Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1066Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1066
- Gdańsk, , Via Medica 2002
Tytuł angielski: Images in psychiatry Poland
Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Rybakowski Janusz (red.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, 212 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 744,580

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • ludzie


  2/1066

  Tytuł oryginału: Empatia i jej rozwój u osób pomagających
  Autorzy: Wilczek-Rożyczka Ewa
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. 133 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 743,267

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia


  3/1066

  Tytuł oryginału: Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym : konteksty pedagogiczne i psychospołeczne
  Autorzy: Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2002, 294 s. : il., tab., bibliogr. s. 271-277, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 741,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia


  4/1066

  Tytuł oryginału: Kiedy życie boli : zalecenia w leczeniu depresji : strategiczna terapia krótkoterminowa
  Autorzy: Yapko Michael
  Opracowanie edytorskie: Kacmajor Anna (tł.), Kacmajor Magdalena (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 221 s. : tab., bibliogr. s. 213-216, 24 cm. - Tyt. oryg. When living hurts : directives for treating depression
  Sygnatura GBL: 740,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  5/1066

  Tytuł oryginału: Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Wójtowicz Jerzy G., Kuśnierkiewicz Maria, Szyfter Witold
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.62-71, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/1066

  Tytuł oryginału: Opóźnienie rozwoju mowy czynnej u dzieci przedszkolnych
  Autorzy: Zaleski Tomasz
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.119-121, bibliogr. 13 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.


  7/1066

  Tytuł oryginału: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r.
  Źródło: - Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Warszawski [2002], [68] k. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


  8/1066

  Tytuł oryginału: Środki zabezpieczające - w kodeksach karnych, opiniach sądowo-psychiatrycznych i niektóre problemy w ich wykonywaniu
  Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-5, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  9/1066

  Tytuł oryginału: Zasady organizacji i funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
  Autorzy: Wardeński Ryszard
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-7, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator


  10/1066

  Tytuł oryginału: Zasady sporządzania okresowych opinii sądowych psychiatryczno-psychologicznych dotyczących pacjentów przebywających w ramach środka zabezpieczającego w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
  Autorzy: Idzikowska Renata
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-7, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  11/1066

  Tytuł oryginału: Problemy biegłego psychiatry dotyczące współpracy z wymiarem sprawiedliwości i instytucjami realizującymi środek zabezpieczający
  Autorzy: Marchwicka Joanna
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-8, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  12/1066

  Tytuł oryginału: Temperament - geny i środowisko : porównania wewnątrz- i międzypopulacyjne
  Autorzy: Zawadzki Bogdan
  Źródło: - Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne s.c. 2002, 205, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 191-199, sum., 24 cm.
  Seria: Psychologia w Monografiach Naukowych 1
  Sygnatura GBL: 739,536

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/1066

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne aspekty macierzyństwa rodzin z dziećmi obarczonymi wadami rozwojowymi.
  Tytuł angielski: Psychosocial aspects of motherhood in the context of fetal malformations.
  Autorzy: Jatczak Ewa
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.125-129, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of prenatal diagnosis.
  Autorzy: Ledwoń Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.244-249, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  15/1066

  Tytuł oryginału: Różnice postaw pacjentek w zależności od znajomości rozpoznania choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: The influence of information about cancer diagnosis on patients' personalities.
  Autorzy: Szymańska M.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.433-446, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  16/1066

  Tytuł oryginału: Pielęgnowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania.
  Autorzy: Klimak Krystyna, Molas Stanisława
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.4-7, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/1066

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Evalution of disorders of emotional control in anorexia nervosa.
  Autorzy: Chmielewska Dorota, Kopacz Grzegorz, Kucharska-Pietura Katarzyna, Kopacz Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.284-291, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena: 1) jakościowych i ilościowych zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych oraz 2) trwałości i stabilności tych zaburzeń w jadłowstręcie psychicznym. Przebadano 30 pacjentek w wieku od 14 do 28 lat z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego potwierdzonym wg kryteriów ICD-10 oraz grupę kontrolną złożoną z 30 dziewcząt i kobiet w wieku od 17 do 30 lat. Metodologia badań obejmowała zastosowanie: 1) inwentarza socjodemograficznego, 2) skali depresji M. Hamiltona oraz 3) Kwestionariusza Kontroli Emocjonalnej. Zaburzenia kontroli emocji w jadłowstręcie psychicznym ujawniły się w wymiarach: pobudliwości emocjonalnej, motywacji emocjonalnej, motywacji emocjonalno-racjonalnej i odporności emocjonalnej.Stwierdzono pogłębienie się zaburzeń kontroli emocji w wymiarze odporności emocjonalnej wraz z czasem leczenia jadłowstrętu psychicznego i częstością hospitalizacji, a także w wymiarze motywacji emocjonalno-racjonalnej wraz z wiekiem chorych. Zaburzenia kontroli emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny pozostawały niezależne od niedoboru masy ciała w stosunku do wagi należnej, nasilenia depresji, wieku osób badanych oraz ich poziomu wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The article is aimed at evaluation of: 1) qualitative and quantitative disorders of emotional control and 2) durability and stability of such disorders in anorexia nervosa. The study involved 30 patients aged 14-28 who were diagnosed according to ICD-10 criteria, and a control group consisting of 30 girls and women aged 17-30. The study methods included: 1) socio-demographic inventory, 2) M. Hamilton depression scale and 3) Emotional Control Questionnaire. The disorders of emotional control in anorexia nervosa were manifested in the dimensions of: emotional exictability, emotional-rational motivation and emotional immunity. Disorders in emotional control within emotional immunity dimension were found to increase with the duration of anorexia nervosa treatment and hospitalization frequency, and those in the dimension of emotional-rational motivation were increasing with the patients' age. Disorders of emotional control in anorexia nervosa patients remained independent of the body underweight as compared to the due weight, depression intensity, subject' age and educational level.


  18/1066

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej - c.d.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.5-15, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/1066

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie metod skutecznej terapii zaburzeń czynności narządu ruchu w oparciu o naturalne mechanizmy stymulowania emocjonalnego.
  Autorzy: Knaś Robert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.38-42, bibliogr. 6 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł oparty jest na doświadczeniach w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia czynności narządu ruchu. Głównym kierunkiem oczekiwanych zmian w sferze emocjonalnej pacjenta pod wpływem działań terapeutycznych, jest zmiana odczuwania z negatywnego na pozytywne. Możemy osiągnąć to porzez działanie prowadzone zarówno na sferze fizykalnej, jak i intelektualnej. Przykłdem takiego przekazu informacji może być terapia poznawcza lub psychoedukacja. Polegają one na zmianie negatywnych nawyków emocjonalno-poznawczych pacjenta i wytworzeniu nowych, lub wzmocnieniu istniejących - pozytywnych. W artykule opisany jest również przykładowy plan terapii grupowej w oparciu o mechanizmy stymulacji emocjonalnej. Opisywane mechanizmy zilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z praktyki terapeutycznej autora.

  Streszczenie angielskie: The article is based on the experience from the therapy of patients suffered from the system's of motion functions disorders. The main direction of the expectable changes in the patient's emotional sphere under the influence of the therapy., is the change from the negative to the positive feeling. The changes are possible to obtain thanks to the therapy carried out on the physical or the intellectual spheres. The example of such imparting of information could be the cognitive therapy or psychoeducation. They rely on the replacing the negative intellectually-emotional habits by the positive ones. In the article there is also shown the example of collective therapy based on the emotional stimulating mechanisms.


  20/1066

  Tytuł oryginału: Zintegrowane leczenie z wykorzystaniem terapii manualnej w modelu holistycznym, stymulacji emocjonalnej i farmakoterapii w leczeniu zaburzeń lękowych o typie agorafobicznym. Opis przypadku.
  Autorzy: Knaś Robert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.43-44, sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przypadku zaburzeń psychicznych połączonych z dolegliwościami somatycznymi mamy do czynienia z różnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Jedną z możliwości leczenia tego typu chorób jest zintegrowany model z wykorzystaniem farmakoterapii, psychoterapii i terapii manualnej. Na przykładzie pacjentki, u której rozpoznano fobię o typie agorafobicznym, przedstawiłem metodę i efekty zastosowania terapii zintegrowanej.

  Streszczenie angielskie: In a case of psychic disorders which are connected with somatic disease the different diagnostic and therapeutical methods are applied. One of the possibilities of treating such disorders is the intergrated model which consists of pharmacotherapy, psychotherapy and manual therapy. The method and the effects of the intergrated therapy are shown using the example of the patient suffered from agoraphobia.


  21/1066

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.6-23, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/1066

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie metod skutecznej terapii zaburzeń czynności narządu ruchu w oparciu o naturalne mechanizmy stymulowania emocjonalnego.
  Autorzy: Knaś Robert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.31-35, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Całościowe widzenie człowieka pozwala na poszukiwanie nowych metod terapii zaburzeń czynności narządu ruchu. Jednym z jego elementów jest terapia działająca przez sferę psychiczno-duchową. Opiera się ona na następujących założeniach: całościowym widzeniu człowieka, integrującej roli sfery emocjonalnej, wzajemnej stymulacji zachodzącej pomiędzy sferą intelektualną, emocjonalną i fizykalną oraz możliwości wykorzystania dla celów terapeutycznych mechanizmu stymulowania emocjonalnego. Trwałe efekty terapeutyczne opierają się na zmianach w zakresie nawyków intelektualno-emocjonalnych. Połączenie takiej terapii z zabiegami manualnymi, stanowi nowatorskie podejście do leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. W kolejnych częściach artykułu zostaną opisane próby praktycznego wykorzystania mechanizmów stymulowania emocjonalnego.

  Streszczenie angielskie: The wholistic view of human being allows to seek for new methods of system's of motion disorders therapy. Psycho-spiritual way of the therapy is one of its elements. The therapy is based on the following thesis: the holistic view of human being, integrating role of emotional sphere, mutual stimulation between intellectual, emotional and physical spheres and possibility of using emotional stimulating mechanism for the therapeutic purpose. Constant effects of the therapy are based on the changes of intellectually-emotional habits. Combination of this therapy with manual manipulations is an innovatory way of the system's of motion disorders treatment. In the following parts of this article the efforts of practical using of the emotional stimulating mechanism will be described.


  23/1066

  Tytuł oryginału: Zastosowanie relaksacji somato-emocjonalnej w leczeniu zespołu "ojca tyrana" - opis przypadku.
  Autorzy: Gajowiec Bartłomiej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.53-61, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł opisuje przebieg terapii syndromu "ojca tyrana" u 33-letniej pacjentki. Zespół dolegliwości objawił się pozornie prostym do rozwiązania problemem bólu kręgosłupa. Jak się okazało mechanizm stymulujący trwanie dolegliwości jest głębszy i trwa praktycznie od urodzenia. W trakcie terapii obserwowano nie tylko reakcje z poziomu płaszczyzny parietalnej, ale co istotniejsze, także ze sfery psychiczno-duchowej. Zasadniczym celem leczenia było osiągnięcie subiektywnego stanu zdrowia. Cel ten został osiągnięty.

  Streszczenie angielskie: Author describes more-than-a-year lasting history of process of a "father-tiran" syndrom of 33 years old female patient. Disorders had revealed as a simple back pain which occured to be more complicated complex that expected. From detaiful interviewing the patient, examination and treatment both therapist and patient had found real mechanisms stimulating the problem. They have lasted almost the whole patient's life since their source was rooted in her home-related interpersonal relations. During and after treatment sessions many sensational reactions were observed and experienced not only of somatic but also emotional patterns. The aim of treatment was to achieve subjective health state. At the end of treatment sessions the aim was achieved.


  24/1066

  Tytuł oryginału: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego
  Autorzy: Kimak Krystyna, Krokop Mirosława, Mamona Renata, Koźlewicz-Wytrykus Maria
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 99, [3] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  25/1066

  Tytuł oryginału: O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię
  Autorzy: Rogers Carl R.
  Opracowanie edytorskie: Kramer Peter D. (przedm.), Karpiński Maciej (tł.).
  Źródło: - Poznań, Dom Wydaw. REBIS Sp. z o.o. 2002, 502, [1] s. : bibliogr. [przy rozdz.], 20 cm. - Tyt. oryg. On becoming a person
  Seria: Psychologia
  Sygnatura GBL: 613,208

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/1066

  Tytuł oryginału: Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie
  Autorzy: Krasoń Katarzyna, Szafraniec Grażyna
  Źródło: - Kraków, Oficyna Wydaw. "Impuls" 2002, 230 s. : il., tab., bibliogr. s. 180-187, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,745

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia


  27/1066

  Tytuł oryginału: Metody badawcze w psychologii
  Autorzy: Shaughnessy John J., Zechmeister Eugene B., Zechmeister Jeanne S.
  Opracowanie edytorskie: Wojciszke Bogdan (red.), Rucińska Monika (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne s.c. 2002, 560 s. : il., tab., bibliogr. s. 537-549, 24 cm. - Tyt. oryg. Research methods in psychology
  Sygnatura GBL: 738,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  28/1066

  Tytuł oryginału: Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa
  Autorzy: Sosnowski Tytus
  Źródło: - Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 204 s. : il., tab., bibliogr. s. 185-196, sum., 24 cm.
  Seria: Psychologia w Monografiach Naukowych 2
  Sygnatura GBL: 738,359

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia


  29/1066

  Tytuł oryginału: Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Creativity versus destruction in the behaviours of schizophrenic persons.
  Autorzy: Woźniak Tomasz
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.143-154, bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/1066

  Tytuł oryginału: Perseweracje werbalne jako przedmiot badań nad demencją typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: Verbal perseverations as the object of study into Alzheimer-related dementia.
  Autorzy: Domagała Aneta, Długosz Edyta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.155-168, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/1066

  Tytuł oryginału: Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych.
  Tytuł angielski: Progress in the therapy of stuttering children and young people conducted under fixed-period conditions.
  Autorzy: Chęciek Mieczysław, Bartkowicz Zdzisław, Pielecki Andrzej, Węsierska Katarzyna
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.201-212, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/1066

  Tytuł oryginału: Mój permanentny konflikt z dorosłymi jąkającymi się. Chodzi o motywację.
  Tytuł angielski: My permanent conflict with adult stutterers. Problem of motivation in the therapy.
  Autorzy: Adamczyk Bogdan
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.213-216, bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/1066

  Tytuł oryginału: Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość
  Autorzy: Mazur Jadwiga
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy 2002, 203, [1] s. : il., bibliogr. s. 199-204, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  34/1066

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002
  Opracowanie edytorskie: Przewłocka Barbara (red.).
  Źródło: - Kraków, Instytut Farmakologii PAN 2002, 173 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Instytut Farmakologii PAN


  35/1066

  Tytuł oryginału: Czy psychiatria jest nauką biologiczną?
  Autorzy: Vetulani Jerzy
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.6-13, il.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia schizofreniczne : obraz kliniczny i klasyfikacja
  Autorzy: Wciórka Jacek
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.14-31, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/1066

  Tytuł oryginału: Glutaminianergiczna teoria schizofrenii
  Autorzy: Pietraszek Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.32-51, il., tab., bibliogr. 158 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/1066

  Tytuł oryginału: Dopaminowa teoria schizofrenii
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.52-61, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/1066

  Tytuł oryginału: Receptory dopaminowe a działanie przeciwpsychotyczne leków
  Autorzy: Zawilska Jolanta B.
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.62-83, il., tab., bibliogr. 223 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/1066

  Tytuł oryginału: Leki neuroleptyczne z perspektywy psychofarmakologii
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.84-95, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/1066

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka i farmakogenetyka neuroleptyków : interakcje z innymi lekami
  Autorzy: Daniel Władysława A.
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.96-115, il., tab., bibliogr. 155 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/1066

  Tytuł oryginału: Neuronalne podłoże zaburzeń pozapiramidowych po neuroleptykach
  Autorzy: Ossowska Krystyna
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.116-129, il., bibliogr. 80 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/1066

  Tytuł oryginału: Polimorfizmy genów w schizofrenii
  Autorzy: Sanak Marek
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.130-137, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/1066

  Tytuł oryginału: Współczesna psychofarmakoterapia schizofrenii
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.138-147, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/1066

  Tytuł oryginału: Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii
  Autorzy: Borkowska Alina
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.148-157, il., tab., bibliogr. 71 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników rokowniczych na wyniki leczenia : krakowskie prospektywne badania przebiegu schizofrenii
  Autorzy: Ciechnicki Andrzej
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.158-173, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/1066

  Tytuł oryginału: Zachowania agresywne a stan zdrowia społeczeństwa.
  Tytuł angielski: Aggressive behaviour and the public health condition.
  Autorzy: Binczycka-Anholcer Marzena N.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.627-632, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Zachowania agresywne należy rozpatrywać na zasadzie sprzężenia zwrotnego w stosunku do stanu zdrowia społeczeństwa. Agresję można rozpatrywać jako zachowanie instynktowne lub wyuczone zachowanie społeczne. W teorii zachowań agresywnych, należy uwzględnić czynniki psychospołeczne i biologiczne, wpływ neuroprzekaźników (serotonina, dopamina) oraz pewnych markerów biochemicznych (poziom cholesterolu, trójglicerydów, testoseronu). Zachowania agresywne, przemoc fizyczna i psychiczna powodują uszczerbek na zdrowiu fizycznym człowieka, jego wydolności i sprawności. Powstające nieodwracalne zmiany w psychice człowieka to lęk, depresja, psychozy, izolacja. Ekstremalną formą agresji są zachowania autoagresywne - samookaleczenia, próby samobójcze i samobójstwa dokonane. To właśnie wskaźnik samobójstw jest wykładnikiem dezintegracji społeczeństwa, świadczącym o fizycznym i psychicznym zdrowiu społeczeństwa: im większy wskaźnik samobójstw, tym gorszy stan zdrowia. Chorzy cechujący się zachowaniami autodestrukcyjnymi to 20 p.c. polskich pacjentów - leczących się z powodu zaburzeń psychicznych w poradniach i szpitalach psychiatrycznych, np. u mężczyzn chorych na schizofrenię paranoidalną występuje nasilenie dominacji, agresji i wrogości. Stan chorobowy, stres powodują izolację społeczną i rodzinną, a przez to pogłębienie się depresji i chorób somatycznych, takich jak zaburzenia w układzie krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu), oddychania, trawienia (zaparcia, ...

  Streszczenie angielskie: Aggressive behaviour should be considered as the feedback in relation with the health condition of society. Aggression may be considered as instinct behaviour or acquired social behaviour. If we are studying the theory of aggressive behaviour, we should take into consideration psychosocial and biological features, the influence of neurotransmitters: seratonin , dopamine and some biochemical markers just like the level of cholesterol, troigliceroids and testosterone. Aggressive bahaviour, physical and mental violence has negative influence on physical health, fitness and efficiency. Fright, depression, psychosis and isolation are the irreparable changes in a man's psyche. Autoaggressive behaviours: selfhurting, suicide attempts and committed suicides are external forms of aggression. The suicide rate shows the level of physical and mental health of society. The higher the suicide rate is, the worse the state of health is. 20 per cent of Polish patients are those with autodestructive behaviours. They are treated because of psychical disorders. They are treated because of mental disorders. The state of health, and stress cause social and family isolation. These lead to depression and somatic diseases, like blood circling, breathing and digestive disorders. Violence in family, murders are often result of mental disorders, unbalanced psyche or alcoholism, diseases of nervous system. Il person often becomes aggressive because he wants to relieve his emotions coused by bad ...


  48/1066

  Tytuł oryginału: Zmiany osobowości w aspekcie nieprawidłowych nawyków żywieniowych wśród krakowskich studentów i licealistów.
  Tytuł angielski: The changes in personality in the aspect of incorrect nutritional habits among cracovian students and secondary school pupils.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Miodońska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.736-742, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stopnia rozpowszechnienia zaburzonego modelu odżywiania wśród studentów oraz młodzieży licealnej. Badaniami objęto 1080 osób: 637 studentów Collegium Medicum UJ (478 studentek i 159 studentów) oraz 421 uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących (254 uczennice i 167 uczniów). Badania oparte były na kwestionariuszu Woman Self Image and Social Ideal, a w szczególności na jego części Inwentarz Zaburzeń Jedzenia (EDI). Jako wskaźnika stanu odżywienia użyto wskaźnika BMI (body mass index). BMI poniżej 18,5 częściej było stwirdzane u kobiet (27,6 proc. uczennic oraz 12,5 proc. studentek) niż u mężczyzn (zarówno uczniowie, jak i studenci - około 6,7 proc.). Nadwagę (BMI powyżej 25) stwierdzono u 2,8 proc. uczennic i 8,8 proc. studentek oraz 6,6 proc. uczniów i 15,7 proc. studentów. Z odpowiedzi kwestionariuszowych wynika, że grupą bardziej zagrożoną zaburzeniami odżywiania są uczniowie. Około 20 proc. uczniów o BMI 20 kg/mý nie jest zadowolonych ze swojej sylwetki. Mimo niedoborów masy ciała twierdzą, że mają za duży brzuch, za grube biodra i uda oraz wyrażają chęć odchudzania się.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of the degree of spreading of incorrect nutritional model among students and secodary school pupils. There were 1080 persons included in the examination: 637 students of Collegium Medicum of Jagiellonian University (478 female students and 159 male students) and 421 of Cracow secondary school pupils (254 schoolgirls and 167 schoolboys). The examinations were based on the Woman Self Image and Social Ideal questionnaire and precisely on its containing Eating Disorders Inventory (EDI). BMI (Body Mass Index) was used as the indicator of the nutritional status. BMI 18.5 were more often stated by women (27.6 p.c. of schoolgirls and 12.5 p.c. of female students) than by men (both schoolboys and male students - 6.5 p.c.). Overweight (BMI 25) was stated by 2.8 of schoolgirls and 8.8 p.c. of female students and by 6.6 p.c.of schoolboys and 15.7 p.c. of male students. The answers given in the questionnaire by schoolchildren and students lead to the conclusion that schoolchildren are more imperilled by eating disorders than students. More or less 20 p.c. of schoolchildren with BMI 20 kg/mý is not satisfied with their body shape. In spite of too low body mass they think that they have too big stomach, too fat hips and thighs and are eager to lose weight.


  49/1066

  Tytuł oryginału: Próba porównania postaw personelu medycznego placówek o profilu zakaźnym i niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: Attempt to compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV wirus and those suffering from AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.743-752, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne programy przeciwdziałania HIV/AIDS muszą zawierać komponent kształtowania pozytywnych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV. Prospołeczna, empatyczna postawa środowisk medycznych może być gwarancją bezpiecznych, wzajemnych interakcji. Rozpoznanie i korygowanie postaw personelu medycznego wchodzącego w różne interakcje z pacjentem seropozytywnym jest bardzo ważne, jeżeli mamy poprawić jakość opieki medycznej w Polsce, kraju kandydującym do Unii Europejskiej. Celem pracy jest próba oceny i porównania postaw personelu medycznego placówek zakaźnych i o profilu niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego, a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi an AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski Południowej, w większości na terenie Śląska, oraz w czterech ośrodkach specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu AIDS. Z uzyskanego materiału badawczego (123 ankiety, 70 wywiadów oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że 1) około 25 proc. personelu zatrudnionego w oddziałach zakaźnych i 51 proc. personelu z oddziałów niezakaźnych nie akceptuje pacjentów seropozytywnych; 2) aż 75 proc. personelu jednostek specjalistycznych i 96 proc. personelu oddziałów niezakaźnych uważa, że pacjent powinien mieć obowiązek informowania o zakażeniu; 3) tylko 13,3 proc. personelu medycznego oddziałów zakaźnych i 4,3 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Comtemporary programs of counteracting to HIV/AIDS must include a component of shaping positive attitudes towards people infected with the HIV virus. A pro-social, empathic attitude of medical circles can be a guarantee of safe, mutual interactions. Recognition and correction of the attitude of medical staff who enter into different interactions with a seropositive patient is very important if we are to improve the quality of medical care in Poland, a country standing for EU. The paper attempts to evaluate and compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV or suffering from AIDS. The basic research tool was the author's survey directed to medical staff and the supplementary techniques were: observation and interviews with people ill with AIDS. The research was carried out in five towns of Southern Poland, mostly in the Silesian region, as well as in four centres specializing in AIDS diagnostics and treatment. From the obtained research material (123 surveys, 70 interviews, and the results of a year-long participating observation) follows that: - About 25 p.c. of staff employed at infectious diseases departments and 51 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments do not approve of seropositive patients. - As many as 75 p.c. of staff in specialistic units and 96 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments think that the patient ...


  50/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane zasoby osobiste i trudne sytuacje życiowe w etiologii prób samobójczych wśród młodzieży.
  Tytuł angielski: Selected coping resources and critical situations as the risk factors of adolescent's suicide attempts.
  Autorzy: Marczyńska-Wdówik Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.791-795, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Doniesienie prezentuje fragment wyników badań realizowanych w ramach tematu "Analiza wybranych dyspozycji psychologicznych i cech społecznych u młodych osób podejmujących próby samobójcze". Celem jest m.in. określenie stylów radzenia sobie ze stresem preferowanych przez niedoszłych samobójców oraz ocena uzyskiwanego przez nich wsparcia społecznego. Zaplanowano również pomiar doświadczania i intensywności przeżywania przez młodzież określonych, trudnych sytuacji życiowych. Zasadniczą, 100-osobową grupę badanych stanowią pacjenci po próbach samobójczych hospitalizowani w Klinice Ostrych Zatruć, spełniający ściśle określone kryteria doboru. Dwie grupy kontrolne (po 100 osób) zostały wybrane spośród uczącej się młodzieży przy użyciu warstwowego dwustopniowego losowania zespołowego. W celu uzyskania informacji korzystano m.in. z Kwestionariusza Reakcji Stresowej R.H. Moos, Skali Znaczenia Innych M.J. Power, L.A. Champion, S.J. Aris w adaptacji Z. Juczyńskiego oraz Skali Oceny Sytuacji Trudnych Rosy i Marczyńskiej-Wdówik. Wyniki badań wskazują na częstsze stosowanie przez niedoszłych samobójców ucieczkowych stylów radzenia sobie ze stresem, generowanym głównie przez problemy rodzinne. Osoby te odczuwają również niedostatek wsparcia ze strony najbliższych członków rodziny i próbują kompensować to wsparciem otrzymywanym od przyjaciół i sympatii. Widać wyraźne dysproporcje między tą grypą respondentów a osobami bez myśli samobójczych, które mniej intesywnie przeżywają trudne sytuacje życiowe i lepiej sobie z nimi radzą, mając do dyspozycji pomoc praktyczną i emocjonalną ze strony najbliższych.

  Streszczenie angielskie: The stud investigated the relationship between adolescent's coping styles, social support and stressful life event self - assesing. Three groups, aged from 14 to 19 years, (n = 300) participating in a questionnaire study were compared. All the participants gave their consent to participation in this study. The firs group was: young suicide attempters (n = 100) hospitalized at Clinic of Acute Poisoning; the second: students after - primary schools (n = 100), declared having experience of stressful life event in previous two years, with no suicide ideations; the third: students after - primary schools (n = 100), declared having experince of stressul life event in previous two years, with suicide ideations. Conclusion is that young suicide attempters are not able to cope with stress as effectively as adolescents with no suicidal ideations. Suicide attempters and adolescents with suicidal ideation have no proper social support from parents, but suicide attempters get a lot of support from peers. They experience more stressful situations and especially family and school problems difficult to solve. Suicide prevention programme seems to be an essential need for adolescents threatened with suicide.


  51/1066

  Tytuł oryginału: Analiza częstości używania substancji uzależniających przez uczniów szkół średnich w Sanoku.
  Tytuł angielski: Frequency analysis of the use of addictive substances by adolescents attending secondary schools in Sanok.
  Autorzy: Nieradko Barbara, Święs Zofia, Milczanowska Katarzyna, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.818-824, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach powiększa się grono młodych ludzi sięgających po uzależniające środki psychoaktywne. Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa i miłości w rodzinie, konflikt z otoczeniem i potrzeba buntu wymieniane są wśród najczęstszych przyczyn takich zachowań. Celem niniejszej pracy było poznanie częstotliwości występowania nałogów picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków wśród młodzieży uczącej się w szkołach średnich w Sanoku. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza zawierającego 33 pytania otwarte i zamknięte. Ankietowano 140 uczniów wieku 17 - 18 lat. 91,4 proc. ankietowanych potwierdziło, że w szkole są informowani o szkodliwości stosowania środków uzależniających. Do palenia przyznało się 35,7 proc. badanych. Wszyscy ankietowani potwierdzili, że używają alkoholu, 46,4 proc. badanych ocenia swoje spożycie alkoholu jako nadmierne. Do używania narkotyków przyznało się 25,7 proc. ankietowanych uczniów, 62,5 proc. z nich używała marihuany, 25 proc. haszyszu, 5.7 proc. grzybów halucynogennych, 3,6 proc. LSD, 1,8 proc. amfetaminy, 1,8 proc. ecstasy. Dostępność narkotyków w szkole ocenia jako łatwą 27,9 proc., jako trudną 6,4 proc., 65,7 ankietowanych odpowiedziało "nie wiem". Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież używa środków odurzających mimo znajomości szkodliwych skutków ich działania.

  Streszczenie angielskie: In recent years more and more adolescents use addictive and psychoactive substances. Lack of love and safety feeling in their families, being in conflict with peer group and the need for acting opposite to social rules are amongst the most pertinent reasons of the matter in hand. The aim ot this paper is to find out how may teenagers use and fall in dependence on alcohol, tobacco and drugs. We interviewed 140 pupils aged 17 - 18 years attending secondary schools in Sanok. 91.4 p.c. of the interviewed students said that they had been informed at school about health hazards resulting from dringking alcohol, smoking tobacco and use of drugs. In spite of that all of them said that they did use alcohol. 46.4 p.c. of them confirmed that they overused it. 35.7 p.c. of the examined students smoked cigarettes. 25.7 p.c. of the respondents used drugs at least once in their lives. 62.5 p.c. of them used marihuana, 25 p.c. hashish, 5.7 p.c. hallucinogenic mushrooms, 3.6 LSD, 1.8 p.c. amphetamine and 1.8 p.c. ecstasy. When asked to evaluate how difficult for them the access to drugs was 27.9 p.c. of pupils said that it was easy, 6.45 - difficult, 65.7 p.c. didnt't know. The results obtained in our study show that adolescents use addictive substances in spite of having knowledge about their hazardous influence on their health.


  52/1066

  Tytuł oryginału: Problem przemocy w rodzinie w opinii pracowników służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Problem of violence in family in the opinion of health service workers.
  Autorzy: Witanowska Jolanta, Warmuz Aneta, Szczurek Urszula, Lasok Sabina, Duczek Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.958-966, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Ofiarami przemocy domowej często stają się dzieci. Pomoc dziecku wymaga zintegrowanych wysiłków wielu specjalistów oraz ciągłego uwrażliwiania społeczństwa na problemy dzieci. Celem pracy było przedstawienie opinii i postaw społecznych pracowników służby zdrowia wobec problemu krzywdzenia dzieci. Autorki podejmują problem krzywdzenia dzieci, aby poznać opinie ludzi pracujących z dziećmi, ich doświadczenia i poglądy na bardzo złożony aspekt, jakim jest traktowanie dzieci przez rodziców. Relacje wewnątrzrodzinne badano przy użyciu ankiety, szukając odpowiedzi na pytanie: czy powinno się iterweniować i pomagać ofiarom przemocy, czy w polskich rodzinach stosuje się surowe kary wobec dzieci, czy krzywdzenie dzieci to zjawisko powszechne, czy bicie dzieci uznawane jest za metodę wychowawczą. Badaniem objęto pracowników służby zdrowia - pielęgniarki i lekarzy oraz nauczycieli akademickich i studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Wyniki i wnioski - badania trwają nadal.

  Streszczenie angielskie: Violence in family is an intentional physical abuse of a family member, frequently a child, violating the victim's rights and causing suffering and damages. Helping the child demands integrated efforts of many experts as well as making the society more sensitive to the problems of children. The aim of this work is to present the opinions and social attitudes of Health Service workers concerning the problem of child abuse. The authors habe undertaken the problem of abusing children, to become acquainted with opinions of people working with children on different aspects of treating children by their parents. A questionnaire was used to study the interfamily relations and to answer the following questions: - should we intervene and help the victims of violence, - do we use too severe punishment in Polish families, - is child abuse common in Polish families, - is beating a child recognized as an educational method. The study group included Health Service workers - nurses and doctors as well as academic teachers and students of the Medical University of Silesia. Results and conclusions - investigations are continued.


  53/1066

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w praktyce wiejskiej w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów SPZOZ.
  Tytuł angielski: Role of the countryside general practictioner i recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by patients of SPZOZ. P. 1: Characteristics of staff and patients resources in the outpatient health care in the Lublin voivodeship.
  Autorzy: Włoch Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.967-971, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono wśród lekarzy poradni ogólnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) województwa lubelskiego w 2001 roku. Zastosowano specjalnie do tego celu przygotowany kwestionariusz wywiadu, który został podzielony na cztery bloki tematyczne: charakteryzujący lekarzy objętych badaniem; opisujący pacjentów nadużywających alkoholu oraz przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu; dotyczący zmian zachodzących w systemie opieki nad nadużywającymi alkoholu w transformującym się systemie opieki zdrowotnej; charakteryzujący działalność lekarza, metody stosowanych w terapii i ich skuteczność. Celem I części badania było sprawdzenie, jakie jest przygotowanie lekarzy do pełnienia tego typu opieki oraz oparta na wypowiedziach lekarzy charakterystyka pacjentów nadużywających alkoholu. Badanie wykazało słabe przygotowanie lekarzy, a co za tym idzie, brak możliwości przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu przez podopiecznych. Charakterystyka pacjentów podana przez lekarzy jest stereotypowa i zgodna z obrazem kreowanym przez mass media.

  Streszczenie angielskie: The investigation of physicians of SPZOZ i the Lublin voivodeship was was carried out in 2001. A special interview technique was used. It was divided into four parts: concerning investigated physicians; describing patients abusing alcohol, reasons and circumstances of alcohol abuse; concerning changes in organization of medical care of the alcohol abusing patients; characterizing activity of physicians, therapies and their efficiency. The main aim of part I was to assess professional training of physicians for this kind of medical care as well as to characterize alcohol abusers on the basis of the physicians' opinions. The investigations showed insufficient medical training of physicians and as a result, poor recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by their patients. The characteristics of patients abusing alcohol given by the physicians are the same as those commonly presented by mass media.


  54/1066

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w praktyce wiejskiej w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów SPZOZ.
  Tytuł angielski: Role of the countryside general practictioner in recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by patients of SPZOZ. P. 2: Functioning and optimal models of the medical care for alcohol abusing patients.
  Autorzy: Włoch Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.972-976, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 2001 roku przeprowadzono wśród lekarzy poradni ogólnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) województwa lubelskiego badanie za pomocą kwestionariusza wywiadu, dotyczące opieki nad pacjentami z problemem alkoholowym. Celem II części badania była analiza przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez podopiecznych lekarzy SPZOZ oraz zakres i jakość sprawowanej nad nimi opieki. U lekarzy rodzinnych odnotowano braki w zakresie rozeznania potrzeb oraz braki w jakości opieki nad pacjentami z problemem alkoholowym. Stwierdzono unikanie odpowiedzialności za pełnienie roli terapeuty w odniesieniu do wymienionej kategorii podopiecznych.

  Streszczenie angielskie: In 2001 the investigation of physicians in the Lublin Voivodship was carried out using the interview technique concerning the medical care of the alcohol abusing patients. The aim of the second part of investigations was the analysis of reasons and circumstances fo alcohol abuse by the patients of SPZOZ. It was stated that there were some serious gaps in the recognition of patients' needs by general practitioners as well as in the quality of medical care. Avoiding responsibility for the treatment of patients abusing alcohol was stated.


  55/1066

  Tytuł oryginału: Kwas walproinowy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych = Valproat bei manisch-depressiven (bipolaren) Erkrankungen : Kompendium und Handbuch
  Autorzy: Grunze Heinz, Walden J”rg
  Opracowanie edytorskie: Zyss Tomasz (tł. i oprac.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, VIII, 95, [1] s. : il., tab., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,089

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/1066

  Tytuł oryginału: Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953.
  Autorzy: Walczewska Jolanta, Furgał Joanna, Rutkowski Krzysztof
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.186-189, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktualnego somatycznego i psychicznego stanu zdrowia osób deportowanych w dzieciństwie w głąb byłego ZSRR. W Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadano grupę 61 osób w wieku 49-78 lat (średnia wieku 65,5 roku) przebywających w dzieciństwie na zesłaniu na Syberii lub w Kazachstanie od kilku miesięcy do 15 lat (średnio 5,5 roku). Stwierdzono zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa u 95 proc. badanych, nasilone zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów u 85 proc., nadciśnienie tętnicze u 80 proc., chorobę niedokrwienną serca u 57 proc., choroby przewodu pokarmowego u 38 proc., cukrzycę typu 2 u 18 proc. badanych. U 80 proc. byłych zesłańców rozpoznano zespół stresu pourazowego, u 20 proc. zaburzenia osobowości po przebyciu sytuacji ekstremalnej. Opracowanie to powstało dzięki finansowej pomocy Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyrażone poglądy w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Streszczenie angielskie: The goal of research is assessment of somatic and mental health in a group of people deportyed during their childhood from Poland to former Soviet Union. In the Centre for Victims of Political Persecutions, Department of Social Pathology Chair of Psychiatry Collegium Medicum Jagiellonian University 61 persons age 49-78 years (average 65,5) have been examined. They spent on deportation into Siberia or Kazachstan from a few months till 15 years (average 5,5 years). Degenerative vertebral column has been diagnosed in 95 p.c., severe post inflammation degerative joint disease has been diagnosed in 85 p.c., arterial hypertension - 80 p.c., ischaemic heart disease - 57 p.c., alimentary tract disorders - 38 p.c., diabetes II - 18 p.c. 80 p.c. examined persons suffered from Posttraumatic stress Disorder and 20 p.c. from personality disorder after extreme (traumatic) experience. This document has been produced with the financial assistance of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture. The views expressed herein can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture.


  57/1066

  Tytuł oryginału: Genetyczno-temperamentalne predyspozycje i wzór zachowania A jako czynniki ryzyka chorób układu krążenia : praca doktorska
  Autorzy: Mularczyk-Wartacz Elżbieta, Hanzlik Janusz (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 90 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21726

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  58/1066

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2003 : neurologia i psychiatria
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Intek Joanna (red.).
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 377, [5] s. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  59/1066

  Tytuł oryginału: Rodzice w roli opiekuna podczas pobytu dziecka w szpitalu.
  Tytuł angielski: Parents as carers during the child's stay at the hospital.
  Autorzy: Kram Mirosława, Barczykowska Ewa, Połocka-Molińska Maria
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.69-73, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Każde dziecko przebywające w szpitalu potrzebuje opieki i wsparcia ze strony rodziców. Choroba dziecka wymagająca hospitalizacji "dotyka" obie strony - dziecko i jego rodziców. Choć każdy z członków zespołu terapeutycznego swoimi obowiązkami oddziaływuje na dziecko, to jednak rodzice spełniają rolę w terapii dziecka. Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie w jakim stopniu rodzice włączają się do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jakie motywy decydują o towarzyszeniu podczas jego hospitalizacji, jakie to stanowi obciążenie psycho-fizyczne i finansowe dla rodziców oraz na ile oddział Kliniki i personel umożliwia rodzicom pełnienie funkcji opiekuńczej wobec chorego dziecka. Do realizacji załóżonych celów zastosowano kwestionariusze ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 36 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Badnia wykazały, że zdecydowana większość rodziców 86,1 proc. wykonuje czynności pielęgnacyjne z zakresu utrzymania higieny osobistej i karmienia dziecka. Głównym motywem przebywania w oddziale wraz z dzieckiem dla 93,3 proc. matek i 4 ojców (na 6) była potrzeba, chęć stałego z nim kontaktu. Dla 3 matek dominującym motywem był strach o dziecko. Stałe bycie przy dziecku obciążało psychicznie 52,8 proc. rodziców. 97,2 proc. rodziców uważa, że oddział jest przystosowany do pobytu dzieci z rodzicami. Ponad połowa ...

  Streszczenie angielskie: Every hospitalized child needs parental care and support. The child's ilness, which requires hospitalization, "afflicts" both sides - the child as well as it's parents. Althrough duties of every member of the therapeutic team the child, parents fulfill an irreplaceble function in this child's therapy. The main purpose of conducted studies was to examine the extent to which parents partici-pated in the nursing of the hopitalized child; motivations that made parents accompany their child during the hospitalization; the related psychical, physical and finacial strain for parents; and extent to which the ward and the personel of the clinic allowed parents to fulfill the function of the ill child's carrers. To execute assumed objective the inquiry sheet been used. The examined group consisted of 36 parents of children hospitalized in the Clinic of Pediatry, Hematology and Oncology of Medical Academy in Bydgoszcz. The studies were conducted at the turn of March and April 2002. The studies have showm that majority of parents - 86,1 p.c. - nursed the child, feeling it and taking care of it's personel hygiene. For 93,3 p.c. of mothers anf 4 fathers (out of 6) the main motivation for staying in the hospital with their child was the need and desire to be in perma-nent contact with the child. For 3 monthers the predominant motivation was fear for the childs safety. 52,8 p.c. of parents felt that permanent staying with the child resulted in their psychical strain. In the opinion ...


  60/1066

  Tytuł oryginału: Samodzielność pracy pielęgniarek w ich własnej ocenie.
  Tytuł angielski: Independence of nurse's work in their self-opinion.
  Autorzy: Cegła Bernadeta, Faleńczyk Kamila
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.90-96, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zadania, które wykonuje pielęgniarka są dwojakiego rodzaju. Jedne podejmowane są smodzielne, drugie wyznacza lekarz. Nie wszędzie jednak i nie wszystkie pielęgniarki wykazują taki sam stopień samodzielności i akywnego działania. W Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego podjęto badania zmierzające do określenia przyczyn takiego stanu. Badania przeprpwadzono w Bydgoszczy. Objęto nimi pielęgniarki pracujęce w szpitalach i studentki WPiNoZ studiujące zaocznie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Grupę badanych stanowiło 100 osób. Analiza wyników badań wskazuje, że w opinii pielęgnairek najistotniejszą przyczyną niepodejmowania przez nie samodzielnych działań jest brak pozwolenia zwierzchników na taki sposób pracy. Duża część ankietowanych stwierdza, że praca pielęgniarki polega wyłącznie na wykonywaniu zleceń lekarza.

  Streszczenie angielskie: Tasks which conduct a nurse consist of both independent ones and tasks ordered by a doctor. But nowhere and not all nurses present this same level of independence and activity. Studies leading to determine cause of this, weree undertaken in Department of Nursing of Pertaining to internal medicine. Research has done in Bygdgoszcz. It comprises 10 nurses working in hospitals and extramural students of Branch of Nursing Proffesion and Health Science. Research's tool was an inquiry-sheet. Analysis of its results shows that the most important factor not to undertake independent activities is a lack of a superior's permission for this kind of work. Many of asked state that nurse's work only consists in performing of the doctor's tasks.


  61/1066

  Tytuł oryginału: Jakość życia seniora w Domu Pomocy Społecznej.
  Tytuł angielski: The quality of life in a nursing home.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.104-109, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zapoznanie się z opinią Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na temat towarzyszących im odczuć w związku z oceną obecnego ich życia. Badaniami objęto 54 osoby zamieszkałe w DPS "Jesień życia" w Bydgoszczy przy ulicy Mińskiej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, który zawierał pytania dotyczące oceny jakości życia Pensjonariuszy z DPS. Badania przeprowadzono w miesiącu maju 2002 roku. Analiza zebranego materiału wykazuje, że DPS "Jesień życia", zamieszkują osoby starsze, samotne. Powodem zamieszkania jest starość, samotność, brak poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w środowisku. Schorzenia ze strony narządu ruchu i zmysłów (81,4 proc.), a układu krążenia (75,9 proc.), znacznie ograniczają aktywność życiową tej grupy ludzi. Uaktywnienie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego wykształca w nich poczucie niezależności, co dodatnio wpływa na poprawę jakości życia. Spotkania z rodziną, ze znajomymi, wyjścia do filharmonii, teatru, kina czy też udział w wycieczkach znacznie podwyższają ich aktywność życiową, natomiast uczestniczenie w Mszy Świętej wzmacnia ich duchowo, dodając sił do dalszego życia. Wnioski z badań posłużą do organizacji opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku w DPS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to collect the opinions of the residents of a state nursing home of their feelings about their lives. 54 residents of the stage nursing home 'Jesień życia' in Bydgoszcz in Mińska street were a sked to evaluate the quality of their lives. The method of diagnostic survey was applied. It contained questions about the quality of life in the state nusing home. The survey was carried out in May, 2002. The analysis of the gathered materials shows that people who live in the state nursing home 'Jesień życia' are elderly and lone. The reasons they live there is their age, lack of family, lack of the feeling of safety and also lack of the possibility to take care of themselves. Most of them suffer from motor dysfunction, disorders of senses (81,4 p.c.) and circulatory system disorders (75.9 p.c.) which is way they are not wery active. Taking active part in the basic areas of life creates the sense of being independent and its in turn improves the quality of life in general. Contacts with family and friends, visits to the philharmonic, theatre or cinema and participation in trips make these people more active. Going to Mass gives them spiritual strength and helps them live. The conclusions will be helpful in providing care for the elderly in state nursing homes.


  62/1066

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
  Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  63/1066

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja]
  Opracowanie edytorskie: Bomba Jacek (red.), Barbaro Bogdan de (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 109 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000 - Materiały z 1 konferencji ukazały się w 2000 r
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  64/1066

  Tytuł oryginału: Różne konteksty i co z nich wynika : wprowadzenie do problematyki konferencji
  Autorzy: Barbaro Bogdan de
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.9-11 - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  65/1066

  Tytuł oryginału: Nasz zmieniający się pogląd na schizofrenię : między przybliżaniem a oddalaniem
  Autorzy: Kostecka Małgorzata, Namysłowska Irena, Żardecka Maria
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.15-21, bibliogr. [12] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/1066

  Tytuł oryginału: Koncepcja "azylu" wczoraj i dziś
  Autorzy: Zadęcki Jerzy
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.23-34, bibliogr. [25] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/1066

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : o czym nie można milczeć, o tym trzeba umieć mówić
  Autorzy: Opoczyńska Małgorzata, Rostworowska Maria
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.37-47, bibliogr. [21] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/1066

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : o czym nie można milczeć, o tym trzeba umieć mówić : implikacje praktyczne
  Autorzy: Rostworowska Maria, Opoczyńska Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.49-57, il., bibliogr. [3] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  69/1066

  Tytuł oryginału: Producenci leków i przedstawiciele świata medycznego : problemy wzajemnych relacji
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.73-78, bibliogr. [4] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  70/1066

  Tytuł oryginału: Prawa pacjenta : dawniej i dziś
  Autorzy: Bomba Jacek
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.89-95, bibliogr. [8] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  71/1066

  Tytuł oryginału: Praca w rehabilitacji psychiatrycznej : perspektywa pacjenta i terapeuty
  Autorzy: Kaszyński Hubert, Walas Piotr
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.97-102, il., bibliogr. [12] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/1066

  Tytuł oryginału: " Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" : program przeciwko piętnu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię
  Autorzy: Cechnicki Andrzej, Bielańska Anna
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.103-109 - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  73/1066

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka procesu otępiennego i jej znaczenie w chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: The early diagnostics of dementia process and its meaning in a neoplastic disease.
  Autorzy: Juszczak Dariusz, Florkowski Antoni, Borowicz Maciej, G”tz Józef
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.46-52, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono trzy skale powszechnie stosowane w ocenie procesów poznawczych. Omówiono ogólne zasady diagnostyki zespołów chorobowych przebiegających z otępieniem oraz różnicowanie zespołu otępiennego z depresją. Autorzy podkreślają, że upowszechnienie wczesnej diagnostyki zaburzeń poznawczych może być pomocne dla procesu terapeutycznego, zwłaszcza w przebiegu choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In the work represented three scales universally used in estimation of cognitive process. It was discussed general rules of diagnostics syndromes diseases taking place with dementia and differentiating the dementia and the depressive pseudo-dementia. Authors underline, that dissemination early diagnostics of cognitive disorders can be helpful for therapeutic process, especially in course of neoplastic disease.


  74/1066

  Tytuł oryginału: Psychopatologia nerwic
  Autorzy: Kępiński Antoni
  Opracowanie edytorskie: Aleksandrowicz Jerzy (przedm.), Brzezicki Eugeniusz (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Literackie 2002, 341, [2] s. : bibliogr. s. 328-330, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 737,084

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  75/1066

  Tytuł oryginału: Lęk
  Autorzy: Kępiński Antoni
  Opracowanie edytorskie: Widelska Kinga (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Literackie 2002, 360 s. : il., bibliogr. s. 341-350, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 737,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/1066

  Tytuł oryginału: Psychopatie
  Autorzy: Kępiński Antoni
  Opracowanie edytorskie: Cechnicki Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Literackie 2002, 192, [4] s., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 737,081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  77/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą i dializą otrzewnową : praca doktorska
  Autorzy: Sikora Gustaw, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: [2002?], [1], 114 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  78/1066

  Tytuł oryginału: Mechanizmy radzenia sobie ze stresem w schizofrenii : praca doktorska
  Autorzy: Tartas Małgorzata, Nowicki Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: [2002?], 148 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20114

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  79/1066

  Tytuł oryginału: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w neurologii i psychiatrii"
  Śląska Akademia Medyczna Górnośląskie Centrum Medyczne, Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
  Źródło: - [Katowice], GCM ŚAM [2002], [36] s. : il., 31 cm. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Postępy w neurologii i psychiatrii Katowice 14-15.03. 2002
  Sygnatura GBL: 288,690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  80/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z polską adaptacją kwestionariuszy MMPI-2 i MMPI-A
  Autorzy: Kucharski Tomasz
  Źródło: - Toruń, Tomasz Kucharski 2002, 448 s. : il., tab., bibliogr. s. 427-448, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  81/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z wykorzystywaniem kwestionariuszy MMPI-2 i MMPI-A oraz wspomagania komputerowego
  Autorzy: Kucharski Tomasz
  Źródło: - Toruń, Tomasz Kucharski 2002, 379 s., [8] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. 23 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,699

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  82/1066

  Tytuł oryginału: Charakterystyka farmakologiczna pochodnych fenotiazyny oraz kliniczne i farmaceutyczne znaczenie ich ilościowego oznaczania.
  Tytuł angielski: Pharmacological characteristics of phenotiazines and clinical ans pharmaceutical importance of their quantitative determination.
  Autorzy: Kleszczewska Ewa, Hejza Jolanta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.29-35, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Phenotiazines substituted in the 2 and 10 position are a large and important family of tricyclic aromatic compounds. Due to their characteristic structure they exhibit many voluable pharmaceutical and clinical properties as tranquillisers and neuroleptis. Phenothiazine derivatives are commonly known as antipsychotropic, anticholinergic and antihistaminic drugs. This group is also interesting from analytical point of view. Phenotiazines react with many oxidizing agents with the formation of coloreed oxidation products.


  83/1066

  Tytuł oryginału: Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną.
  Tytuł angielski: Possibilities of control in biological warfare infections.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.30-33, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznawanie i leczenie farmakologiczne jest ważnym czynnikiem w kontrolowaniu zakażeń wywołanych bronią biologiczną. Aby zmniejszyć śmiertelność powinny być ustalone i konsekwentnie realizowane skuteczne metody diagnostyczne i lecznicze od pierwszego do końcowego łańcucha systemu ochrony zdrowia. W pracy przedstawiono niektóre dane dotyczące reakcji psychologicznych i możliwości terapeutycznych w zakażeniach wywołanych bronią biologiczną, odnosząc je do aktualnych informacji epidemiologicznych, doświadczalnych i klinicznych. Nowa era antybiotyków daje nam nowe narzędzie do kontrolowania i neutralizowania czynników zakaźnych. Podobnie, nowe swoiste szczepionki są zalecane w procesie zapobiegania, zwłaszcza wśród zespołów wojskowych i organizacji społecznych.

  Streszczenie angielskie: Early diagnosis and pharmacological therapy are important factors in control of biological warfare infections. To decrease the mortality the sufficient diagnostic and therapeutic methods have to be accepted and consequently realized from first to final (specialistic) steps of health system. Some information about psychological reactions and therapeutic possibilities in biological warfare infections are presented according to actual epidemic, experimental and clinical data. New antibiotic era give us new tool to control and neutralize infection factors. Similarly, new specific vaccines are recommended for prevention, especially in military teams and social organizations.


  84/1066

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. [P.] 2: Exposures to low doses.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dotyczącej zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez promieniowanie jonizujące w warunkach współczesnych omówiono prawdopodobne skutki działania niskich dawek tego promieniowania. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat, autorzy krytycznie omawiają uwarunkowania oraz podają szacunki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych i potencjalnych zaburzeń genetycznych. Przedstawiono także możliwe zaburzenia psychiczne związane z rzeczywistym lub domniemanym narażeniem ludzi na działanie promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: In the second part of the article on ionising radiation-induced injuries stochastic effects of low-doses of radiation are described. Based on the recent data the authors review the underlying factors and provide estimates of the risk of the development of various malignancies and genetic abnormalities. In addition, possible psychological effects associated with the real or presumed exposures to ionising radiation are presented.


  85/1066

  Tytuł oryginału: Leczenie zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Treatment of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.121-127, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania leczniczego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów przeprowadzono testy psychologiczne oraz objęto opieką pacjentów wraz z opiekunami, zastosowano modyfikację diety oraz dodatkowe ćwiczenia fizyczne. U większości dzieci uzyskano długoterminowa poprawę bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the effectiveness of treatment of children with habitual constipation. In each patient psychological tests and permanent psychologist's care were ensured, diet was introduced, exercises adapted to patient's age were proposed. In special cases, drugs (laxantives) were introduced.


  86/1066

  Tytuł oryginału: Komputerowa wersja metod do pomiaru stresu w pracy.
  Tytuł angielski: Evaluation of the computerized program in stress testing.
  Autorzy: Dudek Bohdan, Kolasa Wojciech
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.125-129, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie komputerowej wersji papierowych Kwestionariuszy do Oceny Pracy i do Subiektywnej Oceny Pracy; służą one do oceny stresu zawodowego, związanego z określonym stanowiskiem pracy i/lub przeżywanego przez pracownika. Komputerowa wersja kwestionariuszy umożliwia prowadzenie badań bez konieczności drukowania formularzy, maksymalne uproszczenie obliczania wyników indywidualnych oraz przygotowuje raporty okresowe w dowolnym interwale czasowym- od 0,5 do 5 lat. W celu przetestowania sprawności opracowanego programu, przeprowadzono badania stresu w pięciu stacjach sanitarno-epidemiologicznych z regionu łódzkiego. Eksperci ocenili stresogenność sześciu stanowisk pracy oraz zbadano poczucie stresu zawodowego 140 pracowników. Otrzymane wyniki wprowadzono do bazy danych opracowanego programu oraz programu statystycznego SPSS+. Za pomocą obu programów obliczono rozkłady liczebności dla poszczególnych stacji, działów, stanowisk, średnie wyniki, częstotliwość wyróżniania stresogennych cech pracy na poziomie 4 i 5 punktów skalowych. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą obu programów wykazało ich identyczność, co potwierdza prawidłowość funkcjonowania programu. Przygotowano instrukcję do posługiwania się programem pt. "Stres w pracy".

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to design a computerized version of two paper-pencil questionnaires: "Objective Work Characteristics" and "Subjective Work Characteristics". The methods allowed to objectively assess the level of occupational stress related to a given work post and to obtain its subjective assessment as perceived by the employees. The computerized version of the questionnaires contributed to fast identification of psychological factors present at workplace and their influence on the level of stress experienced by individual employees. The computer programming simplified scoring, as well as proved to be helpful in a detailed analysis of psychosocial characteristics of the work post and developing periodical reports in any time interval from 0.5 to 5 years. The efficiency of the program was verified on the basis of the study carried out in five sanitary and epidemiological stations located in the city of Łódź. A group pf experts evaluated the level of stress at six work posts and 140 workers provided the self-assessment of occupational stress experienced at work. The data were collected and calculated in two databases of the statistical program SPSS+ and the originally designed application. The comparison of the results obtained in these two programs showed no differences which proved the proper functioning of the program.


  87/1066

  Tytuł oryginału: Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats.
  Autorzy: Walasek Grażyna, Węsierska Małgorzata, Werka Tomasz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.25-31, il., bibliogr. [34] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: mwenty-two rats were reared in standard conditions during the first two months of their life. Then the animals were divided into two groups exposed to different rearing conditions. Twelve animals (Group SO) were housed socially, six animals per cage, and for three weeks they were subjected to sensory stimulation in an enriched environment. The other ten subjects were kept individually (Group IN); one rat per mesh cage, in conditions of relatively impoverished sensory stimulation. In both groups the training of the conditioned emotional response (CER) was performed when animals were three months old. In contrast to IN subjects, the rats subjected to permanent social contacts and reared in the enriched environment (Group SO) revealed almost equally low instrumental response rates in trials with the conditioned stimulus (CS) paired with nociceptive foot-shock (US), and in period when no CS and/or US were applied. The results suggested that early exposure to an enriched environment caused a later decrease of the animals' capability to differentiate between the aversive CS and cues of the experimental context. This cognitive impairment was probably a secondary efffect of fear generalized to the entire experimental situation.


  88/1066

  Tytuł oryginału: Perception of facial affect in chronic schizophrenia and right brain damage.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. [52] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was designed to compare the performance of 50 chronic schizophrenics (CS) to that of 30 right brain-damaged patients (R), and 50 healthy controls (N) on several facial perception measures: Emotion Labelling and Recognition, and the Benton Facial Recognition Test. CSs were diagnosed according to DSM-IV criteria and their psychiatric state was assessed using the PANSS scale. All subjects were right handed. Their cognitive state was assessed using the MMSE. Subjects rated their current mood on a visual analogue scale. The results showed that the CSn and Rs were significantly impaired compared to Ns for the emotional tasks but did not differ from each other. Moreover, the patient groups were significantly less accurate in recognising emotionally neutral facial stimuli. Each subject group had more difficulty processing negative relative to positive affect. The deficit in schizophrenia was found to be stable, which may reflect a trait-like, rather than a state-dependent, characteristic. Moreover, some support is provided for the notion that facial affect perception in chronic schizophrenia is associated with right hemisphere dysfunction.


  89/1066

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i uwarunkowania psychologiczne zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical and psychosocial conditions of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian, Strzyżewska Renata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.135-143, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka grupy dzieci z zapraciami nawykowymi, analiza uwarunkowań klinicznych i pscyhospołecznych. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 dzieci: 26 chłopców i 34 dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat, objętych opieką Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Chorób Metabolicznych oraz poradni gastroenterologicznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, z powodu zaparć nawykowych. Okres obserwacji wynosił 2,5 - 3,5 roku. Potwierdzono rolę uwarunkowań psychospołecznych oraz konieczność współpracy zespołu specjalistów (lekarza, pscyhologa, dietetyka, rehabilitanta) w efektywności terapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of 60 children (26 boys and 34 girls) aged 3 to 18 years with habitual constipation, treated at the Gastroenterology and Outpatient Departments of the Institute of Pediatrics between 1995 and 1999. The observation period was 2.5 - 3.5 years during whith the patient's clinical and psychosocial conditions were analyzed. The importance of psychosocial conditions and the necessity of co-operation with dietician, psychiatrist, psychologist and pediatrician in effectivity of therapy were confirmed.


  90/1066

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  91/1066

  Tytuł oryginału: Stopień autonomii woli pacjenta na tle ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Autorzy: Kołodziej Anastazja
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.74-83
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  92/1066

  Tytuł oryginału: Metadon w uzależnieniu od opiatów.
  Tytuł angielski: Methadone in opioid defendence.
  Autorzy: Grzegorzak Grzegorz
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.5-14, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys problematyki dot. stosowania metadonu w ramach programów pomocy uzależnionym od opiatów, koncentrując się na zagadnieniach praktycznych. Ospisywane w literaturze zasady leczenia substytucyjnego z użyciem metadonu uzupełniono doświadczeniani własnymi autora, który od ponad 2 lat prowadzi program metadonowy dla uzależnionych od opiatów w Zgorzelcu. Zarówno dane zawarte w literaturze, jak i doświadczenia własne wskazują, że podanie metadonu w ramach leczenia substytucyjnego nie jest rozwiązaniem problemu uzależnienia od opiatów. Dopóki jednak efektywność leczenia tradycyjnego pozostaje wciąż niewielka, podawanie metadonu w leczeniu substytucyjnym jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na polepszenie sytuacji zdrowotnej i społecznej uzależnionych, a także na podniesienie komfortu ich życia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents outline of use of methadone in substitution therapy of opioid addicts focusing on practical issues. Principles of methadone substitution therapy reported in the current bibliography are supplement with personel experience of the author who has been working as a chief of methadone maintenanxce program in Zgozrelec for over two years. The conclusion is that methadone substitution therapy is not a solution of opioid dependence problem but as far as efficacy of drug free approach seems to be rather por, methadone tratment is a safe and effective method to improve state of health, psychosocial situation, and quality of life of opioid addicts.


  93/1066

  Tytuł oryginału: Materiały konferencji szkoleniowo-naukowej "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia".
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.17-31, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problenmy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  94/1066

  Tytuł oryginału: Nadużywanie substancji psychoaktywnych w trakcie pierwszych epizodów schizofrenii.
  Tytuł angielski: Early onset schizophrenic and psychoactive substances abuse.
  Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.17-22, bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu literatury dot. problemów diagnost. i terapeutycznych nadużywania substancji psychoaktywnych przez pacjentów w trakcie pierwszych epizodów psychoz.

  Streszczenie angielskie: Authors review the literature on diagnostic and therapeutic problems of psychoactive substances abuse by patients in early onset psychoses.


  95/1066

  Tytuł oryginału: Normy i zasady leczenia pacjentów z podwójną diagnozą.
  Tytuł angielski: Norms and standards of treatment of patients with a dual diagnosis.
  Autorzy: May-Majewski Andrzej
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.23-26, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci z podwójną diagnozą testują skuteczność systemów terapeutycznych i zmuszają nas do tworzenia zróżnicowanych i coraz bardiej profesjonalnych ofert terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych. Wymuszają oni łączenie w jedną profesję dotychczasowych umiejętności nabytych w modelu leczenia uzależnień i modelu lecznictwa psychiatrycznego. Autor dzieli się swoimi doświadczeniami i przedstawia normy i zasady programu leczniczego dla pacjentów z podwójnymi diagnozami Centrum Leczenia Uzależneiń "Familia" w Gliwicach.

  Streszczenie angielskie: The patients with a dual diagnosis test the efficiency therapeutic systems and they force us to create diversified and more professional therapeutic offers for addicted patients. They require a combination into the profession the skills acquired both in the psychiatric and addiction treatment models. In this article teh author shared his experience an dpresented norms and rules of the therapeutic programme for patients with a dual diagnosis of the Centre of Addiction Therapy "Familia" in Gliwice.


  96/1066

  Tytuł oryginału: Schizofrenia i nadużywanie substancji psychoaktywnych - problemy lecznicze.
  Tytuł angielski: Substance and alcohol abuse in schizophrenic patients.
  Autorzy: Sala Paweł
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.27-31, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez chorych na schizofrenię wpływa niekorzystnie na przebieg psychozy. Do najważniejszych następstw zalicza się wcześniejszy początek schizofrenii, częstsze nawroty, gorsze funkcjonowanie, brak współdziałania w leczeniu, oporność na leczenie przeciwpsychotyczne, częstsze występowanie późnych dyskinez, wiekszą skłonność do aktów przemocy i większe narażenie na infekcje wirusem HIV. Odrębnego znaczenia nabierają te czynniki u kobiet, u których ryzyko związane z ich wystąpieniem jest większe i wykazują swoją specyfikę. Objawy negatywne i poznawcze mogą znacznie utrudniać leczenie uzależnienia. Przedstawiono najważniejsze różnice między tradycyjnym i zintegrowanym modelem leczenia chorych z podwójną diagnozą.

  Streszczenie angielskie: Substance abuse among people with schizophrenia is characterized by special features. Patients are at increased risk of earlier onset of schizophrenia, relapse of psychosis, tardive dyskinesia, antypsychotics refractory symptoms, social impairment, violent acts and HIV infections. Substance abusing women with schizophrenia have gender specific problems and are more vulnerable to a number of above outcomes. Treatment approaches of dependence is largely complicated by negative and cognictive syndromes. Some basic differences between traditional and integrated model of therapy are presented.


  97/1066

  Tytuł oryginału: Wyobraźnia a argumenty wiedzy.
  Tytuł angielski: Imagination and knowledge arguments.
  Autorzy: Trąbka Jan, Sarapata Krzysztof
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.61-64, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyobraźnia posługuje się wiedzą specjalną - gnozą, która powstaje z emergencji materiału chaotycznego tworzącego wirtualna rzeczywistość, przetwarzaną sposobami hermeneutycznymi. Wyobraźnia gnozyjna spełnia funkcję pomostową między wiedzą dedukcyjną a indukcyjną.

  Streszczenie angielskie: Imagination uses the special kind of knowledge, called gnosis. It arises from an emergency of the chaotic materials that create the virtual reality of potentialities, transformed by the hermeneutic modes. The gnostic imagination functions as a bridge between the deductive knowledge and the inductive one.


  98/1066

  Tytuł oryginału: Wizerunek psychicznie chorych w społeczeństwie.
  Tytuł angielski: The image of mentally ill person in the society.
  Autorzy: Tyszkiewicz Magdalena
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.73 - 10 Konferencja Szkoleniowo-Naukowa pt. Wizerunek i miejsce osoby psychicznie chorej Tworki 14-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/1066

  Tytuł oryginału: Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą
  Autorzy: Opoczyńska Małgorzata
  Wydanie: - Wyd. 2 zm
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 182 s. : tab., bibliogr. s. 173-182, 23 cm. - Tyt. wyd. 1: Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii
  Sygnatura GBL: 734,887

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/1066

  Tytuł oryginału: Nefiracetam ameliorates associative learning impairment in the scopolamine-injected older rabbit.
  Autorzy: Pak Jonathan T., Green John T., Heifets Boris, Pak Michelle H., Woodruff-Pak Diana S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR105-BR112, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognition-enhancing drug, nefiracetam, is in Phase III clinical trials to treate memory impairment in Alzheimer's disease (AD). Nefiracetam ameliorates acquisition of delay eyeblink classical conditioning in older rabbits, a form of associative learning with striking behavioral and neurobiological similarities in rabbits and humans. In both species, delay eyeblink conditioning engages the septo-hippocampal cholinergic system and is disrupted when the cholinergic system is antagonized. Delay eyeblink classical conditioning is impaired in normal aging and severely disrupted in AD. To test further the efficacy of nefiracetam in an animal model that mimics some of the neurobiological and behavioral effects present in AD, we tested 56 older rabbits assigned to 7 treatment groups in the 750 ms delay eyeblink conditioning procedure. Older rabbits were injected with 1.5 mg/kg scopolamine to simulate disrutpion of the cholinergic system in AD. Three doses of nefiracetam (5, 10, or 15 mg/kg) were also injected in older rabbits receiving 1.5 mg/kg scopolamine. Control groups were treated with 1.5 mg/kg scopolamine + vehicle, wehicle alone, or explicitly unpaired presentations of conditioning stimuli and vehicle or 1.5 mg/kg scopolamine + 15 mg/kg nefiracetam. Rabbits injected with 1.5 mg/kg scopolamine alone were impaired, but a dose of 15 mg/kg nefiracetam reversed significantly the behavioral impairment. Nefiracetam had ameliorating effects on a task impaired in AD in an animal model of AD: older rabbits with cholinergic system antagonism.


  101/1066

  Tytuł oryginału: Grade exploratory methods applied to some medical data sets.
  Autorzy: Pleszczyńska Elżbieta, Szczęsny Wiesław
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.17-30, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Two sets of medical categorical data are analysed by means of grade exploratory methods, based on one fundamental procedure called the grade correspondence analysis (GCA). A special attention is put on visualization. The paper is a contribution to discussion concerning visualization of categorical data, which is going on in contemporary statistical literature.


  102/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ astmy oskrzelowej u dziecka na funkcjonowanie jego rodziny.
  Tytuł angielski: The influence of a child's asthma on it's family.
  Autorzy: Zubrzycka Renata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.21-26, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia przegląd badań, dotyczących psychologicznych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z astmą oskrzelową. Wyniki eksploracji ujawniają dysfunkcjonalność rodzin w zakresie relacji wewnątrzrodzinnych i procesu komunikacji w małżeństwie. Badacze podkreślają istnienie związku o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy zaburzeniami funkcjonowania rodzin a nasilaniem się objawów astmy u dziecka. Ujawniają także występowanie u rodziców nadopiekuńczej postawy oraz nadmiernego krytycyzmu wobec chorych dzieci. Artykuł zaweira również wyniki badań, wskazująće na potrzebę uczestnictwa ojców w procesie rehabilitacji oraz postulat otoczenia rodzin dzieci astmatycznych specjalistyczną opieką psychologiczną.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review of research concerning psychological aspects of asthatic children's families functioning. The results show disfunctioning of these families in the area of inter-family relationships and communication of marreid couple. The researchers point out that there is a feedback relationsip between disorders of family functioning and steengthening child's asthma symptoms. They also show parents' overprotective attitudes and their excessive critcism. The article contains the scientific results which prove that fathers must take an active part in the process of rehabilitation and that asthmatic children families should be supported aby professional pscyhlogical care.


  103/1066

  Tytuł oryginału: Model informowania dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej. Próba ujednolicenia podejścia.
  Tytuł angielski: Telling children they have cancer. An attempt to unify the problem.
  Autorzy: Samardakiewicz Marzena, Kowalczyk Jerzy R.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.191-195, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano próby ujednolicenia podejścia do informowania dzieci o rozpoznanej chorobie nowotworowej. Model Informowania o Chorobie Nowotworowej został opracowany na podstawie zaleceń Zespołu Roboczego ds. Aspektów Psychospołecznych SIOP (SIOP Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology). Model ten opiera się również na dotychczasowych doświadczeniach i wynikach programu wspomagania psychologicznego prowadzonego w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Mamy nadzieję, że skorzystanie z opracowanych zaleceń i uwzględnianie proponowanych etapów w postępowaniu informacyjnym wpłynie na poprawę jakości życia pacjentów leczonych w ośrodkach onkohematologii dziecięcej.

  Streszczenie angielskie: This paper is an attempt to unify the procedure of giving the child and his parents full information about a diagnosis of cancer. The model for informing about a Cancer Diagnosis was developed based on the SIOP Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology guidelines and also on experience from a psychological support programme that was introduced in seven Polish pediatric hematology-oncology centers in 1998. The authors of the article suggest that using this procedure can improve the quality of life of young cancer pateints and their parents.


  104/1066

  Tytuł oryginału: Balintowskie treningi grupowe.
  Tytuł angielski: Balint group training.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Temat osobowy:
 • Balint
 • Michael 1890-1970

  Streszczenie polskie: Omówione zostały historia, koncepcja i praktyka balintowskiego treningu grupowego. Psychodynamiczne podstawy treningu znalazły uzasadnienie naukowe w psychofizjologii emocji i teorii więzi międzyludzkich. Przez obserwacje emocji, rozwijanie empatii dochodzi się do rozpoznania i rozumienia potrzeb pacjenta. Trening pomaga lekarzowi zebrać informacje o pacjencie. Większość reakcji emocjonalnych odbywa się poniżej progu świadomości. Podane zostały przykłady "funkcji apostolskich", czyli wpływu nie dość ujawnionych emocji na postępowanie lekarzy. Podane są przykłady korzyści płynących z rozpoznawania emocji i potrzeb pacjentów. Tą drogą dochodzi się do postępowania psychosomatycznego i psychoterapii i uzyskuje się zmniejszenie kosztów służby zdrowia. Braki w komunikacji między personelem służby zdrowia a pacjentami i społeczeństwem powodują szkody w opinii o medycynie i powodują, że dobrodziejstwa, jakie ona niesie, nie są w pełni wykorzystywanie.

  Streszczenie angielskie: The article includes a brief history, as well as theory and practice of Balint group training. Psychodynamic base for that training has been found in psychophysiology of emotions and in the theory of attachment. Doctors should proceed with observation of emotions and of the development of empathy, in order to better understand the needs of patients. That way they can gain more information the patients and achieve better therapeutic results. Most of the emotional reactions take place below the threshold of consciousness. The author shows examples of "apostolic functions" and explains how unconscious, emotion, when not recognized, acn influence the treatment of patients. Examples of benefits gained from eraly recognition of emotions and needs of patients, are also cited. By using psychosomatic aproach and psychotherapy one can lower cost of health care, get better appreciation of health profession, and better understanding between patients and docors.


  105/1066

  Tytuł oryginału: Żyć z zaburzeniami nastroju : poradnik dla chorych i ich rodzin : o chorobie afektywnej dwubiegunowej
  Autorzy: Koszewska Iwona, Habrat-Pragłowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Pużyński Stanisław (przedm.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPiN 2002, 55, [1] s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  106/1066

  Tytuł oryginału: Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Asessment and management strategies in child and adolescent suicide attempts.
  Autorzy: Brzozowska Agata, Ciupak Marian, Komender Jadwiga
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.279-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu współczesnego piśmiennictwa nt. diagnozy i postępowania z dziećmi i młodzieżą, która podjęła próbę samobójczą. Przedstawiono wskazówki dot. strategii opieki nad pacjentami, którzy z powodu medycznych skutków próby samobójczej są leczeni przez pediatrów i lekarzy innych specjalności.

  Streszczenie angielskie: The authors present a reviev of the literature on diagnosis and treatment recommended for child and adolescent suicide attempters. Aftercare strategies have been suggested for pediatricians or other medical doctors who treat suicide attempters due to medical consequences of suicidal behaviour.


  107/1066

  Tytuł oryginału: Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Assessment and management strategies in child and adolescent suicide attempts.
  Autorzy: Brzozowska Agata, Ciupak Marian, Komender Jadwiga
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.279-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu współczesnego piśmiennictwa na temat diagnozy i postępowania z dziećmi i młodzieżą, która podjęła próbę samobójczą. Przedstawiono wskazówki dot. strategii opieki nad pacjentami, którzy z powodu medycznych skutków próby samobójczej są leczeni przez pediatrów i lekarzy innych specjalności.

  Streszczenie angielskie: The authors present a review of the literature on diagnosis and treatment recommended for child and adolescent suicide attempters. Aftercare strategies have been suggested for pediatricians or other medical doctors who treat suicide attempters due to medical consequences of suicidal behaviour.


  108/1066

  Tytuł oryginału: Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965-2000 a sytuacja psychosocjalna.
  Tytuł angielski: Secular changes of age at menarche in girls living in Kraków, Warsaw and Wrocław in 1965-2000 and their psychosocial situation.
  Autorzy: Cichocka Barbara, Żarów Ryszard
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.317-322, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiosną 2000 r. przeprowadzono badania przekrojowe 1551 dziewcząt. Średni wiek menarche, liczony metodą probitów, dla całego materiału wyniósł 12,87 r. Po 20-letnim okresie stabilizacji na poziomie około 13,1 roku, nastąpił proces jego obniżenia o przeszło 3 miesiące. Obserwowany w Krakowie schemat przebiegu zmian sekularnych jest odmienny w porównaniu z zaistniałymi w innych wielkich miastach Polski (Warszawa, Wrocław). Jednym z czynników, które mogłyby wyjaśniać to zjawisko, jest zróżnicowana, w przedstawianych aglomeracjach, sytuacja psychosocjalna dziewcząt, mierzona częstością rozwodów. Od 1946 r., wraz z sukcesywną poprawą warunków bytu, wzrastała również częstość rozwodów. W kształtowaniu zjawisk akceleracji dojrzewania płciowego, miały więc udział nierozłączny dwie grupy czynników (korzystne i niekorzystne) obniżające wiek dojrzewania i efekt ich działania się nakładał. Przez cały analizowany okres, częstość rozwodów w Krakowie była najmniejsza, w Warszawie największa. Wrocław zajmował miejsce pośrednie i odpowiednio do tego, dziewczęta z Krakowa najpóźniej rozpoczynały miesiączkowanie, warszawskie najwcześniej, a wrocławskie pośrednio. Taki wynik wskazuje na istnienie wpływu silnego stresu, jaki powodują konflikty rodzinne, na przyspieszenie dojrzewania, co dotychczas było sprawą dyskusyjną. Zjawisko wczesnego dojrzewania należy interpretować nie tylko jako wskaźnik poprawy dobrobytu społeczeństwa, może ono również sygnalizować niekorzystne psychosocjalne ...

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study of 1551 girls from Kraków was conducted in the spring of 2000. The mean age at menarche, estimated by the probit method, for the entire material was 12.87 years. After a 20-year period of stabilization at a level of around 13.1 years, the age declined by more than three months. The secular changes observed in Kraków differ from those occuring in other large cities (Warsaw, Wrocław). One of the factors that could explain this phenomenon is the diverse psychosocial situation of girls living in the aforementioned cities, measured by the frequency of divorces. Since 1946, together with the gradual improvement of living conditions, the frequency of divorces has grown as well. Hence, two groups of factors (favorable and unfavorable ones) lowering the maturation age contributed jointly to the acceleration of pubertal maturation and their effects overlapped. Over the analyzed period of time, the frequency of divorces was the lowest in Kraków, the highest in Warsaw, while Wrocław occupied an intermediate position. Accordingly, girls living in Kraków began menstruating latest, those living in Warsaw earliest and those from Wrocław placed on the halfway mark. Such a result of the comparisons testifies to the impact of the strong stress caused by family conflicts on the acceleration of maturation, which so far has been a debatable issue. The phenomenon of early maturation cannot be interpreted only in terms of the success of a society or an individual as ...


  109/1066

  Tytuł oryginału: Problemy gastroenterologiczne u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal problems in children with autistic disorders.
  Autorzy: Korczowski Bartosz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.329-332, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U dzieci z zaburzeniami autystycznymi często współistnieją schorzenia przewodu pokarmowego. Ze względu na brak kontaktu słownego dolegliwości gastroenterologiczne pozostają nierozpoznane i mogą nasilać zaburzenia behawioralne.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of gastrointestinal diseases among children with autistic disorders is higher than expected. Since autistic children rarely verbalize complaints, gastrointestinal symptoms often remain unrecognized and at least in some of these children may contribute to their behavioral problems.


  110/1066

  Tytuł oryginału: Warunki socjalno-bytowe, stan zdrowia, cykl miesiączkowy, współżycie seksualne - co pomaga a co przeszkadza dziewczętom w postrzeganiu siebie w otaczającej rzeczywistości?
  Tytuł angielski: Socio-economical status, state of health, menstrual cycle, sexual relation - how they influence girls' self-evaluation in surrounding conditions?
  Autorzy: Zabielska Renata, Tylka Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.88-90, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że na dziewczęta w wieku dojrzewania ogromny wpływ ma rodzina, szkoła i środowisko, w którym dojrzewają. Badaniami objęto 1371 dziewcząt (średnia wieku 16 ń 0,49 lat) ze szkół warszawskich, które wypełniły ankiety zawierające pytania dot. ich warunków życia, ogólnego stanu zdrowia, zaburzeń cyklu miesiączkowego, współżycia seksualnego oraz znajomości metod planowania rodziny. Przeanalizowano wskaźniki samooceny dziewcząt i ich skłonność do depresji. Średnia wieku wystąpienia menarche u dziewcząt warszawskich wynosi 12,8 ń 0,39 (11-20) lat. Po dwóch latach po menarche regularnie miesiączkuje 70,9 proc. nastolatek, 65,6 proc. zgłasza dolegliwości bólowe związane z menstruacją. Ponad 18 proc. 18-latek ma za sobą inicjację seksualną. Pożycie rodziców, rozwód lub śmierć jednego z nich nie wpływają na zmianę ocenianych wskaźników psychol. nastolatek. Nie wpływa również na nie rodzaj szkoły oraz faza i dzień cyklu miesiączkowego czy stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Obecność partnera wyraźnie wpływa na podwyższenie samooceny nastolatek.

  Streszczenie angielskie: School and home environment may deeply affect adolescent girls's behavior. This investigation included 1371 girls (mean age 16ń 0,49 years) from different schools in Warsaw who were inquired about their living conditions, health menstrual cycle disturbances, sexual relations and knowledge of family planning. Their self-evaluation and sucseptibility to depression were estimated. The girls's mean age of menarche was 12,8 ń 0,39 yrs. Majority of the subjects (70,9 p.c.) had regular cycles and 65,6 p.c. suffered from menstrual pain two years after menarche. 18 p.c. of adolescents started intercourse up to the age of eighteen. Relation between parents, their divorce or death did not affect the girls's self-evaluation. Type of school, day and phase of menstrual cycle or hormonal contraception did not influence their psychological indices. Presence of a partner markedly increased adolescent's self-evaluation.


  111/1066

  Tytuł oryginału: Społeczna integracja dzieci z wielokanałowym wszczepem ślimakowym realizowana w ramach powszechnego systemu kształcenia.
  Tytuł angielski: Social integration of children with multichannel cochlear implant in the mainstream education system.
  Autorzy: Magierska-Krzysztoń Magdalena, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.199-205, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca ma charakter wstępnego doniesienia na temat uwarunkowań społecznej integracji dzieci z wielokanałowym wszczepieniem ślimakowym z grupą pełnosprawnych rówieśników. Autorzy na podstawie własnych badań doszli do wniosku, że obecność dziecka z wadą słuchu w zespole klasowym lub przedszkolnym wpływa uwrażliwiająco na inne dzieci, uczy dojrzałości, a co najważniejsze rezygnowania z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Próbując opisać warunki konieczne do zaistnienia ww. sytuacji przeprowadzono badania na graupie 34 dzieci i młodzieży zaimplantowanych w Poznaniu, korzystających z powszechnego systemu kształcenia.

  Streszczenie angielskie: This paper is preliminary report concerning result of social integration of children after cochler implantation in the mainstream education system. It has been proofed that the presence of hearing impaired child in the class has an influance on other children. These other became more sensitive, less sellfisch and able to see needs of other human being. The tests were conducted on the group of 34 children and adolescents implanted in Poznań, learing in school in the mainstream education system.


  112/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z psychologii
  Autorzy: Dubowik Ewa, Kościelak Ryszard, Kulas Henryk, Tomczak-Witych Agnieszka
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i poszerz
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 2002, 335, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  113/1066

  Tytuł oryginału: Obecność zachowań asertywnych w życiu człowieka a ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.
  Tytuł angielski: Assertive behavior in a man's life and the risk of developing an oncological disease.
  Autorzy: Ramlau Rodryg, Kinas-Budzisz Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.187-191, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W nawiązaniu do badań naukowych, potwierdzających związek choroby nowotworowej z osobowością chorego praca przedstawia koncepcje roli asercji w etiologii nowotworu oraz w zmaganiu się z nim. Oparta jest na definicji "Association for Advancement of Behavior Therapy: asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wdrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, prawa innych osób. Zachowanie asertywne może obejmować ekspresję całej gamy uczuć, np. gniewu, radości, nadziei, oburzenia, w każdym z tych przypadków uczucia wyrażane są w sposób, który nie narusza praw innych osób. Zachowanie agresywne w odróżnieniu od zachowania asertywnego, wyrażając uczucia i postawy nie respektuje tych samych elementów u innych osób". W pracy podkreśła się asercję ajko filozofię życiową. Wyróżnia się 3 typy nieasertywnego zachowania. Bierny typ ściśle łączy się z wzorem zahcownia C, co z punktu widzenia psychologii szczególnie predysponuje do choroby nowotworowej. Asertywność wysoko koreluje z poczuciem samosktueczności, wsparcia społęcznego, wewnętrznego umiejscowienia kontroli, optymizmu. Materiał i metoda. 1. Grupa badana liczył 130 pacjentów zakwalifkowanych do chemioterapii. 2. Dwa rodzaje anonimowych ankiet i testów umiejętności asertywnych. 3. Ustosunkowanie się pacjentów do poznanych wyników podczas rozmowy z psychologiem i możliwość modyfikacji ...

  Streszczenie angielskie: This work presents the concept of assertion in the etiology of cancer and the process of coping with it with regard to scientific research confirming the relationship of an oncological disease with a patient's personality. It is based on the definition formulated by Association for Advancement of Behavior Therapy which states that assertion is a set of interpersonal types of behavior expressing feelings, attitudes opinions or rights oaf a given person in a direct, decisive and honest way rspecting the feelings, attitudes and rights of other persons. Assertion omay comprise expression of all kinds of feelings, e.g. anger, joy, indignation, but they are expressed in a way which does not violate other people's rights. In contrast, aggressive behavior while expressing feelings and attitudes does not accept the same elemtns in others. Three types of non-assertive behavior are distinguished. The passive type relates to the Type-C behavior, which in view of psychology predisposes to an oncological disease. Assertion correlates with the perceived self-efficacy social support, internal control and optimism. The group of 130 patients was distributed two kinds of anonymous questionnaires and assertive skills tests. After completing them the patients could comment on them during an individual meeting with a psychologist. Four groups of patients were distinguished: I group - 27 persons - assertion present; II group - 103 persons - no assetion; III group - 23 persons - ...


  114/1066

  Tytuł oryginału: Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.
  Tytuł angielski: Acute medical complications in anorexia nervosa.
  Autorzy: Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.6-16, bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny obarczony jest licznymi powikłaniami somatycznymi, z których część może być niebezpieczna dla życia. Najbardziej zagrożeni wystąpieniem powikłań somatycznych są pacjenci skrajnie wyniszczeni, pacjenci, którzy w krótkim okresie znacznie obniżyli swoją masę ciała, oraz pacjenci wymiotujący, stosujący środki przeczyszczające, a także chorzy z napadami żarłoczności. Szczególną uwagę u chorych na j.p. powinno się zwracać na stan układu krążenia, gdyż powikłania z jego strony są najczęściej obok samobójstw przyczyną zgonów w j.p. U chorych należy systematycznie kontrolować ciśnienie i tętno oraz przeprowadzać badania EKG z oceną QTc. Pacjenci wymagają wnikliwej oceny zgłaszanych przez siebie dolegliwości pod kątem możliwych, groźnych dla życia powikłań zd strony przewodu pokarmowego oraz zaburzeń metabolicznych (zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, hipoglikemia, mocznica). Pacjenci, u których w badaniach laboratoryjnych obserwuje się poważne odchylenia, powinni być leczeni w warunkach szpitalnych. Należy kontrolować rownież stan układu krwiotwórczego oraz być wyczulonym na możliwości wystąpienia ostrych infekcji bez wyraźnego wzrostu wskaźników procesu zapalnego (gorączka, podwyższona leukocytoza i OB). Szczególnej uwagi wymagają pacjenci w początkowym okresie leczenia. Należy unikać zbyt szybkiego nawadniania i zbyt gwałtownych przyrostów masy ciala. Pacjenci z hipofosfatemią wymagają wyrównywania stężenia fosforanów ...

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa is encumbered with many somatic complications, some of which can put our lives at risk. Most exposed to somatic complications are extremely emacited patients, who in a short time considerably reduced their body weight, vomited, used laxatives and dehydrants, as well as patients with voracity attacks. In anorexia nervosa patients, special attention should be paid to circulatory system because its complications are the most common - after suicides - cause of deaths. The patients should have their blood pressure and pulse systematically checked and ECG with QTc assessment made. The ailments reported by the patients have to be examined thoroughly in view of possible complications of alimentary tract and metabolic disorders (water-electrolyte and acid-base equilibrium, hypoglycaemia, uraemia). Patients with severe deviations found in laboratory tests should be treated under hospital conditions. Besides, the haematopoietic system should be controlled and observation should be directed towards possible occurrence of acute infections without evident increase in inflammatory process symptom (fever, increased leucocytosis and OB). Special attention should be paid to patients at the initial stage of treatment. Too rapid hydration and body weight increases should be avoided. patients with hypophosphataemia should have the concentration of phosphates equalized through oral or intravenous administration. For these patients there are contraindications to the use of ...


  115/1066

  Tytuł oryginału: Trudności w interakcjach społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Analiza kontaktu dziecko - terapeuta podczas indywidualnej psychoterapii.
  Tytuł angielski: Difficulties in social interactions of children with hyperactivity. An analysis of child - therapist contact in the course of individual psychotherapy.
  Autorzy: Święcicka Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.17-26, bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiona została próba opisu zjawisk zachodzących w interakcji między dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej a psychoterapeutą. Dokonano analizy dziewięciu nagranych na video fragmentów sesji terapeutycznych pochodzących z indywidualnej psychoterapii trojga dzieci w wieku 8, 9 i 10 lat, przy użyciu skonstruowanego do tego celu arkusza obserwacyjnego. Oceniano werbalne i niewerbalne komunikaty przekazywane sobie wzajemnie przez dziecko i terapeutę, stopień synchronizacji zachowań dziecka i terapeuty oraz emocje ujawniane podczas kontaktu. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że trudności w kontakcie z dzieckiem nadpobudliwym związane są nie tylko z istotą jego zaburzenia - nadmierną dynamiką i chaotycznością zachowania - do której trudno się dostosować dorosłemu. Źródłem trudności są także zachowania, które dziecko podejmuje dla poradzenia sobie z objawami nadpobudliwości, polegające na przyjmowaniu sztywnych, niedostosowanych do sytuacji i partnera reguł zachowania. Wydaje się, że dzieciom nadpobudliwym brakuje doświadczeń wspólnego działania i komunikowania się z dorosłym partnerem interakcji, które pomogłyby im w tworzeniu bardziej elastycznych mechanizmów kontroli zachowania. Stworzenie warunków do zdobywania tego rodzaju doświadczeń powinno być pierwszoplanowym celem psychoterapii tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The article describes events occurring during an interaction between a hyperactive child and the therapist. The subject of analysis is a video recording of nine fragments of individual therapy sessions, conducted with three children aged 8, 9, 10 with the use of a specifically designed observation chart. Under evaluation are verbal and non-verbal cues exchanged between the child and therapist their behavioral synchronization, as well as the emotions displayed during their interaction. Analysis of the video material points to a conclusion that the difficulties in communicating with a hyperactive child are closely related to the esence of the child's disability manifested with overly dynamic and chaotic behaviour, which the adult finds hard to adjust to. The child demonstrates efforts to deal with the results of hyperactivity and to maintain control over his/her behaviour by choosing rigid models inappropiate to the situation or the partner. It seems that hyperactive children lack the specific experience in communications and interaction with adults, such that would help them create more flexible mechanisms of behavioural self-control. The primary goal the psychotherapy of these children should be the creation of an environment where such experience gould be gained.


  116/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wybranych parametrów układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Disorders in selected parameters of fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa. Preliminary communication.
  Autorzy: Sobieszczańska Sylwia, Połać Ireneusz, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wybranych parametrow układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym i niską masą ciała. Grupę badawczą stanowiło 15 kobiet z jadłowstrętem psychicznym, w wieku od 16 do 24 lat (śr. wieku 19,7 roku) z ciężarem ciała od 35 do 48 kg (wskaźnik BMI 14-18,5 kg/mý, śr. 16 kg/mý). Oceniano stężenie PAI-1 ag,tPAag, aktywność PAI-1, tPA i czynnika vWillebranda - vWf, stężenie fibrynogenu, At III oraz czynnika VII. Grupę porównawczą stanowiło 15 zdrowych kobiet z prawidłowym ciężąrem ciała (wskaźnik 19-14,8 kg/mý, śr. 21,3 kg/mý), w wieku od 17 do 25 lat (śr. - 20,1 roku). U kobiet z jadłowstrętem psychicznym stężenie PAI-1 ag, tPA ag było niższe niż u badanych z grup porównawczej (p 0,05 i p 0,01). stwiertdzono również podwyższoną aktywność PAI-1 w grupie badawczej (p 0,05). Aktywność czynnika vWf byla także istotnie statystycznie wyższa w grupie badawczej (p 0,001), podobnie jak stężenie fibronogenu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupą badawczą i kontrolną w zakresie stężenia AT III. Wyniki te świadczą o tym, że u badanych z jadłowstrętem psychicznym występują istotne zmiany w układzie fibrynolizy i krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of the studies of selected parameters in fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa and low body weight. the examined group consisted if 15 women with anorexia nervosa, aged from 16 to 24 (19.7 on average), with body weight from 35 to 48 kg (BMI 14-18.5 kg/mý). Assessment covered: concentration of PAI-1 ag, tPA ag, activity of PAI-1, tPA and factor vWillebrand - vWf, fibrinogen concentration, AT III and factor VII. The comparative group consisted of 15 healthy of 15 health women with normal body weight (BMI 19-24.8 kg/mý, on average - 21.3 kg/mý), at the age of 17-25 (average age 20.1). In women with anorexia nervosa the concentration of PAI-1 ag, tPA ag was lower than in those from comparative group (p 0.05 and p 0.01). In addition, an increased activity of PAI-1 in the tested group was ascetained (p , 0.05). The activitty of vWf factor was also statistically significantly higher in the examined group (p 0.001), as was the concentration of fibrinogen. No statistically significant differences were found between the examined group and control group within AT III concentration. These results indicate that the subjects with anorexia nervosa exhibit significant changes in the fibronolysis and coagulation system.


  117/1066

  Tytuł oryginału: Ocena wskaźników odporności komórkowej u młodzieży stosującej lotne rozpuszczalniki organiczne.
  Tytuł angielski: Evaluation of cellular immunity parameters in adolescents using volatile oragnic solvents.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.32-38, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny liczby limfoctów T i ich subpopulacji oraz komórek NK za pomocą przeciwciał monoklonalnych w cytometrze przepływowym FACScan u młodizeży leczonej z powodu długotrwałego inhalowania lotnych rozpuszczalników, wytwarzanych na bazie węglowodorów aromatycznych, o działaniu narkotycznym. Ustalono, że zmiany dotyczące składu limfocytów T i ich subpopulacji oraz komórek NK wskazują na zaburzenia odporności komórkowej u osób długotrwale przyjmujących lotne rozpuszczalniki organiczne. Zaburzenia w dystrybucji komórek układu odpornościowego u osob inhalujących lotne rozpuszczalniki mogą stanowić dodatkowy czynnik wpływający niekorzystnie na ich stan psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The number of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells was assessed through monoclonal antibodies in FaCscan flow cytometre in adolescents treated because of chronic inhalation of volatile solvents based on aromatic hydrocarbons exhibiting narcotic efects. It has been established that changes in the composition of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells point to cellular immunity diorders in those chronically abusing volatile solvents. Disorders in the distribution of immune cells in those inhaling volatile solvents may constitute an additional factor adversely affecting their mental and physical condition.


  118/1066

  Tytuł oryginału: Przedchorobowe cechy schizoidii i schizotypii a obraz kliniczny i przebieg schizofrenii o wczesnym początku.
  Tytuł angielski: Premorbid schizoid-schizotypal traits and early-onset schizophrenia course and symptoms.
  Autorzy: Kotlicka-Antczak Magdalena, Gmitrowicz Agnieszka, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie związków pomiędzy występowaniem w okresie przedchorobowym cech schizoidii i schizotypii a symptomatologią i przebiegiem schizofrenii o początku w okresie młodzińczym. Retrospektywnie zbadano występowanie cech schizoidii/schizotypii w okresie przedchorobowym u 50 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg DSM-IV (średni wiek - 20,2 ń 2,74 roku; średni wiek zachorowania - 16,4 ń 1,81 roku; średni czas trwania choroby - 47,76 ń 7,57 miesiąca) oraz 30 osób zdrowych (średni wiek - 19,1 ń 2,46 roku). Oceny tej dokonano przy pomocy Skali do Oceny Przedchorobowych Cech Schizoidii i Schizotypii wg A. Foerster - PSST. Przebieg schizofrenii oceniono na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz standaryzowanego wywiadu. Chorzy o przewlekłym przebiegu choroby z przewagą objawów negatywnych istotnie częściej niż chorzy na schizofrenię z dominującymi objawami pozytywnymi oraz osoby zdrowe przejawiali cechy schizoidalno-schizotypowe na wiele lat (od okresu dzieciństwa) przed wystąpieniem objawow choroby. Występowanie tych cech w okresie przedchorobowym wśród chorych z przewagą objawow pozytywnych było podobne jak u osób zdrowych. Wyniki wskazują, że występowanie przedchorobowych cech schizoidalno-schizotypowych jest charakterystyczne jedynie dla części zaburzeń schizofrenicnych i sugerują niejednolitość patogenetyczną tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at establishing the correlation between premorbid schizoid-schizotypal traits and symtomatology and course of early-onset schizophrenia. Retrospectively examined were premorbid schizoid-schizotypal traits in 50 schizophrenic patients acc. to DSM-IV (average age - 20.2 ń 2.74 tears; average age og the disease onset - 16.4 ń 1.81 years; average duration of the disease - 46.76 ń 7.57 months) and 30 healthy subjects (average age - 19.1 ń 2.46 years). This assesment was made using the PSST, i.e. the Scale for Assessment of Premorbid Schizoid and Schizotypal Traits according to A. Foerster. The course of schizophrenia was evaluated by an analysis of medical documentation and standarized interview. patients with chronic course of the disease with predominant negative symptoms significantly more frequently than those with positive symptoms and healthy subjects exhibited schizoid-schizotypal traits many years (from childhood) before the symptoms occurred. The premorbid prevalence of those traits in patients with predominant positive symptoms was similar to that in healthy subjects. The results indicate that the occurrence of schizoid-schizotypal traits is characteristic only for a part of schizophrenic disorders and imply the pathogenetic non-uniformity of those disorders.


  119/1066

  Tytuł oryginału: Zależne od lekarza czynniki warunkujące prawidłową profilaktykę nawrotów schizofrenii.
  Tytuł angielski: Doctor-dependent factors conditioning proper prevention of schizophrenia relapses.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.51-60, bibliogr. 53 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisane w piśmiennictwie czynniki wyzwalające nawroty w schizofrenii można podzielić na cztery grupy: zależne od pacjenta, zależne od lekarza, zależne od środowiska życia oraz czynniki niezależne od pacjenta, lekarza i środowiska życia. Brak współpracy ze strony pacjenta jest najczęstszym czynnikiem wywołującym nawrót i jednocześnie przyczyną co najmniej połowy rehospitalizacji. Za niewłaściwą profilaktykę nawrotów schizofrenii nie można obarczać winą wyłącznie chorych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy psychiatrzy nie stosują się do standardów leczenia. Najczęstsze błędy lekarskie w prowadzeniu farmakoterapii pacjentów ze schizofrenią to: nieodpowiedni lek lub forma jego podania, nieuzasadnione zmiany leczenia, zbyt niskie lub zbyt wysokie dawki leków, bagatelizowanie objawów niepożądanych leczenia oraz zbyt krótki czas trwania profilaktyki.

  Streszczenie angielskie: According to literature, the factors triggering schizophrenic relapse can be divided into four groups: patient-dependent, physician-dependent, living environment. the patient's failure to cooperate is the most common factor inducing the relapse and a cause of at least half rehospitalisations. Not only patients should be blamed for improper schizophrenia relapse prevention. In some situation psychiatrists do not comply with treatment standards, either. The most common physicians' errors in schizophrenic patients pharmacotherapy are: wrong drug or from of its administering, unjustified changes in treatment, too low or too high doses of drugs, neglecting side symptoms of treatment or too short prevention.


  120/1066

  Tytuł oryginału: Salvage hemipelvis radiotherapy with fertility preservation in an adolescent with recurrent vulvar carcinoma.
  Autorzy: Serkies Krystyna, Wysocka Barbara, Emerich Janusz, Hrabowska Maria, Jassem Jacek
  Źródło: Gynecol. Oncol. 2002: 85 (2) s.381-383, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,822

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. To preserve fertility, hemi-pelvis irradiation was chosen for locoregional groin recurrence of vulvar cancer in an adolescent. Case. A case of squamous cell vulvar carcinoma in uncommonly young patient is presented. First surgical management (local excision of T1N0M0 tumor of the right labia minora) was performed at the age of 16.5 years. Further therapy included wide local resection of recurrent local lesion, two subsequent ipsilateral groin dissections of nodal metastases (with extranodal spread at the first instance), and ipsilateral pelvic lymphadenectomy. The patient was administered external beam irradiation of 45 Gy to the hemipelvis followed by 10.8 Gy boost to the right inguinal region. After 6.5 years from the completion of radiotherapy the patients is free of disease. She managed to conceive but the labor was premature and the infant died in its 7th week pf life. Conclusion. In this case salvage hemi-pelvic irradiation for groin metastases of vulvar cancer has proved to be an effective treatment, allowing preservation of hormonal and obstetric functions. Partial post-irradiation damage of the uterus might have caused premature labor. Thus, special obstetric care is advisable in such situations.


  121/1066

  Tytuł oryginału: Rodzaje i przyczyny zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz współwystępowanie innych zaburzeń u dzieci 8-letnich.
  Tytuł angielski: Types and causes of language and speech development disorders and comorbidity in eight-years-old children.
  Autorzy: Kolasińska Magdalena
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.61-70, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących częstości występowania, rodzajów i przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i języka u dzieci 8-letnich. W badaniu uczestniczyło 58 dzieci (69 proc. chłopców i 31 proc. dziewczynek) przejawiających zaburzenia mowy. Stwierdzono występowanie rozwojowych zaburzeń mowy u 48,2 proc. badanych (z czego 46,4 proc. stanowiły specyficzne zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), zaburzeń fonologicznych u 32,8 proc., zaburzeń mowy związanych z autyzmem u 12,1 proc. Wśrod przyczyn nieprawidłowego rozwoju językowego 22,4 proc. stanowiły wczesnodziecięce uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 22,4 proc. - współwystępujące uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, słuchu i zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, 13,8 proc. - wady i dysfunkcje aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia emocjonalne, zachowania i funkcjonowania społecznego stwierdzono u 46,5 proc. badanych. Zaburzenia umiejętności szkolnych występowały najczęściej w specyficznych zaburzeniach fonologicznych, u 100 proc. dzieci, oraz w specyficznych zaburzeniach ekspresji i rozumienia mowy, odpowiednio z częstością 77,7 proc. i 75 proc.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of studies related to the prevalence, types and causes of speech and language disorders in 8-years-old children. The participants were 58 children (69 p.c. of boys and 31 p.c. of girls) with speech disorders. Speech development disorders were found in 48.2 p.c. of subjects (of this 46.4 p.c. were specific disorders of speech expression and understanding), phonological disorders in 32.8 p.c., and speech disorders connected with autism in 12.1 p.c. Among the causes of abnormal language development, 22.4 p.c. were the early childhood impairments of the central nervous system, 22.4 p.c. - comorbid impairments of the central nervous system and hearing aass well as developmental and emotional disorders, 13.8 p.c. were defects and dysfunctions of articulatory system. Emotional, behavioural and social disorders were found in 46.5 p.c. of subjects. Scholastic disorders were most prevalent in specific phonological disorders, in 100 p.c. of children, and in specific disorders of speech expression and understanding, with 77.7 p.c. and 75 p.c. prevalence, respectively.


  122/1066

  Tytuł oryginału: Opis przypadku. Zaburzenia obrazu ciała u pacjentki z zespołem urojeniowym, typ somatyczny.
  Tytuł angielski: Case history. Body picture disturbances in a patient with the delusional syndrome of somatic type.
  Autorzy: Świtalska Małgorzata Julita
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.71-74 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek nietypowych zaburzeń obrazu ciała u 17-letniej pacjentki z zespołem urojeniowym typu somatycznego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of atypical body-image disturbances in a 17-years-old female patient with concomitant somatic delusional syndrome.


  123/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia zachowania - przegląd biopsychosocjologiczny.
  Tytuł angielski: Conduct disorder: a biopsychosocial review.
  Autorzy: Bassarath L.
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.75-79
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu literatury dotyczącej epidemiologii, czynników ryzyka, czynników ochronnych, typów oraz aspektów genetycznych zanburzenia zachowania. Różnorodne zaburzenia zachowania są często spotykane w praktyce klinicznej. Wiele osób, które w okresie dzieciństwa, a szczególnie adolescencji mają objawy zaburzeń zachowania, w okresie późniejszym dokonuje działań przestępczych. Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa, czynnikami wysokiego ryzyka wystąpienia zachowań przestępczych w późniejszym wieku są; doświadczanie przemocy fizycznej, przebywanie wśród rówieśników wykazujących zachowania aspołeczne, ubogość kontaktów społecznych, wczesne zażywanie substancji psychoaktywnych, płeć męska, a także antyspołeczne cechy u rodziców. Czynnikami umiarkowanie wpływającymi na możliwość wejścia w konflikt z prawem są: zachowania agresywne w młodym wieku, niski status socjoekonomiczny, takie cechy charakteru jak: gotowość podejmowania ryzykownych działań czy impulsywność, złe relacje dziecko-rodzice, słabe postępy w nauce oraz czynniki neuropsychologiczne, takie jak np. niskie wyniki IQ, zwłaszcza w skali werbalnej. Do czynników niskiego ryzyka zaliczyć można: inne cechy charakterystyczne rodziny, jak np.: jej liczebność, stres rodzinny, kłótnie w rodzinie, rozbita rodzina oraz błędy rodzicielskie, zwłaszcza zaniedbywanie. Czynnikami ochronnymi natomiast mogą być: kompetencja w jakiejś dziedzinie, dobre relacje z dorosłym, wartości prospołeczne i proedukacyjne oraz skuteczne programy wsparcia społecznego. Badania nad czynnikami ochronnymi oraz tłem genetycznym zaburzeń zachowania są dopiero w toku. Celem dalszych badań jest wydzielenie podtypów zaburzeń zachowania, stadiów ich rozwoju oraz ustalenie sposobów leczenia.


  124/1066

  Tytuł oryginału: Związek stresujących wydarzeń życiowych z rozwojem raka gruczołu piersiowego.
  Tytuł angielski: Relationship between stressful life events with the development of breast cancer.
  Autorzy: Sieja Krzysztof, Bartków Aleksandra, Ananicz Bogumiła, Stanosz Stanisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.121-124, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu piersiowego jako nowotwór związany z układem neurohormonalnym i immunologicznym, jest prawdopodobnie jednym z nowotworów najbardziej podatnych na wpływ stresujących wydarzeń życiowych. Przedstawiono przebieg reakcji stresowej i mechanizmy, przez które stres wpływa negatywnie na funkcje psychofizjologiczne. Krytyczne zdarzenia życiowe sprawiające trudności w przystosowaniu się do nich nazwane zostały stresującymi wydarzeniami życiowymi (stressful life events). W skali punktowej społecznego dostosowania pierwsze miejsce w średniej wartości punktowej kolejno zajmują: śmierć małżonka lub dziecka, rozwód, separacja, pobyt w więzieniu, śmierć członka bliskiej rodziny, własny uraz lub choroba. W wielu opracowaniach zalicza się utratę bliskiej osoby do kategorii bardzo stresujących wydarzeń życiowych (severe live events). Utrata bliskiej osoby jest często wykorzystywanym miernikiem stresu psychologicznego. W części cytowanych prac wykazano związek między stresującymi wydarzeniami życiowymi a rakiem gruczołu piersiowego. Natomiast w innych pracach nie potwierdzono hipotezy o istnieniu zależności między stresem psychologicznym a zachorowalnością na raka gruczołu piersiowego, co jednak może być związane z niedostatecznym metodologicznym opracowaniem tych badań. Jakkolwiek zakres wniosków dotyczących zależności między stresem i wystąpieniem raka piersi jest ograniczony ze względu na sposób pomiaru stresujących wydarzeń życiowych, to jednak ryzyko następowej diagnozy ...

  Streszczenie angielskie: Breast cancer as a neoplasm associated with neurohormoal and immunological systems is probably one of the neopasms being most susceptible to the influence of stressful life events. The course of stress reaction and the mechanisms by which the stress influences the physiological functions were presented. Critical life events causing difficulties in the readjustement are termed stressful life events. On the social adjustment scale - the first items in the average points rating appeared to be the deaths of the spouse or child, divorce, separation, imprisonment, the death of close family member, own trauma or disease. In many papers the bereavement falls into the severe life events categories. Bereavement of close person is often use to measure psychological stress. In one part of the cited works the relationship between stressful life events and breast cancer was disclosed. However in other part the hypothesis as to the existence of relationship between psychological stress and the incidence of breast cancer was not confirmed. The above finding may be linked with insuficient methodological elaboration of these investigation. Although the range of findings concerning the relationship between stress and the occurrence of breast cancer is limited due to the mode of measuring the life events, the risk of subsequent diagniosis of breast cancer may be related with: 1) the number of cumulated life events beling experienced by the subject, 2) the extent of stress perceived by ...


  125/1066

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od narkotyków leczonych metadonem, objętych programem socjoterapii i readaptacji społecznej.
  Tytuł angielski: Rehabilitation of drug Addicted patients on methadone treatment within the framework of sociotherapy and social readaptation programme.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.205-209, bibliogr. 17 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  126/1066

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczno-terapeutyczne lekarzy pierwszego kontaktu w pracy z pacjentem młodocianym uzależnionym od narkotyków.
  Tytuł angielski: Diagnosis and therapeutic problems of general practitioners in their work with adocement drug users.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.211-214, bibliogr. 10 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  127/1066

  Tytuł oryginału: Współczesne problemy w rehabilitacji w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Current rehabilitation problems in family practice.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Sobańska Katarzyna, Błaszczyk Anna, Gaczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.227-230, bibliogr. 10 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  128/1066

  Tytuł oryginału: Wokół psychologii osobowości : Księga Pamiątkowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Siekowi
  Opracowanie edytorskie: Grochowska Alicja (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, 196 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  129/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty w łuszczycy.
  Tytuł angielski: Psychological aspects in psoriasis.
  Autorzy: Borzęcki Adam, Cielica Wojciech
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.40-42, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Stress as a pathogenic factor in psoriasis is discussed, based on observations expressed by people suffering from this disease in their letters to the Association of Patients with Psoriasis. The authors address this problem, which was mostly neglected in recent years.


  130/1066

  Tytuł oryginału: Składnik poznawczy i emocjonalny w pedagogice terapeutycznej chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Intellectual and emotional components in the health pedagogics of the diabetic persons.
  Autorzy: Heropolitańska-Janik Joanna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.54-58, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą społeczną, w której główną przyczyną inwalidztwa i zgonów są jej przewlekłe powikłania. Analizujac masowy charakter występowania cukrzycy, niebezpieczeństwa związane z jej powikłaniami, a także najczęstsze przyczyny jej występowania, można stwierdzić, że istnieje konieczność stworzenia programu edukacyjnego w celu przede wszystkim udzielenia pomocy choremu oraz wsparcia go poprzez przekazanie mu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na optymalne radzenie sobie z indywidualnymi i środowiskowymi problemami związanymi z jego chorobą. Badanie nt. "Wpływu elementu poznawczego i emocjalno-motywacyjnego w procesie edukacji terapeutycznej osób chorych na cukrzycę" zostało przeprowadzone wśród 50 osób chorych na cukrzycę, w styczniu 2002 r. w Szpitalu Bródnowskim. Prawie połowa badanej populacji (48,0 proc.) określa swój stan wiedzy o żywności i żywieniu jako niewystarczający. Co trzeci respondent (38,0 proc.) stwierdził, że zdobyte informacje żywieniowe z różnych źródeł nie miały znaczącego wpływu na jego sposób odżywiania. Wszyscy respondenci chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o żywności i żywieniu. Główne przyczyny takiej postawy to zmiany o podłożu emocjonalnym: chęć bycia zdrowym (74,0 proc.), chęć zapobiegnięcia komplikacjom własnej choroby (46,0 proc.) oraz chęć poprawy własnego wyglądu (38,0 proc.). Element poznawczy procesu edukacyjnego, jakim była chęć poznania zasad prawidłowego żywienia, był wskazany na czwartym miejscu w skali ważności. Zrealizowane badanie pozwala na sformułowanie następujących wniosków. 1. Istnieje potrzeba systematycznego poszerzania wiedzy o żywności i żywieniu osób chorych na cukrzycę...

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is an epidemic disease. The main cause of its influence on invalidity and mortality are the chronic complications. This is the reason, that the educational programme for diabetic persons should be aimed at both hypoglycaemic therapy and prevention of complications. The study "The influence of the intellectual and emotional elements of the therapeutic education on the diabetic persons" was conducted at the Bródnowski Hospital in the group of 50 subjects in January 2002. 48 p.c. of the studied group assessed their level of the nutritional knowledge as below satissfaction. 38 p.c. expressed the opinion, that the acquired nutritional information from different sources did not influence their behaviour. All respondents wanted to enlarge their knowledge about nutrition. The motivating reasons were: the willingness of staying healthy (74 p.c.), prevention of diabetic complication (46 p.c.) and the need of improvement of the extermal image (38 p.c.). The study could be concluded as follows: 1. The need for the systematic enlargement of the nutritional in information is very high, 2. For the transformation of the nutritional knowledge into nutritional behaviour it is important to convince the patient, that he is able by himself reach the individual goals as for example the reduction of the body mass.


  131/1066

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne następstwa nikotynizmu (ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia).
  Tytuł angielski: The economics conseqences of tabacco smoking. What are possible benefits from effective smoking cessation therapy?
  Autorzy: Niewada Maciej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.3-11, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów jest związane z ogromnymi wydatkami na leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Składają się na niego liczne choroby, w których palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka. Wśród nich należy szczególnie wyróżnić chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę obturacyjną płuc oraz nowotwory nikotynozależne, z rakiem płuca na czele. Palacze narażają społeczeństwo na znacznie wyższe, średnio o 30 proc. wydatki na opiekę zdrowotną w porównaniu z osobami nie palącymi. Obecnie proponowane leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu obejmuje nikotynową terapię zastępczą oraz stosowanie bupropionu. Skuteczność kliniczna tych metod zawsze uzupełnia motywację chorego do rzucenia palenia, pogłębianą przez argumenty medyczne lekarza. Dlatego trudno przecenić rolę lekarza w skutecznym leczeniu nikotynizmu. Metody leczenia uzależnienia od tytoniu są wysoce opłącalne, zwłaszcza te z nich, które charakteryzują się dużą skutecznością kliniczną. Średni koszt dodatkowego roku życia uzyskany dzięki leczeniu nikotynizmu nie przekracza 5000 USD. Pieniądze przeznaczone na walkę z nałogiem palenia zaowocują w przyszłości nie tylko ogólną poprawa stanu zdrowia, ale także ekonomicznymi oszczędnościami na skutek ograniczenia zapadalności na choroby związane z paleniem tytoniu.

  Streszczenie angielskie: Tobacco use disorder is associated with enormous societal costs worldwide, because smoking is causally related or contributes to over 20 known diseases, including chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease, stroke, cancer (eg. lung, oral cavity, larynx, bladder, oesophagus, kidney, pancreas, stomach and cervix) etc. Smokers incur higher (approximately by 30 p.c.) expenditures for medical care than do non-smokers. So far only nicotine replacement therapy (pathces, gums, intranasal sprays) have been used in the management of tobacco use disorder. Currently bupoprion is available as an effective aid to stop smoking. Clinical efficacy of smoking cessation therapy is determined by willpower of patients and medical professional advice impact. Smoking cessation therapies are highly cost-effective, specially these which produce higher quitters percentage. Generally, the cost of life year gained obtained by treatment of tobacco use disorder does not overdraft 5000 American dollars. Money for smoking cessation therapies do not only result in health benefits but also pure economic savings due to decreased incidence of smoking-dependent diseases.


  132/1066

  Tytuł oryginału: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
  Autorzy: Jabłoński Piotr
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.52-55
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  133/1066

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  134/1066

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia depresji wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym zgłaszających się do lekarzy ginekologów.
  Tytuł angielski: Assessment of prevalence of depression in perimenopausal women attending gynecologists.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Szymański Wiesław, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.2-9, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie kobiety 2-krotnie częściej niż mężczyźni cierpią na depresje. Depresje w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane w gabinecie lekarzy pierwszego kontaktu. Okresem o szczególnym nasileniu stanów depresyjnych jest wiek okołomenopauzalny, kiedy kobiety często korzystają z porad lekarzy ginekologów. Celem przeprowadzonego badania była ocena rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentek w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszających się do lekarzy ginekologów oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji w gabinecie ginekologicznym. Badaniem objęto 2262 pacjentki w wieku 45-55 lat, które zgłosiły się po poradę do 120 lekarzy ginekologów z całego kraju. Pacjentki wypełniały skalę depresji Becka, a następnie ginekolog potwierdzał obecność objawów podstawowych epizodu depresyjnego przy pomocy kryteriów diagnostycznych ICD-10. Pacjentki, które uzyskały w skali Becka co najmniej 12 punktów, były kierowane na konsultację psychiatryczną w celu weryfikacji rozpoznania depresji. Lekarz psychiatra posługiwał się kwestionariuszem, opartym na inwentarzu MINI. Uzyskane wyniki sugerują, iż co trzecia pacjentka w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszająca się do lekarza ginekologa wykazuje zaburzenia nastroju, a sklasyfikowane zaburzenia depresyjne występują u 19,1 proc. pacjentek. Lekarze ginekolodzy mogą trafnie rozpoznawać i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies performed worldwide suggest that women suffer twice more frequently from depression than men. Primary care physicians only in a half of cases recognize depression. During perimenopausal period women especially often undergo depressive states and attend their gynecologists. The aim of the study was to evaluate the prevalence of depressive disorders in perimenopausal women reporting to gynecologists and to assess a possibility of screening and diagnosing depression in gynecological practice. The study entailed 2262 female patients of the age of 45-55 attending 120 gynecologists in Poland. Patients were first asked to fill in the Beck's Depression Inventory and next examined by their gynecologists to verify the presence of the basic symptoms of depressive episode according to ICD-10 diagnostic criteria. Patients who obtained 12 points or more in BDI total score were referred for a psychiatric consultation, including MINI questionnaire. The results suggest that one third of perimenopausal women attending their gynecologists suffer from a mood disorder and 19 p.c. of them undergo classified depressive disorders. Gynecologists in Poland can diagnose depression accurately and start pharmacological treatment of the disorder in a half of the patients.


  135/1066

  Tytuł oryginału: Neurobiologiczne aspekty teorii i praktyki psychoterapii.
  Tytuł angielski: Neurobiological aspects of psychotherapy theory and practice.
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.5-15, bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kandel
 • Eric

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne możliwości objaśnienia niektórych koncepcji teoretycznych oraz mechanizmów działania psychoterapii na podstawie ostatnich wyników badń neurobiologicznych.

  Streszczenie angielskie: Psychological processes of learning may lead to biological changes in brain synapses, as was shown by Eric Kandel. Nobel laureate for 2000. Factors connected with learning (for instance, psychotherapeutic procedures) can modify the expression of genes occurring in brain cells. Current neurobiological research make it possible to explain some theoretical concepts and mechanisms od action of psychotherapy on the ground of basic medical sciences. Experimental and clinical studies point to a prominent role for early untoward life experiences in brain development and vulnerability for psychiatric disturbances. Neuroimaging studies demonstrated the existence of unconscious processes in both cognitive and emotional functions. In several studies, changes in brain function or in the biology of whole organisms were measured under the influence of psychotherapy, It was found that in such illnesses as depresion or obesive-compulsive disorder, similar changes in brain function, as measured with neuroimaging methods, were observed either aftr pharmacotherapy or psychotherapy. The attempts have been also made to interpret psychotherapeutic mechanisms in the light of current concepts of memory processes, functioning of brain circuits or neurobiological theories of character and temperament.


  136/1066

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  137/1066

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  138/1066

  Tytuł oryginału: Konsultacja rodzinna - możliwości i ograniczenia.
  Tytuł angielski: Systemic consultation - about possibilities and limitations.
  Autorzy: Rostworowska Maria, Opoczyńska Małgorzata, Barbaro Bogdan de
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.41-49, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia miejsce i rolę konsultacji rodzinnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym osób hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu psychozy.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the role of systemic consultation in the diagnostic and therapeutic process of the people hospoitalised for the first time because of a psychotic episode. The following questions are going to be put: What is the role of systemic family consultation in the diagnostic and therapeutic process on the inpatient ward? What are the differences between systemic consultation and others forms of family interventions f.e. family interviews, psycho-education, systemic therapy? What are possibilities and limitations of consultation? Who does in invite to? These are only some of those questions, which are typical for daily clinical practice, in which the family consultation takes an important part. In this paper according to our clinical experience, we would like to share some of our throughts on the questions put. In spite of difficuklties the family consultation confronts us with, we are deeply convinced that it has an important part in therapeutic and diagnostic proces.


  139/1066

  Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach rodziców pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
  Tytuł angielski: Assessment of family relations by the parents of patients suffering from anorexia nervosa. P. 1.
  Autorzy: Józefik Barbara, Iniewicz Grzegorz, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.51-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych dokonaną przez rodziców pacjentek chorych na anoreksję psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of research concerning the parents' perception of family relationships in "anorectic" families (where a daughter meets criteria of ICD 10) and in non-treated group. As a basic tool the Polish Version of Family Assessment Measure standardised on a Polish sample was used. The clinical group consists of 32 mothers and 32 fathers, the control group consist of 42 mothers and 41 fathers. The article present how parents from both groups perceived their marital relationship, their relationship with children, family functioning as a whole system and their individual functioning within the family system. The study revealed some interesting differences between samples. The basic conclusion is that perception of family relationships in the anorectic group is negative and incoherent in comparison with positive, congruent perception of family relationships in the control group. Significant differences are presented and discussed according to the literature.


  140/1066

  Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
  Tytuł angielski: Assessment of family relations by the patients suffering from anorexia nervosa. P. 2.
  Autorzy: Iniewicz Grzegorz, Józefik Barbara, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.65-81, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych i dwuosobowych oraz własnego funkcjonowania w rodzinie, dokonaną przez pacjentki chore na anoreksję psychiczną i ich zdrowe rodzeństwo oraz zdrowe dziewczęta z grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: A lot of research indicates the importance of the family context in the occurrence of Eating Disorders. Authors present results of research in families with an adolescent suffering from Anorexia Nervosa according to ICD-10. The aim of this study was to examine relationships among family members. Anorectic girls (n=37), their sisters (n=16) and control girls (n=41) completed the Polish version of The Family Assessment Measure standardised on a Polish sample. The questionnaire was constructed to measure some aspects of the family life such as task accomplishment, role performance, communication including affective expression, affective involvement, control, values and norms. The study revealed some interesting differences between samples. For example, anorectic girls and their sisters generally express dissatisfacation with the relationship with their parents, particularly with fathers, contrary to the control group of girls. Anorectic girls and their sisters more critically assess functioning of the family as the whole than control group girls. Anorectic girls and their express dissatisfaction with their mutual relationship, contrary to the control group.


  141/1066

  Tytuł oryginału: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Some hormones secretion and personality in anorexia nervosa syndrome.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Kamiński Ryszard, Szakowska Ewa, Horodnicki Jan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.83-93, tab., bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy zbadali zależności między ilością tkanki tłuszczowej, wydzielaniem niektórych hormonów a obrazem psychologicznym chorych na jadłowstręt psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The relationship between plasma leptin, some hormones (GH, IRI, IGF-1, DHEA-S, LH, FSH, T, E2, TSH, fT3, fT4), glukose level, personality dispositions and adipose tissue content in 22 women with anorexia nervosa were evaluated. Some personality features as: defensiveness, domination and aggression necessites, high self-control, based self-estimation, retiring, expectation of custody - correlated with some hormones (LH, E2, IGF-1, fT3, F, T) and leptin level. The ascertained relationship suggested that still unexplained causes generate simultaneous disturbances in the endocrine and psychic processes in central nervous system of anorexia nervosa patients. Probably hormonal and neurotransmitter deragement are the adaptive changes allowing longer survival, as the low leptin secretion in the severest undernutrition states is.


  142/1066

  Tytuł oryginału: Rodzice dzieci z autyzmem - przegląd najnowszych badań.
  Tytuł angielski: Parents of children with autism: recent research findings.
  Autorzy: Pisula Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.95-108, bibliogr. 67 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań nad rodzicami dzieci z autyzmem. Prace zostały zestawione tematycznie w trzy grupy: badania nad szerokim fenotypem, stresem rodzicielskim i spostrzeganiem dziecka oraz rodzicami jako terapeutami własnych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The parents of autistic children have become objects of many controversial studies and theories. This is a review of the studies that have been conducted in the nineties with this group of parents. The studies are combined into three categories: works on the broader phenotype studies on the parental stress and the perception of the child, and finally, parents as therapists of their children. Althought the idea of genetic determination of the congenitive, social and communication deficits, have been widely spread, it still has been not sufficiency proved. The research show that parents of children with austim experience profound stress. This stress response has specific profile - the most difficult for parents are handicaps related with atytpical child behaviors, nad the lack of knowledge about real development limitation and child problems. But even throught, the parents supported by professional may become the good teachers and therapists for their children. The partnership between parents and professionals is one of the conditions of the parent's success in these roles.


  143/1066

  Tytuł oryginału: Dynamika autyzmu dziecięcego. Badania longitudinalne.
  Tytuł angielski: The dynamics of infantile autism. The longitudinal studies.
  Autorzy: Jaklewicz Hanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.109-120, il., bibliogr. 12 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego oceniano w 3, 5, 7 roku życia według tych samych kryteriów, opracowanych na podstawie DSM-III-R. Przebieg autyzmu różnił dzieci z jego wczesną postacią (pierwsze objawy w okresie niemowlęcym) od tych, które rozwijały sie prawidłowo do 12-18 m.ż.

  Streszczenie angielskie: 28 children diagnosed to be autistic were involved in the longitudinal studies. The criteria were taken from DSM-III-R. 18 children in the early stagae of autism were chosen. The development of disorders has been observed since the period infancy among these children. The other group consisted of 10 children in the late stage of autism. The development of autism in the group was followed by normall development of the child until the 12-18 month of life. The research was conducted in the 3rd, 5th and 7th year of life. 3 areas of developments were taken under consideration: social relations (A), verbal vs. non-verbal communication (B), activity and interests (C). In the estimated group (A, B, C) 5 criteria were achieved, each in a 5-grade sacle, 1 meaning the lack of symptoms and 5 meaning the higher intensity. At the age of 3 the intensity of disorders on the three evaluated areas of development did not differentiate children in early and laste stage of autism. The future development of children in the early stage of autism was not successful. A visible difference was seen at the age of 5. Children in the late stage of autism developped all 3 areass of investigation. At the age of 7, children in the late stage of autism seemed to gradually "withdraw from autism". Longituidinal studies conducted on autistic children confirmed the hypothesis about the age of child's life, when the first symptoms of disorders showed, as being an important predicetor of the autism development dynamic.


  144/1066

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego.
  Tytuł angielski: Sense of coherence in patients of a psychiatric adolescent unit.
  Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Bronowska Zofia, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.121-131, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca omawia poczucie koherencji w trzech podgrupach diagnostycznych (zaburzenia psychotyczne, odżywianie się, nerwice i zaburzenia osobowości) pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego oraz ich rodziców.

  Streszczenie angielskie: The sense of coherence of 72 hospitalized adolescent patients assessed by SOC 299 was significantly lower than SOC of their siblings, mothers and fathers. SOC did not differentiate sensitivity subscale, which was significantly lower in a group of neurotic, than psychotic and eating disorders patients. SOC did not correlate with the number of hospitalizations. The sense of coherence of mothers of adolescents patients was not significantly different from SOC of mothers of healthly children but SOC of patients' fathers was higher (approaching statistical significance) then SOC of fathers of healthgly children.


  145/1066

  Tytuł oryginału: 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP), Waikoloa, Hawaje, 9-14 grudnia 2001. [Konferencja pt.] Good Clinical Practice for Investigator Training Course, Edynburg, 2-4 lipca 2001 r.
  Autorzy: Rybakowski Janusz, Matysiakiewicz Jerzy, Badura Karina
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.134-136 - 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP)Konferencja pt. Good clinical practise for investigator training course WaikoloaEdynburg 09-14.12.02-04.07. 20012001
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  146/1066

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne problemy zagrożenia jaskrą.
  Autorzy: Kłoniecki Janusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.115-116 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  147/1066

  Tytuł oryginału: Rozwój poglądów na patogenezę psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
  Tytuł angielski: Understanding the pathogenesis of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.131-143, il., bibliogr. s. 140-142, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychogennych w populacji wiedza na ich temat szczególnie o etiologii jest wciąż bardzo ograniczona. Wśród grupy tych zaburzeń istotną rolę zarówno z medycznego, jak i społecznego punktu widzenia odgrywają psychogenne napady rzekomopadaczkowe (nazywane dawniej histerycznymi). Celem pracy jest przegląd i analiza poglądów na etiologię napadów psychogennych rzekomopadaczkowych w czasach starożytnych, średniowiecza i nowożytnych. Omówienie. Przez cały okres wieków średnich, ale rownież nowożytnych, uznawano zarówno, padaczkę, jaki histerię za przejaw opętania przez diabła, różnicując jednak te dwie choroby. Pojęcie histerii wywodzi się z wyobrażeń - obecnych w medycynie egipskiej - o tym, że przyczyną zaburzeń lękowych jest wędrowanie macicy. Jej przemieszczanie sie w różne okolice ciała miało powodować pojawianie się różnych objawów. Histeria w wiekach średnich, choć mniej zrozumiała, była cierpieniem niezwykle pospolitym. Związane to było z panującą atmosferą supranaturalizmu. Paniczny strach przed diabłem lub ekstaza religijna stawały się podłożem rozwoju chorobliwych stanów afektywnych i wreszcie histerii. W średniowieczu powstało pojęcie tzw. Demonopathia hysterica mówiące, że podłożem możliwego opętania była zawsze histeria. Sławne są w wiekach średnich epidemie masowego tańca, tzw. tanecznictwo, które ogarniały nawet po parę tysięcy osób. Słynne stały się epidemie opętania w klasztorach francuskich w XV ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Despite the widespread prevalence of psychogenic disorders in the population, people still have a very limited understanding of them, and particularly of their aetiology. Psychogenic pseudoepileptic seizures (hysterical seizures as they used to be called) play a significant medical and social role in this group of disorders. Objective. The purpose of this study is to review and analyse the development of ideas concerning the aetiology of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages, from antiquity through the middle ages to modern times. Discussion. Throughout the middle ages, but also in modern times, epilepsy and hysteria were though to be a sign of possession by the devil, although a distinction between the two conditions was already made. The concept of hysteria is derived from the idea, popular in Egyptian medicine, that anxiety disorders are aused by the wandering of the womb. Hysterical symptoms were thought to differ depending on which part of the body the womb had wandered to. In the middle ages hysteria was poorly understood but very widespread due to the ubiquitous climate of supernaturalism. Fear of the devil verging on panic and religious ecstasy were fertile soil for morbid affective states and resultant hysteria. The concept of demonopathia hysterica, indicating that hysteria was always at the roots of possession, was coined in Mediaeval days. Dancing epidemics, affecting as many as several thousand people at a time, were ...


  148/1066

  Tytuł oryginału: Kompleksowy i interdyscyplinarny model rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Complex and interdisciplinary rehabilitation model for patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Nowobilski Roman
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.43-55, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W literaturze specjalistycznej coraz częściej przedstawia się problemy psychiczne, socjalne, społeczne, z którymi borykają się pacjenci z chorobami układu oddechowego, w tym chorzy na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pisze się rówież o komforcie życia tych pacjentów, podkreślając psychosomatyczny charakter ich chorób. Doniesienia naukowe poruszają tematy wpływu przewlekłej choroby somatycznej na stan psychiczny pacjenta, jego emocje, zmiany osobowościowe, zmiany w systemie wartości, zaburzenia funkcji poznawczych. Przedstawia sie także poblemy natury etyczno-moralnej, które stają przed członkami zespołu terapeutycznego leczącego przewlekle chorego pacjenta. Podkreśla się konieczność holistycznego podejścia do pacjenta z chorobą układu oddechowego. Przygotowując indywidualny program rehabilitacji należy przeanalizować także czynniki psychiczne, społeczne, kulturowe, etyczno-moralne mogące mieć wpływ na przebieg i obraz kliniczny choroby. Dotychczasowe rozważania wyraźnie pokazują pewną ewolucję w podejściu do problemu rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; z podejścia czysto medycznego, ujmującego zagadnienia od strony patofizjologii, histopatologii, patobiomechaniki, farmakoterapii do podejścia bardziej holistycznego, ujmującego dualistyczną psychosomatyczną specyfikę tej choroby. Zasadniczym celem prowadzenia zabiegów nowoczesnej rehabilitacji oddechowej jest poprawa jakości życia chorych, zależna ...

  Streszczenie angielskie: In the specialist literature more and more often presented are psychical and social problems patients with respiratory system disorders face, including patients with bronchial asthma and chronic obturatory pulmonary disease. There is also a lot of writing the comfort of life of those patients indicating psycho-somatic character of their diseases. The scientific reports are touching the subjects of the influence of the chronic somatic illness on a patient's psychical condition, his/her emotions, personality changes, changes in the system of values, disorders of the cognitive functions. Problems of the ethic-moral nature rwe also presented which the therapeutic team members who treat a chronically ill patient face. Ned for holistic approach to the patient with respiratory system disorder is stressed. When preparing the individual rehabilitation program one should also analyze psychical, social, cultural, ethic-moral factors which may influence the course and clinical picture of the disease. Existing considerations clearly show kind of evolution in approaching the problem of rehabilitation of patients with bronchial asthma and chronic obturative pulmonary disease; from the clearly medical approach embracing the problems from the patho-physiology, histopathology pathobiomechanics, pharmacotherapy point of view to the more holistic approach, embracing dualistic psycho-somatic specificity of this disease. The main aim of carrying outmodern respirator rehabilitation is the ...


  149/1066

  Tytuł oryginału: Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Compliance with therapy among hypertensive patients.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.10-14, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Załącznik - ankieta
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A survey research conducted on a 157 patients with hypertension was aimed to help getting to know what is motivation and compliance with therapy. It has been concluded that main reason for hypertension treatment is fear of stroke. Systematic treatment of hypertension was declared by 76 proc. of patients, and 48 proc. of them was declared regular measure blood pressure at home. The worst tolerated among side effects are headaches and chanking of blood pressure. More than half of patients declared that they would like to take a cheap, domestic, applied once a day antihypertensive drug. The knowledge of patients fears, opinions and expectations can be helpful in choosing a better hypertension treatment and can contribute to improving blood pressure control.


  150/1066

  Tytuł oryginału: Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Alcohol problems in a Family Physicians Practice. [P.1].
  Autorzy: Woronowicz Bohdan T.
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.22-28, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of pathology associated with alcoholism in the general population is approximately 12 p.c., but among patients it is much higher. In hospitals, the pathology associated with alcoholism is 42 p.c. for men and 35 p.c. for women. Approximately 20 p.c. of patients in medical centers that do not specialize in alcoholism treatments are considered to be drinking at a level referred to as "hazardous" (risky) or "harmful" (dangerous). Unfortunately, the family physicians too often ignore the drinking problems of their patients, until the drinking adversely affects their health or they become addicted. The goal of this article is to disseminate practical knowledge on the subject of problems associated with alcoholism found in family practices, and also to give guidelines to the family physicians in dealing with people suspected of having problems associated with alcoholism. The most common psychological problems and disturbances due to alcohol consumption are according to ICD-10: acute alcohol intoxication, harmful use, alcohol depedence syndrome, withdrawal state and delirium tremens. Very useful in limiting alcohol consumption as well as making decision treatments is an action called short intervention, whose goal is to minimize alcohol drinking by a person who is not addicted or to lead a person that is addicted to make a decision to start treatment. The need for the intervention may be prescribed by the internist (family physician) based on the finding of a change of the health status of the patient...


  151/1066

  Tytuł oryginału: Wsłuchiwanie się w głos objawu. Zakres powiązań lekarza z pacjentem w obrębie samoświadomości homeopaty. Zażyłość z osobą cierpiącą.
  Autorzy: Barzman Anita Josefa
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (1) s.1-4, il.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  152/1066

  Tytuł oryginału: Porównanie akceptacji stanu pooperacyjnego przez pacjentów po operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani.
  Tytuł angielski: The comparison of the acceptance state by patients after the total and the partial laryngectomy.
  Autorzy: Dutkiewicz Witold, Iciek Witold, Staniewicz Witold, Jabłońska Monika
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.303-306, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono się do około 400 pacjentów (lub ich rodzin), którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu raka krtani. W jednym z punktów zapytano o akceptację okaleczenia, będącego wynikiem leczenia. Wśród 170 wypełnionych ankiet 137 było od chorych, u których usunięto całą krtań, a 33 po częściowym usunięciu krtani. Pytanie dotyczące akceptacji stanu pooperacyjnego brzmiało następująco - na ile chory zaakceptował swój stan pooperacyjny? Uzyskano zaskakujące wyniki - od zupełnej depresji po pełne zadowolenie. Jednym z wniosków jest potwierdzenie, że dobre wyniki satysfakcjonujące chorych można osiągać również w mniejszych ośrodkach pozaklinicznych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors asked about 400 patients (or their families) after surgery procedures because of larynx carcinoma. The questions was connected with acceptance the postoperative state. We collected 170 answers on the question, 137 from patients after total laryngectomy and 33 after partial laryngectomy. On of the question exactly sounded: how patients accepted their postoperative state? They had 3 answers: not content, agreed with the injury or content with the treatment. The results was very astonished: from extreme discontent patients to very satisfied. The most acceptable from the patients point of view is the partial laryngectomy. Even if that sparing operation is enough for some time patient is more satisfied than after total laryngectomy. The acceptamnce for the total operation is lower, but grows together with a time alive's. The important conditions of acceptance the injuries after the total operations are the awarness of the theats because of the condition, the possibilities of the treatment and it's choice and the knowledge about a rehabilitations after surgy and possibilities to achive it. The acceptance of the injuries depends on the acceptance this patients by society.


  153/1066

  Tytuł oryginału: Czy istnieje różnica w jakości życia po 12 miesiącach od operacji nabytych wad zastawkowych w porównaniu z wynikami uzyskanymi po 3 miesiącach?
  Tytuł angielski: Is there any difference in quality of life after 12 months surgical treatment of acquired heart valve disease in comparison to results after three months?
  Autorzy: Rawczyńska-Englert Irena, Zakrzewski Dariusz, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Orłowska-Baranowska Ewa, Nyżnyk Maciej, Grabowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.561-566, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych oceniono jakość życia po 3 i 12 miesiącach od chirurgicznej korekcji nabytych wad zastawkowych serca. Po 3 miesiącach i 12 miesiącach zaobserwowano znamienne wydłużenie dystansu pokonywanego przez chorych w teście 6-minutowego marszu oraz poprawę stanu klinicznego wyrażonego zmianą w zakresie przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Natomiast obserwowana istotna statystycznie poprawa jakości życia chorych w zakresie sfery fizycznej, psychicznej i socjalnej po trzech miesiącach od korekcji operacyjnej nabytych wad serca nie pogłębia się po upływie kolejnych dziewięciu miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The quality of life in eighty patients three and twelve months after surgical treatment of acquired heart valve disease was assessed. The significant extension of distance in 6 minute walk test and clinical improvement measured in change of NYHA functional classes after three and twelve months was noticed. However twelve months after valve replacement in comparison to results after three months no further improvement of quality of life in the matter of physical, psychical and social factors was seen.


  154/1066

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu przeciwlękowym chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The assessment of usefulness of alprazolam and buspiron in anxiolytic therapy of cancer patients.
  Autorzy: Koralewski Piotr, Nawara Iwona, Cegielski Wojciech, Bętkowska-Oleksik Katarzyna, Kosobucki Radosław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.11-18, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w grupie pacjentów oddziałów onkologicznych jest zjawiskiem nagminnym. Stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny z powodu ich "niedodiagnozowania". Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej nie tylko utrudniają opiekę medyczną, ale także wpływają na samopoczucie samego chorego i jego rodziny, przyczyniając się do znacznego obniżenia jakości życia tych osób. Najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej, począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do stau terminalnego, jest lęk. Prawidłowa diagnostyka zaburzeń lękowych pozwala na indywidualny wybór strategii leczenia. Proponuje się leczenie z wykorzystaniem różnych metod psychoterapii i farmakoterpii. Dobór oddziaływań jest różny w zależności od rozpoznania, co wiąże się z różną skutecznością poszczególnych metod. Stosowanie psychoterapii należy uwzględnić we wszystkich rodzajach zaburzeń lękowych. W ramach farmakoterapii wykorzystuje się następujące anksjolityki: buspiron, hydroksyzynę, leki z grupy: benzodiazepin, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, beta-adrenolityków, neuroleptyków. Cel badania: Porównawcza ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu zaburzeń lękowych u pcjentów onkologicznych otrzymujących leczenie systemowe ambulatoryjnie lub pozostających w kontrolach po leczeniu oraz ocena objawów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevalence of psychical disturbances among cancer patietns is very high and they constitude a serious diagnostic and therapeutic problem due to their "underestimation". These disorders not only make the medical care more difficult but also influence te well-being of a patient and his/her relatives, significantly worsening their quality of life. Anxiety is the predominant emotional condition observed in patietns at any stage of cancer disease, beginning with diagnosis and cocntinuing until terminal status. The individual choice of therapeutic strategy is based on a correct diagnosis of anxietic disorders. The treatment consists of pharmacotherapy and various psychotherapeutic methods. Choice of the method is based upon diagnosis and is related to its different therapetuci efficiency. Psychotherapy should be recommended in all types of anxietic disorders. Buspiron, hydroxizine, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, á-adrenolitics, neuroleptics are applied in pharmacotherapy. THe aim of our study was to compare the utility of alprazolam and buspiron in the treatment of anxietic disorders in cancer patietns, either receiving the chemotherapy in the out-patient setting or during follow-up and also to assess side effects of respective drugs. Patietns and methods: The study was prospectively randomized. Eighty seven patients entered the study. The observation was completed for sixty nine patietns (sixty four ...


  155/1066

  Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  156/1066

  Tytuł oryginału: Poradnictwo genetyczne w zespole Retta.
  Tytuł angielski: Genetic counselling in Rett syndrome. P. 2: Psychological problems and prognosis of development.
  Autorzy: Midro Alina T.
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.104-107, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przekazanie informacji o diagnozie z. Retta, wiąże się z szeregiem problemów psychologicznych, których znajomość jest istotna w realizowaniu poradnictwa genetycznego. Przebieg procesu adaptacji do nowej sytuacji psychologicznej i rodzinnej ma kolosalne znaczenie dla przyszłości dziecka i jego otoczenia. Na jego przebieg ma wpływ właściwy sposób przekazania diagnozy przez lekarza. W prognozowaniu istotna jest wiedza o umiejętnościach oraz psychicznych potrzebach dziewczynek z RTT, aby w postępowaniu z dzieckiem wydobyć cały jego potencjał rozwojowy.

  Streszczenie angielskie: Establishing the diagnosis of Rett syndrome implies a lot of psychological problems. This knowledge is essential for conducting the genetic counselling. The course of adaptation to the new psychological and family situation influences the child's future and environment. Proper method of informing about the diagnosis by the physicians is essential. The knowledge about capabilities and psychic needs of girls with RTT should be incorporated into prognosis.


  157/1066

  Tytuł oryginału: Martwica żołądka w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Gastric necrosis in the course of anorexia nervosa - case report.
  Autorzy: Chilarski Andrzej, Piaseczna-Piotrowska Anna, Nogal Paweł
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.144-147, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 16-letniej dziewczynki z jadłowstrętem prsychiczny, u której wystąpiły nagłe, ostre objawy brzuszne pod postacią bólów brzucha, wymiotów oraz objawów otrzewnowych. Przedstawiono wyniki badań obrazowych. Dziewczynkę poddano zabiegowi operacyjnemu, podczas którego stwierdzono martwicę części żołądka i wykonano jego oszczędną resekcję. Autorzy przytaczają nieliczne podobne obserwacje z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of a 16-year-old girl with anorexia nervosa presenting with acute abdominal symptoms (pain, vomiting, peritoneal signs). The results of imaging studies are described. The girl was operated on. Intraoperatively necrosis of a part of the stomach was found, followed by its partial resection. The authors discuss few similar cases presented in literature.


  158/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia regulacji równowagi wodno-elektrolitowej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Disturbances of water-electrolyte balance in girls with anorexia nervosa.
  Autorzy: Roztoczyńska Dorota, Starzyk Jerzy, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.585-589, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ujemny bilans wodny jest objawem typowym u dzieci z jadłowstrętem psychicznym (j.p.). Może on być spowodowany przez ograniczenie przyjmowania płynów, prowokowanie wymiotów lub stosowanie środków przeczyszczających. Autorzy pracy, na podstawie wstępnej obserwacji dziewcząt chorych na j.p. wykazali tendencję do ujemnego bilansu płynów nawet u dzieci z prawidłową podażą płynów, bez dodatkowych strat. Doniesienia z piśmiennictwa mogą sugerować względny lub bezwzględny niedobór ADH. Obserwowana u naszych pacjentek zmniejszona zdolność do zatrzymania wody po obciążeniowej próbie wodnej może również potwierdzać obecność zaburzenia kompensacyjnego wydzielania lub działania ADH. Obserwowana u badanych dziewcząt obniżona zdolność do zagęszczania moczu w warunkach podstawowych, nasilająca się wraz z czasem trwania choroby, może wskazywać natomiast na trwały i przewlekły charakter niedoboru ADH. Na podstawie obserwacji można wnioskować, że zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej są jednym z typowych objawów jadłowstrętu psychicznego, które pogłębiają się wraz z czasem trwania choroby, niezależnie od niedoboru masy ciała. W okresie poprawy stanu fizycznego i zmniejszania się niedoboru masy ciała, nie następuje jednoczesne wyrównanie zaburzeń regulacji wodno-elektrolitowej, co wskazuje na przewlekły charakter tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: A negative water-electrolyte balance in children with anorexia nervosa (AN) is a typical sign that may result from restricted fluid intake, provoked vomiting or the use of laxatives. Based on preliminary observations of anorectic girls, the authors demonstrate that even in children with normal fluid intake and no additional fluid loss there is a tendency towards a negative fluid balance. Data from the literature may suggest a relative or absolute ADH deficit. THe decreased capacity of our patietns to accumulate water in their bodies in the course of a water load test may also suggest disturbances of compensatory ADH secretion of functioning. On the other hand, the observed depressed baseline ability to concentrate urine, which is intensified with a prolonged duration of the disease, may indicate a permanent and chronic of ADH deficit. Based on the above observations, one might conclude that disturbances of water-electrolyte balance constitute a typical sign of anorexia nervosa, which is exacerbated by prolonged duration of the disease, regardless of the body weight deficit. When the girl improves physically and the body weight deficit decreases, no accompanying regulatio nof water-electrolyte balance occurs, which poitns to the chronic natur of these disturbances in anorectic children.


  159/1066

  Tytuł oryginału: Komentarz [...] do artykułu A. Brzozowskiej, M. Ciupaka, J. Komender pt. "Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży", Ped. Pol. 4/2002, 279-284.
  Autorzy: Zawadzka Magdalena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.617-618
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  160/1066

  Tytuł oryginału: Komentarz [...] do pracy Marzeny Samardakiewicz i Jerzego Kowalczyka pt. "Model informowania dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej. Próba ujednolicenia podejścia", Ped. Pol. 3/2002, 191-195.
  Autorzy: Matysiak Michał
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.619-620
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  161/1066

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wsparcia psychologicznego na redukcję masy ciała otyłych pacjentów.
  Tytuł angielski: Estimation of the influence of psychological support on body mass reduction in the obese patients.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.174-182, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Najczęściej przyczyną nadwagi lub ortyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności leczenia dietą i zwiększonym ruchem pacjentów z nadmierną masą ciała. Badaniem objęto 140 osób z nadwagą lub otyłością prostą (131 kobiet i 9 mężczyzn) w wieku 15-65 lat, należących do grupy wsparcia, które odbyły szkolenie w zakresie dietetyki. Leczenie obejmowało dietę 1000-1500 kcal dziennie oraz udział w programie ćwiczeń redukujących masę ciała (gimnastyka 2 razy w tygodniu oraz ćwiczenia w wodzie raz w tygodniu 45 min). Badana grupa była monitorowana, osoby przerywające ćwiczenia były wykluczane. Badania ukończono po 2 latach. Grupa I (ćwicząca do 3 miesięcy) obejmowała 39 osób, które zdredukowały masę ciała o średnio 7,7 kg. W grupie II (ćwiczącej 3-6 miesięcy) było 59 osób, których masa ciała zredukowana została o średnio 14,5 kg. W grupie III (ćwiczącej 6-12 miesięcy) było 38 osób, które schudły średnio o 20,9 kg. Grupa IV (powyżej 12 miesięcy ćwiczeń) liczyła 4 osoby, które zredukowały masę ciała o 50 kg (26-71 kg), co stanowiło ubytek wyjściowej masy ciała 26,5 do 4 proc. Obserwowani pacjenci z nadwagą lub otyłością zredukowali masę ciała poprzez właściwie dobraną dietę oraz zwiększony wysiłek fizyczny. Ponad 40 proc. badanych pacjentów była w stanie wytrwać w realizacji tego programu pół roku, a około 30 proc. do roku.

  Streszczenie angielskie: Obesity is an excessive accumulation of fatty tissue in the organism. Incorrect eating habitis and low physical activity are the major cause of overweight and obesity. The aim of the study was to investigate the efficiency of dietetic treatment and increased physical activity in patients with excessive body mass. The study was carried out on 140 patients with overweight or simple obesity (131 women and 9 men), aged 15-65 years, the members of the support group previously instructed in dietetics. The treatment consisted of the application of diet 1000-1500 kcal/day and the participation in the programme of body-mass reducing exercises (physical exercise twice a week and exercise in water excluded from the group. The study was terminated after 2 years. In the group I (exercising for 0-3 months) 39 patients reduced their body mass by 7,7 kg on the average. In the group II (exercising for 3-6 months) 59 patients reduced their body mass by the average of 14,5 kg. In the group III (exercising for 6-12 months) in 38 patients the average loss of body mass was 20.9 kg. In the group IV (exercising for over 12 months) 4 patients reduced their weight by 26-70 kg (mean 50 kg), which gave the 26,5-47 p.c. loss of the initial body mass. The patients with overweight and obesity included in the present study reduced their body mass through the application of an adequate selected diet and increased physical activity. More than 40 p.c.of the patients were able to persevere up to 6 months of the programme, and about 30 p.c. up to one year.


  162/1066

  Tytuł oryginału: Psychopatologia zaburzeń różnicowania płci
  Autorzy: Krzyżowski Janusz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Medyk Sp. z o.o. 2002, 79, [1] s. : bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Z Gabinetu Prywatnego
  Sygnatura GBL: 735,010

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  163/1066

  Tytuł oryginału: EEG Biofeedback : metoda doskonalenia funkcji poznawczych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, 36 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  164/1066

  Tytuł oryginału: Kompedium dla neuropsychoterapeutów EEG Biofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 25 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  165/1066

  Tytuł oryginału: Wskazówki dla terapeuty EEG Bioofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 40 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  166/1066

  Tytuł oryginału: Jednostka i społeczeństwo : podejście psychologiczne
  Opracowanie edytorskie: Lewicka Maria (red.), Grzelak Janusz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 344 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-322, 24 cm.
  Seria: Postępy Psychologii
  Sygnatura GBL: 735,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  167/1066

  Tytuł oryginału: Neurotechnologia i neurofizjologia : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [40] k. : il., tab., 30 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 288,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  168/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  169/1066

  Tytuł oryginału: Czynniki niewłaściwego postrzegania wymiarów własnego ciała przez współczesne dziewczęta na Litwie.
  Tytuł angielski: Factors of incorrect self-perception of body size of modern Lithuanian girls.
  Autorzy: Tutkuvien‰ Janina
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.130-138, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, w oparciu o wskaźnik masy ciała, populację współczesnych dziewczyn w największych miastach Litwy oraz omówiono czynniki niewłaściwego postrzegania wymiarów własnego ciała przez nastolatki.

  Streszczenie angielskie: The article presents, basing on the body mass index, the population of girls in the biggest tows of Lithuania and discusses the incorrect self-perception of one's body size by adolescents.


  170/1066

  Tytuł oryginału: Narkomania wśród żołnierzy służby zasadniczej - przyczyny rozowju zjawiska.
  Tytuł angielski: Drug addiction among service soldiers - causes of phenomenon development.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.169-177, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnąca liczba żołnierzy służby zasadniczej przyjmuje narkotyki. Bramy koszar nie stanowią skutecznej zapory przed napływem narkotyków. Narkotykami najczęściej zażywanymi przez żółnierzy są marihuana i amfetamina.

  Streszczenie angielskie: Drug addiction is considered to be the manifestation of social maladaptation. Recently, intensification of drug addiction among service soldiers has been observed. Of the investigated group of soldiers, 11,8 p.c. informed that they have been using drugs and 2,1 p.c. showed symptoms of addiction. Marihuana, hashish and amphetamine belong to the group of most commonly used drugs in the army. The main causes of drug taking, listed by the soldiers, include: stress associated with the service and noticeable pleasure. Soldiers taking drugs buy them from their civilian colleagues, from dealers in the area of the unit or the neighborhood. Thus, there is a need of undertaking serious steps towards limitation of rapid increase of drug addiction in the army.


  171/1066

  Tytuł oryginału: [Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz patofizjologii i terapii depresji].
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.451-486, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  172/1066

  Tytuł oryginału: Cynk w fizjologii oraz patofizjologii i terapii depresji - wprowadzenie.
  Tytuł angielski: Zinc in physiology, patophysiology and therapy of depression - introduction.
  Autorzy: Nowak Gabriel
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.451 - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  173/1066

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i terapia depresji. Depresje lekooporne.
  Tytuł angielski: Patophysiology and therapy of depression. Drug resistant depressions.
  Autorzy: Zięba Andrzej, Dudek Dominika
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.471-474, bibliogr. 11 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Major depressive disorder is nowadays one of most disabling illnesses. Mulietiological nature of the disorder make it's therapy challenging. In spite of the great progress still many problems stay unresolved. One of them is drug resistant depression. In the paper we review biological concepts of the etiology of depression as well as strategies used in the treatment of drug resistant illness.


  174/1066

  Tytuł oryginału: Rola zaburzeń immunologicznych wywołanych brakiem cynku w etiologii depresji.
  Tytuł angielski: The role of immunological disorders caused by zinc lacks in etiology of depression.
  Autorzy: Kubera Marta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.475-481, bibliogr. 15 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Zinc is an essential trace element for the immune system. Zinc is required for biological activity of one of the best-known thymic peptides, thymulin, which is responsible for cell-mediated immunity and is necessary for an intact thymus. Clinical symptoms of zinc deficiency include thymic atrophy and a high frequency of pathogen infections, particularly viral one. On the another hand major depression is related to lowered serum zinc concentration and the role of virus infections in aetiology of depression in several papers were considered. In this review is suggested that zinc deficiencies by increasing susceptibility to virus-infections may lead to depresogenic inflammatory response.


  175/1066

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  176/1066

  Tytuł oryginału: Reforma służby zdrowia a zmiany niektórych wskaźników ruchu chorych w szpitalach psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Reform of medical services and changes of some patients' movement coefficients in psychiatric hospitals.
  Autorzy: Zając Józef, Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.201-210, tab., bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano ruch chorych w szpitalach psychiatrycznych na Dolnym Śląsku bezpośrednio przed reformą zdrowia w Polsce i w czasie jej wprowadzania.

  Streszczenie angielskie: Selected empirical data relating psychiatric hospital morbidity from Lower-Silesian province in the years 1998-2000 was analysed. Official statistics became the main source of information about occurrences and epidemiological processes, because of lack of population studies from the psychiatric domain. Three main limitations of assessing of such processes were pointed: - inter-regional moving of patients; - imperfection of procedures connected with accumulation of empirical material; - influence of various administrative factors. These last exert essential influence on changes of patientsŽ movement coefficients in hospitals during implementation of the Health Care reform in Poland. Number of admitted patients in general and for the first time increased, simultaneously time of stay in the hospital grew shorter. No reasons have been found, for which these observed changes would be able to have reference in real epidemiological processes, quality of treatment. These changes are rather caused by the realisation of the reform, and presicely adaptative mechanisms of the subjects to Health Insurances requirement.


  177/1066

  Tytuł oryginału: Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce - 2001.
  Tytuł angielski: The reform of psychiatric care in Poland - 2001.
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Langiewicz Wanda, Pietrzykowska Bożena
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.181-192, sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia psychicznego po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a także Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

  Streszczenie angielskie: Both positive and negative effects of the reform of the health care financing system are noted. Low prices offered by Sickness Funds for particular services (a bed-day, a visit) should be regarded as a negative effect of the reform. Particularly insufficient were the prices of services in some specialised psychiatric wards and in outpatient clinics. Prices in many community-based psychiatric facilities were also considerably understimated. Undoubtedly, the reform has led to positive changes in the organization of inpatient care. These changes include: further reduction of beds in large hospitals organisational structure as well marked increase in the number of psychiatric wards at general hospitals, which should be the key units of psychiatric inpatient care. Increasse in the number of day hospitals is another positive effect of the reform. The programme of psychiatric care transformation is presented mostly in the Mental Health programme. The main goal of this programme is to ensure apropriate care for the mentaly disordered people, namely comprehensive and accessible health care as well as other forms of help and support necessary for living in family and in society. This goal will be accomplished by health care and other forms of help mentioned in the. Mental Health Act and in teh Social Help Act. Community-based model of psychiatric care is teh key element of this system. Also, the Programme ststes desired accessibility rates for staff, number of beds and number of particular forms of psychiatric and alcohol treatment care. Separate rates for adult and children/youth population have been elaborated.


  178/1066

  Tytuł oryginału: Przymus bezpośredni stosowany w niektórych czynnościach leczniczych.
  Tytuł angielski: Physical restraint as a therapeutical procedure.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.193-200, il., bibliogr. 5 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z analizy 959 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w ciągu 6 m-cy wynika, że wśród powodów unieruchomienia zdecydowanie przeważa zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, dla życia lub zdrowia własnego pacejnta, niszczenie mienia oddziałowego i pobudzenie ruchowe, nad powodami terapeutycznymi, ucieczkami i obecnością kilku ostrych zespołów psychopatologicznych. Co 6 epizod przymusu bezpośredniego służy wyłącznie do wykonywania niektórych niezbędnych czynności leczniczych.

  Streszczenie angielskie: A study of 959 notices on physical restraint (Ph.R.) sent to the head of a mental hospital during 6 months showed that: imminent danger to the patient's own life or health or the life or health of others, violent destroying of ward equipment, grave psychomotor equipment, grave psychomotor excitement prevail among the reasons for Ph.R. Therapeutic reasons are much less common. Every sixth (17 p.c.) episode of Ph.R. was used exclusively to perform therapeutic procedures, mainly intarvenous drip. The Ph.R. was a therapeutic procedure is relatively seldom used without sufficient justification. As a rule a physican accepts nurses decision on PH. R. with no further consideration. The same is true for director's acceptance of a physican's decision.


  179/1066

  Tytuł oryginału: Nasilenie objawów chorobowych oraz wybrane dane demograficzne jako predyktory oceny efektywności terapii pacjentów ze schizofrenią w warunkach oddziału dziennego.
  Tytuł angielski: Intensity of psychotic symptoms and selected demographic data as predictors of effectiveness of psychoterapy of schizophrenic patients in a day-hospital treatment.
  Autorzy: Kamiński Ryszard, Lisiecka Agata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.211-223, tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują własne doświadczenia w leczeniu pacjentów z diagnozą schizofrenii na oddziale dziennym. Badania prowadzono pod kątem efektywności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effectiveness of psychotherapy in patients with a diagnosis of schizophrenia in a day hospital. The presenyted model is based on the combintion of group psychotherapy, individual psychotherapy and pharmacotherapy with respect to the individual needs of a patient. Psychotherapy was more effective in patients with a lower educational level those married. We found that the effectiveness of pscyhotherapy depended on a psychopathological status of a patient.


  180/1066

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności wybranych metod klinicznych i baterii testów do pomiaru procesów poznawczych jako wskaźników skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical and psychological methods in estimating efficacy antidepressants in depression (preliminary report).
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Koszewska Iwona, Habrat Ewa, Fornal Sławomir, Bzinkowska Dorota, Grądzka Dorota, Kalinowski Antoni, Święcicki Łukasz, Torbiński Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.225-238, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych mierzona za pomocą skal klinicznych (CGI, CGI Improvement, MADRS) i Analogowej Skali Nasilenia Depresji oraz testami z Wiedeńskiej Baterii Testów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the onset of action of antidepressants using CGI i CGI Improvement, MADRS, Self Analogue Scale and Wiener Battery Test System. Onset of action of antidepressants was evaluated in a group of 18 patients with major depression. Evaluation was assessed at 4, 8, 10, 14, 28 days of treatment. Significant reduction of symptoms in MADRS at day 8 was the predictors of effect at day 28. Reduction of symptoms in MADRS was not correlated with improvement in cognitive functions. Most of the psychological tests showed to be not sensitive enough to estimate a change in cognitive processed under pharmacotherapy.


  181/1066

  Tytuł oryginału: Kwas walproinowy w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
  Tytuł angielski: Valproate in the treatment of bipolar disorder.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.239-257, tab., bibliogr. 83 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia aktualny stan wiedzy o wynikach leczenia CHAD przy użyciu kwasu walproinowego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the views on the use of valproate and its' derivatives in the treatment of mania and in the prophylactics of recurring bioplar affective disorder. The anti manic use of valproate has been confirmed in about half of those treated. Monotherapy of manic states with valproate brings about good results less frequently than with the use of lithium or neuroleptics. However in the treatment of mania, valproate is suggested equally frequent as lithium and carbamazaepine, especially in the USA. This particularly concerns those ill in nonacute mania, mixed manic-depressive states, rapid cycling of manic as well as depressive phases - in these cases the results of treatment with valproate are best. Also in those where treatment with lithium proved ineffective, the addition of valproate can of benefit. Valproate is also useful in the combined treatment with a neuroleptic. In the prevention of recurrence of bipolar affective disorder, the use of valproate seem to be not only equally effective as lithium, but also beneficial due to its' better tolerance. For the final outcome of the effectiveness of valproate in inhibiting recurrence, a study which would last last longer than one year, would appear necessary. Further studies are also necessary in order to confirm the effectiveness of valproate in schizoaffective psychoses, manic patients addicted to medications or alcohol, organic disorders of the CNS, or the elderly patients. The more precise description of doses and the therapeutic concentration of the drug in the bloodstream in correlation with it's anti-manic and anti-recurrence action, seems to be necessary.


  182/1066

  Tytuł oryginału: Klemens Maleszewski - pionier terapii elektrowstrząsowej w psychiatri polskiej. Odnaleziony w Wilnie rękopis opisu przypadku skutecznwego zastosowania prądu galwanicznego u osoby z zespołem katatonicznym (1862), autorstwa Klemensa Maleszewskiego.
  Tytuł angielski: Klemens Maleszewski - the pioneer of electroshock therapy in polish psychiatry. The manuscript written by Klemens Maleszewski (1862), reporting successful use of galvanic current in the treatment of a person with catatonic syndrome, found in Vilnius.
  Autorzy: Nasierowski Tadeusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.259-269, il., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Maleszewski
 • Klemens 1798-1873

  Streszczenie polskie: W pracy opartej na nie publikowanych dotąd materiałach archiwalnych litewskich i rosyjskich, przedstawiono działalność zawodową i poglądy psychiatryczne Klemensa Maleszewskiego (1798 - 1873), który w latach 1837 - 1864 kierował Wileńskim Zakładem Obłąkanych i prowadził badania nad zastosowaniem prądu galwanicznego w leczeniu zaburzeń psychicznych.

  Streszczenie angielskie: On the grounds of Lithuanian and Russian archival materials unpublished so far, the paper presents the professional activity and psychiatric views of Klemens Maleszewski (1798-1873), who was the head of Vilnius's Asylum in 1837 - 1864. The time of 50s and 60s of the 19th century was a period of increasing attention about metallotherapy and electrotherapy. Above all, these methods were used in the treatment of cholera. Maleszewski conducted researches on the use of galvanic current and metallotherapy not only in cholera treatment, but also in the treatment of psychiatric disorders. He implemented successful electroshock therapy in a 35-year-old catatonic patient in 1861.


  183/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne podczas leczenia glikokortykoidami.
  Tytuł angielski: Psychiatric complications of glucocorticoid treatment.
  Autorzy: Suwalska Aleksandra, Łojko Dorota, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.271-280, tab., bibliogr. 38 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obraz kliniczny zaburzeń psychicznych występujących podczas stosowania glikokortykoidów i proponowane postępowanie lecznicze.

  Streszczenie angielskie: In the article, clinical symptoms of psychiatric complications occuring during treatment with glucocorticoids were described, and therapeutic guidelines were suggested. Psychiatric symptoms are observed in approximately 25 p.c. of patients receiving glucocorticoid therapy. Depression, mania and mixed states are the most frequent, psychotic symptoms and cognitive impairments (including delirium) are but less frequent. Associations between clinical factors (i.e. age, sex, past psychiatric story, medical condition, the dose of glucocorticoids) and the frequency and the severity of psychiatric complications were discussed. When psychiatric disturbances occur, the reduction or discontinuation of glucocorticoids should be taken into account. Treatment of psychiatric symptoms is needed when psychiatric disorders is severe or the patient is suicidal or agitated. In such cases the use of neuroleptics, antidepressants, normothymic and other drugs, as well as electroconvulsive therapy was discussed. The outcome is generally good, the majority of patients make a good recovery, over 90 p.c. of patients restored to health within 6 weeks of the onset of treatment.


  184/1066

  Tytuł oryginału: Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w depresji.
  Tytuł angielski: Hypothalamic-pituitary-thyroid axis in depression.
  Autorzy: Foltyn Wanda, Nowakowska-Zajdel Ewa, Danikiewicz Aleksander, Brodziak Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.281-292, il., bibliogr. 43 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rolę układu podwzgórzowo-tarczycowego w patogenenzie depresji oraz znaczenie hormonów tarczycy w leczeniu depresji.

  Streszczenie angielskie: Depressed patients, although viewed as chemically euthyroid, have alterations in the function of hypothalamic-pituitary-thyroid axis including slight elevation of the serum thyroxine (T4), loss of the nocturnal TSH rise, blunted thyrotropin (TSH) response to thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation and predisposition to autoimmune thyroiditis. Both hypothyroid and depressed patients ahare a number of clinical features in common. This is the reason that some research workers use the "brain hypothyroidism" hypothesis to explain the pathogenesis of depression. They suggest that depression is a state of local hypothyroidism in brain with normal peripheral thyroid hormone concentrations as a result of brain type II deiodinase inhibition and impaired transport T4 across the blood brain barrier. This theory seems to be compatible with the serotonin deficieny hypothesis of depression. Some studies confirm the existence of classical feedback between serotoninergic and hypothalamus-pituitary-thyroid systems. TRH remains under a constant inhibition by serotonin and reduced intracerebral serotonin seen in depression will lead to increased TRH concentration in brain tissue. This mechanism is probably responsible for blunted TSH response to TRH stimulation. Triiodothyronine stimulates the serotoninergic system to serotonin secretion in the central nervous system, so local brain hypothyreosis decrease the serotonin level and enhances depression. There is little known about the association between thyroid hormones ...


  185/1066

  Tytuł oryginału: Stężenie 8-izo-prostaglandyny F2ŕ oraz 4-hydroksynonenalu i dialdehydu malonowego u osób uzależnionych od alkoholu w trakcie kompleksowej terapii odwykowej.
  Tytuł angielski: The level of 8-iso-prostaglandin F2ŕ, 4-hydroxynonenal and malondialdehyde in alcohol dependent men during combined therapy.
  Autorzy: Kopczyńska Ewa, Lampka Magdalena, Torliński Lech, Ziółkowski Marcin
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.293-302, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę zmian nasilenia peroksydacji lipidów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po 3 m-cach stosowania naltreksonu lub tianeptyny oraz po dalszych 3 miesiącach katamnezy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of intensity of lipid peroxidation in alcohol dependent male patients after three months of therapy with naltrexone or tianeptine and the next three months follow-up. 61 males with clinical diagnosis of alcohol dependence (ICD-10) have been examined. The investigated parameters have been determined in blood serum, the 8-iso-prostaglandin F2ŕ by means of immunoenzymatic assay (ELISA) and malondialdehyde with 4-hydroxynonenal by means of colorimetric method. In alcohol dependent men before pharmacotherapy the mean concentration of 8-iso-PGF2ŕ and [MDA+4-HNE] was higher than the reference interval. Both, after three months of applied drugs and the next three months follow-up, the concentration of studied parameters decreased considerably. The above results show intensification of lipid peroxidation in alcohol abusers and adventageous influence of abstinence from alcohol and treatment of naltrexone or tianeptine on freeradical changes of lipids as well.


  186/1066

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie [z 5 Spotkania Europejskiej Organizacji Badaczy Pierwszego Epizodu Schizofrenii].
  Tytuł angielski: 5th Annual Scientific European First Episode Schizophrenia Network Meeting.
  Autorzy: Murawiec Sławomir
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.315-316 - 5 Spotkanie Europejskiej Organizacji Badaczy Pierwszego Epizodu Schizofrenii Davos 23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  187/1066

  Tytuł oryginału: Psychiatria transkulturowa
  Autorzy: Krzyżowski Janusz
  Źródło: - Warszawa, "Medyk" Sp. z o.o. 2002, 166 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Z Gabinetu Prywatnego
  Sygnatura GBL: 735,369

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  188/1066

  Tytuł oryginału: Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Soszyński Dariusz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 132 s. : il., bibliogr. 347 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  189/1066

  Tytuł oryginału: Dokąd zmierzamy?
  Autorzy: Rudzik Jerzy
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.18-20 - Konieczność stworzenia społeczeństwa harmonijnego, żyjącego w zgodzie z naturą
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  190/1066

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  191/1066

  Tytuł oryginału: Choreoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.
  Tytuł angielski: Dance therapy in the treatment of psychiatric and somatic disorders.
  Autorzy: Ziarko Beata, Twardowska Marzena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.472-477, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat choreoterapii, czyli leczenia tańcem. Informuje o możliwościach zastosowania tańca w leczeniu zaburzeń psychicznych (nerwic, psychoz, otępień) oraz chorób somatycznych (reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, stanów terminalnych). Autorki na podstawie zgromadzonej literatury przedstawiły pozytywne rezultaty, jakie przynosi wprowadzenie choreoterapii do praktyki klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The article is an attempt of review of recent achievements in dance therapy. It presents possibilities of introducing dance into the treatment of psychiatric disturbances (psychoses, dementias, neurotic disorders) and somatic disorders (rheumatoid arthritis, osteoporosis, terminal stages). The authors basing on the contemporary literature describe positive results of dance therapy in various clinical situations.


  192/1066

  Tytuł oryginału: Schorzenia psychodermatologiczne.
  Tytuł angielski: Psychodermatological disorders.
  Autorzy: Steuden Stanisława, Janowski Konrad
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.175-183, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wśród pacjentów zgłaszających się do dermatologa znaczącą grupę stanowią osoby ujawniajace zaburzenia zachowania bądź trudności w funkcjonowaniu psychologicznym. Niektóre schorzenia, mimo że dotyczą symptomatologi skórnej, są w istocie zaburzeniami psychicznymi (np. obłęd pasożytniczy, urojenia i omamy związane ze skórą, trichotillomania, dermatozy arteficjalne), inne są faktycznymi schorzeniami dermatologicznymi, jednakże dominującą rolę w ich etiologii odgrywają czynniki psychologiczne (świąd samoistny, nadmierne pocenie, pokrzywka przewlekła). Kolejną grupę stanowia choroby dermatologiczne uwarunkowane biologicznie, których przebieg modyfikują jednak czynniki psychologiczne (atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate, łuszczyca). W pracy przedstawiono poszczególne schorzenia i scharakteryzowano je od strony psychologicznej. Omówiono również podsatwowe zasady postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: Among patients who seek a dermatologist's advice a significant group constitute those who reveal psychiatric disorders, behavioural disorders or disturbances in psychological functioning. Some disorders presented by these patients, although involve cutaneous sumptomatology, are psychiatric disorders in nature (eg. parasitosis, delusions and hallucinations concerning the skin, trichotillomania, artificial dermatoses). Others are dermatological diseases, however, in their aetiology the dominant role is played by psychological factors (psychologic pruritus, excessive sweating, chronic urticaria). To another group belong dermatological diseasess biologically determined whose course is modified by psychological factors (atopic dermatitis, alopecia areata, psoriasis). The article characterists the particular disorders with the focus on their psychological aspects. The basic principles of therapeutic interventions for each disorder are also suggested.


  193/1066

  Tytuł oryginału: Nietypowy obraz kliniczny trichotillomanii.
  Tytuł angielski: Atypical clinical manifestation of trichotillomania.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Pacan Przemysław, Świebocka Dorota
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.219-221, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trichotillomania jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 10-letniej dziewczynki z nietypowymi klinicznymi objawami trichotillomanii. Pierwsze symptomy choroby pojawiły się półtora roku temu, podczas gdy po raz pierwszy dziewczynka pozostawała w domu bez opiekuna. Przy badaniu brwi obustronnie były bardzo znacznie przerzedzone, jedynie na obwodzie widoczne były krótkie ułamane włosy. Prawie brak było rzęs oka lewego, po prawej stronie stwierdzono brak ok. 1/3 rzęs. Owłosiona skóra głowy nie wykazywała żadnych zmian. Sam kontakt dziecka z lekarzem dermatologiem i psychiatrą doprowadził do odrostu włosów.

  Streszczenie angielskie: Trichotollomania is a rare disease. A 10-year-old girl with atypical clinical manifestation of trichotillomania is presented. First symptoms appeared one and half year ago when the patient was left alone at home. On examination marked thinning of the eyebrows was observed, only in distal parts single shot broken hairs were present. There were no almost all left eyelashes, on the right side 1/3 of eyelashes were lost. Hairly skin of the scalp was not affected. Contact with dermatologists and psychiatrist in clinical improvement.


  194/1066

  Tytuł oryginału: The Prozac boom and its placebogenic counterpart - a culturally fashioned phenomenon.
  Autorzy: Slingsby Brian Taylor
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR389-CR393, bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The placebo effect describes the mind-body process of altering the body's physiological state as well as the brain's neurological state. Catalyzed by the mind's believing in a certain drug, ritual, and/or treatment, it generally referes to the phenomenon of an ill individual recovering to health. Subsequent to the Prozac boom (fluoxetine), which occurred during the 1980s and 90s in the United States, a new form of placebogenic phenomena was defined: 'cosmetic psychopharmacology', whereby the healthy individual is transformed to fit better in his/her cultural medium (defined by one's values and beliefs). In order to discover how cultural metaphors (e.g. media-generated symbolism, social ideals) influence psychopharmacological treatment, this report investigates the following questions: Is the Prozac Boom culturally fashioned? Is cosmetic psychopharmacology culturally fashioned? Are cosmetic psychopharmacology and its ability to better the individual (relative to American ideals) a placebogenic phenomenon? The data and speculation for the present report was obtained via a cultural and ciritcal review. It would appear that (1) the Prozac Boom and subsequently its by product, cosmetic psychopharmacology, are culturally fashioned; (F2) cosmetic psychopharmacology is considered to result from one's belief in a drug and thus is placebo-influenced. Media-generated symbolism, which represents and reciprocally fashions the ideals and values of that society, influence the social perceptions of a drug's effectiveness and the quality of a particular treatment. In the clinical setting, the infuential roel of these preconceived notions abaout a certain treatment and/or drug need to be further considere and studied.


  195/1066

  Tytuł oryginału: Ocena stanu opieki medycznej nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of medical care of children with Down syndrome in the region Lower Silesia and Opole.
  Autorzy: Piróg Maciej, Kiryluk-Materna Anna, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.47-51, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na wysoką częstość występowania zespołu Downa w populacji, współwystępowanie wad narządowych oraz upośledzenia umysłowego, dzieci z zespołem Downa wymagają kompleksowej opieki medycznej. W celu zaplanowania optymalnej opieki i określenia zapotrzebowania na właściwą opiekę specjalistyczną nad dziećmi z zespołem Downa podjęto próbę oceny aktualnego stanu opieki medycznej na podstawie badań ankietowych, którymi objęto rodziców dzieci z zespołem Downa zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego w latach 1998--1999. Do PRWWR w latach 1998-1999 z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego zgłoszono 119 dzieci z zespołem Downa. Wyczerpujace dane uzyskano od 22 rodzin. Analiza opieki nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim wykazała, że zbyt mało dzieci kierowanych jest wcześnie do poradni genetycznej, tarczycowej, psychologicznej i na rehabilitację, mało też do poradni laryngologicznej i okulistycznej. W pracy pokreślono zapotrzebowanie na opiekę specjalistyczną w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: High frequency of the down syndrome in population and coexistence at congenital organ abnormalities and mental retardiation demand multidisciplinary medical management of children with Downe syndrome. To plan optimal medical care we tried to evaluate the present state of medical management. From patients of children with Down syndrome were studied the questionnaires. The children with the Down syndrome were submitted to the Polish Register of Congenital Malformations in the regions of Lower Silesia and Opole during years 1998-1999. To the Polish Register of Congenital malformations were submitted 119 children with Down syndrome. Data was obtained from 22 families. Studies have shown that too few children were sent to genetic, thyriod, psychological dispensary and on rehabilitation, and too few to laryngological and ophthalmological dispensary. In this paper we defined demand for multidisciplinary management of this group children.


  196/1066

  Tytuł oryginału: Kiedy objawy psychiczne maskują choroby ciała
  Autorzy: Morrison James
  Opracowanie edytorskie: Rogowski Krzysztof (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 235, [1] s. : tab., bibliogr. s. 226-228, 21 cm. - Tyt. oryg. When psychological problems mask medical disorders
  Sygnatura GBL: 735,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  197/1066

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 2 Psychiatria kliniczna
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórko Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, IX, [3], 751 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  198/1066

  Tytuł oryginału: Blood platelet function in alcoholics during alcohol withdrawal.
  Tytuł polski: Funkcja płytek krwi u alkoholików w okresie abstynencji.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna, Łukaszyk Aleksy, Sawicka-Powierza Jolanta, Kiersnowska-Rogowska Beata
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.105-113, il., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Backgroung. Long term alcohol intake in an amount exceeding 60 g/day increases mortality due to stroke, cardiac arrythmias or thrombo-embolic complications. The excesss in mortality occurs particularly after sudden cessation of drinking. The mechanisms of this phenomenon have not yet been elucidated. Aim. To assess blood platelet function in alcoholics during withdrawal and the usefulness of laboratory tests estimating platelet function in the prediction of thrombo-embolic complications. Methods. The study group consisted of 18 male alcoholics (mean age 35.8 ń 6.2 years) who were admitted to hospital due to non-psychotic abstinence syndrome. The mean duration of alcohol dependency ws 12 ń 6 years and the mean duration of the last alcohol intake session was 10.5 hours. The control group consisted of 18 males. (mean age 39.7 ń 6.3 years) who drank alcohol only occasionally. Blood platelet function was assessed using platelet count, platelet aggregation in response to ADP, AA and PAF, and platelet activation markers - á-TG and PF4. Results and conclusions. In alcoholics during alcohol withdraw a marked impairment of platelet function is observed, particularly in PAF-stimulated aggregation and release reaction. These changes may promote the development of thrombo-embolic complications after cessation of drinking. Monitoring of the haemostatic platelet function, in particular á-TG and PF4 serum concentrations, may be helpful in the prediction and diagnosis of thrombo-embolic complications in this group of patients.


  199/1066

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik aktywnego wyobrażania w medycynie i sporcie.
  Tytuł angielski: The applications of active imagination techniques in medicine and sports.
  Autorzy: Więckowska Elżbieta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.133-137, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu aktywnego wyobrażania i wskazanie na jego pragmatyzm. Zostało ono ograniczone do niezbędnego minimum i potraktowane jako zasygnalizowanie problemu. Celem pracy jest wskazanie możliwości zastosowania i wykorzystania technik aktywnych wyobrażeń w trzech zasadniczych działach medycyny: profilaktyce, lecznictwie i rehabilitacji oraz w sporcie. Techniki aktywnego wyobrażania mogą być pomocne w utrzymaniu, wzmacnianiu i utwierdzaniu własnego zdrowia przez nabycie umiejętności szybkiego odreagowywania i relaksowania się w sytuacjach sprzyjających powstawaniu stresów, mogą skrócić czas leczenia i podnieść jego skuteczność, czyli mogą być stosowane jako wspierające i dynamizujące proces leczenia. Mogą być bardzo pomocne w leczeniu chorób psycho-somatycznych. Szczególnie zdają się przydatne w rehabilitacji, pozwalając przez ruch "akinetyczny" aktywizować pacjenta, w tym pacjenta unieruchomionego. Stwarzają ogromne możliwości w prowadzeniu mentalnych treningów sportowych przez naukę umiejętności skupiania się wyłącznie na tym, co się robi i na wynikach, jakie chce się osiągnąć; spektakularnym przykładem ich efektywności są sukcesy Adama Małysza.

  Streszczenie angielskie: The subject of the work is a presentation of active imagination process and an indication of its pragmatism. The presentation is limited to indispensable minimum and its treated as a signalization of the problem. The aim of the paper is indication of application and use of active imagination in medicine - prophylaxis, therapy and rehabilitation also in sports. The active imagination techniques can be helpful to maintain, to amplify and affirm one's health also to learn quick abreacting ability and relaxation in stress-situations. It can also shorten time of therapy, increase its effectiveness as ways to support it and to dynamic it, especially in the cases of psychosomatic diseases. These techniques can be particularly useful in the rehabilitation by "a-kietic' motion we can activate also an immobilized patient. The techniques create colossal possibilities in guiding of mental sport trainings by increasing an ability of the concentration on what one is just doing and on results one wants to attain. Spectacular example of this method are successes of Adam Małysz.


  200/1066

  Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  201/1066

  Tytuł oryginału: Emotional changes related to age in rats - a behavioral analysis.
  Autorzy: Boguszewski Paweł, Zagrodzka Jolanta
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 133 (2) s.323-332, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The present study investigated age-related differences in the emotional behavior of rats using factor analysis to identify motivational factors influencing spontaneous behavior in open field with illuminated center (OF), plus maze (EPM) and social interactions test. Animals of the same strain, bred under the same conditions, formed two experimental groups: yound adults (YA, N - 20) tested at the age of 4 months and old rats (OA N = 16) tested at the age of 24 months. The comuter video based tracking system Etho Vision was used for automated acquisition and analysis of data. The reslults of each test were analyzed separately for YA and OA by factor analysis. Two main independent factors emerged from the analysis of OF measures - factor 1, which appeared to reflect motor activity, and factor 2, reflecting anxiety. The measures best reflecting motor activity (distance moved in the peripheral zone) and anxiety (time spent in central zone) decreased significantly with age. Factor analysis for EPM measures revealed, in both groups, three independent factors. In YA, factor 1 reflected motor activity, factor 2 - anxiety, in OA measures of anxiety loaded on factor 1, measures of activity on factor 2. Factor 3 in both groups appeared to represent a decision making process. The number of entries to the closed arms declined significantly in OA, showing an age related decrease of motor activity. Also, the ratio of open arms entries in relation to the total number of entries decreased in OA, indicating a higher anxiety level...


  202/1066

  Tytuł oryginału: Leczenie nałogu palenia tytoniu.
  Autorzy: Mierzecki Artur, Radziński Adam
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.98, 100-103, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Palenie tytoniu stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, a w jego zwalczaniu istotną rolę może odgrywać lekarz rodzinny. Cel: Przedstawienie poszczególnych faz związanych z paleniem tytoniu i powstawaniem uzależnienia od nikotyny oraz strategii terapeutycznych umożliwiających zerwanie z nałogiem. Omówienie: Proces, przez jaki przechodzą osoby, które zetknęły się z papierosem najlepiej ilustruje model Prochaski-DiClemente. Wyróżnia się w nim szereg faz, m.in. uzależnienia, prokontemplacji, kontemplacji, działania, krótkotrwałej abstynencji i długotrwałej abstynencji. Postępowanie z pacjentem zależy od fazy, w której się on znajduje. Podczas bierania wywiadu istotne jest ustalenie, czy dana osoba wykazyje cechy farmakologicznego uzależnienia od nikotyny. Możliwe jest to przy zastosowaniu testu Fagerstr”ma. U pacjentów z tego rodzaju uzależnieniem celowe jest wdrożenie nikotynowej terapii zastępczej i/lub leczenia chlorowodorkiem bupropionu. U każdego palacza niezbędne jest zwiększenie motywacji do zerwania z nałogiem, zwłaszcza w fazie prokontemplacji. Istnieje szereg wypracowanych w tym zakresie metod; niektóre z nich omówiono w niniejszym artykule.


  203/1066

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z zaburzeniami twz. funkcji wykonawczych spowodowanymi przedczołowym uszkodzeniem mózgu.
  Tytuł angielski: Neuropsychological rehabilitation of patients with disorders of the so called executive functions caused by prefrontal brain lesions.
  Autorzy: Polanowska Katarzyna, Seniów Joanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.527-537, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono charakterystykę zaburzeń behawioralnych typowych dla przedczołowego uszkodzenia mózgu. Ten wieloobjawowy zespół deficytów poznawczo-emocjonalnych stanowi trudny problem w rehabilitacji neuropsychologicznej. Przegląd aktualnego piśmiennictwa ukazuje zróżnicowane metody terapeutyczne proponowane w przypadku występowania tzw. zaburzeń wykonawczych.

  Streszczenie angielskie: The prefrontal brain injury may impair several cognitive and emotional functions. In our article we present typical features of these impairments. The current studies present a different therapeutic approach to the dysexecutive syndrome.


  204/1066

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o lekarzu medycyny Zbigniewie Kleinie (1933-2001).
  Tytuł angielski: Obituary notice. Zbigniew Klein, M.D. (1933-2001).
  Autorzy: Brejtmajer-Drzewińska Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.597-598, il.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Klein
 • Zbigniew 1933-2001


  205/1066

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ADHD.
  Tytuł angielski: Risk factors in attention deficit/hyperactivity disorder.
  Autorzy: Dąbkowska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.102-114, bibliogr. 89 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Genetyczne i środowiskowe czynniki ryzyka biorą udział w etiologii ADHD. Dokładne podłoże etiologiczne nie jest znane u poszczególnego pacjenta. Odgrywają rolę czynniki genetyczne, ale również szereg czynnikiów środowiskowych, takich jak nietolerancje pokarmowe, szkodliwe czynniki chemiczne, drobnoustrojowe, toksyny neurorozwojowe, obniżona reaktywność na hormony tarczycy. U pacjentów z ADHD stwierdzono nieprawidłowości w cyrkulaji obwodu czołowo-prążkowia oraz niedoczynność dróg dopaminergicznych.

  Streszczenie angielskie: Genetic and prenatal environment factors take part in aetiology of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The exact aetiology is unknown; genetics plays a role, but major aetiologic contributors also include adverse responses to food additives, intolerances to foods, sensitivities to environmental chemicals, molds, and fungi, and exposures to neurodevelopmental toxins such as heavy metals and organohalide pollutants. Thyroid hypofunction may be a common denominator linking toxic insults with ADHD symptomatologies. Abnormalities in the frontostriatal brain circuitry and possible hypofunctioning of dopaminergic pathways are apparent in ADHD.


  206/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia tkankowej kompozycji ciała (body composition) w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Disturbances of body composition in anorexia nervosa.
  Autorzy: Dunajska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.115-126, tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd prac dotyczących tkankowej kompozycji ciała u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, zarówno w fazie wyniszczenia, jak i wyrównywania masy ciała. Omówiono również metody badania tkankowej kompozycji ciała jak również implikacje zaburzeń w procentowej zawartości tkanki i jej rozmieszczeniu dla obrazu klinicznego jadłowstrętu psychicznego.

  Streszczenie angielskie: The article presents a survey of papers dealing with body composition in patients with anorexia nervosa in the phase of emaciation and body mass normalization. Besides, methods of examining the body composition as well as implications of disorders in the percentage content of fatty tissue and its dsitribution for the clinical picture of anorexia nervosa were discussed.


  207/1066

  Tytuł oryginału: Związek między psychiką i chorobą somatyczną na przykładzie atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: The relationship between mind and the somatic illness illustrated by atopic dermatitis.
  Autorzy: Świrszcz Krystyna, Schier Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.127-137, bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: We współczesnej medycynie istnieją tendencje do uwzględniania wpływu psychiki na wszystkie choroby somatyczne. Jedyna teoria próbująca opisywać mechanizmy wewnątrzpsychiczne odpowiedzialne za powstawanie chorób jest psychoanalityczna teoria powstawania zaburzeń psychicznych. Atopowe zapalenie skóry (dermatitis atopica, DA) jest jedną z form nadwrażliwości typu I. Jest to schorzenie pojawiające się w dzieciństwie, o przebiegu przewlekłym i nawrotowym, charakteryzujące się zmianami wypryskowymi z towarzyszącym wybitnie nasilonym świądem i lichenizacją. U 75 proc. chorych objawy ustępują w wieku dorastania, jednak przeważnie skóra pozostaje sucha i wrażliwa, z możliwością nawrotów. Od ponad 50 lat badany jest związek pomiędzy atopowym zapaleniem skóry i reakcjami emocjonalnymi. Początkowo poszukiwano prostych powiązań przyczynowych, analizowano, między innymi, relacje pacjentów z DA z matką, ich uwarunkowania osobowościowe czy relacje społeczne. Obecnie przyjmuje się, że etiologia choroby ma charakter wileoczynnikowy. Powstały liczne teorie wyjaśniające podłoże psychiczne choroby - m.in. model biopsychospołeczny oraz modele odwołujące się do teorii relacji z obiektem i teorii więzi emocjonalnej. Znaczenie procesów psychicznych i relacji z rodziną w rozwoju symptomów u dzieci z atpowym zapaleniem skóry ilustruje historia Marka K. Marek w wieku 4 lat został zgłoszony do leczenia psychoterapeutycznego, ponieważ opieka nad nim i pielęgnacja jego skóry zajmowały matce ...

  Streszczenie angielskie: The contemporary medicine contains some tendencies to include the effects of mind on all somatic diseases. The only theory trying to decribe the intrapsychic mechanisms responsible for development of diseases is the psychoanalytic theory of teh formation of mental disorders. Atopic dermatitis - AD (dermatitis atopica) is one of the forms of type 1 hypersensitivity. It is a disease which arises in childhood, its course being chronic and recurring, characterized by eczematous lesions with concomitant highly intense itch and lichenization. In 75 p.c. of patinets the symptoms regress in adolescence, but usually the skin remains dry and sensitive, with possible relapses. For over 50 years the relation between atopic dermatitis and emotional reactions has been examined. Initally, the psychosomatitis were looking for simple causal relations, such as mother-child relationship, patient's personality and social relations. At present it is assumed that aetiology of diseases is multifactorial in nature. Many theories arose which explain th emental basis of the disease, among others a biopsychosocial model and models reffering to the theory of relation with object and the theory of emotional relation. The importance of mental processes and family relations in the development of symptoms in childrenwith atopic dermatitis is illustrated by the story of Marek K. At the age of four Marek was referred to psychotherapeutic treatment because his mother spent most of the day taking care ...


  208/1066

  Tytuł oryginału: Profilaktyka samobójstw u młodzieży (w świetle badań własnych i piśmiennictwa).
  Tytuł angielski: Suicide prevention in adolescents.
  Autorzy: Gmitrowicz Agnieszka
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.148-158, tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę czynników, które wiażą się z podwyższonym ryzykiem występowania myśli i/lub prób samobójczych w populacji młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Łodzi oraz wskazówki dotyczące profilaktyki zachowań samobójczych u młodzieży. Bardzo ważna jest edukacja nauczycieli i lekarzy rodzinnych na temat związku zachowań samobójczych u młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, używaniem substancji psychoaktywnych, poczuciem bezsensu i fascynacją śmiercią.

  Streszczenie angielskie: The article presents an analysis of factors associated with an enhanced risk of suicidal ideation and/or attempts in the population of secondary schools in Łódź and some guidelines related to siucidal behaviour prevention in adolescents. Very important factors are: education of teachers and family physicians on the correlation of suicidal behaviours in youth with mental disorders, use of psychoactive substances, feeling of senselessness and fascination with death.


  209/1066

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  210/1066

  Tytuł oryginału: XI Kongres Europejski Towarzystwa Psychiatrycznego (Association of European Psychiatrists - APA), 4-8 maja 2002r., Sztokholm.
  Opracowanie edytorskie: Kotlicka-Antczak Magdalena (Oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.175, il. - 11 Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Psychiatria europejska - nauka i humanizm w opiece zdrowotnej Sztokholm 04-08.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  211/1066

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja: "Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Trudności diagnostyczne, terapeutyczne i orzecznicze 10-11 maja 2002 r., Łódź.
  Opracowanie edytorskie: Dietrich-Muszalska Anna (Oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.176, il. - Ogólnopolska konferencja pt. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych - trudności diagnostyczne, terapeutyczne i orzecznicze Łódź 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  212/1066

  Tytuł oryginału: I Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? 25-26 maja 2002 r., Kraków.
  Opracowanie edytorskie: Wyszogrodzka-Kucharska Anna (Oprac.), Melcer Paweł (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.177, il. - 1 Krakowska Konferencja nt. zaburzeń odżywiania się Kraków 25-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  213/1066

  Tytuł oryginału: Konferencja Nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży P[olskiego] T[owarzystwa] P[sychiatrycznego], 1-2 czerwca 2002 r., Ciechocinek.
  Opracowanie edytorskie: Melcer Paweł (Oprac.), Wyszogrodzka-Kucharska Anna (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.178, il. - Konferencja nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Ciechocinek 01-02.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  214/1066

  Tytuł oryginału: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
  Tytuł angielski: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
  Autorzy: Mamełka Beata, Faber Małgorzata, Chciałowski Andrzej, Płusa Taduesz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo wielu lat badań nad etiologią i patogenezą sarkoidozy nie udało się ustalić przyczyny inicjownia tej choroby. Wydaje się, że początkiem procesu sarkoidalnego może być naruszenie równowagi między cytokinami wydzielanymi przez limfocyty T (w tym Th1 i Th2), co z kolei prowadzi do uruchomienia złożonego łańcucha zjawisk immunologicznych. Za naruszenie prawidłowej równowagi między cytokinami (przez wpływ na limfocyty T) może być odpowiedzialny określony antygen w postaci mikroorganizmu lub innego czynnika naruszającego homeostazę oraganizmu.

  Streszczenie angielskie: Despite of numerous studies on etiology and pathogenesis of sarcoidosis, it has been impossible to explain the reason of disease initiation. The possible beginning of sarcoid process is broken balance of cytokines secreted by T-lymphocytes (Th1 and Th2), which generates various complicated immunological phenomenons. Theis broken balance of cytokines may be caused by particular antigen in the shape of microorganism or other factor, which disturbs organism's homoeostasa.


  215/1066

  Tytuł oryginału: Drug addiction as drive satisfaction ("antidrive") dysfunction.
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.111-117, il., bibliogr. [31] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Drug addiction is a complex brain disorder, characterized by the loss of control over drug seeking and drug taking behavior, and by the risk of relapse, even after a prolonged period of abstinence. This disorder may have its source in a disturbed balance of drive-related behaviors, which control appetitive reactions aimed at seeking contact with an addictive substance. The act of consumption becomes more and more attractive, and the behavior takes on compulsive character. We suppose that drug addiction may involve a change in the mechanism of satisfaction of drives and states of satiation as well. To understand how the motivational processes are changed with the development of dependence, one must consider the mechanism of drive satisfaction and satiation states that occur in relation to the consumatory reflex. When a given drive is satisfied a state of fulfilament occurs. This state may be a result of a so-called "antidrive" mechanism (Konorski 1967). While a drive activity is characterized by general activation and tension, the drive satisfaction state ("antidrive") is characterized by relaxation and releif. When a particular drive is satisfied, the operation of other drives become possible. Therefore, we postulate that dysfunction of drive satisfaction leads to the sustained activation related to the current drug-related drive, which blocks the operation of other drives. In effect, uncontrolled compulsive appetitive behavior is released, and the operation of other drives is restrained, thus forcing the organism to focus on drug-related drive. The reason for an "antidrive" dysfunction may be related to adaptive changes which develop during a contact with an addictive substance.


  216/1066

  Tytuł oryginału: Pacjenci z obojnactwem rzekomym męskim, dysgenezją gonad i obojnactwem prawdziwym wychowywani jako dziewczynki.
  Tytuł angielski: Patients with male pseudohermaphroditism, gonadal dysgenesis and true hermaphroditism brought up as girls.
  Autorzy: Szarras-Czapnik M., Lew-Starowicz Z., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.76-79, bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U płci męskiej proces różnicowania płciowego zależny jest od jądra płodowego wytwarzającego testosteron. Rozwój orientacji psychoseksualnej pozostaje pod wpływem testosteronu w krytycznym okresie różnicowania podwzgórza. Często uważano, że w przypadkach mieszanej i częściowej dysgenezji gonad bezpieczniej jest wychowywać i prowadzić pacjentów w kierunku żeńskim. Nasze badania oparto na 15-letniej obserwacji obejmują 117 pacjentów z nieprawidłowym rozwojem narządów płciowych, z których 42 (35,8 proc.) było wychowywanych jako dziewczynki, u 13 dokonano odległej oceny identyfikacji płciowej. U 2 na 7 pacjentek z rozpoznaną dysgenezją gonad stwierdzono zaburzoną identyfikację z płcią żeńską.

  Streszczenie angielskie: Sex diffrentiation in male is a hormone-dependent process following the determination of a testis and testosterone production. Gender and sexual orientation may develop under the influence of testosterone on the hypothalamus. It is often assumed that it is safest to choose a female sex of rearing for a child born with genital ambiguity due to gonadal dysgenesis (mixed or patial). Over a 15-year period, 117 prepubertal patients wer ediagnosed for male sex differentiation disorders, 42 (35,8 p.c.) were brought up as girls, and the long-term outcomes of gender identity were evaluated in 13 of them. Our results showed that 2 out of 7 girls with gonadal dysgnesis don't identity with the female gender.


  217/1066

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny czynności życia codziennego do przewidywania powrotów do pracy osób poddanych rehabilitacji z powodu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of evaluation of Activities of Daily Living for predicting the return to the gainful job after rehabilitation of patients suffering from lumbar discopathy.
  Autorzy: Rycerski Wiesław, Opara Józef, Berezowski Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.69-74, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę ponownego podjęcia pracy zarobkowej przez 76 chorych z wypukliną jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa rehabilitowanych w ramach Programu Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzięto pod uwagę parametry mogące mieć wpływ na powrót chorego do pracy: wiek, płeć, sposób leczenia (opercyjne czy zachowawcze), charakter pracy (pracodawca, pracobiorca), rodzaj wykonywanje pracy (fizyczna, umysłowa), zatrudnienie w firmach prywatnych lub publicznych, wykształcenie. Oceniono trafność opinii lekarzy ośrodków i sanatoriów rehabilitacyjnych dotyczących zdolności do pracy w stosunku do faktycznego powrotu do pracy. Zbadano przydatność oceny samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, oceny depresji i oceny ogólnej satysfakcji życiowej dla prognozowania późniejszych powrotów do pracy. W niniejszym doniesieniu skoncentrujemy się na ocenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

  Streszczenie angielskie: In this elaboration the analysis of a return to gainful work by 76 consecutive patients suffering from back pain and ischiadic neuralgia due to the lumbar discopathy after rehabilitation has been presented. The following parameters which might have influenced the return to work: age, sex, treatment, employment, education, the length of incapacity for work has been analysed. The relevancy of the opinion given by doctors at rehabilitation centre on the patients' capacity for work in relation to their future return to the gainful work has been analysed. The utility of measuring activities of daily living (ADL), level of depression and quality of life (HRQoL) for predicting return to gainful work has been estimated. As the tools the Functional Index "Repty", Beck's Depression Scale and an own Simple Life Satisfaction Scale has been used.


  218/1066

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania otępienia w populacji osób w późnej starości.
  Tytuł angielski: Determinants of dementia in the advanced old age elderly.
  Autorzy: Przydatek Magdalena, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.272-277, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój cywilizacji i postęp medycyny oraz na wzrost udziału ludzi starych w populacji, szczególnie w późnej starości. Naturalną konsekwencją tych zmian jest większa częstość występowania chorób typwoych dla wieku starszego, w tym zespołów otępiennych. Mimo rosnącego występowania tych zaburzeń, rozpoznawania otępienia nadal sprawia trudności diagnostyczne w codziennej praktyce lekarzy. Celem doniesienia jest określenie czynników powiązanych w sposób istotny z patologicznym zakresem punktaacji skali oceny funkcji poznawczych MMSE. Poznanie takich uwarunkowań ma na celu wyczulić lekarzy na problem otępienia, a w przypadku stwierdzania ich obecności, zachęcić ich do pogłębiania diagnostyki zaburzeń poznawczych. Badaniem objęto łącznie 124 osoby w wieku 75 lat i starsze zamieszkujące śródmieście miasta Białegostoku. U 64 z nich stwierdzono wcześniej łagodne, umiarkowane lub poważne otępienie w skali Katzmana, zaś u 60 nie stwierdzono zaburzeń poznawczych. Badaną zbiorowość oceniono przy pomocy testu MMSE, Geriatrycznej Skali Depresji (GSD), funkcji ADL (Kwestionariusz EASYCare) oraz poddano skróconemu badaniu lekarskiemu z elementami oceny neurologicznej. Do analizy danych zastosowano model regresji wielokrotnej, w którym zmienną objaśnianą było otępienie wg MMSE, zaś objaśnianą było otępienie wg MMSE, zaś objaśniającymi - dane społeczno-demograficzne, wyniki ADL, GSD, dane z wywiadu i badania fizykalnego. Spośród 72 wprowadzonych do modelu zmiennych 29 odznaczyło się ...

  Streszczenie angielskie: The development of civilisation and progress in medicine made the prolongation of the life span and increased a hare of the advanced old age people in the population. The consequence of this processis growth in frequency of diseases related to age including dementia. However diagnosis of cognitive impairment is still difficult and it makes some problems in an everyday medical practice. The aim of this report is to define main and significant determinants of dementia basing on the MMSE scale. This could make it easier to suspect the cognitive disorders to make indepth diagnosis and to start earlier therapy. The sample consisted of 124 community dwelling persons 75-year old and over. 64 of thwm were mildly, moderately or severely demented according to Katzman scale administered previously and 60 were intellectually intact. The both groups of persons were tested with MMSE, Geriatric Depression Scale, ADL scale (EASY-Care questionnaire) and short internal and neurological examination. The multiple regression model were used where dependent variable was the MMSE score and independent variables social-demographic data, ADL and GSD scales and data from interview and medical examination. 72 variables were included to the model and 39 of them were significantly connected with cognitive impairment. The valid factors explained dementia in 78.7 p.c. (adjusted Rý = 0.787). The strongest connection was found with (1) an ignorance of own date of birth, (2) low education level, (3) ...


  219/1066

  Tytuł oryginału: Sprawność funkcji poznawczych jako czynnik ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej starszych chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Impaired cognitive function as an independent risk factor for in-hospital mortality in elderly with chronic heart failure.
  Autorzy: Jóźwiak Andrzej, Guzik Przemysław, Chmielewski Zbigniew, Wysocki Henryk, Wykrętowicz Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.278-280, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewydolnośc serca i upośledzeie funkcji poznawczych są częstymi zaburzeniami u hospitalizowanych, starszych osób, mającymi wpływ na rokowanie. Tematem pracy jest określenie zależności między sprawnością funkcji poznawczych u chorych z niewydolnością serca, a ryzykiem zgonu wewnątrzszpitalnego. Badanie przeprowadzono u 598 osób w wieku 65 - 102 lata (355 kobiet) z niewydolnością serca klasyfikowaną jako II do IV stopnia wg NYHA. Do oceny funkcji poznawczych zastosowano modyfikowany wynik testu Mini Mental State Examination (MMMSE) - niwelujący różnice związane z wiekiem i wykształceniem badanych. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do jednego z tercyli: I - z niskimi (6,3 ń 1,2 punkty); II ze średnim (19,7 ń 4,7 punktu) i III z wysokimi (29,1 ń 2,1 punktu) wynikami testu. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 52 proc. w najniższym; 34,2 proc. w średnim i 15,1 proc. w najwyższym tercylu (Pearson Chi-square p 0,0001 dla trendu). Porównania śmiertelności wewnątrzszpitalnej w poszczególnych tercylach dokonano z użyciem regresji logistycznej uwzględniającej wiek, płeć, obecność cukrzycy, niewydolność nerek i niedokrwistości. Dla I (najniższe) i III tercyla (najwyższe wyniki MMMSE) uzyskano iloraz szans 5,93 (95 proc. Cl: 3,58 - 9,80; p 0,0001). Dla tercyli I i II uzyskano iloraz szans 2,67 (95 proc. Cl: 1,60 - 4,67; p = 0,0002). Przedstawione wyniki sugerują, że upośledzenie funkcji poznawczych wiąże się z gorszym rokowanie wewnątrzczpitalnym u starszych ...

  Streszczenie angielskie: Heart failure (HF) and impaired cognitive function are frequent causes of hospitalization in elderly patients. Independently, both clinical syndromes are associated with increased mortality. The aim of the study was to evaluate the influence of impaired cognitive function on in-hospital a mortality in old patients with HF. a modified Mini-Mental State Exam (MMMSE) was performed in 598 consecutive patients (65 - 102 years old; 355 female) with heart failure. All patients were stratified into low (6.3 ń 1.2 points), medium (19.7 ń 4.7 points) or high (29.1 ń 2.1 points) tertile group according to MMMSE results. Total in-hospital mortality was 52.0 p.c. in the lowest, 34.2 p.c. in the medium and 15.1 p.c. in the highest tertile (Pearson Chi-square p 0.0001 for trend. The comparison of in-hospital mortality betwen tertiles of MMMSE was done with the use of logistic regression adjusted to age, sex, and the presence of diabetes melllitus, renal failure and anemia. Comparison of in hospital mortality between patients from the lowest tertile of MMSE with the highest one revealed that odds ratio was 5.93 (95 p.c. Cl: 3.58 - 9.80; p 0.0001) whereas it was 2.67 (95 p.c. Cl: 1.60 - 4.67; p = 0.0002) for patients from the medium tertile. The obtained results showe that the worse cognitive function is, the worse in-hospital prognosis can be observed in older patients with HF. Moreover, it also suggests that impaired cognitive function may be an independent risk factor for ...


  220/1066

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  221/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza wyników badań pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ po próbach samobójczych.
  Tytuł angielski: Analysis of psychological examination results for patients over 60 years of age treated in the Department of Clinical Toxicology CM UJ after suicidal attempts.
  Autorzy: Szczepańska Łucja, Madej Joanna, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.286-290, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania psychologiczne wykonywane w Klinice Toksykologii obejmują niemal wszystkich pacjentów hospitalizowanych po próbie samobójczej. Wśród ogółu, niewielki procent stanowią osoby w podeszłym wieku. Z naszych obserwacji wynika, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrostła liczba osób w wieku podeszłym leczonych po próbach samobójczych. Opracowanie obejmuje 188 pacjentów po 60 roku życia. Oprócz celów diagnostycznych kontakt psychologa z pacjentem miał charakter terapeutyczny. Równie ważna była rozmowa z rodziną pacjenta oraz interwencja skierowana na znalezienie form pomocy osobom dla których powrót do poprzednich warunków stanowiłby poważne zagrożenie życia.

  Streszczenie angielskie: Psychological examination the Toxicological Department covers almost all patients treated after suicidal attempts. Elder people constitute a small percentage of this population. Our observation shows, that this percentage is growing in recent years. This analysis covers 188 patients over 60 years of age. Involvement of a psychologist was not only diagnostic but also therapeutic. Important part of the treatmetn included a session with patient's family and effort targeted to help patients for whom coming back to their previous environment could present life threatening danger.


  222/1066

  Tytuł oryginału: Próby samobójcze przez samozatrucie u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Suicide attempts by self-poisoning among the elderly.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Kroch Stanisław, Chrostek-Maj Jan, Pach Janusz, Zięba Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.291-294, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów suicydologicznych u osób w wieku podeszłym. Badania obejmowały pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ z powodu usiłowania samobójstwa przez samozatrucie. Na podstawie dokumentacji lekarskiej analizowano wszystkich pacjentów powyżej 65 r.ż. hospitalizowanych w latach 1999 - 2001 pod kątem czynników demograficznych i klinicznych. W okresie wyżej wymienionych trzech lat leczono z tej grupy wiekowej 68 osób, w tym 20 mężczyzn i 48 kobiet w wieku od 65 do 90 lat, średnio 72,6 dla całej grupy. W przeważającym odsetku badani są rencistami lub emerytami. Są to często osoby samotne, a w przypadku kobiet najczęściej wdowy, zamieszkujące przeważnie w Krakowie, a także okolicznych miejscowościach. W wywiadzie zwraca uwagę znaczna liczba osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym przed próbą samobójczą, także wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie. W znacznym procencie badanych stwierdzono przebycie istotnych chorób somatycznych. Dla 55 osób (79,7 proc.) była to pierwsza próba samobójcza, natomiast w przypadku 14 osób (20,3 proc.) był to ponowny lub wielokrotny zamach samobójczy. Najczęstszym rodzajem użytych leków były leki psychotropowe, kardiologiczne lub mieszane. Oceniano stan przytomności w chwili przyjęcia i stopień ciężkości zatrucia. Średni czas hospitalizacji wyniósł 13,7 dni. W przeważającej liczie badanych osób stwierdzono nadciśnienie tętnicze (33,3 proc.) i chorobę niedokrwienną serca (30,4 proc.), a w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present suidicological problems in the elderly. The investigation assessed patients treated for self-intoxication in the Department of Toxicology of Collegium Medicum, Jagiellonian University in Cracow. Medical documentation of the entire population of subjects aged over 65 and hospitalized in the years 1999 - 2001 was examined from the point of view of demographic and clinical factors. The examined population consisted of 68 subjects including 20 males and 48 females ranging in age from 65 to 90 years (mean age = 72.6). The majority of subjects were retired and, in many cases, lived alone. The majority of female subjects were widows living in Kraków or in small towns or villages around Kraków. A significant number of subjects had been undergoing psychiatric treatemnt or even repeated hospitalization prior to the suicide attempt. A significant percentage had suffered from severe somatic diseases. For 55 of the subjects (79.7 p.c.), it was the first suicide attempt, and for 14 subjects (20.3 p.c.) - a repeated one. The drugs most frequently used in the attempts were psychotropic, cardiological and mixed-type drugs. The assessment included the state of consciousness and the degree of intoxication on the subjects' admission to hospital. The mean duration of hospitalization was 13.7 days. The most frequently determined somatic diseases were hypertension (33.3 p.c.) and coronary artery disease (30.4 p.c.), atherosclerosis (15.9 p.c.) and ...


  223/1066

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Completed suicide and depression in the elderly.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Bolechała Filip, Skupień Elżbieta, Trela Franciszek, Zięba Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.295-297, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów samobójstw dokonanych i depresji osób w wieku podeszłym. Materiał zebrany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Analizowano przypadki samobójstw dokonanych osób dorosłych, z których wybrano do niniejszego opracowania wszystkie osoby powyżej 65-go roku życia, jakie w latach 1998, 1999, 2000 dokonały samobójstwa na terenie Krakowa i okolic. W grupie tej znajdowały się 92 osoby w wieku od 65 do 89 lat, w tym 34 kobiety i 58 mężczyzn. Miejscem zamieszkania 44,5 proc. badanych było duże miasto (Kraków), z kolei pozostali badani (55,5 proc.) byli mieszkańcami podkrakowskich wsi i miasteczek. W ponad połowie przypadków samobójstwa dokonano przez powiesznie (57,6 proc.), następnie upadek z wysokości (16,3 proc.) oraz utonięcie (13 proc.). W przeważającej większości (77,2 proc.) samobójstwa dokonano w domu. W 17 przypadkach (18,5 proc.) w badaniu sekcyjnym stwierdzono obecność alkoholu. Dane z wywiadów od rodziny na temat chorób somatycznych w badanej grupie samobójców wskazują, w przeważającej liczbie przypadków, na obecność schorzeń narządu i układu krążenia. Pomimo oczywistych ograniczeń i trudności ustalono, że prawie połowa badanych (43,5 proc.), którzy dokonali samobójstwa była leczona z powodu zaburzeń psychicznych, głównie z powodu depresji, zespołów psychoorganicznych i uzależnienia alkoholowego. W badanej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present problems of completed suicide and depression in the elderly. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The analysis included cases of completed suicide in adults, from which all the cases of individuals aged over 65 who in the years 1998, 1999, and 2000 committed suicide within the area of Kraków the City were selected for the present study. The examined group consisted of 92 individuals ranging in age from 65 to 89 years, including 34 females and 58 males. The mean age was 72.5 for the entire gorup. 44.5 p.c. of the subjects had resided in a big city (Kraków); the remainder of the group had resided in villages and towns around Kraków. 57.6 p.c. of the subjects committed suicide by hanging, 16.3 p.c. - by falling from a height, and 13 p.c. - by drowning. In the majority of cases (77.2 p.c.), the suicide was committed at home. In 17 case (18.5 p.c.), the post mortem revealed the presence of alcohol. As regards somatic diseases in the examined population, the data from the anamnesis (often incomplete) indicate frequent occurrence of cardiovascular diseases. 43.5 p.c. of the subjects, who committed suicide, had abeen treated for mental disorders, mainly for depression, organic brain disorders, and alcohol addiction. 17 of the subjects (18.5 p.c. had previously attempted tosommit suicide. The above results indicate that a typical representative of the elderly commitiing ...


  224/1066

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Groszek Barbara, Trela Franciszek, Zięba Andrzej, Bolechała Filip, Chrostek-Maj Jan, Kroch Stanisław, Datka Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.298-303, tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań interdyscyplinarnych powstałych na bazie współpracy Katedry Medycyny Sądowej, Kliniki Toksykologii i Kliniki Psychiatrii w Krakowie, których celem było wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy samobójstwami dokonanymi i usiłowanymi pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych. Analizowano 220 przypadków samobójstw dokonanych, jakie miały miejsce na terenie Krakowa i okolic w roku 2000. Materiał prezentowany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. W grupie tej znajdowało się 177 mężczyzn oraz 43 kobiety w wieku od 13 do 89 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 43,6 lat, u mężczyzn 42 lata, u kobiet 50 lat. W przeważającej większości to renciści, emeryci i bezrobotni mężczyźni. Podobna, a nawet jeszcze bardziej zdecydowana tendencja zaznaczyła się w grupie kobiet. W znacznej liczbie przypadków zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn stwierdzano w wywiadzie zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu. Osobną grupę przypadków stanowiły osoby, u których stwierdzano wcześniej istotne choroby somatyczne. Jak wynika z dancyh archiwalnych na przestrzeni ostatniego stulecia najczęstszym sposobem odebrania sobie życia jest powieszenie. Również w badanym materiale samobójstwa przez powieszenie stanowiły 133 przypadków. Należy dodać, iż w 37 proc. przypadków stwierdzono poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 3 i ...

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of the interdisciplinary research conducted on teh basis of cooperation between the Institute of Forensic Medicine, the Department of Clinical Toxicology, and the Clinic of Psychiatry in Kraków. The aim of the research was to determine similariteis and differences between attempted and completed suicide from the point of view of socio-demographic and clinical traits. The authors analysed 220 cases of completed suicide committed n Kraków and its envirnos in the year 2000. The material presented in the study was based on the archive data from post mortem examinations conducted in the Institute of Forensic Medicine in Kraków. The sample consisted of 177 males and 43 females ranging in age from 13 to 89 years. The mean age was 43.6 years for the entire group, 42 years for males and 50 years for females. The majority of subjects were males, either unemployed, or pensioners. A similar tendency was observed in the group of female subjests. Mental disorders and alcoholic addiction in anamnesis were discovered in a significant number of cases both in the gourp of males and in the group of femeles. Subjects, in whom serious somatic diseases had been detected, consituted a separate group of cases. According to the archive data, in the last centruy, suicide was most frequently committed by hanging. Similarly, in the sample examined, in 133 cases, suicide was committed by hanging. In 37 p.c. of cases, the level of alcohol in the suicides' blos was ...


  225/1066

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków zatruć pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: Acute intoxication in patients over 65 years old treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001.
  Autorzy: Skręt Katarzyna, Mańkowski Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.334-335, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zatruć u osób powyżej 65 roku życia z uwzględnieniem przyczyn i środków użytych. Przeanalizowano historie chorób pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu, w latach 1997 - 2001. W ciągu 5 lat było hospitalizowanych 4659 zatrutych pacjentów, w tym 118 powyżej 65 roku życia, co stanowiło 2,53 proc. wszystkich leczonych. Wśród nich zdecydowanie przeważały kobiety. Najczęściej używanym środkiem były same benzodiazepiny i benzodiazepiny skojarzone z innymi lekami (głównie przeciwnadciśnieniowymi, przebiwbólowymi, przeciwdepresyjnymi) i etanolem. Zdecydowaną większość zatruć stanowiły próby samobójcze, a ich przyczyną najczęściej była depresja. W analizowanym okresie 6 przypadków zatruć zakończyło się zgonem, przy czym bezpośrednią jego przyczyną nie były użyte leki, a głównie podeszły wiek i choroby współistniejące.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of intoxication in patients over 65 years, their motives and applied pharmaceutics. The medical reports of patients beyond 65 years treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001 were reviewed. During 5 years 4659 patients were treated, among them were 118 patients (2.53 p.c.) elder than 65 years. Most of the patients were females. Most common used drugs were benzodiazepins alone or applied with other drugs (antihypertensive, antidepressive, pain-relievers and ethanol). Suicidal attempts in course of depression were the most common cause of intoxiction. In analysed material 6 cases of death were reorted. The advanced age and coexisting disease, not intoxication alone were main reasons of them.


  226/1066

  Tytuł oryginału: Analiza zatruć lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Toksykologii w Lublinie w latach 1995 - 2001.
  Tytuł angielski: Cardiovascular drugs poisoning in the elderly patients treated in the Province Poisoning Centre in Lublin in the years 1995 - 2001.
  Autorzy: Lewandowska-Stanek Hanna, Gołacka Ewa, Niewiedzioł Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.336-338, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była retrospektywna analiza zatruć lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy (T46 wg ICD 10) u pacjentów powyżej 59 roku życia hospitalizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Toksykologii w Lublinie w latach 1995 - 2001. W tym czasie hospitalizowano 288 osób mających nie mniej niż 60 lat. W grupie pacjentów nie zatrutych lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy (272 chorych) zatrucia przypadkowe wystąpiły u 54 osób (19,8 proc.), zgony u 20 osób (7,3 proc.). Zatrucia lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy wystąpiły u 16 pacjentów (5,5 proc), 11 kobiet i 5 mężczyzn. W tej grupie (1 zatrucie przypadkowe), wystąpiły trzy zgony (18,7 proc.). Rodzaj użytych leków był bardzo różny (pochodne naparstnicy, leki hipotensyjne, rozszerzającej naczynia wieńcowe). Występowały również zatrucia wielolekowe. Większość pacjentów chorowała na nadciśnienie tętnicze. Po konsultacji psychiatrycznej u trzech osób rozpoznano depresję. W wyniku analizy tych przypadków można stwierdzić, że zatrucia lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo naczyniowy u osób powyżej 60 roku życia nie są częstymi zatruciami i stanowią różnorodną grupę pod względem użytych leków. U znaczącej liczby chorych rozpoznano depresję, i znacznie częściej niż w pozostałej grupie pacjentów toksykologicznych wystąpił zgon.

  Streszczenie angielskie: The aim of our research was retrospective analysis of posining with cardiovascular drugs (T46 according to ICD 10 classification) in patients over 59 years old, hospitalized in Province Poisoning Centre in Lublin, in the period from 1995 to 2001. There were hospitalized 288 patients at this time age, over 59 years old, Among this 16 persons were poisoned with cardiovascular drugs (one accidental and 15 suicidal intoxications), and 3 of them died. Different kinds of cardiovascular medications were used eg. digoxin, nitrates, hypoensive drugs (as single and multiplied drug poisnonigs). At 3 of the patients depression was diagnosed.


  227/1066

  Tytuł oryginału: Zatrucia benzodiazepinami u osób w wieku podeszłym w materiale Oddziału Ostrych Zatruć Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu w latach 2000 - 2001.
  Tytuł angielski: Benzodiazepine poisonings in elderly patients of Acute Poisonings Department of the Marciniak Memoral Hospital in Wrocław in the years 2000 and 2001.
  Autorzy: Porębska Barbara Monika, Przewłocki Michał, Kochman Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.339-342, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę obejmującą zatrucia benzodiazepinami w grupie 27 osób w wieku podeszłym, spośród 352 ogółem leczonych z tego powodu. W grupie tej zwraca uwagę znaczny odsetek osób z zaburzeniami depresyjnymi i zespołem psychoorganicznym - znaczna część z tych pacjentów wymaga dalszego leczenia psychiatrycznego; ponadto w tej grupie odnotowano znacznie cięższy przebieg zatrucia, co wyraża się większą ilością zgnów w porównaniu z chorymi poniżej 65 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Acute benozodiazepines poisonings in the group of 27 elderly patients is discussed. Majority of patients suffer from depression and cognitive impairment. Compared this special group of patients with younger the prognosis is worse what is expressed in greater number of deaths.


  228/1066

  Tytuł oryginału: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem.
  Tytuł angielski: Correlation between self-reported drug use and the results of hair analysis in detoxification and methadone treatment patients.
  Autorzy: Stanaszek Roman, Piekoszewski Wojciech, Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.347-350, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza włosów daje możliwość uzyskania informacji na temat historii używania substancji odurzających w okresie kilku tygodni lub miesięcy od dnia pobrania próbki do badań. Znajduje to zastosowanie w monitorowaniu pacjentów uzależnionych od środków odurzających. Celem pracy było wykorzystanie metod oznaczania opiatów i amfetamin we włosach do weryfikacji danych uzyskanych w trakcie wywiadu lekarskiego od pacjentów poddawanych detoksykacji oraz uczestników terapii substytucyjnej w ramach programu metadonowego. Do oznaczania opiatów wykorzystano metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS), a do oznaczenie amfetamin zastosowano chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Najwięcej niezgodności wystąpiło w grupie pacjentów poddawanych detoksykacji. Stwierdzono także m. in. cztery przypadki udziału w programie metadonowym podczas gdy analiza włosów na obecność opiatów dała wynik ujemny.

  Streszczenie angielskie: Hair analysis offers the possibility of revealing an individual's recent history of drug exposure beginning at sampling day and dating back over a period of weeks or months. This feature of hair analysis can be applied in clinical setting for monitoring drug use by dicted patients being rehabilitated. The aim of this study was to apply determination of major opiates and amphetamines in hair to confirm medical interview made by a physician in detoxification and methadone treatment patients. These assays used gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) for opiates and liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry (LC/MS-APCI) for amphetamines. Most unconfirmed interview data were in the gorup of detoxification patients. Four methadone patients were negatiave for opiates.


  229/1066

  Tytuł oryginału: Subiektywna ocena jakości życia przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym.
  Tytuł angielski: Subjective Quality of Life in opiate dependent patients before admission, after six months and one-year participation in methadone program.
  Autorzy: Habrat Bogusław, Chmielewska Karina, Baran-Furga Helena, Kęszycka Barbara, Taracha Ewa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.351-354, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu leczenia substytucyjnego metadonem na jakość życia (QoL) uzależnionych od opiatów 61 pacjentów (39 mężczyzn i 22 kobiet). Pacjenci oceniali swoją jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36 przed rozpoczęciem programu metadonowego oraz po 6 i 12 miesiącach uczestniczenia w nim. Przed leczeniem substytucyjnym jakość życia była bardzo zła w porównaniu z generalnymi populacjami dorosłych. W wyniku 6-miesięcznego udziału w programie stwierdzono istotną poprawę QoL w 7 z 8 podskal SF-36. Po następnym półroczu ocena jakości życia pogorszyła się, choć znamienność statystyczną pogorszenie osiągnęło tylko w jednej ze skal. Mimo pogoraszenia QoL w drugiej połowie roku, i tak była ona znamiennie większa niż przed rozpoczęciem programu. Nie stwierdziliśmy różnic w jakości życia między uzależnionymi kobietami i mężczyznami, aczkolwiek mężczyźni byli większymi beneficjentami programu. Nie stwierdziliśmy wpływu seropozytywności HIV na jakość życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare a subjective Quality of Life (QoL) assessment before, after six and twellve months of participating in methadone program. There were included 61 patients (39 males and 22 females). The SF-36 questionnaire was used. We found that in our patients before admission to methadone program QoL was extremely low. After sixmonths participation in substitution therapy QoL increased significantly in seven from eight subscales of SF-36. During next six months. QoL unexpectedly decrease, but not to prior level. There were not significcant differences in QoL between men and women although men beneficiated from methadone program more than women. In our study HIV seropositivity hadn't influence on QoL.


  230/1066

  Tytuł oryginału: Problemy opieki paliatywnej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Palliative care problems in the elderly patients.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.355-357, bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe i starzenia się społeczeństwa jest powodem dynamicznego rozwoju opieki paliatywnej świadczonej osobom w terminalnym okresie wszystkich przewlekłych chorób somatycznych. Filozofia opieki paliatywnej zakłada, że opieka ta jest opieką całościową, jej głównym celem jest dobra jakość życia chorych, a konsekwencją tego - akceptacja nieuchronności śmierci. Realizując opiekę paliatywną wobec ludzi w podeszłym wieku i starych należy umieć rozróżnić grupę zdrowych psychicznie, lecz odznaczających się specyficznymi właściwościami psychiki od grupy z cechami psychopatologicznymi (otępienie zmiany charakteru lub ostre zaburzenia świadomości). Rozróżnienie to jest szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia ponieważ uwzględnienie ich pozwoli uczynić opiekę paliatywną bardziej skuteczną, bo dostosowaną do potrzeb psychicznych tych osób.

  Streszczenie angielskie: Palliative care has rapidly developed due to increasing of cancer disease and agaeing of society as well. Philosophy of palliative care means: holistic care, good quality of life as it's main goal and acceptance of death. Good palliative care means also that the terminally ill elderly patients should be divided into two groups: 1. Persons with good psychic health state (but with some specific features of "senile personality"); 2. Patients with psychiatric disorders (dementia, delirium, aggressive behavior). The prompt recognition and treatment of both psychiatric and psychic healthy terminally ill patients becomes very important to the effective and good palliative care.


  231/1066

  Tytuł oryginału: Skuteczne nakłanianie za pośrednictwem Internetu do podjęcia próby samobójczej.
  Tytuł angielski: Internet as means for persuading a patient to commit a suicide.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.375-376, bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-letniej studentki Uniwersytetu Gdańskiego, leczonej od ośmiu lat z powodu zespołu depresyjnego, a od czterech również jadłowstrętu psychicznego, która w celach samobójczych przyjęła 50 tabletek karbamazepiny (Tegretol CR a 200 mg), 30 tabletek klonazepamu (Clonazepamum a 0,5 mg) oraz 50 tabletek flupentiksolu (Fluanxol a 3,0 mg). W 1999 r. chora nawiązała kontakt za pośrednictwem internetu (IRC-u) z osobą, przedstawiającą się jako 26-letnia samotna studentka. Po zapoznaniu się z historią życia pacjentki osoba ta systematycznie starała się nakłonić chorą do podjęcia próby samobójczej. Niemal codziennie wysyłała chorej wskazówki co do najwłaściwej metody pozbawienia się życia. Na wniosek rodziców chorej, po odzyskaniu przez nią świadomości w Klinice, sprawa została skierowana do Prokuratury. Wówczas okazało się, że osobą skłaniającą do samobójstwa była 33-letnią mężatką, pasjonującą się psychologią i parapsychologią.

  Streszczenie angielskie: In this article we have described 25 year-old female student of the University of Gdańsk, treated for eight years because of depression and for four years because of anorexia nervosa, who to commit suicide had taken 50 tablets of carbamazepine (Tegretol CR a 200 mg), 30 tablets of clonazepam (Clonazepamum a 0.5 mg) and 50 tablets of flupentixol (Fluanxol a 3.0 mg). In 1999 the patient got an internet (IRC) contact with a person introducing herself as a 26 year-old lonely student. After getting acquainted with the life history of the patient she had systematically encouraged the patient to commit suicide. Almost everyday she used to send the patient instructions regarding the best way to kill herself. On parent's request, after the patient regained consciousness in the Clinic, the case was sent to public prosecutor's office. It was found, that the person who urged the girl to commit suicide was a 33 year-old married woman, fascinated by psychology and parapsychology.


  232/1066

  Tytuł oryginału: Wielokrotne dożylne wstrzyknięcia rtęci metalicznej w celach dopingowych.
  Tytuł angielski: Repeated metallic mercury intravenous injections for doping.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.377-378, bibliogr. 29 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 24-letniego rencistę, z nefropatią nieznanego pochodzenia w wywiadzie, który został przyjęty do Kliniki z powodu trzeciej próby samobójczego zatrucia trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD) oraz etanolem. W badaniach toksykologicznych poziom TLPD w surowicy wynosił 548 ćg/L, poziom etanolu w surowicy 2,1 g/L. Kontrolne badanie radiologiczne klatki piersiowej wykazało liczne ciała metaliczne o średnicy do 1,5 mm, rozproszone w obu polach płuc, które mogły odpowiadać rtęci metalicznej. Po wybudzeniu ze śpiączki chory przyznał się, że od około trzech lat w celu zwiększenia "swojej siły, szybkości i witalności" wstrzykiwał sobie wielokrotnie dożylnie niewielkie ilości rtęci metalicznej (około 0,5 ml/dawkę). Oznaczony poziom rtęci w surowicy wynosił 300 ćg/L, a dobowe wydalanie z moczem 500 ćg/L 24 godziny.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a 24 year-old patient, suffering from nephropathy of unknown origin, who was admitted to the Clinic after having tried to commit suicide for the third time by over using tricycle antidepressant drugs (TLPD) and ethanol. During toxicological tests the serum TLPD level was 548 ćg/L and the serum ethanol level was 2.1 g/L. His chest X-ray showed the presence of several metal articles of approx. 1.5 mm in diameter disseminated in both lungs, which could have been particles of metallic mercury. When the state of coma was over the patient admitted that for the past three years he had many times injected intravenously a small amount of metallic mercury (about 0.5 ml/dose) to improve his strength, speed and physical fitness. Tested serum mercury level was 300 ćg/L and urinary mercury excretion 500 ćg/L/24 hours.


  233/1066

  Tytuł oryginału: Śmiertelne zatrucia parametoksyamfetaminą.
  Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Wiergowski Marek, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.379-380, bibliogr. 15 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie regionu gdańskiego stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi Ufo. Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka Ufo zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3-4-metylenodioksymetamfetaminy. Stężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów of 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) mg/l, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) mg/l. Szeroka kampania informacyjna w środkach masowego przekazu spowodowała eliminację śmiertelnych zatruć parametoksyamfetaminą w okresie ostatnich 13 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: From August to December of the year 2000 we ascertained 7 rapid deaths because of acute intoxication with tablets coloquially called Ufo. There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of Ufo contains 49 mg of paramethoxyamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the deceased, determined by gas chromatographt were from 0.68 to 10.0 (approx. 3.2) mg/L and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) mg/L. The press and television campaign caused elimination of fatal intoxications with parametoxy-amphetamine during the last 13 months.


  234/1066

  Tytuł oryginału: Dyspnea scales as a measure of health-related quality of life in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.
  Autorzy: Martinez Jose Antonio Baddini, Martinez Tieko Yamamoto, Galhardo Fabiola Paula Lovetro, Pereira Carlos Alberto de Castro
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR405-CR410, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the most common interstitial lung disease and is usually associated with a poor prognosis. IPF patients have a significant impairment in health-related quality of life (HRQL), both in terms of physical and psychological functioning. A substantial number of dyspnea scales are available to clinicians for clinical and research use. The objective of the present study was to investigate how some commonly used dyspnea scales correlate with measurements of HRQL in IPF patients. A group of 30 patients with IPF who attended a specialized outpatient respiratory clinic were interviewed during a stable period of the disease. HRQL was assessed by the SF-36 questionnaire. Dyspnea was measured by the baseline dyspnea index (BDI), Modified Medical Research Council Scale (MRC), Oxygen Cost Diagram (OCD), clinical element of the Clinical, Roengenographic and Physiologica score (CRP), and a new dyspnea scale (NS) based on estimates of required oxygen consumption for usual activities. Patients showed impariments in all HRQL domains except the Pain Index. All dyspnea scales showed significant correlations with both physical and mental HRQL domains. The highest Spearman's coefficients between dyspnea ratings and SF-36 components were obtained using the BDI. Dyspnea ratings correlate with HRQL measurements in IPF patients. Dyspnea scales can be used as a measure of HRQL in special circumstances.


  235/1066

  Tytuł oryginału: Further arguments against including trisialo-Fe2-transferrin in carbohydrate-deficient transferrin (CDT): a study on male alcoholics and hazardous drinkers.
  Autorzy: Arndt Torsten, Korzec Aleksander, B„r Marij, Kropf Jrgen
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR411-CR418, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We attempted to determine whether including trisialo-Fe2-transferrin in carbohydrate-deficient transferrin (CDT) affects the diagnostic accuracy of CDT as a marker of chronic excessive alcohol intake. The criterion standard tests for the diagnosis of alcoholism and alcohol intake were the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) and the Timeline-Followback (TLFB). The study groups (alcohol intake in each of the last 4 weeks before blood sampling) were comprised of 56 controls (ó 280 g/week, no alcoholism), 54 hazardous drinkers ( 280 g/week, no alcoholism), 63 alcoholics ( 280 g/week, alcoholism diagnosis). CDT analysis was performed with p.c.CDTri-TIA, which includes about 50 p.c. of trisialo-Fe2-transferrin in CDT, and ChronAl-col. D, which excludes this transferrin isoform from CDT. Depending on the cut-offs for the CTD/transferrin ratio (upper or lower limit of the test-specific borderlines) and on the patient group, the diagnostic sensitivity was 18.1 p.c. - 72 p.c. for p.c.CDTr-TIA, as opposed to 50.p.c. - 82.5 p.c. for ChronAlcol.D. The diagnostic accuracy was 62.8 p.c. - 78.5 p.c. for p.c.CDTri-TIA and 71.8 p.c. - 86.6 p.c. for ChronAlcol.D. The latter test consistently showed higher diagnostic sensitivity and accuracy than p.c. CDTri-TIA. The diagnostic specificity was 85.7 p.c. - 98.2 for p.c.CDTri-TIA and 91.1 p.c. - 92.2 p.c. for ChronAlcol.D. The areas under the ROC curve were 0.810 p.c. - 0.885 for p.c.CDTri-TIA and 0.867 p.c. - 0.896 for ChronAlcol.D. The present study and data from the literature indicate that including parts of trisialo-Fe2-transferrin by the p.c. CDRri-TIA test significantly reduces the diagnostic sensitivity and thus accuray of CDT as a marker of chronic excessive alcohol use.


  236/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ propagowania eutanazji przez media na próby samobójcze wśród nieuleczalnie chorych.
  Tytuł angielski: The influence of media propagation of euthanasia on suicide attempts among terminally ill patients.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.388-389, bibliogr. 11 poz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie kolejnych dwóch tygodni 2000 r. w Klinice Ostrych Zatruć AMG hospitalizowano z powodu próby samobójczej trzy kobiety z chorobą nowotworową i jedną ze stwardnieniem rozsianym. Wszystkie chore za główną przyczynę zamachu samobójczego podały brak wystarczającej kontroli nad bólem, zaś bezpośrednią inspiracją był lokalny program telewizyjny o eutanazji. Zgodnie z informacją zawartą w audycji telewizyjnej pacjentki przyjęły doustnie siarczan morfiny w dawce od 3000 do 1000 (średnio 615) mg. U każdej z chorych wystąpiły cechy ostrej niewydolności oddechowej, które w jednym przypadku wymagały około 60-godzinnej respiratoroterapii. W trakcie konsultacji psychiatrycznej u wszystkich kobiet rozpoznano reaktywny zespół depresyjny, wymagający leczenia farmakologicznego. Po opuszczeniu Kliniki pacjentki zostały skierowane do Poradni Leczenia Bólu.

  Streszczenie angielskie: During concecutive two weeks of the year 2000 in the Clinic of Toxicology of Gdańsk Medical University we hospitalised because of suicide attempts three women suffering from cancer and one suffering from sclerosis multiplex. All of them as main cause for this desperate action mentioned the lack of sufficient pain control, but the direct inspiration was the local TV programme about euthanasia. According to the information in the TV programme the patients took orally morphine sulphate in the dosage from 300 to 1000 (614 approx.) mg. In all the four patients acute respiratory insufficiency occurred, one subject needed approximately 60 hours of respiratorotherapy. Psychiatric consultation revealed ractive depression syndrome in all the cases, requiring pharmacological treatment. After being discharged from the Clinic the patients were sent to Pain Control Dispensary.


  237/1066

  Tytuł oryginału: Zatrucie samobójcze lekiem z przeszłości.
  Tytuł angielski: Suicidal attempt with old (currently unused) drug.
  Autorzy: Mańkowski Wojciech, Krupiński Bogusław, Skręt Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.390-391, bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek samobójczego zatrucia preparatem Tardyl - lekiem od wielu lat wycofanym z lekospisu i z tego powodu trochę zapomnianym w toksykologii. Lek ten został przepisany pacjentowi przez psychiatrę ponad 20 lat temu i wciąż przechowywany był w domowej apteczce. Pacjent leczony był psychiatrycznie z powodu wielu prób samobójczych związancyh z zespołem depresyjnym. W przebiegu zatrcia obsewowano następujące objawy: zaburzenia równowagi, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia świadomości na przemian z okresami pobudzenia. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono glutetymid w moczu - 1,1 mg proc., we krwi - 0,5 mg proc. Pacjent leczono wg zasad intensywnej terapii zachowawczej, stan ogólny stopniowo poprawiał się, po 4 dobach leczenia chorego przekazano do Szpitala dla Psychicznnie i Nerwowo Chorych w Kościanie.

  Streszczenie angielskie: Suicidal attempt with old (currently unused) drug is described. The suicidal attemts are usually performed with the use of contemporary pharmcotherapeutics. In the report a case of suicidal attempt with old drug Tardyl is presented. Tardyl (Glutethimid) was prescribed to the patient and has been stored for 20 years. The patient was previously treated for depression and many sulicidal attempts. In the course of intoxication: balance distrubences, psychomotor retardation, changes in consciousness with temporary excitation were observed. The concentration of glutethimid in the uring was 1.1 mg p.c. and 0.5 mg p.c. in the blood. Patient was treataed according to the general rules of intensive care. After 4 days of therapy the patients improved and was transferred to psychiatric unit in Kościan.


  238/1066

  Tytuł oryginału: Leczenie kawą Cappuccino wysychania błon śluzowych jamy ustnej u chorych przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of xerostomia with Cappucino coffee in patients using tricyclic antidepressants - preliminary report.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.392-393, bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przprowadzono u 10 chorych, w tym 8 nauczycieli akademickich i dwóch urzędników, w wieku od 60 do 65 (średnio 63) lat. Wszyscy chorzy przyjmowali trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (doksepinę-9, amitriptylinę-1) z powodu bezsenności jako monosymptomatycznej postaci depresji lub dominacji bezsenności w przebiegu depresji. Jednorazowa, wieczorna dawka trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych wynosiła od 150 do 250 (śr. 225) mg, powodując wysychanie błon śluzowych jamy ustnej w dniu następnym, zazwyczaj w godzinach 9:00 - 15:00. Żucie przez 5 minut 15 g kawy Cappucino zwiększało ilość śliny, łagodziło wysychanie śluzówek i ułatwiało prowadzenie wykładów, rozmów w urzędach i zajęć ze studentami. Czas korzystnego działania kawy wahał się od 0,5 do 4 (średnio ok. 2) godziny. W dostępnym piśmiennictwie i komputerowych bazach danych nie natrafiono na prace o pozytywnych efektach kawy na wysychanie błon śluzowych jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: 10 patients underwent a trial treatment with Cappuccino coffee. All of them (8 university lecturers an d2 clerks) aged from 60 to 69 (average 63) years old, used tricyclic antidepressant because of insomnia as a monosymptomatic type of depression or insomnia as a dominant symptom in the course of depression. One, evening dose of doxepine was from 150 to 250 (average 225) mg, causing xerostomia next day usually between 9 - 15 o'clock. The five-minute - chewing of 15,0 g of Cappuccino coffee increased the amount of saliva, decreased xerostomia and improved the ability of speech. Beneficial effect of coffee lasted from 0.5 to 4 (average about 2) hours. To the best of our knowledge there are no publications dealing with the positive effect of coffee in xerostomia.


  239/1066

  Tytuł oryginału: Czy uzależnienia są wynikiem upośledzenia mechanizmu zaspokojenia popędu ("antynapędu")?
  Tytuł angielski: Does substance dependence result from an impairment of the mechanism of drive satisfaction ("antidrive")?
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.9-22, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mechanizm, który prowadzi do zmiany początkowego, kontrolowanego używania i nadużywania leków w stan uzależnienia (dependence), pozostaje niewyjaśniony. Spośród wielu postulowanych koncepcji na uwagę zasługuje, postępujące w miarę rozwoju uzależneienia, zaburzenie funkcji układu nagrody (koncepcja allostazy [Koob i LeMoal 2001]). Zgodnie z proponowaną przez nas hipotezą uzależnienie może być związane z zaburzeniem mechanizmu zaspokojenia popędu (drive satisfaction). O ile stan, w którym działa określony popęd (w tym przypadku przejawiający się dążeniem do kontaktu ze środkiem uzależniającym) charakteryzuje się ogólną aktywacją psychoruchową i mobilizacją organizmu, to stan nasycenia popędu przejawia się uspokojeniem i demobilizacją. Zgodnie z koncepcją J. Konorskiego [1967], stan ten jest wyrazem działania mechanizmu "antynapędu" (antidrive). Uruchomienie tego mechanizmu umożliwia spokojny przebieg reakcji konsumacyjnej i zaspokajanie innych popędów. Nasza propozycja zakłada, że upośledzenie wspomnianego mechanizmu "antynapędu" może prowadzić do rozwoju uzależnienia. W tej sytuacji utrzymuje się przetrwałe, kompulsywne zachowanie apetencyjne (poszukiwanie narkotyku, dążenie do jego zdobycia) i zablokowane jest oddziaływanie innych popędów. Pojawia się charakterystyczny dla uzależnienia stan upośledzenia kontroli nad zachowaniem. Koncepcja ta wymaga dalszych badań i weryfikacji, podano kilka przykładów doświadczalnych mogących przemawiać na jej korzyść.

  Streszczenie angielskie: Substance dependence is a complex brain disorders, characterised by the loss of control over drug seeking and drug behavior and by the risk of relapse, even after a prolonged period of abstinece. This disorder may have its source in a disturbed balance of drive-related behaviors that control appetitive reactions aimed at seeking contact with an addictive substance. The act of consumption becomes more and more attractive, and the behavior takes on compulsive character. According to the theory proposed by Koob and LeMoal [2001], addiction is a disorder involving an allostatic mechanism defined as the process maintaining reward function mechanism with a permanent deviation of the reward set point. We suppose that drug addiction may involve a change in the mechanism of drive satisfaction and in the state of satiety as well. To understand how the motivational processes are changed with the development of dependence one must consider the mechanism of drive satisfaction and satitation states that occur in relation with the consumatory reflex. When a given drive is satisfied the state of fulfilment ensues. This state may be a result of the so-called "antidrive" mechanism [Konorski 1967]. While the drive activity is characterised by general activation and tension, the state of drive satisfaction ("antidrive") is characterised by relaxation and relief. When a particular drive is satisfied the operation of other drives becomes possible. Therefore, we postulate that dysfunction of drive satisfaction leads to the sustained activation related to the current drugrelated drive...


  240/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychiczne uwarunkowane reakcją autoimmunologiczną na zakażenie paciorkowcowe zapoczątkowane w dzieciństwie (PANDAS).
  Tytuł angielski: PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Komorowska Renata, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach na podstawie obserwacji klinicznej wyodrębiono grupę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i tików o etiologii związanej z zakażeniem paciorkowcowym. Do wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych dochodzi w nich na skutek oddziaływania autoprzeciwciał z neuronami jąder podstawy mózgu. W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych i leczenia powyższych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: In recent years a number of obsessive-compulsive disorders and tics following streptococcal infection have been distinguished on the grounds of clinical observations. In these cases various psychopathological symptoms develop following interaction of autoantibodies with neurons of basal ganglia in the brain. The article presents new data concerning etiopathogenesis, clinical symptoms, and treatment of these disorders.


  241/1066

  Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
  Tytuł angielski: Risk factors for osteoporosis in schizophrenic patients - indications to osteoporosis prevention and treatment.
  Autorzy: Wyszogrodzka-Kucharska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.37-43, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etiopatogenezę, obraz kliniczny i profilaktykę osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią oraz wskazania do jej leczenia. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej czynników ryzyka rozwoju osteoporozy w przebiegu schizofrenii. Obniżona masa kostna (BMD) u pacjentów jest spowodowana przewlekłym przyjmowaniem neuroleptyków (co wywołuje hiperprolaktynemię i deficyt estrogenów), niedostateczną podażą wapnia w pokarmie, małą aktywnością fizyczną i zmniejszoną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie bez znaczenia jest nadużywanie alkoholu, tytoniu, przyjmowanie innych leków (np. leków przeciwpadaczkowych) oraz dużych ilosci płynów (polidypsja). Objawy kliniczne osteoporozy (głównie w postaci złamań kręgów, żeber, mostka) mogą ujawniać się po kilkunastu latach trwania choroby. Osteoporoza w przebiegu schizofrenii jest rozpoznawana i leczona zbyt rzadko. Ograniczenie czynników ryzyka, profilaktyka oraz wcześnie wdrożone leczenie osteopenii stanowią najważniejsze elementy zapobiegające jej rozwojowi.

  Streszczenie angielskie: The etiopathogenesis, clinical symptoms and indications to the prevention and treatment of osteoporosis in patients with schizophrenia, as well as a literature review on risk factors for osteoporosis in schizophrenics are presented in the paper. Decreased bone mass density (BMD) is caused in these patients mostly by a long-term neuroleptic treatment (with the ensuing hyperprolactinemia and hypoestrogenism), insufficient Ca++ intake, low physical activity and limited exposure to UV rays. Other important risk factors are: alcohol and tobacco abuse, treatment with other (e.g. antiepileptic) drugs, polydipsia. Clinical symptoms of osteoporosis (most often vertebral, sternal and/or costal fractures) can be seen not earlier than ten or more years since the onset of the disease. In patients whit schizophrenia osteoporosis is diagnosed and treated too seldom. Reduction of risk factors, prevention and early treatment of osteopenia seem to the most important strategies in the prevention of osteoporosis in schizophrenic patients.


  242/1066

  Tytuł oryginału: Doświadczenie choroby w samoocenie mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną.
  Tytuł angielski: The subjective experience of illness in male and female patients with endogenous depression.
  Autorzy: Nowak Katarzyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doświadczenie choroby psychicznej powoduje istotne następstwa w wielu sferach życia każdego człowieka. Depresja zaburza funkcjonowanie osoby zarówno w wymiarze poznawczym, emocjonalnym, behavioralnym i społecznym. Badania w grupie pacjentów depresyjnych wykazują, że obraz kliniczny depresji nie jest jednolity i ważnym czynnikiem różnicującym jest płeć. Postanowiono zbadać, czy w subiektywnej ocenie doświadczalnych objawów chorobowych mężczyźni i kobiety różnią się między sobą. Badaniami objęto 68 pacjentów, w tym 36 kobiet i 32 mężczyzn, hospitalizowanych z powodu depresji endogennej. Zastosowano następujące metody: "Test przymiotnikowy" (ACL) H. G. Gougha i A. B. Helibruna do oceny obrazu siebie samego retrospektywnego i aktualnego, celem stwierdzenia, w jakich obszarach funkcjonowania osobowego wystąpiły zmiany specyficzne dla kobiet i mężczyzn, odzwierciedlające zakres i stopień subiektywnego doświadczania choroby oraz przeprowadzono wywiad kliniczny "Moje doświadczenie choroby" (MDCh) [12], zawierający pytania dotyczące subiektywnego doświadczania i samooceny depresji. Uzyskane wyniki wskazują, że pomiędzy badanymi grupami mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną występują istotne różnice w subiektywntym doświadczeniu i samoocenie choroby, które wpływają na funkcjonowanie w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i społecznej. Uwzględnienie powyższych różnic wykazujących związek z płcią może mieć istotne znaczenie dla oddziaływań terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: The experience of mental illness has many important consequences in various spheres of human life. Depression disturbs the patient's functioning in various dimensions - cognitive, affective, behavioural and social. Research conducted in depressive patients indicates that the clinical patters of depression is not homogeneous and that gender is an important differentiating factor in this respect. In the study an attempt was made top check whether male and female patients differ in their self-rating of subjectively experienced symptoms. Participations in the study were 68 patients (32 males and 36 females) hospitalised for endogenous depression. The Adjective Checklist (ACL) by H. G. Gough and A. B. Heilburn was used to assess the patients' past and present self-image, in order to find out in which areas of personal functioning there were genderrelated changes reflecting the extent and degree of the subjective experience of illness. Moreover, a structured clinical interview "My Experience of Illness" (MEI) [12] with items concerning the subjective experience and self-rating of depression was carried out. Obtained results suggest that in the group of patients with endogenous depression males significantly differed from females in their subjective experience and self-rating of depression. The differences affect the patients' cognitive, emotional, behavioural and social functioning. Theses genderrelated differences should be taken into account in therapeutic interventions.


  243/1066

  Tytuł oryginału: Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Doniesienie z badań.
  Tytuł angielski: Psychological well-being of female patients after mastectomy. Research report.
  Autorzy: Bulsa Marek, Rzepa Teresa, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Czaja-Bulsa Grażyna, Teichert Hubert
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.55-70, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mimo rozwoju metod leczenia raka sutka, najistotniejszą kwestią pozostaje zarówno wczesna diagnostyka choroby, jak i medyczna oraz psychologiczna opieka nad chorą. Psychologiczna praca z pacjentkami onkologicznymi jest w polskim lecznictwie zaniedbana. Zasadniczym celem badań przeprowadzonych wśród kobiet po mastektomii było ustalenie siły i kierunku oddziaływania choroby (jako krytycznego wydarzenia życiowego) na psychikę badanych oraz ustalenie społecznych źródeł wsparcia w czasie trwania choroby i leczenia.

  Streszczenie angielskie: Despite the progress in methods of breast cancer treatment, both early diagnosis of the disease, and the provision of medical and psychological care to the patient remain a crucial issue. In the Polish health care system psychological care to patients with oncological diseases is sadly neglected. The aim of the study was to establish not only the severity and direction of impact of the disease (as a critical life event) on psychological wellbeing of female patients undergoing mastectomy, but also to describe the sources of their social support during the disease and its treatment.


  244/1066

  Tytuł oryginału: Zmaganie się ze stresem u opiekunów chorych z chorobą Alzheimera.
  Tytuł angielski: Coping with stress in caregivers to patients with Alzheimer's disease.
  Autorzy: Adamiak Grażyna, Juczyński Zygfryd
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.71-80, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opiekunowie chorych z chorobami Alzheimera są narażeni na przewlekły stres, którego nasilenie jest wyższe niż w populacji ogólnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że preferowane są strategie radzenia sobie ukierunkowane na emocje, rzadziej na zadanie. Kluczem w radzeniu sobie z chorobą bliskiej osoby jest dysponowanie dużym wsparciem społecznym, przede wszystkim ze strony członków rodziny, lecz również personelu medycznego i grup samopomocowych. Ważna jest też edukacja polegająca na zapoznaniu opiekunów z istotą choroby, a również terapia, umożliwiająca radzenie sobie z emocjami wywołanymi kryzysem.

  Streszczenie angielskie: Caregivers to patients suffering from Alzheimer's disease are exposed to chronic stress of intensity higher than that in the general population. Research findings show that emotion-oriented coping strategies are preferred to task-oriented coping. The crucial resource in coping with illness of a close relative is a strong social support, first and foremost from family members, but also from medical staff and self-help discussion groups. Anther important factor is the prevision of caregivers firstly, with education about the nature of Alzheimer's disease, and secondly, with therapy helping them to cope with emotions evoked by the crisis.


  245/1066

  Tytuł oryginału: Neuroendokrynne aspekty anorexia nervosa i bulimia nervosa.
  Tytuł angielski: Neuroendocrine aspects of anorexia nervosa and bulimia nervosa.
  Autorzy: Baranowska Bogusława
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.81-85, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowoe informacje o przyczynach, następstwach i leczeniu zaburzeń neurohormonalnych w obu zaburzeniach odżywiania.

  Streszczenie angielskie: Basic data about the causes, sequelae and treatment of neuroendocrine disturbances in both these eating disorders are presented in the paper.


  246/1066

  Tytuł oryginału: Fibromialgia - objawy, diagnostyka i związek z zaburzeniami układu ruchowego narządu żucia.
  Tytuł angielski: Fibromyalgia - symptoms, diagnostic procedures and relationship to temporomandibular disorders.
  Autorzy: Drobek Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.191-194, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrastające zainteresowanie zaburzeniami czynności układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) determinuje konieczność dokładnej diagnostyki schorzenia z uwzględnieniem rozpoznawania i różnicowania z chorobami o zakresie ogólnoustrojowym. Jednym z takich schorzeń jest fibromialgia, której objawy mogą przypominać obraz chorobowy spotykany przy dysfunkcjach URNŻ. W przedstawionej pracy opisano dolegliwości charakterystyczne dla fibromialgii podkreślając ich znaczenie w diagnostyce schorzeń. Oprócz objawów somatycznych, charakterystycznych dla pacjentów z fibromialgią, omówiono także testy mające zastosowanie w badaniu profili psychologicznych u tych pacjentów. Przedstawiono także hipotezy dotyczące ewentualnego związku fibromialgii z dysfunkcjami URNŻ.

  Streszczenie angielskie: An increasing interest in temporomandibular disorders (TMD) determines the need for a thorough diagnosis of the condition, including differential diagnostic taking into consideration systemic disorders. One of these disorders is fibromyalgia, the signs of which may be similar to those of TMD. In the paper, the authors presents the signs and symptoms typical for fibromyalgia, and their clinical implications for diagnostics. Besides the somatic signs and symptoms typical for fibromyalgia, some useful psychological tests have been mentioned. The hypotheses concerning a possible relationship between fibromyalgia and TMD have been presented.


  247/1066

  Tytuł oryginału: Symptomatologia depresyjna wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Depression symptomatology among hospitalised diabetic patients.
  Autorzy: Krzyżkowiak Waldemar, Kuczerowski Roman, Lewandowski Zbigniew, Łaz Roman
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.19-23, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena częstości występowania i nasilenia objawów depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2 w czasie hospitalizacji oraz zbadanie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami społecznymi, parametrami biochemicznymi, czasem trwania i stopniem wyrównania cukrzycy a nasileniem depresji. Materiał i metody. Analizie poddano 50 chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy typu 2, w wieku od 35 do 65 lat. Równocześnie badano liczącą 102 osoby grupę chorych po zawale serca hospitalizowanych w tym samym szpitalu. Opracowanie statystyczne zebranego materiału polegało na sprawdzeniu powiązań pomiędzy badanymi parametrami i poziomem depresji. W tym celu wykorzystano: test Wilcoxona, test chiý i analizę korelacji. Wyniki. Depresję kliniczną stwierdzono u 27 proc. chorych z cukrzycą. Wynik ten jest istotnie wyższy niż u osób hospitalizowanych z powodu zawału serca (p 0,016). Stwierdzono istotną zależność pomiędzy poziomem depresji i występowaniem makroangiopatii cukrzycowej (p = 0,026). Na granicy istotności statystycznej (p = 0,053) była też zależność pomiędzy nasileniem depresji i polineuropatią obwodową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of frequency and intensity of depressive symptoms among patients with type 2 diabetes mellitus during hospitalization and examination of correlations between intensity of depression and duration and level of diabetes control, chosen social factors and biochemical parameters. Material and methods. 50 patients hospitalized because of diabetes mellitus (aged 35-65) and the group of 102 patients after myocardial infarction admitted to the same hospital were examined. The aim of statistical analysis was to test correlations between examined parameters and intensity of depression. For this purpose Wilcoxon test, chiý test and correlation analysis were used. Results. Major depression had 27 p.c diabetic patients. This result is significantly higher than that for patients after myocardial infarction (p 0.016). Level of depression was significantly correlated with occurrence of macroangiopathy (p = 0.026) as well as with polyneuropathy (p 0.053).


  248/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne i społeczne aspekty pedagogiki zdrowotnej osób z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Psychological and social aspects of the therapeutic education of persons with diabetes mellitus.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.36-42, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest nasilającą się, przewlekłą chorobą, która wymaga - pod warunkiem utrzymania życia i sprawności - stałego, intensywnego leczenia. Jej powstanie powoduje bardzo duże przeobrażenie w planach i perspektywach życiowych oraz lęk. Uruchamia to złożony proces psychospołecznej adaptacji do faktu powstania takiej choroby. Ten proces ma - z punktu widzenia osoby chorującej - wiele cech negatywnych jak i pozytywnych. Do cech negatywnych należą między innymi rezygnacja z celów życiowych, eliminacja wielu pozytywnych wartości życiowych, depresja. Do cech pozytywnych można zaliczyć budowanie nowych celów i wartości, motywacja do intensywnego leczenia, wzmacnianie osobowości do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zespół leczący może przyczynić się do przyspieszenia i pogłębienia pozytywnych cech procesu psychospołecznej adaptacji do faktu przewlekłego chorowania. Może bowiem wbudować do programów terapeutycznej edukacji oddziaływania psychologiczne i społeczne powodujące powstawanie pożądanych z punktów widzenia celów leczenia postaw, emocji i reakcji. Jest to konieczne rozszerzenie zakresu terapeutycznej edukacji o składnik oddziaływania psychospołecznego.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a progressive, chronic disease with strong debilitating potential. It requires under the condition of the preservation of life and vital performance - the chronic but intensive management. The appearance of this disease is the cause of deep psychosocial transformation in vital plans and persepctives of chronic anxiety. It mobilizes the process of psychosocial adaptation to the existence of chronic disease - diabetes mellitus. Theses adaptive processes are characterized by negative and also positive events. Among negative one may mention earhier the elimination from of the life goals, and of several, important life values, depression. As the positive adaptive values one may quote the formation of the new life goals and values, of the motivation for the intensive treatment, empowerment for more efficient coping with the stress of chronic disease. The medical team may facilitate the appearance of new, positive aspects of such psychosocial adaptation. Medical team may inbuilt into the programmes of the therapeutic education the psychological and social teaching of the positive and aimed at the main goals of therapy, arritudes, emotions and reactions. This is necessary for the insurance of the satisfactory quality of therapy and of life.


  249/1066

  Tytuł oryginału: Effect of imipramine on brain D-1 and 5-HT-2A receptors in a chronic unpredictable stress model in rats.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Nowak Gabriel, Klenk-Majewska Bożena, Danilczuk Zofia, Żebrowska-Łupina Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Chronic unpredictable stress (CUS) model of depression is one od the well validated animal models of depression. In this paper, we report the results of investigations into dopaminergic D-1 and serotonergic 5-HT-2A receptors in the brain of rats subjected to CUS procedure and treated chronically with imipramine. We have examined the dopaminergic D-1 ([3H-SCH 23390) in the limbic area and serotonergic 5-HT-2A ([3H-ketanserin) receptors in the cerebral cortex by a saturation radioligand binding method in rats subjected to CUS paradigm, imipramine, both CUS and imipramine and control animals. CUS procedure resulted in a significant 36 p.c. increase in the D-1 receptor density in the limbic system, which was attenuated by chronic imipramine treatment. Also a 21 p.c. increase in the density of 5-HT-2A receptors in the cerebral cortex induced by CUS was reduced by chronic imipramine treatment. The present data indicate that the increases in the density of brain D-1 and 5-HT-2A receptors of rats subjected to CUS, which are "normalized" by imipramine, might be involved in the pathophysiology of :animal depression" (and, thus, in pathophysiology of human depression) and in the mechanism of antidepressant tharapy.


  250/1066

  Tytuł oryginału: The Eleventh Days of Neuropsychopharmacology.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.167-206, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002 - Część materiałów zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • streszczenie


  251/1066

  Tytuł oryginału: 5-HT1A receptors. Their role in anxiety and depression mechanism of activation.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.175-178, il., bibliogr. 38 poz. - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  252/1066

  Tytuł oryginału: Etiologia ubytków erozyjnych - czynniki wewnątrzpochodne.
  Tytuł angielski: Aetiology of dental erosions - intrinsic factors.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Malenta-Markiewicz Ewa
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.15-19, il., tab., bibliogr. [23] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano czynniki wewnątrzpochodne ubytków erozyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na chorobę refluksową i psychogenne zaburzenia odżywiania.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews intrinsic factors of tooth erosions. Special attention is paid to reflux disease and psychogenic eating disorders.


  253/1066

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe - predyspozycje, objawy, przeciwdziałanie.
  Tytuł angielski: Professional burnout - predisposition, symptoms, counteraction.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.337-341, bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest negatywna sytuacja w pracy. Na ryzyko wypalania zawodowego narażone są szczególnie osoby pracujące w zawodach wymagających stałego kontaktu z innymi ludźmi, od których oczekuje się poświęcenia, dawania siebie, wysokiego poziomu empatii - a więc zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki), nauczyciele, kapłani, pracownicy socjalni. O wypaleniu można mówić wówczas, kiedy osoby zaangażowane w określone przedsięwzięcie tracą motywację do działania. Niekiedy wypalenie może przejawiać się obniżeniem efektywności, jakości pracy, brakiem satysfakcji lub nawet wycofaniem się z dotychczasowej aktywności zawodowej. Osoby takie doświadczają uczucia emocjonalnego, psychicznego, jak i fizycznego wyczerpania. Przed zespołem wypalenia możemy się bronić. Najważniejsza jest świadomość, że taki zespół objawów istnieje i może spotkać praktycznie każdego - lekarza w szczególności. Przeciwdziałanie zespołowi jest możliwe, gdy zrozumiemy jego przyczyny i efektywnie będziemy sobie radizć ze stresem, kiedy będziemy w stanie rozpoznać wcześnie sygnały ostrzegawcze, zadbamy o siebie i utrzymamy równowagę w naszym życiu. Aby uniknąć wypalenia w wymiarze psychicznym, powinno się często upewniać, czy to co się robi nadal jest ciekawe, czy nadal sprawia przyjemność. Należy pamiętać o tym, że zasoby energii psychicznej są ograniczone - nie można dopuścić zatem do ich wyczerpania.

  Streszczenie angielskie: Proffesional burnout is an organism reaction on stress which springs from negative job conditions. Professional helping people in need, everyday giving themselves, with high level of empathy as doctors, nurses, teachers and social workers are in high risk of burnout. Burnout is the gradual process by which a person, in response to prolonged stress and physical, mental and emotional strain, detaches from work and other meaningful relationships. The result is lowered productivity, cynicism, confusion... a feeling of being drained, having nothing more to give. Burnout can be prevented. The most important is to understand that burnout syndrome can happen. If perceive burnout symptoms one should start to prevent leaking his energy by limiting job duties, finding small pleasures in life and resting in his free time.


  254/1066

  Tytuł oryginału: Health and social problems of addicted persons on methadone treatment program.
  Tytuł polski: Problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych objętych programem metadonowym.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz, Durska Grażna, Stanaszek Roman
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.365-369, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wybrane problemy zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badaniem objęto 70 osób - pacjentów oddziału detoksykacyjnego oraz programu metadonowego SPS ZOZ-u Psychiatrycznego "Zdroje" w Szczecinie. Z przeprowadzonych badń wynika, że mężczyźni częściej uzależniają się od substancji psychoaktywnych niż kobiety. Osoby uzależnione od narkotyków mają niski poziom wykształcenia i często są bezrobotne (bez prawa do zasiłku). U większości badanych osób w przebiegu uzależnienia wystąpiły dodatkowe problemy zdrowotne. Terapia substytucyjna programu metadonowego osób uzależnionych od opiatów w sposób znaczący wpływa na redukcję szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii.

  Streszczenie angielskie: The paper contains analysis of chosen social and health problems in psychoactive substance abusers in Szczecin, Poland. Seventy psychoactive substance dependent individuals were enrolled into the study (patients from the Detoxification Ward and patients participating in methadone program). The results of the study showed higher uncidence of psychoactive substance abuse in males than in females. Low educational level and unemployment were found in the studied population. Drug dependent individuals frequently had criminal record. The following additional health problems were found in psychoactive substance abusers: epilepsy, inflammatory skin disease, central nervous system injuries, HIV and hepatotropic viruses cerrier state. Methadone program allows reduction of health and social harms in opiate dependent patients.


  255/1066

  Tytuł oryginału: Co to jest wynagrodzenie emocjonalne?
  Autorzy: Farner J., Kłodkowska-Farner E.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.4-6, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia


  256/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ wojny na psychikę ludności cywilnej i żołnieży według Aloisa Alzheimera.
  Tytuł angielski: Effect of war on the psyche of civilian population and soldiers according to Alois Alzheimer.
  Autorzy: Ilnicki Stanisław, Węgrowicz Magdalena
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.127-131, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Alzheimer
 • Alois 1864-1915

  Streszczenie polskie: Praca Aloisa Alzheimera "Der Krieg und die Nerven" z 1915 r. dotyczy wpływu wojny na stan psychiczny ludności cywilnej i żołnierzy. Zaproponowane przez autora pojęcie - "zaburzeń psychicznych z wyczerpania" antycypuje rozpoznanie "zespołu wyczerpania walką", wprowadzone do psychiatrii wojskowej podczas drugiej wojny światowej, a obecnie określane jako "reakcja na stres". Wykład uzupełnia wybrana przez Aloisa Alzheimera kazuistyka.

  Streszczenie angielskie: The work "Der Krieg und die Nerven" of 1915 by Alois Alzheimer tackles the effect of war on the mental condition of civilian population and soldiers. The term "mental disorders of exhaustion" proposed by the author anticipates the diagnosis of "combat exhaustion syndrome" (battle fatigue syndrome) introduced to military psychiatry during the second world war and presently called "stress reaction". The lecture is complemented by case reports selected by Alois Alzheimer.


  257/1066

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja chorych dializowanych otrzewnowo - sztuka dla sztuki czy ważny problem medyczny?
  Tytuł angielski: Rehabilitation of peritoneal dialysis patients - art for art's or important medical issue.
  Autorzy: Tomczak-Watras Wirginia, Plew Adam, Manitius Jacek
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.35-38, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem rehabilitacji chorych dializowanych metodą otrzewnową w naszym kraju jest mało znany. Tymczasem ta stosunkowo niedroga metoda leczenia przynosi wymierne korzyści medyczne i ekonomiczne. Poniższa praca ma na celu przybliżenie tego zagdanienia oraz pomoc w określeniu wartości rehabilitacji w opiece nad chorymi dializowanymi metodą otrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Rehabilitation is not very common in patientss on maintaince peritoneal dialysis in Poland. However, relatively low cost of exercise training provides both medical and economic benefits. This article is meant to outline the issue of rehabilitation in peritoneal dialysis patients and determine its evaluate in paractice.


  258/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy.
  Autorzy: Wójcicka Bożena
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.8-15, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  259/1066

  Tytuł oryginału: Porody rodzinne we współczesnym położnictwie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Guzikowski Wojciech; Akademia Medyczna we Wrocławiu, Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr Sergiusza Mossara w Opolu
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 172 s. : tab., bibliogr. 324 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,433

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  260/1066

  Tytuł oryginału: Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie : raport z badań
  Autorzy: Bujak Franciszek, Zagórski Jerzy, Lachowski Stanisław; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IMW 2002, 336 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi 29
  Sygnatura GBL: 735,413

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.


  261/1066

  Tytuł oryginału: Mistrz Antoni Kępiński [1918-1972].
  Tytuł angielski: Master Antoni Kępiński.
  Autorzy: Ryn Zdzisław Jan
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.85-93, il. - Sesja naukowa poświęcona Antoniemu Kępińskiemu Częstochowa 11.05. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Kępiński
 • Antoni 1918-1972


  262/1066

  Tytuł oryginału: Czy Antoni Kępiński był filozofem?
  Tytuł angielski: Was Kepinski a philosopher?
  Autorzy: Makselon Józef, Zaucha Agnieszka
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.101-105 - Sesja naukowa poświęcona Antoniemu Kępińskiemu Częstochowa 11.05. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kępiński
 • Antoni 1918-1972


  263/1066

  Tytuł oryginału: Wkład psychiatrów polskich do epileptologii (w aspekcie historycznym).
  Tytuł angielski: The role of Polish psychiatrists in the history epileptology.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.117-123, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Padaczka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Linie podziału kompetencji między neurologami, neurochirurgami, psychiatrami i pediatrami mają ścisły związek z wyodrębnianiem się poszczergólnych specjalności. Rozdział psychiatrii i neurologii, jakkolwiek uzasadniony rozwojem obydwu descyplin, ma również ujemne skutki. Jednym z nich jest malejący z biegiem lat zakres zainteresowań epileptologią wśród psychiatrów. Tracą na tym przede wszystkim chorzy, ale również psychiatrzy dystansując się do zagadnień związanych z neurologicznymi i patofizjologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu.

  Streszczenie angielskie: Many scientific and medical disciplines are involved in study of epilepsy, especially neurology, neurosurgery, psychiatry and pediatrics, but the boundaries of their competence are not clearly defined. The partition of psychiatry and neurology resulting from development of each specializations brings some negative consequences, lessening of the psychiatrists' interest in epileptology is one of them. It is bad so for the epileptic patients as for the psychiatrist who pay less attention to neurobiology and pathophysiology of brain.


  264/1066

  Tytuł oryginału: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej - od Oświecenia do czasów współczesnych.
  Tytuł angielski: The picture of psychiatric hospital in Polish belles-lettres - from Enlightenment to present age.
  Autorzy: Grabowski Andrzej, Opiełka-Pawlak Aleksandra, Podbielski Zygmunt, Bryła Ludwik
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.125-130, sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy autorzy pragną przyjrzeć się transformacji instytucji lecznictwa psychiatrycznego i poglądów na naturę rozumienia chorób psychicznych poprzez pryzmat wybranych utworów z różnych epok literatury polskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że licentia poetica stwarza nieograniczone możliwości przedstawiania obrazów rzeczywistości, jednak pokazywana przez pisarzy fikcja odnajduje odniesienia w otaczającej realności. Wyodrębnienie istotnych elementów opisu szpitala w utworach literatury pięknej pozwala zobaczyć jak wyglądały szpitale niegdyś, prześledzić ewolucję lecznictwa psychiatrycznegop na przestrzeni wieków i zobrazować jednocześnie zmieniające się miejsce chorego w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: Authors try to review the process of transformation of the psychiatric health-care system and the ways of understanding mental diseases in the chosen works of polish belles-lettres from different time periods. Authors realise that lecentia poetica creates unlimited possibilities of showing the pictures of reality, but fiction presented by writers has the real connections with it. Pointing out the important elements of the description of the psychiatric hospital in belles-letters allows to see how it looked like in the past and show the evolution of the psychiatric health-care system through the ages and, in the same time, to picture changes of the position of the mentally ill in the community.


  265/1066

  Tytuł oryginału: Czym jest emocja? Trudności definicyjne i klasyfikacyjne zjawisk emocjonalnych.
  Tytuł angielski: What is an emotion? Difficulties in definition and classification of emotional phenomena.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.131-135, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu wiedzy z zakresu kategoryzacji i struktury zjawisk emocjonalnych. Przedstawiono przykłady klasyfikacji emocji zaproponowane przez czołowych badaczy emocji w kraju i za granicą. Różnorodność definicji i bogactwo podziałów emocji pozostają zgodne z ich złożoną naturą. Próba wyjaśnienia tych zagadnień wymaga odwołania się do specyficznego charakteru mechanizmów mózgowych leżących u podstaw stanów emocjonalnych.

  Streszczenie angielskie: In this paper a review and consolidation of the knowledge concerning categories and structures of emotions was performed. The examples of the classifications of emotional phenomena suggested by famous Polish and foregin researchers was presented. A variety of definitions and multiplicity of emotion divisions are in line with its complexity. The attempt to explain of this issue should be related to the specific character of brain mechanisms underlying emotional states.


  266/1066

  Tytuł oryginału: Porównanie mirtazapiny z paroksetyną w leczeniu dużej depresji.
  Tytuł angielski: Mirtazapine compared with paroxetine in major depression.
  Autorzy: Benkert Otto, Szegedi Armin, Kohnen Ralf
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.137-145, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  267/1066

  Tytuł oryginału: Internacja psychiatryczna w Kodeksie Karnym z 1997 roku.
  Autorzy: Kolasiński Błażej
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.147-151, bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria


  268/1066

  Tytuł oryginału: Orzecznictwo wojskowo-psychiatryczne żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w latach 1995 - 2000.
  Tytuł angielski: The military - psychiatrical adjudicate the soldiers of 25 Air Cavalry Brigade during period 1995 - 2000.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.12-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy 223 orzeczeń psychiatrycznych Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich /RWKL/ żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej /25 BKPow./ wydanych w latach 1995-2000. Na podstawie orzeczeń RWKL stwierdzono, że co piąty żołnierz był zwolniony ze służby ze względów psychiatrycznych, najczęściej z powodu zaburzeń adaptacyjnych lub występujących pod postacią somatyczną.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of 223 psychiatrical diagnosis of the District Recruitment Commitee concern the soldiers of the 25 Air Cavalry Brigade, which were made in period 1995-2000. based on District Recruitment Committee diagnosis stated, that ebvery five soldier was dissmised because of somatoform disorders and adaptation disorders.


  269/1066

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 2: Effect on patients' quality of life.
  Autorzy: Vincent Carmen Stefania, Seneczko Franciszek, Sielska Halina, Kaszuba Katarzyna, Kijowski Robert, Bartkowiak Rafał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.68-73, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa aspektów psychologicznych atopowego zapalenia skóry. Omówiono podstawowe dane z dziedziny psychodermatologii, psychologiczną charakterystykę chorych i psychospołeczne uwarunkowania choroby oraz wpływ tych czynników na jakość życia osób z atopowym zapaleniem skóry.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning psychological aspects of atopic dermatitis has been done. Basic data on psychodermatology, psychological characteristics of the patients, psycho-social conditionings of the disease and the effect of these factors on the quality of life of subjects with atopic dermatitis have been presented.


  270/1066

  Tytuł oryginału: Ocena efektów zastosowania "Treningu radzenia sobie z objawami choroby" w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Meder Joanna; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPiN 2002, 64s. : il., tab., bibliogr. 115 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,163

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  271/1066

  Tytuł oryginału: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.
  Tytuł angielski: Suicidal fatal poisonings using chemicals and drugs in the Jagiellonian University Institute of Forensic Medicine, in the years 1991-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kołodziej Jan, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.21-30, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 191 przypadków osób, które popełniły samobójstwo przez otrucie w latach 1991-2000. Badanie wykonano w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Tę grupę otruć wybrano spośród zbioru 1937 zgonów samobójczych badanych w naszym Zakładzie. Uwzględniono częstość zamachów na własne życie w stosunku do ogólnej liczby samobójstw, rodzaj użytej trucizny, zależności od płci i wieku, przypuszczalną motywację, sezonowość zjawiska. Samobójstwa przez otrucie stanowią jedną dziesiątą wszystkicj dokonanych zamachów na własne życie. Najczęściej występują zatrucia lekami, potem substancjami chemicznymi. Mężczyźni prawie dwukrotnie częściej popełniali samobójstwo. Na pierwszym miejscu jako motyw pojawiła się choroba psychiczna, potem alkoholizm i w dalszej kolejności inne schorzenia somatyczne. Porównując sezonowość występowania samobójstw stwierdziliśmy szczyt w miesiącach letnich przypadających na czerwiec i lipiec gdzie stanowoą one 1/3 wszystkich przypadków. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwujemy systematyczny wzrost liczby zamobójstw i równoczesny spadek udziału otruć w ogólnej liczbie zamachów na własne życie.

  Streszczenie angielskie: 191 cases of fatal suicidal poisonings in the years 1991-2000 were analysed. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The group of poisonings was selected from a total of 1937 fatal suicidal cases examined in our Institute. Frequency of suicidal attemps, kind of chemicals/drugs used, age and sex relationships, probable motives and seasonal a variables were taken into account in our investigation. The results were compared to previous studies. Poisonings comprise about 10 p.c. of the total number of suicidal cases. The most frequent are poisonings using drugs, then using chemicals. The number of cases of males committing suicide by poisoning is about twice as many as seen in females in such cases. The most important motives were mental disturbances, the latter most frequent motives were alcoholism and somatic illnesses. The peak of number of cases was noted in the summer months, June and July (about 1/3 of the total number of cases). In the last decade we systematically observed both a rise in the total number of suicides and a lower percentage of poisonings.


  272/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty opieki farmaceutycznej nad osobami z dysfunkcją fizyczną i psychiczną.
  Autorzy: Klasik Adam
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.31-37, bibliogr. [9] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  273/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty farmakoterapii.
  Autorzy: Trzcieniecka-Green Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.39-43, bibliogr. 4 poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  274/1066

  Tytuł oryginału: Osoba z uszkodzonym słuchem w aptece.
  Autorzy: Szczepankowski Bogdan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.45-50 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  275/1066

  Tytuł oryginału: Zagadnienie śmierci w ujęciu psychologicznym i medycznym.
  Autorzy: Kurzbauer Roman
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.81-87 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  276/1066

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji.
  Tytuł angielski: Factors affecting improvement of biochemical liver function tests in alcohol dependent males after four weeks abstinence period.
  Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Rybakowski Janusz, Świątkowski Maciej, Kosmowski Wojciech
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niejasny pozostje wpływ czynników klinicznych na poprawę w zakresie biochemicznych wykładników funkcji wątroby po okresie nadużywania alkoholu. Cel pracy: Ocena wpływu tych czynników na zmiany wartości testów wątrobowych po 4 tygodniach abstynencji. Materiał i metody: Zbadano 160 mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej (wg ICD-10). Na początku obserwacji po 4 tygodniach kontrolowanej abstynencji oznaczano u nich stężenie bilirubiny i poszczególnych frakcji białkowych osocza oraz aktywności GGTP, AspAT i AIAT. Wyniki: Po 4 tygodniach obserwacji odnotowano znamienny spadek średnich poziomów bilirubiny, GGTP, AspAT, AIAT i wskaźnika DeRitisa. Stwierdzono, że zarówno wartości badanych testów wątrobowych na początku okresu obserwacji, jak i ich poprawa po 4 tygodniach abstynencji wykazywały związek ze stężeniem tyreotropiny (TSH) na początku obserwacji, częstotliwością spożywania alkoholu w ciągu 90 dni przed włączeniem do badania, z występowaniem uzależnienia alkoholowego w wywiadzie rodzinnym, a także z wiekiem początku uzależnienia od alkoholu, czasem jego trwania i jego głębokością, ocenianą na podstawie występowania padaczki alkoholowej i majaczenia drżennego w wywiadzie, spadku tolerancji alkoholu, spożywania "niekonsumpcyjnych" napojów alkoholowych oraz punktacji w skali SADD i MAST. Wyższe stężenie TSH wykazywało ochronny wpływ wobec wzrostu stężenia bilirubiny, wiązało się jednak z większymi aktywnościami enzymów wątrobowych. Nie stwierdzono istotnych ...

  Streszczenie angielskie: Background: The effect of clinical factors on the improevement in liver function tests during alcohol abastinence period is still not clear. The aim of the study was to determine factors affecting the changes in liver function tests values after four weeks of alcohol abstinence period. Material and methods: 160 alcohol-dependent male patients (according to ICD-10) were studied. In all patients at the beginning of the study and after 4 weeks of controlled abstinence the estimation of bilirubin and plasma protein fracations as well as ç-glutamyltranspeptidase (GTP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) activities was made. Results: After 4 weeks of abstinence a significant decrease of bilirubin, GTP, AST, ALT and DeRitis index values was found. The values of liver function tests at the study beginning and their changes after 4 weeks of abstinence had relation to the duration of abstinence period, thyreotropin (TSH) concentration at the study bewginning, the frequency of alcohol consumption during 90 days before the study, family history of alcoholism, age of alcohol dependence onset, time of alcohol dependence duration and its severity estimated on the basis fo the presence of withdrawal epilepsy and delirium tremens in anamnesis, decrease in alcohol tolerance, "non-consumptive" alcohol beverages drinking, as well as the results of Short Alcohol Dependence Data (SADD) scale and Polish version of Michigan Alcoholism Screning Test (MAST). ...


  277/1066

  Tytuł oryginału: Jadłowstręt psychiczny u kobiety z zespołem Turnera - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome.
  Autorzy: Skałba Piotr, Jeż Wacław, Kabzińska Monika
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.540-542, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek wystąpienia jadłowstrętu psychicznego u dziewczynki z zespołem Turnera (45,X). U chorej stwierdzono niskie stężenia gonadotropin we krwi, brak reakcji na dożylne podanie 100 ćg GnRH i zespół częściowego "pustego siodła". Przebieg objawów chorobowych był dramatyczny, początek miał związek ze śmiercią ojca, a pochopne wdrożenie hormonalnej terapii zastępczej pogorszyło stan chorej. Autorzy uważają za prawdopodobne istnienie związku przyczynowego pomiędzy zmianami w przysadce mózgowej a rozwojem jadłowstrętu psychicznego.

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome (45,X). In this case there was a low blood concentration of LH and FSH, and there was a lack of reaction to intravenous administration of 100 ćg of GnRH. Partial syndrome of "empty sella" was found in a presented case by use of magnetic resonance imaging. There was a connection between the onset of anorexia nervosa and the tragic death of the patient's father. The inconsiderate start with HRT aggravated a course of an anorexia nervosa. The authors considered the plausible existence of relations between "empty sella" and the development of anorexia nervosa.


  278/1066

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny manii (zespołów maniakalnych).
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.14-16, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy omawianiu problemów klinicznych i społecznych dotyczących nawracających zaburzeń afektywnych uwaga autorów artykułów i rozdziałów w podręcznikach koncentruje się głównie na epizodach depresyjnych, co jest w pełni zrozumiałe, gdy uwzględni się dużą częstość ich występowania oraz poważne problemy zdrowotne, które wiążą się z depresją (cierpienie jednostki, zaburzenia funkcjonowania w śrrodowisku rodzinnym i zawodowym, wysokie ryzyko samobójstwa, duże straty ekonomiczne). Problemy związane z zespołami maniakalnymi, które występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (dawna nazwa psychoza maniakalno-depresyjna) są lekceważone lub pomijane, chociaż jak wynika z analizy linii życiowej chorych - mania często wiąże się z poważnymi niekorzystnymi, niekiedy tragicznymi następstwami zarówno dla osoby, która ją przebyła, jak i też dla najbliższego otoczenia. Sądzę, że znajomość obrazu klinicznego tego przeciwstawnego do depresji zaburzenia oraz podstawowych zasad postępowania terapeutycznego jest równie ważna, jak wiedza o stanach depresyjnych i jest nieodzownym warunkiem efektywnej pomocy chorym z nawracającymi zaburzeniami nastroju.


  279/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej nad pacjentem szczególnej troski.
  Autorzy: Klementys Kazimiera, Klima Piotr, Pala Paweł, Klamińska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.3-8, il., bibliogr. [5] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  280/1066

  Tytuł oryginału: O potrzebie kształtowania humanistycznych i etycznych postaw farmaceuty wobec pacjentów niepełnosprawnych w aptece.
  Autorzy: Moska Dionizy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.9-14, bibliogr. [11] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  281/1066

  Tytuł oryginału: Umiejętności interpersonalne.
  Autorzy: Ciesielski Marian
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.15-18, bibliogr. [7] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  282/1066

  Tytuł oryginału: Sztuka dialogu z pacjentem dla aptekarzy.
  Autorzy: Sobierajski Paweł
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.19-29, bibliogr. [19] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  283/1066

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza a ciąża.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis and pregnancy.
  Autorzy: Stępniak-Ziółkiewicz Iwona, Pierzchała Władysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.346-350, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 25-letniej ciężarnej chorej hospitalizowanej z powodu ciężkiej postaci mukowiscydozy powikłanej niestabilną cukrzycą i zespołem paranoidalnym. Dzięki współpracy zespołu (pulmonolog - ginekolog - rehabilitant) ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Stan pacjentki po porodzie był stabilny. Przedstawiony przypadek jest jednym z nielicznych w literaturze, który dotyczy prowadzenia ciąży i porodu u chorej z mukowiscydozą oraz próbuje ustalić zasady postępowania w takich sytuacjach.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of 25-year-old pregnant woman admitted to hospital because of severe cystic fibrosis, unstable diabetes nad paranoid syndrome. Due to the team consisted of pulmonologist, gynaecologist and kinesipathist a healthy baby was born. The condition of the woman after childbirth was stable. The presented case is a rare example in literature concerning the case of pregnant woman suffering from mucoviscidosis as well as the trial of establishing the guidelines of management in these cases.


  284/1066

  Tytuł oryginału: Zdrowie psychiczne kobiet przed i po zmianach roku 1989
  Autorzy: Niedermeyer Ulrich
  Opracowanie edytorskie: Nierada Zygmunt (tł.).
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.60-65
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  285/1066

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty emocji w zdrowym i chorym mózgu
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medyczne, Grupa Ekonom s.c. 2002, 181, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  286/1066

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  287/1066

  Tytuł oryginału: Depresje i zaburzenia afektywne
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i poszerz.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 187 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 612,867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  288/1066

  Tytuł oryginału: Narkomania : podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców
  Autorzy: Juczyński Zygfryd
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 140 s. : il., tab., bibliogr. s. 134-135, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,266

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  289/1066

  Tytuł oryginału: Krótka interwencja antytytoniowa narzędziem dla lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Brief antitobacco intervention as a tool for family doctors (general practitioners).
  Autorzy: Mierzecki Artur, Gąsiorowski Jakub, Miączyńska Magdalena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.216-222, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  290/1066

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja neuropsychologiczna z perspektywy plastyczności mózgu.
  Tytuł angielski: Neuropsychological rehabilitation from the perspective of brain plasticity.
  Autorzy: Seniów Joanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) supl.: Neuroplastyczność i neurorehabilitacja: szkoła wiosenna s.33-39, bibliogr. 9 poz., sum. - Szkoła wiosenna pt. Neuroplastyczność i neurorehabilitacja Warszawa 22.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono kliniczny aspekt rehabilitacji neuropsychologicznej rozważanej z perspektywy plastyczności mózgu. Dyskutowane są główne zasady kontrolowanej odbudowy funkcji poznawczych w trakcie procesu rehabilitacji. Proponuje się pewne rekomendacje ważne przy tworzeniu programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami poznawczymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu.

  Streszczenie angielskie: A clinical aspect of neuropsychological rehabilitation from the perspective of brain plasticity is presented. The main principles of guided recovery of cognitive functions are discussed. Some recommendations for practical therapy of brain-injured patients with cognitive impairments are made.


  291/1066

  Tytuł oryginału: Syndrom wypalenia zawodowego personelu medycznego - sposoby zapobiegania.
  Autorzy: Stelcer Bogusław
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.27-28, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  292/1066

  Tytuł oryginału: Psychiatric symptoms in a patient with the clincial features of MELAS.
  Autorzy: Kiejna Andrzej, DiMauro Salvatore, Adamowski Tomasz, Rymaszewska Joanna, Leszek Jerzy, Pąchalska Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CS66-CS72, il., tab., bibliogr 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This article presents a case study of a 32-year-old Polish male patient clincally diagnosed with the MELAS syndrome, the second such patient reported in this country. Case report: The patient presents with a long history of neurological episodes, consisting of acute neurological deficitis suggestive of CVA with no evidence of focal lesion and very rapid remission of symptoms. These episodes began when the patient was 19 years old and have recurred since that time at intervals of 1-5 years. A recent psychiatric episode with unusual visual hallucinations brought the case to the attention of the present authors, who initiated further diagnostic testing. A muscle biopsy revealed ragged red fibers. Conclusions: The features in this case meet the diagnostic criteria for a clincial diagnosis of MELAS, pending confirmation of a pathogenic mutation.


  293/1066

  Tytuł oryginału: Mechanisms of knowledge learning and acquisition.
  Autorzy: Salamon Elliott
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.RA133-RA139, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mechanism by which knowledge enters into memory has been a source of debate for some time. Theorists have proposed several models that aim at explaining the sequence of events from the perception of a stimulus, toits entrance into long-term storage. Much of this work was prompted by early research into the nuances of classical conditioning where it was first firmly established that organisms are capable of detecting covariations of stimuli within their environment. Subsequent work in the field has shown that these covariations form the basis for the mental representation of our surroundings, as well as the basis of learning. Work within the field of classical conditioning, along with the advance of computer technology and neuroscience has made these architectural models even more complex. Furthermore, experiments designed to support some of these proposed models have revealed that there are several conditions that can either aid or inhibit the transition of information into permanent storage. In this review we explore a number of these models, along with some classic critiques that have been levied against them. We also provide some history into the form of knowledge, termed 'implicit knowledge', as well as some of the proposed mechanisms of limplicit knowledge acquisition. We conclude by exploring the newly proposed theoretical framework within which implicit learning theory operates.


  294/1066

  Tytuł oryginału: Environmental manipulation differentially alters c-Fos expression in amygdaloid nuclei following aversive conditioning.
  Autorzy: Nikolaev Evgeni, Kaczmarek Leszek, Zhu Shun Wei, Winblad Bengt, Mohammed Abdul H.
  Źródło: Brain Res. 2002: 957 (1) s.91-98, il., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This study analyzes the impact of environmental complexity in adult rats on their emotional behavior and c-Fos expression (a transcription factor protein implicated in neuronal plasticity) in various subdivisions of amygdala, as well as selected parts of the thalamus and hypothalamus. The animals were housed for 60 days in either enriched or impoverished conditions and then one group of rats was tested in an open field test, and a second group of rats was treated to footshock-motivated aversive training. Two and 24 h later, the animals from the second group, along with the appropriate controls, were sacrificed and their brains were used for the immunocytochemical analysis of c-Fos levels. We found that this long-term environmental manipulation exerts significant effects on animals' emotionality and this behavioral diference is accompanied by the differential c-Fos activation (at 2 h after the aversive training) in the amygdala, a brain structure believed to subserve emotional reactions. On the other hand, no difference was found in c-Fos expression between both groups of animals in the thalamus and hypothalamus. At 24 h after the training, c-Fos levels were down to the values observed in naive rats that did not differentiate between enriched versus impoverished breeding conditions. These results may help to explain differential emotional aspects of behavior that arise following differential housing conditions of adult animals.


  295/1066

  Tytuł oryginału: Wybrane metody oznaczania fluoksetyny i fluwoksaminy.
  Tytuł angielski: Some methods of determination of fluoxetine and fluvoxamine.
  Autorzy: Starczewska Barbara, Mielech Katarzyna, Kleszczewska Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.603-616, il., bibliogr. 47 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Two selective erotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have been introduced: fluxetine and fluvoxamine. The literature review shows most methods allow quantitative determination of SSRIs pharmaceutical preparations and plasma, in the lower ng/ml range and that they are, therefore, suitable for therapeutic drug monitoring purpose of this category of drugs. Most procedures are based on investigation of this drugs by spectrophotometric, electrochemical and chromatographic procedures with detection by various detectors.


  296/1066

  Tytuł oryginału: Badania metabolizmu i przepływu mózgowego krwi w depresji za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).
  Tytuł angielski: Studies of cerebral blood flow and metabolism in depression using positron emission tomography (PET).
  Autorzy: Jaracz Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.617-628, bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Investigations of cerebral blood flow and metabolism provide interesting data concerning specific brain regions involved in depression. The objective of this paper is to present to Polish readers results of studies using PET in patients with depression. Provocation of transient sadness in healthy subjects during clinical experiments was associated with increase of metabolism in limbic and paralimbic regions and decreased metabolism in dorsolateral prefrontal cortex. During depression metabolism of dorsolateral prefrontal cortex (DLPF) was decreased but metabolism of subgenual cingulate was increased. After recovery, normalisation of metabolism, that is increase in DLPF was observed in patients treated with antidepressive drugs as well as psychoterapy. These data point to the role of frontal-thalamic-limbic circuits in regulation of emotions and pathogenesis of depression.


  297/1066

  Tytuł oryginału: Informacje o istotnych wydarzeniach w organizacjach i instytucjach psychiatrycznych w 2001 roku.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.635-638
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • kronika


  298/1066

  Tytuł oryginału: Diagnostyczne testy konsumpcji alkoholu.
  Tytuł angielski: Diagnostic tests of alcohol consumption.
  Autorzy: Chrostek Lech, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.154-157, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alkoholizm jest najczęściej występującym uzależnieniem. W przypadkach jego nadużywania wyniki wielu testów laboratoryjnych są nieprawidłowe i dlatego mogą służyć do wykrywania przypadków uzależnienia od alkoholu. Przedstawiamy biologiczne wskaźniki ostatniego spożycia alkoholu (ostrej intooksydacji), takie jak etanol, metanol i 5-hydroksytryptofol, oraz najbardziej znane i swoiste testy przewleklego nadużywania alkoholu, do których zalicza się gamma-glutamylotransferazę, aminotransferazę alaninową i asparginianową, transferrynę ubogowęglowodanową, makrocytozę, á-heksozaminidazę, dehydrogenazę aldehydową erytrocytów.

  Streszczenie angielskie: Alcocholism is one of the most frequent dependences. In the cases of excessive alcohol consumption laboratory tests become abnormal and, therefore, may have ability to detect alcohol-dependent subjects. We present the biological markers for recent alcohol intake such as ethanol, methanol and 5-hydroxytryptophol and the most obvious and specific tests of chronic alcohol consumption including gamma-glutamyltransferase, asparate and alanine aminotransferase, carbohydrate-deficient transferin, macrocytosis, á-hexosaminidase and erythrocytic aldehyde dehydrogenase.


  299/1066

  Tytuł oryginału: Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Cz. 2.
  Tytuł angielski: Alcohol problems in a family physicians practice.
  Autorzy: Woronowicz Bohdan T.
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.79-83, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of pathology associated with alcoholism in the general populations is approximately 12 p.c., but among patients it is much higher. In hospitals, the pathology associated with alcoholism is 42 p.c. for men and 35 p.c. for women. Approximately 20 p.c. of patients in medical centers that do not specialize in alcoholism treatment are considered to be drinking at a level referred to as "hazardous" (risky) or "harmful" (dangerous). Unfortunately, the family physicians too often ignore the drinking problems of their patients, until the drinking adversely affects their health or they become addicted. The goal of this article is to disseminate practical knowledge on the subject of problems associated with alcoholism, found in family practicies, and also to give guidelines to the family physicians in dealing with people suspected of having problems associated with alcoholism. The most common psychological problems and disturbances due to alcohol consumption are according to ICD-10: acute alcohol intoxication, harmful use, alcohol dependence syndrome, withdrawal state and delirium tremens. very useful in limiting alcohol consumption as well as making decision treatments is an action called short intervention, whose goal is to minimize alcohol drinking by a person who is not addicted or to lead a person that is addicted to make a decision to start treatment. The need for the intervention may be prescribed by the internist (family physician) based on the finding of a change of the health status of the patient. Since defensive mechanisms make it difficult or even impossible...


  300/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty leczenia metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of Ilizarov method treatment.
  Autorzy: Napiontek Marek, Koczewski Paweł, Shadi Milud
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.473-476, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wpływ niektórych czynników na psychikę chorego leczonego metodą Ilizarowa. Należą do nich: etiologia schorzeń, wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia metodą Ilizarowa, nastawienie rodziców i opiekunów, metoda znieczulenia, technika leczenia operacyjnego, sposoby rehabilitacji i walki z bólem, czas hospitalizacji i leczenia oraz zaangażowanie chorego.


  301/1066

  Tytuł oryginału: Poziom lęku przed stomatologiem u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Level of fear before dental visits in schoolchildren.
  Autorzy: Kotuła Jacek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.20-24, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena lęku przed stomatologiem i jego uwarunkowań u dzieci szkolnych. Badaniem objęto 161 dzieci 11-12-letnich. Poziom lęku określono w badaniach ankietowych opartych na teście "Profil nastrojów" i oceniających zachowanie w różnych sytuacjach (ankiety własne). Analiza danych wykazała wysoką zgodność rozkładu poziomu lęku ocenianego na podstawie trzech róznych ankiet. Wyniki wskazują na zdeterminowanie lęku stomatologicznego poziomem lęku jako cechy osobowościowej.


  302/1066

  Tytuł oryginału: Wyłączanie bólu hipnozą w zabiegach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Elimination of pain with hypnosis in dental procedures.
  Autorzy: Bladowski Marek, Lella Anna, Kasprzyk Aldona, Miśków Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.72-77, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia rys historyczny zastosowania hipnozy w medycynie oraz możliwości wykorzystania hipnozy w relaksacji i analgezji w stomatologii.


  303/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.54, 56-60, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Dyssomnie związane z ruchami kończyn, parasomnie oraz zaburzenia rytmu snu i czuwania na ogół nie niosą ze sobą większych zagrożeń; są jednak często źródłem niepokoju pacjenta i osób z jego otoczenia. Cel: Przedstawienie podstawowych informacji o dyssomniach związanych z ruchami kończyn, parasomniach oraz zaburzeniach rytmu snu i czuwania. Omówienie: Do dyssomni związanych z ruchami kończyn zaliczamy zespół periodycznych ruchów kończyn we śnie oraz zespół niespokojnych nóg. Mianem parasomni, określa się przypadki, w których w czasie snu pojawiają się rozmaite nieprawidłowe objawy i zachowania, których podłoże stanowi prawdopodobnie niepełne wybudzenie. Większość parasomnii występuje u dzieci i mija w wieku dojrzewania. Są zaburzeniami przeważnie łagodnymi, ale wzbudzają często niepokój w rodzinie. Sporadycznie mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i otoczenia. Obecnie wyróżnia się około 20 parasomnii. Do tej grupy schorzeń zalicza się upojenie senne, somnambulizm, lęk nocny, mioklonie przysenne, zmorę nocną, zaburzenia zachowania w fazie REM, bruksizm nocny, czyli zgrzytanie zębami podczas snu, chrapanie pierwotne oraz zespół eksplodującej głowy. Zaburzenia rytmu snu i czuwanie polegają na nieprawidłowej koordynacji czasowej snu wskutek działania czynników zewnętrznych (n.p. praca zmianowa, szybka zmiana stref czasowych - zespół odrzutowca) lub upośledzenia czynności regulatora rytmu dobowego (zespół opóźnionej fazy snu, przyspieszonej fazy snu oraz odwrócenie rytmu snu i czuwania).


  304/1066

  Tytuł oryginału: Analiza SWOT procesu akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych. Komentarz psychologiczny.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.113-118, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  305/1066

  Tytuł oryginału: Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  306/1066

  Tytuł oryginału: Cukrzyca - hipoglikemia - padaczka.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus - hypoglycaemia - epilepsy.
  Autorzy: Pańkowska Ewa, Szypowska Agnieszka, Zduńczyk Beata, Sidor Krystyna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.81-84, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hypoglycaemia is the most common complication of insulin therapy in type 1 diabetes. Most surveys have demonstrated that the tighter the glycaemic control, and the younger the patient, the greater the frequency of both mild and severe hypoglycaemie. It is well known that severe hypoglycaemie, particular in very young children may disrupt their cognitive function, but associations with epilepsy is not established. Strategies to diminish the risk fo hypoglycaemia should be investigated.


  307/1066

  Tytuł oryginału: Cechy osobowości borderline u 14-letniej dziewczynki z zespołem Mayer-Rokitansky-Kster.
  Tytuł angielski: Borderline personality in a 14-year old girl with Mayer-Rokitansky-Kster syndrome.
  Autorzy: Sybilski Adam J., Kurowska Danuta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.85-87, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The Mayer-Rokitansky-Kster (MRK) syndrome is relatively uncommon. It is characterized by normal external genitalia, an absent vagina, absent or rudimentary uterus, and normal fallopian tubes and ovaries. Authors report a case of MRK. The main problem of their patient was borderline personality and mild abdominal pain.


  308/1066

  Tytuł oryginału: Active and passive executive function disorder subsequent to closed-head injury.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CS1-CS9, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Executive dysfunction is one of the most destrucive sequelae of closed head injuries (CHI), often impeding or even preventing the patient's return to normal functioning. On the basis of extensive clinical testing of patients with neurobehavioral disturbances resulting from CHI, the authors propose a new typology of executive dysfunction based on the primary behavioral distinction between active ('acting without thinking') and passive ('thinking without acting') forms of executive function disorder. Material/Methods: Two patients were selected for detailed presentation. Both present with mild to moderate motor and cognitive symptoms resulting from closed head injury. The medical histories of the two patients are similar (educated professionals, mid-40s, married with children, injuries suffered in a traffic accident, 2 months in coma) except for the location of focal injuries. Results: Despite considerable progress in rehabilitation, the extent of functional disorder is disproportionately large in comparison to the degree of objective disability measured by standard instruments. It is suggested that the reason for this disparity lies in executive dysfunction. In particular, a model for executive functioning will be presented to explain why and low selective destruction of particular anatomical/functional components leads to the behvioral consequences known as 'executive dysfunction'. Conclusions: executive dysfunction is a distinct clinical syndrome which occurs in at least two distinguishable varieties, active and passive.


  309/1066

  Tytuł oryginału: Use of secretin in the treatment of childhood autism.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Czaja Mariusz, Kozielska Ewa, Mazur Elżbieta, Korzon Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.RA22-RA26, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents current views concerning childhood autism. The authors present the concepts of etiology of this disorder, emphasizing the role of negative psychical stimuli in early childhood and the role of mother's contact with the child. Organic factors, including genetic background, developmental abnormalities of the nervous system, teratogenic factors and perinatal traumas are also taken into consideration. The role of metabolic factors and enterohormones, particularly thoses belonging to the secretin group and their effect on the function of the gastrointestinal tract and central nervous system is emphasized. We discuss signs which may be indicative of first symptoms of autism in different age groups. A typical symptom of autism is no development of speech, observed from infancy, taking the form of complete mutism at later stages. It has been emphasized that most pathologic symptoms result from altered perception of external stimuli, which arouse fear and anxiety. Autistic patients may suffeer from gastrointestinal tract disturbances such as abadominal pains and diarrhea. Methods used hitherto in the therapy of childhood autism, mainly by psychologists and psychiatrists, as well as some attempts of pharmcological treatment, are presented. The structure and function of secretin, as well as its effects on the motor and secretory function of the stomach and the exocrine function of the pancreas are discussed. The role of secretin in diagnostic tests, among others in the diagnosis of gastrinoma, is emphasized. We also present the history of the application of secretin in the therapy of childhood autism.


  310/1066

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme i w kleszczowym zapaleniu mózgu.
  Tytuł angielski: Mental disorders in the course of Lyme borreliosis and tick borne encephalitis.
  Autorzy: Juchnowicz Dariusz, Rudnik Inessa, Czernikiewicz Andrzej, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir A.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.37-50, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2000 zbadaliśmy psychiatrycznie, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych, 51 pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu i 174 chorych z borelioza z Lyme. U większości pacjentów stwierdziliśmy występowanie zaburzeń psychicznych w postaci zaburzeń depresyjnych i zaburzeń funkcji poznawczych.


  311/1066

  Tytuł oryginału: Powikłania chirurgiczne w trakcie szpitalnego leczenia jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa i omówienie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The surgical complications occurring during hospitalisation of patients with anorexia nervosa - literature review and discussion of three cases.
  Autorzy: Żerańska Maria, Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.579-589, bibliogr. 43 poz., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa (a.n.) is a mental disorder connected with the high mortality coming up to 18 p.c. The death causes are suicide and somatic complications resulting from cachexy, laxatives and diuretics abuse, which occurs in some patients and from vomiting provocation. The digestive tract complications are considered to be the death causes in a.n. as well. Among the surgical complications, which usuall occur in the initial period of the intensive nutrition the most serious and frequent ones are oesophageal rupture in the course of vomiting provocation (Boerhaave's syndrome) and the syndrome of compression of the horizontal part of the duodenum, by the mesentery (superior mesenteric artery syndrome) leading to the gastrectasia and possible gastric necrosis and perforation. In this paper the review of the current literature concerning the digestive tract complications in a.n. has been made. Also, the courses of the diseases and the complications requiring surgical intervention in 3 patients treated between 1998 and 2000 in the department of Child Psychiatry and the Department of Cardiosurgery of the Medical University of warsaw have been discussed. The patients developed segmental enteritis, gastrectasia caused by the superior mesentric artery syndrome and small intenstine strangulation. The early surgical intervention in the latter case and the proper maintenance in two other ones allowed to avoid more serious complications. The authors postulate profound analysis of the abdomnal complaints from the point view of surgical complications in anorectic patients...


  312/1066

  Tytuł oryginału: Wpływ enalaprilu i kaptoprilu na procesy emocjonalne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: The effect of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients.
  Autorzy: Karwowska-Polecka Wiesława, Halicka Dorota, Jakubów Piotr, Braszko Jan J.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.591-601, tab., bibliogr. 44 poz., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was aimed at the estimation of influence of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients. Hypertensive subjects evaluated before introducing drug treatment and normotensive persons comprised the control groups. All groups were examined with the psychological methods (BDI, HSC, Raven's Matric test). In BDI, there were no significant differences between the groups in the total score and particular factor as well. In HSC, there were significant differences in the total ratings between untreated hypertensive subjects and the normotensive group ( p 0,05). The deprersion / anxiety profile was the main contributing factor being itself significantly different (p 0,05) in those groups. Enalapril and captopril reversed the negative behavioural changes caused by hypertension only moderately with no statistical significance. There were no alterations in intellectual abilities tested by the Raven's Matric test in any group examined. In conclusion, significant negative emotional effects of high blood pressure arwe only partly reversed by the antihypertensive doses of enalapril and captopril.


  313/1066

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna postać wieku dojrzałego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Metachromatic leukodystrophy in an adult. Clinical case.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Seniów Joanna, Paprot Ewa, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.191-197, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leukodystrofia metachromatyczna jest genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną występującą zwykle w dzieciństwie, jakkolwiek zdrarzają się przypadki wystąpienia schorzenia w wieku późniejszym cechujące się objawami postępującego zespołu otępiennego. Autorzy przedstawili przypadek kliniczny leukodystrofii metachromatycznej - postaci wieku dojrzałego, jako diagnostykę różnicową oraz badania pozwalające na ustalenie rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Metachromatic leukodystrophy is a genetic metabolic disease which generally occurs in childhood, surprisingly it can also occur during adulthood. Adult forms have very often characteristic presentations with progressive dementia. The authors presented a case of metachromatic leukodystrophy in an adult, differential diagnosis and examinations which possible made diagnosis.


  314/1066

  Tytuł oryginału: Antoni Kępiński - w trzydziestolecie śmierci.
  Tytuł angielski: Antoni Kępiński - on his thirtieth death anniversary.
  Autorzy: Orwid Maria
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.365-371, bibliogr. 5 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kępiński
 • Antoni 1918-1972

  Streszczenie angielskie: The texts of Antoni Kępiński eminate in the fascination with the psychic life of another person, his experience and fate: His interest were in many fields - among others, contact with the ill person, psychopathology, the interaction of man with the social and biological environmnet, questions of ethies and responsibility, the biological, and humanistic bases of psychiatry. Kępiński views of learning - or getting to know another person, the concept of the judge's fault, the dosrver's fault, the fault of the mask, the concept of energetic and informative metabolism, are still present and meaningful in modern psychiatry. Looking at all his revies from today's perspective, one can find in them all of the actual problems - either in the form of ready, developed concepts, or in the form of a signal indicating that that he has noted the given problem.


  315/1066

  Tytuł oryginału: Związki filozofii Józefa Tischnera z koncepcjami Antoniego Kępińskiego i jej psychiatryczne implikacje.
  Tytuł angielski: Influence of Antoni Kępiński's ideas on Józef Tischner's philosophy and its psychiatric implications.
  Autorzy: Kokoszka Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.373-383, bibliogr. 33 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kępiński Antoni 1918-1972Tischner
 • Józef-2000

  Streszczenie angielskie: Some issues of the philosophy of Józef Tischner, who died in 2000, were inspired by psychiatric works of Antoni Kępiński. They are presented and discussed in the paper and include: recognition of experiences of experiences of other men, phenomenon of hideout, phenomenon of mask, relation of power, society of dialogue, salvation dialogue. The opinions of Tischner on psychotherapy according to Kępiński are reviewed. The phenomenological description of value experience by Tischner was an inspiration for the concept of corrective experience of values, which is discussed.


  316/1066

  Tytuł oryginału: Patologiczna żałoba w standardowych systemach klasyfikacyjnych oraz dotyczące jej implikacje prewencyjne przy wykorzystaniu Berlińskiego Paradygmatu Mądrości.
  Tytuł angielski: Pathological grief in standard classification systems and its prevention implications according to the Berlin Wisdom Paradigm.
  Autorzy: Starzomska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.385-392, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article emphasizes the place of pathological grief in psychiatric classification systems and suggests the need to precisely conceptualize pathological grief and diagnostic criteria which differentiate pathological bereavement from Major Depression and from "normal" mourning. In addition the article presents results of the Berlin Wisdom Paradigin Research and suggests possibilities of using the results in pathological grief prevention. Finally the article describes difficulties in therapeutic work with people who suffer from such a human condition as mourning for a loved one.


  317/1066

  Tytuł oryginału: Zmiana jakości życia i obrazu klinicznego w schizofrenii.
  Tytuł angielski: The change of quality of life and clinical picture in schizophrenia.
  Autorzy: Jarema Marek, Konieczyńska Zuzanna, Murawiec Sławomir, Szafrański Tomasz, Szaniawska Agnieszka
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.393-402, bibliogr. 10 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine how the quality of life changes during antipsychotic treatament in schizophrenia and whether there is any correlation between the change of quality of life and the change of clinical picture in 232 patients with the diagnosis of schizophrenia treated for 8 weeks with antipsychotic medication. The mental ststus improved significantly during treatment while patients'quality of life improved insignificantly. Severity of schizophrenic symptoms correlated negatively with patients' quality of life before treatment but not after treatment. Clinical improvement of schizpohrenic symptomatology correlated negatively with the improvement of patients' quality of life. After treatment the quality of life was significantly worse in patients who had distinct depression before treatment, than in those without depression or with only slight depression before treatment.


  318/1066

  Tytuł oryginału: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem VNTR genu DAT a schizofrenią.
  Tytuł angielski: Lack of association between VNTR polymorphism of DAT gene and schizophrenia.
  Autorzy: Hauser Joanna, Kapelski Paweł, Czerski Piotr M., Godlewski Sebastian, Dmitrzak-Węglarz Monika, Twardowska Katarzyna, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.403-412, bibliogr. 26 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The substantial importance of genetic factors in the etyiology of schizophrenia was demonstrated in many studies. The complex model of disease inheritance seems to be the most probable, involving epistatic interaction of many genes. Association studies are based on the analysis of the so-called candidate genes, which are coding for neurotransmitter receptors, neurotransmitter transportes and enzymes involved in their metabolism. In the present work the results of an association study of VNTR polymorphism of dopamine transporter gene (DAT) in schizophrenia are presented. This polymorphism is characterised by a different number of tandem repeats (VNTR) within the 3'-untranslated region of gene. In Caucasians the 40 base pair motif has 3 to 11 repeates, the most common (about 90 p.c.) are alleles containing 9 and 10 repeats. In the present study no association between the polymorphism studied and schizophrenia was found.


  319/1066

  Tytuł oryginału: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem -141 C Ins/Del w odcinku promotorowym genu DRD2 a schizofrenią.
  Tytuł angielski: Lack of association between -141 C Ins/Del promoter polymorphism of DRD2 gene and schizophrenia.
  Autorzy: Kapelski Paweł, Czerski Piotr M., Godlewski Sebastian, Dmitrzak-Węglarz Monika, Hauser Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.413-419, bibliogr. 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Results of family studies show the importance of genetic factors in etiopathogenesis of schizophrenia. Susceptibility to the disease is probably due to an interaction of many genes. This association study was conducted to investigate freqencies of alleles and genotyp in a group of patients with schizophrenia and healthly controls. We examined DRD2 gene promoter polymorphism - insertion or delection of the cystoine in the position -141 of 5'flanking region of this gene. No relationship between the polymorphism under study and schizophrenia has been found.


  320/1066

  Tytuł oryginału: Zachowania emocjonalne w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu. Asymetria półkul mózgowych.
  Tytuł angielski: Emotional behaviour in schizophrenia and one-sided brain damage. Cerebral hemispheric asymmetry. P. 1.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Hunca-Bednarska Anna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.421-434, tab., bibliogr. 25 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Althrough, emotion play a crucial role in schizophrenia, the changes in emotional dimension in relation to brain asymmetry still remain controversial. The aim of our work was: 1) to compare the emotional behaviour between the examined groups: S - nonchronic schizophrenic patients (n=50), CS - chronic schizophrenic patients (n=50), N-healthy controls (n=50), R-right brain-damaged patients (n=30), and L-left brain-damaged patients (n=30), 2) to assess the changes in attitude processes and in types and in types of emotional reactions, its relation to lateralised hemisphere damage and chronicity of role schizophrenic process. All psychiatric subjects were diagnosed as paranoid schizophrenic according to DSM-IV criteria and were scored on the PANSS scale after four weeks of neuroleptic treatmwent. Brain-damaged patients were included if they experienced single-episode cerebrowascular accidents causing right or left hemisphere damage (confirmed in CT scan reports). The neurological patients were examined at least 3 weeks after the onset of the episode. Emotional behaviour was assessed using. Observational Scale of Emotional Behaviour aimed at the evaluation of: A) attitude processes B) the emotional reactions. Our results revealed differentiated type of emotional behaviour in the examined population. Right brain-damaged patients significantly often revealed elevated mood, lack of adequacy of self-evaluation and active or negative attitude towards the environment. Left brain-damaged patients showed depressed mood, resignation, positive or seldom passive attitude...


  321/1066

  Tytuł oryginału: Zachowania emocjonalne w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu - ekspresja i werbalizacja emocji. Asymetria połkul mózgowych.
  Tytuł angielski: Emotional hehaviour in schizophrenia and one-sided brain damage - expression and verbalization of emotions. Cerebral hemispheric asymmetry. P. 2.
  Autorzy: Hunca-Bednarska Anna, Pietura-Kucharska Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.435-448, tab., bibliogr. 24 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Emotional behaviour in non-chronic and chronic schizophrenic patients, right and left hemmisphere-damaged patients and healthly people was observed. Similar type of emotional have been recorded in schizophrenia and right hemisphere damage. This might suggest the similarity of localisation of the cerebral dysfunction in the two patients groups. The difficulties with catching verbal expression and verbal humor might be associated with the frontal cortex dysfunction.


  322/1066

  Tytuł oryginału: Przypadek halucynozy muzycznej.
  Tytuł angielski: Case of musical hallucinosis.
  Autorzy: Gadecki Waldemar, Ramsz-Walecka Irena, Tomczyszyn Elżbieta
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.449-455, bibliogr. 3 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The theme of the article is a 68-year old patients whose case was diagnosed as organic brain disease complicated by musical hallucinosis. The patient was admitted to a mental hospital, several times, as suffering from psychic disturbances of the auditory hallucinosis type whose dominant symptom are musical hallucinations. The most significant in the disease pathogenesis of the described case turned out to be recognition of severe brain injury.


  323/1066

  Tytuł oryginału: Ciężka depresja z objawami psychotycznymi w końcowej fazie leczenia ostrej białaczki dwufenotypowej.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms, diagnosed in the final stage of treatment of acute bi-phenotype leukemia.
  Autorzy: Jabłoński Marcin, Lebiedowicz Halina, Dudek Dominika, Piątkowska-Jakubas Beata, Sariusz-Skąpska Magdalena, Zięba Andrzej, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.457-466, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The psychologic characteristics of a patient treated of acute leukemia in the ward of bone-marrow transplantation at the Haematology Clinic of CM UJ in Cracow, have been presented. During chemotherapy, proceeding the bone marrow transplant, the patient developped an acute depressive episode with psychotic symptoms. Following the transplantation and discharge from the Haematology Clinic, due to the insufficiency of out-patient treatment and a marked increase of psychotic depression symptoms, the patient was hospotalised at the Depression-Treatment Ward of the Psychiatric Clinic of CM UJ in Cracow. Changes of intensity and character of the psychiatric disorder in the following stages of haematologic and psychiatric intervention are presented. Adaptive strategies considering the important theoretical models according to the authors in connection to the general problem of depressive disorders accompanying neoplasmatic disorders have been described.


  324/1066

  Tytuł oryginału: European College of Neuropsychopharmacology III Warsztaty ECNP "Obrazowanie mózgu i neuropsychofarmakologia" (Brain imaging and neuropsychopharmacology), Nicea, Francja, 15-17 marca 2002.
  Autorzy: Gorczyca Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.479 - 3 Warsztaty Neuropsychofarmakologii pt. Obrazowanie mózgu i neuropsychofarmakologia Nicea 15-17.03. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna


  325/1066

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych w aspekcie choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of health-related behaviour.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.58-62, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania epidemiologiczne udowodniły wpływ czynników zewnętrznych i stylu życia człowieka na powstawanie choroby nowotworowej. To spowodowało wzrost zainteresowania problemem zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych. Działalność lekarza rodzinnego powinna obejmować działanie zarówno z kręgu promocji zdrowia (poprawa ogólnej sytuacji zdrowotnej populacji), jak i prewencji (zapobieganie chorobom). Istotnym elementem tych działań jest zmotywowanie chorych do badań przesiewowych (wraz z uświadomieniem niektórych zagrożeń, które się z tym wiążą), a także do wczesnego zgłaszania się na badania z chwilą zauważenia niepokojących objawów. Opóźnienia w zgłoszeniu się do lekarza wynikają często z wielu przyczyn natury psychologicznej. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wczesnego rozpoznania i leczenia choroby jest sposób przeprowadzenia pierwszej wizyty: zlecanie badań i przekazywanie informacji o stanie zdrowia. Podkreślono ogromne znaczenie komunikacji w układzie lekarz - pacjent.

  Streszczenie angielskie: The impact of external factors and styles of human life on cancer disease were determined by many epidemiologically studies. Due to this fact the interest on problems of health related behaviour (positive and neagative one) increases. The family doctors (GP) ought to include health promotion and prevention to their usual activity. The most important part of these actions is to motivate patients to participate in screening examination and to visit GP as early as possible in the case of health state changes - revealed. The physiological causes of delay of these visit and psychological aspects of first diagnostic visit were described. The role of good, professional comunications: doctor - patient was very strongly expressed.


  326/1066

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja psychofizyczna w leczeniu raka piersi.
  Tytuł angielski: Psychical and physical rehabilitation as a part of breast cancer treatment.
  Autorzy: Tchórzewska Hanna
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.78-82, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rehabilitacja psychofizyczna jest integralną częścią postępowania w leczeniu raka piersi. Z jednej strony ma ona na celu zmniejszenie i ograniczenie niekorzystnych zmian fizycznych występujących w wyniku leczenia. Należą do nich: brak piersi lub zmiana jej wyglądu, ograniczenie ruchomości i zmniejszenie siły mięśniowej kończyny górnej po stronie operowanej, obrzęk limfatyczny kończyny, wady postawy (obniżenie lub podniesienie barku, odstawienie łopatki lub skrzywienie kręgosłupa). Z drugiej strony bardzo ważne są zmiany w psychice chorych kobiet - lęk przed śmiercią, kalectwem, rozbiciem rodziny oraz obawa, że choroba i leczenie deprecjonuje je jako kobiety i matki. W takim przypadku psychoterapia powinna wyeliminować strach i stres emocjonalny związany z rakiem i pozwolić im powrócić do życia społęcznego tak szybko, jak to jest możliwe.

  Streszczenie angielskie: Psychical and physical rehabilitation is the integral advanced part of the breast cancer treatment. On the one hand it helps to minizmalize and to limit the unprofitable physical changes appearing in a treatment. Among them are: status after mastectomy or a change in breast appearance, decreased morbidity and upper limb muscle strenght of the operated side, lymphoedema, faulty posture (shoulder reduction or lifting, winged scapula or different spinal curvatures). On the other hand changes in a psyche of the ill women are very important - fear of death, lameness, family apart, and that a fear for the illness and breast treatment is deprecitating them as women and mothers. In this case psychotherapy should eliminate a fear and emotional stress brought by cancer and make them get back to life in society as soon as possible.


  327/1066

  Tytuł oryginału: Skuteczna pomoc psychologiczna
  Autorzy: Okun Barbara F.
  Opracowanie edytorskie: Suchecki Jacek (tł.).; Polskie Towarzystwo Psychologiczne Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia PTP 2002, XIII, [1], 339 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Effective helping : interviewing and couseling techniques
  Sygnatura GBL: 735,453

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  328/1066

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podobna skuteczność paroksetyny, fluoksetyny i sertraliny w leczeniu depresji w opiece podstawowej - badanie ARTIST].
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.365 - Oprac. na podst. artyk. z czas. JAMA 2001;286 : 2947-2955
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu: