kostro Izabela, Majkowska Zofia
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie wymiar przednio-tylny miedniczki (p.-t.m.) nerkowej w badaniach USG wykonanych u 428 noworodków i 217 niemowląt w 2 mies. życia przyjętych do szpitala z powodu posocznicy, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, przedłużonej żółtaczki, braku przyrostu masy ciała i prenatalnie stwierdzonego wodonercza. Do grupy z niewidocznym u.k.-m. zaliczono 583 (90,4 proc.), z widocznym 62 (9,6 proc.) dzieci. Wymiar p.-t.m. nie przekraczał 10 mm (podgrupa A) u 58,1 proc. dzieci, tylko u 16,7 proc. był objawem wady dróg moczowych, a u 70 proc. ustąpił samoistnie. Wymiar p.-t.m. ň 10 mm lub 10 mm z uwidocznionymi kielichami lub moczowodem (podgrupa B) był u 60,9 proc. dzieci objawem wady układu moczowego. Wnioski. Dzieci z miernym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa A) wymagają kontrolnych badań USG, a te ze znacznym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa B) badań diagnostycznych w kierunku wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: The anteroposterior diameter of the renal pelvis dilatation was analyzed by ultrasound performed in 428 newborns and 217 infants under 2 months of life, admitted to hospital because of sepsis, urinary tract infections, pneumonia, prolonged jaundice, failure to gain weight and antenatally diagnosed hydronephrosis. 583 (90.4 p.c.) of the children were included in the group lacking an apparent collecting system. The anteroposterior diameter was under 10 mm (subgroup A) in 58.1 p.c. of the children. Renal pelvic dilatation was a manifestation of urinary tract anomalies in 16.7 p.c. children only. It resolved spontaneously in 70 p.c. children an anteroposterior diameter of ň 10 mm or 10 mm but with apparent calyces or ureter (subgroup B) in 60.9 p.c. was a manifestation of urinary tract abnormalities. Conclusions: children with mildly dilated collecting systems (subgoup A) require follow-up with USG, children with severely dilated collecting systems (subgroup B) require further investigation to exclude urinary tract anomalies.


  76/952

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego. Sposoby rozpoznawania i leczenia].
  Autorzy: Górecki Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.83-84 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  77/952

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposure to ionising radiation. [P.] 1: Exposures to doses exceeding 0.5-1.0 Gy.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W warunkach współczesnych różne grupy ludności mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego w miejscu pracy i w domach mieszkalnych. Omówiono prawdopodobne źródła tego zagrożenia oraz omawiane są skutki zdrowotne ekspozycji na względnie wysokie dawki promieniowania jonizującego, przekraczające 0,5-1,0 Gy. Autorzy przedstawiają typowe skutki deterministyczne takich ekspozycji, tj. przebieg i powikłania ostrej i przewlekłej choroby popromiennej oraz zmiany popromienne skóry i innych narządów.

  Streszczenie angielskie: Today, people can be exposed to a variety of radiological sources in both occupational and environmental settings. These exposure may lead to both deterministic as well as stochastic effects. In the first part of the article possible sources of the radiological threat and deterministic outcomes of the exposured to the relatively high doses of ionising radiation such as acute and chronic radiation syndrome as well as local injuries to skin and other organs are presented and discussed.


  78/952

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. [P.] 2: Exposures to low doses.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dotyczącej zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez promieniowanie jonizujące w warunkach współczesnych omówiono prawdopodobne skutki działania niskich dawek tego promieniowania. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat, autorzy krytycznie omawiają uwarunkowania oraz podają szacunki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych i potencjalnych zaburzeń genetycznych. Przedstawiono także możliwe zaburzenia psychiczne związane z rzeczywistym lub domniemanym narażeniem ludzi na działanie promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: In the second part of the article on ionising radiation-induced injuries stochastic effects of low-doses of radiation are described. Based on the recent data the authors review the underlying factors and provide estimates of the risk of the development of various malignancies and genetic abnormalities. In addition, possible psychological effects associated with the real or presumed exposures to ionising radiation are presented.


  79/952

  Tytuł oryginału: Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy.
  Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Stryjski Artur
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.16-20, il., tab., bibliogr. s. 19-20, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów poddanych radioterapii z pwodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Wivacult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the oral cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.


  80/952

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rozpoznawania i leczenia raka gruczołu piersiowego.
  Tytuł angielski: Current status in diagnosis and treatment of breast cancer.
  Autorzy: Grodecka-Gazdecka Sylwia
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.27-31, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Following the guidelines for early detection of breast cancer improves the chances that it can be diagnosed at an early stage and treated successfully. Diagnostic procedures are discussed in the paper, including two new device that can be guided by stereotactic methods, and the sentinel node biopsy. The usual treatments for breast cancer at each stage are then discussed. The main recommendations by EUSOMA are that breast units be established to diagnose and treat all women with breast cancer and that these be attended by multidisciplinary core staff, all specialising in breast disease, to provide care of breast cancer at all stages.


  81/952

  Tytuł oryginału: System komputerowej analizy obrazu scyntygraficznego tarczycy u chorych na nadczynność tarczycy leczonych radiojodem.
  Tytuł angielski: System of computerised analysis of the thyroid scintigrams in hyperthyroid patients treated with radioiodine.
  Autorzy: Dyszkiewicz Andrzej, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.45-52, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skomputeryzowany system oceny skuteczności leczenia radiojodem chorych na nadczynność tarczycy, oparty na analizie porównawczej rozkładu maksimów emisji w scyntygramach wykonanych przed i po leczeniu J131. Wydaje się, że system po uproszczeniu oprogramowania może być przydatny w praktyce lekarskiej.

  Streszczenie angielskie: Computerised system for analysis of radioiodine therapy efficacy in hyperthyroid patients was presented. The system is based on comparative analysis of maximal emission distribution recorded in scintigrams performed before and after the treatment. It seems that the system after improvement of its software will be for clinical practice.


  82/952

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
  Tytuł angielski: Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction.
  Autorzy: Charzan Robert, Urbanik Andrzej, Kozub Justyna, Wyrobek-Renczyńska Monika, Werewka-Maczuga Agnieszka
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.4-7, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Za pomocą spiralnego aparatu TK wykonano serie badań fantomu własnej konstrukcji, z doborem kolejnych kombinacji wartości skoku spirali, szerokości kolimacji i odstępu rekonstrukcji. Dla każdej kombinacji opracowano pośredni obraz 3D i docelowy obraz endoskopii wirtualnej fantomu. Obrazy porównano ze sobą oraz z rzeczywistym obrazem fantomu, określając wpływ powyższych parametrów badania na jakość obrazu w opcji endoskpoii wirtualnej; największe znaczenie dla doboru optymalnych parametrów ma ustalenie właściwej szrokości kolimacji. Do celów rekonstrukcji w opcji endoskopii wirtualnej, takich jak bronchoskopia, nie nadają się serie obrazów uzyskanych w badaniach TK z wykorzystaniem standardowych protokołów określających szerkość kolimacji na 8-10 mm; optymalnymi wydają się wartości szerokości kolimacji ok. 3 mm. Dobór skoku spirali i odstępu rekonstrukcji ma mniejsze znaczenie, optymalnymi wartościami wydają się odpowiednio 1 i 50 proc.

  Streszczenie angielskie: Using spiral CT scanner series of examinations of own construction phantom were performed, with selection of following combinations of pitch, collimation and reconstruction increment. For every above-mentioned combination an intermediate 3D image and a target virtual endoscopy image of phantom were worked out. Obtained images were compared to each other and to real image of phantom, defining an influence of above-mentioned parameters of CT examination for quality of obtained virtual endoscopy image. The most important for selection of optimal examinations parameters is setting proper collimation. Series of images obtained in CT examinations with standard protocols, using 8-10 mm collimation, are not suitable for reconstruction in virtual endoscopy option, as virtual bronchoscopy or colonoscopy - values of collimation about 3 mm seem to be optimal. Selection of pitch and increment is less imoprtant, adequately, values of 1 and 50 p.c. seem to be optimal.


  83/952

  Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
  Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  84/952

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie metodą rezonansu magnetycznego w guzach tkanek miękkich. Ocena charakteru (kierunku i intensywności) wzmocnienia guza.
  Tytuł angielski: Dynamic MRI in soft tissue tumours. Assessment of character (direction and enhancement ratio) of lesion enhancement.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.12-16, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniano dwa parametry dynamicznego badania MR: kierunek wzmocnienia guza (od obwodu do środka, od środka do obwodu, całość zmiany) oraz intensywność wzmocnienia obwodu guza w stosunku do centrum zmiany. Celem pracy było ustalenie przydatności dynamicznego badania MR w różnicowaniu guzów tkanek miękkich. Materiał stanowi 45 chorych z guzami tkanek miękkich. Stwierdzono wysoką czułość (96 proc.) i niską specyficzność (50 proc.) badania MR z oceną intensywności wzmocnienia guza. Zaobserwowano, że zmiany niezłośliwe (myositis ossificans, fibromatosis agressiva, haemangioma) trudne do różnicowania ze względu na swoją biologię, w żadnymz badanych przypadków nie wykazywały wzmocnienia od obwodu do centrum zmiany (typowego dla zmian złośliwych). Ustalono, że analiza sposobu (kierunku) wzmocnienia guza stanowi istotny element całościowej oceny badania MR w diagnostyce guzów tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: Two parameters of dynamic MR imaging have been assessed: the direction of enhancement (rim to centre, centre to rim or the whole lesion) and enhancement ratio (of the rim to center) of the soft tissue tumour. The purpose of the study was establishing the role of MR examination in differential diagnosis in soft tissue tumours. The matherial comprised 45 cases with soft tissue tumours. High sensitivity (96 p.c.) and low specificity (50 p.c.) of MR examination with assessing direction of enhancement was observed. It was pointed out that bening tumours like myositis ossificans, fibromatosis agressiva and haemangioma which are very difficult to distinguish from sarcomas never enhanced from rim to center. This type of enhancement direction was characteristic for malignant tumours. It was established that assessment of direction of tumour enhancement is very helpful in making diagnosis on the basis on MRI.


  85/952

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie mostka pasami bezpieczeństwa.
  Tytuł angielski: Seat-belt injures of the sternum.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.17-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doniesienie dotyczy własnych doświadczeń obrazowania uszkodzeń mostka przez pasy bezpieczeństwa u 10 chorych. Tylko jeden pacjent miał złamanie dwukrotne. Sonografia udowodniła swą przydatność złamań mostka w wyniku działania pasów bezpieczeństwa, szczególnie przy negatywnym wyniku radiografii. Metoda ta powinnna znaleźć szersze zastosowanie w rozpoznaniu tego typu uszkodzeń.

  Streszczenie angielskie: Our experience with imaging of seat-belt injures of the sternum in 10 patients is presented. Only one patient had double sternal fracture. US proved to help for the identification of sternal trauma by seat-belt specially in negative radiography. This method should be widespread in the diagnosis of the sternal injures.


  86/952

  Tytuł oryginału: Wartość ultrasonografii w diagnostyce urazów tkanek miękkich stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Value of ultrasound in the diagnosis of the soft tissue lesions of the knee.
  Autorzy: Dzianach Marcin, Juszkat Robert
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.20-23, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ultrasonograficzna ocena prawidłowych i uszkodzonych struktur stawu kolanowego oraz ocena skuteczności ultrasonografii w porównaniu z artroskopią. Badania przeprowadzono przy użyciu aparatu marki Elegra Siemens z głowicą o zmiennej częstotliwości 5,0 - 9,0 MHz u 30 zdrowych osób i 60 pacjentów z klinicznymi objawami uszkodzenia stawu kolanowego. U wszystkich chorych wykonano badanie artroskopowe. Wyniki badania usg w większości przypadków korelowały z obrazami artroskopowymi. Ultrasonografia jest efektywną i dokładną metodą diagnostyczną w ocenie urazów części miękkich stawu kolanowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate normal structures and lesions of the knee koint, to establish optimal ultrasound imaging procedures and estimation of ultrasound efficiency comparing with arthroscopy. The evaluation was carried out by Siemens Elegra scanner with 5,0 - 9,0 MHz transducer in 30 healthy individuals and 60 patients with clinical manifestation of the knee dysfunction. In all cases arthroscopy was performed. Results of US imaging usually corresponded with arthroscopy views. It is concluded that sonography is effective and accurate diagnostic method in the knee joint pathology.


  87/952

  Tytuł oryginału: Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego.
  Tytuł angielski: Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life.
  Autorzy: Gawlikowska Aleksandra, Czerwiński Florian, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Teul Iwona
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.24-26, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy byla ocena radiologiczna wielkości chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia w różnych okresach życia płodowego oraz ocena wpływu tych wielkości na powstawanie nasad kości śródstopia. Badania objęły 28 płodów: 14 męskich i 14 żenskich. Oszacowano szerokość i pola powierzchni chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że punkt kostnienia nasady otrzymują chrząstki o mniejszej powierzchni natomiast kostnienie chrząstek o powierzchni większej w życiu płodowym odbywa się z punktów kostnienia trzonu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of study was the roentgenometric estimation of the dimension of epiphysis of human's metatarsal bones in the different periods of fetal life. The research based on 28 human fetuses: 14 male and 14 female. Area and width of proximal and distal cartilage of metatarsal bones were assesed. The research showned that smaller cartilaginous gets epiphysis ossification centre, but bigger cartilaginous starts its ossification process from shaft ossification centre.


  88/952

  Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata, Chodowiec Edyta
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnego materiału (16 przypadków) i danych z piśmiennictwa omówiono obraz radiologiczny pierwotnego chłoniaka kości. Chłoniak kości, jako postać narządowa chłoniaka nieziarniczego, zajmuje szczególne miejsce wśród pierwotnych mięsaków kości z powodu znacznie lepszego rokowania i odmiennych metod leczenia. Wyodrębniono objawy radiologiczne występujące w badaniach obrazowych (wzrost naciekający, lokalizacja w trzonach i przy nasadach kości długich), które są przydatne w różnicowaniu chłoniaka z innymi pierwotnymi mięsakami kości. Podkreślono konieczność podjęcia próby różnicowania w oparciu o badania obrazowe, co ograniczy wykonywanie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Wykazano znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu i monitorowaniu leczenia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego uznano za uzupełniające w wybranych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 16 cases and literature data radiological image of primary lymphoma of bone is described. Primary lymphoma of bone is a special form of primary sarcomas of bone due to very good prognosis and special method of treatment. The radiological symptoms in imaging methods (permeating growth inside bone, localization in shaft and diaphysis of long bone) are described. These symptoms could help to differentiate primary lymphoma and other primary sarcomas of bone. Correct diagnosis made on the basis of imaging are necessary for choosing correct method of treatment and exlude surgery. The role of CT image in planning and monitoring therapy is underlined. MR imaging should be used only in special cases.


  89/952

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki obrazowej chłoniaka u biorców nerki przeszczepionej.
  Tytuł angielski: Posttransplant lymphoma in kidney recipients - diagnostic problems.
  Autorzy: Benendo-Kapuścińska Bogusława, Ragucka Beata, Chmielewski Włodzimierz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.33-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radiologiczne manifestacje posttransplant lymphoma we wszystkich metodach obrazowania są bardzo różnorodne i nieswoiste, co często jest powodem trudności diagnostycznych. Ostateczne rozpoznanie opiera się na ocenie klinicznej, laboratoryjnej, obrazowej i histopatologicznej. Przedstawiono cechy obrazu radiologicznego, pewne aspekty pzydatności oraz ograniczenia różnych metod diagnostyki obrazowej (radiografii konwencjonalnej, usg, TK, MR, scyntygrafii izotopowej) w wykrywaniu i wstępnym różnicowaniu zmian o charakterze posttransplant lymphoma u biorców nerki przeszczepionej.

  Streszczenie angielskie: This diagnostic problems with posttransplant lymphoma in transplanted kidney are presented. Posttransplant lymphoma manifestation is various and non-specific in all imaging methods (radiography, USG, CT, MR, scintigraphy). Final diagnosis is based on complex of clinical, radiological and histopatological finding.


  90/952

  Tytuł oryginału: Obraz okołobańkowych uchyłków dwunastnicy w sonografii.
  Tytuł angielski: Sonographic appearance of periampullar duodenal diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.37-41, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem artkułu jest scharakteryzowanie sonograficznych wzorców okołobańkowych uchyłków dwunastnicy. Poddano analizie wyniki usg 26 pacjentów i skorelowano z badaniami górnego odcinka przewodu pokarmowego i endoskopią. Dwie chore operowano. Wśród uchyłków wyłoniono 6 wzorców sonograficznych. Ważne jest odróżnienie tego rodzaju uchyłków od kamieni i gazu w przewodzie żółciowym wspólnym, od ropnia i zwapnień w trzustce, oraz od torbieli rzekomej trzustki i enterogennej, torbielowatej dystrofii dwunastnicy i krwiaka śródściennego dwunastnicy. Sonografię można stosowć do rozpoznawania okołobańkowych uchyłków dwunastnicy.

  Streszczenie angielskie: Tha aim of the study is to characterize the sonographic patterns of periampullar duodenal diverticula. The sonographic findings of 26 patients have beem analized and correlated with upper gastrointestinal tract x-ray examination and endoscopy. Two patients were operated upon. The diverticula were manifested as six different sonographic patterns. It is important to distinguish they from biliary stones, pneumobilia, parcreatic calcification, abscess and pseudocyst of the pancreas, enterogenic cyst, cystic dystrophy of the duodenum and intramural duodenal hematoma. Sonography is useful to the diagnosis of periampullar duodenal diverticula.


  91/952

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: diagnostyka usg.
  Tytuł angielski: Acute appendicitis: US in diagnosing.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Gałdyńska-Kawecka Maria, Bojko Stefania, Kamińska Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.42-44, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sonografia jest metodą obrazową zdolną potwierdzić lub wyłączyć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u chorych z bólami w prawym dole biodrowym. Zamierzeniem pracy jest dostarczenie nowych informacji odnoszacych się do diagnostyki usg tego stanu chorobowego.

  Streszczenie angielskie: Sonography is an imaging method to confirm or rule out acute appendicitis in patients with lower right quadrant. The purpose of this paper is to provide an update on new informations regarding the US in diagnosing this disease entity.


  92/952

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrasonograficzne bezobjawowych uchyłków jelita grubego.
  Tytuł angielski: Sonographic images of asymptomatic colonic diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.45-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem pracy jest opisanie sonograficznych obrazów uchyłkowych jelita grubego u osób bez dolegliwoścci jelitowych. Zmiany te u 19 pacjentów rozpoznano wcześniej na podstawie endoskopii i/lub wlewu doodbytniczego. Sądzić można, że jedynie nowy objaw bańki mydlanej można uznać za specyficzny dla uchyłkowatości okrężnicy. Inne wzorce mogą odpowiadać niewielkim zmianom zapalnych uchyłków, nawet przy braku objawów ze strony jelit i miejscowej bolesności.

  Streszczenie angielskie: The purpose our study is to describe the sonographic appearance of asymptomatic colonic diverticula. Previously, this changes have been recognized on endoscopy and barium enema in 19 patients. We believe that new pattern - the soap bubble sign-is only specific for asymptomatic colonic diverticulosis. Other patters may serve as a potential marker for little inflammatory process even in the absence of colonic dysfunction and local painless.


  93/952

  Tytuł oryginału: Videorentgenokinematograficzna ocena aktu połykania - wskazania i technika badania.
  Tytuł angielski: Videocinematography of swallowing act - indications and examination technique.
  Autorzy: Posio Violetta, Walecka Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.53-56, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwości radiologicznej oceny aktu połykania i jego zaburzeń. Opisano wskazania i technikę badania.

  Streszczenie angielskie: Authors present methods of radiological evaluation of swallowing act. Indication and examination techique were presented.


  94/952

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena porównawcza niskoosmotycznych środków cieniujących: lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml w arteriografii tętnic obwodowych.
  Tytuł angielski: Clinical comparative study of the low osmolar contrast media: lodixanol 320 mgl/ml and lohexol 350 mgJ/ml in peripheral arteriography.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szymańska Anna, Osuchowski Jacek, Mączka Alicja, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.57-60, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porównano lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml pod kątem ich wartości diagnostycznej i występowania objawów nietolerancji. Ocenę przeprowadzono na podstawie arteriografii tętnic kończyn dolnych w dwóch 30-osobowych grupach mężczyzn. U pacjentów w pierwszej grupie zastosowano lodixanol, w drugiej - lohexol. Odczucia bólu i gorąca są mniej nasilone po podaniu lodixanolu, niż po podaniu lohexolu. Oba preparaty nie wywołują niepożądanych objawów ubocznych. Zanotowano poprawę filtracyjności krwi pełnej po zastosowaniu lodixanolu. Pomimo mniejszej zawartości jodu, lodixanol cechuje taka sama wartość diagnostyczna, co lohexol. Wartość kliniczną lodixanolu oceniono jako większą niż lohexolu, ze względu na mniejsze nasilenie nieprzyjemnych doznań wywoływanych przez ten środek i korzystny wpływ na właściwości reologiczne krwi.

  Streszczenie angielskie: Lodixanol 320 mgl/ml was compared with lohexol 350 mgl/ml for evaluation of safety and efficacy in peripheral arteriography in two groups of 30 men. Patients from te first group received lodixanol, and patients from the second group - lohexol. Pain and heat sensations following lodixanol were milder than after lohexol. No adverse events occurred in either lodixanol, or lohexol group. An improvement of blood filtrability was recorded in patients receiving lodixanol. Both contrast agents provided good visualisation. Lodixanol was of equal diagnostic efficacy as lohexol despite it's reduced iodine content. The clinical value of lodixanol was judged to be better than lohexol on basis of reduced pain and heat sensations and better blood filtrability.


  95/952

  Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii.
  Tytuł angielski: System of computer medical database specialised for needs of radiology department.
  Autorzy: Chrzan Robert, Urbanik Andrzej, Wyrobek-Renczyńska Monika, Pawlik Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.61-64, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń z zakresu opracowania, wykonania i eksploatacji systemu komputerowej bazy danych, pracującej w środowisku sieciowym, specjalizowanej dla potrzeb placówki medycznej wykonującej badania obrazowe. Uzupełnieniem powyższego systemu jest urządzenie do automatycznego podpisywania wykonywanych zdjęć rentgenowskich, z wykorzystaniem danych personalnych pacjenta, wprowadzonych w trakcie rejestracji oraz układ akwizycji danych obrazowych z przystosowanych do tego urządzeń diagnostycznych, a także skanera zdjęć rentgenowskich. Zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonującego systemu komputerowej medycznej bazy danych dla celów zakładu radiologii możliwe jest z wykorzystaniem stosunkowo niewielkich środków. Powstały system i zdobyte doświadczenia mogą umożliwić w przyszłości rozbudowę i wykorzystanie istniejącej struktury nie tylko jako systemu RIS/HIS ale i systemu PACS.

  Streszczenie angielskie: The aim of study is to present own experience in the field of working out, making and exploatation of computer database system, functioning in network environment, specialized for needs of medical department, performing imaging examinations. The supplements of above-mentioned system are: a device for automatic signing of obtained X-ray films using patient's personal data inserted during registration and a device for acquisition of imaging data from adapted imaging modalities and a scanner of X-ray films. Designing a functioning computer medical database system for radiology department and putting it into practice is possible with using limited financial resources. Created system and acquired experience may enable development in future and making use of existing structure not only as RIS/HIS but also PACS.


  96/952

  Tytuł oryginału: Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu malarii.
  Tytuł angielski: Spontaneous splenic rupture in malaria.
  Autorzy: Szmigielski Wojciech, Kiliyanni Abdul Salim
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.65-66, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu malarii, wymagający leczenia splenektomią. Zwrócono uwagę na konieczność wnikliwego badania chorych z gorączką o nieustalonej przyczynie, którzy wcześniej podróżowali do rejonów endemicznych malarii. Podkreślono wagę USG i TK we wczesnym wykryciu tego zagrażającego życiu powikłania malarii.

  Streszczenie angielskie: A case of spontaneous splenic rupture in the course of malaria, requiring splenectomy is reported. The authors stress the necessity of a through examination of patients who travelled to regions where malaria is endemic and present with pyrexia of unknown origin. The role of ultrasonography and compurized tomography in the early diagnosis of this life-threatenig complication is discussed.


  97/952

  Tytuł oryginału: Lokalna fibrynoliza przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki.
  Tytuł angielski: Local fibrinolysis using recombinant tissue plasminogen activator in the treatment of acute central retinal artery occlusion.
  Autorzy: Szmigielski Wojciech, Nawaiseh Ibrahim Al
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.67-69, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostra niedrożność tętnicy środkowej siatkówki bardzo często kończy się całkowitą ślepotą jednego oka. Konwencjonalne zabiegi lecznicze są mało skuteczne. Przyjmuje się, że fibrynoliza może być skuteczna jeśli jest zastosowana w ciągu kilku godzin od wystąpienia objawów. Opisano przypadek ostrej niedrożności tętnicy środkowej leczonej w 25 godzin od wystąpienia objawów poprzez lokalną dotętniczą fibrynolizę przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu, w wyniku której uzyskano rekanalizację niedrożnych tętnic. Klinicznie stwierdzono częściowe przywrócenie widzenia. Autorzy uważają, że lokalna fibrynoliza może przynieść poprawę i jej próba może być podjęta nawet po 20 godzinach od wystąpienia nagłej utraty wzroku.

  Streszczenie angielskie: Acute central retinal artery occlusion frequently results in permanent unilateral blindness. Conventional therapeutic procedures are ineffective. It is assumed that fibrinolysis may be effective, if instituted within a few hours from the onset of symptoms. We report a case of acute ophtalmic and central retinal artery occlusion treated by local intraarterial recombinant tissue plasminogen activator twenty five hours after the onset of symptoms. This resulted in recanalisation of the occluded vessels. Clinically, there was partial recovery of vision. The authors believe that local fibrinolysis may be beneficial and could be attempted even more than twenty hours after acute loss of vision.


  98/952

  Tytuł oryginału: Stefan [Józef] Winnicki - pożegnanie nauczyciela [1929-2001].
  Autorzy: Brzewski Michał
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.76-77, il.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Winnicki
 • Stefan Józef 1929-2001


  99/952

  Tytuł oryginału: Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR'2001 - sprawozdanie.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J.
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.79
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  100/952

  Tytuł oryginału: Myocardial infarction in a female patient using oral contraceptives - a case report.
  Tytuł polski: Zawał serca u 29-letniej kobiety przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne.
  Autorzy: Janion Marianna, Wojtacha Piotr, Wożakowska-Kapłon Beata, Kurzawski Jacek, Klank-Szafran Monika, Ciuraszkiewicz Katarzyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.75-82, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiony opis choroby 29-letniej kobiety ze świeżym MI ścian dolnej w trakcie przyjmowania DŚA. Uzyskane w trakcie hospitalizacji wyniki badań klinicznych (echo, test wysiłkowy, ewolucja zmian w ekg) pozwoliły przypuszczać, iż u chorej nastąpiła samoistna reperfuzja naczynia zawałowego we wstępnym okresie leczenia. Analizując literaturę światową trzeba stwierdzić, iż stosowanie DŚA, szczególnie najnowszych (III generacji), jest stosunkowo bezpieczne u młodych kobiet i na ogół nie jest związane z istotnym ryzykiem wystąpienia MI. Sytuacja dość radykalnie ulega zmianie przy współistnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca. Wydaje się, iż DŚA działają wtedy w sposób synergistyczny z innymi czynnikami ryzyka, wyraźnie zwiększając u kobiet ryzyko wystąpienia świeżego MI. Podobna tendencja, w świetle literatury, występuje przy stosowaniu starszych generacji DŚA.


  101/952

  Tytuł oryginału: Right coronary artery-to-coronary sinus fistula diagnosed by echocardiography - a case report.
  Tytuł polski: Przetoka tętnicy wieńcowej do zatoki wieńcowej rozpoznana podczas badania echokardiograficznego.
  Autorzy: Tomaszewski Andrzej, Brzozowski Wojciech
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.83-88, il., bibliogr. 4 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  102/952

  Tytuł oryginału: Przetoki wieńcowe.
  Tytuł angielski: Coronary fistulas.
  Autorzy: Tomaszewski Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.93-95, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  103/952

  Tytuł oryginału: Zespół Ebsteina u 65-letniego pacjenta z napadowym migotaniem przedsionków i zespołem WPW.
  Tytuł angielski: Ebstein anomaly in a 65-year-old patient with paroxysmal atrial fibrillation and WPW syndrome.
  Autorzy: Bąkała Włodzimierz, Gniot Jacek, Monies Franciszek
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.112-114, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  104/952

  Tytuł oryginału: Angiogram miesiąca.
  Autorzy: Gil Robert, Gziut Aneta I.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.116-118, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  105/952

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie echogennego płynu owodniowego w ciąży donoszonej.
  Tytuł angielski: Clinical significance of echogenic amniotic fluid at term pregnancy.
  Autorzy: Malinowski Witold
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.120-123, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano analizy 9 ciąż w terminie porodu, w których w trakcie prenatalnego badania ultrasonograficznego stwierdzono obecność echogennego płynu owodniowego. Makroskopowa ocena płynu owodniowego uzyskanego drogą amniopunkcji lub w trakcie porodu wykazała, że w 4 przypadkach (44,5 proc.) płyn owodniowy był czysty, białawy, lekko opalizujący, w 4 przypadkach (44,5 proc.) stwierdzono obecność grubej warstwy mazi płodowej, a w 1 przypadku (11,0 proc.) obecność smółki. Z analizowanych 9 ciąż 8 noworodków urodziło się w stanie dobrym, a 1 w średnim.

  Streszczenie angielskie: Purpose: This study is aimed to determine the clinical significance of echogenic amniotic fluid. Material and methods: I surveyed 9 at term pregnancies in which the amniotic fluid was echogenic. Morphologic characteristics of maniotic fluid were assessed from samples taken at amniocentesis or upon delivery within one day after last sonographic examination. Results: In pregnancies with echogenic amniotic fluid, assessment revealed clear fluid in 4 cases (44,5 p.c.), vernix caseosa in 4 (44,5 p.c.), and meconium in 1 (11,0 p.c.). Conclusions: Echogenic amniotic fluid on prenatal sonography is not predicitve of fetal distress.


  106/952

  Tytuł oryginału: Rezonanas magnetyczny w diagnostyce prenatalnej.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance imaging in prenatal diagnosis.
  Autorzy: Wermeński Kamil, Wagiel Krzysztof, Bekiesińska-Figatowska Monika, Ceran Alicja, Walecki Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.142-149, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Autor omawia wartość metody rezonansu magnetycznego i jej miejsce w diagnostyce prenatalnej oraz znaczenie wyniku badania dla wyboru metod leczenia płodu i noworodka.

  Streszczenie angielskie: Author discusses methods of magnetic resonance imaging and in status in the prenatal diagnsosis as well as the impact of examination on the menagement plan for treatment of fetus and newborn.


  107/952

  Tytuł oryginału: Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych.
  Tytuł angielski: Comparison of clinical characteristics and results of surgical treatment in patients with squamous cell lung cancer before and after introducing of modern diagnostic methods.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek, Dyczek Sonia, Duda Krzysztof, Góralczyk Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.113-125, il., tab., bibliogr. 49 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca (PRP) przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych: tomografii komputerowej i ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1956-1996 operowano 1094 chorych (841 operowanych doszczętnie) z powodu PRP. Porównano cechy kliniczne, zaawansowanie raka oraz krzywe przeżycia 930 chorych operowanych przed (grupa A) i 164 chorych po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych (grupa B). Do obliczeń użyto programu STATISTICA Pl. 5.1. Wyniki. Chorych z grupy B cechowały średnio: starszy o 3 lata wiek, wyższa o 3 kg masy ciała, wyższy o 1 Body Mass Index (BMI) i dłuższy o 2 lata okres palenia. Nie uległa zmianie najczęstsza: długość wywiadu chorobowego (4 mies.) i obserwacji ambulatoryjnej 91 mies.) oraz średnia wykrytych guzów (5 cm). Tylko pobyt przedoperacyjny w szpitalu uległ skróceniu o tydzień. Ocena zaawansowania PRP na podstawie badania rtg powodowała zawyżanie odsetka chorych w IIIř, a ocena na podstawie KT - zaniżanie tego odsetka w stosunku do oceny histologicznej pTNM. Obserwowano obniżenie odsetka próbnych torakotomii z 24 do 15 proc. w grupie B oraz spadek śmiertelności szpitalnej z 7 do 5 proc. Długość całkowitego przeżycia pooperacyjnego uległa wydłużeniu w grupie B. Wnioski. Wprowadzenie nowoczesnych badań obrazowych wpłynęło na poprawę dokładności oceny zaawansowania PRP z czym wiąże się spadek odsetka próbnych torakotomii i wydłużenie czasu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Comparison of clinical characteristics and surgical treatment results in squamous cell lung cancer (SqCLC) patients before and following the introduction of modern diagnostic methods (MDM): CT and USG. Material and methods. The study group comprised 1094 SqCLC patients undergoing surgery (841 radical resections) during the years 1956-1996. We compared clinical features, stage of cancer and overall survival for both groups: A (930 patients) and B (164 patients) before and following the introduction of MDM. The STATISTICA PL 5.1 program was used. results. B group patients were 3 years older, presented with a larger body mass (by 3 kg) and body mass index (by 1) and smoked cigarettes for a period of 2 years longer. Their anamnesis period and prehospital observation didn't change (median 4 months and 1 month, respectively). The dimeter of the detected tumour also remained unchanged (5 cm). Only preoperative hospitalization shortened by 1 week. In comparison to the pathological evaluation (pTNM) the radiological-based assessment (group A) overestimated IIIř patient ratios, whereas the CT-based assessment (group B) underestimated IIIř. The ratio of exploratory thoracotomies (from 24 to 15 p.c.), and hospital mortality decreased (from 7 to 5 p.c.). The overall survival improved. Conclusions. The MDM introduction improved diagnotic accuracy, which resulted in: a decrease in exploratory thoractomy ratios and improvement in overall survival. Unfortunately, ...


  108/952

  Tytuł oryginału: Rak przełyku - ocena zmian przerzutowych do węzłów chłonnych szyi oraz jamy brzusznej w badaniu USG.
  Tytuł angielski: Esophageal carcinoma - ultrasonographic assessment of cervical and abdominal lymph node metastases.
  Autorzy: Ćwik Grzegorz, Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Zinkiewicz Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Wiesław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.150-159, tab., bibliogr. 28 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena węzłów chłonnych (cecha N/pN) szyi oraz w jamie brzusznej u choruch zakwalifikowanych do operacji usunięcia piersiowego odcinka przełyku z powodu raka. Ponadto oceniono skuteczność i czułość badania usg przy określaniu nowotworowo zmienionych węzłów. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 135 chorych, u których w latach 1992-2001 wykonano resekcję przełyku. Oceniano węzły szyjne i nadobojczykowe jako jedną grupę oraz węzły jamy brzusznej jako grupę drugą. Przy podejrzewaniu zmiany przerzutowej ocenę węzłów opierano o kryteria obejmujące wyraźną granicę węzła chłonnego, niejednorodność echogeniczną oraz podłużny wymiar węzła przekraczający 5 mm szyi i 10 mm w jamie brzusznej. Ostateczną weryfikacją podejrzenia zmian przerzutowych w węzłach była ich ocena histopatologiczna. Wyniki. Najczęstszym umiejscowieniem raka przełyku w naszym materiale jest środkowy odcinek - 95 chorych, podejrzenie nowotworowych węzłów szyi stwierdzono u 11 pacjentów (11,5 proc.), w górnej części śródpiersia na 13 chorych zmiany określono u 6 chorych, co stanowi aż 46 proc., natomaist w dolnym odcinku (27 chorych) - tylko u 2 osob (7,4 proc.). Przerzuty do węzłów nadbrzusza najczęściej występowały w raku dolnego odcinka przełyku - 48 proc., a środkowego odcinka 27,4 proc. Ocena usg węzłów zarówno szyi, jak i jamy brzusznej ma wysoką swoistość wynoszącą 98,3 proc. i 93,1 proc. Czułość metody wysoka w ocenie węzłów szyi - 89,5 proc., mniejsza przy ocenie węzłów nadbrzusza - ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the assessment of cervical and abdominal lymph nodes (feature N/oN) in patients qualified towards thoracic oesophagectomy due to oesophageal cancer. We also estimated the accuracy and sensitivity of US in qualifying metastatic nodal changes. Material and methods. The study group comprised 135 patients who underwent oesophagectomy between 1992-2001. Cervical and supraclavicular nodes were assessed as the first group, and abdominal lymph nodes - as the second group. When suspecting nodal metastatic changes we adopted the following assessment criteria: a well-defined boundary of lymph node, inhomogeneous internal echoes and a long nodular diameter, exceeding 5 mm in the neck and 10 mm in the abdominal cavity. Preliminary assessment of lymph nodes was verified by the histopathological examination of removed specimens. Results. In most cases oesophageal cancer was located in the middle section - 95 patients, out of which in 11.5 p.c. there was suspicion of cervical lymph node metastases. In 13 patients with cancer of the upper section cervical metastatic changes were found in 6-46 p.c., and amongst 27 cases of lower section cancer only 2 subjects (7.4 p.c.) presented changes. Epigastric lymph node metastases were most often found in patients with carcinoma of the lower section of the oesophagus - 48 p.c., and of the middle section - 27.4 p.c. US estimation of both neck and abdominal cavity lymph nodes is characterized by an increased ...


  109/952

  Tytuł oryginału: Udar niedokrwienny mózgu u chorej z napadowym migotaniem przedsionków. Leczenie fibrynolityczne. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Acute ischaemic stroke treated with thrombolytic therapy in a 73-year-old woman with recurrent atrial fibrillation - a case report.
  Autorzy: Dworakowski Rafał, Mierzejewski Leszek, Gąsecki Dariusz, Zapaśnik Andrzej, Koprowski Andrzej, Gałąska Rafał, Nyka Walenty, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.316-319, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Acute ischemic stroke is one of the major public problems in developed countries and one of the main causes of death and invalidity. Although there is some evidence that ischaemic stroke could be treated more aggressively, majority of physicians continue to use conservative therapy. In this report we describe a case of a 73-year-old female with recurrent atrial fibrillation in whom conversion to sinus rhythm was complicated by acute embolic stroke. Following computerised tomography results confirming ischaemic stroke, thrombolytic treatment was successfully administered. Diagnostic and therapeutic aspects of acute ischaemic stroke complicating atrial fibrillation are discussed.


  110/952

  Tytuł oryginału: Trudności w różnicowaniu tętniaka rozwarstwiającego aorty i ostrego zapalenia osierdzia.
  Tytuł angielski: Difficulties in differential diagnosis of aortic dissection and acute pericarditis - a case report.
  Autorzy: Początek Karol, Nowosad Halina, Derkacz Arkadiusz, Węgłowski Jan, Słonina Joanna, Arkowski Jacek, Wawrzyńska Magdalena
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.321-324, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy trudny diagnostycznie przypadek 47-letniego pacjenta z ostrym bólem w klatce piersiowej. Diagnostyka oparta m.in. na badaniach radiologicznych i echokardiograficznych pozwoliła obalić wstępne rozpoznanie tętniaka rozwarstwiającego aorty. W trzecim dniu hospitalizacji przedstawiono diagnozę ostrego zapalenia osierdzia.

  Streszczenie angielskie: A case of 47-year-old male with severe chest pain is presented. Aortography, transesophaheal echocardiography and computerised tomogrphy did not show aortic dissection. On the third day of hospitalisation the diagnosis of acute pericarditis was established based on clinical, electrocardiographic and echocardiographic data.


  111/952

  Tytuł oryginału: Śluzak prawego i lewego przedsionka (dwustronny).
  Tytuł angielski: Biatrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Dyk Wojciech, Michałek Piotr, Kuśmierczyk Mariusz, Kotliński Krzysztof, Hołdrowicz Michał
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.325-326, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny ze śluzakiem prawego i lewego przedsionka. Głównymi dolegliwościami chorego była duszność przy niewielkich wysiłkach i zasłbnięcia. Śluzak został rozpoznany w badaniu echokardiograficznym. Omówiono przebieg leczenia operacyjnego chorego.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55-year-old male with pulmonary emphysema, dyspnea and recurrent syncope is presented. A biatrial myxoma was diagnosed by echocardiography. The patient underwent successful surgical operation in extracorporeal circulation.


  112/952

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznaniu tętniaka aorty piersiowej.
  Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of aneurysm of the descending thoracic aorta.
  Autorzy: Lisowska Anna, Korecki Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.346-347, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  113/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa.
  Autorzy: Pruszyński Bogdan
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.193-196, 206
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/952

  Tytuł oryginału: Dotylne przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego.
  Tytuł angielski: Dorsal temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Krakowiak Krzysztof, Dąbrowska Monika, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udoskonalenie rozpoznawania dotylnego przemieszczenia krążka ssż. Badania kliniczne oraz badania metodą MR przeprowadzono u 4 chorych, u których rozpoznano dotylne przemieszczenie krążka ssż. zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu oraz u 10 chorych, u których występowało dotylne przemieszczenie krążka tylko w rozwarciu. Stwierdzono, że należy wyróżnić częściowe i całkowite oraz proste i złożone dotylne przemieszczenie krążka zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu. Dotylne przemieszczenie krążka w maksymalnym zaguzkowaniu zębów zanotowano w 5 (17,8 proc.) na 28 badanych ssż. Było ono połączone we wszystkich tych stawach z doprzednim przemieszczeniem głowy żuchwy. Dotylne przemieszczenie krążka w rozwarciu stwierdzono w 20 (71 proc.) stawach. Opuszczanie żuchwy w granicach 45 do 60 mm zanotowano u 7 (50 proc.) chorych. W jednym przypadku stwierdzono obustronne nawykowe zwichnięcie żuchwy. Miejscowe leczenie przyczynowe dało w 7 (50 proc.) przypadkach ustąpienie bólu, w pozostałych 50 proc. uzyskano znaczącą poprawę. Wskazane są dalsze badania nad dotylnym przemieszczeniem krążka ssż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to improve the diagnosis of dorsal TMJ disc displacement. Clinical and MR investigations were carried out in 4 patients in whom a dorsal disc displacement was diagnosed both in the intercuspal position and during opening and in 10 patients in whom a dorsal disc displacement occurred only during opening. It was found that partial and total, simple and compound dorsal disc displacement in the intercuspal position and during opening should be distinguished. Dorsal disc displacement in the intercuspal position was noted in 5 (17.8 p.c.) of the investigated 28 TMJs. Is was associated in all of these joints with an anterior condylar displacement. Dorsal disc displacement during opening was established in 20 (71 p.c.) joints. Mandibular opening from 45 to 60 was noted in 7 (50 p.c.) patients. In one case bilateral habitual mandibular luxation was noted. Local causative treatment of pain was effective in 50 p.c., in the remaining 50 p.c. a remarkable improvement was achieved. Further investigations on dorsal TMJ disc displacement are indicated.


  115/952

  Tytuł oryginału: Optymalizacja tomograficznych badań komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego.
  Tytuł angielski: Scanning parameters selection and accuracy of linear measurements on CT for dental implant planning.
  Autorzy: Kubani Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.41-46, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych badań dodatkowych w implantologii są badania radiologiczne. W chwili obecnej tomograficzne badania komputerowe są źródłem dostarczjącym implantologowi najwiecej informacji. Celem pracy było określenie wiarygodności pomiarowej tomografii komputerowej osiowej i spiralnej w rekonstrukcji dental i wielopłaszczyznowej (MPR) oraz subiektywna ocena jakości obrazu uzyskanego ze skanu spiralnego pitch 1 i 2 w porównaniu ze skanem osiowym. Przeprowadzono badania doświadczalne i kliniczne. W badaniach doświadczalnych wykorzystano preparaty mokre i suche kości czaszki. W badaniu klinicznym poddano ocenie porównawczej 30 zdjęć tomograficznych osiowych i spiralnych. Wykonano pomiary przewidywanego łoża wszczepu, które porównano z wartościami faktycznymi. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. We wnioskach stwierdzono szczególną przydatność tomograficznego badania komputerowego pitch 2 oraz rekonstrukcji MPR w planowaniu złożonego leczenia implantologicznego.

  Streszczenie angielskie: Radiographic studies are of utmost importance for preoperative dental implant planning. In each case it should be appropriately selected to provide the maximum information with the minimum exposure of patient to radiation. The aim of the study was the evaluation of linear measurements accuracy in CT pitch 1 and 2 spiral scans and MPR reconstruction. An experimental and clinical study was conducted. In experimental part cadaver heads were used. Bone volum of the selected implant site was assessed. In clinical part 30 CT axial and helical scans were compared. In the study Elscint Tiwn scaner was employed. Results: The study demonstrated that imaging of entire course of the lower alveolar nerve canal, the flor of the maxillary sinus orthe nasal cavity as continuum ofers subiective benefis. Application of multiplaner reconstruction (MPR) allows accurate determination of the measured site and axis. In the MPR reconstruction measurement is not burdened with any error.


  116/952

  Tytuł oryginału: Single photon emission tomography in radioimmune imaging of diabetic foot infection.
  Autorzy: Bohchelian H. A., Klisarova A. D., Koeva L. A.
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate the clinical efficacy of single photon emission computer tompgraphy (SPECT) in combination with planar radioimmune and methylene-diphosphonate (MDP) - scintigraphic imaging of diabetic foot infection. The study group comprised 32 patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. All patients had diabetic foot ulceration with possible infection. All patients underwent clinical, bacteriological, X-ray and radioisotopic examination. Biochemical and instrumental investigation was carried out to estimate the degree of glycaemic control and available chronic diabetic complications. X-ray examination included radiographs centered on the foot lesion. All patients underwent bone scintigraphy with 370 MBq Technetium-99m-MDP (Tc-99m-MDP) three hours after injection in 3 projections (AP; LAO; RAO). Radioimmune planar imaging was performed by immunoscintigraphy with Tc-99m conjugated with monoclonal antigranulocyte antibody (MAB) BW 250/183. Immunoscintigraphy was performed 4 and 24 hours after administration of 740 MBq Tc-99m-MAB BW 250/183. In positive planar immunoscintigraphic cases and necessity of precise localization of inflammatory process - single photon emission computer tomography was performed. Final diagnosis - osteomyelitis was verified by bacteriological cultures and a long term follow up. Twenty two true positive cases, eight true negative cases, one false positive case, one false negative case were established. The sensitivity of the applied method for detection of osteomyelitis was 94 p.c., specificity 92 p.c., diagnostic accracy 93 p.c...


  117/952

  Tytuł oryginału: Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u noworodków.
  Tytuł angielski: Prevention of neonatal hip dysplasia.
  Autorzy: Popko Janusz, Kossakowski Dariusz, Szczepański Marek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.28-30, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Congenital dysplasia of the hip is the most frequent skeletal malformation. In Poland its prevalence in the child population is estimated at about 10 p.c. Nowadays, neonate hip ultrasonography is a basic, commonly accepted method of hip dysplasia diagnosis. Unfortunately, accessibility of ultrasonographic examinations is still far from generality. Neonate hip prevention has been performed in the Outpatient Orthopedics Department at the Children's Teaching Hospital in Białystok since autumn 1990. Clinical examination and ultrasonography are routinely done in referred neonates. A gradual increase in reference range is being observed in recent years, with about 80 p.c. of neonatal born at the Clinical University Hospital in Białystok. The incidence of dysplasia requiring hospital treatment is decreasing systematically. Our prevention program seems to be successful, because between 1999 and 2000 we did not find any late diagnosed hip dysplasia requiring surgical treatment.


  118/952

  Tytuł oryginału: Zespół wysiękowo-naczyniówkowy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uveal effusion syndrome - case report.
  Autorzy: Korporowicz Danuta, Sikorska Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.55-58, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The history and clinical findings of 60-year old man with effusion syndrome are presented. The uveal effusion syndrome typically affects healthy middle age men and causes recurrent, spontaneous, serous retinal and cliochoroidal detachments which, often results in significant visual impairment. In addition, to the general clinical examinations, indirect ophtalnoscopy, fundus fluorescein angiography, ultrasonography and MRI are used to make definitive diagnosis. Annular cilio-choroidal detachment, shifting non- rhematogenous retinal detachment, unremarkable inflammation in the anterior segment and normal intraocular pressure are the key features of the idiopatic uveal effusion syndrome. The fundus change is characterized by the "leopard-sport".


  119/952

  Tytuł oryginału: Dynamic magnetic resonance imaging in soft tissue tumors - assessment of the diagnostic value of tumor enhancement rate indices.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.MT53-MT57, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Dynamic MRI is routinely used in the diagnosis of soft tissue tumors to supplement static imaging. The aim of our study was to assess the diagnostic value of dynamic MRI using the coefficient of total tumor enhancement expressed as per cent (tec p.c.) and the tumor enhancement rate coefficient expressed as per cent per minute (erc p.c./min), and to make a comparative analysis of the sensitivity and specificity of both parameters. Material/Methods: The material consisted of 45 patietns (30 sarcomas, 15 non-malignant lesions). The age of the pateitns was 16-64 years. The MRI was done using an Elscint 2T unit, applying gradient echo techniques. The coefficient of total contrast enhancement (tec p.c.) and the tissue enhancement rate (erc p.c./min) were calcuatated. The limit values were determined for dividing the tumors into sarcomas and non-malignant lesions. The sensitivity and specificity of MRI were calculated and compared using both indices. Results: Dynamic MRI with calculation of erc p.c./min and tec p.c. makes it possible to differentiate between sarcomas and non-malignant lesions. Conclusions: The erc p.c./min was a more sensitivie than tec p.c. differentiating parameter in the diagnosis of soft tissue tumors.


  120/952

  Tytuł oryginału: Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym.
  Tytuł angielski: Doopler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patietns with systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Szyszko Andrzej, Leszczyński Piotr, Klama Kamilla, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu tocznia układowego (SLE) często występuje subkliniczne zajęcie mięśnia serca. Cel pracy: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory (LV) serca u chorych na toczeń układowy (SLE) za pomocą echokardiografii dopplerowskiej. Materiał i metoda: Badaniami objęto 30 chorych z SLE (29 kobiet i 1 mężczyznę, w wieku śr. 39 ń 9 lat), u których nie stwierdzano cech jawnej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności skurczowej LK, płynu w jamie osiredzia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (19 kobiet i 1 mężczyzna, w wieku śr. 39 ń 10 lat). U wszystkich wykonano badanie ECHO 2D, M-mode i dopplerowskie. U 7 chorych rozpoznano toczeń aktywny. U 17 chorych metodą ELISA oznaczono poziom przeciwciał antykardiolipinowych. Wyniki: Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną u chorych z SLE była obniżona maksymalna prędkość fali wczesnego napełniania (peak E) (0,67 ń 0,19 vs. 0,87 ń 0,13 m/s; p 0,02), zwiększona maksymalna prędkość fali późnego napełniania (peak A) (0,66 ń 0,13 vs. 0,59 ń 0,09 m/s; p 0,05) i zmniejszony stosunek E/A (E/A) (1,05 ń 0,27 vs. 1,49 ń 0,24; p 0,24; p 0,05). Dodatkowo przedłużony był czas rozkurczu izowolumetrycznego u chorych z SLE (IVRT) (96,3 ń 18,6 vs. 79,5 ń 12,9 ms; p 0,001). Porównując chorych z aktywnym i nieaktywnym SLE stwierdzono istotnie mniejszy stosunek E/A (odpowiednio: 0,86 ń 0,19 vs. 1,09 ń 0,29; p 0,02) i istotnie bardziej wydłużony IVRT (odpowiednio: 108,6 ń 12,1 vs. 92,6 ń 18,8 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Subclinical myocardial involvement frquently occurs in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Aim of the study: The aim of the study was to assess diastolic function of the left ventricle in pts with SLE and no overt heart disease nor epicardial effusion. Material and methods: 30 pts with SLE (29 women, one man; mean age 39 ń 9 yrs) and 20 age and sex-matched control subjects (19 women, one man; mean age 39 ń 10) underwent M.-mode, 2D and pulsed Dopler echocardiography. LV systolic function was normal. In 7 pts SLE was active. In 17 pts anticardiolipin antibodies were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Compared with the control group, pts with SLE had reduced peak early diastolic flow velocity (peak E) (0.67 ń 0.19 vs. 0.87 ń 0.13 m/s; p 0.02), increased peak late diastolic flow velocity (peak A) (0.66 ń 0.13 vs. 0.59 ń 0.09 m/s; p 0.05) and reduced peak E to peak A ratio (E/A) (1.05 ń 0.27 vs. 1.49 ń 0.24; p 0.05). In addition, the isovolumic relaxation time (IVRT) was significantly prolonged in pts, with SLE (96.3 ń 18.6 vs. 79.5 ń 12.9 ms; p 0.001). COmparing active to non-active SLE pts we found significantly decreased E?A ratio in active pts (0.86 ń 0.19 vs. 1.09 ń 0.29; p 0.02) and significantly prolonged IVRT (108.6 ń 12.1 vs. 92.6 ń 18.8 ms; p 0.02). We did not observe association of abnormal left ventricular diastolic filling pattern with disease duration, treatment and anticardiolipin ...


  121/952

  Tytuł oryginału: Assessing the vascular-stromal coefficient in patients with benign prostatic hyperplasia or prostate cancer using transrectal ultrasonography and power Doppler analysis.
  Autorzy: Dobrowolski Z., Jaszczyński J., Drewniak T., Habrat W.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.601-603, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives. To assess a coefficient of theprotatic blood supply in patietns with prostate cancer or benign prostatic hyperplasia (BPH), and thus improve the diagnostic and prognostic variables needed to evaluate patients with prostate cancer. Patietns and methods. The vascular-stromal coefficient was defined as the ratio of the blood vessel surface area and the surface area of the prostate, using power Doppler functions and transrectal ultrasonography. The index was calcualted for the plane of the prostatic surface from the apex to the widest points of the peripheral zone, and for the plane across the highest density of blood vessels in the transition zone. A micobubble contrast agent was used to intensify the acoustic signals from prostatic vessels. The images were reconstructed in three dimensions. In all, 61 patietns with BPH and 32 with confirmed prostate cancer were examined, and compared with a control group of young men. Results. In the horizontal plane crossing the apex of the prostate, the vascular-stromal coefficient was 0.0054 for the controls, 0.0072 for BPH and 0.0067 for cancer. At the level of the highest density of blood vessels the respective values were 0.0083, 0.038 and 0.029. The respective values for the first plane after using the contrast agent were 0.025, 0.092 and 0.0365, and in the second level 0.04, 0.15 and 0.14. Conclusion. The vascular-stromal coefficient measured at both levels was higher in patietns with BPH than in those with cancer or than in the controls. The prostatic vascular system can be computer-reconstructed in three dimensions, allowing an evaluation of asymmetry and other vascular abnormalities...


  122/952

  Tytuł oryginału: Vascular angiographic asymmetry on three-dimensional transrectal power Doppler ultrasonography in patients with organ-confined prostate cancer.
  Autorzy: Dobrowolski Z. F., Jaszczyński J., Drewniak T., Habrat W., Kusionowicz J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.614-615, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess whether organ-confined prostate cancer not detected on routine transrectal ultrasonography (TRUS) can be detected using threedimensional (3-D) power Doppler methods. Patients and methods. A preliminary trial of the use of TRUS with 3-D power Doppler image reconstruction was conducted in 116 patients being evaluated for lower urinary tract symptoms. Using a microbubble enhancing agent, a adequate horizontal plane allowed the simultaneous visualization and assessment of the symmetry of echogenicity and vascularization of the peripheral area of both prostate lobes, which is not possible in standard TRUS. The peripheral zone vascular asymmetry in the horizontal plane was also assessed retrospectively n those patients with pT2a,b prostate carcinoma. Results. Stage pT2a,b prostate carcinoma was confirmed in 26 patients; in this group, two independent investigators confirmed the vascular asymmetry between the left and right peripheral zone, in the horizontal plane, in 22 patients, giving a sensitivity of 85 p.c. Conclusions. Vascular asymmetry allows guided biopsy in lesions that are invisible using standard TRUS. Microbubble agents are an effective method of increasing the acoustic signals from small vessels of the prostate.


  123/952

  Tytuł oryginału: Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu.
  Tytuł angielski: Patomechanism, symptomatology and diagnostics of blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.7-12, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bllow-out fracture of the orbit is afracture of the orbital floor, medial wall or both with intact inferior orbital margin. Hydraulic patomechanism of blow-out fracture of the orbit is accepted according to Smith and Regan (presented in 1957). There are typical symptoms of blow-out fracture: 1) postraumatic diplopia, 20 enophtamos, 30 infraorbital nerve hypoesthesia, 4) restricted passive eyeball motility (positive traction test). Preoperative diagnostic of patients with blow-out fracture of the orbit includes: clinical examination, ophthalmologic examination, radiological examination, other examinations (electromyography of eyeball muscles, neurological examination).


  124/952

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych.
  Tytuł angielski: Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Zadora Radosław, Michalska Anna, Różyło Teresa Katarzyna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.14-17, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the evaluation of effectiveness of digital radiograms in detection of caries of proximal surfaces of posterior teeth in locations difficult to reach in clinical examination. There were studied 100 patients (68 women and 32 men) in the age from 20 to 50 yeras in whom there were evaluated the approximal surfaces by means of clinical and radiological examinations using Digora digital radiography tools. It was stated that radiological examination was an important element in diagnostics of teeth surfaces that are difficult to reach in clinical examination. However, in questionable cases digital radiography is a significant aid.


  125/952

  Tytuł oryginału: Radiation enteritis.
  Tytuł polski: Popromienne zapalenie jelita.
  Autorzy: Steward M. A., Habba S., Haboubi N.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.7-15, bibliogr. 39 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono znaczenie kliniczne popromiennego zapalenia jelita. Przedstawiono biologię i patologię uszkodzenia popromiennego, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji kliniczno-patologicznych. Omówiono zespoły kliniczne popromiennego zapalenia jelita i metody ich leczenia. Przestawiono też przyszłe możliwości poprawy wyników leczenia w odpowiednim środowisku klinicznym.

  Streszczenie angielskie: The clinical significance of radiation enteritis is discussed. The biology and pathology of radiation injury is highlighted paying particular attention to the importance of recognising clinico-pathological correlation. Clinical syndromes of radiation enteritis and their respective management are elucidated, with a view to looking at future improvements in treatmetns in an appropriate clinical setting.


  126/952

  Tytuł oryginału: Long-term results of surgical treatment in ulcerative colitis.
  Tytuł polski: Odległe wyniki leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław, Ciesielski Adam, Zawadzki Jan Jakub, Wejman Jarosław, Sudoł-Szopińska Iwona
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.40-55, tab., bibliogr. 30 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ocenę retrospektywną wyników leczenia 53 chorych z wrzodziającym zapaleniem jelita grubego (wzjg), oeprowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w latach 1988-1999. W sumie wykonano 85 operacji z powodu choroby podstawowej oraz 38 z powodu powikłań. W okresie okołooperacyjnym zmarły 3 osoby (5,6 proc.), w tym dwie z przczyn związanych bezpośrednio z chorobą podstawową (DIC i posocznica). Pacjentów oceniano po upływie minimum roku od ostatniej operacji - wykonywano badania endoskopowe i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy odbytu. Pooperacyjną jakość życia oceniano przy pomocy Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IVDQ). Zaplanowane badania przeprowadzono u 78,7 proc. chorych. Wyniki badań endoskopowych i histopatologicznych dobrze korelowały z klinicznym stopniem nasilenia zmian zapalnych zbiorników jelitowych u chorych po odtwórczej porktokolektomii. Łączna ocena zwieraczy odbytu przy zastosowaniu badań manometrycznych i endosonograficznych potwierdza ich dobrą kliniczną sprawność (średnia korelacja wyników -78,7 proc.) i powinna być brana pod uwagę przy kwalifikowaniu chorych do odpowiednich rodzajów zabiegów operacyjnych. W przypadkach operacji wykonywanych ze wskazań pilnych, zwłaszcza u wyniszczonych chorych, zalecamy wykonanie operacji wieloetapowych. Całkowita kolektomia z ...

  Streszczenie angielskie: We present a retrospective analysis of results of treatmetn of 53 patietns with ulcerative colitis (UC), operated on at the Dept. of General Surgery of the Center for Postgraduate Medical Training in Warsaw, Poland, sicne 1988 thru 1999. In total 85 surgical procedures have been performed due to the underlying illness and 38 procedures due to complications. In the postoperative period 3 patients died (5.6 p.c.), including 2 from causes directly associated with the underlying disease (disseminated intravascular coagulation and sepsis). Patients were evaluated at least one year after the last surgery. Endoscopic and histopathologic exams were performed to assess the bowel and manometric and endosongraphic exams were conducted to assess anal sphincters. Postoperative quality of life was evaluated using the Inflamatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Preplanned examinations were performed in 78.7 p.c. of patietns. The results of endoscopic and histopathologic examinations correlated well with clinical severity of inflammation of ileal pouch in patients after reconstructive proctocolectomy. Integrated evaluation of anal sphincters by manometric and endosonographic exams provides an adequate insight into their clinical competence (mean correlation of results - 78.7 p.c.) and should be considered when qualifying patients to particular operative procedures. In the case of emergency surgery, particularly in cachectic patients, we recommend staged procedures. Total ...


  127/952

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  128/952

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klinicznej ultrasonograficznej histerosalpingografii.
  Tytuł angielski: The estimation of the clinical utility of the hysterosalpingo-contrast-sonography.
  Autorzy: Kocyłowski Andrzej, Zalewski Jerzy, Polak Artur
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.51-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do tej pory podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce schorzeń macicy i jajowodów, a szczególnie w przypadkach niepłodnośći była histerosalpingografia rentgenowska. Wadami tej metody są obciążenie promieniowaniem rentgenowskim, bolesność badania, konieczność hospitalizacji pacjentek, ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej na kontrast jodowy. Od niedawna istnieje inna metoda pozwalająca na ocenę jamy macicy i jajowodów, szczególnie u kobiet z niepłodnością - ultrasonograficzna histerosalpingografia. Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonograficznej histerosalpingografii (HyCoSy) w diagnostyce klinicznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 106 kobiet diagnozowanych w latach 1998-2000 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkeigo Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i techniki badania pacjentki podzielono na 5 grup. Badania wykonano za pomocą aparatu USG wyposażonego w głowicę dopochwową o częstotliwości 7,5 MHz oraz głowicę sektorową brzuszną o częstotliwości 3,5 MHz. Do jamy macicy podawano roztwór 9,9 proc. NaCl ora Echovist 2000. Podczas badania HyCoSy stosowano cewnik do HSG lub Foleya nr 5, wprowadzany do jamy macicy. Wyniki. Otrzymane wyniki badania ultrasonograficznej histerosalpingografii porównywano z wynikami histerosalpingografii rentgenowskiej oraz z wynikami klasycznego badania ultrasonograficznego. Oceniono wizualizację jamy macicy i jajowodów za pomocą dwóch różnych środków cieniujących (lipo- i ...

  Streszczenie angielskie: Background. By now HSG has been the basic cisual examination in diagnosing uterus and oviducts diseases, especially regarding infertility. Among the disadvantaes of this method one will find X-radiation, painfulness of the method, hospitalization necessity, risk of allergic reaction to iodine solution. Recently there appeared a new method - HyCoSy, which allows to estimate uterus and oviducts, especially in regard to women with infertility. Objectives. The aim of the doctorate discourse was the estimation of utility HyCoSy in clinical diagnosis. Material and methods. The research was carried out on the group of 106 women, who were diagnosed in Department of Obsterics adn Gynecology Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Wrocław. The patients were divided into five groups, which differed in technique and kind of method of examination. They were examined by means of a transvaginal plummet (7.5 MHz frequency) and abdominal sector plummet (3.5 MHz frequency). 0.9 p.c NaCl solution and Echovist 200 were used as contrasts applied into uterus. During HyCoSy examiantion one used HSG catheter or Foley's catheter number 5, which was introduced into uterus. Results. Obtained results of the HyCoSy examination were compare with the results of HSG and classical ultrasonography. The effectiveness visualization of uterus and oviducts by means of two various contrasts (hypo- and hyperechogenic, i.e. 0.9 p.c. NaCl solution and Echovist 200) and two ways of picturing sex organs ...


  129/952

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce dróg żółciowych i przewodu trzustkowego.
  Tytuł angielski: Advances in bile and pancreatic ducts diagnosis.
  Autorzy: Sozański Tomasz, Badowski Roman, Sokolska Violetta, Moroń Krzysztof
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.113-119, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne metody diagnostyki dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Szczególnie uwzględniono metody nieinwazyjne: cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego i cholangiografię tomografii komputerowej oraz postępy w diagnostyce ultrasonograficznej. Przedstawiono techniczne aspekty, wskazania kliniczne i wartość diagnostyczną poszczególnych metod oraz towarzyczące im objawy uboczne, a także przeciwwskazania.

  Streszczenie angielskie: The newest trends for diagnosis of biliary and pancreatic ducts are presented in the paper with special attention to non invasive ones: magnetic resonance cholangiopancreatography, CT cholangiography and progress in ultrasound diagnostic procedures. We compare technical aspects, clinical and diagnostic value, side effects and contraindications of these methods.


  130/952

  Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
  Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  131/952

  Tytuł oryginału: Serce trójprzedsionkowe lewostronne.
  Tytuł angielski: Cor triatriatum sinistrum.
  Autorzy: Aleszewicz-Baranowska Janina, Tomaszewski Marek, Sabiniewicz Robert, Potaż Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.87-91, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną o bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwcji. U drugiego pacjenta dodatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i czę ściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne tej wady.

  Streszczenie angielskie: Echocardiographic visualization of cor triatiatium sinistrum diagnosed in two 3 years old boys is presented. In first case - it was isolated abnormality asymptomatic in 8 years follow-up. In case 2 - abnormality coexists with atrial septal defect and partial anomalous pulmonary venous return. Operation was performed with good anatomic and hemodynamic results. The role of echocardiography in diagnosis of cor triatriatum and anatomic types of this abnormality is presented.


  132/952

  Tytuł oryginału: Własna metoda echokardiograficznej oceny przemodelowania lewej komory u chorych po zawale serca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Sobkowicz Bożena; Akademia Medyczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii we Wrocławiu we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 120 s. : il., tab., bibliogr. 198 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  133/952

  Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  134/952

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w przebiegu choroby dyskowej w materiale Kliniki.
  Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Sokólski Bohdan, Zasacki Wojciech, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady leczenia chorych z przepukliną jądra miażdżystego, oceniono wartość nowoczesnych metod obrazowania oraz sposobu leczenia operacyjnego. Wyniki przedstawiono na podstawie leczenia operacyjnego 173 chorych w wieku od 13 do 73 roku życia. W leczeniu operacyjnym stosowano wycięcie jądra miażdżystego, usztywnienie międzytrzonowe w ostatnim okresie z użyciem koszyków międzytrzonowych celem odtworzenia wysokości międzytrzonowej. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia tym sposobem są zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The paper reviews procedures for treatment of intervertebral disc herniation in our Departament, evaluating modern scaning methods and surgical procedures. A total of 173 cases aged 13-73 years are presented. Discectomy was performed at surgerey, with recent cases also embarcing intervertebral spondylodesis with the use of cages to restore intervertebral diastance. Short-term follow-up of patients after surgery have been very encouraging.


  135/952

  Tytuł oryginału: Nowotwory nosogardła w materiale Oddzialu ORL Szpitala Zespolonego im. Perzyny w Kaliszu.
  Tytuł angielski: Cancers of nasopharynx in the material of ENT Department of Hospital in Kalisz.
  Autorzy: Bartnik Władysław, Bartnik-Krystalska Alicja, Gawron Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.255-257, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nosogardło jest punktem wyjścia dla wielu procesów rozrostowych będących nowotworami złośliwymi (n.z.) i nie złośliwymi. Na podstawie piśmiennictwa i 7 wlasnych przypafdków autorzy przedsytawiają trudności diagnostyczne. Podkreślają, że TK i MRI dopiero określają rozległość procesu. Mimo postępu w leczeniu RTG-terpia wyniki w leczeniu n.z. są skromne. Natomiast wczesne leczenie operacyjne w nowotworach niezłośliwych pozwala osiągnąć dobre rezultaty.

  Streszczenie angielskie: In the nasopharynx we can find malignant and non-malignant tumours. Authors present diagnostuc difficulties on the base of literature and seven own cases. CT and NMR is needed to describe infiltration. Basides new method radiotherapy and chemotherapy prognosis is poor. We have good results in early surgery in non-malignant tumours.


  136/952

  Tytuł oryginału: Karłowatość tanatoforyczna - prezentacja trzech pacjentów hospitalizowanych w PAIP w latach 1994-2000.
  Tytuł angielski: Thanatophoric dysplasia - three patients hospitalized in PAIP in 1994-2000.
  Autorzy: Kruczek Anna, Kruczek Piotr, Mitkowska Zofia, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.137-139, il., bibliogr. 8 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Karłowatość tanatoforyczna (KT) jest letalną dysplazją kostną powodującą znaczne zaburzenia proporcji ciała, skrócenie i deformację kości długich oraz niedorozwój klatki piersiowej prowadzący do zaburzeń wentylacji i wczesnego zgonu wśród objawów niewydolności oddechowej. Przyczyną choroby są zwykle powstające de novo dominujące mutacje genu receptora 3 czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR3). Najczęstsza z nich C742T prowadzi do zastąpienia argininy cysteiną w pozycji 248 łańcucha peptydowego (R248). Cel. Prezentacja obrazu klinicznego, radiologicznego i wyników diagnostyki molekularnej u pacjentów z KT hospitalizaowanych w PAIP w latach 1994-2000. Materiał: W omawianym okresie w PAIP hospitalizowano 3 dzieci z KT. Pacjenci byli przyjęci ze szpitali rejonowych w 1, 2, 19 dobie życia. Dwoje dzieci kierowano do PAIP z rozpoznaniem achondroplazji (Ach). Jedno dziecko pochodziło z ciąży prawidłowej, rozwiązanej o czasie cięciem cesarskim z powodu stwierdzonego badaniem usg dużego obwodu głowy płodu. Pozostała dwójka urodziła się przedwcześnie (34 Hbd) siłami natury. Jedna z ciąż była powikłana wielowodziem. Wszyscy pacjenci wymagali tlenoterapii, u dwójki stosowano wentylację mechaniczną (21 i 16 dni). Wszyscy pacjenci zmarli z powodu niewydolności oddechowej - średni czas przeżycia wynosił 29 dni. Metoda i wyniki: Rozpoznanie KT opierało się na obrazie klinicznym (nieprawidłowe proporcje, skrócenie i deformacja kończyn, niedorozwój klatki piersiowej, duża ...

  Streszczenie angielskie: Background: Thanatophoric dwarfism is a lethal bone dysplasia causing severe disturbances in body proportions, shortening and deformation of the long bones and maldevelopment of the chest leading to severe respiratory failure and early death. The disease is caused usually by de novo murtation in the gene of fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). Inheritance is autosomal dominant. The most common mutation C742T leades to substitiution of arginine by cysteine in 248 position of polypeptide (R248C). Goal: Presentation of clinical picture, radiological findings and molecular diagnostics in three patients with TD hospitalized in PAIP in 1994 - 2000. Patients: Three patients with TD were hospitalized in PAIP between 1994 and 2000. They were admitted in the 1st, 2nd, 19th day of life. Two patients were referred with diagnosis of achondroplasia. One newborn was born after uncomplicated pregnancy with cesarean section due to large head circumference found on prenatal USG. Two other newborns were born preterm (34 week of gestation), vaginally. One pregnancy was complicated by polyhyramnios. All patients required oxygen therapy, two were artifically ventilated (21 and 16 days). Three newborns died due to respiratory failure, average lenght of life - 29 days. Methods and results: The diagnosis was established based on clinical presentation (abnormal proportions, shortening and deformation of the extermities, meldevelopment of the chest, large cranium) and radiological ...


  137/952

  Tytuł oryginału: Biopsja igłowa płuca przez ścianę klatki piersiowej w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo.
  Tytuł angielski: Transthoracic needle lung biopsy in diagnosis of neoplasms of peripheral localisation.
  Autorzy: Piorunek Tomasz, Świerkocki Krzysztof, Cofta Szczepan, Młynarczyk Witold, Nowicka Małgorzata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.141-143, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biopsja płuca przez ścianę klatki piersiowej stanowi jedną z metod inwazyjnych, stosowanych w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo. Zastosowanie igły tnącej umożliwia uzyskiwanie stosunkowo dużych wycinków poddawanych ocenie histopatologicznej. W niektórych przypadkach może to mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej zmian o etiologii nienowotworowej w układzie oddechowym, gdzie do psotawienia rozpoznania niezbędna jest ocena materiału tkankowego (sarkoidoza i inne). Choroby te mogą w swoim przebiegu budzić podejrzenie zmian nowotworowych. Badania przeprowadzano w Klinice Ftyzjopneumonologii w Poznaniu od kwietnia 2000 r. do września 2001 r. u 20 chorych (15 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku 36-82 lat. Zabiegi wykonywane były pod kontrolą rentgenoskopii, przy użyciu igły tnącej. Materiał tkankowy poddano ocenie histopatologicznej. Potwierdzono występowanie raka płuca u 14 chorych (70 proc.). Rozpoznano po jednym przypadku twardziny układowej, szpiczaka mnogiego i ropnia płuca (łącznie 15 proc.). Nie uzyskano potwierdzenia histologicznego procesu chorobowego u 3 pacjentów poddanych biopsji (15 proc.). w 4 przypadkach wystąpiła odma opłucnowa bez potrzeby drenażu.

  Streszczenie angielskie: Transthoracic lung biopsy (TTLB) is an invasive method used in diagnosis of neoplastic lung changes of peripheral localisation. The use of cutting needle enables to obtain relative big samples for histopatology assessment. TTLB is especially helpful, when tissue assessment is required for differential diagnosis of neoplastic lung changes. The reported sensitivity of TTLB depends on the size of the lesion and is usually higher than 70 p.c. Pneumothorax is the most frequent complication but usually only requires drainage in a minority. The risk of pneumothorax appears to be influenced by variables related to the patient, the lesion localisation and its diameter, the technique performance and the experience of the physician. The aim of this study was to assess the usefulness of fluoroscopy guided transthoracic lung biopsy in the diagnosis of possible lung malignances. Between April 2000 and September 2001 in Department of Pulmonary Diseases University of Medical Sciences in Poznań lung biopsies were done in 20 patietns (15 male and 5 female) and their age varied from 36-82 years. Transthoracic lung biopsy were done with the use of cutting needle Monojet (Sherwood), 2,1 mm x 150 mm. There were different imaging techniques used in assessment of lung change character and localisation. All the patients had convetional chest radiographs (both posteroanterior and lateral films) performed, some tomograms or computed tomography of the chest. The procedures were performed in radiology laboratory after the patient was local anesthetic...


  138/952

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu wczesnego raka piersi.
  Tytuł angielski: The role of radiotherapy in the treatment of early breast cancer.
  Autorzy: Matuszewska Katarzyna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.156-161, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ radioterapii na wyniki leczenia chorych po amputacji piersi z powodu raka był przedmiotem badań klinicznych od wielu lat. Pierwsze z nich wskazywały na znaczne zmniejszenie częstości występowania nawrotów miejscowo-regionalnych, przy wątpliwym wpływie na czas przeżycia. Wyniki późniejszych badań randomizowanych wskazują jednak, że u chorych po amputacji piersi, które otrzymywały leczenie ogólnoustrojowe z powodu przerzutów do pachowych węzłów chłonnych, uzupełniająca radioterapia pozwala na zmniejszenie odsetka nawrotów miejscowo-regionalnych oraz wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Na poprawę wyników uzupełniającej radioterapii raka piersi wpłynęło z jednej strony upowszechnienie leczenia ogólnoustrojowego, z drugiej - poprawa jakości radioterapii. Ten drugi czynnik spowodował zmniejszenie częstości późnych objawów niepożądanych napromieniania, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, zwiększającej ryzyko zgonu u chorych napromienianych w czasach stosowania aparatury ortowoltowej. Radioterapia jest leczeniem obowiązującym u wszystkich chorych po oszczędzającym zabiegu chirurgicznym. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej i zachowanie piersi u ogromnej większości leczonych w ten sposób chorych. Wyniki badań randomizowanych potwierdziły zbliżone prawdopodobnieństwo przeżycia całkowitego u chorych leczonych z zachowaniem piersi i poddanych amputacji. U większości chorych po oszczędzającym zabiegu operacyjnym napromienianiem objęta jest ...

  Streszczenie angielskie: The influence of radiotherapy on the results of treatment of patients after mastectomy has been a subject of clinical trials for many years. Firs trials indicated a significant reduction of loco-regional recurrence rate, but the influence on survival was doubtful. Recent trials have clearly demonstrated that adjuvant radiotherapy improves the loco-regional control and prolongs overall survival in patients who received systemic treatment due to axillary lymph node metastases. The improvement in the results of adjuvant radiotherapy in breast cancer is possibly related to more common use of systemic treatment and better radiotherapy techniques. The latter factor decreased the frequency of late side effects of radiation therapy, particularly the coronary heart disease, which was the main reason of increased mortality observed in irradiated patietns in the era of ortovoltage equipment. Nowadays, breast cancer radiotherapy should be primarily carried out using megavoltage photons and electrons. Modern treatment planning techniques are obligatory, including radiation beam simulation and computer-aided dose calculations. The use of CT-scanning in treatment planning is sure to grow in importance in coming years, because maximal protection of normal tissues (e.g. heart and lungs) is especially important. The application of 50 Gy in 25 2-Gy fractions has been adopted as the standard prescription for ajuvant radiotherapy of large volumes (breast, chest wall, nodal areas). Breast ...


  139/952

  Tytuł oryginału: Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu bliznowców.
  Tytuł angielski: The role of post-operative radiotherapy in the treatment of keloids.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.170-172, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bliznowiec - łagodny nowotwór łącznotkankowy, rozwija się w następstwie rozległych urazów lub pod wpływem drobnych uszkodzeń skóry. Po kilkumiesięcznym okresie wzrostu przekształca sie w blade, twarde ognisko o nierównej powierzchni. Skłonność do powstawania bliznowców jest największa w obrębie klatki piersiowej, nadbrzusza, karku, ramion, płatków usznych i podudzi. Istnieje wiele metod leczenia bliznowców, takich jak śródtkankowe podanie traimcinolonu, opatrunki okluzyjne z fluorowanymi steroidami, iniekcje interferonu gamma. Po zastosowaniu każdej z tych metod leczenia częśtość nawrotów wynosi ok. 50 proc. Jeszcze niższą kontrolę miejscową uzyskuje się po chirurgicznym usunięciu bliznowca, po którym współczynnik nawrotów wynosi 50-100 proc. Leczenie badania dowiodły, że najskuteczniejszą metodą leczenia keloidów jest skojarzenie chirurgii z pooperacyjną radioterapią. Radioterapia zwykle rozpoczyna się w ciągu 24 godz. po wycięciu bliznowca. Stosuje się miękkie promienie Roentgena lub niską energię elektronów z zastosowaniem bolusa. Dawki rzędu 9-16 Gy podane są w 3-4 frakcjach po 3-4 Gy. Kontrola miejscowa keloidów po zastosowaniu leczenia skojarzonego jest wysoka i wynosi 73-97,6 proc.

  Streszczenie angielskie: A keloid scar is an excessive proliferation of connective tissue of the skin that develops as a consequence of an insult to the skin, usually a wound. Clinically, it presents as a reddish tumor that extends beyond a srugical or traumatic scar. The scar does not improve with time and, besides its unattractive visual effect, it causes tingling, burning, and pruritis, which can lead to substantial functional impediments. Keloids and hypertrophic scars present a major therapeutic dillema to the dermatologist because of frequent recurrences. The treatment of keloids by surgical excision alone has resulted in recurrence rates from 50-100 p.c. This has led to the development of many adjuvant therapeutic maneuvers. Therapeutic techniques tested include continuous pressure after surgery, corticosteroid injections, silicon gel. None of these methods have demonstrated real ability to prevent keloid recurrence; indeed, recurrence rates are above 50 p.c. Radiotherapy is the only treatment method that has demonstrated its effectiveness in preventing keloid scars, above all if they have been prevlously excised. Post-excisional radiation therapy for keloids has been shown to reduce the recurrence rate to 2-27 p.c. The technique for the teatment of keloids is relatively straight forward. The re-excision incision, plus a 1 to 2 cm margin, is treated. All suture sites should be included. Superficial 100 to 250 kV X-rays can be used, or 6 to 10 MeV electrons with 0,5 to 1,0 cm of bolus so that the most superficial tissues are not underdosed...


  140/952

  Tytuł oryginału: Radioterapia jako metoda leczenia paliatywnego przerzutów do kości.
  Tytuł angielski: Radiotherapy as a method of palliative treatment of bone metastases.
  Autorzy: Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.173-176, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z metod leczenia przerzutów do kości w przebiegu choroby nowotowrowej jest miejscowe napromienianie. W bólach kostnych o znacznym nasileniu, kiedy niesterydowe leki przeciwzapalene (NLPZ) i opioidy nie przynoszą oczekiwanego efektu, zastosowanie radioterapii u ok. 80 proc. chorych powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. Leczenie przerztów do kości stanowi znaczną część pracy wykonywanej w zakładach radioterapii, znajdując zastosowanie u ok. 40 proc. wszystkich napromienianych chorych. Klasycznymi wskazaniami do tej formy terapii są dolegliwości bólowe, dokonane złamanie patologiczne kości. Przerzut do kości bez towarzyszących dolegliwości bólowych lub zaburzeń neurologicznych może nie stanowić jednoznacznego wskazania do paliatywnej radioterapii w opinii niektórych badaczy. W przypadku złamania patologicznego kości długiej, w pierwszej kolejności winno się dążyć do jej zaopatrzenia chirurgicznego, a następnie w dalszej kolejności uzupełniająco napromieniać. Napromienianie ma na celu zniszczenie resztkowego nacieku nowotworowego pozostałego w loży pooperacyjnej, stwarzając warunki do uzyskania pełnego wygojenia złamania. Natomiast złamanie patologiczne w żebrach, mostku, kościach miednicy jest typowym wskazaniem do samodzielnej radioterapii. Ogólną zasadą lecenia chorych z przrzutami do kości winna być jak najmniesjza uciążliwość terapii (krótki czas leczenia, nieskomplikowane planowanie). Z tego też powodu przede wszystkim należy uwzględnić w ...

  Streszczenie angielskie: Bone system is one of the frequent sites of distant metastases of cancer. Bone metastases may cause pain and pathologic fractures, or even a cord compression syndrome with severe neurologic symptoms. Radiotherapy play in such case an important role in treatment apart surgery, chemotherapy, hormonal therapy, and bisphosphonathes. Treatment of bone metastases constitutes a significant proportion of the work load of raditherapy departments, approximately 40 p.c. Typical indications for radiotherapy are pain, pathological bone fracture, and prophylactic irradiation of bone metastases that could cause in spinal cord compression or fracture. The principle rule of management of patients with bone metastases should be the simplicity of treatment no additional side efefects in relation to expected short life of patients. Thus, single high-dose fraction plays an important role in irradiation of bone metastases. Currently the optimal schedule of fractionation and total dose are unknown, althouth probably the lowest optimal dose is 8 Gy. Such conclusion is based on results from few randomized trails which compared the treatment results of single fractionation of 8 Gy with other schedules as 6 x 4 Gy or 5 x 4 Gy. Lower single-dose of 4 Gy may play the some role in retreatment since produces overall response rate of 40 p.c. On the other hand, the high single-dose of 15-18 Gy does not give any advantage over moderate hypofractionation single fraction dose (8 Gy). In case of ...


  141/952

  Tytuł oryginału: Padaczka w przebiegu bezzakrętowości-olbrzymiozakrętowości w 1. i 2. roku życia - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Epilepsy in lissencephaly-pachygyria during the first two years of life - a case report.
  Autorzy: Sokołowska Dorota, Wendorff Janusz, Juchniewicz Barbara, Kreisel Jacek
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.65-75, il., bibliogr. s. 73-74, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest wadą migracji kory mózgowej powstałą między 9. a 13. tygodniem życia płodowego i będącą często przyczyną padaczki trudno poddającej się leczeniu. Cel. Celem pracy jest prezentacja rzadko rozpoznawanej wady migracji i wskazanie na możliwość różnorodnego przebiegu padaczki w dwóch pierwszych latach życia. Opis przypadku. Opisano przypadek bezzakrętowatości-olbrzymiozakrętowości rozpoznany w trzecim miesiącu życia na podstawie badania RM mózgu. U dziecka występowało znacznego stopnia opóźnienie rozwoju psychoruchowego, małogłowie, hipotonia i padaczka. Przedstawiono przebieg padaczki z ewolucją od napadów skłonów do padaczki z napadami wtórnie uogólnionymi z towarzyszącymi zmianami w EEG (od tzw. szybkiego wariantu hypsarytmii do zlokalizowanych, napadowych zmian w lewej półkuli). Zwrócono uwagę na różną podatność na leczenie padaczki towarzyszącej tej wadzie w dwóch pierwszych latach życia - u większości padaczka bywa oporna na leczenie, ale niekiedy poddaje się leczeniu, jak np. w naszym przypadku. Wnioski. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest rzadką przyczyną padaczki u niemowląt i małych dzieci. Przebieg padaczki wykazuje różnorodność zależną od stopnia dojrzałości o.u.n. i indywidualnej podatności na leczenie.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Lyssencephaly-pachygiria, a migration defect of the cerebral cortex which originates between the 9th and 13th week of foetal life, may cause epilepsy that is difficult to treat. Aim. The aim of the study is to present the rarely diagnosed migration defect and emphasise the variability of the course of epilepsy during the first two years of life. Description of the case. The authors present a case of lyssencephaly-pachygiria diagnosed at the age of three months on the basis of MRI of the brain. Serious delay of psycho-motor development, microcephaly, hypotonia and epilepsy occured in the child. The characteristic course of the epilepsy with secondary generalised attacks and accompanying EEG changes (from so-called fast variant of hypsarythmia to localised paroxysmal changes in the left hemisphere) is outlined. Attention is paid to changes in susceptibility to treatment in the first two years of life. Conclusions. Lyssencephaly-pachygyria is a rare cause of epilepsy in infants. The course of epilepsy has shown variability depending on the brain development and individual susceptibility to treatment.


  142/952

  Tytuł oryginału: Hamartoma podwzgórza w obrazie rezonansu magnetycznego u dwojga dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance appearance of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty - report of two cases.
  Autorzy: Podkowa Jacek, Sąsiadek Marek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.251-254, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki hamartoma podwzgórza u dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego rozpoznane w badaniu rezonansu magnetycznego (MR). U obojga dzieci w obrazie MR stwierdzono gładko konturowany twór zlokalizowany okołopodwzgórzowo, w sąsiedztwie dna komory III, izointensywny w stosunku do istoty szarej mózgu, nie wzmacniający się po podaniu kontrastu. Obraz ten jest dość charakterystyczny i wraz z objawami klinicznymi umożliwia ustalenie rozpoznania hamartoma. Omówiono postacie hamartoma podwzgórza, technikę badania MR w tych przypadkach oraz charakterystyczne cechy obrazu MR, pozwalające na różnicowanie z guzami nowotworowymi.

  Streszczenie angielskie: The authors descirbe two cases of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty, whih were diagnosed with magnetic resonance (MR). In both children MR revealed well-defined lesions in the parahypothalamic area, in the vicinity of the inferior wall of the third ventricle. It was isointensive to the grey matter and did not enhance after contrast administration. This appearance is quite typical and in connection with clinical findings allowed diagnosing hamrtoma. The authors discuss the types of hypothalamic hamartoma, MR technique in these cases and the features of MR appearance, which differentiate hamartoma from neoplastic tumors.


  143/952

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with combination of fibrynolysis and IIb/IIIa platelet inhibitor.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Żmudka Krzysztof, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Pieniążek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Gajos Grzegorz, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Pasowicz Mieczysław, Zorkun Cafer, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.1-6, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wykonanie przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) po wstępnym leczeniu kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa w celu osiągnięcia reperfuzji może łączyć najlepsze aspekty szybkości włączenia leczenia trombolitycznego i skuteczności zastosowania PCI w świeżym zawale serca - tzw. ułatwiona angioplastyka (ang. facilitated PCI). Celem pracy była ocena skuteczności reperfuzji mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją połowy dawki alteplazy z pełną dawką abciximabu z następową PCI. Metodyka: Do badania włączono 100 chorych ze świeżym zawałem serca do 12 godzin od początku bólu zawałowego, hospitalizowanych w szpitalach oddalonych o więcej niż 90 minut drogi od pracowni hemodynamicznej. U wszystkich chorych przed przesłaniem do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania zabiegu PCI, podano dożylnie w bolusach: 60 U/kg heparyny, 15 mg alteplazy (r-tPA) oraz 0,25 mg/kg abciximabu, a następnie podłączano wlewy dożylne: alteplazy (35 mg/60 min) oraz abciximabu (0,125 ćg/kg/min przez 12 godzin). Wyniki: Średni czas od wdrożenia terapii trombolitycznej do wykonania koronarografii wynosił 123 ń 38 min TIMI 3 w zakresie IRA przed zabiegiem PCI stwierdzono u 73 proc. chorych, natomiast drożność tętnicy dozawałowej (TIMI 3 + 2) u 90 proc. chorych. Skuteczną reperfuzję mikrokrążenia wieńcowego (TIMI Myocardial Perfusion Grade - MPG 3 + 2) przed zabiegiem stwierdzono u 77 proc. pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Facilitated percutaneous coronary intervention (facilitated PCI) in acute myocardial infarction - the use of planned PCI after pharmacological reperfusion therapy, can fuse the best aspects of thrombolysis and primary angioplasty. The aim of the study was to assess microvascular reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with half dose of alteplase and full dose of abciximab followed by primary PCI. Methods: the study enrolled 100 patients with myocardial infarction within 12 hrs of chest pain onset in hospitals with at least 90 minutes of transportation time to interventional center. All patients received intrevenous boluses of 60 U/kg heparin, 15 mg alteplase (r-tPA) and 0.25 mg/kg abciximab, and then infusions of: alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0,125 ćg/kg/min for 12 hours) before transportation to interventional facility. Results: coronary angiography was performed at a mean 123 ń 38 minutes after lytic therapy administration. In baseline angiography 73 p.c. of patients had TIMI 3 flow in infarct related artery. In 88 patients (90 p.c.) there was TIMI 2 + 3 flow. In 82 patients PCI was performed immediately after diagnostic catheterization, with angiographic procedural success rate of 92 p.c. (TIMI 3). Corrected TIMI frame count was 29.8 ń 25.9 before and 17.2 ń 9.5 after PCI. TIMI Myocardial Perfusion Grade 3 and 9 (MPG3+2) was present in 77 p.c. of patients before and in 72 p.c. after PCI. Conclusions: Combination of abciximab and ...


  144/952

  Tytuł oryginału: Brachyterapia nowotworów motodą Pulsed Dose Rate - opis metody oraz przegląd wskazań do leczenia.
  Tytuł angielski: Pulsed Dose Rate Brachytherapy - method description and review of clinical applications.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Piotrowski Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.31-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Brachyterapia metodą Pulsed Dose Rate (PDR) jest nową metodą leczenia umożliwiającą skojarzenie korzystnych fizycznych właściwości metody HDR (optymalizacja rozkładu izodoz, ochrona radioterapeutyczna) z radiobiologicznymi cechami metody LDR. Podstawową cechą tej metody jest zastosowanie źródła o wyższej aktywności niż w przypadku brachyterapii LDR oraz podawanie dawki w postaci serii krótkich (10 do 30 minut) impulsów co godzinę. Dawka całkowita oraz czas leczenia nie odbiegają od stosowanych w leczeniu LDR. Nowoczesny system ładowania źródeł ("afterloading") ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjmyn zakładaniem oddzielnych źródeł do cewników, igieł, prowadnic. Rozkład izodoz może być starannie zaplanowany przy pomocy komputerowych systemów planowania leczenia. Automatyczne ładowanie i wycofywanie źródła w okresie przerw pomiędzy impulsami zwiększa ochronę przed napromieniowaniem dla personelu i odwiedzających chorego. Ponadto unika się przygotowywania źródeł przez personel. W pracy opartej na dostępnych publikacjach omówiono cechy brachyterapii PDR, zasady jej stosowania, różnice w stosunku do innych metod brachyterapeutycznych oraz nieliczne, jak dotąd, wyniki leczenia tą metodą.

  Streszczenie angielskie: Pulsed Dose Rate (PDR) treatment is a new brachytherapy modality that combines physical adventagaes of high-dose-rate (HDR) brachytherapy (isodose optimization, radiation safety) with the radiobiological advantages of low-dose-rate (LDR) brachytherapy. Pulsed brachytherapy consists of using a stronger radiation source than for LDR brachytherapy and is given in a series of short exposures of 10 to 30 minute intervals in every hour to approximately the same total dose overall as with the LDR. Modern afterloading equipment offers some advantages over interstitial or intracavitary isertion of separate needles, tubes, seeds or wires. Isodose volumes in tissue can be created flexibly by a combination of careful placement of the catheter and adjustment of the dwell times of the computerized stepping source. Automatic removal of the radiation sources into a shielded safe eliminates radiation exposure to staff and visitors. Radiation exposure is also eliminated to the staff who formerly loaded and unloaded a multiplicity of radioactive sources into the catheters, ovoids, tubes etc. This retrospective study based on summarized clinical investigation analyses evaluates the feasibility, differences between methods of brachytherapy and preliminary oncologic results of PDR brachytherapy.


  145/952

  Tytuł oryginału: Nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych w materiale I Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.
  Tytuł angielski: The diagnostic and therapeutic management in pregnant women with neoplasms of the reproductive organs.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Morawska Dorota, Kotarski Jan, Źrubek Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.243-246, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena sposobu postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadkach stwierdzenia guza narządu płciowego u kobiet ciężarnych leczonych w I Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie. Retrospektywnej analizie poddaliśmy 9 pacjentek leczonych w naszej klinice w latach 1990-2000, u których stwierdzono nowotwory narządu płciowego współistniejące z ciążą. Ocenialiśmy lokalizację, typ histologiczny nowotworu, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wyniki leczenia. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz naszych obserwacji wynika, że mimo iż nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych występują rzadko, to wymagają precyzyjnego ustalenia wskazań od zabiegu operacyjnego poprzedzonych wnikliwą diagnostyką. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków nie zmieniła się istotnie, jeśli operacja była przeprowadzona przed 23 tygodniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was the evaluation of the way of diagnostic and therapeutic management in case of neoplasm of the reproductive organ in pregnant women treated in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin. Material and methods. In the years 1990-2000 in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin, 3556 operations were performed. In 9 cases the operations were carried out because of the neoplasm of the reproductive organ diagnosed in the course of pregnancy. In 8 cases, pregnant women with tumors in the pelvis minor were operated on and in 6 cases benign ovary neoplsms were stated. Results. In one patient, extraperitoneal tumor coming out from the region of the sacral bone was diagnosed. In one case the patient in the 16th week of pregnancy was operated on and she had 10 cm in diameter myoma enucleated. The myoma was localized on the anterior uterus wall. In patient in the 33rd week of pregnacny with the diagnosed cervical carcinoma of the 2nd degree, diagnosed on the basis of histopathological examination, Caesarian section and Meigs opeation were performed. In all operated patients tocolysis was employed. In one case there was a miscarriage in the 16th week of pregnancy following the myoma enucleation. The postoperative course in the remaining women was uncomplicated and pregnancies ended with the delivery of healthy infant.


  146/952

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy u ciężarnych w przypadkach diagnostyki prenatalnej.
  Tytuł angielski: Uterine leiomyomas: a prenatal diagnosis group study.
  Autorzy: Korczyński Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.276-279, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę występowania mięśniaków w grupie 223 ciężarnych objętych diagnostyką prenatalną. Mięśniaki rozpoznano w przeszło 12 proc. przypadków. Wykazano niekorzystny wpływ mięśniaków na przebieg procedur inwazyjnych - AC oraz CVS. Udokumentowano wpływ na wyniki biochemicznych badań przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate uterine myomas among pregnant women underwent prenatal diagnosis procedures and to relate these findings to failures of AC, CVS or Triple Test. Methods: 223 pregnancies were analyzed. There were 178 AC cases, 22 cases of transabdominal CVS and 23 cases of the false positive Triple Test result. Results: Uterine leiomyomas were detected in 12.5 p.c. of pregnancies. AC as well as CVS failures were described due to myomas. Myomas were detected in 13 p.c. of the false positive triple test result. Conclusions: The prevalence of leiomyomas among prenatal diagnosis group of women was 12.5 p.c. - moer frequent, comparing to the epidemiological studies (0.1 - 3.9 p.c.). AC as well as CVS failures occured due to myomas. Feto-placental unit flow failures in myoma cases are suspected reason of the false positive triple test results.


  147/952

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana obecnością mięśniaków macicy.
  Tytuł angielski: Co-existence of myoma uteri and pregnancy.
  Autorzy: Królikowska Beata, Żmudzińska Ewa, Kobierski Juliusz, Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.280-283, bibliogr 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 11 kobiet ciężarnych, u których przebieg ciąży powikłany został obecnością mięśniaków macicy. Oceniono przebieg ciąży oraz sposób jej zakończenia.

  Streszczenie angielskie: Objective: Myomas of uterus are the most common mild tumours of uterus. There is often observed the rapid increase of them during the pregnancy and then they could caused complications from 0.3 p.c. to 2.6 p.c. of pregnancies. Design: The aim of study was the general valuation of the course and delivery means of the pragnancies coexisted with myoma uteri. Materials and methods: We have analysed 11 pregnancies, which we observed during hospitalisation of pregnant women at 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology at Medical University of Gdańsk. Results: We observed pain in abdomen during pregnancy in 63.6 p.c. of analysed group. The 6 (54.5 p.c.) pregnant women were pharmacologically treated against symptoms of miscarriages and preterm labors. We investigated in the connection of the complicated pregnancy at women with myomatous uterus. The resutls confirm the high risk of the pregnancy. Almost 82 p.c. of analysed group delivered at time. The frequency of caesarean sections in our study was about 36 p.c., but 2 of them were performed because of myomas. Conclusion: We made conclusion that pregnancy complicated by myomas had no significant increase in failure at the end. Myomatous uterus in pregnancy required to be quickly diagnosed and take care to prevent vomplications.


  148/952

  Tytuł oryginału: Mięśniaki u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Leiomyomas in pregnancy.
  Autorzy: Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa, Kazimierak Wojciech, Lech Waldemar, Lipecka-Kidawska Elżbieta, Sieroszewski Piotr, Kowalska-Koprek Urszula
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.291-296, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Omówiono problem mięśniaków stwierdzanych u kobiet ciężarnych. Przedstawiono diagnostykę, wskazania i przeciwwskazania do ich usuwania podczas ciąży a także technikę operacyjną. W latach 1991 - 2000 leczono 185 ciężarnych, u których stwierdzano mięśniaki podczas ciąży lub w czasie cięcia cesarskiego. U 26 kobiet istniały wskazania do wyłuszczenia mięśniaka podczas ciąży, u 55 ciężarnych rozpoznano mięśniaki, ale wyłuszczono je dopiero podczas cięcia cesarskiego. U 104 ciężarnych i rodzących stwierdzono i wyłuszczono mięśniaki podczas cięcia cesarskiego. Operacja wyłuszczenia mięśniaków zarówno podczas ciąży, jak i w czasie cięcia cesarskiego jest zabiegiem bezpieczynych przy właściwie postawionych wskazaniach i właściwej technice operacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The problem of leiomyomas founded in pregnancy is reported. Design: Diagnostic methods, indications and conraindications for the myomectomy and surgical technique are presented. Materials and methods: In years 1991-2000 - 185 pregnant women with leiomyomas diagnosed during pregnancy or caesarean section were treated. Results: There were indications for the myomectomy during pregnancy in teh gorup of 26 women, in next 55 women leiomyomas were diagnosed in the copurse of pregnancy but myomectomy was performed during caesarean section. In the other group of 104 pregnant women leiomyomas were found and enucleated first during caesarean section made on the other indications. Conclusions: It was observed that myomectomy during caesarean section and also in the course of pregnancy is a safe procedure when the indications and surgical technique are correctly made.


  149/952

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena mięśniaków macicy w ciąży.
  Tytuł angielski: Ultrasound assessment of uterine myomas in pregnancy.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Suzin Jacek, Kowalska-Koprek Urszula, Kazimierak Wojciech, Karowicz-Bilińska Agata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.297-300, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie i prawidłowa ocena wielkości, umiejscowienia i echostruktury mięśniaków jest decydującym czynnikiem dla postawienia właściwego rozpoznania i sposobu dalszego postępowania klinicznego w ciąży donoszonej. Celem pracy jest określenie wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego dla oceny mięśniaków macicy w ciąży. W obrębie badanej grupy 53 pacjentek z rozpoznanymi uprzednio mięśniakami, w III trymestrze ciąży stwierdzono je u 40 ciężarnych co stanowi 75,5 proc badanych. Rzeczywisty błąd średni pomiaru mięśniaka w stosunku do wartości stwierdzanej śródoperacyjnie wynosi 6,1 mm, co wynosi 7,6 proc. jego średnicy. Stwierdzono korelację znamienną statystycznie dla wielkości mięśniaka (średnica) stwierdzane w trakcie badania ultrasonograficznego do wielkości rzeczywistej ocenianej śródoperacyjnie (p 0,01). Wnioski: 1. Badanie ultrasonograficzne w mięśniaków w ciąży odznacza się wysoką zgodnością ze stanem rzeczywistym, co pozwala na postawienie właściwego rozpoznania i planowanie sposobu rozwiązania. 2. W III trymestrze podczas badania ultrasonograficznego istnieją trudności w uwidocznieniu mięśniaków umiejscowionych na tylnej ścianie macicy, co znacznie ogranicza wartość diagnostyczną ultrasonografii w ich ocenie w tym okresie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: Visualisation of myomas in pregnancy and evaluation of their dimension localisation and echogenic structure are essential to establish the proper diagnosis and further therapeutic managment. Design: our goal was to define a diagnostic value of ultrasound examinations for uterine myomas assessment during pregnancy. Materials and methods: The study group included 53 women with uterine myomas which were visualised in ultrasound exmination before pregnancy of during first and second trimester. Results: During third trimester the presence of uterine myomas were observed in 40 cases what is 75.5 p.c. of all examined women. The difference of 6.1 mm in the mean values of measured diameters was obtained in comparison of ultrasound examination and intraoperative evaluation (7.6 p.c. of mean value diameter). It was found a statistically significant correlation between ultrasonic and intraoperative myomas diameters evaluation (p 0.01). Conclusions: 1. The accuracy of ultrasonic measurements completes the knowledge about presence and size of uterine myomas what is of great importance to establish proper diagnosis and mode of delivery. 2. Difficulties in ultrasound visualisation of myomas situated on the postserior uterine wall were noticed during third trimester. Limited role of ultrasound examination was observed in assessment of uterine myomas during third trimester.


  150/952

  Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
  Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  151/952

  Tytuł oryginału: Nowotwory jajnika w ciąży.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
  Autorzy: Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Kniażewski Bartosz, Grochal Sławomir, Chimiczewski Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.359-363, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 22 przypadki guzów jajnika stwierdzonych w czasie ciąży. Analizowano przebieg ciąży, diagnostykę i leczenie guzów, oraz czas i sposób rozwiązania ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The presence of adnexal tumours in pregnancy is a significant problem for obstetricians requiring quick diagnosis and operation. Materials and methods: The paper presents 22 cases of ovarian tumours diagnosed and treated during pregnancy. In 12 cases laparoscopical cystectomies were performed, in 10 cases laparotomies were done. Results: Fiveteen patiens delivered at term, 7 of them by the natural way. In 8 cases cesarean sections were performed: in 4 cases because of obstacle to labour in the next 4 because of other obstetricians reasons. Benign ovarian tumors were found in 20 cases (cystis dermoidalis 18 p.c., cystis follicularis 13.8 p.c. cystoma serosum 13.8 p.c., systis simplex 18 p.c., cystic corpoiris lutei 9.2 p.c., cystis picea 18 p.c.). In 1 case borderline malignancy cystadenoma papillare mucinosum were diagnosed and in 1 case during laparoscopy in 21 weeks of pregnancy ovarian malignant metastatic tumors were found. Two patients miscarriaged in 11 and 13 weeks of pregnancy. Last two pregnancies are still observed. Conclusion: ovarian tumors diagnosed during pregnancy have to be removed because of the thread of malignancy and pregnancy or labour complications.


  152/952

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego dla wykrywania nowotworów jajnika w ciąży.
  Tytuł angielski: The diagnostic value of ultrasound examination in detection of ovarian tumors during pregnancy.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Suzin Jacek, Gottwald Leszek, Karowicz-Bilińska Agata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.376-378, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowotwory jajnika stanowią jeden z problemów diagnostycznych w położnictwie. Powiększona macica zmieniająca warunki topograficzne w obrębie miednicy mniejszej znacznie utrudnia, a niejednokrotnie uniemożliwia postawienie właściwego rozpoznania. Ograniczenia diagnostyczne opóźniają wdrożenie odpowiedniej terapii, którą jest leczenie operacyjne. Celem pracy było określenie wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego dla rozpoznawania nowotworów jajnika w ciąży. Materiał i metody: Badaniem objęto 9 356 ciężarnych w II I III trymestrze ciąży. U wszystkich tych kobiet wykonano badanie ultrasonograficzne oceniające rozwój cięży i analizowano obraz miednicy mniejszej w poszukiwaniu zmian wychodzących z przydatków. Wyniki: Badaniem ultrasonograficznym rozpoznano 14 guzów nowotworowych jajnika. Wszystkie te zmiany miały średnicę przekraczającą 5 cm i zajmowały przydatki jednostronnie. U 2 kolejnych ciężarnych w badaniu ultrasonograficznym nie stwierdzono zmian w przydatkach, jednak podczas laparotomii wykazano obecność guza przydatków leżącego za macicą. Wśród analizowanych nowotworów jajnika u ciężarnych było 15 guzów łagodnych i 1 nowotwór graniczny. Wnioski: W trakcie badania ultrasonograficznego oceniającego rozwój ciąży, należy zawsze analizować obraz miednicy mniejszej w poszukiwaniu zmian wychodzących z przydatków. W ciąży podczas badania ultrasonograficznego istnieją trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu zmian wychodzących z przydatków i umiejscowionych za macicą. Uzyskanie obrazów trudnych do interpretacji, a sugerujących obecność zmian guzowatych w przydatkach współistniejących z ciążą powinno być wskazaniem do diagnostyki inwazyjnej (laparoskopia, laparotomia).

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian neoplasms represent one of the diagnostics problems in obstetrics. The enlarged uterus changing the topography of the minor pelvis makes correct diagnosis of ovarian neoplasms difficult. Design: The aim of our study was to evaluate the accuracy of ultrasound examination in diagnostics of ovarian neoplasms during pregnancy. Material and methods: ultrasound examination was performed in the group of 9 356 pregnant women, admitted to the Institute of Obstetrics and Gynaecology Medical University of Łódź during the second ant the third semester. Results: We diagnosed 14 neoplasmatical ovarian tumors (0.17 p.c. examinated population). Each of them was of the diameter larger than 50 mm. The other 2 tumors were not visualised in ultrasound examination, but during the laparotomy performed because of acute abdominal symptoms. 15 benign and 1 border line tumor were found among ovarian neoplasms. Conclusions: During ultrasound examination in pregnancy should contain routine assessment of both adnexa. There are difficulties in visualisation of adnexal lesions located behind uterus. Therefore the role of ultrasound tumor diagnostic in pregnant women is limited.


  153/952

  Tytuł oryginału: Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.48-52, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena wczesnej toksyczności skojarzonego leczenia (hormonoterapi + radioterapia konformalna 3D [3 d-CRT) u chorych z rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metody. W okresie od kwietna 1999 roku do grudnia 2000 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 42 chorych z rakiem gruczołu krokowego (T1-T3N0M0) zostało leczeniu poddanych radioterapią konformalną 3D w skojarzeniu z hormonoterapią. Analizowana grupa chorych obejmowała następujące stopnie zaawansowania klinicznego: T1 = 4 chorych, T2 = 11 chorych, T3 = 27 chorych. U żadnego z poddanych analizie nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia napromienianiem, oraz w jego trakcie, zastosowano leczenie hormonalne, składające się z agonisty LHRH lub obustronnej orchidektomii w skojarzeniu z flutamidem. Leczenie napromienianiem prowadzono przy zastosowaniu fotonów 15 MV w dziennej dawce 1,8 Gy do średniej dawki całkowitej 71,7 Gy (67,8 - 72 Gy). Ostry odczyn popromienny był oceniany według klasyfikacji zaproponowanej przez Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Wyniki. Wszyscy chorzy ukończyli cały cykl napromieniania bez konieczności wprowadzania dodatkowych przerw z powodu nasilenia objawów ubocznych terapii. Do najczęstszych objawów ubocznych prowadzonego leczenia hormonalnego w analizowanej grupie zaliczono: "uderzenia gorąca", poty, powiększenie gruczołów piersiowych, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Wszystkie powyższe ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate acute toxicity of combined treatment (androgen ablation and 3D conformal radiotherapy [3D-CRT] in patients with localised and locally advanced cancer of the prostate. Materials and methods. Between April 1999 and December 2000, at the Wielkopolskie Cancer Centre in Poznan, 42 patients with prostate cancer (T1-T3 N0 M0) were treated with 3 D conformal radiation therapy and hormone therapy. Patients representeda localised disease (1 = 4 patients, T2 = 11 patients) and locally advanced disease (T3 = 27 patients). No patients had clinically detectable distant metastases. Neo-adjuvant androgen ablation therapy (LH-RH agonists or bilaeral orchidectomy and flutamide) was given to all patients. Radiotherapy was performed using 15 MV photons in the daily fraction of 1.8 Gy to the total median dose of 71.7 Gy (range, 67.8 to 72 Gy). Acute toxicities were evaluted according to the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) morbidity scoring scale. Results. All patients completed the entire course of radiotherapy and were assessable for evaluation of acute toxicities. The most common side effects of androgen ablation were "hot flushes", gynaecomastia, and slight discomfort in the abdomen, although these were of mild intensity. The main problems during irradiation and for a few weeks after the completion of radiotherapy were related to: - genito-urinary tract (rgency, nocturia, dysuria). Toxicities were as follow: grade 0 and 1: 80 p.c. of patients and grade 2: ...


  154/952

  Tytuł oryginału: Malakoplakia układu moczowego.
  Tytuł angielski: Malacoplakia of the urinary tract.
  Autorzy: Lipiński Piotr, Sosnowski Marek, Matejkowska-Sobaniec Maria
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.74-77, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano rzadki przypadek malakoplakii pęcherza moczowego i moczowodów z całkowitym zarośnięciem ich światła u 42-letniej kobiety. Uzyskano dobry efekt leczniczy po wycięciu niedrożnych przypęcherzowych odcinków obu moczowodów i przeszczepieniu ich do pęcherza moczowego oraz po leczeniu przeciwzapalnym.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of 42-year-old woman with malacoplakia of the bladder and ureters and concomitant ureteric obliteration. The removal of obstructed vesical segments of both ureters, their transplantation to the bladder and antiinflammatory therapy resulted in satisfactory clinical results.


  155/952

  Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie urazu nerki podkowiastej.
  Tytuł angielski: Conservative management of horseshoe kidney injury.
  Autorzy: Niemierko Maciej, Gołębiewski Janusz, Kuzaka Bolesław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.78-80, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dzięki rozwojowi mało inwazyjnych badań obrazowych oraz endourologii, większość urazów nerek można leczyć zachowawczo. Największe kontrowersje budzi nadal leczenie chorych z urazem nerki IVř, zwłaszcza u chorych z wadą wrodzoną układu moczowego. Opisano przypadek urazu IVř nerki podkowiastej u 56-letniego mężczyzny, leczonego zachowawczo z dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The development of minimally - invasive diagnostic techniques as well as progress achieved in endourology, make the conservative treatment of most renal injuries possible. The majority of controversies arise from the conservative treatment of grade IV kidneyinjuries, especially in patients with congenital kidney malformations. The paper presents a case of successful treatment of a 56-year-old man, injured in a car accident with frade IV injury of his horseshoe kidney.


  156/952

  Tytuł oryginału: Niedokonany zwrot jelit i choroba Leśniowskiego-Crohna u 17-letniego chłopca. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Intestinal malrotation and Crohn disease in 17 year old boy. Case report.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Kałużny Łukasz, Teichert Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.55-58, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rotacji jelit powstają w okresie embriogenezy i wynikają z zarodkowych lub płodowych zaburzeń ich zwrotu. Mogą przebiegać pod postacią całkowitego braku zwrotu lub częściowego, bądź niedokonanego zwrotu. W obrazie kliniczm wyróżnia się postać ostrą przebiegającą jako niedrożność i przewlekłą częściową niedrożnośc dwunastnicy. Zaburzenia rotacji mogą przebiegać także bezobjawowo. Zaburzeniom rotacji jelit często towarzyszą inne nieprawidłowości anatomiczne. Celem donisienia jest zwrócenie uwagi na stosunkowo późne i przypadkowe rozpoznanie wady rozwojowej przewodu pokarmowego ze współistneiniem nieswoistego procesu zapalnego, który przyczynił się do ustalenia rozpoznania. Opisany przypadek wskazuje an celowość wykonywania radiologicznych badań kontrastowych u dzieci z objawami procesu zapalnego.

  Streszczenie angielskie: Intestinal malrotation occurs in embriogenesis and results from embryonal or fetal disturbances of their rotation. They may occur in the form of total lack of rotation, lack of rotation or incomplete rotation. In the clinical picture one can differentiate the acute form manifested as duodenal obstruction or chronic partial duodenal obstruction. Rotation distrubances may also be asymptomatic. Intestinal malrotation is often accompanied by other anatomical anomalies. The aim of the presenting the case is to draw attention to a relatively late and accidental diagnosis of the gastrointestinal developmental defects, and also to its co-occurrence with a nonspecific inflammatory process which actualy gave rise to this diagnoses. Introduction of endoscopy, ultrasonography, biochemical and histochemical examinations caused a marked decrease of gastrointestinal tract contrast examinatins which resulted in delayed diagnosis of asymptomatic or oligosymptomatic developmental defects. Basing on the described case, it seems that performing contrast X-ray examinations in children with gastrointestinal tract ailments should be recommended.


  157/952

  Tytuł oryginału: Badanie ultrasonograficzne w chorobie guzkowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination in thyroid nodular disease.
  Autorzy: Niedziela Marek, Warzywoda Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.85-90, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego tarczycy w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy u dzieci i młodzieży. Wyniki badań i ich inerpretację opisano na podstawie doświadczeń autorów pracy oraz danych literaturowych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the usefulness of thyroid ultrasound examination in the diagnostic of thyroid nodular disease in children and adolescents. All presented data and their interpretation were described based on the author's experience in this field with comparison to some literature data.


  158/952

  Tytuł oryginału: Poziom przeciwciał przeciwtarczycowych u dzieci z wolem guzkowym.
  Tytuł angielski: Thyroid autoantibodies levels in children with nodular goiter.
  Autorzy: Beń-Skowronek I., Szewczyk L.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.91-95, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie poziomu przeciwciał tarczycowych w różnych formach wola guzkowego. Nasze badania dotyczyły 25 dzieci w wieku 10 - 18 lat, u których stwierdzono badaniem fizykalnym i ultrasonograficznym wole guzkowe i 15 zdrowych dzieci w tym samym wieku. Obserwacje kliniczne w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym i scyntygraficznym, oznaczeniami poziomów hormonów tarczycy i badaniami histopatologicznymi (BC lub materiał pooperacyjny) prowadziły do rozpoznania: u 15 dzieci (60 proc.) choroby guzkowej tarczycy, u 6 dzieci postaci guzkowej choroby Hashimoto, u 3 dzieci gruczolaków tarczycy, u 1 dziecka raka tarczycy. U wszystkich dzieci oznaczano poziomy przeciwciał przeciw-tarczycowych TGAb i TPOAb (ALISA DIALAB). Wyniki oznaczeń analizowano przy pomocy testu Mann-Whitney. Poziomy przeciwciał przecwitarczycowych były patologicznie podwyższone u dzieci z guzkową formą choroby Hashimoto- TGAb 1585 ń 1545 IU/I, TPOAb 2140 ń 2054 IU/I. U dzieci z chorobą guzkową tarczycy (TGAb 44,1 ń 20,5 IU/I, TPOAb 335,9 ń 11,8 IU/I), z gruczolakami tarczycy (TGAb 64,4 ń 5,4 IU/I, TPOAb 22,4 ń 9,9 IU/I) poziomy autoprzeciwciał przeciwtarczycowych były istotnie wyższe (p 0,05) niż u zdrowych dzieci (TGAb 17,3 ń 16,8 IU/I, TPOAb 8,8 ń 7,9 IU/I). Wnioski: U dzieci z wolem guzkowym obserwowano podwyższone poziomy TGAb i TPOAb (zwłaszcza w guzkowej formie choroby Hashimoto). Badania poziomu przeciwciał tarczycowych ułatwiają rozpoznanie charakteru zmian w przypadku wola ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: estimation of kind of nodular goiter by determination of thyroid autoantibodies. Our investigations concerned 25 children age 10 - 18, in whom nodular goiter was diagnosed by physical and ultrasound examination and 15 healthy children in the same age. Clinical observations combined with ultrasound and scintigraphy findings, determinations of thyroid hormone levels, and histopathological investigations. (FNAB or histopathology of post operative material) allow to diagnose: in 15 children (60 p.c.)- early nodular goiter, in 6 children - nodular form of Hashimoto thyreoiditis, in 3 children- thyroid adenomas, in 1 child - thyroid carcinoma. The levels of thyroid autoantibodies TG Ab, TPO Ab (ELISA DIALAB) were determined in all children. The results were analised by Mann-Whitney test. The TG Ab (1585 ń 1545 IU/I and TPO Ab (2140 ń 2054 IU/I) were pathological increased in children with nodular form of Hashimoto thyreoiditis. In children with early nodular goiter TGAb (44.1 ń 20.5 IU/I) adn TPOAb (35.9 ń 11.8 IU/(), and in children with thyroid adenomas TGAb (64 ń 5.4 IU/I) and TPOAb (2.4 ń9.9 IU/I) were significant higher (p 0.05) as in healthy children (TG Ab 17.3 ń 16.8 IU/I, TPO Ab 8.8 ń7.9 IU/I). Conclusions: In children with nodular goiter increase of TG Ab and TPO Ab was observed (especially in nodular form of Hashimoto thyroiditis). The determiantion of thyroid autoantibodies levels is essential for the assessment of the character of ...


  159/952

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i czynności tarczycy dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997-1999 w regionie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the thyroid structure and function in children operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 in the Wielkopolska district.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Czarnywojtek Agata, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Korman Eugeniusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.103-106, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dobie rozpowszechnienie ultrasonografii rozpoznawanie guzków w obrębie tarczycy stało się powszechne. Problemem jest właściwa i wczesna diagnostyka cytologiczna umożliwiająca rozpoznawanie stanów wymagających interwencji chirurgicznej. Celem naszej pracy była ocena kliniczna, ultrasonograficzna, scytygraficzna, hormonalna oraz cytologiczno-histopatologiczna dzieci z chorobą guzkową tarczycy operowanych w latach 1997 - 1999 w Regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 18 lat (15,25 ń 1,67), w tym 56 dziewczynek (8 - 17; 15,21 ń 1,68) oraz chłopców (8 - 17; 15,21 ń 1,68). U chorych wykonano ocenę kliniczna i ultrasonograficzną tarczycy (aparat Kontron Sigma 7.5 MHz), scyntygrafię tarczycy przy użyciu 99mTc, oznaczenia stężeń TSH, wT4 i przeciwciał przeciwtyreoperoksydazowych w surowicy, a także stężenie jodu w moczu. Ponadto wszystkim badanym wykonano celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC) tarczycy i badanie histopatologiczne skrawków tarczycy uzyskanych w wyniku tyreoidektomii. U 98 proc. badanych stwierdzono klinicznie wole. Średnia objętość tarczycy w ultrasonografii wynosiła 24 cm3 ń 11,36 (6,3 - 67,8). U wszystkich badanych ultrasonograficznie stwierdzono obecność obszarów o charakterze zmian litych, lito-torbielowatych lub torbielowatych. Scyntygrafia tarczycy wykazała (n = 55) jednorodne gromadzenie znacznika u 4 chorych (6,3 p.c.), guzek gorący u 7 chorych (11,1 proc.), guzki zimne u 23 badancyh (36,5 proc.) oraz obraz wola ...

  Streszczenie angielskie: In the age of ultrasonography thyroid nodule diagnosis has become common. Cytological diagnosis should be proper and early enough to make finding cases which require surgical intervention possible. The aim of our study was a clinical, ultrasonographic, scintigraphic, hormonal and cytological-histopathological evaluation of children with thyroid nodules who were operated on in 1997 - 1999 in the Wielkopolska District. The study comprised 63 children aged from 8 to 17 (15.25 ń 1.67), including 57 girls (8 - 17; 15.21 ń 1.68) and 6 boys (8 - 17; 15.2 ń 1.68). In each case the following were performed: clinical examination, neck ultrasonography (Kontron Sigma with 7.5 MHz head), thyroid scintigraphy using 99mTc, serum TSH, fTc, serum TSH, fT4, anti-TPO antibodies and urine iodide concentration. Also in each patient fine needle aspiration biopsy (FNAB) and histopathological examination of thyroid tissue obtained during surgery were investigated. Results: Goitre was found in 98 p.c. of the patients. Ultrasonographic mean volume of the thyroid was 23.8 cm3 ń 11.36 (range: 6.3 67.8). Thyroid ultrasonography showed solid, solid-cyst and cyst changes in every studied case. Thyroid scintigraphy (n = 55) indicated homogenous uptake in 4 cases (6.3 p.c.), hot nodule in 7 cases (11.1 p.c.), cold nodule in 22 cases (34.9 p.c.) and multinodular goitre image in 22 cases (34.9 p.c.). mean value of TSH level was 2.0 mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), fT4 - mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), anti-TPO ...


  160/952

  Tytuł oryginału: Relationship between QT interval dispersion and myocardial viability in patients after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Dyspersja QT u chorych po zawale serca w zależności od zachowanej żywotności mięśnia sercowego.
  Autorzy: Średniawa Beata, Jarski Piotr, Musialik-Łydka Agata, Pasyk Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Baranowski Rafał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.396-402, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. QT disprsion (QTd) reflects inhomogeneity of cardiac repolarisation. Increased QTd is often present in patients after myocardial infarction (MI) due to the differences in the duration of repolarisation of adjacent myocardial regions. Aim. To assess the relationship between QTd and myocardial viability and to examine the usefulness of QTd assessment for identification of patients with preserved myocardial viability. Methods. The study group consisted of 58 patients (39 males, 19 females, mean age 55.4 ń 6.1 years) in whom myocardial viability was assessed with the use of perfusion scintigraphy (99mTc-MIBI) mean 4.6 months after MI. Thirty three patients (group I) had preserved myocardial viability whereas 25 patients (group II) had no viable myocardium. QTd was calculated from a 12-lead ECG as standard QTd, rate-corrected QTd (QTcd) and QTd ratio (QTdR). Results. All the QTd parameters were significantly lower in gorup I than in group II (for example, QTd; 51.3 ń 9.3 vs 88.5 ń 10.8 ms, p 0.001). QTd value ó 70 ms and QTdR value ó 8 p.c. identified patients with viable myocarium with a sensitivity of 90 p.c. and 89 p.c., and specificity of 84 p.c. and 68 p.c., respectively. Conclusions. In patients after MI with viable myocardium QTd values are lower than in patients without myocardial viability. QTd assessment may be helpful for identification of pateints with viable myocardium.


  161/952

  Tytuł oryginału: Narodziny ultrasonografii. Wprowadzenie do artykułu prof. Tomasza Cieszyńskiego.
  Autorzy: Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.428
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Cieszyński
 • Tomasz 1920-


  162/952

  Tytuł oryginału: Narodziny ultrasonokardiografii.
  Tytuł angielski: Early ultrasonography.
  Autorzy: Cieszyński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Ceremużyński Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.429-430, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: This article describes the pioneering work in the field of cardiac ultrasonography of Prof. Tomasz Cieszyński - a cardiothoracic surgeon from Wrosław, Poland. In the mid nineteen fifties he developed the method of intracardiac echocardiography which was validated in dogs. The method was patented in 1956 and the results of his work we published in 1960 in Polish medical journals. The detailed description of his research, provided by Prof. Cieszyński himself, and the commentary note from Professor Marian Zembala are presented.


  163/952

  Tytuł oryginału: Rola ultrasonografii wewnątrzwieńcowej w diagnostyce i leczeniu powikłań wieńcowych zabiegów interwencyjnych. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The role of intravascular ultrasound in the diagnosis and treatment of complications of percutaneous coronary interventions - a case report.
  Autorzy: Gil Robert, Pawłowski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.440-444, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A case of a 53-year-old female with a remote anterior myocardial infarction (MI) and recurrent angina is described. The patient underwent elective coronary angiography and percutaneous coronary revascularisation (PTCR) which was complicated after 36 hours by reocclusion and new MI. The patient received thrombolytic therapy and was discharged 10 days later, however, was admitted after further 2 days due to another new MI. The repeated PTCR was preceded by the intravascular ultrasound which acurately showed the target vessel reference diameter and enabled proper stent implantation. During a six-month follow-up the patient remained free from angina. The role of intravascular ultrasound in the diagnosis and treatment of PTCR complications is discussed.


  164/952

  Tytuł oryginału: Pierwotny zespół hipereozynofilowy z zajęciem serca.
  Tytuł angielski: Cardiac involvement in idiopathic hypereozynofilic syndrome - a case report.
  Autorzy: Szulc Marcin, Zakrzewska-Pniewska Beata, Kostera-Pruszczyk Anna, Styczyński Grzegorz, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.460-461, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  165/952

  Tytuł oryginału: Apeksyfikacja - trudności i postępowanie.
  Tytuł angielski: Apexification - difficulties and treatment.
  Autorzy: Jodłowska Anna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.9-21, il., bibliogr. s. 20-21, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Apeksyfikacja to sposób leczenia endodontycznego w przypadku nieodwracalnego zapalenia bądź martwicy tkanki miazgowej w zębach z nieuformowanymi wierzchołkami korzenia. O specyfice sposobu postępowania świadczą brak przewężenia wierzchołkowego, cienkie ścianki korzeniowe i czasami światło kanału o kształcie odwróconego stożka. Sprawia to ogromne trudności podczas czynności opracowania i ostatecznego wypełnienia kanału. Metoda apeksyfikacji służy do pobudzenia dalszego wzrostu korzenia bądź utworzenia w obrębie szczytu kanału twardej tkanki. Jak dotychczas najlepiej poznanymi i najczęściej stosowanymi materiałami są preparaty na bazie wodorotlenku wapnia. Dzięki ich właściwościom antybakteryjnym i odontotropowym możliwe jest zamknięcie wierzchołka i ostateczne wypełnienie kanału korzeniowego. Praca opisuje "krok po kroku" sposób postępowania leczniczego w metodzie apeksyfikacji.

  Streszczenie angielskie: Apexification is an endodontic pocedure which is necessary in immature teeth with necrotic or irreversibly inflammed pulp. It is a very specific method of treatment because of the lack of an apical stop, thin root walls and sometimes divergent canals. This causes many difficulties in debridement, preparation and final obturation of the rot canal space. Apexification is performed to allow root formation to continue or to induce production of a hard tissue barrier in the open apex. Up to now the most widely used and tested material has been calcium hydroxide. Thanks to its antibacterial and osteogenic properties, the apex closes, and finally the root canal obturation possible. This paper describes the whole procedure of apexification step by step.


  166/952

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i dopplerowska ocena funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych.
  Tytuł angielski: Biochemical and doppler evaluation of the fetal kidney function before intrauterine therapy in fetuses with obstructive uropathy.
  Autorzy: Wyrwas Dorota, Borowski Dariusz, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.39-42, bibliogr. 14 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Uropatie zaporowe są przykładem nieprawidłowości, w których proste anomalie anatomiczne, np. obecność zastawki cewki tylnej czy atrezja cewki powodują szkodliwy, destrukcyjny wpływ na rozwijający się płód. Celem pracy była ocena biochemiczna i dopplerowska funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych. Ocenie poddano 93 płody w rozpoznaną prenatalnie uropatią zaporową. Przed leczeniem ultrasonograficznie oceniano wielkość pęcherza moczowego, stopień wodonercza, AFI, przepływy dopplerowskie w naczyniach nerkowych. Analizie poddano także markery biochemiczne moczu płodów: beta-2-mikroglobulinę, Na+, Caý+, Cl osmolarność. Wartości PI przed 30 hbd dla grupy z uropatią były statystycznie niższe niż dla grupy ciąży fizjologicznej. Wraz z zaawansowaniem ciąży różnica ta malała i powyżej 30 hdb nie była istotna statystycznie. W badanej grupie uzyskano wartości beta-2-mikroglobuliny w przedziale 0,82 - 19,6 mg/l. Terapią wewnątrzmaciczną objęto 34 płody z wartościami 0,82 - 12 l mg/l. Analizowane prognostyczne parametry moczu płodu pozwoliły ocenić prawidłową funckję nerek płodu i sprecyzować ostateczną diagnozę. Poszerzenie diagnostyki prenatalnej w przypadkach uropatii zaporowej o ocenę biochemiczną moczu płodu i analizę dopplerowską przepływów w naczyniach nerkowych pozwoliło na precyzyjną kwalifikację pacjentek do założenia shuntu pęcherzowo-owodniowego i trafniejszą oceną rokowniczą funkcji nerek płodu.

  Streszczenie angielskie: Fetal obstructive uropathy is simple to diagnose. Drainage of the pathologically enlarged fetal bladder avoids development of hydronephrosis and destruction of kidneys and obviously, prevents development of secondary oligohydramnios and pulmonary hypoplasia. The aim of our study was evaluation of Doppler indices in renal vessels and biochemical markers in fetal urine in cases with severe obstructive uropathy. In the study, there were included 93 fetuses with obstructive uropathy and in utero shunting. After the procedure, patients were hospitalized and serial sonographic examination were performed to evaluate shunt function. Bladder size, presence and size of hydronephrosis, Doppler indices, biochemical markers and volume of amniotic fluid were evaluated. Surgical intervention in utero was performed in 34 fetuses. In pregnancies at gestational age below 26 weeks complicated by the uropathy, the PI was significantly lower with the mean value of 1.57. Urinary sodium and calcium were significantly higher in fetuses with urinary tract obstruction. The highest sensitivity in the detection of renal dysfunction was shown by urinary calcium (100 p.c.) whereas urinary sodium showed the best specificity (80 p.c.). Median value of Apgar score was 8 pts at 1 min, weight at delivery was between 1300-3750 g. Bladder drainage enables delivery of newborns with a good perinatal outcome, without pulmonary hypoplasia. The PI was significantly power in pregnancies complicated by obstructive uropathy at the gestational age below 26 weeks. Renal damage ...


  167/952

  Tytuł oryginału: CT angiography in the diagnosis of spontaneous extracerebral vertebral artery dissection.
  Autorzy: Pniewski Jarosław, Woźniak Radosław, Chodakowska-Żebrowska Małgorzata, Sikorska Jolanta, Walecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.33-37, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spontaneous vertebral artery dissection is an underrecognised cause of cerebral ischaemia, most often seen in young adult patients. For this diagnosis cerebral angiography is the most sensitive and specific method. We describe a 30-year0old, male, with cerebrallar stroke, in whom spontaneous vertebrak artery dissection was diagnosed. Our diagnosis was confirmed by cerebral angiography and CT angiography. In our case anticoagulation (in acute phase) was introduced subcutaneously and later continued orally. The outcome was very good with complete remission. CT angiography seems to be a promising non-invasuve method for the diagnosis of vertevral artery dissection. The prognosis in the patient with this diagnosis is relatively good (if managed properly), but the disease must always be treated as serious and life-threatening.


  168/952

  Tytuł oryginału: Znaczenie metody radiometrycznej BACTEC dla wprowadzenia leczenia przeciwprątkowego.
  Tytuł angielski: Meaning of the radiometric method BACTEC 460 Tb for the application of antituberculosis therapy.
  Autorzy: Olesiejuk Ryszard, Maciak Lidia, Milanowski Janusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.5-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Retrospective analysis of 143 patients without AFB in sputum in direct bacteriological examination was performed. In 84 patients tuberculosis was suspected on the basis of chest X-ray picture, positive tuberculine skin test and pleural fluid analysis (lymphocytes 50 proc.). Bacteriological analysis of sputum, BAL and pleural fluid by BACTEC and L-J culture allowed to recognise tbc in 55 patients: 41/84 patients suspected of tbc and in 14/55 - not previously suspected of tbc. Generally tuberculosis was diagnosed in 82 pts. In 16 of 55 patients antituberculosis treatment was introduced according to BACTEC results. It was especially important in 10 patients not suspected of tbc.


  169/952

  Tytuł oryginału: Miejsce radioterapii w leczeniu zachowawczym guza pierwotnego chorych na niedrobnokmórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Place of radiotherapy in treatment of non small cell lung cancer.
  Autorzy: Chmielewska Elżbieta, Jodkiewicz Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.110-116, [2] tabl., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  170/952

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  171/952

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  172/952

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz jednostronny spowodowany torbielą śluzową zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Unilateral exophthalmus as a result of mucocele.
  Autorzy: Mencel-Bednarek Izabela, Brydak-Godowska Joanna, Kęcik Tadeusz, Skórska Izabella
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.40-42, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A mucocele is slowly expanding cystic acumulation of mucoid secretion which gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. Orbital invasion usually occurs from frontal or ethmoidal mucoceles.


  173/952

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in progresive facial hemiotrophy.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa, Błaszczyk Maria, Glińska Olga, Królicki Leszek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.43-45, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In two patients aged 48 and 45 with PFH diagnosed from 38 and 19 years ocular changes (keratoconus, ptosis, Fuch's heterochromic cyclitis) corelated to face atrophy were observed.


  174/952

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym.
  Tytuł angielski: Low-symptomatic pheochromocytoma.
  Autorzy: Madej Agnieszka, Czarkowski Marek, Skórski Maciej, Górnicka Barbara, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 40-letniego chorego z miesięcznym wywiadem łagodnego nadciśnienia, który został przyjęty do kliniki z podejrzeniem choroby wieńcowej. Z uwagi na wiele czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca: palenie tytoniu, hiperlipidemię, dodatni wywiad rodzinny, u chorego wykonano próbę wysiłkową, w czasie której wystąpił ból w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieproporcjonalnie wysokim wzrostem wartości ciśnienia tętniczego (240/140 mmHg). Na podstawie oznczenia dobowego wydalania z moczem adrenaliny, noradrenaliny i ich metabolitów oraz badań obrazowych rozpoznano guz chromochłonny lewego nadnercza, który leczono operacyjnie. Szczegółowe badanie kliniczne wykazało, że prezentowany chory należy do coraz liczniejszej grupy tzw. skąpoobjawowych chorych z guzem chromochłonnym. Wyjątkowość prezentowanego przypadku podkreśla fakt, że na podejrzenie guza chromochłonnego naprowadziła lekarzy nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego podczas diagnostycznej próby wysiłkowej EKG, zaś wcześniej wykonane badanie USG jamy brzusznej nie wykazało guza. Podejrzenie guza chromochłonnego powinno być brane pod uwagę także u bezobjawowych chorych z bólami w klatce piersiowej i wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego podczas próby wysiłkowej.

  Streszczenie angielskie: We present the patient wit 1-month history of mild hypertension, who was admitted to our department with suspicion of coronary heart disease. He had family history of hypertension and coronary heart disease, hyperlipidaemia and he has been smoker for several years. During the diagnostic exertion test chest pain together with an unusual high blood pressure was found (240/140 mmHg). The results of catecholamines and their metabolites in 24-urine collection, abdominal ultrasonography and NMR revealed pheochromocytoma in the left adrenal gland, which was removed successfully. Particular clinical examination allowed to include the patient to the group wit low-symptomatic pheochromocytoma. Abdominal USG, which had been done prior to the exertion test, didn't reveal an incidental tumor in the adrenal glands. The abnormal hypertensive reaction during exertion test was the main decision of the urine catecholamines and their metabolites determination. Pheochromocytoma should be included to the differential diagnosis in all patients with chest pain and high blood pressure during diagnostic exertion test.


  175/952

  Tytuł oryginału: Rola technik obrazowych w wykrywaniu wczesnych postaci raka piersi.
  Tytuł angielski: A role of diagnostic imaging in early breast cancer diagnosis.
  Autorzy: Studniarek Michał, Bianek-Bodzak Agnieszka
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.76, 78-80, bibliogr. 20 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na tle danych epidemiologicznych autorzy omawiają współczesne możliwości wczesnego wykrywania raka piersi. Skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od zaawansowania nowotworu, stąd poszukiwania metod pozwalających na rozpoznanie raka w okresie przedklinicznym oraz opracowywanie nowych zasad interpretacji obrazów uzyskiwanych w powszechnie stosowanych i dostępnych technikach. Ok. 60 proc. bezobjawowych raków piersi wykazuje subtelne lub wyłącznie pośrednie objawy w obrazie mammograficznym. Zróżnicowana radiologiczna budowa prawidłowego gruczołu sutkowego stanowi dodatkowe wyzwanie. Konwencjonalna mammografia uzupełniona ultrasonografią i BACC stanowi ciągle najskuteczniejsze narzędzie w wykrywaniu wczesnych postaci raka. Cyfrowa mammografia jest techniką o potencjalnie dużych możliwościach, ale brak jest ciągle przekonywujących danych o jej skuteczności diagnostycznej. W Stanach Zjednoczonych są szeroko zakrojone, wieloośrodkowe porównawcze badania tego zagadnienia. Mammoscyntygrafia, mammografia magnetyczno-rezonansowa i FDG-PET są doskonałymi metodami rozstrzygania wątpliwości diagnostycznych. Pozwalają z bardzo wysoką pewnością na wykluczenie obecności nowotworu złośliwego. Limfoscyntygrafia odgrywa dużą rolę w lokalizacji węzła wartowniczego, co pozwala wybrać właściwą strategię leczenia. W ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej najbardziej obiecującą metodą wydaje się być FDG-PET, ponieważ obok wysokiej swoistości obrazu i ogniska pierwotnego ...

  Streszczenie angielskie: In the light epidemiological data the role of early breast cancer diagnosis is discussed. Succesful treatment depends on stage of the tumor, thus many studies are conducted in order to find a good diagnostic method in preclinical stage and to elaborate a new diagnostic criteria for the most popular ones. Carcinoma ductale in situ is diagnosed in 20 p.c. of clinicaly asymptomatic cases. About 60 p.c. of them present very subtle or even indirect mammographic signs, thus additional projections, magnified images and multiple biopsies are needed to confirm the diagnosis. Despite the high sensitivity, reaching in some studies 92 p.c. there are still 8-25 p.c. of false negative results. Variable anatomic structure of normal breast is an additional hard circumstance in the mater. Neverthless conventional mammography (film mammography) applied with ultrasonography and FNAB is still the best method in early breast cancer diagnosis. Digital mammography a method of potentially great diagnostic possibilities, is now under investigation. There are some big comparative multicenter trials being now performed in United States. Mammoscintigraphy, magnetic resonance mammography and FDG-PET are well known methods when some diagnostic problems are to be solved. Malignant breast tumours present strong enhancement immediately after i.v. injection of Gd-DTPA and quite fast diminution of contrast medium concentration. Benign tumours are characterised by the different timeconcentration curve ...


  176/952

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu izolowanych chłoniaków kości - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in treatment of isolated lymphoma of bones - a cases report.
  Autorzy: Skowronek Janusz, O'Shea Agnieszka
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.105-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podstawową metodą leczenia chłoniaków jest chemioterapia. Radioterapia jest czasami stosowana w leczeniu chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, w guzach zlokalizowanych lub w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie konsolidujące. Chłoniaki umiejscowione w kościach mogą być jedynym umiejscowieniem lub jednym z możliwych umiejscowień uogólnionej choroby. Ze względu na niewielką liczbę opisanych przypadków brak jest standardów leczenia. W pracy przedstawiono wyniki leczenia napromienianiem izolowanych chłoniaków o umiejscowieniu w układzie kostnym. Materiał i metody. W latach 1993-1999 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zastosowano radioterapię u 11 chorych (8 mężczyzn, 3 kobiet) na izolowanego chłoniaka kości. Wiek pacjentów wynosił 19-72 lat. Najczęściej chłoniak był umiejscowiony w kręgosłupie i kości krzyżowej (7 chorych), ponadto w kości udowej, biodrowej, ramiennej i łopatce. W 10 przypadkach napromienianie chłoniaka kości połączono z zastosowaniem chemioterapii, w 5 przypadkach z usunięciem chirurgicznym guza umiejscowionego w kręgosłupie. Wyniki. Leczeniem uzyskano całkowitą remisję potwierdzoną badaniami radiologicznymi u 3 chorych, u 6 chorych częściową, u 2 chorych - brak remisji. Ponad 5 lat żyje 3 chorych, 4 pacjentów, u których obserwuje się nawrót choroby w postaci nowych ognisk chłoniaka jest skutecznie leczonych cytostatykami. Wnioski. 1) Radioterapia izolowanych chłoniaków kości jest leczeniem efektywnym. Radioterapia w dawkach stosowanych w ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: Chemotherapy is a treatment of choice in a group of lymphomas. Radiotherapy is used in selected cases in treatment of isolated low malignant lymphomas and as a consolidating treatment. Location in bones can be a symptom of disseminated disease or an isolated single location. Due to small group of described cases there are no treatment standards. Because of histological type radiotherapy are often connected successfully with chemotherapy. In this paper we present our results of treatment of isolated lymphoma of bones. Maerial and methods: Eleven patients with isolated lymphoma of bones underwent radiotherapy between 1993 and 1999 in Greatpoland Cancer Center. There were 8 men and 3 women in age between 19 and 72 years. Most frequent location of lymphoma was vertebral column with sacral bone (7 patients) and in single cases: femoral bone, pelvic bone, humeral bone and scapula. In 10 cases radiotherapy was connected with chemotherapy, in 5 cases with surgical removal of lesions located in vertebral column. Total dose reached 20 to 48 Gy, respectively, most frequent 40 Gy (in 5 patients), fraction dose ranged from 1,8 Gy to 5 Gy. External beam radiotherapy was performed using gamma-ray irradiation (Co-60 unit, Theratron) or using 6 MV photons. Clinical target volume included tumor or tumor site with adjacent area, most frequent 2-3 cm. Achieved remission was compared with histological type, tumor location and method of treatment. Results: Complete remission (CR) ...


  177/952

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu zmian degeneracyjnych układu kostnego.
  Tytuł angielski: The value of radiotherapy in the treatment of degenerative diseases.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.117-120, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach ponownie wzrasta zainteresowanie zastosowaniem promieniowania jonizującego w leczeniu chorób łagodnych. Przez kilkadziesiąt lat stosowano je w wielu krajach. Z powodu ryzyka wystąpienia białaczek oraz innych powikłań popromiennych, w latach 60, spadła liczba chorych napromienianych z powodu zmian łagodnych. Pozostały jednak jednostki, w których zastosowanie radioterapii jest szeroko akceptowane. Choroby zwyrodnieniowe układu kostnego są częstą przyczyną upośledzenia ruchu. Według niektórych autorów pacjenci cierpiący z powodu zmian degeneracyjnych szkieletu mogą odnieść korzyści z radioterapii, po nieskutecznym leczeniu innymi metodami. Chociaż rola radioterapii w leczeniu tych zmian nie jest dokładnie znana, leczenie promieniowaniem jonizującym jest stosowane z dobrym efektem przez niektóre ośrodki. Z powodu małego ryzyka objawów ubocznych przy zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych i niewielkim koszcie leczenia, radioterapia daje dobry efekt przeciwbólowy w porównaniu do konwencjonalnych metod leczenia. Nie przeprowadzono randomizowanych badań porównujących skuteczność radioterapii w leczeniu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi jako metody pierwszego rzutu. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań, w których zostałyby ustalone dokładne wskazania do leczenia promioeniowaniem jonizującym tych chorych, czas rozpoczęcia leczenia oraz optymalne dawki frakcyjne i całkowite.

  Streszczenie angielskie: In recent years, treatment of benign disease has again attracted the interest of the radiation oncology community in the Western part of the world. For several decades, irradiation of benign disorders was a common practice. However, in the 1960s the risk of induction of seconadary cancers, especially leukaemia, became known. For that reason, in many countries, especially in the Western part of the world, irradiation of benign diseases gradually, became less acceptable as good medical practice and most indications disappeared. However, this was not the case in some more Eastern parts of Europe. Radiotherapy has been given successfully to patients suffering from a wide variety diseases. The degenerative joint diseases is widely seen in the population and mainly affects people between 40-70 years of age. The literature data suggests that for those sufferes whose pharmacological treatment has failed, symptomatic relief can be obtained with the use of radiotherapy. Although the way the treatment works is not fully known, radiotherapy has for long been used to treat painful joints. The efficacy of radiotherapy for degenerative-inflammatory disorders is well known but so far long-term observations and reliable assessment of symptoms according to objective criteria and scores for validation are still missing. Due to the very low risk of side effects and low costs, radiotherapy provides an excellent alternative to conventional conservative treatment methods. In several randomized recent studies, however, only patients who were refractory to standard treatments were given...


  178/952

  Tytuł oryginału: Stan profilaktyki i wczesnego leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Status of prevention and early treatment of the congenital dysplasia of the hip in Poland.
  Autorzy: Łempicki Andrzej, Wierusz-Kozłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.35-36, 38, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Na podstawie badania ankietowego, obejmującego 60 proc. żywo urodzonych w 1999 roku w Polsce dzieci, opisano stan profilaktyki i wczesnego leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w Polsce. Stwierdzono, że aparaty ultrasonograficzne posiada jedynie 24 proc. oddziałów noworodkowych, a warunki pełnej prawidłowej profilaktyki spełnia 12 proc. oddziałów. W pozostałych oddziałach stan ten uznano za mniej lub bardziej niezadowalający. Przedstawiono sugestie co do poprawy tej sytuacji.

  Streszczenie angielskie: Basing on the questinnaires received from the Heads of the 62 p.c. neonatal care units in Poland, the status of prevention and early treatment of congenital dysplasia of the hip in Poland is evaluated. It turned out, that the mentioned above status is poor, and in some regions can be characterized as highly unsatisfying. We present suggestions which may be helpful in improving this situation.


  179/952

  Tytuł oryginału: Chemioterapia - radioterapia : dlaczego pomagają : jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi : na czym polega przeszczep szpiku kostnego
  Autorzy: McKay J., Hirano N.
  Opracowanie edytorskie: Surdel Dariusz (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 263, [1] s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. The chemioterapy & radiation survival guide
  Sygnatura GBL: 735,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia


  180/952

  Tytuł oryginału: Przezskórny drenaż torbieli trzustki pod kontrolą ultrasonografii.
  Tytuł angielski: Percutaneous management of pancreatic pseudocysts guided by ultrasound.
  Autorzy: Walas Ryszard, Motyka Marek, Grodowski Mieczysław, Kuśmierz Janusz, Kocot Arkadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.287-297, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wartości przezskórnego drenażu pozapalnych torbieli trzustki (PTT) wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1987-2000 u 137 chorych z torbielami trzustki wykonano 186 zabiegów przezskórnego leczenia PTT. Było to 68 punkcji aspiracyjnych, 97 przezskórnych drenaży zewnętrznych, w tym 14 z płukaniem przepływowym oraz 21 przezskórnych cystogastrostomii. Leczono 109 mężczyzn i 28 kobiet w wieku 20 - 67 lat (śr. 43,9). Wielkość drenowanych cyst wahała się od 170 do 5400 ml, a leczonych punkcją od 25 do 600 ml. W płynie oznaczano amylazę trzustkową, wykonywano posiewy oraz badanie cytologiczne. W pracy opisano metodę techniczną zabiegów. Wyniki. W latach 1987 - 1989 u 40 chorych wykonano punkcję aspiracyjną torbieli. Zaobserwowano 19 (48 proc.) nawrotów. Nie stwierdzono żadnych powikłań. U 89 chorych zastosowano przezskórny drenaż zewnętrzny. Wystąpiły trzy powikłania wymagające leczenia operacyjnego oraz 17 (22 proc.) nawrotów po rocznym okresie obserwacji. Czas drenażu wynosił od 5 do 94 dni (śr. 17 dni). Poziom amylazy w płynie wahał się od 300 to 54000 IU, a w 9 przypadkach wyhodowano z niego bakterie. U 21 chorych wykonano przezskórną cytogastrostomię pod kontrolą usg i gastroskopii. Stent typu double-j zakładano po dwóch dniach drenażu zewnętrznego. Nie obserwowano powikłań. Całkowity zanik torbieli uzyskano w 18 przypadkach (86 proc.). W całej grupie 137 chorych nie odnotowano zgonu. Leczenie operacyjne ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the effectiveness of ultrasonographic (US) controlled percutaneous drainage procedures in the management of pancreatic pseudocysts (PPs). Material and methods. The study group compresed one hundred thirty-seven patients with PP subject to 186 percutaneous procedures during the period 1987 - 2000. There were 68 fine needle aspirations (FNA), 97 external prolonged drainages (EPD) including lavage drainage in 14 cases and 21 PCG. The mean age of 109 men and 28 women was 43.9 years (ranging between 20 - 67). The capacity of drained pseudocysts ranged between 170 - 5400 ml, while that of aspirated between 25 - 600 ml. Cyst fluids were analyzed for tumor cells, bacterial growth and amylase levels. Technical details were described. Results. During the period 1987 - 1989 forty patients were treated by means of FNA. There were 19 cases of recurrence (48 p.c.). No complications were observed. EPD was performed in 89 patients. Theree complications required surgery and 17 (22 p.c.) recurrences were noted after a one- year follow- up. The duration of catheter drainage ranged between 5 - 94 days (mean 17 days). Amylase levels varied between 300- 54000 IU. Nine PPs were infected. Twenty one patients were subjects to procedures of percutaneous pseudocystogastrostomy under combined US and endoscopic guidance. A double-j stent was placed following two days of external transgastric drainage without complications. Complete resolution was observed in 18 ...


  181/952

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of extrahepatic choledochal cysts.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Dudek Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.314-323, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają aktualne poglądy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z torbielami zewnątrzwątrobowymi dróg żółciowych. Materiał i metodyka. Analizowana grupa obejmuje 12 chorych leczonych w klinice w ostatnich 10 latach. W przedstawionej grupie chorych rozpoznania dokonano na podstawie wyników badań usg, KT, NMR i wsteczną cholangiopankreatografię. Wszyscy chorzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. U 10 chorych wykonano resekcję dróg zewnątrzwątrobowych i zespolenie przewodowo-jelitowe na pętli Rouxa-Y. W jednym przypadku konieczne było poszerzenie resekcji o lewostronną hemihepatektomię, a w drugim o pankreatoduodenektomię. Wyniki. Leczenie chirurgiczne pozwoliło na ustąpienie nawracających wstępujących zapaleń dróg żółciowych. W żadnym przypadku nie stwierdzono przemiany nowotworowej w ścianie resekowanych torbieli. Wniosek. Jednoznaczne rozpoznanie torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych z towarzyszącymi objawami klinicznymi powinno być wskazaniem do resekcji zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Zespolenie torbieli z pętlą jelitową nie zabezpiecza przed nawracającymi zapaleniami dróg żółciowych i przebudową nowotworową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of current views concerning diagnostics and treatment of patients with extrahepatic choledochal cysts on the basis of authors own clinical material. Material and methods. The study group comparised 12 patients treated at the center during the past ten years. Diagnoses were based on USG, CT, NMR and retrograde cholongiopancreatography. All patients were qualified towards surgical treatment. Ten underwent resection of extrahepatic bile ducts and Roux anastomosis. In one case it was necessary to extend the resection by left-sided hemihepatectomy and in one by pancreatoduodenectomy. Results. Surgical treatment enabled to eliminate recurrent ascending cholangitis. We detected no cases of malignant transformation in the walls of removed cysts. Conclusion. Unequivocal diagnosis of extrahepatic choledochal cysts with associated clinical symptoms should be an indication for extrahepatic bile duct resection. Anastomosis of the cyst with the intestinal loop does not ensure protection from recurrent cholangitis and malignant transformation.


  182/952

  Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
  Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  183/952

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  184/952

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  185/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Sierakowski Stanisław, Klimiuk Piotr Adam, Lewandowski Bogdan, Kita Karol
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a chronic process of the cartilage and subchondral bone destruction with coexistence of the repair processes. Beside clinical symptoms diagnosis of the OA is based on the radiological imaging. In this review we describe the imaging methods in the diagnosis of OA and radiological classification of the disease.


  186/952

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in the diagnosis of osteoarthritis.
  Autorzy: Mika Jan, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.21-25, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (USG) is a relatively new and very prospective visual method for diagnosis nearly each pathology conerning joints and surrounding structures. Cheap, safety for patients, easy to perform is especially useful in diagnosis of osteoarthritis because we can see not only typical osteoarthritis symptoms involving cartilage, synovium, joint scapula and others but also reaction(s) of soft joint tissue for osteoarthritis pathology including inlammatory process. Technical aspects, ultrasonographic anatomy and USG features of joint pathology including osteoarthritis are describing. Also 4 USG joint pictures are presenting with all details explanations.


  187/952

  Tytuł oryginału: Biodro - przyczyny najczęstszych dolegliwości.
  Tytuł angielski: Hip - causes of most common ailments.
  Autorzy: Lewandowski Bogdan, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Klimiuk Piotr Adam, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the following study we present the causes of hip ailments. The degenerative process of the hip has been discussed with focusing on differential diagnosis with other diseases. Moreover diagnostic and methods have been presented.


  188/952

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do koronarografii.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.50, 52-53
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  189/952

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  190/952

  Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
  Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  191/952

  Tytuł oryginału: IMRT in clinical practice - introduction of new QA procedures.
  Tytuł polski: Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywnej wiązki.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof, Grządziel Aleksandra, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.41-44, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Celem leczenia w radioterapii jest dostarczanie możliwie wysokiej dawki promieniowania w obszar guza z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek zdrowych. Nowa technika w radioterapii - modulacja intensywności wiązki (IMRT) - pozwala na utrzymanie niskiego ryzyka powikłań ze strony narządów krytycznych przy eskalacji dawki w obszarze guza. IMRT łączy w sobie dwie koncepcje konformalnej radioterapii: odwrotne planowanie leczenia i komputerową optymalizację oraz komputerowo sterowaną modulację intensywności wiązki podcza napromieniania. Ze względu na bardzo dużą precyzję, jaką narzuca na użytkownika IMRT, konieczne jest opracowanie i wdrożenie w praktyce klinicznej szczegółowych procedur kontroli jakości radioterapii (QA). W Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach IMRT została po raz pierwszy zastosowana w październiku 2000 roku. Planowanie IMRT jest przeprowadzane za pomocą systemu CadPlan-Helios, natomiast leczenie za pomocą dwóch akceleratorów Clinac 2300 i dwóch Clinac 600; wszystkie wyposażone w opcję dynamicznego kolimatora wielolistkowego (dMLC). Celem pracy jest przedstawienie kolejnych etapów planowania i leczenia w oparciu o modulację intensywności wiązki ze szczególnym uwzględnieniem nowych procedur kontroli jakości w IMRT, związanych z weryfikacją prowadzonego napromieniania.

  Streszczenie angielskie: The goal of radiotherapy is to deliver the dose precisely to the target volume leaving the healthy tissues spared. With a new modality of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) - intensity modulated radiation therapy (IMRT) - maintaining low level treatemnt toxicity within the critical organs and increasing total tumor dose becomes more likely. IMRT combines two concepts of 3D-CRT delivery: inverse treatment planning with computer optimization and computer controilled intensity modulation of the beam during the treatment. Due to high conformality of IMRT plans it is very important to develop proper quality assurance (QA) protocols for treatment planning and to implement them clinical practice. In the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology at Gliwice, Poland an IMRT planning system CadPlan-Helios (Varian) has been in use since October 2000. Treatment is delivery by four accelerators: two Clinac 2300 and two Clinac 600, all equipped with dynamic multileaf collimator option (dMLC). The aim of this paper is to present our experiences with the IMRT technique implementation in clinical practice with particular regard to new quality assurance procedures.


  192/952

  Tytuł oryginału: Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy w leczeniu nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy.
  Tytuł angielski: Perioperative interstitial brachtherapy HDR - new prospects in the treatment of recurrent carcinoma of the cervix and endometrium.
  Autorzy: Zieliński Jan, Panek Grzegorz, Łyczek Jarosław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.53-56, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory miejscowe są główną przyczyną niepowodzeń leczenia raka szyjki i błony śluzowej macicy. Dotychczas stosowane metody ich leczenia - radykalna chirurgia lub konwencjonalna radioterapia pozwalają uzyskać jedynie około 20-30 proc. trwałych wyleczeń. Nową koncepcją w leczeniu nawrotów miejscowych raka szyjki i błony śluzowej macicy jest okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa, ktorej wczesne wyniki są niezwykle obiecujące. Doświadczenia ośrodków, które wprowadziły już tę metodę postępowania, wskazują na możliwość uzyskania kontroli miejscowej u 50-60 proc. leczonych z powodu wznów miejscowych. Praca jest przegl;ądem współcześnie stosowanych technik leczenia wznów miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli okołooperacyjnej radioterapii śródtkankowej.

  Streszczenie angielskie: Local recurrences are the leadning cause of treatment failure of carcinoma of the cervix and endometrium. Traditionally radical surgery and conventional radiotherapy were used for the treatment of local recurrences depending on the mode of primary treatment. With these therapeutic methods one may expect a 5-year survival of about 25-30 p.c. of patients. A novel approach to the treatment of local recurrences of cervical and endometrial cancer is the introduction of perioperative interstitial brachyterapy. The early results are very promising - local control rate of 50-60 p.c. is reported in recent literature. This paper presents the most up to date techniques of perioperative irradiation.


  193/952

  Tytuł oryginału: Multimodalne potencjały wywołane w ocenie encefalopatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Multimodal evoked potentials.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.64-71, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Następstwa przewlekłej cukrzycy w mózgu są mniej poznane niż uszkodzenie nerwów obwodowych. Mimo postępu w badaniach nie rozstrzygnięto jednoznacznie ich powiązania z zaburzeniami metabolicznymi lub naczyniowymi, jakie towarzyszą cukrzycy. Celem pracy jest ocena przewodzenia w aferentnych drogach ośrodkowych oraz prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródmózgowych u chorych długotrwale leczonych z powodu cukrzycy. Zbadano 63 chorych na cukrzycę (średni wiek 48,9 ń 12,9 roku), leczonych lekami hipoglikemizującymi prez 13,5 ń 8,2 roku. U 26 osób wystepowały objawy cukrzycowej neuropatii czaszkowej (NC) przeważnie w postaci zaburzeń gałkoruchowych. Pozostali nie mieli objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ani innej przewlekłej choroby. Oceniono stan kliniczny chorych, zbadano latencję wzrokowych potencjałów wywołanych (SPWpm), somatosensorycznych potencjałów wywołanych nerwu trójdzielnego (SSPWT) oraz ultrasonograficznie średnią prędkość przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych. Stwierdzono, iż chorzy z NC byli starsi, ich czas leczenia był krótszy i znamiennie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (76,9 p.c. p 0.001) oraz niewystarczająca kontrola metaboliczna choroby (80,8 p.c. p 0,001). Latencje ocenianych multimodalnych potencjałów wywołanych (MPW) u wszystkich chorych były znamiennie dłuższe niz w grupie kontrolnej. U chorych z NC wydłużenie latencji SSPWT występowało znamiennie częściej niż u pozostałych. W podgrupie osób z ...

  Streszczenie angielskie: The consequences of chronic diabetes mellitus in the brain are less known than peripheral nerves lesion. Despite of the progress in research the connections between these consequences and metabolic or vascular disorders which accompany diabetes are not univocally determined. The aim of the study is assessment of conduction in central afferent tracts and the velocity of blood flow in pre- and intracerebral arteries in patients chronically treated because of diabetes mellitus. We examined 63 diabetic patients at the age 48,9 ń 12,9, treated with hypoglycaemic drugs for 13,5 ń 8,2 years. The symptoms of cranial diabetic neuropathy (CDN) mainly in the form of eyeball motor disturbances were observed in 26 patients. The others had neither signs of central nervous system lesions nor other chronic disease. We estimated patient clinical conditions of visual evoked potentials [VEP(s)], brainstem auditory evoked potentials [BAEP(s)] latency, somatosensory evoked potentials [SSEP(s)] and evaluated ultrasonically the mean blood flow velocity in pre- and intracerebral arteries. It was ascertained that the patients with CDN were older and their treatment duration was shorter. Moreover diabetes mellitus type 2 (76,9 p.c. p 0.001) and insufficient metabolic control of the disease (80,8 p.c. p 0.001) were significantly more frequently found in this group. The latencies of assessed multimodal evoked potentials [MEP(s)] in all patients were significantly longer than in the control ...


  194/952

  Tytuł oryginału: Współczesna rola badań scyntygraficznych w diagnostyce i ocenie skuteczności radioizotopowego leczenia chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Contemporary role of scintigraphy in the diagnostics of thyroid diseases and evaluation of efficacy of radioiodine therapy.
  Autorzy: Jurgilewicz Dorota H., Rogowski Franciszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.88-99, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono krótki rys historyczny i omówiono dzisiejsze zastosowanie badań scyntygraficznych tarczycy. Zwrócono uwagę na właściwe wskazania i prawidłową interpretację wyników rutynowych badań scyntygraficznych oraz omówiono przydatność we współczesnej diagnostyce tyreologicznej badań scyntygraficznych wykorzystujących takie znaczniki, jak: 111In-octreoscan, 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA, 18FDG oraz znakowane przeciwciala przeciwnowotworowe. Na wybranych przykładach badań scyntygraficznych omówiono przyczyny błędów interpretacyjnych i pokazano zalety scyntygraficznej oceny skuteczności terapii jodem promieniotwórczym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a short historical outline and contemporary use of scintigraphic studies of thyroid gland. Appropriate recomendations and correct interpretations of the results of rutine thyroid scans and the usefulness of other scintigraphic studies with 111In-octreoscan, 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA, 18FDG and radiolabeled monoclonal anti-carcinoembryonic antigen antibodies were discussed in the light of the present thyroid diagnostic studies. Particular attention was paid to the dependence of the scintigraphic thyroid images upon the thyroid-stimulating hormon (TSH) level in the patient's serum. The chosen examples of scintigraphic studies show the advantages of scintigraphic evaluation of efficacy of radioiodine therapy. The most often mistakes of the scintigraphy interpretations were showed.


  195/952

  Tytuł oryginału: Opis przypadku zespołu POEMS.
  Tytuł angielski: POEMS syndrome - case report.
  Autorzy: Hrycek Antoni, Osławska-Dzierżęga Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.112-115, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół POEMS charakteryzuje się dyskrazją komórek plazmatycznych i objawami klinicznymi wynikającymi z polineuropatii (składowa akronimu - P) organomegalii (O), endokrynopatii (E), monoklonalnej gammapatii (M) oraz zmian skórnych (S). Pierwotnym zaburzeniem patofizjologicznym w tym zespole jest zmieniona czynność komórek plazmatycznych. Chory, 82-letni mężczyzna, hospitalizowany był z powodu niedokrwistości, osłabienia i trudności w chodzeniu. W badaniu stwierdzono bielactwo, ginekomastię, wrodzony brak jednego jądra oraz powiększenie wątroby i śledziony, osłabienie odruchów kolanowych i cechy obwodowej polineuropatii czuciowo-ruchowej. Badanie RTG kości wykazało zmiany osteosklerotyczne. Stwierdzona endokrynopatia miała charakter pierwotnej niedoczynności tarczycy, hiperprolaktynemii i hipogonadyzmu. Monoklonalna gammapatia w zespole POEMS najczęściej dotyczy białka IgG lub IgA z łańcuchami lekkimi typu lambda. W omawianym przypadku było to jednak białko monoklonalne zbudowane głównie z łańcuchów typu kappa, co odróżnia ten przypadek od większości opisanych w ciągu ostatnich 4 lat w piśmiennictwie przedmiotowym. Monoklonalnej gammapatii towarzyszył spotkany w tym zespole zwiększony odsetek plazmocytów w szpiku. Leczenie chorego prowadzono stosując alekren i encorton oraz dodatkowo acidum folicum, hemofer F, osocze i krwinki płukane. W cięgu 18 miesięcy obserwacji uzyskano przejściową poprawę stanu zdrowia chorego.

  Streszczenie angielskie: The objective of this paper was the description of a case of male patient with POEMS syndrome. POEMS syndrome is characterized by simultaneous appearance of polyneuropathy, the enlargement of internal organs, endocrinopathy, monoclonal gammapathy and skin changes. In discussion the diagnostic difficulties and the therapeutic problems were empahasized.


  196/952

  Tytuł oryginału: Przerzut raka nerki do przepony.
  Tytuł angielski: A metastasis of renal clear cell carcinoma to the diaphragm.
  Autorzy: Pilecki Stanisław E., Cieśliński Krzysztof, Lasek Władysław L., Purzycka-Jazdon Anna M., Lambrecht Winicjusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.120-124, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak jasnokomórkowy nerki najczęściej daje przerzuty do kości i płuc. Autorzy przedstawiają rzadką lokalizację przerzutu tego guza do przepony. Zmiany w przeponie i w nerce lewej wykryto w czasie badania sonograficznego jamy opłucnej prawej i jamy brzusznej.

  Streszczenie angielskie: The most common sites of metastases originating from primary renal clear cell carcinoma are bones and lungs. The authors present a rare case of the tumor that metastasized to the diaphragm. Both lesions, the primary in the kidney and the secondary in the diaphragm, were detected occasionally during the ultrasound examination of the right pleural cavity and abdominal cavity.


  197/952

  Tytuł oryginału: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej.
  Tytuł angielski: Basic three-dimensional rendering techniques used in diagnostic imaging.
  Autorzy: Szopiński Kazimierz, Rakoczy Andrzej, Słapa Rafał Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.5-10, il., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd technik trójwymiarowej prezentacji obrazów sotsowanych w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i ultrasonografii. Omówiono sposoby zbierania danych, tworzenie prezentacji trójwymiarowych, obecne zastosowania i perspektywy rozwoju.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an overview of basic three-dimensional techniques used in computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, and ultrasound. Data aquisition and processing methods, current applications, and development trends are discussed.


  198/952

  Tytuł oryginału: Toxicology Letters
  Tytuł angielski: Peripheral blood lymphocytes and selected serum interleukins in workers operating X-ray equipment.
  Autorzy: Hrycek Antoni, Czernecka-Micińska Aleksandra, Kłuciński Piotr, Badowski Roman
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 132 (2) s.101-107, tab., bibliogr. s. 106-107
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The objective of these studies was to determine the effect of low X-ray doses on peripheral blood lymphocytes in the workers operating X-ray equipment. In 30 workers and 18 persons who constituted the control group the absolute number of peripheral blood lymphocytes, the number of T CD4+ and T CD8+ lymphocytes, the ratio CD4+/CD8+ and the concentration of serum interleukins (IL-2, IL-4, IL-6) were tested. Subgroups with respect to sex and employment period were selected. A significant increase in IL-2 concentration in workers as compared to controls was observed and significantly decreased IL-4 level in operating X-ray equipment was revealed. The lowest levels of IL-4 were noted in the women subgroup. A high positive, statistically significant correlations between the number of lymphocytes and the concentration of IL-2 and the level of IL-4 were observed. Moreover, our studies revealed that lymphocyte number and interleukin concentrations in serum of X-ray operators do not depend on the assumed ranges of the length of employment period.


  199/952

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu, węchu i smaku u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Hearing disorders, dysosmia and dysgensia in patients undergoing irradiation foe head and neck cancer.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Soroczyńska Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.297-301, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 30 chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Przed napromienianiem oraz po zakończeniu wykonywano badania słuchu, węchu i smaku. Zmysł powonienia badano z zastosowaniem metody ilościowej (progowy test wechowy) oraz jakościowej (test identyfikacyjny). Ocenę progu smaku wykonywano z użyciem elektrogustometru. Narząd słuchu badano za pomocą progowej audiometrii tonalnej. Badanie audiometryczne pacjentów przed napromieniowaniem wykazało ubytki słuchu o charakterze odbiorczym u 14 pacjentów (70 proc.), zaś u 6 chorych - niedosłuch symetryczny o typie mieszanym. Po napromienianiu w 50 proc. przypadków nastąpiło dalsze pogorszenie słuchu w granicach 5-30 dB. Po leczeniu napromienianiem wzrósł odsetek pacjentów z anosmią do 20 proc., nie obserwowano normosmii; 10 proc. pacjentów rozpoznawało 4 smaki, 30 proc. chorych nie rozpoznawało żadnego smaku.

  Streszczenie angielskie: The study included 30 patients who underwent irradiation or head and neck cancer in the Regional Oncology Center. Cobalt 60 was used to irradiate facial - cervical area bilaterally and parotid glands partially. Before and after the irradiation, audiometric test, examination for osmaesthesia and sense of taste were performed. Material nad method: All patients underwent laryngologic examination. The sense of smell was estimated by using quantitative method (smell threshold test) and qualitative method (identificational test). Butyl alcohol with serial watery dilution from 0,002 to 4 were used in the threshold tests. The identificational test relies on recognision of seven commonly known smells. The examination of taste was performed using the quantitative and qualitative methods. The assessment of taste threshold was made with electrogustometer. The organ of hearing was examined with tone audiometry. Results: Audiometric examination of the patients before irradiation revealed sensorineural hearing loss in 14 patients while 6 patients proved mixed hearing loss. After the irradiation, 50 p.c. of the patients showed further hearing loss in the range of 5-30 dB. After the irradiation, the percentage of patients with anosmia was elevated to 20 p.c. Normosmic patients werer not observed. The quantitative method of the sense of taste before and after irradiation did not show a significant difference. Only 10 p.c. of patients who underwent irradiation recognized 4 basic tastes, 30 p.c. of them did not show the sense of taste in the qualitative method...


  200/952

  Tytuł oryginału: Obrazy radiologiczne zatok przynosowych u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Radiographic findings in paranasal sinuses in cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Babiński Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.313-318, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest stwierdzane prawie u wszystkich chorych na mukowiscydozę. Omówiono zmiany radiologiczne i oceniono je z uwzględnieniem rodzaju nieżytu nosa, postaci mukowiscydozy i wieku badanego chorego. Równie często (48,75 proc.) stwierdzono obrazy z całkowitym zacienieniem i częściowym zaciemnieniem, u 46,8 proc. chorych stwierdzono brak rozwoju zatok czołowych, u 2 (2,5 proc.) chorych stwierdzono prawidłowy obraz radiologiczny zatok przynosowych. Całkowite zacienienie zatok stwierdzono u chorych z infekcyjnym przewlekłym nieswoistym nieżytem i polipami nosa, zacienienie częśćiowe stwierdzono najczęściej u chorych z infekcyjnym ostrym nieżytem nosa. U chorych z postacią typową najczęsściej stwierdzono całkowite zacienienie zatok i brak rozwoju zatok czołowych, u chorych z postacią atypową relacje były odmienne i najczęściej stwierdzono zacienienie częściowe. Zacienienie całkowite i częściowe zatok przynosowych oraz brak rozwoju zatok czołowych występuje z podobną częstością zarówno u chorych przed 12 rokiem życia, jak i u chorych starszych.

  Streszczenie angielskie: Chronic rhinosinuitis is diagnosed in majority of cystic fibrosis patients. Author discusses radiographic changes and analyses them considering type of rhinitis, cystic fibrosis phenotype and patients age. In 39 (48,75 p.c.) patients all sinuses were totally opaque in a bilateral fashion and in 39 (48,75 p.c.) patients mucosal thickening were found in X-rays, in 36 (46,8 p.c.) patients frontal sinuses were absent, in 2 (2,5 p.c.) patients normal X-ray features were presented. Totally opaque sinuses were found in patients with infective chronic nonspecific rhinitis and with nasal polyposis, partially opaque sinuses were found most frequent in patients with infective acute rhinitis. Patient with typical clinical features had totally opaque sinuses and frontal sinuses were absent most frequently. In atypical cystic fibrosis patients partially opaque sinuses were found. There were similar radiological findings in patient before age of 12 years and older ones.


  201/952

  Tytuł oryginału: Rozwój diagnostyki krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Development of diagnostic methods in upper gastrointestinal tract bleeding.
  Autorzy: Szura Mirosław, Zając Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.197-200, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od 200 r n.e. gdy Galen Claudius opisał fusowate wymioty i smolisty stolec jako objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwujemy stały postęp w diagnostyce tego zespołu chorobowego. W artykule przedstawiono rozwój oraz metody wykonywanych współcześnie badań diagnostycznych pozwalających rozpoznać i zlokalizować źródło krwawienia w przewodzie pokarmowym.

  Streszczenie angielskie: Since the first description of upper gastrointestinal bleeding, presented as ground coffee vomiting and melena by Galen Claudias in 200 A.D., we have been observing dynamic progress in the diagnostic of this disease. This article presents modern methods and diagnostic examinations used to detect and localise the bleeding source.


  202/952

  Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
  Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Sobaniec Wojciech, Walecki Jerzy
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.73-84, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Heterotopie należą do grupy zaburzeń migracji neuronalnej powodujących między innymi tworzenie skupisk komórek nerwowych typu guzkowatego lub pasmowego w nieprawidłowym miejscu, najczęściej w istocie białej półkuli mózgu. W doniesieniu przedstawiono proces migracji komórek nerwowych w rozwijającym się układzie nerwowym oraz czynniki zaburzjace go. Opisano etiologię heterotopii, ich obraz anatomopatologiczny, a także następstwo kliniczne. Heterotopie mogą istnieć bezobjawowo i bywają wykrywane przpadkowo w MRI lub występują z różnymi objawami, m.in. z padaczką, zwykle oporną na leczenie. Typy napadów padaczkowych bywają różne. Niekiedy obserwuje się ich kilka u tego samego pacjenta. W pracy omówiono nieprwidłowosci w zapisie elektroencefalograficznym (EEG), obrazie MRI oraz możliwosci leczenia padaczki związanej z zaburzeniami migracji neuronalnej. Lekooporna padaczka objawowa często wymaga leczenia operacyjnego. W omówieniu zwrócono uwagę na genetyczne i pozagenetyczne przyczyny hetrotopii, podkreślając znaczenie poradnictwa genetycznego oraz opieki nad ciężarną we wczesnym okresie ciąży. Podkreślono też znaczenie badania MRI w diagnostyce padaczki lekoopornej.

  Streszczenie angielskie: Cortical heterotopies belong to the neuronal migration disorders leading to the formation of clusters of neurons in incorrect localization. In majority of cases, the modular and strip types of cortical cellular clusters are located in the white matter of cerebral hemispheres. This report presents data on nerve cells migration in the developing nervous system and factors which disturb this process. We describe the etiology, pathological picture and clinical sequelas of heteroyopies. Theses disorders may accur asymptomaticaly and thay are detected by the MRI or occur with epilepsy. The types of seizures are various. The abnormalities in the EEG, MRI picture and treatment of symptomatic epilepsy are presented. It is noteworthy that simetimes epilepsy due to neuronal migration disturbances id drug - resistant and needs the surgical intervention. We discuss the genetic and exogemous causes of heterotopies, the role of genetic couseling and of care pregnant women. The role of neuroimaging methods (MRI) in patients with refractory epilepsies is emphasized.


  203/952

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne rozpoznania uchyłka Meckela i zdwojenia jelita cienkiego u dzieci z niedokrwistością i nawracającymi bólami brzucha - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Meckel's diverticulum and intestinal duplication in children with anaemia and recurrent abdominal pain - diagnostic difficulties - case report.
  Autorzy: Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Łukasik Maria, Żabka Alicja, Kasner Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.177-180, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis 2 przypadków dzieci z niedokrwistością o nieustalonej etiologii z towarzyszącymi bólami brzucha, u których wykonano badania scyntygraficzne z wynikiem pozytywnym dla uchyłka Meckeela. W pierwszym przypadku wynik ten został potwierdzony w czasie zabiegu operacyjnego, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wadę wrodzoną przewodu pokarmowego w postaci zdwojenia jelita cienkiego, którą również skorygowano operacyjnie. W przypadku przewlekłęj niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii, z towarzyszącymi bólami brzucha koniecznym badaniem diagnostycznym wydaje się być scyntygrafia przewodu pokarmowego Technetem99m. Starszy wiek dziecka nie wyklucza istnienia wady wrodzonej przewodu pokarmowego i należy zawsze brać pod uwagę tę możliwość w przypadku przewlekłych nawracających niedokrwistości i(lub) nawracających bólów brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to show possibility of congenital malformation of GI tract in older children with reccurent abdominal pain and anaemia. We present 2 children with anemia of unkonwn etiology and abdomial pain, who were examed with 99mTc-pertechnetate scan, and results suggested Meckel's diverticulum. In first case this results was confirmed during laparotomy. And in the second one intestinal duplication was found during laparotomy. BOth malformations were resected. 99mTc-pertechnetate scan is the necessary diagnostic method in children with unkown etiology anemia with concomitant abdominal pain.


  204/952

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie ultrasonograficznego środka kontrastującego w przedoperacyjnej ocenie przytarczyc - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Contrast-enhanced sonography in evaluation of parathyroid glands before surgical treatment - preliminary report.
  Autorzy: Nienartowicz Ewa, Słonina Joanna, Karwacki Jerzy H., Moroń Krzysztof, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.201-204, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niepowodzenia leczenia chirurgicznego nadczynności przytarczyc są głównie związane z nietypowym położeniem chorej przytarczycy, dlatego bardzo ważną rolę odgrywają metody obrazowe użyte w schemacie postępowania diagnostycznego przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Metody obrazowe TK i MR nie są wystarczająco przydatne. Dane z piśmiennictwa są zgodne, iż bardziej wartościowymi metodami są USG i scynytgrafia. Szczególne znaczenie diagnostyczne zyskało badanie USG połączone z metodami dopplerowskimi. W artykule przedstawiono tę metodę z użyciem środka kontrastującego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena przydatności badania ultrasonograficznego z użyciem środka kontrastującego Levovist w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych, przerostu gruczołów przytarczowych od gruczolaków oraz w lokalizacji zmian patologicznych przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Materiał i metody. Praca oparta jest na badaniach USG z wykorzystaniem środka kontrastującego Levovist przeprowadzonych u 27 chorych, którzy zostali operowani w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej AM we Wrocławiu. Badania były wykonywane aparatami firmy Siemens-Elegra i Kretz Technik-Voluson 730. Wyniki. Badania USG z Levovistem pozwoliły na wyróżnienie istotnych cech dla różnych typów zmian w guczołach przytarczowych. W badanej grupie stwierdzono 2 zmiany złośliwe, 9 gruczolaków przytarczowych oraz 16 przerostów gruczołów przytarczowych. Wnioski. Zastosowanie ultrasonografii dopllerowskiej ...

  Streszczenie angielskie: Background. The main reason of the failure of surgical parathyroid glands treatment is the fact, that ill parathyroid is situated in the atypical localization operation are particulary important. Imaging methods as CT and MR appears to be not sufficiently helpful. Data from the literary ouput are more valuable methods are sonography and scyntigraphy. Particular diagnostic value obtain Doppler sonography. The purpose of this study was to use contrast-enhanced Doppler sonography to evaluate parathyroid glands. The purpose of this study is assessment of usufulness of contrast-enhanced sonography with Levovist in differentiation of malignant and benign lesions, parathyroid hypertrophy from parathyroid adenoma and in localization of pathological lesions before scheduled surgical treatment. Material and methods. The study is based on result of contrast-enhanced sonography (with Levovist) in 27 patietns, which were operated in IInd Department of General Oncological Surgery Wroclaw Medical University. We used Elegra (Simens) and Kretz Technic-Voluson 730 sonographic scanner. Results. Contrast-enhanced sonography (with Levovist) let us distinguished characteristic patterns for different types of pathological lesions in parathyroid glands. In our study we found 2 malignant lesions, 9 parathyroid adenoma and 16 cases parathyroid hypertrophy. Conclusion. Doppler sonography makes possible imaging vessles. Levovist enhanced Doppler signal what makes visualization of vessels much ...


  205/952

  Tytuł oryginału: Survival and pattern of failure after postoperative radiation therapy for medulloblastoma in adult patients.
  Tytuł polski: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego.
  Autorzy: Żółciak Agnieszka, Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.104-109, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników pooperacyjnej radioterapii 27 dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego (modulloblastoma). Materiał i metoda. Poddano analizie 27 choorych na rdzeniaka płodowego, leczonych napromienianiem w II Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1984-2000. Dwudziestu sześciu chorych napromieniono na oś móżgowo-rdzeniową (mediana - 33,6 Gy), podwyższając dawkę na tylny dół czaszki do 55 Gy. Jeden chory był napromieniony paliatywnie na móżg. Chorym nie podawano chemioterapii jako pierwotnego leczenia. Przeprowadzono analizę niepowodzeń leczenia, przeżycia całkowitego, przeżycia bez nawrotu choroby i przeżycia po wznowie (PPW). Oceny czynników rokowniczych dokonano w analizie jednowymiarowej, włączając wiek, stan ogólny, stan neurologiczny, zakres resekcji, lokalizację guza (robak versus półkula móżdżku), obecność desmoplazji i obecność zastawki w komorze mózgu. Do analizy nie włączono stopnia zaawansowania ze względu na brak wykonywania wszystkich obowiązujących badań wyjściowych (rezonans rdzenia kręgowego i punkcja lędźwiowa). Wyniki. Przeżycie 5- i 10-letnie wyniosło odpowiednio 55 oraz 44 proc. Prawdopodobnieństwo 5- i 10-letniego przeżycia bez nawrotu choroby wynosiło odpowiednio 44 i 31 proc. Wiek okazał się jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym w analizie jednowymiarowej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dla chorych w wieku poniżej 30 lat wynosiło 40 proc., a dla chorych w wieku 30 i więcej lat 90 proc. (p = ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To present the results of postopeorative radiotherapy in 27 adult patients with medulloblastoma and to design future management strategies. Material and methods. 27 patients with medulloblastoma were treated between 1984 and 2000, of whom 26 received craniospinal irradiation (median 33.6 Gy) with a boost to the posterior fossa (55 Gy). No patient received chemotherapy at primary treatment. Pattern of failure, overall survival (OS), disease free survival (DFS) and survival after recurrence (SAR) were analysed. Age, tumour location, desmoplasia in histology examination, extent of resection, shunt presence, performance and neurologic status were included in a univariate analysis in order to assess possible factors influencing overall survival. The disease stage was disregarded because of insufficient initial staging. Results. Actuarial 5- and 10- year OS rates were 55 p.c. and 44 p.c., respectively. Actuarial 5- and 10- year DFS rates were 44 p.c. and 31 p.c. respectively. In univariate analysis age was the only significant prognostic factor for OS. For patients less than 30 years of age 5-year OS rate was 40 p.c., for elders - 90 p.c., p = 0.004. A tendency to improve OS was observed with better performance and neurologic status, and location in the cerebellar hemisphere, whilst the presence of shunt and gross total resection worsened OS without statistical significance. Tumour recurred in 17 (63 p.c.) patietns. Ten relapses (59 p.c.) occurred within the first 2 ...


  206/952

  Tytuł oryginału: Radiotherapy outcomes in laryngeal cancer - a retrospective study.
  Tytuł polski: Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna.
  Autorzy: Hliniak Andrzej, Michalski Wojciech, Szutkowski Zbigniew, Jarząbski Andrzej, Laskus Zofia, Frenkiel Zofia, Osmólski Antoni, Rolski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników radykalnej radioterapii chorych na raka krtani w zależności od typowych czynników klinicznych takich jak: wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby, stopień histopatologicznego zróżnicowania, stopień sprawności chorego, lokalizacja nowotworu, poziom hemoglobiny we krwi oraz zbadanie znaczenia potencjalnych czynników rokujących takich jak: intensywność palenia papierosów oraz występowanie choroby wieńcowej i stanów pogruźliczych w płucach. Analizowano retrospektywnie informację o 372 chorych leczonych w latach 1989-1995 samodzielnie i radykalnie promieniami w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Charakterystyka materiału: 88 proc. mężczyzn, 12 proc. kobiet, wiek: 29-82 lat, zaawansowanie: T1-20 proc., T2-34 proc., T3 - 30 proc., T4 - 16 proc., przerzuty do węzłów chłonnych: 27 proc. Całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) uzyskano w 71 proc. przypadków. Wyleczenia miejscowe po 2 latach wynoszą 52 proc. (T1-T2 - 64 proc., T3-T4 - 40 porc.). Wczesne reakcje : ból w przełykaniu, zlewne zapalenie błony śluzowej i złuszczanie wilgotne odnotowano odpowiednio w 69 proc., 48 proc. i 41 proc. przypadków. Ciężkie powikłania późne stwierdzono u 19 pacjentów. Stwierdzono istotny wpływ stopnia zaawansowania klinicznego T i N oraz stopnia sprawności na ryzyko zgonu. Pacjenci w późnym stopniu zaawansowania (T3 - T4) mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu od pacjentów we wczesnym stopniu zaawansowania (T1 - T2). Ryzyko ...

  Streszczenie angielskie: Study aim. To analyze the importance of pre-treatment factors (age, sex, T, N, histological differentiation, site, Hb level, performance status) and to investigate the influence of cigarette smoking and pulmonary and cardiac diseases on treatment oucomes in laryngeal cancer patients. Material and methods. From the year 1989 until May 1995 372 consecutive patietns with cancer of the larynx were radically irradiated at the 2nd Telradiotherapy Department of The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cnacer Centre and Institute of Oncology in Warsaw (MSCMCC). Pt. characteristics - 88 p.c. men; 12 p.c. women, age: 29-82 years, stages: T1 - 20 p.c., T2 - 34 p.c., T3 - 30 p.c., T4 - 16 p.c., lymph node metastases: 27 p.c. Results. Complete response to treatment (CR) - 71 p.c. of cases. Loco-regional control after 2 years 52 p.c. (T1-T2 - 64 p.c., T3-T4 - 40 p.c.). Early reactions: pain on swallowing confluent mucositis and most skin reaction in 69 p.c., 48 p.c. and 41 p.c. of cases, respectively. Serious late complications - 19 patietns. In a majority of these cases several forms of serious damage were observed. Patietns with advanced disease (T3 - T4) present a two times higher death risk as compared to patienys in earlier stages of the disease (T1-T2). Patients with cervical node metastases also present a two times higher death risk as compared to NO cases. Patients with performance status 1 or more had a respectively three or four times hither death risk than patients with ...


  207/952

  Tytuł oryginału: The usefulness of magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma assessment a preliminary report.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienia wstępne.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Tacikowski Tadeusz, Sobiczewski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.126-129, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Zadaniem diagnostyki obrazowej nie jest wykrywanie raka szyjki macicy, lecz ocena stopnia zaawansowania. Celem pracy było: 1)porównanie badania MR z wynikami histopatologicznymi uzyskanymi po operacji, w ocenie wymiarów raka szyjki macicy; 2) analiza czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania przymacicza; 3) ustalenie czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania pochwy i macicy; 4) ocena przydatności badania w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowiły badania MR miednicy, wykonane aparatem 2T firmy Elscint, u 15 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. Wszystkie chore były operowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od badania MR. Podczas badania MR wykonywano następujące sekwencje: przed podaniem środka kontrastowego (Gd DTPA) SE T1 w projekcji poprzecznej, po podaniu gadolimu SE T1 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej, FSE T2 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej. Wyniki. W ocenie wymiarów raka szyjki macicy badanie MR odznacza się wysoką zgodnością (p = 0.9389) z wynikami pooperacyjnego badania histopatologicznego. W ocenie naciekania przymacicza czułość i specyficznośc badania MR wynoszą odpowiednio: 75 proc. i 100 proc. W ocenie naciekania pochwy i trzonu macicy czułość i specyficzność badania MR wynoszą odpowiednio: 100 proc. i 85 proc. oraz 100 proc.i 100 proc. Badanie MR jest mało czułą (67 proc.), lecz wysoce specyficzną (100 proc.) metodą ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of diagnostic is not so much the detection of cervical carcinoma, but the evaluation of its stage. In view of this the aim of this study included: 1) comparison of MR results with the results of histological examinations after operations with reference to the dimensions of cervical carcinoma; 2) assessment of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of parametrium infiltration; 3) analysis of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of infiltration of the vagina and uterus; 4) assessment of the usefulness of theis method in the detection of metastases to lymph nodes. Material and method. The material consisted of pelvic MRI, obtained with 2T Elscint unit in 15 patietns with cervical carcinoma, aged 37 to 73 years. All patietns underwent surgical treatment within 30 days after MR. During the MR examination the following sequences were performed: SE (spin echo) T1 (longitudinal relaxation time) in axial projection before administration of gadolinium (Gd-DTPA); SE T1 in axial, frontal and sagittal projections after contrast injection and FSE (fast spin echo) T2 (transversal relaxation time) in axial, frontal and sagittal projections. Results. 1) in the assessment of cervical carcinoma dimensions MRI results are highly concordant with the results of postoperative histological examination (p = 0.9389); 2) in the assessment of parametrium infiltration sensitivity and specificity of MRI are 75 p.c. and 10 p.c. respectively; 3) in ...


  208/952

  Tytuł oryginału: Seventieth anniversary of the opening of the Radium Institute in Warsaw.
  Autorzy: Towpik Edward, Sobieszczak-Marciniak Małgorzata, Mould Richard F.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.130-143, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  209/952

  Tytuł oryginału: Modulacja intensywności wiązki w leczeniu raka prostaty.
  Tytuł angielski: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) in prostate cancer.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.150-153, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radioterapia to uznana metoda radykalnego leczenia raka prostaty w postaci ograniczonej. W napromienianiu, w oparaciu o techniki konwenconalne, stosowane są dawki całkowite rzędu 70 Gy. Wartość tę wielu utorów wymienia jako górną granicę bezpieczeństwa w leczeniu raka prostaty, ze względu na akceptowalne ryzyko powikłań popromiennych ze strony tkanek zdrowych, znajdujących się w obszarze napromienianym. W szeregu przeprowadzonych badań klinicznych wykazano konieczność podania wyższej, niż w terapii konwencjonalnej, dawki całkowitej dla poprawy miejscowego wyleczenia. Postęp techniczny w radioterapii i zastosowanie technik konformalnych pozwoliły na zwiększenie dawek promieniowania, podawanych w obszarze guza z jednoczsnym zaoszczędzeniem otaczających tkanek zdrowych. Wprowadzenie modulacji intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT) umożliwiło dalszą eksalację dawki promieniowania w obszarze tarczowym, zachowując ryzyko powikłań w tkankach zdrowych bądź zmniejszenie dawki promieniowania w narządach krytycznych, przy jednoczesnym zachowaniu dawki w obszarze tarczowym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu zastosowania techniki IMRT w komputerowym planowaniu leczenia w raku prostaty. Przedstawiono także wyniki badań klinicznych, wykorzystujących technikę IMRT w terapii raka prostaty.

  Streszczenie angielskie: Radiotherapy is an established standard in radical treatment of localized prostate cancer. During conventional radiotherapy total doses of 70 Gy are applied as the safe upper limit due to an acceptable risk of normal tissue complicaitons within the treated volume. Several clinical studies revealed that doses higher than prescribed in conventional radiotherapy may be desirable to improve local control in prostate cancer. Technical developments in radiotherapy, together with the implementation of conformal techniques, have allowed dose escalation within tumor volume while sparing surrounding normal tissues. With the introduction of itnensity modulated radiation therapy (IMRT) it is expected to escalate the dose to the targe yet further, while maintaining the risk of normal tissue complications or to reduce the dose within critical structures without comprising the dose to the target. The paper presents the spectrum of biliography regarding the use of IMRT in computer treatemnt planning of prostate cases. The results of clinical trials and studies concerning IMRTO in the management of prostate cancer are presented.


  210/952

  Tytuł oryginału: Szkoła radiologii onkologicznej profesora Janusza Buraczewskiego - w 10 roczncę Jego śmierci.
  Autorzy: Dziukowa Janina
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.154-156, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • płeć męska
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Buraczewski
 • Janusz 1911-1992


  211/952

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Kongresu Radiologów Francuskich (JFR 2001).
  Autorzy: Dziukowa Janina
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.162 - Doroczny Kongres Radiologów Francuskich Paryż 20-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  212/952

  Tytuł oryginału: Martwica żołądka w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Gastric necrosis in the course of anorexia nervosa - case report.
  Autorzy: Chilarski Andrzej, Piaseczna-Piotrowska Anna, Nogal Paweł
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.144-147, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 16-letniej dziewczynki z jadłowstrętem prsychiczny, u której wystąpiły nagłe, ostre objawy brzuszne pod postacią bólów brzucha, wymiotów oraz objawów otrzewnowych. Przedstawiono wyniki badań obrazowych. Dziewczynkę poddano zabiegowi operacyjnemu, podczas którego stwierdzono martwicę części żołądka i wykonano jego oszczędną resekcję. Autorzy przytaczają nieliczne podobne obserwacje z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of a 16-year-old girl with anorexia nervosa presenting with acute abdominal symptoms (pain, vomiting, peritoneal signs). The results of imaging studies are described. The girl was operated on. Intraoperatively necrosis of a part of the stomach was found, followed by its partial resection. The authors discuss few similar cases presented in literature.


  213/952

  Tytuł oryginału: Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zespołu nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego u pacjenta z ALL po intensytwnym leczeniu cytostatycznym zawierającym winkrystynę.
  Tytuł angielski: Intracranial lesions in a patient with ALL and inappropriate secretion of antidiuretic hormone syndrome after systemic chemotherapy including vincristine.
  Autorzy: Ociepa Tomasz, Urasiński Tomasz, Arłukowicz Bartosz
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.148-150, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia
 • radiologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek zespołu nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) po stosowaniu leków cytostatycznych u pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną. 10 letni chłopiec został przyjęty do szpitala z powodu powiększenia węzłów chłonnych szyjnych. Na podstawie wyniku biopsji cienkoigłowej (markery CD20(-), UCHL-1 (+) ustalono rozpoznanie chłoniaka złośliwego T-komórkowego. Ze względu na stopień zajęcia szpiku (powyżej 5 proc. blastów) ostatecznie rozpoznano T komórkową ostrą białaczkę limfoblastyczną. Chłopiec leczony był wg programu BFM 90 dla ALL. W 8, 16 oraz 23 dobie leczenia otrzymał VCR. W 30 dobie leczenia u pacjenta wystąpił napad drgawek ogniskowych, lewostronnych. Na podstawie badań laboratoryjnych rozpoznano SIADH. Tomografia komputerowa głowy wykazała w tylnej części prawego płata ciemieniowego ognisko hipodensyjne o średnicy około 1 cm. Kontrolna tomografia nie wykazała zmian. Wywnioskowaliśmy, że powyższa zmiana była wtórna do SIADH. Po zakońćzeniu terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej pacjent osiągnął całkowitą remisję. W programie jeszcze 4 razy podawano VCR. Nie obserwowaoni hiponatremii. Przypadek ten obrazuje fakt, iż zmiany obserwowane w OUN w przebiegu SIADH są przejściowe, a samo badanie TK może być stosowane jako jeden z elementów diagnozowoania i monitorowania SIADH.

  Streszczenie angielskie: We report a case of a syndrome of inappropriate secretion of antiduiretic hormone (SIADH) after systemic chemiotherapy in a patient with T -cell ALL. A 10-year-old boy was admitted to the hospital because of cervical lymph-nodes enlargement. Fine needle aspiration biopsy markers (CD20(-), UCHL-1(+) revealed T cell lymphoblastic malignant lymphoma. Due to the extent of the infiltration of bone marrow (more than 25 p.c.) he was diagnosed as having T - cell ALL. He received chemiotherapy according to the BFM-90 protocol. Vincristine was administred on day 8, 16 and 23. On day 30 seizures of sudden onset occurred and he was diagnosed to have SIADH. A plain head CT scan showed a low density lesion 1 cm in width in the posterior part of the right parietal lobe. It was not seen on the follow up CT scan. We concluded that the lesion was secondary to SIADH. After induction and consolidation chemiotherapy the patient achieved complete remission. According to the protocol vincristine was administred additionally four times but hyponatremia did not occur. This case suggests that intracranial lesions in SIADH are transient and head CT scans can be considered as one of diagnostic criteria in monitoring of SIADH.


  214/952

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in full-term and premature newborns.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska Tamara, Domżalska-Popiadiuk Iwona, Kołodziejczak Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.43-46, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 38 noworodków z zakażeniem układu moczowego (ZUM) urodzonych i leczonych w roku 2001 w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków i Patologii Noworodków i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. ZUM rozpoznano 13 razy częściej u wcześnaków niż u noworodków donoszonych. Dominującym czynnikiem etiologicznym zakażenia była Klebsiella pneumoniae (31,6 proc). Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były: brak przyrostu masy ciała (39,5 proc.), hipotonia mięśniowa (26 proc.), niepokój (16 proc.). Ciężki przebieg z.u.m. obserwowano w 26 proc. przypadków. U 26 proc. noworodków stwierdzono zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi. Zmiany w badaniu USG układu moczowego stwierdzono w 36,8 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Thirty-eight neonates with urinary tract ifnection (U.T.I.) were bornd and treated in 2001 at the Neonatal Intensive Care Unit and the Neonatal Deaprtment in Institute of Gynecology and Obstetrics at the Medical Academy of Gdańsk. U.T.I. was diagnosed 13 times more frequently in premature than in full-term newborns. Klebsiella pn. was the prevailing etiological factor (31,6 p.c.). The most frequently observed clincial symptoms were: failure to gain weight (39,5 p.c.), muscular hypotonia (26 p.c.), irritation (16 p.c.). Severe clinical course was observed in 26 p.c. cases. The incorrect blood laboratory investigations were observed in 26 p.c. newborns. In 36,8 p.c. cases were observed changes in urinary system ultrasonography.


  215/952

  Tytuł oryginału: Korelacja obrazu radiologicznego płuc z obrazem klinicznym ostrej niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu infekcji.
  Tytuł angielski: Correlation of the chest X-ray image with the clinical picture acute respiratory insufficiency in neonates in the course of infection.
  Autorzy: Podsiadło Dariusz, Wawro Józef, Moroń Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.201-205, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Potwierdzenie lub odrzuecenie tezy o braku korelacji stopnia niewydolności oddechowej z nasileniem zmian stwierdzanych w klasycznym badaniu radiologicznym płuc. Materiał i metody: Badany materiał stanowiło 26 noworodków wcześniaczych i urodzonych o czasie, leczonych z powodu ostrej niewydolności na Oddziale Intensywnej Opieki Dziecięcej i Noworodkowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckim w Wałbrzychu w latach 1993 - 1996. Do badanej grupy kwalifikowane były noworodki, które wymagały sztucznego wspomagania oddechu, a w badaniach dodatkowych stwierdzano cechy infekcji lub zmiany zapalen w RTG klatki piersiowej. Zmiany radiologiczne zostały opisane cyfrowo. Natomiast parametrami klinicznymi obrazującymi stopień wydolności oddechowej były parametry respiratora konieczne do utrzymania równowagi gazometrycznej organizmu. Wyniki: W efekcie przeprowadzonej analizy statystycznej, potiwerdzono tezę o braku korelacji obrazu radiologicznego płuc ze stopniem niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji. Wnioski: 1. Brak korelacji stopnia zmian w obrazie radiologicznym płuc ze stopniem niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu choroby infekcyjnej. 2. Wrodzone zapalenie płuc najczęściej przybiera postać śródmiąższową. 3. Najczęstszą przyczyną infekcji okołoporodowych jest gronkowiec koagulazoujemny.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Confirmation or rejection of the thesis that there is no correlation between the degree of respiratory insufficiency and extension of changes detected in the classic chest X-ray. Materials and methods: We examined 26 neonates premature and full-term, who were treated due to acute respirator insufficiency in the Intensive Care Unit for Childin Wałbrzych in years 1993-1996. Neonates who required ventilatory support and had infection markers or inflammatory changes in chest X-ray were qualified for the studied group. THe radiological changes were described numerically. The clinical parameters reflecting the degree of respiratory efficiency were ventilator settings, necessary to maintain the gazometric balance of the organism. Results: After the performed statistical analysis the thesis that there is no correlation between the picture of chest X-ray and the degree of respiratory insufficency in the course of infection was confirmed. Conclusion: 1. There is no correlation between changes in the chest X-ray and degree of respiratory sufficiency in neonates int eh course of infection. 2. Congenital pneumonia occurs mostly as interstitial type. 3. The most common cause of perinatal infections is coagulase negative. Staphyllococcus.


  216/952

  Tytuł oryginału: Ropnie mózgu i ich następstwa u noworodków.
  Tytuł angielski: Brain abscess and its sequelae in neonates.
  Autorzy: Perdzyńska Anna, Strzyżewski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.209-214, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropnie móżgu są rzadkim schorzeniem wieku noworodkowego. Powstają głównie jako następstwo zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy. Celem pracy jest przedstawienie sposobów leczenia ograniczających uszkodzenia strukturalne oun spowodowane ropniami mózgu i ich następstwami. Trzy noworodki leczono w latach 1.1.2000 - 31.12.2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Klinice Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii AM w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Rozpoznanie ropni mózgu i wodogłowia wielojamowego postawiono na podstawie przezciemieniowych badań usg, weryfikowanych w dwóch przypadkach przy pomocy KT. Leczenie polegało na ewakuacji zawartości ropnia drenażem zewnętrznym i punkcjami przeciemieniowymi i celowanej antybiotykoterapii. Wodogłowie wielojamowe przekształcano w jednojamowe endoskopem, a następnie drenowano pojedynczym układem zastawkowym. U wszystkich dzieci uzyskano stabilizację ciśnienia wewną rzczaszkowego. Wszystkei dzieci są w średnim stopniu opóźnione w rozwoju psychoruchowym, dwoje miało napady padaczkowe. Przyjęte metody leczenia ropni móżgu są skuteczne w leczeniu procesu zapalengo oun in ograniczeniu uszkodzeń oun. Stanowią wstęp do wieloetapowej rewalidacji tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Brain abscess is an uncommon condition in neonates. The most frequent cause is menngitis and sepsis. Clinical diagnosis in our neonates was delayed because of noncharacteristic initiating symptoms. The correct diagnosis of brain abscess and its sequelae in three neonates was based upon transfontanelle USG and CT scan. The management consisted of abscess contents evacuation by transfontanelle punction or external drainage and antibiotics. Preliminary results of USG guided neuroendoscopy in the conversion of postinflammatory multiloculated to uniloculated hydrocephalus in two children were also presented. All of our children present with moderate developmental delay, two of them have epilepsy. Presented methods of management are effective in the treatment of brain absceses and limitation of structural lesions of CNS in neonates.


  217/952

  Tytuł oryginału: Porencefalia jako powikłanie neuroinfekcji u noworodka.
  Tytuł angielski: Porencephaly as a complication in the course of neuroinfection in newborn.
  Autorzy: Walczak Mieczysław, Hnatyszyn Grażyna, Romanowska Hanna, Giżewska Maria, Remigolska Magdalena, Sagan Leszek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.251-254, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek neuroinfekcji u nowroodka o łagodnych i krótkotrwałych objawach klinicznych współistniejących z ciężkim procesem chorobowym prowadzącym do trwałęgo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego pod postacią porencefalii. Na uwagę zasługuje brak korelacji pomiędzy prawidłowym stanem neurologicznym noworodka a pojawieniem się obciążających rokowniczo zmian torbielowatych w mózgu. Wskazuje to na istotne znaczenie obrazowania mózgowia u noworodków z neuroinfekcją.

  Streszczenie angielskie: We present a case of newborn's neuroinfection with mild and shortlasting clincal symptoms, complicated with persistent CNS defect in a form of porencephaly. Attention was paid to the lack of correlation between the correct neurological state and the appearance of prognostic burdening cyctic changes inthe brain. This indicates the importance of neuroimaging of the brain in enwborns with neuroinfeciton.


  218/952

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza wrodzona u noworodka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital toxoplasmosis in a newborn infant.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Thrun Adam, Królak Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.264-267, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek noworodka z rozpoznaną po urodzeniu toksoplazmozą wrodzoną, z hiperbilirubinemią, wymagającą leczenia powtarzanymi transfuzjami wymiennymi, powikłaną dodatkowo cholestazą wątrobową. U omwianego noworodka stwierdzono również znaczne wodogłowie ze zwapnieniami wewnątrzczaszkowymi i ogromnymi zanikami tkanki mózgowej.

  Streszczenie angielskie: A case of a newborn with congenital toxoplasmosis detected after birth, jaundice demanding treating with repetitive exchange transfusions and additionally complicated hepatic cholestasis was presented. The newbron also suffered from serious hydrocephalus with intracranial calciphications and significant atrophy of brain tissue.


  219/952

  Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne w ocenie stopnia zaawansowania artropatii hemofilowej oraz wskazań i skuteczności synowektomii izotopowej u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klukowska Anna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. Akademii Medycznej 2002, [4], 95 s. ; il., tab., bibliogr. 234 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  220/952

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kubisz Leszek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Biofizyki w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 146 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  221/952

  Tytuł oryginału: Odległa ocena kliniczna i radiologiczna stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym uszkodzeniu aparatu więzadłowo-torebkowego.
  Tytuł angielski: Long-term clinical and radiological assessment of talocrural joint stability after acute traumatic injury of ligamentous-capsular apparatus.
  Autorzy: Golec Edward
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.357-364, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje odległej oceny klinicznej i radiologicznej stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym jego skręceniu, które leczone było metodą nieoperacyjną. Badanie radiologicznie wykonuje na stanowisku do oceny stabilności stawu własnego pomysłu. Ocenia stabilność stawu w płaszczyźnie strzałkowwej i czołowej sposobem Zwippa oraz metodą własną. U 368 kontrolowanych obu płci, najczęściej rozpoznaje niestabilność boczną i przednio-boczną I lub IIř oraz znacznie częściej rozpoznaje niestabilność stawu badaniem radiologicznym niż klinicznie.

  Streszczenie angielskie: The authors presents an assessment of clinical and radiological talocrural joint stability after acute traumatic ankle sprain treated non-operatively. Radiological evaluation of joint stability was performed using a special stend designed by the author. Joint stability was evaluated in both the sagittal and frontal planesusing Zwipp's technique, along with the author's own technique. Iř and IIř lateral and antero-lateral instability were found most often found in the 368 patient series that was examined. Joint instability was recognised more frequently radiologically.


  222/952

  Tytuł oryginału: Patomorfologia wad wrodzonych kręgosłupa w aspekcie przyszłego klinicznego rozwoju choroby.
  Tytuł angielski: The pathomorphology of congenital spinal defects in relation to future clinical development of the disease.
  Autorzy: Malawski Stefan, Malawski Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.365-374, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie przebadania 61 chorych w wieku od 1 roku do 50 lat z wadami wrodzonymi kręgosłupa autorzy wyodrębnili pięć grup patomorfologicznych, a mianowicie: wady kręgów, wady trzonów, zrosty kostne międzykręgowe, zrosty żeber i wady łuków, co dało łącznie 30 postaci wad. W materiale tym były 34 przypadki z jedną dominującą postacią wady i 27 przypadków, w których występowały różne postacie z kilku grup patomorfologicznych. Następstwem wad było narastające zniekształcenie kręgosłupa, które doprowadziło do powstania w 21 przypadkach skoliozy łukowej, w 15 - kifoskoliozy, w 13 - skoliozy kątowej i w 12 - kifozy. Na ogół wszystkie przypadki zniekształcone miały tendencje do powiększania się z wiekiem. U 20 chorych, przeważnie po okresie zakończenia wzrostu, pojawiły się wolno narastające zaburzenia neurologiczne o typie wzmożonej spastyczności, niedowładów spastycznych lub porażeń spastycznych i wiotkich. Ze względu na dużą różnorodność patomorfologiczną trudno ustalić zależność między rodzajem wad a przyszłym rozwojem klinicznym. Można było tylko kierunkowo rozpoznać, że niektóre postacie wad determinują rodzaj zniekształcenia i usposabiają do powikłań neurologicznych, jak na przykład różne postacie półkręgów. W wadach wielopostaciowych obustronnych nie zawsze obecna jest równowaga wzrostowa kręgosłupa, przeciwnie, niekiedy nawet małe wady wielopostaciowe mogą prowadzić do szybko narastających deformacji kręgosłupa. Z tego przeglądu można wnioskować, że wszystkie wady wrodzone kręgosłupa powinny być wcześnie leczone operacyjnie, bądź przez usunięcie wady, bądź dążenie do przywrócenia równowagi wzrostowej.

  Streszczenie angielskie: The authors categorised congenital malformations of the spine into five different pathomorphologic groups basing on a series of 61 cases (age ranging from 1 to 50 years): defects of the vertebral, of the vertebral body, intervertebral synostosis, rib synostosis, and defects of the vertebral arch. A total of over 30 different kinds of malformations were obtained in this classification. In the analysed series 34 patients had a predominant kind of malformation, while in 27 cases mixed malformations were noted. These malformations lead to spine deformaties: 21 cases with arch scoliosis, 15 cases with kyphoscoliosis, 12 cases with angular scolliosis aand 12 cases with kyphosis. Deformities had a tendency to progress with age. In 20 patients neurological deficits (increased spasticity, spastic paresis, spastic and flaccid paralysis) increased after reaching skeletal maturity. Prognosis as to deformity progression waas made difficult be the large variety of different pathomorphologic types of deformity. Only general patterns were visible e.g. a tendency to progress in caes were hemivertebra were found. In cases were more than one type of deformity was noted, growth balance of the spine was not a rule. On the contrary, even small mixed deformities of ten progressed. This paper indicates that most congenital deformities of the spine should be treated operatively, either to correct the deformit or to attain spine growth balance.


  223/952

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  224/952

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna badania dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicach płodu.
  Tytuł angielski: Prognostic Doppler ultrasound examination of fetal arteries blood flow.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Sabatowska Małgorzata, Karowicz-Bilińska Agata, Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.677-684, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużą rolę we wczesnym wykrywnaiu zagrożeń płodu odgrywa diagnostyka ultarsonograficzna, w której zastosowanie dopplerowskiej metody oceny przepływu krwi w naczyniach umożliwiło nieinwazyjną ocenę krążenia w jednostce maciczno-łożyskowo-płodowej. Postanowiono podać analizie 3 tętnice: pępowinową, środkową mózgu i nerkową płodu po uprzednim wyznaczeniu norm własnych dla analizowanych parametrów. Celem pracy jest 1. Porównanie uzyskiwanych wartości wskaźników przepływu (S/D, RI, PI) krwi w t.t. pępowinowej, środkowej mózgu i nerkowej płodu w ciąży donoszonej o przebiegu prawidłowym i patologicznym. 2. Oznaczenie wskaźników: pępowinowo-mózgowego i nerkowo-mózgowego w ciąży fizjologicznej i patologicznej. 3. Określenie przydatności analizowanych parametrów przepływu dla rozpoznawania zagrożenia niedotlenieniem wewnątrzmacicznym płodu. Badaniami objęto 1151 ciężarnych w terminie okołoporodowym, które podzielono na grupę kontrolną - 101 ciężarnych z ciążą prawidłową i grupę badaną - 50 ciężarnych z ciążą patologiczną. Wszystkie ciężarne poddano badaniu ultrasonograficznemu przy użyciu aparatu firmy Hitachi EUB 515 C (Japonia) z głowicą typu convex o częstotliwości 3,5 MHz z połączoną z systemem kolorowego, pulsacyjnego Dopplera. Badanie składało się z oceny biometrii płodu oraz analizy spektrum przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, środkowej mózgu i nerkowewj płodu. Oceniano następujące wskaźniki: a) skurczowo-rozkurczowy S/D, oporności RI, pulsacji PI b) pępowinowo - ...

  Streszczenie angielskie: Early detection of fetal risk is one of the main issues in today obstetrics. Ultrasound diagnostics play a significant role, as the introduction of Doppler imaging method in the evaluation of blood flow has enabled non-invasive assessment of uteroplacental circulation. Therefore, we have analysed foetal three arteries: umbilical aretry, middle cerebral artery and renal artery after determining the normal range for the analysed parameters. Aim of work: 1. Comparison of the obtained blood flow indices (S/D, RI, PI) in the umbilical artery, middle cerebral artery and renal artery of foetuses from normal and complicated full-term pregnancies. 2. Determination of indices: umbilical-cerebral and renal-cerebral in normal and pathological pregnanc. 3. Evaluation of easibility of the analysed flow parametres for the detection of intrauterine foetal hypoxia. Material and methods: We have examined 151 women, who were divided into control group 101 pregnant women with normal pregnancy and study group - 50 pregnant women with complicated pregnancy. All pregnant women underwent ultrasound examination using the Hitachi EUB 515 C (Japan) scanner with 3.5 MHz convex probe, connected to the colour pulsed Dooppler. The study consisted of the biometric measurements and evaluation of the spectrum of blood flow in the umbilical artery, middle cerebral artery and renal artery. We have determined following indices: a) systolic-diastolic ratio S/D, resistance index RI, pulsatility index PI, ...


  225/952

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging in gynecology - state of the art.
  Autorzy: Walecki J., Ceran A., Tarasów E., Panek G.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.111-119, il., bibliogr. 48 poz. - Sympozjum pt. Rozwój metod obrazowania diagnostycznego w położnictwie i ginekologii. Białowieża 11-12.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Dynamic development of MRI and MRS diagnostic capabilities resulted in more frequent application in obstetrics and gynecology; few years back this field was dominated by US. Main advantages of MR include much higher than any other modality spatial and contrast resolution, ability to characterise various tissues and analyse their chemical content. In our paper we would like to share our experience in clinical diagnosis of most common pathologies such as: cervical carcinoma, endometrial caarcinoma, ovarian and vaginal tumors. Techniques provided by MR are specxially useful in gynecological oncology. The greatest challenge which MR faces is staging of neoplasmatic growth and monitoring of treatment. Many additional techniques such as various kinds of multiplanar reconstructions, dynamic examinations, metabolite analysis in MRS greatly increase diagnostic efficiency of this modality.


  226/952

  Tytuł oryginału: Rola brachyterapii o wysokiej dawce (HDR) w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The role of hight dose rate (HDR) brachytherapy in advanced non small cell lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.265-277, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the influence of brachytherapy on the prognosis in advanced NSCLC, elaboration of clinical criteria useful in patients qualification to brachytherapy and the radiation method optimization. Between January 1994 and June 1998, 325 patients with symptomatic inoperable endobronchial obstructing lung cancer received brachytherapy alone or combined with external beam irradiation with palliative or radical intent. Patients were given 1 to 4 temporary Ir - 192 endobronchial implants at the site of obstruction. Implant doses ranged from 6 to 12 Gy specified at a radius of 1 cm from the centre of the source. Total implant doses ranged from 6 to 24 Gy. Depending on radical or palliative intens extermal beam irradiation doses ranged from 20 to 60 Gy. The results were compared with results achieved in control group (N = 191) treated exclusively with external beam irradiation. Patients who received combined treatment revealed higher frequency of release or disappearance of hemoptysis, dyspnoea and atelectasis. Also the duration of clinical remission was significantly longer with combined treatment. In the group treated with radical intent higher percentage of patients with total tumor regression in both endoscopic and radiologic view was observed after tele - and brachytherapy compared with teleradiotherapy alone (respectively 29,8 p.c. and 19,4 p.c.). The group treated with palliative intent brachytherapy alone provided response rates comparable to those achieved with external beam irradiation alone or tele and brachytherapy...


  227/952

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce guza pozaodbytniczego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The role of endosonography in case of retrorectal tumors. Case report.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Bielecki Krzysztof, Szenk Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.823-830, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 29 letniej chorej z guzem pozaodbytniczym, zakwalifikowanej do leczenia chirurgicznego, w ramach diagnost. przedoperacyjnej, wykonano badanie endosonograficzne odbytnicy. Na jego podstawie możliwe było określenie stosunku guza do ściany odbytnicy i układu moczowo-płciowego oraz ocena jego wielkości, echostruktury i zarysów.

  Streszczenie angielskie: This study presented a case of a 29 year-old woman with retrorectal cancer and the application of endosonography in its diagnostics. Relationship of the tumor to the rectal wall and genitourinary system was possible together with meassurements of tumor diameters, as well as assessment of its echogenicity and outlines.


  228/952

  Tytuł oryginału: Zdjęcia rentgenowskie w stomatologii a narażenie na promieniowanie jonizujące.
  Tytuł angielski: Dental radiographs and exposure to ionising radiation.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.40-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według statystyk zdjęcia wewnątrzustne należą do najczęściej wykonywanych zdjęć rentgenowskich u człowieka, a niezbędna do ich otrzymania dawka promieniowania rentgenowskiego jest b. niska. Jednakże lęk przed promieniowaniem rentgenowskim, który cechuje ogół społeczeństwa często sprawia, że unika się zlecania i wykonywania tych zdjęć, nawet gdy są niezbędne podczas leczenia stomatologicznego. Dlatego też w pracy przedstawiono narażenie na promieniowanie jonizujące w trakcie wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich na tle narażenia na inne naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: According to the ststistics intraoral films belong to the most common radiographic films taken in the human and the dose of radiation required for this is very low. However, the fear of xray radiation which society in general has, often results in the ovoidance of prescribing and taking of films, even when these are essential in the course of dental treatment. The study therefore also describes exposure to ionishing radiation during the taking of dental radiographs in the light of other natural and artificial sources of ionising radiation.


  229/952

  Tytuł oryginału: Macica podwójna z krwiakiem w szczątkowym rogu u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl - the case report.
  Autorzy: Grotowski W., Friebe Z., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.29-30, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek wady wrodzonej macicy u 16-letniej dziewczynki o charakterze macicy podwójnej z krwiakiem w szczątkowym rogu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań diagnostycznych oraz leczeniem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: We present the case of uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl who underwent surgical treatment.


  230/952

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena gonad u spontanicznie dojrzewających dziewcząt z zespołem Turnera kwalifikowanych do leczenia hamującego pokwitanie.
  Tytuł angielski: Pelvic ultrasound assessment in Turner syndrome patients with spontaneous puberty.
  Autorzy: Wiśniewski A., Walewska-Wolf Małgorzata, Szufladowicz-Woźniak J., Jaworowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.65-66, bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U niektórych chorych na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczny rozwój dojrzewania płciowego, przedwcześnie w stosunku do osiągniętego wzrostu i rokujący przedwczesnym zakończeniem leczenia promującego wzrost. Stosowanie analogu GnRH u spontanicznie dojrzewających dziewcząt ZT powstrzymuje postęp pokwitania i awansowania dojrzałości szkieletu, co umożliwia dalsze prowadzenie terapii promującej wzrost. U 7 spontanicznie dojrzewających pacjentek ZT, po stwierdzeniu objawów pokwitania, a przed zastosowaneim aGnRH, oceniono ultrasonograficznie macicę i gonady. U wszystkich wszystkich pacjentek uwidoczniono gonady i tylko u jednej nie zawierające pęcherzyków. Autorzy uważają, że ocenę ultrasonograficzną macicy i gonad należy wykonywać rutynowo u każdej pacjentki z ZT, szczególnie w czasie leczenia niedoboru wzrostu.

  Streszczenie angielskie: An acceleration of skeletal maturity in Turner syndrome (TS) patients can shorten the period of growth hormone therapy an worsen the results of the treatment or make this therapy impossible. We analyse by pelvic assessmetn the uterine size, endometrial echo and ovarian volumes and the size/number of follicles in 7 TS girls with spontaneous pubaerty.


  231/952

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kukulski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  232/952

  Tytuł oryginału: Radical prostatectomy in patients with preoperative prostate specific antigen 15 ng/ml and higher.
  Tytuł polski: Radykalna prostatektomia u chorych z wysokim przedoperacyjnym poziomiem PSA ( 15 ng/ml).
  Autorzy: Neulander Endre Z., Skoneczna Iwona, Murphy William M., Douvdevani Amos, Rivera Inoel, Wajsman Zev
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.190-194, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników leczenia radykalną prostatektomią (RP) chorych, z przedoperacyjnym wysokim poziomem PSA (15 ng/ml.). Materiał i metoda. W okresie 1989 - 1997, 85 chorych z poziomem PSA ň 15 ng/ml (mediana 26 ng/ml, przedział 15 - 126 ng/ml) zostało poddanych RP. Chorzy z palpacyjnie wyczuwalnym guzem stercza otrzymali 3 miesięczną neoadjuwantową hormonoterapię. U 36 chorych (42 proc.) zastosowano wczesną (w okresie 3 - 4 miesięcy) adjuwantową radioterapię, ze względu na stopień zaawansowania pT3 i/lub stwierdzenie dodatnich marginesów chirurgicznych. Wyniki. Mediana obserwacji wyniosła 58 miesięcy (2 - 104). Nawrót choroby wystąpił u 33 proc. chorych. 6 chorych (7 proc.) zmarło w okresie obserwacji, 3 wskutek raka stercza z przerzutami. U chorych z guzami T1c obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów (p = 0,03), niż w grupie chorych z guzem wyczuwalnym i przedoperacyjnym badaniu per rectum (cT2 cT3). Wiek powyżej 65 lat okazał się być znaczącym negatywnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do odsetka nawrotów biochemicznych (p = 0,01). U chorych uzupełniająco napromienianych obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów biochemicznych w porównaniu do chorych, u których nie stosowano radioterapii (p = 0,05). Wykazano, że przedoperacyjny poziom PSA nie miał istotnego znaczenia prognostycznego w odniesieniu do częstości nawrotów biochemicznych w analizowanej grupie chorych. Jakkolwiek, chorzy z zajęciem pęcherzyków nasiennych (pT3c), u których znacznie ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To report on the outcome of patients who underwent radical prostatectomy (RP) with preoperative PSA ň 15 ng/ml. Methods. Eighty-five consecutive patients with PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml, range 15 - 126 ngm/ml) underwent RP between 1989 and 1997. Patients with palpable cancer received 3 months neoadjuvant hormone therapy. Thirty-six patients (42 p.c.) underwent early (3 - 4 months after RP) adjuvant radiation for pT3 disease and/or positive surgical margins. Results. The median follow-up was 58 months (range 2 - 104 mos.). The overall relapse rate was 33 p.c. Six patients (7 p.c.) died during follow up, three due to metastatic prostate cancer. Patients with T1c tumors had a significantly lower recurrence rate than those with palpabale (cT2 and cT3) cancer (p = 0.03). Age above 65 was found to be a significant negative prognostic factor with respect to biochemical recurrence (p = 0.01). Adjuvant radiation was associated with significantly lower biochemical recurrence rates compared to patients who were not radiated (p = 0.05). Overall, the preoperative PSA level was not found to have prognostic significance with respect to the biochemical recurrence in this gorup of patients. However, in patients with seminal vesicle invasion (pT3c) patients with biochemicial recurrence had a significantly higher preoperative PSA (p = 0.05). Conclusions. In selected patients with nonpalpabale prostate cancer and with preoperative PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml) RP is a ...


  233/952

  Tytuł oryginału: Zespół objawów klinicznych w anomalii Kimmerlego.
  Tytuł angielski: Clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly.
  Autorzy: Split Wojciech, Sawrasewicz-Rybak Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.416-422, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zwrócenie uwagi na anomalię Kimmerlego (na kręgu szczytowym zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej mostkiem kostnym) jako na wariant anatomiczny, który może wywoływać zespół objawów klinicznych. badaniom poddano 108 osób z podejrzeniem tej anomalii, ustalonym na podstawie badań radiologicznych. Wśród badanych było 58 kobiet i 50 mężczyzn w wieku od 18 do 59 lat (średnia 36,9; SD = 9,6). Grupę kontrolną stanowiło 40 osób bez anomalii w podobnym przedziale wieku. W ustaleniu objawów opierano sie na badaniach podmiotowym, internistycznym i neurologicznym oraz EEG, ENG i WPW. Uzyskane wyniki poddano obliczeniom statystycznym za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+. Ustalono, iż objawy kliniczne w anomalii pojawiają się najczęściej w trzeciej i czwartej dekadzie życia (65 proc. osób). W obrazie chorobowym dominują bóle w tyłogłowiu i karku z promieniowaniem do szczytu głowy (83 proc. badanych). Najczęściej są to bóle typu napięciowego (tj. 50 proc. badanych z bólami głowy), w pozostałych przypadkach naczyniowe (26 proc. badanych) i nerwobóle (24 proc. badanych). Intensywność bólów głowy jest znaczna i często towarzyszą im zawroty głowy (59 proc. badanych),a w 1/3 przypadków nudności, rzadziej wymioty, parestezje kończyn, zaburzenia równowagi, krótkotrwala utrata przytomności czy ubytki w polu widzenia. sporadycznie występują szumy uszne, nagłe upadki i objawy wegetatywne. W przypadkach bezbólowych najczęstrzymi objawami sa krótkotrwala utrata przytomności i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to consider Kimmerle anomaly (ponticulus posterior of the atlas) as an anatomic variant, which can cause a set of clinical symptoms ansd signs. a hundred and eight patients 58 females and 50 males at the age of 18-59 years (m. 36.9 years, SD = 9.6) with radiologically verified Kimmerle anomaly were examined. A control group comprised 40 healthy subjects at the similar age range. The diagnosis of headaches was based on the criteria proposed by the IHS. A character of headaches, their localization, frequency, duration, number of days with headaches per year, circumstances associated with their onset and concomitant symptoms were evaluated. All the patients were subjected to electrophysiological studies (ENG, EEG and VEP). The results were statistically analyzed using a SPSS/PC+ computer system. It was revealled that clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly occurred most frequently in the third and fourth decade of life (65 p.c. of cases). These were most often tension-type headaches (50 p.c. of cases with headaches), vascular headaches (26 p.c. of cases) and neuralgia (24 p.c. of cases). Intensity of headaches was high. Headaches were accompanied by other complaints like vertigo (59 p.c. of cases) and in one third of cases - nausea. About 10 p.c. of patients also suffered from vomiting, paresthesia, dizziness, short periods of loss of consciousness. Sporadically - tinitus, drop attack, and vegetative symptoms. In cases without pain the ...


  234/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa nadnerczy - przegląd technik badania.
  Tytuł angielski: Imaging of adrenal gland - overview of examination techniques.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Dukaczewska Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.430-437, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono obrazowe metody obrazowania i różnicowania zmian w nadnerczach. Do najczęściej stosowanych należą: ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (TK), scyntygrafia i rezonans magnetyczny (MR). Ultrasonografia, z uwagi na szeroką dostępność, pozwala na rozpoznanie znacznej liczby guzów nadnerczy. Ograniczeniem tej techniki są trudności w rozpoznawaniu małych guzów i określeniu charakteru uwidocznionych zmian. Podstawowym badaniem jest tomografia komputerowa, wykonywana bez podawania środka cieniującego, która umożliwia rozpoznanie 95 proc. guzów nadnerczy i scharakteryzowanie większości z nich. rezonans magnetyczny cechuje się zbliżoną do TK skutecznością w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów nadnerczy. Scyntygrafia kory nadnerczy nie zyskała, jak dotąd, szerszego uznania. badanie izotopowe z zastosowaniem MIBG (meta-jodo-benzylo-gqanidyny) wykonuje się w celu stwierdzenia pozanadnerczowych ognisk guza chromochłonnego. Biopsja nadnerczy wykonywana jest sporadycznie u pacjentow z chorobą nowotworową i guzem nadnercza, ktorego nie udało się scharakteryzować za pomocą TK ani MR.

  Streszczenie angielskie: Imaging methods used in the diagnosis and differentation of adrenal lesions are presented. For this purpose ultrasound, computed tomography (CT), scintigraphy and magnetic resonance imaging are employed. Ultrasound, because of its availability, allows the diagnosis of large number of adrenal tumors. Its usefulness is limited by difficulties in the diagnosis of small tumors and characterization of visualized lesions. Computed tompgraphy is a primary method, performed without the administration of contrast. It allows the diagnosis of 95 p.c. of adrenal lesions and permitis to characterize majority of them. Magnetic resonance has similar to CT accuracy of diagnosis and characterization of adrenal tumors similar to CT. Scintigraphy of adrenal cortex has not yet gained wide acceptance. Scintigraphic exam,ination with MIBG is performed to search for axtraadrenal sites of pheochromocytoma. Adrenal biopsy is indicated occasionally in patients with neoplastic disease and adrenal tumor, not characterized by CT and MRI.


  235/952

  Tytuł oryginału: Tarczyca a ciąża - fizjologia i patologia.
  Tytuł angielski: Thyroid gland and pregnancy - physiology and pathology.
  Autorzy: Łącka Katarzyna, Łakoma Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.450-462, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zmiany w czynności i strukturze gruczołu tarczowego zachodzące u ciężarnych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrazie USG, stężeń TSH, wolnej tyroksyny (FT4), całkowitej tyroksyny (TT4), całkowitej trijodotyroniny (TT3), odwrotnej trijodotyroniny (rT3), globuliny wiążącej tyroksyne (TBG), tyreoglobuliny (Tg) oraz zmian w metabolizmie. Zwrócono uwagę na trudności w ustaleniu rozpoznania zarówno nadczynności, jak i niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży. Przedstawiono nowoczesne poglądy na temat leczenia tarczycy u ciężarnych. ponadto opisano czynności tarczycy i jej zaburzenia, ktore mogą wystąpić u płodu i noworodka.

  Streszczenie angielskie: Changes in thyroid function and structure during pregnancy, including abnormalities in thyroid ultrasonography. Levels of thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxine (FT4), total thyroxine (TT4), total triiodothyronine (TT3), reverse triiodothyronine (rT3), thyroxin binding globulin (TBG) and thyreoglobulin (Tg) as well as the changes in metabolism have been presented. Difficulties in the diagnostics of hyperthyrodism and hypothyrodism in pregnant women have been described. In addition modern ideas about the treatmwent of thyroid dysfunction in this period of woman life have been presented. Furthermore thyroid physiology and pathology in fetus and newborn have been described.


  236/952

  Tytuł oryginału: Kostniaki żuchwy - cyfrowa analiza kształtu.
  Tytuł angielski: Osteoma of the mandible - digital analysis of shape.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.44-45, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę morfometryczną obserwowanych 12 kostniaków żuchwy. szystkie kostniaki były zlokalizowane w odcinku bocznym części zębodołowej żuchwy i miały kształt owalny. Ich średnia najwieksza średnica wynosiła 9,8 ń 2,9 mm, najmniejsza - 7,6 ń 2,5 mm. Średnia wartość stosunku średnicy największej do najmniejszej wynosiła 1,37 ń 0,52.

  Streszczenie angielskie: The study describes a morphomwetric analysis of 12 mandibular osteomas. All of the osteomas were localised in the aleolar bone of the posterior region of the mandible and were oval in shape. The average diameter ranged from the largest of 9.8 ń 2.9 mm to the lowest of 7.6 ń 2.5 mm. The average value of the ratio of largest diameter to the smallest was 1.37 ń 0.52.


  237/952

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  238/952

  Tytuł oryginału: Ligandy receptorów somatostatynowych w diagnostyce i terapii radioizotopowej w onkologii.
  Tytuł angielski: Somatostatin receptors ligands in radionuclide diagnosis and therapy in oncology.
  Autorzy: Cholewiński Witold, Tarkowska Anna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.227-234, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele nowotworów określanych tradycyjnie jako neuroendokrynne lub nie-neuroendokrynne wykazuje podwyższoną ekspresję receptorów somatostatynowych. Znaczenie kliniczne obecności tego typu receptorów w komórkach nowotworów znacznie wzrosło, wraz z wprowadzeniem do diagnostyki i terapii tych schorzeń znakowanych analogów somatostatyny oraz nie-radioaktywnych analogów w leczeniu objawów towarzyszących niektórym nowotworom. Współczesna klasyfikacja wyróżnia 5 typów receptorów somatostatynowych sst1-sst5. Każdy z receptorów jest produktem jednego genu, a ekspresja danego typu receptora uzależniona jest od pochodzenia i rodzaju nowotworu. Metody identyfikacji receptorów somatostatynowych in vitro opierają się obecnie głównie na technikach inżynierii genetycznej. Większość nowotworów wykazuje wysoką ekspresję receptora typu sst2, a jedynie nieliczne- pojedynczego receptora innego typu. Synteza analogów somatostatyny, pozbawionych niektórych właściwości somatostatyny naturalnej, pozwoliła na wykorzystanie podwyższonej ekspresji receptorów somatostatynowych w komórkach niektórych nowotworów do ich obrazowania in vivo. W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki wiele stabilnych analogów somatostatyny, takich jak aktreotyd, lanreotyd, vapreotyd oraz depereotyd. Badania farmakologiczne wykazały wysokie powinowactwo naturalnej somatostatyny do wszystkich typów receptorów, natomiast analogi somatostatyny wiążą się z poszczególnymi typami receptorów w różnym stopniu. Obecnie za ...

  Streszczenie angielskie: Various tumors, referred to as either neuroendocrine or non-neuroendocrine, express a high number of somatostatin receptors. The presence of these receptors has been shown to be of clinical importance since radio-labeled somatostatin analogues have been used for tumor diagnosis and radiotherapy while non-radioactive analgues are applied for the treatment of tumour-associated symptoms. Recently, five different types of human somatostatin receptors have been identified and named sst1-sst5. Each sst is the product of single gene and the expression of receptor subtypes has been reported to be dependent on the origin and type of tumor. A great majority of studies on sst receptors are based on molecular in vitro identification methods such as the very sensitive RT-PCR technique. A majority of tumors predominantly express the sst2 receptor subtype while only few express other subtypes alone. The introduction of labeled somatostatin analogues, more resistant to degradation than somatostatin itself, enabled in vivo visualization of tumors with high expression of somatostatin receptors. Recently many new stable somatostatin analogues, such as octreotide, lancreotide, vapreotide and depreotide have been introduced as diagnostic tracers. Pharmacological studies have shown a high affinity of somatostatin to all receptor subtypes, whereas somatostatin analogues bind to different subtypes with different affinity. Of somatostain to all receptor subtypes, whereas somatostatin ...


  239/952

  Tytuł oryginału: Choroba Takayasu - obserwacja 6 przypadków.
  Tytuł angielski: Takayasu disease - observation of 6 cases.
  Autorzy: Butkiewicz Lidia, Jakubicz Danuta, Chwalińska-Sadowska Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.44-53, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6 przypadków choroby Takayasu rozpoznanej u 5 chorych na podstawie kryteriów ACR z 1990 roku, a u jednej chorej - na podstawie badań USG, tomografii komputerowej i biopsji aorty. Początkowe objawy choroby wystapiły u wszystkich chorych przed 45 rokiem życia; u wszystkich obserwowano opóźnienie od pierwszych objawów do ustalenia rozpoznania. U większości chorych obserwowano duszność, objawy dławicowe, osłabienie, stany podgorączkowe, gorączki. Wszystkie chore w czasie rozpoznawania miały przyspieszony OB i hiper-ŕ2--globulinemię. W badaniu USG wykonanym u pięciu chorych stwierdzono pogrubienie ściany aorty i/lub zwężenie jej odgałęzień. Wykonanie arteriografii nie było konieczne do rozpoznania choroby. Stwierdzono, że największe znaczenie we wczesnej diagnostyce choroby Takayasu ma dokładne badanie przedmiotowe układu krążenia i ocena wskaźników aktywności zapalnej. Podkreślono istotną rolę badania USG w tej chorobie jako badania alternatywnego do arteriografii.

  Streszczenie angielskie: The paper presents 6 cases of the Takayasu disease diagnosed in 5 patients on the basis of the ACR criteria of 1990, and in one patient on the basis of ultrasound scan, computerized tomography and aortic biopsy. The initial symptoms of the disease occurred in all patients before age of 45: in all there was significant delay between the onset of the disease and diagnosis. In majority of patients the following symptoms were observed: dyspnoe, angina-like symptoms, asthenia and fever. In ultrasound scan carried out in five patients there was aortic wall thickening and/or narrowing of the arterial branches. The arteriography was not necessary for the diagnosis. It was found that in early diagnosis of the Takayasu disease the most crucial parts is precise physical examination of the cardiovascular system and assessment of the inflammatory process indices. The important role of the ultrasound scan in this diseasee was stressed, as the test alternative to arteriography.


  240/952

  Tytuł oryginału: Significance of ultrasound vaginal cervicometry in predicting preterm delivery.
  Autorzy: Mara Michal, Calda Pavel, Haakova Lucie, Zizka Zdenek, Dohnalova Anna, Zivny Jaroslav
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.MT72-MT77, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to verify whether ultrasound vaginal cervicometry, performed in the 18th - 20th week of gestation, can effectively predict preterm delivery. 279 singleton pregnancies were prospectively studied from the middle of gestation until delivery. In the 18th - 20th week of gestation we performed ultrasound vaginal cervicometry, which we used to determine the length of the cervix, judge the shape of the internal os, and evaluate the cerviacometry as normal or abnormal on the basis of these parameters. With the aid of onedimensional and multi-dimensional analysis, we tested the dependence of completed weeks of gestation and preterm delivery on the results of ultrasound cervicometry. 247 women completed the study. Cervicometry was evaluated as abnormal in 53 women (21.46 p.c.). We proved a significant dependence of delivery prior to the 34th week of gestation on cervical length (p 0.01), abnormal shape of the internal os (p 0.0001; RR = 10.35), and abnormal cervicometric result (p 0.0001; RR = 29.28). Delivery prior to the 37th week was also significantly dependent on all observed parameters. Of the individual cervicometric parameters, cervical length had the most significant impact on the completed weeks of gestation. The implementation of ultrasound vaginal cervicometry in the prenatal screening program can lead to effective and early selection of women with a significantly increased risk of preterm delivery.


  241/952

  Tytuł oryginału: Coronary artery calcification and carotid intima-media thickness in ischaemic heart disease.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych i grubość kompleksu intima-media.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Przewłocki Tadeusz, Klimeczek Piotr, Pieculewicz Monika, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Szwed Hanna (koment.), Pruszyński Bogdan (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.83-95, il., tab. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary angiography is the reference standard in detection of coronary artery disease (CAD). Exercise testing and stress echocardiography have been used for selection of patients who should undergo coronary angiography, however, sensitivity and specifity of these methods are limited. Recently, new non-invasive methods such as multidetector spiral computed tomography (MSCT) and carotid artery ultrasonography have been introduced in the evaluation of CAD. Aim. To examine the usefulness of coronary calcium scoring (CS) and carotid intima-media thickness (IMT) in the assessment of the extent of CAD. Methods. The study group consisted of 100 patients (mean age 59 ń 9.4 years, range 43-79 years) with a clinical diagnosis of CAD. All patients underwent coronary angiography as well as carotid Doppler ultrasoung for IMT measurement and MSCT for coronary artery calcification evaluation. Results. Significant positive correlations between age and CS as well as IMT values were found (p=0.0001, r=0.385; and p=0.0000, r=0.486, respectively). The IMT values significantly correlated with the number of coronary lesions and were significantly higher in patients with two-vessel or three-vessel CAD than in patients with normal coronaryy angiography (p=0.0530 and p = 0.0009, respectively). All patients with the CS values 400 had significant CAD, including 56 p.c. of patients with a three-vessel CAD There was a positive correlation between IMT and CS (p=0.0000, r=0.506). Sensitivity and specifity of IMT and CS detecting CAD were 84 p.c. an 58.8 p.c. for for IMT, and 57 p.c. and 100 p.c. for CS, respectively.


  242/952

  Tytuł oryginału: Coronary flow reserve measured by stress transesophageal echocardiography in hypertrophic cardiomyopathy with subvalvular gradient.
  Tytuł polski: Ocena rezerwy przepływu wieńcowego przy pomocy echokardiografii przezprzepływowej u chorych z kardiomiopatią przerostową z gradientem podzastawkowym.
  Autorzy: Nemes Attila, Forster Tamas, Palinkas Attila, H”gye Marta, Csanady Miklos
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.96-101, tab., bibliogr. 34 poz., streszcz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Rezerwa przepływu wieńcowego (CRF) jest zmniejszona u niektórych chorych z kardiomiopatią przerostową (HCM). Jedną z nowszych nieinwazyjnych metod pozwalających na ocenę CRF jest echokardiografia przezprzełykowa. Cel. Porównanie wielkości CRF u chorych z HCM w zależności od występowania gradientu podzastawkowego. Metodyka. Prędkość przepływu rozkurczowego była mierzona w warunkach podstawowych i po badaniu leku rozkurczającego naczynia wieńcowe - dipyridamolu. Lek podawano w dawce 0.56 mg/kg w ciągu 4 minut, a szczytowa prędkość przepływu mierzona po 6 minutach CRF obliczano jako stosunek prędkości szczytowego i podstawowego przepływu rozkurczowego. W badaniu wzięło udział 19 chorych z HCM oraz 24 chorych z prawidłowym wynikiem koronarografii, stanowiących grupę kontrolną. Wyniki: U wszystkich chorych z HCM przerost dotyczył przegrody międzykomorowej (średnia grubość 20.7 ń 3.7 mm). U 6 chorych obserwowano skurczowy ruch przedniego płatka zastawki mitralnej, a gradient podzastawkowy wynosił średnio 38.7 ń 16.3 mmHg (zakres od 27 do 67 mmHg). U 3 chorych nie rejestrowano prędkości skurczowego przepływu wieńcowego w warunkach podstawowych, a jedynie po podaniu dipyridamolu. U pozostałych 3 chorych z tej grupy rejestrowano wstęczny przepływ skurczowy, który nie zmieniał sięe po podaniu leku. Średnia wartość CRF u chorych z grupy kontrolnej z prawidłowym wynikiem koronarografii wynosiła 3.08 ń 1.08, a u chorych z HCM - 2.14 ń 0.68 (P 0.001). Masa lewej komory ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. Coronary flow reserve (CFR) is decreased in some patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and may be determined by means of stress transesophageal echocardiography. Aim. To compare the CRF in HCM patients with or without a subvalvular gradient. Methods. Diastolic velocities were measured under baseline conditions and during maximum stress. Dipyridamole was administered as a vasodilator agent in a dose of 0.56 mg/kg over 4 minutes, and peak velocities were measured after 6 minutes. The CRF was calculated as the ratio of the baseline diastolic velocites. Nineteen HCM patients were examined, together with 24 patients with normal coronary angiograms who severed as controls. Results. In all HCM patients, the hypertrophy was studied in the intraventricular septum (mean thickness 20.7 ń 3.7 mm). In 6 patients, systolic anterior motion was observed, and subvalvular gradients were measured (38.7 ń 16.3 mm Hg, range 27-67 mmHg). In 3 patients no systolic velocites were detected under baseline conditions, but only during maximum stress. In another 3 patients there was a reserved systolic flow, which remained unchanged during stress. The CRF in patients with normal coronary angiograms was 3.08 ń 1.08, while in HCM patients - 2.14 ń 0.68 (p 0.001). The left vemntricular mass was significantly higher in the HCM patients than in controls (410.7 ń 112.8 g vs 264 ń 69.4 g, p 0.05). There was a slight dfifference in the CRF between HCM patients with or without a ...


  243/952

  Tytuł oryginału: Nieurazowy krwiak śródścienny aorty typu B leczony zachowawczo.
  Tytuł angielski: Nontraumatic aortic intramural hematoma treated pharmacologically - a case report.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.142-145, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Clinical manifestation of aortic intramural hematoma (AIH) is identical to that of acute aortic dissection. However, AIH is different from aortic dissection in terms of the absence of imtimal tear and communication of blood flow between the true and false lumen. A case of 52-yea-old hypertensive female, who was admitted to the hospital with sudden-onset severe chest pain, is presented. Computed tomography and transesophageal echocardiography taken on admission revealed intramural hameatoma of the descending aorta. The patient was treated pharmacologically and regression of the aortal lession in the course of the hospitalisation was observed. The case presented confirms that most patients with type B aortic intramural haematoma can receive pharmacological treatment.


  244/952

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych. Obecny stan wiedzy, zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Non-invasive quantitative assessment of coronary artery calcification.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Przewłocki Tadeusz, Kabłak-Ziembicka Anna, Podolec Piotr, Tracz Wiesław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.146-149, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  245/952

  Tytuł oryginału: Anomalia Ebsteina z przeciekiem międzyprzedsionkowym u 19-letniej pacjentki.
  Tytuł angielski: Ebstein's anomaly with atrial septal shunt in 19-year-old woman.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bąkowski Dawid, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.162-164, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  246/952

  Tytuł oryginału: Tętniak aorty wstępującej. Wskazania do operacji i metody leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Ascending aortic aneurysm. Indications for surgery and operative methods.
  Autorzy: Biederman Andrzej, Śliwiński Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.173-176, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  247/952

  Tytuł oryginału: Diagnostyka wczesnych stanów przedrakowych oraz raka piersi.
  Tytuł angielski: Diagnostics of early precancerous condition and breast cancer.
  Autorzy: Budner Marek, Ruhland Frank, Przybylski Marcin, Spaczyński Marek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.288, 290, 292, 294-299, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem: Ocena wartości diagnostycznej mammografii i ultrasonografii niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w sutku oraz wartości obydwu metod badawczych w postępowaniu przed- i śródoperacyjnym (proces znakowania zmian, badanie mammograficzne oraz ultrasonograficzne preparatu operacyjnego, biopsja sztancowa). Materiał i metoda: W okresie od 16.06.1995 r. do 11.08.1997 r. u 199 pacjentek w wieku 29-85 lat (średnia wieku 53,6 lat) pobrano wycinki z piersi, z miejsc podejrzanych w badaniach obrazowych, a niebadalnych palpacyjnie. Oceny wartości metod obrazowych dokonano poprzez wyliczenie czułości swoistości oraz negatywnej i pozytywnej wartości predykcyjnej na podstawie uzyskanych wyników badania histopatologicznego materiału tkankowego. Wyniki: W badaniu histopatologicznym potwierdzono 33 inwazyjne raki, 6 raków przewodowych in situ (DCIS - ductal carcinoma in situ) oraz 160 zmian niezłośliwych sutka. 28 przypadków (84,8 proc.) raka inwazyjnego sutka wykryto mammograficznie. W 26 przypadkach znalazło to potwierdzenie w obrazie ultrasonograficznym. Zdiagnozowane wyłącznie w badaniu mammograficznym 2 inwazyjne raki sutka okazały się wczesnoinwazyjnymi rakami piersi w stadium pT1a (inwazyjny rak przewodowy przewodu mlecznego) oraz pT1b (inwazyjny rak przewodu mlecznego). W 5 przypadkach (15,2 proc.) raka sutka wykryto jedynie w ultrasonografii, z czego tylko jeden został wtórnie potwierdzony w obrazie mammograficznym .Cztery raki piersi wykryto więc wyłącznie dzięku ...

  Streszczenie angielskie: Problem: Evaluation of the diagnostic value of mammography and sonomamography in impalpable breast lesions and the value of both methods in pre and intra surgical diagnostic procedures (breast lesion marking process, mammography and somomammography of tisue samples from surgery, high speed biopsy). Material and methods: From 16th of June 1995 up to 11th of August 1997 199 patient age 29 to 85 years (mean age 53.6 years) underwent breast surgery. In each case, no palpable lesion was detected though suspicion had been raised by visualization diagnostic methods. Visualizing diagnostic methods were evaluated by calculating their sensitivity, specificty and both positive and negative predictive value on base of tissue histopatological results. Results: 33 invasive carcinomas, 6 ductal carcinomas "in situ" and 160 benign breast tumors were confirmed by histopatological examination. 28 cases (84.8 p.c.) of invasive breast cancer were diagnosed by mammography, 26 of which were confirmed by sonomammography. Two invasive breast cancers diagnosed by mammography only, were early invasive breast cancer stage pT1a (invasive ductal cancer of mammal duct) and stage pT1b (invasive cancer of mammal duct). 5 cases of breast cancer (15.2 p.c.) were diagnosed by sonomammography, while only one was confirmed by mammography. Breast cancer was diagnosed by sonomammography in 3 premenopausal and one postmenopausal women. Sensitivity of mammography and sonomammography was 87 p.c. Combination ...


  248/952

  Tytuł oryginału: Wyniki radioterapii przerzutów do wątroby.
  Tytuł angielski: Results of metastatic liver irradiation.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Woźniak Grzegorz, Słomian Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.328, 330-334, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto grupę 50 chorych z mnogimi przerzutami do wątroby napromienianych z intencją paliatywną na jej obszar, w wieku 31-76 lat (średnia 57 lat). W 35 przypadkach guz pierwotny był zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, a w 15 poza nim. 27 chorych z analizowanej grupy było uprzednio leczonych chemioterapią, 4 hormonoterpią, a 1 immunoterapią. 64 proc. chorych w momencie rozpoczęcia leczenia skarżyło się na ból w prawym podżebrzu. Większość chorych (42) była napromieniana dawką frakcyjną 1,8 Gy do dawki całkowitej 18 Gy w czasie 14 dni. Średni okres obserwacji wyniósł 4,1 mies. U żadnego z leczonych chorych nie doszło w trakcie radioterapii do powikłań zmuszających do przerwania napromieniania. Po miesiącu ból ustąpił u 32 proc. chorych z kontrolowanej w tym czasie grupy. W kolejnych comiesięcznych kontrolach odsetki chorych podających całkowite zniesienie bólu w stosunku do stanu sprzed leczenia wynosiły odpowiednio 23, 29 i 10 proc. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że radioterapia przerzutowo zmienionej wątroby jest prostą i wartościową metodą leczenia, pozwalającą na uzyskanie zadowalających wyników, przy minimalnym obciążeniu chorego.

  Streszczenie angielskie: The group of 50 patients with multiple hepatic metastases who underwent palliative liver irradiation was analysed. The age ranged from 31 to 76 years (mean 57). In 35 cases the primary tumour was located in digestive tract and in 15 in other places. In 28 cases colon cancers were origins of metastases. There were 48 carcinomas and 2 sarcomas. In 36 cases adenocarcinoma was found. Majority of patients were in good performance status (65 p.c. Zubrod 0-1, 35 p.c. Zubrod 2). In 60 p.c. of patients more than ten liver metastases were found. The mean metastases diameter was 4,7 cm. 15 patietns had metastases in other organs and 18 bulky, primary tumour. In 29 cases the liver volume increase was found. 27 patients were previously treated with chemotherapy (mainly 5-Fluorouracyl and leucovorin), 4 with hormono and 1 with immunotherapy. The liver function as by biochemical examination was proper in majority of cases (mean ASPAT, ALAT alkalic phosphatase and bilirubin levels were respectively 37 lu, 33 iu, 214 iu nad 20.4 ćmol/l). 60 p.c. of patients suffered from pain in liver region. The majority of patients were irradiated with fraction dose of 1.8 Gy to the total dose of 18 Gy in av