Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PULMONOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 806Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/806

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego : etiologia, rozpoznanie, leczenie
Autorzy: Hryniewicz Waleria
Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Waleria (red.), Grzesiowski Paweł (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej 2002, 68 s. : tab., bibliogr. s. 54-59, 18 cm.
Sygnatura GBL: 613,787

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/806

  Tytuł oryginału: Badania nad czynnikami ryzyka raka płuca u kobiet
  Autorzy: Rachtan Jadwiga; Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
  Źródło: - Kraków, Centrum Onkologii 2002, [59] k. , [23] s. : tab., bibliogr. 62 poz., 30 cm. - Zawiera również przedruki 4 prac autorskich z różnych czasopism w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 821,556

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/806

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego u dzieci : przewodnik
  Autorzy: Dutau Guy
  Opracowanie edytorskie: Kunicki Mateusz (red.), Klimkowska Monika (tł.), Stołyhwo Monika (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [10], 196 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Infections respiratoires recidivantes ches l'enfant
  Sygnatura GBL: 742,520

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/806

  Tytuł oryginału: Dosvihd nadannja pervinnoji mediko-sanihtarnoji dopomogi khvorim na khronihchnih obstruktivnih zakhvorjuvannja legen, jajkih poterpihli vnasljidok ekologihchnoji katastrofi - povenih.
  Tytuł angielski: Experience of the primary medical and sanitary help render to patients with chronic obstructive pulmonary diseases, who were suffering from ecological disaster - flood.
  Autorzy: Rogach Ih. M., Lemko Ih. S., Melega-Zajac K. P., Melega O. O., Lemko O. Ih., Brich V. D., Ljakh V. V., Kihrejj K. Ja, Gabor M. L., Kazankevich V. P.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.10-12, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The peculiarities of chronic obstructive pulmonary diseases in patients who were suffering from flood were studied in dependence influence's nature of the ecological disaster factors. The ways and means of medical and sanitary help efficiency's increase were shown in account of nosology, disease's severity, nature of flood factors influence, period, which has passed after flood.


  5/806

  Tytuł oryginału: Gruźlica płuc w Łodzi od schyłku wieku XIX do 1918 r. : z dziejów walki z chorobą
  Autorzy: Fijałek Andrzej, Supady Jerzy
  Źródło: - Łódź, Wydaw. ADI 2002, 139 s., [8] s. tabl. : bibliogr. s. 120-131, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,119

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sterling
 • Seweryn 1864-1932


  6/806

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/806

  Tytuł oryginału: Kaskada badań płynu owodniowego w prenatalnej ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: Fetal lung maturity test cascade in amniotic fluid prenatal assessment.
  Autorzy: Sałacińska Barbara, Świątkowska Ewa, Wilczyński Jan, Krasomski Grzegorz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.408-411, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/806

  Tytuł oryginału: Pomiar ilości ciał lamelarnych w płynie owodniowym testem wstępnym w ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: The measurement of count lamelar bodies in amiotic fluid with introductory test in estimation of maturity of fetal lungs.
  Autorzy: Świątkowska Ewa, Sałacińska Barbara, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.447-451, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/806

  Tytuł oryginału: Mortality study of workers compensated for asbestosis in Poland, 1970-1997.
  Autorzy: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Wilczyńska Urszula, Szymczak Wiesław, Strzelecka Alicja
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.267-278, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the risk of asbestos-related malignancies among persons with diagnosed asbestosis. The study covered a cohort composed of 907 men and 490 women afficted by asbestosis, diagnosed in 1970-1997. The follow-up of the cohort continued until 31 December 1999. In all, 421 deaths were registered and causes of death were retrieved for 93.3 p.c. of the deceased. A significantly increased mortality was observed both in the male (300 deaths; SMR = 127; 95 p.c. CI: 113-142) and female (121 deaths, SMR = 150; 95 p.c. CI: 124-179) cohorts. The elevated number of deaths in the male and female cohorts were noted mainly due to respiratory diseases (men: 42 deaths; SMR = 344; 95 p.c. CI: 248-465 women: 20 deaths, SMR = 789; 95 p.c. CI: 482-1219) malignant neoplasms (men: 91 deaths, SMR = 146; 95 p.c. CI: 118-179; women: 34 deaths, SMR = 159; 95 p.c. CI: 110-222), including lung cancer (men: 39 deaths, SMR = 168; 95 p.c. CI: 119-230; women: 13 deaths, SMR = 621; 95 p.c. CI: 331-1062) and pleural mesothelioma (men: 3 deaths, SMR = 2680; 95 p.c. CI: 553-7832; women: 3 deaths, SMR - 7207; 95 p.c. CI: 1031-14612). Taking into account a cumulative dose of fibres, it was found that a significantly increased mortality from lung cancer and pleural mesothelioma applied to persons exposed to a dose above 25 f-y/ml. The results indicate that persons with asbestosis are at higher risk of developing malignant neoplasms, especially lung cancer and mesothelioma.


  10/806

  Tytuł oryginału: Lung function and surface electromyography of intercostal muscles in cement mill workers.
  Autorzy: Meo Sultan A., Azeem Muhammad A., Ghori Moinuddin G., Subhan Mirza M. F.
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.279-287, tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Impairment of pulmonary function in cement mill workers has been previously reported without considering a variety of parameters that can help evaluate more thoroughly the effect of cement dust on the respiratory system. In addition, an integrated approach has not been considered to assert the involvement of respiratory muscles. Therefore, in the present study spirometry and surface electromyography (SEMG) of intercostal muscles were used for indicating pulmonary impairment. In this study, a group of 50, apparently healthy volunteers, male cement mill workers aged 20-60 years with exposure of 13 years on average, were randomly selected. They were matched with another group of 50 control healthy male subjects in terms of age, height, weight and socioeconomic status. Both groups met the standard exclusion criteria. Spirometry was performed on an electronic spirometer, while SEMG of intercostal muscles was performed by using a chart recorder. The results demonstrated statistically significant reduction in lung function parameters i.e., force vital capacity (FVC) (p 0.0005); force expiratory volume in first second (FEV1) (p 0.0005); peak expiratory flow (PEF) (p 0.005); and maximum voluntary ventilation (MVV) (p 0.0005) in cement mill workers, when compared with controls. However, the FEV1/FVC ratio was significantly higher (p 0.025) in cement mill workers. Similarly, the parameters obtained from SEMG of intercostal muscles, i.e. number of peaks (NPO) (p 0.0005); maximum peak amplitude (MPA) (p 0.0005); peak to peak amplitude (PPA) (p 0.0005)...


  11/806

  Tytuł oryginału: Early detection of COPD by high-risk population spirometric screening.
  Autorzy: Zieliński J.
  Źródło: Eur. Respir. Rev. 2002: 12 (86/87) s.287-288
  Sygnatura GBL: 313,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/806

  Tytuł oryginału: Dwudziestoletnie badania własne nad patogenezą zaburzeń czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
  Tytuł angielski: A twenty-year research on the pathogenesis of functional disorders of the respiratory tract in children and adolescents with idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.998-1002, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wydolności układu oddechowego w toku progresji bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. W okresie 20 lat przeprowadzono badania w grupie 300 dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia według Cobba (kąt skrzywienia kręgosłupa do 30 stopni) w wieku 10 - 19 lat, oraz w grupie 100 dzieci z zaawansowaną postacią skoliozy II, III, IV stopnia, od 50 do 100 stopni według Cobba, w wieku 12 - 19 lat. Wszystkie dzieci były pacjentami poradni ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Grupy kontrolne stanowiły dzieci zdrowe bez dolegliwości ze strony układów oddechowego, kostno-mięśniowego i nerwowego, w podobnym wieku jak dzieci badane. Badane dzieci ze skoliozą I stopnia według Cobba w początkowym okresie zostały poddane ocenie psychologicznej, a następnie przebadane antropometrycznie. Wszystkie te dzieci były uczestnikami harcerskich obozów zdrowotnych. Przed i po pobycie na 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, oraz po przebadaniu pediatrycznym, wykonano u nich pomiary spirometryczne aparatem Vitalograph i określano następujące wskaźniki: FVC, FVC proc. N, FEV1, FEV1 proc. N, FEV1 proc. FVC, MMEF, MMEF proc. N, oraz PEF i PEF proc. N. W czasie pobytu na obozie dzieci były usprawniane ruchowo i intensywnie rehabilitowane oddechowo. Na podstawie 5-letnich obserwacji i wykonanych badań specjalistycznych u badanych dzieci w początkowym okresie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa wykazano już zaburzenia w rozwoju ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess functional efficiency of the respiratory tract in relation to the progession of idiopathic scoliosis. Within twenty years examinations were carried out in a group of 300 children aged 10 - 19 years with idiopathic scoliosis grade I according to Cobb (spinal curvature up to degrees) and in the group of 100 children aged 12 - 19 years with progressive scoliosis grades II, III, IV (from 50 to 100 degrees according to Cobb). All the children were the patients of the Orthopaedic and Outpatient Rehabilitation Clinic. The control group were healthy children at the same age as the studied group without ailments of the respiratory tract as well as the osseous - muscular and nervous system. The children with scoliosis grade I according to Cobb were first assessed psychologically and then subjected to anthropometric examination. All the children were participants of Scout Healthcare Camps. Before and after a four - week rehabilitation camp and after paediatric examination spirometric measurements were done using Vitalograph and the following indexes were determinged FVC, FVC p.c. N, FEV1, FEV1 p.c. N, FEV1 p.c. FVC, MMEF, MMEF p.c. N, and PEF, PEF p.c. N. During the stay at the camp the children did intensive physical and pulmonary exercises. On the basis of 5-year observations and spirometric examinations disorders in somatic development were shown in children in the initial stage of idiopathic scoliosis. In the studied group of children in ...


  13/806

  Tytuł oryginału: Influence of intensive movement rehabilitation in scout camps on ventilatory parameters of the respiratory tract in children with mild idiopathic scoliosis from highly polluted areas.
  Tytuł polski: Wpływ intensywnego usprawniania ruchowego podczas obozu harcerskiego na czynność układu oddechowego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną, pochodzących ze środowiska skażonego.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.1003-1008, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przebadano grupę 42 dzieci ze skoliozą idiopatyczną I stopnia wg Cobba (skrzywienie kręgosłupa poniżej 30 stopni) oraz grupę kontrolną 14 zdrowych dzieci biorących uddział w harcerskim obozie zdrowotnym (Obóz I), jak również przebadano grupę 19 dzieci ze skoliozą I stopnia, która po raz drugi uczestniczyła w harcerskim obozie rehabilitacyjnym (Obóz II). U wszystkich badanych dzieci, zarówno przed jak i po pobycie na 4 tygodniowym obozie rehabilitacyjnym oznaczono aparatem Vitalograph następujące wskaźniki wentylacyjne płuc: pojemność życiową płuc - FVC, maksymalną objętość wydechową jednosekundową - FEV1 oraz określono FEV1 proc. FVC. Porównując średnie wartości mierzonych wskaźników spirometrycznych płuc przed i po pobycie na pierwszym Obozie Rehabilitacyjnym, nie wykazano statystycznie znamiennych przyrostów. Równocześnie porównując mierzone wskaźniki wentylacyjne FVC i FEV1 po pobycie na drugim Obozie Rehabilitacyjnym, wykazano statystycznie znamienne ich przyrosty.

  Streszczenie angielskie: In 42 children with mild idiopathic scoliosis Iř (spinal curvature less than 30ř) and in the control - 14 healthy children (camp I) as well as in 19 children with idiopathic scoliosis spending time in a camp for the second time (camp II) ventilatory lung parameters: vital capacity - VC, maximal forced expiratory volume one sec. - FEV1 and FEV1 p.c. FVC were determined. Tests were carried out with use of Vitalograph before and after four-week rehabilitation camp. When the mean values of spirometric parameters were compared between the two groups of children (camp I) before and after the camp, statistically significant values were not observed. Simultaneously, in children staying in the camp second time around (camp II), when the mean values of spirometric parameters were correlated between the two camps as well as before and after the second camp, statistically significant increased values of parameters were observed. Leaving Silesia, an area with high air pollution is one of the major tasks of Scout Health Camps for children with idiopathic scoliosis.


  14/806

  Tytuł oryginału: Co należy wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Medpress 2002, 26 s. : il., tab., bibliogr. s. 26, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,959

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/806

  Tytuł oryginału: Układ oddechowy w podeszłym wieku - [streszczenia referatów].
  Tytuł angielski: Respiratory system in the old age.
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.207-216 - Konferencja naukowa pt. Układ oddechowy w podeszłym wieku Warszawa 15.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  16/806

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza bakteriologiczna zakażeń krwi i drzewa tchawiczo-oskrzelowego u chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Bacteriologic comparison analysis of blood and tracheo-bronchial infections in intensive therapy unit patients.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniadkowska Alicja, Kołowrotkiewicz Andrzej, Trojanowska Iwona, Tamowicz Barbara, Szarata Małgorzata, Fabiszewska-Miszczuk Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.69-71, il., bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/806

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne szpitalnych zapaleń płuc i dolnych dróg oddechowych u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Tychach.
  Tytuł angielski: Etiological agents of hospital pneumonia in patients treated in Intensive Care Unit of Regional Hospital in Tychy.
  Autorzy: Kłaptocz Barbara, Bołdys Szczepan, Tłustochowicz Andrzej, Jędrocha Wanda, Zarudzka Małgorzata
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.90-92, tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/806

  Tytuł oryginału: V Letnia Szkoła Astmy : wykłady i ćwiczenia
  Źródło: - [Kraków, CMUJ 2002], [76] k. : il., tab., 31 cm. - V Letnia Szkoła Astmy Rabka 24-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 802,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  19/806

  Tytuł oryginału: DOTS Expansion Plan to Stop TB in the WHO European Region 2002-2006
  Opracowanie edytorskie: Danzon Marc (przedm.).
  Źródło: - [Cophenhagen, World Health Organization 2002], V, 46 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 291,084

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  20/806

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  21/806

  Tytuł oryginału: Nieżyty nosa u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Types of rhinitis in cystic fibrosis.
  Autorzy: Babiński Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 110 chorych na mukowiscydozę. U 81 chorych stwierdzono typowe objawy mukowiscydozy, u 29 chorych natomiast postać atypową. Na podstawie badania klinicznego i cytologicznego błony śluzowej nosa, w badanym materiale wyróżniono: infekcyjny przewlekły nieswoisty nieżyt nosa (n = 80), infekcyjny ostry nieżyt nosa (n = 16), alergiczny całoroczny nieżyt nosa (n = 4), niealergiczny nieżyt nosa z eozynofilią (n = 2). Wyodrębniono ponadto grupę chorych z polipami nosa (n = 19) oraz chorych bez klinicznych cech nieżytu nosa (n = 8). U chorych z postacią typową mukowiscydozy stwierdzono podobnie często infekcyjny przewlekły nieswoisty i infekcyjny ostry nieżyt nosa jak w grupie chorych z postacią atypową, natomiast w postaci atypowej stwierdzono częściej alergiczny i niealergiczny nieżyty nosa z eozynofilią. Polipy nosa stwierdzono u 19 (17,3 proc.) chorych na mukowiscydozę, u 18 chorych z postacią typowa i u 1 chorego z postacią atypową. Polipy nosa występowały częściej w grupach z genotypem złożonym z obu "silnych" mutacji niż w grupie z nieznanymi mutacjami i u chorych z genotypem zawierającym jedną lud dwie "słabe" mutacje.

  Streszczenie angielskie: THe author presents material of 110 cystic fibrosis patietns, 81 with typical clinical features and 29 with atypical phenotype. Based on clinical examination and nasal cytological smears infective chronic nonspecific rhinitis (n = 80), infective acute rhinitis (n = 16), perennial allergic rhinitis (n = 4), nonalergic rhinitis with eosinophilia (n = 2), and moreover 19 patients with nasal polyposis, and 8 patietns without nasal symptoms were distinguished. Infective chronic nonspecific rhinitis and infective acute rhinits were present in typical and atypical cystic fibrosis patients with similar freqency but in patients with atypical phenotype perennial allergic rhinitis and nonalergic rhinitis with eosinophilia were observed more frequently. Nasal polyposis was associated with typical cystic fibrosis phenotype, and with two "severe" mutations.


  22/806

  Tytuł oryginału: Decortication in chronic pleural empyema - effect on lung function.
  Autorzy: Rzyman Witold, Skokowski Jan, Romanowicz Grzegorz, Lass Piotr, Dziadziuszko Rafał
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (3) s.502-507, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the present study is to evaluate the lung function before and after the lung decortication in patients with chronic pleural empyema (CPE).Methods: Twenty-six patients with diagnosis of CPE were evaluated in a prospective manner by lung perfusion scintigraphy, blood gas analysis and spirometry before and 35 weeks (ń 17) after the lung decortication. Results: Preoperative scintigraphy showed reduction of lung perfusion on the affected side to 24.5 p.c. (ń 12.6 p.c.) in 11 right side empyemas (predicted value 55 p.c.) and to 18 p.c. (ń 8 p.c.) in 15 left side empyemas (predicted value 45 p.c.). The postoperative measurements showed improvement in perfusion to 45.2 p.c. (ń 7.7 p.c.) in patients with right side empyema and 34.1 p.c. (ń 8.5 p.c.) with the left side affection. The preoperative vital capacity (VC) was reduced to 62.3 p.c. (ń 13.8 p.c.) of the predicted value and forced expiratory volume in 1 s (FEV1) to 50 p.c. (ń 15.5 p.c.) of the predicted value. Postoperatively, slight improvement was achieved to 79.8 p.c. (ń 12.9 p.c.) for VC and 69.2 p.c. (ń 12.7 p.c.) for FEV1. Blood gas analysis showed decreased value in majority of the patients before operation and significant improvement in postoperative evaluation: Conclusion: Perfusion and spirometry improves significantly in patients with CPE after the lung decortication but function of the affected lung remains impaired. There was no influence of the age, gender, side of the disease, bacteriology or duration of the empyema before operation on lung function.


  23/806

  Tytuł oryginału: Powiązania pomiędzy zapaleniami górnych i dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Conections between inflammations of upper and lower airways.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-55, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dysfunkcje górnych i dolnych dróg oddechowych często współwystępują u tego samego pacjenta, a także posiadają wspólne elementy patogenetyczne. Badania kliniczne i epidemiologiczne dowodzą, że istnieje stała zależność czasowa między pojawieniem się pierwszych objawów nieżytu błony śluzowej nosa i astmy oskrzelowej. Objawy rhinitis pojawiają się zwykle jako pierwsze. Pacjenci z nieżytem górnych dróg oddechowych, jeśli nawet nie mają objawowej astmy, często prezentują niespecyficzną nadreaktywność oskrzeli, np. po prowokacji metacholiną. Mechanizmy łączące dysfunkcję górnych i dolnych dróg oddechowych, takie jak odruch nosowo-oskrzelowy, ustny tor oddychania powodowany blokadą przewodów nosowych oraz aspiracja zapalnej wydzieliny z górnych dolnych dróg oddechowych ciągle są przedmiotem badań. Postęp w diagnostyce i różnicowaniu nieżytów nosa jest przyczyną poszerzania klasyfikacji. W tym artykule przedstawiona została klasyfikacja jednostek chorobowych, w których nieżyt błony śluzowej nosa współistnieje z dysfunkcją dolnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Dysfunction of the upper and lower airways frequently coexists, and they appear to share key elements of pathogenesis. Data from epidemiologic studies indicate that nasal symptoms are experienced by as many as 78 p.c. of patients with asthma and that asthma is experienced by as many as 38 p.c. of patients with allergic rhinitis. Among patients with nasal polyps 27-51 p.c. have asthma. Polyps of nasal mucosa usually exacerbates symptoms of concomitant asthma. Studies also have identified a temporal relation between the onset of rhinitis and asthma, with rhinitis frequently preceeding the development of asthma. Patients with allergic rhinitis and no clinical evidence of asthma commonly exhibit nonspecific bronchial hyperresponsivenes. The mechanisms upper and lower airway dyfunction are under investigation. They include nasal-bronchial reflex, mouth breathing caused by nasal obstruction, and pulmonary aspiration of nasal contents. Nasal allergen challenge results in increases in lower airway reactivity within 30 minutes, suggesting a neural reflex. Improvements in asthma associated with increased nasal breathing may be the result of superior humidification, warming of inspired air, and decreased inhalation of airborne allergens. Postnasal drainage of inflammatory cells during sleep also may affect lower airway responsiveness. The effective management of allergic rhinitis relieves symptoms of asthma. A link between allergic rhinitis and asthma is evident from epidemiologic, pathophysiologic, and clinical studies. The development of differential diagnostis of rhinitis has multiplied their present classifications. This article presents classifications of rhinitis connected with lower airways dysfunciton.


  24/806

  Tytuł oryginału: Gruźlica ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Tuberculous otitis media.
  Autorzy: Tywończuk-Szulc Monika, Kibiłda Bogdan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.111-114, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gruźlica ucha środkowego należy do schorzeń rzadko spotykanych w praktyce klinicznej. Zmiany w obrazie klinicznym choroby, opisywane w ostatnich latach, mogą utrudniać ustalenie prawidłowej diagnozy. Przedstawione przypadki gruźlicy ucha środkowego potwierdzają pogląd, że triada objawów: wyciek z ucha bez towarzyszącego bólu, mnogie perforacje błony bębenkowej oraz obwodowe porażenie nerwu twarzowego, nie należy już do klasycznego objawu choroby.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis of the middle ear is a rare, but not a nonexistent disease. It is well reported in literature that the typical features of this disease have been changing over the years, what can lead to delay in propter diagnosis and cause irreversible complications. Presented two cases of tuberculous otitis media confirm the opinion that historically clasical triad of features: painless otorrhea, multiple perforations of the tympanic membrane and concomitant peripheral facial paralysis is often absent in the clinical picture of this disease.


  25/806

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  26/806

  Tytuł oryginału: Przezoskrzelowa biopsja płuca w diagnostyce zmian nowotworowych.
  Tytuł angielski: Transbronchial lung biopsy in cancer diagnosis.
  Autorzy: Piorunek Tomasz, Świerkocki Krzysztof, Cofta Szczepan, Młynarczyk Witold, Nowicka Małgorzata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.17-19, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezoskrzelowa biopsja płuca (PBP) jest jedną z metod inwazyjnych stosowanych w diagnostyce zmian litych i rozsianych. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą rentgenoskopii, przy użyciu bronchofiberoskopu. Powikłania PBP występuja stosunkowo rzadko. Należą do nich krwawienie, zwykle niewielkie oraz odma opłucnowa, w niektórych przypadkach wymagająca drenażu. W okresie od maja 2000 do maja 2001 r. w Klinice Ftyzjopneumonologii Akademii Medycznej w Poznaniu wykonano biopsje kleszczowe u 39 chorych (32 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku od 30 do 78 lat z podejrzeniem procesu nowotworowego. Materiał tkankowy poddano ocenie histopatologicznej. U 27 chorych (69,2 proc.) rozpoznano raka płuca, włóknienie śródmiąższowe u 2 chorych, u 1 chorego gruźlicę i u 1 chorego pylicę krzemową. Nie uzyskano potwierdzenia histologicznego procesu chorobowego u 8 pacjentów poddanych biopsji (20,5 proc.). Nie odnotowano żadnego przypadku odmy opłucnowej. Powikłaniem występującym po każdej biopsji kleszczowej było krwawienie, na ogół niewielkie, jedynie w 7 przypadkach wymagało podania leków przeciwkrwotocznych.

  Streszczenie angielskie: Transbronchial lung biopsy (TBLB) is an invasive method of diagnosis of both solid pulmonary lesion and disseminated pulmonary changes. During the procedure forceps biopsy of extra-bronchial changes is performed. Correct positioning of a fiberoptic bronchoscope and forceps is assurend and guided by chest fluoroscopy. The complications of TBLB are rare and include: haemophysis and pneumothorax. rarely either of these requires intensive treatment. The aim of this study was to assess the usefulness of fluoroscopy guided transbronchial lung biopsy in the diagnosis of possible lung malignancies. Between May 2000 and May 2001 in the Department of Pulmonary Diseases University of Medical Sciences in Poznań lung biopsies were done in 39 patients suspected of pulmonary malignancies. They were 32 males and 7 females and their age varied from 30-78 years. There were different imaging techniques used in the assessment of lung change character and localisation. All the patients had conventional chest radiographs (both posteroanterior and lateral fimls) performed, some tomograms or computed tomography of the chest. The procedures were performed in radiology laboratory after the patient was premedicated. Fiveroptic bronchoscope was inserted through nasal passage, and upper airways and bronchial tree was evaluated. Then forceps were introduced through the bronchoscope to the region with change. The position of biopsy forceps was controlled with the use of fluorosocpy both in patient's supine and lateral position...


  27/806

  Tytuł oryginału: Diagnostyka wideotorakoskopowa (VATS) nowotworowych wysięków w opłucnej.
  Tytuł angielski: Videotoracoscopic (VATS) diagnosis of neoplasmatic pleural effusion.
  Autorzy: Kądziołka Wojciech, Zamorski Piotr, Lis Adam, Kobak Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.20-23, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 23 przypadki przewlekłego wysięku w jamie opłucnej o nieustalonej etologii. U chorych tych wykonano zabieg wideotorakoskopii VATS połączony z obliteracją chemiczną. Dynamiczny rozwój metod wideotorakoskopowych znacznie poszerzył możliwości oceny zmian chorobowych pozwalając na pewne pobranie materiału do diagnostyki. VATS pozwala na dokładną kontrolę jamy opłucnowej z ewentualnym uwolnieniem zrostów i przestrzeni płynowych. Chorzy kwalifikowani do zabiegu byli wcześniej diagnozowani na innych oddziałach zachowawczych, gdzie mimo licznych punkcji nie uzyskano rozpoznania. Zabieg VATS wykonywano w warunkach sali operacyjenj uzysakując rozpoznanie histopatologiczne we wszystkich przypadkach. U 13 chorych nawracający płyn był pierwszym objawem choroby nowotworowej w stadium nieoperacyjnym. niepokojący jest długi czas diagnostyki "zachowawczej" oraz duża ilość płynu ewakuowana przed wdrożeniem postępowania inwazyjnego. Natomiast krótki czas drenażu i znaczne ograniczenie wydzielania płynu po obliteracji chemicznej świadczą o dużej skuteczności takiego leczenia. Metoda VATS z pleurodezą chemiczną jest metodą o dużej skuteczności diagnostycznej i leczniczej. W pracy wykazano potrzebę szybkiej kwalifikacji chorych do zabiegu VATS w nawracających wysiękach w opłucnej, u których brak jest jednoznacznego rozpoznania w okresie 2 tyg. diagnozowania.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present 23 cases of chronic pleural effusion of unknown etiology. Among numerous clinical symptoms of pleural effusion tachypnoe, tachycardia, and low breath capacity are the most often observed. An alarming increase in the number of patients suffering from the neoplasmatic disease in recent years has created a great demand for a method that would enable the diagnosis to be faster and more accurate. Rapid progress made in developing a videotoracoscopic (VATS) method has improved the effectiveness of examining pleural space. The employment of VATS method is also a satisfactory way to liberate adhesion as well as to evacuate liquid spaces and to biopsy for both diagnostic and therapeutic purposes. When a neoplasmatic process is recognised, chemical pelurodesis is used in palliative treatment of pleural effusion. A VATS method employed to treat serious diseases in safe and reliable, and, what is more, the complications are rare and easy to deal with. Death rates from the application of VATS method have not been recorded. In a period of three years 44 VTAS procedures were performed. In 23 patients with symptoms of neoplasmatic disease. Those patients had previously been treated in other departments. However, numerous pleural punctures that had been applied, failed to diagnose the disease. VATS procedures were performed in an operating theatre, under general or local anaesthesia and collecting biopsy specimens from the patients' pleural or lung surface was controlled by a video camera...


  28/806

  Tytuł oryginału: Wyniki i tolerancja równoczesnej chemio-radioterapii u chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The results and tolerance of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer.
  Autorzy: Sas-Korczyńska Beata, Korzeniowski Stanisław, Małecki Krzysztof, Skołyszewski Jan, Pęcak Magdalena
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.29-30, 32-34, 36, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki równoczesnej chemio-radioterapii w grupie 59 chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca. Stosowano chemioterapię wg schematu PE (cispatyna, etopozyd). Równocześnie napromieniano teren guza i śródpiersie do dawki 45 Gy, a następnie podwyższano dawkę do 55 Gy na teren guza. U 30 chorych, u których uzyskano całkowitą regresję przeprowadzano profilaktyczne napromienianie mózgowia, stosując dawkę 28-30 Gy. U 48 chorych (81,4 proc.) stwierdzono pozytywną odpowiedź na leczenie z czego całkowitą regresję u 43 chorych. Uzyskano następujące odsetki przeżyć: całkowite: 1-roczne 66 proc., 2-letnie 39,3 proc., bezobjawowe: 1-roczne 55,5 proc., 2-letnie 33,7 proc. Wykazano istotny statystycznie wpływ na wyniki leczenia w przypadku uzyskania całkowitej regresji i przeprowadzenia profilaktycznego napromieniania mózgu. Najczęstszym niepowodzeniem był rozsiew do mózgu (21 chorych). Wykazano, że u chorych, u których uzyskano całkowitą regresję, zastosowanie PCI znacznie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do mózgu. W trakcie leczenia powikłania hematologiczne w stopniu G1-2 stwierdzono u 32 chorych, a w stopniu G3-4 u 12 chorych (z czego G4 u 3 chorych), co uniemożliwiło kontynuację chemioterapii. Zaburzenia połykania wystąpiły u 17 chorych (G1-2 u 13 chorych).

  Streszczenie angielskie: Application of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer improves tumour control in thorax, overall and disease-free survival rates. Between 1994 and 2000 the group of 59 patients with limited-stage small-cell lung cancer received concurrent chemoradiotherapy at Radiotherapy Department of Oncology Centre in Kraków. The results of this method of treatment were presented. All patients received chemotherapy according to schedule Pe (Cisplatin and Etoposid). At the same time the radiotherapy was applied. The irradiated volume contrained primary tumour with margin and regional lymph. The dose 45 Gy was delivered to this volume, and then a boost to the primary tumour of up 55 Gy was applied. The fraction dose was 1.8 - 2 Gy. Since 1995 thirty patients with complete response after treatment received prophylactic cranial irradiation. These patients received dose of 28 - 30 Gy in 2 Gy fractions. The results of treatment were estimated as respose of tumour after chemotherapy, and rates of overall survival, and disease-free survival. The positive response after chemotherapy was observed in 48 (81.4 p.c.) from which the complete response was achieved in 43 patients (72.9 p.c.). The overall survival rates were: 1-year - 66 p.c., 2-uears - 39.3 p.c., and the disease-free survival rates were: 1-year - 55.5 p.c., 2-years - 33.7 p.c. The analysis of prognostic factors showed that complete after treatment and prophylactic cranial irradiation had significant positive influence on results of treatment...


  29/806

  Tytuł oryginału: Brachyterapia w leczeniu chorych na raka płuca.
  Brachytherapy in the treatment of patients with lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman, Fijuth Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo postępów, jakie dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie onkologii, wyniki leczenia chorych na raka płuca pozostają nadal złe. Skłania to wielu autorów do poszukiwania nowych metod leczenia. W artykule omówiono znaczenie brachyterapii w leczeniu chorych na raka płuca. Metoda pozwala na dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do zdefiniowanego obszaru przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek otaczających. Chociaż nie opracowano dotąd standardów dotyczących wskazań klinicznych ani schematów dawkowania, brachyterapia wewnątrzoskrzelowa ma dobrze zdefiniowaną rolę w paliatywnym prowadzeniu chorych na raka płuca. Niewielkie natomiast znaczenie przypisuje się brachyterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych poddanych wcześniej napromienianiu wiązką zewnętrzną. W pracy omówiono konwencjonalne i nowe techniki brachyterapeutyczne. Przedstawiono korzyści z ich stosowania, zarówno ze względu na osiagalny rezultat leczenia, jak i na profil bezpieczeństwa dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: In spite of the development of oncology, the treatment results in lung cancer patients are still bad. It is nacessary to look for new treatment methods. The article discusses the significance of brachytherapy in the treatment of lung cancer patients. Although standard clinical indications and dosage schedules have not been established endobronchial brachytherapy has a well-defined role in the palliative management of lung cancer patients. The emergence of high dose rate brachytherapy has improved this option. With conventional dose rate brachytherapy the source was typically left in place for 1 to 2 days and required hospitalization with the attendant disadvantages of greater expense, increased patient discomfort, and more complicated radiation protection issues. High dose rate brachytherapy let the entire treatment to be accomplished in a matter of minutes on an outpatients, basis, and fractionated treatments are feasible. Several studies of endobrachial brachytherapy have demonstrated improvement in hemoptysis, cough, and dyspnea. Serious complications of high dose rate intraluminal brachytherapy, such as fistula formation, tracheal perforation, pneumonitis and radiation bronchitis are typically rare. The one more often complication is haemorrhage. However, it is often difficult to differentiate a treatment complicationfrom the effect of tumor progression in these patients. An intriguing issue is whether there is a role for endobronchial brachytherapy as a boost in selected patients receiving definitive external beam radiotherapy...


  30/806

  Tytuł oryginału: Przetoczenie krwi homologicznej a przeżycie chorych operowanych z powodu płaskonabłonkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Homologous blood transfusion and survival after surgery in patients with squamous cell lung cancer.
  Autorzy: Mizianty Marek, Kołodziejski Leszek, Duda Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena wpływu okołooperacyjnego przetoczenia krwi homologicznej (PKH) na przeżycie chorych na płaskonabłonkowego raka płuca po radykalnym leczeniu operacyjnym. Materiał i metodyka. U 126 kolejnych mężczyzn wykonano operacyjnie doszczętne, usuwając płat lub całe płuco z powodu płaskonabłonkowego raka płuca. Krew homologiczną podano 77 chorym (grupa T), u pozostałych 49 (grupa A) nie przetaczano krwi homologicznej. Chorych porównano pod względem cech klinicznych, czasu trwania operacji i utraty krwi. Prawdopodobieństwo przeżycia oceniono metodą Kaplana i Meiera. Do oceny czynników prognostycznych użyto jedno- i wieloczynnikowej analizy Coxa. Wyniki. Chorzy z grupy T byli młodsi, z mniejszą masą ciała i wyjściowo niższą liczbą leukocytów. Czas trwania operacji był u nich dłuższy, śródoperacyjna utrata krwi i pooperacyjny drenaż opłucnowy - większe, ponadto wymagali oni większej podaży płynów w dobie operacji. W obu badanych grupach ryzyko operacji (skala ASA) i zaawansowanie nowotworu (pTN) były podobne. W jednowymiarowej analizie wg Coxa znaleziono następujące istotne czynniki rokownicze: zaawansowanie nowotworu, przedoperacyjne obciążenie chorych (ASA III), czas trwania operacji i wielkość śródoperacyjnej utraty krwi. Wieloczynnikowa analiza Coxa potwierdziła istnienie niezależnych czynników rokowniczych: przedoperacyjnego obciążenia chorych (ASA III), zaawansowania nowotworu (pTN-IIIAř) i wielkości śródoperacyjnej utraty krwi. Nie wykazano istotnego wpływu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. To determine the effect of perioperative homologous blood transfusion (HBT) on survival in patients with squamous-cell lung cancer (SqCLC) treated by means of radical surgery. Material and methods. 126 consecutive SqCLC male patients underwent radical lobectomy or pneumonectomy. These patients were divided into two groups: without (A = 49) and with HBT (T = 77). The following factors were compared in both groups: clinical features, surgery duration and blood loss. Survival was estimated by means of the Kaplan and Meier method. Cox uni- and multivariate analyses were used to estimate prognostic factors. Results. T - group patients were younger, of less body mass and lower leucocytosis. Surgery duration was longer, intraoperative blood loss and drainage greater. These patients needed more intravenous fluids on the day of surgery. In both groups preoperative risk factors (ASA index) and stage of cancer (pTN) were similar. The Cox univariate analysis indicated the following significant prognostic factors: stage of cancer, preoperative risk factors (ASA III), surgery duration and intraoperative blood loss. The Cox multivariate analysis demonstrated independ prognostic factors including preoperative risk factors (ASA III), stage of cancer (pTN = IIIAř) and intraoperative blood loss. HBT turned out not to be an independent prognostic factor. Conclusions. In SqCLC patients treated by means of radical surgery, prognosis depends on the following: preoperative ...


  31/806

  Tytuł oryginału: Dekortykacja płuca wykonana techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego.
  Tytuł angielski: Lung decortication performed by video-assisted thoracic surgery (VATS).
  Autorzy: Wąsowski Dariusz, Kużdżał Jarosław, Reifland Agnieszka, Soja Jerzy, Szlubowski Artur, Sładek Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.54-60, tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie dekortykacji płuca wykonanej techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego (VATS). Materiał i metodyka. Podstawą leczenia ropniaków opłucnej, w zależności od nasilenia zmian, jest w dalszym ciągu drenaż płucnej lub dekortykacja płuca. Wideotorakoskopia (WTS) umożliwia przyspieszenie diagnostyki i skrócenie leczenia wczesnych postaci ropniaków (faza I i II). W przypadku wystąpienia ropniaka przewlekłego (faza III) leczeniem z wyboru jest dekortykacja płuca przez wykonanie rozległej torakotomii. U częsci chorych jest to zabieg zbyt obciążający. Połączenie natomiaswt techniki klasycznej torakochirurgii z wykorzystaniem toru wizyjnego (video-assisted thoracic surgery - VATS) pozwala bezpiecznie wykonać całkowitą dekortykację przy jednoczesnym ograniczeniu urazu operacyjnego, a w rezultacie szybszą rehabilitację oddechową chorych i lżejszy przebieg pooperacyjny. Taka taktyka umożliwia skuteczne operowanie bardziej obciążonych chorych. Spośród 58 chorych leczonych na oddziale z powodu ropniaka opłucnej ośmiu leczono tylko drenażem, u 30 udało się oczyścić jamę opłucnej techniką WTS, a u 20 podczas wideotorakoskopii konieczne było rozszerzenie zabiegu do VATS i wykonanie dekortykacji płuca. Wyniki. U wszystkich chorych po dekortykacji płuca płuca uzyskanoo poprawę radiologiczną i zostali wypisani do domu w stanie ogólnym dobrym. Wszyscy chorzy żyją. Średni okres obserwacji wynosi 19 miesięcy (ń 7,4). Wniosek. Technika VATS jest skutecznym sposobem wykonywania dekortykacji płuca. Umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present video-assisted thoracic surgery (VATS) as the method of lung decortication. Material and methods. Standard treatment of pleural empyema, regarding the intensity of changes is still tube thoracostomy or lung decortication by thoractomy. Videothoracoscopy (VTS) accelerates the diagnostic process and shortens treatment of early forms of empyema (stage I and II). In case of organizing empyema (stage III) standard treatment consists in lung decortication performed by means classical thoracotomy, although in some cases this approach seems too traumatic. However, video-assisted thoracic surgery (VATS) enables a complete lung decortication by mini-thoracoctomy, with less surgical trauma. Finally, the post-operative course and respiratory rehabilitation are much easier to treat. Patients in poor general condition may also be operated by VATS. In our department 58 patients were treated due to pleural empyema. Eight of them were treated by tube thoracostomy, 30 by VTS and 20 required VATS and lung decortication. Results. In all operated patients we observed clinical and radiological improvement. There were no hospital deaths, and all patients remain alive (mean follow-up was 19 months ń 7.4). Conclusion. Video-assisted thoracic surgery (VATS) is an efficient method of lung decortication, reducing postoperative trauma. Due to better visualization of the surgical field VATS is a safer method in comparison to classical ones.


  32/806

  Tytuł oryginału: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca oderwanym fragmentem centralnego cewnika żylnego.
  Tytuł angielski: Central venous catheter embolization into the middle pulmonary artery.
  Autorzy: Wydra Jacek, Kurowski Krzysztof, Skokowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Mlekodaj Stanisław (aut.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.82-84, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca fragamentem cewnika żylnego jest rzadkim powikłaniem. Przedstawiamy przypadek 29-letniej chorej z przewlekłą dializozależną niewydolnością nerek, u której część centralnego cewnika żylnego w tętnicy do płata środkowego płuca była przyczyną bakteriemii gronkowcem złocistym metycylinoopornym (MRSA). Leczenie operacyjne polegające na wycięciu płata środkowego wraz z fragmentem oderwanego cewnika przebiegało pomyślnie. W wykonanych posiewach krwi po zabiegu chirurgicznym obserwowano ustąpienie bakteriemii.

  Streszczenie angielskie: Embolization of the central venous catheter into the middle pulmonary artery is a very rare complication. We report the case of 29-year-old patient with the chronic dialyse - dependent renal insufficiency, who underwent meticiline - resist Staphylococcus aureus (MRSA) bacteriemia caused by the fragment of the central venous catheter located in the middle pulmonary artery. Surgical treatment was given and proved successfull. We removed the middle lobe with the catheter's fragment. Performed blood samples to bacteriemia vere negative.


  33/806

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na przebieg kliniczny mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: The influence of gastro-oesophageal reflux on the clinical course of cystic fibrosis.
  Autorzy: Oralewska Beata, Celińska-Cedro Danuta, Dmeńska Hanna, Teisseyre Mikołaj, Socha Piotr, Barra Ewa, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano grupę 50 dzeici w wieku 2 - 17,5 lat z mukowiscydozą rozpoznaną na podstawie typowych objawów klinicznych i podwyższonego stężenia chlorków w pocie 60 mmol/l. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinną pH-metrię. Na początku i na końcu rocznej obserwacji oceniano: rozwój dzieci i ich stan odżywienia, stan układu oddechowego, czynność wątroby i trzustki, przeprowadzono też ogólną ocenę zaawansowania procesu chorobowego wg skali Schwachmanna-Kulczyckiego. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 29 dzieci, co stanowi 58 proc. badanych. U 21 dzieci z r.ż.p. wykonano gastroskopię stwierdzając u 11 zapalenie przełyku, a u 2 powikłania choroby refluksowej pod postacią zwężenia przełyku i przełyku Barretta. W badaniu histopatologicznym wycinka z przełyku u 8 dzieci stwierdzono obraz prawidłowy, u 7 zapalenie przełyku Iř, u 5 zapalenie przełyku IIř, a u 1 przełyk Barretta. Nie stwierdzono związku pomiędzy współistnieniem r.ż.p. w przebiegu cf a wiekiem i płcią dziecka, jego stanem odżywienia, stopniem zaawansowania cf, czynnością wątroby i trzustki, rodzajem patogenu wyhodowanego z plwocin, zaawansowaniem zmian w RTG klatki piersiowej. U dzieci z r.ż.p. stwierdzono znamiennie niższe wartości FEV1, FEF25-75, PEF przy nieznamiennie niższej VC. Wnioski: 1. Stwierdzono częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z mukowiscydozą. 2. R.ż.p. powodując skurcz oskrzeli może pogarszać wentylację u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: We investigated 50 children aged 2 - 17,5 years with cystic fibrosis diagnosed based on clinical symptoms and increased sweat chloride concentration ( 60 mmol/l) to test the incidence of GER and relationship between GER and clinical symptoms. We performed 24-hours pH-metry and found GER in 29 children. Development, nutritional status, respiratory investigation, liver and pancreatic tests and disease evaluation according to the S-K score were evaluated at baseline and after 1-year follow-up. Gastroscopy was performed in 21 children with GER and revealed oesophagitis in 11 and complication of oesophagitis (oesophageal stenosis and Barrett's metaplasia) in 2 children. Histopathology of oesophageal biopsies was normal in 8 children, oesophagitis Iř was observed in 7, -IIř in 5, Barrett's metaplasia in 1 child. In CF patients we did not find any correlation between GER and age or sex, nutritional status, the progress of the disease, liver and pancreatic tests, sputum culture, radiological findings. Children with GER had significantly lower FEV1, FEF and PERF values; VC tended to be lower. Conclusions: 1. CF in children predisposes to GER. 2. GER can influence ventilation because of bronchial constriction.


  34/806

  Tytuł oryginału: Diagnostyka etiologiczna zarażenia Pneumocystis hominis u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Etiological diagnosis of Pneumocystis hominis infection in neonates and infants with pneumonia.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Witwicki Jacek M., Rowecka-Trzebicka Krystyna, Kapusta Monika
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wyniki badań częstości występowania zarażenia Pneumocystis hominis (Pn. hominis) u noworodków i niemowląt hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Diagnostyka przeprowadzona u 41 dzieci polegała na wykrywaniu DNA Pn. hominis w wydzielinie górnych dróg oddechowych techniką gniazdowego PCR. Wykonywano również badania serologiczne, których przydatność była oceniana w porównaniu z badaniami techniką PCR. U dzieci z grupy ryzyka stwierdzono wysoką częstość występowania zarażenia Pn. hominis. Nie wkazano istotnego związku między tym schorzeniem, a wynikami badań serologicznych ani radiologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc, z grupy ryzyka, najbardziej przydatną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zarażenia Pn. hominis jest badanie PCR.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of etiological research on Pneumocystis hominis (Pn. hominis) infection prevalence in neonates and infants hospitalized for pneumonia. The diagnosis in 41 children was based on presence of Pn. hominis DNA in upper respiratory tract secretions revealed by nested PCR reaction. Serological examinations were also performed and their utility in etiological research of Pn. hominis infection was discussed in comparison with PCR results. In this at-risk group we found a high prevalence of Pn. hominis infection. We could not find any correlation of this condition with serological or radiological examinations. The obtained results suggests that in neonates and infants with pneumonia, identified as a risk group, PCR examination is a highly recommended and very useful method of diagnosis of Pn. hominis infection.


  35/806

  Tytuł oryginału: Comparison of leukocyte populations from bronchoalveolar lavage and induced sputum in the evaluation of cellular composition and nitric oxide production in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Bieńkowska-Haba Małgorzata, Cembrzyńska-Nowak Monika, Liebhart Jerzy, Dobek Rafał, Liebhart Ewa, Siemieniec Iwona, Panaszek Bernard, Obojski Andrzej, Małolepszy Józef
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.75-82, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bronchoalveolar lavage (BAL) or induced sputum (IS) techniques may provide lukocytes for the evaluation of airway inflammatory response in bronchial asthma. The aim of the present study was to compare features of leukocyte populations obtained by the two diffrent methods regarding the cell types and their activity in patients with bronchial asthma. The nitric oxide (NO) level released from the cells was measured as a marker of their activity. Pulmonary leukocytes were obtained from the BAL and IS of 11 asthmatic patients in stable condition at the time of the study. The BAL and IS leukocyte populations varied in cell count and NO production. Macrophages were the predominant leukocyte population in BAL (median (ME) = 83.0 p.c., range 67.9 - 88.4 p.c.), whereas sputum sediments were found to consist mainly of neutrophils (Me = 55.7 p.c., range 29.0 - 64.9 p.c.). The IS leukocytes released much more NO (p = 0.0022) than the BAL leukocytes released much more NO (p=0.0022) than the BAL leukocytes. In spite of these quantitative differences, a similar pattern of NO production was observed in BAL and in IS cells. Both BAL and IS leukocyte populations producted almost the same amounts of NO before and after lipopolysaccharide stimulation (p=0.9063, p= 0.4801, respectively). Furthermore, a slight positive correlation Spearman's rank (Rs)=0.5578, p=0.0594) was noticed between the neutrophil percentages and NO levels produced by BAL cells, whereas in IS a statistically significant correlation between the percentage of neutrophils and the levels of NO (Rs=0.6643, p=0.0184) was observed...


  36/806

  Tytuł oryginału: Skutki działania aerozoli bakterii i toksyn bakteryjnych na układ oddechowy.
  Tytuł angielski: Effects of bacterial and toxin aerosol action on the respiratory system.
  Autorzy: Jahnz-Różyk Karina
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.13-15, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono prawdopodobne skutki działania biologicznej, aerozoli bakterii i ich toksyn, na układ oddechowy człowieka. Opisano te jednostki chorobowe, ze szczególnym uzwględnieniem objawów płucnych, które najczęściej stanowią zagrożenie dla ludzi po ataku bioterrorystycznym m.in. wąglika, tularemię dżumę.

  Streszczenie angielskie: The possible influence of biological agents - bacterial and toxine aerosols on the repiratory system during biological attack was shown in the paper. The high priority diseases, with the potential to be used as wapons in bioterrorism; anthrax, tularemia, plague, including especially pulmonary signs, were presented as well.


  37/806

  Tytuł oryginału: O**6-Alkylguanine-DNA-alkyltransferase activity in peripheral leukocytes, smoking and risk of lung cancer.
  Autorzy: Boffetta Paolo, Nyberg Fredrik, Mukeria Anush, Benhamou Simone, Constantinescu Vali, Batura-Gabryel Halina, Brske-Hohlfeld Irene, Schmid Giovanni, Simonato Lorenzo, Pelkonen P„ivi, Hall Janet
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 180 (1) s.33-39, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The level of activity of O**6-alkalguanine-DNA-alkytransferase (AGT), a DNA repair enzyme, in blood lymphocytes may be a marker of susceptibility to lung cancer. We measured the AGT activity level, expressed as plomes of repaired bases/mg protein, in leukocytes of 153 lung cancer cases (of whom 80 were never smokers) and 106 controls (76 never smokers) enrolled in eight centres from seven countries. Subjects were interviewed with respect to active smoking and exposure to environmental tobacco smoke (ETS). Among never smokers, the odds ratios (ORs) of lung cancer were 1.3 (95 p.c. confidence interval 0.5-3.9), 1.5 (0.6-4.1) and 1.4 (0.5-3.8) in quartiles of decreasing AGT activity level, as compared to the upper quartile (P value of test for linear trend 0.6). Corresponding ORs among smokers were 3.4 (0.9-13), 2.0 (0.5-8.3) and 0.4 (0.1-1.6) (P value of test for linear trend 0.4). No interaction was suggested between AGT activity level and either cumulative smoking or exposure to ETS. Reduced AGT activity was not clearly associated with increased lung cancer risk in either smokers or non-smokers. However, the small size of our study argues for a prudent interpretation of our results.


  38/806

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Level of the selected somatic and spirometric parameters in 13 year-old girls and boys with chest (thoracic activity) deformations.
  Autorzy: Maciejczyk Marcin, Cempla Jerzy, Klimek-Piskorz Ewa
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena budowy somatycznej oraz sprawność układu oddechowego u 13-letnich dziewcząt i chłopców pod kątem określenia wpływu zniekształceń klatki piersiowej na poziom tych parametrów. Badaniami objęto 61 dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej w wieku 13 lat, które z tego powodu zostały skierowane na zajecia gimnastyki korekcyjnej. Metodyka badań obejmowała pomiary podstawowych parametrów somatycznych, w tym szerokości i głębokości oraz obwodów klatki piersiowej. Przeprowadzono także badanie spirometryczne. Wyniki badań były jednoznaczne, pozwalają jednak przypuszczać, że zniekształcenie klatki piersiowej ma największy, negatywny wpływ na jej parametry somatyczne i ruchomość. Jednocześnie wskazują, że systematyczny, kilkumiesięczny udział badanych w zajęciach usprawniających przyczynił się do poprawy tych wskaźników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the somatic structure and respiratory system efficiency in 13 year-old girls and boys with a view to determining the influence of the chest (thoracic cavity) deformation of the level of these parameters. The trial comprised 61 children with chest deformation aged 13 who were sent to the corrective exercise lessons because of that. Trial methodology included measurement of the basic (fundamental) somatic parameters including chest depth, with and girths. Spirometric examination was also conducted. Results of the trial were not unequivocal, but they allow to assume that chest deformation has the biggest negative influence on chest somatic parameters and movability. They simultaneously show that systematic, lasting a few months participation of the examined patients in the improving lessons contribute to the improvement of these indicators.


  39/806

  Tytuł oryginału: Wszystko o kaszlu i jego leczeniu.
  Tytuł angielski: Everything about cough and its treatment. P. 2.
  Autorzy: Mrozowski Tomasz
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.2-5
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/806

  Tytuł oryginału: Kancerogenne działanie sztucznych włókien mineralnych - dowody w badaniach epidemiologicznych.
  Tytuł angielski: Cancerogenic effect of occupational exposure to man-made mineral fibres: a review of epidemiological evidences.
  Autorzy: Szadkowska-Stańczyk Irena, Stroszejn-Mrowca Grażyna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.137-143, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano wielkość i technologię produkcji sztucznych włókien mineralnych w Polsce oraz zanalizowano wyniki badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych oceniających ryzyko występowania nowotworów złośliwych układu oddechowego badź zgonów z tego powodu w populacjach narażonych zawodowo na pyły zawierające sztuczne włókna mineralne. Najwięcej badań dotyczyło skutków ekspozycji na włókna szklane. Ich wyniki nie wskazują na wzrost ryzyka nowotworów złośliwych u pracowników narażonych. Spośród badań oceniających ekspozycję na włókna wełny skalnej i żużlowej tyle samo wykazało podwyższone ryzyko nowotworów układu oddechowego co i tego nie potwierdziło. W większości nie stwierdzano zależności poziomu ryzyka od okresu ekspozycji ani też dawki skumulowanej. Jedynie podkreślono związek z okresem latencji powyżej 20 lat. Osłabia to znacznie wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, podobnie jak i fakt, iż w większości badań nie kontrolowano palenia tytoniu oraz ekspozycji na inne kancerogeny układu oddechowego. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż istnieje potrzeba podjęcia badań oceniających ryzyko dla zdrowia w wyniku ekspozycji na sztuczne włókna mineralne, ale tylko takich, w których poza oceną ekspozycji na włókna będzie kontrolować narażenie na inne współistniejące czynniki rakotwórcze.

  Streszczenie angielskie: The size and technology of the man-made mineral fibres production in Poland is presented. The results of the case-referent and cohort studies aimed at assessing risk for or mortality from respiratory system cancers in populations occupationally exposed to dust containing artificial mineral fibres are also analyzed. The majority of studies focused on the exposure to glass fibres, however, their results revealed no increased risk for cancers in those exposed. As to the increased risk for respiratory system cancers induced by exposure to glass and slag wool fibres, the same proportion of positive and negative results was found in the literature. Most of the studies showed no association between the risk level and the exposure period or cumulative dose. The association with latency period of more than 20 years was only emphasized. This together with the fact that in the majority of studies neither smoking histories nor exposure to other respiratory carcinogens were considered significantly undermine the cause-effect inference. Bearing this mind, it should be concluded that there is an urgent need to undertake further studies with the aim to assess the health risk of exposure to man-made mineral fibres, but only such studies in which besides exposure to fibers, it will be possible to analyze exposure to other coexisting carcinogenic agents.


  41/806

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  42/806

  Tytuł oryginału: Powikłania pierwotnej niedoczynności tarczycy jako następstwo przerwania terapii substytucyjnej.
  Tytuł angielski: Complications of primary hypothyroidism as a consequence of substitutional therapy interruption.
  Autorzy: Kędzierska Karolina, Pietrzak-Nowacka Maria, Kacalak-Rzepka Anna, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 32-letniej pacjentki z pierwotną niedoczynnością tarczycy, u której w wyniku samowolnego odstąpienia od substytucji hormonami tarczycy rozwinął się ciężki obrzęk śluzowaty, charakteryzujący się szczególnym nasileniem objawów ze strony układu krążeniowo-oddechowego oraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The case of a 32-year old female patient with primary hypothyroidism suffering from severe myxoedema as a consequence of denying thyroxin taking is presented. Severe expression of pathological changes in circular-respiratory system and uncommon skin changes are discussed.


  43/806

  Tytuł oryginału: Zależność między wartościami parametrów spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł angielski: Correltion between the degree of airway obstruction and arterial blood gases evaluation in patients with COPD.
  Autorzy: Bielicki Piotr, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.3-7, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn umieralności na całym świecie. Charakteryzuje się ona postępującym niecałkowicie odwracalnym upośledzeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Spirometria i gazometria krwi tętniczej należą do podstawowych badań wykonywanych u chorych POChP. Do badania zakwalifikowano 196 chorych z POChP i analizie poddano wartości spirometryczne i gazometryczne, ich korelacje. Badania były wykonywane w tym samym dniu. Wykazaliśmy istotną statystycznie korelację pomiędzy pO2, pCO2, a wskaźnikiem Tiffneau.

  Streszczenie angielskie: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is ne of the most frequent chronic diseases with one of the highest mortality rates throughout the world. COPD is characterized by progressive airflow limitation in the bronchi. Spirometry and arterial blood gases evaluation are two essential investigations in this disease. We analized the spirometry and blood gases in 196 patients with COPD. The spirometry and blood gases tests were done in the same day. We proved that it exists a correlation between the degree of airway obstruction and arterial oxygen and carbon dioxide partial pressures.


  44/806

  Tytuł oryginału: Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych.
  Tytuł angielski: Comparison of clinical characteristics and results of surgical treatment in patients with squamous cell lung cancer before and after introducing of modern diagnostic methods.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek, Dyczek Sonia, Duda Krzysztof, Góralczyk Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.113-125, il., tab., bibliogr. 49 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca (PRP) przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych: tomografii komputerowej i ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1956-1996 operowano 1094 chorych (841 operowanych doszczętnie) z powodu PRP. Porównano cechy kliniczne, zaawansowanie raka oraz krzywe przeżycia 930 chorych operowanych przed (grupa A) i 164 chorych po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych (grupa B). Do obliczeń użyto programu STATISTICA Pl. 5.1. Wyniki. Chorych z grupy B cechowały średnio: starszy o 3 lata wiek, wyższa o 3 kg masy ciała, wyższy o 1 Body Mass Index (BMI) i dłuższy o 2 lata okres palenia. Nie uległa zmianie najczęstsza: długość wywiadu chorobowego (4 mies.) i obserwacji ambulatoryjnej 91 mies.) oraz średnia wykrytych guzów (5 cm). Tylko pobyt przedoperacyjny w szpitalu uległ skróceniu o tydzień. Ocena zaawansowania PRP na podstawie badania rtg powodowała zawyżanie odsetka chorych w IIIř, a ocena na podstawie KT - zaniżanie tego odsetka w stosunku do oceny histologicznej pTNM. Obserwowano obniżenie odsetka próbnych torakotomii z 24 do 15 proc. w grupie B oraz spadek śmiertelności szpitalnej z 7 do 5 proc. Długość całkowitego przeżycia pooperacyjnego uległa wydłużeniu w grupie B. Wnioski. Wprowadzenie nowoczesnych badań obrazowych wpłynęło na poprawę dokładności oceny zaawansowania PRP z czym wiąże się spadek odsetka próbnych torakotomii i wydłużenie czasu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Comparison of clinical characteristics and surgical treatment results in squamous cell lung cancer (SqCLC) patients before and following the introduction of modern diagnostic methods (MDM): CT and USG. Material and methods. The study group comprised 1094 SqCLC patients undergoing surgery (841 radical resections) during the years 1956-1996. We compared clinical features, stage of cancer and overall survival for both groups: A (930 patients) and B (164 patients) before and following the introduction of MDM. The STATISTICA PL 5.1 program was used. results. B group patients were 3 years older, presented with a larger body mass (by 3 kg) and body mass index (by 1) and smoked cigarettes for a period of 2 years longer. Their anamnesis period and prehospital observation didn't change (median 4 months and 1 month, respectively). The dimeter of the detected tumour also remained unchanged (5 cm). Only preoperative hospitalization shortened by 1 week. In comparison to the pathological evaluation (pTNM) the radiological-based assessment (group A) overestimated IIIř patient ratios, whereas the CT-based assessment (group B) underestimated IIIř. The ratio of exploratory thoracotomies (from 24 to 15 p.c.), and hospital mortality decreased (from 7 to 5 p.c.). The overall survival improved. Conclusions. The MDM introduction improved diagnotic accuracy, which resulted in: a decrease in exploratory thoractomy ratios and improvement in overall survival. Unfortunately, ...


  45/806

  Tytuł oryginału: Pneumonologia.
  Autorzy: Rowińska-Zakrzewska Ewa
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.115, 117-119, 121-122, 124, 126, 128-129, 140, bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/806

  Tytuł oryginału: Alergologia.
  Autorzy: Kowalski Marek L.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.131-132, 134, 137-138, 140, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/806

  Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  48/806

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  49/806

  Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  50/806

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of doxofylline compared to theophylline in chronic reversible asthma - a double-blind randomized placebo-controlled multicentre clinical trial.
  Autorzy: Goldstein Marc F., Chervinsky Paul
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR297-CR304, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies have shown that doxofylline is endowed with a remarkable bronchodilator activity with less extra-respiratory effects than theophylline. This trail was designed to compare the efficacy and safety of doxofylline, theophylline, and placebo in patients with chronic reversible bronchial asthma. Material/Methods: Three hundred forty-six patietns were randomly assigned to a 12-week oral treatment with either doxofylline 400 mg t.i.d. (high dose), doxofylline 200 mg t.i.d. (low dose), theophylline 250 mg t.i.d. (active control) or placebo. Pulmonary function tests (PFTs) were performed biweekly. Patients kept records of peak flow meter (PFM) measurements, asthma attack rate and beta-2-agonist use (albuterol). Results: Changes in FEV1 2 hours after the administration of treatments versus baseline exhibited statistically significant differences between doxofylline 400 mg t.i.d. and placebo and between theophylline and placebo. Similar differences were monitored on the other variables (FVC, PFER, FEF25-75 p.c. Asthma attack rate and use of albuterol decreased remarkably with doxofylline 400 mg t.i.d. and theophylline. There were few statistically significant differences between doxofylline 200 mg t.i.d. and placebo. Significantly more patients had to interrupt treatment because of adverse events under theophylline than under doxofylline 400 mg t.i.d. (p=0.001). With doxofylline 400 mg t.i.d., the number of patietns treated to spare one dropout due to theophylline was 5. Conslusion: This study provides evidence that doxofylline 400 mg t.i.d. is an effective treatment for relieving airway obstruction and displays a better safety profile with respect to theophylline 250 mg t.i.d. with a favorable risk-to-benefit ratio.


  51/806

  Tytuł oryginału: Przerzut do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych raka.
  Tytuł angielski: The metastatic bone disease as a first clinical symptom in cancer.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Wcisło Gabriel, Leśniewski-Kmak Krzysztof, Korniluk Jan
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.206, 208, 210, 212-215, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kościec jest trzecim pod względem częstości miejscem występowania przerzutów raka. Szczególnie często do kości przerzutują raki piersi, prostaty, nerki i płuca. Najczęściej przerzut do kości występuje po rozpoznaniu pierwotnej lokalizacji choroby. Istnieje jednakże niewielka grupa pacjentów, u których ogniska przerzutowe w kościach stanowią źródło pierwszych objawów klinicznych raka. Praca omawia postępowania diagnostyczne i lecznicze w tych przypadkach. Dominującym objawem klinicznym jest zwykle ból, często nasilający się w nocy. Niekiedy na plan pierwszy wysuwają się objawy neurologiczne (przede wszystkim zależne od kompresji rdzenia kręgowego) lub objawy związane z hiperkalcemią. Wynik badania RTG pozwala na wstępne rozpoznanie obecności zmian nowotowrowych w kościach. W takim przypadku niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych (morfologia i biochemia krwi obwodowej) oraz scyntygrafii kośćca. Diagnostyka różnicowa powinna uwzględniać szpiczaka oraz inne pierwotne nowotowry kości. W przypadku przerzutowego charakteru zmian dalszym etapem diagnostyki jest poszukiwanie pierwotnego ogniska choroby. Leczenie omawianej grupy pacjentów powinno być prowadzone wg ogólnie przyjętych zasad postępowania u chorych z przerzutami do kości. Problemem może być leczenie rozsianego raka bez znanego punktu wyjścia. Praca jest uzupełniona opisem wybranych przypadków rozpoznania raka na podstawie obecności przerzutów w układzie kostnym.

  Streszczenie angielskie: Bone is the third most common organ involved by cancer metastases. Breast, prostate, lub and renal cancers metastasize to bone most freqently. Most patients have bone metastases after previous diagnosis of cancer. However, few patients have metastatic bone disease as a first clinical manifestation in cancer. The paper will discuss diagnostic evaluation and therapeutic modalities in population of these patietns. Patients with bone metastases in not diagnosed cancer most often present with pain as the principal symptom. The pain may be severe and tends to be worst at night. Some patietns can present with the impending fractures, pathologic fractures, neurological abnormalities (e.g. related to spinal cord compression), hypercalcemia and bone marrow suppression at the beginning of disease. X-ray examination is the most specific test for these patients. Scintigraphy is excellent for use in bone metastases evaluation - this examination is very sensitive, but not very specific. In addition, complete blood cell count and biochemical serum panel should be assessed. The estimation of the risk of pathological fracture (metastases in appendicular skeleton) and spinal cord compression (metastases in axial skeleton) must be obtained. In the next step, myeloma must be included - especially, if multiple osteolytic areas are presented on plain radiographs. After differential diagnosis (myeloma o other primary bone tumour or cancer emetastases) identify the primary site of disease must be performed. In this aim, following tests can be used: tumour markers (e.g. CA125, CA 15-3, CEA, PSA), chest radiography and computer tomography, mammography, prostate ultrasound examination, abdomen and pelvis computer tomography or magnetic resonance imaging...


  52/806

  Tytuł oryginału: Wpływ astmy oskrzelowej u dziecka na funkcjonowanie jego rodziny.
  Tytuł angielski: The influence of a child's asthma on it's family.
  Autorzy: Zubrzycka Renata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.21-26, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia przegląd badań, dotyczących psychologicznych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z astmą oskrzelową. Wyniki eksploracji ujawniają dysfunkcjonalność rodzin w zakresie relacji wewnątrzrodzinnych i procesu komunikacji w małżeństwie. Badacze podkreślają istnienie związku o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy zaburzeniami funkcjonowania rodzin a nasilaniem się objawów astmy u dziecka. Ujawniają także występowanie u rodziców nadopiekuńczej postawy oraz nadmiernego krytycyzmu wobec chorych dzieci. Artykuł zaweira również wyniki badań, wskazująće na potrzebę uczestnictwa ojców w procesie rehabilitacji oraz postulat otoczenia rodzin dzieci astmatycznych specjalistyczną opieką psychologiczną.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review of research concerning psychological aspects of asthatic children's families functioning. The results show disfunctioning of these families in the area of inter-family relationships and communication of marreid couple. The researchers point out that there is a feedback relationsip between disorders of family functioning and steengthening child's asthma symptoms. They also show parents' overprotective attitudes and their excessive critcism. The article contains the scientific results which prove that fathers must take an active part in the process of rehabilitation and that asthmatic children families should be supported aby professional pscyhlogical care.


  53/806

  Tytuł oryginału: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Tobacco specific IgE in atopic patients.
  Autorzy: Tomaszewicz Joanna, Rączka Alicja, Łuczak Elżbieta
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się prace, które pozwalają sądzić, żę rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób układu oddechowego może być bardziej złożona niż do niedawna przypuszczano. Zwrócono uwagę, że tytoń może pełnić rolę alergenu, ponieważ posiada zdolność do indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał klasy IgE. Celem pracy była ocena częstości występowania uczulenia na tytoń u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa oraz POChP. Badaniem objęto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na atopową astmę oskrzelową, 46 osób chorych na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie tytoniu obecnie i w przyszłości, bierne narażenie na działania dymu tytoniowego, tolerancję dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano testy skórne oraz oznaczono w surowicy stężenie całkowitej IgE oraz swoistych IgE dla alergenów tytoniu metodą fluoroimmunoenzymatyczną. W grupie osób atopowych u 12 chorych (17 proc.) stwierdzono obecność w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach od 1 do 3. Przeciwciała te częściej stwierdzano u chorych na atopową astmę oskrzelową niż alergiczny nieżyt nosa. W grupie osób nieatopowych u żadnej nie stwierdzono sIgE dla tytoniu wykazywali gorszą toelrancję dymu tytoniowego, mimo podobnej ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.

  Streszczenie angielskie: Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen, due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in pateints suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients with COPD and healthy controls. The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups: I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46 patients with seasonal or perennial rhinits, II group (n = 30) nonatopic adults, 20 pateints with COPD and 10 halthy controls. Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco leaf using fluoroimmunoenzymatic method were performed on all patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to tobacco smoke and other sensitization were analyzed. In group 1 in 12 subjects (17 p.c.) positive sIgE to tobacco in serum occured between first and third class. Sensitization to tobacco in examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was observed in all subjects. Patients sensitizated to tobacco were charactirzed with owrse tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.


  54/806

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł angielski: Effect of physiotherapy on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna, Jurkowska Anna, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Majewska Barbara
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Badaniami objęto 20 mężczyzn z rozpoznaną PIChP. Każdy z pacjentów objęty został indywidualnym programem usprawniania. Zastosowana metoda fizjoterapii zawierała: masaż rozluźniający klatkę piersiowa, ćwiczenia oddechowe. U wszystkich chorych wykonano badanie czynnościowe płuc za pomocą aparatu Flowscreen niemieckiej firmy Jaeger, które przeprowadzono dwukrotnie: przed i po zakończeniu całego cyklu usprawniania. W ramach spirometrii mierzono następujące parametry: VC, FVC, FEV1, FEV1 proc. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75. Uzyskane wyniki badań wykazały nieznaczny wpływ zastosowanej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc. Tylko VC i FEV1 wzrosły statystycznie istotnie po przeprowadzonym cyklu usprawniania. Można sądzić, że zastosowana metoda fizjoterapii trwała za krótko, aby wywrzeć znaczący wpływ na poprawę czynności płuc w badanej grupie. Wskazana byłaby zatem dalsza kontynuacja usprawniania.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to estimate how physiotherapy influences of the respiratory parameters in patients with COPD. Pulmonary function was examined in 20 men with COPD. Individual physiotherapy was done in each patients and included relaxation massage and breathing exercises. In all the patients full lung function test was made with the Flowscreen of the firm Jaeger. The spirometry parameters (VC, FVC, FEV1, FEV1 p.c. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75), were noticed twice: once before beginning the therapy and after one week. After ne week physiotherapy was statistically increased only VC and FEV1. In all cases in this group ventilatory parameters have increased. The results prove that physiotherapy have a positive influence on the respiratory system. The long term therapy are indication.


  55/806

  Tytuł oryginału: Atopia i astma u sportowców.
  Tytuł angielski: Atopy and asthma in athletes.
  Autorzy: Wolańćzyk-Mędrala Anna, Mędrala Wojciech, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Szczepaniak Wioletta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.121-125, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wysiłek, jaki podejmują sportowcy podczas zawodów i treningów może zwiększać wentylację do 200 l/min. Dlatego sprotowcy o wysokim poziomie wytrenowania są wielokrotnie eksponowani na zimne powietrze w zimie i alergeny pyłkowe w czasie wiosny i lata. Pływacy wdychają i aspirują duże ilości powietrza znad powierzchni wody, co oznacza długotrwałą ekspozycję na związki chloru o znacznym stężeniu. W czasie trwania zawodów olimpijskich 4-15 proc. sportowców ma objawy astmy oskrzelowej i stosuje leki przeciwastmatyczne. Astma oskrzelowa jest najczęściej stwierdzana u sportowców wykonujących długotrwały wysiłek fizyczny, dlatego występuje u kolarzy, pływaków i biegaczy długodystansowych. Ryzyko astmy oskrzelowej jest ściśle związane z występowaneim atopii, a rozpoznanie schorzenia i właściwe leczenie przyczynia się do osiągania lepszych wyników sportowych. Ponadto celowe wydaje sieę dążenie do zmian warunków treningowych celem uniknięcia długotrwałej ekspozycji na czynniki sprzyjające ujawnianiu bądź zaostrzaniu astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Physical exercise may increase ventilation up to 200 l/min during sport meeting and trainings. Therefore elite sport athletes are repeatedly exposed to cold air during the winter and to many pollen allergens in spring and summer. Competitive swimmers inhale and aspirate large amounts of air that floats above the water surface, which means exposure to chlorine derivatives in high concentrations. During the Olympic Games 4 p.c. to 15 p.c. of the athletes showed evidence of asthma and used antiasthmtic medication. Asthma is comonly found in endurance events, such as cycling, swimming, or long-distance running. The risk of asthma is closely associated with atopy and diagnosis of this disease and appropriate treatment can result in better results. Moreover, it seems to be important to change training environment to avoid long periods of exposure to factors initiating or e xacerbating of bronchial asthma.


  56/806

  Tytuł oryginału: Tamponada serca jako pierwsza manifestacja kliniczna płaskonabłonkowego raka oskrzela.
  Tytuł angielski: Cardiac tamponade as the first clinical manifestation of squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Orski Jacek, Telesińska Dorota, Curyło Adam, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.121-124, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 56-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano raka płaskonabłonkowego oskrzela (carcinoma planoepitheliale), klinicznie manifestującego się szybko narastającą tamponadą serca (haemopericardium). Choremu wykonano perikardiocentezę. Z uwagi na rozległość zmian w oskrzelu został zakwalifikowany do chemioterapii wg schematu Taxol + Karboplatyna. Po 8 miesiącach leczenia pacjent ponownie był hospitalizowany z powodu narastającego płynu w worku osierdziowym i zmarł wśród objawów dekompensacji układu krążenia. W rozpoznaniu sekcyjnym stwierdzono naciek nowotworowy worka osierdziowego (pericarditis fibrinoso-haemorrhagica i haemopericardium). Guzy serca wystepują rzadko, są pierwotne lub przerzutowe; przerzuty raka płaskonabłonkowego mogą być przyczyną wysięków osierdziowych wiążących się z niepomyślnym rokowaniem.

  Streszczenie angielskie: The case concerns a 56 year old male with the diagnosis of sqamous cell carcinoma, which clinically presented as a rapidly increasing cardiac tamponade. The patient underwent a pericardio-centesis. Due to the expansion of the process withinthe bronchus, the patient underwent chemotherapy according to the Taxol + Carboplatine scheme. After 8 months of treatment the patient was hospitalized again due to a further increase in fluid in th epericardium, and symptoms of cardiac insufficiency which lead to patient death. Autopsy revealed neoplastic change within the pericardium (fibrinous-hemorrhagic pericarditis and hemopericardium). Cardiac tumors occur rarely, they may be primary or secondary. Squamous cell carcinoma metastases may be the cause of pericardial effusion, which is associated with poor prognosis.


  57/806

  Tytuł oryginału: Zasady bezpiecznego znieczulenia do zabiegów resekcji miąższu płuca.
  Tytuł angielski: Practice of safe anaesthesia in lung surgery.
  Autorzy: Traczewska Halina, Andres Janusz, Gil Tomasz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.31-35, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/806

  Tytuł oryginału: Status report: inhaled nitric oxide in persistent pulmonary hypertension/hypoxic respiratory failure of neonate.
  Tytuł polski: Zastosowanie tlenku azotu w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania oraz przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków.
  Autorzy: Cook Larry N.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.10-13, bibliogr. 50 poz., streszcz. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków (PPHN) może być obserwowane w przebiegu różnych zaburzeń, w tym m. in. u dzieci z ciężką zamartwicą, zespołem aspiracji smółki, posocznicą wywołaną przez paciorkowce grupy B lub też u chorych z wadami wrodzonymi jak np. wrodzoną przepukliną przeponową. W pierwszej części omówiono stosowanie standardowych metod leczenia jak również użyteczność podawania surfaktantu i wentylacji wysokimi częstotliwościami u noworodków z PPHN. Następnie przedstawiono zasadę działania wziewnego tlenku azotu (iNO) oraz oceniono wyniki badń klinicznych na temat skuteczności tlenku azotu u noworodków z PPHN. Omówiono nowe kierunki badawcze, w tym stosowanie iNO u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania oraz możliwości wykorzystanmia iNO w profilaktyce przewlekłej choroby płuc u wcześniaków. Przedstawiono aktualne zalecenia na temat dawkowania iNO u noworodków oraz aktualnie opublikowane wytyczne Amerykańskiej Adakemii Pediatrii na temat stosowania iNO u noworodków. W ostatniej części dokonano przeglądu dostępnych badań klinicznych oceniających odległe wuniki leczenia iNO u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Presistent pulmonary hypertension is seen in association with a number of diseases and conditions in the newborn including perinatal asphyxia, meconium aspiration syndrome, Group B strep sepsis, and certain surgical conditions such as congenital diaphragmatic hernia. The conventional therapy of persistent pulmonary hypertension is discussed as well as the adjunctive role of surfactant replacement therapy and high frequency ventilation. The mechanisms of action of inhaled nitric oxides as a selective pulmonary vasodolator is explained. Human neonatal clinical experience is chronicled from the original studies of Roberts in 1992 and Kinsella in 1993. A review of three large prospective randomized trials of nitric oxides is presented as well as a summary of new areas of investigation including the use of nitric oxide in pre-term infants and the use of nitric oxide in the prevention of chronic disease. Current dosing recomendations are presented as well as guidelines recently published from the American Academy of Pediatrics. A review of follow up literature in relationship to patients receiving inhaled nitric oxides is also summarized.


  59/806

  Tytuł oryginału: Procesy krzepnięcia i fibrynolizy u noworodków przedwcześnie urodzonych w przebiegu niewydolności oddechowej.
  Tytuł angielski: Processes of coagulation and fibrinolysis in prematurely born neonates with developing respiratory insufficiency.
  Autorzy: Mikulska Monika
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.18-20, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszymi przyczynami zgonów noworodków są: wcześniactwo, niewydolność oddechowa i ciężkie infekcje. Każdemu z tych powikłań towarzyszą zaburzenia hemostazy wywołane wieloma różnymi czynnikami. Celem pracy było zbadanie procesów aktywacji układów krzepniecia i fibrynolizy u noworodków przedwcześnie urodzonych z niewydolnością oddechową. Uzyskane wyniki wykazały, że charakterystyczną cechą okresu adaptacji do życia pozamacicznego noworodków przedwcześnie urodzonych jest stan nadkrzepliwości. Wynika on ze zwiększonej generacji trombiny i niskiego stopnia aktywacji układu fibrynolizy. Rozwijająca się w pierwszych dniach życia noworodka niewydolność oddechowa szczególnie nasila aktywację procesów układu krzepnięcia, która wyraża się znaczącym spadkiem aktywności inhibitorów tego systemu.

  Streszczenie angielskie: Neonates deaths occur the most often because of prematurity, dyspnoea and serious infections. Each of the above mentioned complications is accoppained by haemostasis, produces by a destroying effects of a heterologus stimulus on natural anticoagulation mechanisms. The aim of the study was to evaluate the activation of the haemostasiss system in prematurely born neonates with developing respiratory insufficiency.


  60/806

  Tytuł oryginału: Skuteczność płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktanu (SLL) w leczeniu zespołu aspiracji smółki (MAS) - doniesienia wstępne.
  Tytuł angielski: An effectiveness of surfactant lung lavage (SLL) in meconium aspiration syndrom (MAS) treatament - preliminary report.
  Autorzy: Kowalska Katrzyna, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.21-24, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktantu. Materił: 22 noworodki, w tym 11 dzieci leczono SLL (grupa A) a 11 dzieci stanowiło grupę historyczną kontrolną (grupa B). Przyjęto następujące kryteria wykonania SLL: wiek płodowy 35 tygodni, wiek 6 godzin, obecność płynu owodniowego zawierającego smółkę poniżej strun głosowych, niewydolność oddechowa wymagająca leczenia mechaniczną wentylacją FiO2 0,4), zmiany radiologiczne. Metoda: SLL wykonywano roztworem naturalnego surfaktantu (Survanta) w stężeniu 5 mg fosfolipodów/1 ml 0,9 proc. NaCl, w ilości 15 mll roztworu/kg. Analizie poddano: IO, PaO2 FiO2 (przed leczeniem oraz po 1, 2, 4, 48 godzinach), czas IMV, czas hospitalizacji, liczbę zgonów. Wyniki: W grupie A: przed SLL IO [średnia (SD)) wynosi 19,0 (12,4), PaO2 - 51,4 mmHg (14,1), FiO2 - 0,8 (0,3); po 1h: IO - 13,7(9,4), PaO2 - 63,8 mmHg (16,8), FiO2-0,7 (0,3); po 48h: IO - 4,2 (2,4), PaO2 -60,5 mmHg (7,2), FiO2 --0,38 (0,1) czas IMV -5,6 dni (4,1); czas hospitalizacji -20,5 dni (8,8). Nie stwierdzono zgonów. W grupie B [średnia (SD)] w 1 h życia wartości IO wynosiły 22,4 (14,5), PaO2 -47,7 mmHg (12,1), FiO2 -0,8 (10,3); po 1 h: IO -21,5 (17,8), PaO2 mmHg -52,2 (24,1) FiO2 -0,7 (O,3); po 48h: IO -7,6 (5,8), PaO2 -57,7 mmHg (16,4), FiO2 -0,5 (0,3); czas IMV -5,9 dni (4,8), czas hospitalizacji -22,4 dni (11,3). W grupie B 1 dziecko zmarło. Wnioski: SLL jest zabiegiem pozwalającym zmniejszyć IO oraz ...

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate an effect of surfactant lung lavage (SLL) in severe meconium aspiration syndrom (MAS). Material: 22 neonates were divided into 2 groups: group A treated with SLL (n=11) and group B - historic control (n=11). The criteria for entery into the study were as follows: stain amniotic fluid, meconium below vacal cords, gestational age 35 wks, time after deliveryy 6h, cvlinical manifestation of severe respiratory insufficiency, need for mechanical ventilation (FiO2 0.4) and pathological chest X-ray. Method: SLL was done between 1. and 6. hours of life with natural surfacant (Survanta) in concentration 5 mg of phospholipids/1 ml 0.9 p.c. NaCl (15 ml of solution per kg). Following data were analyzed IO, PaO2, FiO2 (before treatment and 1, 2, 4, 48 hours after), duration of hospitalization, death rate. Results. The mean value in group A (ńSD) before SLL were as followw: IO 19.0 (12.4). PaO2 - 51.4 mm Hg (14.1). FiO2 -0.8 (03); after 1 hour: IO- 13.7(9.4). PaO2 - 63.8mmHg (16.8). FiO2 -0.7 (0.3). After 48 hours: IO - 4.2 (2.4). PaO2 -60.5 mmHg (7.2). FiO2-0.38 (0.1); duration of IMV -0 5.6 days (4.1); duration of hospitalization - 20.5 days (8.8). No deaths occuured. In group B in 1st hour of life mean value (ńSD) were as follows: IO 22.4 (14.5). PaO2 - 47.7 mmHg (12.1). FiO2 -0.8 (10.3); after 1 hour: IO -21.5 (17.8). PaO2 -52.2 mmHg (24.1). FiO2 -0.7 (0.3); after 48 hours: IO -7.6 (5.8). PaO2 -57.7 (16.4) mmHg FiO2 -0.5 (0.3); duration ...


  61/806

  Tytuł oryginału: Zmiany mechaniki oddychania noworodków poddanych farmakologicznej ligacji przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Changes of mechanics of breathing in newborns after pharmacological ligation of presistents ductus arteriosus (PDA).
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.25-27, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania u których przeprowadzono ligację farmakologiczną przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badano 18 noworodków z przetrwałym przewodem tętniczym (PDA) leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu (średnia urodzeniowa masa ciała 1186,4 ń 187,1 g; średnia dojrzałość 28,3 ń 3,6 tygodni ciąży). Diagnostykę PDA przeprowadzono w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. Leczenie farmakologiczne prowadzono przy użyciu indometycyny w dawce 0,2 mg/kg co 12 godzin. PMF przeprowadzono metodą pneumotachometryczną przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, po trzech dawkach leku oraz 7 dni po rozpoczęciu kuracji. Odnotowano istotny wzrost objętości oddechowej mechanicznej (p 0,05) oraz obniżenie średniego ciśnienia w drogach oddechowych po zakończeniu kuracji (p 0,05). We wszystkich przeprowadzonych PFM odnotowano większą efektywność leczenia i większą dynamikę zmian w PFM w grupie noworodków o wyższej masie ciała.

  Streszczenie angielskie: In this paper we introduced results of pulmonary function measurements (PFM) at newborns with persistent ductus arteriosus (PDA). 18 newborns with PDA were examined, all treated in Department of Neonatology, Poznań (mean birth weight 1186.4 ń 187.1 g; mean gestational aged 28.3 ń 3.6 wks). PDA was defined by clinical criterions and Doppler echocardiographic studies. Pharmacological treatment was provided with indomethacin 0,2 mg/kg every 12 hours. PFM (pneumotachometric method) was done before pharmacological treatment, after three doses of indomethacin and 7 days after begining of cure. We noted significant increase of mechanmical tidal volume (p 0.05) and drop of mean airway pressure (p 0.05) after treatment. In all PFM we observed greater efficiency of treatment and greater dynamics of changes in PFM in group of newborns with higher birth weight (1000-1750 g vs. 501-999 g).


  62/806

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu wartości gazometrii krwi u wcześniaków z zaburzeniami oddychania.
  Tytuł angielski: Blood gases values forecasting by artificial neural network in prematurely born infants with respiratory distress.
  Autorzy: Kruczek Piotr, Pietrzyk Jacek J., Sukiennik Artur, Wajs Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.34-37, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sztuczne sieci neuronowe (SSN) są nowym, atrakcyjnym narzędziem analizy danych mogącym skutecznie konkurować ze stosowanymi powszechnie metodami statystycznymi. Ich znaczenie w naukach medycznych rośnie. Nie wykorzystywano ich jednak w tej dziedzinie do modelowania zjawisk ciągłych. Celem pracy jest określenie przydatności SSN do prognozowania przebiegu wartości gazometrii krwi u wcześniaków z zaburzeniami oddychania. Badanie przeprowadzono wykorzystując dane z pierwszych 30 dni hospitalizacji 19 noworodków z urodzeniową masą ciała ó1500g, przyjętych do 2 doby życia do OITN PAIP w Krakowie w roku 1997. Dla każdego z 4 wybranych do prognozowania parametrów gazometrii krwi (pH, pCO2, pO2 HCO3) oraz wskaźnika pO2/FiO2 utworzono osobną sieć neuronową prognozującą wartość tego parametru z wyprzedzeniem 1 godz. w stosunku do czasu odczytu wielkości wejściowych. Dla każdej sieci wyodrębniono osobny zbiór parametrów przedstawionych na wejściu SSN. Naukę SSN prowadzono przy pomocy algorytmu wstecznej propagacji błędów używając danych 18 pacjentów, dokładność prognoz testowano na danych pozostałego pacjenta. Procedurę tę powtarzano 19 razy. Błąd prognozy oceniano w odniesieniu do uprzednio określonych krzywych nmaksymalnego dopuszczalnego błędu prognozy. Dokładność prognoz wynosiła dla pH, pCO2, HCO3, pCO2/FiO2 odpowiednio 98,9; 99,7; 97,1; 98,3; 95 proc.

  Streszczenie angielskie: Artificial Neural Networks (ANN) are modern tools for data analysis. They can compete with commonly used statistical methods. Till the data they were not used for modeling continuous parameters in medicine. The aim of this paper is to assess accuracy of ANN in forecasting blood gases values in preterm infants with respiratory distress. This study was conducted with the use of the data from Neonatal Information System (NIS) describing first 30 days of the hospital stay of 19 newborns with birthweight ó1500g admitted to the unit before second day of life in 1997. Separate ANN was created for prognosis of 4 parameters of arterial blood gases (pH, pCO2, p)2, HCO3) and oxygenation index (pO2/FiO2) for 1 hour in advance. For each forecasted parameter input set of parameters was established. The ANN was thaught with back propagation algorithm using data of 18 patients, the accuracy of prognosis was tested on the data of the remaining patient. This procedure was repeated 19 times. The error of prognosis was assessed in comparison to predefined curves of the maximal error. The accuracy of achieved prognoses was respectively for pH, pCo2, pO2, HCO3, pO2/FiO2 98.9, 99.7, 97.1, 98.3, 95p.c.


  63/806

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna wentylacja obowiązkowa u noworodków ze skarajnie niską urodzeniową masą ciała i bardzo niską urodzeniową masą ciała z zaburzeniami wentylacji.
  Tytuł angielski: Non-invasive mandatory ventilation in extremely low birth weight and very low birth weight newborns with failed spontaneous breathing on nasal continues positive airway pressure.
  Autorzy: Lesiuk Witold, Lesiuk Leszek, Maliczowska Marta, Puźniak Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesna ekstubacja noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała leczonych z zastosowaniem przerywanej wentylacji obowiązkowej (IMV) z powodu niewydolności oddychania niesie potencjalne korzyści wynikające z obniżenia częstości mechanicznego uszkodzenia krtani i tchawicy, zmniejszenia zachorowalności na wewnątrzszpitalne odoskrzelowe zapalenie płuc i posocznicę oraz zmniejszenie częstości występowania i ciężkości dysplazji oskrzelowo-płucnej. Z drugiej strony u tych noworodków relatywnie często dochodzi do niepowodzeń w odstawianiu wentylacji mechanicznej i ekstubacji wskutek częstych ciężkich bezdechów, hipowentylacji i niedodmy. W praktyce klinicznej podjęto próbę wentylacjii obowiązkowej zmniejszając jej inwazyjność przez rezygnację z intubowania tchawicy i stosowania IMV donosowo, co było bardzo łatwe w przypadku noworodków z stosowanym n-CPAP zwłaszcza w układzie respiratora, w którym wentylowano noworodka przed ekstubacją. Celem pracy była ocena skuteczności nosowej nieinwazyjnej wentylacji obowiązkowej (n-IMV) jako metody postępowania u noworodków w przypadkach, kiedy dochodzi do desaturacji wskutek zaburzeń wentylacji wynikających z zaburzeń generacji rytmu oddechowego. Atrakcyjność n-IMV dla klinicysty stoi w opozycji do obaw o napełnianie powietrzem przewodu pokarmowego, które przy świadomości naturalnej w tym okresie niewydolności wpustu żołądka przy dużym napięciu odźwiernika mogłoby być niebezpiecznym powikłaniem. Celem pracy była również ocena zagrożeń tym powikłaniem. Podczas rocznego stosowania n-IMV u 32 pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Early extubation of ELBW and VLBW premature infants treated with IMV results in decreased incidence of tracheal and laryngeal injury, lowers the risk of nosocomial infection, decreases the severity and frequency of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Due to prematurity this group of patients is especially susceptible to extubation failure because of apnoe, hypoventylation and atelectasis. In clinical practice attempt was made to provide adequate noninvasive ventilation by the use of nasal intermittent mandatory ventillation in the case of apnoe of prematurity. Advantages of noninvasive nasal IMV oppose the risk of stomach distension and regurgitation due to high tension of pylorus combined with inadequate caedia tension. The aim of the study was to evaluation of non invasive nasal IMV effectivennes along with a risk of abdominal distension caused by air trapping. 32 patients were examined during one year of studies. In all but one the use of nasal intermittent mandatory ventillation resulted in decreased incidence of apnoe of prematurity. Satisfactory levels of SaO2 and pCO2 were achieved without endotracheal tube placement, avoiding the risks of nosocomial pneumonia and bronchopulmonary dysplasia.


  64/806

  Tytuł oryginału: Wstępne doświadczenia własne w stosowaniu tlenku azotu podczas transportu noworodków z krytyczną niewydolnością oddechową.
  Tytuł angielski: The use of nitric oxide during transport of newborns with critical respiratory insufficiency - own experience, preliminary report.
  Autorzy: Ziębiński Marek, Walas Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.60-62, il, bibliogr. 8 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne doświadczenia własne dotyczące inhalacyjnego stosowania tlenku azotu w transporcie noworodków z krytyczną niewydolnością oddechową. Przedstawiono teoretyczne przesłanki, wskazania i przeciwwskazania, oraz zasady stosowania leku podczas transportu. Opisano stosowany sprzęt i omówiono niektóre aspekty techniczne. Dokonano krótkiego przeglądu wykonanych transportów. Na podstawie wstępnych doświadczeń transport z użyciem NO uznano za cenny sposób walki z krytyczną niewydolnością oddechową noworodków.

  Streszczenie angielskie: This preliminary report presents author's experience with inhaled nitric oxide during transport of newborns with critical respiratory insufficiency. The theoretical basis, indications and contridications as welll as principles of administration during transport are described. The required equipment and some technical aspects are discussed. A short preview of performed transportations is given. Preliminary data show, that use of NO during transport is very helpfull in children with critical respiratory insufficiency.


  65/806

  Tytuł oryginału: Próba oceny zależności pomiędzy stężeniem fT3, fT4 i TSH w surowicy krwi a wybranymi czynnikami ryzyka okołoporodowego u noworodków przedwcześnie urodzonych z zespołem zaburzeń oddychania.
  Tytuł angielski: An attempt to evaluate the dependence between the concentration of fT3, fT4 and TSH in blood serum and the chosen perinatal risk factors in prematurely born babies with Respiratory Distress Syndrome.
  Autorzy: Bielawska-Sowa Alina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.117-121, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników ryzyka okołoporodowego na poziom fT3, fT4 i TSH u noworodków przedwcześnie urodzonych z ZZO. Badaniem objęto 100 noworodków leczonych z powodu wcześniactwa i ZZO w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku. W wyniku analizy badań stwierdzono, że poziomy fT3 i fT4 w surowicy krwi noworodka przedwcześnie urodzonego wykazują wyraźną zależność od wieku ciążowego, stanu noworodka po urodzeniu, FiO2 i stopnia niewydolności oddechowej. Stwierdzono również długie utrzymywanie się cech hipotyreozy u noworodków otrzymujących dłużej wspomaganie oddechowe.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to evaluate the influence of chosen partial risk factors on the level of fT3, Ft4 and TSH in prematurely born babies with RDS. The enquiry included 100 new-born babies treated of prematurity and RDS in the Departament of Neonatology and Intensive Care of the Specialist Hospital in Gdańsk. The analysis of the results revealed that the levels of fT3 and fT4 in blood serum of prematurely born babies show a clear dependence from gestational age, the babies' wellbeing directly after birth FiO2 and the grade of respiratory insufficiency. It also revealed long-lasting features of hypothyreosis in new borns receiving respiratory support for a longer period of time.


  66/806

  Tytuł oryginału: Tolerancja Asacardu**TM - aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej.
  Tytuł angielski: Tolerability of Asacard**TM - controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Vivet Phillippe, Gicquel Michel, Szczeklik Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.249-256, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Asacard**TM jest dojelitowym preparatem kwasu acetylosalicylowego składającym się z mikrokapsułek, co pozwala na powolne uwalnianie małych dawek leku bezpośrednio w jelicie cienkim. Dawka 162,5 mg Asacardu**TM, stosowana w profilaktyce chorób układu krążenia, jest wystarczająca do zablokowania syntezy tromboksanu przez płytki krwi w krążeniu wrotnym, a zarazem zbyt mała, by lek dotarł do krążenia systemowego i zahamował tworzenie prostacykliny i innych prostaglandyn. Wiadomo, iż w astmie aspirynowej skurcz oskrzeli jest wywołany zahamowaniem syntezy prostaglandyn i nadprodukcją leukotrienów cysteinylowych. Celem badania było sprawdzenie, czy Asacard**TM, jako preparat, który teoretycznie nie powinien blokować syntezy prostaglandyn w krążeniu systemowym, będzie dobrze tolerowany przez chorych z tą postacią astmy. Przeprowadzono badanie otwarte tolerancji trzech pojedynczych, wzrastających dawek Asacardu**TM u 10 chorych z potwierdzoną za pomocą doustnej próby prowokacyjnej nadwrażliwością na aspirynę (4 mężczyzn, 6 kobiet, średni wiek 40 lat). Na początku badania chorzy otrzymali 40 mg Asacardu**TM, a następnie przez 8 godzin, co 30 minut dokonywano pomiarów FEV1 oraz prowadzono obserwację objawów klinicznych. Spadek FEV1 ň 20 p.c. w porównaniu z wartością wyjściową sprzed podania leku, oznaczał reakcję dodatnią. Chorzy, którzy nie zareagowali na dawkę 40 mg, otrzymywali 75 Asacardu**TM 7 dni później. W razie braku reakcji podawano ostatnią dawkę leku 162,5 mg tydzień ...

  Streszczenie angielskie: Asacard**TM is a microcapsulated, controlled-release form of acetylsalicylic acid, which delivers very low but constant amount of the drug directly into the intestine. The dose 162.5 mg Asacard**TM, used in prevention of cardiovascular diseases, is thus sufficient to block platelets in the portal vein from synthesizing thromboxane but not high enough to enter the systemic circulation and block the formulation of prostacyclin and other prostaglandins. It is generally accepted that in aspirin-induced asthma (AIA) the bronchospasm is provoked by inhibition of prostaglandin synthesis with overproduction of cysteinyl leukotrienes. The ai of our study was to verify the hypothesis if Asacard**TM, as a form of aspirin, which theoretically does not block prostacycline synthesis in systematic circulation, would be well tolerated by patients with AIA. We thus studied in an open study the tolerability of three single, increasing doses of Asacard**TM in 10 patients with confirmed by oral challenge test aspirin intolerance (4 males, 6 females, mean age 40 years). Initially, the patients received 40 mg of AsacardTM and FEV1 and clinical symptoms were assessed every 30 minutes for 8 hours. A positive reaction was defined as a ň 20 p.c. decline in FEV1 from baseline. Patietns with negative reaction received 75 mg Asacard**TM 7 days later. In absence of the reaction, the last dose 162.5 mg was administered a week later. in 5 out of 10 patients studied, Asacard**TM given at single ...


  67/806

  Tytuł oryginału: Efekty kliniczne chirurgicznego leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
  Tytuł angielski: Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz, Balcerzak Jarosław, Korczyński Piotr, Broczek Katarzyna, Bielicki Piotr, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.263-268, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Do zabiegu kwalifikowano chorych z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych, którzy wyrażali chęć poddania się leczeniu operacyjnemu i u których nie stwierdzono przecwiwskazań do takiego leczenia. Badana grupa to 43 mężczyzn w wieku 42,8 ń 6,8 lat z wyjściową wartością AHI 49,5 ń 21,5. Rozpoznanie OBPS zostało ustalone na podstawie wywiadów uwzględniających typowe dolegliwości i objawy oraz wyników badania polisomnograficznego (PSG). U 26 chorych przeprowadzono zabiegi poprawiające drożność nosa, u 17 uwulopalatofaryngoplastykę (UP3), 2 chorych zostało zakwalifikowanych do tonsilektomii. Po zabiegu operacyjnym znaczną poprawę sampoczucia zgłosiło 35 (81 proc.) chorych. Opierając się na wynikach kontrolnego PSG, za wyleczonych (AHI 15) uznano 10 (23 proc.) chorych. U 6 chorych (14 proc.) uzyskano ponad 50 proc. obniżenie wyjściowej wartości AHI, u 7 (16 proc.) - zaobserwowano nasilenie OBPS. Skuteczność poszczególnych zabiegów przedstawiała się następująco: tonsillektomia 100 proc., uwulopalatofaryngoplastyka 41 proc., zabiegi w obrębie nosa 4,2 proc. Nasilenie zaburzeń u 7 chorych było prawdopodobnie wywołane znacznie większym odsetkiem czasu snu w ułożeniu na plecach podczas badania kontrolnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to estimate the efficiency of surgical interventions in the treatment of obstructive sleep apnea (OSAS). Inclusion criteria for treatment were: presence of anatomical abnormalities within upper airways, a will to undergo surgical procedure and no medical contraindication for this treatment. Study group consisted of 43 man at age 42.8 ń 6.8 year with mean pretreatment value of AHI: 49.5 ń 21.5. Nasal surgery was performed in 26 cases interventions improving patency of nose were performed, uvulopalatopharyngoplasty in 17 and in two the tonsillectomy. Diagnosis of OSAS was made on the basis of typical complains and symptoms and results of nocturnal polysomnography. During follow-up, subjectiv improvement was reported by 35 (81 p.c.) of patients. Polysomnography revealed a significant decrease of AHI to below 15 in 10 (23 p.c.) cases; a lowering over 50 p.c. of AHI was obtained in 6 (14 p.c.) cases: in another 7 (16 p.c.) an increase in post-surgery AHI value was noticed. Efficiency of each intervention is presented as follows: tonsillectomy: 100 p.c., uvulopalatopharyngoplasty: 41 p.c. and nasal surgery: 4.2 p.c. Deterioration of OSAS in 7 cases was most probably due to more sleep on back durign the follow-up.


  68/806

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - czy konieczna jest zmiana filozofii leczenia?
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - is it necessary to change treatment philosophy?
  Autorzy: Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.283-289, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  69/806

  Tytuł oryginału: Wartość badania plwociny indukowanej w chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Value of induced sputum analysis in respiratory diseases.
  Autorzy: Kania Aleksander, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.291-297, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  70/806

  Tytuł oryginału: Primenenie mediastinoskopii w diagnostike khirurgicheskikh zabolevanij organov grudnoj polosti.
  Tytuł angielski: Application of mediastinoscopy in diagnosis of surgical diseases of the thoracic cavity organs.
  Autorzy: Pieluchowski S. W.
  Źródło: Klin. Khir. 2002 (1) s.58-59, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 303,753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  71/806

  Tytuł oryginału: Oslozhnenija posle operacij s primeneniem videotorakoskopii i ikh lechenie.
  Tytuł angielski: Complications after operation with videothoracoscopy application and their treatment.
  Autorzy: Pieluchowski S. W., Piwkowskij C., Kasprzak P.
  Źródło: Klin. Khir. 2002 (2) s.30-31, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Of 4715 patient, who were present in 1995-2000 yrs in the clinic, in 708 (15 p.c.) operation, using videothoracoscopy method, was performed. In 539 (76.1 p.c.) of patietns the method was applied for diagnosis and in 169 (23.9 p.c.) - for treatment. After the operation 365 patients were observed, complications have occurred in 14, including the early - in 10 (2.7 p.c.) and the late - in 4 (1.1 p.c.). All the patients have survived.


  72/806

  Tytuł oryginału: Biopsja igłowa płuca przez ścianę klatki piersiowej w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo.
  Tytuł angielski: Transthoracic needle lung biopsy in diagnosis of neoplasms of peripheral localisation.
  Autorzy: Piorunek Tomasz, Świerkocki Krzysztof, Cofta Szczepan, Młynarczyk Witold, Nowicka Małgorzata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.141-143, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biopsja płuca przez ścianę klatki piersiowej stanowi jedną z metod inwazyjnych, stosowanych w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo. Zastosowanie igły tnącej umożliwia uzyskiwanie stosunkowo dużych wycinków poddawanych ocenie histopatologicznej. W niektórych przypadkach może to mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej zmian o etiologii nienowotworowej w układzie oddechowym, gdzie do psotawienia rozpoznania niezbędna jest ocena materiału tkankowego (sarkoidoza i inne). Choroby te mogą w swoim przebiegu budzić podejrzenie zmian nowotworowych. Badania przeprowadzano w Klinice Ftyzjopneumonologii w Poznaniu od kwietnia 2000 r. do września 2001 r. u 20 chorych (15 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku 36-82 lat. Zabiegi wykonywane były pod kontrolą rentgenoskopii, przy użyciu igły tnącej. Materiał tkankowy poddano ocenie histopatologicznej. Potwierdzono występowanie raka płuca u 14 chorych (70 proc.). Rozpoznano po jednym przypadku twardziny układowej, szpiczaka mnogiego i ropnia płuca (łącznie 15 proc.). Nie uzyskano potwierdzenia histologicznego procesu chorobowego u 3 pacjentów poddanych biopsji (15 proc.). w 4 przypadkach wystąpiła odma opłucnowa bez potrzeby drenażu.

  Streszczenie angielskie: Transthoracic lung biopsy (TTLB) is an invasive method used in diagnosis of neoplastic lung changes of peripheral localisation. The use of cutting needle enables to obtain relative big samples for histopatology assessment. TTLB is especially helpful, when tissue assessment is required for differential diagnosis of neoplastic lung changes. The reported sensitivity of TTLB depends on the size of the lesion and is usually higher than 70 p.c. Pneumothorax is the most frequent complication but usually only requires drainage in a minority. The risk of pneumothorax appears to be influenced by variables related to the patient, the lesion localisation and its diameter, the technique performance and the experience of the physician. The aim of this study was to assess the usefulness of fluoroscopy guided transthoracic lung biopsy in the diagnosis of possible lung malignances. Between April 2000 and September 2001 in Department of Pulmonary Diseases University of Medical Sciences in Poznań lung biopsies were done in 20 patietns (15 male and 5 female) and their age varied from 36-82 years. Transthoracic lung biopsy were done with the use of cutting needle Monojet (Sherwood), 2,1 mm x 150 mm. There were different imaging techniques used in assessment of lung change character and localisation. All the patients had convetional chest radiographs (both posteroanterior and lateral films) performed, some tomograms or computed tomography of the chest. The procedures were performed in radiology laboratory after the patient was local anesthetic...


  73/806

  Tytuł oryginału: Obecność zachowań asertywnych w życiu człowieka a ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.
  Tytuł angielski: Assertive behavior in a man's life and the risk of developing an oncological disease.
  Autorzy: Ramlau Rodryg, Kinas-Budzisz Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.187-191, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W nawiązaniu do badań naukowych, potwierdzających związek choroby nowotworowej z osobowością chorego praca przedstawia koncepcje roli asercji w etiologii nowotworu oraz w zmaganiu się z nim. Oparta jest na definicji "Association for Advancement of Behavior Therapy: asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wdrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, prawa innych osób. Zachowanie asertywne może obejmować ekspresję całej gamy uczuć, np. gniewu, radości, nadziei, oburzenia, w każdym z tych przypadków uczucia wyrażane są w sposób, który nie narusza praw innych osób. Zachowanie agresywne w odróżnieniu od zachowania asertywnego, wyrażając uczucia i postawy nie respektuje tych samych elementów u innych osób". W pracy podkreśła się asercję ajko filozofię życiową. Wyróżnia się 3 typy nieasertywnego zachowania. Bierny typ ściśle łączy się z wzorem zahcownia C, co z punktu widzenia psychologii szczególnie predysponuje do choroby nowotworowej. Asertywność wysoko koreluje z poczuciem samosktueczności, wsparcia społęcznego, wewnętrznego umiejscowienia kontroli, optymizmu. Materiał i metoda. 1. Grupa badana liczył 130 pacjentów zakwalifkowanych do chemioterapii. 2. Dwa rodzaje anonimowych ankiet i testów umiejętności asertywnych. 3. Ustosunkowanie się pacjentów do poznanych wyników podczas rozmowy z psychologiem i możliwość modyfikacji ...

  Streszczenie angielskie: This work presents the concept of assertion in the etiology of cancer and the process of coping with it with regard to scientific research confirming the relationship of an oncological disease with a patient's personality. It is based on the definition formulated by Association for Advancement of Behavior Therapy which states that assertion is a set of interpersonal types of behavior expressing feelings, attitudes opinions or rights oaf a given person in a direct, decisive and honest way rspecting the feelings, attitudes and rights of other persons. Assertion omay comprise expression of all kinds of feelings, e.g. anger, joy, indignation, but they are expressed in a way which does not violate other people's rights. In contrast, aggressive behavior while expressing feelings and attitudes does not accept the same elemtns in others. Three types of non-assertive behavior are distinguished. The passive type relates to the Type-C behavior, which in view of psychology predisposes to an oncological disease. Assertion correlates with the perceived self-efficacy social support, internal control and optimism. The group of 130 patients was distributed two kinds of anonymous questionnaires and assertive skills tests. After completing them the patients could comment on them during an individual meeting with a psychologist. Four groups of patients were distinguished: I group - 27 persons - assertion present; II group - 103 persons - no assetion; III group - 23 persons - ...


  74/806

  Tytuł oryginału: Ocena retrospektywna niemowląt hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli pod kątem występowania nawrotów choroby i rozwoju astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Retrospective analysis of infants with wheezy bronchitis in relation to later development of asthma.
  Autorzy: Bręborowicz Anna, Światły Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.121-124, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wielu dzieci astma oskrzelowa rozpoczyna się już w pierwszym roku życia, stąd istotne znaczenie ma ustalenie charakteru objawów zwiastujących astmę i możliwości wczesnego rozpoznawania. Celem pracy była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej u dzieci, które były hospitalzowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Badaniem retrospektywnym objęto 897 dzieci. Analizowano częstość występowania objawów astymy (napadowa duszność, świszczący oddech, napadowy kaszel nocny, kaszel po wysiłku), ustalonych rozpoznań oraz stosowania leków przeciwastmatycznych na podstawie badań ankietowych. Odsetek dzieci z kiedykolwiek rozpoznaną astmą wynosił 11,6 proc. Co najmniej jeden z analizowanych objawów astmy stwierdzono u ponad 50 proc. badanej populacji. Najczęstszymi dolegliwościami był świszczący oddech i napadowy kaszel nocny. Wszystkie objawy spostrzegano istotnie częściej w grupie dzieci obciążonych alergią. Uzyskane wyniki nakazują traktować dzieci hospitalizowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli jako grupę ryzyka rozwoju astmy i wskazują na konieczność ścisłej obserwacji i wczesnego leczenia tych chorych. Stwierdzono dużą dysproporcję między liczbą dzieci zgłaszających objawy astmy, a liczbą ustalonych rozpoznań.

  Streszczenie angielskie: In many patients first symptoms occur in infancy, therefore it seems very important to recognize signs and symptoms compatible with the onset of asthma, to determine the principles of early diagnosis and therapy. The aim of the study was to examine the prevalence of asthma in children hospitalized for wheezy bronchitis during the first year of life. The study population consisted of 897 children 6 - 21 years old. This group was evaluated retrospectively using questionnaire in respect of prevalence of asthma diagnosis, symptoms suggesting asthma (wheezing, brethlessness, nocturnal cough, cough after effort), antiasthmatic therapy. Asthma dianosis was revealed in 11.6 p.c. children, almost five times more than the prevalence of diagnosed asthma in nonselected population. At least one of the analysed symptoms was observed in 50 p.c. children. The most common were wheezing and nocturnal cough. All symptoms were significantly more frequent in subgroup with allergic background. These data indicate that children hospitalized in infancy for wheezy bronchitis are the population at risk for later develpment of asthma. There is significant discrepancy between prevalenc of asthma symptoms and number of children with asthma diagnosis.


  75/806

  Tytuł oryginału: Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej.
  Tytuł angielski: Studies on the stability of the steroids employed in the inhalation therapy.
  Autorzy: Szczawińska-Popłonyk Aleksandra, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.125-131, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny wpływu stosowanych obecnie metod generowania aerozoli - ultradźwiękowej, pneumatycznej z użyciem powietrza oraz pneumatycznej z użyciem czystego tlenu na stabilność steroidów podawanych drogą inhalacyjną. Wykazane zaburzenia stabilności steroidów wziewnych o heterogennym charakterze sugerują konieczność indywidualnego doboru rodzaju preparatu steroidowego i metody nebulizacji celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa terapii wziewnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper the influence of currently employed ultrasonic, air-jet and pure oxygen-jet methods of aerosol generation on the stability of steroids applied via inhalation route was estimated. The revealed hetergenous impairment of the stability of inhaled steroids suggest the necessity of the separate choice of the steroid preparation and aerosol generation technique in order to ensure the safe inhalation therpy to a patient.


  76/806

  Tytuł oryginału: Badanie rozkładu wielkości cząsteczek aerozolu uzyskanych z roztworów wybranych antybiotyków generowanych metodą ultradźwiękową i pneumatyczną.
  Tytuł angielski: Investigation of aerosols spectrum generated from chosen antibiotics by ultrasound and jet methods.
  Autorzy: Sobkowiak Paulina, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.133-138, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  77/806

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z chorobami układu oddechowego.
  Tytuł angielski: The problems care and education of children with respiratory system diseases.
  Autorzy: Basa Anna, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.143-147, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care, therapy and educational problems noted by parents looking after a child with some disease of the respiratory system. The research showed, that respiratory system diseases mainly affect children who are four years old or younger. Analysis of the findings shows, that problems include fever, persistent cough, feeding difficulties and inability to breathe through the nose. Although parents estimate their knowledge as sufficient and average, their needs to be educated are considerable.


  78/806

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Hascosept w terapii chorób górnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: The employment of Hascosept in the treatment of upper airways diseases.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyne] s.XI-XV, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono najważniejsze działanie kliniczne benzydaminy (Hascosept, Tantum Verde) w oparciu o piśmiennictwo zagraniczne i krajowe. Podkreślono działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwbakteryjne. Szczególną uwagę zwrócono na prostą aplikację inhalacyjną preparatu Hascosept, znacznie ułatwiającą stosowanie go w lecznictwie pediatrycznym.

  Streszczenie angielskie: On the base of foreign and national reports we presented crucial clinical activities of benzidamine (Hascosept, Tantum Verde). We emphasized its antiinflammatory, analgetic and antibacterial activities. Special attention was paid to the simple way of application in the inhalation form of the preparation Hascosept, which significantly facilitates its employment in pediatric medical care.


  79/806

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  80/806

  Tytuł oryginału: Bakteryjne zapalenie wsierdzia zastawki trójdzielnej po przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych powikłane zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Tricuspid valve endocarditis following deep vein thrombosis complicated by pulmonary embolism - a case report.
  Autorzy: Żurek Paweł, Domaradzki Wojciech, Biernat Jolanta, Gemel Marek, Olszówka Piotr, Woś Stanisław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.434-436, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 45-letniego mężczyzny, który został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii z rozpoznaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej IV oraz zatorowością płucną po uprzednio przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych. W trakcie zabiegu operacyjnego uwidoczniono zapalny guz na przednim płatku zastawki trójdzielnej, który był źródłem zatorowości płucnej, a który powstał najpewniej przez kolonizację zakażonym materiałem z żył głębokich kończyn dolnych. Z powodu destrukcji przedniego płatka musiano go zrekontruować za pomocą osierdzia własnego pacjenta oraz implantować pierścień. Zabieg operacyjny zakończył się powodzeneim a kolejne badanie echokardiograficzne potwierdziło brak istotnej niedomykalności zastawki trójdzielnej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 45-year-old man with pulmonary embolim, tricuspid valve insufficiency and deep vein thrombosis is reported. Tricuspid regurgitation was caused by endocarditis. The cource of endocarditis were infected emboli originating in deep veins of lower extremities. The patient was successfully operated. Tricuspid valve was repaired by ring insertion and anterior leaflet plasty by pericardial patch.


  81/806

  Tytuł oryginału: The expression of PDGF, its receptors and capillary morphometry in the developing lung: quantitative studies.
  Autorzy: Marszałek A[ndrzej], Biczysko W[iesława], Wąsowicz M[arcin], Daa T., Yokoyama S.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.139-140, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was the evaluation of the expression levels of PDGF-A and B, and PDGFR-ŕ, and changes of apillary cross-sectional areas during terminal vascular network formation in the developing lung. Pathogen-free fetuses and newborn Wistar rats were used. Lungs were processed for frozen sections used for immunohistochemical staining and parallel tissue specimens were prepared for transmission electron microscopy. The expression levels of PDGF-A and B, and PDGRR-ŕ were obtained using quantitative image anlysis. Additionally, the morphometry of capillary cross-sectional area was performed. We found that the expression levels of the studied antigens fluctuated, and the highest values were found in 2-day old fetuses (p 0.0001). Although there were no significant differences of the area of "a single" capillary, the area of the endothelium decreased significantly in perinatal period (p 0.0001). We conclude that the statistically significant changes of the studied antigens' expression as well as the of capillary cross-sectional area occur in the perinatal period.


  82/806

  Tytuł oryginału: Modulation of pulmonary innate immunity during bacterial infection - animal studies.
  Autorzy: Schultz Marcus J., Poll Tom van der
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.159-167, il., tab., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Both the increasing number of immunocompromised patients susceptible to pneumonia and the development of bacterial resistance are sgnificant problems related to the treatment of pneumonia. The primary outcome of treatment for pneumonia is to tip tha balance a successful host response. An ideal approach would be a combination of immunomodulayion and conventional antimicrobial therapy. It is of increasing imoprtance to understand the components of innate immunity, before immunomodulatory therapy can be applied to patients. Much of our knowledge of the role of alveolar macrophages, cytokines and chemokines in the pathogenesis of pneumonia is derived from animal studies on experimental pneumonia. This article summarizes current information on the role of an alveolar macrophage (AM) and AM-derived mediators in host defense against pneumonia.


  83/806

  Tytuł oryginału: Astma z nietolerancją na aspirynę.
  Tytuł angielski: Aspirin intolerant asthma.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.136-139, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono obraz kliniczny, rozpoznanie oraz patomechanizm astmy z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Omówiono teorię cyclooxygenazy, rolę obu izoform enzymu, wyniki badań ostatnich lat wskazujące na udział czynników genetycznych w astmie aspirynowej oraz próby zastosowania leków swoiście blokujących COX-2.

  Streszczenie angielskie: We described asthma with sensitivity to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). It was presented clinical picture, diagnosis and patomechanism of this syndrome. Specially was described the cyclooxygenase theory and genetic risk of aspirin induced asthma as well as tolerability of the new COX-2 inhibitors.


  84/806

  Tytuł oryginału: Znaczenie immunoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Importance of immunotherapy in treatment of bronchial asthma.
  Autorzy: Hałasa Józef, Hałasa Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.140-142, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Początkowo immunoterapia znalazła zastosowanie w chorobach infekcyjnych. Jej duża skuteczność stała się impulsem zachęcającym do wprowadzenia tej metody do leczeniea chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej atopowej. Obecnie przyjmuje się, że w odróżnieniu od farmakoterapii usuwającej objawy chorobowe, swoista immunoterapia jest jednym leczeniem przyczynowym astmy. Aby osiągnąć skuteczność takiego leczenia musi być spełnionych kilka warunków. Właściwy dobór chorych i zastosowanie odpowiedniej etiologicznie szczepionki przez kilka sezonów przynosi sukces terapeutyczny. W astmie nieatopowej wewnątrzpochodnej a także w astmie atopowej powikłanej infekcjami bakteryjnymi należałoby rozważyć zastosowanie szczepionki bakteryjnej autologicznej albo wieloważnej (standardowej). Ponieważ w trakcie immunoterapii mogą wystąpić groźne dla życia powikłania w postaci reakcji anafilaktycznej, tylko lekarz alergolog może podjąć decyzje o zastosowaniu immunoterapii oraz nadzorować jej przebieg.

  Streszczenie angielskie: When first used, immunotherapy was applied to treatment of infectious diseases. Its high effectinesess gave an impulse to introduce this method in the treatment of allergic diseases, including nronchial asthma. In contrast to pharmacological treatment which treats only the symptoms in allergies, immunotherapy is presently considered to be the only causative treatment. Several conditions have to be fulfilled to obtain the effect of such treatment. Appropriate patients selection, use of the etilogically correct vaccine and continuing the treatment throughout several seasons are the conditions for the therapeutic success. In nonatopic intrinsic asthma or in atopic asthma complicated by bacterial infections the use of autologic or polyvalent (standard) bacterial vaccine should be considered. Because immunotherapy brings a risk of serious side effects such as anaphylactic reaction, only allergy specialist should be entiled to decide of the introduction of such treatment and to supresive its course.


  85/806

  Tytuł oryginału: Znaczenie metody radiometrycznej BACTEC dla wprowadzenia leczenia przeciwprątkowego.
  Tytuł angielski: Meaning of the radiometric method BACTEC 460 Tb for the application of antituberculosis therapy.
  Autorzy: Olesiejuk Ryszard, Maciak Lidia, Milanowski Janusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.5-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Retrospective analysis of 143 patients without AFB in sputum in direct bacteriological examination was performed. In 84 patients tuberculosis was suspected on the basis of chest X-ray picture, positive tuberculine skin test and pleural fluid analysis (lymphocytes 50 proc.). Bacteriological analysis of sputum, BAL and pleural fluid by BACTEC and L-J culture allowed to recognise tbc in 55 patients: 41/84 patients suspected of tbc and in 14/55 - not previously suspected of tbc. Generally tuberculosis was diagnosed in 82 pts. In 16 of 55 patients antituberculosis treatment was introduced according to BACTEC results. It was especially important in 10 patients not suspected of tbc.


  86/806

  Tytuł oryginału: Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Lung involvement in systemic lupus erythematosus (SLE) - own experience.
  Autorzy: Martusewicz-Boros Magdalena, Wiatr Elżbieta, Płodziszewska Monika, Gawryluk Dariusz, Opoka Lucyna, Załęska Jolanta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.12-24, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Pulmonary disorders in sysytemic lupus erythematosus are frequent and sometimes thay are the first symptoms of the disease. SLE may cause a variety of clinical presentations and pathologic patterns, which can be dificult to diagnose. We observed 11 patient (9 women and 2 men) with pulmonary manifestations of SLE during last 18 years in our department. Mean age patients was 47.7 ń 13.4 years. There were no patients with drug induced SLE. Interstitial lung diseases (7/11) acute or chronic and pleural involvement (5/11) were the most frequent clinical presentation. In three cases airway disease presented as reduction of FEV1 p.c. VC index was detected. In one case "shrinking lung" syndrome was confirmed by muscle function (diaphragm relaxation time) and lung function tests. Pulmonary hypertension confirmed by echocardiography, was associated with interstitial lung disease or vasculitis. Six cases representing different lung involvement pattern of SLE were described in datails.


  87/806

  Tytuł oryginału: Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: IL-10 serum levels in children with moderate asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.25-33, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Levels of an interleukin 10 (IL-10) are reduced in asthmatic patients in comparison to healthy subjects. Fact, that IL-10 is produced by Th1 and that inhibits cytokine production by Th2 lymphocytes has led to the concept that IL-10 might be beneficial in mitigating allergic inflammation. The purpose of this study was to define the effect of 4 weeks monotherapy with triamcinolone acetonide or nedocromil sodium on the serum level of IL-10, bronchial hyperresponsiveness and clinical parameters in atopic asthma children. It was an 8 week, randomised, double-blind trial of 37 children with moderate asthma allergic to house dust mite. Patients were randomly allocated to receive 200 mcg triamcinolone twice daily (n = 18), or 0.004 g nedocromil foue times daily (n = 19). Thirty children completed the study. After treatment with triamcinolone the level of IL-10 in blood serum significantly increased, bronchial hyperreactivity significantly decreased, and all clinical parameters improved. Mean IL-10 levels in serum before and after treatment with triamcinolone were 7.5 pg/ml with 95 p.c. Cl 6.79 p.c. - 8.22 p.c. and 14.21 pg/ml with 95 p.c. Cl 11.33 p.c. - 17.09 p.c. respectively (p 0.001). After treatment with nedocromil, clinical symptoms improved significantly, IL-10 serum levels and bronchial hyperreactivity did not change significantly (p = 0.094 and p = 0.09 respectively). This study demonstrated that one possible way by which triamcinolone contribute to inhibition of inflammation is by effect on IL-10.


  88/806

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  89/806

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności gemcytabiny z cisplatyną u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Chemotherapy of advanced non-small cell lung cancer with the combination of gemcitabine and cisplatin.
  Autorzy: Wolf Hanna, Jassem Ewa, Cynowska Bogumiła, Damps Iwona, Mierzejewska Ewa, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.44-51, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the efficacy of a combination of gemcitabine and cisplatin in advanced non-small cell lung cancer. Twenty-five patients were included (13 - IIIB, and 12 - IV stage). Gemcitabine - 1000 mg/m2 was given intravenously on days 1, 8, and 15, and cisplatin - 100 mg/m2 on day 2. In 13 patients partial remission was obtained, in 8 - stabilisation, and 4 - progression. Median survival 12 months (range: 1,5 - 32 months). Mean time to progression was 6 months. Toxicity was tolerable and included mainly thrombocytopenia, neuropenia and anemia. In 11 patients pain relief was obtained. Furthermore cough, dyspnoea and hemophtysis disappeared in a proportion of patients. These results indicate the efficacy of the combination of gemcitabine and cisplatin regimen in advanced non-small cell lung cancer, and its acceptable toxicity.


  90/806

  Tytuł oryginału: Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł angielski: p53 and p16 gene mutations in non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Jassem Ewa, Ramlau Rodryg, Dziadziuszko Rafał, Szymanowska Amelia, Jakóbkiewicz Joanna, Lamperska Katarzyna, Kobierska Grażyna, Skokowski Jan, Dyszkiewicz Wojciech, Mackiewicz Andrzej, Żylicz Maciej, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.64-70, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess prospectively the occurrence of p53 and p16 mutations (considered separately and together) in NSCLC in terms of their clinical and prognostic relevance. Study group included 87 patients who underwent pulmonary resectiom for cure. p53 and p16 mutations were found in 22 (25 p.c.) and 14 (16 p.c.) cases, respectively. In eight patients (9 p.c.) both mutations were present, and the tendency for their common occurrence was significant (p = 0.02). There was no relation between mutation and clinical characteristics. Median survival in the entire group was 17 months and thr 3-year survival probability - 41 p.c. There was no correlation between the occurrence of many mutation (considere separately or together) and survival. Theses results indicate that p53 and p16 gene mutations tend to occur together in NSCLC, however these alterations seem not to have noteworthy clinical and prognostic significance.


  91/806

  Tytuł oryginału: Zespół antyfosfolipidowy - pierwotny czy wtórny? - problem leczniczy.
  Tytuł angielski: Antiphospholipid syndrome - primary or secondary? - therapeutic problem.
  Autorzy: Fijołek Justyna, Wiatr Elżbieta, Tomkowski Witold, Fijałkowska Anna, Wiechecka Anna, Jabłoński Waldemar
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.87-96, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 44-year old women hospitalized because of chest pain, pleuropneumonic lesions and high temperature is described. Disease of connective tissue was suspected because of symptoms (fever, chest pain) aggravated despite antibioticotherapy. During diagnostic procedures hypoxemia was observed and thrombotic lesions were discovered in the right popliteal vein and in numerous pulmonary arteries. Pulmonary thrombosis was recognised and patient was addmited to the Intensive Care Unit. Anti-ds.-DNA antibodies were not found but anticardiolipin (aCL) antibodies and lupus anticoagulation (LA) were present in high concentrations in serum. We didn't find all symptoms required for SLE diagnosis. Anticoagulant treatment was effective and we recognised primary antiphospholipid syndrome (APS). It is a less frequent syndrome than "secondary APS" connected with systemic lupus erythematosus. Patient should be treated with anticoagulant drugs and observed whether symptoms of SLE would appear.


  92/806

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogiego szkliwiejącego ziarniniaka płuc.
  Tytuł angielski: A case of multiple pulmonary hyalinizing granuloma.
  Autorzy: Wierzbicka Martyna, Kuś Jan, Langfort Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.97-101, [2] tabl., il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hyalinizing granulomata are unusual, noninfectious lesions of the lung of uncertain etiology. The pathologic entity may represent a peculiar form of pulmonary immune reaction. We report the history of a 23-year-old women who had nodular lesions in the right lung without any other abnormalities. Non-invasive procedures didn't yield diagnosis. Toracotomy was performed. During intraoperational microscopic examination of one of 4 nodules, neoplastic disease was excluded. Remaining 3 nodules were also resected. The pulmonary hyalinizing granuloma was recognised in the histological examination. Follow-up after 12 months didn't reveale recuttence.


  93/806

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty układowy - płucne postacie choroby.
  Tytuł angielski: Pulmonary manifestations of systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Martusewicz-Boros Magdalena, Wiatr Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.102-109, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  94/806

  Tytuł oryginału: Miejsce radioterapii w leczeniu zachowawczym guza pierwotnego chorych na niedrobnokmórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Place of radiotherapy in treatment of non small cell lung cancer.
  Autorzy: Chmielewska Elżbieta, Jodkiewicz Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.110-116, [2] tabl., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  95/806

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu PTF w roku 2001.
  Tytuł angielski: Raport of PTF section of Respiratory Distrubouces During Sleep.
  Autorzy: Pływaczewski Robert
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.117
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  96/806

  Tytuł oryginału: Inhibitory effect of acetylsalicylic acid on metalloproteinase activity in human lung adenocarcinoma at different stages of differentiation.
  Autorzy: Karna Ewa, Pałka Jerzy A.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.1-6, il., tab., bibliogr. s. 5-6
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The mechanism underlying the anticancer effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is not clear. We adressed the question whether the alterations in collagen content in lung adenocarcinomas reported in previous studies result from dysregulation of gelationylytic activity and whether the activity is altered by acetylsalicylic acid in vitro. Human lung adenocarcinomas were divided into three groups: well-differentiated (G1), moderately differentiated (G2) and poorly differentiated (G3) tumors. Each group was compared with normal lung tissue with respect to tissue collagean and collagen degradation product content (hydroxyproline assay), gelatinolytic activity (zymography) and the expression of matrix metalloproteinases, MMP-2 and MMP-9 (Western immunoblot). Moreover, in the studied tissues, the effect of acetylsalicylic acaid on gelatinolytic activity was measured. The lung adenocarcinoma G1 had a similar collagen content as normal lung tissue but increased amounts of collagen degradation products and free hydroxyproline. These phenomena were accompanied by a marked increase in gelatinolytic activity (NMP-2 and MMP-9) in the G1 tumor. In adenocarcinoma G2, the free hydroxyproline content and gelatinolytic activity were increased, while the collagen and collagen degradation product contents were not markedly altered, compared to control. In contrast, adenocarcinoma G3 had an increased tissue collagen content (by about 60 p.c.), decreased percentage of collagen degradation products and similar gelatinolytic activity, compared to normal lung. Acetylsalicylic acid...


  97/806

  Tytuł oryginału: Immunologiczne i biochemiczne markery zapalenia w krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Immunological and biochemical markers of inflammation in peripheral blood of asthmatic persons.
  Autorzy: Stelmach Iwona
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.9-10, 12, 14-16, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astmę charakteryzuje odwracalny skurcz dróg oddechowych, nadreaktywnoścci i zapalenie. Proces zapalny wywołany jest przez komórki takie jak eozynofile, limfocyty, mastocyty i neutrofile. Uwalniają one mediatory w miejscu zapalenia, które z kolei powodują napływ następnych komórek zapalnych. Praca ta jest przeglądem aktualnego piśmiennictwa dotyczącego markerów zapalenia (komórek i produktów ich wydzielania) we krwi obwodowej jako wskaźników toczącego się procesu zapalnego w astmie. Potencjalny marker powinien spełniać odpowiednie kryteria aby być optymalnym wskźnikiem. Obecnie badanymi markerami krwi obwodowej są: eozynofilia, ECP, EPX, sIL-2R, IL-4, IL-5, poziom histaminy, MPO, sICAM-1 oraz E-selektyna. Markery krwi obwodowej mogą pomóc w kontrolowaniu zapalenia i leczenia astmy, ale powinny one być lepiej zbadane, a ich pomiar powinien być uproszczony i bardziej dostępny. Potrzebne są również wieloośrodkowe badania na dużych populacjach aby zweryfikować dotychczasową wiedzę.

  Streszczenie angielskie: Asthma is defined by reversible airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. Airway inflammation consists of infiltration by inflammatory cells as eosinophils, lymphocytes, mast cells and neutrophils. These cells contribute to the physiologic changes in asthma by release of mediators in the local microenviroment that result in the recruitment of additional inflammatory cells. In this article we focus on the potential, meaning and clinical application of measurements of inflammatory markers (cells and their secretory products) in peripheral blood, as markers for ongoing airway inflammation in asthma. There are certain criteria required for peripheral blood markers. According to current knowledge, possible markers in serum are: eosinophil blood count, ECP, EPX, sIL-R, IL-5, histamine levels, MPO, sICAM-1 and E-selectin. The peripheral blood markers may help to evaluate airways inflammation but they should be studied further and their measurement should be simplified. Also larger multicentre studies need to be carried out.


  98/806

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc u dzieci a zapalenie płuc o innej etiologii - porównanie przebiegu klinicznego.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carini pneumonia and other pneumonias in children - differential diagnosis of clinical manifestation.
  Autorzy: Łukasik Maria, Krzywicka Agnieszka, Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzta, Stojewska Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.44-46, 48-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pneumocystis carinii jest jednym z czynników etiologicznych zapalenia płuc u dzieci. Uważa się, że obraz zakażenia Pneumocystis carinii cechują takie objawy jak: kaszel z dużą ilością pienistej wydzieliny, duszność, tachykardia i hepatomegalia, radiologicznie - obraz tzw. "plastra miodu". W pracy porównano przebieg kliniczny zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii z zapaleniem płuc o innej etiologii. Analizowano 111 przypadków pneumocystozowego zapalenia płuc u dzieci. Do każdego przypadku z grupy badanej dobierano losowo przypadek zapalenia płuc o innej etiologii (grupa kontrolna). Stwierdzono, że cechą charakterystyczną dla zapalenia płuc o etiologii Pneumocystis carinii jest występowanie pienistej wydzieliny, znamienne statystycznie w grupie wiekowej od 0 do 12 miesięcy. W porównaniu z zapaleniami płuc o innej etiologii pneumonocystozowe zapalenie płuc charakteryzuje skąpoobjawowy przebieg oraz brak charakterystycznego obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Pneumocystis carinii (P. Carinii) is one of etiological factors of pneumonia in children. Certain clinical symptoms are highly characteristic for P. carinii pneumonia: productive, foamy cough, shortness of breath, tachycardia and hepatomegaly, while radiologically - the so called picture of a "honeycomb". The aim of the study was to compare the clinical picture seen in the P. carinii and non-P. carinii pneumonia. 111 cases of P. carinii pneumonia in children were analysed in the study. For each examined child with diagnosed P. carinii pneumonia, a matched control subject with non-P. carini pneumonia was selected. In children aged 0 to 12 months, the presence of productive, foamy cough was found more frequently in P. carinii pneumonia. Compared to non-P. carinii pneumona, P. carini infection presents less clinical symptoms, with no typical radiological picture.


  99/806

  Tytuł oryginału: Duszność - częsty objaw kliniczny w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Dyspnoe - common clinical symptom in general practitioner's office.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.115-119, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duszność jest definiowana jako uczucie braku powietrza i stanowi główny objaw chorób sercowo-naczyniowych. U chorego z dusznością należy wykonać badania mające na celu wykrycie jej przyczyny i ocenę innych towarzyszących dolegliwości. Oceny klinicznej stopnia nasilenia duszności dokonać można w prosty sposób na podstawie stopnia tolerancji wysiłku. Duszność występuje zwykle wtedy, kiedy rośnie praca oddechowa, i zawsze jest związana z nadmierną lub nieprawidłową aktywacją oś odków oddechowych w pniu mózgu. Bodźce pobudzające do ośrodków oddechowych są przekazywane (1) z receptorów zlokalizowanych w klatce piersiowej za pośrednictwem nerwu błędnego; (2) wstępujące nerwy somatyczne wychodzące z mięśni oddechowych i ściany klatki piersiowej, a także z mięśni szkieletowych i stawów; (3) chemoreceptorów w mózgu, aorcie, kłębku szyjnym oraz w naczynia; (4) ośrodków korowych i (5) włókien wstępujących, biegnących w nerwie przeponowym. Stwierdzono dość dobrą korelację między nasileniem duszności a stopniem upośledzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Nagłe epizody duszności mogą występować w przypadku zatorowości płucnej, odmy opłucnowej, astmy oskrzelowej lub w nerwicy. Duszność nocna jest często związana z niewydolnością lewokomorową, astmą oskrzelową czy POChP. U wszystkich chorych z dusznością należy przeprowadzić dokładne badania czynnościowe układu oddechowego w uzupełnieniu do badań układu sercowo-naczyniowego. W leczeniu powinno się przede wszystkim brać pod ...

  Streszczenie angielskie: Dyspnea is defined as an abnormally unconfortable awareness of breathing. It is a cardinal symptom of diseases affecting the cardiopulmona system. Once it is established that a patient does have dyspnea, it is extremally important to define the circumstances ain which it is occurs and to assess associated symtoms. The gradation of dyspnea may usefully and simply be based upon the amount of physical exertion required to produce the sensation. Dyspnea occurs whenerver the work of breathing is excessive. In any event, dyspnea is characterized by an immoderate or abnormal activation of the respiratory centers in the brainstem. This activation comes about from stimuli transmitted from or through a variety of structures and pathways including (1) intrathoracic receptors via the vagi; (2) afferent somatic nerves, particularly from the respiratory muscle and chest wall, but also fromother skeletal muscles and joints; (3) chemoreceptors in the brain, aortic and carotid bodies, and elsewhere in the circulation; (4) higher (cortical) centers; and perhaps (5) afferent fibers in the phrenic nerves. There is a reasonable good correlation between thh severity of dyspnea and the disturbances of pulmonary or cardiac function which are responsible. Sudden and unexpected dyspneic episodes at rest can be associated with pulmonary emboli, spontaneous pneumothroax, asthma, or anxiety. Nocturanal episodes of severe paroxysmal dyspnea are characteristic of left ventricular strain, asthma ...


  100/806

  Tytuł oryginału: A randomized, double-blind trial of the effect of treatment with montelukast on bronchial hyperresponsiveness and serum eosinophilic cationic protein (ECP), soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1) in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Kuna Piotr
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (2) s.257-263, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Anti-inflammatory properties of leukotriene modifiers and their on bronchial hyperresponsiveness have npt been studied in children with asthma. Objective: The primary objective of this study was to determine the changes in serum levels of inflammatory mediators, clinical efficacy, and bronchial hyperresponsiveness after treatment with montelukast. Methods: In this double-blind, randomized, placebo-controlled trial, 39 children with mild-to-moderate atopic asthma were randomly allocated to receive montelukast or placebo or 6 weeks. Main outcome measures were changes in serum concentrations of soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1); peripheral blood eosinophil count; and eosinophilic cationic protein (ECP). Asthma severity score, FEV1, and bronchial hyperreactivity (BHR) for histamine were secondary end points. Results: Compared to placebo, serum concentrations of IL-4 sICAM-1, and ECP and eosinophil blood counts significantly decreased after 6 weeks of treatment with montelukast. Montelukast significantly improved asthma control and FEV1. Montelukast resulted in within-group significant decrease in levels of serum sIL-2R (611 vs 483 pg/mL), IL-4 (0.123 vs 0.102 pg/mL), sICAM-1 (280 vs 244 ng/mL), and ECP (74 vs 59 ćg/mL) and in eosinophil blood counts (349 vs 310 cells/mm3). Mean FEV1 value changed from 85 p.c. of predicted to 95 p.c. (P .001) and for histamine (PC20H) from 2.8 mg/L to 3.8 mg/mL (P .001) after treatment with montelukast...


  101/806

  Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
  Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
  Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  102/806

  Tytuł oryginału: Promienica płuc jako powikłanie aspiracji ciała obcego.
  Tytuł angielski: Pulmonary actinomycosis as complication of foreign body aspiration.
  Autorzy: Zielonka Tadeusz M., Langfort Renata, Polubiec-Kownacka Małgorzata, Kuś Jan
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.161-165, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis promienicy układu oddechowego, powstałej na tle zaaspirowania ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Do zachłyśnięcia pestką owocu cytrusowego doszło w wyniku zwężenia przełyku i trudności w przełykaniu powstałych po omyłkowym wypiciu substancji żrącej przez osobę niewidomą. Obraz kliniczny i bronchoskopowy sugerował raka oskrzela, ale nie potwierdzała tego rozpoznania duwkrotna ocena histopatologiczna wycinków pobieranych w trakcie bronchoskopii ze zmienionej błony śluzowej oskrzeli. Rozpoznanie promienicy ustalono na podstawie oceny morfologicznej wycinków pobranych podczas trzeciej bronchoskopii oraz badania cytologicznego plwociny i wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Usunięcie zklinowanej w oskrzelu pestki oraz długotrwałe leczenie penicyliną spowodowały ustąpienie dolegliwości oraz obserwowanych zmian.

  Streszczenie angielskie: This first polish paper presents respiratory actinomycosis as a complication caused by aspiration of a foreign body. Aspiration of a citrus fruit stone occured as a result of esophagus stenosis and dysphagia caused by a mistake made by a blind person of drinking a caustic substance. Clinical and bronchoscopic features suggested bronchogenic carcinoma but it's not confirmed by two histopathologic examinations of section from pathological baronchial changes. Diagnosis was based on the morphological picture of sections taken during third fibreoptic bronchoscopy and on cytological sputum examination. Removing the aspired foreign body from bronchus and prolonged penicillin treatment resulted in clinical and radiological amelioration.


  103/806

  Tytuł oryginału: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss.
  Tytuł angielski: Antileukotriene drugs and Churg-Strauss syndrome.
  Autorzy: Mastalerz Lucyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.173-176, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  104/806

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wybranych bakteryjnych patogenów dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Occurrence of infectious factors in the respiratory tract in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Ekiel Alicja, Friedek Daniela, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata, Rogala-Zawada Danuta, Wilk Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.11-18, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłe, bakteryjne zakażenia nasilają reaktywność oskrzeli, pogarszając przebieg i kontrolę astmy. Są przyczyną zaburzeń funkcji i struktury nabłonka oddechowego. Elementy strukturalne bakterii oraz ich toksyny nasilają uwalnianie madiatorów reakcji zapalnej (leukotrienów, histaminy, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). Podjęte przez nas badania mają na celu określenie częstości występowania w drogach oddechowych osób z astmą oskrzelową drobnoustrojów, ktore mogą mieć wpływ na jej przebieg. Najczęściej izolowano szczepy Moraxella catarrhalis (23,7 proc.). Uzyskano pojedyncze izolacje szczepów Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. Flora bakteryjna górnych dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową była bardziej różnorodna niż mikroflora dróg oddechowych osób zdrowych. Wysoki odsetek izolacji grzybów Candida u chorych na astmę oskrzelową (30 proc. w wydzielinie z drzewa oskrzelowego) stanowi wysokie ryzyko wystąpienia grzybiczych powikłań sterydoterapii wziewnej. U chorych na astmę oskrzelową wydzielina z drzewa oskrzelowego ma większą wartość diagnostyczną niż wymaz z tylnej ściany gardła.

  Streszczenie angielskie: Chronic bacterial infection intensity the reactivity of bronchi and aggravate the course and the control of asthma. They cause the disorders of both function and the structure of respiratory epithelium. Not only structural elements of bacteria but also their toxins intensify the release of mediators of the inflammatory reaction (leucotriens, histamin, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). The aim of our research is to determine the prevalence of microorganisms, which can have an influence on the course of asthma. Moraxella catarrhalis has been the most frequent isolated pathogen (23,7 p.c.) in patients with bronchial asthma. We have received only individual isolations of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae strains. Bacterial flora of the upper respiratory tract in patients with bronchial asthma has been more diverse in comparison with microflora of airways in healthy subjects. The significant percentage of Candida isolation in asthmatics (over 30 p.c. in bronchial tree secretion) poses the high risk of incidence of mycotic complications of inhaled steroids. In patients with asthma bronchial tree secretion is more valuable diagnostic material than pharynheal swab.


  105/806

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka płuca.
  Tytuł angielski: Tumour markers in the diagnosis and monitoring of lung cancer.
  Autorzy: Ławicki Sławomir, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.93-118, il., tab., bibliogr. s. 113-118, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Serum tumour markers may be helpful in early diagnosis of lung cancer, in the initial assessment of the extent of the disease, and in monitoring of the tumour growth or tumour volume reduction, once cancer has been diagnosed and treatment a\started. Recent studies have focused especially - cytokines as a new group of tumour markers.


  106/806

  Tytuł oryginału: Zasady orzekania o zdolności do pracy w chorobach zawodowych układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Principles of work capacity assessment in occupational respiratory diseases.
  Autorzy: Marek Kazimierz
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.245-252, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Wielkopolskie Dni Medycyny Pracy Kiekrz k. Poznania 17.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wśród chorób zawodowych układu oddechowego główny problem stanowią pylice, astma, egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i przewlekłe zapalenie oskrzeli rozpoznane jako choroba zawodowa. Ocena zdolności do pracy w tych przypadkach opiera się na trzech kryteriach: objawach klinicznych i radiologicznych określających stopień zaawansowania choroby; rodzaju i stopniu zaburzeń czynności płuc związanych z tymi chorobami; ograniczeniach wynikających z przeciwwskazań profilaktycznych. Istnieje wiele prób czynnościowych ujawniających zaburzenia czynności płuc. Jako niezbędne minimum należy wykonać proste badanie spirometryczne. W ocenie zdolności do pracy połączonej z wysiłkiem fizycznym najistotniejsze znaczenie ma pomiar maksymalnej zdolności poboru tlenu.

  Streszczenie angielskie: Pneumoconiosis, occupational asthma, extrinsic allergic alveolitis and chronic bronchitis are the major problems among occupational respiratory diseases. The assessment of work capacity in these cases is based on the three criteria: (a) clinical and radiological symptoms and signs which determine the degree of the disease intensity; (b) the kind and degree of the lung function disturbances caused by these diseases; and (c) limitations resulting from prophylactic contraindications. There are numerous functional tests showing disturbances of the lung function. Simple spirometry should be performed as a necessary minimum. While assessing physical work capacity, the measurement of the maximum oxygen consumption is most essential.


  107/806

  Tytuł oryginału: Remodeling dróg oddechowych w astmie zawodowej - implikacje kliniczne i orzecznicze.
  Tytuł angielski: Airway remodeling in occupational asthma: clinical implications and medico-legal certification.
  Autorzy: Wittczak Tomasz, Walusiak Jolanta, Opalska Barbara, Pałczyński Cezary
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.253-258, il., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono współczesne poglądy na patogenezę postępujących zmian komórkowych i strukturalnych w oskrzelach w przebiegu astmy zawodowej i ich implikacje kliniczne oraz orzecznicze. Astma jest schorzeniem oskrzeli, charakteryzującym się występowaniem w ich ścianie stanu zapalnego, którego komponentami są: naciek komórek zapalnych, ich aktywacja, uwalnianie szeregu mediatorow (m.in. fibronektyna, czynniki wzrostu, cytokiny, chemokiny), odkładanie się złogów kolagenu i immunoglobulin, przerost mięśni gładkich ściany oskrzeli i włóknienie. Zmiany te prowadzą do trwałych zmian strukturalnych, pogrubienia błony podstawnej i w konsekwencji, do nieodwracalnego zwężenia światła dróg oddechowych. Z występowania tego procesu, zwanego remodelingiem w przebiegu astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowgo, wynikają konkretne implikacje kliniczne i orzecznicze. Ze względu na postępujące pogorszenie wydolności narządu oddechowego, u większości chorych na astmę zawodową nie można liczyć na pełną remkisję, nawet po przerwaniu kontaktu z czynnikiem sprawczym choroby, co w znacznym stopniu rzutuje na ich zdolność do dalszej pracy. Wielu badaczy zaleca dokonywanie oceny stopnia inwalidztwa w astmie zawodowej po 2 latach od ustalenia rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: This reviews focuses on the major cellular and structural changes in the airways in occupational asthma and underlines mechanisms that contribute to airflow limitation found in asthmatic patients. Asthma is characterized by thickening of the airway wall and developing of the inflammatory process, including infiltration of inflammatory cells, release of a wide spectrum of molecules (fibronectin, growth factors, cytokines and chemokines), deposition of immunoglobulins and collagen, smooth muscle hyperplasia and fibrosis. These cellular and structural changes may contribute to thickening of the rerticular basement membrane and the stable increase in airflow limitation. Airway remodeling is of clinical importance in occupational asthma because it is the main reason for persistent, progressive impairment of respiratory function and makes it necessary to re-evaluate the patient's respiratory disability two years after cessation of occupational exposure.


  108/806

  Tytuł oryginału: Tularemia jako potencjalna broń bioterrorystów.
  Tytuł angielski: Tularemia as a potential weapon of bioterrorists.
  Autorzy: Mierzyńska Dorota, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.279-281, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem tego artykułu jest potencjalne użycie postaci wziewnej tularemii jako broni bioterroryzmu. Ze względu na dużą zakaźność, łatwość rozptrzestrzeniania i wysoką patogenność może być bardzo niebezpiecznym czynnikiem biologicznym. Nagłe wystąpienie masowych zachorowań w środowisku miejskim w grupie zdrowych ludzi, niezależnie od wieku i płci, na ostrą, gorączkową chorobę z zapaleniem płuc, opłucnej i powiększeniem węzłów chłonnych wnęk, powinno sugerować działanie terrorystów. Czas trwania zachorowań ocenia się na kilka tygodni, a możliwość nawrotów na kolejne tygodnie lub miesiące. Wstępne rozpoznanie należy postawić w oparciu o wywiad epidemiologiczny i badanie kliniczne, ponieważ ostateczne potwierdzenie mikrobiologiczne może trwać kilka tygodni. Zaleca się dożylną terapię lekami z grupy aminoglikozydów, alternatywnie można stosować doxycyklinę i ciprofkoxacynę. W sytuacji masowych zachorowań lekami z wyboru są doustna doxycyklina lub ciprofloksacyna. Szczepienia są wskazane jedynie u personelu laboratoryjnego zajmującego się rutynowo Francisella tularensis. Nie wymga się izolacji chorych ani podejmowania specjalnych środków ostrożności, ponieważ nie stwierdzono przenoszenia choroby z człowieka na człowieka.

  Streszczenie angielskie: This paper adresses the issue of using airborne tularemia as a potential weapon of terrorists. Because of its extreme infectivity, easy disemination and substantial pathogenic ability, it may become a dangerous biological agent. An outbreak of acute febrile illness with pneumonia, pleuritis and hilar lymphadenitis in urban healthy populations, regardless of age and gender, should suggest an action of terrorism. The presumptive diagnosis should be based on epidemiological and clinical findings as the microbiological confirmation may take several weeks. The treatment with aminoglicosides or alternatively dexycycline and ciprofloxacin administered parenterally is recomended. In a mass causalty situation, oral doxycycline and ciprofloxacin are the preferred drugs. Vaccination is recommended only in the laboratory personnel working routinely with Francisella tularensis./ Isolation and special precautions are not necessary because the illness is not transmitted from one person to another.


  109/806

  Tytuł oryginału: Primary mediastinal large B-cell lymphoma. Lymphoma in many ways unlike other large B-cell lymphomas.
  Tytuł polski: Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B. Chłoniak odmienny od innych chłoniaków z dużych komórek B.
  Autorzy: Maryniak Renata K., Roszkowska-Purska Katarzyna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.16-23, tab., bibliogr. 48 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B jest rzadką jednostką, histopatologicznie trudną do rozpoznania bez badań immunohistochemicznych ze względu na znaczny pleomorfizm utkania. Materiał i metody. Analiza dotyczyła 51 chorych z PMBL. Dane kliniczne zebrano z historii chorób. Oceniono morfologicznie i immunohistochemicznie wycinki z 51 guzów śródpiersia oraz przeprowadzono analizę statystyczną wpływu wybranych parametrów klinicznych i histopatologicznych na przeżycie chorych. Wyniki. Ze względu na znaczny pleomorfizm komórek wyodrębniono 5 podtypów utkania. Ze względu na podobieństwo do innych nowotworów w tej lokalizacji niezbędne jest wykonanie barwienia immunohistochemicznego z CD 20. U 21 pacjentów uzyskano CR z czasami przeżycia całkowitego od 36 do 99 miesięcy. Żyje 24, wśród nich 3 z przetrwałą chorobą. Pozostałych 26 zmarło pomimo stosowanego leczenia, z utrzymującym się guzem i progresją. Wnioski. PMBL to chłoniak morfologicznie bardzo zróżnicowany. Dla prawidłowego rozpoznania konieczne jest immunohistochemiczne wykazanie ekspresji CD 20. Analiza statystyczna wykazała, że wielkość guza ma istotny wpływ na całkowite przeżycie. Inne badane parametry wykazały jedynie tendencję do krótszych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: Inroduction. Mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL) is a rare and not easily recognized entity. Histopathological diagnosis is difficult without immunohistochemical studies, due to high cells pleomorphism. Aim. Evaluation of sections from 51 lymphomas, selection of the panel of antibodies useful in differential diagnosis and attempt at determination of clinical and morphological prognostic factors. Material and methods. 51 cases of PMBL diagnosed and treated at the Institute of Oncology in Warsaw. Clinical symptoms and varied histopathological appearances with immunohistochemical studies were presented. Statistic analysis of selected prognostic parameters was performed. Results. Morphologically the lymphoma resembled several other tumours with mediastinal localization and CD20 staining was decisive for correct diagnosis. Tumours size had a statistically significant effect on overall survival. Among other analyzed parameters only a few showed a tendency for correlation with survival. Conclusions. PMBL is a subtype of DLBCL with distinct clinical presentation and histopathological features requiring differential diagnosis with other mediastinal tumours.


  110/806

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  111/806

  Tytuł oryginału: Niestabilność mikrosatelitarna w raku płuca.
  Tytuł angielski: Microsatellite instability in lung cancer.
  Autorzy: Krasińska Liliana
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.45-51, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że zaburzenia molekularne odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie raka płuca. Najlepiej dotychczas poznanymi zmianami są mutacje w obrębie genów supresorowych, protoonkogenów oraz zaburzenia działania białek regulujących procesy apoptozy i naprawy DNA. Szereg badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie wykazało, że w raku jelita grubego z wysoką częstością występują zaburzenia w działaniu produktów genów grupy MMR (mismatch repair genes), w tym hMSH2, hMSH6, hMLH1, hPMS1 i hPMS2, zaangażowanych w naprawę błędów powstających w czasie replikacji DNA. Efektem tych zmian jest występowanie niestabilności mikrosatelitarnej (MSI). Nieprawidłowość tę stwierdzono następnie w innych nowotworach, w tym także w raku płuca. Kolejne lata badań pozwoliły lepiej poznać zmiany molekularne występujące w obrębie genów MMR oraz ich ekspresję w tym nowotworze. Zwrócono uwagę na znaczenie kliniczne MSI oraz związek z patologicznymi cechami raka płuca. Stwierdzono także, że MSI wiąże się z podwyższoną częstoś cią występowania innych mutacji, charakterystycznych dla raka płuca. W ostatnich latach wykryto występowanie zmian MSI typowych dla komórek nowotworowych w DNA płynów ustrojowych, co stwarza nadzieję rozwoju nowych metod przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: Molecular alterations are considered a key factor in lung cancer pathogenesis. Mutations in supressor genes and protooncogenes, as well as the malfunction of proteins involved in apoptosis and DNA repair regulation, are among the most woidely studied. During the recent decades numerous investigations in colorectal cancer have reported a high frequency of defective functioning of mismatch repair gene (MMR) products, such as hMSH2, hMSH6, hMLH6, hMLH1, hPMS1 and hPMS2, involved in DNA replication error repair. These alterations result in microsatellite instability (MSI). It has been later reported that MSI occur also in other tumors, including lung cancer. Further studies have analysed genetic alterations and expression of MMR genes in this malignancy. The correlation between MS1 and clinical and pathologic features of lung cancer has been studied. It was demonstrated that MSI is associated with a higher rate of other mutations characteristic of lung cancer. Recent studies have demonstrated that MSI is detectable in soluble DNA derived from body fluids thus creating prospects for its use in the early detection of lung cancer.


  112/806

  Tytuł oryginału: Kompleksowy i interdyscyplinarny model rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Complex and interdisciplinary rehabilitation model for patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Nowobilski Roman
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.43-55, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W literaturze specjalistycznej coraz częściej przedstawia się problemy psychiczne, socjalne, społeczne, z którymi borykają się pacjenci z chorobami układu oddechowego, w tym chorzy na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pisze się rówież o komforcie życia tych pacjentów, podkreślając psychosomatyczny charakter ich chorób. Doniesienia naukowe poruszają tematy wpływu przewlekłej choroby somatycznej na stan psychiczny pacjenta, jego emocje, zmiany osobowościowe, zmiany w systemie wartości, zaburzenia funkcji poznawczych. Przedstawia sie także poblemy natury etyczno-moralnej, które stają przed członkami zespołu terapeutycznego leczącego przewlekle chorego pacjenta. Podkreśla się konieczność holistycznego podejścia do pacjenta z chorobą układu oddechowego. Przygotowując indywidualny program rehabilitacji należy przeanalizować także czynniki psychiczne, społeczne, kulturowe, etyczno-moralne mogące mieć wpływ na przebieg i obraz kliniczny choroby. Dotychczasowe rozważania wyraźnie pokazują pewną ewolucję w podejściu do problemu rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; z podejścia czysto medycznego, ujmującego zagadnienia od strony patofizjologii, histopatologii, patobiomechaniki, farmakoterapii do podejścia bardziej holistycznego, ujmującego dualistyczną psychosomatyczną specyfikę tej choroby. Zasadniczym celem prowadzenia zabiegów nowoczesnej rehabilitacji oddechowej jest poprawa jakości życia chorych, zależna ...

  Streszczenie angielskie: In the specialist literature more and more often presented are psychical and social problems patients with respiratory system disorders face, including patients with bronchial asthma and chronic obturatory pulmonary disease. There is also a lot of writing the comfort of life of those patients indicating psycho-somatic character of their diseases. The scientific reports are touching the subjects of the influence of the chronic somatic illness on a patient's psychical condition, his/her emotions, personality changes, changes in the system of values, disorders of the cognitive functions. Problems of the ethic-moral nature rwe also presented which the therapeutic team members who treat a chronically ill patient face. Ned for holistic approach to the patient with respiratory system disorder is stressed. When preparing the individual rehabilitation program one should also analyze psychical, social, cultural, ethic-moral factors which may influence the course and clinical picture of the disease. Existing considerations clearly show kind of evolution in approaching the problem of rehabilitation of patients with bronchial asthma and chronic obturative pulmonary disease; from the clearly medical approach embracing the problems from the patho-physiology, histopathology pathobiomechanics, pharmacotherapy point of view to the more holistic approach, embracing dualistic psycho-somatic specificity of this disease. The main aim of carrying outmodern respirator rehabilitation is the ...


  113/806

  Tytuł oryginału: Odzwyczajanie od wentylacji mechanicznej w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Materiały sympozjum, Mikorzyn 28-30 października 2001.
  Tytuł angielski: Weaning from ventilator in chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Maciejewski Dariusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.23-34, il., tab., bibliogr. 54 poz. - Sympozjum pt. Wentylacja mechaniczna na progu XXI wieku Mikorzyn 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/806

  Tytuł oryginału: Wentylacja nieinwazyjna.
  Tytuł angielski: Noninvasive ventilation.
  Autorzy: Łazowski Tomasz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Sympozjum pt. Wentylacja mechaniczna na progu XXI wieku Mikorzyn 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intubacja tchawicy, zwłaszcza przedłużona, może powodować wiele powikłań urazowych, niesie również ze sobą realne ryzyko powikłań infekcyjnych, grożąc przedłużeniem leczenia w oddziale intensywnej terapii. Dlatego możliwość wentylowania chorego bez konieczności intubacji staje się coraz bardziej atrakcyjna, będąc również często o wiele dogodniejsza dla pacjenta (w porównaniu z wentylacją klasyczną). Wentylację nieinwazyjną można stosować u chorych z zaostrzeniem niewydolności oddechowej w przebiegu p.o.ch.p., w kardiogennym obrzęku płuc i u chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

  Streszczenie angielskie: Endotracheal intubation many couse many traumatic and infectious complications. This is why a method that permits to avoid intubation seems very attractive. Noninvasive ventilation refers to delivery of ventilation without an endotracheal tube. It can be applied in acute respiratory failure due to chronic obturative pulmonary disease, cardiogenic pulmonary oedema and chronic respiratory failure due to neuromuscular disease.


  115/806

  Tytuł oryginału: Teoria i praktyka wentylacji proporcjonalnej.
  Tytuł angielski: Theory and practice of the proportional assist ventilation.
  Autorzy: Maciejewski Dariusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawy wentylacji proporcjonalne PAV zostały opracowane przez J. M. Tylera i B. Grape'a w 1962 r., a następnie rozwinięte przez zespół M. Younesa z Uniwersytetu Manitoba (Kanada) w 1987 r. PAV stosowano początkowo w eksperymentalnym, prototypowym respiratorze Winnipeg. Do powszechnego użytku został wprowadzony przez niemiecką firmę Dr„ger w serii respiratorów Evita i nazwany proporcjonalnym wspomaganiem ciśnieniowym. PAV jest trybem wentylacji, w którym respirator realizuje częściowe wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalnie do napędu oddechowego pacjenta. Wspomaganie jest wynikiem analizy przepływu i objętości w układzie oddechowym, przy czym wspomaganie ciśnieniowe jest realizowane zależnie od rejestrowanej wartości przepłwyu i objętości. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa autor dokonał analizy wad i zalet PAV, zaliczając do szczególnie przydatnych następujące cechy PAV: wykluczenie nieprawidłowego działania wyzwalacza (triggera) oddechu, maksymalnie niskie ciśnienia wdechowe, optymalną interakcję pomiędzy napędem mięśniowym oddychania a respiratorem, komfort wspomagania wentylacji wyższy niż przy stosowaniu tradycyjnego wspomagania ciśnieniowego PS. PAV nie jest jednak pozbawiony pewnych niedoskoałości, do których zlicza się zaburzenia wspomagania wentylacji w wypadku znaczych wewnętrznych dodatnich ciśnień końcowo-wydechowych (i-PEEP) przy zaburzeniu teoretycznej liniowej zależności przepływ-ciśnienie podczas wentylacji. Zjawisko to występuje najczęściej w ...

  Streszczenie angielskie: The principle of proportional assist ventilation ()AV was developed in 1962 by J. M. Tyler and B. Grapes and revised by M. Younes and his group from University of Manitoba, Winnipeg. Canada in 1987. PAV was initially provided by an experimental, prototype Winnipeg ventilator. Today the PAV mode is commercially available in teh Evita ventilator series (Dr„ger, Germany), where it is called proprotional pressure support. PAV is a partial ventilatory support mode in which the ventilator generates pressure proportionally to the patient effort. The proportionality is given by the respective flow and volume signals. The flow assist determines how much pressure will be generated per unit of flow and the volume assist - how much pressur will be per unit of volume. Basing on recent literature auhor described advantages and disadvantages and disadvantagaes of PAV. The advantages over all the other ventilation methods include: no possibility of incorrect triggering; the peak airway pressure is lower; beter interaction between breathing regulation and respiratory muscles; subjective respiratory comfort is higher than during conventional pressure support. Disadvantages are related with suboptimal assistance in the presence of intrinsic PEEP and with non-linear pressure-flow relationship. These limitations can occur in patients with severe respiratory failure and ARDS. PAV also can be limited by a leakage in patient-ventilator system and when patient does not breath spontaneously. ...


  116/806

  Tytuł oryginału: Astma i POChP. Leczenie wziewne - jasność czy zamieszanie? Komentarz do artykułu.
  Autorzy: Kryj-Radziszewska Elżbieta
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.27-28, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Australian Family Physician 2001;30(6) : 557-561
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  117/806

  Tytuł oryginału: Sprawdź się. Opis przypadku [łatwego męczenia się].
  Opracowanie edytorskie: Samborska-Sablik Anna (Oprac.), Sablik Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.47, 86, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  118/806

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie astmy oskrzelowej w grupie dzieci najmłodszych.
  Autorzy: Kryj-Radziszewska Elżbieta
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.32, 34, 36-37, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono odmienności obrazu klinicznego astmy oskrzelowej u niemowląt i małych dzieci w stosunku do innych grup wiekowych i wiążące się z tym trudności diagnostyczne. Podano również szereg informacji na temat etiopatogenezy i leczenia astmy we wspomnianej grupie wiekowej.


  119/806

  Tytuł oryginału: Zapalenie oskrzeli.
  Autorzy: Tomczyk Renata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.62, 64, 66, 68-70, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono etiopatogenezę, symptomatologię, rokowania, diagnostykę, różnicowanie oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakoterapię zapalenia oskrzeli. Omówiono leczenie objawowe oraz przyczynowe, z uwzględnieniem roli antybiotyków. Artykuł ilustrowano opisem przypadku zapalenia oskrzeli w praktyce lekarza rodzinnego.


  120/806

  Tytuł oryginału: Zakażenia dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Lower respiratory tract infections.
  Autorzy: Szmygin-Milanowska Katarzyna, Milanowski Janusz
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.35-41, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower respiratory tract infections (LTRI) are a heterogenous group of disorders and include: acute bronchitis, pneumonia and superinfections of chronic bronchitis. The purpose of this paper is to review and provide general guidelines for the care of patients with LTRI, which may be applicable in European countries, especially in Poland. The epidemiology, ethiology, diagnostic methods, management and treatment of LTRI are described. The aim of this article is to summarize the current state of our knowledge on LTRI and to present the European guidelines considering the aspects especially addressed to Polish general practitionairs.


  121/806

  Tytuł oryginału: Obrazy radiologiczne zatok przynosowych u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Radiographic findings in paranasal sinuses in cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Babiński Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.313-318, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest stwierdzane prawie u wszystkich chorych na mukowiscydozę. Omówiono zmiany radiologiczne i oceniono je z uwzględnieniem rodzaju nieżytu nosa, postaci mukowiscydozy i wieku badanego chorego. Równie często (48,75 proc.) stwierdzono obrazy z całkowitym zacienieniem i częściowym zaciemnieniem, u 46,8 proc. chorych stwierdzono brak rozwoju zatok czołowych, u 2 (2,5 proc.) chorych stwierdzono prawidłowy obraz radiologiczny zatok przynosowych. Całkowite zacienienie zatok stwierdzono u chorych z infekcyjnym przewlekłym nieswoistym nieżytem i polipami nosa, zacienienie częśćiowe stwierdzono najczęściej u chorych z infekcyjnym ostrym nieżytem nosa. U chorych z postacią typową najczęsściej stwierdzono całkowite zacienienie zatok i brak rozwoju zatok czołowych, u chorych z postacią atypową relacje były odmienne i najczęściej stwierdzono zacienienie częściowe. Zacienienie całkowite i częściowe zatok przynosowych oraz brak rozwoju zatok czołowych występuje z podobną częstością zarówno u chorych przed 12 rokiem życia, jak i u chorych starszych.

  Streszczenie angielskie: Chronic rhinosinuitis is diagnosed in majority of cystic fibrosis patients. Author discusses radiographic changes and analyses them considering type of rhinitis, cystic fibrosis phenotype and patients age. In 39 (48,75 p.c.) patients all sinuses were totally opaque in a bilateral fashion and in 39 (48,75 p.c.) patients mucosal thickening were found in X-rays, in 36 (46,8 p.c.) patients frontal sinuses were absent, in 2 (2,5 p.c.) patients normal X-ray features were presented. Totally opaque sinuses were found in patients with infective chronic nonspecific rhinitis and with nasal polyposis, partially opaque sinuses were found most frequent in patients with infective acute rhinitis. Patient with typical clinical features had totally opaque sinuses and frontal sinuses were absent most frequently. In atypical cystic fibrosis patients partially opaque sinuses were found. There were similar radiological findings in patient before age of 12 years and older ones.


  122/806

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach u chorych na astmę wrażliwą i oporną na glikokortykosteroidy.
  Tytuł angielski: Histamine receptors expression on lymphocytes and neutrophiles in glucocorticosteroid sensitive and resistant asthma patients.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Wytrychowski Krzysztof, Patkowski Janusz, Nadobna Grażyna, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.547-553, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Histamina jest nie tylko mediatorem reakcji alergicznych, ale także czynnikiem regulującym odpowiedź immunologiczną. W przedstawionych badaniach ocenialiśmy ekspresję receptorów histaminowych (HR) na limfocytach i neutrofilach u 17 pacjentów z astmą wrażliwą oraz 19 pacjentów z astmą oporną na glikokortykosteroidy oraz u 14 zdrowych osób. Badaliśmy również wpływ hydroksykortyzonu in vitro w zakresie stężeń 10**-8 M - 10**-4 M na ekspresję HR. Stwierdziliśmy, że ekspresja HR na nautrofilach osób chorych zarówno na astmę wrażliwą, jak i oporną na terapię glikokortykosteroidami była znamiennie niższa niż w grupie osób zdrowych. Ekspresja receptorów na limfocytach nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Po inkubacji komórek z hydrokortyzonem stwierdziliśmy znamienne obniżenie ekspresji HR na limfocytach (10**-8 - 10**-4 M) oraz neutrofilach (10**-8 - 10**-5 M) w grupie osób zdrowych. Natomiast u osób pozostających na przewlekłej glikokortykosteroidoterapii w obu badanych grupach nie obserwowano in vitro wpływu hydrokortyzonu. Uwzględniając fakt, że histamina wywiera działanie prozapalne za pośrednictwem receptora histaminowego typu H1 oraz fakt, że u chorych osób leczonych steroidami nie stwierdziliśmy wpływu in vitro hydrokortyzonu, można sądzić, że korzystne byłoby uzupełnienie terapii steroidami o przeciwhistaminowe leki drugiej generacji, które prócz blokowania receptora H1 wykazują działanie przeciwzapalne.

  Streszczenie angielskie: Histamine is a physiological mediator which exerts both, effectory and regulatory influence through its receptors on various cells. In the study we evaluated the expression of histamine receptors (HR) on inflammatory cells (lymphocytes and neutrophiles) in glucocorticosteroid sensitive (n. = 17) and resistant (n = 19) asthmatic patients and healthy subjects (n = 14). Moreover, we examined in vitro the influence of cortisol on HR expression in both studied groups with astma and in a control group. We concluded that HR expression on lymphocytes was similar in all studied subjects. However, HR expression on neutrophiles in both groups of asthmatic patients was significantly decreased compared to the control group. After the in vitro incubation with cortisol, we observed a significant decrease in HR expression on neutrophiles (10**-8 - 10**-5 M) and lymphocytes (10**-8 - 10**-4 M) only in healthy subjects. Taking into consideration that histamine proinflammatory action is mediated by H1 receptor, and that in patients treated with long-time systemic GCS therapy we did not observe any decrease in HR expression in vitro, we suggest additional therapy with the second-generation antihistamines. These drugs not only block H1 receptors, but also have an anti-inflammatory effect.


  123/806

  Tytuł oryginału: Association of asthma and total IgE levels with human leucocyte antigen-DR in patients with grass allergy.
  Autorzy: Woszczek G[rzeogrz], Kowalski M[arek] L., Borowiec M[aciej]
  Źródło: Eur. Respir. J. 2002: 20 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exposure to grass pollens during the pollen season, reveals in sensitive patients symptoms of allergic rhinitis, conjunctivitis and/or bronchial asthma. It is not well understood why, in some patients, only symptoms of rhinits occur while in others similar exposure causes symptoms of asthma and rhinitis. An association study is reported here, where the possible contribution of human leucocyte antigen (HLA)-DR gene polymorphisms to differential phenotypic expression of symptoms in patients with grass-pollen allergy was determined. HLA-DR genotyping was performed by the polymerase chain reaction with the sequence-specific primers method in 82 patients with symptoms of seasonal allergic rhinitis and/or bronchial asthma and 52 healthy nonatopic control subjects. A significant association was found between HLA-DRB1*02, B5* haploytpe and asthma phenotype in patients with grass-pollen allergy when compared to patients with rhinitis only. Significantly higher total serum immunoglobulin E levels were observed in patients with HLA-DRB1*01 alleles in comparison to patients without these alleles. The data in this study suggest that human leucocyte antigen-DR locus, or other genes in linkage disequilibrium, may play an important role in asthma phenotype expression in patients with grass-pollen allergy as well as in determining total immunoglobulin E levels in these patients.


  124/806

  Tytuł oryginału: Diagnostic methods for detection of respiratory RNA viruses.
  Autorzy: Filipowicz Elżbieta
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.13-21, il., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This article is a comprehensive description of diagnostic methods for detection of RNA respiratory viruses - respiratory syncytial virus RSV, influenza A and B viruses, parainfluenza 1, 2 and 3 viruses, coronaviruses and rhinoviruses - from cell culture to molecular biology methods. Both patients and medical personnel appear to be at risk of viral infection, specially during the winter season. Moreover, many health care units lack viral diagnostic facilities: therefore, it is essential for medical personnel to have an understanding of the etiology, mechanisms of transmission and of all disposable today diagnostic methods of RNA respiratory viruses. Patients at greatest risk of acquring nosocomial viral respiratory disease are children, patients with immunodeficiency and patients treated in intensive care.


  125/806

  Tytuł oryginału: Autoaggregation, hydrophobic, and hydrophylic properties of Moraxella catarrhalis strains.
  Autorzy: Janicka Grażyna, Mikucka Agnieszka, Sękowska Alicja, Zwierzchlewski Tomasz, Wróblewski Marcin
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.23-30, il., bibliogr. [27] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The hydrophobicity of the bacterial cell surface was evaluated via the salt aggregation test (SAT) in 58 strains (19 from the lower and 39 from the upper respiratory tracts) of Moraxella catarrhalis in hospitalized patients aged 25 to 65. Based on the SAT results, the strains were divided into three groups: autoaggregating (highly hydrophobic), hydrophobic, and hydrophilic. At a temperature of 37řC, the autoaggregating, hydrophobic or hydrophilic properties did not depend on the choice of a medium, whereas at 22řC the investigated properties did (p 0.0001). Taking into account the origin of the strains (lower vs. upper respiratory tract), it was found that: in the strains cultivated in liquid medium, both highly hydrophobic, hydrophobic and hydrophilic surfaces were present with a comparative frequency, independent of the strain isolated site and cultivation conditions; strains with highly hydrophobic and hydrophobic surfaces, but only those cultivated on solid media at 22řC, were much more often isolated from sputum rather than from nose and throat swabs, whereas a ststistically significant incidence of hydrophilic strains was found in samples from the uppeer rather than lower respiratory tract.


  126/806

  Tytuł oryginału: Wpływ sulindaku oraz jego pochodnych na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c.
  Tytuł angielski: The influence of sulindac and its derivatives on L1 sarcoma growth in Balb/c mice.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skurzak Henryk, Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Sommer Ewa, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oprócz swoich klasycznych właściwości leczniczych wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Badania własne wykazały hamowanie odczynu neowaskularyzacji indukowanej śródskórnym podaniem myszom komórek ludzkich nowotworów, a także hamowanie produkcji czynników proangiogennych BEGF, bFGF przez sulindak i jego metabolity. We wstępnych doświadczeniach sulindak ograniczał także wzrost guzów L1 sarcoma u myszy. Cel pracy: Celem obecnej pracy była kontynuacja badań nad wpływem sulindaku i jego metabolitów, sulfonu sulindaku i sulfidu sulindaku, na rozwój mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 84 wsobnych myszach Balb/c. Linię komórkową L1 sarcoma pasażowano in vivo na myszach. Po 14 dniach guzy usuwano i izolowano zawiesinę komórkową, którą wszczepiano podskórnie zwierzętom w ilości 106 komórek na wstrzyknięcie. Przez 14 kolejnych dni, podawano zwierzętom doustnie wodne zawiesiny sulindaku, sulfonu sulindaku lub sulfidu sulindaku. Myszy uśmiercano letalna dawką Morbitalu i określano masę guzów (mg). Wyniki: Wysoce istotne statystycznie zmniejszenie masy guzów obserwowano po zastosowaniu obu dawek sulindaku i sulfidu. W przypadku sulfonu sulindaku, hamowanie wzrostu guza uzyskano tylko w dawce niższej. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają przeciwnowotowrowe działanie sulindaku i jego pochodnych. Preparaty te mogą należeć w przyszłości do grupy czynników wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, except their classical therapeutic properties, demonstrate the antineoplstic activity. our previous studies showed inhibition of neovascularization induced in mice by human cancer cells and the production of angiogenic factors VEGF, bFGF by tumor cells under the influence of sulindac and its metabolites. In preliminary experiments sulindac inhibited L1 sarcoma growth in mice. The aim of the study: The estimation of influence of sulindac and its metabolites, sulindac sulfone and sulindac sulfide, on L1 sarcoma growth in Balb/c mice. Material and methods: The experiments were performed on 84 inbred Balb/c mice. L1 sarcoma cell line was passaged in mice, after 14 days the tumors were removed, cells were isolated and grafted subcutaneously to mice (10**6 cells per injection). Mice were fed orally with sulindac, slindac sulfone or sulindac sulfide for 14 consecutive days. Next, the animals were killed with lethal dose of Morbital and the tumor mass (mg) was measured. Results: Sulindac and its metabolites inhibited L1 sarcoma growth in mice. Sulindac and sulindac sulfide in both doses highly significantly suppressed tumor mass. Sulindac sulfone was effective in lower dose only. Concusion: The results of our experiments confirm antineoplastic properties of sulindac and its derivaties. There preparations could be used as adjunctive factors in cancer treatment.


  127/806

  Tytuł oryginału: Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Endothelial cells in peripheral blood in asthma patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Marszalska Marita, Krasnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.163-167, il., tab,. bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Spośród efektorowych komórek uczesniczących w alergicznym zapaleniu w astmie, komórki śródbłonka odgrywają istotną rolę. W przewlekłej astmie dochodzi do nowotorzenia naczyń, czemu może towarzyszyć migracja komórek śródbłonka. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie powstają zmiany w śródbłonku naczyniowym. Materiał i metody. Oceniano liczbę krążących komórek śródbłonka we krwi obwodowej u osób chorych na astmę i porównano z osobami zdrowymi. Badanie oparto na metodzie immunofluorescencyjnej z użyciem swoistego przeciwciała monoklonalnego. Zbadano 26 chorych na astmę i 14 osób zdrowych. Wyniki. Liczba krążących komórek u chorych wynosiła średnio 1,3 ń 0,7 vs 0,48 ń 0,3 u osób zdrowych. Różnice między grupami były wysoce znamienne. Wnioski. Wynik ten może wskazywać na udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie.

  Streszczenie angielskie: Background. Among effector cells, participating in allergic inflammation in bronchial asthma, endothelial cells play a major role. In persistent asthma agniogenesis occurs, which may be accompanied by endothelial cells migration. Objectives. The objective of the study was the assessment of the number of circulating endothelial cells in blood in asthmatic patients as compared with healthy individuals. Mateiral and methods. The study employs the immunofluorescence method using a specific monoclonal antibody. The study involved 26 asthmatic and 15 healthy individuals. Resutls. The circulating endothelial cells average count in the asthmatic patients was 1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3 cells/mL in the healthy ones. The differences were of statistic importance. Concluisons. The result may indicate a particpation of endothelium in remodeling in asthma.


  128/806

  Tytuł oryginału: Cytokiny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz przewlekłym zapaleniu oskrzeli.
  Tytuł angielski: Cytokines in chronic obstructive pulmonary disease and chronic bronchitis.
  Autorzy: Panzner Petr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.91-99, il., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekły proces zapalny w błonie śluzowej oskrzeli, chorych na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc (POChP) i przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) podlega złożonej kontroli wzajemnie wpływających na siebie cytokin. W odróżnieniu od astmy oskrzelowej stosunkowo niewiele dotychczas wiemy o czynnikach inicjujących oraz podtrzymujących zmiany zapalne w drogach oddechowych chorych na POChP i PZO. Klasyczne, dotychczas panujące wyobrażenie o dominującej roli wydzielanych przez limfocyty Th1 cytokin, wydaje się, w obliczu najnowszych doniesień, ulegać zmianie. Naciek zapalny śluzówki oskrzeli tworzą, poza neutrofilami, limfocytami T, makrofagami i eozynofilami, także makrofagi. Za migrację makrofagów, poza IL-8, odpowiada wiele innych chemokin. W podtrzymaniu przewlekłego procesu zapalengo istotną rolę pełnią prozapalne cytokiny: IL-6, TNF-ŕ oraz posiadający znaczne własności fibrynogenne TGB-á. Okazało się, że palenie tytoniu, najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju POChP i PZO, wpływa na spektrum oraz na stężenie powstających w drogach oddechowych cytokin.

  Streszczenie angielskie: The chronic inflammaotry reaction in the bronchial mucosa in patietns with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and chronic bronchitis is controlled by complex set of interacting cytokines. Unlike it is in case of bronchial asthma, facotrs that initiate and sustain the inflammatory changes in the airways of COPD and chronic bronchitis patients are little known. The latest evidence demonstrated that it is necessary to change our understanding of the relevant role of the cytokines released by Th1. The inflammatory cells in bronchial mucosa include macrophages beside of neutrophils, lymphocyts T, and eosinophils. The migration of macrophages is regulated not only by IL-8 but also numerous other chemokins. The chronic inflammatory processes are sustained by pro-inflammatory cytokines: IL-6, TNF-ŕ and the remarkably fibrinogennic TGB-á. It appears that cigarette smoking, as the most relevant factor in the progression of COPD and chronic bronchitis, affects the spectrum and the concentrations of the cytokines released in the airways.


  129/806

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia tlenku azotu oraz cząsteczek adhezyjnych w przebiegu powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and adhesion molecules in exercise-induced bronchoconstriction.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Tomasiak Marian, Giergiel Jakub
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.110-114, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena udziału tlenku azotu (NO) oraz cząsteczek adhezyjnych (sE-selektyny i sP-selektyny) w patogenezie PSO. Metody: badania przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (16 - astma alergiczna z komponentem wysiłkowym, 8 - astma alergiczna bez komponentu wysiłkowego oraz 6 - zdrowi ochotnicy). Każdy pacjent miał wykonywany test prowokacyjny z histaminą oraz test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym. Krew w celu wykonania oznaczeń pobierano przed testami prowokacyjnymi, 15 i 60 min. po ich zakończeniu. Wyniki: W grupie chorych z powysiłkowym skurczem oskrzeli spoczynkowe stężenie NO wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku, po czym 60 min. po wysiłku obserwowano jego normalizację. Stężenie sE-selektyny również wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku i pozostawało na takim poziomie 60 min. po zakończeniu próby. Stężenie sP-selektyny wzrastało 15 min. po wysiłku fizycznym i powracało do poziomu wyjściowego 60 min. po zakończeniu próby. U osób z pozostałych dwóch grup nie obserwowano zmian w stężeniach NO ani selektyn, a także w czasie nieswoistego testu prowokacyjnego z histminą. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że NO, sE-selektyna i sP-selektyna mogą pełnić istotną rolę w mechanizmie powysiłkowego skurczu oskrzelu u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.

  Streszczenie angielskie: Aims: The study was aimed to determine the role of nitric oxide and adhesion molecules (sE-selectin and sP-selectin) in the pathogenesis of EIB. Methods: In total 30 patietns were included (16 asthmatics with EIB, 8 asthmatics without EIB and 6 healthy volunteers). In all subjects a non-specific bronchial provocation test with histamine and exercise test using a bicycle ergometer were performed. The study parameters were measured before and then 15 and 60 min. after the exercise test. Results: In the group of patietns with EIB the NO concentration was significantly increased 15 min. after the test as compared to pre-test level, and returned to the norm 60 min. after the test was done. sE-selectin concentration also increased significantly 15 min. after performing test, and remained unchanged on the 60th min. of observation, whereas sP-selectin concentration was raised 15 min. and returned to normal 60 min. after the exercise test was done. In neither astmatics without EIB nor healthy volunteers group changes of this kind were observed. Conclusions: The results of the study suggest that the changes in concentrations of NO, sE-selectin and sP-selectin are connected to the mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction.


  130/806

  Tytuł oryginału: Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji á-adrenergicznej i teofiliny.
  Tytuł angielski: The conductivity of potassium ion channels in asthma patients at rest and after á-adrenergic and theophylline stimulation.
  Autorzy: Gawlik Antonina, Krasnowska Maryla, Teisseyre Andrzej, Kopeć Wacław, Zmonarski Sławomir
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.115-119, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpłwem różnych czynników, np. chorób. Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki "patch-clamp" w konfiguracji "whole-cell". Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby). Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora á-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny. Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.

  Streszczenie angielskie: Background: Ion channels, as the protein structures controlling ion exchange acros cell membranes, constitute an important part of cellular signaling processes. The voltage operated potassium channels Kv1.3 within the membranes of lymphocyte T take part in physiological reactions in these cells. The measure of their activity is potassium conductivity (gK) that can be modified by various facotrs, including disease states. Aims and methods: This study was designed to evaluate integrated potassium conductivity in lymphocytes T with the "patch-clamp" in a "whole-cell" type assay. The study included 42 healthy subjects and 72 asthmatic patients. Results: The values of potassium conductivity did not significantly differ between the two groups. Further, the modulation of Kv channel activity was investigated in type T lymphocytes in the course of á-adrenergic stimulation with isoprenaline and with intracellularly introduced theophylline. Conclusions: In both cases, the results of gK were not found to differe significantly from those of the controls.


  131/806

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u noworodka - co się zmieniło w diagnostyce i leczeniu.
  Tytuł angielski: Neonatal pneumonia - what have changes in diagnostics and treatment.
  Autorzy: Gajewska E[wa], Czyżewska M[ałgorzata], Paluszyńska D., Lachowska M., Bagiński A., Dubik-Jezierzańska M., Świderska B., Szafrańska A.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.22-25, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania, czynników ryzyka oraz etiologii wrodzonych zapaleń płuc u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii w latach 1998-99. Analizie retrospektywnej poddano historie choroby 87 noworodków. Czestość występowania zapaleń płuc wynosiła 12,12 proc. Najważniejszymi czynnikami ryzyka zakażenia w badanej grupie były: choroba infekcyjna matki w czasie ciąży oraz przedwczesne odpływanie płynu owodniowego. Do najczęstszych objawów klinicznych należały: zaburzenia w oddychaniu, sinica oraz oraz nasilona żółtaczka. Najczulszym wykładnikiem zakażenia był poziom białka CRP, natomiast rozpoznanie wrodzonego zapalenia płuc zawsze stawiano na podstawie badania rtg klatki piersiowej. Podczas leczenia stosowano, w sposób skojarzony penicylyliny, aminoglikozydy, cefalosporyny oraz karbapenemy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze frequency, risk factors and etiology of congenital pneumonia in newborns hospitalized in the Department of Neonatology in 1998-99. 87 neonates were analyzed retrospectively. The frequency of inborn pneumonia was 12,12 p.c. Maternal infectious disease and prematue amniorrhea were the most important risk factors of infection. The most frequent clinical symptoms were: breathing disorders, cyanosis and hyperbilirubinaemia. The level of CRP was the most sensitive laboratory marker. Diagnosis of inborn pneumonia was based upon X-ray chest examination. Penicillins, aminoglycosides, cephalosporins or karbapenems were used in treatment of pneumonia.


  132/806

  Tytuł oryginału: Zakażenia Pneumocystis carinii wśród noworodków leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii infections in newborns treated at NICU.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Pastuła-Mańko Elżbieta, Zjawiona Agniesszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.53-55, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają doświadczenia własne dotyczące atypowych zapaleń płuc wywołanych Pneumocystis carinii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Badaniem objęto 23 noworodki z potiwerdzonym zakażeniem analizując czynniki ryzyka infekcji.

  Streszczenie angielskie: The authors presented their own experiences concerning atypical pneumonia caused by Pneumocystis carinii in preterm newborns hospitalized at NICU. The analyzed group consisted of 23 neonates with confirmed infection. The risk factors were discussed.


  133/806

  Tytuł oryginału: Analiza bakteryjnych zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków hospitalizowanych na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w roku 2000.
  Tytuł angielski: Analyse of bacterial intrauterine infections among newborns hospitalizated in Neonatal and Intensive Care Unit in the year 2000 at the District Hospital in Toruń.
  Autorzy: Chodakowska Ewa, Dąbrowska Hanna, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.56-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości i rodzaju zakażeń wewnątrzmacicznych z uwzględnieniem przyjętogo algorytmu postępowania diagnostycznego u noworodków urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu w roku 2000. Projekt badania: Retrospektywna anliza 2964 noworodków, oparta o badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz autopsję. Miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Wyniki: Wykładniki infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono u 13 proc. wszystkich żywo urodzonych. Czynniki ryzyka według przyjętego schematu stwierdzano u 12,6 proc. populacji badanej, u 73,7 proc. z nich rozpoznano zakażenie. Wśród postaci klinicznych infekcji wrodzonych dominowało zapalenie płuc. Najczęstszym objawem klinicznym towarzyszącym zakażeniu były zaburzenia oddychania. Najczęściej stwierdzanym odchyleniem w badaniach dodatkowych był wzrsot stężenia CRP. Wnioski: Oceniając przydatność przyjętego schematu postępowania w rozpoznawaniu infekcji wrodzonych stwierdzono, że u większości dzieci, u których znaleziono analizowane czynniki ryzyka wystąpiły wykładniki zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to analyse the incidence of intrauterine infections in newborns in Toruń in the year 2000, according to chosen scheme of diagnostic procedure. Materials and methods: A retrospective analysis of 2964 newborns on the base of clinical examination, additional examination and the autopsy. Place: District Hospital in Toruń. Results: Markers of intrauterine infections were discovered in 13 p.c. of total number of children born alive. Risk factors were found in 12,6 p.c. of studied population. 73,7 p.c. of these newborns were infected. The most common form of inborn infections was pneumonia. The most frequent clincial symptoms associated with infection was dyspnoea. Increased CRP level was the most often deviation in the additional examination. Conclusions: Evaluating usefulness of accepted algorithm of diagnosisng inborn infections, it was stated, that most of the newborns with recognized risk factors demonstrate symptoms of infection.


  134/806

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii pneumonia in Neonatal Intensive Care Unit.
  Autorzy: Łoniewska Beata, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Kołodziejczyk Lidia, Rudnicki Jacek, Romańska Anna, Czajka Ryszard, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.60-63, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza klinicznego przebiegu zakażeń Pneumocystis carinii u 23 ciężko chorych noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. W badanej grupie było 21 noworodków przedwcześnie urodzonych i dwoje donoszonych obciążonych wadami. Wszystkie wymagały mechanicznej wentylacji. Do ujawnienia zakażenia dochodziło około 20 doby życia. Najczęściej występującymi objawami były: bezdechy, szarość lub bladość powłok, nadmierna ilość wydzieliny w drogach oddechowych, drgawki oraz gorsza tolerancja pokarmu. Rozpoznanie kliniczne potwierdzono w większości przypadków wykryciem cyst Pneumocystis carinii w badaniach metodą barwienia Giemsy popłuczyn z drzewa oskrzelowego. Stosowano leczenie skojarzone Biseptolem i Pentamidyną przez 14 dni. U 4 noworodków nie uzyskano poprawy klinicznej, 3 zmarło w trakcie leczenia. Wniosek. Pneumocystozowe zapalenie płuc jest zakażeniem oportunistycznym stanowiącym poważne powikłanie u ciężko chorych, wentylowanych mechanicznie noworodków.

  Streszczenie angielskie: In this report we analysed 23 newborn infants with Pneumocystis carinii pneumonia diagnosed and treated in NICU of The Obstetric and Perinataology Clinic Pomeranian Academy of Medicine since 1997 to 2001. In examination group were 21 premature and 2 full-term newborn infants with cognenital abnormalities. All of them needed mechanical ventilation. Infection usually was present on the 20th day of life. The most frequent signs of infection were: apnoea, grey or pale skin, excessive secretion in respiratory track, seizures and decreased milk toleration. In most cases diagnosis was confirmed by presence of Pneumocystis carinii cysts in microscopic examination liquid aspirated from bronchi. The treatment was performed using cotrimocsazol and penthamidyne for 14 days. In 4 newborn infants treatment does not have any clinical effect, 3 of them died. The Pneumocystis cariniii pneumonia is opportunistic infection, which is serious, threat for newborn infant during mechanical ventilation.


  135/806

  Tytuł oryginału: Pałeczki niefermentujące w treści oskrzelowej pacjentów leczonych w OIOM-ie noworodkowym - spostrzeżenia wstępne.
  Tytuł angielski: Non-fermentative bacilli in the BAL of patients treated in the NICU - preliminary observations.
  Autorzy: Walas Wojciech, Burdynowski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.64-67, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca stanowi doniesienie wstępne, oparte na analizie retrospektywnej. Jej celem jest prezentacja spostrzeżeń dotyczących występowania pałeczek niefermentujących w treści oskrzelowej noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii oraz ich antybiotykowrażliwości. Analizowano wyniki 346 badań treści oskrzelowej, wykonanych w ciągu 2 lat u pacjentów leczonych w OIOM-ie dla Dzieci w Opolu. Porównano częstość występowania różnych bakterii z omawianej grupy w zależności od antybiotykoterapii stosowanej w oddziale. Stwierdzono częste występowanie pałęczek niefermentujących w aspiratach treści oskrzelowej. Zaobserwowano zmianę częśtości występowania poszczególnych rodzajów bakterii z tej grupy i ich antybiotykowrażliwości na przestrzeni 2 lat. Zwrócono uwagę na dużą skuteczność rzadko stosowanych u noworodków antybiotyków, takich jak ciprofloksacyna i piperacylina + tazobactam.

  Streszczenie angielskie: This preliminary raport is based on the restrospective analsyis. The aim is to present the observations concerning the incidence of non-fermentative bacilli in the BAL of patietns treated in NICU and its sensibility to antibiotics. 346 results of the BAL cultures performed within two years in patients treated in the NICU in Opole were analysed. The incidence of various bacilli types depending on the antibiotics being used in the unit is compared. The non-fermentative bacilli in BAL were identified often. The variability of various types of bacilli and the chagnes of their sensibility to the antibiotics within two years was observed. High efficincy of the rarely used antibiotics like ciprofloxacin and piperacillin _ tazobactam was emphasised.


  136/806

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna układu oddechowego zaintubowanych noworodków i niemowląt w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Opolu.
  Tytuł angielski: Pathogens isolated from respiratory tract in intubated infants treated in Pediatric Intensive Care Unit in Opole.
  Autorzy: Stempniewicz Krzysztof, Krzeszowiec Joanna, Burdynowski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.68-72, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Kolonizacja bakteryjna treści oskrzelowej u noworodków i niemowląt przewlekle wentylwoanych mechanicznie jest poważnym problemem każdego oddziału intensywnej terapii. Postanowiliśmy przeanalizować florę bakteryjną dróg oddechowych pacjentów naszego oddziału. Przeanalizowaliśmy wyniki 375 badań bakterilogicznych treści oskrzelowej wykonanych u 148 pacjentów leczonych w latach 2000-2001. Stwierdziliśmy dodatni wynik badania w 51,7 proc.przypadków. Dominowały bakterie Gram ujemne (78,4 proc.), a wśród nich - pałeczki rodziny Pseudomonoadaceae. Zaobserwowaliśmy zmianę profilu izolowanych bakterii - znacząco zmniejszyła się częstość izolowania pałeczek Pseudomonadaceae (z 58,4 proc. do 40 proc.), a wzrosła częstość izolowania Acinetobacter (z 3,4 proc. do 16,2 proc.). Wśród bakterii Gram dodatnich dominowały gronkowce koagulzao-ujemne.

  Streszczenie angielskie: Bacterial colonisation of respiratory tract in protractedly ventilated infant is a serious problem in each intensive care unit. We analsyed results of 375 cultures of bronchial contents in 148 infants treateed in 2000-2001. The culture was positiive in 51,7 p.c. cases. Most frequent pathogens were Gram-negative bacteria (78,4 p.c.) and Pseudomonadaceae predominated in this group. We recorded chagne in the profile of bacteria - incidence of Pseudomonadaceae significantly decreased (58,4 p.c. vs 40 p.c.), and incidence of Acinetobacter - increased (3,4 p.c. vs 16,2 p.c.). Coagulase-negative staphylococci were most frequent Gram-positive microorganisms.


  137/806

  Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna elementów cytologicznych w treści oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc w przebiegu mechanicznej wentylacji.
  Tytuł angielski: The morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirate in mechanically ventilated neonates with pneumonia.
  Autorzy: Rudnicka Aleksandra, Grzybek Henryk, Gumprecht Kamila, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.137-142, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie rodzaju i dynamiki zmian cytomorfologicznych treści tchawiczo-oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc mechanicznie wentylowanych oraz ocena przydatności tej metody jako rutynowego badania dodatkowego. Badaniami objęto 27 noworodków (19 chłopców i 8 dziewczynek), w tym z zapaleniem płuc i 19 z zespołem zaburzeń oddychania i zapaleniem płuc. Ich średnia urodzeniowa masa ciała wynosiła 1872 ń 781 g, a wiek płodowy 33,6 ń 4,1 tygodnia. Wydzielinę tchawiczo-oskrzelową pobierano kilkakrotnie w odstępach trzydniowych, odpowiednio utrwalano i oceniano w mikrskopie świetlnym i elektronowym. Już w pierwszych preparatach z wydzieliny u noworodków tylko z zapaleniem płuc widoczne były granulocyty obojętnochłonne, a po 6 dniach mechanicznej wentylacji makrofagi z piankowatą cytoplazmą i kariolizą. W mikroskopie elektronowym obserwowano daleko posuniętą destrukcję organelli komórkowych. U noworodków ze współistniejącym zespołem zaburzeń oddychania granulocyty obojętnochłonne i pojedyncze makrofagi pojawiały się dopiero po kilku dniach mechanicznej wentylacji, a po 6-9 dniach ich miejsce zajęły makrofagi i monocyty oraz elementy morfotyczne oraz elementy morfotyczne z nekrozą cytoplazmatyczną i kariolizą. Metoda jest nieobiążająca dla zaintubowanego noworodka, jednak długotrwały proces laboratoryjny jest niesatysfakcjonujący dla diagnostyki chorób płuc i podjęcia odpowiedniego leczenia. Badania te mogą być zastosowane w wybranych przypadkach badawczo-poznawczych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess a type and dynamics of cytomorphologic changes in tracehobronchial aspirates in mechanicaly ventilated neonates with pneumonia and an evaluation of this method as a routine examination. The study population comprised 27 neonates (19 boys and 8 girls), among them 8 with pneumonia and 19 with RDS and pneumonia. The mean birth weight was 1872 ń 781 g and mean gestational age 33.6 ń 4.1 week. Tracheobronchial aspirates were sampled few times in three days intervals, properly preparated, fixed and examined in light and electron microscopes. Neutrophils were present already in first samples of penumonic neonates. After 6 days of mechanical ventilation appeared macrophages with spumy cytoplasm and karyolysis. In electron microscope destruction of cellular organelle was found. In neonates with RDS and pneumonia neutrophils and single macrophages were present after a few days of mechanical vantilation and after 6-9 days macrophages and monocytes took the place of neutrophils and morphologic destruction with cytoplasmic necrosis and karyolysis were appeared. The method of morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirates is not harmful for intubated neonates, however a long-lasting laboratory process is unsatisfying for evaluation of prognosis and treatment of neonatal pneumonia. These examinations can be applied only in specified cases.


  138/806

  Tytuł oryginału: Korelacja obrazu radiologicznego płuc z obrazem klinicznym ostrej niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu infekcji.
  Tytuł angielski: Correlation of the chest X-ray image with the clinical picture acute respiratory insufficiency in neonates in the course of infection.
  Autorzy: Podsiadło Dariusz, Wawro Józef, Moroń Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.201-205, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Potwierdzenie lub odrzuecenie tezy o braku korelacji stopnia niewydolności oddechowej z nasileniem zmian stwierdzanych w klasycznym badaniu radiologicznym płuc. Materiał i metody: Badany materiał stanowiło 26 noworodków wcześniaczych i urodzonych o czasie, leczonych z powodu ostrej niewydolności na Oddziale Intensywnej Opieki Dziecięcej i Noworodkowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckim w Wałbrzychu w latach 1993 - 1996. Do badanej grupy kwalifikowane były noworodki, które wymagały sztucznego wspomagania oddechu, a w badaniach dodatkowych stwierdzano cechy infekcji lub zmiany zapalen w RTG klatki piersiowej. Zmiany radiologiczne zostały opisane cyfrowo. Natomiast parametrami klinicznymi obrazującymi stopień wydolności oddechowej były parametry respiratora konieczne do utrzymania równowagi gazometrycznej organizmu. Wyniki: W efekcie przeprowadzonej analizy statystycznej, potiwerdzono tezę o braku korelacji obrazu radiologicznego płuc ze stopniem niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji. Wnioski: 1. Brak korelacji stopnia zmian w obrazie radiologicznym płuc ze stopniem niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu choroby infekcyjnej. 2. Wrodzone zapalenie płuc najczęściej przybiera postać śródmiąższową. 3. Najczęstszą przyczyną infekcji okołoporodowych jest gronkowiec koagulazoujemny.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Confirmation or rejection of the thesis that there is no correlation between the degree of respiratory insufficiency and extension of changes detected in the classic chest X-ray. Materials and methods: We examined 26 neonates premature and full-term, who were treated due to acute respirator insufficiency in the Intensive Care Unit for Childin Wałbrzych in years 1993-1996. Neonates who required ventilatory support and had infection markers or inflammatory changes in chest X-ray were qualified for the studied group. THe radiological changes were described numerically. The clinical parameters reflecting the degree of respiratory efficiency were ventilator settings, necessary to maintain the gazometric balance of the organism. Results: After the performed statistical analysis the thesis that there is no correlation between the picture of chest X-ray and the degree of respiratory insufficency in the course of infection was confirmed. Conclusion: 1. There is no correlation between changes in the chest X-ray and degree of respiratory sufficiency in neonates int eh course of infection. 2. Congenital pneumonia occurs mostly as interstitial type. 3. The most common cause of perinatal infections is coagulase negative. Staphyllococcus.


  139/806

  Tytuł oryginału: Zastosowanie humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) w leczeniu zapalenia płuc wywołanego zakażeniem wirusem RS u niemowlęcia z dysplazją oskrzelowo-płucną - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The administration of humanized monoclonal antibodies (Synagis) in the treatment of pneumonia caused by RSV in infant with broncho-pulmonary dysplasia.
  Autorzy: Lauterbach Ryszard, Pawlik Dorota, Cyrul Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.225-227, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują sposób postępowania terapeutycznego w zapaleniu płuc u wcześniaka z dysplazją oskrzelowo-płucną, wywołanym zakażeniem wirusem RS. Zastosowanie dwóch dawek humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) pozwoliło wyeliminować obecność patogenu z aspiratów pobieranych z tchawicy oraz spowodowało całkowite ustąpienie objawów klinicznych i radiologicznych choroby.

  Streszczenie angielskie: Authors present the modification of treatment of pneumonia, which was caused by respiratory syncitial virus. The administration of humanized monoclonal antibodies resulted in elimination of virus from aspirates obtained from trachea; all clinical and radiological symptoms of the disease receded.


  140/806

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem RS u dzieci z uwzględnieniem własnych doświadczeń dotyczących przebiegu infekcji u noworodków urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Review of rsv infections in children including managed cases in premature babies.
  Autorzy: Nowicka Katarzyna, Gierowska-Bogusz Barbara, Polak Krystyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.235-244, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili zagadnienie zakażeń wirusem RS z uwzględnieniem epidemicznego zachorowania w Klinice neonatologii IMD w sezonie 2000/2001. Omówiono epidemiologię, patogenezę, przebieg kliniczny infekcji spowodowanych przez wirusy RS u dzieci, a także metody identyfikacji patogenu, sposoby leczenia i zapobiegania zakażeniu. Przedstawiono przebieg epidemicznego zachorowania u 5 wcześniaków urodzonych w Klinice Neonatologii. Źródłem zakażenia była matka jednego z hospitalizowanych dzieci. U żadnego wcześniaka nie stosowano profilaktyki zakażenia wirusem RS ani leczenia Ribawiryną. Przebieg kliniczny infekcji u 2 niemowląt określano jako ciężki (wystąpiła niewydolność oddechowa wymagająca zastosowania mechanicznej wentylacji), u następnych 2 jako średniociężki (mniej nasilone zaburzenia oddychania wyrównywane przy pomocy n-CPAP), u 1 dziecka jako łagodny (nie wymagający wsparcia oddechowego). Wcześniactwo, wiek pomiędzy 2-6 meisiącem życia, współistniejąca patologia płucna, wady wrodzone serca, niedobory odporności są głównymi czynnikami wpływającymi negatywnie na przebieg choroby i wystąpienie powikłań. Duże nadzieje wiąże się z odkryciem skutecznej, powszechnie dostępnej szczepionki przeciwko wirusowi RS.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed RSV ifnection issues within the Department of Neonatology during year 2000/2001. The epdiemiology, pathology, pathogenesis and the clnical course have been discussed. The treatment and prevention patterns have been also presented. There have been 5 cases of RSV infection in premature neonates within the Department of Neonatology. One of the mothers was probably the source of infection. The course of infection has been described as severe in two ifants (diagnosed respiratory insufficiency) and moderate in two other cases (respiratory disorders improved with n-CPAP). The symptoms of disease have been mild only in one case. Prematurity, age between 2-6 months, lungs' and heart's pathology and immunodeficiency must be considered as negative prognostic factors. Development of vaccination against RSV infection seems to be crucial solution for preterm neonates.


  141/806

  Tytuł oryginału: Zakażenie Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia u noworodka.
  Tytuł angielski: Neonatal Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia infection.
  Autorzy: Kulikowska Elżbieta Ewa, Szczepański Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.255-258, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-tygodniowego wcześniaka leczonego z powodu wewnątrzszpitalnego zapalenia płuc. Czynnikiem etiologicznym chroby były pałeczki z rodzaju Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of a prematurely born infant (gestational age 25 weeks) with nosocomial pneumonia by Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia.


  142/806

  Tytuł oryginału: Nifedypina w leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej po długotrwałej sterydoterapii prenatalnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Nifedipine in the teratment of broncho-pulmonary dysplasia after prolonged prenatal corticosteroids administration - case report.
  Autorzy: Radziszewska Renata, Lauterbach Ryszard
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.268-271, il., bbliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przypadek dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodka, którego matka leczona była kortykosteroidami przez cały okres ciąży z powodu choroby Werlhofa. Pomimo zastosowania ogólnie przyjętego sposobu terapii dysplazji oskrzelowo-płucnej (steroidy, diuretyki, postępowanie dietetyczne, a także inhalacje pentoksyfiliną) dopiero wprowadzenie do leczenia blokera kanału wapniowego (nifedpina) pozwoliło wyraźnie ograniczyć tlenoterapię, a następnie całkowicie zrezygnować z podaży tlenu i wypisać dziecko z oddziału.

  Streszczenie angielskie: Authors present a severe case f bronchopulmonary dysplasia which has developed in prematurely delviered ifnant after the 6 months of prenatal continuous corticosteroids administration. Mother was treated with corticosteroids because of the Werlhof disease. Despite of the therapy with corticosteroids, diuretics, adequate nutrition as well as nebulised pentoxifylline administration, a significant oxygen requirement and need for ventilatory support was observed. It was only the inclusion of nifedipine into the schedule of therapy that allowed to withdraw the oxygen support and discharge infant.


  143/806

  Tytuł oryginału: Stosowanie sufraktantu egzogennego w przebiegu atypowych zapaleń płuc.
  Tytuł angielski: Application of exogenous surfactant in the therapy of atypic pneumonia.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Lachowska Monika, Sikorska Kinga, Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.275-278, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zapaleniach płuc istnieje niedobór surfaktantu, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Od lat prowadzone są badania nad skutecznością stosowania etzogennego surfaktantu jako leczenia wspomagającego w zapaleniach płuc o różnej etiologii. W pracy przedstawiono doniesienia o aktualnie prowadzonych badaniach z zastowaniem surfaktantu egzogennego w zapaleniach płcu o etiologii wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej.

  Streszczenie angielskie: There is a quantitative and qualitative deficiency of surfactant in newborns who suffer from pneumonia. Research on efficiency of applied exogenous surfactant as a method of adjuvant treatment in pneumonia of various ethiology have been carried out for several years. The paper reports results of the recent research on application of exogenous surfactant in the therapy of pneumonia of viral, fungal and protozoal ethiology.


  144/806

  Tytuł oryginału: Częstość występowania przeciwciał dla antygenów Mycoplasma pneumoniae u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Antibodies seroprevalance for Mycoplasma pneumoniae antigens in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Friedek Daniela, Ekiel Alicja, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.158-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wirusy oraz bakterie - w tym atypowe, jak Chlamydophila pneumoniae, które powodują zakażenia układu oddechowego - odgrywają rolą w etiopatogenezie astmy oskrzelowej. Sugerowany jest także udział Mycoplasma pneumoniae w inicjacji i zaostrzeniach astmy oskrzelowej. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał w surowicy chorych na astmę oskrzelową skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Obecność przeciwciał klasy IgM i IgA skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae oznaczono odczynem immunoenzymatycznym ELISA. Serologiczne markery zakażenia Mycoplasma pneumoniae częściej obserwowano u chorych na astmę oskrzelową (15 proc.) niż w grupie kontrolnej (5,13 proc.). Rozpoznanie zakażenia Mycoplasma pneumoniae jest szczególnie istotne u chorych na astmę oskrzelową. Właściwa antybiotykoterapia eliminuje patogen powodujący nadreaktywność oskrzeli, co pozwala na zmniejszenie dawki kortykosterydów wziewnych. Odczyn immunoenzymatyczny (określający poziom i klasę swoistych przeciwciał) pozwala na szybkie i precyzyjne wykrycie zakażenia mykoplazmowego.

  Streszczenie angielskie: Microorganisms causing respiratory system infections, mainly viruses but also bacteria, among which there are atypical such as Chlamydophila pneumoniae, play a role in etiopathogenesis of bronchial asthma. Mycoplasma pneumoniae is suggested to take part in the initation and the bronchial asthma exacerbation. The aim of the paper was to determine the frequency of occurrence of anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies in serum of patients suffering from bronchial asthma in comparison with the control group of healthy persons. The presence of IgG, IgM and IgA class anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies was assessed by immunoenzymatic assay ELISA. Serologic markers of Mycoplasma pneumoniae infection were more frequently observed in patients with bronchial asthma (15 p.c.) than in the control group (5,13 p.c.). The diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection is especially important in patients with bronchial asthma. The pathogen causing bronchial hyperreactivity is eliminated by the appropriate antibiotic therapy, which allows reducing the dose of inhaled corticosteroids. The immunoenzymatic assay determining the level and class of specific antibodies to find mycoplasmatic infection quickly and precisely.


  145/806

  Tytuł oryginału: Nedokromil sodu - wpływ na zapalenie alergiczne.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium - the influence on allergic inflammation.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.206-213, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną, którą cechuje nadreaktywność oskrzeli objawiająca się klinicznie dobową zmiennością szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i upośledzoną czynnością układu oddechowego. Opisano swoistą rolę komórek tucznych - kluczowych komórek efektowych zapalenia występującego w astmie oskrzelowej. Zgodnie z wytycznymi GINA wziewny nedokromil sodu (NS) jest jednym z leków zalecanych w leczeniu przewlekłej łagodnej astmy. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania mediatorów z komórek tucznych. Ponadto NS blokuje kanały chlorkowe odpowiedzialne za aktywację komórek i tym samym wpływa na komórki zapalne, a w konsekwencji hamuje skurcz oskrzeli, kaszel i swisty. Pozwala też zmniejszyc nasilenie objawów astmy, dobową zmienność PEF, nadreaktywność oskrzeli i poprawić funkcję płuc.

  Streszczenie angielskie: Asthma is an inflammatory disease of airways which is associated with airway hyperresponsiveness clinically manifested by diurnal variations of peak expiratory flow (PEF), impaired lung function and recurrent symptoms. The specific role of mast cells - the key effector cells involved in the inflammation occurring in milder forms of the disease is discussed. According to the GINA guidelines inhaled nedocromil sodium is one of the medications recommended as the preferred choice in the treatment of mild persistent asthma. There is also opinion that nedocromil sodium (NS) plays a role as an early therapeutic intervention. Recent data suggest its efficiency in the controlling the symptoms of a mild asthma. NS has been shown to inhibit the immediate release of mediators from mast cells and sensory nerve activation. NS blocks chloride channels involved in cell activation and in this mechanism it may influence inflammatory cells and consequently inhibit, bronchospasm, cough and wheezing. As it is known, nedocromil sodium can reverse the clinical features of airway inflammation in asthma. It decreases the severity of symptoms, diurnal variation of PEF, bronchial hyper responsiveness as well as improves pulmonary function.


  146/806

  Tytuł oryginału: Meta- and pooled analyses of the effects of glutathione S-transferase M1 polymorphisms and smoking on lung cancer risk.
  Autorzy: Benhamou Simone, Lee Won Jin, Alexandrie Anna-Karin, Boffetta Paolo, Bouchardy Christine, Butkiewicz Dorota, Brockm”ller Jurgen, Clapper Margie L., Daly Ann, Dolzan Vita, Ford Jean, Gaspari Laura, Haugen Aage, Hirvonen Ari, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Ingelman-Sundberg Magnus, Kalina Ivan, Kihara Masahiro, Kremers Pierre, Le Marchand Loic, London Stephanie J., Nazar-Stewart Valle, Onon-Kihara Masako, Rannug Agneta, Romkes Marjorie, Ryberg David, Seidegard Janeric, Shields Peter, Strange Richard C., Stcker Isabelle, To-Figueras Jordi, Brennan Paul, Taioli Emanuela
  Źródło: Carcinogenesis 2002: 23 (8) s.1343-1350, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 312,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Susceptibility to lung cancer may in part be attributable to inter-individual variability in metabolic activation or detopxification of tobacco carcinogens. The glutathione S-transferase M1 (GSTM1) genetic polymorphism has been extensively studied in this context; two recent meta-analyses of case-control studies suggested an association between GSTM1 deletion and lung cancer. At least 15 studies have been published after these overviews. We undertook a new meta-analysis to summarize the results of 43 published case-control studies including 18000 individuals. A slight excess of risk of lung cancer for individuals with the GSTM1 null genotype was found (odds ratio (OR) = 1.17, 95 p.c. confidence interval (CI) 1.07 - 1.27). No evidence of publication bias was found (P = 0.4), however, it is not easy to estimate the extent of such bias and we cannot rule out some degree of publications bias in our rsults. A pooled analysis of the original dsata of about 9500 subjects involved in 21 case-control studies from the international Collaborative Study on genetic Dusceptibility to Environmental Carcinogens (GSEC) data set was performed to assess the role of gsTM1 genotype as a modifier of the effect of smoking on lung cancer risk with adequate power. Analyses revealed no evidence of increased risk of lung cancer among carriers of the GSTM1 null genotype (age-, gender- and center-adjusted OR = 1.08, 95 p.c. CI 0.98 - 1.18) and no evidence of interaction between GSTM1 genotype and either smoking status or cumulative tobacco consumption.


  147/806

  Tytuł oryginału: Narodowy Program Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki POChP.
  Tytuł angielski: National Program of Early Detection and Prevention of COPD.
  Autorzy: Zieliński Jan, Roszkowski-Śliż Kazimierz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.125-129, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  148/806

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznawanie POChP badaniem spirometrycznym u palących papierosy mieszkańców Warszawy.
  Tytuł angielski: Early detection of COPD in population of Warsaw smokers using spirometric screening.
  Autorzy: Bednarek Michał, Pływaczewski Robert, Górecka Dorota, Puścińska Elżbieta, Nowiński Adam, Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: COPD is the fourth leading cause of death in Poland. The disease is diagnosed not early enough. The aim of the study was to establish prevalence of COPD in smokers, inhabitants of Warsaw. Therefore, using local mass media, smokers with at least 10 pack-years history of smoking, over 40 years of age, were invited for a free spirometry. The spirometries were performed during 33 weekends. 3340 subjects (51,8 p.c. M and 48,2 p.c. F) mean age 57 ń 13,2 years were examined. Most of them were current smokers (57,8 p.c.) or ex-smokers (27 p.c.) with a history of 31,9 ń 18,8 packyears, the remaining subjects (15,2 p.c.) declared themselves as a life non-smokers. From all screened 1520 (45,6 p.c.) presented airflow limitation (AL). Following ERS recommendations, AL was classified as mild in 27,7 p.c. moderate in 11,1 p.c. and severe in 6,8 p.c. subjects. One third of examined declared morning cough (36,9 p.c.) or sputum production (34,8 p.c.), or both symptoms (26,7 p.c.). Morning cough (p 0,05) or cough together with sputum production (p 0,01) were related to result of spirometry. Subjects aged ň 40 years with a history of ň packyears had AL diagnosed in 50,1 p.c., in contrast to younger than 40 years and smoking 10 packyears in whom AL was detected in 14,3 p.c. In life nonsmokers AL was diagnosed in 35,9 p.c. the majority of non-smokers were femaled (70 p.c.), 7,5 p.c. declared history of bronchial asthma. The great efficacy of AL detection in targed population (50 p.c.) should be an incentive to perform routine spirometric examination in smokers aged 40 + with a history of 10 + packyears of smoking.


  149/806

  Tytuł oryginału: Wczesne wykrywanie obturacji oskrzeli wśród palaczy papierosów w małych środowiskach.
  Tytuł angielski: Early detection of airflow limitation in smokers in remoted areas.
  Autorzy: Nowiński Adam, Pływaczewski Robert, Kołakowski Jacek, Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.148-154, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Spirometric screning for airflow obstruction in smokers is easy in large cities. However, 38 p.c. of the population of Poland live in vilages. The aim of the study was to assess feasibility of such screning in people attending Sunday mass using parochial church favcilities in small remote communities. Study was performed in a small town and a vilage near Warsaw. Attendance was higher in town (9 p.c. of belivers attending holy mass as compared 5 p.c. in the vilage). However, airflow obstruction was found in 38 p.c. of farmers as compared to 21 p.c. of the town dwellers. In conclusion spirometric screening in small communities performed in the parochial facility on Sunday morning is feasible, easy and fruitful.


  150/806

  Tytuł oryginału: Gruźlica w Polsce na przełomie wieków - rok 2000.
  Tytuł angielski: Tuberculosis in Poland 2000 - in the turn of the centuries.
  Autorzy: Szczuka Ireneusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.155-166, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to evaluate incidence, prevalence and mortality from TB in Poland in 2000 and to examine trends of TB incidence date on tuberculosis cases reported to national TB Register and data of prevalence and mortality from TB were analysed. The paper presents the epidemiological situation of TB in Poland 2000. The year of 2000 was the seventh consecutive year of decline at TB incidence after previous years (1991-1993) of increase. in 2000 there were 1147 newly registered TB cases, of which 1428 were relapses. The incidence was 29,7 per 100000 population, (26,0 were the new cases and 3,7 relapses). Relapses represented 12,4 p.c. of all registered cases. The incidence in 2000 was 5,7 p.c. lower than in 1999, but the rate of decline was smaller than in previous year - 8,4 p.c. Among the total number of newly registered cases there were 6518 cases - 16,9 per 100000 - bacteriologically confirmed, of which 3.713 cases were sputum smear positive. the proportion of bacteriologically confirmed cases was 56,8 p.c. and of sputum smear positive - 33,9 p.c. which is rather low, but similar to previous years. In view of sufficient network of laboratory services this low proportion of bacteriological confirmation of diagnosis may indicate low quality of bacteriological examinations. In 95.5 p.c. of cases the diagnosis was respiratory tuberculosis. Low proportion - 4,5 p.c. - of extrarespiratory tuberculosis, which have continued for many years, may indicate inadequate in diagnosis and registration of this form of disease. The icidence of tuberculosis increases with age, from 1,4 in children up to 62,4 among 65 and older...


  151/806

  Tytuł oryginału: Typ acetylacji izoniazydu (INH) u chorych na gruźlicę leczonych w IGiChP w Warszawie w latach 1990-1997. Analiza wskaźników biologicznej dostępności i acetylacji INH u szybkich i wolnych acetylatorów.
  Tytuł angielski: Type of isonizad (INH) acetylation determined in tuberculosis patients treated in Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw in period 1990-1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.180-192, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The research has dealt with type of acetylation in 237 TB patients treated with standard course of chemotherapy with a dose of 300 mg INH in period 1990-1997 in national research Institute of tuberculosis and Lung disease in warsaw. Blood samples were before (time 0) and 1,3,6 h after drug administration. Plasma concentrations of isoniazid were determined with biological methods. Two indies of acetylation rate - I3 and C6 have been used to determine an acetylation type. Majority of the treated patients (68,8 p.c.) have shown fast type of INH acetylation. After similar dose of isoniazid different profile of absorption and excretion of the drug and significant differences (p 0,010 in INH concentrations, acetylation rate and biovailability between 163 fast and 74 slow acetylators have been observed. In plasma of 38,6 p.c. fast acetylators drug concentration 3h after ingestion of a dose did not achieve the concentration of 1 mcg/ml. In plasma of 29,7 p.c. slow acetylators, concentrations of INH 6h after ingestion were higher than 2 mcg/ml.


  152/806

  Tytuł oryginału: Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2000 r. w porównaniu z 1997 r.
  Tytuł angielski: Frequency of drug resistant tuberculosis in Poland in 2000 in comparison to 1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Jaworski Albert, Kostrzewa Elżbieta, Klatt Magdalena, Świderska Agnieszka, Drozd Irena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.193-202, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prevalence of drug resistance to one drug and multidrug resistance - MDR in different categories of tuberculosis patients is an important information about the susceptibility pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates against antimycobacterial drugs. Poland joined WHO/IUATLD global project on TB drug resistance surveillance, and carried out in 1996/1997 the first prospective survey, simultaneously on primary and acquired drug resistance. This study is repeated in 2000 according to the WHO/IUATLD protocol. The programme covered the whole country. A total of 16 regional centers participated in the co-operative study. 3705 questionnaires and cultures were obtained from patients who excreated TB bacilli during the 12-months from 1 st. january to 31 st. december 2000. Drug resistance tests to INH, RMP, SM, EMB were performed on lowenstein-Jensen medium according to the proportion method or/and Bactec 460 TB system. 3705 TB patients (3037 new and 668 treated cases) bacteriologically confirmed by culture were included in one-year study. Primary resistance to any drug was found in 6,21 p.c. (Cl 5,27 - 6,56) of new cases. 35 patients (1,15 p.c., Cl 0,77 - 1,35) were infected with MDR strains. Acquired resistance to and drug was found in 16,6 p.c. (Cl 5,27 - 6,56), 8,53 p.c. (Cl 6,41 - 9,6) of the patients who excreated MDR strains. We have increased resistance from 3,6 p.c. in 1997 to 6,12 p.c. (p 0,001) in 2000 and MDR from 0,6 p.c. in 1997 to 1,15 p.c. (p 0,001) in 2000 in untreated tuberculosis patients in Poland. The rate of resistance in the group of treated TB patients...


  153/806

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  154/806

  Tytuł oryginału: Wybrane markery zapalenia w krwi obwodowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stelmach Iwona; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Samodzielny Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 159, [1] s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  155/806

  Tytuł oryginału: Występowanie raka płuc u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - analiza obrazu klinicznego.
  Tytuł angielski: Lung cancer in patients with COPD - a clinical analysis.
  Autorzy: Maskey-Warzęchowska Marta, Domagała-Kulawik Joanna, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.769-775, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na raka płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Poszukiwane są czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka płuca u tych chorych. W naszym badaniu analizie poddano parametry czynnościowe układu oddechowego, liczbę wypalonych papierosów, ciśnienia parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej oraz wybrane parametry krwi u 46 chorych na POChP i raka płuca (grupa I) oraz porównano je z parametrami uzyskanymi w grupie 46 losowo wybranych chorych na POChP bez współistniejącego raka (grupa II). Średnia liczba paczkolat oraz odsetek chorych z zaawansowaną postacią POChP były wyższe w grupie I (odpowiednio 55,5 vs 40,0 i 55,8 proc. vs 42,1 proc.). Stężenie fibrynogenu również było znamiennie wyższe w grupie I, poza tym nie znaleziono różnic w badaniach krwi (OB, morfologia krwi obwodowej, gazometria tętnicza). U 63,4 proc. chorych stopień zaawansowania raka określono jako stadium III lub IV. U 15,2 proc. chorych z grupy I odstąpiono od diagnostyki raka ze względu na ciężki stan ogólny i małą wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Wnioski: wspólistnienie POChP może stanowić znaczne ograniczenie w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Chorzy na POChP wymagają oceny pod względem współistnienia raka płuca.

  Streszczenie angielskie: Recently, increased lung cancer morbidity among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has been observed. There have been efforts to determine the risk factors for lung cancer in these patients. In our study we analyzed smoking history, pulmonary function tests, arterial blood gases and selected laaboratory investigations in a group of 46 patients with COPD and primary lung cancer (group I) and compared them to results obtained from 46 randomly selected patients with COPD without lung cancer (group II). The mean number of pack years was higher in group I (55,5 vs 40,0, p 0.05) and so was the number of patients with severe COPD (55,8 p.c. vs 42,1 p.c.). We found no differences in ESR, blood count and arterial blood gases, the level of fibrinogen was significantly higher in group I. In 63.4 p.c. of the patients lung cancer at stage III and IV was diagnosed. In 15.2 p.c. of the patients pathological diagnosis was not estabilished due to severe general condition and low FEV1. We conclude that coexistence of COPD may be a serious obstacle in the diagnosis and treatment of primary lung cancer. Patients with COPD require evaluation for coexistence of lung cancer.


  156/806

  Tytuł oryginału: Zawał serca w ciąży powikłany obrzękiem płuc.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction during pregnancy complicated with pulmonary oedema.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Polewczyk Anna, Niedziela Justyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.777-783, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zawał serca w czasie ciąży występuje rzadko i związany jest z dużą śmiertelnością matek i płodów. Przedstawiono przypadek 41-letniej wieloródkki, z licznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, która przebyła zawał serca w ostatnim tygodniu przed porodem. Zawał serca powikłany był obrzękiem płuc w 3 dobie po porodzie. W wykonanej koronarografii uwidoczniono prawidłowe naczynia wieńcowe. W etiologii zawału uwzględniano kurcz naczynia i zakrzepicę tętnicy wieńcowej oraz zmiany miażdżycowe "nieme" angiograficznie.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction, a rare peripartum event, is accompanied by significant maternal and fetal mortality. We report a 41-year-old woman who developed an acute myocardial infarction during the third trimestr of pregnancy, the case of infarction was complicated with pulmonary oedema on the 3th day after delivery. Coronary angiography was performed 7 weeks post partum aand no coronary lesions were detected. Therapeutic options in such condition are discussed and review of relevant literature is presented.


  157/806

  Tytuł oryginału: Hipoksyjne nadciśnienie płucne.
  Tytuł angielski: Hipoxic pulmonary hypertension.
  Autorzy: Hawryłkiewicz Iwona
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.239-242, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  158/806

  Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
  Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
  Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  159/806

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  160/806

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w wysiękach opłucnowych pochodzenia nowotworowego i gruźliczego - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) in neoplastic and tuberculosis pleural effusions - preliminary results.
  Autorzy: Jankowska Renata, Porębska Irena, Dyła Tomasz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.258-264, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is an essential process for tumor progression and VEGF is thought to be a critical factor for this process. VEGF is also known as a strong capillary permeability inducer, what can be important for pleural effusion development. The aim of the study was the comparative analysis of VEGF concentration in pleural effusions collected from 31 patients with various type of cancer, 8 patients with tuberculosis, 5 patients with transudates. Additionally VEGF concentrations in 11 serum specimens from patients with neoplastic disease was evaluated. VEGF concentrations was determined using a sandwich enzyme-linked immunoadsorbent assay. The VEGF level in pleural transudates as well as tuberculous effusions was significantly lower than in malignant fluid. The were no differences in VEGF level in malignant pleural fluid of different origin. The correlation between VEGF concentrations in malignant pleural fluid and sera of individual patients was not found. Our results indicate that VEGF might play an important role in accumulation of pleural fluid especially that of malignant origin. VEGF level in pleural fluid differs significantly from cancer to bening group of patients what can be important for differential diagnosis of plural effusions origin.


  161/806

  Tytuł oryginału: Rola brachyterapii o wysokiej dawce (HDR) w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The role of hight dose rate (HDR) brachytherapy in advanced non small cell lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.265-277, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the influence of brachytherapy on the prognosis in advanced NSCLC, elaboration of clinical criteria useful in patients qualification to brachytherapy and the radiation method optimization. Between January 1994 and June 1998, 325 patients with symptomatic inoperable endobronchial obstructing lung cancer received brachytherapy alone or combined with external beam irradiation with palliative or radical intent. Patients were given 1 to 4 temporary Ir - 192 endobronchial implants at the site of obstruction. Implant doses ranged from 6 to 12 Gy specified at a radius of 1 cm from the centre of the source. Total implant doses ranged from 6 to 24 Gy. Depending on radical or palliative intens extermal beam irradiation doses ranged from 20 to 60 Gy. The results were compared with results achieved in control group (N = 191) treated exclusively with external beam irradiation. Patients who received combined treatment revealed higher frequency of release or disappearance of hemoptysis, dyspnoea and atelectasis. Also the duration of clinical remission was significantly longer with combined treatment. In the group treated with radical intent higher percentage of patients with total tumor regression in both endoscopic and radiologic view was observed after tele - and brachytherapy compared with teleradiotherapy alone (respectively 29,8 p.c. and 19,4 p.c.). The group treated with palliative intent brachytherapy alone provided response rates comparable to those achieved with external beam irradiation alone or tele and brachytherapy...


  162/806

  Tytuł oryginału: Wartość stężenia neuronoswoistej enolazy (NSE) w surowicy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w prognozowaniu wyników leczenia cytostatycznego.
  Tytuł angielski: Neuron-specific enolase (NSE) serum level as a prognostic factor in non small cell lung cancer.
  Autorzy: Zych Jacek, Szturmowicz Monika, Sakowicz Anna, Słodkowska Janina, Załęska Monika, Radzikowska Elżbieta, Załęska Jolanta, Jodkiewicz Zbigniew, Rowińska-Zakrzewska Ewa
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.278-283, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to significance of elevated NSE serum level in NSCLC patients for tumor response to chemotherapy and for survival. The NSE serum level above 12,5 mg/l was regarded as elevated serum level of NSE in 71 of 146 patients (48,6 p.c.) at the time of diagnosis of inoperable non-small cell lung cancer, independently to age, sex, performance status and histological type of cancer. All patients were treated using cisplatin nased combination chemotherapy. 44 patients were treated with cisplatin/etoposide (group PE), 37 with cisplatin/vinblaastine (group PV), 20 with cisplatin/vinorelbine (group PN) and 58 with cisplatin/etoposide/vinblastine (group PEV) combination. In 26,7 p.c. partial response and in another 21,2 p.x. minimal regression were found after chemotherapy. Partial response was observed in 38 p.c. patients with elevated NSE serum but only in 16 p.c. patients with normal NSE serum level and difference was significant (p = 0,0152). Median survival time was 8,5 months for the whole group with no difference according to serum level of NSE. One-yera srvival rate was 29 p.c. and 9 patients survived 24 months or more. We conclude that although the tumor in patients with elevated NSE serum levels regress more frequently than in others it does not influence their survival.


  163/806

  Tytuł oryginału: Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłą Wanga w diagnostyce zmian obwodowych w płucach.
  Tytuł angielski: Transbronchial needle aspiration biopsy in the diagnosis of peripheral lung lesions.
  Autorzy: Cieślicki Jan, Ziora Dariusz, Kozielski Jerzy, Niepsuj Grzegorz, Jastrzębski Dariusz, Krzywiecki Andrzej, Oklek Kazimierz, Kolczyński Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.284-289, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 1996-2000 in 55 patients (16 females, 39 males) admitted to Department Phtisiopneumonology in Zabrze because of peripheral lung lesions (diameter 2,5 - 9,5 cm mean 4,5 cm). The transbronchial aspiration needle biopsy (TANB) was performed as diagnostic procedure during fiberoptic bronchoscopy. Subjects classified to TANB showed on pathologic changes in the bronchial tree during fiberoptic bronchoscopy. In all subjects the TANB was performed using special Wang's needles and always under fluoroscopy supervision. Based on pathologic examination of specimens obtained by Wang's needle the diagnosis was established in 29 (52,7 p.c.) cases. The most frequent diagnosis was non small cell carcinoma - in 22 (40 p.c.) of examined patients. The small cell carcinoma was confirmed only in 1 patient. In 3 (5,5 p.c.) patients tuberculosis was diagnosed. TANB was good tolerated by almost all patients, only in 1 patient small pneumonothorax was recorded and in 6 cases small bleeding occurred. We conclude that transbronchial aspiration needle biopsy is safe and efficient method in diagnosis or peripheral lung tumors.


  164/806

  Tytuł oryginału: Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na sarkoidozę - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Concentration of nitric oxide in exhaled air in patients with sarcoidosis - pilot study.
  Autorzy: Ziora Dariusz, Polońska Anna, Kałuska Katarzyna, Rozentryt Piotr, Trzeciak Przemysław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.290-295, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exhaled nitric oxide (eNO) concentration measurement may allow for noninvasive estimation of severity of airways inflammation in asthma and other airways diseases. The purpose of this study was to evaluate usefulness of eNO concentration measurements in patients with pulmonary sarcoidosis. Study group consisted of 22 patients with sarcaidosis (8 women, 14 men aged 26-46). They included 11 patients with radiographically stage I and II and 11 patients with stage III of disease. Sixteen patients had active pulmonary sarcoidosis and 6 had nonactive disease. Ten patients had indications for treatment, 12 patients had not any. Exhaled NO was measured by means of SIEVERS 280 Nitric Oxide Analyser (USA). There was no significant difference in mean eNO concentration in study group (6,91 ń 0,60 ppb) and in normal control (5,2 ń 0,73 ppb, p = 0,10). Exhaled NO concentration was similar in patients with sarcoidosis stage I and II (7,5 ń 1,08 ppb) and in patients with stage III disease (6,2 ń 0,51 ppb, p=0,27). We failed to found significant difference in eNO concentration between patients with active (6,7 ń 0,71 ppb) and nonactive sarcoidosis (7,5 ń 1,1 ppb; p=0,57). Neither did eNO concentration differ between patients with and without indications for therapy (5,77 ń 0,50 ppb vs.7,8 ń 0,95 ppb; p=0,08). In conclusion our pilot study results indicate that measurement of eNO concentrations may be of little value in patients with sarcoidosis.


  165/806

  Tytuł oryginału: Wartości progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich (9-18 kHz) u chorych na gruźlicę płuc leczonych skojarzeniem streptomycyny, izoniazydu, ryfampicyny, pyrazinamidu.
  Tytuł angielski: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) in patients suffering from the pulmonary tuberculosis treated with the combination of SM, INH, RFM, PZA.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kieda-Szurkowska Jolanta, Paluch Jarosław, Bielecki Ireneusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.296-304, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) at patients suffering from the active pulmonary tuberculosis treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). There were audiologically examined 13 patients (the average age 41,2) suffering from the active pulmonary tuberculosis and treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). In 13 tuberculosis patients the full range of audiometric tests and measurements including: the pure tone audiometry, acoustic impedance and the extended high frequency range threshold audiometry (9 - 18 kHz) have applied before starting the treatment with SM, INH, RMP aand PZA and in the two months later - after its completion. The reference group waas composed of 10 audiologically healthy individuals (the average age 40,2). A significant hearing loss with respect to air conduction within the extended range of high frequencies (9 - 17 kHz) was stated. Tha said hearing pathology can be diagnosed at earlier by the use of the extended high frequency range audiometry than through applying methods of conventional audiometry.


  166/806

  Tytuł oryginału: Organizujące się zapalenie płuc - problem diagnostyczny i leczniczy.
  Tytuł angielski: Organizing pneumonia - diagnostic and therapeutic problem.
  Autorzy: Nowiński Adam, Burakowska Barbara, Bestry Iwona, Langfort Renata, Górecka Dorota
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.305-311, [2] s. tabl., il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Organizing pneumonia (OP) is a well histopatologically defined disease, which can be induced by many factors - infections, drugs, connective tissue diseases etc. In many cases a rapidly progressive course is observed with clinical picture of pneumonia. We report a case of organizing pneumonia with an acute onset and rapid deterioration in 58-year-old women. After unsuccessful treatment with antibiotics, prompt biopsy of the lung (videothoracoscopy) helped to establish the diagnosis. A rapid improvement after corticoid therapy was observed. Low dose corticoid treatment is continued. Patients remains well 20 months after onset of symptoms.


  167/806

  Tytuł oryginału: Pierwotna niewydolność rzęskowa - zespół Kartagenera u płodnego mężczyzny.
  Tytuł angielski: Primary ciliary dyskinesia - Kartagener's syndrome in fertile male.
  Autorzy: Nowiński Adam, Hawryłkiewicz Iwona, Sulikowska-Rowińska Anna, Górecka Dorota
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.312-317, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare genetic disease, in which a number of human organs are involved: upper and lower respiratory tract, spermatoza in males and fallopian tube in females. In minority of cases PCD presents as Kartagener's syndrome (KS) : sinusitis, bronchiectasis and inversion of internal organs. We report a case of Kartagener's syndrome in 43-year-old fertile male. After clinical and radiologuical examination and biposy of the bronchial mucosa diagnosis of KS was established. The problem of fertility in KS males is discussed.


  168/806

  Tytuł oryginału: Ilościowa ocena angiogenezy raka płuca i jej wartość prognostyczna, we współczesnych badaniach klinicznych.
  Tytuł angielski: The quantitative estimation of angiogenesis in lung carcinoma and its prognostic significance in the present clinical studies.
  Autorzy: Słodkowska Janina
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.318-325, [2] s. tabl., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  169/806

  Tytuł oryginału: Stłuczenie płuca jako problem diagnostyczno-leczniczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems of lung contusion.
  Autorzy: Rokicki Wojciech, Rokicki Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.837-843, bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  170/806

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA Pnuemocystis carinii i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności.
  Tytuł angielski: Occurrence of Pneumocystis carinii DNA nad anti-Pneumocystis antibodies in sera of infantsat the age of humoral response natural degradation.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Matysiak Ewa
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.287-292, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The polymerase chain reaction (PCR) and indirect immunofluorescent test (IF) were used for examination of serum samples obtaine from infants iwth respiratory tract infections. Sixty (11,9 p.c.) out of the 503 examined infant samples were positive for anti-P. carinii IgM and 354 (70,4 p.c.) contained anti-Pneumocystis IgG. P. carinii DNA was found in 6 (6.7 p.c.) sera from 90 of infected infants. Five out these 6 samples were for anti-Pneumocystis antibodies positive; 4 contained both IgG and IgM classes and one had only IgG. The sixth sample had neither IgG nor IgM, despite of P. carinii DNA presence. The results of the studies indicated that for diagnosis Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in infants on serum specimens detection of antiobdies by IF test is of greater value than Pneumocystis DNA amplification by PCR method.


  171/806

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc - wskazania i skuteczność.
  Autorzy: Działak Piotr, Jedrys-Gałka Jolanta, Ochmański Władysław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.76-79, bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  172/806

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa jako zapalenie.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma as an inflammation.
  Autorzy: Jahnz-Różyk Karina
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.23-26, il., bibliogr. 33 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  173/806

  Tytuł oryginału: Astma jako nieodwracalne uszkodzenie.
  Tytuł angielski: Asthma as an irreversible damage to the airways.
  Autorzy: Liebhart Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.27-30, bibliogr. 42 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  174/806

  Tytuł oryginału: Jak ocenić stopień kontroli astmy?
  Tytuł angielski: How to assess asthma control?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.31-33, bibliogr. 13 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  175/806

  Tytuł oryginału: Leczenie objawowe a przeciwzapalne astmy.
  Tytuł angielski: Symptomatic and antiinflammatory treatment in asthma.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.34-35 - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  176/806

  Tytuł oryginału: Do glikokortykosteroidów wziewnych, w terapii łączonej astmy należy dodać: Pro I: á-2 agonistę o przedłużonym działaniu.
  Tytuł angielski: In the therapy of asthma it is reasonable to supplement inhaled glucocorticosteroids with: Pro I: long acting á-2 agonist.
  Autorzy: Sładek Krzysztof
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.57-59, bibliogr. 20 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  177/806

  Tytuł oryginału: Do glikokortykosteroidów wziewnych w terapii łączonej astmy należy dodać: Pro II: lek antyleukotrienowy.
  Tytuł angielski: In the therapy of asthma it is reasonable to supplement inhaled glucocorticosteroids with: Pro II: antileukotriens.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.60-63, bibliogr. 26 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono współczesne poglądy na stosowanie leków przeciwzapalnych w leczeniu astmy. Szczególny nacisk położono na korzystne działanie sterydów wziewnych i leków antyleukotrienowych. Sterydy wziewne poprawiają FEV1, zmniejszają nadreaktywność oskrzeli, zapobiegają zaostrzeniom astmy, poprawiają jakość życia chorych i zmniejszają koszty leczenia. Niestety sterydy wziewne ani systemowe nie hamują wytwarzania leukotrienów pod wpływem alergenów u chorych na astmę, u części chorych wywołują też objawy niepożądane. Poszukując bezpiecznego leczenia pacjenci powinni skierować swoją uwagę na nową grupę leków blokujących receptory leukotrienowe. Leki antyleukotrienowe (montelukast i zafirlukast) blokują receptory dla leukotrienów C4, D4 i E4 i zapobiegają skurczowi mięśni gładkich oskrzeli, duszności prowokowanej czynnikami swoistymi i nieswoistymi, zapobiegają zaostrzeniom astmy, poprawiają jakość życia chorych a dodane do sterydów wziewnych pozwalają na istotne ograniczenie ich dawki przy zachowanej dobrej kontroli astmy. Ostatnio zwrócono uwagę na zmniejszenie nasilenia zapalenia alergicznego i hamowanie zjawiska remodelingu dróg oddechowych przez leki antyleukotrienowe. Leki antyleukotrienowe mogą być stosowane już od 2 roku życia, a najnowsze badania wskazują na ich skuteczność i bezpieczeństwo u niemowlaków od 6 m-ca życia. Dodatkowo ta grupa leków jest także skuteczna w leczeniu chorób często współistniejących z astmą oskrzelową jak alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry.


  178/806

  Tytuł oryginału: Historia naturalna POChP - czy można ją zmienić?
  Tytuł angielski: Could we influence the natural history of COPD?
  Autorzy: Pierzchała Władysław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.81-84, bibliogr. 12 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  179/806

  Tytuł oryginału: POChP a astma - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: COPD and asthma - similarities and differences.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.85-90, bibliogr. 38 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  180/806

  Tytuł oryginału: Leki rozkurczające - czy warto stosować w POChP?
  Tytuł angielski: Bronchodilators in COPD treatment?
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.91-95, tab., bibliogr. 37 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  181/806

  Tytuł oryginału: Możliwości leczenia przeciwzapalnego w POChP.
  Tytuł angielski: Possibilities of antiinflammatory treatment in COPD.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.96-100, il., tab., bibliogr. 26 - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  182/806

  Tytuł oryginału: Olejki eteryczne w preparacie Alpa Francowka.
  Tytuł angielski: Essential oils in Alpa Francovka.
  Autorzy: Galanty Agnieszka, Janeczko Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.537-540, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pulmonologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Herbal remedies have been used for ages. Among these drugs one of the most popular are essential oils, especially their alcoholic solutions such as Amol, Melisana Klosterfrau, Bittner's Pervivo and Alpa. This latterproduct is a mixture of essential oils: clove oil, eucalyptus oil, anise oil, thyme oil, lavender oil, rosemary oil, dwarf mountain pine oil, cinnamon oil, cubeb iol, as well as individual constituents, such as menthol, isoborneol acetate, linalol, nerol and terpineol acetate. Alpa is used in the treatment of muscle pains, headaches, respiratory tract infections, and also to regulate digestion.


  183/806

  Tytuł oryginału: Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Szczuka Ireneusz (red.), Banasiewicz Barbara (red.), Górska Janina (red.), Białek Żanna (red.).
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IGiChP 2002, [2], 24, [114] s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  184/806

  Tytuł oryginału: Wpływ płucnej niewydolności oddychania na czynność autonomicznego układu nerwowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: The influence of respiratory insufficiency on autonomic nervous system function in infants.
  Autorzy: Gumprecht Kamila, Sieroń-Rokicka Bogusława, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.373-381, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu umiarkowanej niewydolności oddychania, nie wymagającej mechanicznej wentylacji, na aktywność sercowo-naczyniową autonomicznego układu nerwowego oraz wzajemnych zależności tej aktywności między układem współczulnym i przywspółczulnym niemowląt. Posłużono się analizą widmową zmienności rytmu serca (HRV) w zakresie niskich (LF: 0,05 - 0,2 Hz) częstotliwości przy użyciu systemu MEDEA HRV. Częstotliwości te są uznanymi wskaźnikami modulacji węzła zatokowo-przedsionkowego odpowiednio przez układy współczulny i przywspółczulny. Stosunek mocy widma w zakresie składowych LF i HF (LF/HF) przedstawia wzajemną relację aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego, natomiast całkowita moc widma HRV jest wskaźnikiem aktywności całego układu wegetatywnego. Badaniami objęto 44 niemowląt, w tym 29 z niewydolnością oddychania, u których badania wykonano dwukrotnie, w okresie zaburzeń oddychania i po wyleczeniu (40 - 64 dzień od pierwszego badania) oraz 15 zdrowych niemowląt (grupa kontrolna) badanych jednokrotnie. Wskazano, że niewydolność oddychania zwiększa istotnie aktywność sercowo-naczyniową układu przywspółczulnego, a tym samym zwiększa aktywność układu autonomicznego. Stwierdzono ponadto, że niewydolność oddychania zmienia wzajemną zależność aktywności sercowo-naczyniowej układów współczulnego i przywspółczulnego, a po ustąpieniu niewydolności oddychania zaburzenia aktywności tych układów ulegają normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of the respiratory insufficiency in infants treated conservatively or with the use of mechanical lung ventilation, on cardiovascular activity of the autonomic nervous system and interdependence of the sympathic and parasympathic system in infants. The vascular autonomic nervous system functions were estimated by the power spectrum analysis of the heart rate variability (PS/HRV) using MEDEA HRV system. HRV spectrum analysis was limited to low (LF: 0.05 - 0.2 Hz) and high (HF: 0.2 - 0.6 Hz) frequency components, which were indicators of the sinoatrial node modulation by sympathic (LF) or parasympathic (HF) nervous system. LE/HF ratio presents the independence of the sympathic and parasympathic nervous system activity, and the total power spectrum of the HRV is the whole vegetative system activity index. The medical research was carried out in 44 infants. They included 29 infants with respiratory insufficiency conservatively treated in intensive care unit and 15 healthy control subject. All infants with respiratory insufficiency were examined twice: during respiratory insufficiency and after recovery (40 - 64 days from first examination). Healthy infants were examined only once. According to the HRV parameters analysis it was proved that in infants respiratory insufficiency has significant influence on the increased cardiovascular activity of the parasympathic system, and increased cardiovascular activity of the autonomic nervouus system. Respiratory insufficiency significantly changes relationship between cardiovascular activity of the sympathic and parasympathic nervous system...


  185/806

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy.
  Tytuł angielski: Pre-operative analysis of vital lung capacity in female patients with flattened thyrotoxicosis.
  Autorzy: Podwińska Ewa, Knapik Piotr, Bednarski Piotr K., Wiklińska Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.411-415, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewyrównana nadczynność tarczycy prowadzi m.in. do poczucia duszności i zmniejszenia pojemności życiowej płuc. Skuteczne leczenie tyreotoksykozy zapewnia ustąpienie powyższych dolegliwości i szybką normalizacje parametrow wentylacyjnych. Celem pracy jest ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy oraz porównanie wartości tego parametru u chorych z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy, wolem guzkowym obojętnym i schorzeniami pozatarczycowymi. badania przeprowadzono u 300 losowo wybranych kobiet (ASA I, II) w wieku 18-47 lat, operowanych planowo z powodu wola guzkowego obojętnego, nadczynnego w stadium eutyreozy i schorzeń pozatarczycowych. pojemność życiową płuc (VC) analizowano w wartościach bezwzględnych oraz po dokonaniu konwersji do wartości procentowych wielkości należnych. Analiza statystyczna wykazała, że chore w poszczególnych grupach nie różniły się wiekiem, masą ciała, a także przynależnością do poszczególnych kategorii według skali ASA. pojemność życiowa i wartość procentowa wielkości należnej VC były nieznamiennie różne we wszystkich grupach. Jak stwierdzono, pojemność życiowa płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy nie różni sie istotnie od pojemności życiowej płuc u kobiet, zarówno z wolem guzkowym obojętnym, jak i ze schorzeniami pozatarczycowymi.

  Streszczenie angielskie: Unbalanced hyperthyroidism leads to the feeling of dyspnea and to the decrease of vital lung capacity. efficacious treatment of thyrotoxicosis relieves mentioned disorders and brings normalization of ventilation parameters. The main issue of this research was analysis of vital lung capacity in female patients with properly treated hyperthyroidism and comparison of values of thse parameters among patients with balanced thyrotoxicosis, non-toxic goitre and with non-thyroid disorders. Research was conducted on 300 randomized female-patients (ASA I, II), aged 18 to 47 with surgically treated hyperthyroidism, non-toxic goitre or non-thyroid disorders. Vital lung capacity (VLC) was analyzed as absolute values and as a percent of predicted values. Statistical analysis revealed that patients in soecified groups did not differ in age, weight and frequence of belonging to both ASA categories. ital lung capacity and percent of predicted values were not significantly different in all groups. vital lung capacity of female-patients with balanced hyperthyroidism did not differ significantly from vital lung capacity of patients with non-toxic goitre and non-thyroid disorders.


  186/806

  Tytuł oryginału: Papilomavirusines infekcijos paplitimas tarp ligoniu, serganciu gerklu papilomatoze, ir kai kuriu rizikos veiksniu itaka papilomavirusu persistavimui virsutiniuose kvepavimo takuose.
  Tytuł angielski: Prevalence of human papillomavirus infection among patients with laryngeal papillomatosis and the influence of some risk factors on the persistence of papillomaviruses in the upper respiratory tract.
  Autorzy: Velyvyte Daiva, Laiskonis Alvydas, Uloza Virgilijus, Goździcka-Józefiak Anna
  Źródło: Medicina 2002: 38 (5) s.499-504, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,016

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Infection with high-risk human papillomaviruses is a significant risk factor of various benign and malignant human lesions in the upper respiratory tract, skin and the genital tract. The identification of particular human papillomaviruses types is important fir identifying patients with premalignant lesions who are at risk of progression to malignancy. Our aim was to establish the prevalence of human papillomaviruses infection in the upper respiratory tract of patients with laryngeal papillomatosis, to identify viral types, to evaluate the relationship between some risk factors and persistence of human papillomviruses in the upper respiratory tract and to determine the pattern of human papilomaviruses infection. Material and methods. The gorup fo 36 patients with laryngeal papillomatosis and control group of 108 persons without any complains of respiratory system was examined. Epidemiologic characteristics and objective data were analyzed and routine laryngological examination was performed. Pharyngeal swabs of all persons and laryngeal biopsies of 17 patients were taken and analyzed for the presence fo human papillomaviruses DNA. Viral typing using the polymerase chain reaction was performed. Results. Human papillomaviruses DNA was detected in all except one case of laryngeal papillomatosis; then only 23.15 p.c. of persons without complaints of respiratory system were found human papillomaviruses positive. Human papillomaviruses 6, 11 types were predominant (in 88.9 p.c. of patients adn 19.4 p.c. of persons from control gorup). High-risk human papillomaviruses were detected in 52.78 p.c. of laryngeal papillomatosis cases and in 9.26e p.c. of control cases. Risk factors were noted statistically significantly more often in human papillomaviruses positive cases...


  187/806

  Tytuł oryginału: Płucno-stawowa postać sarkoidozy z wikłającym jej przebieg obrzękiem chłonnym kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Lung-articular sarcoidosis with complicating its course lower limbs lymphoedema.
  Autorzy: Kopeć Bronisław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.54-59, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor opisał przypadek sarkoidozy płuc i stawów z objawami zastoju w krążeniu chłonki. Do wysunięcia podejrzenia i ostatecznego rozpoznania przyczyniła się, oprócz podawanej w wywiadzie kamicy dróg moczowych, związana z diagnostyką obrzęków chłonnych kończyn dolnych konieczność wykluczenia zmian zapalnych bądź rozrostowych w śródpiersiu. Wykonany radiogram klatki piersiowej potwierdził obecność zmian, odpowiadających II stadium sarkoidozy płuc. Stosowany od pierwszego dnia diklofenak nie pomógł nasileniu ogólnych i miejscowych objawów, w tym również pojawieniu się obrzęków chłonnych kończyn dolnych. Wyraźną poprawę stanu ogólnego oraz zmniejszenie bólu stawów skokowych stwierdzono w trakcie leczenia współistniejącego zapalenia dróg moczowych doksycykliną i preparatem Biseptol. Na podstawie powyższych spostrzeżeń, już po ustaleniu rozpoznania, zastosowano Klacid wraz z metronidazolem. Uzyskane na przestrzeni trzech dni cofnięcie się ogólnych objawów, zmian zapalnych w stawach skokowych i towarzyszących im obrzęków chłonnych stóp oraz podudzi, posłużyło autorowi za podstawę do podejrzewania etiologii bakteryjnej omawianego przypadku sarkoidozy.

  Streszczenie angielskie: There was a case described by the author concerning lung and articular sarcoidosis with symptoms of lymph circulation congestion. The necessity to exclude inflammatory or growth changes in mediastinum, connected with the lower limbs lymphoedema diagnosis, contributed to the preliminary and final diagnosis (apart from the already known information about urinary tract lithiasis). The changes related to the second stage of sarcoidosis were confirmed by the chest radiography. Diclofenac, had been administered since the first day, but did not prevent the general and topical symptoms exacerbation, including also lower limbs lymphoedema appearance. The significant general condition improvement as well as ankle joint pain reduction was certified during coexisting urinary tract inflammation treatment with the Doxycyclin and Biseptol. Relying on the above findings, after the proper diagnosis, Klacid together with Metronidazol were introduced. The regression of the main symptoms (inflammation changes in ankle joint together with feet and shin lymphoedema) within the space of the three days served the authors as a base to the suspicion of the bacterial etiology of the discussed sarcoidosis case.


  188/806

  Tytuł oryginału: Choroby śródmiąższowe płuc - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Interstitial lung diseases - diagnostic problems.
  Autorzy: Gołecki Marcin
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.681-685, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  189/806

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntetycznym.
  Tytuł angielski: Valuation of chosen parameters of the respiratory mechanics of newborns with the respiratory distress syndrome after the synthetic surfactant treatment.
  Autorzy: Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania (Vt, MV, Cdyn, RR, MAP, Raw mean, PEF) po zastosowaniu surfaktantu syntetycznego. Metody: Grupę badaną stanowiło 30 noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychnia leczonych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu. Parametry mechaniki oddychania oceniono dla oddechów sponatnicznych przed podaniem oraz w godzinę i 12 godzin po podaniu surfaktantu syntetycznego. Wyniki: Obserowowano poprawę parametrów mechaniki oddychania po podaniu surfaktantu syntetycznego. Zmiany parametrów mechaniki oddychania były zależne od wieku płodowego noworodków. Po 12 godzinach od podania surfaktantu w grupie noworodków o wieku płodowym 31-35 t.c. uzyskano istotną poprawę wartości Vt, Cdyn, MAP, Raw mean i PEF, w grupie noworodków o wieku płodowym 29-30 t.c. uzyskano istotną poprawę wartości MAP, Cdyn i PEF, a w grupie noworodków o wieku płodowym 24-27 t.c. uzyskano istotną poprawę jedynie wartości Cdyn i PEF. Wnioski: Zastosowanie surfaktantu syntetycznego daje poprawę parametrów mechaniki oddychania u noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychania. Poprawa parametrów mechaniki oddychania jest najsilniej wyrażona dla noworodków o najwyższym wieku płodowym a najsłabiej dla noworodków o najniższym wieku płodowym.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Valuation of the chosen parameters of respiratory mechanics (Vt, MV, Cdyn, C20/Cdyn MAP, Raw meaan, PEF) after application of synthetic surfactant. Methods: The study consisted of 30 newborns with respiratory distress syndrome treated in Neonatal Clinic of Medical Academy in Wrocław. Parameters of respiratory mechanics were measured for spontaneous breathing before application, 1 hour and 12 hours after application of synthetic surfactant. Results: The improvement of respiratory mechanics parameters was observed after synthesic surfactant application. Changes of respiratory mechanics parameters depended on gestational age of newborns. 12 hours after application of surfactant in group of newborns with gestational age of 31-35 weeks of gestation, substantial improvement of Vt, Cdyn, MAP, Raw mean and PEF values were obtained, in group of newborns with gestational age of 29-30 weeks of gestation, substantinal improvement of MAP, Cdyn and PEF was received; in group of newborns with gestational age of 24-27 weeks, only the significant improvements of Cdyn and PEF were obtained. Conclusion: Application of synthetic surfactant gives significant improvement of respiratory mechanics parameters in newborns with respiratory distress syndrome. The improvement of respiratory mechanics parameters in the best in newborns with the highest gestational age and the weakest in newborns with the lowest gestational age.


  190/806

  Tytuł oryginału: Przewlekła choroba płuc noworodków - patogeneza i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Chronic lung disease of newborns - pathogenesis and prevention.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.81-86, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie aktualnych poglądów na patogenezę przewlekłej choroby płuc noworodków oraz metod jej zapobiegania. Przewlekła choroba płuc (CLD) stanowi poważny problem w neonatologii. Częstość jej występowania wzrosła znacząco w latach , co związane jest ze wzrostem przeżywalności bardzo niedojrzałych wcześniaków o masie ciała poniżej 1000 g. Patogeneza tej jednostki chorobowej nie jest jeszcze dokładnie poznana, ale wiadomo, iż podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój CLD jest niedojrzałość. Rozwija sie ona głównie u noworodków urodzonych przed końcem 28 tygodnia ciąży oraz o masie urodzeniowej 1000 g. Ważną rolę odgrywa również przewlekły stan zapalny, który rozwija się jako konsekwencja zakażenia bądź też w wyniku stosowania wentylacji mechanicznej czy tlenoterapii. W zapobieganiu rozwojowi CLD najważniejszą rolę odgrywa zapobieganie wcześniactwu oraz prewencja infekcji w okresie pre- i postnatalnym. Prowadzone są również badania nad nowymi technikami wentylacji oraz nad zastosowaniem antyoksydantów w zapobieganiu CLD.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article was to present current opinions about the pathogenesis of chronic lung diseasee and methods of its prevention. Chronic lung disease (CLD) is a very important disease of newnorns, the incidence of which has increased markedly in the last years, as a consequence of the augmented survival of very immature, preterm infants. Pathogenesis of this disease is not completely known, but it is recognized that the main factor influencing its development is immaturity. It develops mainly in infants born before the end of the 28th week of gestation and with birth weight 1000 g. Chronic inflammation, resulting from infection, mechanical ventilation or oxygen therapy also plays as important role in the development of CLD. Avoidance of preterm delivers and infections seem to be most important in preventing CLD. There are also some works on new ventilation techniques and use of antioxydations in prevention of CLD.


  191/806

  Tytuł oryginału: Odma opłucnowa samoistna jako powikłanie zespołu aspiracji smółki - prezentacja przypadków.
  Tytuł angielski: Meconium aspiration syndrom as the cause of spontaneous pneumothorax of the newborn.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.94-96, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Odma opłucnowa u noworodków występuje dość rzdko. Rozmiary odmy i nasilenie objawów klinicznych mogą być różnego stopnia. W pracy przedstawiono przypadki odmy opłucnowej samoistnej, które wystąpiły u noworodków z zespołem aspiracji smółki o łagodnym przebiegu. W obrazie klinicznym obserowano zaburzenia oddychania pod postacią tachypnoe, którym towarzyszyła sinica, osłuchowo osłabienie szmeru pęcherzykowego, przy utrzymujących sie w granicach normy parametrach gazometrycznych. W obrazie radiologicznym stwierdzono płaszcz odmowy wokół płuca, z przemieszczeniem śródpiersia w stronę przeciwną, oraz zmiany niedodmowo-zapalne. W obu przypadkach noworodki otrzymały antybiotykoterapię i tlenoterapię bierną, nie wymagały natomiast leczenia poprzez wsparcie oddechu.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous pneumothorax occurs seldom in the newborn. Its size and intensification of clinical symptoms may be different. This work presents cases of spontaneous pneumothorax, which occurred in the newborn with aspiration of mild course medonium. In the clinical picture one can see dyspnea in the from of tachypnea followed by cyanosis and auscultatory weakness of vesicular murmur with gasometric parameters within normal range. In the X-ray picture one can notice emphysema's pallium round the lung with dislocation of mediastinum in the opposite direction and atelectatic inflammatory changes. In both cases the newborn were treated with antibiotics and passive oxygen therapy but they did not need and support of respiration.


  192/806

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wczesna interwencja w masywnej zatorowości płucnej. Wytyczne rozpoznawania i kwalifikacji chorych w krytycznych pierwszych godzinach].
  Autorzy: Tomkowski Witold Zbyszek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.63-65, il., bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  193/806

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Narastający świszczący oddech, suchy kaszel: co się za tym kryje]?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.159-161, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  194/806

  Tytuł oryginału: Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.
  Tytuł angielski: Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.
  Autorzy: Dąbrowska-Wójciak Iwona, Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.166-171, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przebieg leczenia siarczanem magnezu 13 noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN), u których stosowano 30-minutowy wlew nasycający (200 mg kg-1), a następnie ciągły (50 mg kg 1 h-1), pod kontrolą stężenia Mg w surowicy, tak aby utrzymać stężenie 3,5 mmol l-1. Przed podaniem MgSO4 saturacja hemoglobiny wynosiła średnio 82 proc., wskaźnik utlenowania (Ol) 45, a różnica pęcherzykowo-tętnicza prężności tlenu (A-aDO2) 576 mmHg (76,8 kPa). Jedenastu pacjentów zareagowało pozytywnie na leczenie, dwa noworodki bez poprawy utlenowania przekazano do ośrodka dysponującego tlenkiem azotu. Obserwowany u 11 pacjentów wzrost prężności tlenu krwi tętniczej wystąpił średnio po 6 godzinach od podania MgSO4, a kuracja była utrzymywana przez 48 do 72 godzin. czterech z nich wymagało stosowania również innych leków - tolazoliny, prostacykliny, surfaktantu. Obserwowano znaczne uspokojenie noworodków, a także hipotensję - 10 z nich wymagało podaży amin katecholowych. Wszyscy (n = 11), którzy zareagowali pozytywnie na leczenie przeżyli. Średni czas leczenia respiratorem wyniósł 6,7 dnia. Kontrolowane stosowanie siarczanu magnezu w terapii PPHN wydaje się bezpieczną i w większości skuteczną metodą terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: We used magnesium sulphate intrvenously in 13 neonates with persistent pulmonary hypertension (PPHN). All required ventilatory support, their baseline mean Sp02 was 82 p.c., oxygenation index - 45, and A-aDO2 - 576 mmHg (76,8 kPa). The 20 min intravenous bolus infusion of 20 p.c. solution of MgSO4 (200 mg kg-1 h-1), aimed to obtain a magnesium blood concentration of at least 3,5 mmol l-1. In 11 neonates PaO2 increased approximately 6 hours after the initial dose and magnesium infusion was continued for 48 to 72 hours. Four babies received tolazoline, prostacycline and surfacent), 10 required inotropic support. Two patients did not respond to treatment and were transferred to another center for therapy with nitric oxide (one of them survived). Deep sedation was observed in all patients, in two hyperkaliemia was noted. Mean time mechanical ventilation was 6,7 days. All eleven patients who responded to MgSO4 survived with and were discharged from hospital. We conclude that magnesium sulphate may be beneficial in PPHN cases, especially when nitric oxide is not available.


  195/806

  Tytuł oryginału: Czy efektywne prowadzenie pacjenta z astmą oskrzelową jest możliwe?
  Autorzy: Kryj-Radziszewska Elżbieta
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.36, 38, 40, 42, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest niezbędnym warunkiem sukcesu w leczeniu tej choroby. Cel: Przedstawienie czynników utrudniających i ułatwiających przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z astmą. Omówienie: Z przeprowadzonego między innymi w Polsce w 2000 r. międzynarodowego badania ankietowego (Asthma Insigths and Reality in Central and Easterm Europe, AIRCEE), dotyczącego stanu leczenia astmy oskrzelowej, wynika, że u większości pacjentów w naszym kraju choroba jest źle kontrolowana. Jednak aż 71 proc. polskich pacjentów z astmą oskrzelową jest odmiennego zdania. Stosowanie się do zaleceń lekarskich jest tym doskonalsze, im bardziej pacjent i jego rodzina jest zaangażowana w proces leczenia, ma możliwość podzielenia się z lekarzem swoimi niepokojami i niepowodzeniami dotyczącymi choroby. Konieczna jest właściwa edukacja pacjentów na temat ich choroby.


  196/806

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  197/806

  Tytuł oryginału: Postępujące uszkodzenia nerwów czaszkowych u pacjentów z meningiozą nowotworową - dwa przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury - report of two cases.
  Autorzy: Babiuch Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.581-586, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwa przypadku chorych z postępującym uszkodzeniem nerwów czaszkowych w przebiegu nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Omawiamy stan neurologiczny, procedury diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: This paper reports two cases of leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury as the first clinical sign of disseminated disease. Neurological state, diagnostic procedure and treatment are described.


  198/806

  Tytuł oryginału: Endtelina, czynnik von Willebranda i komórki śródbłonka we krwi obwodowej u chorych na astmę.
  Tytuł angielski: Endothelin, endothelial cells and von Willebrand factor in peripheral blood of asthmatic patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Nittner-Marszalska Marita, Kransnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.445-448, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ostatniej dekady wykazały, że komórki śródbłonka oraz wytwarzana m.in. przez nie endotelina biorą udział nie tylko w utrzymaniu homeostazy w układzie krążenia, ale również uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej i rocesach rozrostowych. Dotyczy to zwłaszczaa endoteliny, która jest silnym spazmogenem oraz komitogenem przede wszystkim dla mięśni głądkich oskrzeli. W nowotworzeniu naczyń płucnych, które obserwuje się w astmie oskrzelowej, istotną rolę odgrywają komórki śródbłonka. Markerem stanu śródbłonka jest czynnik von Willebranda (vWF). Celem pracy było zbadanie tych trzech elementów we krwi obwodowej u chorych na astmę. Zbadano 27 chorych na astmę umiarkowaną i ciężką, grupą kontrolną było 15 zdrowych. Komórki śródbłonka oznaczano metodą immunologiczną z użyciem swoistego przeciwciała, a endotelinę i vWF metodą immunoenzymatyczną. We krwi chorych stwierdzono większe stężenie endoteliny niż w grupie odniesienia; różnica nie osiągnęła statystycznej znamienności. Liczba krążących komórek śródbłonka była wysoce istotnie większa niż u zdrowych, a stężenie vWF było jednakowe w obu grupach. Wykazano również dodatnią korelację między endoteliną a komórkami śródbłonka, endoteliną a vWF oraz komórkami śródbłonka a vWF. Wyniki te sugerują udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie, a oznaczanie wymienionych czynników, zwłaszcza łącznie z endoteliną, może służyć jako narzędzie w prognozowaniu przebudowy płuc.

  Streszczenie angielskie: As recent studies prove, endothelial cells and particularly one of their products, endothelin, are not only active agents taking part in sustaining homeostasis in the peripheral blood system, but are also involved in immunological responses and angiogenesis. This is especially true about endothelin, which is a powerful spasmogen and comitogen, i particular for the smooth muscles of the bronchi. Endothelial cells play an important role in angiogenesis of the lungs, observed in asthmatic patients. The marker of the condition of endothelium is von Willebrand factor (vWF). The aim of this research was to study the three elements (endothelial cells, endothelin, vWF) in peripheral blood of asthmatic patients. The study group consisted of 27 asthmatic patients (moderate and severe asthma) and 15 healthy individuals. Immunological method employing specific monoclonal antibodies was used to assess endothelial cells; immunoenzymatic method was used to assess endothelin and vWF. The concentration of endothelin in the blood of asthamatic patients was much higher than in the control group (1.02 ń 2.13 vs 0.45 ń 0.14), but the difference was not statistically significant. The numbers of circulating endothelial cells were significant higher in asthmatics than in healthy individuals (1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3) and the concentrations of vWF were the same in both groups (105.3 ń 18.7 vs 102.8 ń 32.2). Additionally, positive correlation was found between endothelin and endothelial cells, endothelin and vWF, as well as endothelial cells and vWF. The results suggest that endothelium and endothelin play an active part in the process of remodeling in asthma and may serve as a tool in the prognosis of remodeling.


  199/806

  Tytuł oryginału: Wpływ modyfikacji leczenia na przebieg choroby i występowanie powikłań u chorych w stanie astmatycznym.
  Tytuł angielski: Efficacy of treatment modification in status asthmaticus and complication frequency.
  Autorzy: Karwat Krzysztof
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.449-454, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorzy w stanie astmatycznym wymagają intensywnego, wielokierunkowego leczenia. 342 pacjentów leczonych w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych AM w Warszawie z powodu stanu astmatycznego podzielono na 4 grupy, różniące się zastosowanym leczeniem. Grupa I to chorzy leczeni tlenem, nebulizacjami z salbutamolu i glikokortykosteroidami. Grupa II dodatkowo otrzymywała teofilinę iv, grupa III była leczona jak poprzednia, a dodatkowo otrzymywała w nebulizacjach bromek ipratropium. Grupę IV stanowili chorzy wymagający leczenia mechaniczną wentylacją. Efektywność leczenia w grupach była zbliżona. Średni czas leczenia wynosił 16,4 dnia, w tym pobyt w OLSA średnio trwał 67,3 godzin. W analizowanej grupie obserwowano następujące powikłąnia stanu astmatycznego: 11 zgonów (2,9 proc.), 5 przypadków niedodmy płatowej płuc, 4 nasilenia niewydolności krążenia, 3 wewnątrzszpitalne zapalenia płuc, 2 odmy opłucnowe, 2 odmy śródpiersiowe, 2 nasilenia choroby niedokrwiennej serca i 2 przypadki udaru krwotocznego OUN.

  Streszczenie angielskie: Patients in status asthmaticus need intensive treatment often in ICU. In last 10 years period 342 patietns with this diagnosis treated in ICU at university hospital were enrolled in the study and divided into 4 groups. The groups differ in treatment. In group I therapy included: oxygen suplementation, inhaled á-agonist and intravenous steroid. In group II treatment was like in group I with iv theophylline, in group III like in group II with inhaled ipratropium bromide. Group IV was composed with patients who need mechanical ventilation. This study show that used treatment in groups caused significant improvement in bronchial air flow. The hospitalization time in groups I-III was similar (mean range 9,7 - 11 days). In group IV was longer (mean 16,4 days). We observed small numbers of complications: 11 deaths, 5 atelectasis, 4 heart insufficiency, 3 nosocomial pneumonia, 2 pleural oedema, 2 mediastinum oedema, 2 exacerbations of ischaemic heart disease and 2 cerebral stroke.


  200/806

  Tytuł oryginału: Czynniki zagrożenia zgonem w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
  Tytuł angielski: The risk factors of death in case of community-acquired pneumonia.
  Autorzy: From Sławomir, Targowski Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.455-457, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu chorób przewlekłych i wieku na wzrost ryzyka zognu z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP). Retrospektywnej analizie poddano 405 przypadków zachorowań na PZP, leczonych szpitalnie w IMW CSK WAM w Warszawie, w latach 1990-1997. Stwierdziliśmy istotną zależność między zaawansowanym wiekiem chorych (powyżej 65 lat) (OR = 5,71; CI: 1,41 - 23,22; p = 0,015), przewlekłą niewydolnością układu krążenia (OR = 2,57; CI: 1,1 - 5,99; p = 0,029) i przewlekłą niewydolnością nerek (OR = 3,35; CI: 1,06-10,54; p = 0,039) a zwiększonym ryzykiem zgonu w przebiegu PZP.

  Streszczenie angielskie: In this study we estimate influence of concomitant diseases and age on risk of death because of community-acquired pneumonia (CAP). We erformed retrospective analysis of 405 CAP cases. All patients have been treated in Central Hospital of military School of Medicine in Warsaw from 1990 to 1997. We showed statistically significant influence of age 65 yr. (OR = 5.71; CI: 1,41 - 23.22; p = 0.015), chronic heart failure (OR = 2.57; CI: 1.1 - 5.99; p = 0.029) and chronic renal failure (OR = 3.35; CI: 1.06 - 10.54; p = 0.039) on high risk of death in patients with community-acquired pneumonia.


  201/806

  Tytuł oryginału: Klinicznie bezobjawowa zatorowość płucna u chorych na zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Clinically non-syptomatic pulmonary embolism in patients with deep vein thrombosis of the lower limb.
  Autorzy: Janica Jacek Robert, Kordecki Kazimierz, Jurgilewicz Dorota, Polaków Jerzy, Budlewski Tadeusz, Walecki Jerzy, Pepiński Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.466-468, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszym i najgroźniejszym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych jest zatorowość płucna. Z powodu braku właściwego rozpoznania jest przyczyną 5-10 proc zgonów szpitalnych. Postanowiono przebadać częstość występowania zatorowości płucnej u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych niewykazujących klinicznych objawów zatorowości płucnej. U 25 chorych hospitalizowanych z powodu potwierdzonej bdaniem flebograficznym zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych wykonano badanie scyntygraficzne płuc. Scyntygramy oceniano w oparciu o kryteria opublikowane przez uczestników programu prospektywnych badań (PROPED) dotyczących scyntygraficznej diagnostyki zatorowości płucnej. W grpuie chorych z rozległą zakrzepicą żył głębokich duże prawdopodobieństwo zatorowości płucnej wystę owało w 70 p.c., średnie i małę w 12 proc., bardzo małe w 6 proc. przypadków. W grupie chorych z wysoką zakrzepicą duże prawdopodobieństwo zatorowości płucnej występowało w 60 proc., średnie w 20 proc., bardzo małe w 20 proc. przypadków. W grupie chorych z niską zakrzepicą żył głębokich duże, średnie, małe i bardzo małe prawdopodobieństwo zatorowości płucnej występowało w 25 proc. przypadków. Wyniki badań wskazują na konieczność poszukiwań zatorowości płucnej u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych, mimo braku objawów klinicznych zatorowości płucnej.

  Streszczenie angielskie: The pulmonary embolism (PE) is the common and severe complication of the deep vein thrombosis of the lower limbs. The lack of accurate diagnosis of PE is a cause of 5-10 p.c. of the hospital deaths. The aim of the study was to assess the incidence of the pulmonary embolism in patients with the deep vein thrombosis of the lower limbs with no clinical symptoms of pulmonary embolism. Pulmonary perfusion scintigraphy was performed in 25 patietns with angiographic findings confirmative to the deep vein thrombosis of the lower limbs. The results of the study were analysed accorcding to the PIOPED criteria. In the group of patietns with common thrombosis of the deep vein a high probability of lung embolism was assessed in 70 p.c., medium and low by 12 p.c. in each group, and very low in 6 p.c. In the group of patients with femoral thrombosis of the deep vein a high probability of lung embolism was assessed in 60 p.c., medium in 20 p.c.and very low in 20 p.c. In the group of patients with calf thrombosis of the deep vein high, medium and very low probability of lung embolism was assessed by 25 p.c. in each group. Results of this study indicate the need of searching the pulmonary embolism in patients with thrombosis of the deep vein of the lower limbs despite the lack of clinical symptoms of the pulmonary embolism.


  202/806

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej w dobie spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism diagnostics in the age of sprial computet tomography.
  Autorzy: Kwaśniewski Artur, Krasnowska Maryla, Jaroszewska Beata, Korbuszewska-Gontarz Beata, Tyc Marek, Pelak Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.468-472, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej (ZTP) posługujemy się licznymi badaniami dodatkowymi. Spiralna tomografia komputerowa (sTK), umożliwiająca bezpośrednie wykazanie skrzepliny w naczyniach płucnych, charakteryzuje się dużą swoistością (96 proc.) i czułością (65-100 proc.). Prezentujemy analizę wyników badań tętnic płucnych wykonanych techniką sTK w pracowni RTG szpitala im. J. Jonstona w Lubinie, w czasie 18 miesięcy. Dokumentujemy 38 przypadków ZTP. Wystąpiły one jako powikłania różnych stanów, przede wszystkim przebytego zabiegu chirurgicznego, zapalenia żył głębokich kończyn dolnych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozpoznanie ZTP dotyczyło 0,1 proc. pacjentów oddziałów chirurgicznych oraz 0,4 proc. chorych z oddziałów internistycznych. U 16 chorych ZTP był związany z zabiegiem chirurgicznym, co stanowiło 42 proc. przypadków. Wśród 27 przypadków ZTP na oddziałach internistycznych 9 ZTP rozpoznano u pacjentów z ciężką postacią POChP, 4 u pacjentów z zapaleniem zakrzepowym żył kończyn dolnych i 3 u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Zwracamy uwagę na możliwości diagnostyczne i walory różnych stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Diagnosing pulmonary embolism (PE) we can use many investigations. We are presenting analysis of pulmonary artery investigations performed using spiral CT during 18 months in the J. Jonston hospital in Lubin. The were 38 PE cases diagnosed. They were complicationg following states: surgical intervention, lower limbs profound thrombophlebitis, COPD, chronic circulatory insufficiency, neoplastic disease, oral contraceptive drugs and unknown. PE affected 0,1 p.c. surgical departments patients (that means 0,2 p.c. subjected to operation), and 0,4 p.c. internal diseases departments patietns. 16 cases, i.e. 42 p.c. were connected with operative procedures. The largest group of internal medicine departments patients with PE were those suffering from severe chronic airway obstruction (9 cases per 27), chronic circulatory insufficiency (3 per 27 ), lower limbs profound thrombophlebitis (4 per 27). This data shows, as important problem is PE differential diagnostics of patietns suffering from severe internal diseases especially and an important role of spiral computet tomography in it.


  203/806

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  204/806

  Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne i układ dopełniacza (C3) w przebiegu gruźlicy płuc.
  Tytuł angielski: Circulating immune complexes and complement (C3) in a course of pulmonary tuberculosis.
  Autorzy: Dubaniewicz Anna, Sztaba-Kania Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.491-495, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza stężenia i występowania krążących kompleksów immunologicznych (KI) oraz fragmentu C3 układu dopełniacza w surowicy 150 zdrowych ochotników oraz 29 chorych na gruźlicę płuc (TB) przed wprowadzeniem terapii i 27 osób z nieczynną postacią TB. W badaniach stwierdzono większe stężenia KI od wartości prawidłowych (p 0,001), ocenianych metodami RI EA i RI EAC, we wszystkich badanych grupach pacjentów, przy czym nie wykazano istotnych różnic między grupami. Odsetki KI EA (erythrocyte-antibody) i KI EAC (erythrocyte-antibody-complement) we wszystkich grupach chorych są większe od kontroli (p 0,001). W aktywnej TB przed i po 2 miesiącach leczenia zaobserwowano zbliżony odsetek wyników dodatnich uzyskanych testem RI EA oraz nieznamiennie niższy procent wyników dodatnich w nieczynnej fazie TB. W tej grupie większy procent wyników dodatnich stwierdzono testem RI EAC niż RI EA (p 0,01), a w czynnej TB większe odsetki wykazano testem RI EA (p 0,05). Odsetek występowania KI EAC po 2 miesięcznej terapii jest większy niż przed leczeniem (p 0,01). Stężenie C3 oceniono metodą nefelometrii. W czynnej TB średnie stężenie C3 było zwiększone (p 0,05), podczas gdy w nieczynnej fazie TB było w zakresie normy. Po 2-miesięcznej terapii stężenie C3 okazało się istotnie mniejsze w pozostałych grupach. Otrzymane dane sugerują, że w grupie chorych na gruźlicę przed leczeniem, po 2 miesiącach terapii, a także u osób po przechorowaniu występują czynniki blokujące ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the current study was to investigate plasma levels of Erythrocyte-Antibody (EA) and Erythrocyte-Antibody-Complement (EAC) circulating immune complexes (CIC) and C3 component of complement in 150 healthy volunteers and 29 patietns with active tuberculosis before the treatment and 27 persons with inactive tuberculosis persons with pulmonary tuberculosis. The study showed the occurrence both of types CIC was higher in all groups of patients in comparison with the control (p 0,001), while there was no significant differences in the patient's groups. The occurrence of CIC EA and EAC in tested groups was significantly greater than in the control (p 0.001). The analysis of frquency of positive results obtained by RI EA test was showed an approximate percentage in the groups of patients both before antituberculous therapy and after two months treatment and was not significantly lower in inactive TB. The appearance of CIC EAC after two months treatment were significantly greater than in group with active TB (p 0.01). In inactive TB, the higher occurrence of CIC were obtianed by RI EAC test comparing with RI EA method (p 0.01). On the contrary, in the patietns with active TB the greater percentage was revealed usign RI EA test (p 0.05). In this group the examination of concentration of C3 was found higher mean (p 0.05), whereas the values in patietns with inactive TB were in the normal range. In patietns after short therapy the level of C3 were decreased ...


  205/806

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, problemy społeczne i ekonomiczne.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - epidemiology, public and economical problems.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Maniecka-Bryła Irena, Korzeniewska Aleksandra, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.509-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie astmy oskrzelowej, zwłaszcza w odniesieniu do zgonów z powodu tego schorzenia na świecie i do liczby utraconych lat życia korygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years). Szczegółowej analizie poddano wieloletnie statystyki zgonów z powodu astmy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współczynniki umieralności specyficznej w Stanach Zjednoczonyc zestawiono z analogicznymi współczynnikami obliczonymi dla obszaru działania Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych ustosunkowano się także do ekonomicznych skutków astmy oskrzelowej. Wiele uwagi poświęcono także programom zapobiegania i przeciwdziałania astmie, m.in. jednemu z programów polityki zdrowotnej państwa pt. "Program zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych".

  Streszczenie angielskie: In this review, authors described epidemiology of asthma in regards to mortality and disability caused by the disease. In particular, longtime statistical analyses of asthma mortality in United States and Great Britain has been shown. Specific mortality factors between United States and Regional Health Authority of Lodz were compared. Economical costs of asthma management were studied, taking United States as an example. The review also focused on variety of preventive and counteraction programs, for example the national health program - "Prevention and treatment of asthma and allergic diseases".


  206/806

  Tytuł oryginału: Zapalenie alergiczne w rozwoju nieswoistej nadreaktywności oskrzeli w astmie.
  Tytuł angielski: Allergic inflammation in the development of nonspecific bronchial hyperresponsiveness in asthma.
  Autorzy: Kroczyńska-Bednarek Jadwiga, Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.515-518, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadreaktywność oskrzeli, czyli ich zwiększona skłonność do skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste bodźce jest najważniejszą cechą astmy oskrzelowej. Jej występowanie można wykazać za pomocą testu prowokacji dooskrzelowej z zastosowaniem bodźców farmakologicznych lub fizycznych. Uważa się, że wielkość tak zmierzonej nadreaktywności odzwierciedla zmienną drożność oskrzeli i ciężkość astmy. Nadreaktywność oskrzeli zwiększa się pod wpływem ekspozycji na alergeny. Wystęowanie znamiennej korelacji między poalergenowym zwiększeniem nadreaktywności oskrzeli i ciężkością późnej reakcji astmatycznej sugeruje, że u podłoża obu tych zjawisk leżą wspólne mechanizmy, w tym obserwowany podczas późnej fazy odpowiedzi na alergen napływ do ściany oskrzeli komórek zapalnych. Zapalenie z występowaniem eozynofilów i uszkodzeniem nabłonka oddechowego opisywano także w badaniach autopsyjnych chorych zmarłych z powodu ostrej astmy, a także w wycinkach oskrzeli pobranych od osób z łagodną postacią choroby. Zarówno powstanie, jak i utrzymywanie się zwiększonej nieswoistej reaktywności oskrzeli może być przyczynowo związane z tymi zmianami zapalnymi.

  Streszczenie angielskie: Bronchial hyperresonsiveness, an exaggerated bronchoconstrictor response to a variety of nonspecific stimuli, is regarded as one of the most important feature in bronchial asthma. It can be demonstrated by bronchial provocation tests with pharmacological or physical stimuli. The measured level of responsiveness to these agents is considered to reflect the lability of the airways and the severity of the disease. Acute exposure to allergen causes an increase of airway responsiveness. The significant correlation between the allergen-induced increase in hyperresponsiveness and the severity of the late asthmatic reaction suggests the same underlying mechanisms that include an influx of inflammatory cells in the airways occuring during late phase of response to allergens. Marked inflammation with infiltration of eosinophils and desruption of airway epithelium has been also described on autopsies of patietns who died of acute asthma but also on bronchial biopsies of subjects with mild asthma. Development and persistance of increased nonspecific bronchial responsiveness are possibly associated with these inflamaotry changes.


  207/806

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Nitric oxide in bronchial asthma.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.519-521, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek azotu (NO) jest biologicznie aktywną cząsteczką odgrywającą istotną rolę w fizjologii i patologii organizmu. NO odgrywa ważną rolę jako mediator procesu zapalengo w astmie oskrzelowej. U chorych na astmę oskrzelową wykazano zwiększoną ekspresję indukowalnej formy syntazy NO (iNOS) na komórkach nabłonka błony śluzowej oskrzeli oraz zwiększenie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym, które znacznie wzrasta w czasie zaostrzeń. Wielu badaczy uważa, że pomiary wydychanego NO mogą być wksaźnikiem procesu zapalengo oraz przebudowy oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową. Oznaczanie NO może być cennym parametrem w monitorowaniu leczenia przeciwzapalengo schorzeń układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is highly active molecule playing a key role in physiological as well as pathological processes in the organism. Asthmatic patietns show an increased expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in airway epithelial cells and an increased level of NO in exhaled air. Exhaled NO increases during exacerbation and decreases with recovery in patietns with asthma. The role of excessively produced NO in the pathogenesis of asthma is under active investigation. Determination of airway production of NO may be an important biomarker of inflammation for monitoring anti-inflammatory therapy.


  208/806

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności oddechowej na wyniki leczenia chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego metodą dwufazowego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych (BiPAP).
  Tytuł angielski: The influence of chronic respiratory failure on the results of BiPAP treatment of the patients with sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Brzecka Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.313-318, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jedną z metod leczenia chorych z zespołem o.b.ś. jest zastosowanie dwufazowego dodtaniego ciśnienia w drogach oddechowych (BiPAP). U niektórych chorych z zespołem o.b.ś. BiPAP może być jednak nieskuteczne w zapobieganiu hipoksemii w czasie snu. Cel pracy. Celem pracy jest określenie cech klinicznych chorych z zespołem o.b.ś., na podstawie których można przewidywać nieskuteczność BiPAP w zapobieganiu hipoksemii w czasie snu. Materiał i metody. Badano 25 otyłych chorych z zespołem o.b.ś. (wiek 54 ń 6 lat, wskaźnik masy ciała 43 ń 8), u których rozpoznano zespół o.b.ź. (wskaźnik bezdechu 50 ń 20, średnie SaO2 w czasie bezdechów śródsennych 0,73 ń 0,09) i w czasie kolejnego badania polisomnograficznego zastowano BiPAP w czasie snu. Wśród badanych było 12 chorych z zespołem o.b.ś. i przewlekłą niewydolnością oddechową (PaCO2 5,99 kPa, średnio 7,2 ń 0,8 kPa) i 13 chorych z zespołem o.b.ś. bez przewlekłej niewydolności oddechowej (PaCO2 5,3 ń 0,5 kPa). Wyniki. U wszystkich chorych z zespołem o.b.ś. bez przewlekłej niewydolności oddechowej w czasie stosowania BiPAP uzyskano ustąpienie zaburzeń oddechowych w czasie snu. Wśród chorych z zespołem o.b.ś i przewlekłą niewydolnością oddechową w czasie stosowania BiPAP u 6 uzyskano ustąpienie zarówno bezdechów, jak i hipoksemii w czasie snu, u 6 osób utrzymywała się natomiast hipoksemia w czasie snu, mimo ustąpienia bezdechów śródsennych: SaO2 w tej grupie chorych było niższe niż przed zaśnięciem (0,84 ń 0,05 vs 0,90 ...

  Streszczenie angielskie: Background. BiPAP (bilevel positive airway pressure) is one of the methods of treatment of patietns with obstructive sleep apnea (OSA) syndrome. In some of the OSA patietns, however, BiPAP fails to prevent sleep hypoxemia. Objectives. The aim of the study was to find the clinical features of patietns with OSA syndrome who remain hypoxemic during BiPAP treatment. Material and methods. The material of the study consisted of 25 OSA patietns (age 54 ń 6 years, body mass index 43 ń 8, apnea index 50 ń 20, mean SaO2 at the end of the apneas 0,73 ń 0,09). Diagnosis of OSA syndrome and optimal BiPAP pressures were established on the basis of polysomnographic study. There were 12 hypercapnic (i.e. with chronic respiratory failure, paCO2 5,99 kPa, mean 7,2 ń 0,8 kPa) and 13 normocapnic OSA patietns (pa-CO2 5,3 ń 0,5 kPa). Results. In all normacapnic and 6 hypercapnic patients both sleep apneas and sleep hypoxemia disappeared during BiPAP treatment. In the remaining 6 hypercpnic patients mean SaO2 was lower during BiPAP treatment than during wakefulness (0,84 ń 0,05 vs 0,90 ń 0,02, p 0,05) and there was lower minimal SaO2 at the end of the apneas (0,41 ń 0,16 vs 0,68 ń 0,07, p 0,01), higher paCO2 (9,7 ń 1,2 kPa vs 8,1 ń 0,9 kPa vs 8,1 ń 0,9 kPa, p 0,05) and lower pH (7,31 ń 0,02 vs 7,35 ń 0,001, p 0,05) as compared with the remaining hypercapnic OSA patients in whom BiPAP treatment was successful in preventing sleep hypoxemia. Conclusion. BiPAP treatment is succesful ...


  209/806

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitwej remisji.
  Tytuł angielski: Combined treatment of patient with germ cell tumour of the testis and metastases in retroperitoneal space, lungs and brain leading to complete remission.
  Autorzy: Sadowska Małgorzata, Demkow Tomasz, Skoneczna Iwona, Szczerbicki Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.93-96, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z nienasieniakiem jądra lewego z przerzutami do płuc, mózgu i węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej. Całkowitą remisję uzyskano dzięki zastosowaniu leczenia skojarzonego, polegającego na intensywnej chemioterapii wielolekowej, skojarzonej z leczeniem chirurgicznym (usunięcie przerzutu z mózgu i zmian przetrwałych po chemioterapii z jamy brzusznej i klatki piersiowej). Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od chwili zakończenia leczenia u pacjenta pozostającego w obserwacji nie występują cechy czynnej choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient with nonseminomatous germ cell tumour of the left testis with metastatic lesions in brain, lung and retroperitoneal space has been presented. The patient achieved complete remission (CR) with combined treatment consisted of intensive chemotherapy and surgery: craniotomy with metastasectomy and removal of residual masses from thorax and retroperitoneal space. There is no evidence of disease in the patient in the moment of publication, 24 months after completion of the therapy.


  210/806

  Tytuł oryginału: Air contaminants in different European farming environments.
  Autorzy: Radon Katja, Danuser Brigitta, Inversen Martin, Monso Eduard, Weber Christoph, Hartung J”rg, Donham Kelley J., Palmgren Urban, Nowak Dennis
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.41-48, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Farmers are known to be at high risk from the development of occupational airway disease. The first stage of the European farmers' study has shown that pig farmers in Denmark and Germany, poultry farmers in Switzerlad and greenhouse workers in Spain were at highest risk for work-related respiratory symptoms. Therefore, the aim of this study was to determine exposure levels at relevant farm workplaces. Dust and endotoxin levels as well as microbiological concentrations were determined in 213 crop and animal farming environments by personal sampling. The highest total dust concentrations were found in poultry houses in Switzerland with median concentrations of 7.01 mg/m**3. The median airborne endotoxin concentrations in total dust ranged between 0.36 ng/m**3 in Spanish greenhouses and 257.58 ng/m**3 in poultry houses in Switzerland. Likewise, the highest median concentrations of total (2.0 x 10**7 cells/m3) and active fungi (4.4 x 10**5 cfu/m**3) have been found in Swiss poultry houses. The predominant fungus taxa discovered in poultry houses were Eurotium spp. and thermophilic fungi. Cladosporium and Botrytis were mainly detecated in greenhouses. The exposure level found in this study might put the farmers at risk from respiratory diseases.


  211/806

  Tytuł oryginału: Qualitative and quantitative analysis of agricultural dust in working environment.
  Autorzy: Mołocznik Anna
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.71-78, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The presented quantitative and qualitative analysis of dust in agricultural working environment is a continuation of the process of recognizing the exposure to dust among private farmers. The study covers the following: determination of respirable fraction of dust in the respiratory zone (on the background of total dust) whileperforming individual farming activities which constitute an annual work cycle, organic and mineral components of settled dust for basic groups of farming activities, and the main mineral pathogenic component - free silica in airborne and setled dust. The study was conducted on 5 farms specialising in: cultivation of cereals, root plants, vegetables, dairy cattle and swine breeding and mixed production. The analysis of settled dust covered 17 types of dust accompanying field work and farm/indoor activities. Studies of airborne dust were conducted on farmers while performing 40 main work activities which contributed to the annual work cycle. Results of the study confirmed the following: agricultural work activities are accompanied by a high level of dustiness and showed the presence of a respirable fraction in airborne dust of up to 25 p.c., a higher level of pathogenic free silica SiO2 in setled dust samples in the working environment of a farmer, compared to dust in respiratory zone, a comparable level of SiO2 in total and respirable airborne dust, and a high level of organic component in settled dust at work activities with plant material. These results indicated that the evaluation of farmers' exposure to dust should be based on the examination of samples taken in the respiratory zone while performing individual work activities.


  212/806

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms in furniture factories.
  Autorzy: Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.85-90, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in 2 furniture factories located in eastern Poland. In one factory furniture were made from fibreboards and chipboards while in the other from beech wood. It was found that the concentration of total microorganisms (bacteria + fungi) in the air of the facility using beech wood for furniture production (mean 10.7 x 10**3 cfu/m3, range 3.3 - 27.5 x 10**3 cfu/m**3) was significantly higher (p 0.01) compared to microbial concentration in the facility using fibre- and chipboards (mean 3.6 x 10**3 cfu/m3, range 1.9 - 6.2 x 10**3 cfu/m**3). On average, the commonest microorganisms in the air of the furniture factories were corynebacteria (Corynebacterium spp., Arthrobacter spp., Brevibacterium spp.) which formed 18.1 - 50.0 p.c. of the total airborne microflora, and fungi (mostly Aspergillus spp., Penicillium spp. and yeasts) which formed 6.2 - 54.4 p.c. of the total count. The values of the respirable fraction of airborne microflora in the furniture factories varied within fairly wide limits and were between 15.0 - 62.4 p.c. Altogether, 28 species or genera of bacteria and 12 species or genera of fungi were identified in the air of examined factories, of which respectively 8 and 7 species or genera were reported as having allegenic and/or immunotoxic properties. In conclusion, the workers of furniture factories are exposed to relatively low concentrations of airborne microorganisms which do not exceed the suggested occupational exposure limits. Nevertheless, the presence of allergenic and/or immunotoxic microbial species in the air of factories poses a potential risk of respiratory disease, in particular in sensitive workers.


  213/806

  Tytuł oryginału: Response of furniture factory workers to work-related airborne allergens.
  Autorzy: Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Milanowski Janusz, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Góra Anna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.91-97, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to determine the reactivity of furniture factory workers to microbial allegens associated with wood dust. Allergological examinations by skin and precipitin tests were performed in 48 workers employed in a factory producing furniture from fibreboards and chipboards, and in 32 healthy urban dwellers not exposed to organic dusts (referents). The skin test was performed by the intradermal method with the saline extracts of the cultures of 3 microbial species (Rahnella sp., Arthrobacter globiformis, Aspergillus fumigatus) associated with wood dust. Skin reactions were recorded after 20 minutes, 8 hours and 24 hours and graded 1 - 4, depending on the diameter of the reaction. The agar-gel test for the presence of precipitins in serum was performed with the extracts of 15 microbial isolates. The furniture factory workers showed a high skin response to the extracts of environmental microbes. The frequency of early grade 2 reactions (diameter 10 mm) to the extract of Rahnella sp. was 64.6 p.c. among furniture workers, being significantly higher (p 0.001) compared to reference group (18.7 p.c.). High frequencies of grade 2 reactions in furniture workers were also found with the extracts of A. globiformis and A. fumigatus (52.1 p.c. and 62.5 p.c., respectively). The frequencies of grade 2 delayed (after 8 h) and late (after 24 h) reactions to Rahnell sp. in furniture workers were non-specifically high (97.9 p.c./93.7 p.c.) while the response rates to A. globiformis and A. fumigatus were much lower (10.4 p.c./25.0 p.c., and 4.2 p.c./37.5 p.c., respectively). In agar-gel test for detection of precipitins, in most cases very low percentages...


  214/806

  Tytuł oryginału: Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Mackiewicz Barbara, Sitkowska Jolanta, Cholewa Grażyna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 48 woodworkers employed in the furniture factory were examined. The control group consisted of 41 office workers with no exposure to organic dust. The examination included: interview on work-related symptoms, physical examination, and lung function test performed before and after the working-day. 38 out of 48 (79.2 p.c.) woodworkers reported work-related symptoms. The most common complaint was dry cough reported by 25 workers (52.1 p.c.), followed by general malaise - reported by 17 (35.45 p.c.), cojunctivitis - by 16 (33.3 p.c.), rhinitis - by 16 (33.3 p.c.), and skin symptoms by 16 (33.3 p.c.). Other symptoms such as headache, shortness of breath and chest pain occurred less frequently. Subjects working in initial processing and board processing departments had a higher prevalence of cough compared to workers employed in the varnishing depertment (p 0.01). The prevalence of skin symptoms was significantly higher in board preocessing and varnishing departments compared to initial processing department (p 0.05). Occupational asthma and allegic alveolitis were recorded in 3 out of 48 (6.2 p.c.) and 2 out of 48 (4.2 p.c.) workers, respectively. Baseline FVC adn FEV1 values were lower in woodworkers compared to controls (p 0.01). The increased lung function parameters (FVC, FEV1) were observed in woodworkers who smoked compared to non-smokers. The difference was not statistically significant. There was a significant over-shift decrease of all measured spirometric values: FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF among woodworkers (p 0.001). There was a significant pre-shift, post-shift decline...


  215/806

  Tytuł oryginału: Metoda Wedera w leczeniu ropniaka opłucnej po pneumonektomii.
  Tytuł angielski: Pleural empyema treatment by means of Weder's method following pneumonectomy.
  Autorzy: Wójcik Janusz, Grodzki Tomasz, Alchimowicz Jacek
  Opracowanie edytorskie: Mlekodaj Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.621-631, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena nowej metody chirurgicznego leczenia przewlekłego ropniaka opłucnej po pneumonektomii, umożliwiającej wyleczenie bez potrzeby torakomioplastyki, z zachowaniem symetrii klatki piersiowej. Materiał i metodyka. Leczeniem objęto 15 chorych z powikłaniami pod postacią ropniaka po pneumonektomii w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca. Metoda polega na trzykrotnym otwarciu komory poresekcyjnej i usunięciu błony ropotwórczej. Dwa pierwsze otwarcia kończy wysetonowanie jamy opłucnej antyseptycznymi serwetami z sytuacyjnym zamknięciem klatki piersowej. W ostatnim etapie wypełnia się jamę opłucnej roztworem antybiotyków i szczelnie ją zamyka. Wyniki. Doraźne wyleczenie uzyskano u 14 (86,7 proc.) chorych. Przebieg pooperacyjny u tych chorych był prawidłowy. Nawrót choroby zaobserwowano u 2 chorych. W całej grupie nie zanotowano zgonów w okresie poopearcyjnym ani też zgonów odległych z powodu progresji nowotworowej. Okres obserwacji po przeprowadzonym leczeniu wynosi 7 - 71 miesięcy. Wnioski. Metoda Wedera jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia ropniaków opłucnej po pneumonektomii, szczególnie przydatnym u chorych bez przetoki oskrzelowej. Można ją stosować niezależnie od sposobu dojścia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Evaluation of Weder's method of treatment of pleural empyema following pneumonectomy. Material and methods. The study group comprised 15 patients with morbidity due to surgical treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). The method consists in a three stage opening of the postresection cavity and the elimination of pyogenic membrane. The first two openings were terminated by pleural cavity cleaning by means of towels soaked in betadine. The final stage consisted in pleural cavity filling with selected antibiotics, followed by thorax closure. Results. Complete recovery was noted in 13 (86.7 p.c.) patients. Two patients demonstrated complication recurrence. There were no hospital deaths nor distant mortality due to disease progression. The observation period following pneumonectomy ranged between 7 - 71 months. Conclusions. Weder's method is safe and effective in the teratment of pleural empyemas following penumonectomy. This method is especially helpful in patients with pleural cavity inflammation without an active bronchial stump fistula.


  216/806

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjna ocena ciepłoty ciała u chorych w podeszłym wieku poddanych operacjom torakochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Perioperative estimation of body temperature in elder patients durign thoracosurgery operations.
  Autorzy: Szłyk-Augustyn Maria, Wujtewicz Maria, Steffek Mariusz, Suchorzewska Janina, Tomaszewski Dariusz, Kurowski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.249-251, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby chorych w wieku podeszłym poddanych planowym operacjom chirurgicznym. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym są szczególnie wyrażone w tej grupie chorych, a liczba powikłań istotnie wzrasta podczas niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej. Celem pracy była ocena ciepłoty ciała chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym. Badania przeprowadzono u 23 chorych powyżej 65 roku życia. Chorych zaszeregowano do dwóch grup. W grupie I (12 chorych) zastosowano tradycyjne metody ochrony przed utratą ciepła. W grupie II (11 chorych) stosowano bierne metody ochrony przed utratą ciepła oraz systemy grzewcze "Hot-line" z możliwością podwyższania temperatury płynów infuzyjnych. Ciepłotę ciała oeniano w odstępach 30 min. Czujniki temperatury umiejscawiano na części podeszwowej palucha oraz w nosogardzieli. Obserwowano statystycznie znamienny spadek temperatury ciała w grupie chorych, u których zastosowano tradycyjne metody grzewcze. Uzyskane obserwacje wskazują na konieczność stosowania u chorych w wieku podeszłym dodatkowych metod ochrony przed utratą ciepła w czasie zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Within the last years there is observed the increase in number of elder patients operated in planned terms. Perioperative disorders of thermoregulation are strongly expressed in the group of patients, and the number of complications rises significantly during inadvertent perioperative hypothermia. The aim of this study was estimation of body temperature in patients subjected to thoracosurgical operatons. The study was performed in 23 patients older than 65 years, which were divided into 2 groups. In the group I (12 persons) we used usual methods of heat loss prevention. In group II there were used: passive methods of protection against heat loss as well as Hotline blood and fluids warmer with the possibility of intravenous fluids warming. The body temperature was estimated every 30 minutes. The temperature detectors were located on plantar surface of hallux and in nasophynx. We observed statistically significant decrease in body temperature volues in group I. We conclude that ther is the necessarity of the using of accessory methods of heat loss prevention in elder pateints subjected to thoracosurgery.


  217/806

  Tytuł oryginału: Wydolność wentylacyjna płuc oraz nerwowa regulacja oddychania u osób powyżej 50 roku życia przewlekle uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: Ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent persons above 50 years old.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Targosz Dorota, Pach Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.343-346, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wydolność wentylacyjną oraz nerwową regulację oddychania osób uzależnionych od alkoholu powyżej 50 roku (grupa II) z młodszymi uzależnionymi (grupa I), w trakcie bezwzględnej kontrolowanej abstynencji trwającej minimum 9 dni, w okresie leczenia w Klinice Toksykologii CM UJ. Parametrem najbardziej różnicującym obie grupy uzależnionych był opór oddechowy. W grupie II był znamiennie wyższy niż w grupie I, przy czym w obu grupach uzależnionych był wyższy niż w grupie kontrolnej. Podobnie ciśnienie okluzji w obu grupach uzależnioych było wyższe niż w gurpie kontrolnej. W badaniu końcowym po 9-dniowym okresie abstynencji normalizacja funkcji oddechowych zaznaczyła się tylko w przypadku młodszych uzależnionych. Większość parametrów wzorca oddechwego nie uległa istonej zmianie w porównaniu z badaniem wyjściowym. Jedynie w przypadku ciśnienia okluzji stwierdzono obniżenie wartości (zbliżone do poziomu istotności statystycznej).

  Streszczenie angielskie: A ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent patients older than 50 years was compared to younger counterarts during controlled, absolute abstinence while hospitalization in the Department of Clinical Toxicology. Respiratory resistance was the most differential factor: higher in alcoholics compared to the control group and in older alcoholics higher than in younger alcohol dependent patients. Similarly the occusion pressure was higher in ethanol dependent persons compared to the control gorup. A normalisation of respiratory function after 9 days of absolute abstinence was stated in the group of younger alcoholics only. The most of respiratory pattern parameters did not change after the abstinence period. Only values of the occlusion pressure was diminished substantially.


  218/806

  Tytuł oryginału: Intervention in patients with pneumothorax immediately following CT-guided fine needle aspiration of pulmonary nodules.
  Autorzy: Shantaveerappa Harsha N., Mathai Mathew G., Byrd jr Ryland P., Karnad Anand B., Mehta Jayant B., Roy Thomas M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR401-CR404, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of pneumothorax (PTX) as a complication of computerized tomography guided fine needle aspirates (CT-FNA) of solitary pulmonary nodules (SPN) varies from 8 - 61 p.c. It has been suggested that the practice of obtaining a delayed chest radiograph in patients who have undergone CT-FNA of SPN is not cost effective and adds little information concerning lung expansion obtained by CT and the end of the procedure. It, however, is not known what percent of patients with a PTX present immediately after CT-FNA but do not require prompt chest tube placement will progress and require intervention later. One hundred-fifty-eight consecutive patients undergoing CT-FNA of SPN were included in the study. Immediately after CT-FNA each patient was reimaged with the CT scanner to checka for PTX. Patients with a PTX immediately after CT-FNA were assessed as to whether intervention was undertaken or whether the PTX enlarged and/or required drainage at a later time. Thirty-eight patients developed a PTX while still on the CT scanner. Twenty-nine patients with an immediate PTX did not require drainage of their pleural space. Chest tube placement was required prompty after the CT-FNA in 4 patients. Five patients had their pleural space drained at a later time due to an increasing size of the PTX and/or the development of symptoms attributed to the PTX. These data suggest that patients who develop a PTX immediately after CT-FNA but who do not require prompt pleural space evacuation should be followed closely both clinically and radiographically.


  219/806

  Tytuł oryginału: Dyspnea scales as a measure of health-related quality of life in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.
  Autorzy: Martinez Jose Antonio Baddini, Martinez Tieko Yamamoto, Galhardo Fabiola Paula Lovetro, Pereira Carlos Alberto de Castro
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR405-CR410, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the most common interstitial lung disease and is usually associated with a poor prognosis. IPF patients have a significant impairment in health-related quality of life (HRQL), both in terms of physical and psychological functioning. A substantial number of dyspnea scales are available to clinicians for clinical and research use. The objective of the present study was to investigate how some commonly used dyspnea scales correlate with measurements of HRQL in IPF patients. A group of 30 patients with IPF who attended a specialized outpatient respiratory clinic were interviewed during a stable period of the disease. HRQL was assessed by the SF-36 questionnaire. Dyspnea was measured by the baseline dyspnea index (BDI), Modified Medical Research Council Scale (MRC), Oxygen Cost Diagram (OCD), clinical element of the Clinical, Roengenographic and Physiologica score (CRP), and a new dyspnea scale (NS) based on estimates of required oxygen consumption for usual activities. Patients showed impariments in all HRQL domains except the Pain Index. All dyspnea scales showed significant correlations with both physical and mental HRQL domains. The highest Spearman's coefficients between dyspnea ratings and SF-36 components were obtained using the BDI. Dyspnea ratings correlate with HRQL measurements in IPF patients. Dyspnea scales can be used as a measure of HRQL in special circumstances.


  220/806

  Tytuł oryginału: Salvage chemotherapy with the gemcitabine/docetaxel combination in non-small cell lung cancer: an overview of recent phase II studies.
  Autorzy: Kosmas Christos, Tsavaris Nicolas, Kalofonos Haralambos P.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.PI58-PI63, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Docetaxel has been the only single agent with proven activity and documented survival benefit in the second-line treatment of advanced/refractory non-small cell lung cancer (NSCLC). Combinations of docetaxel with other active agents in this setting, such as gemcitabine, besides their popularity as front-line treatment, are currently being explored in an attempt to improve the results over single-agent docetaxel in relapsed/refractory NSCLC. Given the established activity of single-agent decetaxel in two recent large randomized phase III trials against best supportive care or versus single-agent Vinorelbine or Ifosfamide in patients with platinum pretreated NSCLC, and the proven activity of single-agent gemcitabine in this setting, combination regimens employing these two agents in various doses and schedules have recently been initiated. Adequately designed phase II studies using standard criteria of efficacy and safety, which peer-review based publication, were selected from the literature. The gemcitabine/docetaxel combination regimens employing these two agents in various doses and schedules have recently been initiated. Adequately designed phase II studies using standard criteria of efficacy and safety, with peer-review based publication, were selected from the literature. The gemcitabine/docetaxel combination in various schedules with or without G-CSF support as salvage therapy of NSCLC pre-treated with platinum + paclitaxel - based regimens has been evaluated in four recently published phase II clinical studies, and has been shown to represent a tolerable and active regimen in this setting, yielding a 10 - 33 p.c. response rate, improvement of disease-related symptoms, and meaningful median and 1-year survival figures in the...


  221/806

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uzasadnienie do stosowania swoistej immunoterapii u chorych na stmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Immunological confirmation of allergen - specific immunotherapy in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.3-6, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono niektóre mechanizmy i zjawiska wskazujące na spektrum działania swoistej immunoterapii (SIT) u chorych na alergiczną astmę oskrzelową. Podkreślono znaczenie SIT w kształtowaniu nowej równowagi między limfocytami Th1 i Th2. Przedstawiono niektóre dane stanowiące podstawę do kwalifikowania chorych na astmę oskrzelową do SIT.

  Streszczenie angielskie: Some immune mechanisms and phenomena have been presented in the study to indicate an action spectrum of allergen-specific immunotherapy (SIT) in patients with allergic bronchial asthma. The Th1 and Th2 new restored balance has been underlined as important. Some data have been noticed in consideration of SIT indications in bronchial asthma.


  222/806

  Tytuł oryginału: Immunoterapia nieżytów alergicznych nosa jako profilaktyka astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Immunotherapy of allergic rhinitis as a prevention of asthma.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomek, Grzanka Antoni, Rzepkowska Małgorzata, Arcimowicz Magdalena
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.7-10, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie efektów odczulania ekstraktami standaryzowanymi i niestandaryzowanymi. Badanie miało charakter pojedynczej ślepej próby. Wybrano dwie grupy chorych uczulonych na roztocze kurzu domowego: 12 osób (48 proc.), u których zastosowano preparat niestarndaryzowany (grupa NS) i 13 osób (52 proc.) preparat standaryzowany (grupa S). Nie było różnic istotnych statystycznie (BIS) między grupami. Badanie przeprowadzono w czasie od 82 do 164 tygodni, podzielonym na cztery okresy, oddzielone pięcioma wizytami u lekarza co 24 do 33 tygodni. Skuteczność IT oceniano za pomocą arkusza samooceny domowej nasilenia objawów i redukcji stosowanych leków. W trakcie prowadzonej IT różnice te stopniowo ustępowały, lepiej w grupie S (p 0,05) niż w grupie NS (p 0,005). Samoocena chorych prowadzona w domu wykazała, że w grupie NS ustępowanie objawów było NIS, a w grupie S - IS już od 2. wizyty dla kichania, kataru oraz łzawienia (p 0,05), zaczerwienienia oczu (p 0,001), oraz podczas 4. wizyty dla kataru, uczucia niedrożności nosa (p 0,001). Ustępowanie objawów oskrzelowych było NIS. Od okresu 1 do okresu 3 stwierdzono lepszą skuteczność IT w grupiwe S w stosunku do grupy NS dla świądu oczu (p = 0,032) i zaczerwienienia spojowek (p = 0,047). Obserwowano zmniejszenie stosowania glikokortykosteroidów donosowych w grupie NS porównując okres 4. do 1. (p 0,05) oraz w grupie S2 oraz 3. (p 0,05) oraz wysoce IS w okresie 4. (p 0,001). Zmniejszenie stosowania leków ...

  Streszczenie angielskie: To compare the effects of specific immunotherapy (IT) with standarized and non-standarized house-dust mite (HDM) extracts in patients hypertensivite to house-dust mites. The study was carried out as a randomized, single-blind trial in 25 patients hypertensive to house-dust mites. In 12 patients (48 p.c.) a nonstandarized extract was used (NS group) and 13 patients (52 p.c.) were given a standarized extract (S group). Their participation in the study ranged from 82 to 164 weeks. There werer no significant differences in baseline parameters between the groups. The lenght of the study was subdivided into four periods with five visits at 23 to 33-week intervals. The effects of immunotherapy were evaluated by means of diaries, in which patients self-assessed the severity of their allergy symptoms and possible reduction in the use of antiallergic preparations. Self-assessment (patients' diaries) revealed that in the NS group allergy symptoms subsided to a non-significant degree, while in the S group the improvement was significant (p 0.001) for sneezing, nasal discharge and lacrimations starting from visit 2 and for runny nose and a sensation of blocked nose on visit 5. Improvement of bronchial manifestation was not significant. In the study periods 1 to 3 IT was more effective in the S group producing improvement of such symptoms as itching of the eyes (p = 0.032) and redness of the conjunctivae (p = 0.047). A decrease in nasal glucocorticoids administration was ...


  223/806

  Tytuł oryginału: Plasmin/alpha2-antiplasmin complexes (PAP) in lung cancer patients: effects of radiotherapy.
  Autorzy: Uszyński Mieczysław, Ziółkowska Ewa, Żekanowska Ewa, Uszyński Waldemar
  Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (1) s.169-170, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 304,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  224/806

  Tytuł oryginału: Czy obecność surfaktantu płucnego w krążeniu może być wykładnikiem uszkodzenia płuc podczas zabiegów kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego? Studium morfologiczne.
  Tytuł angielski: Can the presence of surfactant in pulmonary circulation be regarded as a marker of lung injury during cardiopulmonary bypass? Morphological study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Drwiła Rafał, Sobczyński Paweł, Biczysko Wiesława, Przybyłowski Piotr, Andres Janusz, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.81-85, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykonanie badań morfologicznych wycinków tkanki płucnej pobranych po zakończeniu CPB, ocena stanu bariery powietrze-krew, jej uszkodzenie i ewentualne znalezienie substancji, która mogłaby stanowić wskaźnik uszkodzenia układu oddechowego podczas zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego. Studium obejmowało 50 pacjentów w wieku 45-72 lat poddanych w trybie planowym zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem CPB i uzyskało akceptację Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych. Metody anestezji, procedury chirurgiczne oraz związane z CPB były podobne we wszystkich przypadkach. 10 min. po zakończeniu CPB pobierano 2 lub 3 wycinki tkanki płucnej z płuca lewego. U 5 chorych wykonano biopsję przed CPB i próbki te stanowiły grupę kontrolną. Obserwacje wycinków pobranych przed CPB nie wykazały cech ostrego uszkodzenia terminalnej części układu oddechowego. Wycinki obserwacji skrawków pobranych po CPB były podobne we wszystkich 50 przypadkach i wykazały znaczne uszkodzenie elementów bariery powietrze-krew. Obrzękniete były zarówno komórki nabłonka oddechowego jak i śródbłonka, w wielu pęcherzykach błony podstawne barier pęcherzykowo-włośniczkowych pozbawione były wyściółki komórkowej od strony światła pęcherzyków. Liczne pęcherzyki płucne były wypełnione płynem obrzękowym, a w ich świetle obserwowano nagromadzenie makrofagów pęcherzykowych. W świetle włośniczek pęcherzykowych i w świetle pęcherzyków płucnych nagromadzone były granulocyty obojętnochłonne. W ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess morphologically lung tissue, sampled in vivo after CPB discontinuation. We have also tried to find a specific marker of lung injury resulted from CPB. After approval of the local ethical committee we enrolled 50 patiebts, aged 45-72, scheduled for coronary bypass grafting. Aneshesia, surgical protocol and methods of extracorporeal circulation were the same in all cases. 10 minutes after termination of CPB, 2-3 microbioptates were taken from the left lung of each patient. 5 microbioptates, sampled before CPB, served as a control. Specimens taken CPB revealed no lung injury. Samples obtained after CPB termination showed morphological signs of injury in the terminal part of the respiratory tract. Type I pneumocytes as well as endothelial cellas were swollen, in many alveoli basement membranes of air-blood barriers were "denuded" (lacking cellular component). Many lung alveoli were filled with edema fluid and contained activated macrophages and extravasated erythrocytes. Neutrophils were accumulated in the lumina of alveoli as well as in alveolar capillaries. In the edematous alveoli pulmonary surfactant was not present on the epithelial surface. Additionally pulmonary surfactant was present within the alveolar capillaries and surrounding structures. We proved that coronary artery bypass grafting has caused structural damage to the terminal part of the lung. Moreover, pulmonary surfactant has entered blood vessels. Therefore, since ...


  225/806

  Tytuł oryginału: Analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym u chorych leczonych profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia in low molecular weight heparin prophylaxis patients.
  Autorzy: Prokopowicz Jacek, Guz Krzysztof, Molatta Izabella, Nowicka Lidia, Szmurło Radosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.101-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W operacjach torakochirurgicznych analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym (TEA) jest stosowana zarówno do znieczulenia w czasie operacji jak i leczenia bólu pooperacyjnego. W zależności od przebiegu okresu pooperacyjnego cewnik w przestrzeni zewnątrzoponowej jest najczęściej utrzymywany przez okres 1 do 4 dni. W tym samym okresie chorzy są leczeni profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych. W pracy oceniano skuteczność stosowanego schematu postępowania okołooperacyjnego w zapobieganiu powikłaniom neurologicznym będącym konsekwencją jednoczesnego stosowania TEA oraz heparyn drobnocząsteczkowych. W analizowanym materiale nie stwierdzono powikłań neurologicznych w wyniku stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych znieczulanych zewnątrzoponowo do operacji torakochirurgicznych. Objawy neurologiczne w zakresie nerwów obwodowych obserwowane w 6 przypadkach miały charakter przejściowy i były wynikiem ucisku spowodowanego nieprawidłowym ułożeniem, szczególnie przy przedłużających się operacjach. We wszystkich wątpliwych przypadkach wykonano badanie NMR wykluczające krwawienie do kanału kręgowego.

  Streszczenie angielskie: We have assessed efficacy and safety of thoracic epidural anaesthesia in 2015 patients, receiving low molecular weight heparin (LMWH) under following protocol: patients received one LMWH dose at the evening before surgery, epidural catheter was introduced at least 12 hours after, next LMWH was given at least 6 hours after catheter placement, catheter was removed 12 after and 6 hours before LMWH. We have not observed any neurological sequel that could be attributed to epidural analgesia. In six patient transient neurologic deficits were diagnosed with NMR and attributed to wrong positioning during surgery. Therefore we conclude that epidural analgesia can be used safety in thoracic surgery in presence on LMWH prphylaxis.


  226/806

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych po wcześniejszym przeszczepieniu serca lub płuc.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for cardiac or lung transplantation patient.
  Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.125-130, bibliogr. 34 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  227/806

  Tytuł oryginału: Skuteczność wybranych cefalosporyn - własne obserwacje kliniczne.
  Tytuł angielski: Efficacy of cefalosporine antibiotics in clinical practice.
  Autorzy: Pieloch Zbigniew
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.109-116, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W leczeniu zapalenia płuc u 78 pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia stosowano parenteralnie cefalosporyny III generacji, polskiej produkcji: cefriakson (Biotrakson), cefotaksym (Biotaksym) oraz cefoperazon (Biocefazon). U wszystkich badanych wykonano posiewy plwociny przed i po leczeniu. Oceniono wrażliwość in vitro wyhodowanych bakterii na stosowane antybiotyki oraz przeprowadzono kliniczną ocenę skuteczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The article summarized own clinical experience in cefalosporine therapy. The aim of the study was to evaluate of the third generation, intravenous antibiotics: ceftriaxon, cefotaxym and cefoperazone in patients with pneumonia.


  228/806

  Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny a astma oskrzelowa.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and physical exercise.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.175-179, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli to zespół objawów obturacji oskrzeli występujących po wysiłku. Dolegliwości te zgłaszają najczęściej osoby chorujące na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli. Postawienie prawidłowej diagnozy umożliwia wywiad i test prowokacji wysiłkiem. Podstawą terapii jest leczenie przeciwzapalne choroby podstawowej lub leki doraźne: á2 mimetyki wziewne i kromony. Wdrożenie prawidłowego leczenia zabezpiecza pacjenta przed skurczem oskrzeli indukowanym wysiłkiem i umożliwia rekreacyjne, a nawet wyczynowe uprawianie sportu.

  Streszczenie angielskie: Exercise induced asthma (EIA) and post exercise bronchoconstriction are conditions characterized by symptoms of airway narrowing developing after vigorous exercise. Theses symptoms usually appear in patients suffering from chronic respiratory tract disorders associated with bronchial hyperreactivity. Diagnosis of EIA should be based on exercise test and detailed patient history. Treatment options include anti-inflammatory agents and preexercise medications: inhaled á-agonists and cromones. Correct treatment protects patients from the post exercise bronchospasm and gives them the possibility of participation in sports or other physical activities.


  229/806

  Tytuł oryginału: Astma - aktywność fizyczna, w tym sport wyczynowy.
  Tytuł angielski: Asthma - physical activity, including competitive sports.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.180-183, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje aktualnego przeglądu stanu wiedzy dotyczącej poglądów na mechanizmy i znacznie praktycznego postępowania w przypadku powysiłkowego skurczu oskrzeli u osób z astmą, jak i tych, u których można rozpoznać jedynie wzbudzaną wysiłkiem nadreaktywność oskrzeli. Analizuje również zakaz stosowania niektórych leków przeznaczonych do leczenia astmy.

  Streszczenie angielskie: The paper is a review about knowledge on mechanisms and practical management of postexercise bronchoconstriction in asthmatic patients, as well as in subjects with exercise-induced bronchoconstriction due to bronchial overresponsiveness. Moreover, contraindications regarding some anti-asthmatic drugs are discussed.


  230/806

  Tytuł oryginału: Epidemiologia schorzeń atopowych oraz wpływ czynników środowiskowych na ich występowanie.
  Autorzy: Bukowczan Zenon, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Marcin
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.204-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzmożenie występowania schorzeń alergicznych (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, astma, atopowe zapalenie skóry) w ostatniej dekadzie, związane jest ze wzrostem zanieczyszczeń środowiskowych. W przypadku astmy obserwujemy również znaczne geograficzne zróżnicowanie częstości jej występowania. Chociaż predyspozycje genetyczne są istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób alergicznych, zanieczyszczenia środowiskowe mogą pogarszać ich przebieg, oddziaływując jako czynniki nieswoiste oraz immunomodulatory, wzmagające nieswoiście wzrost syntezy immunoglobuliny IgE. Głównymi czynnikami środowiskowymi oddziaływującymi na ustrój człowieka są: klimat, zanieczyszczenie środowiska zewnątrz i wewnątrzdomowego, czynniki psychiczne oraz sytyacje stresowe. Stopień zanieczyszczenia powietrza zależy przede wszystkim od uprzemysłowienia regionu. Niekorzystny wpływ środowiska przejawia się poprzez: osłabienie naturalnych mechanizmów odpornościowych, wyzwalanie reakcji alergiczno-immunologicznych jako mechanizmów chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The escalation of allergic diseases (allergic rhinitis, asthma, atopic eczema) over recent decades has been linked to an increase environmental pollutants. In asthma there is also some evidence for geographical variation in prevalence. Although genetic predisposition is the strongest single risk factor atopic, air pollutants may aggravate the condition by acting as unspecific irritants and immunomodulators, leadning to increased immunoglobulin E expression. The major environmental agents which influence human organism are: climate, out and indoor, mental aspects and stress. The intensity of air pollution generally dependent on the industralisation of the specific area. harmful effect of the environmental consist in: attenuation of natural immunity, immuno-allegrical reaction as a disease manifestation.


  231/806

  Tytuł oryginału: Manifestacja alergii pokarmowej w układzie oddechowym.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.212-214, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problem klinicznej manifestacji alergii pokarmowej w układzie oddechowym u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The autor described the clinical manifestation of food allergy in children in the respiratory tract.


  232/806

  Tytuł oryginału: Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej - co nowego Anno Domini 2002?
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.215-217, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  233/806

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobach alergicznych.
  Tytuł angielski: Diagnosis of respiratory allergy.
  Autorzy: Mazurek Elżbieta, Mazurek Henryk
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.218-222, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omowiono wybrane elementy diagnostyki chorób alergicznych układu oddechowego: wywiad i badanie przedmiotowe, miejsce badań czynnościowych oraz testów prowokacyjnych, ocena roli alergii.

  Streszczenie angielskie: Author discus selected investigations in diagnosis of respiratory allergy: anamnesis and clinical examination, lung cancer function and nonspecific challenge, identification of allergy.


  234/806

  Tytuł oryginału: Grupy leków stosowanych w terapii astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Urbanek-Jóźwik Ewa, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.223-225, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  235/806

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.226-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  236/806

  Tytuł oryginału: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wójcik Adam, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.230-236, il., bibliogr. 8 poz. sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej. Omówiono zasady leczenia zaostrzeń w domu pacjenta, na izbie przyjęć, oddziale szpitalnym oraz oddziale intensywnej opieki medycznej. Zwrócono uwagę na sposoby monitorowania zaostrzeń, dawkowanie i sposób podawania leków oraz zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: In this article the principles of home and hospital - based management of exacerbation's of bronchial asthma are presented. The attention was paid to the monitoring of exacerbation, drug therapy and the management of life threatening cases.


  237/806

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u dzieci.
  Tytuł angielski: Pneumonias in children.
  Autorzy: Pogorzelski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.253-256, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenia płuc u dzieci są znaczącym problemem zdrowotnym. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat etiologii, obrazu klinicznego i metod leczenia zapaleń płuc u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Pneumonias are significant health problem in children. In this paper we present state of the art on etiology, clinical presentation and treatment of pneumonias in children.


  238/806

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza - choroba nie tylko układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis - not only respiratory disease.
  Autorzy: Pogorzelski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.261-264, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza jest istotnym problemem zdrowotnym. W pracy przedstawiono podstawowe informacje o jej etiologii, obrazie klinicznym i leczeniu.

  Streszczenie angielskie: Cystic fibrosis are significant health problem. In this paper we present state of the art on etiology, clinical presentation and treatment cystic fibrosis.


  239/806

  Tytuł oryginału: Padma 28. Lek roślinny o właściwościach immunokorekacyjnych w profilaktyce i leczeniu nawracających zakażeń dróg oddechowych.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.271-274, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  240/806

  Tytuł oryginału: Miejsce cefuroksymu w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń dolnych dróg oddechowych.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.279-283, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.


  241/806

  Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego i wydechowego w jamie ustnej u zdrowych.
  Tytuł angielski: Indirect evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory and expiratory pressures values in mouth in normal subjects.
  Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.178-180, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pośredni pomiar czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego PImax i wydechowego PEmax w jamie ustnej. W badaniu uwzględniono wartości uzyskane u 166 zdrowych dorosłych (w tym 79 kobiet i 87 mężczyzn) w wieku 17-75 lat. W grupie kobiet wskaźnik PImax wynosił 38-104 cm H2O (śr. 60 cm H2O), a wartości wskaźnika PEmax 46-140 cm H2O (śr. 87,5 cm H2O). U mężczyzn wartości wskaźnika PImax wynosiły 40-120 cm H2O (śr. 73,2 cm H2O), zaś PEmax 46-140 cm H2O, (śr. 115,9 cm H2O). Zaobserwowano ujemną korelacje między PImax a wiekiem. Nie wykazano - istotnych statystycznie korelacji między PEmax w jamie ustnej a wiekiem (p 0,05). Wzrost nie korelował w sposób istotny statystycznie zarówno z PImax, jak i PEmax, jeżeli rozpatrywano osobno korelacje tego parametru w grupie kobiet i mężczyzn, znaleziono natomiast zależność wzrostu parametrów i ciśnień oddechowych w jamie ustnej dla wszystkich badanych (p = 0,00019). Zaobserwowano dodatnią korelację między maksymalnymi ciśnieniami oddechowymi w jamie ustnej (PImax oraz PEmax) a masą ciała w obu badanych grupach (p = 0,000). Porównanie uzyskanych wartości z wartościami prezentowanymi przez innych badaczy wykazało duże zróżnicowanie norm dla różnych populacji. Oznacza to, że wartości wskaźników maksymalnych ciśnień oddechowych w jamie ustnej powinny być okrślane indywidualnie dla populacji której dotyczą. Normy podawane przez producenta urządzenia do pomiarów maksymalnych ciśnień oddechowych mogą być dla danej populacji nieadekwatne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory (PImax) and expiratory (PEmax) pressures values. Results for 166 clinically normal subjects (79 female and 87 male) were obtained. The results were as follow: in woman PImax ranged 38-104 cm H2O, in men PImax was 40-120 cm H2O, average 73.2 cm H2O, PEmax ranged 46-140 cm H2O, average 115.9 cm H2O. PImax was negatively correlated with age in both groups. There was no correlation between age and PImax of PEmax in both groups (p 0.05). There was no correlation between PImax and PEmax and height in women group and men group treated apart. The correlation was found between PImax as well as PEmax and height for whole group (P = 0.00019). There were observed positive correlation between PImax, PEmax and weight in both (male and female) groups. The comparison of results of present study with those obtained in former studies reveals important differences of norms for different populations. The normal values of maximal inspiratory and expiratory pressures in the mouth (PImax, PEmax) should be qualified individually for studied population. The normal values recommended by producers of medical equipment might be inadequate for studied population.


  242/806

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów stymulowanych LPS na ekspresję CD69 na limfocytach T u chorych na astmę nieatopową.
  Tytuł angielski: The role of LPS - stimulated monocytes in CD69 expression on T lymphocytes in nonatopic bronchial asthma patients.
  Autorzy: Moniuszko Tadeusz, Rutkowski Ryszard, Tatarczuk-Krawiel Anetta, Stasiak-Barmuta Anna, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.181-184, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczka CD69 jest powierzchniowym antygenem wczesnej aktywacji limfocytów T. W przeprowadzonych badaniach oceniano jej obecność na komórkach T stymulowanych lipopolisacharydami (LPS) u chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Wykazano zwiększenie ekspresji antygenu CD69 na świeżo izolowanych limfocytach pochodzących od chorych na astmę, w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Monocyty dodane do hodowli niestymulowanych zwiększały ekspresję tej cząstczki 3-4-krotnie, a w hodowlach stymulowanych LPS - około 10-krotnie.

  Streszczenie angielskie: CD69 molecule is the earliest antigen of T lymphocytes activation. We have studied the ex-pression of CD69 on LPS - stimulated T cells in onatopic bronchial asthma. We have found that CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T cells in nonatopic asthma patietns was increased compare to control group (4.74 ń 1.55 / 3.05 ń 1.31) and the difference was statistically significant (p 0.01). Monocytes added to nonstimulated T cell cultures increased 3-4 times the expression of CD69 and about 10-times in LPS-stimulated T lymphocytes.


  243/806

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  244/806

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na eozynofilę krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on eosinophil blood counts, ECP serum levels and clinical parameters in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.208-213, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, w którym pośredniczą eozynofile, jest głównym mechanizmem patogenetycznym w astmie. Glikokortykosteroidy mają potwierdzon właściwości przeciwzapalne, natomiast wpływ formoterolu, montelukastu i nedokromilu na mediatory zapalenia jest badany. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej i stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy są często używane jako markery klinicznego monitorowania aktywności choroby. Celem tego badania było określenie wpływu terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem oraz formoterolem na liczbę eozynofilów w krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz parametry kliniczne. Badanie randomizowane (8-tygodniowe) prowadzone było metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo i przeprowadzono je u 154, dzieci z umiarkowaną astmą atopową. Chorzy zostali zrandomizowani i rozmieszczeni w grupach otrzymujących 40 ćg triamcinolonu (n - 28); 5 lub 10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n - 27); 24 ćg formoterolu (n - 28); 16 mg nedokromilu sodu (n - 26) lub placebo (n - 45). Badanie ukończyło 140 dzieci. Po leczeniu triamcinolonem i montelukastem eozynofilia krwi obwodowej istotnie obniżyła się, a po leczeniu triamcinolonem, montelukastem i nedokromilem uzyskano obniżenie stężenia ECP w surowicy; parametry kliniczne uległy statystycznie istotnej poprawie po leczeniu każdym lekiem; efekt leczenia triamcinolonem był najsilniejszy. Średnia liczba eozynofilów we krwi obwodowej przed i po leczeniu ...

  Streszczenie angielskie: Eosinophil-mediated damage to the respiratory epithelium is a major pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed antiinflammatory properties and effect of formoterol, montelukast and nedocromil on markers of inflammation has been studied. Eosinophil blood counts and eosinophil cation protein (ECP) serum level are often use as markers of clinical monitoring of the disease activity. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured eosinophil blood counts and ECP serum level, and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil, formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial fo 154 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated to receive 400 mg triamcinolon (n = 28), 5 or 10 mg (according to age) montelukast (n = 27), 16 mg nedocromil (n = 26), 24 ćg formoterol (n = 28) or placebo (n = 45). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon and montelukast eosinophil blood counts significantly decreased, after treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil ECP serum level significantly decreased; all clinical parameters improved after treatment with each drug; treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean eosinophil blood counts before and after treatment with triamcinolon were ...


  245/806

  Tytuł oryginału: Wpływ nedokromilu sodu na stężenie IL-4 i IgE w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium decreased serum levels of IL-4 and IgE in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.214-217, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W drogach oddechowych ludzi chorujących na astmę zwiększone jest stężenie proalergicznej interleukiny IL-4, która jest podstawową cytokiną regulującą wiele etapów zapalenia alergicznego. IL-4 wraz z IL-13 stanowią główny bodziec do podjęcia przez limfocyty B wytwarzania immunoglobulin klasy E mających ogromne znaczenie w astmie atopowej a taką jest w 90 proc. astma dziecięca. Mechanizm działania nedokromilu sodu, chętnie stosowanego u dzieci, jest dyskutowany. Nasze wcześniejsze badanie na temat wpływu nedokromilu na różne markery zapalenia wykazało obniżenie stężeń IL-4 i IgE w surowicy po monoterapii u 15 dzieci chorych na astmę oskrzelową. Obecnie przeprowadziliśmy badanie na większej grupie chorych. Celem badania było określenie wpływu miesięcznej monoterapii nedokromilem sodu na stężena IL-4 i IgE w surowicy oraz objawy kliniczne i nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę atopową umiarkowaną. Było to 8-tygodniowe badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane przy użyciu placebo, przeprowadzone u 81 dzieci z umiarkowaną astmą atopową, uczulonych na roztocza kurzu domowego. Chorzy zostali zrandomizowani i zakwalifikowani do grup otrzymujących nedokromil sodu w dawce 2 wziewy (0,002 g/wziew) 4 razy dziennie (n = 34) lub placebo (n = 47). Badanie ukończyło 69 dzieci. Po terapii nedokromilem stwierdzono istotne obniżenie stężenia IL-4 oraz IgE w surowicy a także znaczne zmniejszeie objawów klinicznych i nadreaktywności. Średnie stężenia IL-4 w ...

  Streszczenie angielskie: Levels of pro-allergic cytokine IL-4 are increased in asthmatic airways, contributing to allergic inflammation. IL-4 and IL-13 are the most important factors in production of class E immunoglobulin, playing major role in childhood atopic asthma. The mechanism of effect of nedocromil, often prescribed in children, has been discussed. Our previous study on the effect of nedocromil on different inflammatory markers, showed decreased levels of IL-4 and IgE after monotherapy in 15 asthmatic children. The purpose of this study was to define the effect of treatment with nedocromil on serum level of IL-4 and IgE, clinical symptoms and bronchial hyperreactivity (BHR) in children with moderate atopic asthma. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 81 children with moderate atopic asthma allergic to dust mite. Patients were randomly allocated to receive nedocromil sodium two puffs four times daily (0.002 g/puff) (n = 34) or placebo (n = 47).69 children completed the study. After treatment with nedocromil the levels of IL-4 and IgE in blood serum in study group significantly decreased, and all cinical parameters improved. Mean levels of IL-4 in serum before and after treatment with nedocromil were 0.13 pg/ml ń 0.01 and 0.12 pg/ml ń 0.02 respectively (p 0.01). Mean serum levels of IgE before and after treatment with nedocromil were 556.83 IU/ml ń 201,3 and 485 IU/ml ń 200.5 respectively (p 0.02). This study demonstrate that one possible way by ...


  246/806

  Tytuł oryginału: Wpływ inhalacji drobnocząsteczkowej heparyny na skład komórkowy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych i stężenie rozpuszczalnego receptora dla IL-2 w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled low molecular weight heparin on cell composition in bronchoalveolar lavage fluid and serum levels of soluble receptor of IL-2 in asthmatics.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.218-220, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 17 chorych na astmę oskrzelową. Chorzy przez 2 tygodnie otrzymywali ihalacje z drobnocząsteczkowej heparyny (LMWH) w dawce dobowej 5000 IU anty-Xa. U wszystkich badanych oceniano skład komórek w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) i stężenia rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (sIL-2R) w surowicy przed i 2 tygodnie po leczeniu. Wykazano, że LMWH zmienia profil komórek w BALF zmniejszając istotnie liczbę komórek zapalnych (p 0,005), nie wpływa natomiast na stężenie sIL-2R w surowicy (p 0,13). Wyjściowe stężenia sIL-2R w surowicy były prawidłowe (73,9 ń 26,6 U/ml).

  Streszczenie angielskie: The 17 asthmatics were studied. The patients were administered LMWH inhalations during two weeks in a day dose 5000 IU anti-Xa. The cell composition in BALF and serum levels of sIL-2R were estimated before and two weeks after treatment. We found that LMWH changed significantly cell BALF profile, decreased the number of inflammatory cells (p 0.005) but did not change serum sIL-2R concentrations (p 0.13). Baseline serum levels of sIL-2R were normal (73.9 ń 26.6 U/ml) according to producer's norm.


  247/806

  Tytuł oryginału: Zafirlukast w leczeniu polipów nosa u chorych ze współistniejącą aspirynową astmą oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Zafirlukast in the treatment of nasal polyps in aspirin intolerant asthmatics - preliminary report.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.224-227, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NNLP) charakteryzuje się obecnością polipów nosa i zatok, astmą oskrzelową i różnie wyrażoną nadwrażliwością po podaniu aspiryny i leków jej podobnych. Nietolerancja wszystkich inhibitorów cykooksygenazy pozwala koncentrować się nam w badaniach dotyczących kaskady kwasu arachidonowego. Polipy nosa są następstwem przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, często połączonego z infiltracją eozynofilową. W jaki sposób to kwasochłonne zapalenie prowadzi do powstania polipa jest niejasne. Granulocyty kwasochłonne są jednak bogatym źródłem leukotrienów cysteinowych - potężnych mediatorów zapalenia, które mogą być odpowiedzialne za blokadę nosa, wyciek i nadreaktywność błony śluzowej. W badaniach ostatnich lat była podnoszona niejednokrotnie ich rola w powstawaniu polipów nosa. Wykazano m.in. podwyższone stężenia leukotrienów w tkance polipów u chorych na astmę aspirynową. Ponieważ blokery receptora leukotrienowego hamują działanie endogennych leukotrienów, to jest możliwe, że leki te mogłyby zostać zastosowane w leczeniu polipów nosa. Nasze badanie zmierzało do określenia skuteczności zafirlukastu w tej jednostce chorobwej. Dochodzimy do wniosku, że przynajmniej w części przypadków leki antyleukotrienowe mogłyby stanowić alternatywę dla steroidoterapii i leczenia chirurugicznego.

  Streszczenie angielskie: Aspirin intolerance is characterized by polypous rhinosinusitis, bronchial asthma and adverse reactions to aspirin. The common intolerance to all cyclo-oxygenase inhibitors allows us to focus study of the pathogenesis of AI on the metabolism of arachidonic acid. Nasal polyposis is a chronic inflammatory condition that is mostly characterized by an infiltration of eosinophils. How this eosinophilic inflammation leads to polyp formation remains largely unclear. Eosinophils are the major source of cysteinyl leukotrienes - potent pro-inflammatory mediators they can by responsible for nasal blockade, rhinnorhoea and hyperresponsiveness. A role of prostaglandins (PGs) and leukotrienes (LTs) in the pathogenesis of nasal polyps has been recently suggested and leukotriene levels have been shown to be elevated in patients with asthma as well as in those with sinonasal polyposis and sinusitis. Because leukotriene receptor antagonists inhibit activity of endogenous leukotrienes and decrease tissue eosinophilia it is speculated that these drugs may be useful also in the management of nasal polyps. Our study was designed to determine the efficacy of zafirlukast, a cysteinyl leukotriene receptor antagonist, in nasal polyposis. We conclude that antileukotrienes might play a role in controlling polyposis and their symptoms, and they might be a alternative to longterm steroid therapy and repeated surgical therapy.


  248/806

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 1: Patophysiology mechanisms of action.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.245-247, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierne wytwarzanie śluzu o zwiększonej lepkości jest jednym z podstawowych objawów zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób dróg oddechowych. W warunkach prawidłowych wydzielina oskrzeli pełni funkcje ochronne, produkowana w nadmiarze prowadzi do obturacji i sprzyja zakażeniom bakteryjnym. W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu i kliniczne konsekwencje tego procesu. Omówione zostały mechanizmy działania i wskazania do stosowania mukolityków. Leki mukolityczne, w szczególności ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Udowodniono, że stosowanie mukolityków sprzyja poprawie parametrów opisujących wydolność płuc i poprawia komfort życia chorych. Bez wątpienia leki te stanowią cenne uzupełnienie terapii chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Mucus hypersecretion is a cardinal sign of both acute and chronic pulmonary diseases. Normally, mucus protects respiratory tract, but its overproduction leads to airway obstruction and promotes bacterial colonization. In the first part of our review we outlined the possible factors responsible for mucus hypersecretion and clinical consequences of this process. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Mechanisms of action and indications for use of mucolytics are presented. Mucolytics have been shown to have a role in improving lung functions and patients' quality of life. Undoubtedly they are useful as an adjunctive therapy of respiratory tract disorders.


  249/806

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 2: Mucolytics in use, treatment and their antioxidant properties.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.248-252, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych. W części II omówione zostały wyniki badań dowodzących celowości stosowania mukolityków w terapii chorób układu oddechowego. Leki mukolityczne, zwłaszcza ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Wyniki cytowanych badań dowodzą, że leki te są skuteczne, szczególnie w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy i ostrego zapalenia oskrzeli. Wykazano, że preparaty te działają synergistycznie z antybiotykami w leczeniu infekcyjnego zaostrzenia POChP. Ponadto mają właściwości antyoksydacyjne, a ambroksol hamuje uwalnianie mediatorów powstających w zapaleniu o podłożu alergicznym. Leki mukolityczne są tanie, dobrze tolerowane i bezpieczne, dlatego stanowią cenne uzupełnienie farmakoterapii ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: In the first part of our editorial we reviewed the possible factors responsible for mucus hypersecretion in acute and chronic pulmonary disease. The present paper presents the results of studies proving, that mucolytics are useful in adjunctive thrapy of respiratory tract disorders. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Current evidence indicate, that these drugs are effective, especially in chronic obstructive pulmonary disease, asthma and acute bronchitis. They produce a modest improvement in symptom control and lung function. It has been demonstrated that there is a synergism between mucolytics and antibiotics in the treatment of exacerbation of chronic bronchitis. Moreover, they act as scavengers of reactive oxygen species. Ambroxol is able to inhibit mediator release involved in the pathogenesis of allergic inflammation. As mucolytics are cheap and well-tolerated they are beneficial in the therapy of patients suffering from respiratory tract disorders.


  250/806

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, patofizjologia, klinika.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.22, 24-31, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  251/806

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowego leczenia dzieci z mukowiscydozą z użyciem rekombinowanej rhDNazy.
  Tytuł angielski: Complex treatment of children with cystic fibrosis using rhDNase.
  Autorzy: Sands Dorota, Nowakowska Anna, Podgurniak Małgorzata, Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.469-474, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysoka zawartość DNA w wydzielinie oskrzelowej w CF jest jednym z czynników powodujących zwiększoną jej lepkość. Celem pracy jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa rhDNazy stosowanej jako element kompleksowego leczenia w rutynowej praktyce klinicznej. Obserwacja dotyczy 51 dzieci chorych na mukowiscydozę. Wyniki leczenia oparto na ocenie spirometrycznej, radiologicznej płuc, klinicznej, częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poprawą funkcji płuc po 3 miesiącach leczenia a jej późniejszymi zmianami (FEV1). Stwierdzono, że rhDNazy zastosowana w kompleksowym leczeniu chorych z CF wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie częstości zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i stabilizację stanu ogólnego, co poprawia jakość życia chorych.

  Streszczenie angielskie: A high content of DNA is one of the factors increasing viscoelasticity in CF sputum, so the application of rhDNase to break down this DNA may have a beneficial effect. The aim of this study was to analyse the longterm efficiency and safety of rhDNase applied in complex CF therapy. 51 CF children were observed. Results of lung function tests, radiological scoring, clinical scoring and frequency of pulmonary exacerbations were analysed. A sttistically significant correlation was found between FEV1 after 3 months of rhDNase treatment and its later values in the course of the treatment. RhDNase in addition to the standard CF therapy improved lung function values, diminished the frequency of pulmonary exacerbations and stabilised the general condition of the patient, which improved the quality of life.


  252/806

  Tytuł oryginału: Ocena stanu sprawności wentylacyjnej u młodzieży szkół średnich miasta Szczecina (z zastosowaniem przepływomierza).
  Tytuł angielski: An assessment of ventilatory function in middle school adolescents in the city of Szczecin (use of the peak flow meter).
  Autorzy: Kochanowska Iwona, Krawczyk-Sulisz Iwona, Sedlaczek Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.475-480, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W roku szkolnym 2000-2001 przeprowadzono u 965 uczniów klas maturalnych z terenu miasta Szczecina badania sprawności wentylacji płuc. Oparto je na wywiadzie zdrowotnym, zebranym za pomocą kwestionariusza, podstawowych pomiarach antropometrycznych oraz badaniu szczytowego przepływu wydechowego (PEF) przepływomierzem Wrighta. Dokonano oceny częstości występowania objawów ze strony układu oddechowego stwierdzając wyraźną dysproporcję między liczbą osób z ustalonym rozpoznaniem astmy (34 osób - 3,52 proc.) a liczbą młodzieży zgłaszającej objawy chorobowe (208 osób - 21,6 proc.). Analiza statystyczna wykazała, że wartości PEF u młodzieży z objawami ze strony układu oddechowego, choć bez ustalonego rozpoznania, są istotnie niższe niż u dzieci zdrowych. Spośród analizowanych czynników środowiskowych stwierdzono największy wpływ biernego i czynnego palenia tytoniu (odpowiednio 64,8 proc. i 37 proc.). Badanie PEF może być wykorzystane jako użyteczny wskaźnik sprawności wentylacyjnej u młodziezy szkolnej. Dalszy etap postępowania diagnostycznego powinien być przeprowadzony w placówce specjalistycznej, a badana młodzież objęta skutecznym postępowaniem profilaktycznym.

  Streszczenie angielskie: A lung function study was caried out on a sample of 965 secondary school pupils in the city of Szczecin in the school year 2000-2001. Function was assessed using an ISSAC questionnaire, height and weight and peak expiratory flow (PEF) rate. Estimation of the frequency of respiratory symptoms showed a distinct disproportion between the number of subjects with an established diagnosis of asthma (34 - 3.52 p.c.) and the number of children displaying symptoms of disease (208 - 21.6 p.c.). Statistical analysis showed that PEF values in the group of young people with respiratory symptoms, but without diagnosed asthma, were significantly lower than in the group of healthy children. Among analysed environmental factors active and passive tobacco smoking had greatest influence. (64.8 p.c. and 37 p.c., respectively). Measurement of PEF can be a useful ventilatory function indicator in schoolchildren. Further stages of diagnostics should be carried out in a specialist polyclinic and these patients should be provided with effective prevention.


  253/806

  Tytuł oryginału: Ocena spirometryczna dzieci szkolnych wentylowanych mechanicznie w okresie noworodkowym.
  Tytuł angielski: Assessment of spirometry test results in school-age children mechanically ventilated in the neonatal period.
  Autorzy: Dymek Lucyna, Stojewska Małgorzata, Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Mikusz Grażyna, Godula-Stuglik Urszula, Ziora Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.481-486, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 9 parametrów spirometrycznych u 44 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, w tym u 22 urodzonych przedwcześnie z ostrą niewydolnością oddechową bez dysplazji oskrzelowo-płucnej i u 22 zdrowych (grupa kontrolna). Stwierdzono istotne statystycznie niższe średnie wartosci VC, FEV1, FVC Ex, PEF, MEF 75 i MEF 50 u dzieci leczonych mechaniczną wentylacją w porównaniu z warościami tych parametrów u dzieci zdrowych. U dzieci z przebytą o.n.o. aż w 64 proc. przypadków VC, w 46 proc. FEV1, w 86 proc. PEF, w 82 proc. MEF 75 proc., w 41 proc. FVC Ex i w 32 proc. MEF 50 proc. nie osiągnęły wartości uznanych za prawidłowe. Podanie im salbutamolu spowodowało istotne zwiększenie średnich wartości VC i MEF 25 proc. Wzrost FEV1 15 proc. stwierdzono u 36 proc. dzieci. Wykazano, że przebycie w okresie noworodkowym o.n.o. leczonej mechaniczną wentylacją z użyciem tlenu sprzyja powstaniu w wieku szkolnym zaburzeń wentylacyjnych, głównie o charakterze restrykcyjnym z komponentą obturacyjną w układzie oddechowym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to asses 9 spirometry tests in children aged 8-12 years, including among them 22 with a history of prematurity and acute respiratory insufficiency without past bronchopulmonary dysplasia and 22 healthy children (control group). Mean values of VC, FEV1, FVC Ex, PEF, MEF 75 and MEF 50 in children mechanically ventilated in the neonatal period were significantly lower than in healthy children. In 64 p.c. of children mechanically ventilated VC, in 46 p.c. FEV1, in 86 p.c. PEF, in 82 p.c. MEF 75 p.c., in 41 p.c. FVC Ex and in 32 p.c. MEF 50 were below normal values. Inhaled salbutamol significantly increased the mean values of VC and MEF 25 p.c. An increase of FEV1 15 p.c. in 36 p.c. of these children was observed. It was found that past acute respiratory insufficiency treated by mechanical ventilation in the neonatal period predispose to ventilatory disorders, mainly to restriction changes with obturation in the airways of school-age children.


  254/806

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Bacterial infections in cystic fibrosis.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.517-523, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono zmiany w zakresie układu oddechowego i towarzyszące im zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie. Przedstawiono charakterystykę najbardziej istotnych dla tych pacjentów patogenów bakteryjnych, przede wszystkim Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu stosowania antybiotyków u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: The article focuses on pulmonary changes and resulting bacterial infections in the lower respiratory tract in patients with cystic fibrosis. The most important pathogens responsible for recurrent and chronic endobronchial bacterial infections, such as Staphyococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, were characterized, and their phenotypic diversity was analysed. Phenotypic mechanisms leading to infections and the general rules of rational antibiotic therapy in cystic fibrosis patients were discussed.


  255/806

  Tytuł oryginału: Cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in Polish children with asthma.
  Autorzy: Stelmach I., Jerzyńska J., Stelmach W., Majak P.,