Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OKULISTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 432Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/432

Tytuł oryginału: Podręczny atlas okulistyczny dla lekarzy rodzinnych
Autorzy: Kęcik Tadeusz, Dróbecka Ewa, Ciszewska Joanna, Skórska Izabella
Źródło: - Warszawa, Oftal Sp. z o.o. 2002, 68 s. : il., tab., 19 cm.
Sygnatura GBL: 613,664

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/432

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie odruchu przedsionkowo-ocznego - aspekt kliniczny.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Pierchała Katarzyna
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (2) s.3-40, il., tab., bibliogr. 120 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/432

  Tytuł oryginału: Epidemiologia głuchoślepoty w Polsce : grupa wiekowa 14-18 lat : raport z badań
  Autorzy: Zaorska Marzenna
  Źródło: - Olsztyn, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002, 116, [1] s : il., tab., bibliogr. 76 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/432

  Tytuł oryginału: 150 lat Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Opracowanie edytorskie: Ortyl Ewa (red.), Starzycka Maria (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 16, [20] s. : il., 30 cm. - Sesja naukowa poświęcona 150-letniej historii Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 23-24.11. 2001
  Sygnatura GBL: 288,741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  5/432

  Tytuł oryginału: Irydologia : podręcznik do nauki oceny stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka. Cz. 1
  Autorzy: Woźniak Marek; Instytut Irydologii w Radomiu
  Źródło: - Radom, II 2002, 212 s. : il., bibliogr. 21 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka


  6/432

  Tytuł oryginału: Irydologia : podręcznik do nauki oceny stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka. Cz. 1
  Autorzy: Woźniak Marek; Instytut Irydologii w Radomiu
  Źródło: - Radom, II 2002, 212 s. : il., bibliogr. 21 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka


  7/432

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia immunopatologii choroby Gravesa i związanej z nią oftalmopatii : implikacje kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Myśliwiec Janusz Krzysztof; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 32, [32] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,483

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/432

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  9/432

  Tytuł oryginału: XL Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa 10-13 X 2001 : materiały zjazdowe
  Źródło: - Warszawa, [AM 2002], 204 s. : il., 29 cm. - 40 Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich Warszawa 10-13.10. 2001 - Część tekstu również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  10/432

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznaniu torbieli śluzowej zatoki sitowej u dziecka.
  Tytuł angielski: Difficulty diagnosis of ethmoidal sinuses mucocele in a child.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.71-74, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obrzęk powiek u dzieci najczęściej jest sprawą wtórną i może wystąpić w przebiegu jęczmienia, ugryzienia przez owada, skaleczenia skóry lub może mieć pochodzenie zatokowe. Torbiel śluzowa zatok występuje u dzieci rzadko i sprawia trudności w rozpoznaniu, ponieważ początkowe objawy mogą być mało charakterystyczne, podobne do alergicznego obrzęku powiek. Śluzowiak zachowuje się jak guz łagodny o wolnym wzroście, ale powoduje z czasem ubytki kostne i penetrację do oczodołu. Wówczas nagle występuje wytrzeszcz gałki ocznej i spadek ostrości wzroku. W rozpoznaniu istotną rolę odgrywa badanie radiologiczne i TK. Chory powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją okulisty i otolaryngologa. Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny. Przedstawiono dziecko 8-letnie, u którego od siedmiu miesięcy przy infekcjach kataralnych pojawiał się obrzęk powiek oka prawego leczony zawsze jako alergiczny. Dopiero przy kolejnym epizodzie obrzęku, całkowitym opadnięciu powieki górnej i dramatycznie narastającym zmniejszeniu ostrości wzroku dziecko zgłosiło się do kliniki okulistycznej, gdzie na podstawie badania TK rozpoznano torbiel śluzową zatoki sitowej po stronie prawej. Leczeniem zachowawczym uzyskano poprawę stanu miejscowego. Dziecko zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Przy obserwacji niecharakterystycznego obrzęku powiek u dzieci należy brać również pod uwagę rozpoznanie śluzowiaka zatoki sitowej lub czołowej.

  Streszczenie angielskie: The mucoceles of paranasal sinuses are a well-described complication of sinusitis in adults, but rarely occur in the pediatric age group. A mucocele is a slowly expanding cystic accumulation of mucoid secretion and epithelial debris that gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. A mucocele develops when the drainage of normal sinus secretions is obstructed by scarring, infection or tumor. Orbital invasion usually occurs from either frontal or ethmoidal mucoceles. I presented an 8-year-old child with typical development of ethmoidal sinuses mucocele, which was treated as an allergy. Presentation is with a combination of proptosis, diplopia, ptosis, globe displacement, swelling of the upper eyelid.


  11/432

  Tytuł oryginału: The role of the innate and adaptive immune responses in Acanthamoeba keratitis.
  Autorzy: Niederkorn Jerry Y.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.53-59, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Infections of the corneal surface are an important cause of blindness. Protozoal, viral, bacterial, and helminthic infections of the cornea account for up to 9 milion cases of corneal blindness. Free-living amoebae of the genus Acanthamoeba produce a progressive infection of the cornea called Acanthamoeba keratitis. Disease is usually transmitted by Acanthamoeba trophozoites bound to soft contact lenses. Infection of the cornea is initiated when the parasite binds to the corneal epithelial surface. Recrudescence can occur and suggests that the adaptive immune response is not aroused by corneal Acanthamoeba infections. Systemic immunization with Acanthamoeba antigens elicits robust Th1 cell-mediated immunity and serum IgG antibody, yet fails to prevent the development of Acanthamoeba keratitis. However, immunization via mucosal surfaces induces anti-Acanthamoeba IgA antibodies in the tears and provides solid protection against the development of Acanthamoeba keratitis. Unlike other immune effector mechanisms that rely on cytolysis, inflammation, release of toxic molecules, or the induction of host cell death, the adaptive immune apparatus prevents Acanthamoeba infections of the cornea by simply preventing the attachment of the parasite to the epithelial surface. The beauty of this mechanisms lies in its exquisite simplicity and efficacy.


  12/432

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu w wybranych schorzeniach oczu.
  Tytuł angielski: Progress in diagnosis and treatment of selected eye diseases.
  Autorzy: Pecold Krystyna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.48-49, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We present some ophthalmologic issues in selected age groups from newborns to elderly persons. We discuss how general practitioners can take care and appropriately consult their patients with an ophthalmologist. Furthermore we mention the latest diagnostic and therapeutic possibilities on modern medical equipment.


  13/432

  Tytuł oryginału: Borówka czernica - na lepsze widzenie.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.1-2
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/432

  Tytuł oryginału: Lokalna fibrynoliza przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki.
  Tytuł angielski: Local fibrinolysis using recombinant tissue plasminogen activator in the treatment of acute central retinal artery occlusion.
  Autorzy: Szmigielski Wojciech, Nawaiseh Ibrahim Al
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.67-69, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostra niedrożność tętnicy środkowej siatkówki bardzo często kończy się całkowitą ślepotą jednego oka. Konwencjonalne zabiegi lecznicze są mało skuteczne. Przyjmuje się, że fibrynoliza może być skuteczna jeśli jest zastosowana w ciągu kilku godzin od wystąpienia objawów. Opisano przypadek ostrej niedrożności tętnicy środkowej leczonej w 25 godzin od wystąpienia objawów poprzez lokalną dotętniczą fibrynolizę przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu, w wyniku której uzyskano rekanalizację niedrożnych tętnic. Klinicznie stwierdzono częściowe przywrócenie widzenia. Autorzy uważają, że lokalna fibrynoliza może przynieść poprawę i jej próba może być podjęta nawet po 20 godzinach od wystąpienia nagłej utraty wzroku.

  Streszczenie angielskie: Acute central retinal artery occlusion frequently results in permanent unilateral blindness. Conventional therapeutic procedures are ineffective. It is assumed that fibrinolysis may be effective, if instituted within a few hours from the onset of symptoms. We report a case of acute ophtalmic and central retinal artery occlusion treated by local intraarterial recombinant tissue plasminogen activator twenty five hours after the onset of symptoms. This resulted in recanalisation of the occluded vessels. Clinically, there was partial recovery of vision. The authors believe that local fibrinolysis may be beneficial and could be attempted even more than twenty hours after acute loss of vision.


  15/432

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - problem okulistyczno-pediatryczny.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - an ophthalmologico-pediatric problem.
  Autorzy: Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.27-28, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease that occurs in premature infants and affects the blood vessels of the developing retina. It results in the development of vascular shunts, neovascularization, and its more severe forms - traction retinal detachment. The development of retinal vascular shunts and neovascularization in ROP is believed to be related to local ischemia. Recent technoogical advances in neonatology have increased the rurvival rate of very-low-birth-weight infants, which has led to a corresponding increased incidence of ROP. This, in turn, has provided a major challenge to all physicians dealing with the premature infant and created renewed interest in the pathogenesis prevention, and treatment of ROP.


  16/432

  Tytuł oryginału: Obraz tarczy nerwu wzrokowego w skaningowej tomografii laserowej a wyniki perymetrii statycznej u dzieci z jaskrą młodzieńczą.
  Tytuł angielski: Optic nerve disc laser scanning tomography and static perimetry in juvenile glaucoma.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Filipek Erita, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Pieczara Ewa, Dudziński Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of our research was to estimate the correlation between optic nerve head parameters examined with laser scanning ophthalmoscope and results of central, visual field (MD and PSD) in the youth and the evaluation the role of this correlation in juvenile glaucoma early diagnosis. Material: Three group of patients. Group I consisted of 32 eyes (16 children) with juvenile glaucoma in which trabeculectomy was performed. There were 72 eyes of 32 children with glaucoma juvenile suspect in the group II. Control group (III) contained 20 eyes of 10 children without glaucoma. The age of patients ranged from 9 to 18 years. The mean intraocular pressure was 16 mmHg in the I group, 18 mmHg in the II group and 15,6 mmHg in the III group. Simple Regression Analysis of mean values of biomorphometric parameters of optic nerve head for Mean Defect of central visual field was used in all three groups. Results: the statistically significant correlation between Vol. B and MD was observed in the I group. There was no such correlation in the II group, but correlation between Av. Sl. and MD was presented. In the III group mean value of MD was the smallet one and correlated with Vol. B. Statistically significant correlation between mean values of PSD and Vol. B was observed in the I and II group, between PSD and Vol. A in group III. Conclusion: There was the correlation between optic nerve head parameters and mean deviation of retinal sensivity of central visual field in the youth. This examination can be helpful in early diagnosis of primary juvenile glaucoma.


  17/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów błony owodniowej w leczeniu zwyrodnienia pęcherzowego rogówki.
  Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Ciaciura Stanisława, Rokita-Wala Iwona, Szymkowiak Monika
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 13 Europejski Kongres Okulistyczny Istambuł 03-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: One of the complications of cataract surgery is bullous keratopathy, which is the results of decompensation of the corneal endothelium. The clinical signs are manifested in stromal and epithelial edema with bullae producing. The amniotic membrane, which is taken from the placenta of young mothers during the caesarian section, may have beneficial influence on the process of healing the corneal structure. The study aimed to evaluate effectiveness of bullous keratopathy treatment using amniotic membrane transplantation, as an alternative method of treatment after cataract surgery. Material and methods: The amniotic membrane transplantation was performed in 18 eyes of 18 patients (10 females and 8 males), aged 62 to 85 with the bullous keratopathy. After removing the pathologically changed epithelium, the amniotic membrane was covered on cornea in local anesthesia, using interruped sutures 10.0 nylon. A therapeutic contact lens were applied. Control examinations were performed 3, 6 and 12 weeks after the operation. The best corrected visual activity was evaluated. The local state was investigated using slitbiomocroscopy and confocal microscopy. Results: In all the patient's regression of subjective complications was observed (pain, light sensitivity and tearing). In 12 cases improvement of visual activity was achieved. The evaluation of corneas in slit biomicroscopy revealed greater clarity and less corneal edema. On confocal microscopy, decrease in blurred collagen fibres and background illumination were observed. The epithelium contained cystic structures (blisters) in 6 cases only. ...


  18/432

  Tytuł oryginału: Ostry dyżur okulistyczny w systemie nowej organizacji ochrony zdrowia.
  Tytuł angielski: Emergency service in an ophthalmology clinic in new system of health protection.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Samson Ewa, Kruszewska-Bogusz Barbara
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.47-50, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 5 Sympozjum Naukowe Sekcji Ergoftalmicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 2000
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: To analyse possibilities, needs, expenses and perspectives of the emergency service in ophthalmology clinic. Material and methods: The nmmber of patients were treated and diagnosis profile set. It has been analysed in emergency service in ophthalmology clinic. The calkulation of patient's need and hospital operating costs has been performed. Results: Only a few patients needed high specialist recue of ophthalmology department. Conclusion: The system in which every patient has a possibility to go to the emergency service in ophthalmology department of hospital requires urgent changes. This system is too expensive for hospital and does not solve the problem who should take care of the patient: a general practicioner, out-patients ophthalmologist or other physicians.


  19/432

  Tytuł oryginału: Tylne zapalenie naczyniówki u 47-letniej chorej zakażonej HIV - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posterior uveitis in 47-years old women infected with HIV - case report.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena, Przerwa Danuta M.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.51-54, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To report the case of posterior uveitis associated with HIV infection and to discuss contemporary references on the topic. Case report: A 47-years old women with asymptomatic HIV infection developed acute posterior uveitis. The examinations for infections with CMV, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum and Mycobacteria were nrgative. After failure of empirical treatment with antibiotics, ganciclovir and steroids antiretroviral treatment with three drugs was initiated on the patient. The ophtamologic examination diclosed significant after two weeks of the treatment. There have been no evidences of inflammatory disease in the eyes for 12 weeks from the from the strating of antiretroviaral therapy. The immunologic and virologic parameters showed good control of HIV infection. Conclusions: Infection with HIV appears to be a cause of uveitis.


  20/432

  Tytuł oryginału: Zespół wysiękowo-naczyniówkowy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uveal effusion syndrome - case report.
  Autorzy: Korporowicz Danuta, Sikorska Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.55-58, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The history and clinical findings of 60-year old man with effusion syndrome are presented. The uveal effusion syndrome typically affects healthy middle age men and causes recurrent, spontaneous, serous retinal and cliochoroidal detachments which, often results in significant visual impairment. In addition, to the general clinical examinations, indirect ophtalnoscopy, fundus fluorescein angiography, ultrasonography and MRI are used to make definitive diagnosis. Annular cilio-choroidal detachment, shifting non- rhematogenous retinal detachment, unremarkable inflammation in the anterior segment and normal intraocular pressure are the key features of the idiopatic uveal effusion syndrome. The fundus change is characterized by the "leopard-sport".


  21/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie enzymów w chirurgii witreoretinalnej.
  Tytuł angielski: The use of enzymes in vitreoretinal surgery.
  Autorzy: Czajka Marcin, Pecold Krystyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.59-62, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of using enzymes in vitreoretinal surgery is to facility PVD and create pharmacological vitrectomy. It can be achieved by liquefying the gel structure of the vitreous (synchisis) and weakening of adherence of the posterior vitreous cortex to retina (syneresis). The article reviews currently used enzymes in vitreoretinal surgery (plasmin, hyaluronidase, dispase, chondroitinase, collagenase, urokinase, TPA - tissue plasminogen activator) and presents potential profits and side-effects related to their use. Although the day when vitreous surgery is replaced by pharmacological vitreolisis remains still as a future, these enzymes hold great promise. Additionaly it has been prooved that enzymes can be used succesfully as an intraoperative adjuvant in vitrectomy.


  22/432

  Tytuł oryginału: Rola światła w patogenezie wad refrakcji.
  Tytuł angielski: The role of the light in the refractive errors' pathogenesis.
  Autorzy: Czepita Damian
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.63-65, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present and account the results of newest experimental and clinical investigations on the subject of the light effect on the creation of refractive errors. Material and methods: A review of literature concerning the role of the light in the refractive errors' pathogenesis has been performed. Results: The influence of continuous light and night adaptation on the eyeball development as well as on the creation of refractive errors in experimental conditions are discussed. The anatomical and biochemical changes taking place in the course of experimental myopia are described. The entities of diseases predisposing to the creation of myopia are characterized. The results of the newest clinical investigations in which was shown that myopia and hyperopia might be associated with sleeping in lighted rooms up to the age of two are presented as well as accounted. Conclusions: Light and darkness play an important role in the proper eye development. Disturbance of the diurnal cycle over the time during which refraction forms may create refractive errors.


  23/432

  Tytuł oryginału: Historia laserowej chirurgii refrakcyjnej laserem excimerowym w Polsce.
  Tytuł angielski: The history of laser refractive surgery in Poland.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.67-69, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: mmmmmmmmmmmmmmmmm about excimer laser in 1983 became the beginning of laser refractive surgery. At the beginning excimer laser was used for PRK procedure for correction of myopia. Laser refractive surgery developed rapidly in 90-ties when LASIK and LASEK procedures started to be used for any kind of refractive errors.In Poland laser refractive surgery begun to be used in 1990.


  24/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XL Jubileuszowego Naukowego Zjazdu Okulistów Polskich.
  Autorzy: Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.70-72, il. - 40 Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne


  25/432

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze B. Bartkowskim [1933-2002].
  Autorzy: Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.4-5
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  26/432

  Tytuł oryginału: Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu.
  Tytuł angielski: Patomechanism, symptomatology and diagnostics of blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.7-12, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bllow-out fracture of the orbit is afracture of the orbital floor, medial wall or both with intact inferior orbital margin. Hydraulic patomechanism of blow-out fracture of the orbit is accepted according to Smith and Regan (presented in 1957). There are typical symptoms of blow-out fracture: 1) postraumatic diplopia, 20 enophtamos, 30 infraorbital nerve hypoesthesia, 4) restricted passive eyeball motility (positive traction test). Preoperative diagnostic of patients with blow-out fracture of the orbit includes: clinical examination, ophthalmologic examination, radiological examination, other examinations (electromyography of eyeball muscles, neurological examination).


  27/432

  Tytuł oryginału: Metody leczenia i rehabilitacji chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Methods of treatment and rehabilitation of patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.13-17, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Due to progress in ophthalmologic and radiological diagnostics surgical treatment of blow-out fracture of the orbit is considered as the method of choice. Persistent diplopia and positive traction test are the basic (functional) indication for surgery and endophthalmos is an aesthetic indication. In the Department of Maxillofacial Surgery of the Jagiellonian University in Kraków the programme of treatment of blow-out fracture of the orbit was established including; 1) clinicxal examination, 20 primary reconstruction of the orbit, 3) postoperative rehabilitation, 4) eye muscles surgery in cases of failure. Primary reconstruction of the orbit should be performed after 14 days following the injury. The aim of the reconstruction is to restore full, passive motility of the eyeball after releasing of entrapped tissues in the linear fracture or in the fracture with defect-freeing of entrapped tissues and reconstruction of the orbital floor by autogenous bone graft (anterior maxillary wall, parietal, temporal or illiac bone) by transconjunctival or subciliary incision.


  28/432

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki operacyjnego leczenia opadnięcia powieki górnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Methods and results of surgical treatment of eyelid ptosis in own experience.
  Autorzy: Zapała Jan, Bartkowski Stanislaw B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Krzystkowa Krystyna M.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.18-23, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of 171 patients with upper eyelid ptosis is presented. Congenital eyelid ptosis was diagnosed in 153 patients, unilaterally in 118 and bilaterally in 35 cases. In 91 patients upper eyelid ptosis was an isolated deformity, whereas in 62 it was concomitant with other lesions of visual system. Acquired unilateral eyelid ptosis was diagnosed in 18 patients. The treatment was always planned together with an ophthalmologist. 106 patients were operated according to Berke method in own modification, in 49 cases suspension of the upper eyelid from the frontal muscle on autogenous temporal fascia strips in 37 patients and in 12 on fascia lata strips, were performed. In 16 patients with Marcus Gunn jaw-winking phenomenon Neuhaus operation was performed. The results of treatment were evaluated separately in the group of patients with congenital and aquired ptosis, on the basis of ophthalmological and clinical examination, performed after 3, 6 and 12 months following the surgery.


  29/432

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia i analiza czynników rokowniczych u chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Results of treatment and analysis of prognostic factors in patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.24-31, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Programme of treatment of patients with blow-out fracture of the orbit is presented. The programme includes the choice of indications for surgical treatment, method of treatment and postoperative orthoptic rehabilitation. Results of surgical treatment of patients with blow-out fracture of the orbit were evaluated on the basis of ophthalmic examination, including instrumental methods (synoptometr, Hess examination), according to a special chart of examination in the orbital injuries, before and after surgical treatment. The criteria of recovery were as follows: 1) singular vision, 2) full passive and active eyeball motility, 3) proper position of the eyeball in the orbit. Results of treatment were evaluated with regard of: age of patients (children and adults), type of posttraumatic diplopia, type and location of fracture, proper position of the eyeball, time of treatment after injury. Age of patients influenced the results of treatment. In the group of 145 children better results were obtained (recovery in 49,7 p.c. of patients) than in adults (recovery in 32.6 p.c.). The best results of treatment were obtained in patients with III type of diplopia (recovery in 63 p.c.) and with I type of diplopia (recovery in 61,5 p.c.). The results of treatment of patients with linear fracture were better (51,2 p.c.) than in patients with the fracture with defect (36,4 p.c.). Aesthetic evaluation of the results of treatment included symmetric position of the eyeballs. Such a results was obtained in 107 (41,9 p.c.) of operated on patients. The highest rate of recovery (52 p.c.) was obtained in patients operated on up to 14 days following the injury and shortly after the injury.


  30/432

  Tytuł oryginału: Malformacja naczyniowa oczodołu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Orbital venous anomaly - case report.
  Autorzy: Składzień Jacek, Urbanik Andrzej, Obtułowicz Magdalena
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.32-34, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Orbital venous anomalies are very rare congenital changes. In presented case 36 old woman the main symptoms of illness were the feeling of falling out of a bulbus oculi and tratient amblyopia. The additional diagnostic tools confirmed the orbital congenital varix. After the operation a regression of all symptoms disappeared.


  31/432

  Tytuł oryginału: Hydrożele - nowoczesne postaci leków oftalmicznych.
  Tytuł angielski: Hydrogels - modern forms of ophtalmic drugs.
  Autorzy: Sikora Adam, Leszczyńska-Bakal Halina
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.214-218, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka


  32/432

  Tytuł oryginału: Znaczenie i przebieg odpowiedzi komórkowej w zapaleniach błony naczyniowej oka.
  Tytuł angielski: Significance and the course of cell-mediated response in uveitis.
  Autorzy: Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.113-114, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg odpowiedzi typu komórkowego w zapaleniu błony naczyniowej oka. W ostatnich latach wykazano, że ten typ odpowiedzi odgrywa znaczącą rolę w patogenezie i rozwoju schorzenia.

  Streszczenie angielskie: In this paper the course of cell-mediated response in uveitis was presented. In recent years, it has been considered that this type of response has had an important role in the pathogenesis and development of this disease.


  33/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku i słuchu u dzieci z wrodzoną toksoplazmozą i cytomegalią.
  Tytuł angielski: Visual and auditory impairment in children with congenital cytomegalovirus and Toxoplasma gondii infection.
  Autorzy: Lipka Bożena, Milewska-Bobula Bogumiła, Idzik Mirosława, Marciński Paweł, Dunin-Wąsowicz Dorota, Kassur-Siemieńska Barbara, Bauer Anna, Sebiguli-Marishekome Augustin, Hautz Wojciech, Radziszewska Marzanna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.70-72, bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Zakażenia wewnątrzmaciczne stanowią ważną przyczynę uszkodzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dziecięcej. Celem pracy było prześledzenie częstości i charakteru zmian w narządzie wzroku i słuchu u dzieci z wrodzoną toksoplazmozą i cytomegalią. Badaniem objeto 38 spośród 54 dzieci z wrodzonym zarażeniem pierwotniakiem Toxoplazmoza gondii oraz 34 z 403 dzieci z wrodzonym zakażeniem ludzkim wirusem cytomegalii leczonych w Kinice Niemowlęcej IP-CZD w latach 1995-2001, u których stwierdzono zmiany w narządzie wzroku i/lub słuchu. U wszystkich dzieci z toksoplazmozą stwoierdzono zmiany oczne, natomiast u żadnego nie stwierdzono zaburzeń słuchu. Dysfunkcję narządu wzroku stwierdzono u 74 proc. pacjentów. W grupie dzieci z cytomegalią zmiany w narządzie wzroku stwierdzono u 18 proc. dzieci. Zaburzenia słuchu rozpoznano u 35 proc. dzieci, w tym u prawie połowy z nich stwierdzono obustronną głuchotę. Odsetek deficytów neurologicznych był wyraźnie wyższy w grupie dzieci z toksoplazmozą (52 proc. vs 4 proc). Ze względu na częste uszkodzenie narządu słuchu w przebiegu cytomegalii wrodzonej i narządu wzroku w przebiegu toksoplazmozy wrodzonej, niezbędne jest podejmowanie dziłań profilaktycznych w celu zmniejszenia odsetka dzieci kalekich.

  Streszczenie angielskie: Intrauterine infections are an important cause of hearing and visual impairment in children. The aim of this paper was to evaluable the character and frequency of hearing and visual disturbances in children with congenital toxoplasmosis and cytomegalivirus infection. 38 aut of 54 children with congenital toxoplasmosis as well as 34 out of 403 children with congenital human cytomegalovirus disease, with visual/auditory impairment, hospitalized in Infant Department in Children's Memorial Health Institute between 1995-2001 were enrolled in this study. Visual impairment was observed in all children with toxoplasmosis (with visual dysfunction rate of 74 p.c.), but there was no deafness found. Vision impairment had been observed in 18 p.c. of children with congenital cytomegalovirus infection compared to 35 p.c. of children with auditory impairment (bilateral deafness had been found in half of them). Neurological deficit's rate was much higher in children with toxoplasmosis (52 p.c. vs. 4 p.c.). Because of common hearing impairment in children with congenital cytomegalovirus infection and vision impairment in children with congenital toxoplasmosis, it is essential to start the prophylaxis to decrease the percentage of handicapped children.


  34/432

  Tytuł oryginału: Leczenie preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny a częstość retinopatii u noworodków przedwcześnie urodzonych.
  Tytuł angielski: Treatment with human recombined erythropoietin and frequency of retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka Maria K., Pawluch Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.83-85, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena wpływu leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEPO) na częstość występowania retinopatii (ROP) u noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą masą ciała (ELBW). Materiał stanowiło 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 gramy i średniej dojrzałości 28,0 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny w krwi pępowinowej. Pierwsza grupa (=22, z poziomem EPO 10 mU/ml, objęta była wczesną (od 1 tygodnia życia) podażą rhEPO. W drugiej grupie (n = 14) z poziomem EPO 10 mU/ml, nie rozpoczynano leczenia. W tej grupie, w 15 dobie życia ponownie oznaczono stężenie endogennej erytropoetyny. Poziom 10 mU/ml stanowił kryterium do rozpoczęcia leczenia (3 tydzień życia). Pierwsze badanie okulistyczne przeprowadzono po ukończeniu przez noworodka 4 tygodnia życia, zaś kolejne uzależniono od zaleceń okulisty. W grupie objętej wczesną podażą rhEPO (n = 22) retinopatię rozpoznano u 15 noworodków (68,2 proc.), z czego 8 (53,3 proc.) miało zaawansowaną postać ROP (III lub III+) i wymagało laseroterapii. W drugiej grupie dzieci, którym podawano rhEPO wg "późnego" schematu (n = 14), objawy retinopatii wystąpiły u 8 (57,1 proc.) noworodków, z których 3 (37,5 proc.) poddano zabiegowi laseroterapii z powodu ROP (III lub III+).

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to assess frequency of ROP in VLBW and ELBW treated with rhEPO in preventing anemia. In 36 newborns with birth weight 480 to 1490g (median 1032 g) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,0 weeks) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of EPO 10 mU/ml we started early erythropoietin (rhEPO) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 no early usage newborns had cord EPO concentration 10 mU/ml. In second group the control level of serum EPO was measured in 15th day of life. In newborns from second group in which the EPO concentration during two weeks decreased below 10 mU/ml we started to the use rhEPO as a late usage. First oculistic consultation took place in the 5th week of life according to the screening performed in our country. In the first group (n = 22) with early EPO tretment retinpoathy was recognized in 15 preterm newborns (68.2 p.c.). Eight of them (53.3 p.c.) had advanced form of retinopathy ROP (III, III+) and were undergone a laserptherapy. In the group of late usage or rhEPO (n = 14) 8 newborns (57.1 p.c.) had sings of retinopathy, but only 3 of them (37.5 p.c.) required laserptherapy because of advanced form of ROP (III, III+).


  35/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  36/432

  Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka występowania retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors analysis.
  Autorzy: Ortyl Ewa, Lauterbach Ryszard, Starzycka Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.91-94, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ustalenie w jakim stopniu badane czynniki ryzyka mają wpływ na występowanie retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał i metoda: Badaniami objęto 231 wcześniaków. Dzieci podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania zmian w dnie oczu. Do grupy A zakwalifikowano 68 dzieci leczonych z powodu ROP, do grupy B - 45 dzieci, u których ROP uległa samoistnej regresji oraz do grupy C - 118 dzieci, u których nie stwierdzono ROP. Na podstawie dokumentacji neonatologicznej i wywiadu od matek określano badane czynniki ryzyka. Dane opracowano statystycznie przy użyciu metody analizy regresji logistycznej. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że głównymi czynnikami ryzyka ROP są: wiek ciążowy, masa urodzeniowa, ocena w skali Apgar i czas tlenoterapii. Prawdopodobieństwo zakwalifikowania dziecka do grupy A jest największe w przedziale wieku ciążowego do 28 tyg., masy urodzeniowej do 1000g i skali Apgar do 3 pkt. Powyżej 31 tyg., 1500g i 6 pkt możemy zaliczyć dziecko do grupy C. W przypadku tlenoterapii trwającej ponad 25 dni istnieje duże prawdopodobieństwo zaliczeania dziecka do grupy A, nastmiast zaliczenie do grupy C może nastąpić tylko przy czasie tlenoterapii nie przekraczającym 5 dni. Wnioski: Określenie znaczenia poszczególnych czynników ryzyka umożliwia wyodrębnienie grupy dzieci szczególnie zagrożonych wystąpieniem ROP i objęcie ich wczesną i systematyczną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The study aimed at evaluating potential risk factors of retinopathy of prematurity (ROP). Material and Methods: Two-hundred and thirty-one premature infants were divided into 3 groups, according to the stage of ROP: group A consisted of 68 infants who underwent cryotherapy for severe ROP, group B of 45 with ROP regressed spontaneously, and group C of 118 premature infants without ROP. Risk factor were identifierd based on the medical records of the infants and interview with mothers. Data were subjected to statistical analyses using logistic regression model. Results: The analysis identified four main risk factors of ROP: birth weight, gestational age Apgar score at one minute, and time of oxygen exposure. The probability of qualifying an infant a group A is the highest for those with gestational age less than 28 weeks, birth weights below 1000g, and Apgar score up to 3 points. The infants with gestational age over 31 weeks, birth weight over 1500g, and Apgar score higher than 6 points were included in group C. In case of oxygen therapy over 25 days, the infants are highly probable to be included into group A. However, in casee of the oxygen therapy less than 5 days, infants can be assigned to group C. Conclusions: The evaluation of the role of the individual risk factors can be helpful in identifying neonates at high risk of ROP, and including them in the elderly and systemic ophthalmological care.


  37/432

  Tytuł oryginału: LASEK - nowa technika laserowej chirurgii refrakcyjnej. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: LASEK (Laser Epitehlial Kertomileusis) a new refractive surgery technique. Own experience.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława, Obidziński Marek, Rokita-Wala Iwona, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: The purpose of this study was to evaluate the clinical results of refractive error correction LASEK. Material and methods: 115 eyes were analysed after LASEK. The eyes were divided into 4 groups (myopia, myopic astigmatism, hyperopia, hyperopic astigmatism). The follow-up has taken 3 months. The effectiveness of this method was evaluated on the basis of the best visual acuity without correction after LASEK procedure, compared to the best visual acuity with correction before LASEK. The course of the healing process, the state of cornea and subjective symptoms were also evaluated. Results: After 2 weeks in whole group the mean UCVA was in the same range of values compared with the BCVA before the operation. There were no postoperative complications observed. Conclusion: On the basis of our own observations we can say that LASEK is an effective and safe method for correction of refractive errors.


  38/432

  Tytuł oryginału: Przeżyciowe zmiany struktury rogówki po LASEK-u we wczesnym okresie pooperacyjnym.
  Tytuł angielski: Changes of corneal structure - in vivo evaluation after LASEK procedure in the early postoperative period.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa, Obidziński Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: LASEK (Laser Keratomileusis) is a new refractive surgery technique, with corneal epithelial flap formation, Excimer Laser photoablation, and subsequent flap represion. Confocal microscopy facillitates in vivo evaluation of the corneal structure, i.e., a morphological analysis of its layers, and the monitoring of postoperative alterations. Purpose: The puropse of the present study is to assess the corneal structure in vivo morphological after LASEK procedure with the use of confocal microscopy in the early postoperative period. Material and method: The analyzed group of patients consisted of 50 eyes in 30 patients who undervent correction of myopia and myopic astigmatism using the LASEK procedure. The epithelial flap formation was carried out with the use of a 20 p.c. alcohol solution. The photoablation was performed with the Excimer Laser MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a Confoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed on the first postoperative day, and then at 1, 2, 4 and 12 weeks following surgery. Results: Confocal microscopy revealed some changes in the epithelium and corneal stroma. At the site of the photoablation the structure of collagen fibers was blurred, with in creased reflectivity. No scar tissue was found. The pattern of keratocytic nuclei in the anterior corneal atroma was typical for the postphotoablation state during the whole observation period. Bowman's membrane and the subepithelial nerve plexus were absent in the central part of the cornea. The findings kept changing in the course of the follow up time....


  39/432

  Tytuł oryginału: Leczenie przemieszczonych soczewek u chorych z zespołem Marfana z zastosowaniem witrektomii i soczewek wewnątrzgałkowych.
  Tytuł angielski: Management of dislocated lenses in patients with Marfan's syndrome with vitrectomy and intraocular lenses.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Latecka-Krajewska Beata, Pałenga-Pydyn Dorota, Synder Aleksandra
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of surgical complex treatment of lens dislocation in Marfan syndrome cases. Material and methods: Nineteen eyes of 13 patients were operatively treated for lens dislocation. Pars plana vitrectomy was done in all eyes. Dislocated lenses were removed by lensectomy in 5 eyes and with an intracapsular method in 14 eyes. The scleral fixation technique was used for primary posterior chamber intraocular lens implantation in 18 eyes, and one eye remained aphakic. Time of observation ranged between 6 and 71 months (mean 3,5 years). Results: All eyes achieved improvement in visual acuity or good preoperative visual acuity was maintained. The vision between 6/6 and 6/8 was achieved in 14 patients. There were no serious intraoperative or early postoperative complications. Retinal detachment appeared in two eyes in a long observation time and it was successfully operatively treated. The not good visual results were due to amblyopia (n = 2), complications of retinal detachment surgery (n = 2) and glaucomatous optic disc atrophy coexisting with macular degeneration (n = 1). Conclusions: Pars plana vitrectomy and primary scleral-fixated IOL implantation gives quick and good visual rehabilitation in adult patient with Marfan's syndrome. The described surgical method is complex and need a prolonged operative time, but gives very good functional results and very few complications.


  40/432

  Tytuł oryginału: Witrektomia w leczeniu samoistnych i wtórnych zwłóknień przedsiatkówkowych.
  Tytuł angielski: Vitrectomy in the management of idiopathic and secondary preretinal fibrosis.
  Autorzy: Mackiewicz Jerzy, Holz Frank, V”lcker Hans, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.23-25, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 25 Sympozjum Retinologiczne Poznań 06-08.04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present the results of vitrectomy in the management of preretinal fibrosis. Material and methods: 45 patients with preretinal fibrosis treated with vitrectomy were analysed. 33 of them were treated from 1997 to 1998 in Ophthalmology Dept. University of Heidelberg (Germany) and 12 were treated from 1998 to 1999 in the 1st Eye Hospital Lublin University School of Medicine. The reason for preretinal fibrosis: idiopathic - 22 patients, retinal detachment - 16, retinal vein occlusion - 2, trauma - 2, uveitis - 1, perivasculitis - 1, alopecia - 1. Results: Due to applied treatment 27 patients (60 p.c.) showed visual improvement, 13 patients (29 p.c.) had the same visual acuity before and after vitrectomy and 5 patients (11 p.c.) noticed a decrease of visual acuity after the treatment. Conclusions: Vitrectomy is an effective method of treatment of patients with preretinal fibrosis. In cases with no improvement of visual acuity after surgery, vitrectomy could reduce a metamorphopsia.


  41/432

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego.
  Tytuł angielski: Results of management of retinal redetachment following silicone oil removal.
  Autorzy: Wesołek-Czernik Agata, Nawrocki Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.27-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: The assessment of anatomical and functional results in the treatment of retinal redetachment after sillicone oil removal (OR). Materials: Between November 1992 and October 1996 silicone oil was removed from 104 eyes (98 patients). Retinal redetachment occured in 11 eyes, mostly within 1 month after silicone oil removal. Method: Revitectomy with silicone oil tamponade was performed in all cases. Results: Retinal attachment was achieved in 8 cases (73 p.c.) postoperatively, but only three eyes achieved the same visual activity as before SOR. Functional results occured worse than previous SOR in other patients. Visual activity 1/60 or better was achieved in 6 cases. Conclusions: Our observations demonstrate that revitrectomy with silicone oil endotamponade is an effective treatment for retinal redetachment after SOR, even if functional results are not as good asanatomical.


  42/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie retinotomii w leczeniu powtórnego odwarstwienia siatkówki w oczach wypełnionych olejem silikonowym.
  Tytuł angielski: Retinotomy for retinal redetachment in the silicone oil filled eye.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy, Starska Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.30-32, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Puropse: Retinal redetachment after primarily successful vitreous surgery with silicone oil tamponade is quide often observed. Extensive peripheral retinotomy is required. The aim of our study is to present the results of relaxing retinotomy. Material and methods. 94 consecutive patients who underwent retinotomy for retinal redetachment in the silicone oil filled eyes were examined. Indications for this procedure were: proliferative vitreoretinopathy (81,1 p.c.), trauma (12,6 p.c.) and diabetic retinopathy (6,3 p.c.). These eyes were previously treated with scleral buckling, vitrectomy, membrane peeling and silicone tamponade without success. Results: After a minimum of 6 months follow-up, the retina was completelly attached in 73 (76,8 p.c.) cases. Sixty three (66,3 p.c.) eyes achieved final visual activity 1/50 or better, and 37 (38,9 p.c.) achieved visual activity of 5/50 or better. If the size of retinotomy was 180ř minimal visual acuity 5/50 was observed in 40 p.c. and if retinotomy size was 180ř - 360ř this visual activity was achieved in 38,7 p.c. of cases. Conclusions: Retinotomy can be an effective procedure in cases of repeated retinal detachment in the silicone oil filled eyes. Both, timing of this procedure and extent of retinotomy have no influence on final functional results.


  43/432

  Tytuł oryginału: Ocena wyników usunięcia oleju silikonowego w oczach poddanych retinopatii.
  Tytuł angielski: Evaluation of silicone oil removal from eyes treated with retinotomy.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy, Starska Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Puropse: Long-term silicone oil temponade may resultin late complications. The aim of our study is to find out the results of silicone oil removal in eyes treated with retinotomy. Material and methods: Between January 1991 and December 1999 37 patients (37 eyes) were given silicone oil removal after retinotomy. The indications for vitrectomy with silicone oil tamponade and retinotomy were: rhegmatogenous retinal detachment (78,4 p.c.) and trauma (21,6 p.c.). Completion retinal attachment within at least 3 months without reproliferations indicated for silicone oil removal. Results: With a minimum of 6 months process follow-up the retina was attached in 36 cases (97,3 p.c.). 29 (78,4 p.c.) eyes achieving final visual acuity 1/50 or better. Visual activity remained unchanged in 64,9 p.c. cases. Minimal visual acuity 5/50 was achieved in 47,1 p.c. of eyes with retinotomy size smaller than 180 ae and in 40 p.c. of eyes with retinotomy size 180 ae 360 ae. Visual acuity at least 1/50 was achieved in 72,2 p.c. of eyes where silicone oil tamponade remained shorter than 6 months and in 84,2 p.c. when longer than 6 months. Conclusions: Silicone oil removal leads to the stabilisation of visual acuity in majority of eyes. Final visual acuity does not correlate with either the retinotomy size or with the duration of silicone oil tamponade. Risk of retinal redetachment after silicone oil removal in eyes treated with retinotomy may results in similar symptom as in eyes treated without retinotomy.


  44/432

  Tytuł oryginału: Kryteria własne oceny wyników leczenia zaburzeń narządu wzroku w przebiegu złamań górnej części twarzowej czaszki.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Tobiasz Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.50-54, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili w pracy kryteria własne oceny wyników leczenia obrażeń układu wzrokowego w przebiegu złamań górnej części twarzowej czaszki. Rozpoznanie i leczenie wczesne odgrywają istotną rolę ze względu na powikłania w układzie wzrokowym. Kryteria własne służą do oceny skuteczności podjętego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The authors describe, on the basis of their own work, the criteria for evaluating injuries to the ophthalmic system in fractures of the upper facial skeleton. Diagnosis and early treatment play a significant role with respect to complications in the ophthalmic system. Their own criteria serve to evaluate the effectiveness of treatment undertaken.


  45/432

  Tytuł oryginału: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Maciuszonek Marta, Milwicz Arleta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.62-64, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 100 ankietowanych studentów stomatologii, stażystów i lekarzy stomatologów IS AM w Łodzi (21 proc. populacji) stwierdza występowanie objawów alergii na rękawiczki lateksowe.

  Streszczenie angielskie: A questionnaire involving 100 individuals which included dental students, trainees and qualified dentists at the Dental Institute in Lodz (21 p.c. of the population) revealed symptoms of allergy to latex gloves.


  46/432

  Tytuł oryginału: Porównanie metod leczenia oftalmopatii towarzyszącej chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Comparison between different methods of Graves ophthalmopathy treatment.
  Autorzy: Mackiewicz Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.35-39, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 120 patients with Graves disease and ophthalmopathy an ophtalmological examination was performed. In 98 patients with mild ophthalmopathy three separate treatment formulas were administrated: thyreostatics, 131I therapy, strumectomy. Twenty two patients with severe ophthalmopathy were divided in groups: treated with systemic steroids and systemic steroids and X-therapy. The best results were obtained in patients treated with systemic steroida and X-therapy. Euthyreosis seems to be the most important factor determining positive outcome.


  47/432

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz jednostronny spowodowany torbielą śluzową zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Unilateral exophthalmus as a result of mucocele.
  Autorzy: Mencel-Bednarek Izabela, Brydak-Godowska Joanna, Kęcik Tadeusz, Skórska Izabella
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.40-42, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A mucocele is slowly expanding cystic acumulation of mucoid secretion which gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. Orbital invasion usually occurs from frontal or ethmoidal mucoceles.


  48/432

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in progresive facial hemiotrophy.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa, Błaszczyk Maria, Glińska Olga, Królicki Leszek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.43-45, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In two patients aged 48 and 45 with PFH diagnosed from 38 and 19 years ocular changes (keratoconus, ptosis, Fuch's heterochromic cyclitis) corelated to face atrophy were observed.


  49/432

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  50/432

  Tytuł oryginału: Próba oceny wyników częściowej sinusektomii jako metody chirurgicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta.
  Tytuł angielski: Trial evaluation results of partial sinusectomy as a method of surgical treatment of primary open angle glaucoma.
  Autorzy: Stawska Małgorzata, Borowski Janusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.50-54, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A study was conducted to examine a partial sinusectomy in patients with primary opern angle glaucoma. Visual acuity, intraocular pressure, kinetic perimetry and complications of surgical treatment were analysed.


  51/432

  Tytuł oryginału: Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym u chorych okulistycznych.
  Tytuł angielski: Venous thromboembolism prophylaxis in perioperative period in ophtalmological patients.
  Autorzy: Pankowska Sylwia, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism together with pharmacological and nonpharmacological methods of their prevention were analysed. There are a lot of raports about thromoembolytic complications as well as about their prevention in perioperative period. One can however hardly find any information regarding this subject about their occurrence in ophthalmic surgery. The same refers to perioperative bleeding in a group of patients undergoing ophthalmic surgery once on thromboprophylaxis. This problem is underestimated by ophthalmologiost. New shorter surgical techniques (phacoemulsification), faster patients mobilisation, regional anaesthetic techniques are linked to lower risk of thrombosis. Nevertheless elder, frequently obese patients suffering from varices of lower extremities and circulatory diseases, operated under general anaesthesia need antithrombotic prophylaxis. The low-molecule-weight heparins seem to be the most effective. We recommend Enoxoparin (Clexane) 20 mg, Fraxiparin 7500 IU or Delteparin (Fragmin) 2500 IU supplied subcutaneously once a day. First dose should be given one day before procedure. The therapy should be continued for 2 - 3 days after operation.


  52/432

  Tytuł oryginału: Stosowanie leków przeciwkrzepliwych u chorych poddawanych operacjom okulistycznym.
  Tytuł angielski: Anticoagulant therapy in patients undergoing elective ophtalmological procedures.
  Autorzy: Pankowska Sylwestra, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.59-61, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Advantages and disadvantages of anticoagulant and antiplated therapy in patients undergoing elective ophtalmic operations were analysed. Giving up a long-term anticoagulant therapy is linked to increase of thromboembolic systemic complications (e.g. cerebral accidents, exacerbation of coronary artery disease, vein or artery thrombosis). On the other hand, continuation of therapy is linked to increasing of frequency of ophtalmological haemorrhagic complicatuions (e.g. retrobulbar haemorrhage, vitreous haemorrhage, chemosis, subconjunctival haemorrhage, specially when retrobulbar or peribulbar block was performed. Two solutions are proposed - either continuation of anticoagulation and application of anaesthetic methods carrying the minimal risk of haemorrhage (general anaesthesia, topical anaesthesia or sub-Tenon's block) or dicontinuation of oral anticoagulants 2 - 3 days before operation with changing treatment to low-molecular-weight heparins. Acetilosalicylic acid doesn't increase hemorrhage complications, so it may be continued in perioperative period.


  53/432

  Tytuł oryginału: Okulistyka w kropelce czyli wiadomości z diagnostyki i udzielania pomocy lekarskiej w chorobach oczu : dla lekarzy i studentów medycyny
  Autorzy: Herba Ewa, Pojda Stefan Marian, Pojda-Wilczek Dorota, Zatorska Barbara
  Opracowanie edytorskie: Pojda Stefan Marian (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 283 s. : il., bibliogr. 66 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,067

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/432

  Tytuł oryginału: Jaskra - co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o tej chorobie.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.82-84, 86-87, il., tab. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/432

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i czynniki ryzyka w jaskrze pierwotnej.
  Autorzy: Krajewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.88-89 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/432

  Tytuł oryginału: Jaskra u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Czajkowski Janusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.90-96 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/432

  Tytuł oryginału: Jaskra wtórna.
  Autorzy: Sobecki Roman
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.97-98, bibliogr. 4 poz. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/432

  Tytuł oryginału: Nowoczesne badania diagnsotyczne w jaskrze.
  Autorzy: Krajewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.99-101, bibliogr. 11 poz. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/432

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia jaskry.
  Autorzy: Terelak-Borys Barbara
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.102, 104-106, bibliogr. 12 poz. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/432

  Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze a leczenie operacyjne w jaskrze pierwotnej.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.107-109 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/432

  Tytuł oryginału: Lasery w leczeniu jaskry.
  Autorzy: Piekarniak-Woźniak Anita
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.109-111, bibliogr. 9 poz. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  62/432

  Tytuł oryginału: Jasrkowy portal internetowy dla lekarzy rodzinnych - www.jaskra.org.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna, Wasyluk Jaromir
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.112-114, il. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  63/432

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne problemy zagrożenia jaskrą.
  Autorzy: Kłoniecki Janusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.115-116 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  64/432

  Tytuł oryginału: Ocena przyczyn braku pozytywnych odległych wyników leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych pierwotnych u dzieci.
  Tytuł angielski: The estimate of reasons of the lack of positive long-term results after operative procedure of primary exotropia in children.
  Autorzy: Brodecka Małgorzata, Sauter Katarzyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.62-65, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Normal binocular vision could be recovered by surgical treatment in most primary exotropia cases. Operations of primary exotropia on the group of 86 children have shown satisfactory results in 68 patients (79,1 p.c.).


  65/432

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych okresowych i stałych u dzieci.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of operative procedure of constant and intermittent exotropia in children.
  Autorzy: Brodecka Małgorzata, Sauter Katarzyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.66-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Operative procedure of constant exotropia gave worse results in comparison with intermittent exotropia. The operation of lateral rectus recession with medial rectus resection gave better results in the disposal of eyes then the operation of lateral rectus recession.


  66/432

  Tytuł oryginału: Photoreactivity of aged human RPE melanosomes: a comparison with lipofuscin.
  Autorzy: Różanowska Małgorzata, Korytowski Witold, Różanowski Bartosz, Skumatz Christine, Boulton Mike E., Burke Janice M., Sarna Tadeusz
  Źródło: Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2002: 43 (7) s.2088-2096, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 311,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose. To determine whether aging is accompanied by changes in aerobic photoreactivity of retinal pigment epithelial (RPE) melanosomes isolated from human donors of different ages, and to compare the photoreactivity of aged melanosomes with that of RPE lipofuscin. Methods. Human RPE pigment granules were isolated from RPE cells pooled into groups according to the age of the donors. Photoreactivity was determined by blue-light-induced oxygen uptake and photogeneration of reactive oxygen species. Short-lived radical intermediates were detected by spintrapping, hydrogen peroxide by an oxidase electrode, singlet oxygen by cholesterol assay, and lipid hydroperoxides by iodometric assay. Results. Blue-light photoexcitation of melanosomes resulted in age-related increases in both oxygen uptake and the accumulation of superoxide anion spin adducts. The efficiencies of these processes, however, were still significantly lower than that induced by photoexcited lipofuscin. During irradiation of melanosomes, a substantial amount of oxygen was converted into hydrogen peroxide, whereas for lipofuscin, hydrogen peroxide accounted for not more than 3 p.c. of oxygen consumed. In contrast to lipofuscin, photoexcited melanosomes did not substantially increase the rate of oxidative reactions in the presence of polyunsaturated lipids of albumin. However, oxygen uptake was significantly elevated in the presence of ascorbate. Thus, the rate of photo-induced oxygen uptake in samples containing both ascorbate and melanosomes approached that observed in lipofuscin samples...


  67/432

  Tytuł oryginału: Znaczenie antygenu HLA B27 i endotoksyn bakteryjnych w ostrym zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Significance of HLA B27 antigen and bacterial endotoxins in the acute anterior uveitis.
  Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.243-246, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy na temat etiologii zapaleń przedniego odcinka błony naczyniowej. Omówiono znaczenie najbardziej predysponujacych czynnikiów: genetycznego - szczególnie obecność antygenu HLA B27 - oraz zakażeń bakteryjnych, spowodowanych głównie przez bakterie Gram-ujemne. Badania eksperymentalne dotyczące doświadczalnego zapalenia błony naczyniowej wywołanego endotoksyną, przeprowadzane na modelach zwierzęcych, pozwalają częściowo wyjaśnić przypuszczalne patogenetyczne mechanizmy tych chorób.

  Streszczenie angielskie: The paper present an overview on the anterior uveitis etiology. The significance of the most predisposing factors: the genetic one, especially antigen HLA B27 and bacterial infection, mostly Gram-negative, are discussed. The research concerning endotoxin-induced anterior uveitis on the animal models offer the possible explanation for the pathogenesis of human disease.


  68/432

  Tytuł oryginału: Rola regulacji hormonalnej w zespole suchego oka.
  Tytuł angielski: Influence of the hormonal regulation on the dry eye syndrome.
  Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Mulak Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.387-390, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół suchego oka to skutek zaburzeń funkcjonowania filmu łzowego. Autorzy przedstawiają poglądy dotyczące wpływu hormonów płciowych na występowanie niedoborów w składzie filmu łzowego, szczególnie podkreślając istotną role androgenów, w przeciwieństwie do sugerowanego w poprzednich latach wpłwyu estrogenów, co może mieć w przyszłości następstwa terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: Dry eye syndrome is the results of the disorder in the tears film function. The authors present the findings concerning the influence of the sex hormones on the deficiency in the tears film structure, especially the important impact of the androgens, in opposite to the estrogens. The presented results suggest the new trends for the therapy.


  69/432

  Tytuł oryginału: Przepływ krwi w tętnicy ocznej oraz wzrokowe potencjały wywołane u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Blood flow in ophthalmic artery and visual evoked potentials in diabetic patients.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.183-188, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca, mimo postępów w jej leczeniu, nadal powoduje liczne powikłania narządowe, również w narządzie wzroku. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) umożliwia wykrycie subklinicznych uszkodzeń drogi wzrokowej, podczas gdy badanie dopplerowskie umożliwia nieinwazyjną ocenę naczyń, w tym tętnicy ocznej. Celem pracy jest ocena przepływu krwi w tętnicy ocznej oraz WPW u chorych na cukrzycę z różnymi zmianami w naczyniach siatkówki. Grupę badaną stanowiło 26 chorych na cukrzycę o średnim wieku 43,7 ń 12,1 roku i średnim czasie leczenia choroby 9,4 ń 4,9 roku. U każdego chorego przeprowadzono specjalistyczną ocenę dna oka oraz badania dopplerowskie tętnic szyjnych i ocznych, oceniano także latencję i amplitudę WPW. W grupie badanej stwierdzono znamiennie wyższe średnie prędkości przepływu (p 0,001) w tętnicy szyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz nieznamiennie wyższe w tętnicy ocznej, a także znamiennie większe latencje WPW (p 0,001) niż u 43 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. Prędkość przepływu krwi w tętnicach szyjnej wewnętrznej i ocznej u chorych z retinopatią była znamiennie niższa niż w podgrupie chorych z cechami angiopatii (pó 0,02; p ó 0,01), natomiast amplitudy WPW w badanych podgrupach chorych były podobne. Nie odnotowano znamiennej korelacji pomiędzy prędkością przepływu krwi w tętnicy ocznej a latencją fali P100 WPW. Uzyskane wyniki potwierdzają niekorzystny wpływ cukrzycy na prędkość przepływu krwi w tętnicach ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, jak i na zwolnienie przewodzenia w drodze wzrokowej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes despite the progress in therapy causes various complications including the visual impairment. The evaluation of Visual Evoked potentials (VEP) gives the possibility to detect subclinical features of visual tract damage whereas Transcranial Doppler Sonography enables non-invasive vessel assessment including Ophthalmic Artery (OA). The assessment of VEP and Blood Flow Velocities (BFV) of carotid and ophthalmic artery in diabetics with various changes in retinal; arteries was the purpose of this investigation. 26 diabetics, at the average age of 43,7 ń 12,1 years and average diabetes treatment duration of 9,4 ń 4,9 years, and 43 healthy controls were examined. In each patient ophthalmoscopy, doppler examination of carotid and ophthalmic arteries (CCA, ICA, ECA, OA) and evaluation of VEP was performed. BVF of ICA and ECA was significantly greater (p 0,001) whereas BFV of OA was greater in diabetics in comparison to the controls. VEP latency was significantly prolonged (p 0,01) in diabetic patients compared to control group. BFV of ICA and OA in retinopathy patients was significantly lower comparing to angiopathy patients (P ó 0,02; p ó 0,01 respectively) whereas VEP amplitude was similar in examined subgroups of diabetics. The correlation between BFV of OA and VEP latency was not observed in diabetics. The obtained results suggest that diabetes affects negatively blood flow velocities of important for visual organ vessels as well as visual tract conduction.


  70/432

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu hemostazy w płynie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 198 s. : il., tab., bibliogr. 361 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • okulistyka
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  71/432

  Tytuł oryginału: Wpływ kortykosteroidów na układ IL-6/IL-6R u chorych z oftalmopatią w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: The influence of corticosteroids on IL-6/IL-6R system in patients with Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Topolska Jolanta, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.739-744, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: IL-6 i jej rozpuszczalny receptor (IL-6R) okazały się miarodajnymi wskaźnikami aktywności procesu zapalengo w chorobach autoimmunologicznych. Celem pracy było oznaczenie zawartości IL-6 i IL-6R w surowicy krwi chorych na chorobę Gravesa i Basedowa powikłaną oftalmopatią podczas kortykosteroidoterapii i ich ocena jako potencjalnych przewodników leczenia immunosupresyjnego. Badanie przeprowadzono w 3 grupach chorych: 18 chorych z klinicznymi objawami oftalmopatii (GO) (CAS ň 3, wywiad GO ň 1 rok), 116 chorych na chorobę Gravesa-Basedowa bez objawów oftalmopatii (Gd) i u 14 zdrowych ochotników. Leczenie kortykosteroidami składało się z dożylnych iniekcji metyloprednizolonu (MP) i następującego po nich doustnego leczenia prednizonem. (P). Surowica krwi pobierana była 24 godz. przed MP, 24 godz. po MP, 14 dnia leczenia prednizonem i na zakończenie leczenia kortykosteroidami. Stężenia IL-6 i sIL-6 R w surowicy oznaczono metodą immunoenzymatyczną (zestaw Quantikine firmy R&D Systems, Mineapolis). Istotność statystyczna określona została za pomocą U-testu Manna-Whitneya. Stężenie IL-6 było istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z kontrolą w grupie chorych z GO (12,4 ń 3,7 vs 11,8 ń 3,2; p 0,05). Po leczeniu MP obserwowano istotne obniżenie stężenia sIL-6R w surowicy chorych z dobrym efektem terapii (poprawa CAS ň 1) w stosunku do wartości sprzed leczenia (32,8 ń 4,2 vs 28,6 ń 4,9; p 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-6 i nasileniem proptozy. ...

  Streszczenie angielskie: Il-6 and its soluble receptor (IL-6R) appeared as reliable markers of inflammation activity in autoimmune diseases. The aim of the study was an estimation of serum IL-6 and sIL-R in patients with Graves's disease with ophthalmopathy during treatment with corticosteroids to assess their potential as a guideline of immunosuppressive therapy. We detected serum HIL-6 and IL-6R in three groups of subjects: 18 patients with clinical symptoms of ophthalmopathy (Clinical Activity Score ň 3, anamnesis of GO ň 1 yr), 16 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd) and 14 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of metyloprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). The serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours before MP, 24 hours after MP , 14 days of treatment with prednisone and after teh end of the corticosteroid therapy. The levels of soluble IL-6 and IL-6R in the serum were determined by the ELISA method (Quantikine kit, R&D Systems, Mineapolis). The statistical significance was estimated by the Mann-Whitney U-test. IL-6 concentration was significantly increased in patients with GO in comparison to the controls (12.4 ń 3.7 vs 11.8 ń 3.2; p 0.05). After MP treatment in corticosteroid-responsive patients (improvement in CAS ó 1) serum concentration of sIL-6R decreased significntly in comparison to pretreatment values (32.8 ń 4.2 vs 28.6 ń 4.9; p 0.05). We found a positive correlation ...


  72/432

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenia narządu wzroku.
  Tytuł angielski: Occular allergy.
  Autorzy: Czajkowski Janusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.116-117, bibliogr. 12 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/432

  Tytuł oryginału: Objawy oczne w chorobach układowych : objawy i diagnostyka różnicowa
  Autorzy: Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Pecold Krystyna (red.), Czajka Marcin (tł.), Karolczak-Kulesza Małgorzata (tł.), Kocięcki Jarosław (tł.), Krawczyński Maciej (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, [10], 249 s. : il., 29 cm. - Tyt. oryg. Systemic diseases and the Eye. Signs and differential diagnosis
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,186

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/432

  Tytuł oryginału: Choroby oczu u dzieci : kompedium diagnostyki i terapii
  Autorzy: Turno-Kręcicka Anna, Barć Anna, Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Niżankowska M. Hanna (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, XXII, 352 s. : il., tab., 29 cm.
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/432

  Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  76/432

  Tytuł oryginału: Global motion detection is impaired in cats deprived early of pattern vision.
  Autorzy: Burnat Kalina, Vandenbussche Erik, Żernicki Bogusław
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 134 (1/2) s.59-65, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty

  Streszczenie angielskie: We investigated global motion detection in binocularly deprived cats (BD cats) and control cats (C cats). The cats were trained in the two-choice free running apparatus for a food reward. The positive stimulus was a moving random-dot pattern with all dots moving in one direction, the negative stimulus was the same random-dot pattern but stationary. The BD cars were severly impaired in detection of global motion stimulus as compared with the C cats. In contrast, their level of performance in a simple relative motion detection task (one square) did not differ from that in the C cats. However, in more complex relative motion detection task (two squares) the performance of the BD cats was impaired. The deficit in the detection of global motion in BD cats may be due to impairments of their Y-pathway.


  77/432

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NAME) na ciśnienie śródgałkowe u szczurów w przebiegu zapalenia błony naczyniowej indukowanego endotoksyną.
  Tytuł angielski: The influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the intraocular pressure in endotoxin induced uveitis in rats.
  Autorzy: Szymaniec Stanisław, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.87-88, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We studied the influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the induction of uveitis in Wistar rats. The inflammation was induced by a footpad injection of endotoxin in rat. Th eclinical signs were evaluated in a slit-lamp, the intraocular pressure was measured using Tono Pen tonometer. We showed, than in endotoxin-induced uveitis the intraocular pressure elevation was observed and that L-NAME application reduced the inflammation and the level of the intraocular pressure.


  78/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wystąpienia masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The risk factors for massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990-2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.89-92, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of our study is evaluation of the risk factors for development of expulsive hemorrhage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: This was a retrospective study of 18 patients with massive suprachoroidal hemorrhage occurring in association with cataract and glaucoma surgery. Results: The mean age of patients with expulsive hemorrhage was 69,5 years. There were 10 women (55,6 p.c.) and 8 men (44,4 p.c.). In the population of patients in whom th esuprachoroidal hemorrhage occurred hypertension was present in 5 (27,7 p.c.) and diabetes in 3 (16,6 p.c.). 8 patients (44,4 p.c.) had reported atherosclerotic cardiovascular disease. 7 patients (38,8 p.c.) had a history of glaucoma, 6 (33,3 p.c.) had high myopia. 1 patient had posterior synechiae after uveitis. All surgeries, except one, were performed under local anesthesia. There were no associations between suprachoroidal hemorrhage development and season. Conclusion: The results of our study suggest, that the risk factor for the develpment of massive intraoperative suprachoroidal hemorrhage are: high myopia, glaucoma and systemic cardiovascular disease. A knowledge of these risk factor can help the physican in identifying patients, who are at a greater risk of having massive suprachoroidal hemorrhage.


  79/432

  Tytuł oryginału: Częstość występowania masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w lataach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.93-95, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Massive suprachoroidal hemorrhage is a well-known, possibily serious complication of many surgical procedures, including cataract extraction, glaucoma-filtering procedures, penetrating keratoplasty, retinal detachment surgery and pars plana vitrectomy. The aim of our study is evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemoohage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: From 1990 to 2000, 6225 intraocular operations, including 5541 cataract extractions, 195 glaucoma-filtering surgeries, 438 retianl detachment surgeries and 51 multiprocedure surgeries were performed. The criteria for diagnosis were the intraoperative signs of suprachoroidal hemorrhage (shallowing of the anterior chamber, increasing of the intraocular pressure, iris prolapse, expulsion of the lens and vitreous, retinal and choroidal elevation and loss of the red reflex) and postoperative ultrasonic examination. Results: 18 eyes were identified with massive suuprachoroidal hemorrhage, including 16 eyes during cataract extraction and 2 eyes during fitering procedures. The incidence of suprachoroidal hemorrhage for all intraoperative surgeries was 0,29 p.c. It occured in 0,28 p.c. of cataract surgeries and 1,02 p.c. of glaucoma filtering proceduries. There were no incidence of suprachoroidal hemorrhage during retinal detachment surgeries. Conclusion: A massive suprachoroidal hemorrhage is a relatively rare complication of intraocular operations. Most frequently it is associated with glaucoma filtering surgery.


  80/432

  Tytuł oryginału: Jednoczesne usunięcie zaćmy obu oczu z wszczepieniem soczewek tylnokomorowych.
  Tytuł angielski: Simultaneous bilateral cataract surgery with pc iol implantation.
  Autorzy: Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.96-98, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of simultaneous bilateral extracapsular cataract extraction with PC IOL implantation and to discuss indications for such treatment. Material and methods: Simultaneous bilateral cataract surgery was performed in 3 patients: 56-year-old woman with Little's syndrom, 75-year-old woman with Parkinson's disease and 29-year-old mentally handicapped man. All patients required general anesthesia because of the general state of health. All patients were treated topically with broad-spectrum antibiotic dropsbefore the surgery. Simultaneous bilateral surgery was performed as two separate operations. After successful completion of surgery of the first eye, the gloves, drapes and gowns were changed and the new set of instruments and irrigation solution was used. Results: The visual acuity improved in all eyes after surgery, and it was 6/6 in both eyes in patients 1 and 3, whereas it was 6/8 and 6/60 in patient 2, due to glaucomatous optic nerve atrophy. There were no intra- or postoperative complications. Conclusions: Simultaneous bilateral cataract surgery is a safe procedure if all special conditions are fulfilled. It is specially indicated in patients requiring general anesthesia. Patients are not at risk of the second general anesthesia and achieve earlier visual binocular rehabilitation. Extracapsular cataract extraction with PC IOL implantation was performed in all eyes. The excision of fibrotic anterior lens capsule was necessary before the aspiration of cortical material in 2 eyes with ...


  81/432

  Tytuł oryginału: Wszczepy przedniokomorowe - dziesięcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: The long term clinical outcome of anterior chamber lenses after cataract surgery.
  Autorzy: Pojda Stefan M., Herba Ewa, Zatorska Barbara, Pojda-Wilczek Dorota, Rycerska Aleksandra
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.99-103, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To analyse the functional results and postoperative complications of primary and secondary anterior chamber lens implantation in a follow up of 10 years. Patients and methods: Sixty one patients (64 eyes), 29 females and 32 males, between 22 and 96 year of age (midding 64 years), who underwent cataract surgery with anterior lens implantation from 1990 to 2000 were analysed. It was performed with catatract removal in 51 eyes (after intracapsular extraction in 18 eyes and 33 eyes with intraoperative complications making impossible to apply the posterior chamber intraocular lens). The secondary implantation was complied in 13 aphakic eyes from 1 to 13 years afetr cataract removal. Thirty nine patients were subjected to teh control examination on October of 2000 year. The visual acuity, intraocular pressure, anterior and posterior part of the eye were examined. Results: The satisfactory visual function and intraocular pressure were confirmed in most of the patients. The reasons of lower visual acuity were: the retinal detachment (2 eyes), bullous keratopathy (2 eyes after vitreous loss), age related macular degeneration (1 eye), proliferative diabetic retinopathy (2 eyes). In the anterior part of the eye in 21 eyes (54 p.c.) we observed deformation of the pupil's shape, only. Conclusions: The anterior chamber lens implantation is an efficacious method of aphakia treatment in some patients. The older patients demonstrated good functional results and tolerance of anterior chamber lens, especially after the cataract removal by krioextraction. The good tolerance and visual acuity were observed either in cases of primary or secondary implantation. In the case of capsular rupture and vitreous loss before AC IOL implantation, a complete (full) vitrectomy should be performed.


  82/432

  Tytuł oryginału: Keratoplastyka drążaca w stożku rogówki w 1990 i 1999 roku.
  Tytuł angielski: Penetrating keratoplasty in keratoconus in 1990 and 1999 year.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Iwaszkiewicz Ewa, Czubak Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.104-106, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to compare grafts performed because of keratoconus in our clinic in years 1990 - 1999. These years were chosen for analysis because in this time some methods of grafting were changed, particularly: material for transplantation, grafts size, method of trephination and graft suturing, also management after operation. The study included 51 patients (17 females, 34 males) with keratoconus, aged 16 to 46 (mean age 31,3), which have had penetrating keratoplasty done in years 1990-1999. The amount of surgery, sex of patients, preoperative preparation, kind of graft material, technique of operation, methods of graft suturing, postoperating procedure, the time of patients hospitalization, time of suture removing, postoperating visual acuity and complication were compared.


  83/432

  Tytuł oryginału: Dakriocystografia i dakrioscyntygrafia w diagnostyce niedrożności dróg łzowych.
  Tytuł angielski: Dacryocystography and dacryoscintigraphy in diagnosis of naso-lacrimal duct obstruction.
  Autorzy: Różycki Radosław, Kujawa Agnieszka, Stankiewicz Andrzej, Chmielowski Karol, Murawska Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.107-111, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To find the right diagnostic test through checking the drainage of lacrimal ducts. Material and methods: Dacryocystography of lacrimal ducts was performed in 25 patients byusing 0,5 - 1 ml of Lipidiol and conducting X rays in different head positions - 3 - 4 photograph in A-P prjection (exposition's parameters 85 - 90 kV and 12 - 15 mAs, distance lamp - table: 100 - 130 cm, Philips Diagnost 93). For stereo estimation - 2 oblique photographs of head, deviated at 45 towards central body line. Patient is brought on vertical position and after 5 minutes radiography in A - P projection can show remaining contrast in lacrimal duct. Dacroscintigraphy was done in 200 patients by dropping in conjunctival sac 1 drop of sterile 99mTc, in dose 3,7 - 7,4 MBq (100 - 200 uCi). The patients head is immobilized on the support, close to detection head of gamma camera (ediso Nucline TH with LEHR. Distribution of this drug was visible on the monitor and saved in the computer's memory. Data was registered during 10 minutes, summed up into end picture and then evaluated by sight. Results: Many authors consider dacryoscintigraphy and dacryocystography as methods of choice in estabilishing correct diagnosis. High sensitivness and mutual completion of both methods lets us quickly explain the reasons of epiphora and settle further management.


  84/432

  Tytuł oryginału: Ocena operacji zespolenia workowo-nosowego zewnętrznego z czasową intubacją kanalików łzowych w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Estimation dacryocystorhinostomy with temporary intubation of lacrimal canaliculi in the authors patients.
  Autorzy: Korporowicz Danuta, Nowak Antonina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.112-114, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present the results of treatment of lacrimal ducts obstruction. The authors describe the advantages of temporary intubation of lacrimal canaliculi with simultaneous dacryocystorhinostomy. The findings have been based on 38 operations within a sixteen-year period. Obstruction of the lacrimal drainage pathway was due to: trauma, postinflammatory stenosis of the nasolacrimal duct, tumors and jatrogenic injuries of the naso-lacrimal drainage system often following operations of the maxillary sinus. Treatment was based on clinical examination by: slit lamp exam, probing and irrigation of the lacrimal system, X-ray picture of the maxillary sinus, laryngology examinationand bacteriological culture from conjunctival sac. Conclusion: anatomical and functional results indicate the necessity of this surgery method in selected cases.


  85/432

  Tytuł oryginału: Rokowanie w jaskrze młodzieńczej po trabekulektomii.
  Tytuł angielski: Prognosis in juvenile glaucoma after trabeculectomy.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Filipek Erita
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.115-118, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate the efficacy of trabeculectomy in the patients with juvenile glaucoma in the long-term follow-up. Material and methods: in 22 of 37 patients - 41 trabeculectomies with basal iridectomy were performed. The age of children ranged from 6 to 18 years, mean 12,4 years. In one eye of 15-year-old boy we used Mitomycin C during reoperation. The follow-up period ranged from 2 to 14 years, mean 8 years. Patients were divided into 2 groups depending on the follow-up: I group (19 eyes) was observed 2-6 years, mean 5,1 years, II group (18 eyes) 7-14 years, mean 11,1 years. In the I group 57,9 p.c. and in the II group 61 p.c. of children were myopic. Results: intraocular pressure lower or equal to 21 mmHg with no glaucoma medication was obtained in 79 p.c. of eyes in the I group and 66,7 p.c. of of eyes in the II group. The difference was not statistically significant. In other eye local application of B-blockers and dorzolamid decreased intraocular pressure to values safe for the optic nerve, what was monitored by visual acuity and laser scaning tomography. Conclusion: Prognosis of juvenile glaucoma patients treated with trabeculectomy is satisfactory but the effectiveness of this procedure decreases together with the elongation of the follow-up period.


  86/432

  Tytuł oryginału: Obraz tarczy nerwu wzrokowego w krótkowzroczności jednostronnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Optic nerve disc in unilateral myopia in children.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Samochowiec-Donocik Elżbieta, Pieczara Ewa, Filipek Erita
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.119-121, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: the evaluation of biomorphometric parameters of optic nerve head of the eyes in myopic anisometropia, to state if glaucoma similar changes described in adults were present. Material and methods: 17 children, 14 girls and 3 boys at the age from 7-18 years, mean 12,6 years with unilateral myopia of mean value 8,6 D. The parameters of optic nerve disc: total contour area (TCA), cup/disc ratio (C/D), neuroretinal rim area (Rim), volume of neuroretinal rim (Vol. A), cup volume (Vol. B), maximum slope (MSL) and average slope angle (ASL) were examined using laser scaning ophthalmoscope in the TopSS system of Laser Diagnostic Technologies Inc. The I group consists of myopic eyes, in the II group there were emmetropic eyes of the same children. Results: refraction in the I group ranged from -4,5 to -12D, mean -8,6D, in the II group from 0 to + 1,0D, mean 0,07D. The mean axial length of eyeballs was 25,57 SD 1,9 mm in the I and 22,47 SD 1,09 mm in II group - the difference was significant. There was not ststistically significant difference between TCA in the I (mean 1,19 SD 0,75 mmý) and II group (mean 2,13 SD 0,49 mmý). Mean C/D ratio and cup volume were significantly smaller in myopic (C/D 0,23 SD 0,16 Vol. B -0,06 SD 0,05) than in emmetropic eyes (C/D 0,33 SD 0,11 mm**3, Vol.B -0,18 SD 0,14 mm**3). Conclusions: Optic nerve disc images in myopic and glaucomatous eyes in children are different. Smaller optic disc cup in myopic than in emmetropic eyes can show, that children myopic eyeballs enlarged without nerve fibers atrophy.


  87/432

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza zmian morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego po trabekulektomii, przeprowadzona metodą skaningowej tomografii laserowej.
  Tytuł angielski: The comparative analysis of changes in optic disc morphology after trabeculectomy, measured by scanning laser tomography.
  Autorzy: Krzyżanowska Patrycja, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Koziorowska Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.122-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to investigate and estimate quantitative changes in optic nerve morphology after glaucoma surgery using the Heidelberg Retina Tomograph (Heidelberg Engineering, HRT Software 2.01). Material and Methods: The eyes of 42 consecutive patients (34 women and 8 men) undergoing trabeculectomy at the Department of Ophthalmology, Wroclaw Medical University, were enrolled into the study. Quantitative analysis of the optic nerve head parameters by scanning laser tomography were performed, as well as automated perimetry, before and after surgery. Post operative HRT images were obtained at 2-3 weeks, 4-6 months, 9-12 months and 12 months after surgery. Results: Forty one patients (97,6 p.c.) have obtained postoperatively IOP reduction greater than 30 p.c. Two weeks after trabeculectomy seven HRT parameters showed statistically significant improvement: CA, CV, RA, RV, mean cup depth, CSM. Approximately 5 months after surgery only 2 parameters (mean cup depth & CSM) were statistically changed, as well as 12 months after surgery (mean and max cup depth), which cannot be explained by postoperative disc edema. A corresponding change was also noted in the visual field. There was no statistically significant association between optic disc morphology as measured by HRT and the degree of intraocular pressure reduction. Conclusion: All patients showing a 30 p.c. lowering of IOP after glaucoma surgery show improved optic nerve morphology as measured by the HRT. Further studies are required to provide information, to what extent the ...


  88/432

  Tytuł oryginału: Wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: The visual manual localisation in oblique plane among healthy persons.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.128-131, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The investigation of the visual manual localisation in horizontal plane was led among healthy people to study its behaviour. In medical literature is lack of assessment of visual manual localisation in oblique plane. The aim of the work was to estimate the visual manual localisation in the action of the vertical rectus and oblique muscles in healthy persons. Material and methods: I studied healthy people with no strabismus, who where divided into three groups. The first group consisted of children aged 6 - 7 years (111 persons), the second group was aged 14 - 15 years (111 persons) and the third group consisted of adults aged from 22 - 26 years (111 persons). The patients were examined by an ophthalmologist to check for eye acuity. The investigation of localisation was done on the special reconstructed vertical manual localisator. Results and conclusion: from results of study localisation in oblique plane were observed three patterns of localisation; the first - exact localisation, the second - ancrossed localisation and the third - crossed localisation. The most often were represented precise localisation in three study groups. The visual manual localisation in oblique plane changes together with age of patient.


  89/432

  Tytuł oryginału: Soczewki kontaktowe systematycznej wymiany w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Frequent replacement contact lenses - patient's evaluation.
  Autorzy: Orzałkiewicz Alicja, Czajkowski Grzegorz, Kałużny Jakub J.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.132-134, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To measure the level of satisfaction connected with use of frequent replacement contact lenses. Material and methods: Questionnaire forms were sent to 600 patients aged 7 to 54 years fitted with contact lenses between the years 1996 to 1999. Each questionnaire consisted of 31 questions about satisfaction, complictions and every day care. Results: 281 patients (46,8 p.c.) answered questionnaires, 94,7 p.c. of them were satisfied with the vision ensured by contact lenses. However 43 p.c. of contact lenses wearers used one pair of lenses at last 1 week longer then it was allowed. Only 38 p.c. of them followed control visit schedule. Conclusions: Our study demonstrated high level of satisfaction related to the use of frequent replacement contact lenses. However it was observed, that ophthalmologist indications were not comletly fullfilled.


  90/432

  Tytuł oryginału: Skuteczność hialuronidazy w redukcji mętów w ciele szklistym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy of hyaluronidaze in reducing vitreous opacites - preliminary report.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia, Millo B.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.135-137, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the work: the assesment of hyaluronidase as reducer of floaters in vitreus body. We present one patient with the floaters in vitreus body treated by subconjunctival injection with hyaluronidase. Research work was carried out on a rabbit, which had been given 10 subconjunctival injections of hyaluronidaze. After treatment we noted subjective and local improvement. By using biochemical tests we proved, that subconjunctival hyaluronidaze application is a good way, to obtainan effect in the vitreous.


  91/432

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego.
  Tytuł angielski: A new approach towards pathogenesis and treatment of massive suprachoroidal hemorrhage.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.138-142, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A massive suprachoroidal hemorrhage is a well-known, possibly serious complication of a variety of surgical procedures such as cataract extraction, penetrating keratoplasty, glaucoma-filtering operation, retinal detachment surgery and pars plana vitrectomy. It is defined as a hemorrhage, in the suprachoroidal space, of sufficient volume either to cause extrusion of intraocular contents outside of the eye or to force the inner retinal surfaces into apposition ("kissing"). Despite surgical interventions to drain the hemorrhage and estabilish normal anterior and posterior anatomic configurations to return of preoperative visual acuity is hard to prognosticate. This paper presents the current knowledge on the pathogenesis, risk factors, treatment of massive suprachoroidal hemorrhage.


  92/432

  Tytuł oryginału: Translokacja siatkówki w wysiękowej postaci straczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Retina translocation in exudative from of age-related macular degeneration.
  Autorzy: Figurska Małgorzata, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.143-146, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper presnets different techniques of macular translocation in exudative from of AMD, including particularly retinal detachment followed by retinotomy, limited macular translocation with chorioscleral infolding and outfolding by scleral imbrication.


  93/432

  Tytuł oryginału: Patogeneza i leczenie oftalmopatii Gravesa.
  Tytuł angielski: Patogenesis and management of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Wierzbowska Joanna, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.147-153, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The most recent lypothesis on pathogenesis of Graves' Ophthalmopathy (GO) and short characteristics of the disease was presented. Emphasis was placed on the neccesity of coordinated treatment of the thyroid dysfunction and ophthalmopathy. Management of hyperthyroidism and Graves' ophthalmopathy, including the latest methods was described.


  94/432

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze narządu wzroku - współczesne leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Fungal infections of the eye - current antifungal agents.
  Autorzy: Samsel Agnieszka, Meszaros Jadwiga
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.155-160, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Antifungal agents used in ocular infections are presented. The most common etiology of fungal infections is described. Mechanisms and range of action, available drugs and the latest groups of antifungal agents during clinical trials are presented.


  95/432

  Tytuł oryginału: Kronika nr 60.
  Autorzy: A. S.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.162-165
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne


  96/432

  Tytuł oryginału: Anatomia i embriologia oka z elementami fizjologii i biochemii. Diagnostyka naczyniowa w okulistyce. Elektrofizjologia narządu wzroku. [Pytania testowe].
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.173-182, 184-186
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  97/432

  Tytuł oryginału: Epidemiologia starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - epidemiology.
  Autorzy: Kałużny Bartłomiej J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.5-8, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this paper the author presents contemporary literature review concerning prevalence and incidence of age-related macular degeneration.


  98/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka i profilaktyka starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - risk factors, prevention.
  Autorzy: Kałużny Bartłomiej J., Kałużny Jakub J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper the authors present contemporary literature review concerning risk factors and prevention of age-related macular degeneration.


  99/432

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Clinical picture of age-related macular degeneration. [P.] 1: Dry form.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.15-19, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration is now one of the leading causes of blindness in developed countries. It is a degenerative disorder affecting the macula that is clinically characterized by hard and soft drusen, pigmentary abnormalities of the pigment epithelium and retina in the early stage and by geographic atrophy, subretinal choroidal neovascularization, pigment epithelial detachment and fibrous scar of the macula in the late stage. In this article clinical picture of the dry form of is presented.


  100/432

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Clinical picture of age-related macular degeneration. [P.] 2: Wet form.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.21-24, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration is now one of the leading causes of blindness in developed countries. It is a degenerative disorder affecting the macula that is clinically characterized by hard and soft drusen, pigmentary abnormalities of the pigment epithelium and retina in the early stage and by geographic atrophy, subretinal choroidal neovascularization, pigment epithelial detachment and fibrous scar of the macula in the late stage. In this article clinical picture of the dry form of is presented.


  101/432

  Tytuł oryginału: Rola angiografii fluoresceinowej w diagnostyce starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Role of the fluorescein angiography in diagnosis of the age-related macular degeneration.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.25-33, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Fluoroscein angiography has revolutionized diagnosis and management of age-related macular degeneration. It plays important role in classifying of clinical features and is used as a guide in laser treatment. In this publication the typical pictures of dry and wet form of the age-related macular degeneration are presented.


  102/432

  Tytuł oryginału: Angiografia indocyjaninowa w diagnostyce i terapii starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Indocyanine green angiography in diagnosis and treatment of age-related macular degeneration.
  Autorzy: Kałużny Jakub J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.34-40, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper summarizes basic physical and pharmacological properties of ICG and presents current status of ICG angiography in diagnosis and therapy of age-related macular degeneration.


  103/432

  Tytuł oryginału: Diagnostyka elektrofizjologiczna w chorobach i dysfunkcjach plamki ze szczególnym uwzględnieniem jej zwyrodnienia starczego.
  Tytuł angielski: Electrophysiologic testing in macular disorders, especially in age-related macular degeneration.
  Autorzy: Palacz Olgierd, Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.41-44, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors discuss diagnostic methods presenting bioelectrical function of macula. Reasonableness as well as clinical value of the tests listed below, have been discussed: transient type PERG, PVEP, FCERG, mfERG.


  104/432

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie OCT w diagnostyce i obserwacji przebiegu różnych form degeneracji plamki.
  Tytuł angielski: Application of optical coherence tomography in imaging age-related macular degeneration and choroidal neovascularization.
  Autorzy: Borkowska Aleksandra, Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.49-52, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate usefulness of OCT examination in patients with different forms of age-related macular degeneration.


  105/432

  Tytuł oryginału: Histopatologia starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - histopathology.
  Autorzy: Rymgayłło-Jankowska Beata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.45-48, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present the histopathologic features of age-related macular degeneration (ARMD). Age-related macular degeneration is a diffuse condition involving the retinal pigment epithelium, the phootoreceptor layer, Bruch's membrane, and the choriocapillaris. The earliest morphologic feature of ARMD is the development of basal deposits of two distinct types. Other features include: drusen, changes of the retinal pigment epithelium, choroidal neovascularization, and disciform scarring. The different morphologic forms of age-related macular degeneration are interrelated.


  106/432

  Tytuł oryginału: Leczenie laserem argonowym chorych z neowaskularyzacją podsiatkówkową w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Argon laser treatment for subretinal neovascularization in patients with age-related macular degeneration.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.53-57, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser photocoagulation guided by fluoroscein angiography is the only theraphy proven effective for selected patients with the neovascular form of age-related macular degeneration, In this paper diagnosis of the subretinal neovascularization, indications, contraindications and technique of laser treatment are presented.


  107/432

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna starczego zwyrodnienia plamki - założenia teoretyczne i praktyka kliniczna.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in treatment of age-related macular degeneration - theoretical principles and clinical practice.
  Autorzy: Gierek-Łapińska Ariadna, Wykrota Halina, Trzciąkowski Krzysztof
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.58-64, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: General review about mechanisms of Photodynamic Therapy (PDT) and its clinical usage in treatment of age-related macular degeneration (AMD).


  108/432

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w poddołkowej neowaskularyzacji w starczym zwyrodnieniu plamki - mechanizm działania, dotychczasowe wyniki.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in treatment of subfoveal neovascularization in AMD: mechanism of action, current results.
  Autorzy: Ulińska Magdalena, Kwiecień Sława, Szaflik Jerzy
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.65-72, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration (AMD) is the most common reason of legal blindness in adults over 50 years of age. Social meaning of AMD is very important because of decrease of visual acuity making patients dependent on other persons. Treatment of AMD with PDT is widely presented. This kind of therapy is composed of two two steps: the first one - injection of photosensitivity drug and the second one - treatment with diode laser. PDT's activity is bases on photochemical reactions. This method is recommended for subfoveal neovascularization in AMD, myopia and histoplasmosis. Ive-year outcome of clinical trials have been already presented. TAP and VIP Study Groups proved efficacy of this method in treated patients. Other current methods of treatment in AMD, like laser photocoagulations, feeder vessel therapy, TTT, radiotherapy or vitreoretinal surgery are shortly mentioned. Finally the DPT is recommended as a modern way of treatment in some cases of exsudative form of AMD.


  109/432

  Tytuł oryginału: Historia korekcji wad refrakcji - soczewki kontaktowe.
  Tytuł angielski: The correction of refractive errors - contact lenses.
  Autorzy: Wojtyczka Edyta Maria
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.6-9, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The origins of contact lenses are discussed in this paper. The early ideas of Leonardo da Vinci, Kartezjusz, and Thomas Young are described as well as the analysis of the fallowing stages of development of contact lenses: glass lenses, PMMA corneal lenses, hydrogel soft lenses-PHEMA, rigid gas permeable lenses-RGP. Detailed history of achievements of Otto Wichterle is described. The newest achievements of contact lens is also presented.


  110/432

  Tytuł oryginału: Korekcja starczowzroczności.
  Tytuł angielski: Presbyopic correction.
  Autorzy: Grant Ross
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.10-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper reviews the various ways of correcting presbyopia, and concentrates on presbyopic correction with contact lenses, the products available and the techniques leading to success in fitting them.


  111/432

  Tytuł oryginału: Badania refrakcji u osób z astygmatyzmem.
  Tytuł angielski: Refracting astigmatic patients.
  Autorzy: Schweizer Helmer
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.19-29, il., tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this article we can find description, terminology and classification of astygnatism. Author describes various refraction methods, like under fog and with the Jackson Cross Cylinder.


  112/432

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady badania refrakcji metodą subiektywną.
  Tytuł angielski: Basic principles of subjective refraction.
  Autorzy: Habela Marek
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.30-32, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Basic principles of subjective refraction have been described.


  113/432

  Tytuł oryginału: Astygmatyzm - problemy korekcji wady soczewkami kontaktowymi.
  Tytuł angielski: Astigmatism - problems of correction with contact lenses.
  Autorzy: Habela Marek
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.33-35, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Astigmatism as a refractive condition and problems of its correction with contact lenses have been described.


  114/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
  Tytuł angielski: Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses - indications and results in selected clinical practice.
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Langwińska-Wośko Ewa, Karwacka Beata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.36-41, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents practical and clinical problems of therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses and results of therapeutic application in selected clinical cases, especially in bullous keratopathy.


  115/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych po zabiegach refrakcyjnych.
  Tytuł angielski: Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses after refractive surgery.
  Autorzy: Szaflik Jacek P., Ambroziak Anna M., Szaflik Jerzy, Karwacka Beata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.42-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper describes therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses applied after LASEK surgery as a prospective, open clinical study. 30 patients treated with LASEK method were included into the study. Insteated of regular hydrogel bandage contact lenses, fluorosilicone hydrogel contact lesnes were applied as a post surgery treatment. Clinical improvement and patients self assessment were evaluated. The studied lenses turned out to be effective and well tolerated bandage lenses.


  116/432

  Tytuł oryginału: Anatomiczne i czynnościowe uwarunkowania rozwoju widzenia obuocznego.
  Tytuł angielski: Anatomical and functional condition of binocular vision development.
  Autorzy: Grałek Mirosława
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.48-52, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Author presents various etiological factors which contribute to the development of binocular vision. Sensoric, central and motoric factors are discussed, in particular the retina and extraocular muscles. The first few months of the child's life are decisive for the future normal binocular vision.


  117/432

  Tytuł oryginału: Występowanie wad refrakcji u dzieci szkolnych leczonych w poradni okulistycznej.
  Tytuł angielski: Occurence of refractive errors in schoolchildren treated at eye outpatient clinic.
  Autorzy: Zygma-Jastrzębska Elżbieta, Grałek Mirosława
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.53-57, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The examination concerns evaluation of refraction in the group of 1000 children aged 7-18 representing urban and rural environments, who where diagnosed and treated at an eye outpatient clinic. Lowered visual acuity (61,5 p.c.) was the main problem of the patients. Comparative studies of the percentage of refractive errors between the urban and rural children, including the differences between girls and boys and age groups were carried out. Hypermetropia was the most frequent refractive error of the observed population, whereas myopia was observed mainly among urban children, especially girls.


  118/432

  Tytuł oryginału: Czucie rogówki w zezie w wieku rozwojowym.
  Tytuł angielski: Corneal sensitivity in strabismus in developmental age.
  Autorzy: Grałek Mirosława, Niwald Anna
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.58-59, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The authors present results of measurements of corneal sensitivity with electroesthesiometer in children and adolescents with strabismus.


  119/432

  Tytuł oryginału: Wpływ pozycji głowy na geometrię powierzchni rogówki.
  Tytuł angielski: The geometry of cornea's shape under the influence of the head position.
  Autorzy: Asejczyk Magdalena, Kasprzak Henryk, Vecerowa Małgorzata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.61-63, 65-67, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper reports observed and determined changes of the cornea curvature distribution and power refraction according to head position. Cornea is taken as mechanical coating "hung down" in the eye globe and gravitational distribution of intraocular pressure (IOP) is assumed. Hypothesis of "the cornea gravitational sag" is stated as physiological consequence of the vertical body position. Videokeratomic and keratomic exams series were made according to head position to prove the hypothesis. Effect of external pressure and IOP on geometry of the anterior cornea surface was observed. Reported results and inferences seem to confirm the presence of the "cornea gravitational sag".


  120/432

  Tytuł oryginału: Zaćma cukrzycowa w pierwszym roku trwania cukrzycy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diabetic cataract during the first year of diabetes - report of the case.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława, Minkina-Pędras Mariola, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.45-46, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaćma cukrzycowa rzadko dotyczy dzieci. Do jej wystąpienia przyczynia się zazwyczaj, poza predyspozycją genetyczną, długotrwałe niewyrównanie cukrzycy. Do rzadkości należą opisy przypadków pojawienia się zaćmy u dzieci w pierwszym roku trwania cukrzycy, dlatego też prezentujemy poniższy przypadek. U 12-letniej dziewczynki chorującej od 11 miesięcy na cukrzycę typu 1 w przeprowadzonym badaniu okulistycznym stwierdzono obustronną zaćmę tylnotorebkową. Poprzednie badanie okulistyczne (przy rozpoznaniu cukrzycy) nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. W czasie trwania choroby obserwowano okresy gorszego wyrównania metabolicznego (śr. HbA1C - 8,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Diabetic cataract rarely concerns children. Its occurrence is usually caused by a genetic predisposition as well as a long-term decompensation of diabetes. Cases of cataract in children during the first year of diabetes are exceptional, therefore this case is presented. During the ophtalmological examination bilateral retrocapsular cataract was diagnosed in 12-year-old girl with an eleven-month history of diabetes type 1. Previous ophtalmological examination had not shown any abnormalities. The poor metabolic control of diabetes was observed during thise time (avg. HbA1C - 8.2 p.c.).


  121/432

  Tytuł oryginału: Alergiczne choroby narządu wzroku.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Izdebska Justyna, Zaleska Anna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.55-56, 58-60, 62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  122/432

  Tytuł oryginału: Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Phacoemulsification results in diabetic patients.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Fronczek Mariusz, Nita Ewa
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.197-204, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko rozwoju zaćmy. Powoduje ona ogranicenie ostrości wzroku, utrudnia ocenę zmian na dnie oczu oraz uniemożliwia wykonanie fotokoagulacji siatkówki u tych chorych. Dlatego tak ważne jest usunięcie zmętniałej soczewki w celu przywrócenia jak najlepszej ostrości wzroku oraz umożliwienia oceny dna oka. Po zabiegach usunięcia zaćmy u chorych na cukrzycę wykazano występowanie wielu powikłań, a zwłaszcza progresję retinopatii cukrzycowej i niższe wartości ostrości wzroku. Celem pracy była retrospektywna analiza uzyskanych wyników, a zwłaszcza ostrości wzroku, powikłań śród i pooperacyjnych u chorych na cukrzycę typu 2, u których wykonano fakoemulsyfikację zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL. Materiał i metoda. Badania retrospektywne przeprowadzono w grupie 94 chorych (94 oczy) na cukrzycę typu 2 z zaćmą. W badanej grupie analizowano czas trwania cukrzycy, rodzaj stosowanej terapii, przed- i pooperacyjne wartości ostrości wzroku, stopień zaawansowania zmian cukrzycowych na dni oczu oraz progresję retinopatii po zabiegu. U wszystkich chorych wykonano zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją PC IOL. Okres obserwacji wynosił rok. Wyniki. Ostrość wzroku ň 0,5 uzyskano w przypadku 79 oczu (84 proc.). Progresję retinopatii podczas rocznej obserwacji stwierdzono w przypadku 22 oczu (23,4 proc.) Obserwowano mały odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych. Wnioski. Fakoemulsyfikacja zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL wydaje się bezpieczną i użyteczną metodą leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę. Zabieg operacyjny wykonany...

  Streszczenie angielskie: Beckground: Patients with diabetes have a higher prevalence of cataract. Cataract in this patients decreases visual acuity, makes adequate fundus examination and photocoagulation of diabetic retinopathy difficult. Therefore it is important to perform cataract surgery for visual rehabilitation and fundus examination. Increased retinopathy progression after cataract surgery in diabetic patients has been reported. The purpose of the study was retrospective analysis of BCVA, intra- and postoperative complications and progresion of diabetic retinopathy in patients with type 2 of diabetes undergoing phacoemulsification with PC IOL implantation. Material and methods: A retrospective study was performed on 94 patients with diabetes type 2 (94 eyes). Patients with diabetes type 2 who underwent cataract surgery were categorized according to diabetes duration and treatment, preoperative visual acuity and degree of retinopathy. In all cases phacoemulsification with PC IOL implantation was performed. Follow-up was 1 year. Results: Visual acuity ň 0.5 was achieved in 79 eyes (84 p.c.). Progression of retinopathy was observed in 22 (23.4 p.c.) cases. There was low rate of intra- and postoperative complications. Conclusions: Phacoemulsification with PC IOL implantation is useful a surgery technique in diabetics. Timely surgical intervention and appropriate postoperative care can result in satisfactory visual outcomes and relatively low rate of complications.


  123/432

  Tytuł oryginału: Rozlany chłoniak z dużych komórek B imitujący ziarniniakowatość Wegenera.
  Tytuł angielski: Diffuse large B-cell lymphoma mimicking Wegener's granulomatosis.
  Autorzy: Gawryluk Dariusz, Skłodkowska Janina, Dobkowski Piotr, Wiatr Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.210-215, 2 k. tabl., il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pulmonologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We report 39 years old man with the history of chronic sinusitis and rhinitis. After tooth extraction he gradually developed unilateral proptosis with ophtalmoplegia and visual loss caused by retroorbital mass which was related to destruction of the adjacent orbital walls, sinuses and base of the skull. During the following month the progresing lung nodules with mediastinal and hilar lymphadenopathy, macular sin lesions, renal insufficiency with proteinuria and anaemia appeared. The diagnosis of Wegener's Granulomatosis (WG) was formed on the base of clinical features and result of pathologic examination of surgical specimen from the paranasal sinuses. The progressive course under the standard immunosuppressive therapy required reevaluation of histologic slides, which resulted with the diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma confirmed by the immunohistochemical staining. Administration of CHOP regimen resulted i spectacular regression of all lesions.


  124/432

  Tytuł oryginału: Przezźreniczna termoterapia w leczeniu naczyniówkowej neowaskularyzacji w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki.
  Autorzy: Baltaziak Lucyna, Toczołowski Jerzy, Kędziora Waldemar, Dybcio Arkadiusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.73-76, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to asses the usefulness of transpupilary thermotheraphy (TTT) for the treatment of classic and occult choroidal neovascularisation (CNV) secondary to AMD. We treated 14 eyes of 9 patients in age from 70-84 years with CNV secondary to AMD. Each patient was examined for vision acuity with Snellen vision acuity, fundus examination with fundus photographs and fluoroscein angiography (FA) before treatment and 1, 2, 3 months after treatment. TTT was performed with diode laser 810 nm (Iris Medical OcuLight SLx, Iridex Corporation, Mountain View, CA, USA0. Laser beam sizes ranged between 0,8 to 3,0 mm depending on the size of CNV and power settings range between 210-790 mW. The diode laser was delivered through area centralis Volk laser lens and time 60 s. Vision acuity improved on 1 Snellen line in 3 eyes vision acuity remained stable, in 8 eyes deterioration of vision acuity was detected. In 9 eyes were decreased leakage on FA, in 5 eyes remained persistent and in 1 eye increased leakage on FA. TTT is a useful method for treatment of CNV secondary to AMD. It is able to close choroidal neovascularisation while maintaining vision acuity in patients.


  125/432

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne metody leczenia starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - surgical methods of treatment.
  Autorzy: Pecold Krystyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.77-80, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The issue of the problem of age-related macular degeneration (ARMD), the risk factors of this desease and the actual strategies of treatment were presented according to recent reports. Actually available surgical methods have been detailly described, we focused also on their results and posible complications. In addition, the areas of a current scientific interest, considering local pharmacological treatment of ARMD and e gene therapy in which a great hope is placed, were also mentioned.


  126/432

  Tytuł oryginału: Pomoce optyczne i elektroniczne dla osób ze zwyrodnieniem plamek.
  Tytuł angielski: Optical and electronic aids for patients with macular degeneration.
  Autorzy: Mzyk Marzena, Kęcik Tadeusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.81-84, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study refers to selected optical and electronic equipment for patient with macular degeneration.


  127/432

  Tytuł oryginału: Jednostronne zmiany plamkowe u rodzeństwa współistniejące z degeneracją barwnikową bez barwnika i chorobą von Willebranda.
  Tytuł angielski: Unilatreal macular changes associated with retinitis pigmentosa s. pigmento and von Villebrand disease.
  Autorzy: Kęcik Tadeusz, Brydak-Godowska Joanna, Kopacz Dorota, Dróbecka-Brydak Ewa, Skórska Izabela, Świtka Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.85-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We presented two brothers with macular scar connected with unilateral arterio-venous anastomosis, pigmentary retinopathy without pigment and von von Willebrand disease.


  128/432

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne.
  Tytuł angielski: Long acting analogues of somatostatin in the treatment of diabetic retinopathy. An angiographic study.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.93-97, il., bibliogr. 17 poz.,sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treatment of diabetic retinopathy is still very difficult and sometimes ineffective. In this issue I want to present first experience and angiografic data about long acting analogues of Somatostatin for treatment of diabetic retinopathy with oedema maculopathy.


  129/432

  Tytuł oryginału: Stara idea leczenia retinopatii cukrzycowej w nowej formie. Farmakologiczna ablacja przysadki.
  Tytuł angielski: The new form of the previous idea treatment for diabetic retinopathy. Pharmacological pituitary ablation.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.88-92, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Interstitial pituitary ablation was a suprisingly effective treatment for diabetic proliferative retinopathy before laser therapy was established. The potential role for IGF-I and GH in the development of many diabetic systemic complications are now often advocated. SST analogues receptors have now been demonstrated in vascular net. It seems reasonable therefore to hypothesise that Octreotide therapy might have a beneficial effect on microvascular diabetic and other ophthalmic diseases of vascular origin.


  130/432

  Tytuł oryginału: 0,3 proc. Proxacin - nowy lek w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
  Tytuł angielski: 0,3 p.c. Proxacin - a new drug for treatment of bacterial infections.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.99-100, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  131/432

  Tytuł oryginału: Axial length measurements after cataract surgery in adults.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Ophthalmologica 2002: 216 (4) s.239-241, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 300,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to check the difference in eye axial lenght before and after cataract surgery and to find out of possible correlation with refraction changes. The axial lenght was measured by ultrasound before and after cataract extraction with intraocular lens implantation. Keratomery measurements were also performed. The study comprised 32 eye. The mean difference in axial lenght was 0.53 mm. The mean difference in keratomery was 0.37 D. There was no correlation between these values. Conclusion: The change in axial length are not due to corneal curve changes. Perhaps in pseudophakic eyes different ultrasound velocity should be used.


  132/432

  Tytuł oryginału: TH1/TH2 balance in the subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Pożarowska Dorota, Pożarowski Piotr, Matysik Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR526-CR528, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachemnts remains unclear, but some data suggest immune system involvement. Cytokines are substances secreted by cells in order to modulate the function of other cells. They exert primarily local effects. Because the TH1/TH2 balance is crucial in the immune response, the predominance of one cytokine profile in subretinal fluid may be of particular importance in understanding its pathogenesis. Material/Methods: We measurred the titres of IL-10 and tIL-12 in the subretinal fluid of 36 rhegmatogenous retinal detachment patients using ELISA assays. Results: The mean level of IL-10 and tIL-12 in the subretinal fluid was 4.75 pg/ml and 106.5 pg/ml, respectively. Conclusion: It would appear that IL-10 and IL-12 are produced by cells in subretinal fluid, and their presence may be evidence for an existing inflammatory process. Despite the tendency to decreased cytokine concnetration over time and the tendency to higher concentrations of IL-TH1- or TH2-type response was observed.


  133/432

  Tytuł oryginału: Monitoring pilot's eye movements during the combat flight - the white box.
  Autorzy: Ober Jan Krzysztof, Ober Jan Jakub, Malawski Marek, Skibniewski Wojciech, Przedpelska-Ober Elżbieta, Hryniewiecki Jerzy
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.241-264, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern fighter pilots are often exposed to excessive accelerations. The resulting brain hipoxia can lead to G-LOC (G-induced loss of consciousness). Authors discuses the effects of microcirculatory adaptation released by the push-pull condition (rapid change from minus to plus Gz). The memory effect of vaso-constriction due to - Gz can be responsible for intermittent blocking of the compensatory vasodilatation and diminishing the +Gz tolerance of pilots tested on the centrifuge. Authors consider the push-pull condition to be analogous to the rapid blocking of the brain perfusion caused by the high plus Gz onset rates (1,G/s). Using the visual symptoms (narrowing of the visual field) is not longer adequate for monitoring the centrifuge push-pull training. Authors discuses the possibility of suing the saccadic eye movements as being the most adequate physiological signal to monitor the pilot's consciousness. Measuring pilots eye movements requires to develop a miniatrue complex motion transducer which can be used during centrifuge training as well as during the flight (the White Box). Problems encounterd during the system development are discussed.


  134/432

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki różnicowej ziarniny w oczodole.
  Tytuł angielski: Problems of differential diagnosis of orbital granulation.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.683-686, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg kliniczny trzech chorych z guzami oczodołu utworzonymi przez ziarninę, które wymagały diagnostyki różnicowej w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania klinicznego. Wykonwyano rozszerzoną diagnostykę immunologiczną.


  135/432

  Tytuł oryginału: Pierwszy w historii Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie przypadek przerzutu do oczodołu prawego nowotworu o lokalizacji pierwotnej pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The first case of metastatic tumor of the right orbit in Otolaryngologyst Department Jagiellonian University in Kraków.
  Autorzy: Wiatr Maciej, Składzień Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.551-553, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek 30 letniej kobiety, która została przyjęta do naszego szpitala z powodu guza oczodołu prawego. Jest to pierwszy przypadek guza przerzutowego o takiej lokalizacji w Klinice Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Okazało się, że punktem wyjścia zmiany był rak sutka. Przedstawiamy cechy charakterystyczne guza oczodołu prawego i porównujemy je z cechami przerzutów do oczodołu lewego u pacjentów leczonych w naszej klinice. Rak sutka jest najczęstszą przyczyną przerzutów do oczodołu u kobiet. Guzy przezrutowe w oczodole prawym są rzadkością, lecz występują.

  Streszczenie angielskie: We report the case of a 30-year old woman, who was admitted to our hospital because of tumor of the right orbit. It is the first case of metastatic tumor in this cocalisation in the Otolaryngologyst Department of the Jagiellonian University in Kraków. It appeared, that mammary cancer was the primary localization of the lession. We present characteristic features of that tumor nad we compare them with features of the metastasis to the left orbit in patients who were treated in our Department. Breast carcinoma is the most common reason of metastasis to orbit in women. Metastatic tumors in the right orbit are rare, but they can appear.


  136/432

  Tytuł oryginału: Ocena ocznego przepływu krwi w jaskrze
  Autorzy: Harris Alon
  Opracowanie edytorskie: Turno-Kręcicka Anna (tł.), Niżankowska Maria Hanna (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, 45 s. : il., bibliogr. s. 35-45, 20 cm. - Tyt. oryg. Ocular blood flow assessment in glaucoma
  Sygnatura GBL: 612,877

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  137/432

  Tytuł oryginału: Ruchomość gałek ocznych i wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Eyeball motility and oblique plane visual manual localization in healthy individuals: habilitation thesis.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 70 s.1-55, [8] s. tabl., il., tab., bibliogr. 115 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  138/432

  Tytuł oryginału: Heteroplasmy analysis in the Polish patients with 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy.
  Autorzy: Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota, Guillot Cecile, Sąsiadek Maria, Ambroziak Anna, Lubos Leszek, Bartnik Ewa
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.257-262, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have analysed the heteroplasmy level in 11 individuals from 3 families harbouring the mitochondrial 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy using last cycle hot PCR. The mutation level exceeded 90 p.c. both in affected and in unaffected individuals. We also checked whether any of the families belonged to the J haplogroup of mitochondrial DNA and obtained a negative results.


  139/432

  Tytuł oryginału: Application of perfluorocarbon liquid in the removal of metallic intraretinal foreign bodies.
  Autorzy: Vartanyan Armen H., Hovhannisyan Tadevos A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR66-CR71, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Virectomy is recognized as one of the best effective methods for removing interetinal foreign bodys, but many authors showed complications during or after removing IOFB. The purpose of our study was to show that the use of perfluorocarbon liquid minimizes complications during pars plana vitrectomy for the removal of metallic intraretinal foreign bodies (IRFBs). Material/Methods: Fourteeen consecutive eyes presenting with penetrating eye injury and intraretinal foreign bodies had previously undergone vitrectomy with injection of perfluorocarbon liquids and removal of IRFBs. In all cases a silicon oil or gas C3F8 tamponade was performed. In one case the removal of the foreign body was combined with repair of retinal detachment using internal tamponade with silicon oil. Results: After a mean follow-up of 16.4 months, 78.5 p.c. of the eyes had recovered better than 20/70 vision, and 92.8 p.c. had attached retina. One patient had endophthalmits and phthisis, and perioperative complications were encountered in two cases. In one case there was a limited hemorrhage, intraretinal, while the other complication was a retinal detachment, which was immediately correctd. In the follow-up period endophthalmitis and lens opcity was found in one patient and epiretinal membrane in another case. These postoperative complications were repaired by additional surgery. Conclusions: The usage of perfluorocarbon liquid is effective for removal of intraretinal foreign bodies and allows to minimize intraopertive complications.


  140/432

  Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne rzęski komórek światłoczułych w doświadczalnej retinopatii fototoksycznej.
  Tytuł angielski: Morphologic changes in photoreceptor connecting cilia in experimental phototoxic retinopathy.
  Autorzy: Szczęsny Piotr
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Purpose: It has been sggested that structural alterations of the photoreceptor connecting cilium are a primary defects leading to photoreceptor degeneraton in some forms of inherited retinal degenerations (5). In a series of 17 eyes with retinitis pigmentosa (RP) and with various genetic forms of RP, examned by electron microscopy, no structural abnormalities were found in the arrangement of the ciliary microtubules. However, a 10 p.c. reduction in the ciliary diameter was recorded in RP photoreceptors (12). The question arose: is thinning of the cilium a primary defect associated with RP, or a secondary abnormality related to degenerative processes in photoreceptors irrespective of the cause? The aim of this study was to examine the photoreceptor connecting cilia in the early staes of experimental light induced retinal degeneration in the rat, by conducting a structural and morphometric survey of the relevant electron-micrographs. In addition, the effects of various fixation techniques on the ciliary structure were compared. Material and method: Analysis of 124 transmission electron micrographs of 9 controls and 155 transmission electron micrographs of 55 light damaged animals was condicted. For the effects of fixation on morphometry 72 transmission electron micrographs from an additional 4 controls (43 negatives) and 8 light damaged animals (29 negatives) were examined. Light damage was induced by exposure to 1000 lux of white light for 120 minutes. Retinal samples were fixed either in 2.5 p.c. glutaraldehyde or by high pressure freezing followed by freeze-substitution. Results: This study showed that one of the early morphological...


  141/432

  Tytuł oryginału: Ocena okołotarczowego przepływu krwi u chorych na jaskrę za pomocą skaningowego przepływomierza laserowego.
  Tytuł angielski: Evaluation (analysis) peripapillary blood flow in glaucoma patients using scanning laser flowmetry.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Asejczyk Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.201-206, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate capilllary blood flow and velocity in retinal peripapillary area in primary open angle glaucoma (POAG), normal tension glaucoma (NTG), pseudoexfoliation glaucoma (PEXG) and age matched control group (C) using scanning laser Doppler flowmetry (Heidelberg Retina Flowmeter). Material and method: One randomly selected eye of 17 POAG patients (mean age 59.3 ń 2.6), 18 NTG patients (mean age 56.4 ń 2.4), 17 PEXG patients (63.3 ń 2.8) and 15 healthy subjects (mean age 55.8 ń 3.8) underwent examiantion with scanning laser Doppler flowmetry. The measurements were performed at the superior and inferior temporal peripapillary retinal area. The measured parameters were capillary blood flow and velocity of the moving erythrocytes. Each imge was analysed using the program AFPIA. This software calculates the hemodynamic parameter flow of each pixel. Comparison of value obtained from patients and control participants were made using Student's t test. Results: Scanning laser Doppler flowmetry results showed a significant reduction in blood flow at the superior and inferior temporal peripapillary area in POAG and NTG patients compared to control group (p 0.04). The POAG and NTG patients had also significantly decreased velocity at the inferior temporal peripapillary retinal area compared to control group. No statistical difference was found between blood flow and velocity in POAG compared with NTG. When compared with the control participants, patients with PEXG showed significant decreases in the mean blood flow at the inferior temporal quadrant (p 0.05), while the differences...


  142/432

  Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
  Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evalution of eye blood flow in patients with glaucoma.
  Autorzy: Karczewicz Danuta, Modrzejewska Monika, Kuprjanowicz Leszek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.207-210, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this research was to evaluate the changes of blood flow velocity in ocular arteries (ophtalmic artery, central retinal artery and short postesrior ciliary arteries) and the amount of ocular nerve fibers in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normal tension glaucoma (NTG). Material and method: The research was done on 17 patients with diagnosed POAG and 13 patients with NTG. No ocular surgery was performed on any of these patients prior to our examinations. The blood flow measurements were made with ACUSON Color Doppler USG 128*P10 type with 7.5 Mz sector phased probe. Parameters of diastolic velocity (Vr), systolic flow velocity (Vs), Golsing pulsation index (PI) and pourcelate resistivity index (RI) were registered, together with the instant spectrography of examined artery. Quantiative retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements were obtained by scanning laser polarimetry GDx (software version 1.0.14), RNFL was measured automatically in each of 256 x 256 pixels and results were compared to the age-, sex- and race- norms. Approcimately 150 wide field of view was used. Average thickness, Superior Maximum, Inferior Maximum, maximum modulation and GDx Number were analysed. All results were compared to age norms. Student's t test was sued for statistical analysis. Results: In patients with POAG a statistically significant decrease of VS in ophtalmic artery was detected in 27 p.c. of eyes, in central retinal artery in 51 p.c. of eyes and in short postserior ciliary arteries in 45 p.c. of eyes. In patients with NTG a statistically significant decrease of Vs was detected in ophtalmic artery...


  143/432

  Tytuł oryginału: Rozwój gałki ocznej u dzieci z pierwotną jaskrą wrodzoną po trabekulektomii.
  Tytuł angielski: Eyegrowth in children with primary congenital glaucoma after trabeculectomy.
  Autorzy: Koraszewska-Matuszewska Bronisława, Smochowiec-Donocik Elżbieta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.211-213, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Evaluation of the influence of intraocular pressure (IOP) after trabeculectomy on the axial length and refracton of eyeballs in children with primary congenital glaucoma. Material and methods: thirty six eyes of 23 children at the age from 7 days to 6.5 years (mean 17.1 months), were examined. Measurements of corneal diameter, axial length, IOP and refracton were done before trabeculectomy and in the long-term follow-up (mean 7.9 years) after surgery. Results: horizontal corneal diameter didn't change and ranged from 10 to 15 mm, mean value of axial length before trabeculectomy was 22.45 mm and 23.27 mm at last visit. The difference was statisticaly significant. The axis decreased in 3 eyes, was the same in 3 eyes. In the others the eyegrowth changed proportionally to the age of child. IOP values were statistically lower after surgery (mean 16 mmHg) than before treatment (mean 35.51 mmHg). There was no correlation between IOP and axial length of eyeblls (p = 0.69) and between IOP and refraction changes (p = 0.42) inn the long-term follow-up. Conclusions: There is small influence of normalised IOP after trabeculectomy on size of eyeballs and refraction in children with primary congential glaucoma. The development of eyeballs even buphthalmic is proportionally to the age.


  144/432

  Tytuł oryginału: Poziom endoteliny-1 we krwi pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz jej wpływ na występowanie zmian w perymetrii statycznej i GDx.
  Tytuł angielski: The endothelin-1 level in blood serum of patients with primary open angle glaucoma and its influence on the static perimetry and Gdx changes.
  Autorzy: Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Millo Barbara
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.214-217, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the work was to define the relationships between the endothlin-1 level in blood serum of glaucoma patients concerning the visual field defects and the number of nerve fibers. Material and methods: 24 women and 14 men, aged 38 - 74 year (mean 53.4 year) with primary open angle glaucoma, without any systemic diseases. The control group consisted on 20 healthy women and men, aged 34 - 70 year (mean 52.6 year). The endothelin-1 level was tested with the enzymo-immunologic methods from the blood serum. The visual field defects were examined with the Humphrey static perimetry. The nerve fibers were analized with the Gdx apparatus. Resuts: Mean value of ET-1 in blood serum were similar in both examined groups, it was 0.51 in group of glaucoma patients and 0.54 (fmol/l) in the control group. There were no significant correlations between ET-1 level, static perimetry, GDx parameters and age in the group of patients with POAG. The statistics significancy were stated for ET-1 level an dMD-parameter in static perimetry (p 0.03) and ET-1 level with The Number - the GDx parameter (p 0.03). Conclusion: There was no significant level of ET-1 in blood serum in group of patients with POAG. There have not been stated any relationships between the static perimetry and GDx changes in patients with POAG to endothelin-1 level in blood serum. It is the preliminary communication.


  145/432

  Tytuł oryginału: Wpływ usunięcia oleju silikonowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach po witrektomii.
  Tytuł angielski: The influence of silicone oil removal on intraocular pressure.
  Autorzy: Wesołek-Czernik Agata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.219-221, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to evalute the influence of silicone oil removal on itraocular pressure. Material and method: Our material consists of 98 patients (104 eyes), who underwent vitrectomy with silicone oil tamponade. Sixteen eyes in this group were aphakic efore vitrectomy. The mean duration oof silicone-oil tamponade was 8. 8 months. We examined and compared intraocular pressure in all cases before vitrectomy, during tamponade and after silicone oil removal. Results: The increased intraocular pressure ( 22 mmHg) was found in 27 eyes (seven of them were aphakic) during tamponade. We had to remove silicone oil due to glaucoma in 6 eyes (three of them were aphakic). In 9 eyes (four aphakic) the intraocular pressure was higher than 22 mmHg after silicone oil removal. Seven patients required additional topical medication and 2 patients were qualified for operation - trabeculectomy. Hypotomy ( 10 mmHg) was observed in 11 eyes, and it coexisted with retinal redetachment in 4 cases. Conclusions: The increased intraocular pressure is a frequent complication of silicone oil tamponade, and it normalizes after silicone oil removal in most of these cases.


  146/432

  Tytuł oryginału: Nieprzenikająca głęboka sklerektomia ab externo z wszczepem śródtwardówkowym w jaskrze dziecięcej.
  Tytuł angielski: Non-perforating deep sclerectomy ab externo with intrascleral implant in juvenile glaucoma.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Szała Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.222-225, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Trabeculectomy, a very well known preocedure giving mainly good result, may sometimes produce many serous postoperative complications, connected with opening of anterior chamber. Another operating technique prepared by Fyodorov, Zimmerman and Kozlov, seems to be useful in all cases wih openangle glaucoma and does not produce complications like the once caused by trabeculectomy. Material and method: Non-perforating sclerctomy was performed on 7 children aged 8 to 15 with juvenile glaucoma /in 4 cases as the first procedure and in 3 cases as a secondary technique after trabeculectomy done more than 10 years before/. The operative technique was done with an implant to sclera made from natrium sodium of hialuronic acid. Observation lasted from 6 to 18 months. Results: In 6 cases good results were obtained after the first procedure, in one reoperation was necessary. The intraocular pressure /less than 20 mmHg/ was low in all eyes during 6 months observation, after a year low intraocular pressure decreased in 72 p.c. of cases, but with complimentary local therapy was low in all cases. In 1 eye there was intraoperative complication-perforating of Schlemm's canal structures but without great outflow of aqueous. All parameters of vision /visual acuity and visual field/ were stable. Conclusions: This operataive technique, although difcult to perform was not dangerous for the eye and gavegood results, unfortunately only in some of the eyes.


  147/432

  Tytuł oryginału: Poziom przeciwciał przeciwsiatkówkowych w surowicy chorych na endogenne zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej w okresie 12-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Serum antiretinal antibodies titres in patients with endogenous posterior uveitis in 12 months follow-up period.
  Autorzy: Kubicka-Trząska Agnieszka
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.226-230, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate changes of serum antiretinal antibodies titres (ARA) in patients with idiopathic posterior uveitis in 12 months follow-up perod. Material and methods: 50 patients (29 women and 21 men) in age 15 - 70 yrs with endogenous posterior uveitis were examined. In all cases serum ARA titres were determined by indirect immunofluorescence test on normal monkey retina as a substrate and FITC-labelled anti-human IgA, IgG, IgM serum (Euroimmun - Niemcy). ARA were scored in active stage of the disease and 1, 3, 6, 12 months after the immunosuppressive therapy was started. Results: Before treatment in active stage of the disease, the ARA were present in serum of 40 patients (80 p.c.). The range of serum ARA titres was 1 : 10 to 1 : 320. In 10 patients (20 p.c.) the serum ARA levels were not detectable. In the last control the ARA in serum of 80 p.c. patients with active endogenous posterior uveitis indicates their involvement in the etiopathogenesis of this disease. 2. The assessment of serum ARA in patients with idiopathic posterior can act as an indicator of immnosuppressive therapy efficacy. 3. Serum ARA analysis is not a specific diagnostic test for endogenous posterior uveitis because ARA can be present in serum of patients with other ocular disorders.


  148/432

  Tytuł oryginału: Poziom przeciwciał przeciwsiatkówkowych w surowicy a nasilenie objawów endogennego zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Serum antiretinal antibodies and intensity of endogenous posterior uveitis.
  Autorzy: Kubicka-Trząska Agnieszka
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.231-234, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To analyse the correlation between the antiretinal antibodies (ARA) and intensity of intraocualr inflammation in patients with endognous posterior uveitis. Material and methods: 50 patients - 29 women (58 p.c.) and 21 men (42 p.c.) in ag 17-70 yrs with idiopathic posterior uveitis were examined. Intraocular inflammation intensity was scored on standard uveitis grading system prepared by BenEzra et al. In all cases the ARA were determined by indirect immunoluforescence test on normal monkey retina as a substrate and FITC -labelled goat's anti-human IgA, G, M serum (Euroimmun-Germany. The control serum was obtained from 50 blood donors: 20 women (40 p.c.) and 30 men (60 p.c. in age 15 - 68 yrs. Results: The statistical analysis showed a correlation between the ARA serum levels and intraocular inflammation intensity. High statistical analysis showed a correlation between the ARA serum levels and intraocular inflammation intensity. High correlation was found in first control between serum ARA level and the degree of vitreous inflammation and the presence of fresh vessels sheathing, characteristic for retinal vasculitis. In next three controls, this correlation was still present, but only in a case of vitreous changes. And at the end of observation no correlation was found, neither between serum ARA levels and the activity of vitreous inflammation, nor between the ARA levels and retinal vasculitis intensity. Conclusions: The assessment of serum ARA in patients with idiopathic posterior uveitis can act as an indicator for intraocular inflammation intensity and can reflect the retinal autoimmunity.


  149/432

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów na wczesną aktywację limfocytów T u dzieci z idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: The effect of monocytes on early activation of lymphocytes T among children with idiopathic uveitis.
  Autorzy: Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Moniuszko Tadeusz, Średzińska-Kita Dorota, Mrugacz Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.235-238, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: We have investigated T Lymphocytes ability for CD69 molecule induction in presence and absence of monocytes in idiopathic uveitis. Material and methods: Twenty-five children with idiopathic uveitis were studied. The control group consisted of 12 healthy children. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from heparinised venous blood, by density gradient centrifugation. CD69 expression was cytometrically assessed on freshly isolated and cultured T lymphocytes. Results: CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T lymphocytes was low in both studied groups. LPS-stimulated monocytes added to cultures of T lymphocytes induced increase in CD69 expression but significantly lower in children with idiopathic uveitis compare to healthy children.


  150/432

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w starczym zwyrodnieniu plamki - obserwacja roczna.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in age-related macular degeneration - results of one year of observation.
  Autorzy: Wykrota Halina, Gierek-Łapińska Ariadna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.239-243, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the efficacy of photodynamic therapy (PDT) with verteporfin in reducing the vision loss and progression of choroidal neovascularization (CNV) in patients with subfoveal CNV due to age-related macular degeneraton (AMD). Materials and methods: 46 eyes of 46 patients with subfoveal, predominantly classic CNV caused by AMD and bestcorrected visual acuity of 5/50 to 5/10 were treated with photodynamic therapy with veteporfin (Visudyne, CIBA Vison). Verteporfin was administerd via intravenous infusion over 10 minutes. Fifteen minutes after the start of the infusion, a diode laser light at 689 nm (Opal Photoactivator, Coherent) was delivered over 83 seconds. Visual acuity and fluorescein angiography were performed before and after the treatment at 7 days and 1, 3, 6, 9 and 12 months after the intial - treatment. Retreatment in the same manner was applied if at follow-up examination fluorescein leakage from CNV was seen. Outcomes were compared with those of control group which consisted of 38 eyes of 38 patients of the same condition of the disease, not treated with any method. Results: The lost of visual acuity was significantly reduced in the verteporfin - treated eyes compared - with controls. At the 12 month 73.91 p.c. eyes of PDT group versus 36.84 p.c. of control group (p 0.001) lost fewer than 3 Snellen lines. The vision loss appeared to be more rapid in first 6 months of the study. During the study growth of CNV was diminished in PDT group compared with control group. Conclusions: Results show, that photodynamic therapy may be an effective method of treatment for predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization caused by AMD. Further studies are needed to find the best modes of PDT procedure.


  151/432

  Tytuł oryginału: Urazowe obrażenia nerwu okoruchowego.
  Tytuł angielski: Traumatic injures oculomotor nerve.
  Autorzy: Mariak Zofia, Żywalewski Radosław, Zimnoch Lech, Janica Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.244-248, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: A collective summary of the pathogenesis, character and clinical significance of damage to the oculomuscular innervation, arising from closed head trauma, based on our own clinical observation, together with a review of literature on the topic. Materials and methods: The clinical and pathophysiological evaluation of injuries to the oculomotor (III) nerve based on a prospective study in our clinic, dating from 1994 onwards: - the clinical material consisted of 600 patients admitted to our Department of Neurosurgery following head trauma, - the subgroup consited of 38 patients, who died following major head trauma. Results: Few authors focus on damage to the innervation of oculomotor muscles, the diagnosis of damage beign difficult due to the usually poor clinical condition of such patients, the interdisciplinary nature of the resulting damage, and their delayed ophthalmological evaluation. The oculomotor (III) nerve is the nerve most frequently damaged amongst the cranial nerves, taking into account the innervation of the ocular system nerved (II-VII). Of clinical importance is differentiating between the mechanism of damage, paying particular attention to intracranial damage. The mechanisms of damage can be distinguished by: 1) partial tearing of the parasympathetic fibres contused against the petroclinoid ligament, 2) total tearage of the parasympathetic nerve root, 3) complete tear of one or both oculomotor nerves at the interpeduncular base, 4) nerve root tear, resulting from vessel perforation. The oculomotor nerve has the ability to reqenerate. The regenerative process should occur within 3 to 5 months, that is without pathological synkinesis. If this processes prologns, this may lead to unpleasant consequences, such as the "misdirection phenomen"...


  152/432

  Tytuł oryginału: Rola dyschromatopsji we wczesnej diagnostyce retinopatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: The role of color vision disturbances in diagnostics of early diabetic retinopathy.
  Autorzy: Mulak Małgorzata, Reniewska Barbara, Kostuś Ewa, Balcewicz Arnold, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.249-251, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The evaluations of color vision sensitivity in children with type I diabetes mellitus without retinopathy. Material and method: We examined 96 young patients. They was divided into three groups: I: 35 children from 7 to 16 years old with insulin-dependent diabetes mellitus duration of 1 - 8 years, II: 30 children with type I diabetes lasting more then 8 years, III - 31 non - diabetic subjects as a control - matched for age and sex, without visual or systemic symptoms. THe examinations of colour vision sensitivity wer done with the IF - 2AII - color Anomaloscope. In all cases were tested the dynamic blue- gree equation of Moreland and two variables were determined: setting (matching) range (SR), calculated mid point (matching mid point) (CMP). Results: In the blue - green equation setting range (SR) was significantly (p 0.01) enlarged in the II group (diabetes mellitus duration 8 years) and calculated mid point (CMP) was shifted but no significant. The results indicate a diminution of the colour discriminating sensitivyt in the short wavelength half of the visible spectrum and diminution of the blue cone sensitivity in early diabetic retinopathy. Conclusions: Blue - green colour vision testing with the anomaloscope may serve as an additonal test in the diagnosis of early diabetic retinopathy in children without vascular changes at the eye fundus.


  153/432

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zeza zbieżnego niemowlęcego.
  Tytuł angielski: Results of the treatment in congenital esotropia.
  Autorzy: Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Scherer-Wollna Barbara, Średzińska-Kita Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.252-253, tab. bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim: We analyzed results of the operations in congenital esotropia. Material and methods: In paediatric ophthalmology department were treated 42 children in age 1,5 to 2,5 years with congenital esotropia. Strabismus angles were from +20ř to +45ř. After the operations children were controlled in paediatric ophthalmology clinic. The pleoptic-ortoptic therapy was applied when children finished 3,5 years old. Results: 28 children had ortoposition after primary operations and 20 had binocular vision. 6 children had second operation due to excessive functional activity inferior oblique muscle or residual angle. Conclusion: The operations of children with congenital esotropia beetwen 1,5 to 2,5 years old provided good functional results.


  154/432

  Tytuł oryginału: Niedowidzenie w krótkowzroczności u osób z zezem i bez zeza.
  Tytuł angielski: Amblyopia in myopia in patients with strabismus and without strabismus.
  Autorzy: Gawęcki Maciej, Fabiszewska-Górny Danuta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.254-256, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine factors, which have influence on presence of strabismus among myopic patients with amblyopia, aged 6 - 15. All children presented have a different amount of anisometropia, 12 of theem had strabismus. Authors, compared the group of patients with amblyopia and strabismus (12) with the group of patients with pure anisometropic amblyopia (9), accoridng to the following criteria: age of presentation, best corrected visual acuity, mean refraction error of amblyopic eye, mean amount of anisometropia, percentage of patients with central fixation and binocualr vision. Results: Patients with strabismus presented oneself earlier than patients without squint. Best corrected visual acuity was better in patients without strabismus. Refraction error in both groups has similar value. Amount of anisometropia was slightly smaller in the group with squint. Central fixation and cinocular vision wre better preserved among patients without strabismus. Authors didn't find the following correlations too: correlation between amount of anisometropia and amount of amblopia in both groups, correlation between amount of anisometropia and the amount of the deviation of squinting eye, correaltion between depth of amblyopia and the amount of deviation of the squinting eye. Conclusion: It seems, that primary factor leading to presence of straismus among patients with anisometropic myopia is motor dysfunction of extraocular muscles.


  155/432

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji widzenia u osób pracujących z komputerami.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual function of the employees working with the computer screen monitor.
  Autorzy: Futyma Ewa, Prost Marek E.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.257-259, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the effects of long-term work with computer monitor on the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity. Material and methods: The studies of the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been performed in 50 employees working with the computer 6.5 hours daily, 5 - 6 days weekly and 5 to 12 years. The same studies have been performed in 50 white-collar workers, who had no contact with the computer in their work. Results: No changes in the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been found in the employees in boh studies groups. Concluson: Long-term work with the computer monitor does not cause changes in the visual function of the employees. Reported changes are probably cause by the visual fatigue associated with the near work, and out by the direct infleuce of the computer monitor.


  156/432

  Tytuł oryginału: Masywny krwotok podnaczyniówkowy jako późne powikłanie trabekulektomii.
  Tytuł angielski: Massive subchoroidal hemorrhage as a late trabeculectomy complication.
  Autorzy: Suprunowicz Irena, Grymin Hanna, Gajewicz Witold, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.260-263, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this paper was to present the case of an unusual late complication of filtering glaucoma surgery. A massive choroidal hemorrhage occured 5 years after trabeculectomy and extracapsular cataract extraction. The diagnosis was confirmed by MRI examination. Improvement in choroidal status and in visual acuity (from hand motions to 6/12 with aphakic correction of 12 diopters) was observed during three weeks of medication. The retina and the choroid remained attached during two years of observation.


  157/432

  Tytuł oryginału: Deficyt biotynidazy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Biotinidase deficiency - case report.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.264-265, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Biotinidase deficiency is a disorder of biotin metabolism. Heterogeneity of clinical course is presented. A girl with biotinidase deficiency is described.


  158/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Long acting analogue of somatostatin (Octreotide) for treatment of patient with neurochorioretinitis due to course of sarcoidosis who failed to respond to corticosteroid therapy. Case report.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.266-269, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurochorioretinitis due to the course of ocular sarcoidosis is relatively rare case. It usually responds well to conventional treatment with corticosteroids. We want to present the patient effectively treated with long acting analogue of somatostatin (Octreotide), who failed to respond to previous corticosteroids treatment.


  159/432

  Tytuł oryginału: Kostniak błony naczyniowej oka - podstawy rozpoznania i postępowanie okulistyczne.
  Tytuł angielski: Choroidal osteoma - diagnosis and ophthalmic management.
  Autorzy: Popiela Grażyna, Słowik Mirosław, Niżankowska Maria Hanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.271-275, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Two cases of the long term observation and clinical findings of choroidal osteoma are presented. Choroidal osteoma (choroidal osseous choristoma) is a very rare, benign, ossifying tumour of the choroid, which typically affects healthy young women. The etiology is unknown. Neovascularisation and haemorrhage is a frequent associated finding. Subretinal neovascularisationm, which tend to develop progressive visual loss, may be treated succesfully with argon or krypton laser photocoagulation.


  160/432

  Tytuł oryginału: Nowe metody leczenia starczego zwyrodnienia plamki. Terapia fotodynamiczna.
  Tytuł angielski: New methods in treatment of age-related macular degeneration. Photodynamic therapy. P. 1.
  Autorzy: Gierek-Łapińska Ariadna, Wykrota Halina, Trzciąkowski Krzysztof
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.276-279, 281-282, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Neovascular form of Age-related Macular Degeneration is the leading cause of blindness in developed countries. There is un uragent need for the effective treatment. In the recent years a number of treatment methods has been investigated. Photodynamic Therapy (PDT) with verteporfin appears to be an exciting approach to treatment which may provide a mojor breakthrough. The benefits of PDT with verteporfin were proved in randomized clinical trials - Tretment of Age-related Macular Degeneration With Photodynamic Therapy (TAP) study.


  161/432

  Tytuł oryginału: Stan ciała szklistego w idiopatycznych otworach plamki - ocena biomikroskopowa i ultrasonograficzna.
  Tytuł angielski: Evaluation vitreous body in idiopathic macular holes - biomicroscopic and ultrasonographic picture.
  Autorzy: Kmera-Muszyńska Maria, Fryczkowski Piotr, Skurczyński Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.283-288, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: The aim of our study was to estimate the state of the vitreous body and the vitreoretial interface in patients with idiopathic macular holes. Material and methods: We examined 36 patients (41 eyes), 34 women and 2 men aged 65-72 with idiopathic macular holes. State of the hole (classified by Gass) was estalished on the biomicroscopical examination using Goldmann lens and double aspheric Volk lenses (+60,0, +90.0 D), ultrasonography Compuscan UAB 1000 Storz and fluorescein angiography. Results: We classified stage 2 macular hole in 7 eyes (17 p.c.), stage 3 in 28 eyes (68 p.c.) and stage 4 in 6 eyes (15 p.c.). In the slit lamp examination we revealed partial posterior hyaloid detachment with posterior hyaloid membrane still attached at optic nerve head in 5 eyes, vitreomacular separation in 3 eyes, and vitreofoveal separation of posterior hyaloid membrane with the presence of focal condensation of the posterior hyaloid membrane in front of the fovea - operculum in 1 eyes, in stage 3 macular hole. In 8 eyes we observed lacunaes, and vitreoretinal tractions in 6. Ultrasonography was slightly more effective in revealing vitreomacular and partial PVD separation than biomicroscopical examination. In the case of vitreoretinal tractions or lacunaes, ultrasonography was worse than slit lamp examination. Conclusions: The exact evaluation of condition of the vitreous body and vitreo-retinal relationships are crucial for a further surgical treatment.


  162/432

  Tytuł oryginału: Perspektywy terapii genowej w okulistyce.
  Tytuł angielski: Gene therapy prospects in ophthalmology.
  Autorzy: Stopa Marcin
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.289-292, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: Presentation of newest achievements from borderland of ophthalmology and molecular biology and their clinical employment areas in the therapy of eye diseases. Material and methods: MEDLINE database has been searched for terms gene, gene therapy, ocular, eye in title and summary fields. Results: Based on the latest literature eye disorders have been selected that are currently in focus of gene therapy. Experimental approaches in vitro as well as in vivo have been reviewed. Conclusions: modern ophthalmology profits more and more from newest achievements in molecular biology such as gene therapy. Transfer of additional genes to selected target cells within eye is able to change function and allows to acheive required effects. It is performed through employment of so called vectors, small particles allowing the gene to be transferred. Presently most often used vectors are derived from viruses (retrovirus, adenovirus, viruses AAV). Experimental studies have been performed in following eye diseases: retinitis pigmentosa, Leber congenital amaurosis, glaucoma, retinoblastoma, postoperative posterior capsule opacification, corneal disease, age related macular degeneration, uveal melanoma. In each case the experimental results were promising. However, possible side effects of such therapy are not sufficiently known. There have been no clinical gene therapy studies in ophthalmology so far.


  163/432

  Tytuł oryginału: Deficyt biotynidazy a narząd wzroku.
  Tytuł angielski: Biotinidase deficiency and eye.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Średzińska-Kita Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.293-294, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Biotinidase deficiency is an autosomal recessive disorder depending on the deficiency of 4 biotin-containing carboxylases. This disease can lead to variety of neurologic, ophthalmologic and cutaneous symptoms, when untreated.


  164/432

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy orzecznictwa okulistycznego w posępowaniu przed sądem pracy - własne doświadczenia.
  Tytuł angielski: Selected problems of ophthalmological certification in legal proceedings in labour court - own experience.
  Autorzy: Sobecki Roman
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.295-298, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • prawo
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose: Analysis of the appeals to the Appeals Labour Court and estiamtion of visual functions shown in court's decree. Material and method: 248 ophthalmic court's decree were analysed. Results: In 72 p.c. of cases people were qualify as able to work. The most frequent reasons to obtain judgement of disability for labour were: eye injury, high myopia, strabismus, amblyopia, optical nerve atrophy, cataract. 54 p.c. persons were monocular. Conclusions: The most appeals to the Appeals Labour Court had no sufficient grounds for stating diability for labour.


  165/432

  Tytuł oryginału: Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002.
  Tytuł angielski: History of university ophthalmology in Wrocław in 1812-2002 years.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Muzyka-Woźniak Maria, Oficjalska-Młyńczak Jolanta, Adamiec Joanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.302-306, 309, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the Department of Ophtalmology in Wrocław since 1812. Special attention is paid to following professors of ophthalmology and Directors of the University Eye Hospital: T. V. G. Benedict, A. T. Mitterdorf, R. Foerster, H. L. Cohn, H. Magnus, A. Groenouw, H. WIlbrand, W. Uhthoff, Th. Axenfeld, G. Lenz, A. Bielschowsky, W. Dieter, A. Bednarski, J. M. Grzędzielski, L. Hirschfeld, W. J. Kapuściński, S. Drozdowska, E. Ogielska, A. Huszcza, L. Baran, P. Hańczyc, M. H. Niżankowska.


  166/432

  Tytuł oryginału: Kronika nr 61.
  Autorzy: Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.310-313 - 29 Śwatowy Kongres Okulistyczny Sydney 21-25.04. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  167/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Sympozjum ISOPP.
  Tytuł angielski: Ocular Pharmacology and Pharmaceutics - ISOPP.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.315 - 4 Międzynarodowe Sympozjum ISOPP nt. medycznych, etycznych i ekonomicznych aspektów leczenia w okulistyce Sewilla 28.02-03.03. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  168/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXV Symposium Retinologicum.
  Autorzy: Gotz-Więckowska Anna, Rydlewska-Fojut Małgorzata, Świtek-Tyma Bogna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.316-318 - 25 Sympozjum Retinologiczne nt. chorób i leczenia siatkówki oka Poznań 06-08.04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  169/432

  Tytuł oryginału: Analiza występowania urazów narządu wzroku w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Analysis of occurence of ocular traumas in farmers and their families.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Dmowska Joanna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.39-45, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę urazów narządu wzroku wśród ludności wiejskiej na podstawie materiału przychodni okulistycznych powiatu Świdnik k. Lublina. Określono przyczyny doznanych urazów, ich skutki oraz dane epidemiologiczne dotyczące wieku, czasu podjęcia leczenia i jego trwanie, sezonowość występowania urazów jak również kosztów leczenia.


  170/432

  Tytuł oryginału: Type I interferons as immunoregulatory molecules; implications for therapy in experimental autoimmune uveoretinitis.
  Autorzy: Mizuguchi Junichiro, Takeuchi Masaru, Usui Masahiko
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.243-254, bibliogr. 125 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Clinical trials have shown that type I interferon (IFN)-ŕ/á have some beneficial effects on organ-specific autoimmune diseases, such as Behcet's diseases and multiple sclerosis, although the precise mechanisms remain largely unresolved. T helper cells 1(Th1)-mediated autoimmune responses are involved in the initiation and/or progression of human uveitis, such as Behcet's disease. The animal model of experimental autoimmune uveoretinitis (EAU), characterized by a monophasic clinical course, has contributed to the understanding of the pathogenesis of human uveitis. Th1 producing IFN-ç induce EAU development, while Th2 producing IL-4/IL-10 prevent the disease. However, depending on the cytokine milieu, the pro-inflammatory cytokine IFN-ç may attenuate the autoimmune responses and anti-inflammatory cytokine IL-4 exacerbates it. Chemokines also play a crucial role in EAU development, which might be resolved by Th2-mediated immune responses. The administration of IFN-ŕ/á prevents EAU development, accompanied by a diminished production of IFN-ç/IL-10. Interestingly, however, IFN-ŕ/á also have some beneficial effects on patients with Th2-like phenotype in addition to Th1-like phenotype. Thus, the immuno-modulatory action of IFN-ŕ/á may be dependent on the context of cytokine combinant and/or their concentrations.


  171/432

  Tytuł oryginału: Powikłania pooperacyjne trabekulektomii oraz metody ich leczenia.
  Tytuł angielski: Surgery complications of trabeculectomy and methods of their treatment.
  Autorzy: Nowak Mariusz, Kos-Kudła Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.253-256, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia przegląd piśmiennictwa poświęconego postępom w leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym najczęstszych powikłań pooperacyjnych po operacji trabekulektomii - najpowszechniejszej operacji przeciwjaskrowej.


  172/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Risk factors of severe retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czech-Kowalska Justyna, Prost Marek, Hautz Wojciech, Pleskaczyńska Agata, Witwicki Jacek M., Janowska Joanna, Gołkowska Małgorzata, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.859-865, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 116 dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w okresie 20 miesięcy w Klinice Patologii Noworodka IPCZD. Spośród badanej populacji wyodrębniono 2 grupy pacjentów różniących się wynikiem badania okulistycznego i decyzją o kwalifikacji do leczenia. Grupę I stanowiło 58 wcześniaków, które przez badającego okulistę zostały zakwalifikowane do leczenia z powodu zaawansowanej retinopatii wcześniaków. W 96,3 proc. przypadków stwierdzano trzeci i wyższe stopnie zaawansowania choroby. U 2 pacjentów stwierdzano 2 i 2/3 stopień zaawanosowania choroby, ale z towarzyszącym objawem "+" i zmianami w I strefie. U większości dzieci wykonano zabieg laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Do II grupy zaliczono 58 wcześniaków, które nie wymagały zabiegu okulistycznego. U 47 proc. pacjentów stwierdzano jedynie cechy niedojrzałości siatkówki, w 30,9 proc. przypadków retinopatię 1-2 stopnia. W pozostałych 21 proc. przypadków rozpoznano retinopatię 2/3 stopień, a w kolejnych badaniach nie stwierdzano progresji zmian. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci retinopatii wcześniaków oraz ocena ich przydatności w prognozowaniu konieczności leczenia okulistycznego. Statystycznie istotnymi czynnikami ryzyka ciężkiego ROP okazały się: mała masa urodzeniowa, krótki czas trwania ciąży, niska punktacja Apgar, stopień zaawansoowania z.z.o., czas trwania tlenoterapii i mechanicznej wentylacji, CLD, leczenie metyloksantynami, częste przetoczenia masy erytrocytarnej, IVH oraz PVL. Analiza regresji logistycznej wykazała, że tylko masa urodzeniowa i czas mechanciznej wentylacji mogą być użyteczne w porgnozowaniu rozwoju zaawansowanych postaci ROP i konieczności zastosowania laseroterapii.


  173/432

  Tytuł oryginału: Taniec jako forma rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących
  Autorzy: Prask Lubomir
  Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.25-27, bibliogr. [11] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  174/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ruchu inspirowanego muzyką w muzykoterapii niewidomych i słabowidzących dzieci
  Autorzy: Cylulko Paweł
  Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.43-54, bibliogr. [15] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  175/432

  Tytuł oryginału: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Potakiewicz Ziemowit, Bolewski Janusz, Matuszewska Anna, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pół miliona osób rocznie na świecie doznaje ran postrzałowych głowy, w tym osiemdziesiąt tysięcy chorych jest hospitalizowanych. Postrzały głowy stały sie w Polsce drugą pod względem częstości przyczyną zgonow wśród urazów głowy. W niektórych społecznościach podczas pokoju są najczęstszą przyczyną zgonów w grupie chorych z ranami pourazowymi głowy. Dla celów prognostycznych przydatna jest GCS (ang. Glasgow Coma Scale). Na obraz kliniczny chorych z raną postrzałową głowy poza deficytem związanym z uszkodzeniem elokwentnych okolicy mózgu ma wpływ: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki śród- i przymózgowe, krwawienie podpajęczynówkowe, skurcz naczyniowy, uszkodzenie dużych naczyń, płynotok, infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz padaczka. Zabieg operacyjny jest leczeniem z wyboru u wszystkich chorych z ranami postrzałowymi głowy bez względu na ich stan kliniczny w chwili przyjęcia. W pracy przedstawiony jest opis leczenia chorego z raną postrzałową głowy, u którego obserwowano niezwykle rzadko występującą pourazową agnozję wzrokową oraz pourazową padaczkę. Po dwudziestu dwóch miesiącach od operacji chory jest samodzielny i aktywny zawodowo.

  Streszczenie angielskie: Half milion people in the world, each year have a gunshot injury to the head and eighty thousand of them are hospitalized. Gunshot injuries to the head have became in Poland second most frequent cause of death from head trauma, and in some countries during peace became the most frequent cause of death among patient with head injury. Glasgow Coma Scale (GCS) is a useful prognostic factor for patients with gunshort injury to the head. Injury to the eloquent regions of the brain, commotion and contusion of the brain, intracranial hematomas, subarachnoid hemorrhage, cerebro-vascular spasm, injuries to the major vessels, liquorrhea, infections, coagulopathies and epilepsy are the most important and influential factors in the clinical status of the patient with gunshort injury tio the head. The operation is the preferred treatment to all patient, no matter of their clinical status at the moment of the admission. The report presents the history of treatment of a patient with gunshort injury to the head. During the treatment extremely infrequently occurring posttraumatic visual agnosia and posttraumatic epilepsy were observed. Twenty-two months after operation the patient is independent and professionaly active.


  176/432

  Tytuł oryginału: Nietypowe ciało obce okolicy oczodołu.
  Tytuł angielski: A rare case of the large orbital region foreign body.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Grochulska Ewa, Hermanowski Maciej, Kadłubowski Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.617-620, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek ciała obcego okolicy oczodołu, którym była szklana bagietka. Dostała się ona do oczodołu przypadkowo poprzez skórę powieki dolnej poniżej przyśrodkowego kąta oka. Ciało obce (długości około 6 cm) usunięto operacyjnie. Nie stwierdzono powikłań, poza uszkodzeniem dróg łzowych.


  177/432

  Tytuł oryginału: Indocyanine green angiography in the diagnosis of small choroidal tumours.
  Autorzy: Kubicka-Trząska Agnieszka, Starzycka Maria, Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: Ophthalmologica 2002: 216 (5) s.316-319, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 300,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: To evaluate indocyanine green (ICG) angiography in the diagnosis of small choroidal tumours. Methods: We studied 40 patients with small chorodial tumours, 22 males and 18 females. The tumour thickness on ultrasonography ranged from 2.2 to 4.3 mm. Results: Nineteen pigmented tumours showed early and late diffuse hypofluorescence, consistent with naevi. Eight non-pigmented tumours showed normal choroidal vessels in calibre, configuraiton, and branching, typical of non-pigmented naevi. The early frame of ICG angiography showed in 13 cases pathological, intrinsic vascularization, suggestive of melanomas. Conclusion: This preliminary study suggests that ICG angiography may be helpful in differentiating choroidal naevi from small melanomas.


  178/432

  Tytuł oryginału: Wpływ nadciśnienia tętniczego i palenia tytoniu na barierę krew-siatkówka.
  Tytuł angielski: The influence of arterial hypertension and smoking on blood-retinal barrier.
  Autorzy: Pogrzebielski Arkadiusz, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszcz Kalina, Starzycka Maria
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.147-155, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania była fluorofotometryczna ocena ciągłości bariery krew-siatkówka (BRB) u palących i niepalących chorych z nadciśnieniem tętniczym bez objawów uszkodzenia BRB, tj. wybroczyn siatkówkowych, wysięków twardych ani wysięków miękkich, widocznych podczas wziernikowania i angiografii fluoresceinowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 36 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz 19 zdrowych ochotników z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wśród badanych 55 osób było 22 mężczyzn. U wszystkich przeprowadzono badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, fluorofotmetrię, badania laboratoryjne (oznaczono stężenie triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, kreatyniny, glikemię na czczo, wykonano doustny test tolerancji glukozy). Aby obiektywnie określić narażenie badanych na działanie dymu tytoniowego, oznaczano stężenie kortyniny w moczu metodą HPLC i obliczano stosunek stężenia kotyniny w moczu do stężenia kreatyniny w surowicy (CCR). Wyniki. Przepuszczalność BRB (Pbrb)w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (2,24 ń 0,68 nm/s vs. 1,64 ń 0,64 nm/s; p = 0,003). W grupie osób nienarażonych na działanie dymu tytoniowego średnie stężenie kotyniny w moczu wynosiło 56,59 ń 48,61 ng/ml, natomiast wśród palących wynosiło ono 930,1 ń 289,22 ng/ml (p 0,001). Przepuszczalność BRB nie różniła się znamiennie między grupą palących a grupą nienarażonych na działanie dymu tytoniowego (1,99 ń 0,76 nm/s vs. 1,98 ń 0,66 nm/s; p = 0,98)...


  179/432

  Tytuł oryginału: Objawy oczne w przebiegu boreliozy.
  Tytuł angielski: Ophthalmic manifestations in Lyme borreliosis.
  Autorzy: Zagórski Zbigniew, Biziorek Barbara, Haszcz Dariusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.85-90, il., bibliogr. 25 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zostały przedstawione objawy oczne w przebiegu boreliozy, z uwzględnieniem obrazu klinicznego, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki różnicowej oraz sposobów leczenia. Objawy ze strony układu wzrokowego mogą pojawić się w każdym z trzech stadiów boreliozy z Lyme. Zapalenie spojówek i zapalenie nadtwardówki występują we wczesnym okresie choroby. Objawy neurookulistyczne oraz zapalenie błony naczyniowej oka są obserwowane w stadium drugim, natomiast zapalenie rogówki, przewlekłe zapalenie błony naczyniowej i zapalenie mięśni zewnątrzgałkowych, w stadium trzecim.


  180/432

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością goreteksu w chirurgii odwarstwienia siatkówki : praca doktorska
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19953

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  181/432

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej : badania doświadczalne i kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Gliński Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  182/432

  Tytuł oryginału: Wartość angiografii indocyjaninowej na podstawie własnych badań klinicznych : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowski Cezary, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 123 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20273

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  183/432

  Tytuł oryginału: Wpływ różnego typu premedykacji na zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych operowanych z powodu zaćmy w znieczuleniu miejscowym.
  Tytuł angielski: Influence of different methods of premedication on the level of intraocular pressure and some hemodynamic parameters among cataract surgery patient.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Jurowski Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.265-269, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy, w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Metody i materiały: badaniu poddano 30 pacjentów u których wykonano fakoemulsyfikację (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podzielono ich losowo na 3 grupy i zastosowaniu premedykacje. Grupa I - otrzymała petydynę 0,5 - 1,0 mg/kg m.c. i prometazynę 12,5 - 25 mg domięśniowo, Grupa II - otrzymała klonidynę 3 - 5 mg/kg m.c. doustnie, Grupa III - otrzymała midazolam 7,5 - 15 mg doustnie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było zamierzone w 1, 6, 12, 24, 48 godzinie po operacji. Głębokość sedacji była oceniana podczas operacji w odniesieniu do skali Ramseya. Ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca oraz saturacja krwi tętniczej mierzone były podczas zabiegu operacyjnego za pomocą pulsoksymetrii. Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe we wczesnym okresie poopearcyjnym było znamiennie niższe w Grupie II w porównaniu z grupą I i III. Nie obserwowano istotnych różnic parametrów hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym w poszczególnych grupach. Wnioski: Właściwa sedacja z użyciem klonidyny wraz ze znieczuleniem miejscowym wydaje się efektywną metodą przygotowania chorych do operacji zaćmy. Co więcej użycie klonidyny przeciwdziała wzrostowi i ciśnieniu wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym.


  184/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku spowodowane laseczką wąglika.
  Tytuł angielski: Changes in organ of vision caused by Bacillus anthracis.
  Autorzy: Nadolska Krystyna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.295-301, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Wykorzystanie laseczek wąglika jako broni biologicznej w USA (październik 2001) zwróciło uwagę na możliwość pojawienia się przypadków choroby wąglika również na terenie Polski. Niniejsza publikacja ma na celu przypomnienie etiopatogenezy, epidemiologii, możliwości diagnostyczno-terapeutycznych, profilaktyki, a przede wszystkim obrazu klinicznego postaci skórnej wąglika dot. narządu wzroku.


  185/432

  Tytuł oryginału: Warstwowe rozsiane zapalenie rogówki.
  Tytuł angielski: Stratiform disseminated keratitis.
  Autorzy: Rokicka-Kapica Maja
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.334-337, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz ze wzrastającą popularnością zabiegów laserowych korekcji wzroku wzrasta liczba obserwowanych powikłań. W pracy przedstawiono warstwowe, roziane zapalenie rogówki jako powikłanie po zabiegu typu LASIK uwzględniając etiologię, różnicowanie i leczenie.


  186/432

  Tytuł oryginału: Przypadek nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The case of recurrent orbital cavernous angioma of retrobulbar location.
  Autorzy: Kłębukowski Leszek, Łukasik Sławomir, Szuber Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.347-350, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naczyniak jamisty należy do nowotworów niezłośliwych, wywodzących się histologicznie z układu naczyń krwionośnych. W dużym odsetku przypadków jest wrodzoną wadą rozwojową. Wśród nowotworów niezłośliwych oczodołu zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości występowania. Głównym jego objawem klinicznym jest wytrzeszcz gałki ocznej i uczucie wzmożonego napięcia w oczodole. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Przedstawiony opis przypadku nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej stanowi potwierdzenie ogromnych trudności diagnostycznych i leczniczych schorzeń oczodołu.


  187/432

  Tytuł oryginału: Nietypowy przypadek ropnia oczodołu w przebiegu powikłanego zaplenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Atypical case of orbital abscess in the course of complicated inflammation of nasal sinuses.
  Autorzy: Kłębukowski Leszek, Szuber Krzysztof, Gotkowska Katarzyna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.351-354, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono nietypowy przypadek ropnia oczodołu w przebiegu powikłanego zapalenia zatok przynosowych, u 12-letniej dziewczynki. Dwukrotnie wykonane badanie TK oczodołów i zatok przemawiało za obecnością ropnia oczodołu prawego, którego jednak nie stwierdzono w trakcie zabiegu operacyjnego. Przyjęto hipotezę, że ropień najprawdopodobniej uległ samoistnemu opróżnieniu poprzez ubytek kostny w ścianie oczodołu. Przedstawiony przypadek jest potwierdzeniem ogromnych trudności diagnostycznych i terapeutycznych, jakie napotykamy w schorzeniach oczodołu.


  188/432

  Tytuł oryginału: Powikłania po najczęściej wykonywanych zabiegach laserowych w okulistyce.
  Tytuł angielski: Complications after most frequently performed laser procedures in ophthalmology.
  Autorzy: Góralczyk Monika, Zdzieszyńska Małgorzata, Goś Roman, Kuśmierczyk Jarosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.355-358, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najczęściej występujące powikłania po zabiegach chir. laserem argonowym i neodymowym YAG w okulistyce, w oparciu o doświadczenia własne i piśmiennictwo. Omówiono sposoby zapobiegania powikłaniom oraz postępowanie w przypadkach, gdy nie udało się ich uniknąć.


  189/432

  Tytuł oryginału: Analiza perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Analysis of perimetric contrast sensitivity threshold in type 1 diabetics.
  Autorzy: Kozioł Henryk, Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Nita Ewa, Sadłoń Aleksandra
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.349-353, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pomiar progu postrzegania kontrastu ma istotne znaczenie kliniczne u chorych na cukrzycę, a jego wartość wiąże się ze stanem funkcjonalnym siatkówki. Materiał i metody. Celem niniejszej pracy była ocena perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1 i określenie korelacji wartości progu postrzegania kontrastu z wiekiem chorych, czasem trwania cukrzycy oraz ostrością wzroku. Badniami objęto 38 oczu u 20 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 34 oczu u 20 chorych niechorujących na cukrzycę - grupa kontrolna. Badanych pacjentów oceniano pod względem wieku, czasu trwania choroby oraz ostrości wzroku. Badania przeprowadzono przy użyciu statystycznej perymetrii komputerowej, za pomocą perymetru COMPUTER 750 AUTOMATIC PERIMETER (AB Elektronik) z użyciem programu MACULA THRESHOLD. Do obliczeń i porownań posłużono się parametrami performance (p), który jest ilorazem sumy badanych progów postrzegania kontrastu i liczby badanych lokalizacji. Wyniki. Określono średnią wartość progu postrzegania kontrastu w grupie badanej w zależności od wieku, czasu trwania cukrzycy i ostrości wzroku. Uzyskano znamiennie statystycznie silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a wiekiem pacjentów (r = -0,75). Stwierdzono silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a czasem trwania cukrzycy (r = -0,78). U chorych na cukrzycę typu 1 wykazano istnienie dodatniej korelacji między wartosciami progu postrzegania kontrastu a ostrością wzroku. (r = 0,55). Wnioski. Pomiar progu postrzegania kontrastu ...


  190/432

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń filmu łzowego u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Evaluation of tear film abnormalities in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Nita Ewa, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Rodzoń Małgorzata, Maniszowska-Jedynak Małgorzata
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.355-359, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca wywołuje zmiany chorobowe we wszystkich tkankach gałki ocznej i aparatu ochronnego. Zaburzenia produkcji łez i stabilności filmu łzowego towrzyszą wielu schorzeniom ogólnoustrojowym, między innymi cukrzycy typu 2. Patologie te charakteryzują się klinicznymi objawami zespołu suchego oka i mogą być wczesnym objawem cukrzycy. Istnieje korelacja między stężeniem HbA1c a zespołem suchego oka. Materiał i metody. Badania zaburzeń filmu łzowego przeprowadzono u 32 chorych na cukrzycę typu 2 oraz u 32 zdrowych osób stanowiacych grupę kontrolną. Wykonywano badanie czasu rozpadu filmu łzowego (BUT) oraz przeprowadzono test Schirmera 1, co pozwoliło na stwierdzenie zaburzeń filmu łzowego. Wyniki. U 17 (53 proc.) chorych na cukrzycę stwierdzono nieprawidłowy czas rozpadu filmu łzowego (BUT), natomiast badania w grupie kontronej wykazały jedynie u 1 (3 proc.) osoby podobne zaburzenia. Nieprawidłowy test Schirmera 1 świadczący o zaburzeniu czynności wydzielniczej gruczołów łzowych stwierdzono u 11 (37 proc.) osób chorych na cukrzycę typu 2 i u 1 (3 proc.) osoby z grupy kontrolnej. Wnioski. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę oceny zaburzeń filmu łzowego, a w szczególnosci badania BUT przy diagnozowaniu i określaniuu czasu trwania cukrzycy typu 2.


  191/432

  Tytuł oryginału: Ocena narządu wzroku po złamaniu struktur kostnych oczodołu przed i po leczeniu chirurgicznym : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak Małgorzata, Lewandowski L. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  192/432

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia złamań jarzmowo-oczodołowych i jarzmowo-szczękowo-oczodołowych za pomocą bezpośredniej osteosyntezy płytkowej : praca doktorska
  Autorzy: Dziadek Hubert, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20045

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  193/432

  Tytuł oryginału: Wewnątrzoczodołowe ciała obce u dzieci - diagnostyka USG i TK.
  Tytuł angielski: Intraorbital foreign bodies in children - US and CT imaging.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Łosowska-Kaniewska Danuta, Stefańczyk Ludomir, Czajkowski Janusz
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.34-41, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The identification of the intraorbital foreign body (IOFB) as well as management and prognosis depends mostly on its composition, location and size. The purpose of the study was to assess the value of US and CT in detection and location of IOFBs of various compositions and to determine the associated damage to the anatomy with late sequelae of penetrating orbital injury. Material/Methods: Twenty two children (86 p.c. of boys, mean age - 10.6 yrs) with orbital trauma by IOFBs were diagnosed by CT. US studies were performed in 15 of them. Results: IOFBs were found in 12 children: metallic in 7 patients, wooden in 4, and plastic in 1 child. CT and US features of the diagnostic images are presented. The effectiveness of the both methods in detection and location of IOFBs with orbital integrity evaluations are described. Conclusions: CT is the method of choice in metallic IOFBs detection and location. It is difficult to detect wooden or plastic IOFB by CT when it is isodense or placed in the hemorrhage focus. US detection of IOVF is unsuccessful when it is behind an air collection or outside the globe. Retinal localization and integrity is easily visualized with color Doppler US. CT and US are complementary modalities in evalution of IOFV injury.


  194/432

  Tytuł oryginału: Analiza zmian morfologicznych związanych z wiekiem w naczyniówce człowieka.
  Tytuł angielski: Morphological analysis of age-related changes in the human choroid.
  Autorzy: Rymgayłło-Jankowska Beata, Szczęsny Piotr, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.327-331, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To investigate morphologic age-related in the human choroid and quantify choriocapillaris density and diameter, Bruch's membrane and entire choroid thickness. Material and methods: 45 human eyes (aged from 17 to 84) were examined. After fixation of the eyeballs, cross-sections were done and the material was processed for light and electron transmission microscopy. Histomorphometric analysis was performed using H + E slides. Four measurements were performed in each slide at the area of 1000 ćm located 4,5 mm temporally from the center of optic disc: Bruch's membrane thickness, longer and shorter diameter of the choriocapillaris, and thickness of the choroid. Statistical analysis was performed. Results: In light and electron microscopy age-related changes were observed at the level of the retinal pigment epithelium, Bruch's membrane, choriocapillaris, and vessels of Sattler's and Haller's layer. Histomorphometric relationships between analyzed features were demonstrated at correlation diagrams. Conclusions: Age-related thickening of Bruch's membrane, decreased density and diameter of choriocapillaris, and also thinning of the entire choroid was observed.


  195/432

  Tytuł oryginału: Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.
  Tytuł angielski: In vivo evaluation of corneal structure changes after refractive procedures.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.332-340, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to evaluate and compare in vivo the corneal stsructure changes after refractive procedures (PRK, LASIK, LASEK). Material and method: The analysed group of patients consisted of 226 corneas in 126 patients, who underwent correction of myopia and myopic astigmatism, using the procedures: PRK (120 eyes), LASEK (56 eyes) and LASEK (50 eyes). The photoalation of the corneas was performed with the Excimer Laser MEL 60 and MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a confocal microscopes Confoscan P4 (Tomey) and Conoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed in the early (up to 3 months) and late postoperative period (after PRK and LASIK -up to 2 years; after LASEK -up to 6 months). Results: The confocal microscopy revealed some changes within the corneal epithelium and anterior part of stroma after PRK, LASIK and LASEK. After PRK, there was increased desquamation of superficial epithelial cells in early postoperative period. These cells were elongated afte LASIK and LASEK procedures. After PRK and LASEK, the Bowman's membrane was asent in the central part of the cornea, during the whole observation period. After all these procedures, the anterior part of the corneal stroma in the ablation zone, showed incrased background illumination of collagen fibres and an irregular pattern of elongated keratocytic nuclei, in the early postoperative period. No scar tissue - "haze" was found in cases after LASEK, what may occur after PRK procedure. The findings kept changing in the course of the follow up time...


  196/432

  Tytuł oryginału: Niezborność po operacji zaćmy.
  Tytuł angielski: Astigmatism after cataract surgery.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Kałużny Józef, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.341-343, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate postoperative astigmatism after cataract surgery. Material and methods: The studied group consist of 135 patients subjected to cataract surgery; 75 patients (75 eyes) had extracapsular cataract extraction with 12 mm corneoscleral incision (group I); 30 patients (30 eyes) had phacoemulsification with 3,5 mm corneal incision (group II); 30 patints (30 eyes) had phacoemulsification with 3.5 mm tunnel incision (group III). Stigmatism was measured on the 6th ppostoperative day ws 4,19 D (SD = 1.20) for group I, 2.50 D (SD = 0.47) for group II and 1.78 D (SD = 0.61) for group III. The differences between all the groups were statistically significant. The astigmatism assessed 2 years after surgery returned to preoperative values and there was statistic difference only between group I and III. Conclusion: Two years after cataract surgery astigmatism is comparable with the preoperative values irrespective of the operation technique.


  197/432

  Tytuł oryginału: Zmiany refrakcji po operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po uprzednio wykonanej witrektomii.
  Tytuł angielski: Refraction changes after cataract extraction with IOL implantation in eyes with previous performed vitrectomy.
  Autorzy: Bilińska Ewa, Nawrocki Jerzy, Suprunowicz Irena, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.344-346, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: To determine differences between the predicted and postoperative refraction after cataract extraction with intraocular lens implantation in the eyes, which previous underwent vitrectomy. Material and methods: Fifty three eyes of 52 patients underwent the analysis: twenty five in group I, nineteen in group II and nine eyes with previous scleral bucking in group III. All the eyes had ECCE adn IOL with PMMA implantation after vitrectomy. In groups II and. III silicone oil tamponade was used and removed before cataract extraction. Thirty eyes of the control gorup K underwent cataract surgery and OIL implantation alone. The IOL power calculation was performed with SRK II formul. The predicted and postoperative refractions were compared. The follow - up was minimum 4 months (on average 15 ń 12,71 months). Results: The postoperative refractions were significantly shifted toward myopia the it was predicted - 1,41 ń 1,21 D in group I, -0.81 ń 2.11 D in group II and -3.03 ń 1.49 D in group III. In the control group K the difference was 0.07 ń 0.91. Conclusions: Myopic shift of postoperative refraction after cataract surgery should be considered, when calculating the IOL power in the eyes after vitreoretinal procedures.


  198/432

  Tytuł oryginału: Zaćma starcza i przedstarcza - porównanie pacjentów operowanych w 1990 i 2000 roku.
  Tytuł angielski: Senile and presenile cataract - comparison of patients operated in the year 1990 and 2000.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.347-349, tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare some epidemiological features (e.g. mean age) of patients operated for senile and presenile cataract in the year 1990 and 2000. Material and method: Data of 106 consecutive patient with senile or presenile cataract operated in May 1990 and 110 patients operated in April and May 2000, were compared. Some cataract risk factors were analysed: cataract in family, diabetes, steroid therapy, refractive error, rural residency, outdoor occupation, smoking, visual acuity and age of patients. Results: There was significantly higher age (69 vs. 60 years) and lower number of patients with very low visual acuity (less than 0.1) in group undergoing cataract surgery in 2000. We did not noted significant differences regarding sex, cataract in family, presence of diabetes, steroid therapy, myopia, rural residency, outdoor occupation, smoking. Conclusions: In 10 years period increase of age and decrease in number of patients with very low visual acuity in gorup operated for senile and presenile cataract could be observed.


  199/432

  Tytuł oryginału: Wyniki operacji zaćmy przejrzałej powikłanej jaskrą fakolityczną.
  Tytuł angielski: Results of operations for hypermature cataract complicated with phacolytic glaucoma.
  Autorzy: Podhorecki Jarosław, Munir Ali
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.350-353, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to describe the results of hypermature cataract surgery, complicated with phacolytic glaucoma. Materials and methods: Observations were done on 44 patients treated in the II Ophthalmic Clinic of Medical Academy in Lublin, during 1998 - 2000 years. The gorup consisted of 18 females and 26 males, with the ranging from 50 to 84. In 40 patients extracapsular catract extraction was performed, in 37 cases intraocular lens was implanted, in 7 cases no lens was implanted. Visual acuity and intraocular pressure were assessed before, and after the operat, possible complications were descripted. Results: Before the operation visual acuity were: no light perception in 2 cases, unnormal light preception in 20 cases, normal light perception in 2 cases. Intraocular pressure was 21 mmHg to 75 mmHg, mean 33 mmHg. After the operation visual acuity wre 5/50 in 3 cases, 5/30 in 2.5/20 in 6.5/15 in 6.5/10 in 11.5/6 in 5.7/5 in 4 cases. Only in 5 cases visual acuity below 5/50 were achieved. There were cases of ischaemic neuropathy, absolute glaucoma, and age related macular degeneration. In all the patients after the operation intraocular pressure lowered, mean value was 15.5 mm Hg, and ain disappeared. Conclusions: Lens extraction and intraocular lens implantation may be a successful method to treat cataract complicated with phacolytic glaucoma. The procedure should be done as quickly as it is possible, after increse of intraocular pressure to obtain satisfactory results.


  200/432

  Tytuł oryginału: Zmiany przepuszczalności bariery krew - ciecz wodnista po operacjach zaćmy w oczach z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Anterior chamber inflammation following cataract surgery in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Żarnowski Tomasz, Machowicz-Matejko Eulalia, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.354-356, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to estimate the early breakdown of the blood-aqueous barrier (BAB) following uneventful ECCE (extracapsular cataract extraction with "can opener) capsulotomye) and 39 phacoemulsification with continuous curvilinear capsulorhexis. All procedures were performed by experienced surgeons. Fifty six eyes of age-matched healthy patients undergoing uncomplicated cataract surgery served, as cotrol. Anterior chamber flare was quantified preoperatively, 1 and 3 days postoperatively, using laser-flare meter (Kowa FM-500). Laser flare values were expressed in photon counts/millisecond. Results: Mean properative anterior chamber flare in diabetes type 2 was as follows; Normal fundus - 6.7, background retinopathy - 8.6 and proliferative retinopathy - 14.1 (p 0.01 vs NF group). Significantly lower anterior chamber flare measurements following phacoemulsifiaction (f25.0 - 1 day, 17.8 - 3 days post surgery), than after ECCE (63.7 and 45.6, respectively) (p 0.01) were observed indiabetic eyes. In phaco group, we noted lower flare values in eyes without retinopathy; 25.2 - 1 day, 14.0 - 3 days post surgery, than in proliferataive retinopathy (31.5 and 28.4, respectively) (p 0.05 vs no retinopathy gorup). Conclusions: Phacoemulsification, as a less traumatising technique produces less BA breakdown and seems to be more suitable than ECCE indiabetic eyes. Following phacaoemulsification, eyes with proliferative retinopathy had significantly higher flare values than eyes without retinopathy.


  201/432

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu estradiolu i FSH u kobiet z zaćmą pierwotną w wieku menopauzalnym.
  Tytuł angielski: The evaluation of estradiol and FSH serum levels in menopausal women with primary cataract.
  Autorzy: Dolatowska Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.357-361, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to compare the serum levels of estradiol and follicle-stimulting hormone (FSH) in young women with cataract and control group. Material and methods: We were evaluating levels of estradiol and FSH in 31 women (aged 31 to 54 years; mean age 46.2 years) operated due to senile cataract and in 31 women (aged 37 to 53 yeras; mean age 44.2 years) without clinical evidence of cataract - control gorup. We excluded all subjects with cataract of non-senile origin wit other factors predisposing to cataract development (i.e. diabetes, hypoparathyroidism, myopia, glaucoma, injury, roentgen radiation, drugs, family prevalence). The serum levels of hormones were evaluated between 19th and 21st day of menstruation cycle using immunoenzymatic assay. All patients had negative hisotry of estogen use. Subjects underwent a detailed eye examination including: visual acuity, tonometry, slit lamp biomicroscopy and direct ophthalmoscopy after pupil dilatation with 1 p.c. Tropicamide. Resutls: The was significant difference of mean serium levels of estradiol and FSH between patients and control group, but no significant difference of mean age. There was significant dependence between menopausal syndrome symptoms and occurrence of cataract (p = 0.00001). There was also significant dependence between hormones' levels typical for menopause and occurrence oftaract (p = 0.00026). We found significant negative correlation (R = -0.06370, p = 0.00027) between estradiol adn FSH, and positive correlation (R = 0.46267, p = 0.0088) between age and FSH, in patients, with cataract. No significant correaltions were noted in control group. Conclusions: Lack of other...


  202/432

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych.
  Tytuł angielski: Use of applicator AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System in cataract surgery with IOL implantation - clinical observation.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Palacz Olgierd, Łąk Dariusz, Barnyk Krzysztof, Szmatłoch Krzysztof
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.362-365, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the clinical use of the unfolder in cataract surgery wity foldable IOL implantation. Material and method: Forty eyes of 40 patients were analysed. In all patients cataract phacoemulsification was performed Silicon IOL were implanted through corneal incision 2.8 - 3.0 mm using unfolder. Results: One month after surgery, in the most of patients visual acuity 0.8 - 1.0 was received. Rapid visual rehabilitation was obtained (about 3 weeks). Intraoperative and postoperative complications were observed in only a few cases. No one patient had lens optic damage. Conclusions: The unfolder provides easy and saft IOL implantation. It is very useful in small incision surgery.


  203/432

  Tytuł oryginału: Ocena soczewek MemoryLens w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Assesment of Memory Lens in own material.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.366-368, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study is the assessment of results of cataract phacoemulsification with the implantation of MemoryLens. Phacoemulsification is the most often used method of cataract extraction nowadays. This method led to shorter incision and reduction of postoperative astigmatism. Using phacoemulsification method the foldable intraocular lenses are applied. Material and methods: The acataract phacoemulsification with implantation of the only one prefolded intraocular lens were done in 25 eyes. Results: Fast visual acuity recovery and no postoperative complications were observed. Conclusion: MemoryLens are easy to insert, and the effectiveness of this method is similar to implantation of other traocular foldable lenses.


  204/432

  Tytuł oryginału: Ocena komórek nabłonka soczewki w mikroskopie świetlnym i elektronowym oraz metodami immunohistochemicznymi w zaćmach różnego typu.
  Tytuł angielski: A study of human lens epithelial cells by light and electron microscopy and by immunohistochemistry in different types of cataracts.
  Autorzy: Synder Aleksandra, Omulecka Aleksandra, Ratyńska Marzena, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.369-373, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the characteirstis of cataract changes in lens epithelial cells (LECs), in different types of human cataract. Material and metods: Anterior capsules for the study were obtained from patients with different types of cataracts during extracapsular cataract extraction, or phacoemulsification using continuous curvilinear capsulorhexis. LECs attached to the anterior capsules were analyzed for morphological changes by light and electron microscopy, and for cellular characteristics by immunohistochemsitry. The reactivity to cytokeratins 5,6,8,17 ane 19 (arker of epithelial cells) and to vimentin (arker for mesenchymal cells) was determined. Results: The consecutive degenerative changes were observed in most of the cells: multilayered cells, nuclei of abnormal diameters adn shapes, vacuolation of nuclei and cytoplasm. LECs were immunohistochemically positive for cytokeratin and vimentin, or only for vimentin in all types of cataract. Some of LECs showed morphological and immunohistochemical characteristics of mesenchymal cells. Conclusions: Lens epithelial cells show simmilar degenerative changes in different types of cataract and may have the ability to transdifferentiate into mesenchymal cells.


  205/432

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki utraty komórek śródbłonka po operacji zaćmy.
  Tytuł angielski: Late results of endothelial cell loss after cataract surgery.
  Autorzy: Lasiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.374-376, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate endothelial cell loss rate after cataract surgery in 5 years-long period. Material and method: The studied group comprised 115 patients (66 females and 49 males) who 9 had undergone senile and presenile cataract surgery. Mean age was 60 years (SD = 90). In 60 patients extracapsular cataract extraction and in 55 phacoemulsification have been performmed. Mean central corneal thickness was measured before and 2 days after cataract surgery. Mean central endothelial cell density was assessed preoperatively, as well as 1, 3. 6 months and 2, 5 years after operation. Results: Mean endothelial cell loss could be observed even 2 years after surgery. 5 years postoperatively physiological loss rat is attained. Initial postoperative incrase in central corneal thicknes is an important marker of susequent endothelial cell loss.


  206/432

  Tytuł oryginału: Usuwanie zwichniętych soczewek metodą fakoemulsyfikacji w komorze szklistej.
  Tytuł angielski: Removal of luxated crystalline lenses by intravitreal phacoemulsification.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Synder Aleksandra, Stolarska Katarzyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.377-380, il., tab., bibligor. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present the complex surgical techique used for the management of luxated crystalline lenses and to evaluate results of this treatment. Material and methods: Between May 2001 and February 2002, ten patients (ten eyes) wre treated for crystallien lens luxation. There were 4 females and 6 males in this group, their age ranged between 46 and 78 years (average 63 years). In all cases, the surgical technique comprised pars plana vitrectomy, perfluorocarbon liquid injection and crystallien lens phacoemulsification in the vitreous cavity. Simultaneously, anterior chamber IOLs were implanted in 8 eyes, and scleral-fixation, posterior chamber IOLs in 2 eyes. The follow-up ranged between 1 and 9 months (mean 2.7 months). Results: All dislocated lenses were successfully removed. No complications occurred during phacofragmentation. We achieved improvement in visual acuity in 5 cases, while good pre-operative visual acuity (with aphakic correction) did not changeostoperatively in remaining 5 eyes. The mean preorative visual acuity was 0.52 (0.1 - 1.0), and it was 0.75 (0.2 - 1.0) postoperatively. In 9 cases very good visual acuity (6/6 - 6/12) was achieved. There were no serious complications. In the first postoperative days transient hypotonia and Descemet's membrane folds were observed in 8 eyes, fibrinous raciton in the anterior chamber in one eye, and dispersed blood in the vitreous cavity in 2 eyes. Conclusion: The management of luxated lenses using the descirbe method is safe. Very good functional results and lack of severe complications are very encouraging. Additional cases with a longer follow-up study are necessary to support our opinion.


  207/432

  Tytuł oryginału: Śródbłonek rogówki u młodzieży z krótkowzrocznością.
  Tytuł angielski: Corneal endothelium in children and adolescents with myopia.
  Autorzy: Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Krętowska Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.381-383, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine, whether the myopia could has an influence on corneal endothelium morphology. Material and methods: Patients age was from 13-th to 18-th years. Lens wearers and patients with external eye diseases and ocular surgery in the history, were excluded. The endothelium was imaged by non-contact microscope Topcon SP-2000P. The following parameters were examined: corneal thickness, corneal endothelial density, mean cell area of endothelial cells, coefficient of variation of cell size. Results: There wer eno significant differences in the corneal thickness among various degrees of myopic refractive error. Endothelial cell density (ECD) decreased in eyes with high myopia, but it not correlated wither with corneal thickness nor with axial length of eyes. There was correlation between average cell area (AVG) and the degree of myopia.


  208/432

  Tytuł oryginału: Rola czynników naczyniowych w rozwoju pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu zamkniętego urazu głowy.
  Tytuł angielski: The role of vascular factors in the development of traumatic optic neuropathy in course of closed head injury.
  Autorzy: Mariak Zofia, Obuchowska Iwona, Ustymowicz Andrzej, Sherkawey Nebi, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.384-390, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This study was undertaken to assess the pathogenesis of traumatic optic neuropathy as a consequence of closed head injury. Material and methods: The clinical material comprised 34 patients (4 women and 30 men, age 14 - 70 years), who developed clinical symptoms of optic neuropathy after head trauma. A full opthalmologic survey and colour Doppler examination of the orbital vessels were performed in all patients. Results: Full blindness of the affected eye, persisting since the injury, was noted in 20 patients. Orbital fracture was diagnosed in 15 person, but 4 patients among them had fracture of the optic canal bones. In 16 cases retrobulbar hematoma was present. In 8 patients, who displayed no light perception after trauma, no flow was observed in the central retinal artery. In 18 other persons there was decreased of blood flow parameters. Only 6 patients had the normal flow in the orbital vessels. Conclusion: The reason of the development of optic neuropathy after head injury is not clear. Our results of the blood flow measurement in the orbital vessels suggest, that disturbance of circulation within the optic nerve is very serious factor in the pathogenesis of traumatic optic neuropathy.


  209/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie perymetrii zdwojonej częstotliwości w diagnostyce jaskry.
  Tytuł angielski: Application of frequency doubling technology perimetry in the diagnosis of glaucoma.
  Autorzy: Kawa Piotr, Jurkowska Justyna, Żarnowski Tomasz, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.391-394, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Evaluation of the frequency doubling technology perimetry in the detection of an early glaucomatous field loss. Material and methods: Twenty-two patients (40 eyes), who were diagnosed with ocular hypertension were enrolled in the study. The diagnosis was made based on slit lamp examiation, 3 measurements of intraocular pressure (IOP) ovaer 21 mmHg. Standard perimetry was performed with Humphrey perimeter and SITA program (30-2 threshold). Then, all patients underwent FDT periemtry with 30-2 threshold program. Patients, who had any changes in FDT visual field had to repeat the test, to cinfirm the results. Results: Out of 40 eyes with the normal white on white perimetry 5 eyes (5 patients) presented defects in FDT perimetry. They had optic disc c/d asymmetry 0.1 and the nerve fiber layer defects corresponding to the visual field defects in FDT perimetry. Conclusion: Frequency Doubling Technology perimetry may be useful as a supplemetntal emthod of the visual field evaluation, particularly in patients where standard perimetry does not show any fuctional damage.


  210/432

  Tytuł oryginału: Czerniak naczyniówki u ciężarnych - obserwacje 8 przypadków.
  Tytuł angielski: Melanoma of choroid during pregnancy - case report.
  Autorzy: Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.395-397, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To estimate the influence of pregnancy on the development and treatment of choroidal melanoma. Material and methods: 8 pregnant women in the age of 20 to 35 years were observed. Various methods of treatment were applied: enucleation of the eye, photocoagulation and brachytherapy. 6 women delivered healthy babies, in 1 case an abortion happened and the child died, in 1 case therapeutic abortion was performed. The time of observation was 4 to 11 years, (average 6,8 year). Results: The majority of patients visited the ophthalmologist for the first time during pregnancy or just after delivery, because they noticed impairment of vision in the eye with tumor. One can suppose, that during pregnancy the tumors growth is fast. Regression of the tumor after treatment was observed in 4 cases. In 4 women the eye was enucleated. 7 women are still alive. Only in one case metastases to the liver and the lungs occurred and the patient died. Considering the lack of estrogen and progesterone receptors in melanoma, this can be explained by the decreased immunity of the pregnant women organisms. Our observations do not reveal any negative influence upon pregnancy as the results of the treatment. Photocoagulation of the tumor can be performed safety during the first months of pregnancy. It seems, that brachytherapy is safer towards the end of pregnancy or after delivery.


  211/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie midazolamu do sedacji w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) u dzieci niewspółpracujących.
  Tytuł angielski: Flash visual evoked potentials (FVEP) examination under midazolam sedation of non-cooperating children.
  Autorzy: Pojda-Wilczek Dorota, Stołtny Ludwik G., Pojda Stefan M., Pojda Grzegorz
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.399-402, il., bibliogr. 5 poz., sum
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To find the optimal conditions for visual evoked potential (VEP) examination of non-cooperative children using midazolam maleate sedation. Pateints: 32 children aged from 8 months to 13 years (mean 3,5 years) with mental disorders, emotional problems and/or very low vision due to various reasons. Methods: BEP - flash and bright flash according to ISCEV standards. Midazolam maleate sedation 0.4-0.5 mg per kilo body weight, given orally. Results: Only 6 children aged from 11 months to 3.5 years (mean 2.5 years) required sedation for VEP examination, was safe for children and well-tolerated. Conclusion: Second degree sedation in Ramsey score is effective for good VEP examiantion of non-cooperative children.


  212/432

  Tytuł oryginału: Progresja zaćmy w przebiegu atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: Cataract progression in patient with atopic dermatitis.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina, Minarowska Alina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.403-405, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is a relatively common hereditary condition. Ocular sequellae are commonly seem in this disorder, and may include involvement of both the anterior and posterior segments of the eye. The case of female patient with atopic dermatitis and ocular manifestations is presented.


  213/432

  Tytuł oryginału: Masywny krwotok nadnaczyniówkowy jako powikłanie operacji usunięcia zaćmy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery - case report.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.406-410, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A massive suprachoroidal hemorrhage is defined as a hemorrhage in the suprachoroidal space of sufficient volume either to cause extrusion of intraocular contents outside of the eye or to force the inner retinal surfaces into apposition ('kissing'). This is a very rare but one of the most serious complications of the intraocular surgeries. The authors desecribe a sase of 84-year-old woman, who developed a massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery. In oru case, the main reason of expulsive hemorrhage develpment was a Valsalva meneuver, a sudden increase in venous pressrue may lead to vessel-wall rupture, by an apparently excessive pressure gradient across the vessel wall. We present clinical and echographical study of this patient.


  214/432

  Tytuł oryginału: Dwojenie jako wskazanie do operacji zeza przy uszkodzeniach plamki - prezentacja chorych.
  Tytuł angielski: Diplopia as a reason to operative strabismus surgery on patients with macula damages - case report.
  Autorzy: Nowakowska Olimpia, Broniarczyk-Loba Anna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.412-414, il., bibliiogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This report presesns who clinical interested cases. The aim indication to intervene was diplopia, despite of macula damages and amblyopia. Material and methods: We describe two clinical interested cases of divergent squint caused by sensory deprivation in course of permanent macula damage. Every patient was observed at least 5 years. We estimated decrease of diplopia and final eye alignment. Results: Both patients did not complain of diplopia, we confirmed very good cosmetic effect and fixed angle of squint. Conclusions: Doplopia can exist even in cases with squint and macula damages. In spite of this, we can obtain postoperative improvement.


  215/432

  Tytuł oryginału: Powikłania zabiegów LASIK.
  Tytuł angielski: Complicatons after use procedure of LASIK.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.415-417, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: LASIK is now very often used refractive surgery procedure. It is very effective, but there are some intraoperative and postoperative complications possible. In this paper I would like to describe almostt all possible LASIK complications.


  216/432

  Tytuł oryginału: Objawy oczne w zwłóknieniu torbielowatym.
  Tytuł angielski: Eye symptoms of cystic fibrosis.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Minarowska Alina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.418-420, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cystic fibrosis is common genetic disease, inherited via an autosomal recessive pattern. The authors present state of knowledge, concerning genetic and diagnostic problems, clinical signs and treatment. Several clinically evident involvements of the eye such as xerophthalmia, deficiencies of tear film, functional changes of the optic nerve, papilloedema, nyctalopia, rertinal hemorrhages, have been described.


  217/432

  Tytuł oryginału: Zmiany chorobowe aparatu wzrokowego w przebiegu zakażeń oportunistycznych.
  Tytuł angielski: Ophthalmic complications in the course of opportunistic infections. P. 2.
  Autorzy: Raczyńska Krystyna, Ulewicz-Filipowicz Jolanta, Owczuk Radosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.421-423, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the second part of the paper we present ophthalmic complications of fungal infections in immunocompromised patients. Among about 200000 known species of fung, only approximately 200 are pathogenic for human. Many of them are not able to cause a diseae in persons with normal immunity, but in immunocompromised patients they are the cause of severe, frequently lethal disorder. Most important agents are Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus and Histoplasma capsulatum. Pneumocystic carnii, formerly considered to be a protozoan, currently is rated among fungi, and plays a very important role as a opportunistic pathogen in patients with AIDS. There are presented data about ocular involvement during fungal opportunistic infections - symptoms and clinical picture as well as methods of diagnosing and treatment.


  218/432

  Tytuł oryginału: Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce.
  Tytuł angielski: Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology. P. 1.
  Autorzy: Kocięcki Jarosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.424-427, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The history of ophthalmic anestshesiology has started in antiquity. It is closely related to the develpment of opthalmology, enabling its progress in surgical and diagnostic procedures. During centuries many different substances, drugs and methods were developed to relieve the apin, however, up to now it is hard to decide which one is the best and most suitable for ophthalmologic needs. Individual choice adequate to the clinical image and surgeons skills still seems to be the most appropriate option.


  219/432

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Michalina Krzystek-Walka (1924-2002).
  Autorzy: Kubatko-Zielińska Anna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.428-429, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Krzystek-Walka
 • Michalina 1924-2002


  220/432

  Tytuł oryginału: Dr n. med. Magdalena Bratek (1970-2002).
  Autorzy: Romaniuk Wanda
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.430, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bratek
 • Magdalena 1970-2002


  221/432

  Tytuł oryginału: Dr n. med. Kazimierz Szretter (1931-2002).
  Autorzy: Kęcik Tadeusz
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.431, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szretter
 • Kazimierz 1931-2002


  222/432

  Tytuł oryginału: Kronika nr 62.
  Autorzy: AS
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.432-435
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika


  223/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.439 - 2 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego Chakidiki 06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Szklistkowo-Siatkówkowe


  224/432

  Tytuł oryginału: Choroby alergiczne oczu u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Ocular allergy in children and adolescents.
  Autorzy: Lipiec Ewa, Grałek Mirosława
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.269-270, 272-274, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne oczu u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem kliniczny. Wśród nich wyróżnia się: sezonowe i całoroczne zapalenie spojówek, ostre alergiczne zapalenie spojówek, atopowe zapalenie rogówki i spojówek, olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki oraz leczenia wymienionych schorzeń.


  225/432

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej : praca doktorska
  Autorzy: Filipecka Iwona, Gierek-Łapińska Ariadna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Okulistyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 91, [1] k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., [sum.], maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  226/432

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna mięśni zewnątrzgałkowych u chorych z oftalmopatią Graves'a : praca doktorska
  Autorzy: Mikita Andrzej, Stankiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 63 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  227/432

  Tytuł oryginału: Krótka, ale pouczająca historia choroby.
  Tytuł angielski: Short but instructive case history.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.117, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Descibet case refers to female patient with ocular pain caused by intraocular foreign body.


  228/432

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  229/432

  Tytuł oryginału: Laseroterapia siatkówki w cukrzycy typu 2 z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Katedra i Klinika Nadciśnienia i Diabetologii] w Gdańsku, [Regionalne Centrum Diabetologii w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [4], 85 k., [28] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19933

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  230/432

  Tytuł oryginału: Bezrobotny niewidomy. Dlaczego?
  Autorzy: Wostal Krzysztof
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.45-47 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  231/432

  Tytuł oryginału: Ocena wyników wybranych sposobów chirurgicznego leczenia wrodzonego opadnięcia powieki górnej z uwzględnieniem odmienności strukturalnych mięśnia dźwigacza powieki górnej : praca doktorska
  Autorzy: Iljin Aleksandra, Zieliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgi, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [4], 105 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  232/432

  Tytuł oryginału: Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf
  Autorzy: Mauer-Górska Barbara; Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Centrumm Naukowej Informacji Medycznej, Zakład Wydawnictw i Usług Reprograficznych w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, GBL 2002, 225, [8] s. : il., tab., bibliogr. s. 185-214, 25 cm.
  Seria: Monografie/Główna Biblioteka Lekarska
  Sygnatura GBL: 735,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Kośmiński
 • Stanisław 1837-1883


  233/432

  Tytuł oryginału: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - nestor polskiej okulistyki lotniczej.
  Tytuł angielski: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - senior of the polish aviation ophthalmology.
  Autorzy: Zakrzewska Elżbieta
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.305-313, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pol
 • Wilhelm Wiktor Władysław 1892-1980

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono sylwetkę twórcy podstaw okulistyki lotniczej w Polsce, uznanego autorytetu świata nauki. W czasie swojej długoletniej pracy w WIML doc. Pol zajmował się problematyką kwalifikacji wzrokowych u pilotów, wpływem przyspieszeń i niedotlenienia na narząd wzroku oraz badaniami wrażeń wzrokowych odbieranych przez pilotów podczas lotów na dużych wysokościach. Prowadził badania związane z promieniowaniem słonecznym na narząd wzroku i ochroną wzroku przed tym promieniowaniem. Skonstruował nowy typ oprawki, który chronił oczy przed olśnieniem promieniami słońca w dzieńi reflektorów w nocy. Był wychowawcą wielu młodych lekarzy okulistów, autorem wielu publikacji poświęconych okulistyce. Dla upamiętnienia zasług został wykuty złoty i srebrny medal im. doc. dr. hab. med. Władysława Pola.


  234/432

  Tytuł oryginału: Ocena odczynów tkanek miękkich okołogałkowych na siatkę tytanową w badaniu doświadczalnym na szczurach.
  Tytuł angielski: Evaluation of the response of the periorbital soft tissues to titanium mesh in an experimental animal study.
  Autorzy: Siluk Jarosław, Zabel Maciej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.364-370, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Tytan ze względu na doskonałą integrację w kości oraz właściwości fizyczne i chemiczne zyskał na popularności w medycynie. Użycie siatki tytanowej stanowi jeden ze sposobów rekonstrukcji kości płaskich, w tym ścian oczodołu. Obecność jej w oczodole, w sąsiedztwie narzadu wzroku, stała się przyczynkiem do oceny odczynów zapalnych w wybranych tkankach miękkich wewnątrzoczodołowych. Badania wykonano na szczurach, u których chirurgicznie umieszczano siatkę tytanową w obszar uszkodzonych jatrogennie mięsni okoruchowych. Ocenie histologicznej poddano mięśnie okoruchowe, twardówkę i naczyniówkę gałko ocznej, nerw wzrokowy oraz gruczoł łzowy po 6, 12, 20 tygodniach zabiegu. Niezależnie od czasu obserwacji nie stwierdzono patologicznych zmian w wymienionych strukturach. Wynik doświadczenia potwierdził biokompatybilność tytanu wobec wybranych tkanek miękkich okołogałkowych i narządu wzroku.


  235/432

  Tytuł oryginału: Zespół suchego oka - objawy, diagnostyka, farmakoterapia.
  Autorzy: Nowak Elżbieta, Sokoła-Chojna Aleksandra, Dorecka Monika, Nowak Przemysław
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.27-29, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  236/432

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenia spojówek.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Michalska Joanna, Ginter Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.30, 32, 34, 36-39, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  237/432

  Tytuł oryginału: Kształt rogówki oraz astygmatyzm w krótkowzroczności : praca doktorska
  Autorzy: Filipiak Dorota, Czepita Damian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20448

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  238/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci po urazach tępych głowy
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Litewska Mariola, Królicka Jolanta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  239/432

  Tytuł oryginału: Poród u pacjentek z krótkowzrocznością.
  Tytuł angielski: Delivery in myopic patients.
  Autorzy: Ciszewska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.676, 678, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wada krótkowzroczności nie stanowi przeciwwskazania do porodu siłami natury, natomiast każda pacjentka z krótkowzrocznością powinna być poddana szczegółowemu badaniu okulistycznemu ze zwróceniem uwagi na obecność zmin predysponujących do otworopochodnego odwarstwienia siatkówki. W szczególnych przypadkach należy wykonać laserową fotokoagulację siatkówki przed porodem siłami natury.


  240/432

  Tytuł oryginału: Pourazowe pęknięcia gałki ocznej - patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie i rokowanie.
  Tytuł angielski: Traumatic ruptures of the eye - pathomechanism, clinical picture, management and prognosis.
  Autorzy: Fabijańczyk Bartosz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.258-260, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pęknięcie gałki ocznej stanowi poważne następstwo tępego urazu tego narządu. Mimo postępu jaki dokonał się w mikrochirurgii oka w ostatnich kilkudziesięciu latach, obrażenia prawie zawsze prowadzą do bardzo znacznego pogorszenia funkcji widzenia oraz często do utraty oka. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patomechanizmu, postępowania oraz rokowania w tego typu stanach na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń.

  Streszczenie angielskie: Rupture of the eye represents a serious sequel of blunt ocular trauma and despite the advances in microsurgery of the eye that have been made in the last decades, very often it leads to serious loss of vision and to loss of the eye. In this paper current viewes on the pathomechanism, management and prognosis for ruptured eyes are presented based on Polish and foregin publications as well as on the author's own experience.


  241/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie błony owodniowej w okulistyce.
  Tytuł angielski: The use of amniotic membrane in ophthalmology.
  Autorzy: Jurowski Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.261-264, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie błony owodniowej w chiryrgii okulistycznej ma ogromne zalety. Coraz lepiej pozanawane biologiczne funkcje tej ludzkiej tkanki oraz łatwość pozyskania sprawdzonego i przygotowanego materiału biologicznego, z istniejących banków tkanek, pozwalają na szerokie wykorzystanie owodnii jako materiału w rekonstrukcji powierzchni oka. Wydaje się, że zatosowanie błony owodniowej w niektórych przypadkach powierzchni oka, może stanowić alternatywę do postępowania zachowawczego czy niektórych technik chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The use of amniotic membrane in ophthalmic surgery has a great advantage. The better knowledge about biologic function of this human tissue and easier way of achievement from the eye banks let the amniotic membrane to be a proper material for eye surface reconstruction. Treatment of refractory diseases of the eye surfacecould be an alternative for conservative or some surgical treatment.


  242/432

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń rozpuszczalnej formy cząsteczki adhezyjnej ICAM-1 do oceny aktywności choroby i efektów leczenia obrzękowo-naciekowej postaci oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
  Tytuł angielski: Usefulness of soluble ICAM-1 measurements for evaluation the disease activity and efficiency of therapy in patients with infiltrative Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Kulig Jolanta, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Robaczyk Maciej, Baraniak Artur
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1161-1169, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oznaczali stężenia rozpuszczalnej formy międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1) u pacjentów z postępujacą oftalmopatią tarczycową (OT), stabilną postacią OT, u chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa (G-B) bez OT oraz osób zdrowych. Najwyższe średnie stężenie sICAM-1 stwierdzono w grupie chorych z postępującą OT. U pacjentów ze stabilną postacią OT i chorobą G-B w fazie nadczynności bez OT, średnie stężenia sICAM-1 były niższe. u pcajentów z postępującą OT, stężenia sICAM-1 w trakcie stosowanego leczenia obniżyły się znacząco (p 0,005), równolegle z poprawą obrazu klinicznego oftalmopatii. W grupie chorych z nadczynnością tarczycy stężenia sICAM-1 po uzyskaniu eutyreozy uległy znacznemu zmniejszeniu (p 0,05), a uzyskane wartości były istotnie niższe niż u osób z postępującą OT (p 0,05) i jednocześnie nieznacznie wyższe w porównaniu ze stężeniami sICAM-1 u pcajentów ze stabilną OT. Wnioski: stężenia sICAM-1 dobrze odzwierciedlają aktywność procesu chorobowego w postępującej postaci OT. Obniżene stężeń sICAM-1 koresponduje z porawą obrazu kliniczego oftalmopatii tarczycowej.

  Streszczenie angielskie: The authors studied serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in patietns with progressive Graves' ophthalmopathy (GO), stable GO, hyperthyroid Graves' disease (GD) without GO and in healthy controls. The highest serum concentrations of sICAM-1 were observed in patietns with progressive GO. In patients with stable GO and GD mean serum levels of sICAM-1 were elevated to a lesser degree. Mean serum concentrations of sCIAM-1 decreased significantly during treatment of patients with the progressive GO parallel to the improvement of the eye changes. In patietns with hyperthyroid GD serum levels of sICAM-1 decreased significantly after they had become euthyroid. Mean sICAM-1 level in the euthyroid GD was markedly decreased in comparison to the group of patients with progressive GO and slightly elevated when compared to stable GO. In conclusion, serum levels of sICAM-1 seems to be a good parameter of disease activity in progressive infiltrative GO. The decrease in sICAM-1 concentrations in patietns with the progressive GO closely corresponds to the improvement of the clinical picture of the progressive GO.


  243/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów ubocznych na działania leków.
  Tytuł angielski: The application of thermovision for monitoring of drug adverse effects.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Owczarek Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Beta-blokery adrenergiczne są lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania. Efektem ubocznego działania á-blokerów, są zaburzenia miejscowe, np. przekrwienie oraz ogólne. Karteolol posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która może zmniejszyć liczbę objawów niepożądanych związanych z działaniem á-blokerów. W badaniu klinicznym z zastosowaniem pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz termowizji, miejscowe zastosowanie 2 proc. roztworu Karteololu spowodowało obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz istotne statystycznie obniżenie temperatury powierzchni oka.

  Streszczenie angielskie: á blockers are currently the most used class of drugs for treating glaucoma. They have either some ophthalmic like hyperaemia or general side effect. Solutions of carteolol have intrinsic sumpathetic activity causing an elimination of some adverse effects. Our clinical examinations with intraocular pressure measurement and termography we observed lowering of intraocular pressure and statistically significant lowering of ocular surface temperature.


  244/432

  Tytuł oryginału: Chirurgia plstyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 1: Basic topography anatomy of the eyelids and general principles of plastic surgery.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.3-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper authors described basic principles and methods of the eyelids' surgery and surgical anatomy of eyelids. Instrumentation and techniques of incisions, hemostasis and wound closure were presented.


  245/432

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 2: Surgical treatment of improper eyelids' position.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.8-12, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We presented evaluation of the eyelids and techniques of ptosis, entropin and ectropin ('ectropium ex vacuo' as well).


  246/432

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 3: Other surgical procedures of eyelids. Treatment of trichiasis. Surgery of the palpebral fissure. Tumor excision and eyelid reconstruction.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.13-15, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Authors presented management of trichiasis and principles of palpebral fissure surgeery. Tumour excision and eyelid reconstruction were described briefly.


  247/432

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja powieki dolnej płatem tarczkowo-spojówkowym z powieki górnej. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The transoconjunctival flap from the upper eyelid for lower eyelid reconstruction. Own experience.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.16-18, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lower eyelid reconstruction after cancer extripation or trauma is a challenging undertaking. To achieve both excellent functional and anesthetic results, the layers of the lower eyelid must successfully reconstructed. These layers include the posterior lamella, consisting of the conjunctiva and the tarsal plate, and the anterior lamella, consisting of the pretarsal prbicularis oculi muscle and the lower eyelid skin. We described a method for lower lid reconstruction that used the tarsoconjunctival flap from the ipsilateral upper eyelid. The advance cheek skin or fullthickness skin graft used for anterior lamella ceconstruction. A total 21 cases between 2000 and 2002 were performed using this technique and obtained good results.


  248/432

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja powieki górnej i okolicy kąta przyśrodkowego płatem z powieki dolnej i gładyszki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The use of lower eyelid and forhaed flap for reconstruction of the upper eyelid and medial canthus. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.19-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors presents reconstruction of large upper eyelid and medial canthal area defect using combined lower eyelid flap and glabellar flap.


  249/432

  Tytuł oryginału: Napięcie powięzi torebkowo-powiekowej w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Reinsertion of the capsulopalpebral fascia to correct involutional entropion in own experience.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz, Brodecka Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.22-25, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of forty three patients with involuational entropion is presented. Group 1 patients (n = 26) had eyelid malposition without laxity. Group 2 patients (n = 17) had entropion with eyelid laxiti. We used transutaneous direct retractor reinsertion technique. The lower lid was anesthesized with 1 p.c. lidocaine with 1 : 100, 000 dilution of epinephryne from the skin and conjuctiva. Seventeen patients with horizontal eyelid laxity had combined surgery (reinsertion of the capsulopalpebral fascia and lateral tarsal strip). Patients were folled postoperatively for twenty four months. Recurrence of eyelid malposition were only in the two cases in group 1. Group 2 patients didn't have recurrence after operations.


  250/432

  Tytuł oryginału: Operacja opadnięcia powieki metodą Fasanella-Servata u pacjenta ze współruchem żuchwowo-powiekowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Fasanella-Servat procedure for jaw-winking ptosis treatment. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.26-27, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Jaw-winking ptosis in rare condition characterized by ptosis, bizarre in that it is reduced or overcompansated when the patient makes chewing movements. Some of the fifth cranial nerve fibers have been congebitally misdirect into the branch of the third cranial nerve that supplies the levator muscle. Therefore stimulation of the jaw-moving mechanisms sends excess into a poorly innervated levator muscle. The authors presents patient who had suirgical treatment by the Fasanella-Servat procedure. The functional and aesthetic result was good.


  251/432

  Tytuł oryginału: Fotoabrazja laserem erbowym brodawczaka zlokalizowanego w okolicy dolnego punktu łzowego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of lover lacrimal punctum verruca for erbium laser photoabrasion. Case report. The use erbium laser in the treatment of lover lacrimal punctum verruca. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.28-29, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents laser photoabrasion for treatment of lover punctum verruca. We used erbium laser. The lower lid was anesthesized with 1 p.c. lidocaine with 1 : 100,000 dilution of epinephryne from the skin. Patient was followed up of 12 months. No complications such as infection, narrowing of lacrimal punctum, were noted.


  252/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu samoistnego skurczu powiek.
  Tytuł angielski: Botulinum toxin treatment of essential blepharospasm.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.30-32, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Blepharospasm is a form of focal dystonia involving the orbicularis oculi muscle. It is characterised by repeated involuntary spasms of forceful lid closure, progressing to functional blindess. Major incidence has been observed in 5th-7th decade. Because of the poor response to systemic medication and surgical treatment, the injection with botulinum toxin has became the treatment of choice. The mean duration of improvement is 3-4 months. Possible side-effects are only local and transient, none are permanent. Botulinum toxin treatment is a safe and effective way of controlling idiopathic blepharospasm.


  253/432

  Tytuł oryginału: Toksyna botulinowa (BTX) i inne sposoby chemodenerwacji w okulistyce.
  Tytuł angielski: Botulinum toxin (BTX) and others types of chemodenervation in opthalmology.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.33-36, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The mechanism of BTX reaction were described. The usefulness of BTX in opthalmology and others area of medicine were presented. The pathologies of BTX treatment, the procedures of therapy and the side effects of BTX were described.


  254/432

  Tytuł oryginału: Wyniki stosowania toksyny botulinowej (BTA) w różnych postaciach zeza u dzieci.
  Tytuł angielski: The results of botulinum toxin (BTA) injection in diffrent types of squint in children.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Kruszewska-Bogusz Barbara
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.37-41, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The results of injection BTA in eye muscles in different types of squin in children were presented. Thirty children were treated, with paralytic, convergens and divergens squints. The side effects of BTA were described. The usefulness of this type of squint therapy and qualification for therapy were presented.


  255/432

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w leczeniu chorób rogówki.
  Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation in the management of corneal diseases.
  Autorzy: Białaczewski Andrzej, Sempińska-Szewczyk Joanna, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.42-45, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In this paper authors present current opinions about the possibility of amniotic membrane transplantation (AMT) for severe corneal diseases treatment. We describe background and the pioneers, unique characteristic of amniotic membrane, indications for AMT, amniotic graft preparation and preservation AMT technique. The AMT can be helpfull in the traetment of corneal diseases in which all other conventional mangement has failed.


  256/432

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w wybranych chorobach rogówki - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Transplantation amniotic membrane in selected corneal diseases - own experience.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.46-48, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine the effect of amniotic membrane transplantation in severe corneal diseases. Material and methods. 11 patients underwent amniotic membrane transplantation with severe corneal diseases. The amniotic membrane was placed on the surface of the corneal with epithelial side up. Amniotic membrane was prepared in the International Eye Bank of Lublin from human placenta after elective caesarean section according to the standard protocol. After surgery, a bandage contact lens was applied. All cases were treated with antibiotioc eye-drops and topical corticosteroids. In the dry eye cases, arfificial tears or autologous serum drops were instilled. Results: The persistent corneal epithelial defects was healed after the amniotic membrane transplantation in 2-3 weeks after surgery. Improvement of visual function and condition of cornea after therapy was observed in about 80 p.c. Conclusions: The amniotic membrane transplantation can be helpful in the treatment of persistent corneal epithelial defects and sterile ulceration in which all other conventional management has failed.


  257/432

  Tytuł oryginału: Usunięcie podwichniętej soczewki ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej mocowanej do twardówki oraz jednoczesna sklerektomia głęboka z implantem i przeszczepem błony owodniowej na rogówkę w oku po ciężkim tępym urazie.
  Tytuł angielski: Subluxated lens removal with PC IOL transscleral fixation and simultaneous deep sclerectomy ab externo with implant and amniotic membrane transplantation in the management of severe blunt trauma.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.49-52, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this paper we present a case of 48-year old man M. M. with severe blunt trauma of his right eye made by car boot rubber. In a patient was found haemorrhage into the anterior chamber and to the vitreous, paralysis of the pupillary sphincter, corneal epithelial defect covering half of its surface, subluxation of the lens, traumatic oedema of the retina and rupture of the choroids with subretinal haemorrhage. On examination visual acuity was RE, hand motions. Patient underwent operation of subluxated lens with pars plana virectomy, and scleral fixation posterior chamber IOL implantation. Two weeks after the operation intraocular pressure (IOP) attained higher level but we managed to lower it by using anti glaucoma medicines applying topically. After eight weeks patient was again taken to hospital because despite of local and general treatment (IOP) did not normalize and also from several weeks there appeared big, unhealed corneal defect. Patient underwent simultaneously deep sclerectomy with implant and amniotic membrane transplantation on the surface of the cornea with epithelial side up. After the operation IOP normalized and after 2-3 weeks transplanted amniotic membrane became more transparent and the epithelial defect healed. Visual acuity was 5/16. Good anatomical and functional result achieved in the described case point to the suitability of applied operative method.


  258/432

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz w przebiegu raka zatoki szczękowej.
  Tytuł angielski: Exophthalmus in the course of maxillary sinus carcinoma.
  Autorzy: Samsel Agnieszka, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Karwacka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.53-56, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Case report of 49-year-old patient with unilateral rapidly progressive exophthalmus is presented. Orbit ultrasound examination, head CT scan, chest X-ray, abdominal ultrasound examination, blood and urine lab tests were performed. After detailed investigations diagnosis of carcinoma of left maxillary sinus was established. The patient was operated on, with subsequent chemio- and radiotherapy.


  259/432

  Tytuł oryginału: Obustronny zespół odłączenia naczyniówki w przebiegu pierwotnego nadciśnienia płucnego.
  Tytuł angielski: Bilateral uveal effusion syndrome in course of primary pulmonary hypertension.
  Autorzy: Dróbecka-Brydak Ewa, Brydak-Godowska Joanna, Śwituła Marcin, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Fijałkowska Anna, Torbicki Adam
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.57-60, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The case of 43 years old male patient with sudden deterioration of visual acuity in boths eyes (0,2 - 0,3) in course of primary pulmonary hypertension is presented. Opthalmologic examination revealed congestion of vessels in conjuctiva and iris, anterior chamber shallowing, choroidal detachment with concomitant serous detachment in macular area. After administration of corticosteroids reduction of choroidal and central retinal detachment was observed with dispersion of pigment. Uveal effusion syndrome was recognized.


  260/432

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i kliniczne przesłanki racjonalnej antybiotykoterapii bakteryjnych zakażeń przedniego odcinka gałki ocznej oraz aparatu ochronnego oka.
  Tytuł angielski: Experimental and clinical aspects according rational use of antybiotics for external bacterial ocular infections treatment.
  Autorzy: Nowak Przemysław, Chojna-Sokoła Aleksandra, Nowak Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.61-65, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper focus on widely used in ophthalmology antibacterial groups of agents: aminoglycosides and fluoroquinolones. There agents were described in a light of usability criteria for external ocular infections treatment, including mechanisms of action, antibacterial spectrum, clinical effectiveness, side effects and other.


  261/432

  Tytuł oryginału: Fluorochinolony i ich zastosowanie w okulistyce.
  Tytuł angielski: Fluoroquinolones and their role in opthalmology.
  Autorzy: Gronkowska Jolanta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.68-72, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Antimicrobial activity, pharmacokinetics, indications, contraindications and particular fluoroquinolones traits are presented in comparison with other antibiotic groups. The most common ocular pathogens are discussed as well. Conclusion: Fluoroquinolones are rather safe drugs with wide spectrum including intracellular pathogens, worth using in different types of opthalmic infections.


  262/432

  Tytuł oryginału: Integracja pozaszkolna jako sposób podnoszenia poziomu aktywności ruchowej niewidomych i słabo widzących
  Autorzy: Rutkowski Dariusz
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.325-331, tab., bibliogr. [13] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Związek Harcerstwa Polskiego


  263/432

  Tytuł oryginału: Pamiętniki lekarzy polskich. Z pamiętnika "Doktorki i okulistki" Salomei z Rusieckich Pilsztynowej.
  Tytuł angielski: Diaries of polish physicians from the diary by "Doctor and opthalmologist" Salomea Rusiecka-Pilsztyn.
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.177-185, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Pilsztynowa
 • Salomea 1718-

  Streszczenie polskie: Ukazano życie i działalność medyczną Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, znanej w Turcji w XVIII w. polskiej "doktorki medycyny i okulistyki", na podstawie jej pamiętnika.


  264/432

  Tytuł oryginału: Difficulties in the diagnosis of paediatric craniopharyngioma.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Oziębło-Kupczyk Monika, Średzińska-Kita Dorota, Bakunowicz-Łazarczyk Alina
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.139-140, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Craniopharyngioma is the most common childhood tumour and thought to arise from embryonic remmants of Rathke's pouch. We reported a case of a 17-year-old girl with craniopharyngioma.


  265/432

  Tytuł oryginału: Leczenie czerniaka ciała rzęskowego metodą przeztwardówkowego wycięcia "en bloc".
  Tytuł angielski: Trans-scleral "en bloc" local resection of ciliary body melanomata.
  Autorzy: Ast Jarosław, Czaplicka Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.14-18, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Czerniak złośliwy jest najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym gałki ocznej u dorosłych. Współcześnie w leczeniu czerniaka złośliwego ciała rzęskowego stosuje się radioterapię z użyciem płytek Ru106 lub J125, przezźreniczną laserową termoterapię (TTT) oraz chirurgiczne wycięcie guza. Enukleacja, uważana przez wiele lat za jedyną pewną metodę leczenia czerniaka ciała rzęskowego i błony naczyniowej jest obecnie stosowana jedynie w przypadkach nie kwalifikujących się do leczenia innymi metodami. W terapii czerniaka dążymy do zniszczenia bądź usunięcia całej masy guza, zapobiegania rozsiewowi komórek nowotworowych oraz zachowania gałki ocznej i jak najlepszej ostrości wzroku. Cel. Przedstawienie wyników leczenia metodą przeztwardówkowego wycięcia guza ciała rzęskowego. Metody. 2 pacjentki w wieku 42 i 59 lat z guzami ciała rzęskowego naciekającymi tęczówkę. Wielkość i lokalizację zmian określono przy pomocy badania USG oraz gonioskopii. W obu przypadkach zakwalifikowano do operacyjnego usunięcia metodą przeztwardówkowej mikrochirurgicznej resekcji "en bloc" z wewnętrzną warstwą twardówki. U obu pacjentek zastosowano dodatkowo jednodniową readioterapię przy użyciu płytek Ru106. Wyniki. Zabieg operacyjny i przebieg pooperacyjny w obu przypadkach był bez powikłań. Badanie histopatologiczne potwierdziło pierwotne rozpoznanie czerniaka złośliwego. W obu preparatach stwierdzono obecność komórek wrzecionowatych typu A. Pooperacyjna ostrość wzroku nie uległa pogorszeniu w stosunku do...


  266/432

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia chorób alergicznych oczu.
  Autorzy: Goś Arkadiusz, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (4) s.31-32, 34, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergiczne choroby oczu są sklasyfikowane jako ostre alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe zapalenie spojówki i rogówki, atopowe zapalenie rogówki i spojówki oraz olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. W zachowawczym leczeniu alergicznych chorób oczu stosuje się następujące grupy leków: leki antyhistaminowe - blokery receptorów histaminowych H1 (często w połączeniu z lekami zwężającymi naczynia krwionośne), stabilizatory komórek tucznych, niesterydowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy, leki immunosupresyjne. Istotne uzupełnienie leczenia przeciwalergicznego mogą stanowić preparaty zwężające naczynia krwionośne. W terapii duże znaczenie ma również stosowanie sztucznych łez - zarówno w usuwaniu czynnika alergizującego, jak również w utrzymywaniu właściwej struktury filmu łzowego.


  267/432

  Tytuł oryginału: Oko w sztuce : praca doktorska
  Autorzy: Trapkowski Adam, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 174 k. : il., tab., bibliogr. k. 160-172 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20115

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  268/432

  Tytuł oryginału: Autofluorescencja rogówki i przepuszczalność jej nabłonka pod wpływem stosowania leków znieczulających miejscowo rogówkę : praca doktorska
  Autorzy: Tomczyk Marta, Starzycka Maria (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Okulistyki w Krakowie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  269/432

  Tytuł oryginału: Późne powikłania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Long-term complications in diabetes.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.446-451, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania późne takie jak uszkodzenie narządu wzroku (retinopatia), nerek (nefropatia), obwodowego układu nerwowego (neuropatia), są charakterystyczne dla źle wyrównanej i długotrwającej cukrzycy. Wynikają one z patologii w drobnych naczyniach siatkówki, nerek. Schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej jest nadal najczęstszą przyczyną leczenia nerkozastępczego w Polsce. Pacjenci z cukrzycą mają kilkakrotnie większe ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, wylewu krwi do mózgu. Powikłania te wynikające z przyspieszonej makroangiopatii są najczęstszą przyczyną zgonów.

  Streszczenie angielskie: Long-term complications are most important cause of mortality of diabetes patients in western countries and Poland. Diabetic nephropathy has emerged as major determinant of end-stage renal failure. Diabetic retinopathy and neuropathy are common in patients with long-term diabetes. Moreover, patients with diabetes mellitus have a high probability of developing acute cardiovascular disease, in particular myocardial infarctions and cerebrovascular stroke. This are cause of death in nearly 80 p.c. of this populations. Aldough Diabetes Control and Complications Trial establish that hyperglycaemia has a central role in diabetic complications, strict metabolic control can be difficult to achieve.


  270/432

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobach infekcyjnych worka spojówkowego.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Ginter Anna, Michalska Joanna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.33-34, 36, 38-40, bibliogr. 8 poz. - m
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  271/432

  Tytuł oryginału: Powikłania oczodołowe w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Orbital complication due to acute sinusitis.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Namysłowski Grzegorz, Misiołek Maciej, Oleksiak Mariusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.39-41, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypaki powikłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Omówiono sposoby postępowania z nimi, w celu opanowania odczynu zapalnego.


  272/432

  Tytuł oryginału: Zależność występowania pierwotnej zaćmy u kobiet od poziomu estradiolu, FSH i prolaktyny oraz hormonalnej terapii zastępczej : praca doktorska
  Autorzy: Tomala Ewa, Karczewicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 178 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20298

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  273/432

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakologicznych czynników neuroprotekcyjnych na rokowanie w niewysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem : praca doktorska
  Autorzy: Gębka Andrzej, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 93 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  274/432

  Tytuł oryginału: Zespół suchego oka - objawy i leczenie.
  Autorzy: Goś Arkadiusz
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.40, 42, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawą ogromnego postępu w leczeniu zespołu suchego oka było wprowadzenie tak zwanych sztucznych łez. Wykorzystywane są one w terapii łagodnych i średnio ciężkich postaci zespołu suchego oka. Sztuczne łzy podaje się w celu uzupełniania niedoborów filmu łzowego. Najczęściej stosowanymi substancjami są pochodne celulozy, alkohol poliwinylowy i kwas poliakrylowy. Lekami dostępnymi na polskim rynku są: Lacrimal, Dacrolux, Isopto Tears, Artelac, Tears Nature II i Tears Nature Free. W leczeniu zespołu suchego oka znajduje zastosowanie także żel Vidisic.


  275/432

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne przewlekłych powikłań cukrzycy i wskazówki diagnostyczne niektórych zespołów.
  Tytuł angielski: Pathogenetic factors chronic complications of diabetes and diagnostic some this abnormalities.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.566-570, bibliogr. 36 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obniżenie jakości życia i zwiększenie umieralności u chorych na cukrzycę spowodowane są głównie powikłaniami przewlekłymi. Nieprawidłowości metaboliczne odgrywają kluczową rolę w patogenezie tych powikłań. Wyniki badań wskazują, że w cukrzycy typu 1 rozwojowi powikłań o charakterze mikroangiopatii czy neuropatii może zapobiegać czy je spowalniać ścisła metaboliczna kontrola. To jest ogólnie uznane, że bliska normy kontrola metaboliczna jest najlepszą prewencją powikłań, lecz u chorych leczonych insuliną zwiększa ryzyko hipoglikemii. Najczęstszymi przewlekłymi powikłaniami cukrzycy u młodocianych chorych jest retinopatia, nefropatia, neuropatia autonomiczna i kardiomiopatia.


  276/432

  Tytuł oryginału: Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI).
  Tytuł angielski: Hallervorden-Spatz disease - case report of less typical MRI image.
  Autorzy: Biernawska Jolanta, Tubek Iwona, Konopka Marek, Tubek Sławomir, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.65-67, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Choroba Hallervordena-Spatza (ch. H-S) wsytępuje rzadko. W jej przebiegu dochodzi do zaburzeń metabolizmu żelaza, które gromadzi się głównie w gałkach bladych i części siatkowej istoty czarnej. Przyżyciowe rozpoznanie ch. H-S stało się możliwe dzięki rozwojowi metod neuroobrazowania. Cel: Przedstawienie przypadku ch. H-S o mniej typowym obrazie zmian w badaniu MRI. Materiał i metody: 16-letni chłopiec z narastającym od 9 lat osłabieniem ostrości wzroku i rozpoznanym przed 2 laty zespołem pozapiramidowo-piramidowym, bez zmian w CT mózgowia. W wieku 14 i 16 lat wykonano u niego 2 badania MRI głowy, przy stacjonarnym stanie neurologicznym. Wyniki: Stwierdzono ewolucję zmian w kolejnych badaniach MRI z początkowo niejednorodnym, a następnie intensywnym jednolitym obniżeniem sygnału gałek bladych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hallervorden-Spatz's disease (H-S d.) occurs rarely and it presents iron metabolism's disturbance, with iron's storage in globi pallidi and in reticular part of substantia nigra. Development of neuroimaging makes the intravital diagnosis of H-S d. possible. Aim: Case report of H-S d. with less typical NRM image. Patient and Methods: 16-years-old boy suffering for 9 years from progressive warsening of visnual acuity. Two years ago diagnosis of extrapyramido - pyramidal syndrome was made in him, with normal brain's CT result. At the age of 14 and 16 years two NRM examinations of head have been performed, while patient's neurological state remained stationary. Results: The evolution of NMR images was observed: initially heterogeneity, and then - intensive uniform decrease of signal of the globi pallidi.


  277/432

  Tytuł oryginału: Soczewki do ciągłego noszenia - przyszłość korekcji wad wzroku. Sprawozdanie z wizyty profesora Briena Holdena w Polsce.
  Tytuł angielski: Continuous wear contact lenses - the future of vision correction. The summary of professor Brien Anthony Holden visit in Poland.
  Autorzy: Holden Brien
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.6-16, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present article is a summary of professor Brein Holden visit in Poland. It contains a list of topics from his lectures and the most interesting questions from the audience and professor Holdenn's anserws.


  278/432

  Tytuł oryginału: Soczewki hydrożelowo-silikonowe - doświadczenia brytyjskie.
  Tytuł angielski: Silicone hydrogels - the UK experience.
  Autorzy: Tompkins Brian
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.23-24, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this article the author describes a case of a patient who after 20 years of RGP wear had to give up because of intolerance. Thereafter he started wearing Focus Night and Day silicone hydrogel contact lenses.


  279/432

  Tytuł oryginału: Oszacowanie zmiennej lepkości kropel do soczewek kontaktowych i przedstawienie ich charakteru jako cieczy nienewtonowskiej.
  Tytuł angielski: Eye-drops for CL variable viscosity evaluation and presentation of thein characteristics as the non-Newton liquid.
  Autorzy: Jackson Paul, Secker Robert, Amos Christopher
  Opracowanie edytorskie: Tych Jacek (oprac.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.25-26, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  280/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXVI Konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego - (British Contact Lens Asociation, BCLA).
  Autorzy: Ambroziak Anna M.
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.28 - 26 Konferencja Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego Birmingham 24-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  281/432

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego - European Contact Lens Society of Ophthalmology (ECLSO).
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Korwin-Rujna Magdalena
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.33-35 - 32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego Bordeaux 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  282/432

  Tytuł oryginału: Zaniedbania pielęgnacyjne jako główna przyczyna powikłań po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Negligence in care as the main reason of the complications after soft contact lens use - patients presentation.
  Autorzy: Langwińska-Wośko Ewa, Bełżecka-Majszyk Agata, Korwin-Rujna Magdalena
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.36-40, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The authors present two cases of patients with infectious complications after soft lens applications.


  283/432

  Tytuł oryginału: Techniki obserwacji w lampie szczelinowej w praktyce kontaktologicznej.
  Tytuł angielski: Basic slit lamp examination techniques in contact lens practice.
  Autorzy: Ambroziak Anna M.
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.44-51, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents possibility of using basic slit lamp examination for contact lens practice.


  284/432

  Tytuł oryginału: Współczynnik transmisji dla tlenu a sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe.
  Tytuł angielski: Oxygen transmissibility and the rigid gas permeable contact lenses.
  Autorzy: Koziak Mariusz
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.53-55, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The oxygen permeability and oxygen transmissibility of a contact lens is its most important property. Still the most frequent complications of contact lens wear occur as a direct result of lack of oxygen supply to the cornea. Information about reliable value of oxygen transmissibility of contact lens Dk/t is difficult to obtain and there are numerous errors of the evailable data. Rigid gas permeable contact lenses are good alternative for thick soft contact lenses. In this paper different materials with different values of oxygen permeability is analyzed. Surveys were given to practitioners to evaluate proper material to chose proper rigid gas permeable contact lens.


  285/432

  Tytuł oryginału: Czynniki powodujące astenopię i próby jej leczenia.
  Tytuł angielski: Factors provoking asthenopia and it's treatment.
  Autorzy: Baranowska-George Teresa, Kaska Małgorzata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Main causes of asthenopia and it's treatment are described. In 32 patients insufficiency of accomodation was detected despite refractive correction. The treatment consisted of iontophoresis with vit. B1. In all patients exophoria at near distance was revealed and treated by prism correction. Follow-up examination was possible in 22 patients. Good results of vit. B1 were achieved in 30 (70 p.c.) eyes, in 13 eyes there was no improvement. By prism and refraction correction symptoms of asthenopia diminished in all 22 patients. Authors underline the need of complex treatment of asthenopia.


  286/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity risk factors.
  Autorzy: Łoniewska B., Budny E., Modrzejewska M., Kordek A., Pawlus B., Rudnicki J., Czajka R.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.52-54, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju retinopatii na podstawie własnych obserwacji. Materiał i metoda. Przeanalizowano retrospektywnie historie przebiegu hospitalizacji 79 wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii PAM w Szczecinie w latach 1997-2001. Wyodrębniono 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania retinopatii: I (n - 21) - brak zmian na dnie oka, lub zmiany wynikające z niedojrzałości - Iř ROP, II (n - 31) - IIř ROP, III (n - 17) - IIIř ROP, III A (n - 10) - noworodki, u których wykonano zabieg krioterapii. Badano następujące zmienne: stopień dojrzałości noworodków, urodzeniowa masa ciała, przebyte choroby oraz zaburzenia adaptacji (zamartwica, zespół zaburzeń oddychania III/IV, dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), drożny przewód tętniczy Botalla (PDA), krwawienia dokomorowe, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mechaniczna wentylacja, suplementacja tlenu, transfuzje krwi, długość hospitalizacji oraz liczba konsultacji okulistycznych wykonanych u każdego noworodka. Wyniki. Wykazano statystycznie większe ryzyko rozwoju ciężkich postaci retinopatii u najmniejszych i najbardziej niedojrzałych noworodków, urodzonych w zamartwicy, u których wystąpiła konieczność stosowania mechanicznej wentylacji. Udowodniono, że posocznica oraz częste transfuzje uzupełniające krwi są czynnikami ryzyka wystąpienia ROP. Wnioski. U noworodków z małą urodzeniową masą ciałą ( 1500 g) powikłania ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to estimate the risk factors of retinopathy of prematurity. Materials and methods: The retrospective analysis was performed in 79 newborn infants born prematurely with birth weight below 1500 g. The newborn infants were divided into 4 groups according to the stage of retinopathy: group I (n - 21) - no pathological changes in fundus of the eyes, or changes depending on immaturity (IřROP), II _ (n = 31) - IIřROP, III group (n-17) - IIIřROP, IIIA (n = 10) newborn infants after kryotehrapy. We analyzed stage of maturity, birth weight, illness in adaptation process and newborn period such as severe respiratory distress syndrome III/IV stage, bronchopulmonary dysplasia, persistent ductus arteriosus, intraventricular haemorrhagie, sepsis, meningitis and such factors as: necessity of mechanical ventilation, oxygen supply, blood transfusion. We discussed also duriaton of hospitalization and number of ophthalmological consultation in each newborn infant. Results: We have shown that the risk of developing severe retinopathy is significantly higher in the smallest and the most immoture neonates, born in asphyxia, who needed mechanical ventilation we found out that sepsis and blood transfusion are risk factors of retinopathy. Conclusions: In neonates with low birth weight complications in neonatal period like: asphyxia, mechanical ventilation due to respiratory distress, sepsis and blood transfusion are risk factors of severe retinopathy ...


  287/432

  Tytuł oryginału: Przypadek prawdopodobnego zatrucia atropiną u niemowlęcia w trakcie leczenia retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: A probably atropine poisoning in premature infant during ROP treatment - case report.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.55-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przeypadek zatrucia atropiną uniemowlęcia w przebiegu retinoaptii wcześniaków. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia objawów ubocznych zwłaszcza w przypadku stosowania wielu leków u niedojrzałego dziecka z towarzyszącymi innymi patologiami.

  Streszczenie angielskie: We report on case of Atropine posioning in newborn with ROP. We sugest possibility of adverse efects especially when trating wiht many drugs premature children with other pathologies.


  288/432

  Tytuł oryginału: Małoocze w zakażeniach wrodzonych z grupy TORCH.
  Tytuł angielski: Microphthalmia in congenital TORCH infections.
  Autorzy: Lipka Bożena, Milewska-Bobula Bogumiła, Kassur-Siemieńska Barbara, Dunin-Wąsowicz Dorota, Idzik Mirosława, Bauer Anna, Świercz Ewa, Żebrowska Joanna, Hautz Wojciech
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.58-61, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Małoocze jest jednym z objawów uszkodzenia narządu wzroku, wywołanym przez niekorzystne czynniki działające w okresie organogenezy narządowej. Obok podłoża genetycznego oraz czynników teratogennych, istotną rolę w zaburzeniu prawidłowego przebiegu rozwoju zawiązków gałek ocznych odgrywają zakażenia wewnątrzmaciczne. Celem pracy było prześledzenie częstości i charakteru zmian w narządzie wzroku u dzieci z wrodzonymi zakażeniami z grupy TORCH. Badaniem objęto 26 dzieci z małooczem w przebiegu zakażenia wrodzonego, hospitalizowanych w Klinice Niemowlęcej IP-CZD w latach 1983-2001. Następstwem była ślepota u 15 dzieci, niedowidzenie u 10; tylko u 1 dziecka nie stwierdzono zaburzeń widzenia. Ze względu na poważne następstawa zdrowotne w postaci upośledzenia widzenia i ślepoty, należy dążyć do zapobiegania infekcjom wewnątrzmacicznym z grupy TORCH, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.

  Streszczenie angielskie: Microphtalmia, one of the symptoms of eye damage, is caused by harmful factors acting during organogenesis. Intrauterine infections, besides genetic malformations and teratogenic factors, play a significant role in disturbing the correct development of the eye. The aim of the work was to determine the frequency and character of changes in the eye in children with intauterine TORCH infections. 26 children with microphtalmia, hospitalized in the Infant Department of Children's Memorial Health Institute in the years 1983-2001 were netered into the study . 15 children were blind, 10 with impairment of vision; only in 1 chld no visual abnormalities were stated. Because of serious health problems, including vision disturbance and blindness, it is essential to limit the number of intrauterine TORCH infections, especially in the first timester of pregnancy.


  289/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku i słuchu u dzieci z wrodzoną toksoplazmozą i cytomegalią.
  Tytuł angielski: Visual and auditory impairment in children with congenital cytomegalovirus and Toxoplasma gondii infection.
  Autorzy: Lipka Bożena, Milewska-Bobula Bogumiła, Idzik Mirosława, Marciński Paweł, Dunin-Wąsowicz Dorota, Kassur-Siemieńska Barbara, Bauer Anna, Marishekome Augustin Sebiguli, Hautz Wojciech, Radziszewska Marzanna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.62-65, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Zakażenia wewnątrzmaciczne stanowią ważną przyczynę uszkodzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dziecięcej. Celem pracy było prześledzenie częstości i charakteru zmian w narządzie wzroku i słuchu u dzieci z wrodzoną toksoplazmozą i cytomegalią. Badaniem objęto 38 spośród 54 dzieci z wrodzonym zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma Gondii oraz 34 z 403 dzieci z wrodzonym zakażeniem ludzkim wirusem cytomegalii leczonych w Klinice Niemowlęcej IP-CZD w latach 1995-2001, u których stwierdzono zmiany w narządzie wzroku i/lub słuchu. U wszystkich dzieci z toksoplazmozą stwierdzono zmiany oczne, natomiast u żadnego nie stwierdzono zaburzeń słuchu. Dysfunkcję narządu wzroku stwierdzono u 74 proc. pacjentów. W grupie dzieci z cytomegalią zmiany w narządzie wzroku stwierdzono u 18 proc. dzieci. Zaburzenia słuchu rozpoznano u 35 proc. dzieci, w tym u prawie połowy z nich stwierdzono obustronną głuchotę. Odsetek deficytów neurologicznych był wyraźnie wyższy w grupie dzieci z toksoplazmozą (52 proc. vs 4 proc.). Ze względu na częste uszkodzenie narządu słuchu w przebiegu cytomegalii wrodzonej i narządu wzroku w przebiegu toksoplazmozy wrodzonej, niezbędne jest podejmowanie działąń profilaktycznych w celu zmniejszenia odsetka dzieci kalekich.

  Streszczenie angielskie: Intrauterine infections are an important cause ofhearing and visual impairment in children. The aim of this paper was to evaluate the character and frequency of hearing and visual disturbances in children with congenital toxoplasmosis and cytomegalovirus infeciton. 38 out of 54 children with congenital toxoplasmosis as well as 34 out of 403 children with congenital human cytomegalovirus disease, with visual/auditory impairment, hospitlized in INFant Department of Children's Memorial Health Institute between 1995-2001 were enrolled in this study. Visual impairment was observed in all children with toxoplasmosi (with visual dysfunciton rate of 74 p.c.), but there was no deafness found. Visionimpairment had been observed in 18 p.c. of children with congenital cytomegalovirus infection compared to 35 p.c. of children with auditory impairment (bilateral deafness had been found in half of them). Neurological deficits' rate was much higher in children with toxoplasmosis (52 p.c. vs. 4 p.c.). Because of common hearing impairment in children with congenital cytomegalovirus infection and vision impairment in children with congenital toxoplasmosis, it is essential to start the prophylaxis to decrease the percentage of handicapped children.


  290/432

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone narządu wzroku u dzieci urodzonych w szpitalu specjalistycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Congenital eye malformations in children born in the Neonatal Intensive Care Unit of Gdańsk.
  Autorzy: Pilarczyk Elżbieta, Bielawska-Sowa Alina, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.66-69, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe narządu wzroku rozpoznano u 0,04 proc. noworodków. Stanowiły one 1,3 proc. ogółu wad stwierdzonych w populacji 23782 dzieci urodzonych w latach 1986-1997. Rozpoznano 13 wad u 10 noworodków. Były to: małoocze, jaskra, zaćma, wady tęczówki, wrodzony brak oczu oraz szczeliny powiek.

  Streszczenie angielskie: Congenital eye malformations were diagnosed in 0.04 p.c. of the newborn. These anomlies were 1.3 p.c of all malformations found in the population of 23782 children born in the years 1986-1997. 13 malformations were observed among 10 newborn. THese were: microphtalmia, glaucoma, cataract, retinal disorders, anophthalmia, coloboma.


  291/432

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady gałki ocznej u noworodków - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Congenital defects of the eye globe in newborns - case reports.
  Autorzy: Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.70-74, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania wrodzonych wad gałęk ocznych u noworodków. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy występowania ciężkich wad wrodzonych gałęk ocznych w okresie od 1.01.1997 do 31.01.2002 w materiale Katedry Neonatologii w Poznaniu. W ocenie grupy uwzględniono: wywiad demograficzny, ciążowy, okołoporodowy oraz charakterystykę stwierdzonych wad. Wyniki: U sześciu noworodków stwierdzono następujące wady: u trzech bezocze, u jednego jednostronne bezocze, natomiast u dwóch obecność szczątkowych gałek ocznych z niedorozwojem oczodołu. Częstość występownaia bezocza oceniono na 1,5/10000, a obustronnie szczątkowych, zanikowych gałek ocznych na 0,76/10000 żywo urodzonych dzieci. U opisanych noworodków nie zaobserwowano wpływu czynników zewnętrznych na powstanie wady, jak również związku z płcią, a także z wiekiem rodziców. U jednego noworodka można podejrzewać rodzinne występownaie wady ze względu na obecność ciężkich wad ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży. Wyżej wymienione wady były powiązane z występowaniem szeregu innych ciężkich, często letalnych wrodzonych anomalii, jak: wady ośrodkowego ukłądu nerwowego, wady serca, wady ukłądu moczowo-płciowego, wady twarzoczaszki, liczne cechy dsmorfii. U dwóch noworodków wykonano badanie kariotypowe. U jednego z nich z bezoczem stwierdzono zespół Patau, a u drugiego z noworodków wynik był prawidłowy.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the research was to estimate the frequency of prevalence of the congenital defects of the eye globe in the newborn. Material and methods; A retrospective analysis of the frequency of prevalence of the severe congenital defects of the eye globe in the neborn, from 1.01.1997 till 31.01.2002, in the material of the University School fo Medical Sciences, Department of Neonatology in Poznań was made. The demographic, gestational and perinatal history, and the character of the defects were analysed. Results: In six newborns the following defects were present: in three cases the anophthalmia, in one case the unilateral anophthalmia, in two cases the presence of residual globes with malformed orbit. THe frequency of prevalence of the anophthalmia was 1,5/10000 live birhts one of the billateral residual, atorphic globes 0,76/10000 live births. No influence of the external factors on the characterized newborns or corelation with sex and age of the parents was found. In one of the cases family prevalence might be suspected because of the presence of severe central nervous system defects in the previous pregnancy. THe defects were connected with the presence of other severe, often lethal, congenital malformations like: defects of central nervous system, defects of the heart, genitourinary system defects, facial skeleton defects., numerous signs of dysmorphism. In two of the newborns the karyotype was examined. In the first case the Patau syndrome was found, in the second the karyotype was normal.


  292/432

  Tytuł oryginału: Naczyniak limfatyczny oczodołu u noworodka z zespołem wrodzonych wad rozwojowych.
  Tytuł angielski: A case of orbital lymphangioma in newborn with multiple congenital defects.
  Autorzy: Morawska Joanna, Behrendt Jakub, Madziara Wojciech, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.75-77, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naczyniak limfatyczny oczodołu jest rzadkim wrodzonym guzem naczyniowym charakteryzującym się powolną progresją w dzieciństiwe. Przedstawiono przypadek guza limfatycznego oczodołu u noworodka z współistniejącym zespołem wrodzonych wad rozwojowych.

  Streszczenie angielskie: Lymphangioma is rare, congenital vascular tumor, characterized by slow progression during childhood. This article reports a newborn with orbital lymphangioma nad other multiple congenital defects.


  293/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w Zespole Patau - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Eye malformations in Patau Syndrome - case report.
  Autorzy: Kawińska-Kiliańczyk Anna, Wojculewicz Jerzy, Jańczewska Iwona, Stodolska-Koberda Urszula, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.78-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek noworodka z Zespołem Patau, u którego stwierdzono charakterystyczne zmiany w narządzie wzroku: małoocze, szczelinę tęczówki, niedorozwój nerwu wzrokowego, zaćmę.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of Patau Syndrome, in which we observed characteristic abnormalities in ocular system. The eye malformations included: microphtalmia, iris coloboma, undeveloped optic nerves, cataract.


  294/432

  Tytuł oryginału: Wrodzona niedrożność dróg łzowych - ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Congenital nasolacrimal duct obstruction - outcome of treatment.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Ciechan Jacek, Gerkowicz Marek, Flis Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.81-82, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w wieku od 2-30 miesięcy. Projekt badania: Analizie poddano dokumentację medyczną leczonych dzieci. Badania przeprowadzono w II Klinice Okulistyki AM w Lublinie. Wyniki: Wyleczenie uzyskano u 80,7 proc. dzieci (u 193 spośród 239). Procent wyleczonych dzieci zależał od czasu wdrożenia leczenia i wahał się od 42,9 proc. do 100 proc. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że najlepsze wyniki leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych obserwuje się u dzieci do 5 miesiąca życia. Dlatego celowe wydaje się wczesne (w tym okresie życia) kierowanie niemowląt z objawami łzawienia i ropienia oczu przez pediatrów do okulistów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate the outcome of treatment in congenital nasolacrimal duct obstruction in children 2-30 months old. Design: A record review. Materials and MEthods: 239 patients with congenital nasolacrimal duct obstruction aged 2-30 months were studied. Probing of the nasolacrimal duct under local or general anesthesia was the main outcome measure. Success was predefined as complete resolution of symptoms and signs (tearing, crusting, discharge) of nasolacrimal duct obstruction within 6 months after probing. Results: The overall cure rate in all patients was 80,7 p.c. (193 of 239 patients), varying from 42,9 p.c. to 100 p.c. at different age intervals. Conclusions: Probing for congenital nasolacrimal duct obstruction beyond 5 months of age is highly successful.


  295/432

  Tytuł oryginału: Wrodzona obustronna niedrożność przewodów nosowo-łzowych, powikłana zapaleniem worka łzowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital bilateral nasolacrimal duct obstruction complicated by dacryocystitis.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.83-84, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego jest schorzeniem spowodawanym brakiem pęknięcia błony zamykającej ujście przewodu nosowo-łzowego. Stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń w narządzie wzroku okresu noworodkowego, występujące w około 5-6 proc. przypadków. Objawy zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 2 a 4 tygodniem życia noworodka pod postacią obrzęku i zaczerwienienia oraz obecności w wokru spojówkoym ropnej wydzieliny. Przy dołączającym się zapaleniu woreczka łzowego stwierdzać można jego rozdęcie z niebiesko prześwitującym zabarwieniem. W przypadku przez nas opisywanym objawy obustronnej niedrożności przewodów nosowo-łzowych powikłanej zapaleniem woreczka łżowego stwierdziliśmy już bezpośrednio po urodzeniu, a sondowanie dróg łzowych okazało siękonieczną metodą leczenia już we wczesnym okresie życia noworodka.

  Streszczenie angielskie: Congenital obstruction of nasolacrimal duct is caused by the membrane, which closes the outlet ofnasolacrimal duct. It is one of the most serious disturbances in teh organ of sight in newborn period and is observed in about 5-6 p.c. of newboms. The symptoms usually occur between the 2nd and 4th week of life. The authors present a case of congenital bilateral obstruction ofnasolacrimal duct. Sounding of lacrimal ducts was the method of choice in treatment.


  296/432

  Tytuł oryginału: RetCam - nowoczesna metoda diagnostyki i oceny skuteczności terapii w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: RetCam - a new diagnostic method to estimate results of therapy in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Oziębło-Kupczyk Monika, Antosiuk Regina, Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Urban Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.85-88, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem siatkówki stwierdzanym u dzieci przedwcześnie urdzonych. Występuje średnio u około 10-15 proc. wcześniaków na skutek zaburzenia równowagi między procesami utleniania i redukcji w siatkówce. Pomimo możliwości leczenia, ROP jest nadal przyczyną ślepoty u wielu dzieci. W związku z tym niezwykle ważne jest zapobieganie retinopatii poprzez badania profilaktyczne dzieci przedwcześnie urodzonych w celu wczesnego wykrywania i leczenia choroby. Obok standardowego badania okulistycznego (oftalmoskopia pośrednia), które jest badaniem skryningowym wykrywającym ROP, najnowocześniejszą metodą diagnostyki i monitorowania terapii retinopatii jest RetCam 120 - urządzenie cyfrowego zobrazowania szerokiego pola dna oka.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity is a disease that occurs in premature infants and afects the blood vessels of the developing retina. It occurs in 10-15 p.c. of the premature infants and still is the largest cause of blindness in children. The authors present pathogenesis, risk factors, international classification of ROP and treatment. The standard method of screening for ROP by ophthalmologic examination and the method of photographic screeening using RetCam 120 are discussed. The RetCam 120 provides new technology to diagnose and document retinal changes in retinopathy of prematurity.


  297/432

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w prezentacji B w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Value of B - scan ultrasonography in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Formicka Marzena, Puchalska-Niedbał Lidia, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.89-93, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było porównanie obrazu ultrasonograficznego z obrazem klinicznym w różnych stadiach zaawansowania retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał: Materiał stanowiło 109 oczu u 55 wcześniaków z rozpoznaną retinopatią. Zaawansowanie zmian chorobowych w badanych oczach przedstawiało się następująco: z I stopniem ROP - 49 oczu, z II stopniem ROP - 18 oczu, z III stopniem ROP - 12 oczu, z IV stopniem ROP - 6 oczu i ze stoniem V ROP - 24 oczu. Wyniki: W I stopniu ROP w 87,7 proc. badanych oczu nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie ultrasonograficznym (usg), a w 12,2 proc. obserwowano pojedyczne męty w ciele szklistym. W II stadium ROP w badaniu usg w 33,3 proc. oczu stwierdzono męty w ciele szklistym, w 33,3 proc. nieznacznego stopnia pogrubienie siatkówki, w 11,1 proc. pojedyczne proliferacje szklistkowe, w 5,5 proc. zmiany hyperechogeniczne przedsiatkówkowe odpowiadające klinicznie przedsiatkówkowym zmianom krwotocznym. W 27,7 proc. nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie usg mimo klinicznie rozpoznanego stopnia II. W III stopniu ROP w 41,6 proc. oczu stwierdzono obwodowe pogrubienie siatkówki, a w 58,3 proc. włókniste proliferacje szklistkowo-siatkó kowe. W IV stopniu ROP w 66,6 proc. stwierdzono niecałkowite płaskie odwartwienie siatkówki, oraz włókniste zmiany proliferacyjne w szklistce. W V stopniu ROP w 33,3 proc. stwierdzono odwarstwioną siatkówkę w kształcie lejka otwartego,w 16,6 proc. lejka częściowo zamkniętego i w 50 proc. całkowicie zamkniętego. Wnioski: W badaniu ultrasonograficznym wykonywanym w projekcji B wykazano zbieżność pomiędzy uzyskiwanym obrazem a stwierdzanymi zmianami chorobowmi w siatkówce w przebiegu retinopatii wcześniaczej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare ultrasonographic and clinical features in different stages of ROP. Subjects: 109 eyes of 55 prematrue babies with diagnosed ROP were examined. The following groups represented advancement of ROP: I stage 49 eyes, II stage 18 eyes, II stage 12 eyes, IV stage 6 eyes and V stage 24 eyes. Results: In I stage group in 12,2 p.c. eyes vitreal opacites and in 87,7 p.c. no changes were found in ultrasonography. In II stage group in 33,3 p.c. eyes vitreal eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. isolated vitreo retinal proliferations, in 5,5 p.c rperetinal membrane and in 27,7 p.c. no ultrasonographic changes were detected. In III stage group in 41,6 p.c. thickening of retina and in 58,3 p.c. eyes fibrovascular proliferations were found. In IV stage group in 66,6 p.c. flat retinal detachment with significant thickening in form of ridge and additional vitreal proliferative changes were detected in ultrasonography. In V stage ROP group in 33,3 p.c. retinal detachment in form of open funnel, in 16,6 p.c. in form of partialy closed funnel and in 50 p.c. in form of totaly closed funnel were found in B-scan echography. Conclusion: It was shown that in ROP there is highe concordance of ultrasonographic and clnical picture.


  298/432

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem klinicznym kształtu linii demarkacyjnej i wału w przebiegu fazy czynnej retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: The study of clinical significance of demarcation line and ridge shape in the course of acute retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Ciechan Jacek, Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.94-96, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków jest główną przyczyną ślepoty u dzieci z niską wagą urodzniową. W piśmiennictwie dotychczas brak jest doniesień na temat związku kształtu linii demarkacyjnej i wału a przebiegiem klinicznym fazy czynnej retinopatii wcześniaków. Celem pracy jest próba wyjaśnienia tego zagadnienia. Badania miały na celu porównanie rozwoju retinopatii wcześniaków w oczach, w których stwierdzono nieregularny przebieg linii demarkacyjnej lub wału w postaci ich uwypukleń w kierunku do tylnego bieguna gałki ocznej, nazwanych przez autorów "zatokami", z przypadkami retinopatii o typowym, łukowatym przebiegu linii demarkacyjnej i wału. Badania przeprowadzano w Poradni Retinopatii Wcześniaków II Kliniki Okulistyki w Lublinie oraz w oddziałach intensywnej terapii noworodków i oddziałach neonatlogicznych na terenie miasta Lublina. W grupie oczu z obecnością "zatok" linii demarkacyjnej i wału progresja retinopatii do stadium 3c dotyczyła 87,5 proc. przypadków. W grupie oczu, w której nie stwierdzono obecności "zatok" progresja do stadium 3c dotyczyła tylko 33,47 proc. przypadków. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecność "zatok" linii demarkacyjnej lub wału może być czynnikiem spryzjającym progresji retinopatii wcześniaków do stadium wymagającego leczenia. W razie stwierdzenia obecnosci "zakoli" wału, czyli w stadium 2 retinopatii wydaje się wskazane pilen wykonanie zabiegu krioterapii lub laserokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki, nie czekając na progresję do stadium trzeciego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Retinopathy of prematurity (ROP) is a main reason of blindness in premature babies. There are no studies about shape of demarcation line and ridge in acute retinopathy of prematurity and its influence for clinical significance of ROP. In 11,42 p.c. of eyeys with acute ROP we observed irregularitiesn of demarcation line and ridge, which we called "bays". Design: We planed out a comparison of clinical significance between eyes with acute ROP with "bays" and ROP without "bays". Material and metods: We observed 140 premature babies (280 eyes) with acute ROP. In 32 eyes (11,42 p.c.) we stated "bays". We compared progression to stage ROP3c between group I (eyes with acute ROP and "bays") and group II (eyes with ROP without "bays"). Reslts: In 87,5 p.c. eyes with "bays" we observed progression to stage 3c retinpathy of prematurity. In group without "bays" progression to stage 3c was observed only in 33,47 p.c. Conclusions: We suppose that presence of "Bays" of demarcation line and ridge brings about worse prognosis at the course of acute retinopathy of prematurity.


  299/432

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia retinopatii wcześniaków metodą fotokoagulacji laserowej.
  Tytuł angielski: Early results of laser photocoagulation in premature infants with ROP.
  Autorzy: Burchadt-Kroll Ewa, Gotz-Więckowska Anna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.97-100, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania dotyczyły 16 noworodków z rozpoznaniem retinopatii wcześniaków (ROP), leczonych metodą fotokoagulacji laserowej w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu w roku 2002. Analizie poddano charakterystykę grupy (masa urodzeniowa, tydzień ciąży, ocena wg Apgar w 1 i 5 min., płeć) oraz niektóre czynniki ryzyka ROP (długość czasu ekspozycji na tlen, steroidoterapia postnatalna, transfuzje krwi). Określono współistniejące choroby przewlekłe będące powikłaniami wcześniactwa, jak dysplazja oskrzelowo-płucna oraz wodogłowie pokrwotoczne czy leukomalacja okołokomorowa. Analizowano wskazania do zabiegu, technikę wykonania oraz jego skuteczność w badaniu okulistycznym po 10 dobach od zabiegu. Przedstawiono dodatkowo schemat postępownia przed-, śród- i pooperacyjnego u dzieci poddanych fotokoagulacji.

  Streszczenie angielskie: The study included 16 newborns with diagnosis of severe ROP treated in Chair and Department of Neonatology University School of Medical Sciences in Poznań in 2002. Analysis was done on parameters of group characteristic (gestational age, birth weight, Apgar score, sex) and risk factors (duration of oxygen therapy, postnatal sterodis, blood trasnfusion). Other chronic complication of prematurity like bronchopulmonary dsplasia, periventricular leukomalacia or hydrocephalus were also analysed. We estimated the indications to the therapy, technic of operation and its efficacy. The algorythm of pre-, intra-, and postoperation advance is also presented.


  300/432

  Tytuł oryginału: Postępowanie w zaćmie okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: Neonatal cataract management.
  Autorzy: Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.101-103, bibligor. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat zaćmy okresu noworodkowego. Zaprezentowano najnowsze metody operacji zaćmy noworodkowej. Omówiono również współczesne poglądy dotyczące postępowania w bezsoczewkowości pooperacjnej w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Cataract is the largest preventable cause of visual loss in childhood. Congenital cataract is the opacity of the lens in one or both eyes of child, causing a reduction in vision bad enough to require surgery. The authors present state of knowledge concerning neonatal cataract. Techniques of cataract surgery are discussed. Authors introduced current opinions regarding clinical management of paediatric aphakia. Screening for congenital cataract sholud be made a standard procedure at obstetrical wards and maternity wards.


  301/432

  Tytuł oryginału: The evaluation of results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma.
  Tytuł polski: Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu.
  Autorzy: Skowrońska-Gardas Anna, Pędziwiatr Katarzyna, Chojnacka Marzanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.389-393, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu. Materiał i metody. W latach 1980-2000 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 34 dzieci z rozpoznaniem mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu, w wieku 1-15 lat (mediana 7). Wszystkie dzieci z wyjątkiem 2 otrzymały wstępną chemitoerapię, u 3 zastosowano okaleczający zabieg chirurgiczny (egzenterację). Sześcioro dzieci napromieniano z powodu nawrotu po chemioterapii. U wszystkich dzieci zastosowano chemioterapię megavoltową, za pomocą promieniowania z Co-60 lub akcelatora liniowego. U połowy pacjentów zastosowano indywidualne osłony soczewki i aparatu łzowego. Pięcioro dzieci, leczonych w latach 1996-2000, napromieniano z zastosowaniem technik konformalnych. W celu uzyskania informacji o późnych powikłaniach rozesłano kwestionariusz, z pytaniami dotyczącymi stanu leczonego oka oraz struktur oczodołu i wyglądu twarzy. Wyniki. Trzydziestu jeden pacjentów (91 proc.) żyje, od 24 do 264 miesięcy (mediana 138), po zakończeniu radioterapii i 28 (82 proc.) bez objawów nawrotu. U sześciorga dzieci, napromienianych z powodu wznowy, przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiło odpowiednio 80 proc. i 60 proc. U 33 proc. pacjentów stwierdzono uszkodzenie aparatu łzowego, u 29 proc. zaćmę, i u 20 proc. wpadnięcie gałki ocznej. Retinopatia wystąpiła u 2 dzieci, jaskra u 2, u 3 znaczna asymetria twarzy. W jednym przypadku wykonano enukleację ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To analyse treatment results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma. Material and methods. Between the years 1980 and 2000 34 children (median age 7 yrs. range: 1-15) with orbital RMS, were treated in the 1st Department of the MCCMCC in Warsaw. All but two of the patients received induction chemotherapy; 3 children were treated after ablative surgery (exentertaion); 6 children were irradiated due to recurrence after chemotherapy. All the children were treated with megavoltage radiotherapy from a Co-60 unit or linear accelerator. We applied individual lens and lacrimal apparatus shielding in 16 patients. Five children, treated between 1996-2000, received conformal radiotherapy, with CT and 3-D treatment planning system. To obtain inforamtion about late side effects, we developed a questionnaire, including questions about the status of the affected eye, appearance of the orbit and facial structures. Results. Thirty one patients (91 p.c.) are still living (between 24 and 264 months - median 138 mos) after completion of radiotherapy and 28 (82 p.c.) with no recurrence. In six patients treated due to recurrent tumour OS and DFS was 80 p.c. and 60 p.c., respectively. Late complications were evaluated in 24 patients. We observed lacrimal duct stenosis in 33 p.c., cataract in 29 p.c., enophtalmos in 20 p.c. of patietns. Retinopathy developed in 2 children, glaucoma in 2 pts, and facial asymmetry in 3 pts. In one case ...


  302/432

  Tytuł oryginału: Dojścia chirurgiczne oraz taktyka postępowania w leczeniu pierwotnych lub wtórnych guzów oczodołu.
  Tytuł angielski: Surgical access and tactics of management in the treatment of primary and secondary tumours of the orbit.
  Autorzy: Wanyura Hubert, Uliasz Marzena, Smolarz Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.647-659, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy diagnostyczno-lecznicze i własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu guzów oczodołu oraz dokonano retrospektywnej oceny przydatności dojść chirurgicznych i uzyskanych wyników. W latach 1995-2002 z powodu guzów oczodołu leczono 43 chorych. Różnorodne histopatologicznie guzy pierwotne rozpoznano u 20 osób, guzy wtórne zaś w 6 przypadkach. 17 osób leczono chirurgicznie z powodu złośliwego wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego w przebiegu choroby Gravesa. Różnorodne dojścia chirurgiczne, taktykę postępowania oraz wyniki leczenia piewotnych lub wtórnych guzów oczodołu zilustrowano własnymi obserwacjami. U większości chorych w czasie zabiegu udało się zachować gałkę oczną. Jedynie guzy złośliwe naciekające gałkę oczną lub nerw wzrokowy stanowiły bezwzględne wskazanie do wypatroszenia zawartości oczodołu oraz dalszego leczenia uzupełniającego radio lub/i chemioterapią. O przydatności właściwych dojść chirurgicznych ustalonych w zależności od wewnątrzoczodołowej lokalizacji guzów świadczą odległe morfologiczno-czynnościowe i estetyczne wyniki leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the problems involved in the diagnosis and treatment of tumours of the orbit, diagnosed in 43 patients between 1995-2001, as well as a retrospective evaluation of the usefulness of surgical access and results of surgical treatment. Histologically varied primary tumours were diagnosed in 20 patient, and secondary tumours in 6 patients. Seventeen patients were treated surgically for thyroid opthalmopathy occurring in Grave's disease. The various routes of surgical access, tactics of management and treatment results of primary and secondary tumours are illustrated with the author's own cases. In the majority of patients it was possible to retain the eyeball during surgery. Only malignant tumours infiltrating the eyeball or optic nerve were an absolute indication for exenteration of the orbital contens and further supplementary radio-and/or chemotherapy.


  303/432

  Tytuł oryginału: Jaskra - problem także lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Karwacka Ewa
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.38-40, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie ocenia się, że na jaskrę choruje pk. 67 mln. ludzi na świecie, spośród których ok. 7 mln. utraciło już z tego powodu wzrok. Jaskra stanowi jedną z głównych przyczyn spadku ostrości wzroku i ślepoty.


  304/432

  Tytuł oryginału: Buszując w Internecie.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.60
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  305/432

  Tytuł oryginału: Thyroid-associated ophthalmopathy - diagnostics and treatment.
  Tytuł polski: Oftalmopatia Gravesa - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Makarewicz Jacek, Adamczewski Zbigniew, Knapska-Kucharska Małgorzata, Karwowska Anzelmina
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.33-46, tab., bibliogr. 67 poz., streszcz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy przedstawiono w zarysie elementy etiopatogenezy oftalmopatii Gravesa (thyroid-associated ophthalmopathy - TAO), diagnostyki tej choroby oraz omówiono szczegółowo zasady doboru najwłaściwszych metod leczenia w zależności od aktywności oraz stopnia nasilenia objawów choroby. Szczególną uwagę zwrócono na te badania diagnostyczne, które należy zastosować w celu właściwej oceny aktywności oftalmopatii.

  Streszczenie angielskie: In this paper, elements of pathogenesis of thyroid-associated opthalmopathy (TAO) have been outlined. Diagnostcs of this disease and the rules of selection of the most appropriate therapy have been discussed in detail with regards to the activity and the degreeof severity of disease course. The diagnostic examinations, which should be applied for a proper assessment of ophthalmopathy activity, have been discussed with particular attention.


  306/432

  Tytuł oryginału: Patologia oka i oczodołu w chorobie Gravesa-Basedowa - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Pathology of the eye and of the orbital cavity in Graves' disease - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Pecold Krystyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) (supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa") s.47-50, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patogenezę zmian w oftalmopatii tarczycowej, dolegliwości chorego i objawy kliniczne. Szczególną uwagę zwrócono na objawy okulistyczne, metody diagnostyczne stosowane w tej jednostce chorobowej oraz leczenie.

  Streszczenie angielskie: Pathogenosis of changes in thyroid ophthalmopathy is presented and patient's complainst and clinical symptoms are discussed. Ophthalmological symptoms and diagnostic methods, applied in this particular disease, as well as treatment management are extensively addressed in this paper.


  307/432

  Tytuł oryginału: Możliwości tomografii rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie przypadków orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: The possibilities of MR in evaluation of thyroid orbitopathy cases.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Paprzycki Włodzimierz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.51-58, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie MR jest najlepszym sposobem obrazowania zmian mięśniowych w orbitopatii tarczycowej. Pomiary grubości i intensywności sygnału mięśni gałkoruchowych w obrazach sekwencji STIR umożliwiają określenie charakteru i nasilenia procesu chorobowego. W oparciu o krótkoczasową sekwencję GRE opracowano metodę oceny ilościowej zaburzeń ruchomości gałek ocznych spowodowanych zmianami mięśniowymi w przebiegu orbitopatii tarczycowej. Powyższe pomiary były pomocne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia oraz do oceny jego skuteczności.

  Streszczenie angielskie: MR is the best method of imaging the extraocular muscles in thyroid orbitopathy. Measurements of the thickness and signal intensity of these structures based on STIR images are used to define the character and severity of the disease. The way of quantitative evaluation of the eye movements based on GRE images was presented. All these methods were helpful for planning the therapy and evaluation of this effectiveness.


  308/432

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: Algorithm of diagnostic-therapeutic management in thyroid-associated orbitopathy.
  Autorzy: Bednarek Janusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.59-65, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia zmiany oczne, obserwowane u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa ze szczególnym naciskiem na orbitopatię tarczycową. Zaprezentowane są metody oceny stopnia zaawansowania i aktywności orbitopatii tarczycowej wraz z przedstawieniem metod terapii tej choroby. Autorzy podkreślają, że skuteczność leczenia orbitopatii tarczycowej zależy od zastosowania postępowania wielospecjalistycznego na odpowiednim etapie choroby.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses eye changes, observed in patients with Graves' disease, with a particular emphasis on thyroid-associated orbitopathy. Evaluation methods of the degree of orbitopathy progression and activity are presented, together with therapeutic methods, applied in cases of the disease. The authors emphasize that the efficacy of thyroid-associated orbitopathy treatment is obtained via multi-branch therapeutic management, applied at an appropriate stage of the disease.


  309/432

  Tytuł oryginału: Czynność narządu wzroku po leczeniu odwarstwienia siatkówki a kwalifikacja zawodowa : [praca doktorska]
  Autorzy: Maksymowicz Małgorzata, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna [Klinika Chorób Oczu] w Gdańsku
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20462

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  310/432

  Tytuł oryginału: Cytokines in the subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Moniuszko Tadeusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.45-48, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the presence of IL-8, IL-10, IL-13, TNF-alpha and IFN-gamma in subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment. We studied 46 patients operated on retinal detachment. The presence of cytokines was evaluated using immunoenzymatic assay. IL-8, IL-10, IL-13, TNF-alfa and IFN-gamma were found in all subretinal fluid samples. The presence of cytokines in the subretinal fluid suggest their significant involvement in the pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment, especially that complicated by vitreoretinal proliferation (PVR).


  311/432

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka oftalmopatii w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Risk factor of ophthalmopathy in Graves' disease.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.43-46, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Graves' disease is thought to be caused by an autoimmune process of multifactorial origin. Genetic and environmental factors play an important role in the development of this disorder. Clinical evidence enables defining smoking and radioiodine treatment as the most important risk factors for development and exacerbation of Graves' ophthalmopathy. Current standards of giving up smoking programes recommend routine pharmacotherapy. According to current data radioiodine should not be excluded in patients iwht Graves' ophthalmopathy but needs preventive therapy with corticosteroids.


  312/432

  Tytuł oryginału: Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in ophthalmology.
  Autorzy: Świtka-Więcławska Iwona, Kęcik Tadeusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.5-7, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: There are many new papers about photodynamic therapy in medical literature. In ophthalmology, after many mostly experimental works about using PDT in diagnosis and treatment of eye tumors, recently a lot of researchers gave attention to the photodynamic dye Verteporfin (Visudyne) in the treatment of subfoveal choroidal neovascularization (CNV) in agerelated macular degeneration (AMD) or myopia alta. At the Department of Ophthalmology, Medical Academy in Warsaw, PDT has also been used as additional treatment of patients with chronical viral keratitis or keratopathy. Ointment of 5-aminolevulin acid (ALA) was used as a photodynamic dye which was activated by laser light (633nm). Recently we have also started some work with Polish dye - Sensyphiryn.


  313/432

  Tytuł oryginału: Degeneracje plamki związane z wiekiem.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration.
  Autorzy: Skórska Izabella
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.8-10, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ageing is connected with slow deterioration of vision due to various degeneration processes in the eye. Macular degeneration is one of them. The article briefly summarizes etiology, pathogenesis, and course of maculopathy. Some aspects of treatment options, unfortunately available only for some patients are described.


  314/432

  Tytuł oryginału: Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Optical coherent tomography in diagnostics of anterior and posterior segment eye diseases.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan, Borkowska Aleksandra, Samsel Agnieszka
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.11-13, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present basic information about the principles of interpretation of images obtained with optical coherence tomography. The main applications of OCT in diagnostics of retinal diseases are presented. The potentialities of imaging physiological and pathological structures in anterior segment of the eye are described. Limitations of the methods are discussed.


  315/432

  Tytuł oryginału: Perymetria automatyczna w diagnostyce neurookulistycznej.
  Tytuł angielski: Automated perimetry in neuro-ophthalmology.
  Autorzy: Sędrowicz Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.14-16, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Assessing the visual field is a necessary part of the ophthalmologic examination. The author describes indications and methods of evaluation of the visual field. The interpretation of the results and diagnosis are related to the anamnesis, local conditions and the experience of the ophthalmologist.


  316/432

  Tytuł oryginału: Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry.
  Tytuł angielski: Laser drainage procedures in glaucoma surgery.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Wojak Tomasz, Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr, Kęcik Mariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.16-17, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser sclerostomy (technique, results, complications) with holmium and erbium lasers is presented.


  317/432

  Tytuł oryginału: Nieinfekcyjne zapalenie spojówek.
  Tytuł angielski: Conjunctivitis.
  Autorzy: Pauk Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.18-20, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Conjunctivitis is one of the commonest external eye disorders. The author describes the aetiology of non-infectious inflammations, clinical features, evaluation, special investigations and treatment of conjuctivitis.


  318/432

  Tytuł oryginału: Zezy u dorosłych - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Squint in adults - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Zamłyńska Anna, Kęcik Mariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.21-23, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article describes diagnostic and therapeutic problems which occur in adult patients with strabismus. Particularly, in sudden paretic squint with diplopia diagnosis is established on the basis of ophthalmological, radiological and neurological examinations. The serious functional disorders of the visual system, that exist in strabismus create indications for treatment of different kinds of squint in adults.


  319/432

  Tytuł oryginału: Zaburzenia nerwowo-mięśniowe u pacjentów z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Muscle-nerve disorders in diabetes.
  Autorzy: Mzyk Marzena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.23-24, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The author presents nerves and muscle-nerve disorders in diabetes.


  320/432

  Tytuł oryginału: Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej.
  Tytuł angielski: Fluorescein angiography in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Kruszewska-Bogusz Barbara, Krzywicki Stanisław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.25-26, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to analyse the fluorescein angiography examination in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus.


  321/432

  Tytuł oryginału: Nabyte opadanie powiek.
  Tytuł angielski: Acquired ptosis.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.26-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present a classification of acqured ptosis and typical surgical treatment.


  322/432

  Tytuł oryginału: Podwinięcie powieki dolnej - etiopatogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: The lower eyelid turns inward - patho-physiology and treatment.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.28-30, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the patho-physiology, classification of lower lid entropion and surgical treatment.


  323/432

  Tytuł oryginału: Błyski - objaw wymagający znacznej uwagi lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Photopsia - an important symptom for general practitioners.
  Autorzy: Świtka-Więcławska Iwona
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.30-31, bibligor. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review summarizes different eye and general diseases with photopsia in the visual field.


  324/432

  Tytuł oryginału: Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki.
  Tytuł angielski: Extrabulbar operations for retina detachment surgery.
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz, Maciejewicz Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.32-33, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A short review of retinal detachmetn surgery is presented. Extrabulbar operations - especially buckling procedures with adjuvants - are discussed.


  325/432

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w toczniu trzewnym.
  Tytuł angielski: Eye involvement in systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.34-35, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease affecting internal organs (SLE) and skin (DLE). SLE may also involve the eye. Anterior segment findings include keratoconjunctivitis sicca, keratitis and scleritis. Retinal manifestations of SLE are cotton wool spots, hemorrhage and vasculitis.


  326/432

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu sarkoidozy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in sarcoidosis.
  Autorzy: Dróbecka Ewa, Śwituła Marcin, Godowska Joanna, Płodziszewska Monika
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.35-36, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present a short description of sarcoidosis and the most frequent ocular complications of this not fully recognized illness.


  327/432

  Tytuł oryginału: Profilaktyka uciążliwości związanych z pracą przy monitorze ekranowym
  Autorzy: Ejsmont Jan
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.277-281 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  328/432

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Pleskaczyńska Agata, Czech-Kowalska Justyna, Janowska Joanna, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.7-10, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich lat wraz z liczbą uratowanych przedwcześnie urodzonych dzieci rośnie częstość występowania jednego z poważniejszych powikłań wcześniactwa - retinopatii wcześniaków. W Polsce jest to druga co do częstości przyczyna ślepoty lub znacznego pogorszenia widzenia. Autorzy przedstawiają najistotniejsze czynniki ryzyka tej choroby, zwracając uwagę na opiekę prenatalną, czynniki związane z intensywną terapią nowroodka i na wpływ czynników wzrostu na niedojrzałą siatkó kę.

  Streszczenie angielskie: Improved survival rates for premature infants are associated with an increase of the incidence of retinopathy of prematurity (ROP). This disease remains the second cause of chldhood blindness and vsual impairment in Poland. Authors provide a strong association between prenatal care, intensive care of the newborn, vascular growth factors and the risk of retinopathy of prematurity.


  329/432

  Tytuł oryginału: Analiza występowania czynników ryzyka, ciężkości zmian oraz leczenia retinopatii wcześniaków u noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Rethinopathy of prematurity - risk factors, severity of changes and treatment in newborns hospitalized in Neonatology Department of University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Szczapa Tomasz, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka, ciężkości zmian na dnie oka oraz metod leczenia retinopatii wcześniaków (ROP). Materiały i metody: Badaniem objęto 53 noworodki (90 oczu) ze stwierdzoną retinopatią wcześniaków, urodzone przed końcem 3 tygodnia ciąży i leczone w Katedrze Neonatologii AM w Poznaniu w okresie od 1.11.1997 do 30.11.2001. Grupę kontrolną stanowiło 5997 noworodków również urodzonych przed końcem 37 tygodnia ciąży, w tym samym przedziale czasowym. Analizowano obecność czynników ryzyka rozwoju ROP; scharakteryzowano ciężkość zmian na dnie oka oraz sposób leczenia retinopatii wcześniaków w badanej grupie. Wyniki i wnioski: Wszystkie 53 noworodki w badanej grupie były dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a ich wiek ciążowy był znamiennie niższy (p 0,05) niż u wcześniaków bez stwierdzonej retinopatii. Zaobserwowano ponadto dodatnią korelację między rosnącym wiekiem w tygodniach ciąży a rosnącym odsetkiem dzieci z mniej zaawansowanymi zmianami na dnie oka. Nie zaobserwowano zależności między płcią noworodka i mnogością ciąż a rozwojem retinopatii wcześniaków. Noworodki z ROP miały znamiennie niższą (p 0,05) urodzeniową masę ciała w stosunku do grupy kontrolnej. Zauważono dodatnią zależność między zwiększaniem się urodzeniowej masy ciała a rosnącym odsetkiem noworodków z mniej zaawansowanym stadium retinopatii. W badanej grupie częstość tlenoterapii była istotnie wyższa w stosunku do wcześniaków bez ROP (p 0,05). 32,07 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Retrospective analysis of frequency of retinopathy in preterm newborns was the aim of the study. Material and methods: 53 newborns (90 eyes) with diagnosed retinopathy, born before 37th week of gestation and treated in the USOMS Neonatology Department in Poznań, from 1.11.1997 till 30.11.2001 were included in the research. The control group consisted of 5997 newborns born before 37th week of gestation in the same period of time. Presence of the risk factors of ROP was analysed; severity of changes at the fundus of eye and type of treatment of the preterms in the examined group was characterized. Results: All newborns in the examined group were preterm babies and their gestational between the rising gestational age and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. No corelation between sex of newborn, number of babies in the pregnancy and development of retinopathy was found. Newborns with the ROP had significantly lower (p 0,005) weight at birth comparing to the controls. Positive correlation between the rising birth weight and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. In the examined group the frequency of oxygen therapy was significantly higher comparing to the newborns without ROP (p 0,05). 32,07 p.c. of newborns were treated with hgih oxygen concentrations (max Fio2 80 p.c.). In babies with ROP the percentage of episodes of perinatal hypoxia was significantly ...


  330/432

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała wentylowanych mechanicznie.
  Tytuł angielski: Incidence and risk factors of retinopathy of prematurity in mechanically ventilated VLBW neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Morawska Joanna, Kuhny Dorota, Gumprecht Kamila, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.18-22, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę określenia częstości występowania ROP oraz czynników ryzyka rozwoju tego schorzenia u 54 noworodków urodzonych z masą ciałą ó 1500 g i z wiekiem ciążowym 33 tygodnia, w tym u 25 z retnoatią (4 z Iř, 7 z IIř i 14 z IIIř) oraz u 29 bez uszkodzenia narządu wzroku, mechanicznie wentylwoanych od 1 doby życia. Stwierdzili ścisłą zależność między urodznieową masą ciałą, wiekiem ciążowym a wystąpieniem retinoaptii IIIř. Nie wykazali związku między stanem ogólnym noworodka po urodzeniu (Apgar w 1 i w 5 minucie), zachorowaniem na posocznicę i zespołęm zaburzeń oddychania a rozwojem ROP. Udowodnili, że u noworodków z ROP istotnie częściej występują krwawienia II-IVř do OUN oraz dysplazja oskrzelowo-płucna, niż u noworodków bez uszkodzenia narządu wzroku, oraz że noworodki z ROP wymagały istotnie dłuższego czasu stosowania mechanicznej wentylacji niż dzieci bez ROP.

  Streszczenie angielskie: The authros attempt to determine the incidence and risk factors of retinpathy of prematurity (ROP) in 54 VLBW newborns with gestational age less than 33 weeks mechanically ventilated from first day of life, including 25 diagnosed with ROP (4 with Iř, 7 with IIř, 14 with IIIř) and 29 without development of ROP. It was found that ROP III is strongly related to gestational age and birthweight. There were no such association between ROP and Apgar score, incidence of sepsis and respiratory distress syndrome. In neonates with ROP higher prevalence of intracranial hemorrhage grade II-IV, bronchopulmonary dysplasia and significantly longer time of mechanical ventilation than in newborns without ROP were stated.


  331/432

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wad wrodzonych narządu wzroku u dzieci urdzonych w latach 1993-2002 w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Frequency of ocular congenital anomalies in children born in 1993-2002 in Neonatal Clinic of Gynecology and Obstetrics Institute of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Kawińska-Kiliańczyk Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.23-26, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy było przedstawinie rodzaju wad wrodzonych narządu wzroku u noworodków, częstości ich występownaia, współistneinia z wadami innych narządów i układów. Wykazaliśmy najczęstsze (60 proc.) występowanie wad oczu łącznie z wadami, często letalnymi, ośrodkowego układu nerwowego oraz współistnienie ich (w 20 proc.) z zespołami genetycznie uwarunkowanymi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our examination was to show the types of ocular congenital anomalies, that were found among newborn born in 1993-2002. We estimated frequency of ocular anomalies and coincidence with defects of other organs or systems. We showed, the most frequently (60 p.c.) the ocular anomalies were accompanied by central nervous system defects (mostly letal) and quite often (20 p.c.) these anomalies coexist with genetic syndrome.


  332/432

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniacza - analiza czynników ryzyka u noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - analysis of risk factors in preterm infants born before 30 weeks of gestation.
  Autorzy: Kowalewska Maria, Kawczyński Paweł, Zawada Ewa, Pokrzywnicka Małgorzata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.27-30, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria