Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRAWO
Liczba odnalezionych rekordów: 257Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/257

Tytuł oryginału: Polskie przepisy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie : maj 2002 rok
Źródło: - [B.m.w.], 2002, [29] k., 30 cm.
Sygnatura GBL: 821,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • prawo


  2/257

  Tytuł oryginału: Aspekty prawne w praktyce lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Autorzy: Kosiaty Jarosław
  Źródło: - Warszawa, Portal Medyczny Esculap.pl 2002, 32 s. : il., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 288,836

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  3/257

  Tytuł oryginału: Marketing na rynku farmaceutycznym
  Autorzy: Szalonka Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Światowy Grażyna (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 160 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Badania / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 741,289

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja


  4/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne : przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne : ustawa o izbach aptekarskich : komentarz : stan prawny na dzień 2 października 2002 roku
  Autorzy: Jendryczko Barbara
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Farmapress**R 2002, 244 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 740,372

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  5/257

  Tytuł oryginału: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r.
  Źródło: - Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Warszawski [2002], [68] k. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


  6/257

  Tytuł oryginału: Środki zabezpieczające - w kodeksach karnych, opiniach sądowo-psychiatrycznych i niektóre problemy w ich wykonywaniu
  Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-5, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/257

  Tytuł oryginału: Zasady sporządzania okresowych opinii sądowych psychiatryczno-psychologicznych dotyczących pacjentów przebywających w ramach środka zabezpieczającego w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
  Autorzy: Idzikowska Renata
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-7, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  8/257

  Tytuł oryginału: Problemy biegłego psychiatry dotyczące współpracy z wymiarem sprawiedliwości i instytucjami realizującymi środek zabezpieczający
  Autorzy: Marchwicka Joanna
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-8, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  9/257

  Tytuł oryginału: Ochrona praw jednostek w prawie wspólnot europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami wspólnot europejskich
  Autorzy: Łazowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Piontek Eugeniusz (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. s. 255-282, 21 cm.
  Seria: Monografie Zakamycza
  Sygnatura GBL: 739,476

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  10/257

  Tytuł oryginału: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Monkiewicz Jan (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. POLTEXT 2002, 599 s. : il., tab., bibliogr. s. 597-599, 21 cm.
  Seria: Ubezpieczenia
  Sygnatura GBL: 739,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  11/257

  Tytuł oryginału: Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej : praktyczny poradnik dla lekarzy stomatologów i niepublicznych ZOZ-ów. T. 1-3
  Opracowanie edytorskie: Grabe Wojciech F. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. 2002, 3 t. (630 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 640 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 400 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 31 cm.
  Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
  Sygnatura GBL: 802,879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • prawo
 • ekonomika


  12/257

  Tytuł oryginału: Podstawy prawa dla farmaceutów : stan prawny na dzień 1 października 2002
  Autorzy: Włudyka Tadeusz, Smaga Łukasz, Smaga Marcin
  Opracowanie edytorskie: Jachowicz Renata (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 235 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Farmaceutyczna
  Sygnatura GBL: 737,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja


  13/257

  Tytuł oryginału: Znaczenie konsultacji środowiskowej w tworzeniu uregulowań prawnych kształcenia specjalizacyjnego lekarzy.
  Tytuł angielski: The importance of consultation with (medical) environment in the formation of legal adjustments of specialist doctors' education.
  Autorzy: Otto Włodzimierz, Tulczyński Aleksander
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.836-839, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  Streszczenie polskie: W czerwcu 2001 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Specjalizacje Lekarskie", w której udział wzięli przedstawiciele 11 akademii medycznych, 20 instytutów resortu zdrowia i 50 towarzystw naukowych. Efektem konferencji było przyjęcie stanowiska, w którym jednoznacznie wskazano na potrzebę powszechnego dostępu do specjalizacji lekarskich, ujednolicenie systemu kwalifikacji i naboru lekarzy, alokację limitów miejsc przyznawanych dla poszczególnych specjalności oraz reguł akredytacji jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia. Postulowano także wprowadzenie "rejestru naturalnego ruchu specjalistów"' uaktualnienie programów specjalizacyjnych i decentralizację procesu zdobywania specjalizacji lekarskich. Ministerstwo Zdrowia uznało stanowisko konferencji za konsultację ze środowiskiem i uwzględniło wymienione postulaty w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Nowe zapisy gwarantują powszechny dostęp lekarzy do kształcenia podyplomowego, w tym do specjalizacji lekarskich, wprowadzają jednolity system kwalifikacji i naboru lekarzy oraz akredytacji jednostek szkolących. Uregulowany został także problem zdobywania specjalizacji przez lekarzy praktykujących prywatnie. Przedstawiając treść stanowiska, pragniemy podkreślić rolę i znaczenie konsultacji środowiskowej w kształtowaniu uregulowań prawnych. Wskazujemy także na potrzebę aktywnego włączenia się izb lekarskich w tworzenie "rejestru ...

  Streszczenie angielskie: In June 2001, in Warsaw a Country - wide Conference "Doctors' Specializations" took place, which was attended by representatives of 11 medical academies, 20 institutes of the health department and 50 scientific societies. As a result a position was taken which clearly stated that general availability of doctors' specializations, standardisation of qualification and recruitment system, allocation of limits of positions granted to particular specialities as well as (unification) of the accreditation rules for the people authorised to run training are a necessity. Introduction of a "register of natural shifts of specialists", actualisation of specialisation programmes and decentralisation of the doctors' specialising process were also postulated. The Ministry of Health recognized the opinion of the Conference as an environmental consultation and took the above mentioned postulates into consideration in the revised Decree of the Minister of Health concerning specializations of doctors and stomatologists. The new regulations guarantee doctors common availability of postgraduate education, including doctors' specializations, introduce a uniform system of qualification and recruitment of doctors as well as accreditation of trainers. Also the problem of specializations made by private medical practitioners was dealt with. Presenting the content of the Position we would like to emphasize the role and significance of environmental consultation in the creation of legal ...


  14/257

  Tytuł oryginału: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia podyplomowego obowiązujące w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.
  Autorzy: Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.31-36
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/257

  Tytuł oryginału: Prawa pacjenta : dawniej i dziś
  Autorzy: Bomba Jacek
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.89-95, bibliogr. [8] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  16/257

  Tytuł oryginału: Kodeksy deontologiczne w "Farmaceutycznym kalendarzu" : charakterystyka dziesięcioletniego dorobku
  Autorzy: Magowska Anita
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003 - Warszawa, [2002] s.7-19
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  17/257

  Tytuł oryginału: Dopłaty nie będzie.
  Autorzy: Jaśkowiak Dominika
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.35-36 - Dot. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, stomatologom, pielęgniarkom, położnym
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  18/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność lekarzy i kas chorych za jakość opieki medycznej.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.41-42
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  19/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność za użytkowaną aparaturę medyczną.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.63-64
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  20/257

  Tytuł oryginału: Nowe prawa na nowy rok.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.63, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo


  21/257

  Tytuł oryginału: Jak się obchodzić z danymi wrażliwymi?
  Autorzy: Jaśkowiak Dominika
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.28, 30
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  22/257

  Tytuł oryginału: Z zagadnień legalności eksperymentu medycznego na człowieku w świetle prawa polskiego i międzynarodowego.
  Tytuł angielski: Problems of the legality of medical experiments on human beings in the light of Polish and international law.
  Autorzy: Wnukiewicz Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.3-13, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najistotniejsze problemy związane z problematyką legalności eksperymentów medycznych na człowieku. Omówiono ważniejsze kwestie odnoszące się do prawnych uregulowań prowadzenia doświadczeń medycznych z udziałem człowieka. Na podstawie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego i polskiego przedstawiono warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego na człowieku.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most impornatn problems connected with the legality of medical experiments on human beings. The more important matters concerning the legal regulations governing the conduct of medical experiments with the participation of human subjects have been discussed. On the basis of the binding international and Polish law, the conditions of the permissibility of medical experiments on human beings have been presented.


  23/257

  Tytuł oryginału: Leasing - jak to się robi?
  Autorzy: Ziomek Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.80
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  24/257

  Tytuł oryginału: Długo oczekiwane rozporządzenie...[rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.09.2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami].
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.9-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  25/257

  Tytuł oryginału: O potrzebie nowelizacji prawa medycznego.
  Autorzy: Dukiet-Nagórska Teresa
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.7-19
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  26/257

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384).
  Autorzy: Dukiet-Nagórska Teresa
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.20-30
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  27/257

  Tytuł oryginału: Problemy prawne inseminacji post mortem.
  Autorzy: Nesterowicz Mirosław
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.31-34
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/257

  Tytuł oryginału: Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym.
  Autorzy: Kolasiński Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.35-44
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność cywilna za niekorzystne skutki silikonowych implantów piersi w systemie prawnym USA.
  Autorzy: Bagińska Ewa
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.45-55
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego.
  Autorzy: Bączyk Kinga
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.56-64
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  31/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim.
  Autorzy: Kowalski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.65-73
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  32/257

  Tytuł oryginału: Stopień autonomii woli pacjenta na tle ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Autorzy: Kołodziej Anastazja
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.74-83
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/257

  Tytuł oryginału: Obowiązek lekarza-stomatologa leczenia osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w systemie prawnym USA.
  Autorzy: Wałachowska Monika
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.84-91
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/257

  Tytuł oryginału: Obowiązek zabezpieczenia dokumentacji medycznej, zawierającej dane osobowe pacjentów przez kierownictwo ZOZ jako administratora danych.
  Autorzy: Kaczmarek Andrzej
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.92-107
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  35/257

  Tytuł oryginału: Status prawny samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Drozdowska Urszula
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.108-123
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  36/257

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Samobójstwo z pomocą lekarza. Stanowisko American College of Physicians-American Society of Internal Medicine].
  Autorzy: Żelichowski Mariusz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.239-240, m - Oprac. na podst. czas. Annals of Internal Medicine 2001; 135: 209-216
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  37/257

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.288-291, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article is trying to present the concept of pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland. A comparison has been made between the Medicinal Products, Medical Materials, Pharmacies, Wholesalers and Pharmaceutical Inspection Act of 10 October 1991 and the newly adopted Pharmaceutical Law Act of 6 September 2001. Solutions concerning pharmaceutical care in the draft of the Pharmacist profession Act have also been presented. It has to be stated that the new legal regulations highlight the concept of pharmaceutical care more than the previous regulations.


  38/257

  Tytuł oryginału: Drenaż otrzewnowy u wcześniaków z ciężkimi powikłaniami martwiczego zapalenia jelita jako alternatywa agresywnego leczenia chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Peritoneal drainage as an alternative to laparotomy in premature infants with complicated necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Bysiek Adam, Palka Joanna, Pietrzyk Jacek J., Mitkowska Zofia, Tomasik Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.67-69, bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Największą śmiertelność z powodu martwiczego zapalenia jelita (NEC) notuje się wśród dzieci z niską masą urodzeniową. Często ciężki stan ogólny nie pozwala na przeprowadzenie operacji mimo istnienia klasycznego wskazania do laparotomii, jakim jest perforacja jelita. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia drenażem otrzewnowym w takich skrajnych sytuacjach. Materiał i metoda. W latach 1995 - 2002 w Instytucie Pediatrii CM UJ w Krakowie leczono drenażem 15 dzieci z perforacją w przebiegu NEC. Średni wiek płodowy wynosił 28.2 tygodni, średnia masa ciała 1178 g (zakres: 670-2540 g). U 8 dzieci uzyskano wyleczenie. Średni wiek płodowy wyleczonych wynosił 26,8 tygodni, zaś masa urodzeniowa średnio 876 g. Siedmioro dzieci zmarło od 1 do 15 dni po perforacji. Średni wiek płodowy dzieci zmarłych wynosił 29,9 tygodni, a masa urodzeniowa 1227 g. Wniosaki. Dzięki zastosowaniu drenażu odrzewnowego przeżycia dzieci z niską masą urodzeniową, u których doszło do powiklań NEC wynosiło 53,3 proc. Wbrew pozorom nie jest to mały odsetek ponieważ dotyczy on grupy o największym stopniu ryzyka operacyjnego, gdzie dotychczas podejmując leczenie klasyczne chirurg niemal z pewnością mógł oczekiwać fatalnego przebiegu wydarzeń. Wprowadzenie drenażu zdecydowanie zmieniło ten obraz, a w miarę gromadzenia pozytywnych doświadczeń skłaniamy się do opinii, że postępowanie takie nie musi być zasatrzeżone tylko do "beznadziejnych" sytuacji, ale może być poszerzone na większą grupę pacjentów z tym ciężkim powikłaniem.

  Streszczenie angielskie: The highest mortality due to necrotizing enterocolitis (NEC) in noted among low birth weight infants. Poor general medical condition of those children doses not allow for major surgeery despite obvious symptoms of perforation that usually reqiure laparotomy. The aim of this study was assessment of the outcome of peritoneal drainage in complicated NEC in low birth weight infants. Material and methods: Peritoneal drainage was employed in the treatment of fifteen children with perforated NEC between 1995-2002. Mean gestational age of studied newborns was 28.2 weeks, mean birth weight 1178g (6700-2540 g). Results: Eight children survived. Their mean gestational age was 26.8 weeks, mean birth weight - 876 g. Seven chidren died 1-15 days after the perforation. Their mean gestational age was 29.9 weeks, mean birth weight 1227 g. Conclusions: Survival of low birth weight infants with perforated NEC treated by the peritoneal drainage was 53,3 p.c. The resultss doesn't seem to be very good unless we remember that before introduction of peritoneal drainage those children would probably die during surgery. Taking in acount positive opinions about this method we may conclude that use of peritoneal drainage could be extended to more patients with complications of NEC and should not be reserved for "hopelesss" cases only.


  39/257

  Tytuł oryginału: Świadoma zgoda na leczenie.
  Tytuł angielski: Patient's informed consent - law perspective.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Karlic Grzegorz, Strutyńska-Karpińska Marta, Markocka-Mączka Krystyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.49-52, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Często stawiamy sobie pytanie, czy decydującym kryterium legalności zabiegów medycznych powinno być zdrowie i życie pacjenta, czy jego zgoda na interwencję medyczną. Pierwszeństwo prawa pacjenta do samostanowienia oraz uznanie autonomii osoby ludzkiej za dobro najwyższej kategorii jest akceptowaną zasadą współżycia społecznego. Zgodnie z tym poglądem pacjent ma prawo do pełnej informacji. Skuteczność wyrażonej zgody jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków. Wśród nich znajdują się: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia swojeje woli. Zgodę może wyrazić tylko pacjent, którego stan zdrowia pozwala na przyjęcie ze zrozumieniem informacji oraz podjęcie decyzji co do odmowy lub poddania sie proponowanemu leczeniu. Zgoda musi dotyczyć konkretnego działania. Leczenie bez zgody pacjenta jest dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w ustawach. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, który jej w danej chwili nie może wyrazić, jest jednak dopuszczalny jedynie wtedy, gdy jego dokonanie nie sprzeciwia się wiadomej lekarzowi woli chorego. Prawo pacjenta do samostanowienia ma dwa aspekty: pozytywny i negatywny. Aspekt pozytywny, kiedy pacjent żąda od lekarza wykonania konkretnego zabiegu. Takie żądanie pacjenta powinno być wzięte pod uwagę, ale nie musi być uwzględnione, zwłąszcza jeśli nie jest zgodne z wymogami wiedzy medycznej. Lekarz może powołać się na klauzulę sumienia. Aspekt negatywny prawa do samostanowienia dotyczy sytuacji, gdy pacjent odmawia zgody ...

  Streszczenie angielskie: We often are asking the question which is the best criterion of the legality of the medical intervention: patietns health and life or his conscious acceptance of the medical treatment. The priority of the patient's self-determination and recognising of the human being autonomy as a higher degree value is the accepted rule of our society. According to that patient has a right of full access to the information concerning his health. Real informed consent is depending of fulfilling of several conditions. They are: access to full information and ability to express one's will. Consent can be given by patient, whose general state allows understanding of information and making the decision of acceptance or rejecting the proposed treatment. Consent affects only te proposed treatmetn. Treatment without the patients allowance is possibly only if it is provided by law. Medical treatment, of unconscious patient, without his written consent is allowed only when patient hasn't expressed his contradiction beforehand. Patietn's right to self-determination has two aspects: positive and negative. Positive complexion is when patient is regarding the specific treatment from his doctor. That demand should be taken under consideration but it can not be an obligation for a doctor, especially if doctor has different opinion. Physician can refer to conscience clause. Negative complexion regards the situation when patient refuses consent for the proposed treatment. In that sitatuion physician ...


  40/257

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty kontroli GMO.
  Autorzy: Jendrośka Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.21-23
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  41/257

  Tytuł oryginału: Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  Opracowanie edytorskie: Jakubaszko Juliusz (red.), Ryś Andrzej (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. "Zdrowie i Zarządzanie" sp. z o.o. 2002, 499 s : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,140

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  42/257

  Tytuł oryginału: System rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Nyczaj Krzysztof, Czaprowska Izabela
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.22-29, il.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  43/257

  Tytuł oryginału: Administracyjno-prawne formy działania zakładu opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia).
  Autorzy: Śniecikowski Wiesław
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.30-51, bibliogr. 106 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/257

  Tytuł oryginału: Zawał serca jako wypadek przy pracy - problem medyczno-prawny.
  Tytuł angielski: Myocardial infarction as work-related accident: medico-legal problem.
  Autorzy: Szozda Ryszard, Procek Marek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.273-277, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wypadek uważa się za związany z pracą, jeśli jest spowodowany przyczyną zewnętrzną, dlatego też zawał jest także uważany, w określonych przypadkach, za wypadek przy pracy. Zdaniem autorów pracy jest opisanie związku przyczynowego pomiedzy zawałem serca a warunkami pracy w aspekcie omówienia przesłanek wypadku przy pracy w postaci : nagłości zdarzenia, przyczny zewnętrznej oraz związku z pracą. Zaprezentowano problematykę dotyczącą tematu w nawiązaniu do aktualnych przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i omówiono także sprawę opiniowania przez biegłych sądowych. Zawał serca jako wypadek przy pracy jest problemem tak prawnym jak i medycznym i niewątpliwie medycyna pracy będzie musiała ustosunkować się do tej problematyki, uwzględniając ją w trakcie wykonywania badań profilaktycznych. Omówiono także sprawę opiniowania przez biegłych sądowych.

  Streszczenie angielskie: An accident is a work-related event caused by an external factor. Therefore, myocardial infarction is also considered, in specific conditions, as a work-related accident. The aim of this study was to present the cause-effect relationship between myocardial infarction and working conditions in the context of a work-related accident characterized by: urgency of event, external factor and relation with working conditions. The attitude of the Supreme Court to the question of cerification, highlighting the key issues and facilitating the understanding of the problem and opinions of legal experts on this matter is also discussed. Myocardial infarction as a work-related accident is an issue involving both law and medicine, particularly occupational medicine, that will have to tackle and solve this problem in its several dimensions, including periodical examinations.


  45/257

  Tytuł oryginału: Narkomania.
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.30-31
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  46/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa lekarzy chirurgów.
  Autorzy: Karoń Henryk
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.844-846
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  47/257

  Tytuł oryginału: Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce - 2001.
  Tytuł angielski: The reform of psychiatric care in Poland - 2001.
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Langiewicz Wanda, Pietrzykowska Bożena
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.181-192, sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia psychicznego po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a także Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

  Streszczenie angielskie: Both positive and negative effects of the reform of the health care financing system are noted. Low prices offered by Sickness Funds for particular services (a bed-day, a visit) should be regarded as a negative effect of the reform. Particularly insufficient were the prices of services in some specialised psychiatric wards and in outpatient clinics. Prices in many community-based psychiatric facilities were also considerably understimated. Undoubtedly, the reform has led to positive changes in the organization of inpatient care. These changes include: further reduction of beds in large hospitals organisational structure as well marked increase in the number of psychiatric wards at general hospitals, which should be the key units of psychiatric inpatient care. Increasse in the number of day hospitals is another positive effect of the reform. The programme of psychiatric care transformation is presented mostly in the Mental Health programme. The main goal of this programme is to ensure apropriate care for the mentaly disordered people, namely comprehensive and accessible health care as well as other forms of help and support necessary for living in family and in society. This goal will be accomplished by health care and other forms of help mentioned in the. Mental Health Act and in teh Social Help Act. Community-based model of psychiatric care is teh key element of this system. Also, the Programme ststes desired accessibility rates for staff, number of beds and number of particular forms of psychiatric and alcohol treatment care. Separate rates for adult and children/youth population have been elaborated.


  48/257

  Tytuł oryginału: Przymus bezpośredni stosowany w niektórych czynnościach leczniczych.
  Tytuł angielski: Physical restraint as a therapeutical procedure.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.193-200, il., bibliogr. 5 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z analizy 959 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w ciągu 6 m-cy wynika, że wśród powodów unieruchomienia zdecydowanie przeważa zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, dla życia lub zdrowia własnego pacejnta, niszczenie mienia oddziałowego i pobudzenie ruchowe, nad powodami terapeutycznymi, ucieczkami i obecnością kilku ostrych zespołów psychopatologicznych. Co 6 epizod przymusu bezpośredniego służy wyłącznie do wykonywania niektórych niezbędnych czynności leczniczych.

  Streszczenie angielskie: A study of 959 notices on physical restraint (Ph.R.) sent to the head of a mental hospital during 6 months showed that: imminent danger to the patient's own life or health or the life or health of others, violent destroying of ward equipment, grave psychomotor equipment, grave psychomotor excitement prevail among the reasons for Ph.R. Therapeutic reasons are much less common. Every sixth (17 p.c.) episode of Ph.R. was used exclusively to perform therapeutic procedures, mainly intarvenous drip. The Ph.R. was a therapeutic procedure is relatively seldom used without sufficient justification. As a rule a physican accepts nurses decision on PH. R. with no further consideration. The same is true for director's acceptance of a physican's decision.


  49/257

  Tytuł oryginału: Uprawnienia zawodowe stomatologów.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Med. 2002: 12 (6) s.76-77, il.
  Sygnatura GBL: 312,873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  50/257

  Tytuł oryginału: Czy szpital może być producentem?
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.28-29
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  51/257

  Tytuł oryginału: Korzystanie z samochodu w praktyce lekarskiej.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.31-32, 35
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  52/257

  Tytuł oryginału: Jak zacząć działać na rynku medycznym?
  Autorzy: Krawczyk Jarosław
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.34-35, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  53/257

  Tytuł oryginału: Lekarz na swoim.
  Autorzy: Jędrzejewska Katarzyna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.59-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  54/257

  Tytuł oryginału: Czy pracownik służby zdrowia zakażony wirusami wirusowego zapalenia wątroby może stanowić zagrożenie dla pacjenta? Próba oceny w odniesieniu do polskich warunków.
  Tytuł angielski: Could a health service worker with viral hepatitis be a danger to patietns? An attemtp to assess the problem in polish conditions.
  Autorzy: Bilski Bartosz, Wysocki Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.339-342, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja przedstawia aktualne problemy dotyczące ryzyka zakażenia pacjenta wirusowymi zapaleniami wątroby poprzez zakaźnych pracowników służby zdrowia. W Polsce, naukowej oceny skali tego problemu dotychczas nie podejmowano, ponadto istnieją braki również w zakresie organizacji profilaktyki i prawa w tym zakresie. W naszym kraju pobyt w placówkach służby zdrowia wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia tymi wirusami (60 proc. przypadków zakażenia wirusem HBV stanowią zakażenia szpitalne). W świetle aktualnych programów profilaktyki HBV i HCV realizowanych w wielu krajach należy zwrócić również w Polsce uwagę na isntiejących nosicieli. Autorzy proponują stworzenie ram prawnych dla ograniczenia ryzyka zakażenia pacjenta wirusowym zapaleniem wątroby, powodowanego przez zakażonego pracownika służby zdrowia. Przestawione doświadczenia innych krajów mogą być w tym przypadku cenną wskazówką.

  Streszczenie angielskie: The paper presents current problems regarding the risk for viral hepatitis transmission to patietns by health service workers infected with this disease. In Poland, the scientific assessment of this problem has not as yet been undertaken. Moreover, there is a lack of preventive measures and leagal regulations in this area. In our country, the stay in a hospital is accompanied by a high risk of viral hepatitis infection (hospital ifnections make 60 p.c. of all HBV cases). In view of the HBV and HCV preventive programs carried out in many countries, the Polish specialists should turned attention to the virus carriers among health service workers. The authors propose to establish a legal framework aimed at reducing the risk of patietn' infection with viral hepatitis by a health service worker. The experince of other countries presented in this paper may prove to be a useful guide in taking appropriate steps.


  55/257

  Tytuł oryginału: Ustawa o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń w 2002 r.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.57-58
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  56/257

  Tytuł oryginału: Zwłoka w ustawie "Prawo Farmaceutyczne".
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (3/4) s.69-74 - M.in. protest Naczelnej Izby Aptekarskiej przeciwko uchwaleniu przez Sejm nowego prawa farmaceutycznego
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/257

  Tytuł oryginału: Indywidualna praktyka lekarska a działalność gospodarcza.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.31-32, 36
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  58/257

  Tytuł oryginału: Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata).
  Autorzy: Śniecikowski Wiesław
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (2) s.25-36
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  59/257

  Tytuł oryginału: Zakłady opieki zdrowotnej a sposoby przeliczania pomocy publicznej na wartość dotacji w świetle ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.3-14
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  60/257

  Tytuł oryginału: Projektowane zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.37-38, 41
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/257

  Tytuł oryginału: Kolega niekoleżeński.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.253 - Dot. wystawiania zaświadczeń w prywatnych gabinetach lekarskich.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  62/257

  Tytuł oryginału: Apteka bliższa niepełnosprawnym.
  Autorzy: Foryś Dariusz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.121-124, tab., bibliogr. 3 poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  63/257

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Aspekty prawne badań DNA dla celów sądowych", Kraków, 16 listopada 2001 r.
  Autorzy: Głazek Aleksander
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.43-45
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  64/257

  Tytuł oryginału: Ciało obce w nerce przyczyną krwinkomoczu u 4-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: A foreign body in the kidney as a cause of erythruria in the 4-year-old girl.
  Autorzy: Górnicka Grażyna, Papierkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.338-340, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek krwinkomoczu u 4-letniej dziewczynki spowodowany obecnością ciała obcego - igły do iniekcji - w miąższu nerki. Igła pozostawała w nerce najprawdopodobniej ponad 1 rok. Igłę usunięto operacyjnie. Kwinkomocz ustąpił.

  Streszczenie angielskie: The case of the 4-year-old girl suffering from erythruria is presented. It was caused by the foreign body (needle) in the kidney. Surgical removal of the needle was performed.


  65/257

  Tytuł oryginału: Potrzeby z zakresu zdrowia reprodukcyjnego oraz następstwa ich niezaspokojenia
  Autorzy: Solik Aleksandra
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.38-42
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  66/257

  Tytuł oryginału: Aktualne tendencje polityki ochrony zdrowia w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej
  Autorzy: Baer Walter
  Opracowanie edytorskie: Nierada Zygmunt (tł.).
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.26-30
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  67/257

  Tytuł oryginału: Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
  Autorzy: Teodoruk Krzysztof Aureliusz
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.55-59
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  68/257

  Tytuł oryginału: Konsekwencje ustawy GKV-2000 : uwagi porównawcze w stosunku do polskiej reformy
  Autorzy: Kaźmierczak Krzysztof
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.100-104, il.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  69/257

  Tytuł oryginału: Podstawy genetyki sądowej
  Autorzy: Szczerkowska Zofia, Pawłowski Ryszard
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [2], 156 s. : il., tab., bibliogr. 48 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka


  70/257

  Tytuł oryginału: Kodeks spółek handlowych a świadczenie usług zdrowotnych.
  Autorzy: Bąk Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  71/257

  Tytuł oryginału: Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Situation of Polish forensic medicine in the perspective of the joining European Union.
  Autorzy: Kunz Jerzy
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.59-63, sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niezależnie od tendencji politycznych, społecznych i wyniku referendum wejście Polski do Unii Europejskiej wydaje się sprawą przesądzoną. Poza oficjalnie znanymi problemami negocjowanymi przez władze jest rzeczą niewątpliwą, iż również procedury związane bezpośrednio z różnymi działami medycyny, w tym sądowej, będą musiały w naszym kraju zostać znormalizowane i dostosowane do wymogów krajów członkowskich Unii Europejskiej. W roku 1999 (nr 113, str. 1-14) w International Journal of Legal Medicine ukazał się artukł wstępny pióra B. Birinkmanna "Harmonizacja zasad sądowo-lekarskiej sekcji zwłok" zaakceptowany przez Radę Europy. Wydało się interesujące porównanie zaleceń z obecną sytuacją medycyny sądowej w naszym kraju.


  72/257

  Tytuł oryginału: " Krótkotrwała choroba realnie zagrażająca życiu".
  Tytuł angielski: " Short-lived disease that is a real life hazard".
  Autorzy: Konopka Tomasz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.121-125, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na marginesie opinii wydanej dla Instytutu Pamięci Narodowej w tzw. sprawie Obrońców Krzyża, omówiono pojęcie "stanu chwilowego zagrożenia życia", występujące w kodeksie karnym z 1932 roku.


  73/257

  Tytuł oryginału: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001.
  Tytuł angielski: Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2001.
  Autorzy: Baran Erazm
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.127-144
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • bibliografia


  74/257

  Tytuł oryginału: Strony prawno-medyczne.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.526
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  75/257

  Tytuł oryginału: Obcokrajowiec leczy.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.87, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/257

  Tytuł oryginału: Rządowa Rada Ludnościowa : stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie aktualizacji Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005
  Źródło: W: Medycyna szkolna : główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych : I Kongres Demograficzny w Polsce : konferencja naukowa. T. 3 - Warszawa, 2002 s.85-91 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa pt. Medycyna szkolna - główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych Warszawa 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 735,242

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  77/257

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy orzecznictwa okulistycznego w posępowaniu przed sądem pracy - własne doświadczenia.
  Tytuł angielski: Selected problems of ophthalmological certification in legal proceedings in labour court - own experience.
  Autorzy: Sobecki Roman
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.295-298, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • prawo
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose: Analysis of the appeals to the Appeals Labour Court and estiamtion of visual functions shown in court's decree. Material and method: 248 ophthalmic court's decree were analysed. Results: In 72 p.c. of cases people were qualify as able to work. The most frequent reasons to obtain judgement of disability for labour were: eye injury, high myopia, strabismus, amblyopia, optical nerve atrophy, cataract. 54 p.c. persons were monocular. Conclusions: The most appeals to the Appeals Labour Court had no sufficient grounds for stating diability for labour.


  78/257

  Tytuł oryginału: Decyzja nr RWA - 47/2001 - decyzja Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów dot. programu opieki nad kobietą w ciąży niepowikłanej - "Zdrowie, Mama i Ja".
  Autorzy: Mrówka Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.68-93
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  79/257

  Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu: nowe zasady orzecznicze.
  Tytuł angielski: Occupational hearing loss: new principles of certification.
  Autorzy: Guzek Wojciech J., Sułkowski Wiesław J.
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.387-390, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem należy, obok głuchoty starczej, do najczęstszych przyczyn zaburzenia czynności ucha wewnętrznego w populacji dorosłych. Autorzy krótko przedstawiają podstawowe informacje epidemiologiczne, diagnostyczne i orzecznicze, dotyczące tego zagadnienia. Najwięcej uwagi poświęcono nowym aktom prawnym, które w znacznej mierze zmieniaja dotychczasowy tryb postępowania orzeczniczego w tym zakresie. Autorzy wskazują na dostosowanie definicji choroby zawodowej narządu słuchu oraz nowych zasad o jej orzekaniu do uregulowań prawnych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.


  80/257

  Tytuł oryginału: Prawno-etyczna problematyka w położnictwie i ginekologii.
  Tytuł angielski: Ethical and legal problems in obstetrics and gynecology.
  Autorzy: Przybylski Zygmunt, Słomko Zbigniew
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 35 s.7-26
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  81/257

  Tytuł oryginału: Czy źle leczymy? (Okiem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej).
  Tytuł angielski: Making wrong therapy?
  Autorzy: Kordel Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 35 s.27-31
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  82/257

  Tytuł oryginału: Zakażenia - wybrane fragmenty akt sądowych.
  Tytuł angielski: Infections.
  Autorzy: Słomko Zbigniew, Przybylski Zygmunt
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 35 s.32-107
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  83/257

  Tytuł oryginału: Informator XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
  Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, OIL 2002, 143 s. : il., tab., 21 cm. - 19 Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej Warszawa 18.01. 2002
  Sygnatura GBL: 735,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator


  84/257

  Tytuł oryginału: Unormowania prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych i w sprawach nieletnich : podstawowe wiadomości dla specjalizujących się w psychiatrii
  Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Psychiatrii i Neurologii 2002, 55 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 17 cm.
  Sygnatura GBL: 612,875

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia


  85/257

  Tytuł oryginału: Nowa Ustawa Kosmetyczna i produkty aromaterapeutyczne - [tezy referatu].
  Autorzy: Brud Władysław S.
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (2) s.30-33
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  86/257

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń lekarskich oraz opinii wybranych grup społecznych : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarek Tadeusz, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 227 s. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska


  87/257

  Tytuł oryginału: Ekonomika leku w dobie wchodzenia do Unii Europejskiej.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.231-233
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  88/257

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.247-253, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  89/257

  Tytuł oryginału: Realizacja programu "TEMPUS" pod znakiem zapytania.
  Autorzy: Masiakowski Jerzy
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.254-263, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  90/257

  Tytuł oryginału: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie.
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.293-301
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  91/257

  Tytuł oryginału: Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Holland Walter (red.), Mossialos Elias (red.), Belcher Paul (red.), Merkel Bernard (red.), Karski Jerzy B. (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Ignis, Jan Andrzej Pruszyński 2002, 380 s. :il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Public health policies in the European Union
  Sygnatura GBL: 735,997

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  92/257

  Tytuł oryginału: Osiągnięcia Kliniki Psychiatrycznej WAM w psychiatrii sądowej.
  Tytuł angielski: Achievements of the Department of Psychiatry at Military Medical University in forensic psychiatry.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.359-361, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię oraz dokonania Kliniki Psychiat. WAM w dziedzinie psychiatrii sądowej. Wskazano na wiodącą rolę tej placówki w rozwoju wojskowej psychiatrii sądowej, wynikającą m.in. ze znaczącego dorobku naukowo-badawczego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych biegłych - pracowników Kliniki i ich pozycji w polskiej psychiatrii sądowej.


  93/257

  Tytuł oryginału: Wpływ doustnych środków hipoglikemizujących na agregację płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Siluk Danuta, Kaliszan Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  94/257

  Tytuł oryginału: Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej współpracujących podmiotów.
  Autorzy: Bański Roman, Poździoch Stefan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.32-37, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Outsourcing jako nowoczesna metoda organizacji zasobów cieszy się coraz większym zainteresowaniem zakładów opieki zdrowotnej. Po wprowadzeniu w 1999 roku reformy ochrony zdrowia zakłady te poszukując metody ograniczenia kosztów swojej działalności, coraz częściej zaczęły korzystać z outsourcingu. Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą outsourcing, pozwala osiągnąć zakładane korzyści i to nie tylko w sferze redukcji kosztów. Istnieją jednak pewne niebezpieczeństwa związane z tą formą organizacji zasobów. W poniższym artykule opisana zostanie kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej wynikająca z umów outsourcingowych. Kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej i związany z nią obowiązek pokrycia szkody jest jednym z zagrożeń jakie dla zakładów opieki wynikają ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu. Rozstrzygnie na podstawie Kodeksu cywilnego, kto odpowiada za powstałą szkodę jest istotnym czynnikiem rzutującym na działalność zakłów opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy z chwilą uzyskania samodzielności same ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania.


  95/257

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kryteriów ergonomicznych do oceny uciążliwości pracy w zakładach produkcyjnych
  Autorzy: Górska Ewa
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.49-59, il., tab., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  96/257

  Tytuł oryginału: Wady konstrukcyjne maszyn rolniczych pogarszające ergonomię i bezpieczeństwo pracy, stwierdzane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Autorzy: Kobielski Wojciech
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.82-96, tab., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  97/257

  Tytuł oryginału: Wartość metod opisowych i metrycznych kośćca postkranialnego w opiniowaniu sądowo-lekarskim : praca doktorska
  Autorzy: Fudalej Marcin, Dubrzyński Aleksander (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medydcyny Sądowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 140 k. : il., tab., bibliogr. 86 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  98/257

  Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem specjalnej troski wobec tranformacji - w dobie reformy systemu oświaty i służby zdrowia.
  Tytuł angielski: The care for disabled children in the face of economical transformation - during reforms of the health service and educational system.
  Autorzy: Grzywna Teresa, Franek Grażyna, Kwaśniewska-Ziętek Justyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.109-117, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/257

  Tytuł oryginału: Założenia organizacyjno-prawne prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Legal - organizing foundations of nursing specification.
  Autorzy: Kosińska Maria, Kucharska Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.203-208, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  100/257

  Tytuł oryginału: Przerywanie ciąży - etyka, polityka i prawo.
  Autorzy: Szawarski Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.20-32, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  101/257

  Tytuł oryginału: Zasady odbywania specjalizacji przez cudzoziemców.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.46-48
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  102/257

  Tytuł oryginału: Aktualności - czyli co nowego w przepisach prawnych.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.49-50
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  103/257

  Tytuł oryginału: Lekarz czy uzdrowiciel.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.54-55
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  104/257

  Tytuł oryginału: Arzt und Patient im Lichte preussischer Medizinal-Edikte fr Schlesien.
  Tytuł polski: Lekarz a pacjent w świetle pruskich edyktów medycznych dla Śląska.
  Autorzy: Jonecko Antoni
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.251-279, il., bibliogr. 43 poz., streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Po zajęciu Śląska przez Prusy w XVIII wieku, ustanowiono zrazu "Komisariat Wojenny". Następnie utworzono "Izby dla Spraw Wojny i Domen". Przy izbach istniało "Kolegium Medyczne", ktore zajmowało sie polityką zdrowotną, szkoleniem i rozstrzygało spory pomiędzy lekarzami, chirurgami i aptekarzami. Należy odróżnić: 1) ustrój Śląska staro-pruski, który trwał od zajęcia Śląska w 1742 roku, aż do lat 1806-1812, - oraz 2) ustrój nowo-pruski Śląska, wieku XIX. Przedstawiona praca zajmuje się pruskimi sprawami medycznymi głównie pierwszego okresu. Władze pruskie Śląska wydały drukiem bardzo wiele edyktów, regulaminów i patentów o treści medycznej i socjalnej. Drukowano je w różnych oficynach i różnych miastach. Rozporządzenia te były wydawane w języku niemieckim i również w języku polskim. Dokumenty te pozwalają na określenie stosunku lekarza do pacjenta i stosunku absolutystycznego państwa do ludności. Pruska polityka zdrowotna zajmowała się głównie epidemiami, wakcynacją, modnym wówczas zagadnieniem śmierci pozornej i reanimacji, problemami osób kalekich, ubogich, tudzież weteranami, sierotami i wdowami wojennymi, zbiegami oraz tzw. "Domami Poprawy". Największym zainteresowaniem urzędowym cieszyły się rzemieślniczo uprawiane zawody chirurgów, położnych i aptekarzy. Władze pruskie dobrze rozpoznały dużą przydatność i wydolność tych profesji i przyczyniły się do doskonalenia i awansu tych zawodów. Edykty dla Śląska, dla częściowo autonomicznego "Księstwa Śląskiego i Hrabstwa Kłodzkiego" były sygnowane przez króla Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka Wilhelma II lub Fryderyka Wilhelma III...


  105/257

  Tytuł oryginału: Lekarz a pacjent w świetle zarządzeń pruskiej Regencji Opolskiej w czasie epidemii cholery w latach 1831-1832.
  Autorzy: Korc Leon
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.281-287, il., bibliogr. 20 poz., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  106/257

  Tytuł oryginału: Wartość badania odcinka szyjnego rdzenia kręgowego i kręgosłupa podczas sekcji sądowo-lekarskich : praca doktorska
  Autorzy: Woźniak Krzysztof, Trela Franciszek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20286

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  107/257

  Tytuł oryginału: Profesor Stefan Raszeja - w 80-tą rocznicę urodzin.
  Tytuł angielski: Professor Stefan Raszeja - on the occasion of 80-th birthday.
  Autorzy: Szczerkowska Zofia, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.245-249, il.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Raszeja
 • Stefan 1922-


  108/257

  Tytuł oryginału: Problematyka identyfikacji ofiar katastrof.
  Tytuł angielski: Outline of issues connected with the identification of victims of catastrophes.
  Autorzy: Hauser Roman
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.333-342, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz częściej zdarzają się katastrofy o wymiarze międzynarodowym, z akcentowanym progresywnie czynnikiem terrorystycznym (ostanio zamachy terrorystyczne na terenie Stanów Zjednoczonych A.P. 11.09.2001 r.), zmuszają do pilnego podjęcia działań na obszarze dotyczącym zagadnień organizacyjnych związanych z problematyką identyfikacji ofiar katastrof. Opracowanie dotyczy tej problematyki. Przedstawiono w nim w schematycznym ująciu propozycje rozwiązań, które odnoszą się do działań organizacyjnych na szczeblach: regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym, związanych z szeroko podjętym zagadnieniem identyfikacji ofiar katastrof.


  109/257

  Tytuł oryginału: O frenologii inaczej.
  Tytuł angielski: Phrenology - another point of view.
  Autorzy: Gos Tomasz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.351-355, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Gall
 • Franciszek Józef 1758-1828

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zarys biografii twórcy frenologii doktora Franciszka Józefa Galla (1758-1828), zwracając uwagę na aspekty kryminologiczne jego teorii. Podkreślono rzeczywiste osiągnięcia jego dorobku naukowego oraz odniesiono jego koncepcję do wyników współczesnych badań mózgu. Zwrócono także uwagę na powściągliwość zainteresowania społeczności sądowo-lekarskiej problematyką pośmiertnej oceny zaburzeń psychicznych posiadającą znaczenie dla kryminologii i medycyny sądowej.


  110/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne.
  Autorzy: Głowniak Maria
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.10-17, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W pierwszej części artykułu omówiono strukturę oraz zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, który został powołany w oparciu o ustawę z zdnia 6.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1379). Dalsza część tekstu poświęcona jest Ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), która dostosowuje ustawodawstwo do wiążących Rzeczpospolitą Polską aktów prawa międzynarodowego, respektując dyrektywy Unii Europejskiej. Omówiono najważniejsze przepisy dotyczące zagadnień jak: wytwarzanie, dopuszczanie do obrotu, reklama, obrót produktami leczniczymi oraz kontrola i nadzór w powyższym zakresie.


  111/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne a reglamentacja działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim.
  Autorzy: Skrzydło-Niżnik Iwona
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.18-26, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja


  112/257

  Tytuł oryginału: Ustawa o wyrobach medycznych, obrót wyrobami medycznymi - regulacje krajowe i międzynarodowe.
  Autorzy: Nerlewski Piotr Tadeusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.28-39, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej wymusza kreaowanie polityki zdrowia publicznego w oparciu o nowoczesne metody podejmowania decyzji stworzenia instrumentów do czynnego włączenia społeczeństwa w ten proces. Spełnienie tych zadań wymaga rozwoju technologii informatycznych, wypracowania zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne populacji, nasilenia prewencji i działań z zakresu promocji zdrowia. Dotyczy to takich obszarów jak: bezpieczeństwo żywności, kosmetyki, substancje niebezpieczne, prekursory narkotyków, farmaceutyki i wyroby medyczne. Ustawa o wyrobach medycznych jest nowym aktem prawnym, który w znaczny sposób zmieni funkcjonowanie rynku wyrobów medycznych w naszym kraju. Ustawa, implementując odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej, znosi istniejący podział wyrobów medycznych na urządzenia medyczne, aparaturę medyczną i materiały medyczne, stawiając je w jednej grupie i pod jedną nazwą - wyroby medyczne (medical devices). Ustawa zapewni pełną partycypację w rynku wyrobów medycznych w krajach członkowskich UE dla polskich producentów i dystrybutorów tych wyrobów. Jednocześnie ustawa wprowadzi powszechnie akceptowane w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie standardy eksploatacji wyrobów medycznych, podnosząc poziom bezpieczeństwa stosowania technologii medycznych tak dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Wiąże się to z wprowadzeniem znacznych zmian dotyczących zarówno systemów jakości produkcji wyrobów medycznych, ich certyfikacji, nadzoru i rejestracji dla jednostek opieki zdrowotnej w naszym kraju.


  113/257

  Tytuł oryginału: Stan obecny i wyzwania przyszłości dla systemu refundacji leków i wyrobów medycznych - doświadczenia Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.
  Autorzy: Bochenek Tomasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.40-44, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe regulacje prawne z zakresu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dotyczą sfery stosunkowo precyzyjnie uregulowanej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, można więc nawet używać określenia "koszyka refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych". Refundacja leków w kraju wykazuje dużą tendencję wzrostową, szacuje się, że w 2002 roku wzrost ten będzie trzykrotny w porównaniu do 1997 roku. Artykuł omawia podstawowe zagrożenia dla stabilności systemu refundacji leków. Opisany jest także system monitorowania refundacji leków, wdrażany obecnie w niektórych kasach chorych, w tym także w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. W zakresie refundacji wyrobów medycznych trend wzrostowy jest wyraźnie słabszy. Przewiduje się, że nowe regulacje prawne będą miały korzystne znaczenie dla systemu refundacji wyrobów medycznych, przyjętego w Małopolsce. Artykuł omawia sposób jego funkcjonowania oraz zalety umożliwiające łatwą adaptację w skali ogólnokrajowej.


  114/257

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty rozwoju systemów telemedycznych.
  Autorzy: Budyn Marcin, Duplaga Mariusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.45-52, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  115/257

  Tytuł oryginału: Warto wiedzieć - nowe regulacje prawne dotyczące dokumentacji medycznej.
  Autorzy: Romaszewski Artur
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.72-74
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  116/257

  Tytuł oryginału: W pogoni za uciekającymi kosztami - zarys prawa farmaceutycznego w Holandii.
  Autorzy: Juszczyk Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.75-80, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Streszczenie angielskie: This paper attempts to describe the pharmaceutical law in the Netherlands and its consequences upon the pharmaceutical market. Holland has a relatively low consumption of medicines with prices generally above the European average. The first section presents general overview of three main characteristic of Dutch health care system. In the following section the sketch of pharmaceutical market is drawn and consequently the description of registration requirements is provided. The paper also highlights the cost containment policies regarding reimbursement system and promoting the dissemination of information influencing both physicians' and consumers' behaviors. Conclusions and a lesson-drawing have been left at readers discretion due to a descriptive character of the study.


  117/257

  Tytuł oryginału: Problems of forensic biomechanics
  Autorzy: Erdmann Włodzimierz Stefan
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.63-68, bibliogr. s. 67-68 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  118/257

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 2: Zadania i struktura organizacyjna Kasy Chorych : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 107 s. : il., tab., bibliogr. s. 102-103, 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 2

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo


  119/257

  Tytuł oryginału: Eutanazja w różnych krajach
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.52-71 - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  120/257

  Tytuł oryginału: Prawa człowieka umierającego
  Autorzy: Bołoz Wojciech
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.116-134 - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  121/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.52-53
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  122/257

  Tytuł oryginału: Zgoda pacjenta na leczenie w neurochirurgii i neurotraumatologii.
  Tytuł angielski: Patient's permission for neurosurgical and neurotraumatological treatment.
  Autorzy: Kordel Krzysztof
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.47-50, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • prawo

  Streszczenie polskie: Liczne akty prawne międzynarodowe i polskie regulują prawo człowieka do samostanowienia, którego szczególnym przykładem jest prawo decydowania o leczeniu i jego zakresie. Przedstawiono znaczenie pojęcia zgody świadomej zarówno pod kątem zakresu niezbędnej informacji, którą musi uzyskać pacjent od lekarza przed podjęciem decyzji o leczeniu jak i formy jej wyrażenia. Omówione zostały przypadki podejmowania działania medycznego w sytuacji braku możliwości wyrażenia zgody przez pacjenta, a także działania wbrew woli pacjenta lub jego opiekuna prawnego.


  123/257

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty leczenia psychiatrycznego.
  Tytuł angielski: Legal aspects of psychiatric treatment.
  Autorzy: Konieczyńska Zuzanna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.816-821, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące umieszczania w szpitalu psychaitrycznym oraz zasad leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że przepisy obowiązują wszystkich lekarzy, nie tylko psychiatrów, i każdy lekarz może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Streszczenie angielskie: The Mental Health Act in Poland was presented with the speical attnetion put on the legal aspects of psychiatric hosptialization and treatment. It was underlined that the law applies not solely for psychaitrists but for all physicians and the t every practicing medical doctor may encounter the stiuation in which he/she will be obliged to make the decision regarding the treatment of individuals with mental disorders.


  124/257

  Tytuł oryginału: Obywatelska inicjatywa. [O programie zmian "Narodowa Ochrona Zdrowia" dotyczącym systemu świadczeń zdrowotnych].
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Kasa ma płacić takie samo świadczenie wszystkim usługodawcom na obszarze jej działania. Cena ma być uzgodniona podczas negocjacji między kasą chorych a prawnie upoważnionymi przedstawicielami świadczeniodawców, lekarzy, pielęgniarek położnych i innych zawodów medycznych. Jednak w tej sytuacji nie jest ona najważniejsza. Wg Konstantego Radziwiłła negocjacje trzeba zaczynać od kosztów.


  125/257

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących mocz.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.104, 106
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Produkty chłonące mocz, zależnie od nasilenia choroby umożliwiają odpowiednie utrzymanie higieny, a przede wszystkim chronią zdrowie pacjentów, nie dopuszczając do powstania zakażeń.


  126/257

  Tytuł oryginału: Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA).
  Autorzy: Piętka Hipolit
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.109-110
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  127/257

  Tytuł oryginału: Lekarskie spółki partnerskie.
  Autorzy: Romanow Henryka
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.111
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Organizacja i sposób działania spółki partnerskiej jest podobny jak w spółce jawnej, w kilku kwestiach (prawo wykonywania wolnego zawodu, regulowanie zobowiązań, ograniczenia spadkobierców) rozwiązania stosowane w obu rodzajach spółek wykazują istotne różnice.


  128/257

  Tytuł oryginału: Miejsce świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, analiza prawno-systemowa.
  Tytuł angielski: Place of services providers in the infrastructure of public health, legal-systemic analysis.
  Autorzy: Mokrzycka Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.189-198, tab.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę umiejscowienia grupy świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku studiów przez tę grupę podmiotów jako potencjalnych pracodawców. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt prawny zagadnia i w tym celu poddano analizie wiele aktów prawnych, w głównej mierze należących do systemu. Pozwoliło to m. in. na oszacowanie wielkośći grupy świadczeniodawców i opracowanie bazy zawierającej dane ilościowe (liczba jednostek) jak i jakościowe (rozmieszczenie tych jednostek w poszczególnych regionach). Drugim obszarem analizy jest kwestia ustalenia wymaganych przez pracodawców kwalifikacji w dziedzinie zdrowia publicznego, warunkujących zatrudnienie na określonych stanowiskach i w określonych instytucjach. Ponadto artykuł zwiera zestawienie przepisów prawnych opisujacych status świadczeniodawców w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Analiza prawno-systemowa została przeprowadzona w kontekście pojęć charakteryzujących obszar zdrowia publicznego, misji instytucji opisywanej w tej dziedzinie oraz w świetle prognozy dotyczącej zmian w strukturze, zadaniach i roli tych instytucji w przyszłości


  129/257

  Tytuł oryginału: Prawo atomowe.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.58, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Współczesny szpital coraz częściej naszpikowany jest sprzętem służącym do diagnozowania i monitorowania, opartym o technikę wykorzystującą lub emitującą promieniowanie jonizujące. Dotychczasowe prawodawstwo polskie w znikomym zakresie zajmowało się ochroną przed jej skutkami. Sytuacja zmieniła się z dniem 1 stycznia 2002 r., od kiedy zaczęło obowiązywać prawo atomowe.


  130/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.49-50
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Kontynuujemy dziś publikację rozporządzania ministra zdrowia z sierpnia ubiegłego roku dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Postępowanie w tej sesji jest już zamknięte, ale z pewnością informacje tu zawarte okażą się Państwu niezwykle przydatne w przyszłości.


  131/257

  Tytuł oryginału: Pacjenci ministra.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.51-52, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  132/257

  Tytuł oryginału: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa.
  Tytuł angielski: Criminalistic and penal problems of "dyadic death".
  Autorzy: Kaliszczak Paweł, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.177-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja niniejsza stanowi nawiązanie i uzupełnienie pracy "Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death")". W związku z tym właściwie będzie odwoływanie się do opisanych w przytoczonym artykule przypadków. Jest to też przedstawienie kluczowych zagadnień i związanych z nimi problemów natury kryminalistyczno-procesowej, a także trudności definicyjnych powstających na gruncie omawianego zagadnienia.


  133/257

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego.
  Tytuł angielski: Analysis of selected changes in project the penal code.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.187-194, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy analizują wybrane prpozycje zmian w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienie legalności sprawy "przecinka" w art. 156 kk. W kwestii tej dokonano również przeglądu orzecznictwa sądów.


  134/257

  Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa.
  Tytuł angielski: Evolution of Supreme Court settlements relating to DNA evidence in paternity investigations.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jacewicz Renata, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.195-204, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ewolucję poglądów Sądu Najwyższego na wartość dowodu z badania DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Stwierdzono, że poglądy te uległy w ostatnich latach istotnym zmianom, a w szczególności: 1) dostrzeżono przewagę dowodu z badań DNA nad innymi dowodami przez możliwość potwierdzenia ojcostwa, 2) zwrócono uwagę na celowość analizy statystycznej badania DNA i jej możliwy pozytywny wpływ na więzi uczuciowe pomiędzy rodzicami a dzieckiem, 3) wyrażono pogląd o przekroczeniu granic swobodnej sędziowskiej oceny dowodów w przypadku zakwestionowania dowodu z badania DNA i 4) zwrócono uwagę na możliwość przeprowadzenia badań innych tkanek niż krew lub pośredniego ustalenia stopnia pokrweieństwa.


  135/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.56-62
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja


  136/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne - ciąg dalszy.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.54-63
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  137/257

  Tytuł oryginału: Nowe prawo farmaceutyczne - zmiany.
  Autorzy: Majewski Sylwester
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.95-97
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  138/257

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne - rozporządzenia.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.100-107
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  139/257

  Tytuł oryginału: Nowe Prawo Farmaceutyczne. Wybrane zagadnienia przydatne dla każdego lekarza.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.79-80
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa Nowe Prawo Farmaceutyczne, dotyczą zakazu wykorzystywania w reklamach osób, których zachowanie bądź ubiór mogą sugerować, że są one związane ze środowiskiem lekarskim, natomiast lekarze nie mogą przyjmować prezentów od producentów leków, a przedmioty otrzymane w ramach promocji muszą mieć "znikomą wartość materialną".


  140/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.51-53
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  141/257

  Tytuł oryginału: Nowelizacja "Prawa farmaceutycznego" (fragmenty).
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.192-195, tab.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  142/257

  Tytuł oryginału: Prawo do ochrony zdrowia : raport z monitoringu
  Autorzy: Nowicka Maryla
  Źródło: - Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2002, 156 s. : tab., sum., rez., 24 cm.
  Seria: Raporty, Ekspertyzy, Opinie 29
  Sygnatura GBL: 735,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  143/257

  Tytuł oryginału: Powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Analiza systemu, jego ewolucji i propozycji zmian.
  Autorzy: Kukurba Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.47-54, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Po 4 latach od rozpoczęcia reformy opieki zdrowotnej w Polsce można już z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że przyjęty w danym państwie model organizacji i finansowania tej opieki determinuje określone (z ekonomicznego punktu widzenia) rodzaje zachowań wszystkich uczestników rynku usług medycznych. Stąd też zmiana w zakresie finansowania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jaka nastąpiła z początkiem 1999 roku, miała kardynalne znaczenie. Z dniem 1 stycznia tego roku w zasadniczej części odstąpiono od finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie budżetowym na rzecz nowej formy określonej mianem ubezpieczeniowej. Dzisiaj wiadomo, że kolejnym krokiem jaki należałoby uczynić, winno być realne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia, głównie poprzez podniesienie składki. Ponadto dodatkowym źródłem finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a tym samym zapewnienia innych dochodów zakładom opieki zdrowotnej byłoby dopuszczenie do polskiego rynku alternatywnych ubezpieczycieli niepublicznych. Tekst, poza analizą stanu obecnego, przedstawia również najistotniejsze zmiany jakie zostały dokonane w matrycy systemu istniejącej 1 stycznia 1999 roku (pozytywne i negatywne) oraz propozycja zmian prezentowane obecnie przez ministra zdrowia. Zmiany te obrazują, wprawdzie dość krótką, jednak w miarę czytelną ewolucję systemu quasi-ubezpieczeniowego w kierunku na powrót tworu centralistycznego. Należy jednak mieć nadzieję, że pozytywne skutki dotychczasowych zmian znajdą większe uznanie ...

  Streszczenie angielskie: After four years from starting the reform of the health care system in Poland, it can be firmly stated, that the model of health care organization and financing determines the definite types of the economic behavior of all participants of the health care market. Therefore, the change in the area of the methods of financing health services free of charge to the patient, which took place in the beginning of 1999, had a crucial meaning. Beginning from the 1st of January that year, the budgetary system of financing health care services has been abandoned for the new form, described as the health insurance. Today it is known, that the next step should be the real increase of the health care spending, mainly through the raising of the level of the health insurance fees. The additional source of health care financing in Poland and consequently also the source of health providers income, could be inviting the alternative nonpublic insurance institutions to the Polish health care market. This text, apart from the analysis of the current state, describes also the most important changes, which took place in the matrix of the system existing form the 1st of January 1999 till now (both positive and negative). It also describes the proposals of the changes, currently presented by the Minister of Health. The proposed changes are the part of the short but very apparent history of the evolution of the quasi-insurance system to the again-centralistic system. It should be hoped, that ...


  144/257

  Tytuł oryginału: Stanowisko uczestników XX Dni Farmacji Szpitalnej, Jurata 2002.
  Opracowanie edytorskie: Jankowiak-Gracz Hanna (Oprac.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (18) s.844-845
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  145/257

  Tytuł oryginału: Zgoda na zabieg operacyjny.
  Autorzy: Zdziebło Janusz, Dorociak Aneta
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.33-41, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • chirurgia


  146/257

  Tytuł oryginału: Czy polskie ratownictwo medyczne zdąży się zmienić?
  Autorzy: Ryś Andrzej, Żak Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.98-107, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  147/257

  Tytuł oryginału: Ustawa o gminach uzdrowiskowych szansą rozwoju sanatoriów i innych uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.45-53, bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  148/257

  Tytuł oryginału: Stres w etiologii przestępstw agresywnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Heitzman Janusz; Uniwersytet Jagielloński Collegium MedicumWydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 301 s. : il., tab., bibliogr. 744 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  149/257

  Tytuł oryginału: Problematyka zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej: negocjacje, dostosowanie prawa, instytucje.
  Autorzy: Ryś Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.7-19, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kilkuletniego procesu polskich negocjacji o członkostwo w UE w zakresie zdrowia publicznego i ochrony zdrowia. Jedną z konsekwencji ustaleń negocjacyjnych jest dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej (UE) tzw. acquis communautaire, oraz zmiany instytucjonalne wynikające z przyjętych rozwiązań; negocjacyjnycg i legislacyjnych, które już zostały rozpozcęte lub będą wdrożone w najbliższym czasie. Analiza będzie koncentrować sie na tych zagadnieniach, które dotyczą bezpośrednio zdrowia publicznego i sektora ochrony zdrowia. Latem 2002 roku, kiedy ta analiza została przeprowadzona, zamknięto, z wyjątkiem "rolnictwa", wszystkie obszary negocjacyjne związane z sektorem ochrony zdrowia. Do zrozumienia ogromu prac, jakie zostały dokonane przez administracje i dyplomacje Polski, UE i krajów członkowskich, oraz polski rząd i parlament należałoby podsumować (a co jest raczej niemożliwe w tym artykule) informacje o: setkach spotkań dwustronnych (oficjalnych wizyt, udziału w komitetach i grupach roboczych), setkach tysięcy stron dokumentów przeanalizowanych przez urzędnikóe i ekspertów, dziesiątkach tysiecy stron opracowań eksperckich, tysiącach stron ustaw i rozporządzeń, tysiącach godzin spotkań w rządzie i Sejmie podczas tworzenia prawa oraz setkach godzin spę zonych podczas prac zespołu negocjacyjnego. Przypomnę kontekst polityczny procesu akcesyjnego, przybliżę kuchnię negocjacji" oraz przeanalizuję poszczególne ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is presentation and analysis of few-year period of POlish negotiations of membership in uE in the scope of public health and health care. One of consequences of settlements of negotiations is adaptation of Polish law to be law of UE, called acquis communautaire and istitutional changes resulting from accepted solutions, negotiating and legislating, which were already started or will be initiated in the near future. The analysis will be concentrated on the items, which are related directly with public health and health care sector. In the summer of the year 2002, where the analysis was made, all the negotiating areas related indirectly with health care were closed, besides "agriculture". For understanding the hugeness of work which were made by administration an diplomacy of Poland, EU, member countries, and Polish goverment and parliament these should be summed up (what is rather not possible in this article) the inbformation on hundreds of bilateral meeting (official, visits, taking part in committees and working groups), hundreds of thousand of documents analyzed by officials and experts, ten thousands of expert reports, thousands pages of acts and ordinances, thousand of hours of meeting in goverment and parliment related with staining the law, and hundreds of hours spent on working in negotiating teams. I will remind also the political context of accessing process, will make close "the kitchen" of negotiations and will analyze individual ...


  150/257

  Tytuł oryginału: 50 lat działalności Wspólnoty Europejskiej i rozwoju prawa unijnego.
  Autorzy: Poździoch Stefan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.20-29, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  151/257

  Tytuł oryginału: Wolny przepływ towarów, osób i usług w praktyce systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  Autorzy: Kozierkiewicz Adam
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.30-36, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Streszczenie polskie: W artykule omawiona jest problematyka wolnego przepływu osób i usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia. Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu powodują, iż stopniowej erozji ulega reguła, iż Unia Europejska nie integruje w dziedzinie opieki zdrowotnej. Wobec braku regulacji unijnych wprost odnoszących się do tej strefy, to Trybunał wyznacz ramy i zasady działania systemów ochrony zdrowia w krajach członkowskich, stosując do ochrony zdrowia te same zasady jak do innych zakresów usług. Orzeczenia Trybunału, z reguły korzystne dla pacjentów, czyli przyznające im prawo do korzystania ze świadczeń poza granicacmi własnego kraju (tzn. kraju właściwego), oraz deklaracje ministrów zdrowia poszczególnych państw (np. Wielkiej Brytanii, Holandii) sugerują, że w najbliższych latach będziemy doświadczać dalszego stopniowego otwierania "rynku usług medycznych" na wymianę międzynarodową. W tym kontekście ważne jest by zauważyć, co odróżnia system ochrony zdrowia w Polsce od innych krajów europejskich: są to niejasne zasady dostępu doświadczeń deficytowych oraz konieczność dokonywania "opłat nieformalnych" przez pacjentów. Te dwa czynniki mogą być istotnym motywem organizowania tzw. "turystyki medycznej" co może narazić nasz system ochrony zdrowia na istotne straty. Rząd premiera Leszka Millera w jednoznaczny sposób deklaruje chęć szybkiego zakończenia negocjacji związanych z integracją naszego kraju ze strukturami Unii Europejskiej. Wyznaczony termin zakończenia negocjacji, czyli 31.12. 2002 , jest realny i zależny w głównej mierze od elastyczności i determinacji stron...

  Streszczenie angielskie: An author presents issues regarding free movement of persons and services in the European Union, in respect to health care. The most recent judgments of the Court of Justice in Luxemburg causes that a rule of non-interventing of the Union to health care system is gradually eroding. When direct regulations regarding this matter are not in place, this is the Court which sets frames and rules of health care systems in UE. The rules are based on general rules relating to service and goods in UE. The Court judgments, usually confirming patients' right for getting services abroad, and the most recent declarations of Ministers of Health of some countries (Greit Britain, Holland), suggest that in coming years we will experience gradual opening of "health care markets" for international exchange. In this context it seems to be important to note the main differences between health care system in Poland and similar systems in the UE countries, which are; unclear rules relating to assesses to deficit services and necesity to pay "untertable" payments by patients. The two factors may be important motive to grow medical, tourism, when Poland join UE, what may causes serious financial problems for the system.


  152/257

  Tytuł oryginału: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej, w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara, Jasiński Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.37-46, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej, zapewniają ochronę milionom Europejczyków. Obywatele UE - osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, pracownicy delegowani, emeryci, renciści, studenci i turyści realizujący swoje prawa do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie Unii stają wobec rozmaitych kwestii i problemów zawiązanych z zabezpieczeniem społecznym. Artykuł pokazuje wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia. Od czasów przyjecia wspólnotowych przepisów o zabezpieczeniu społecznym Trybunał Sprawiedliwości wydał ponad 400 orzeczeń dotyczących ich interpretacji, większość z nich na korzyść obywateli UE. Można więc stwierdzić, że bez orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości ochrona zapewniona przez przepisy wspólnotowe o zabezpieczeniu społecznym byłaby mniej skuteczna i zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: European law acts related to social security and also health service ensure protection for milions of European Union citizens. Citizens of UE - employes, self employers, disabled, pensioners, students and tourists consuming their right to free movement and staying of persons in EU meet different problem consist on social secutity. Article presents the influence of indegments of the Court of Justice on health care system. Since existing of unify regulations of social security the Court of Justice edited over 400 acts related to their interpretation, in most of the cases benefitiants were individuals.


  153/257

  Tytuł oryginału: Nowa ustawa Prawo atomowe a możliwości wdrożenia Dyrektywy 97/43/Euratom w sprawie ochrony zdrowia osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.
  Autorzy: Piskło Janusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.47-53, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W niniejszym artykule zostały przedstawione informacje o możliwościach, wynikających z nowej ustawy o prawie atomowym oraz implementowania Dyrektywy 97/43/Euratom w sprawie ochrony zdrowia osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych. Autor artykułu przedstawia wymagania Dyrektywy 97/43 oraz aktualny stan prawny, a także możliwości dostosowania polskiego prawodawstwa do wymagań unii Europejskiej. Wskazuje na korzyści wynikające ze spełnienia wymagań w/w dyrektywy oraz na trudności, które mogą stanowić przeszkodę na drodze do ich pełnego wdrożenia. Jednocześnie informuję o dotychczasowych działaniach podejmowanych na rzecz wdrożenia Dyrektywy 97/43.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the possibilities of the new Act on atomic law and implementation of the Council Directive 97/43/EURATOM of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure. The author of the article presents requirments of the above mentioned Directive as well as discusses the current legal status and the possibilities to comply with the Polish legislation and the EU requirements. It is pointed out that there are not only advantages of complying with the requirements of this directive but also difficulties which might prevent from its full implementation. At the same time the excising activities on behalf of implementation of this directive are shown.


  154/257

  Tytuł oryginału: Koszty wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie pracowników przed ryzykiem wynikającym z narażenia na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.
  Autorzy: Rydlewska-Liszkowska Izabela, Dawydzik Lech T.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.54-67, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z dyrektyw obowiązujących w krajach UE jest Dyrektywa Rady UE z 18 września 2000 roku (2000/54/UE) dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy (zmieniające Dyrektywę 90/679/EWG z 26 listopada 1990 roku). W związku z prowadzonymi negocjacjami związanymi z przystąpieniem Polski do UE zaistniała konieczność oszacowania kosztów związanych z wdrożeniem dyrektyw w gospodarce polskiej. Realizacja zadania miała charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu określone zostały potrzeby informacyjne, źródła i możliwości pozyskania stosowanych danych oraz analiza dostępnych danych. Drugi etap ekspertyzy polegał na zgromadzeniu i uzupełnieniu danych za pomocą ankiet przekazanych do wypełnienia stacjom sanitarno-epidemiologicznym. Oszacowanie kosztów dotyczyło jedynie obciążeń finansowych polskich pracodawców, które będą musieli ponieść w związku z wdrożeniem dyrektywy, bez uwzględnienia elementów związanych z obowiązkami pracodawców wynikającycymi wprost i jasno z ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanych w kodeksie pracy. Prace koncepcyjno-analistyczne zmierzające do realizacji celu ekspertyzy wymagały nawiązania współpracy z GUS, włączenia do realizacji przedsięwzięcia państwowych inspektorów sanitarnych, przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w wybranch podmiotach gospodarczych. Dane oszacowano dla 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: One of the directives which is obligatory in EU countries is the Council Directive 2000 of 18 september 2000 (2000/54/EU) on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (changing the Directive 90/679/EEC of 26 November 1990). The necessity of implementation of "Biological Directive" in Poland resulted from the negotiations on Poland's accession to EU, and the assessment of implementation costs were required. The project was divided into two stages. The scope, sources and methods of collecting data and their analysis were determined during the first stage of the project. The second stage consists of collecting and verification data on occupational safety against biological agents in enterprises by the use of questionnaires sent to sanitary-epidemiological stations. Employers costs of Directive implementation in Poland have been estimated. Costs incurred by employers resulting directly from the Labor Code rules on occupational safety and hygiene have been excluded. Conceptual and analytical works aimed at preparation of expertise required cooperation with Main Statistical Office (GUS), state sanitary inspectors, as well as the surveys in chosen enterprises performed by voivodship and aountry sanitary-epidemiological inspections. Data has been estimated for 2001.


  155/257

  Tytuł oryginału: Europejskie priorytety w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności.
  Autorzy: Pietzsch Silke M.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.68-73, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Streszczenie polskie: Europejskie prawodawstwo w dziedzinie bezpieczeństwa żywności rozwinęło się w ciągu ostatnich dziesięcioleci w wyniku wzajemnego oddziaływania sił naukowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych. Podstawowym założeniem ustawodawców była konieczność ochrony zdrowia konsumentów produktów żywnościowych. Pomimo szeregu działań unifikujących opisy, przepisy obowiązyjące na terenie Unii Europejskiej (UE) charakteryzowały się jednak zróżnicowaniem, a nawet brakiem spójności. Konieczne zatem było ustalenie ujednoliconych wytycznych, które mają obowiązywać w krajach członkowskich UE. państwa zgodziły się na wprowadzenie wspólnych regulacji, aby ograniczyć zagrożenie zdrowia populacji. Kraje ubiegające sie o członkostwo w UE wkrótce staną się częścią europejskiego systemu bezpieczenstwa żywności i będą musiały dostosować wewnętrzne przepisy do struktury w tej dziedzinie. Niniejszy artykuł prezentuje ogólne zasady prawa żywnościowego w Unii Europejskiej. Podstawowy dokument UE - tzw. "Biała Karta" (White Paper), zostanie omówiony w elu prezentacji celów polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dostoswanie się do nich jest warunkiem koniecznym do zaakceptowania polskich produktów żywnościowych na rynku UE. Zaprezentowane zatem zostaną rekomendacje i wskazówki, w jakich dziedzinach Polska powinna dokonać szybkich zmian, aby proces ten postępował jak najszybciej.

  Streszczenie angielskie: The article elaborates on European food safety regulations with special attention being paid to the general principles and the White Paper. Discussed fields of risk assessment through HACCP, education and international co-opertaion and the inclusion of consumer into food safety affairs are addressing most of the general principles and regulations. In this paper the principles of scientific based regulations, the precaution, the tracebality and responsibility of the producers, as well as the food requirements and the transparency principle are breify characterised. Moreover, the description of the White Paper issued by European Commision is presented. Finally the recommendations for Poland, at the begining of a long and difficult process of low harmonisation, are proposed.


  156/257

  Tytuł oryginału: Dostosowanie polskich przepisów prawnych do uregulowań Wspólnoty Europejskiej w zakresie stomatologii.
  Autorzy: Fortuna Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.79-85, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono powstałe w procesie negocjajcyjnym problemy pewne związane z wymaganiami Komisji Europejskiej dotyczącymi przystosowania obowiązującego w Polsce prawa, które określa zakres i zasady wykonywania zawodu lekarza stomatologa do przepisów Unii Europejskiej opisanych w Dyrektywach 78/686 i 78/687 EEG oraz dokumentach Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Praktyków Dentystycznych. Na podstawie dostępnych autorowi materiałów opisany został dotychczasowy przebieg negocjacji. Przedstawione zostały i omówione wnioski i zalecenia grupy ekspertów KE zawarte w protokole powizytacyjnym oraz prawdopodobnie zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczące także zmiany tytułu zawodowego "lekarz stomatolog" na "lekarz dentysta" i zmian w programie kształcenia.

  Streszczenie angielskie: Article law problems arisen during negotiation process connected with European Commision demands to change existing in Poland law, which describe rules and job description of dentitis. Authors bassed on available documents presents negotiation process, analyses statements and recommendations of European Commision experts and describes possible changes in Polish law on this field.


  157/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.53-54
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Publikowany dziś fragment ustawy o specjalizacji jest szczególnie istotny dla opiekunów lekarzy specjalizujących się. Omawia on szczegółowo prawa i obowiązki kierowników specjalizacji, które muszą zostać spełnione, aby proces kształcenia przebiegał zgodnie z prawem.


  158/257

  Tytuł oryginału: Comparison of various decalcificators in preparation of DNA from human rib bones.
  Autorzy: Żołędziewska Magdalena, Gronkiewicz Stanisław, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.75-80, tab., bibliogr. s. 79-80, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd technik preparacji DNA z kości ludzkich (fragmentów żeber pobranych wkrótce po śmierci) ze szczególnym uwzględnieniem etapu jedno- i dwustopniowego odwapniania tkanki kostnej przed wydobyciem z niej materiału genetycznego (tabela 2). Wypróbowano bufory odwapniające stosowane przez różnych autorów (tabela 1) a także odwapniacze własnego pomysłu. Stwierdzono, że ze 100 mg wyżej wymienionego materiału można uzyskać ponad 80 mikrogramów DNA, jednakże dlugość wypreparowanych fragmentów nie przekracza 1000 bp. Najlepszym odwapniaczem okazał się 0.5 M roztwór EDTA. Wypróbowano (tabela 3) także przydatność różnych detergentów, wspomagających działanie odwapniaczy. Najlepsze wyniki osiągnięto przy użyciu soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS).

  Streszczenie angielskie: Various calcium-binding buffers and agents in DNA preparation from fresh human rib bones were compared. We showed that the buffer described by Kuntze et al. [1996] yielded the highest quantities of DNA, but the obtained DNA was strongly degraded. The best quality DNA was obtained using two buffers: of H„nni et al. [1994] and of Ivanov et al. [1995]. Among the new calcium-binding agents that were not examined before, the most efficient were Bismuth III Oxide and Na/FeEDTA, and - in two-step decalcification - sodium citrate.


  159/257

  Tytuł oryginału: Nowelizacja kodeksu pracy - zmiany ważne dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.48-50
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  160/257

  Tytuł oryginału: Zamówienia publiczne w służbie zdrowia.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.59-61
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  161/257

  Tytuł oryginału: Leasing finansowy w Zakładach Opieki Zdrowotnej, a zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.24-34, bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika


  162/257

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie pracowników. Formy prawne.
  Autorzy: Mielczarek Wiesław
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.48-54, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  163/257

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja jako konsekwencja restrukturyzacji placówek opieki zdrowotnej
  Autorzy: Willa H.
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.369-371 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  164/257

  Tytuł oryginału: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej
  Autorzy: Wąsiewicz Eugeniusz Piotr, Masiakowski Andrzej
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.387-393 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  165/257

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci - wiedza i postawy studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The knowledge of child abuse and neglect of the 6th year medical faculty students of the Medical Academy of Warsaw.
  Autorzy: Ziółkowska Anna, Mularczyk-Bal Maria, Tyszko Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.389-394, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę oceny wiedzy i postaw studentów kończących studia medyczne wobec zjawisk określonych wspólnym terminem "krzywdzenia dzieci". Najczęstszą formą krzywdzenia dzieci w opinii studentów jest ich zaniedbywanie materialne związane z brakiem opieki oraz zaniedbywanie emocjonalne związane z brakiem kontaktu z rodzicami. Lekarz, który może zetknąć się z różnymi formami krzywdzenia dziecka, oprócz udzielania pomocy medycznej, powinien aktywnie włączyć się w proces interwencji. Taki obraz roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci nie znajduje potwierdzenia we własnej gotowości do inetrwencji. Tylko 30 proc. ankietowanych studentów deklaruje podejmowanie interwencji w każdym przypadku krzywdzenia dzieci, 63 proc. - tylko czasami, a aż 7 proc. przyznaje że w żadnej sytuacji nie interweniowałoby. Najczęściej wskazywanymi powodami zaniechania pomocy był brak wiedzy, jak interweniować i przekonanie, że powołane są do tego inne służby.

  Streszczenie angielskie: The medical students' knowledge of an reaction to child abuse and neglect was quantified in this article. In students' opinion the most common forms are material and emotional neglects - due to the lack of parents' love and baby care. The students want medical doctors to have the active part in counterating child abuse and neglect. Suprisignly only 30 p.c. of students would always step in to defined a child, 67 p.c. would step in only in special cases, and 7 p.c. would take no action. The most common reasons of lack of intervention are the lack of knowledge and the certainly that others organisations should react to child abuse and neglect.


  166/257

  Tytuł oryginału: Akredytacja uczelni prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych w świetle regulacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Kądalska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.49-53, il. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  167/257

  Tytuł oryginału: Status chorego operowanego w prawodawstwie medycznym i literaturze I połowy XIX stulecia na ziemiach polskich
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.82-86, bibliogr. 35 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  168/257

  Tytuł oryginału: Pwojenne dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.73-80, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  169/257

  Tytuł oryginału: Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (przyjęta przez komitet Ministrów w dniu 19 listopada 1996 roku)
  Źródło: W: Biuletyn Informacyjny Komisji Genetyki Człowieka : 8/2001-2002 - Warszawa, 2002 s.15-29
  Sygnatura GBL: 660,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka


  170/257

  Tytuł oryginału: Wypadek! - Co robić?
  Autorzy: Ździebło Kazimiera
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.4-5
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  171/257

  Tytuł oryginału: Jak to w Unii będzie?
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.75, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  172/257

  Tytuł oryginału: Ocena postępowania lekarskiego w oparciu o normy etyczne i prawa stanowione w świetle materiałów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewski Sławoj, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 147 k. : il., tab., bibliogr. 76 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20426

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  173/257

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy dotyczące sprawców wypadków komunikacyjnych - w kodeksach karnych i piśmiennictwie.
  Tytuł angielski: Traffic accident offenders in the criminal code and the literature - selected problems.
  Autorzy: Bogdanowicz Elżbieta, Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.205-210, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono obecnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawców wypadków komunikacyjnych, tj. art. 173, 177 i 178 kk. Ponadto, wskazano przytaczane w piśmiennictwie okoliczności, w których dochodzi do wypadków i powypadkowych zachowań ich sprawców. W szczególności przytoczono charakterystyczne opisy relacji tych kierowców, którzy zbiegli z ich miejsca. Przedstawiono także problem dotyczący ocen tzw. "szoku powypadkowego".

  Streszczenie angielskie: The current legal regulations concerning traffic accident offenders, i.e., art. 173, 177 and 178 of the criminal code, are presented. The authors also discuss the contingencies of accidents and accident behaviour of offenders on the basis of their review of the literature. In particular, they discuss the characteristic descriptions of reports given by drivers who fled fromt he site of the accident. They also discuss the problems involved in assessing so-called "post-accident shock".


  174/257

  Tytuł oryginału: Opiniowanie sądowo-psychiatryczne sprawców wypadków komunikacyjnych.
  Tytuł angielski: Forensic-psychiatric opinions on traffic accident offenders.
  Autorzy: Bogdanowicz Elżbieta, Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.211-222, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 37 opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w latach 1995-2001 oraz 72 opinii wydanych w tych sprawach wcześniej przez inne zespoły biegłych. Opinie dotyczyły 37 mężczyzn, sprawców wypadków komunikacyjnych. Wśród nich 15 sprawców (40 proc.) oddaliło się z miejsca wypadku. Tylko 3 sprawców wypadków uznano za niepoczytalnych z powodu choroby psychicznej, a jednego z powodu pourazowych zaburzeń świadomości - wobec oddalenia się z miejsca wypadku. Różnice w ocenach poczytalności poprzednich biegłych i biegłych Kliniki dotyczyły 6 sprawców (20 proc. opiniowanych) i wynikały z odmiennych ocen stanu psychicznego tempore criminis, dotyczących przede wszystkim postaci upicia alkoholowego i wystąpienia zaburzeń świadomości. Wynikały one, naszym zdaniem, z niedostatecznie wnikliwej analizy danych akt sprawy. Różnice w ocenie występowania tzw. "szoku powypadkowego" dotyczyły nasilenia objawów ostrej reakcji na powstały stres, która wymaga od biegłych większej wnikliwości w wykorzystaniu danych akt sprawy w celu oceny zachowania się sprawcy oddalającego się z miejsca wypadku. Największe różnice dotyczyły ocen zdolności do uczestnictwa w postępowaniu karnym i zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności, na które miały wpływ zaświadczenia wydawane przez nieuprawnionych do tego psychiatrów.

  Streszczenie angielskie: Thirty-seven forensic-psychiatric opinions issued by the Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in 1995-2001 and 72 opinions issued earlier in the same cases by other experts are analysed. The material covers 37 male traffic offenders. Fifteen of the offenders (40 p.c.) fled from the site of the accident. Only three offenders qualified for the insanity defence and one offender was qualified legally unaccountable because of post-traumatic disturbances of consciousness. In six cases (20 p.c.) the former and latter experts disagreed because of different evaluations of hte offenders' mental condition tempore criminis, mainly alcoholic intoxication and disturbances of consciousness. In our opinion these discrepancies of opinion were caused by careless studying of the legal documentation. Differences in opinion on the presence or absence of "postaccident shock" concerned the intensity of acute post-traumatic symptoms. Proper evaluation of these symptoms requires more thorough analysis of the legal documentation in ordre to judge the behaviour of offenders who flee the accident site. The greatest discrepanceis had to do with evaluation of the offenders' capacity to stand before court and complete their term in prison (both of which had often been certified by incompotent psychiatrists).


  175/257

  Tytuł oryginału: Ważniejsze nieprawidłowości w realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Tytuł angielski: The most important faults in the implementation of the Mental Health Protection Act.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław, Brodniak Włodzimierz, Welbel Stefan
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.315-319, il., tab.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  176/257

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne leków - działania na rzecz ujednolicenia wymagań w skali międzynarodowej. Globalizacja procedur wobec autonomii naukowej obserwacji.
  Tytuł angielski: Clinical trials - harmonization of the requirements. Globalization of procedures versus autonomy of scientific observation.
  Autorzy: Walter Marcin
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.29-33, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Streszczenie angielskie: The paper presents ongoing efforts to harmonize the procedures of clinical trials. In particular, key paragraphs of the European Union GCP Directive (2001/20/EC) are highlighted, as well as the available 'E-efficacy' documents issued by the International Conference on Harmonization. Implications of the new paragraphs introduced to the Declaration of Helsinki (Edinburgh 2000 version) are discussed. There are also comments to the contemporary process of clinical research and the role of the investigator caring for the freedom of science.


  177/257

  Tytuł oryginału: Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans : materiały z konferencji
  Opracowanie edytorskie: Bogucka Jadwiga (oprac.), Żyro Dorota (oprac.), Wejner Teresa (oprac.).
  Źródło: - Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka ; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 20 cm. - Ogólnopolska konferencja pt. Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans Konstancin 28-29.10. 2002
  Sygnatura GBL: 736,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  178/257

  Tytuł oryginału: Gwarancje i realizacja praw dzieci niepełnosprawnych w świetle standardów prawa międzynarodowego
  Autorzy: Jaros Paweł
  Źródło: W: Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans : materiały z konferencji - Warszawa, 2002 s.8-11, il. - Ogólnopolska konferencja pt. Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans Konstancin 28-29.10. 2002
  Sygnatura GBL: 736,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  179/257

  Tytuł oryginału: Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Mirosław (red.).
  Źródło: - Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2002, 108, [4] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria


  180/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Opracowanie edytorskie: Hawrot-Kawecka Anna (Oprac.).
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.41-42
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kontynuujemy dziś temat specjalizacji lekarskich. Po odbyciu wszystkich szkoleń przychodzi czas na zdawanie egzaminów. Jak zrobić to w obliczu prawa - o tym traktuje ten artykuł.


  181/257

  Tytuł oryginału: Study on the applicability of gas chromatography and spectrophotometry for the evaluation of carboxyhemoglobin in autopsy blood in the course of putrefaction.
  Tytuł polski: Badania nad przydatnością chromatografii gazowej i spektrofotometrii do oceny zawartości hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi sekcyjnej w toku jej przemian gnilnych.
  Autorzy: Kłys Małgorzata, Klementowicz Wiesława, Gomułka Ewa, Duda Urszula
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.53-64, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny porównawczej oznaczeń karboksyhemoglobiny (COHb) we krwi przy pomocy chromatografii gazowej z metanizerem jako katalizatorem przekształceń tlenku węgla w metan (CO/CH4) oraz metody spektrofotometrycznej jako metody odniesienia. Analiza wykonana dla 59 próbek krwi sekcyjnej pobranej w przypadkach podejrzenia zatrucia śmiertelnego tlenkiem węgla, przechowywanych w lodówce od 1 dnia do 245 dni wykazała negatywny wpływ przekształceń gnilnych na wartości COHb, otrzymanych metodą spektrofotometryczną. Oprócz oceny COHb wykonano spektrofotometrycznie oznaczenia methemoglobiny (MetHb) oraz sulfhemoglobiny (SulfHb) w tych próbach krwi, a ich wzrastające zawartości wskazywały na nasilenie procesów gnilnych. zawartość COHb, MetHb i SulfHb oznaczone w próbkach krwi, przechowywane w warunkach tlenowych i beztlenowych przez 170 dni w toku realizacji podjętego eksperymentu wykazywały różnice, wynikające z warunków przechowywania.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation of carboxyhemoglobin (COHb) in autopsy blood by gas chromatography combined with a methanizer catalysing carbon monoxide conversion to methane (CO/CO4) and by spectrophotometry used as a reference method was performed. Samples of autopsy blood (n=59) taken from subjects suspected of having been fatally poisoned with carbon monoxide were analysed. These samples, stored in a refrigerator from 1 to 245 days, showed a negative effect of decomposition changes on COHb value recorded spectrophotometrically. Apart from evaluation of COHb, spectrophotometry was used for the determination of methemoglobin (MetHb) and sulfhemoglobin (SulfHb) (in those blood samples) and their increasing contens indicated the intensification of decompsition. The contents of COHb, MetHb and SulfHb determined in 36 blood samples, stored in aerobic and anaerobic conditions for 170 days in the course of the experiment, showed differences due to the storage conditions.


  182/257

  Tytuł oryginału: Umowa na świadczenie usług zdrowotnych według projektu Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.51-52
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  183/257

  Tytuł oryginału: Doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych w świetle najnowszych przepisów prawnych.
  Tytuł angielski: Experiments in laboratory animals in view of recent regulations.
  Autorzy: Rejment Ewa
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.43-47, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zaplanowane przez Instytuty Naukowe i Szkoły Wyższe doświadczenia i testy prowadzone na zwierzętach w ramach badań naukowych, muszą mieć zgodę na ich wykonanie, wydaną przez lokalną komisję etyczną działającą jako komisja miedzyuczelniana lub międzyinstytuowa, czy komisja uczelniana. W niniejszym artykule omówiono najistotniejsze przepisy prawne zezwalające na podjęcie doświadczeń na biomodelu zwierzęcym.

  Streszczenie angielskie: According to the law on the animals protection and the rule of the Council of Minsiters on the National Ethical Commission on the experiment in animals, reserach institutes and universitites planning experiemtns and tests in the animals must obtain permission of the local ethical commission acting as the intercolegiate or university ethical committee. The most important regulations and loaw permitting the studies in biomodel, i.e. animals, are discuessed.


  184/257

  Tytuł oryginału: Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska.
  Autorzy: Dukiet-Nagórska Teresa
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.4-19
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  185/257

  Tytuł oryginału: Czynna eutanazja - nowe tendencje w niektórych europejskich systemach prawnych.
  Autorzy: Konieczniak Przemysław
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.20-29
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  186/257

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w Polsce - stan obecny i perspektywy wobec wymagań związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
  Autorzy: Wysocki Jarosław, Bubrowski Mariusz
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.64-80, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  187/257

  Tytuł oryginału: Zasady prowadzeania badań przedklinicznych i klinicznych.
  Autorzy: Kubiak Rafał
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.81-100
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  188/257

  Tytuł oryginału: Regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej.
  Autorzy: Czarkowski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.101-107, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  189/257

  Tytuł oryginału: W sprawie regresów Kas Chorych do sprawców wypadków i ich ubezpieczycieli, czyli o proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  Autorzy: Kowalewski Eugeniusz
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.108-115
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  190/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność cywilna, za szkody wyrządzone przy leczeniu, w prawie fancuskim (według ustawy z 4 marca 2002 r. o prawach pacjentów).
  Autorzy: Nesterowicz Mirosław
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.116-122
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  191/257

  Tytuł oryginału: Jak udostępniać dokumentację medyczną.
  Autorzy: Strzesak Erwin
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.136-138
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  192/257

  Tytuł oryginału: Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2001 r. III CZP 5/01.
  Autorzy: Lemkowski Marcin
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.139-146
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  193/257

  Tytuł oryginału: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r. I Aca 308/98.
  Autorzy: Nesterowicz Mirosław
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.147-156 - Dotyczy pozwania Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przez pacjenta zakażonego HIV w trakcie leczenia niewydolności nerek - o odszkodowanie
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • prawo
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  194/257

  Tytuł oryginału: Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 25 czerwca 2001 (II C 438/00/9).
  Autorzy: Piszczek Jan A.
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.157-167 - Dotyczy pozwania Wojewody Śląskiego w Katowicach przez rodziców nieletniego, który w trakcie porodu doznał porażenia mózgowego na skutek źle prowadzonej akcji porodowej - o odszkodowanie i rentę
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  195/257

  Tytuł oryginału: Służby medycyny pracy.
  Autorzy: Czernicka Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.17-18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  196/257

  Tytuł oryginału: Leasing a opłata od czynności cywilnoprawnych, kontrowersje wokół umowy leasingu oraz zmiany przepisów podatkowych od 1 października 2001 roku.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.18-25
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  197/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Opracowanie edytorskie: Hawrot-Kawecka Anna (Oprac.).
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.68-69
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  198/257

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Opracowanie edytorskie: Hawrot-Kawecka Anna (Oprac.).
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.51-52
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  199/257

  Tytuł oryginału: Zdrowie dla VIP-a.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.53-54
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  200/257

  Tytuł oryginału: Stan odrzucenia jako przesłanka odpowiedzialności karnej. Wina na przedpolu czynu zabronionego.
  Tytuł angielski: Intoxication as a premise for criminal liability. Guilt on the foreground of a forbidden act.
  Autorzy: Indecki Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.218-224, sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem referatu będzie próba oglądu konfliktu dwóch podstawowych zasad prawa karnego: zasady winy i zasady ochrony dóbr prawnych, dokonana w celu uzasadnienia odpowiedzialności lub nieodpowiedzialności karnej osób, które wprawiały się w stan odrzucenia. W szczególności wykazane zostanie, że obecny sposób reakcji karnej na działanie w stanie odrzucenia rezygnuje z oparcia go na przyjęciu, iż podstawą tej odpowiedzialności jest zawinione zachowanie podjęte w stanie poczytalności (tzw. zawinienie na przedpolu czynu zabronionego). Ukazana zostanie konieczność odejścia od zasady winy na rzecz zasady ochronnej wówczas, kiedy sprawca wprawił się w stan odrzucenia powodujący wyłączenie poczytalności. Argumentacja przeprowadzona zostanie w oparciu o rozwiązania normatywne przyjęte w obowiązującym kodeksie karnym, tzn. art. 31 par. 3. Przepis ten poddany zostanie szczegółowej egzegezie. Omówione zostaną przesłanki jego stosowania w konkretnych sytuacjach faktycznych. (np. gdy sprawca sam wprawił się w stan odurzenia, został skłoniony do przyjęcia środka odurzającego podstępem lub zażył taki środek w drodze przymusu psychicznego). Podjęta będzie także próba wyjaśnienia terminu "stan odurzenia" oraz przypadków włączenia lub ograniczenia poczytalności spowodowanych nie tylko przyjęciem środków odurzających, ale także innymi czynnikami (np. stanami chorobowymi). Wreszcie omówione zostaną sytuacje, w których art. 31 par. 3 nie ma zastosowania, oraz konsekwencje stosowania tego ...

  Streszczenie angielskie: The object of the study is an attempt to analyse the conflict of two primary rules of criminal law: the rule of guilt and the rule of legal assets protection, aimed at giving reasons for criminal liability and non-liability of those who used intoxicationg agents. It will be particularly indicated that the present mode of penal reaction on activity under intoxication no longer bases it on the assumption that such liability results from culpable behaviour during sanity status (the so called culpability on the foreground of the forbidden act). The necessity to given up the rule of guilt to be replated by the rule of protection will be indicated when the perpertrator intoxicated himself and became insane, basing against the background of normative solutions adopted in the mandatory penal cade, i.e. art. 31 ¨ 3. This regulation will be subjected to detailed exegesis. Premises will be discused of its application in specific factual situations (e.g. when the perpetrator intoxicated himself, or was persuaded to take an intoxicant insidiously, or took such an intoxicant under psychological coercion). In addition, an attempt will be made to explain the term "intoxication status" and cases of excluding or limiting the sanity caused not only by taking intoxicants but also by the effects of other factors (e.g. diseases). Finally, such situations will be discussed to which art. 31 ¨ 3 dies not aooly, as well as consequences of the use of that regulation within the sentencing, ...


  201/257

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w Polsce i na świecie - regulacje prawne.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.85-88, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Streszczenie polskie: Nowa polska ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach wprowadza do polskiego ustawodawstwa definicję zakażenia szpitalnego (zakładowego) oraz zobowiązuje kierowników szpitali do organizowania nadzoru nad zakażeniami w podległych sobie jednostkach. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a szczególnie rozpoznawania i śledzenia sytuacji epidemiologicznej.


  202/257

  Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo jako podstawa zasądzenia odszkodowania dla pacjenta.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.35-36
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  203/257

  Tytuł oryginału: Test amitryptylinowy w diagnostyce rezerwy przysadkowej u dzieci z niedoborem wzrostu.
  Tytuł angielski: Amitryptyline test for diagnosis of pituitary reserve estimation.
  Autorzy: Szewczyk Leszek, Jaklińska Teresa, Szewczyk Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.17-19, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Własne obserwacje kliniczne wykazały obniżoną aktywność noradrenergiczną u dzieci z niedoborem wzrostu oraz przyspieszenie tempa wzrastania podczas podawania przed snem amitryptyliny - zwiększającej sympatykotonus. Materiał. Badania dotyczą 112 dzieci (75 chłopców i 37 dziewcząt0 w wieku 4,4 - 13,1 lat z niedoborem wzrostu 3 centyla, wolnym tempie wzrastania 5 cm/r., opóźnionym wiekiem kostymy (o 27 proc. w relacji do chronologicznego), u których stwierdzono sekrecję GH minimum 30 ćIU/ml w teście insulinowym lub klonidynowym. Metody. U badanych dzieci określano nocne wydzielanie GH (HGH RIA) podczas 3-godzinnego fizjologicznego snu i po amitryptylinie podanej przed snem. Wyniki. Częstość podwyższonej 20 ćIU/ml sekrecji GH we śnie fizjologicznym wynosiła 67 proc., weśnie po podaniu amitryptyliny 81 proc., w teście insulinowym 54 proc. i klonidynowym 49 proc. Średnia maksymalna sekrecja GH (ćIU/ml) wynosiła podczas snu fizjologicznego - 30,94, podczas snu po podaniu amitryptyliny 49,74, w teście insulinowym 26,82, w teście klonidynowym 29,46. Średnia sekrecja GH podczas snu fizjologicznego = 18,26 ćIU/ml, po podaniu zaś amitryptyliny przed snem była istotnie wyższa (p 0,001) = 33,95 ćIU/ml. Wnioski. U dzieci z niedoborem wzrostu stwierdza się wyraźne zwiększenie sekrecji GH w godzinach nocnych po podaniu amitryptyliny przed snem. Wydzielanie GH po amitryptylinie było istotnie wyższe niż podczas snu fizjologicznego. Test amitryptylinowy wydaje się wartościowym ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Our clinical observation showed decreased noradrenergic actaivity in children with short stature and their growth rate acceleration after administration of amitryptyline - a stimulator of the noradrenergic tonus. material and methods: The examination concerned 122 children (81 baoys adn 41 girls) in prepubertal phase, ranged in age 4;6 - 13;1 yr., with short stature 3 percentile, with abnormal growth rate, retarded bone age (about 27 p.c. in relation to chronological age) - in whom provocative tests with insulin and clonidine to establish daignosis were performed. In 12 children evident GH deficiency was determined. BOth night's GH secretion (HGH RIA) values during physiological sleep and after amitryptyline administration before sleep were determined (every 30 min., first 3 hours of sleep). Results: The freqeuncy of higher ( 20 ćIU/ml) GH spontaneous secaretion and after provocative tests were as follows: spontaneous GH - 70 p.c., secretion afte amitryptyline - 89 p.c., after insulin - 54 p.c., after clonidine - 49 p.c. There were significant (p 0.001) increment of mean GH levels after amitryptyline in the group of 98 children (80 p.c.) in comparison to values estimated during their physiological sleep. Mean GH levels (ćIU/ml) were as follows: during physiological sleep = 18.26; after amitryptyline administration = 33.95. Conclusion: Amitryptyline causes evident increment of GH secretion in 89 p.c. of children with short stature. Mean maximal peak ...


  204/257

  Tytuł oryginału: Wieloparametrowa analiza zatruć śmiertelnych lekami przy użyciu metody LC/MS w toksykologii sądowej.Praca doktorska
  Autorzy: Bujak-Giżycka Beata, Kłys Małgorzata (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Medycyny Sądowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 155 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20428

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  205/257

  Tytuł oryginału: Działania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny.
  Tytuł angielski: Education in diabetes - the role of nurse and self-control.
  Autorzy: Szewczyk Alicja
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.613-625, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etapy działań edukacyjnych pielęgniarki wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny. Diagnoza pielęgniarska jest podstawą procesu uczenia się i samokontroli w cukrzycy. Program edukacji dziecka i jego rodziców przedstawiony jest według modelu samoopieki jako procesu pielęgnowani (cele, zadania, zakres edukacji, metody edukacji formalnej, metody kontroli edukacji). Właściwa edukacja połączona z profesjonalną i krewatywną postawą pielęgniarki ma za zadanie wpomóc dzieci i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby i wpłynąć na zachowanie i poprawę jakości życia dziecka.

  Streszczenie angielskie: The study presents the stage of nurse's educational effects to a child suffering from diabetes mellitus and his family. The nurse's diagnose is the basis of teaching process and self-control teaching in diabetes. The child and his parets' educatin programme is introduced according self-care model as nursing process (aim task, eduactional range, formal eduactional methods, education efficacy control methods). As a matter of the fact the correctly carried out education combined with professional and creative nurse's attitude is able to help child and his family to solve the problems concerning the disease and also to affect the preservation and improvement quality of life.


  206/257

  Tytuł oryginału: Symposium on ethical, legal and economic aspects of transplantation, Warsaw, September 26-29th, 2002.
  Tytuł polski: [Sympozjum na temat etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów, Warszawa, 26-29 września 2002].
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.5-22, il., tab., bibliogr. [przy artyk.] - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny


  207/257

  Tytuł oryginału: Ethical and societal problems in organ transplantation.
  Autorzy: Rowiński Wojciech, Wałaszewski Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.7-9 - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transplantation medicine, like on other medical speciality, is connected with a wide range of very difficult ethical issues. Among those are: availability of the treatment, consent for cadaveric donation, allocation of available organs, new categories of living unrelated donors and economic aspects of this method of treatment. Authors discuss sensitive aspects in societal perception of the Polish Transplantation Act, ethical issues of living donor kidney transplantation, the role of mass media and economic aspects of transplantation.


  208/257

  Tytuł oryginału: Próba oszacowania korelacji w strukturze płci, wieku, przyczynach zejścia śmiertelnego denatów oraz porze roku na podstawie dodatnich wyników oznaczania alkoholu we krwi i moczu oznaczonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1989-1990 oraz 1999-2000.
  Tytuł angielski: Attempt of correlation estimation in structure of gender, age, dead cause of fatalities and season based on the positive results of alcohol determination in blood and urine, which were analysed in The Forensic Medicine Department of the Medical University of Gdańsk in years 1989-1990 and 1999-2000.
  Autorzy: Wiergowski Marek, Szpiech Beata, Galer Katarzyna, Reguła Krystyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.447-459, il., tab.,bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano porównania wyników analizy oznaczania alkoholu etylowego we krwi i moczu denatów, których sekcje zwłok zostały przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w wybranych latach 1989 r. (228 denatów), 1990 r. (287), 1999 r. (335) i 2000 r. (230) oraz próby ich korelacji z płcią, wiekiem, porą roku oraz przyczyną zejścia śmiertelnego. Niewielka liczba osób w grupie kobiet wpłynęła znacząco na trudności w interpetacji wyników. W porównywanych latach procenotwy udział płci nie zmieniał się znacząco i wynosił średnio dla kobiet 15 proc., a dla mężczyzn 85 proc. Biorąc pod uwagę przyczynę zgonu jako porównywane kryterium można stwierdzić, iż wzrósł odsetek osób zmarłych wskutek alkoholizmu (9 proc.) i zatrucia etanolem (8 proc.) oraz zaobserwowano znaczący trzykrotny wzrost samobójstw w grupie mężczyzn (17 proc.). średni wiek denatów był jednakowy dla mężczyzn i kobiet (ok. 40-49 lat) niezależnie od przyczyny zejścia śmiertelnego. Relatywnie "młodą" grupę osób zaobserwowano dla zmarłych w wypadku kolejowym (32-36 lat). Największa różnica wiekowa płci wystąpiłą dla utonięcia jako przyczyny śmierci (kobiety - 64 lat, mężczyźni - 37 lat). W przypadku różnic wiekowych grupą starszą wiekowo były przeważnie kobiety. Średnia zawartość alkoholu w powiązaniu z przyczyną śmierci była następująca: ostre zatrucie etanolem (4,5 proc. promila), spalenie (2,8 promila), wypadek kolejowy (2,4 promila), wypadek, wypadek drogowy, ...

  Streszczenie angielskie: The comparison of the alcohol determination resutls in blood and urine, and attemtp of correlation in the structure of gender, age and dead cause of fatalities, examined at the Forensic Medicine Department of the medical University of Gdańsk in the selected years (in 1989 - 228 of fatalities, 1990 - 287, 1999 - 335, 2000 - 230) are carried out. Little number of people in female group has significantly influenced on the difficulties with the interpretation of the results. Percentage of gender participation was not changed considerably and average value was 15 p.c. for women and 85 p.c. for men. Taking into consideration a dead cause as a comparable criterion it was found that percentage of fatalities, which died as the result of the alcoholism (9 p.c.) and the ethanol intoxication (8 p.c.), was increased. The number of male suicides was risen three times (17 p.c.). Apart from dead cause average age of fatalities was the same for men and women (about 40-49 years old). Fatalities died in railway accidents were observed as relatively "young" gorup of people (32-36 years old). The biggest difference of age referring to a gender was appeared for a drowning as a dead cause (women - 64 years, men - 37 years old). Thy older group was mostly women. The average alcohol concentration connected with a dead cause was as following: an acute ethanol intoxication (4.5 promille), a burning (2.8 promille), a railway accident (2.4 promille), an accident, a road accident, a murder and a ...


  209/257

  Tytuł oryginału: Polskie i unijne prawo własności przemysłowej. Uregulowania prawne i ochrona środków farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Polish and European Union law on industrial property. Legal regulations and protection of pharmaceutical and medical products. P. 2.
  Autorzy: Wróblewski Michał
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1060-1069, il., tab.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  210/257

  Tytuł oryginału: Warunki dopuszczania do obrotu i obrót produktami leczniczymi w świetle przepisów ustawy - prawo farmaceutyczne.
  Tytuł angielski: Requirements for admission to the market and turnover of drugs according to regulation of the Pharmaceutical Act.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz, Zimmermann Agnieszka, Stożkowska Wiesława
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1005-1011, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Streszczenie angielskie: New regulations issued on September 6, 2001 under Pharmaceutical Act have introduced significant changes to the Polish system of pharamaceutical legislation. There are many legal issues directed towards harmonization of the Act with the European Union regulations. In this paper requirements set for admission of drugs to the market and principles of both the retail and wholesale turnover have been addressed.


  211/257

  Tytuł oryginału: Polskie i unijne prawo własności przemysłowej. Uregulowania prawne i ochrona środków farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Polish and European Union law on industrial property. Legal regulations and protection of pharmaceutical and medical products. P. 1.
  Autorzy: Wróblewski Michał
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1012-1019, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  212/257

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty kontroli skarbowej a Zakłady Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.3-12, bibiogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Kontrola skarbowa realizowana jest zasadniczo w trzech formach: - postępowaniu kontrolnym, - wywiadzie skarbowym, szczególnym nadzorze podatkowym.


  213/257

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie.
  Tytuł angielski: Organs transplantations from living donors in Poland and Europe.
  Autorzy: Skrzypek Agnieszka, Matych Józef
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.23-26, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień medycznych i prawnych związanych z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz zwrócenie uwagi na problem stałego wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczep nerki. W pracy omówiono zagadnienia medyczne i prawne, związane z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz problem wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki. Porównano czynniki ryzyka, wynikające z przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (CD - cadaveric donor) i żywego (LD - living donor). Wysokie wskaźniki przeżycia biorcy i przeszczepu przy niskim ryzyku dla dawcy żywego skłaniają do szerokiego stosowania tej metody leczenia krańcowej niewydolności nerek (ESRD - end stage renal disease). Rozwój programu przeszczepienia nerek od dawcy żywego uzależniony jest od jego upowszechnienia w środowisku medycznym i promocji w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: This paper presents medical and juridical aspects of kidney transplantations from living donors as well as problem of elongate time of waiting for transplantation. Risk factors related to kidney transplantation from cadaveric donor (CD) and living donor (LD) were compared. High indexes of organ recipients survival and low risk for living donor predispose to large use of this method in the treatment of end stage renal disease (ESRD). The development of the program of live donors kidney tranplantations is related to its popularization in medical environment and public promotion.


  214/257

  Tytuł oryginału: Znajomość praw pacjenta.
  Tytuł angielski: Knowledge of the patient's rights.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.320-325, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość praw pacjenta jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy sprzyja osobom poszukującym pomocy medycznej w osiąganiu zadowolenia z usług. Pozwala rozwiązywać spory w drodze rozmowy partnerów świadomych swoich praw i obowiązków. Podjęto próbę sprawdzenia, czy pracownicy służby zdrowia i sami zainteresowani znają prawa pacjenta i skąd czerpią informacje. Na przełomie sierpnia i września 1998 roku w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego na terenie wojwództwa lubelskiego przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pacjentów. Okazało się, że wiedza ankietowanych na temat praw pacjenta jest niepełna i niejednorodna. W przypadku pacjentów, zależy od płci, wykształcenia, miejsca hospitalizacji oraz korzystania z lecznictwa otwartego. W przypadku lekarzy - od zajmowanego stanowiska, kwalifikacji zawodowych, wieku i stażu pracy. Pracownicy służby zdrowia, zarówno lekarze jak i pielęgniarki oraz położne, odgrywają znikomą rolę w rozpowszechnianiu praw pacjenta. Wszyscy ankietowani mieli świadomość prawa pacjenta do samostanowienia, informacji, intymności i poszanowania godności. Tylko pielęgniarki i położne znały prawo pacjenta do identyfikacji personelu, do leków, artykułów sanitarnych i wyżywienia podczas hospitalizacji, odmowy uczestnictwa w pokazach medycznych dla celów dydaktycznych, odmowy uczestnictwa w eksperymentach medycznych. Tylko pacjenci wymienili prawo ...

  Streszczenie angielskie: Knowledge of the patients rights is particularly important in contacts with the health care system. Patients with appropriate knowledge in this area are more likely to be satisfied with the services received. Conflicts may be settled by means of dialogue between partners aware of their rights and obligations. The studies aimed to evaluate knowlege of the patients' rights among medical staff and patients and to determine their sources of information. A diagnostic survey was conducted among physicians, nurses, midwives and their patients, and covered 49 wards of 13 inpatient health care units in the Lublin province between the end of August and beginning of September 1998. The study showed that the knowledge of the patient's rights was incomplete and heterogenous. In case of patients, it depends on gender, education, place of hospitalisation and the use of outpatient health services. In case of physicians, it depends, correspondingly, on their position, formal level of professional qualifications, age and duration of employment. Medical personnel - physicians, nurses and midwives - play an insignificant role in informing patients about their rights. All respondents were aware of the patient's rights related to self-determination, information, intimacy and respect to their dignity. Only nurses and midwives were informed about the right to identify the personnel, pharmaceuticals, sanitary materials and food during hosptialisation, to refuse participation in medical ...


  215/257

  Tytuł oryginału: Czynności delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym.
  Tytuł angielski: Work activities delegated to nurses in the inpatient health care.
  Autorzy: Zaniewicz Arnolda, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.326-329, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Delegowanie czynności polega na przekazaniu ich wykonania innej osobie. W artykule omówiono podstawy prawne regulujące delegowanie czynności w lecznictwie zamkniętym. Przedstawiono wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie 2000/2001 roku wśród 200 pielęgniarek z 2 lubelskich szpitali (odsetek zwrotów 2/3). Okazało się, że delegowanie czynności pielęgniarkom przez lekarzy jest powszechne i często neizgodne z obowiązującymi przepisami. Ponad połowa ankietowanych nie znała w stopniu wystarczającym swoich praw i obowiązków. Podstawowym źródłem informacji były inne pielęgniarki ( 75 proc.). 70 proc. respondentów uznało zakres swoich obowiązków za właściwy, 12 proc. - za zbyt szeroki, 8 proc. - za zbyt wąski (postulowano poszerzenie go m.in. o udzielanie informacji na temat stanu zdrowia, wypisywanie recept na niektóre leki). O wykonywaniu czynności, należących zdaniem ankietowanych do obowiązków lekarza, poinformowało 35 proc. badanych. Najczęściej było to pobieranie gazometrii - 30 proc., uzupełnianie dokumetnacji - 16 proc., wykonywanie opatrunków - 14 proc., uzgadnianie konsultacji - 14 proc., przetaczanie krwi - 6 proc., usuwanie szwów - 6 proc., cewnikowanie - 4 proc., pomiar ciśneinia tętniczego krwi - 4 proc., opracowanie chirurgiczne ran - 2 proc., informowanie pacjentów - 2 proc. 56 proc. ankietowanych przyznało się do samodzielnego podawania leków (2/3 stanowiły leki przeciwbólowe, przeciwzapalene i przecigorączkowe, 10 proc. - uspokajające, 4 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Delegating of work activities consist in making other person perform them. The article discusses the legal basis for delegating work activites in the inpatient health care. The results of an anonymous survey conducted among 200 nurses in 2 hospitals in Lublin in 2000/2001 were presented (percentage of returned surveys is 2/3). The results of the study shows that delegating work activities to nurses by physicians is a common practice and it is often inconsistent with the current law. Almost half of respondents did not sufficiently know their own rights and duties. Other nurses were a primary source of information ( 75 p.c.). 70 p.c. of respondents considered the scope of their duties as appropriate, 12 p.c. - as too broad, 8 p.c. - as too narrow (it has been postulated to extend the duties, among other things, by giving information about health conditions, writing out prescriptions for some medicines). 35 p.c. of respondents informed about delegating activities which should be performed by a physician. The most frequent cases are: performing gasometry - 30 p.c., completing medical records - 16 p.c., dressing wounds - 14 p.c., arranging consultations - 1 p.c., performing blood transfusion - 6 p.c., seam removal - 6 p.c., catheterisation - 4 p.c., measurement of arterial blood pressure - 2 p.c., surgical elaboration of wounds - 2 p.c., informing patients - 2 p.c. 56 p.c. of respondents admitted that they took mediciens without medical prescription: 2/3 took analgesic, ...


  216/257

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.17-29, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  217/257

  Tytuł oryginału: Instytucja rzecznika praw pacjenta w polskim systemie demokratycznym.
  Autorzy: Kubiak Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.30-82, tab., bibliogr. [20] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  218/257

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.24-30
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  219/257

  Tytuł oryginału: Apteki i aptekarstwo w województwach północno-wschodnich na tle innych dzielnic II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: Pharmacies and pharmacy in the north-west voivodships against the background of other regions of the 2nd Republic.
  Autorzy: Hanisz Katarzyna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1167-1172, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: In the period of the 2nd Republic, in Polish pharmacy, no uniform, specific regulations were successfully introduced to replace the former ones of Poland partitioned into three sectors. As a result, in the territory of the ex-Russian sector, covering the north-west voivodships, the Russian act of 1905 was still applied. Despite the gradual growth of the network of pharmacies in Poland in the inter-war period, medicines were the least available for the population in the group of the north-west voivodships, weakly developed economically. Unfavourable factors should be mentioned here: the number of pharmacies, the number of inhabitants per one pharmacy and the vastness of the territory covered by the services. Those voivodships also had the least favourable situation as far as the employment structure of pharmacists with university diplomas is concerned.


  220/257

  Tytuł oryginału: Zaburzenia osobowości u zabójców a motywy zabójstw : praca doktorska
  Autorzy: Markiewicz Renata, Masiak Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii, Oddział Psychiatrii Sądowej w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 183 k. : il., tab., bibliogr. 256 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20886

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  221/257

  Tytuł oryginału: Ustawa o wyrobach medycznych. Wybrane zagadnienia przydatne dla użytkowników sprzętu medycznego.
  Opracowanie edytorskie: Jarzębski Marek (Oprac.).
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.18
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  222/257

  Tytuł oryginału: Ważny regulamin. Vademecum Medyczne paragrafy.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.83
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  223/257

  Tytuł oryginału: Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy stomatologów w Polsce w latach 2002-2006. Wystąpienie zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na Seminarium organizowanym przez Komisję Zdrowia Sejmu RP w dniu 11 V br.
  Autorzy: Słowińska-Srzednicka Jadwiga
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.46-50, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  224/257

  Tytuł oryginału: Opieka okołoporodowa w Polsce i przestrzeganie praw pacjenta w świetle opinii konsumenckiej : analiza danych z lat 1999-2002
  Opracowanie edytorskie: Grabarczyk Magdalena (oprac.), Kubicka-Kraszyńska Urszula (oprac.), Otffinowska Anna (oprac.), Teleżyńska Agata (oprac.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku 2002, 54 s. : il., tab., bibliogr. s. 53-54, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo


  225/257

  Tytuł oryginału: System pomocy osobom niepełnosprawnym realizowany na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej, w świetle obowiązujących aktów prawnych i rozwiązań wynikających z reformy administracyjnej kraju
  Autorzy: Skawiński Dariusz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.13-26, il., tab. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  226/257

  Tytuł oryginału: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi?".
  Opracowanie edytorskie: Majchrzyk Zdzisław (red.), Pobocha Jerzy (red.).
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.6-57, tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


  227/257

  Tytuł oryginału: Przemoc seksualna w rodzinie - ocena kliniczna sprawców kazirodztw na podstawie orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Sexual abuse in the family - a clinical assessment of incest offenders on the basis of forensic-psychiatric reports.
  Autorzy: Kołcz Krzysztof, Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.33-38, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów K. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Klasyfikacja DSM-IV nie wyróżnia kazirodztwa z grupy parafilii. Spośród 30 sprawców w orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych kazirodztwo występowało zaledwie w 5 przypadkach, zaś 18 sprawców spełniało kryteria diagnostyczne pedofilii. W charakterystyce socjodemograficznej, jak i współitnieniu innych zaburzeń psychicznych występowały znaczne podobieństwa kazirodztwa z populacją pedofilów. Najczęściej współistniały zaburzenia osobowości oraz zespoły uzależnienia od alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The DSM-IV does not specifity incest as a separate subclass of the paraphilias. When the forensic-psychiatric reports of 30 cases of sexual offenders were reviewed incest was determined in only 5 cases, whereas 18 cases met the diagnostic criteria for paedophilia and incest. The socio-demographic and psychiatric co-morbidity descriptions were very similar for incest offenders and paedophilic molesters. The rate of comorbidity of psychiatric disorders (mostly alcohol dependence and personality disorders) in the paedophilic offenders was high (76 p.c.).


  228/257

  Tytuł oryginału: Próby klasyfikacji typologicznej sprawców molestowania seksualnego dzieci na podstawie analizy orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Differential classification and typology of child molesters on the basis of forensic psychiatry reports.
  Autorzy: Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Kołcz Krzysztof, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.39-44, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy poddali analizie 52 orzeczenia sądowo-psychiatryczne dot. sprawców molestowania seksualnego dzieci. Zastosowano typologię pedofilii wg kryteriów DSM-IV i ICD-10 w modyfikacji Beiera i własnej. W poddanej analizie populacji - 48 proc. przypadków odbiegało od ogólnej populacji pedofilii charakterystykami socjodemograficznymi, 76 proc. sprawców pedofilii właściwej i zastępczej wykazywało współistnienie innych zaburzeń. Autorzy uważają, że obecne kryteria diagnostyczne posiadają ograniczenia utrudniające typologię sprawcy. Ponadto, nie zawsze są ogólnie akceptowane.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed 52 forensic psychiatric reports of child molesters. They classified paedophilia according to the diagnostic criteria of the ICD-10 and DSM -IV as well as a modified version of these criteria introduced by Beier and themselves. 48 p.c. of the paedophils had different socio-demographic characteristics from the general population of paedophils and 76 p.c. had psychiatric co-morbidity. There is no psychiatric diagnostic system and classification approved and fully validated in literature. The results support the view that the existing typologies of dissexual behaviour have limited validity. Among the paedophilic sex offenders 76 p.c. had psychiatric comorbidity.


  229/257

  Tytuł oryginału: Przemoc w mediach - aspekty sądowo-psychiatryczne.
  Tytuł angielski: Media violence from a forensic-psychiatric perspective.
  Autorzy: Pobocha Jerzy
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.51-57, tab., bibliogr. 53 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przeanalizowano problem wpływu środków masowego przekazu: filmu, telewizji i gier komputerowych, na wzrost agresji i przestępczości dzieci i młodzieży. Główne hipotezy tego wpływu, to: oczyszczenie, powstrzymanie, wzmocnienie i stymulacja. Autor proponje, aby rola i tych wzorców agresywnego zachowania była uwzględniana w diagnostyce i opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym i penitencjarnych programach resocjalizacyjnych.

  Streszczenie angielskie: The effects of the mass media - movie films, televison and computer games - on increased aggression and delinquency in children and adolescents is analysed on the basis of a review of the literature. The media are purported to have four kinds of impact: catharsis, restraint, reinforcement and stimulation. The author says that the role of these patterns of agressive behaviour ought to be considered in forensic-psychiatric diagnoses and expert opinions and also in penitentiary resocialisation programs.


  230/257

  Tytuł oryginału: Prawo wobec wyznań współczesnej medycyny.
  Autorzy: Safjan Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.5-20
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  231/257

  Tytuł oryginału: Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna.
  Autorzy: Safjan Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.21-41
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  232/257

  Tytuł oryginału: Granice legalności zabiegu medycznego.
  Autorzy: Zoll Andrzej
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.42-56
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  233/257

  Tytuł oryginału: Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza (Przestępstwo z art. 192 k.k.).
  Autorzy: Kubicki Leszek
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.57-77
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  234/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy).
  Autorzy: Filar Marian
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.78-95
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  235/257

  Tytuł oryginału: Sumienie lekarza jako kategoria prawna.
  Autorzy: Kubicki Leszek
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.97-107
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  236/257

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna.
  Autorzy: Zielińska Eleonora
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.108-131
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  237/257

  Tytuł oryginału: Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza.
  Autorzy: Nesterowicz Mirosław
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.132-147
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  238/257

  Tytuł oryginału: Klasyfikacja wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Medical devices classification.
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Lasocka Iwona
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.29-32 - Tekst równol. w jez. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  239/257

  Tytuł oryginału: Zespół dziecka krzywdzonego w aspekcie współpracy Oddziału Chirurgii Dziecięcej [Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie] z Regionalnym Komitetem Obrony Praw Dziecka.
  Tytuł angielski: Battered child syndrome in aspect of cooperation of the Pediatric Surgery Department with The Regional Committee of Protection of Child's Rights.
  Autorzy: Mikołajczyk Adam
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.31-34, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współpracę i działalność Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie z Regionalnym Komitetem Ochrony Praw Dziecka. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej, w latach 1998-2001, było 12 dzieci zakwalifikowanych do zespołu dziecka krzywdzonego. Tylko dwie sprawy zakończyły się w sądzie skazaniem winnych. Pozostałe sprawy zostały umorzone. Jedyną realną i w dalszej perspektywie skuteczną metodą ochrony dzieci przed nadużyciami dorosłych jest zmiana regulacji prawnych, szeroko pojęta edukacja publiczna, profilaktyka oraz współpraca z mediami.

  Streszczenie angielskie: The paper presents cooperation and activity of the Pediatric Surgery Department of the Provincial Hospital in Tarnów with the regional Committee of Child's Rights. From 1998 to 2001 12 children treated in that Department were classified among Battered Child Syndrome. Only 2 cases finished in the court with sentencing the guilty people. The rest of lawsuits were discontinued. In the long run, change of law rules, broad public education, prophylaxis and cooperation with the media are the only real and effective method of children's protection from abuse by adults.


  240/257

  Tytuł oryginału: Prawa dziecka w Polsce a realizacja postanowień konwencji ONZ.
  Tytuł angielski: Rights of the child in Poland and enactment of decisions of United Nations Organization convention.
  Autorzy: Mossakowska Bibiana
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.101-104, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Temat korporatywny:
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skrót informacji o historii tworzenia Światowej Konwencji Praw Dziecka. Podkreślono udział Polski w opracowywaniu tej Konwencji i wskazano na jej realizację w naszym kraju. Zwrócono uwagę na dominującą rolę lekarzy w badaniach nad zjawiskami maltretowania dzieci na świecie i w Polsce. Omówiono formy maltretowania dzieci, trudności w rozpoznawaniu Zespołu Dziecka Krzywdzonego (ZDK) oraz czynniki sugerujące ten Zespół.

  Streszczenie angielskie: The article presents an outline of the history of World Child's Right Convention. Participation of Poland in the establishing of that convention was emphasized, followed by a discussion of its enactment in our country. Special attention was paid to the predominant role of doctors in studies on the phenomenon of children's maltreatment in the world and in Poland. Forms of children's maltreatment, difficulties in recognition of Battered Child Syndrome and factors suggesting that Syndrome were described.


  241/257

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dziecka - skala problemu, prognozy oraz rola społeczności lokalnych na przykładzie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Violence against children - scope of the problem, prognosis and the role of local communities, illustrated with the Lublin Region.
  Autorzy: Mularz Adam, Rudnik Artur
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.112-117, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy przemocy wobec dzieci, które rozwiązuje policja. Wskazano również inne struktury państwowe i społeczne, które biorą w tym udział. Główną uwagę skierowano na przemoc domową. Omówiono procedurę wdrożoną w 1998 roku przez policję pod nazwą "Niebieska karta", której celem jest utworzenie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents problems of violence applied to children, which are dissolved by Police. Other government and social structures helping in above actions were described, too. Main attention was paid to familial violence. The authors presented the procedure called "Blue Card" established in 1998 and introduced into life by Police. The aim of this procedure is creation of a coherent system for counteraction of familial violence.


  242/257

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji psychicznych w padaczce a możliwości edukacji i rehabilitacji psychologicznej w świetle obowiązującej ustawy oświatowej.
  Tytuł angielski: Mental functions disorders in epilepsy versus educational and psychological rehabilitation opportunities in the light of the current educational act.
  Autorzy: Mojs Ewa, Białkowska Edyta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.95-100, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • pediatria
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niedobory rozwoju poznawczego - o charakterze wybiórczym bądź globalnym (upośledzenie umysłowe) oraz trudności szkolne występują częściej w grupie dzieci i młodzieży z padaczką niż osób zdrowych. Deficyty te uwarunkowane są wieloczynnikowo i tylko w części związane są z farmakoterapią. Wśród czynników wpływających na obniżenie opisywanych funkcji znajdują się: uszkodzenie mózgu, wczesny początek napadów i ich morfologia oraz rozwój, urazowość i czynniki psychospołeczne. Czynnikiem usprawniającym może być terapia neuropsychologiczna. Materiał i metody. Praca opiera się na analizie badań psychologicznych oraz badań własnych dotyczących poziomu inteligencji i funkcji poznawczych w grupie dzieci z padaczką oporną na leczenie. Praca uwzględnia także treść obowiązującej ustawy oświatowej i rozwiązania dotyczące opieki i edukacji dziecka przewlekle chorego. Grupę badanych i grupę odniesienia stanowili pacjenci Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu. Wyniki. Iloraz inteligencji ogólnej wykazuje istotne obniżenie w grupie dzieci z padaczką niż populacji osób zdrowych. Niższe wyniki stwierdzono także w odniesieniu do pamięci bezpośredniej oraz integracji wzrokowo-ruchowej. Obowiązująca ustawa oświatowa zapewnia dostęp dla dzieci i młodzieży z padaczką oporną na leczenie do specjalistycznych form edukacji/klasy terapeutyczne, a także do dodatkowych lekcji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The deficits in the cognitive development (selective or global mental deterioration) and difficulties at school are more frequent among children and the adolescent with epilepsy than in the healthy population. Those deficit are determined by a multiplicity of factors and they are only partly due to pharmaceutical treatment. Other factors that impair the aforementioned functions are: brain damage, early history of seizures, their frequency, morphology and development, susceptibility to the trauma, and psycho-social factors. A neuropsychological therapy may prove to be a facilitating factor. Data and Methods. The work is based on the analysis of the psychological studies and the author's own research on the intelligence levels and cognitive functions in the group of subjects resistant to epilepsy treatment. The study takes into account the views presented in the current Educational Act and the suggestion concerning the care and education of a chronically ill child. The subjects and the reference group for the study was composed of the patients at the Department of Developmental Neurology, University of Medical Sciences in Poznań. Results. The general IQ among children with epilepsy is significantly lower than in the group of healthy subjects. The results were also lower with respect to the direct memory and the visual-motor integration. According to the current Educational Act children and adolescent resistant to epilepsy treatment are guaranteed access to specialized forms of education/therapeutic classes, individual studies, and additional lessons and correctional/compensating classes.


  243/257

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty badań klinicznych z udziałem ludzi.
  Autorzy: Bąk Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.21-23, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  244/257

  Tytuł oryginału: Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów.
  Autorzy: Bujny Jędrzej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.42-48, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  245/257

  Tytuł oryginału: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C
  Autorzy: Kowalski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Marek Zdzisław (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medyczne Grupa Ekonom s.c. 2002, 187 s. : bibliogr. s. 181-187, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne


  246/257

  Tytuł oryginału: Tak silni i tak słabi.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.89 - 6 Krajowy Zjazd Lekarzy Warszawa 13-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  247/257

  Tytuł oryginału: Uprawnienia nadzorcze organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia).
  Autorzy: Bujny Jędrzej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.35-39 - Międzynarodowa konferencja naukowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego Poznań 27-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  248/257

  Tytuł oryginału: Organizacja ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Zmiany w zakresie wzajemnych relacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów w świetle zapisów projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz programu Narodowa Ochrona Zdrowia.
  Autorzy: Rakowski Mariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.49-52, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  249/257

  Tytuł oryginału: Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim.
  Tytuł angielski: The rights of the patient in Polish legislation.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.321-324, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość prawa medycznego i uprawnień obywatela poszukującego pomocy lekarskiej jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy w tym zakresie ułatwia pacjentom funkcjonowanie oraz sprzyja zadowoleniu z otrzymywanych usług, a w sytuacjach konfliktowych pozwala zakończyć spór w drodze rozmowy partnerów znających swoje prawa i obowiązki. Zachodząca od 1989 r. transformacja ustrojowa zapoczątkowała gruntowne zmiany w polskim państwie medycznym. Bezpośrednio wpłynęło to na wzrost jakości opieki medycznej, a także na powstanie wielu aktów prawnych chroniących pacjenta i regulujących problemy związane z hospitalizacją. Ruch na rzecz pełniejszego opracowania i przestrzegania praw pacjenta wzrastał z rozwojem społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, etycznym i politycznym. Polskie ustawodawstwo dysponuje wieloma zapisami dotyczącymi praw pacjentów. Uchwalenie prawa pacjenta ma służyć poprawie jakości świadczeń medycznych oraz ustaleniu pozycji pacjenta, jako równoprawnego uczestnika procesu leczenia. Prawa pacjenta mają dać poczucie bezpieczeństwa, wyznaczyć granice kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków w relacjach pacjent - lekarz, a także w relacjach pacjent - pracownik służby zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The konwledge of medical law and rights of citizen seeking professional treatment is particularly crucial in relationship to health service. Such knowledge enables patients to be better oriented in this complicated matter and may contribute to their satisfaction from medical services. It also enables to settle a rising argument by means of negotiations between partners knowing their rights and obligations. Patient's rights have been widely discussed in Poland recently. The movement involved in improving and complying with patients' rights has increased with social, cultural, ethical and political development. In Polish legislation there are many regulations concerning patients' rights.


  250/257

  Tytuł oryginału: Seminarium sejmowe na temat specjalizacji lekarskich.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.98-99 - Seminarium pt. Przyszłość kształcenia podyplomowego lekarzy Warszawa 11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  251/257

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.102
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  252/257

  Tytuł oryginału: Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - korespondencja z Niemiec.
  Autorzy: Nocoń Jacek
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.31-32, 34
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  253/257

  Tytuł oryginału: Status prawny zwłok ludzkich w kontekście fenomenologii cielesności.
  Tytuł angielski: A legal status of human dead body in the context of corporal phenomenology.
  Autorzy: Nowacka Maria
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.360-363, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule wskazuje się zbieżność ustaleń fenomenologicznych z dokonaną na gruncie prawa polskiego zmianą statusu prawnego zwłok. W Kodeksie Karnym z 1969 r. zapis dotyczący ochrony zwłok umieszczony był w rozdziale "Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania", z racji umieszczania zwłok w sferze sacrum. W nowym Kodeksie Karnym z 1997 r. analogiczne zapisy znalazły się w rozdziale "Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu", a w rozdziale "Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania" znalazł się zapis dotyczący sankcji za zakłócanie uroczystości pogrzebowych. Świadczy to, że zwłoki w świadomości prawniczej nie należą już do sfery sakralnej, w której mieści się obrzęd, przedmiot tego obrzędu - zwłoki - są tylko rzeczą. Być może w przyszłości zwłoki zostaną prawnie uznane za przedmiot obrotu prawnego, ale przedmiot wyróżniony, podlegający specjalnej ochronie.

  Streszczenie angielskie: It is pointed out that phenomenological settlements are convergent with human dead body status change which has been made on the basis of Polish law. In the 1969 Criminal Code, in chapter "Crime Against the Liberty of Conscience and Religion", there was an entry concerning the protection of human dead body. The reason wa that a deat body used to be placed in a sphere of sacrum. In the new Criminal Code, published in 1997, analogical entries were put in chapter "Crime Against Law and Order". In chapter "Crime Against the Liberty of Conscience and Religion" - there is an entry concerning sanctions for disturbing funeral service. It means that in legal consciousness a dead body does not belong to a sacral sphere. A ceremony belongs to that sphere but not the subject of that ceremony - a dead body is just a thing. Perhaps in future a dead body will be legally acknowledged as a subject of legal turn, and it will be marked off and specially protected.


  254/257

  Tytuł oryginału: Spółka partnerska lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Czyż Sławomir
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.36-37
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  255/257

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty szczepień.
  Autorzy: Szturyło Adam
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.12-15
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Problematyka szczepień ochronnych dotyka szczgólnie istotnego w ostatnim czasie, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, zagadnienia. Wzmożone zainteresowanie szczepieniami wynika w wielu wypadkach z nadejścia jesieni, a co za tym idzie okresu wzrostu zachorowań na grypę. Od kilku lat w tym właśnie czasie szczególną popularnością cieszą się szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie. Wraz z coraz większym zainteresowaniem profilaktyką przeciwko grypie pojawia się wiele nurtująch pytań i to zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Coraz częściej dotyczą one nie tylko kwestii medycznych związanych ze szczepieniem, ale także prawnych uregulowań tejże problematyki. Można wyselekcjonować wśród tej grupy pytania, które pojawiają się najczęściej. Dotyczą one zasad obrotu szczepionkami i możliwości ich nabywania i odsprzedawania przez lekarzy, źródeł finansowania szczepień ochronnych, a także pobierania opłat od pacjentów za samą szczepionkę, jak i za wykonaną usługę zaszczepienia.


  256/257

  Tytuł oryginału: Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy.
  Autorzy: Wojciechowska Magdalena
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.20-21
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  257/257

  Tytuł oryginału: Problem odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania z tytułu dyżurów medycznych odbywanych przed 20 maja 1999 r.
  Autorzy: Daszkiewicz Wiesław, Daszkiewicz Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.27-30, bibliogr. 3 poz. - Cz. 1 Przew. Menedż. Zdr. 2003; (3)
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: