Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NEUROLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1245Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1245

Tytuł oryginału: Vertigo and dizziness in children - diagnostic problems.
Autorzy: Chmielik Jolanta, Chmielik Mieczysław, Zając Beata, Gabryszewska Anna, Szapłyko Waldemar
Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.67-70, il., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to review clinical presentation, diagnostic methods, and conditions causing vertigo and dizziness in children. The authors report a retrospective review of 70 children diagnosed in the ENT Department or Outpatient Clinic in the Department of Paediatric Neurology. The differential diagnosis of dizziness and vertigo in children requires a multidisciplinary approach. Close co-operation between the otolaryngologist, paediatrician, neurologist and ophtalmologist allows the best chance of accurate diagnosis. From an analysis of the results, a diagnostic approach to the dizzy child is suggested, and the most frequent conditions causing vertigo in children are discussed.


  2/1245

  Tytuł oryginału: Hallucinations, illusions, and other visual disturbances in neurology.
  Autorzy: Brzecki Andrzej, Kobel-Buys Krystyna, Buys Guido
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.83-88, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors describe the visual pathway and especially the posterior part of the optic visual radiation and visual representation in the cuncus of the occipital cortex. Almost the entire visual tract is supplied by the posterior cerebral artery, except for central vision representation, which is supplied by a branch of the middle cerebral artery. Therefore, damage to the visual pathway of one hemisphere may cause hetcronymous hemianopsia or quadrantanopsia and, less frequently, visual hallucinations and illusions. Hallucinations and illusions may also occur - exempli gratia - in infectious encephalopathies, poisonings, sleep disorders and psychoses. In particular, stimulation of the temporal lobe by toxins or drugs having dopamincrgic, semtoninergic or adrenergic actions (frequently true or ,,false" neurotransmitters) may also cause them. Examples of paintings done by artist under the influence of some hallucinogens has been presented. Prosopgnosia and prosopagnosia have been discussed. Prosopagnosia may be caused by an injury the right hemisphere. Anosognosia of the left part of the body and the left visual field have to been also discussed. A case study of a patient with visual hallucinations and illusions of his own enormous extremities in the course of thrombosis of the posterior cerebral artery has been mentioned. Also, in connection with this theme, we discussed anosognosia of the left part of the body and left visual field spatial neglect, cortical blindness etc. and we mentioned border zone infarcts as a new problem of vascular diseases in elderly patients. ...


  3/1245

  Tytuł oryginału: Rol' sihmejjnoji medicini v optimihzacihij roboti po profihlakticih gostrikh porushen' mozkovogo krovoobihgu.
  Tytuł angielski: The role of family medicine in optimization of prevention of acute cerebral circulatory disturbans.
  Autorzy: Pulik O. R., Chopejj I. V., Pulik R. O.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.21-23, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the article the various models of optimization of prevention of acute cerebral circulatory disturbances are presented. The significant role of the "patient's diary" has been shown.


  4/1245

  Tytuł oryginału: Anatomia i fizjologia odruchu przedsionkowo-ocznego.
  Autorzy: Pierchała Katarzyna, Janczewski Grzegorz
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (1) s.3-71, il., bibliogr. 25 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia


  5/1245

  Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego.
  Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (3) s.3-95, il., tab., bibliogr. 180 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/1245

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie odruchu przedsionkowo-ocznego - aspekt kliniczny.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Pierchała Katarzyna
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (2) s.3-40, il., tab., bibliogr. 120 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/1245

  Tytuł oryginału: Człowiek i jego układ nerwowy
  Autorzy: Krause Mieczysław
  Źródło: - Katowice, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Naukowe 2002, 356 s. : il., tab., bibliogr. 645 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 739,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/1245

  Tytuł oryginału: Na tle nerwowym
  Autorzy: Domżał Teofan Maria
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (przedm.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 229 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 739,199

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Domżał
 • Teofan 1927-


  9/1245

  Tytuł oryginału: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyn.
  Tytuł angielski: Nerve lesions in multitissue extremity injuries.
  Autorzy: Skowroński Jan, Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.3-13, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych, ciężkich uszkodzeniach kończyny górnej są zasadniczym problemem w chirurgii ortopedycznej. Spośród wielu systemów klasyfikacyjnych ciężkich uszkodzeń kończyny górnej za najbardziej przydatną uważamy klasyfikację Buechlera i Hastingsa. Klasyfikacja ta uwzględnia system zależnych od siebie tkanek kończyny obejmujący: kość, stawy, mięśnie prostowniki i zginacze zewnętrzne, mięśnie wewnętrzne ręki, nerwy, naczynia, skórę. Uszkodzenia wielkotkankowe (złożone) dzielone są na urazy zmiażdżeniowe, urazy złożone dłoniowe, rozległe dłoniowe ubytki tkanek, urazy złożone grzbietowe, a także jednoczesne urazy dłoniowe i grzbietowe. Od mechanizmu działania danego urazu zależy typ i stopień urazu pnia nerwu. Na końcowy wynik regeneracji nerwu mają też wpływ współtowarzyszące urazy innych tkanek. Wszystkie w/w czynniki określają właściwy sposób leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyny górnej.

  Streszczenie angielskie: Nerve lesions in extensive injuries of the upper extremity are a challenging clinical problem for the orthopedic surgeon. Of a variety of classifications of severely injured upper extremities we consider the Buechler and Hastings classification to be the most useful. It takes into consideration the so-called relevant structural systems of the upper extremity: these include bone, joints, extrinsic extensors, extrinsic flexors, the intrinsic system, nerves, arterial blood supply, venous drainage, skin. Combined injuries in this classification system include crush injuries, volar combined injuries, extensive volar defects, dorsal combined injuries, and dorsal and volar combined injuries. The mechanism of a given combined injury determines the form and degree of nerve lesion and concomitant structural injuries influence the clinical outcome of the repaired nerve. All these factors determine the mode of treatment of nerve lesions in severe multitissue extremity injuries.


  10/1245

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia uszkodzeń nerwów palcowych.
  Tytuł angielski: Outcome of digital nerve injury treatment.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.15-22, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono retrospektywną analizę 95 napraw nerwów palcowych (szew pierwotny osłonkowy, szew wtórny, wolny autogenny przeszczep nerwu) w grupie 72 pacjentów, którzy zgłosili się do kontroli. Chorzy byli operowani w Klinice Ortopedii i Traumatologii od stycznia 1993 do grudnia 2002 roku. Powrót czucia oceniano po upływie więcej jak 12 miesięcy od chwili zabiegu operacyjnego. W ocenie powrotu czucia zastosowano statyczny i dynamiczny test dwupunktowego czucia, który przeprowadzano na obu krawędziach operowanego palca w odniesieniu do identycznego palca ręki zdrowej. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano w grupie chorych leczonych metodą szwu pierwotnego osłonkowego (73 proc. bardzo dobrych wyników). Pierwotny szew osłonkowy zastosowany w urazach narzędziem ostrym (rany cięte) dawał lepsze wyniki leczenia aniżeli szew pierwotny w ranach szarpanych piłą krajzegową. Pacjenci w wieku poniżej 40 roku życia wykazywali lepsze wyniki leczenia w stosunku do grupy pacjentów w wieku powyżej 40 roku życia.

  Streszczenie angielskie: We have carried out a retrospective study of 95 digital nerve repairs (primary, secondary repair and nerve grafting) in 72 patients who presented to our department between January 1993 and December 2002. Evaluations were made more than 1 year after surgery. Moving and static two-point discrimination tests were determined on both lateral aspects of the injured and contralateral uninjured digits. The most favorable results were obtained in patients after primary epineural nerve repair (73 per cent of nerves treated with nerve suture). Primary nerve suture in clean, sharp cuts gave a better outcome than primary nerve suture after saw injuries. Patients under 40 years of age had better two-point discrimination than those over 40.


  11/1245

  Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  12/1245

  Tytuł oryginału: Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000.
  Tytuł angielski: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among infants born or transported into Department of Neonatology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.499-506, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  13/1245

  Tytuł oryginału: Korelacje między wykrytymi w badaniu ultrasonograficznym krwawieniami w mózgu donoszonych noworodków a wybranymi danymi położniczymi i neonatologicznymi.
  Tytuł angielski: The correlations between usg-detected brain haemorrhagies at term neonates in comparison with obstetritian and neonatological data.
  Autorzy: Lach Ewa, Lach Jarosław, Lasek Władysław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.538-542, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  14/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników ryzyka na częstość wystąpienia wad rozwojowych u noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Effect of selected risk factors on frequency of congenital malformation in newborn of epileptic mothers.
  Autorzy: Miller Stefan, Kociszewska Iwona, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.543-552, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  15/1245

  Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego.
  Tytuł angielski: Character of labour pain.
  Autorzy: Sobański Andrzej, Sipiński Adam, Poręba Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.568-573, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  16/1245

  Tytuł oryginału: Guz mózgu u płodu (teratoma immaturum) - opis przypadku.
  Tytuł angielski: A case report of fetal brain tumor (teratoma immaturum).
  Autorzy: Brzezińska Emilia, Puacz Piotr, Drews Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.30-32, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  17/1245

  Tytuł oryginału: Rola położnej w opiece nad ciężarną z padaczką.
  Tytuł angielski: Role of midwife in care of pregnant women with epilepsy.
  Autorzy: Dominowska Jolanta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.72-74, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  18/1245

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  19/1245

  Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej w populacji dzieci matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Analysis of the risk factors of developmental dyslexia in the population of children born from epileptic mothers.
  Autorzy: Wiśniewska Barbara, Wendorff Janusz, Wilczyński Jan, Podciechowska Joanna
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.461-465, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  20/1245

  Tytuł oryginału: Przeszczepy kablowe w leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych.
  Tytuł angielski: Nerve grafts in the treatment of peripheral nerve injuries.
  Autorzy: Bielecki Marek, Wojnar Jerzy, Długosz Jerzy
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozmaite możliwości i techniki stosowania wolnych przeszczepów nerwowych. Przeszczepy nerwów autogennych za Hanno Millesi podzielono na 2 grupy: przeszczepy pni nerwów oraz przeszczepy nerwów skórnych. Zwrócono uwagę na dwie techniki przygotowywania kikutów nerwu do rekonstrukcji: resekcję plastrową do granicy pęczków zdrowych oraz preparowanie międzypęczkowe z resekcją poszczególnych grup pęczków na ich różnej długości. Graniczny ubytek nerwu, przy którym winno się stosować wolne przeszczepy nerwów skórnych w zależności od ośrodka pozostaje kwestią dyskusyjną. Zwrócono uwagę na zależność stosowania przeszczepów nerwów od konfiguracji pęczkowej nerwu (struktura monofascicularna, oligofascicularna, polifascicularna bez uporządkowania pęczków w grupy oraz polifascikularna z uporządkowaniem pęczków w grupy).

  Streszczenie angielskie: The paper presents various possibilities and techniques of nerve grafting. According to Hanno Millesi two main nerve grafting techniques can be distinguished: trunk grafts and cutaneous nerve grafts. Two techniques of preparing the nerve stumps before grafting can be applied: simple cutting technique (using a razor blade or knife) and interfascicular preparation of the fascicule groups with resection of the scarred fascicules at varies lengths. Up till now no strict nerve gap distance indicating the need for nerve grafting procedure has been established. There are 4 main types of fascicule arrangement in the nerve stump: the monofascicular pattern, oligofascicular pattern, polyfascicular pattern without group arrangement and polyfascicular pattern with arrangement in groups. Each pattern calls for a specific technique of nerve grafting procedure.


  21/1245

  Tytuł oryginału: Zespoły uciskowe nerwów obwodowych a leczenie operacyjne.
  Tytuł angielski: Peripheral nerve neuropathies and surgical treatment.
  Autorzy: Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.9-21, bibliogr. 72 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy prezentując najczęściej spotykane zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej przedstawiają podstawowe cechy kliniczne omawianych neuropatii, ich różnicowanie oraz formy leczenia. W większości zespołów kompresyjnych nerwów kończyny górnej początkowo zalecane jest leczenie nieoperacyjne. W wypadku braku klinicznej poprawy chorzy kwalifikowani są do różnorakich form operacyjnego odbarczenia pnia nerwu obwodowego.

  Streszczenie angielskie: The authors of this paper present the commonest forms of peripheral nerve neuropathies. The clinical features, differentiation and modalities of treatment are discussed. At the beginning of the diseases in most forms of peripheral nerve neuropathies nonoperative methods are indicated. When no improvement occurs various forms of operative nerve decompression are the treatment of choice.


  22/1245

  Tytuł oryginału: Odtworzenie funkcji zgięcia stawu łokciowego w uszkodzeniach splotu ramiennego i innych wysokich uszkodzeniach nerwów kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Restoration of elbow flexion after brachial plexus injuries and high nerve lesions.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.23-34, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia splotu ramiennego a także wysokie uszkodzenia pni nerwów powodują znaczny ubytek funkcji kończyny górnej. Warunkiem poprawy tak utraconej funkcji jest odtworzenie zgięcia stawu łokciowego (siły i zakresu ruchomości). W pracy omawiane są dwie grupy zabiegów odtwarzające zgięcie stawu łokciowego: transfery nerwów oraz transfery mięśni. W pierwszej grupie jednym z najczęściej stosowanych nerwów dawczych jest nerw międzyżebrowy, z transferów uszypułowanych mięśni swą kliniczną wartość potwierdził mięsień najszerszy grzbietu oraz mięsień trójgłowy ramienia. Autorzy przedstawiają kliniczne przykłady zastosowania wspomnianych metod, dyskutują szczegóły techniki operacyjnej, a także korzyści i niedogodności omawianych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: Brachial plexus trauma and other high nerve palsies of the upper extremity result in a considerable loss of upper extremity function. The restoration of this function requires elbow flexion of adequate strength and range of motion. Two options for restoring elbow flexion are discussed: nerve transfer and muscle transfer. The most suitable nerve for nerve transfer is the intercostal nerve, the pedicled latissimus dorsi muscle and the triceps brachii muscle can also give good results in restoring elbow flexion. Clinical examples, operative technique, the advantages and disadvantages of nerve and muscle transfers are discussed.


  23/1245

  Tytuł oryginału: Zespół ciasnoty podbarkowej.
  Tytuł angielski: The subacromial impingement syndrome.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz, Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.35-40, bibliogr. 52 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy zespół ciasnoty podbarkowej, stadia rozwoju, metody diagnozy za pomocą kwestionariuszy i testów, oraz sposoby lczenia (włączając stadium rozerwania rotatorów).

  Streszczenie angielskie: This article is a review of the impingement syndrome, its stages of development, methods of diagnosis by means of tests and treatment of the syndrome and rotator cuff tears.


  24/1245

  Tytuł oryginału: Leczenie neurochirurgiczne i radioterapeutyczne wyściółczaka mózgu.
  Autorzy: Klimak Krystyna, Łobejko Antonina
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  25/1245

  Tytuł oryginału: Assessment of long-term effects of exposure to toluene based on the analysis of selected behavioral responses with particular reference to the ability to trigger behavioral hypersensitivity in rats.
  Autorzy: Wiaderna Dorota, Tomas Tadeusz
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.239-245, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Toluene is a major component of numerous commercial organic solvent formulations. It is often listed among the chemicals capable of producing the organic solvent syndrome and a neurobehavioral hypersensitivity condition. The hypersensitivity condition (continued long-term intensification of some behavioral reactions in response to pharmacological or environmental stressor) is usually associated with the increased tonus of the functional dopaminergic system. The aim of our current research was to determine whether, under conditions of inhalation exposure, toluene can produce long-term behavioral changes or modify the intensity of the behavioral response to apomorphine, a dopaminergic receptor agonist. In our experiment, male rats were exposed to 25, 100 and 250 ppm toluene for 4 weeks (5 days/week, 6h/day). The following behaviors were tested: finding water in a radial maze; open field motor activity; acquiring the conditional response of passive avoidance; sensitivity to a thermal pain stimulus (hot plate test) and changes in this sensitivity caused by stress; and acquiring the conditional response of two-directional active avoidance. The behavioral response to apomorphine, i.e. the increased spontaneous locomotor activity, was assessed on day 10 after the termination of the exposure in the rotary drum test. In the behavioral experiment, significant differences between groups were recorded only for hot plate test; in the 100 and 250 ppm rats, electric-shock-related anxiety response was stronger than in the control group. In the experiment using pharmacological provocation...


  26/1245

  Tytuł oryginału: Potencjał antyoksydacyjny i zmiana stężenia wodoronadtlenków lipidowych w urazach czaszkowo-mózgowych : praca doktorska
  Autorzy: Grzelak Lech Paweł, Kasprzak Heliodor A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23009

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/1245

  Tytuł oryginału: Terapia manualna w modelu holistycznym sprzymierzeńcem metody Bobath w usprawnianiu osób z uszkodzeniem mózgu.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.45-48, il., bibliogr. 9 poz. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/1245

  Tytuł oryginału: Usprawnianie autokontroli ekscentrycznej czynności mięśni tonicznych w postępowaniu z pacjentami w stanach ostrych, przewlekłych i w procesie terapii statycznej nierównowagi mięśniowej.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.49-53, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Długotrwałe przeciążenie statyczne, dynamiczne lub psychogenne doprowadza nie tylko do nierównowagi mięśniowej i statycznej, ale również do zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej oraz wadliwego wykonywania czynności. Autor uważa za celowe uzupełnienie terapii o usprawnianie czynności ekscentrycznej mięśni tonicznych, gdyż przyspiesza to powrót do równowagi mięśniowej, a także przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostki ruchowej.

  Streszczenie angielskie: Prolonged statical, dynamic or mental overload going to not only to statical and muscular dysbalance but also causes neuro-muscular discoordination and abnormal activity. The author find usefull to improve in therapy eccentric control of tonic muscles. It restores faster muscle balance and also better work of motor unit.


  29/1245

  Tytuł oryginału: Techniki stymulacji sensorycznej stosowane w zaburzeniach kontroli motorycznej.
  Autorzy: Kozłowski Roman
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.54-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stymulacji sensorycznej stanowią ważne narzędzie w terapii pacjentów z zaburzoną kontrolą motoryczną. Mogą być zastosowane w celu pobudzenia, aktywacji lub hamowania odpowiedzi ruchowych. Wyodrębniono dwie grupy technik - proprioceptywne i eksteroceptywne. W artykule przedstawiono możliwości ich zastosowania oraz ich oddziaływanie.

  Streszczenie angielskie: The sensory stimulation techniques are an important tool a therapy with patients with motor control deficits. They can be used to facilitate, to activate, or to inhibit movement responses. Two main groups of techniques are described - proprioceptive and exteroceptive. The possibilities of their use and effects are described in the article.


  30/1245

  Tytuł oryginału: Terapia manualna w modelu holistycznym sprzymierzeńcem metody Bobath w usprawnianiu osób z uszkodzeniem mózgu.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.62-69, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono problematykę usprawniania pacjentów po uszkodzeniu mózgu, u których występuje nieprawidłowy odruch postawy. Niewystarczające hamowanie odruchów prowadzi do wzrostu napięcia mięśniowego i nieodpowiedniej koordynacji mięśni. Autor przedstawił zasady postępowania w przypadku hiperrefleksji w oparciu o metodę Bobath i terapię manualną w modelu holistycznym. Obie metody łączy podobny sposób rozumienia patologii oraz poszukiwania odpowiednich rozwiązań.

  Streszczenie angielskie: The article describes problems of treatment brain - damaged patients that have abnormal postural reflex. Insufficient inhibition guides to increase muscle tone and discoordination of muscles. The author performed principles of treatment in case of hyperreflexia based on Bobath Concept and Mannual Medicine in Holistic Concept. The both of concepts, have to same way understandin of pathology and seasearching the proper solutions.


  31/1245

  Tytuł oryginału: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży
  Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 160 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,684

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia


  32/1245

  Tytuł oryginału: Wspomagające i alterantywne sposoby porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Augmentative and alternative communication tools: an aid for people with verbal communication problems. A case study.
  Autorzy: Stobnicka-Stolarska Łucja
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.169-200, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska


  33/1245

  Tytuł oryginału: Glutaminianergiczna teoria schizofrenii
  Autorzy: Pietraszek Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.32-51, il., tab., bibliogr. 158 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/1245

  Tytuł oryginału: Neuronalne podłoże zaburzeń pozapiramidowych po neuroleptykach
  Autorzy: Ossowska Krystyna
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.116-129, il., bibliogr. 80 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/1245

  Tytuł oryginału: Neurobiologia
  Autorzy: Longstaff A[lan]
  Opracowanie edytorskie: Wróbel Andrzej (red.), Hess Grzegorz (tł.), Majczyński Henryk (tł.), Niewiadomska Grażyna (tł.), Waleszczyk Wioletta (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2002, XVII, [1], 561, [1] s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. Instant notes in neuroscience
  Seria: Krótkie Wykłady
  Sygnatura GBL: 737,831

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  36/1245

  Tytuł oryginału: Zabiegi rekonstrukcyjne w nieodwracalnych uszkodzeniach splotu ramiennego : analiza własnego materiału klinicznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mikuła Wojciech; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii i Traumatologii w Białymstoku, Centrum Rehabiliatcji im. Prof. M. Weissa w Konstancinie
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/1245

  Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w leczeniu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego : praca doktorska
  Autorzy: Sarna Robert, Trojanowski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Kielcach
  Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/1245

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2003 : neurologia i psychiatria
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Intek Joanna (red.).
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 377, [5] s. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  39/1245

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patofizjologię bólu.
  Tytuł angielski: Current outlook upon pathophysiology of pain.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.15-19, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból nie jest obecnie postrzegany jako prosty wynik aktywacji odpowiednich struktur nerwowych. Współcześnie rozumie się pod pojęciem bólu dynamiczne zmiany patofizjologiczne zarówno w obwodowym jak i centralnym układzie nerwowym w odpowiedzi na chorobę, obrażenia lub utratę funkcji. W pracy przedstawiono podsumowanie aktualnej wiedzy na patofizjologie bólu.

  Streszczenie angielskie: Paim is no more seen as a predetermined results of simple activation of certain neural structures. It is now understood to be dynamic phenomenon due to pathophysiological changes in the peripheral and central nervous system in response to disease, injury, or loss of function. This paper is a summary of current knowledge on pathophysiology of pain.


  40/1245

  Tytuł oryginału: Zabiegi endowaskularne w neurochirurgii.
  Tytuł angielski: Endovascular procedures in neurosurgery.
  Autorzy: Gaca Witold, Szołna Adam, Wałęsa Cezary, Czyszkowski Przemysław, Harat Marek, Nicpoń Krzysztof
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.31-40, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy została ujęta historia, obecny stan oraz kierunki w których rozwija się neuroradiologia interwencyjna - dziedzina medycyny powstała na pograniczu radiologii i neurochirurgii, zajmująca się wewnątrznaczyniowym zaopatrywaniem patologii układu nerwowego. Jej wciąż trwający dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki stałemu postępowi technologii oraz opracowywaniu coraz doskonalszych i bezpieczniejszych narzędzi służących interwencjom wewnątrznaczyniowym. Na świecie, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy Japonia - techniki wewnątrznaczyniowe wykorzystywane są powszechnie już nie tylko jako alternatywa klasycznej neurochirurgii, lecz w coraz większej ilości zabiegów jako metoda z wyboru. Istnieje również wiele wskazań, gdzie techniki wewnątrznaczyniowe w połączeniu z tradycyjnymi operacjami dają najlepsze efekty i są procedurami najbezpieczniejszymi dla pacjentów. Przypadki, w których wskazania do danego rodzaju procedury zostały już sprecyzowane i potwierdzone wynikami badań naukowych przedstawiliśmy dokładnie, popierając to literaturą. Operacje, których przydatność jest dopiero oceniana, zostały wymienione i opisane z wątpliwościami jakie budzą.

  Streszczenie angielskie: The study describes the history, the current status of the knowledge and the course of development of the interventional neuroradiology of the central nervous system. The interventional neuroradiology is the field of medicine that originated from neurosurgery and radiology, and focused on the endovascular treatment of the pathology of the central nervous system. Continuous, dynamic development of the treatment is based on the development of technology. In the countries as the USA, Japan, or France, the endovascular treatment is the method of choice in many cases. There are many other indications, when combined management by surgical and endovascular treatment is the method of choice. The cases were described very carefully when the indications to endovascular treatment had been established. The techniques that have not been assessed decisively were mentioned and the doubts were presented.


  41/1245

  Tytuł oryginału: Biopsja stereotaktyczna nieglejowych guzów mózgu - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Stereotactic biopsy of non-glial brain tumors - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Wolańska-Karut Joanna, Lech Arkadiusz, Stępień Tomasz, Majchrzak Henryk
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.53-60, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów w opracowywaniu materiału i rozpoznawaniu nieglejowych guzów ośrodkowego układu nerwowego pobieranych drogą biopsji stereotaktycznej w porównaniu z guzami glejowymi. Materiał stanowiły bioptaty pochodzące od 130 pacjentow ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, zdiagnozowanych w naszym ośrodku. Rozpoznanie oparte było o ocenę preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych, wykonanych z materiału utrwalonego i przeprowadzonego w sposób rutynowy. W grupie guzów nieglejowych znacznie częściej, w porównaniu z grupą glejaków, konieczne do postawienia precyzyjnego rozpoznania było wykonanie barwień wybiórczych i identyfikacyjnych odczynów immunohistochemicznych. Poważnym utrudnieniem w wyborze dodatkowych technik specjalnych jakim poddaje się materiał bywa ograniczoność danych klinicznych na temat przebytych schorzeń, nie pozwalająca na ich ukierunkowanie, a narzucająca konieczność stosowania szerokiego panelu barwień i odczynów. Najpoważniejsze problemy interpretacyjne odnotowano w guzach anaplastycznych, szczególnie w wariantach drobnokomórkowych - wymagały one różnicowania immunohistochemicznego między rakiem, mięsakkiem, chłoniakiem a glejakiem. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce była martwica tkanki nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was to analyse the most frequently occurring problems in material processing and in diagnosing non-glial CNS tumors, sampled by means of sterotactic biopsy compared with the glial tumours. The material consisted of bioptates from 130 patients with tumour diagnosed in our centre. The diagnosis was based on evaluation of cytologic smears and histopathologic slides done from material that was routinely embedded and processed. In the group of patients with non-glial tumors comparing with glial tumors, it was necessary to make often selective staining and immunohistochemistry in order to arrive at an accurate diagnosis, much more frequently than in the glioma group. A major difficulty in the selection of additional techniques the material was subjected to, was the lack of clinical data concerning the past medical history, which did not allow for focusing, and which required a wide panel of stains and reactions to be applied. Interpretation was associated with the greatest problems in the anaplastic tumors, especially in the microcellular variants; they required immunohistochemiocal test: glioma, carcinoma, lymphoma and sarcoma. A significant diagnostic difficulty was associated with tumor tissue necrosis.


  42/1245

  Tytuł oryginału: Trudności interpretacyjne obrazów TK przy planowaniu biopsji stereotaktycznej - opis 2 przypadków.
  Tytuł angielski: Interpretative difficulties of CT scans in planning of stereotactics biopsy - description of two cases.
  Autorzy: Gościński Igor, Moskała Marek, Polak Jarosław, Krupa Mariusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.61-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy w swojej pracy podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia stereotaktycznej biopsji mózgu. Wysoki stopień prawidłowych rozpoznań, niską liczbę popwikłań można osiągnąć poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów, dobór metod obrazowania, trajektorii, liczbę, sposób i miejsce pobierania próbek. Przedstawiamy 2 chorych, których zakwalifikowanie do biopsji mogło doprowadzić do niebezpiecznych następstw.

  Streszczenie angielskie: We describe the rules implemented by us to perform stereotactic brain biopsy safely and effectively. The low mortality and morbidity, but high diagnostic yield rates can be obtained by complex surgical planning, with regard to patient selection, biopsy trajectory, maging technique, target choice. We show two patients - their inclusion to stereotactic procedures could have dangerous complications.


  43/1245

  Tytuł oryginału: Ocena wartości testu zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjnego uda (t.z.p.r.u.) w rozpoznawaniu rwy kulszowej. Korelacje wyników badania klinicznego i oceny śródoperacyjnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre in diagnosis of patients suffering from sciatic neuralgia. Correlation of the clinical and intraoperative investigation.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.71-78, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do grupy testów rozciągowych wykonywanych u chorych z rwą kulszową, pierwszy autor dołączył własny test zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjny uda (t.z.p.r.u.). Wcześniej na podstawie badań własnych stwierdził, że dodatni wynik t.z.p.r.u. występował częściej u chorych z rwą kulszową na podłożu zachyłkowej przepukliny krążka międzukręgowego (z.p.k.m.), niż tylno-bocznej przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.). Cel. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej t.z.p.r.u. w rozpoznawaniu rwy kulszowej na podstawie korelacji dodatniego wyniku tego testu ze zmianami anatomicznymi w obrazie śródoperacyjnym odcinka lędżwiowo-krzyżowego kanału kręgowego. Materiał i metody. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 1998-1999, 53 mężczyzn i 36 kobiet, w wieku od 20 do 73 lat, średnio 41,1. W grupie pierwszej było 76 chorych z rwą kulszową, u których stwierdzono dodatni wynik t.z.p.r.u., w grupie drugiej znajdowało się 13 pacjentów z wynikiem ujemnym. Wszyscy chorzy zostali poddani jednakowemu badaniu klinicznemu łącznie z oceną t.z.p.r.u. Śródoperacyjnie ustalono cechy chirurgiczne opisujące zmiany anatomiczne w obrębie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego a następnie skorelowano je z wynikiem badania klinicznego. Wyniki. Uwidoczniono związek korelacyjny pomiędzy dodatnim wynikiem t.z.p.r.u., a stwierdzonym środoperacyjnie uszkodzeniem krążka ...

  Streszczenie angielskie: The first author of the present paper proposed that flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre (f.a.r.t.m.) should be included in repertoire of sciatica streching tests. Earlier, basing on his own studies, he had concluded that positive results of the f.a.r.t.m. occurred more frequently in patients suffering from sciatica with recessal lumbar disc herniation (r.l.d.h.) than in patients with posterior-lateral lumbar disc herniation (p-l.d.h.). Aim. The aim of this study was the evaluation of f.a.r.t.m. in sciatica diagnosis on the ground of correlations between positive result of this test and anatomical changes in lumbo-sacral canal observed during surgical intervention. Material and methods. The study group consisted of 89 patients. 53 man and 36 women between 20 and 73 years of age (mean 41.1) suffering from sciatica and qualified for surgical treatment in the Neurosurgical Clinic of Military Hospital in Bydgoszcz between 1998 and 1999. 76 patients (group I) with sciatica showed positive results of f.a.r.t.m. and 13 patients (group II) showed negative results of the f.a.r.t.m. All patients were examined according to the same procedure including f.a.r.t.m. estimation. The features observed during surgery in the region of the lumbo-sacral canal were correlated with results of the clinical examination. Results. A correlation (p = 0.05) wqs found between positive results of f.a.r.t.m. and the lesion of intervertebral disc L5/S1 determined during operatrion. The ...


  44/1245

  Tytuł oryginału: Jakość usług pielęgniarskich w oddziale neurochirurgicznym.
  Tytuł angielski: The quality of nursing service on the neurosurgical ward.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.87-93, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Jakość świadczonych usług jest dla polskiego systemu opieki zdrowotnej zagadnieniem priorytetowym. Jakość usług pielęgniarskich wpływa na przebieg i skuteczność leczenia, poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania i zadowolenia z pobytu w szpitalu. Celem pracy była próba oceny jakości usług pielęgniarskich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2000 roku wśród pielęgniarek zatrudnionych w samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy. Badaniu poddano grupę 27 osobową pielęgniarek pracujących na oddziale neurochirurgii, którym rozdano ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części: część pierwszą stanowiły dane personalne pielęgniarki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj ukończonej szkoły, staż pracy, miejsce zamieszkania. Część drugą stanowiło 9 pytań służących ocenie poziomu jakości usług pielęgniarskich. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Wiedza z zakresu jakości opieki pielęgniarskiej w większości przypadków została oceniona na dobrą. 2. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 3. Prawa pacjenta są znane prawie całej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o ich prawach. 4. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotowość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w sposób zindywidualizowany. 5. Badana grupa w większości przypadków nie przygotowuje pacjentów do samoopieki. Funkcja edukacyjna nie jest preferowana wsród personelu pielęgniarskiego.

  Streszczenie angielskie: The quality of nursing service is a top priority for the plish Health Care System. The quality of nursing service influences the proces and efficiency of treatment, patients' feeling of safety, patients' awareness of their state and their general impression of the ward and hospital. The aim of work was the assess the quality of nursing service. In 2000, 27 nurses working on the Neurosurgical Ward of the Clinical Hospital of the Medical Academy in Bydgoszcz were given questionnaires. The questionnaire was divided into two parts. Part One included perdonal details of the nurses such as their age, sex, education, kind of school they graduated from, number of years they have been working for and address. Part Two included 9 questions, which were designed to help assess the quality of nursing service. According to the nurses' answers the following conclusions have been drawn: 1. In most cases, both nurses' knowledge and the quality of their service were assessed as good. 2. In most cases medical records are kept properly. 3. Almost all of the 27 nurses are familiar with the patients' rights; however only few inform patrients of their rights. 4. Nurses treat patients as individuals. 5. In most cases, nurses do not prepare their patients for self-care. Educational function is not popular among the nursiong staff.


  45/1245

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka neurochirurgiczna w oczekiwaniu chorego i rodziny.
  Tytuł angielski: Patients' and their families' expectations of a neurosurgical nurse.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.94-101, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb pacjenta i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki neurochirurgicznej ma duży wpływ na cały okres hospitalizacji chorego na oddziale a tym samym końcowy wynik leczenia. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorego i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki pracującej na oddziale neurochirurgicznym. Badaniem objęto grupę 164 osobową, losowo wybraną, której rozdano aniekty. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Pielęgniarka neurochirurgiczna powinna być odpowiedzialna, punktualna i odznaczać się dużą kulturą osobistą. 2. Najważniejsze funkcje zawodowe pełnione przez pielęgniarkę neurochirurgiczną, z punktu widzenia chorego, wymienione w kolejności to: funkcja rehabilitacyjna, opiekuńcza i edukacyjna. Natomiast z punktu widzenia rodziny, to funkcja opiekuńcza, rehabilitacyjna i terapeutyczna. 3. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim życzliwości, dobrego przygotowania psychicznego oraz rzetelnej informacji, o wykonywanych czynnościach pielęgnacyjnych. 4. Po zabiegu operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych oraz profesjonalnego wykonywania zabiegów. 5. Według ankietowanych pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na następujące potrzeby chorego: utrzymanie higieny ciała i otoczenia, elimionowania bólu oraz potrzebę wydalana moczu i ...

  Streszczenie angielskie: It is very important in the whole process of treatment and for its final results to recognise patients' and their families' needs and expectations of a neurosurgical nurse. The aim of the work was to establish the range of these expectations. A randomsample of 164 people was given questionnaires. Their answers led to the following conclusions: 1. A neurosurgical nurse shoult be responsible, punctual and good-mannered. 2. The most important functions of a neurosurgical nurse, from patients' point of view are order of importance: rehabilitation, protection and educational role and according to patients; families: protection, rehabilitation and therapeutic function. 3. Prior to on operation patients and their families expect a nurse to be friendly, kind and comforting and they also expect reliable information about all nurse's activities. 4. After the operation they expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene and professionally performed nursing procedures. 5. According to the sample group, nurses should pay special attention to the following patient's needs: patient's personal hygiene, relief of pain and patient's need to urinate and defecate. 6. The majority of the sample group expect nurses to provide oral information; both the patients and their families belive that they should be informed about all nursingprocedures at all times and with no expection. 7. 50 p.c. of the sample group claims that information provided by nurses should ...


  46/1245

  Tytuł oryginału: Zakres oczekiwań wobec pielęgnarek u chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
  Tytuł angielski: Range of expectations in the face of nurses at ill with dyscopathy L/S.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.102-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomatologii oraz metodach leczenia operacyjnego. Niewiele prac poświęconych jest problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności podejmowanych działań przez zespół pielęgniarski. Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego z rozpoznaniem dyskopatii jest jednym z podstawowych działań pielęgniarek. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorych wobec presonelu pielęgniarskiego. Badanie objęto 39 osobową, losowo wybraną grupę chorych, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Większość badanych uważa, że pielęgniarki są dobrze przygotowane do zawodu. Tylko nieliczna grupa oczekuje od pielęgniarek wyższego wykształcenia kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszstkim życzliwości, rzetelnej informacji, jakie wykonuje czynności i po co, dobrego przygotowania psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonaniu czynności higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności przy chorym oraz współczucia. 4. Oczekiwania badanych osób względem pielęgniarki wykonującej czynności instrumentalne to przede wszystkim: sprawność wykonywania zabiegów, punktualność i życzliwość. 5. Wszyscy badani oczekują edukacji ze strony personelu pielęgniarskiego, najlepiej w formie ustnej. Dla większości osób informacja na temat wykonywanych przez pielęgniarkę czynności powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: Recognition of range of expectations as well as basic needs of wholesome patients with diagnosis of discopathy is one from basic working of nurses. Settlement of range of ill expectations was aim of work in the face of nursing's staff. Onvestigation 39 personel were hugged, at random choose group ill (neurosurgical patients), which inquiries were distributed. Thier answers led to the following conclusions: 1. Most studied it judgest, that nurses are welll prepared to occupation. Few group of studied persons waits from nurses of higher direction's formation. 2. Prior to an operation patients expect a nurse to be friendly, expect reliable information about all nurse's actvities, comforting psychical preparation, compassion and support. 3. After the operation patients expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene, professionally performed nursing procedures, presence near patient and compassion. 4. Expectation of patients in the face of nurse of executing action instrumental this first of all: punctuality, kinduess as well as efficiency of executed nursing's endeavours. 5. Studied everybody wait education from side of nyrsing's staff, best in oral from. Patients should by always informed about everyubody nursing's endeavours.


  47/1245

  Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic wewnątrzczaszkowych.
  Autorzy: Stajgis Marek, Paprzycki Włodzimierz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.34-37 - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/1245

  Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic szyjnych. Współczesne metody obrazowania.
  Autorzy: Stępniewski Maciej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.38-40, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe w ciąży].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.431-432, bibliogr. 4 - Tł. artyk. z czas. Journal of Neurology 2002; 249 : 1078-1081
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  50/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie lekarskie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy].
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.437-439 - Tł. artyk. z czas. Nervenarzt 2002; 73 : 538-542
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/1245

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Kawiak (1925-2002) - wspomnienie.
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.455, il.
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kawiak
 • Wiesław 1925-2002


  52/1245

  Tytuł oryginału: Przydatność dojścia podpotylicznego - zazatokowego w leczeniu operacyjnym dużych guzów kąta mostowo-móżdżkowego : [praca doktorska]
  Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: [2002?], 100 k. : il., tab,. bibliogr. 160 poz., streszcz,. maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  53/1245

  Tytuł oryginału: III Konferencja "Problemy terapeutyczne w padaczce : padaczka lekooporna"
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski, [Śląska Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Neurologii w Katowicach Ochojcu, Janssen-Cilag
  Źródło: - [Katowice], Janssen-Cilag [2002], 10 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 30 cm. - 3 Konferencja pt. Problemy terapeutyczne w padaczce - padaczka lekooporna Katowice 05.03. 2002
  Sygnatura GBL: 288,689

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/1245

  Tytuł oryginału: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w neurologii i psychiatrii"
  Śląska Akademia Medyczna Górnośląskie Centrum Medyczne, Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
  Źródło: - [Katowice], GCM ŚAM [2002], [36] s. : il., 31 cm. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Postępy w neurologii i psychiatrii Katowice 14-15.03. 2002
  Sygnatura GBL: 288,690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/1245

  Tytuł oryginału: Zaburzenia nastroju i napędu po udarze mózgu : związek ze zmianami w płatach czołowych ocenianymi metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Głodzik-Sobańska Lidia, Szczudlik Andrzej (promot.).; [Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Neurologii, Oddział Udarowy w Krakowie]
  Źródło: [2002], 104 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/1245

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja Naukowa [pt.] Miastenia i zespoły miasteniczne : współczesne zasady rozpoznawania i leczenia : program : streszczenia prac
  Opracowanie edytorskie: Nyka Walenty M. (przedm.).
  Źródło: - [Gdańsk, AM 2002], 40 s., 21 cm. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miastenia i zespoły miasteniczne - współczesne zasady rozpoznawania i leczenia Gdańsk-Jurata 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,755

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/1245

  Tytuł oryginału: Accuracy of transcranial color Doppler ultrasonography in the diagnosis of middle cerebral artery spasm determined by receiver operating characteristic analysis.
  Autorzy: Mariak Zenon, Krejza Jarosław, Świercz Mirosław, Kordecki Kazimierz, Lewko Janusz
  Źródło: J. Neurosurg. 2002: 96 (2) s.323-330, il., tab., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 301,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Object. The value of transcranial Doppler ultrasonography for the detection of middle cerebral artery (MCA) spasm has been asserted. None of the published studies, however, has adequately scrutinized the overall diagnostic accuracy of this procedure. There are only sporadic reports concerning the utility of transcranial color Doppler (TCCD) ultrasonography, although this method has been proved to be more precise. In this study the authors attempted to estimate the performance of TCD ultrasonography in detecting MCA narrowing by using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, based on TCCD studies obtained in a relatively large, randomly selected population of patients. Methods. Transcranial color Doppler ultrasonography studies were obtained in 100 consecutive patients (54 men and 46 women ages 18-74 years, median age 50 years) routinely referred by neurosurgeons for intraarterial angiography. The M1 segment of the MCA was insonated using a 2.5-MHz probe via a temporal acoustic window, and angle-corrected flow velocities were obtained. Angiographically depicted vasospasm was graded as none, mild (ó 25 p.c. vessel caliber reduction), and moderate to severe ( 25 p.c. vessel caliber reduction). The effectiveness of TCCD ultrasonography in diagnosing MCA spasm was evaluated by calculating the areas under the ROC curves (Az). Of the 200 MCAs examined, 173 were successfully visualized with the aid of TCCD ultrasonography. Mild vasospasm was angiographically diagnosed in 15 arteries and moderate-to-severe vasospasm in 28...


  58/1245

  Tytuł oryginału: Ocena wyników przeznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu elektroodczepialnych spiral GDC.
  Tytuł angielski: Evaluation of the results of endovascular treatment of intracranial aneurysms using electrically detachable GDC coils.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.10-14, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeztętnicza emoblizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych z początku stosowana była w leczeniu tętniaków o wysokim ryzyku operacyjnym, obecnie jest traktowana jako "leczenie z wyboru'. 93 chorych z 97 tętniakami wewnątrzczaszkowymi o różnym umiejscowieniu poddano przeznaczyniowemu leczeniu na drodze embolizacji przy użyciu spiral odczepialnych elektrycznie GDC. Całkowite wyłączenie z krążenia stwierdzono w 74 (76 proc.) przypadkach, niecałkowite w 18 (19 proc.) przypadkach. U 5 (5 proc.) chorych warunki anatomiczne lub skurcz naczyniowy uniemożliwiły przeprowadzenie zabiegu. Odsetek powikłańa wyniósł 17 proc., śmiertelności 3 proc.

  Streszczenie angielskie: Endovascular treatment of intracranial aneurysm was initially introduced as a method to occlude aneurysms considered not suitable for surgical clipping. At the moment it is regarded as the treatment of choice for unclippable aneurysms. Endovascular treatment by embolisation with GDC coils was carried out in 93 atients with 97 aneurysms regardless their location. Total occlusion was achieved in 74 (76 p.c.) aneurysms, subtotal occlusion in 18 (19 p.c.) aneurysms, technical failure due to anatomical conditions or vasospasm was noted in 5 (5 p.c.) cases. Complication rate was 17 p.c., mortality rate was 3 p.c.


  59/1245

  Tytuł oryginału: Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi.
  Tytuł angielski: Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, Domański Zygmunt, Falkowski Aleksander, Lickendorf Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.15-18, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano hipotezę, że angiografia TOF-MR może zastąpić cyfową angiografię subtrakcyjną (CAS) mózgową w obserwacji stanu tętniaka u pacjentów po embolizacji spiralami. U 13 chorych po embolizacji tętniaków mózgu za pomocą spirali mechanicznie odczepialnych wykonano badania angio MR i mózgową CAS, jako część rutynowego protokołu. Badanie CAS i angiografię MR (aMR) wykonano tego samego dnia. Wykazano dobrą korelację między angio MR i CAS.

  Streszczenie angielskie: The hypothesis that TOF-MRA can replace cerebral digital subtraction angiography (DSA) in the follow-up of patient with coiled cerebral aneurysms was investigated. We performed MRA and cerebral DSA in 13 paitents treated with mechanical detachable coils as part of our routine follow-up protocol. Both the follow-upa MR examination and DSA were performed on te same day. There was good correlation when MRA were compared with DSA.


  60/1245

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
  Tytuł angielski: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms.
  Autorzy: Gajewicz Witold, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zaprezentowanie możliwości 1H MRS techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu. Badania wykonano u 10 zdrowych ochotników i 5 chorych z podejrzeniem nowotworu mózgu przy pomocy 1,5 T skatnera RM. U każdego z pacjentów wykonywano najpierw badanie RM mózgowia, a następnie 1H MRS w sekwencji CSI SE 135 i dodatkowo SVS STEAM 20. Dane analizowano w postaci spektrów dla poszczególnych voxeli, jako mapy metabolitów i spektralne. W 14 przypadkach możliwe było utworzenie obrazu spektroskopowego - mapy metabolitów i spektralnej. U 1 pacjenta z nowotworem spektra nie były czytelne ze względu na artefakty ruchowe. U zdrowych ochotników możliwa była równoczesna ocena zawartości metabolitów w istocie białej i szarej w wielu objętościach zainteresowania. W wypadku zmian nowotworowych obraz spektroskopowy, na podstawie stężeń wybranej substancji, pozwalał na uwidocznienie guza i jego heterogennej struktury, a analiza spektrum pozwoliła na rozpoznanie rodzaju zmiany, które potwierdzono badaniem histopatologiczny. O przydatności 1H MRS techniką CSI w diagnostyce nowotworów mózgu decydują następjące czynniki: większość tkanki guza może być pokryta licznymi obszarami zainteresowania, możliwe jest uwidocznienie heterogennej struktury guza, dane spektralne są mniej zależne od wcześniejszego wyboru pojedynczego obszaru zainteresowania przez badającego. Długi czas badania może być wniektórych przypadkach ograniczeniem metody.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the possibilities of 1H MRS with CSI technique in performing the metabolite maps and evaluation of the brain neoplasms. We examined 10 healthy volunteers and 5 patietns suspected of brain neoplasms using 1,5 T MR scanner. In each patient we first performed brain MRI. After obtaining the MR images in both groups 1H MRS was perfomed using CSI SE 135 and SVS STEAM 20 sequences. The obtained data were analysed as single spectra for consecutive voxels, metabolite maps and spectral maps. The authors obtained clear spectra and performed metabolite maps and spectral maps in 14 cases. In one case examination was inadequate because of movement artifacts. In healthy volunteers it was possible to observe metabolite contents within brain white and gray matter in multiple volumes of interest simultaneously. In the neoplasm cases the spectroscopic image performed on the basis of concentrations of a chosen metabolite enabled to visualize the tumors' heterogeneity. Analysis of the spectra from the chosen voxels enabled identification of the tumor type confirmed later by pathology. 1H MRS CSI is a useful tool in the evaluation of brain tumors because: most of the tumor tissue can be covered by multiple voxels, tumor heterogeneity can be assessed, measurements are less biased by the pre-selection of the volume(s) of interest by the operator. The risk of movement artifacts connected with long acquisition time can be the limitation of the method.


  61/1245

  Tytuł oryginału: Czynnościowy rezonans magnetyczny w planowaniu oszczędzających zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu.
  Tytuł angielski: Functional magnetic resonance imaging in planning cortex centres-saving neurosurgical interventions in patients with brain tumours.
  Autorzy: Majos Agata, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.43-46, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwosci wykorzystania czynnościowego RM (cRM) opartego na efekcie BOLD, jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu. Do badań zakwalifikowano 12 praworęcznych chorych z guzami okolicy bruzdy środkowej (bś). Wszyscy chorzy poddani byli konwencjonalnemu i czynnościowemu RM w aparacie 1,5T; wykorzystano techniki SE oraz EPI. Rejestracja danych przy zastosowaniu techniki EPI prowadzona była w naprzemiennych okresach spoczynku i podczas wykonywania zadań o charakterze ruchowym i czuciowym. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o standartowe oprogramowanie aparatu RM (Siemens). U dwóch pacjentów bś nie została zidentyfikowana; u 10, których wyniki poddano dalszej analizie, uzyskano miejscowy wzrost aktywności w okolicy pojedynczej bruzdy mózgu zdefiniowanej jako bś. Wzrost aktywacji korowej w obrębie bś zaobserwowano w zadaniach czuciowych u 8, w zadaniach ruchowych u 9 chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykrzystania cRM jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu.

  Streszczenie angielskie: Functional magnetic resonance imaging (MRI) as a new, presurgical, non-invasive method based on BOLD-effect would enable the precise localisation of central sulcus (CS) and therfore eloquent centres of the brain situated in its vicinity. These possibilities offered by fMRI examinations have a high clinical value at present. The aim of our study was to determine the usefullness of fMRI technique in presurgical mapping of sensory and motor centres in patietns with brain tumours. Twelve patietns aged (20-50 yrs.) with tumours in te vicinity of the CS were included. All underwent conventional and functional MRI in the 1,5 T MRI scanner (Magnetom VisionPlus Siemens). The spin-echo and echo-planar techniques were used during periods of rest and while carrying out specific, motor and sensory tasks. The data was analysed in a standard way using a dedicated software provided by the manufacturer of the scanner. Local increase in signal intensity was found in the region of a single brain sulcus identified as the CS in 10 patients. CS was not identified in the remaining 2 patients. Increase in signal intensity in the CS area was observed during sensory tasks in 9 patients and during motor tasks in 8 patients from a group of 10 who took part in further analysis. The usefulness of functional MRI presurgical mapping of sensory and motor centres in patients with brain tumours proved.


  62/1245

  Tytuł oryginału: RM w obrazowaniu zmian w mózgowiu u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu.
  Tytuł angielski: MR imaging in the brain in children with idiopathic growth hormone deficiency.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Petriczko Elżbieta, Cyryłowski Lech, Domański Zygmunt, Rać Michał, Bednarski Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.47-49, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania RM grupy 78 pacjentów w wieku od 5 do 20 lat z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu i przeanalizowano pod względem następujących kryteriów: mały/nieobecny przedni płat przysadki, skrócona/nieobecna szypuła przysadki i ektopia tylnego płata, jak również pod względem innych towarzyszących wad. Badanie MR uwidoczniło występowanie anomalii rozwojowych przysadki u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu. Wykryto także współistnienie kilku anomalii w linii środkowej. W badaniach RM przysadki duża liczba prawidłowych obrazów RM (81 proc.) u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu sugeruje czysto czynnościowe podłoże uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: We were performed MR examinations for 78 patients with IGHD (idiopatic growth hormone deficiency) age range from 5 to 20 and analyzed to define one or more of the following: small/absent anterior pituitary, truncated/absent pituitary stalk and ectopic posterior pituitary, as well as for any other associated anomalies. In our series we revealed pituitary abnormalities. We found a couple of midline CNS malformations. A high percentage (81 p.c.) of normal MRI was found in the subjects with isolated growth hormone deficiency, suggesting purely functional damage.


  63/1245

  Tytuł oryginału: Obraz mózgowia w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z nieprawidłowym zapisem słuchwych odpowiedzi z pnia mózgu.
  Tytuł angielski: MRI of the brain in patients with abnormal auditory brainstem responses.
  Autorzy: Cyryłowski Lech, Kabacińska Anna, Wawrzycka Karolina, Poncyliusz Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.55-59, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatnosóci tomografii rezonanasu magnetycznego (TRM) w diagnostyce patologii mózgowia u pacjentów z objawami uszkodzenia narządu słuchu i równowagi. U 204 pacjentów z szumami usznymi, upośledzeniem słuchu i zawrotami głowy przeprowadzono pełną diagnostykę audiologiczną (w tym słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu - ABR) i ocenę narządu równowagi. W 60 przypadkach (29 proc.) stwierdzono zmiany w zapisie ABR w postaci wydłużenia i asymetrii parametrów czasowych oraz nieprawidłowej morfologii zapisu. U 32 z tych chorych wykonano TRM, która w 16 przypadkach (50 proc.) wykazała patologiczny obraz mózgowia: u 5 chorych były to ogniska niedokrwienne lub korowe zmiany zanikowe, u 5 guz kąta mostowo-móżdżkowego, u 4 zmiany budzące podejrzenie lub typowe dla stwardnienia rozsianego, u 1 guz móżdżku i również u 1 torbiel pajęczynówki płata skroniowego. Uzyskane wyniki pozwalają traktować TRM jako metodę z wyboru u pacjentów z nieprawidłowym zapisem ABR.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess usefulness of MRI in diagnostics of the brain lesions in patietns with signs of abnormalities of the organ of hearing and equilibrium. The study included 204 patients with tinnitus, hearing impairment and vertigo. Complex audiological diagnostics (including auditory brainstem responses - ABR) and examinations of the organ of equilibrium were performed in all patietns. Abnormal ABR as elongation and asymmetry of time parameters as well as abnormal recording morphology were detected in 60 patietns (29 p.c.). In 32 subjects from this subgroup, MRI were performed, and lesions in the brain were found in 16 (50 p.c.); ischemic lesions and cortical atrophy in 5, a cerebellopontine angle tumor in 5, white matter hipersignal lesions characteristic for multiple sclerosis, a tumor of cerebellum in 1, and a temporal lobe cyst in 1. These results allow to consider MRI as a method of choice in the patients with abnormal ABR.


  64/1245

  Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
  Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  65/1245

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie z chorymi cierpiącymi na ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Jak przywrócić sprawność fizyczną i przyspieszyć powrót do aktywności].
  Autorzy: Garstka Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.171-173, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(8)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/1245

  Tytuł oryginału: Ocena terapii przeciwpadaczkowej w okresie ciąży.
  Tytuł angielski: Evaluation of the antiepileptic therapy during pregnancy.
  Autorzy: Laskowska Marzena, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na możliwość powikłań. Wzrasta ryzyko występowania wad wrodzonych u potomstwa matek chorych na padaczkę. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju terapii przeciwdrgawkowej w okresie ciąży w aspekcie wyników matczynych i płodowych. W grupie pacjentek z padaczką zaobserwowano częstsze występowanie powikłań w okresie ciąży oraz porodu cięciem cesarskim. Odnotowano mniejszą masę urodzeniową oraz wymiary dzieci urodzonych przez kobiety chore na padaczkę oraz niższą w sposób statystycznie istotny ocenę stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar. Częstsze występowanie nieprawidłowości zaobserwowano w grupie kobiet stosujących w okresie ciąży kilka leków przeciwpadaczkowych. Pacjentki z padaczką powinny unikać terapii wielolekowej i kwasu walproinowego w okresie koncepcji i ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to analyse the course of pregnancy and labour in women with epilepsy. Material and methods: The study was carried out on 53 pregnant women with epilepsy who delivered in the Department of Obstetrics and Perinatology of the University School of Medicine in Lublin (group E). Results: In the group of women with epilepsy there were observed more pregnancy complications. The mean birth weight of infants and the condition of the infant after birth evaluated were lower in the study group E according to Apgar score. The increased risk of congenital malformations and intrauterine foetal growth retardation were observed in children exposed to valproate or carbamazepine in monotherapy or combination of phenobarbital and phenytoin and the combination of phenobarbital, phenytoin and primidone in polytherapy. Conclusion: Women withe epilepsy require appropriate pregnancy planning and appropriate neurologic and obstetric care precoceptionally and during pregnancy.


  68/1245

  Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  69/1245

  Tytuł oryginału: 2- Chloroadenosine, a preferential agonist of adenosine A1 receptors, enhances the anticonvulsant activity of carbamazepine and clonazepam in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (2) s.173-179, il., tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: 2-Chloroadenosine (0.25 - 1 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. This preferential adenosine A1 receptor agonist (at 0.125 mg/kg) significantly potentiated the protective activity of carbamazepine against maximal electroshock-induced seizures in mice. 2-Chloroadenosine (1 mg/kg) showed also anticonvulsive efficacy against pentylenetetrazol-evoked seizures, raising the CD50 vale for pentylenetetrazol from 77.2 to 93.7 mg/kg. The drug (at 0.5 mg/kg) significantly enhanced the protective action of clonazepam in this test, decreasing its ED50 value from 0.033 to 0.011 mg/kg. Moreover, aminophylline, a non-selective adenosine receptor antagonist (5 mg/kg), and 8-cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine (8-CPX), a selective A1, adenosine receptor antagonist (5 mg/kg) reversed the 2-chloroadenosine (0.125 mg/kg)-induced enhancement of the protective activity of carbamazepine and clonazepam. 2-Chloroadenosine administered alone or combined with antiepileptic drugs, caused neither motor nor long-term memory impairment. Finally, the adenosine A1 agonist did not change the free plasma concentration of antiepileptic, so a pharmacokinetic factor is not probable. Summing up, 2-chloroadenosine potentiated the protective activity of both carbamazepine and clonazepam, which seems to be associated with the enhancement of purinergic transmission mediated through adenosine A1 receptors.


  70/1245

  Tytuł oryginału: Anastomozy nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym zmodyfikowaną metodą Maya.
  Tytuł angielski: Hypoglossal-facial nerve anastomosis by modified May' technique.
  Autorzy: Borucki Łukasz, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.39-44, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie nerwu twarzowego (n.t.) jest jednym z najbardziej dotkliwych kalectw w znacznym stopniu upośledzającym codzienne czynności życiowe i estetykę twarzy chorego. Stosowanych jest wiele technik chirurgicznych w celu przywrócenia prawidłowej funkcji nerwu twarzowego. Wymienić można zespolenia koniec do końca, koniec do boku oraz anastomozy, łączące nerw twarzowy z nerwem podjęzykowym, językowo-gardłowym, dodatkowym lub żuchwowym. Donor mogą stanowić włókna homo- lub heterolateralne. Zabieg odtworzenia ciągłości nerwu można uzupełnić plastyką za pomocą mięśnia skroniowego lub nawet wolnymi płatami mięśniowymi. Przedstawiono modyfikację techniki Maya z przemieszczeniem n.t. w odcinku sutkowym, opisaną przez Darrouzeta. Celem pracy było wykonanie zawrócenia nerwu twarzowego w jego odcinku sutkowym na preparatach kości skroniowych i wykonanie pomiarów uzyskanych kikutów nerwów. Do badań pobrano od osób zmarłych trzy kości skroniowe wraz z tkankami otaczającymi. Badań dokonywano pod mikroskopem operacyjnym ZEISS OPM 11 i wykonywano dokumentację fotograficzną. Używano zestawu narzędzi do mikrochirurgii ucha. Z cięcia za małżowiną uszną wykonywano szeroką antromastoidektomię z uwolnieniem n.t. w odcinku sutkowym aż do otworu rylcowo-sutkowego i do okolicy pes anserinus. N.t. odcinano w odcinku bębenkowym i przesuwano ku dołowi do nerwu podjęzykowego. Dokonywano pomiarów uzyskano kikutów nerwu twarzowego. Długość odcinków nerwu twarzowego wypreparowanych w części ...

  Streszczenie angielskie: Facial palsy is a unpleasant disorder, which handicaps habitual vital movements and the expression of the face. There are many surgical techniques, which use the neighboring nerve fibers to reanimate the face, such as the end to end or side to end anastomosis with hypoglosal, glosopharyngeal, axesorius, or mandibuular nerves. The donor fiber can be derived from homolateral or heterolateral side. The reconstruction can be by completed by cosmetic surgery using parietal muscle or free muscular flaps. The authors wanted to present the modified May technique described by Darrouzet with the rerouting of the facial nerve in the mastoid portion of the temporal bone. This procedure aimed at elongation of the facial nerve stumps with simultaneous rerouting of the facial nerve. Three temporal bone blocks with adiacent tissues were taken from cadavers. The temporal bones were dissected under operating microscope ZEISS OPM 11. The standard set of instruments for the ear microsurgery was used. As the first step retroauricular incision and large antromastoidectomy were performed. The facial nerve was found and exposed in its mastoid portion, then rerouted out of the temporal bone. THe length of the isolated nerve stump was measured. The photos were also taken as documentation. The length of the prolonged nerve stump was 13 mm in each case. After adding to this value the length of the trunk, i.e. the portion between stylomastoid foramen and pes anserinus, the fragments of rerouted ...


  71/1245

  Tytuł oryginału: Hiperinsulinemia w zawrotach głowy, szumach usznych i niedosłuchu odbiorczym.
  Tytuł angielski: Hyperinsulinemia in vertigo, tinnitus and hearing loss.
  Autorzy: Doroszewska Grażyna, Kaźmierczak Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-62, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano 48 chorych (25 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku od 20 do 67 lat, zgłaszających dolegliwości w postaci zawrotów głowy, szumów usznych i niedosłuchu odbiorczego, u których w trakcie dotychczasowej diagnostyki nie udało się ustalić ich przyczyny. Oceniano częstość występowania, współistnienie oraz cechy charakterystyczne dolegliwości. Na czczo i w 2 h krzywej cukrowej metodą radioimmunologiczną oznaczono poziomy insuliny w surowicy. Uzyskane wyniki porównano z grupą kontrolną 31 zdrowych osób. W grupie osób chorych istotnie częściej stwierdzano występowanie hiperinsulinemii oraz znamiennie wyższe poziomy insuliny w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną.

  Streszczenie angielskie: 48 patients (25 woman, mean age 42 ń 9,9 years and 23 men, mean age 46,6 ń 8,3 years) suffering from vertigo, tinnitus and hearing loss of unknown origin were included into this study. The occurrence and coexistance of symptoms was measured. Insulin levels were measured fasting and at the second hour of OGTT. Results were compared with the control group of 31 healthy persons (16 women, mean age 41,3 ń 5,6 years and 15 men, mean age 47,6 ń 9,4 years). The character of vertigo, localization of hearing loss and electronystagmographic findings showed the pathology of the inner ear. The occurrence of hyperinsulinemia was significantly more common in the patients group - 43,8 p.c., comparing to the control group - 22,6 p.c. Also the insulin levels in the second hour of OGTT, were statistically higher in patients that in the control group.


  72/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępy w leczeniu choroby Parkinsona].
  Autorzy: Friedman Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.230-232 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(6)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/1245

  Tytuł oryginału: Charakterystyka snu i dobowego wzoru aktywności lokomotorycznej u pracowników zmianowych, nocnych.
  Tytuł angielski: Patterns of sleep and locomotor activity in shift workers with special reference to night shift.
  Autorzy: Kwarecki Krzysztof, Zużewicz Krystyna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.79-84, il., bibliogr. 31 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca zmianowa a przede wszystkim praca nocna wywołują liczne zaburzenia w przebiegu okołodobowych rytmów biologicznych czynności fizjologicznych. Do najczęstrzych dolegliwości zgłaszanych przez pracowników zmianowych należą zaburzenia snu, wyrażone m.in. długością i jakością snu właściwego i drzemek. Spośród metod oceny snu najpopularniejsze są badania subjektywne - ankiety przebiegu snu, 24-godzinne badania EEG, a ostatnio duże nadzieje wiąże się ze stosowaniem aktygrafii. Autorzy przedstawiają przykłady badań własnych nad przebiegiem rytmu aktywności dobowej - lokomotorycznej i snu na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego Warszawa-Okęcie. W miarę starzenia się i równolegle stażu pracy w systemie zmianowym nasilają się zaburzenia snu najczęściej jako wydłużenie czasu latencji, skrócenie czasu snu właściwego i częstrze drzemki w porze dziennej. Znajomość zaburzeń snu w indywidualnych przypadkach może okazać się pomocna w doradzaniu wyboru strategii walki z deficytem snu u pracowników zmianowych.

  Streszczenie angielskie: Shift work and night work in particular, account for numerous disturbances in circadian biologica rhythms of physiological activities. Shift workers most frequently complain of sleep disturbances manifested among others by sleep duration and quality, as well by time of proper sleep and naps. Among methods used for the sleep assessment, subjective tests: sleep value questionnaires and 24-h EEG, are most common, however actigraphy is recently considered to be more useful. This paper presents the results of the authors' investigations on the circadian rhythms: locomotor activity and sleep in air traffic controllers (ATCs) at the Okęcie Airport of Warsaw. Sleep disturbances, most often sleep latency, shortening of the main sleep and more frequent naps increase with age work experience. The knowledge of sleep disturbances may, in individual case, be helpful in choosing the best possible strategy to cope with sleep deficit in shift workers.


  74/1245

  Tytuł oryginału: Modyfikacje szlaku kinureninowego - nowe możliwości leczenia chorób oun?
  Tytuł angielski: Modifications of kynurenic pathway - new therapeutic strategies in CNS diseases?
  Autorzy: Topczewska-Bruns Joanna, Pawlak Dariusz, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.51-56, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The effects of treatment of some central nervous system (CNS) diseases, like stroke or injuary are not satisfying. It is inducted by the lack of effective drugs, which could prevent neurons from damage and death. An excessive accumulation of some neurotoxic tryptophan metabolities produced via kynurenic pathway such as quinolinic acid (QUIN) and 3-hydroxykynurenine (3-HK) as well as decreased production of neuroprotective kynurenic acid (KYNA) lead to neuronal cell damage. The attempts to develop effective drugs in CNS treatament are directed into reduction of QUIN and 3-HK concentration or enhancement of KYNA levels. This can be achieved by the use of analugues or pro-drugs of KYNA as well as inhibition of the enzymes responsible for the synthesis of 3-HK or QIUN. Some of those compounds such as indole analogues of KYNA are in the III stage of clinical trials. This review describes therapeutic benefits concerned with modification of kynurenic pathway.


  75/1245

  Tytuł oryginału: Influence of the alpha-1-adrenergic receptor blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki Michał, Waluś Tomasz, Kokot Franciszek
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background/Aim: Hyperkalemic responses to both physical exercise and ŕ-adreenergic stimulation are enhanced in patients with terminal renal failure. ŕ-Adrenergic blockade was found to protect against hyperkalemia during vigorous exercise in healthy men. The aim of the study was to examine the effects of the ŕ-adrenergic blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients. Methods: In a randomized, placebo-controlled, crossover design study, 15 anuric, chronic hemodialysis patietns were included. Doxazosin or placebo was given in a random order for 4 days before exercise. At the end of each phase of the study, a 30-min treadmill exercise test with a constant workload of 2 metabolic equivalents was performed followed by a 30-min recovery period. Results: The patients achieved 64 ń 3 and 62 ń 3 p.c. of maximal heart rate during the exercise test on doxazosin and placebo, respectively. The baseline plasma concentration of potassium was similar both on active treatment and on placebo (5.1 ń 0.2 mmol/l on doxazosin and 4.9 ń 0.1 mmol/l on placebo). The serum potassium concentration increased significantly and to a similar extent during the tests. The mean rates of potassium increment during exercise were 8.4 ń 1.5 ćmol/l/min on doxazosin and 6.9 ń 1.3 ćmol/l/min on placebo. During the recovery period, the serum potassium concentration significantly decreased in both arms of the study. There were no significant changes in plasma sodium, calcium, and phosphate levels during the tests. Hydrogen ion concentration in blood, serum insulin and glucose, and plasma aldosterone and renin activity were similar before the exercise tests...


  76/1245

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  77/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Właściwe zastosowanie endarterektomii tętnicy szyjnej].
  Autorzy: Polański Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.139-140, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2000; 35(11)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  78/1245

  Tytuł oryginału: Łańcuchowa reakcja polimerazy w diagnostyce toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego: wpływ metody izolacji DNA z próbek płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik reakcji.
  Tytuł angielski: Polymerase chain reaction in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system: an influence of the method of DNA isolation from cerebrospinal fluid samples on results of the reaction.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Waloch Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę określenia wpływu metody izolacji DNA z płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik amplifikacji fragmentów genu B1 Toxoplasma gondii w łańcuchowej reakcji polimerazy. Stwierdzono, że najwydajniejszą spośród 3 metod, które poddawano badaniom była metoda izolacji enzymatycznej, ponieważ umożliwiała wykrywanie DNA T. gondii w 50 proc. próbek zawierających tylko jednego pasożyta.

  Streszczenie angielskie: We examined influence of the method of isolation of DNA from cerebrospinal fluid samples on results of PCR in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system. Three different protocols of DNA isolation were used for DNA extraction from 360 samples made of cerebrospinal fluid spiked with tachyzoites of Toxoplasma gondii: thermic, enzymatic and enzymatic-filtering. Purified DNA samples were tested by PCR with primers T15 and T16 designed for the B1 gene of the parasite. Enzymatic method of DNA isolation appeared most effective allowing detection of T. gondii DNA in 50 p.c. of samples containing single parasite cell.


  79/1245

  Tytuł oryginału: N-acetyltransferase 2 polymorphism in sporadic Parkinson's disease in a Polish population.
  Autorzy: Białecka Monika, Gawrońska-Szklarz Barbara, Droździk Marek, Honczarenko Krystyna, Stankiewicz Jan
  Źródło: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2002: 57 (12) s.857-862, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: A genetic background of Parkinson's disease has been suggested, including genes implicated in xenobiotic metabolism. So far, many candidate genes responsible for the occurrence of the disease have been enumerated. This study was carried out to determine the presence of N-acetyltransferase 2 polymorphism in Parkinson's disease patients in a Polish population. Methods: Fifty-four patients with diagnosed sporadic Parkinson's disease and 81 healthy individuals were enrolled into the study. The N-acetyltransferase 2 alleles (*4, *5, *6 and *7) were identified using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methods with DNA extracted from peripheral blood. Results: A preponderance of slow acetylators in patients with Parkinson's disease was demonstrated. Among 54 subjects with parkinsonism, 64.8 p.c. were homozygous for two mutated alleles responsible for the slow-acetylator phenotype. In the control group, a predominance of fast acetylators was noted. Subjects homozygous and heterozygous with genotypes determining fast acetylation constituting 53 p.c. of subjects, whereas 47 p.c. were slow acetylators. Comparison of the two groups of the study, i.e. Parkinson's disease and healthy individuals, revealed a statistically significant predominance of slow acetylators in Parkinson's disease patients (P 0.05). The risk of Parkinson's disease development was more than two times greater in slow acetylators than healthy subjects. The frequency of point mutations was similar both in patients with Parkinson's disease and the healthy cotrols. Conclusion: Slow-acetylation genotype may be an important factor of individual susceptibility to Parkinson's disease.


  80/1245

  Tytuł oryginału: Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-ŕ and recruitment of TNF-ŕ+ T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis.
  Autorzy: Ito Atsushi, Buenafe Abigail C., Matejuk Agata, Zamora Alex, Silverman Marc, Dwyer Jami, Vandenbark Arthur A., Offner Halina
  Źródło: Clin. Immunol. 2002: 102 (3) s.275-282, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 305,911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Estrogen treatment has been found to have suppressive activity in several models of autoimmunity. To investigate the mechanism of 17á-estradiol (E2) suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis, we evaluated E2 effects on TNF-ŕ experssion in the central nervous system (CNS) and spleen of C57BL/6 mice immunized with MOG 35-55/CFA. Kinetic analysis demonstrated that E2 treatment drastically decreased the recruitment of total inflammatory cells as well as TNF-ŕ+ macrophages and T cell into the CNS at disease onset. In contrast, E2 had only moderate effects on the erlatively high constitutive TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells. E2 treatment also had profound inhibitory effects on expression of TNF-ŕ by splenic CD4+ T cells, including those responsive to MOG 35-55 peptide. We propose that the mechanism of E2 protection may involve both systemic inhibition of TNF-ŕ expression and local (CNS) ercruitment of inflammatory cels, with modest effects on TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells.


  81/1245

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  82/1245

  Tytuł oryginału: Estrogeny a choroby ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Estrogens and central nervous system diseases.
  Autorzy: Warenik-Szymankiewicz Alina, Słopień Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.22, 24-27, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Estrogens stimulate generation of connections between neurones in the brain tissue from the prenatal period till puberty. During lifetime these steroids activate many functions of various brain regions. On the level of the central nervous system estrogens act through intracellular nuclear receptors and neurone membrane receptors. Estrogens affect neurons directly or through their influence on neuroglia, immune-competent cells, cerebral blood flow and glucose metabolism. The role of estrogens and their deficiency in pathophysiology of depression, Alzheimer's disease, brain stroke, Parkinson's disease, migraine and multiple sclerosis is discussed.


  83/1245

  Tytuł oryginału: Przewlekły Codzienny Ból Głowy - jednostka nozologiczna? zespół objawowy? transformacja samoistngeo bólu głowy?
  Tytuł angielski: Chronic Daily Headache - nosologic entity?, symptomatic syndrome?, transformed spontaneous headache?
  Autorzy: Kozubski Wojciech
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.50, 52, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the article the author discusses symptoms and signs, pathophysiological bases, and effects of therapeutic efforts in Chronic Daily Headache as a new clinical and therapeutic problem. The possible interrelations between onset of CDH symptoms and migraine or tension-type headache transformation, antimigraine or antiinflammatory drug abuse, arterial hypertension and depression are considered.


  84/1245

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w leczeniu i wtórnej profilaktyce udaru mózgu.
  Tytuł angielski: Rehabilitation in treatment and secondary prophylaxis of the apoplectic stroke.
  Autorzy: Kwolek Andrzej
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.15-23, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Epidemia udarow mózgu w Europie i w świecie oraz związane z nią wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie doprowadziły do odpowiednich decyzji państw i organizacji międzynmarodowych. W Europie w 1995 r. uchwalono Deklarację Helsingborską, a dwa lata później w Polsce powstał Narodowy Program Profilaktyki Leczenia Udarów Mózgu, zaproponowany przez środowisko neurologów i zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Okazało się rownież, iż stosowane dotychczas metody leczenia udarow mózgu nie znajdują naukowego uzasadnienia, a niejednokrotnie są dla chorych niekorzystne. Dlatego w oparcowanych dokumentach zwrócono wielką uwagę na profilaktykę udarów i rehabilitację. W pracy omowiono postępowanie w okresie ostrym udaru z podkreśleniem zagrażających powikłań i ich profilaktyki, w której wczesna rehabilitacja odgrywa podstawową rolę. Dalej przedstawiono zasady kwalifikowania i rehabilitację po przekazaniu pacjenta do oddziału rehabilitacji, metody oceny stanu pacjenta i postępu w rehabilitacji, stosowane techniki usprawniania i zabiegi fizykalne. Podkreślono konieczność ścisłej współpracy z rodziną pacjenta i zabezpieczenia ciągłości rehabilitacji. Przedstawiono też algorytm dotyczący rehabilitacji chorych po udarze mózgu w okresie wczesnym i po ustąpienie ostrych objawów udaru.

  Streszczenie angielskie: The epidemic of the apoplectic strokes in Europe and roll all over the world and higher direct and indirect costs related thereto made countries and international organizations make certain decisions. In Europe in 1995 Helsingborg's Declaration was adopted and two years later the national Program of the Prophylaxis and Treatment of the Apoplectic Strokes was formulated in Poland. It was proposed by the neurologist circles and accepted by the Ministry of Health and Social Welfare. It also became evident hat hitherto used treatment methods lacked scientific grounds and they are often have adverse effects on patients. Therefore, in the documents developed great attention was drawn to prophylaxis and rehabilitation of the apoplectic strokes. In this paper management in the acute period of the apopletic stroke with the emphasis on the threatening complications and its' prophylaxis where early rehabilitation plays essential function, was discussed. Further, the qualification rules and rehabilitation after transferring the patient to the rehabilitation ward, evaluation of the patient's condition methods and progress in rehabilitation process, techniques used for improvement and physical procedures were presented. The necessity of the close cooperation with the patients's family and ensuring of the rehabilitation continuity were emphasized. The algorithm relating to the rehabilitation of patients after apoplectic stroke in the early period and after acute apoplectic stroke symptoms subsided, was also presented.


  85/1245

  Tytuł oryginału: Melatonina w świecie roślin.
  Autorzy: Burdzenia Oleg
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  86/1245

  Tytuł oryginału: Mirosław J. Mossakowski in memoriam [1929-2001].
  Autorzy: Albrecht Jan
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.I-II, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław Jan 1929-2001


  87/1245

  Tytuł oryginału: Proteolysis of endomorphin-1 by brain synaptic membrane-associated peptidases.
  Autorzy: Wu Liming, Chen Junhui, Zhong Dulai, Lin Chentao, Wang Xingchang
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.1-5, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The biotransformation of endomorphin-1 (EM-1) by brain synaptic membranes has ben studied. Peptide fragments of EM-1 that were formed during incubation with membrane preparations in vitro were isolated by High-performance liquid chromatography (HPLC) and characterized using determination of amono acid composition. At pH 7.4, two degradation products, EM-1(1-3) and EM-1(1-2), were identified. EM-1 was degraded 77.5 p.c. at 30 min incubation with synaptic membranes. The time course of the experiments and the effect of carboxypeptidase inhibitor (CPI) demonstrated that the proteolysis reaction involves the participation of carboxypeptidase activity.


  88/1245

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  89/1245

  Tytuł oryginału: Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats.
  Autorzy: Walasek Grażyna, Węsierska Małgorzata, Werka Tomasz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.25-31, il., bibliogr. [34] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: mwenty-two rats were reared in standard conditions during the first two months of their life. Then the animals were divided into two groups exposed to different rearing conditions. Twelve animals (Group SO) were housed socially, six animals per cage, and for three weeks they were subjected to sensory stimulation in an enriched environment. The other ten subjects were kept individually (Group IN); one rat per mesh cage, in conditions of relatively impoverished sensory stimulation. In both groups the training of the conditioned emotional response (CER) was performed when animals were three months old. In contrast to IN subjects, the rats subjected to permanent social contacts and reared in the enriched environment (Group SO) revealed almost equally low instrumental response rates in trials with the conditioned stimulus (CS) paired with nociceptive foot-shock (US), and in period when no CS and/or US were applied. The results suggested that early exposure to an enriched environment caused a later decrease of the animals' capability to differentiate between the aversive CS and cues of the experimental context. This cognitive impairment was probably a secondary efffect of fear generalized to the entire experimental situation.


  90/1245

  Tytuł oryginału: Perception of facial affect in chronic schizophrenia and right brain damage.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. [52] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was designed to compare the performance of 50 chronic schizophrenics (CS) to that of 30 right brain-damaged patients (R), and 50 healthy controls (N) on several facial perception measures: Emotion Labelling and Recognition, and the Benton Facial Recognition Test. CSs were diagnosed according to DSM-IV criteria and their psychiatric state was assessed using the PANSS scale. All subjects were right handed. Their cognitive state was assessed using the MMSE. Subjects rated their current mood on a visual analogue scale. The results showed that the CSn and Rs were significantly impaired compared to Ns for the emotional tasks but did not differ from each other. Moreover, the patient groups were significantly less accurate in recognising emotionally neutral facial stimuli. Each subject group had more difficulty processing negative relative to positive affect. The deficit in schizophrenia was found to be stable, which may reflect a trait-like, rather than a state-dependent, characteristic. Moreover, some support is provided for the notion that facial affect perception in chronic schizophrenia is associated with right hemisphere dysfunction.


  91/1245

  Tytuł oryginału: Hypoxic damage of the cerebellum in 7-day-old rats. Ultrastructural and histochemical study.
  Autorzy: Dąmbska Maria, Gajkowska Barbara
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.45-49, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The damaging influence of hypoxia on the cerebellum in immature rats, which is still discussed, was investigated. Using material obtained in a modified Levine model for combined hypoxic-ischemic damage in 7-day-old rats, we examined changes in cerebellum submitted to hypoxia only. The results demonstrated classic features of hypoxic nervous tissue damage and calcium accumulation in mitochondria and endoplasmic reticulum. This was investigated using electron microscopy combined with the oxalate-pyroantimonate method. We propose that Caý+ increases in endoplasmic reticulum and mitochondrial Caý+ pools may be involved in damage-mediated mechanisms. These results support a role of calcium as a mechanism of cerebellar cell loss after this form of injury.


  92/1245

  Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
  Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  93/1245

  Tytuł oryginału: Zmiana tempa rozwoju pacjentów z zespołem Downa pół roku po operacji korekcyjnej wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego.
  Tytuł angielski: Change of growth rate in patients with Down syndrome one half-year after corrective surgery of the common atrio-ventricular canal.
  Autorzy: Pietrzykowski Witold D., Moll Jacek J.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.145-149, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 27 niemowląt (w dziewczynek i 16 chłopców) z trisomią 21 i wspólnym kanałem przedsionkowo-komorowym (CAVC) oceniano rozwój masy i długości ciała w okresie przed operacją i po upływie pół roku od jej wykonania. Wiek operowanych pacjentów wynosił 2 - 11 miesięcy, a masa ciała 3,5 - 6,8 kg. Analizowano następujące współczynniki antropometryczne: W (weight)-for-age p.c. i H (hight)-for-age p.c. (ilorazy zmierzonych wartości masy i długości ciała przez wartości referencyjne 50 centyla) oraz porównywano rozmieszczenie wartości tych cech na siatkach centylowych (dzieci z zespołem Downa). W okresie przed operacją wykazano znamienne opóźnienie rozwoju masy ciała. Wskaźnik W-for-age p.c. wynosił średnio 80 proc. wartości referencyjnych (p 0,05). Niedorozwój masy ciała poniżej 5 centyla stwierdzono u 26 proc., a poniżej 50 centyla 70 proc. pacjentów. Jedynie u jednego pacjenta (4 proc.) nie stwierdzono ograniczenia rozwoju. Zaburzenia przyboru masy ciała były istotnie zależne od obecności zastoinowej niewydolności krążenia (p 0.05) i zapalenia płuc (p 0,01). Po upływie pół roku od operacji odnotowano istotne przyspieszenie rozwojowe. Wskaźnik W-for-age p.c. zwiększył się średnio do 110 proc. wartości referencyjnych (p 0,05), a rozwój powyżej 50 centyla odnotowano u 52 proc. badanych (u pozostałych 48 proc. poniżej 50 centyla). Wartości masy ciała, oceniane na siatkach centylowych pół roku po operacji, wykraczały poza zajmowane przed operacją kanały centylowe u ...

  Streszczenie angielskie: Somatic growth before and after surgery was reviewed in a group of 27 patients (11 females and 16 males) with Down syndrome (DS) and common atrio-ventricular canal (CAVC). Age prior to operation ranged from 2 to 11 months and weight from 3.5 to 6.8 kg. We calculated Weight-for-age p.c. and Height-for-age p.c. indices and analized the distribution of values of body mass on centile charts (for DS subset). Somatic growth before surgery was severely impaired. Mean value of Weight-for-age p.c. was 80 p.c. of predicted (p 0.05). A growth rate below the 5th percentile was found in 26 p.c. of pts and below the 50th percentile in 70 p.c. of pts (one pt was not undernurished). Retardation in body mass growth prior to surgery was related to congestive heart failure (p 0.05) and to pneumonia (p 0.01). Successful surgical repair resulted in significant improvement of growth in a galfyear period. The mean Weight-for-age p.c. increased to 110 p.c. of predicted (p 0.05), a postsurgical growth rate below the 50th percentile was present in 48 p.c. and above the 50th percentile, in 52 p.c. of pts. Acceleration of body mass growth to higher centile channels was present in 85 p.c. of pts (the remaining 15 p.c. showed no such acceleration). The mean value of Hight-for-age p.c. was unchanged after surgery and amounted to the 50th centile (100 p.c.). The results lead to the suggestion that corrective surgery of CAVC in infants with DS might be required to offer improvement in growth ...


  94/1245

  Tytuł oryginału: Padaczka fotogenna - patofizjologia, manifestacja kliniczna i leczenie.
  Tytuł angielski: Reflex epilepsy in children - pathophysiology, clinical manifestation and treatment.
  Autorzy: Sidor Krystyna, Horwath-Stolarczyk Andrea, Leuenberger-Karczmarczuk M.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.151-153, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Padaczkę fotogenną charakteryzują napady drgawek wywoływane odpowiednią stymulacją świetlną. Odpowiedź elektroencefalograficzna na stymulację światłem przerywanym jest zależna od wieku i płci pacjenta oraz od charakteru samej stymulacji; charakterystyczne zmiany w zapisie EEG występują przede wszystkim u młodzieży i dziewcząt. Czynnikami wyzwalającymi napad mogą być światło słoneczne, telewizja, gry wideo oraz gry komputerowe. Czystą padaczkę fotogenną charakteryzują typowo napady uogólnione toniczno-kloniczne (84 proc.), napady typu absence (6 proc.), drgawkai częściowe (2,5 proc.) oraz napady miokloniczne (1,5 proc.). Padaczka fotogenna rokuje bardzo dobrze. U ok. 25 proc. pacjentów światłoczułość zanika samoistnie w trzeciej dekadzie życia.

  Streszczenie angielskie: Reflex epilepsy is characterised by seizures precipitated by visual stimuli. EEG responses to ontermittent photic stimulation depend on the age and sex of the subject and on how stimulation is performed: abnormalities are commonest in children and adolescents, especially girls. Sunlight and video screens, including television, video games, and computer displays, are the commonest environmental triggers of photosensitive seizures. Pure photosensitive epilepsy is characterised by generalised tonic-clonic seizures in 84 p.c., absences in 6 p.c., partial motor seizures - in 2.5 p.c. and myoclonic seizures in 1.5 p.c. of patients. This type of epilepsy has a good prognosis, about 25 p.c. of patients will lose their photosensitivity in their third decade.


  95/1245

  Tytuł oryginału: Age and gender-related differences in tilt testing results in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Wiek i płeć a wynik testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Cholewa Marian
  Opracowanie edytorskie: Cybulska Katarzyna (koment.), Dłużniewski Mirosław (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.272-280, il., tab., bibliogr. 16 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. The usefulness of parameters such as age or gender in the diagnostic and therapeutic decision-making in patients with ischaemic heart disease has been well documented. The question arises whether these parameters may predict the result of tilt testing (TT) in patients witch syncope of unknown origin. Aim. To estimate the risk of an abnormal results of TT in patients with syncope of unknown origin, using the basic population indices such as age geneder. Methods. The study group consisted of 112 patients (67 males and 45 females) with a mean age of 37.8 ń 18.8 years (range 18-78 years) with at least two synocopal episodes (range from 2 to 20, mean 4.6 ń 4.5) during the last 6 months. The protocol of TT included passive tilting at 60ř for 45 min and an additional 20 min after 0.25 mg of sublingual nitroglycerine (NTG). Results. TT-induced syncope occurred in 31 (28 p.c.) patients. The remaining patients underwent NTG-TT which brought about syncope in a further 37 (33 p.c.) patients. Thus, the total number of patients with positive TT reached 68 (61 p.c.). The mean age of patients with an abnormal TT results was significantly lower than that of those with a normal response to tilting (33.8 ń 17.8 vs 43.6 ń 18.9 years, p = 0.007). The patients with a vasovagal reaction during passive TT were significantly younger than the patients with an abnormal response to NTG-TT (27.3 ń 11.5 vs 39.9 ń 20.3 years, p = 0.005). An abnormal TT was observed in 48 (72 p.c.) males and 20 (44 p.c.) females (p =0.003). The majority of females requred NTG administration in order...


  96/1245

  Tytuł oryginału: Udar niedokrwienny mózgu u chorej z napadowym migotaniem przedsionków. Leczenie fibrynolityczne. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Acute ischaemic stroke treated with thrombolytic therapy in a 73-year-old woman with recurrent atrial fibrillation - a case report.
  Autorzy: Dworakowski Rafał, Mierzejewski Leszek, Gąsecki Dariusz, Zapaśnik Andrzej, Koprowski Andrzej, Gałąska Rafał, Nyka Walenty, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.316-319, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Acute ischemic stroke is one of the major public problems in developed countries and one of the main causes of death and invalidity. Although there is some evidence that ischaemic stroke could be treated more aggressively, majority of physicians continue to use conservative therapy. In this report we describe a case of a 73-year-old female with recurrent atrial fibrillation in whom conversion to sinus rhythm was complicated by acute embolic stroke. Following computerised tomography results confirming ischaemic stroke, thrombolytic treatment was successfully administered. Diagnostic and therapeutic aspects of acute ischaemic stroke complicating atrial fibrillation are discussed.


  97/1245

  Tytuł oryginału: Psychoneuroimmunologiczne oddziaływanie cytokin w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Psychoneuroimmunological influence of cytokines on central nervous system.
  Autorzy: Dyr Wanda
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.33-37, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są różnorodną grupą mediatorów polipeptydowych mających duże znaczenie w utrzymaniu homeostazy tkankowej. W przypadku zadziałania czynnika naruszającego jej równowagę ekspresja cytokin ulega gwałtownej upregulacji. Cytokiny są klasycznie kojarzone z aktywacją układu immunologicznego w odpowiedzi na inwazję szkodliwych czynników. Są to substancje bedące mediatorami reakcji zapalnych. Wiele cytokin zostało obecnie zidentyfikowanych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.), a ich mechanizm receptorowy jest stopniowo poznawany. Cytokiny mogą być aktywowane przez fizyczny i psychiczny stres, choroby somatyczne, zapalenie bakteryjne lub wirusowe. Czynniki te stymulują sekrecję cytokin w o.u.n. Strukturami szczególnie podatnymi na ich działanie są podwzgórze, miejsce sinawe, przednia kora i hipokamp. Największe znaczenie w o.u.n. mają cytokiny zwane interleukinami (IL) typu IL-1, IL-2, IL-6 i TNF-ŕ (tumor necrosis factor). Astrocyty, komórki mikrogleju wytwarzają i wydzielają cytokiny. Istnienie receptorów dla IL-1 stwierdzono w podwzgórzu, hipokampie i tą drogą mogą one wpływać bezpośrednio na funkcje neuronu. IL-2, IL-6, TNF-ŕ działają na funkcje układu dopaminergicznego, np. u pacjentów leczonych wysokimi dawkami IL-2 moga pojawić sie omamy. Chloropromazyna, haloperydol czy flupentiksol wywierają hamujący wpływ na TNF-ŕ i IL-1. W schizofreni obserwuje się wzrost stężenia receptora IL-2 w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyraźny wzrost poziomu IL-6 i sIL-6 obserwuje się w depresji. ...

  Streszczenie angielskie: Cytokines mediate information between cells of the peripheral immune system and the CNS. Interleukin (IL) 1, IL-2, IL-6 and tumor-necrosis-factor alpha (TNF-ŕ) are the most relevant activating cytokines known to act on the CNS. Cytokines can activate cells to produce other cytokines and they may be stimulated by neurotransmitters, special by the noradrenaline. Both micrologia cells and astrocytes can produce and release cytokines and neurons containing IL-1 have been found in hypothalamus and hippocampus. It seems directly to influence neuronal functions. IL_2, IL-6, TNF-ŕ may stimulate dopaminergic system in schizophrenic patients. Chlorpromazine, haloperidol, flupentiksol have inhibitory effect on TNF-ŕ and IL-1 but in schizophrenic disorder have been observed more levels of IL-2 in serum and CSF. Hypersecretion of IL-6 plays a particular role in depressive disorders. The correlation of high IL-6 levels with cortisol plasma levels in depressive patients points out the stimulatory effect of IL-6 one the HPA axis.


  98/1245

  Tytuł oryginału: Neurologia.
  Autorzy: Członkowska Anna
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.165-166, 169, 171, 173, 175-179, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/1245

  Tytuł oryginału: Side clamp used during off-pump coronary artery bypass does not increase the risk of stroke.
  Autorzy: Hirose Hitoshi, Amano Atsushi, Takahashi Akihito
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR235-CR240, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to investigate whether the incidence of stroke after off-pump AC bypass was lower than that after on-pump AC bypass. Material/Methods: A prospective study was performed with consecutive patients who underwent isolated AC bypass in the Shin-Tokyo Hospital Group between July 1, 1996 and December 31, 2001 AC bypass was defined as coronary artery bypass requiring proximal anastomoses onto the ascending aorta. The patietns were divided into two groups, depending on the use of cardiopulmonary bypass: on-pump and off-pump groups. Perioperative data were prospectively collected and the risk factors for postoperative stroke were investigated. Resutls: Preoperative comorbidiites were more frequent in the off-pump group. The number of distal anastomoses was not significantly different but the number of proximal anastomoses was significantly greater in the on-pump group than in the off-pump group. The incidence of postoperative stroke was 0.3 p.c. in the off-pump group and 2.0 p.c. in teh on-pump group. Significant risk factors influencing the occurrence of postoperative stroke included: use of cardiopulmonary bypass, age over 75, peripheral vascular disease, saphenous vein use, and postoperative atrial fibrillation. Multivariate analysis demonstrated that the use of cardiopulmonary bypass, age over 75, and peripheral vascular disease were isolated predictors of postoperative stroke. Conclusions: The incidence of postoperative stroke was lower in the off-pump group than in the on-pump group, even though the side clamp was applied to the ascending aorta for aortocoronary bypass. The use of side clamping for off-pump AC bypass does not increase the risk of postoperative stroke.


  100/1245

  Tytuł oryginału: Predictors of mortality among nursing home residents with a diagnosis of Parkinson's disease.
  Autorzy: Fernandez Hubert H., Lapane Kate L.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR241-CR246, tab., bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Little is konwn about predictors of mortality among Parkinson patients living in long term care. Material/Methods: We conducted a 3-year follow-up study on 15,237 PD residents aged 65 years and older using the Systematic Assessment in Geriatric drug use via Epidemiolgoy (SAGE) database. The SAGE database consists of the Minimum Data Set (MDS) data collected on over 400,000 nursing home residents in 5 U.S. states, including demographic characteristics, demntia severity, comorbidity and other clinical variables. Information on death was derived through linkage to Medicare files. Baseline characteristics were used to predict survival using univariate and multivariate Cox proportional hazard models. Results: The overall 3-year mortality rate was 50 p.c. Advanced age (relative rate (RR) 2.22; 95 p.c. confidence interval (CI) 1.99 - 2.47, for patients 85+ years), male gender (RR 1.73; 95 p.c. CI 1.60 - 1.87), severe functional (RR 1.81; 95 p.c. CI 1.53 - 2.13) and cognitive (RR 1.54; 95 p.c. CI 1.38 - 1.72) impairment, the presence of vision problems (RR 1.25; 95 p.c. CI 1.20 - 1.57), pressure ulcers (RR 1.25; 95 p.c. 1.14 - 1.37), and a diagnosis of congestive heart failure (RR 1.49; 95 p.c. CI 1.35 - 1.65), diabetes mellitus (RR 1.22; 95 p.c. 1.11 - 1.35) and pneumonia (RR 1.39; 95 p.c. CI 1.09 - 1.77) were independent predictors of death. The specific presence of aspiration pneumonia had the highest mortality risk ratio among all comorbidities (RR 1.58; CI 0.97 - 2.56). Africa-Americans and other minority groups were less likely to die relative to whith PD residents...


  101/1245

  Tytuł oryginału: Rehabilitation outcome in a patient awakened from prolonged coma.
  Autorzy: Talar Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CS31-CS38, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the rehabilitation of a patient recovering from a prolonged coma (defined as lasting longer than 4 weeks). The case is noteworthy because it exemplifies the possibilities and difficulties entailed in treating these patients, who are often regarded as too severely impaired to justify intensive rehabilitation efforts. Case report: The patietn is a 28-year old Polish male, unmarried, who suffered serious closed head injuries in an automobile accident in April of 1999. He was in a comatose state for more than two months, with a GCS score of 5. When admitted for rehabilitation he was bedriedden, wht global aphasia, agraphia, limb apraxia, and executive dysfunction. THe rehabilitation program developed for him is described in detail. Results: Over the course of rehabilitation, which began in December 1999 and continues to this writing, the patient has regained locomotion capabilities (though with impairments), and his speech has improved considerably. The apraxia has largely resolved, and he is able to write his name and copy words. he is now capable of performing many activities of daily living. Conclusions: A comprehensive program of rehabilitation characterized by a strategic, heurisitic approach is capable of achieving a good outcome even in very difficult cases, such as prolonged coma.


  102/1245

  Tytuł oryginału: Substance P content in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles during elicitation and inhibition of trigemino-hypoglossal reflex in rats.
  Autorzy: Zubrzycka Maria, Janecka Anna
  Źródło: Brain Res. 2002: 941 (1/2) s.29-33, il., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to establish whether tooth pulp and periaqueductal central gray (PAG) stimulation affects the release of substance P (SP) into the fluid perfusing the cerebral ventricles in rats. The content of substance P in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles was determined during incisor pulp stimulation with electrical impulses inducing nociceptive trigeminohypoglossal reflex and then during inhibition of the reflex by stimulation of PAG. Perfusion of the cerebral ventricles was carried out using artificial cerebrospinal fluid (aCSF). SP-like immunoreactivity (SP-LI) was determined in the samples by radioimmunoassay. Samples were collected in four groups: first group - cerebrospinal fluid (CSF); second group - aCSF perfusates without stimulation; third group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation; fourth group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation and simultaneous inhibition of trigemino-hpoglossal reflex by PAG stimulation. It was shown that incisor pulp stimulation led to the increased release of SP-LI into the fluid perfusing cerebral ventricles. Stimulation of PAG reduced the release of SP-LI into the cerebro-ventricular system to the values obtained before the tooth pulp stimulation. The results indicate that PAG significantly inhibits the release of SP-LI into the rat cerebral ventricular system and may be involved in the inhibition of trigemino-hypoglossal reflex.


  103/1245

  Tytuł oryginału: Rola układu współczulnego w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of sympathetic system in the pathogenesis of primary hypertension.
  Autorzy: Wyrzykowski Bogdan
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.335-338, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  104/1245

  Tytuł oryginału: Znaczenie hamowania nadmiernej aktywności układu współczulnego w chorobach nerek.
  Tytuł angielski: The significance of the inhibition of increased sympathetic activity in renal diseases.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.339-344, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  105/1245

  Tytuł oryginału: Współczesna diagnostyka nadmiernej aktywności współczulnego układu nerwowego: blaski i cienie.
  Tytuł angielski: Contemporary diagnosis of increased sympathetic activity: the ups and downs.
  Autorzy: Luciak Marek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.345-347, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  106/1245

  Tytuł oryginału: Jak skutecznie leczyć chorego z nadciśnieniem tętniczym i nadmierną aktywnością układu współczulnego?
  Tytuł angielski: How to treat effectively hypertensive patient with overactivity of sympathetic system?
  Autorzy: Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  107/1245

  Tytuł oryginału: Genetyka udarów.
  Autorzy: Bednarska-Makaruk M., Wehr H.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.29-37, il., tab., bibliogr. 67 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W występowaniu udarów obserwuje się skupienie w tych samych rodzinach oraz różnorodność etniczną, co przemawia za istotnym wpływem czynników genetycznych. Omówiono udary występujące w przebiegu rzadkich chorób spowodowanych mutacjami pojedynczych genów. Należą do nich niektóre dyslipidemie, homocystynuria, choroby mitochondrialne i inne. Przeważająca ilość udarów wynika z działania wielu genów oraz z współuczestniczącego wpływu czynników środowiskowych. Do najważniejszych czynników genetycznych należą geny wpływające na wielkość ciśnienia krwi, na hemostazę oraz na właściwości ściany naczyniowej. Poznanie czynników sprzyjających występowaniu udarów jest bardzo ważne ze względu na możliwość ich zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In the occurrence of strokes an increased frequency within the same families and ethnical differences are observed. These facts suggest considerably influence of genetic factors. Strokes resulting from rare diseases caused by mutations of single genes were described. They concern some dyslipidemias, homocystinuria, mitochondrial diseases and other diseases. The predominant majority of strokes results from the influence of many genes and interfering environmental factors. The most important genetic factors are the genes determining blood-pressure level, hemostatis and arterial wall properties. The knowledge of factors predisposing to strokes is very important in respect of their possible prevention.


  108/1245

  Tytuł oryginału: Splanchnicektomia torakoskopowa przez jeden otwór.
  Tytuł angielski: Thoracoscopic splanchnicectomy through one port.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.268-269, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerwoból międzyżebrowy w miejscu po wprowadzonych trokarach jest najczęstszym powikłaniem po torakoskopowej splanchnicektomii. Zmniejszenie liczby trokarów stosowanych do wykonania zabiegu może zmniejszyć częstość występowania tego powikłania wpływając korzystnie na przebieg pooperacyjny. Autor przedstawia technikę wykonania torakoskopowej splanchnicektomii przez jedno nacięcie w przestrzeni międzyżebrowej.

  Streszczenie angielskie: Intercostal pain is one of the most frequent complications after thoracoscopic splanchnicectomy. Reduction of number of trocars can decrease frequency of this complication. Author describes the technique of thoracoscopic splanchnicectomy through one small incision in the intercostal space.


  109/1245

  Tytuł oryginału: Vasopressinergic innervation of the pig pineal gland.
  Autorzy: Przybylska-Gornowicz Barbara, Lewczuk Bogdan, Moller Morten
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.3-8, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An immunohistochemical study of the pineal gland of the domestic pig was carried out using the antisera raised against vasopressin (VP). The pineal glands were taken from the newborn, 21-day- and 7-month old female pigs. The pig pineal glands is moderately innervated by VP-immunoreactive nerve fibers. They run from the habenular commissure into the connective tissue septa and further into the pineal parenchyma. In the subependymal tissue as well as in the connective tissue septa, the fibres are smooth or with small varicosities and in the parenchyma with large ones. The obtained results point to extrapineal and extraepithalamic source of the fibres. The density of VP-immunoreactive fibers in the pineal gland of 7-month old pigs is higher than in the younger animals.


  110/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ ćwiczeń usprawniających na równowagę osób umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym.
  Tytuł angielski: The influence of the improving physical exercises for the body balance of mentally handicapped persons, in the moderate degree of retardation.
  Autorzy: Marchewka Anna
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.111-115, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Praca nad podnoszeniem sprawności motorycznej dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych jest wciąż mało doceniana i wykorzystywana do rozwoju wielu umiejętności przystosowawczych, ważnych w życiu codziennym tej grupy osób. Tymczasem ćwiczenia fizyczne odgrywają znaczącą rolę w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo. Wpływają na podniesienie sprawności fizycznej i podniesienie poziomu dojrzałości społecznej. Cel pracy. Podstawowym celem pracy była ocena wpływu opracowanego zestawu ćwiczeń usprawniających na równowagę osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: czy zaburzona równowaga u osób upośledzonych umysłowo może ulec poprawie w wyniku systematycznie prowadzonych ćwiczeń specjalnych? Materiał i metoda. Przeprowadzono następujące badania: Wstępne - informujące o aktualnym poziomie sprawności rownowagi u osób umyslowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym w badanej grupie eksperymentalnej i kontrolnej. końcowe - informujące o poziomie sprawności równowagi u badanych osób umysłowo upośledzonych w obu grupach po 8 miesiącach. Oceny równowagi osób upośledzonych umysłowo dokonano na podstawie próby z testu Eurofit Special oraz innych opracowanych przez autorkę testów wraz z odpowiednią punktacją, oceniających równowagę badanych dziewcząt. Wyniki. Grupa eksperymentalna i kontrolna w badaniu wstępnym, we wszystkich testach uzyskiwała podobne średnie wyniki. w badaniach końcowych średni wynik grupy eksperymentalnej, we ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The work-concerning the motor performance improvement - with mentally handicapped children and adult people is not often apreciated and exploited to develop their adaptation skills so important in a everyday life for that group our of our citizens. Meanwhile physical exercises are of great important in rehabilitation process of mentally handicapped people. Those exercises have an effect on improvement of physical efficiency and the level of social maturity. Training as an element stimulating the physical and motor performance development should have been the part of the total revalidation programme concerning people with mental retardation. The aim of the study. The main aim of this study is the estimation of the worked out set exercises which was prepared for mentally handicapped people in th moderate degree to improve their body balance. It is a try to answer the question if the disordered body balance of mentally handicapped people may be improved as a results of carrying on special, methodical exercises. To answer that over mentioned question the examinations were done as follows: Primary examination - actual level of body balance in two groups of mentally handicapped people: experimental and control group. Final examination - level of body balance after 8 months in two groups in question: experimental group additionally trained, control group with no additional training. Additional special exercises have been executed for 45 minutes, twice a week ...


  111/1245

  Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  112/1245

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w przebiegu choroby dyskowej w materiale Kliniki.
  Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Sokólski Bohdan, Zasacki Wojciech, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady leczenia chorych z przepukliną jądra miażdżystego, oceniono wartość nowoczesnych metod obrazowania oraz sposobu leczenia operacyjnego. Wyniki przedstawiono na podstawie leczenia operacyjnego 173 chorych w wieku od 13 do 73 roku życia. W leczeniu operacyjnym stosowano wycięcie jądra miażdżystego, usztywnienie międzytrzonowe w ostatnim okresie z użyciem koszyków międzytrzonowych celem odtworzenia wysokości międzytrzonowej. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia tym sposobem są zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The paper reviews procedures for treatment of intervertebral disc herniation in our Departament, evaluating modern scaning methods and surgical procedures. A total of 173 cases aged 13-73 years are presented. Discectomy was performed at surgerey, with recent cases also embarcing intervertebral spondylodesis with the use of cages to restore intervertebral diastance. Short-term follow-up of patients after surgery have been very encouraging.


  113/1245

  Tytuł oryginału: Ostry zespół kanału nadgarstka po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej - ocena odległych wyników leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną.
  Tytuł angielski: Acute carpal tunnel syndrome after distal radius fractures - long term results of surgical treatment with decompression and external fixator application.
  Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt, Bednarski Marek, Żyluk Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostry zespół kanału nadgarstka (zkn) jest rzadko opisywanym powikłaniem złamania nasady dalszej kości promieniowej (ndkp). W pracy analizowano przyczyny wywołujące ostry zkn po złamaniach ndkp i oceniono odległe wyniki leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną. Spośród 128 chorych ze złamanaiem ndkp leczonych w klinice u 11 (9 proc.) wystąpił ostry zkn wymagajacy dekompresji nerwu pośrodkowego. Rozpoznanaie zespołu stawiano na podstawie objawów klinicznych: bólu i zaburzeń czucia w obrębie trzech odpromieniowych palców. Wyniki odległe oceniano średnio po 11 miesiącach od operacji. Stwierdzono, że na powstawanie ostrego zkn może mieć wpływ rodzaj złamania (z przemieszczeniem, wieloodłamowe) oraz sposób jego leczenia (znieczulenie miejscowe "do przełomu", kilkakrotne repozycje, unieruchomienie w zgięciu dłoniowym nadgarstka). Wyniki odległe: u wszystkich chorych ustąpił ból spoczynkowy, rozdzielczość czucia wróciła do normy; czucie lekkiego dotyku było prawidłowe u 9 i lekko osłabione u 2 osób. Test Phalena i objaw Tinela były ujemne u wszystkich chorych. Siła chwytu globalnego wynosiła od 17 do 120 kg (średnio 38 kg). W skali Gartlanda-Warleya uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 3 dobre i 3 zadowalające. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że wczesne rozpoznanie ostrego zkn oraz leczenie jednoczasową dekompresją kanału nadgarstka i stabilizacją zewnętrzną złamania prowadzi do szybkiego ustąpienia dolegliwości i zapobiega utrwaleniu się objawów uciskowych.

  Streszczenie angielskie: Acute Carpal Tunnel Syndrome (ACTS) is a relatively rare sequel of diastal fractures of the radius. This paper is an analysis of the causes of ACTS and long-term results of treatment by surgical decompression combined with use of external fixators. Out of 128 patients with distal radius fractures treated in our department 11 cases required surgical treatment because of ACTS. Fractures were classified according to the AO classification as C2 and C3. CTSA was diagnosed basing on typical clinical sign: pain nubness over the radical three and a half fingers. All pataients were treated surgically by reduction of the fracture external fixation and decompression of the median nerve, all performed simultaneously. The results were assessed within 11 months (on average) postopertively. It was found that ACTS depends on the severity of the fracture (comminuted, dislocated) and on method of treatament (local anaesthesia, multiple reductions, Cottoon-Loder position). Long term results: pain was absent the two-point discrimination test was within norm, light sensation was within norm in 9 cases and slightly decreased in 2 cases. There were no positive Phalen tests and no Tinel sings. Grip strengh raged from 17 to 120 kg (mean 38 kg). According to Gartland-verley classification 5 excellent, 3 good, and 3 acceptable results were obtained. This indicates that early recognition and prompt treatament by surgical decompression and external fixation results in significant improvement of symptoms and prevents persistence of symptoms.


  114/1245

  Tytuł oryginału: Hypoxic-ischemic encephalopathy: pathophysiology and implications for therapy.
  Tytuł polski: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków.
  Autorzy: Sunshine Philip
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.6-9, bibliogr. 37 poz., streszcz. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków wciąż jest ważnym problemem medycznym z uwagi na dużą śmiertelność, a także występujące u przeżywających niemowląt następstwa neurologiczne i upośledzenie intelektualne. Oprócz początkowej ostrej martwicy neuronów, wtórne ich uszkodzenie spowodowane reperfuzją dokonuje się przez 6 do 72 godzin od pierwotnego urazu. Wtórna niedomoga energetyczna komórek, rozpad błon komórkowych, dokomórkowy napływ jonów wapnia, produkcja cytokin oraz oksydacja przekaźnikowych aminokwasów - wszystko to przyczynia się do przyspieszonej i wzmożonej apoptozy neuronów. Nowe metody leczenia, takie jak stosowanie inhibitorów wolnych rodników tlenowych oraz utrzymywanie przez pierwsze 72 godziny życia łagodnej lub umiarkowanej hipotermii ogólnoustrojowej lub wybiórczej hipotermii głowy są obiecującymi środkami pomocniczymi w postępowaniu z noworodkami z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną.

  Streszczenie angielskie: Hypoxic-ischemic encephalopathy continues to be a major problem in perinatal medicine because of the high mortality rate and neurological and intellectual imparment in the surviving infants. In addition to the acute necrotic damage that occurs in the neurons initially, reperfusion injury and secondary neuronal damage continue for 6 to 72 hours after the initial insult. Secondary cellular energy failure, membrane breakdown, cellular influx of calcium ions, elaboration of cytokines, and oxidation of excitory amino acids all contribute to enhanced apoptosis of the neurons. Newer forms of therapy including the use of oxygen-free radical inhibitors and mild to moderate cerebral or systemic hypothermia for 72 hours following the asphyxial period are promised adjuncts as follow-up approaches to the affected newborns.


  115/1245

  Tytuł oryginału: Samoistne bóle głowy.
  Tytuł angielski: Autopathic headaches.
  Autorzy: Moszczyński Paulin
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.1-5, tab.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  116/1245

  Tytuł oryginału: Oczopląs padaczkowy.
  Tytuł angielski: Epileptic nystagmus.
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.5-16, tab., bibliogr. s. 13-15, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Oczopląs padaczkowy - jako napad częściowy prosty wg współczesnej terminologii - był rozpoznawany of początku XX wieku. Wprowadzenie elektroencefalografii (EEG) i elektrokoagulacji umożliwiło poznanie mechanizmów różnych rodzajów OP. W padaczce oczopląs może być wywołany dwoma różnymi przyczynami: 1) wyładowaniami w EEG w różnych polach kory mózgowej i 2) toksycznym działaniem leków przeciwpodaczkowych, które nie towarzyszą wyładowaniu i może być obserwowany w dowolnym czasie badania neurologicznego. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj może być poziomy (znacznie częściej), pionowy i mieszany. Celem tej pracy jest: 1) przedstawienie mechanizmów oczopląsów padaczkowych i 2) omówienie rodzajów oczopląsów, czynności padaczkowej w EEG i lokalizacji wyładowań. Patofizjologiczne mechanizy oczopląsu. Wyróżnia się dwa rodzaje OP, w których fazy szybkie są zwrócone w kierunku przeciwnym do ogniska padaczkowych wyładowań. W pierwszym rodzaju wyładowanie padaczkowe występuje w korowych polach reprezentacji ruchów skokowych gałek ocznych (saccadic); w drugim - w korowym polu dla skojarzonych ruchów śledzenia wzrokowego (pursuit) lub w korze potylicznej odpowiedzialnej za oczopląs optokinetyczny. W pierwszym rodzaju OP występują iglice o wysokiej częstotliwości lub fale ostre, w drugim o niskiej częstotliwości poniżej 6 Hz. Ta reguła odnosi się do chorych z zachowaną świadomością; zaciera się ona w zaburzonej świadomości i w uszkodzeniach kory mózgu. Ponadto cechą ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Epileptic nystagmus (EN), now called simple partial epileptic seizure, has been known since the beginning of the twentieth century. With the introduction of the electroencephalograph (EEG) and the electro-oculograph it became possible to study the dynamics of the various types of EN. Nystagmus in epilepsy may be caused by two different factor: (1) EEG discharges in different areas of the cerebral cortex and (2) toxic effects of antiepileptic drugs which are not accompanied by discharge. Both the first type and the second type of nystagmus may be horizontal (much more frequent), vertical or mixed. Objective. The purpose of this study is (1) to present the mechanisms of epileptic nystagmus and (2) to discuss the various types of nystagmus, epileptic EEG activity, and the localisation of discharges. The pathophysiology of nystagmus. There are two types of EN in which the rapid phases run in the opposite direction to the epileptic focus. In the first type epileptic discharges are located in the cortical representational areas for saccadic eye movements; in the second type they are located in the cortical area responsible for ocular pursuit or in the occipital cortex responsible for optokinetic nystagmus. In the first type of EN we find high-frequency spikes or sharp waves. In the second type we find low-frequency waves ( 6 Hz). This pattern is found in conscious patients but is obliterated in patients with disturbed consciousness or cortical lesions. ...


  117/1245

  Tytuł oryginału: Przecięcie przedniej części ciała modzelowatego w leczeniu operacyjnym padaczki opornej na leki.
  Tytuł angielski: Corpus callosum section as a surgical procedure in patients with drug resistant epilepsy.
  Autorzy: Majkowska-Zwolińska Beata
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.17-49, il., tab., bibliogr. s. 43-47, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. U pewnego odsetka chorych z padaczką oporną na leki nie stwierdza się wyraźnego ogniska padaczkowego. To uniemożliwia wykonanie klasycznej operacji resekcji ogniska. U tych chorych, a zwłaszcza w szczególnie ciężkich uogólnionych postaciach padaczki, od lat 70. na świecie, a od 1990 r. w Polsce wykonuje się przecięcie ciała modzelowatego (kallozotomię). Założeniem tej operacji jest przerwanie połączeń międzypółkulowych i ograniczenie uogólniania się napadów padaczkowych. Cel. 1) Ocena wartości kallozotomii przedniej jako metody leczenia operacyjnego u chorych z padaczką oporną na leki, jej wpływ na całkowitą liczbę i rodzaje napadów oraz na dynamikę badanych parametrów w okresie kilku lat po operacji (średnio 4 lat). Oceniano również wpływ kallozotomii na ciężkość przebiegu napadów padaczkowych i na zmiany jakości życia pacjentów i ich rodzin. 2) Próba uściślenia wskazań do kallozotomii oraz określenia czynników rokowniczych. Materiał i metoda. W latach 1990-1999 kallozotomię przednią wykonano u 48 chorych, a do badania zakwalifikowano ostatecznie 42 chorych (18 K i 24 M) w wieku od 11 do 36 rż. Etiologia padaczki znana była u 60 proc. chorych. Wszyscy chorzy spełniali kryterium oporności na leki, u 96 proc. chorych występowało kilka rodzajów napadów. U wszystkich występowały napady uogólnione przebiegające z nagłym upadkiem: toniczne, atoniczne i wtórnie uogólnione do toniczno-klonicznych. Ponadto u części chorych występowały napady częściowe proste, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In certain percentage of patients with intactable epilepsy it is not possible to identify epileptic focus. This excludes possibility of resective surgery. In those cases and particularly in patients with severe generalized forms of epileptic seizures, which causes frequent injuries since 70 -this in the world and 1990 in Poland corpus callosum section (callosotomy) is performed. The rationale for this operation is to prevent the spread of bioelectrical activity from one hemisphere to another and this way to prevent generalization of seizures. Objective. 1. To evaluate the anterior callosotomy as a surgical method of treatment in patients with intractable epilepsy, its effect on total number of seizures, their types and dynamics of changes of their frequency after mean time of observation of 4 yrs. Also the effect on severity of seizures and changes of quality of life after operation was assesed 2. To check the indications for callosotomy and prognosis. Material and method. Since 1990-1999 48 patients underwent anterior callostomy. Ultimately 42 patients was qualified for this study (18 F and 24 M) operated at age of 11 to 36 yrs. Etiology of epilepsy was known in 60 p.c. of cases. All had drug resistant seizures an the mean time of ineffective treatment was 17 yrs. 96 p.c. had few different types of seizures. All of them had generalized seizures with fall: tonic, atonic and secondarily generalized to tonic-clinic. Some of the patients had simple and ...


  118/1245

  Tytuł oryginału: Pierwszy napad w czasie ciąży: prawdopodobny objaw zaburzeń rozrodczo-wewnątrzwydzielniczych u kobiet z padaczką.
  Tytuł angielski: First seizure in pregnancy: a probable sign of reproductive-endocrine disorder in epileptic women.
  Autorzy: Kasradze Sofia, Sturua Lea, Toidze Otar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.51-63, tab., bibliogr. s. 59-61, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Według danych z piśmiennictwa u 1 proc. kobiet występuje napad w czasie ciąży, a u 13 proc. z nich rozwija się padaczka. Występowanie padaczki w czasie ciąży często daje podstawy, aby podejrzewać katamenialny charakter napadów (Schmidt, 1982). U 60,2 proc. pacjentek z padaczką katamenialną występuje któryś z rodzajów zaburzeń rozrodczo-wewnątrzwydzielniczych (RED) (Kasradze i wsp., 1998), jednak dotychczas nie badano rozkładu RED wśród kobiet, u których pierwszy napad wystąpił w ciąży. Celem badania była ocena rozkładu RED u kobiet z padaczką z napadami w ciąży. Materiał i metoda. Spośród 278 kobiet z padaczką w wieku od 18 do 45 rż., u 31 (11,2 proc.) pierwszy w życiu napad padaczkowy wystąpił w ciąży. U wszystkich tych pacjentek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne miednicy małej oraz określono stężenie gonadotropiny, hormonów płciowych i tyreotropiny w surowicy. Trzydzieści kobiet miało padaczkę częściową, jedna - uogólnioną. Czternaście pacjentek przyjnowało leki przeciwpadaczkowe, a 17 nie przyjmowało ich. Po 3 latach od pierwszego badania wszystkie pacjentki były ponownie w pełni przebadane przez ginekologa endokrynologa. Wyniki. Pierwszy napad w czasie pierwszej ciąży wystąpił u 17 kobiet (54,8 proc.), w czasie drugiej ciąży u 5 (16,1 proc.), w ciągu następnych ciąż u 9 kobiet (29,1 proc.) W 24 przypadkach napady wystąpiły przed 21. tygodniem ciąży (77,4 proc.), w dwóch przypadkach po 21. tygodniu ciąży (6,5 proc.) oraz w 5 przypadkach w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. According to the literature, 1 p.c. of women have a seizure during pregnancy and 13 p.c. of them develop epilepsy. Epilepsy in pregnancy often suggests the catamenial nature of the attacks (Schmidt, 1982). As many as 60.2 p.c. of patients with catamenial epilepsy have some form of reproductive-endocrine disorder (RED) (Kasradze et al., 1998) but so far RED distribution has not been studied in women in whom the first seizure took place during pregnancy. The purpose of this study was to estimate the distribution of RED in epileptic women with seizures during pregnancy. Material and method. Among 278 epileptic women aged 18 - 45, 31 (11.2 p.c.) had their first epileptic seizure when pregnant. All these patients underwent an USG examination of the pelvis minor and the serum levels of gonadotropin, the sex hormones and thyrotropin were determined. Thirty of the women had partial epilepsy and one had generalised epilepsy. Fourteen patients were being treated with antiepileptic drugs whereas 17 were not being treated. All the women were fully examined once again by ginaecologist-endocrinologist within there years of the first examination. Results. The first seizure took place during the first pregnancy in 17 women (54.8 p.c.),during the second pregnancy in 5 women (16.1 p.c.) and during later pregnancies in 9 women (29.1 p.c.). In 24 cases (77.4 p.c.) the attacks took place before the twenty-first week of pregnancy, in 2 cases (6.5 p.c.) they took place after ...


  119/1245

  Tytuł oryginału: Padaczka w przebiegu bezzakrętowości-olbrzymiozakrętowości w 1. i 2. roku życia - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Epilepsy in lissencephaly-pachygyria during the first two years of life - a case report.
  Autorzy: Sokołowska Dorota, Wendorff Janusz, Juchniewicz Barbara, Kreisel Jacek
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.65-75, il., bibliogr. s. 73-74, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest wadą migracji kory mózgowej powstałą między 9. a 13. tygodniem życia płodowego i będącą często przyczyną padaczki trudno poddającej się leczeniu. Cel. Celem pracy jest prezentacja rzadko rozpoznawanej wady migracji i wskazanie na możliwość różnorodnego przebiegu padaczki w dwóch pierwszych latach życia. Opis przypadku. Opisano przypadek bezzakrętowatości-olbrzymiozakrętowości rozpoznany w trzecim miesiącu życia na podstawie badania RM mózgu. U dziecka występowało znacznego stopnia opóźnienie rozwoju psychoruchowego, małogłowie, hipotonia i padaczka. Przedstawiono przebieg padaczki z ewolucją od napadów skłonów do padaczki z napadami wtórnie uogólnionymi z towarzyszącymi zmianami w EEG (od tzw. szybkiego wariantu hypsarytmii do zlokalizowanych, napadowych zmian w lewej półkuli). Zwrócono uwagę na różną podatność na leczenie padaczki towarzyszącej tej wadzie w dwóch pierwszych latach życia - u większości padaczka bywa oporna na leczenie, ale niekiedy poddaje się leczeniu, jak np. w naszym przypadku. Wnioski. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest rzadką przyczyną padaczki u niemowląt i małych dzieci. Przebieg padaczki wykazuje różnorodność zależną od stopnia dojrzałości o.u.n. i indywidualnej podatności na leczenie.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Lyssencephaly-pachygiria, a migration defect of the cerebral cortex which originates between the 9th and 13th week of foetal life, may cause epilepsy that is difficult to treat. Aim. The aim of the study is to present the rarely diagnosed migration defect and emphasise the variability of the course of epilepsy during the first two years of life. Description of the case. The authors present a case of lyssencephaly-pachygiria diagnosed at the age of three months on the basis of MRI of the brain. Serious delay of psycho-motor development, microcephaly, hypotonia and epilepsy occured in the child. The characteristic course of the epilepsy with secondary generalised attacks and accompanying EEG changes (from so-called fast variant of hypsarythmia to localised paroxysmal changes in the left hemisphere) is outlined. Attention is paid to changes in susceptibility to treatment in the first two years of life. Conclusions. Lyssencephaly-pachygyria is a rare cause of epilepsy in infants. The course of epilepsy has shown variability depending on the brain development and individual susceptibility to treatment.


  120/1245

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki u pacjenta z padaczką leczonego kwasem walproinowym.
  Tytuł angielski: Pancreatitis acuta associated with valproic acid therapy in a patients with epilepsy.
  Autorzy: Gniatkowska-Nowakowska Anna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.77-81, bibliogr. s. 79-80, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Częstość występowania ostrego zapalenia trzustki w przebiegu leczenia VPA wynosi rocznie ok. 250 przypadków na milion. Natomiast rozpowszechnienie u biorących kwas walproinowy długotrwale oceniane jest na 14,5 proc. Cel. Opisano przypadek 9-letniego chłopca z padaczką w postaci napadów uogólnionych toniczno-klonicznych okresu budzenia. U chłopca, który był leczony pochodną kwasu walproinowego przez 6 miesięcy, wystąpiło ostre zapalenie trzustki. Chłopiec był leczony przez pół roku z dobrym skutkiem pochodną VPA w dawce 20 mg/kg mc. i 30 mg/kg mc. Przyjęty na oddiał chirurgiczny z objawami ostrego bólu brzucha i wysoką gorączką. Śródoperacyjnie rozpoznano ostre zapalenie trzustki, co potwierdziła wysoka aktywność amylazy we krwi i moczu. Dziecko leczono intensywnie z powodu choroby zasadniczej przez 2 miesiące oraz przerwano podawanie VPA. Obecnie u dziecka nie występują objawy niepożądane ze strony trzustki. Kwas walproinowy zastąpiono karbamazepiną z dobrym skutkiem. Wyniki. Ostre zapalenie trzustki jest poważnym powikłaniem w padaczce leczonej kwasem walproinowym.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Acute pancreatitis associated with valproic acid use may occur approximately in 250 cases per million per year whereas prevalence in patients treated with valproic acid on a long-term basis is about 14.5 p.c. Objective. A case of a 9-year old boy who epilepsy with "grand mal" on awakening and pancreatitis acuta associated with 6-month VPA therapy is presented. The boy, who was treated with valproate, dosage 30 mg/kg per day, for 6-months with good results developed acute pancreatitis. The patient was admitted to hospital with a stomach-ache and a high temperature. Exploratory laparotomy revealed pancreatitis acuta pancreatic oedema, confirmed by high amylase levels in the serum and urine. The patient was treated intensively for 2 months and valproate was substituted with carbamazepine with good effects. Currently the patient has no symptoms of pancreatitis acuta. Conclusions. Pancreatitis acuta is a serious adverse event associated with VPA therapy in epilepsy.


  121/1245

  Tytuł oryginału: Kronika. EUREPA - Europejska Akademia Epileptologii. Zasady przyznawania Europejskiego Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy. Warunki uzyskania certyfikatu. System punktowy. Sprawozdanie z VIII Weissenauer Epilepsie-Tagung, Ravensburg-Weissenau, Niemcy.
  Autorzy: Siemianowski Cezary
  Opracowanie edytorskie: Owczarek Krzysztof (tł.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.89-94 - 8 Konferencja Naukowa nt. współczesnej epileptologii Weissenau 08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  122/1245

  Tytuł oryginału: Sarcal nerve modulation for fecal incontinence. Functional results and assessment of the quality of life.
  Tytuł polski: Pobudzenie nerwów krzyżowych w leczeniu nietrzymania stolca. Ocena wyników czynnościowych i jakości życia.
  Autorzy: Ganio E[nzo], Luc Realis A., Ratto C., Doglietto G. B., Masin A., Dodi G., Altomare D. F., Memeo V., Rippeti V., Arullani A., Falletto E., Gaetini , Scarpino O., Saba V., Infantino A., La Manna S., Ferulano , Villani R.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.121-126, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bezpośrednia stymulacja nerwu sromowego w sytuacji morfologicznie nieuszkodzonych zwieraczy odbytu stanowi atrakcyjną możliwość leczenia nietrzymania stolca, pozwalającą wykorzystać istniejący aparat zwieraczowy. Oceniano metodę bezpośredniej stymulacji korzeni krzyżowych pod kątem wykonalności, bezpieczeństwa, skuteczności i jej wpływu na jakość życia pacjentów. Badaniem objęto 116 pacjentów z nietrzymaniem stolca stałego i płynnego przynajmniej raz w tygodniu przez co najmniej 2 tygodnie, nie reagujących na leczenie konwencjonalne. W znieczuleniu miejscowym wprowadzono igłę do nakłucia lędźwiowego, którą następnie zastępowano czasowym przewodem stymulatora. Stymulacja nerwów powodowała ściśle określoną reakcję ruchową w zakresie krocza, zwieraczy, a także ruch nogi. U pacjentów poddanych stymulacji zaobserwowano poprawę funkcji zwieraczy, ze zmniejszeniem się liczby epizodów nietrzymania średnio z 11 do 3. Wśród 36 osób zakwalifikowanych do implantacji stymulatora na stałe liczba epizodów nietrzymania zmniejszyła się średnio z 15 do 3,3 w okresie 14 dni. Manometria anorektalna nie wykazała statystycznie znamiennych różnic. Uzyskano także poprawę w zakresie drobnych epizodów nietrzymania (popuszczanie gazu albo brudzenie bielizny), ze zmniejszeniem się ich liczby z 41,6 do 4,2. Wyniki tego badania dowodzą, że w wybranych przypadkach neuromodulacja krzyżowa stanowi nową i skuteczną metodę leczenia nietrzymania stolca. Po zastosowaniu symulatora stwierdzono również statystycznie znamienną korelację między poprawą wskaźników zdrowia psychicznego i somatycznego oraz poprawę stanu czynnościowego zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Direct stimulation of the pudendal nerve in a morphologically intact anal sphincter is an attractive treatment option as it allows use of the anatomical existing sphincters. Method of direct stimulation of the sacral roots was evaluated according to feasibility, safety, effectiveness and its impact on the patient's quality of life. The study included 116 patients with incontinence to solid and liquid stool once a week for at least 2 preceding weeks, which did not respond to conventional treatments. A spinal needle was inserted under the local anesthesia or temporary stimulator lead was used to replace it. Stimulation of nerves resulted in specific motor responses of the perineum and sphincters along with movement of the leg. Among the patients who underwent perineal nerve evaluation, an improvement was observed in continence, with a decrease in the number of incontinent episodes from mean of 11 to 3 episodes. Of 36 who were selected for definitive implant incontinence episodes decreased from 15 to 3.3 per 14 days. Anorectal manometry did not show any statistical difference. Improvement in the episodes of minor incontinence (to gas and soliting) was also seen with reduction from 41.6 episodes to 4.2. The study demonstrates that sacral neuromodulation in selected patients represents a new and effective tool in treatment. There was also a significant correlation between the mental and physical health indices and continence status after the implant.


  123/1245

  Tytuł oryginału: Hamartoma podwzgórza w obrazie rezonansu magnetycznego u dwojga dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance appearance of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty - report of two cases.
  Autorzy: Podkowa Jacek, Sąsiadek Marek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.251-254, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki hamartoma podwzgórza u dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego rozpoznane w badaniu rezonansu magnetycznego (MR). U obojga dzieci w obrazie MR stwierdzono gładko konturowany twór zlokalizowany okołopodwzgórzowo, w sąsiedztwie dna komory III, izointensywny w stosunku do istoty szarej mózgu, nie wzmacniający się po podaniu kontrastu. Obraz ten jest dość charakterystyczny i wraz z objawami klinicznymi umożliwia ustalenie rozpoznania hamartoma. Omówiono postacie hamartoma podwzgórza, technikę badania MR w tych przypadkach oraz charakterystyczne cechy obrazu MR, pozwalające na różnicowanie z guzami nowotworowymi.

  Streszczenie angielskie: The authors descirbe two cases of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty, whih were diagnosed with magnetic resonance (MR). In both children MR revealed well-defined lesions in the parahypothalamic area, in the vicinity of the inferior wall of the third ventricle. It was isointensive to the grey matter and did not enhance after contrast administration. This appearance is quite typical and in connection with clinical findings allowed diagnosing hamrtoma. The authors discuss the types of hypothalamic hamartoma, MR technique in these cases and the features of MR appearance, which differentiate hamartoma from neoplastic tumors.


  124/1245

  Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  125/1245

  Tytuł oryginału: Ontogeny of the expression of some catecholamine synthesising enzymes in the female porcine preoptic area.
  Autorzy: Sienkiewicz Waldemar
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.69-76, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Ontogeny of the catecholaminergic system of the preoptic area (PA) was studied in various animal species including mice, rats, cats and lower vertebrates. Until now, there has been no data about development of catecholaminergic structures in the porcine PA. To study this problem, hypothalami from six groups of animals were collected. Three groups of foetuses (70, 84 and 112 days old) and three groups of female pigs (1 day, 10 weeks and 7 - 8 months old) were used. Nerve structures immunoreactive for the studied substances: tyrosine hydroxylase (TH), dopamine á-hydroxylase (DáH) and phenylethanoloamine-N-metylthransfrease (PNMT) were observed in different periods. In PA, TH-IR (immunoreactive) structures appeared before 70th day of foetal life, DáH-IR between 70th and 84th day of foetal live and PNMT-IR only in 10-week old and adult animals. In the PA of 70-day old foetuses, single smooth and varicose nerve fibres immunoreactive only to TH were found. In PA of 84-day old foetuses, additionally, single nerve cell bodies immunoreactive to TH were shown and some of them also contained immunoreactivity to DáH. In Pa of 1-day old piglets, moderate numbers of nerve fibres immunoreactive to TH and only single TH/DáH-IR nerve terminals were observed. TH-IR nerve cell bodies were also moderate in number and many of them contained simultaneously immunoreactivity to DáH. In PA of 10-week old pigs, a moderate number of immunopositive nerve fibres was observed. They contained mainly TH, but part of them stained also for TH/DáH. Only very few nerve fibres containing exclusively DáH were found...


  126/1245

  Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  127/1245

  Tytuł oryginału: A search for colocalization of mGlu1a receptors with CRF or NPY in the rat brain amygdala.
  Autorzy: Śmiałowska M., Wierońska J. M., Wędzony K.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.153-154, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Excitatory neurotransmitter glutamate, as well as corticoliberin (CRF) and neuropeptide Y (NPY) play an important roel in fear and anxiety. Among the brain structures engaged in these effects the important one is amygdala. In the present study, a single and double immunohistochemical staining techniques were used in order to visualize CRF, NPY and metabotropic glutamate receptors (mGluR1a) in rat amygdala. MGluR1a belongs to class of postsynaptic excitatory receptors and has a preferable somatic localization. CRF and NPY were localized using rababit polyclonal antibodies, and mGluR1a using a mouse monoclonal one. Then, ABC-peroxidase and DAB or benzidine were used. Upon single immunostaining, NPY and CRF were found in some nerve cell bodies and fibres in the amygdala. The immunoreactivity of mGluR1a was observed in some nerve cells, processes and fibres, especially on the border between the central and the basolateral nuclei and ventrally to that region. Double staining revealed mGlR1a-IR on some CRF- and NPY-immunoreactive nerve cell bodies and processes. The obtained results indicate that mGlu1a receptors may control at least some NPY and CRF neurons in the amygdala.


  128/1245

  Tytuł oryginału: Clinical, electrophysiological and immunological remissions after thymectomy in myasthenia gravis.
  Autorzy: Kostera-Pruszczyk A[nna], Emeryk-Szajewska B., Świtalska J., Strugalska-Cynowska H., Rowińska-Marcińska K[atarzyna], Nowak-Michalska T., Szyluk B.
  Źródło: Clin. Neurophysiol. 2002: 113 (4) s.615-619, il., tab., bibliogr. s. 618-619
  Sygnatura GBL: 311,330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objectives: Approximately 50 p.c. of patients treated with thymectomy have a chance for symptom-free life. However, immunological and neurophysiological abnormalities may be detected in patients with clinical remission. Although improvement usually parallels decrease in acetylcholine receptor antibody (AChRAb) levels and jitter values, there is a question what factors influence immunological and electrophysiological remission in a population of myasthenia gravis (MG) patients. Methods: We analyzed retrospectively clinical data of 32 MG patients operated for generalized MG, followed-up at our department for 17.2 (4-31) years. They were in clinical remission for 12.8 (2-25) years. All of them had single fiber electromyography (SFEMG) of extensor digitorum communis muscle (EDC) muscle and estimation of AChRAb level at the end of follow-up. Their age at onset of MG was 17 years (6-48) and at thymectomy 19 (6.4-58) years. Tensilon test was positive in 30, repetitive nerve stimulation in 29 cases. Results: Clinical remission was reached on average 4.2 years after thymectomy. SFEMG jitter value normalized in 60 p.c. of cases, AChRAb were negative only in 34 p.c. of patients. Jitter values correlated with AChRAb levels (P = 0.006,, r = 0.5) but were not related to clinical factors. Only time to thymectomy correlated with time from thymectomy to clinical remission (P = 0.001, r = 0.5). Conclusions: Clinical remission is not always accompanied by normalization of SFEMG and AChRAb. Although normalization of neuromuscular transmission in patients with remission of MG is individual, short duration of MG before thymectomy increases the chance of early remission.


  129/1245

  Tytuł oryginału: Microtubule associated protein (Tau) gene variability in patients with frontotemporal dementia.
  Autorzy: Kowalska Anna, Takahashi Keikichi, Kozubski Wojciech, Tabira Takeshi
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.1-5, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Frontotemporal dementia represents up to 10 p.c. of all dementias and is, next to Alzheimer's disease and Lewy body disease, the third most common cause of degenerative dementia. The term "frontotemporal dementia" covers a range of conditions, icluding Pick's diseases, frontal lobe degenration and dementia associated with motor neurone disease. Neuropathologically FTD is characterised by atrophy of the frontal and temporal lobes of the cerebral cortex, often with additional subcortical changes. Both familial and more frequently sporadic forms of FTD can be recognised. Recently, mutations in the microtubule-associated protein (tau) gene have been found in families with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromoseme 17 (FTDP-17). The identification of mutations in the tau gene indicates that the protein plays a central role in the process of neurodegeneration. Epidemiology of frontotemporal dementias in Poland remains still unknown. A prevalence of tau mutations among Polish patients has not been established yet. Here, we report results of a mutational analysis of the tau gene among FTD patients. No pathogenic mutation was found in the analysed sample. The study confirmed that the frequency of tau mutations is very low and depends strongly on the clinical criteria used to select patients. Mutations in the tau gene account only for a small number of FTD cases with a clear autosomal dominant pattern of disease inheritance. Therefore there should exist additional genetic and non-genetic factors contributing to the pathogenesis of both familial (linked and non-linked to chromosome 17) and sporadic forms of FTD.


  130/1245

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  131/1245

  Tytuł oryginału: N-methyl-d-aspartate receptor-mediated processing of á-amyloid precursor protein in rat hippocampal slices: in vitro - superfusion study.
  Autorzy: Gordon-Krajcer Wanda, Salińska Elżbieta, Łazarewicz Jerzy W.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.13-17, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Abnormal proteolytic degradation of the á amyloid precursor protein (á-APP) may result in accumulation of potentially neurotix á amyloid (áA). The role of various receptors in the regulation of á-APP processing has been suggested. This study aimed to determine how NMDA receptors and Caý+ ions regulate proteolysis of á-APP in rat hippocampus in vitro. Adult rat hippocampal slices were superfused with NMDA-containing media, and immunoreactivity of soluble á-APP derivatives was detected in dialysates. Application of 100 ćM and 250 ćM NMDA for 20 min in Caý+-containing medium induced dose-dependent release of amino-terminal á-APP derivatives, and a fragment of Aá sequence, whereas carboxy-terminal fragments of á-APP were only slighty detected. This indicates activation of á-APP processing, and release of its soluble cleavage products. This effect was inhibited by NMDA receptor antagonist 1 ćM MK-801 and 100 ćM CPP in Caý+-free medium, thus indicating that NMDA receptors and calcium ions mediate proteolytic non-amyloidogenic degradation of the á-APP.


  132/1245

  Tytuł oryginału: Early infantile form of spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease) with prolonged survival.
  Autorzy: Borkowska Janina, Rudnik-Schoneborn Sabine, Hausmanowa-Petrusewicz Irena, Zerres Klaus
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to several previously used classifiaction systems, spinal muscular atrophy (SMA) type I has been characterised by an early onset ( 6 months), severe course (patients are never able to sit without support) and fatal prognosis (death before 2-4 years). We report 36 out of 349 SMA type I patients (10 p.c.) who had an onset before 6 months and never learnt to sit but sirvived at least beyond their fifth birthday, in spite of total immobility and frequent respiratory infections. These data support a classification avoiding age at death as a criterion. In the subgroup of type I with prolonged survival, there was no difference in life span between those individuals who had an onset of disease at birth or before and those with symptoms starting after 3 months. Life span may be related to the ability to withstand repeated respiratory insult, as several of the sibships with children affected by similar neuromuscular compromise showed discordant ages at death. "Chronic" SMA I and SMA II may represent overlapping phenotypes as our index patients with SMA I had a sib with SMA.


  133/1245

  Tytuł oryginału: Suicide muscle cell programme-apoptosis. Ultrastructural study.
  Autorzy: Fidziańska Anna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.27-32, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: To establish the ultrastructural criteria of suicide muscle cell programme-apoptosis we investigated the muscle biopsies of acute fatal spinal muscular atrophy (SMA) infants with gene survival motor neurone (SMN) exon 7 deletion. The muscle cell apoptosis was characterised by precisely sequential morphology of both cell nucleus and sarcoplasm. The most characteristic feature was the aggregation of nuclear chromatin initially into peripherally located ring and later into uniformly dense, dark masses. Accompanying features included sarcoplasmic condensation cell shrinking and fragmentation into multiple bodies. The coexistence of muscle cells at different stages of apoptosis in the same tissue section was the most prominent and specific features of suicide muscle cell progarmme. The appearance of an identical sequence of ultrastructural changes in muscle as observed in other tissues suggesrs that a unique mechanism is involved in genetically programmed cell death.


  134/1245

  Tytuł oryginału: Early occurring neuronal migration and maturation disorders.
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.39-42, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This case report presents severe malformations of the central nervous system as a result of a pathological process occurring very early during development. Abnormal maturation and migration of neuroblasts were seen in all cerebral structures. Such changes are most often genetically determined, but in our case the analysis of their aetiology was not available.


  135/1245

  Tytuł oryginału: In memory of Professor Hanna Jędrzejowska [1930-2001].
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.43-44, il. 2002
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Jędrzejowska
 • Hanna 1930-2001


  136/1245

  Tytuł oryginału: In memory of Professor Mirosław Mossakowski [1929-2001].
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.45-46, il.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław 1929-2001


  137/1245

  Tytuł oryginału: The role of dendritic cells in neurodegenerative diseases.
  Autorzy: Iribarren Pablo, Cui You-Hong, Le Yingying, Wang Ji Ming
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.187-196, il., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells (APCs) involved in the induction of adaptive immune responses. The presence of DCs in the central nervous system (CNS) and the active participation of the immune system in a variety of neurodegenerative diseases have been demonstrated. This review will discuss recent findings pertinent to DCs and other antigen-presenting cells in the CNS in health and disease states.


  138/1245

  Tytuł oryginału: Przebieg okresu adaptacyjnego noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: The course of neonatal period in neonates of epileptic mothers.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.194-202, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Do badań zakwalifikowano 422 noworodki urodzone w ICZMP w latach 1990-1998. Grupę badaną stanowiło 211 noworodków kobiet chorych na padaczkę. Do grupy kontrolnej losowo wybrano 211 noworodków matek, u których wykluczono choroby neurologiczne i psychiczne. W badanej grupie stwierdzono zwiększony odsetek wcześniactwa, hipotrofii wewnątrzmacicznej i wad wrodzonych. Noworodki z grupy badanej rodziły się w gorszym stanie ogólnym. Wśród nieprawidłowości biochemicznych najczęściej występowała hipokalcemia, a w toku obserwacji klinicznej najczęściej stwierdzano zaburzenia natury neurologicznej pod postacią drżeń drobnofalistych oraz zmniejszone obwody głowy. Analiza parametrów morfologii krwi wykazała niższe wartości hematokrytu, hemoglobiny i liczby erytrocytów wśród noworodków matek z padaczką.

  Streszczenie angielskie: In perspective analysis we compared 211 newborns of women with epilepsy (examined group) and 211 random chose newborns of mothers, without neurological and psychical diseases (contro group). Newborns were admitted to ICZMP in 1990-1998 years. In the examined group, the percentage of premature birth, hypotrophia and inborn malformations was higher as compared with the control group. Among biochemical abnormalities the most frequent was hypocalcemia. By means of clinical examination we found circuits of head diminished and most frequently fine tremor in the examined group. Analysis of blood morphology showed lower values of haematocrit, a lower level of haemoglobin and lower numbers of erythrocytes.


  139/1245

  Tytuł oryginału: Miastenia seronegatywna.
  Tytuł angielski: Seronegative myasthenia gravis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.49-53, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Miastenia (myasthenia gravis -MG) jest nabytą chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała są skierowane przeciwko receptorom acetylocholiny (AChRAB) w błonie postsynaptycznej doprowadzają do redukcji liczby receptorów i zaburzeń transmisji nerwowomięśniowej. Występowanie AChRAB w surowicy stwierdza się u 80-90 proc. chorych na uogólnioną postać MG oraz u 55-70 proc. chorych na postać oczną choroby. Jednocześnie u 10-20 proc. chorych z typowymi objawami MG standardowy test na obecność AChRAB jest negatywny. Ci chorzy stanowią grupę z seronegatywną postacią MG (SNMG). Celem pracy była ocena częstości występowania SNMG wśród chorych z różnymi typami MG wg klasyfikacji Ossermana oraz ustalenie zależności między nieoznaczaniem AChRAB w surowicy a stanem klinicznym chorych. Badaniami objęto 74 chorych z rozpoznaną MG oraz 30 zdrowych (grupa kontrolna). MG rozpoznano na podstawie objawów klinicznych oraz jednego z następujących kryteriów: wynik testu farmakologicznego z edrofonium, dodatni wynik próby miastenicznej elektrofizjologicznej i wykazanie AChRAB w surowicy. Wszystkich badanych poddano klinicznemu badaniu neurologicznemu oraz oznaczono u nich stężenie AChRAB (metodą radioimmunologiczną z użyciem 125-J-a-bungarotoksyny. Chorych z rozpoznaną MG kwalifikowano do poszczególnych typów MG wg klasyfikacji Ossermana. Oceniano aktualne nasilenie objawów męczliwości mięśni, posługując się skalą ciężkości MG Oosterhuisa. U osób z grupy kontrolnej stężenia AChRAB mieści ...

  Streszczenie angielskie: Myasthenia gravis (MG) is an acquired autoimmune disorder of neuromuscular transmission in which antibodies to acetylcholine receptor (AChRAB) attack the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Ciruclating AChRAB are present in 80-90 p.c. of patients with the generalised form of MG and in 55-70 p.c. of patients with the ocular form of disease. Contrary in 10-20 p.c. of patients with typical symptoms of MG, the standard immunoprecipitation test for AChRAB is negative. Those patients contain a group of seronegative MG (SNMG). The aim of this study was the examination of frequency of SNMG in patients with different types of MG according to Osserman's classification. The establishment a relation between the fact of non-marking AChRAB in the plasma and the clinical state of the patients was also done. 74 patients with diagnosed MG and 30 healthy controls were evaluated. The diagnosis of MG was based on clinical features and one or more of the following factors: response to edrophonium chloride, electrophysiologic studies and demonstration of circulating AChRAB. In all of persons standard neurological examination was performed and measurement of the level of AChRAB was done. AChRAB were determinated with a radioimmunoassay using 125-I-alpha-bungarotoxin. The myasthenic patients were classified according to Osserman's classification. The Oosterhuis' personal disability scoring system was used to indicate disease severity. In all of healthy controls the levels ...


  140/1245

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny boreliozy u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical course of borreliosis in children.
  Autorzy: Andrzejewski Arkadiusz, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Kmieć Krystyna, Sass-Just Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.54-56, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono kliniczny obaraz zakażenia Borrelia burgdorferi w grupie 45 dzieci w wieku 2-16 lat z regionu łódzkiego. Wykazano 2 dominujące grupy chorych: 1) z przewagą objawów mało swoistych (gorączka, bóle głowy), 2) z przewagą objawów ze strony układu nerwowego. Wśród dzieci z neuroboreliozą dominowały obwodowe porażenia nerwów czaszkowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W przeciwieństwie do chorych dorosłych, dzieci wykazywały objawy charakterystyczne dla I i II okresu choroby. Zmiany skórne obserwowano tylko u jednego dziecka, a zapalenia stawów u dwojga dzieci. Kontakt z kleszczem ustalono u 52 proc. dzieci. Istnieje sezonowść występowania boreliozy, najwięcej zachorowań przypada na lato i jesień.

  Streszczenie angielskie: Clinical picture of Borrelia burgdorferi infection has been presented in 45 children, aged 2-16 years from Łódź region. The analysis showed significant domination of cases with affected central and peripheral nervous system (44,4 p.c.) and rather unspecific symptoms such as: fever (20 p.c.) or headache (13.3 p.c.). Peripheral cranial nerves paralysis and symptoms of cerebrospinal meningitis dominated among children with neuroborreliosis. Unlike descritpions concerning adults, majority of the observed symptoms were changes characteristic for I and II stage of the disease. Dermatosis was found only in 1 child and symptoms of arthritis in 2 of them. Contact with tick was stated in 52 p.c. of the analysed children. Incidence of the disease occurred throughout the whole year, more frequently in summer and autumn months.


  141/1245

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  142/1245

  Tytuł oryginału: Mnogie guzy serca u noworodka jako kardiologiczny stan zagrożenia życia - prezentacja przypadku.
  Tytuł angielski: Multiple cardiac tumors in an infant as a critical cardiac life-threatening risk - case report.
  Autorzy: Kłosińska-Pituła Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.67-69, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek dotyczy noworodka z mnogimi guzami serca. Guzy serca występują rzadko. Najczęściej są rozpoznawane u noworodków i dzieci do drugiego roku życia, obciążonych rodzinnie występowaniem stwardnienia guzowatego. Ze względu na niekorzystną lokalizację wewnątrz jam serca mogą powodować stan zagrożenia życia. W tych przypadkach wymagają leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of a neonate with multiple tumors. Cardiac tumors are rare. They are mostly recognized among infants and children under 2 years of age with family history of tuberous sclerosis. Cardiac tumors can produce life-threatening risk becouse of their location. These cases need surgical intervention.


  143/1245

  Tytuł oryginału: XVI Konferencja Naukowa na temat padaczki.
  Tytuł angielski: XVI Conference on epilepsy.
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 supl. 1 s.6-147 - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002 - Streszcz. ref. również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii


  144/1245

  Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
  Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  145/1245

  Tytuł oryginału: Stimulatory effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on inositol phosphates accumulation in avian cerebral cortex and hypothalamus.
  Autorzy: Nowak Jerzy Z., Pigulowska Aleksandra, Kuba Katarzyna, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 323 (3) s.179-182, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: This study has demonstrated that the short and long form of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), i.e. PACAP27 and PACAP38, moderately but significantly, and in a concenration (0.5-5 ćM)-dependent manner, stimulated inositol phosphates (IPs) accumulation in myo-[3H]inositol-prelabeled cerebral cortical and hypothalamal slices of chick and duck, and in slices of rat cerebral cortex; both peptides had no effect on IPs formation in rat hypothalamus. Vasoactive intestinal peptide (VIP; 0.5-5 ćM) weakly enhanced IPs accumulation in chick hypothalamus, had no significant action in chick cerebral cortex (in fact there was a tendency to attenuate the IPs response in this tissue), and slighty, but significantly, inhibite the IPs accumulation in rat cerebral cortex. VIP showed no activity in rat hypothalamus. It is cincluded that tha stimulatory action of PACAP on phosphoinositide metabolism in avian cerebral cortex, similar to rat cerebral cortex, is mediated via phospholipase C-linked PAC1 type receptors. In chick hypothalamus, however, there may be a component of VPAC type receptors stimulating IPs formation.


  146/1245

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  147/1245

  Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
  Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  148/1245

  Tytuł oryginału: Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: Standards of diagnosis and treatment of epilepsy in Poland. Polish Society of Epileptology - commission report.
  Opracowanie edytorskie: Majkowski Jerzy (Oprac.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.109-130
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii


  149/1245

  Tytuł oryginału: Rozwój poglądów na patogenezę psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
  Tytuł angielski: Understanding the pathogenesis of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.131-143, il., bibliogr. s. 140-142, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychogennych w populacji wiedza na ich temat szczególnie o etiologii jest wciąż bardzo ograniczona. Wśród grupy tych zaburzeń istotną rolę zarówno z medycznego, jak i społecznego punktu widzenia odgrywają psychogenne napady rzekomopadaczkowe (nazywane dawniej histerycznymi). Celem pracy jest przegląd i analiza poglądów na etiologię napadów psychogennych rzekomopadaczkowych w czasach starożytnych, średniowiecza i nowożytnych. Omówienie. Przez cały okres wieków średnich, ale rownież nowożytnych, uznawano zarówno, padaczkę, jaki histerię za przejaw opętania przez diabła, różnicując jednak te dwie choroby. Pojęcie histerii wywodzi się z wyobrażeń - obecnych w medycynie egipskiej - o tym, że przyczyną zaburzeń lękowych jest wędrowanie macicy. Jej przemieszczanie sie w różne okolice ciała miało powodować pojawianie się różnych objawów. Histeria w wiekach średnich, choć mniej zrozumiała, była cierpieniem niezwykle pospolitym. Związane to było z panującą atmosferą supranaturalizmu. Paniczny strach przed diabłem lub ekstaza religijna stawały się podłożem rozwoju chorobliwych stanów afektywnych i wreszcie histerii. W średniowieczu powstało pojęcie tzw. Demonopathia hysterica mówiące, że podłożem możliwego opętania była zawsze histeria. Sławne są w wiekach średnich epidemie masowego tańca, tzw. tanecznictwo, które ogarniały nawet po parę tysięcy osób. Słynne stały się epidemie opętania w klasztorach francuskich w XV ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Despite the widespread prevalence of psychogenic disorders in the population, people still have a very limited understanding of them, and particularly of their aetiology. Psychogenic pseudoepileptic seizures (hysterical seizures as they used to be called) play a significant medical and social role in this group of disorders. Objective. The purpose of this study is to review and analyse the development of ideas concerning the aetiology of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages, from antiquity through the middle ages to modern times. Discussion. Throughout the middle ages, but also in modern times, epilepsy and hysteria were though to be a sign of possession by the devil, although a distinction between the two conditions was already made. The concept of hysteria is derived from the idea, popular in Egyptian medicine, that anxiety disorders are aused by the wandering of the womb. Hysterical symptoms were thought to differ depending on which part of the body the womb had wandered to. In the middle ages hysteria was poorly understood but very widespread due to the ubiquitous climate of supernaturalism. Fear of the devil verging on panic and religious ecstasy were fertile soil for morbid affective states and resultant hysteria. The concept of demonopathia hysterica, indicating that hysteria was always at the roots of possession, was coined in Mediaeval days. Dancing epidemics, affecting as many as several thousand people at a time, were ...


  150/1245

  Tytuł oryginału: Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką.
  Tytuł angielski: Assessment of combination therapy with carbamazepine and piracetam in epileptic children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.145-157, il., tab., bibliogr. s. 155-156, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo ogromnego postępu w leczeniu padaczki u około 20 proc. chorych stwierdza sie oporność na środki farmakologiczne (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). W przypadku padaczki lekoopornej monoterapia często nie jest skuteczna i konieczne jest zastosowanie politerapii dwoma lub nawet trzema lekami przeciwdrgawkowymi. Dane te skłoniły nas do poszukiwań leku skutecznego i bezpiecznego w leczeniu padaczki wieku dziecięcego. Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wpływu piracetamu (PIR) zastosowanego w terapii do karbamazepiny (CBZ) na przebieg kliniczny padaczki i czynność bioelektryczną mózgu i odpowiedź na pytania: 1) Czy PIR wpływa na częstość napadów padaczkowych? 2) Jaki jest wpływ tego leku na zapis EEG? 3) Czy PIR wpływa na stężęnie CBZ? 4) Czy możliwe jest łączne stosowanie PIR i CBZ w leczeniu padaczki u dzieci i czy może mieć to aspekt praktyczny? Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 26 dzieci z napadami padaczkowymi o charakterze częściowym z wtórnym uogólnieniem lub bez niego leczonych CBZ. Wiek pacjentów wynosił 7-17 lat, średnio 15,9 ń 3,3 roku. Średni czas trwania choroby wynosił 5,4 ń 4,4 roku, natomiast średni czas leczenia CBZ - 3,2 ń 1,7 roku. Pacjenci otrzymywali CBZ w dawce 10-20 mg/kg na dobę, średnio 16,34 ń 0,73 mg/kg na dobę. W zapisie EEG u 22 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 4 zmiany napadowe uogólnione. PIR podawano długotrwale w dawce średnio 50 mg/kg na dobę przez 6 miesięcy, dołączając go do dotychczasowej terapii CBZ. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In spite of curent progress in therapy of epilepsy about 20 p.c. patients are resistant to pharmacologic agents (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). In many cases of the intractable epilepsy, monotherapy is often ineffective, and it is necessary to introduce polytherapy, two or even three antiepileptic drugs. The present situation persuades us to search for a new therapy methods of child epilepsy. Aim of study. Assessment of piracetam (PIR) efficacy in add-on treatment with carbamazepine (CBZ) of partial and secondary generalized epilepsy and braain activity. We asked following questions: 1) Does PIR influence on the seizure frequency? 2) Does PIR exert an effect on EEG records? 3) Does PIR influence on CBZ levels? 4) Is it possible to combine PIR and CBZ in the therapy of epileptic children and may it have some practical aspects? Material and methods. Twenty six children aged 7-17 years (mean 15.9 ń 3.3) with complex partial seizures with or without secondary generalization treated with CBZ were entered the study. Mean duration of the epilepsy was 5.4 ń 4.4 years, mean duration CBZ therapy 3.2 ń 1.7 years. Patients were treated with CBZ in dose 10-20 mg/kg/day; mean 16.34 ń 0.73. EEG records revealed in 22 patients focal changes and in 4 generalized changes. PIR was administered as an add-on treatment at dose 50 mg/kg during six months. CBZ levels and side-effects were monitored. The frequency of seizures and quantitative and qualitative EEG were analyzed. ...


  151/1245

  Tytuł oryginału: Wieloletnie stosowanie lewetyracetamu (LEV) u opornych na leki chorych z napadami częściowymi złożonymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Long-term levetiracetam (LEV) administration in patients with refractory partial and secondary generalised epilepsy. Preliminary report.
  Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.159-162, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam (LEV, ucb-LO59) jest nowym lekiem przeciwdrgawkowym, opracowanym przez UCB Pharma. Jest to S-enancjomer pochodnej pirolidonu. Po raz pierwszy był badany w latach 80. zeszłego wieku jako lek poprawiający funkcje poznawcze oraz działający przeciwlękowo. W 1991 r. rozpoczęto próby kliniczne tego leku jako terapii dodanej w leczeniu napadów o ogniskowym początku. Próby te wykazały jego silny potencjał przeciwdrgawkowy (Majkowski, 2001). Cel. Ocena leczenia lewetyracetamem (LEV), jako terapii dodanej, chorych z padaczką oporną na leki z napadami częściowo złożonymi z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 15 pacjentów uczestniczących we wcześniejszej, wieloośrodkowej, podwójnie ślepej, randomizowanej grupie LEV. Wszyscy chorzy cierpieli z powodu padaczki opornej na leki. LEV był dołączony do wcześniej stosowanej w dawkach terapeutycznych karbamazepiny. Skuteczność lewetyracetamu oceniano, porównując częstość napadow w dwunastotygodniowym okresie przed badaniem w stosunku do 4-letniej obserwacji pacjentów przyjmujących LEV w stałej dawce 3000 mg w badaniu otwartym. Wyniki. Stwierdzono zmniejszenie częstości napadów o ponad połowę u 8 pacjentów, przy czym u 3 pacjentów poprawa ta była 100 proc.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV, uch-LO59) is a new ant-convulsive drug developed by UCB Pharma. It is an S-enantiomer, a derivative of pyrrolidine. It was first tedted in the eighties as a drug purported to improve cognitive functioning and to reliev anxiety. In 1991 clinical trials testing the efficacy of LEV as an add on drug in the treatment of seizures of focal origin began. The trials confirmed the drug's powerful anticonvulsive potential (Majkowski, 2001). Objective. The aim of the study was to assess the efficacy and safety of LEV as add on therapy in patients with refractory partial and generalised epilepsy. Material and method. A group of 15 patients who had participated in an earlier double-blind, responder-selected, multi-center open LEV trial took part in the study. There were 4 women and 11 men, mean age 40,1. Mean duration of epilepsy in patients was 21,6 years, seizure frequency before start of LEV was 8 per month. The aetiology of seizures was unknown in 7 patients, genetic in 1 patient, post-traumatic in 3 patients, and postinfectious in 1 patient. Perinatological risk was documented in 4 patients. There were no changes in EEG in 5 patients; the others demonstrated an abnormal EEG with paroxysmal discharges in 4 patients. Six patients had changes in CT, mainly cortical atrophy. Most patients were taking carbamazepine (CBZ) in the mean dos 1200 mg LEV was applied in the mean dose 3000 mg, twice a day. Results. The efficacy of treatment was good. At the end the study patients reported a reduction of frequency of seizures by 50 p.c. Thre patients were seizure free. Treatment appeared to be well tolerated with only slight transient adverse events such as vertigo, somnolence and dizziness.


  152/1245

  Tytuł oryginału: Wieloletni przebieg naturalnego, nierozpoznanego rozwoju padaczki - trudności diagnostyczne. Opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The dynamics of natural, undiagnosed epilepsy of many years'duration - diagnostic difficulties. Three case studies.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna, Leńska-Mieciek Marta, Tomik Bożena J.
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.163-176, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Dominująca w ostatnich latach hipoteza dynamicznego rozwoju padaczki zwróciła uwagę na konieczność wnikliwej obserwacji procesu epileptogenezy. Mimo standardów zalecających wczesne włączanie LPP istnieją, wcale nie tak rzadkie, przypadki wieloletniego, naturalnego przebiegu nierozpoznanej padaczki. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków długoletniej, nie leczonej padaczki w aspekcie zarówno epileptogenezy, jak i trudności diagnostycznych. Omowienie. Przedstawione trzy przypadki chorych z wieloletnią, nierozpoznaną, nieleczoną padaczką z coraz bogatszą symptomatologią kliniczną i wzrastającą częstością napadów mogą być dowodem naturalnego rozwoju ogniska padaczkowego. Chora B.O.: incydenty napadowe w postaci wrażenia nieprzyjemnego, zawsze takiego samego zapachu występowały od 24 r.ż. ze wzrastającą częstością. Po 5 latach dołączyły się objawy wegetatywne, zawsze poprzedzane uczuciem nieprzyjemnego zapachu. Częstość obu postaci incydentow stale wzrastała. W 31 r.ż. u chorej wystąpił napad wtórnie uogólniony toniczno-kloniczny. Po siedmiu latach trwania epizodów napadowych rozpoznano padaczkę z napadami częściowymi prostymi czuciowymi i wegetatywnymi oraz wtórnie uogólnionymi toniczno-klonicznymi, włączając leczenie przeciwpadaczkowe OCBZ. Chora W.W. - w 44 r.ż. podczas snu pojawiły się incydenty nagłego wybudzenia z subiektywnym uczuciem zakrztuszenia i koniecznością przełykania śliny; częstość ich wzrastała. Mniej więcej po roku wyżej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The dynamic development of epilepsy hypothesis, prevalent in recent years, has drawn attention to the need to observe the process of epileptogenesis very carefully. Despite the existence of standards indicating early AED intervention, cases of undiagnosed epilepsy with natural dynamics lasting many years are not so rare. Objective. The purpose of this study is to present three cases of years long, untreated epilepsy in terms of epileptogenesis and the diagnostic problems they involve. Discussion. The three cases of patients with years long, undiagnosed and untreated epilepsy with increasingly more rich clinical symptomatology and increasing seizure frequency, presented here, suggest that the epileptic focus may develop naturally. Patient B.O.: Since she was 24, the patient experienced incidents of increasing frequency, in which she always smelt the same unpleasant odour. Five years after onset, this symptom was joined by vegetative symptoms, always preceded by the unpleasant odour. The frequency of both forms of incidents continued to increase. When she was 31 the patient had a secondary generalised tonic-clonic seizure. Seven years after the onset of the seizures epilepsy with partial simple sensory and vegetative seizures and secondary generalised tonic-clonic seizures was diagnosed and antiepileptic OCBZ treatment was initiated. Patient W.W.: when she was 44 she began to have nocturnal incidents of sudden awakening accompanied by the subjective ...


  153/1245

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży w czasie przewlekłego leczenia lewetyracetamem. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The course of pregnancy and monotheraphy with levetiracetam.
  Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.177-180, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam, nazwa handlowa Keppra, jest najnowszym lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu padaczki z napadami częściowymi i wtórnie uogólnionymi. Cel. Ocena wpływu leku na przebieg ciąży, porodu u pacjentki przyjmującej lewetyracetam w monoterapii. Materiał. Autorzy przedstawiają przypadek 42-letniej pacjentki z padaczką lekooporną, która przyjmowała lewetyracetam w monoterapii. Napady padaczkowe pojawiły się w 2. roku życia po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. LEV początkowo stosowana w terapii dodanej wraz z karbamazepiną (CBZ), po zmniejszeniu częstości napadów o ponad 50 proc. odstawiono CBZ, uzyskując 19-miesięczny okres bez napadów. Pacjentka w tym czasie zaszła w ciążę, która przebiegała prawidłowo. W drugim trymestrze ciąży pojawiły się ponowne pojedyncze napady padaczkowe. Ciążę rozwiązano cięciem cesarskim w 8. miesiącu ciąży. Stan dziecka był dobry, 9 punktów w skali Apgar; bez cech wady rozwojowej. Z uwagi na nasilającą się częstość napadów padaczkowych ostatecznie odstawiono LEV, a do CBZ dodano gabapentynę, nie uzyskując jednak wyraźnej poprawy. Omówienie. LEV wydaje się bezpiecznym lekiem w leczeniu padaczki opornej na leki. Nie stwierdzono poważnych objawów niepożądanych zarówno w trakcie ciąży, jak i u dziecka nie stwierdzono wad rozwojowych. U pacjentki, po roku od urodzenia dziecka, utrzymują się nadal napady padaczkowe, pomimo zmiany terapii.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV), trade name, Keppra is a new antiepileptic drug (AED) in the treatment of partial and secondary generalised epilepsies. Objective. The aim of study was to evaluate the efficacy and side effect profile of LEV in monotherapy of epileptic woman. Case report. The authors present the case of a 42-year old woman with refractory partial and generalised epilepsy. The seizure occurred at the age 2 due to meningoencephalitis. Initially LEV was administered in add-on-therapy with CBZ, when the frequency of seizures decreased in 50 p.c. monotherapy of LEV was applied. The seizures reapperaed in the second trimester of pregnancy (after 19 months of seizures free). At the eight month of pregnancy Cesarean section was performed, the children was normal without malformation, in good birth outcome assessed by Apgar score. The seizures frequency increased during postpatum and LEV was changed into GBM and CBZ. Conclusion. LEV seems to be an effective drug for the treatment refractory epilepsy, there was no adverse events during pregnancy and delivery, but the seizures frequency after delivery increased, and after about 1 year the increased number of seizures persists.


  154/1245

  Tytuł oryginału: Pożegnanie. Ivan Lesny (1914-2002).
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.189-190, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Lesny
 • Ivan 1914-2002


  155/1245

  Tytuł oryginału: Modyfikacja ankiety sprawdzającej wiedzę osoby po urazie rdzenia kręgowego o własnym stanie zdrowia.
  Tytuł angielski: Modification of the questionnaire of understanding personal care for spinal cord injured patients.
  Autorzy: Tasiemski Tomasz, Opara Józef
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.69-81, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy rdzenia kręgowego (URK) należą do jednych z najcięższych schorzeń narządu ruchu i poza porażeniem ruchowo-czuciowym poniżej poziomu uszkodzenia, powodują cały szereg wczesnych i późnych powikłań i następstw, jak zaburzenia ze strony układów: oddechowego, krążenia i moczowo-płciowego, zaburzenia termoregulacji, trofiki skóry, spastyczność, skostnienia okołostawowe, obrzęki posturalne itp. Wiedza na temat własnego stanu zdrowia wśród osób po URK jest niezwykle ważna dla ich całego, dalszego życia, w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmodyfikowanej wersji ankiety sprawdzającej wiedzę osoby po URK o własnym stanie zdrowia (oryginalną wersję ankiety opracowano w USA). Modyfikacji dokonano na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych podczas obozów Aktywnej Rehabilitacji, a także zgodnie ze zmianami jakie dokonały się po 1 stycznia 1999 roku w organizacji i finansowaniu lecznictwa w Polsce. Ostateczna wersja ankiety zawiera 50 pytań w 13 kategoriach: troska o skórę, odżywianie (dieta, lekarstwa, zaopatrzenie ortopedyczne i pomoce, wózek inwalidzki, ćwiczenia bierne, dysrefleksja autonomiczna, infekcje dróg oddechowych, infekcje dróg moczowych, zaopatrzenie urologiczne, zakrzepica, seks i prokreacja oraz uzyskiwanie pomocy. W doniesieniu zaproponowano także tabelę punktową, na podstawie której możliwa będzie jednolita ocena i interpretacja otrzymanych wyników.

  Streszczenie angielskie: Spinal cord injuries (SCI) belong to one the most difficult cases for treatment and rehabilitation. SCI cause, apart from motor and sensor paralysis, many long-term medical complication such as: spasticity, contractures of joints, pressure sores, disorders of circulatory system, breathing, sexuality ect. This should convince that the level of awareness of their own state of health among SCI individuals is very important for the rest of their life in good physical and mental condition. The purpose of the present work is to show the modified version of the questionnaire (the original version was developed in the USA) that enables understanding and responsibility of personal care for SCI individuals. Modifications were done on the basis of previous researches during Active Rehabilitation camps and acording to the latest changes in the National Health service system in poland. The final version of the questionnair consist of 50 questions in 13 branches: skin care, nutrition, medication, orthopaedic equipment, wheelchair, range of motion, autonomic disreflexia, respiratory infection, urinary infection, urology equipmemt, blood and pressure, sexuality and how to get aid. The way of interpretation of the gained results is also presented in this paper.


  156/1245

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności postępowania diagnostycznego i terapeutyczneo u dzieci z ciężkimi pourazowymi zaburzeniami przytomności.
  Tytuł angielski: The assessment of efficiency of diagnostic and therapeutic procedures in children with severe post-traumatic disturbances of consciousness. P. 2: Hospital treatment phase.
  Autorzy: Wilk Jarosław, Jałowiecki Przemysław, Dudek-Dyczkowska Dorota, Dyaczyńska-Herman Anna
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.5-15, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie przydatności rokowniczej wybranych parametrów oceny stanu klinicznego u dzieci z ciężkimi pourazowymi obrażeniami ciała, leczonych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Metody: Prospektywne badania objęły 81 chorych poniżej szesnastego roku życia, leczonych na OIT w latach 1990 - 1997, spełniających określone kryteria włączenia do badanej populacji. Wszelkie dane gromadzono na podstawie specjalnie opracowanego protokołu badawczego. Wyniki: U 29,6 proc. badanych, w chwili przyjęcia stwierdzano izolowane urazy czaszkowo-mózgowe, a u pozostałych obrażenia wielonarządowe. Średnia wartość Glasgow Coma Scale (GCS) wynosiła 5,4 ń 1,3. Wyniki leczenia według Glasgow Outcome Scale (GOS), korelowały z wartościami Revised Trauma Score (RTS) i APACHE II (p 0,001). W odniesieniu do Injury Severity Score (ISS) wystąpiła słaba zależność z GOS (; 0,05) i jej brak w odneisieniu do śmiertelności. Lepsze wyniki terapii pozostawały w związku z wyższą wyjściową punktacją GCS (p 0,001). Niedotlenienie, objawy wstrząsu oraz hiperglikemia przy przyjęciu należały do głównych czynników prognostycznie niepomyślnych (p 0,05). Spośród 62 (76,5 proc.) dzieci, które przeżyły, 93,5 proc. odzyskało przytomność, a 6,5 proc. wypisano w stanie wegetatywnym. U 19,8 proc. pacjentów uzyskano pełny powrót do zdrowia (GOS 4 - 5), a u 22,2 proc. stwierdzono ciężkie inwalidztwo. Wnioski: 1. Skale RTS, ISS i APACHE II mogą być przydatne w rokowniczej ocenie szans przeżycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: To evaluate the prognostic value of selected parameters of clinical condition in paediatric patients with severe post-traumatic injuries, treated in intensive care unit (ICU). Methods: In 1990 - 97 81 ICU patients under 16 year old, who met the inclusion ciriteria, were enrolled into the prospective study. All the data were collected using a specifically developed questionnaire. Results: On admission in 29.6 p.c.of patients isolated head injuries, while in the others multiorgan injuries were found. The average value of Glasgow Coma Scale (GC) was 5.4 ń 1.3. The treatment results accoridng to Glasgow Outcome Scale (GOS) correlated with the values of Revised Trauma Score (RTS) and APACHE II (p 0.001). There were a slight correlation of the Injury Severity Score (ISS) with GOS (p 0.05) and no correlation with mortality. Getter treatment results were connected with higher initial GCS (p 0.001). Hypoxaemia, shock, as well as hyperglycaemia on admission wre the main prognostically unfavourable factors (p 0.05). 93.5 p.c. of the 62 children wo survived regained consciousness, while 6.5 p.c. were discharged from hospital in vegetativ condition. A full recovery was achieved (GOS 4 - 5) in 19.8 p.c. of patients, whereas 22.2 p.c. remained heavily disabled. Conclusions: 1) The RTS, ISS, and APACHE II scales may be of use in predicting the survival in children with multiple post-traumatic injuries, although the ISS has low value in isolated head ...


  157/1245

  Tytuł oryginału: Multimodalne potencjały wywołane w ocenie encefalopatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Multimodal evoked potentials.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.64-71, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Następstwa przewlekłej cukrzycy w mózgu są mniej poznane niż uszkodzenie nerwów obwodowych. Mimo postępu w badaniach nie rozstrzygnięto jednoznacznie ich powiązania z zaburzeniami metabolicznymi lub naczyniowymi, jakie towarzyszą cukrzycy. Celem pracy jest ocena przewodzenia w aferentnych drogach ośrodkowych oraz prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródmózgowych u chorych długotrwale leczonych z powodu cukrzycy. Zbadano 63 chorych na cukrzycę (średni wiek 48,9 ń 12,9 roku), leczonych lekami hipoglikemizującymi prez 13,5 ń 8,2 roku. U 26 osób wystepowały objawy cukrzycowej neuropatii czaszkowej (NC) przeważnie w postaci zaburzeń gałkoruchowych. Pozostali nie mieli objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ani innej przewlekłej choroby. Oceniono stan kliniczny chorych, zbadano latencję wzrokowych potencjałów wywołanych (SPWpm), somatosensorycznych potencjałów wywołanych nerwu trójdzielnego (SSPWT) oraz ultrasonograficznie średnią prędkość przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych. Stwierdzono, iż chorzy z NC byli starsi, ich czas leczenia był krótszy i znamiennie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (76,9 p.c. p 0.001) oraz niewystarczająca kontrola metaboliczna choroby (80,8 p.c. p 0,001). Latencje ocenianych multimodalnych potencjałów wywołanych (MPW) u wszystkich chorych były znamiennie dłuższe niz w grupie kontrolnej. U chorych z NC wydłużenie latencji SSPWT występowało znamiennie częściej niż u pozostałych. W podgrupie osób z ...

  Streszczenie angielskie: The consequences of chronic diabetes mellitus in the brain are less known than peripheral nerves lesion. Despite of the progress in research the connections between these consequences and metabolic or vascular disorders which accompany diabetes are not univocally determined. The aim of the study is assessment of conduction in central afferent tracts and the velocity of blood flow in pre- and intracerebral arteries in patients chronically treated because of diabetes mellitus. We examined 63 diabetic patients at the age 48,9 ń 12,9, treated with hypoglycaemic drugs for 13,5 ń 8,2 years. The symptoms of cranial diabetic neuropathy (CDN) mainly in the form of eyeball motor disturbances were observed in 26 patients. The others had neither signs of central nervous system lesions nor other chronic disease. We estimated patient clinical conditions of visual evoked potentials [VEP(s)], brainstem auditory evoked potentials [BAEP(s)] latency, somatosensory evoked potentials [SSEP(s)] and evaluated ultrasonically the mean blood flow velocity in pre- and intracerebral arteries. It was ascertained that the patients with CDN were older and their treatment duration was shorter. Moreover diabetes mellitus type 2 (76,9 p.c. p 0.001) and insufficient metabolic control of the disease (80,8 p.c. p 0.001) were significantly more frequently found in this group. The latencies of assessed multimodal evoked potentials [MEP(s)] in all patients were significantly longer than in the control ...


  158/1245

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o Profesorze dr. med. Mirosławie Mossakowskim.
  Tytuł angielski: In Memory of Professor Mirosław Mossakowski.
  Autorzy: Kałuża Józef
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.123-126, il.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław 1929-2001


  159/1245

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera - problem diagnostyczny i terapeutyczny.
  Tytuł angielski: Alzheimer's disease - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wojszel Zyta Beata, Bień Barbara
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.2-6, tab, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Alzheimer's disease is the most common form of dementia, with insidious onset and progressive nature. The disease has devastating effects on the patient's personality and ability to cope with daily life. The article deals with the recognition and management of Alzheimer disease in the elderly.


  160/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie początkowe choroby Parkinsona. Wytyczne American Academy of Neurology].
  Autorzy: Friedman Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.134-135, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Neurology 2002; 58 : 11-17
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  161/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Peryndopryl, w monoterapii albo w połączeniu z indapamidem, u chorych po udarze lub incydencie przemijającego niedokrwienia mózgu - badanie PROGRESS].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.141-142, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. The Lancet 2001; 358 : 1033-1041
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  162/1245

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Lorazepam i diazepam w porównaniu z placebo w pozaszpitalnym leczeniu stanu padaczkowego].
  Autorzy: Czapiński Piotr
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.143 - Tł. artyk. z czas. The New England Journal of Medicine 2001; 345 : 631-637
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  163/1245

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w skąpoobjawowym guzie przysadki.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in scanty symptomatic pituitary tumour.
  Autorzy: Janicki Kazimierz, Orski Jacek, Telesińska Dorota, Czepko Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.193-196, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najczęstszymi guzami przysadki mózgowej są gruczolaki i stanowią one około 8,0 proc. guzów wewnątrzczaszkowych. W zależności od ich wielkości wyróżniamy mikrogruczolaki, oraz makrogruczolaki - guzy o ekspansji nadsiodłowej i guzy niszczące podstawę czaszki. W zależności od utkania histologicznego gruczolaki dzielimy na obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne. Mikrogruczolaki aktywne hormonalnie warunkują m.in. chorobę Cushinga, chorobę Forbesa i Albrighta oraz akromegalię. Makrogruczolaki powodują często przewlekłą niedoczynność osi podwzgórzowo-przysadkowej. Klinicznie guzy przysadki mogą powodować objawy miejscowe (bóle głowy i zaburzenia wzroku), oraz ogólne zaburzenia hormonalne. Występowanie, lokalizację i wielkość guza przysadki określa się przy pomocy metod radiologicznych. Leczenie guzów przysadki polega na chirurgicznym usunięciu guza, odbarczeniu skrzyżowania nerwów wzrokowych, farmakoterapii, oraz radioterapii. Opisany przypadek ilustruje diagnostykę w skąpoobjawowym guzie przysadki.

  Streszczenie angielskie: Adenomas are the most frequent pituitary tumours and constitute up to 8 p.c. of intracranial tumors. They are divided according to size into microadenomas and macroadenomas, the latter are expanding suprasellary, and also infiltrate the base of the skull. Depending on histological staining, they are divided into neutrophilic, acidophilic and basophilic adenomas. Hormonally active adenomas are responsible for Cushing, Forbes and Albright diseases and acromegaly. Macroadenomas are responsible for chronic hypothalama-pituitary axis insufficiency. Clinically, pituitary tumours produce local (headaches and vision dificiency) and general signs like hormonal disturbances. Diagnosis, localisation and size of pituitary tumours is made using radiological techniques. Treatment may consist of surgical (removing of the tumour and chiasma opticum decompression), pharmaco and radiotherapy. The case described illustrates the diagnosis of an oligosymptomatic pituitary tumour.


  164/1245

  Tytuł oryginału: Ethanol-induced neurotoxicity is counterbalanced by increased cell proliferation in mouse dentate gyrus.
  Autorzy: Pawlak Robert, Skrzypiec Anna, Sulkowski Stanisław, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 327 (2) s.83-86, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Chronic ethanol abuse leads to degenerative changes in the hippocampus, which may result in subsequent cognitive impairment. Since the hippocampus retains the ability to produce neurons throught adulthood, in the present study we examined if ethanol-induced neuronal loss could be counterbalanced by cell proliferation in mouse dentate gyrus (DG). A total of 14 days of ethanol administration resulted in marked increase in cells positive for TdT-mediated dUTP nick-end labeling in all hippocampal regions studied, indicating that neurons die throughout the hippocampus by apoptotic mechanism. However, cresyl violet staining revealed approximately 20 p.c. neuronal loss following ethanol administration in CA1 and CA2 fields (P 0.01 and P 0.05, respectively), but not in DG. At the same time ethanol caused 2-fold increase in the number of proliferating cells in subgranular zone of DG. Thus, long-term ethanol intoxication causes permanent damage to CA1 and CA2, but not to DG which can be counterbalanced by ongoing neurogenesis.


  165/1245

  Tytuł oryginału: Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) - przeszłość i perspektywy.
  Tytuł angielski: Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) - the past and perspectives.
  Autorzy: Kulczycki Jerzy
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.9-17, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozwój poglądów na temat podostrego stwardniajacego zapalenia mózgu i historię walki z ta chorobą. SSPE jest zapaleniem mózgu, wywoływanym w nielicznych przypadkach przez wirus odry, który po jej, najczęściej wczesnym przebyciu, nie został wyeliminowany z ustroju. Po miesiącach lub latach utajonej infekcji rozwija się podostra choroba mózgu przebiegająca zwykle w czterech typowych fazach, z charakterystycznym zapisem EEG, i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym. Stosowane w ciągu kilkudziesięciu lat próby leczenia były bezskuteczne. Dopiero wprowadzenie w połowie lat osiemdziesiątych metody terapii interferonem alfa, podawanym do układu komorowego mózgu, pozwoliło na zahamowanie postępu choroby u pojedynczych pacjentów. Istotny postęp w zwalczaniu SSPE przyniosło dopiero konsekwentne realizowanie obowiązkowych szczepień przeciwodrowych. W krajach, w których szczepi się dzieci dwukrotnie, a dotyczy to również od kilku lat Polski, zapadalność na odrę spadła kilkadziesiąt razy, a SSPE praktycznie już nie istnieje. Nadchodzi obecnie czas wprowadzenia podobnych działań profilaktycznych w krajach zacofanych pod względem polityki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of views concerning subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) and the history of fighting this disease. SSPE is induced by a measles virus which, after its usually early course, has not been eliminated from the organism. After months or years of the latent infection subacute encephalopathy develops, usually proceeding in four typical stages with characteristic EEG record and always ending with lethal outcome. Attempts at treating this disease over tens of years were ineffective. Only the introduction of the therapeutic method with intraventricular interferon alpha in the mid of the eighties allowed to inhibit the progress of the disease in individual patients. A significant progress in fighting SSPE has been achieved by consistently realized compulsory measles vaccinations. In the countries where children are vaccinated twice, and this has referred to Poland for several years, measles incidence fell tens of times and SSPE practically does not exist any more. The time has come to introduce similar prophylactic actions in the field of health policy in underdeveloped countries.


  166/1245

  Tytuł oryginału: łagodne częściowe padaczki niemowląt.
  Tytuł angielski: Benign partial epilepsies in infancy.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.19-28, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łagodne częściowe padaczki niemowląt (ŁPCN) charakteryzyją się występowaniem napadów częściowych złożonych i/lub wtórnie uogólnionych, dodatnim wywiadem rodzinnym odnośnie do występowania łagodnych drgawek, początkiem choroby w wieku niemowlęcym, prawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, nieobecnoscią odchyleń w badaniu neurologicznym i metodami obrazowania, prawidłowym międzynapadowym EEG i dobrą reakcją na leczenie. Celem pracy było przeanalizowanie zagadnienia łagodnych padaczek częściowych niemowląt na podstawie materiału własnego. Spośród 216 chorych, którzy zachorowali na padaczkę w pierwszych dwóch latach życia, wyodrębniono grupę 16 dzieci (7,4 proc.) spełniających kryteria rozpoznawania ŁPCN (8 dziewczynek i 8 chłopców). U pięciorga (31 proc.) chorych stwierdzono dodatni wywiad rodzinny. Średni wiek zachorowania wynosił 5 miesiecy, średni wiek ostatniego napadu 8,6 miesięcy, czas trwania choroby średnio 3 miesiące. U wszystkich dzieci stwierdzono prawidłowy stan neurorozwojowy przed wystąpieniem napadów i w trkacie dalszej obserwacji. Średni czas obserwacji wynosił 3,6 lat (od ponad 1 roku do 6 lat). Wyniki badań pozwalają zgodzić się z opinią autorów zajmujacych się zagadnieniem łagodnych częściowych padaczek niemowląt, że występują one częściej niż są rozpoznawane.

  Streszczenie angielskie: Benign infantile partial epilepsies (BPEI) with complex partial seizures or/and secondary generalized seizures are charcterized by a high incidence of family history of bening convulsions, infantile onset, normal development before and after onset of the disease, no underlying disorders, no neurological abnormalities, normal interictal EEGs and good response to treatment. The aim was to examine the occurence of bening partial epilespy in infancy in own patients. A group of 216 children who developed epilepsy within the first 2 years of age was evaluated. 16 patients (7.4 p.c.) fulfilled cryteria for recognition of BPEI (8 girls and 8 boys). Five patients (31 p.c.) had a positive family history. The average age of onset was 5 months and the last seizures occurred at average age of 8.6 months. The average period of seizures persistence was 3.0 months. All patients had normal neurodevelopmental status. Mean period of followup was 3.6 years (range: above 1-6 years). Bening infantile partial epilepsies occur more common among childhood epilepsies than previously reported.


  167/1245

  Tytuł oryginału: Padaczka i napady drgawkowe u niemowlat w przebiegu zakażenia wiruem cytomegalii - problem szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: Epilepsy and seizures in infants caused by cytomegalovirus infection - vaccination problem.
  Autorzy: Dunin-Wąsowicz Dorota, Milewska-Bobula Bogumiła, Idzik Mirosława, Kapusta Monika, Kasprzyk-Obara Jolanta, Pakuła-Kościesza Iwona
  Opracowanie edytorskie: Służewski Wojciech (koment.).
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.29-43, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci niewykazujących objawów klinicznych po urodzeniu, a zakażonych neurotropowym wirusem HCMV pod koniec życia płodowego o okresie okołoporodowym, okres wylegania wirusa wynoszący od 20 do 60 dni, może pokrywać się z datą pierwszej dawki szczepionki DTwP i Polio. Cel pracy: ocena występowania stanów napadowych u niemowląt z prawdopodobnie wrodzonym zakażeniem wirusem cytomegalii zaszczepionych DTwP oraz OPY. Materiał i metody: 18 dzieci (od 2 do 13 miesiąca życia) z rozpoznanym po okresie noworodkowym zakażeniem wirusem cytomegalii leczonych w Klinice Niemowlęcej IP CZD od 1 stycznia 1995 do 31 maja 2001. Grupa I: 10 niemowląt (8 płci żeńskiej, 2 męskiej) zakwalifikowanych jako zdrowe do szczepień ochronnych, u których w 12 godzin do 10 dni po szczepieniu DTwP i OPV wystąpiły napady drgawkowe. Grupa II: 8 dzieci (7 płci męskiej oraz 1 płci żeńskiej) z padaczką w przebiegu potwierdzonego zakażenia cytomegalowirusem, które otrzymały co najmniej 1 dawkę szczepionki DTw i OPV. Zakażenie wirusem HCMV rozpoznawano na podstawie wyników badań serologicznych (odczyn Elisa) oraz dodatkowo wykrycia jakościowymi metodami PCR DNA wirusa z płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi oraz moczu. Wykluczono inne zakażenia z grupy TORCH, wykonywano badania metaboliczne, neuroobrazowe oraz elektroencefalograficzne. Średnio w okresie 3 lat i 2 miesięcy prowadzono obserwację rozwoju psychoruchowego dzieci i występowania napadów. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu testu chiý. ...

  Streszczenie angielskie: In infants infected with neurotropic HCMV virus at the end of fetal and in perinatal period, who are asymptomatic at birth, incubation period of the virus (20-60 days) may be equal to the time of the first dose of DTwP and Polio vaccination. Aim: evaluation of seizure in infants with probably congenital cytomegalovirus infection who were vaccinated DTwP and OPV. Material and methods: 18 infants (at the age 2 to 13 months) with confirmed beyond neonatal period cytomegalovirus infection treated in Infant Clinic, The Children's Memorial Heath Institute from 1st January 1995 to 31 st May 2001. Group I: 10 infants (8 female, 2 male) classified as healthy before DTwP and Polio vaccination who develop seizures in 12 hours to 10 days after vaccination. Group II: 8 infants (7 male and 1 female) with epilepsy caused by cytomegalovirus infection who received at least one dose of DTwP and Polio vaccine. Cytomegalovirus infection was diagnosed on the basis of positive serological results of Elisa tets and additionally by detection of virus DNA HCMV (PCR qualitative methods) in cerebrospinal fluid, blood and urine. Other TORCH infections were excluded. Psychomotor development and seizures control were observed (mean observation period 3 years and 2 months) Chiý test result analysis was done. Results: In 8 infants seizures occurred after dose I of vaccine, in 1 patient infantile spasms were observed at the 3rd day after dose II. One 6 months old female had infantile spasms 12 hours ...


  168/1245

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension - type headaches in children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech, Boćkowski Leszek
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.45-58, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu piracetamu na przebieg migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Pacjenci podzieleni byli na dwie grupy. W grupie pierwszej zastosowano profilaktycznie piracetam, w drugiej flunaryzynę. Grupę I stanowiło 30 dzieci (16 chłopców, 14 dziewczynek), średni wiek 12,8 ń 2,84 lat. Wśród badanych było 16 dzieci z migreną i 14 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 14 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 11 przypadkach zmiany zlokalizowane współistniały ze zmianami napadowymi uogólnionymi. Grupę II stanowiło 21 dzieci (12 chłopców i 9 dziewczynek), średni wiek 12,51 ń 2,90 lat. Było wśród nich 11 dzieci z migreną i 10 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 10 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 6 przypadkach zmianom zlokalizowanym towarzyszyły zmiany napadowe uogólnione. Piracetam stosowano przewlekle w śr. dawce 50 mg/kg/dobę, fluaryzynę w dawce 5 mg jeden raz na dobę przez okres 3 miesięcy. W obu grupach porównywano ogólną liczbę incydentów bólowych oraz częstotliwość bólów głowy w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania i w ciągu 3-miesięcznej kuracji piracetamem lub flunaryzyną. Oceniono natężenie bólów głowy w 10-stopniowej skali wg Turk i wsp. Badania EEG wykonywano aparatem MEDELEC DG COMPACT 32 (wielka Brytania), stosując układ "10-20", na początku badania i po 3 miesiącach leczenia piracetamem lub flunaryzyną. Dokonywano analizy ilościowej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment effects of piracetam in the therapy of migraine and tension-type headaches. The patients were divided into two groups. In the first group, piracetam was administered, in the second - flunarizine. In group I 30 children (16 boys, 14 girls), average age 12.8 ń 2.84 years, were examined. 16 children suffered from migraine and 14 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 14 children and generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 11 patients. In group II 21 children (12 boys and 9 girls), mean age 12.51 ń 2.90 years were studied. 11 children suffered from migraine and 10 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 10 children, generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 6 patients. The patients received 50 mg/kg/day oral piracetam for the treatment or flunarizine 5 mg/day during 3 months. In both groups we compared total number of headache was evaluated in 10-score scale of Turk et al., EEG records were performed using MEDELEC DG COMPACT 32 with the 10-20 system in resting conditions with eyes closed, before and after 3 months of piracetam or flunarizine therapy. Quantitative and qualitative EEG analysis was performed. Twenty artifact-free 2 sec.-epochs of EEG from P3-01 leads were selected and analyzed for the following frequency bands: alpha, theta, delta, beta. We compared the percentage of frequency bands before and after 3 monts' drug therapy. ...


  169/1245

  Tytuł oryginału: Ból neuropatyczny po przebyciu półpaśca u dzieci - zastosowanie gabapentyny.
  Tytuł angielski: Postherpetic neuralgia in children - role of gabapentin.
  Autorzy: Służewski Wojciech, Mozer-Lisewska Iwona, Figlerowicz Magdalena
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.59-64, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ból neuropatyczny po przebyciu półpaśca jest następstwem przebytego zakażenia wirusem varicella-zoster i występuje również u dzieci. W ostatnich latach gabapentyna (GBP), nowy lek przecipadaczkowy, zwrócił uwagę w zastosowaniu do skutecznego leczenia bólów neuropatycznych. Autorzy przedstawiają analizę kliniczną wyników 5-tygodniowego leczenia GBP grupy 11 dzieci w wieku 12-17 lat z różnymi rodzajem bólów neuropatycznych po przebyciu półpaśca. Znaczną poprawę kliniczną i ustępowanie dolegliwości bólowych obserwowano już w trakcie pierwszego tygodnia leczenia. Ośmiu pacjentów było bez dolegliwości bólowych na zakończenie leczenia, a pozostałych 3 zgłaszało znacznie mniejsze ich nasilenie. Jednak w badaniach kontrolnych w 1 miesiąc po zakończeniu leczenia nawrót bólów neuropatycznych stwierdzono u 2 dzieci, a u innych 2 chorych uległy one ponownie nasileniu. Wyniki wymagają potwierdzenia próbie randomizowanej i kontrolowanej placebo.

  Streszczenie angielskie: Postherpetic neuralgia is a chronic and painul condition that occur after a herpes zoster infection also in children. Over the past few years gabapentin, a new antyepileptic drug, has received increasing attention as a useful treatment for neuropathic pain. The authors describe clinical analysis of a 5 week treatment by gabapentin (GBP) of a group of 11 children aged 12-17 years with different types of postherpetic neuralgia. During first week of GBP treatment the important reduction of chronic pain was observed. 8 patients were painfree in the end of treatment and the other 3 children had the improvemend. Hovewer the analysis made one month after the treatment termination showed the recurence of neuralgia in 2 patients and the agravation of pain in 2 other. The results must be confirmed in randomized, placebo controled trial.


  170/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ zaburzeń metabolicznych w czasie ciąży na powikłania okołoporodowe i rozwój potomstwa kobiet chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Effect of pregnancy metabolic disorders on perinatal complications and development of diabetic women progeny.
  Autorzy: Ircha Grażyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.65-72, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca w czasie ciąży niesie wiele zagrożeń dla matki, przebiegu ciąży, rozwijającego się płodu i noworodka. Największe ryzyko powikłań płodowo-okołoporodowych związane jest z nasileniem się zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy insulinozależnej u matki. Wieloczynnikowy łączący się z hiperglikemią, mechanizm uszkodzenia płodu nie został całkowicie wyjaśniony. Hiperglikemia na początku ciąży w czasie organogenezy może spowodować poronienie lub wystąpienie wad wrodzonych u potomstwa. W drugim i trzecim trymestrze doprowadza do dystrofii lub makrosomii płodu. W trzecim trymestrze przyczynia się do niedotlenienia płodu. Może doprowadzić do przedwczesnego porodu i wystąpienia u noworodka zespołu zaburzeń oddychania, policytemii, hipoglikemii, hiperbilirubinemii, hipokalcemii i hipomagnezemii. Umieralność okołoporodowa kobiet chorych na cukrzycę i ich dzieci zbliża się obecnie do poziomu stwierdzanego w ogólnej populacji. Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, dystrofii, makrosomii, wcześniactwa, zaburzeń adaptacyjnych w okresie okołoporodowym oraz dysharmonii lub opóźnienia rozwoju psychoruchowego jest nadal wyższe u potomstwa matek z cukrzycą niż u dzieci matek zdrowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetes inpregnancy brings a number of risks for the mother, the pregnancy course, the developing fetus and the newborn. The highest risk of fetal-perinatal complications is connected with the intensification of metabolic disorders in the course of mother's insulin-dependent diabetes. Multifactorial, linked with hyperglicemia mechanism of fetus damage has not been fully explained so far. The occurrence of hyperglicemia at the beginning of pregnancy, during organogenesis, may result in spontaneous abortion or occurrence of congenital anomaly in progeny. In the second and third trimester it leads to dystrophy or fetus macrosomia. In the third trimester it causes or deepens anoxia and may be the cause of premature birth as well as of occurrence of respiratory distress, polycythemia, hypoglycemia, heperbilirubinemia and hypomagnesemia. Perinatal mortality among diabetic women and their children is at present close to that of general population. The risk congenital malformations, dystrophy, macrosomia, prematurity, perinatal disturbances and disharmony or psychomotor development delay is still higher in progeny of diabetic mothers than in children of healthy mothers.


  171/1245

  Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
  Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Sobaniec Wojciech, Walecki Jerzy
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.73-84, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Heterotopie należą do grupy zaburzeń migracji neuronalnej powodujących między innymi tworzenie skupisk komórek nerwowych typu guzkowatego lub pasmowego w nieprawidłowym miejscu, najczęściej w istocie białej półkuli mózgu. W doniesieniu przedstawiono proces migracji komórek nerwowych w rozwijającym się układzie nerwowym oraz czynniki zaburzjace go. Opisano etiologię heterotopii, ich obraz anatomopatologiczny, a także następstwo kliniczne. Heterotopie mogą istnieć bezobjawowo i bywają wykrywane przpadkowo w MRI lub występują z różnymi objawami, m.in. z padaczką, zwykle oporną na leczenie. Typy napadów padaczkowych bywają różne. Niekiedy obserwuje się ich kilka u tego samego pacjenta. W pracy omówiono nieprwidłowosci w zapisie elektroencefalograficznym (EEG), obrazie MRI oraz możliwosci leczenia padaczki związanej z zaburzeniami migracji neuronalnej. Lekooporna padaczka objawowa często wymaga leczenia operacyjnego. W omówieniu zwrócono uwagę na genetyczne i pozagenetyczne przyczyny hetrotopii, podkreślając znaczenie poradnictwa genetycznego oraz opieki nad ciężarną we wczesnym okresie ciąży. Podkreślono też znaczenie badania MRI w diagnostyce padaczki lekoopornej.

  Streszczenie angielskie: Cortical heterotopies belong to the neuronal migration disorders leading to the formation of clusters of neurons in incorrect localization. In majority of cases, the modular and strip types of cortical cellular clusters are located in the white matter of cerebral hemispheres. This report presents data on nerve cells migration in the developing nervous system and factors which disturb this process. We describe the etiology, pathological picture and clinical sequelas of heteroyopies. Theses disorders may accur asymptomaticaly and thay are detected by the MRI or occur with epilepsy. The types of seizures are various. The abnormalities in the EEG, MRI picture and treatment of symptomatic epilepsy are presented. It is noteworthy that simetimes epilepsy due to neuronal migration disturbances id drug - resistant and needs the surgical intervention. We discuss the genetic and exogemous causes of heterotopies, the role of genetic couseling and of care pregnant women. The role of neuroimaging methods (MRI) in patients with refractory epilepsies is emphasized.


  172/1245

  Tytuł oryginału: Zespół wad wrodzonych u dziecka z ciąży powikłanej przyjmowaniem kwasu walproinowego i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Valproate embryopathy in a child born from epileptic and diabetic mother.
  Autorzy: Zajączek Stanisław, Hnatyszyn Grażyna, Szmigiel Olimpia, Karpińska Katarzyna, Czeszyńska Maria Beata, Goldin Margarita
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.85-93, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dziecko wykazujace cechy embriopatii walproinowej, urodzone przez matkę przyjmującą kwas walproinowy z powodu padaczki pod postacią napadów typu grand mal oraz chorujacą na cukrzycę ciężarnych typu G2. Pomimo względnej kontroli napadów w okresie poprzedzającym ciążę wieloletniego monitorowania poziomu kwasu walproinowego w surowicy krwi, matka w trakcie ciąży miała zalecane bardzo duże dawki kwasu walproinowego 3g/d z powodu znacznego nasilenia się liczby napadów przy utrzymujących się przez całą ciążę zbyt niskich poziomach kwasu walproinowego w surowicy krwi. W obrazie klinicznym u dziecka dominowały cechy embriopatii walproinowej. Stwierdzono m.in. charakterystyczne cechy twarzoczaszki, długie palce z nadmiernie uwypuklonymi paznokciami, przepuklinę pępkową, spodziectwo, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, deficyty neurologiczne. Mimo jednoczesnego rozpoznania cukrzycy ciężarnych, jedynymi cechami embriopatii cukrzycowej były cechy histopatologiczne łożyska.

  Streszczenie angielskie: We present a child exhibiting features of the valproate embryopath born from am epileptic and diabetes mother. The embryo was exposed on the maternal dose of 3.0 g of Valproate. The high dose of Valproate was recommended due to increasing of the frequency of epileptic attaks and peristent low serum Valproate levels. The child was characterised mainly by features of Valproate pathology: psychineurological deficit, typical craniofacial signs, umbilical hernia, hypospadias, long fingers with hyperconvex nails. Despite maternal diabetes, features of diabetic embryopathy were visible only in histopathological placental signs.


  173/1245

  Tytuł oryginału: Łagodne rodzinne drgawki noworodkowe - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Beningn familial neoanatal convulsions - a case report.
  Autorzy: Hnatyszyn Grażyna, Czeszyńska Maria Beata, Konefał Halina
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.95-100, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek pacjenta z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym i nawracającymi drgawkami okresu noworodkowego. Łagodny przebieg zakażenia i dobry efekt leczenia nie korelował z nasileniem się epizodów drgawek utrzymywaniem się ich przez okres noworodkowy. Dopiero pogłębienie wywiadu rodzinnego ujawniło występowanie drgawek w okresie noworodkowym u pięciu innych członków rodziny ze strony matki. Dokładna analiza danych umożliwiła rozpoznanie występowania w rodzinie łagodnych rodzinnych drgawek noworodkowych, które pojawiły się również u przedstawionego pacjenta. Potwierdzenie rozpoznania BFNC obecnie jest możliwe dzięki badaniom molekularnym.

  Streszczenie angielskie: A case of recurren Benign Familial Neonatal Convulsions is presnted. The patient had a history of intrauterine infection with a mild clinical course and good therapeutic effect. The clinical course of the patient infection did not correlate with an increased frequency or intensity of the seizure attacks. The seizure episodes have recurred for one month. This patient's family history revealed an occurrence of the similar seizure episodes in five family members on the mother's side, during the neonatal period. Based on this anamnesis and laboratory information the diagnosis of Bening Familial Neonatal Convulsions has been made in this particular patient and his family members. At present time molecular studies are useful to confirm the diagnosis of BFNC.


  174/1245

  Tytuł oryginału: Encefalopatie padaczkowe wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Children's epileptic encefalopathies.
  Autorzy: Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.101-112, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia najczęstsze dziecięce encefalopatie padaczkowe określane w piśmiennictwie zachodnim jako "padaczka katastroficzna". Zespoły te charakteryzują się wczesnym początkiem napadów, znaczną ich częstotliwością (nawet codziennych), lekoopornością i opóźnieniem umysłowym. Praca uwzględnia różne czynniki etiologiczne odpowiedzialne za wystąpienie encefalopatii padaczkowych. Ponadto artykuł poza obrazem klinicznym omawia również postępowanie terapeutyczne. Na zakończenie przedstawia perspektywy leczenia padaczki w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: The authoress presented the most frequently occuring children,s epileptic encephalopathies, described as catastrophic epilepsy in the western terminology. The syndromes are charcterized by early onset and frequent seizures (even daily), drug resistance and mental retardation. A review of etiological causese leading to epileptic encephalopathies is also included. Apart from the clinical presentation therapeutic procedures are taken into consideration in the work. Finally, the perspectives of treatment of epilepsy are demonstrated.


  175/1245

  Tytuł oryginału: Propozycja Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej nowej klasyfikacji efektów leczenia operacyjnego padaczki.
  Tytuł angielski: Proposal for a new classification of outcome with respect to epileptic seizures following epilepsy surgery.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.113-117, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komisja Neurochirurgii Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (KN MLPP) przedstawiła w 2001 r. propozycję modyfikacji stosowanej powszechnie tzw. klasyfikacji Engela, dotyczącej efektów leczenia operacyjnego padaczki. Omówione zostały wady obecnie używanej klasyfikacji Engela oraz zalety nowego systemu oceny leczenia neurochirurgicznego. Według oceny KN MLPP proponowana klasyfikacja będzie użyteczna do oceny efektów leczenia operacyjnego pojedynczego chorego, jak też i umożliwi prowadzenie poprawnych metodologicznie badań w ośrodkach zajmujących się neurochirurgicznym leczeniem padaczki.

  Streszczenie angielskie: The proposal of modification of the Engel's widely used classification of postoperative outcome was reported by Commission on Neurosurgery of the International League Against Epilepsy (CN ILAE) in the year 2001. The disadvantages of the current Engel's classification system and the advantages of the new outcome measures are presented. CN ILAE believes that this new proposal will be useful for evaluation of a single patient's seizureoutcome and for appropriate methodology of studies conducted by neurosurgery centers dealing with epilepsy as well.


  176/1245

  Tytuł oryginału: [Konferencja naukowa] "Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci".
  Autorzy: Wendorff Janusz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.131-132 - Konferencja naukowa pt. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci Warszawa 11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  177/1245

  Tytuł oryginału: Krwawienie śródczaszkowe jako następstwo nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego w przebiegu dysplazji nerki u 10-miesięcznego chłopca.
  Tytuł angielski: Endocranial bleeding as a result of not diagnosed arterial hypertension in ren dysplasia in ten months old boy.
  Autorzy: Wójcik-Skierucha ELżbieta, Zajączkowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.429-430, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nadciśńienie tętnicze rzadko powoduje u niemowląt krwawienie śródczaszkowe. Opisano przypadek 10-miesięcznego chłopca, który w wyniku nierozpoznanego wcześniej nadciśnienia doznał krwawienia śródczaszkowego. Przyczyną nadciśnienia tętniczego okazała się dysplazja nerki. Brak nawyku mierzenia niemowlętom ciśnienia krwi grozi ujawnianiem się nadciśnienia tętniczego w fazie występowania zagrażających życiu powikłań.

  Streszczenie angielskie: The arterial hypertesnion in infants rarely results in endocranial bleeding. We present the case of 10 months old boy with endocranial bleeding caused by arterial hypertension, which was not diagnosed earlier. The ren dysplasia was the reason of the hypertenison. The lack of habit to measure the blood pressure in infants may have consequences in diagnosing the hypertension at the stage when death danger complications appear.


  178/1245

  Tytuł oryginału: Komentarz [...] do artykułu Krystyny Sidor pt. "Padaczka fotogenna - patofizjologia, manifestacja kliniczna i leczenie", Ped. Pol. 2/2002, 151-153.
  Autorzy: Czochańska Jagna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.620
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  179/1245

  Tytuł oryginału: Omdlenia neurokardiogenne - patofizjologia, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Neurocardiogenic syncopes - pathogenesis, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Żaczek-Dzięciołowska Justyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.373-378, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omdlenia są ważnym problemem klinicznym, ponieważ występują u około 30-50 proc. populacji dorosłych i stanowią 1-2 proc. przyczyn hospitalizacji. Omdlenia neurokardiogenne mogą być wywoływane przez emocje, kaszel, instrumentację albo nadwrażliwość zatoki szyjnej. Badanie fizykalne oraz wywiad mają duże znaczenie w ustaleniu rozpoznania, ale najważniejsze jest: wykonanie TILT testu oraz masażu zatoki szyjnej. Leczenie należy rozpocząć od wykluczenia czynników oraz sytuacji, które powodują omdlenia. Jeżeli jest to niewystarczające, należy rozpocząć leczenie farmakologiczne.

  Streszczenie angielskie: The syncopes are very important clinical problem, because they take place in aobut 30-50 p.c. of adult population and there are in 1-2 p.c. of the case's of hospitalization. Neurocardiogenic syncope can be cost by emotions, couch, instrumentation or hypersensitivity of carotid sinus. The examination and anamnesis are important in the establishing diagnosis, but the most important are: the inclination TILT test and massage of carotid sinus. The treatment should be started with elimination of factors and situations, that cause syncope. If it does not help, we look for help in the pharmacology.


  180/1245

  Tytuł oryginału: Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) - neuroprzekaźnik, neuromodulator.
  Tytuł angielski: Gamma-aminobutyric acid (GABA) - neurotransmitter, neuromodulator.
  Autorzy: Zdrojewicz Zygmunt, Belowska-Bień Kinga
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.391-396, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym. Powstaje w ośrodkowym układzie nerwowym w wyniku dekarboksylacji kwasu glutaminowego. GABA działa głównie przez receptory GABA A i GABA B. GABA jest zaangażowany w kontrolę wielu układów przekaźników i modulatorów. Wpływa m.in. na sekrecję GnRH, LH, GH. Na aktywność GABA wpływa DHEA, MCH, NPY, somatostatyna, CCK, steroidy płciowe i inne. Układ GABA-ergiczny prawdopodobnie bierze udział w kontroli rytmów okołodobowych, patomechanizmie choroby refluksowej, chorób trzustki i innych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neruotransmitter. It is formed in the central nervous system as a result of decarboxyaltion of the glutaminic acid. GABA acts mostly through GABA A and GABA B receptors. GABA is involved in the control of many systems of transmitters and modulators. Among others, it affects the secretion of GnRH, LH, GH. On the other hand, GABA acitivty is influenced by DHEA, MCH, NPY, somatostatine, CCK, sex steroids, adn others. GABA-ergic system probably participates in the control of circadian rhythms, the pathomechanisms of reflux disease, pancreatic disorders etc.


  181/1245

  Tytuł oryginału: Ropnie mózgu i ich następstwa u noworodków.
  Tytuł angielski: Brain abscess and its sequelae in neonates.
  Autorzy: Perdzyńska Anna, Strzyżewski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.209-214, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropnie móżgu są rzadkim schorzeniem wieku noworodkowego. Powstają głównie jako następstwo zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy. Celem pracy jest przedstawienie sposobów leczenia ograniczających uszkodzenia strukturalne oun spowodowane ropniami mózgu i ich następstwami. Trzy noworodki leczono w latach 1.1.2000 - 31.12.2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Klinice Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii AM w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Rozpoznanie ropni mózgu i wodogłowia wielojamowego postawiono na podstawie przezciemieniowych badań usg, weryfikowanych w dwóch przypadkach przy pomocy KT. Leczenie polegało na ewakuacji zawartości ropnia drenażem zewnętrznym i punkcjami przeciemieniowymi i celowanej antybiotykoterapii. Wodogłowie wielojamowe przekształcano w jednojamowe endoskopem, a następnie drenowano pojedynczym układem zastawkowym. U wszystkich dzieci uzyskano stabilizację ciśnienia wewną rzczaszkowego. Wszystkei dzieci są w średnim stopniu opóźnione w rozwoju psychoruchowym, dwoje miało napady padaczkowe. Przyjęte metody leczenia ropni móżgu są skuteczne w leczeniu procesu zapalengo oun in ograniczeniu uszkodzeń oun. Stanowią wstęp do wieloetapowej rewalidacji tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Brain abscess is an uncommon condition in neonates. The most frequent cause is menngitis and sepsis. Clinical diagnosis in our neonates was delayed because of noncharacteristic initiating symptoms. The correct diagnosis of brain abscess and its sequelae in three neonates was based upon transfontanelle USG and CT scan. The management consisted of abscess contents evacuation by transfontanelle punction or external drainage and antibiotics. Preliminary results of USG guided neuroendoscopy in the conversion of postinflammatory multiloculated to uniloculated hydrocephalus in two children were also presented. All of our children present with moderate developmental delay, two of them have epilepsy. Presented methods of management are effective in the treatment of brain absceses and limitation of structural lesions of CNS in neonates.


  182/1245

  Tytuł oryginału: Porencefalia jako powikłanie neuroinfekcji u noworodka.
  Tytuł angielski: Porencephaly as a complication in the course of neuroinfection in newborn.
  Autorzy: Walczak Mieczysław, Hnatyszyn Grażyna, Romanowska Hanna, Giżewska Maria, Remigolska Magdalena, Sagan Leszek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.251-254, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek neuroinfekcji u nowroodka o łagodnych i krótkotrwałych objawach klinicznych współistniejących z ciężkim procesem chorobowym prowadzącym do trwałęgo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego pod postacią porencefalii. Na uwagę zasługuje brak korelacji pomiędzy prawidłowym stanem neurologicznym noworodka a pojawieniem się obciążających rokowniczo zmian torbielowatych w mózgu. Wskazuje to na istotne znaczenie obrazowania mózgowia u noworodków z neuroinfekcją.

  Streszczenie angielskie: We present a case of newborn's neuroinfection with mild and shortlasting clincal symptoms, complicated with persistent CNS defect in a form of porencephaly. Attention was paid to the lack of correlation between the correct neurological state and the appearance of prognostic burdening cyctic changes inthe brain. This indicates the importance of neuroimaging of the brain in enwborns with neuroinfeciton.


  183/1245

  Tytuł oryginału: Światłoczulność i padaczki światłoczułe.
  Tytuł angielski: Photosensitivity and photosensitive epilepsies.
  Autorzy: Covanis Athanasios
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.205-222, tab., bibliogr. [63] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Napady wywołane przez błyskające światło słoneczne znane były od ponad wieku. Wprowadzenie różnych urządzeń wizualnych i aparatury świetlnej spowodowało zwiększenie liczby napadów indukowanych wzrokowo. Cel. Przedstawienie danych dotyczących światłoczułosci i padaczek światłoczułych. Światłoczułość. Jest to wrażliwość na migająe źródło światła lub wzorzec i wyraża się elektroencefalograficznie jako wyładowanie uogólnionej iglicy z falą. Odpowiedź fotonapadowa (PPR) pojawia się najczęściej w chwili zamknięcia oczu w zakresie częstotliwości 10 do 30 błysków na sekundę z zastosowaniem odpowiedniej techniki. Czynnikiem najbardziej prowokującym wystąpienie napadu jest telewizja, następnie wideo, komputery lub inne naturalne i sztuczne żródła otaczjącego nas światła. Padaczki światłoczulne. Światłoczułość charakteryzuje się występowaniem napadów jedynie pod wpływem migającego źródła światła/wzorca wizualnego i (lub) przerywanej stymulacji świetlnej (IPS) w warunkach laboratoryjnych (czysta padaczka światłoczuła) lub napadów spontanicznych i związanych z bodźcami wzrokowymi (padaczka i światłoczułość). W tej ostatniej grupie światłoczułość wiąże się z zespołami idiopatyczymi uogólnionej lub skrytopochodnej padaczki i niektórymi postępującymi encefalopatiami miokloniznymi. Najbardziej spotykanymi rodzajami napadów są uogólnione napady toniczno-kloniczne, miokloniczne i napady nieświadomości. Padaczka światłoczuła występuje u 5 do 10 proc. młodych ludzi z ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Seizures provoked by fickering sunlight have been known for more than a century. After the introduction of different visual display units and other light seizures the number of visually induced seizures has increased. Objectives. The paper presents the facts of photosensitivity and photosensitive epilepsies. Photosensitivity. Sensitivity to flickering light source or pattern is expressed in the EEG as a generalized spike and wave discharge. The photoparoxysmic response (PPR) is elicited most commonly at the moment of eye closure between the frequencies 10 to 30 flashes per second using correct technique. The most provocative precipitating factor is television followed by video and computer or other natural and artificial environmental lighting. Photosensitive epilepsies. Photosensitivity is characterized by seizures occurring only with flickering light source/visual pattern and/or during intermittent photic stimulation (IPS) in the laboratory (pure photosensitive epilepsy) or spontaneous seizure and in association with visual stimulus (epilepsy with photosensitivity). In the latter group, photosensitivity is associated with syndromes of idiopathic generalized or cryptogenic epilepsy and some progressive myoclonic encephalopathies. The most common type of seizures are generalized tonic-clonic, myoclonic and absences. Photosensitive epilepsy occurs in the 5 to 10 p.c. of young people with epilepsy. Therapy. Protective and avoidance measures are likely to ...


  184/1245

  Tytuł oryginału: Diagnostyka napadów padaczkowych i padaczki u osób starszych.
  Tytuł angielski: Diagnosis of seizures and epilepsy in the elderly.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.223-236, tab., bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka napadów i padaczki w wieku starszym opiera się przede wszystkim na dobrze zebranym wywiadzie, znajomości diagnostyki różnicowej i badaniach laboratoryjnych. Specyficzne problemy wieku starszego utrudniają jednak postawienie właściwej diagnozy. Uzyskanie opisu incydentu jest zwykle utrudnine ze względu na braki i trudności w zebraniu oraz zaburzenia pamięci chorego. Należy jednak dążyć do zebrania jak największej ilości informacji zrówno od osoby chorej, jak i od rodziny, uwzględniając nawet niewielkiego stopnia urazy głowy, przyjmowane leki i obecne czynniki ryzyka napadów. Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania diagnostycznego w przypadku padaczki u osób starszych z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej występujących w tym wieku stanów napadowych. Omówienie. Manifestacja kliniczna napadów padaczkowych występujących w populacji osób starszych może różnić się od tych, które występują w populacji młodszej. Uważa się, że ognisko padaczkowe u osób starszych częściej występuje w płacie czołowym lub ciemieniowym, rzadziej zaś w płacie skroniowym. Tak więc, rzadziej występuje aura, a pacjenci raczej skarżą się na zawroty głowy, parestezje, czy inne objawy związane z tą lokalizacją. Napady padaczkowe występujące w starszym wieku, szczególnie z objawami psychicznymi mogą być błędnie diagnozowane jako niespecyficzne stany splatania. Niedrgawkowy stan padaczkowy może prezentować objawy zaburzeń zachowania w szerokim zakresie od mutyzmu do ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Diagnosis of seizures and epilepsy in the elderly is based on detailed history obtained from both patient and the family, knowledge of differential diagnosis, and laboratory tests. Specific problems of the elderly make the diagnosis complicated and difficult. The history of seizures is often lacking in the older patient becasue of either poor memory or lack of wintesses. Carefully detailed questions about the episodes and about epilepsy risk factors, including minor or major head trauma and concomitant medications, must be asked. Objective. The purpose of this study is to present diagnostic management of the elderly with epilepsy and to stress the differential diagnosis of episodes occurring at this age. Discussion. Clinical manifestations of seizures differ in older patients compared with younger patients. It is suggested that the epileptic focus in older patients involves the frontal and parietal lobes rather than the temporal lobe. Thus, these patients complain of dizzines, paresthesias and other symptoms relate to this localization. They are less likely to experience auras. Seizures with psychiatric manifestations are often misdiagnosed as nonspecific confusion states. Non-convulsive status epilepticus may present with behavioral changes that range from mutism to hallucinations. Fluctuating mental status associated with these seizures may be attributed to dementia. These diagnostic difficulties contribute to misdiagnosis and introduction of the ...


  185/1245

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie psychoz u pacjentów z padaczką. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in assessing psychoses in epileptic patients. Case descriptions.
  Autorzy: Grabowska-Grzyb Ałbena
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.257-273, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Występowanie psychoz u pacjentów z padaczką określa się na 6-9 proc. Psychozy jest to grupa zaburzeń psychicznych przebiegających z zaburzeniami postrzegania rzeczywistosci i zaburzeniami myślenia lub poważnymi zmianami w zachowaniu, bez zaburzeń świadomosci. Psychozy w padaczce są zagadnieniem z pogranicza neurologii i psychiatrii, a często te same zjawiska wchodzące w skład zespołu psychotycznego są opisywane odmiennymi terminami. Szczególnie istotną kwestią i trudną klinicznie do wiarygodnej oceny jest występowanie lub brak zaburzeń świadomości podczas epizodu psychotycznego. Diagnostyka psychoz jest bardzo trudna, a istotna klinicznie różnica między tymi stanami polega na tym, że psychoza okołonapadowa wymaga zwykle optymalizacji leczenia przeciwpadaczkowego, a stany urojeniowe z omamami i inne psychozy międzynapadowe - leczenie neuroleptykami. Celem pracy jest przedstawienie 4 przypadków pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Epileptologii (lub prowadzonych ambulatoryjnie w Poradni Przeciwpadaczkowej Kliniki) z powodu wystąpienia zaburzeń o charakterze psychotycznym w przebiegu padaczki. Opis przypadków. W przedstawieniu chorych zwrócono uwagę na związek między wystąpieniem zaburzeń psychotycznych a rodzajem i liczbą napadów padaczkowych, etiologią padaczki, a także zmianami w badaniu EEG podczs epizodów psychotycznych oraz między nimi. Zwiazek między wystepowaniem zaburzeń psychotycznych a epizodem drgawkowym nie budzi wątpliwości w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The incidence of psychoses in epileptic patients is estimated to be 6-9 p.c. Psychoses are a group of mental disorders characterised by distorted perception of reality, thought disorders or serious changes in behaviour with intact consciousness. In epilepsy psychoses are situated at the intersection of neurology and psychiatry and the same phenomen, if present in the psychotic syndrome, are often described in various terms. One important issue, particularly difficult to assess correctly from the clinical point of view, is presence or absence of disturbed consciousness during the psychotic episode. Psychoses are very difficult to diagnose and the major clinical difference between psychoses one epilepsy is that periseizure psychosis usually implies the need to optimise antiepileptic treatment whereas delusions with hallucinations and other periseizure psychoses need to be treated with neuroleptics. Objective. The purpose of this study is to present four cases of patients hospitalised at the Department of Neurology and Epileptology (or treated at the Department's outpatient clinic) for psychotic disorders in the course of their epilepsy. Case description. When presenting the patients attention is paid to the concurrence of psychotic disorders nad the type and number of epileptic seizures, the origins of the epilepsy, as well as changes in the EEG during and between psychotic episodes. In the first of the presented cases the relationship between psychotic ...


  186/1245

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: From activities of the Polish Society of Epileptology.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Kaczyńska-Haładyj Marta, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.283-304, il. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polska Liga Przeciwpadaczkowa


  187/1245

  Tytuł oryginału: 1- methyl-4-phenylpyridinium and 3-nitropropionic acid diminish cortical synthesis of kynurenic acid via interference with kynurenine aminotransferases in rats.
  Autorzy: Luchowski Piotr, Luchowska Elżbieta, Turski Waldemar A., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (1) s.49-52, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to evaluate the effect of mitochondrial inhibitors, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) and 3-nitropropionic acid (3-NPA), on the brain production of endogenous glutamate antagonist, kynurenic acid (KYNA). MPP+ and 3-NPA dose-dependently impaired the synthesis of KYNA in rat cortical slices. Enzymatic studies revealed the MPP+ inhibits in a concentration-dependent manner the activity of kynurenine aminotransferase II (KAT II), but not the activity of kynurenine aminotransferase I (KAT I). 3-NPA impaired the activity of both enzymes, KAT I and KAT II. Thus, MPP+ - and 3-NPA-evoked neurotoxicity may be at least partially associated with the depletion of KYNA.


  188/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na niewydolność ruchową i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym.
  Tytuł angielski: Effect of variable magnetic field on motor impairment and quality of life in patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Brola Waldemar, Węgrzyn Waldemar, Czernicki Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.136-143, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne leczenie stwardnienia rozsianego (SR) uwzględnia świeży rzut choroby, postępowanie objawowe i modyfikujące przebieg choroby. Największe nadzieje wiąże się z immunoterapią. Leczenie to nie jest jednak skuteczne we wszystkich przypadkach, przynosi poprawę chorym z niewielką niepełnosprawnością i jest kosztowne. W związku z pojawieniem się w ostatnich latach doniesień o możliwości wykorzystania w leczeniu SR zmiennych pól magnetycznych podjęto własne badania, w których celem byla skuteczność impulsowego pola magnetycznego generowanego przez magnetostymulator VIOFOR JPS. Badaniem objęto 76 osób z wieloletnim wywiadem i klinicznie pewnym SR. Czas trwania choroby wynosił średnio 8,5 roku, a średni wiek chorych 37,8 roku. Chorych podzielono na dwie grupy: kontrolną i badaną. W grupie badanej stosowano pole magnetyczne generowane przez VIOFOR JPS. W grupie kontrolnej pole nie było aplikowane. Przy przyjęciu i po 21 dniach oceniano stan zaawansowania choroby w skali EDSS, a jakość życia za pomocą kwestionariusza Testy i Simonsona. Ocena niewydolności ruchowej w skali EDSS nie wykazała istotnych różnic między grupami (6,2 stopnia na początku badania, a po 21 dniach 5,1; w grupie kontrolnej odpowiednio 6,1 i 5,5). Jakość życia była znamiennie lepsza w grupie poddanej magnetostymulacji niż w grupie kontrolnej (p 0,01). Szczegółowo analizowano poszczególne zmienne składające się na fizyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia. Największą różnicę ...

  Streszczenie angielskie: Modern treatment of multiple sclerosis (SM) takes into consideration the current stage of the disease, symptomatic treatment and modification of the course of the disease. The most promising method of management is immunotherapy. It is, however, effective only in some cases, in patients with low degree of disability, and it is rather expensive. In view of some recent reports concerning the possibility of utilisation of variable magnetic fields in the treatment of SM, the study was undertaken to evaluate the effectiveness of impulses generated by magnetic field obtained by means of VIOFOR JPS stimulator. The study was carried out on 76 subjects with long-term history of clinically confirmed SM. The mean duration of the disease was 8.5 years, and the mean age of the patients 37.8 years. The patients were divided into two groups: the study group and the controls. In the study group the patients were exposed to magnetic fields generated by VIOFOR JPS. Magnetic stimulation was not applied in the control group. The progress of the disease according to EDDS and the quality of life according to Testa and Simonson Questionnaire werre assessed on admission and after 21 days of stimulation. No significant differences between the groups were found with respect to motor impairment evaluated using the EDDS score (6.2 at the beginning of the study and 5.1 after 21 days; in the control group - 6.1 and 5.6, respectively). The quality of life was found to be significantly better in ...


  189/1245

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian właściwości reologicznych krwi i osocza w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: Dynamics of the changes of blood and plasma rheological properties in ischaemic stroke.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Pierzchała Krystyna, Słowińska Ludmiła, Becelewski Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.189-196, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było ustalenie związku pomiędzy zaburzeniami hemoreologicznymi a stopniem zmian chorobowych u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu oraz badanie dynamiki zmian lepkości krwi i osocza w trakcie hospitalizacji. W zależności od stopnia ciężkości niedokrwiennego udaru mózgu chorych podzielono na dwie grupy: I stanowiło 10 chorych w wieku 64 ń 11,8 roku, u których stopień udaru wyrażony był w skali National Institutes of Health i wynosił 5-8 pkt.; II - 8 chorych w wieku 65 ń 10 roku, u których stopień udaru mieścił się w granicach 16-18 pkt. Pomiary lepkości krwi przeprowadzono za pomocą wiskozymetru Brokfielda w układzie stożek - płytka, a pomiary lepkości osocza za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda w temeperaturze 37řC. Oprócz badań reologicznych wykonano badania morfologiczne krwi, OB oraz badania biochemiczne (stężenie cukru we krwi, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów i białka całkowitego). Stwierdzono, że u chorych z grupy II zarówno lepkość krwi pełnej, jak i osocza, a także lepkość skorygowana były istotnie wyższe. Co więcej, stopień zaburzeń reologicznych krwi i osocza łączył się z ciężkością przebiegu choroby. Obserwacja dynamiki zmian parametrów reologicznych wykazała, że w trakcie hospitalizacji parametry reologiczne krwi i osocza poprawiały się w miarę polepszenia stanu zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relation between hemorheological disturbances and the degree of pathological changes in patients with ischaemic cerebral stroke as well as to examine the dynamics of changes in blood and plasma viscosity during hospitalization and treatment. The patients were divided into two groups according to ischaemic changes extent recognized on the basis of tomogram and clinical examination: group I - ten patients at the age of 64 ń 11,8, years with hemiparesis and with hypodense cerebral foci several mm in diameter; group II - eight patients at the age of 65 ń 10 years with hemiplegia and more severe course of disease. The hypodense foci in the brain were several centimeters blood viscosity measurements were carried out by Brookfield's viscometer using cone-plate system and plasma viscosity by Ubbelohd's capillary viscometer at the temperature of 37řC. Apart from rheological examinations, blood morphological measurements, ESR and biochemical examinations, such as sugar blood concentration, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerides and total serum proteins were performed. It was found that in patients in te group II both viscosity of whole blood and plasma as well as corrected viscosity were significantly higher. What is more, degree or rheological disturbances of blood and plasma was rel;ated to severity of the course of the disease. Observation of the dynamics of changes in rheological parameters showed that rheological parameters of blood and plasma during hospitalization and treatment improved along with recovery.


  190/1245

  Tytuł oryginału: Zwyrodnienie tylnosznurowe w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12 u 9-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Myelosis funicularis as a result of secondary vitamin B12 deficiency in a 9-year-old girl.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Jamroz Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.228-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują rzadki przypadek zwyrodnienia tylnosznurowego w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12. Dziewięcioletnia dziewczynka z nieobciążonym wywiadem rodzinnym i ciążowo-porodowym, u której w pierwszej dobie życia wykonano resekcję końcowego odcinka jelita cienkiego z powodu atrezji, została przyjęta do Kliniki z uwagi na narastający niedowład spastyczny kończyn dolnych. W badaniu fizykalnym uwagę zwracała apatia i męczliwość dziecka, bladość powłok, blizna na powłokach brzusznych po resekcji jelita. W badaniu neurologicznym - zespół piramidowy z kończyn dolnych, zaburzenia równowagi nasilające się przy zamkniętych oczach, zaburzenia czucia głębokiego. W badaniach dodatkowych - niedokrwistość megaloblastyczna, w obrazie szpiku kostnego - erytropoeza normoblastyczna z obecnością komórek megaloidalnych, skrajnie niski poziom witaminy B12 w surowicy krwi i prawidłowy poziom kwasu foliowego; w teście wchłaniania witaminy B12 - znaczne upośledzenie jej wchłaniania; zapalenie śluzówki i przełyku i dwunastnicy potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ponadto nieprawidlowy wynik somatosensoryczny potencjałów wywołanych, a w badaniu przewodnictwa - cechy neuropatii demielinizacyjno-aksonalnej w obrębie kończyn dolnych. MRI głowy i rdzenia kręgowego prawidłowy. Wykluczono kwasicę metylomalonową, stwardnienie rozsiane oraz inne przyczyny ataksji u dzieci. Całokształt obrazu klinicznego (tj. niedokrwistość megaloblastyczna, cechy zwyrodnienia tylnosznurowego i dane z ...

  Streszczenie angielskie: A nine-year-old girl without aggravating family history or adverse pregnancy and neonatal outcome, who underwent a resection of the end section of the small bowel as a result of atresia in the first twenty four hours of her life, was admitted to the department on account of spastic paresis of the lower extremities. Apathy and tiredness appeared the most striking features on the physical examination of the child; likewise the pale colour of skin and a scar on the abdomen integuments - a result of the resection. Neurological examination revealed pyramidal syndrome from the lower extremities, disturbed sense of balance with intensified with closed eyes, and deep sensibility disorders. Megaloblastic anaemia was revealed on further examination, while bone marrow image showed normoblastic erythropoesis with the presence of megaloid cells. The extremely low level of vitamin B12 in the blood serum and a regular level of folic acid were found. The vitamin B12 absorbtion test (Schilling test) showed considerable impairment in the process. The inflammation of the esophagus and duodenum mucosa was confirmed in a histopathological examination. Furthermore, irregular result of somatosensory induced potentials (SEP) and conductivity test revealed some characteristics of axonal - demyelinating neuropathy in the lower extremities. MRI of the head and spinal cord was correct. The diagnostics excluded methylomalonic acidosis, multiple sclerosis and other causes of ataxia in children. ...


  191/1245

  Tytuł oryginału: EEG Biofeedback : metoda doskonalenia funkcji poznawczych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, 36 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  192/1245

  Tytuł oryginału: Kompedium dla neuropsychoterapeutów EEG Biofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 25 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  193/1245

  Tytuł oryginału: Wskazówki dla terapeuty EEG Bioofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 40 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  194/1245

  Tytuł oryginału: Neurotechnologia i neurofizjologia : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [40] k. : il., tab., 30 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 288,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  195/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  196/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ steroidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of antenatal steroid therapy on a newborn's nervous system.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.709-718, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu najnowszego piśmiennictwa dot. wpływu steroidoterapii prenatalnej, zastosowanej celem przyspieszenia dojrzewania płuc płodu, na stan noworodka. Analizowano wpływ glikokortykoidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka. Omówiono wpływ terapii na wzrost i rozwój mózgu oraz na częstość występowania najczęstszych uszkodzeń układu nerwowego powstających w okresie okołoporodowym: krwawień dokomorowych (IVH) oraz leukomalacji okołokomorowej. W podsumowaniu podkreślono, że zastosowanie steroidoterapii prenatalnej jest nadal podstawowym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność noworodków. Biorąc pod uwagę aktualne doniesienia o prawdopodobnym niekorzystnym wpływie deksametazonu na rozwój neurol. noworodków należy rozważyć zastąpienie tego preparatu betametazonem w terapii zagarażającego porodu przedwczesnego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the impact of prenatal glucocortricoids on the neurological outcome of a newborn. Design. The authors reviewed the most current reports concerning the influence of antenatal steroid therapy (used to accelerate of fetal lung maturation) on neonates. In the study we discussed the influence of steroid therapy on growth and development of the brain, as well as the occurence rate of the most common neurological abnormalities, such as: intraverticular haemorrhage and periventricular leukomalacia. Materials and methods: Recent literature review. Results: We believe that use of antenatal corticosteroids remains a major factor in reducing neonatal mortality. Treatment with one course of bethametasone, as we know at the present time, is completely safe for a newborn's nervous system. Many courses of antenatal steroids may decrease fetal brain growth. Antenatal steroid therapy reduced the incidence of intraventricular haemorrhage in preterm infants. Use of betametasone, but probably not dexamethasone, in antenatal therapy reduced the incidence of periventricular lekomalacia in extremly low weight infants. Conclusions: According to recent studies regarding probable unavourable role of dexamethasone in neonatal neurological development we are of opinion taht dexamethasone should be replaceled by bethamethasone in therapy of imminent proterm labour.


  197/1245

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  198/1245

  Tytuł oryginału: Grzybicze powikłania zakżeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym.
  Tytuł angielski: Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Grzegorczyk Wojciech, Borowski-Rybus Bogdana
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.277-286, bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently, the incidence of fungal infections in children, including children with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 children treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12 p.c. of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/ćl, and mean protein concentration was 311mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Diflucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricularly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Prophylactic applicationof antifungal drugs decreases the frequency of ifnections in children with shunt-dependent hydrocephalus.


  199/1245

  Tytuł oryginału: Półwiecze odkleszczowego zapalenia mózgu w Polsce.
  Tytuł angielski: Half century of TBE in Poland.
  Autorzy: Gut Włodzimierz, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.129-135, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono informację o sytuacji kzm w Polsce i problemach związanych z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: The article presented short information about history of TBE in Poland. Data connected to epidemiology, clinic and prevention of TBE are presented.


  200/1245

  Tytuł oryginału: Drżenie samoistne.
  Autorzy: Greese-Łyko Marta, Fiszer Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.30, 32-36, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  201/1245

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania otępienia w starości a możliwości prewencji.
  Autorzy: Przydatek Magdalena, Bień Barbara
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.70, 72-75, bibliogr. 76 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  202/1245

  Tytuł oryginału: Ropne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
  Autorzy: Mozer-Lisewska Iwona
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) dod. spec.: Choroby zakaźne s.106-108
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  203/1245

  Tytuł oryginału: Ostre wirusowe zapalenie mózgu u dzieci.
  Autorzy: Służewski Wojciech
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) dod. spec.: Choroby zakaźne s.109-116, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  204/1245

  Tytuł oryginału: Rola cynku w procesach plastyczności mózgu.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the plasticity processes of brain.
  Autorzy: Czupryn Artur, Skangiel-Kramska Jolanta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.460-466, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Synaptic zinc is present in some excitatory nerve terminals and after co-release with glutamate may modulate different neurotransmitter receptors. We found that restriction of peripheral sensory input to the primary somatosensory cortex in mice resulted in an increase of synaptic zinc level in deprived cortical areas. These results suggest that synaptic zinc is regulated by neuronal activity.


  205/1245

  Tytuł oryginału: Interakcje układu glutaminianergicznego z cynkiem.
  Tytuł angielski: Interactions of glutamatergic system with zinc.
  Autorzy: Pilc Andrzej, Pałucha Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.466-470, bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Zn is the second most prevalent trace element in the body and is present in particularly large concentrations in the mammalian brain. Although Zn is a cofactor for many enzymes in all tissues, a unique feature of brain Zn is its vesicular localization in presynaptic terminals, where its release is dependent on neural activity. Synaptic Zn, influencing excitatory glutamate, probably plays a modulatory role in synaptic transmission. This paper reviews glutamatergic system, including ionotropic and metabotropic glutamate receptors, and its role of zinc in the modulation of excitatory transmission.


  206/1245

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  207/1245

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  208/1245

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu promotora PAX-6 i inne czynniki związane z atrofią mózgowia u osób uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: PAX-6 gene promoter polymorphism and other factors involved in brain atrophy in alcohol dependent patients.
  Autorzy: Samochowiec Jerzy, Kucharska-Mazur Jolanta, Horodnicki Jan, Lesch Klaus Peter, Rommelspacher Hans, Schmidt Lutz Gerhard
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.303-310, tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwierdzono korelację między zanikami mózgu i móżdżku a polimorfizmem genu promotora PAX-6, obniżeniem tolerancji alkoholu, występowaniem objawów abstynencyjnych, w tym majaczenia alkoholowego.

  Streszczenie angielskie: PAX-6 gene promoter polymorphism, alcohol dependence history and CT were determined in the group of 68 alcoholics. We found negative correlation between numbers of PAX-6 gene promoter B (AC)m (AG)n repeats and atrophy of the brain and the cerebellum. Occurrence of these lesions was correlated with a decrease of alcohol tolerance, withdrawal symptoms - especially delirium tremens.


  209/1245

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  210/1245

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną standardowego ryzyka z zastosowaniem 3 g/mý metotreksatu.
  Tytuł angielski: Treatment results of childchood standard risk acute lymphoblastic leukemia with 3g/mý methotrexate dose.
  Autorzy: Depowska Teresa, Ćwiklińska Magdalena, Balwierz Walentyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.11-14, il., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena czy program leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną standardowego ryzyka z zastosowaniem protokołu M z 3g/mý metotreksatu, zamiast profilaktycznego napromieniania głowy może skutecznie zapobiec białaczce ośrodkowego układu nerwowego i zmniejszyć ryzyko ciężkich powikłań przy zachowanej, a nawet większej wyleczalności.

  Streszczenie angielskie: The goal of this paper is to evaluate if the treatment of childchood standard risk acute lymphoblastic leukemia with use of protocol M (methotrexate 3g/mý) instead of prophylactic cranial irradiation may be affective for prevention of central nervous system leukemia and decrease risk of severe complications with the same or even better curability.


  211/1245

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o Jakubie Rostowskim profesorze Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu.
  Tytuł angielski: Remembrance of Jakub Rostowski, professor of the Polish School of Medicine.
  Autorzy: Urich Henryk
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.55-57
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Rostowski
 • Jakub


  212/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ płucnej niewydolności oddychania na czynność autonomicznego układu nerwowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: The influence of respiratory insufficiency on autonomic nervous system function in infants.
  Autorzy: Gumprecht Kamila, Sieroń-Rokicka Bogusława, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.373-381, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu umiarkowanej niewydolności oddychania, nie wymagającej mechanicznej wentylacji, na aktywność sercowo-naczyniową autonomicznego układu nerwowego oraz wzajemnych zależności tej aktywności między układem współczulnym i przywspółczulnym niemowląt. Posłużono się analizą widmową zmienności rytmu serca (HRV) w zakresie niskich (LF: 0,05 - 0,2 Hz) częstotliwości przy użyciu systemu MEDEA HRV. Częstotliwości te są uznanymi wskaźnikami modulacji węzła zatokowo-przedsionkowego odpowiednio przez układy współczulny i przywspółczulny. Stosunek mocy widma w zakresie składowych LF i HF (LF/HF) przedstawia wzajemną relację aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego, natomiast całkowita moc widma HRV jest wskaźnikiem aktywności całego układu wegetatywnego. Badaniami objęto 44 niemowląt, w tym 29 z niewydolnością oddychania, u których badania wykonano dwukrotnie, w okresie zaburzeń oddychania i po wyleczeniu (40 - 64 dzień od pierwszego badania) oraz 15 zdrowych niemowląt (grupa kontrolna) badanych jednokrotnie. Wskazano, że niewydolność oddychania zwiększa istotnie aktywność sercowo-naczyniową układu przywspółczulnego, a tym samym zwiększa aktywność układu autonomicznego. Stwierdzono ponadto, że niewydolność oddychania zmienia wzajemną zależność aktywności sercowo-naczyniowej układów współczulnego i przywspółczulnego, a po ustąpieniu niewydolności oddychania zaburzenia aktywności tych układów ulegają normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of the respiratory insufficiency in infants treated conservatively or with the use of mechanical lung ventilation, on cardiovascular activity of the autonomic nervous system and interdependence of the sympathic and parasympathic system in infants. The vascular autonomic nervous system functions were estimated by the power spectrum analysis of the heart rate variability (PS/HRV) using MEDEA HRV system. HRV spectrum analysis was limited to low (LF: 0.05 - 0.2 Hz) and high (HF: 0.2 - 0.6 Hz) frequency components, which were indicators of the sinoatrial node modulation by sympathic (LF) or parasympathic (HF) nervous system. LE/HF ratio presents the independence of the sympathic and parasympathic nervous system activity, and the total power spectrum of the HRV is the whole vegetative system activity index. The medical research was carried out in 44 infants. They included 29 infants with respiratory insufficiency conservatively treated in intensive care unit and 15 healthy control subject. All infants with respiratory insufficiency were examined twice: during respiratory insufficiency and after recovery (40 - 64 days from first examination). Healthy infants were examined only once. According to the HRV parameters analysis it was proved that in infants respiratory insufficiency has significant influence on the increased cardiovascular activity of the parasympathic system, and increased cardiovascular activity of the autonomic nervouus system. Respiratory insufficiency significantly changes relationship between cardiovascular activity of the sympathic and parasympathic nervous system...


  213/1245

  Tytuł oryginału: Zespół objawów klinicznych w anomalii Kimmerlego.
  Tytuł angielski: Clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly.
  Autorzy: Split Wojciech, Sawrasewicz-Rybak Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.416-422, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zwrócenie uwagi na anomalię Kimmerlego (na kręgu szczytowym zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej mostkiem kostnym) jako na wariant anatomiczny, który może wywoływać zespół objawów klinicznych. badaniom poddano 108 osób z podejrzeniem tej anomalii, ustalonym na podstawie badań radiologicznych. Wśród badanych było 58 kobiet i 50 mężczyzn w wieku od 18 do 59 lat (średnia 36,9; SD = 9,6). Grupę kontrolną stanowiło 40 osób bez anomalii w podobnym przedziale wieku. W ustaleniu objawów opierano sie na badaniach podmiotowym, internistycznym i neurologicznym oraz EEG, ENG i WPW. Uzyskane wyniki poddano obliczeniom statystycznym za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+. Ustalono, iż objawy kliniczne w anomalii pojawiają się najczęściej w trzeciej i czwartej dekadzie życia (65 proc. osób). W obrazie chorobowym dominują bóle w tyłogłowiu i karku z promieniowaniem do szczytu głowy (83 proc. badanych). Najczęściej są to bóle typu napięciowego (tj. 50 proc. badanych z bólami głowy), w pozostałych przypadkach naczyniowe (26 proc. badanych) i nerwobóle (24 proc. badanych). Intensywność bólów głowy jest znaczna i często towarzyszą im zawroty głowy (59 proc. badanych),a w 1/3 przypadków nudności, rzadziej wymioty, parestezje kończyn, zaburzenia równowagi, krótkotrwala utrata przytomności czy ubytki w polu widzenia. sporadycznie występują szumy uszne, nagłe upadki i objawy wegetatywne. W przypadkach bezbólowych najczęstrzymi objawami sa krótkotrwala utrata przytomności i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to consider Kimmerle anomaly (ponticulus posterior of the atlas) as an anatomic variant, which can cause a set of clinical symptoms ansd signs. a hundred and eight patients 58 females and 50 males at the age of 18-59 years (m. 36.9 years, SD = 9.6) with radiologically verified Kimmerle anomaly were examined. A control group comprised 40 healthy subjects at the similar age range. The diagnosis of headaches was based on the criteria proposed by the IHS. A character of headaches, their localization, frequency, duration, number of days with headaches per year, circumstances associated with their onset and concomitant symptoms were evaluated. All the patients were subjected to electrophysiological studies (ENG, EEG and VEP). The results were statistically analyzed using a SPSS/PC+ computer system. It was revealled that clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly occurred most frequently in the third and fourth decade of life (65 p.c. of cases). These were most often tension-type headaches (50 p.c. of cases with headaches), vascular headaches (26 p.c. of cases) and neuralgia (24 p.c. of cases). Intensity of headaches was high. Headaches were accompanied by other complaints like vertigo (59 p.c. of cases) and in one third of cases - nausea. About 10 p.c. of patients also suffered from vomiting, paresthesia, dizziness, short periods of loss of consciousness. Sporadically - tinitus, drop attack, and vegetative symptoms. In cases without pain the ...


  214/1245

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  215/1245

  Tytuł oryginału: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej - perspektywy ich wykorzystania w medycynie.
  Tytuł angielski: Extracellular matrix metalloproteinases - perspectives of their use in medicine.
  Autorzy: Kotulska-Wolwender Katarzyna, Larysz-Brysz Magdalena, Fus Zbigniew, Korczyńska Izabela, Górka Dariusz, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.463-471, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia przemiany macierzy pozakomorkowej leżą u podstaw wielu schorzeń człowieka. Szczególną role w utrzymaniu wlaściwych proporcji między degradacją i odnową substancji podstawowej tkanek przypisuje sie metaloproteinazom (MMP). Jest to grupa enzymów zdolnych do trawienia niemal wszystkich składników macierzy pozakomorkowej. Zmiany w aktywności metaloproteinaz zaobserwowano w różnych chorobach zapalnych, degeneracyjnych oraz w procesie nowotworzenia. Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnych poglądów na udział tej grupy enzymów w fizjologii i patologii człowieka oraz potencjalnych możliwości wykorzystania metaloproteinaz w medycynie.

  Streszczenie angielskie: Extracellular matrix turnover disturbnces are implicated in many human diseases. matrix Metalloproteinases (MMP) are belived to play a pivotal role in maintaining the intricate balance between extracellular matrix synthesis and degradiation. These enzymes are active in the cleavage of many matrix proteins. There is evidence that matrix metalloproteinases activity changes in many pathological conditions, including inflammatory and degenerative disorders as well as tumour progression and metastases. This review focuses on the recent view on physiological and pathological function of MMPs. Authors aimed also to show the putative role of matrix metalloproteinases as a diagnostic tool in future medicine.


  216/1245

  Tytuł oryginału: Choreoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.
  Tytuł angielski: Dance therapy in the treatment of psychiatric and somatic disorders.
  Autorzy: Ziarko Beata, Twardowska Marzena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.472-477, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat choreoterapii, czyli leczenia tańcem. Informuje o możliwościach zastosowania tańca w leczeniu zaburzeń psychicznych (nerwic, psychoz, otępień) oraz chorób somatycznych (reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, stanów terminalnych). Autorki na podstawie zgromadzonej literatury przedstawiły pozytywne rezultaty, jakie przynosi wprowadzenie choreoterapii do praktyki klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The article is an attempt of review of recent achievements in dance therapy. It presents possibilities of introducing dance into the treatment of psychiatric disturbances (psychoses, dementias, neurotic disorders) and somatic disorders (rheumatoid arthritis, osteoporosis, terminal stages). The authors basing on the contemporary literature describe positive results of dance therapy in various clinical situations.


  217/1245

  Tytuł oryginału: Apolipoproteins A-1 and B and the likelihood of non-fatal stroke and myocardial infarction - data from The Third National Health and Nutrition Examination Survey.
  Autorzy: Qureshi Adnan I., Giles Wayne H., Croft Janet B., Guterman Lee R., Hopkins L. Nelson
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR311-CR316, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The measurement of plasma apolipoproteins (APO) has been proposed for predicting the risk of cardiovascular diseases. However, the association between APOs and stroke is not well defined. We evaluated the association between plasma concentrations of APO A-1 and APO B with a physician diagnosis of stroke (n = 153), and electrocardiogram evidence or physician diagnosis of myocardial infarction (n = 379), in a nationally representative sample of 3,696 US adults aged ň 40 years who participated in the Third National Health and Nutrition Examiantion Survey. Multivariate logistic regression analyses were used to investigate these realtionships. After adjusting for differences in age, gender, race/ethnicity, education, hypertension, cholesterol, body mass index, and cigarette smoking, the upper quartile of APO A-1 (ň 161 mg/dl) when compared with the lowest quartile ( 126 mg/dl) was inversely associated with the likelihood of myocardial infarciton (Odds Ratio [OR], 0.6; 95 p.c. Confidence Interval [CI] 0.4 - 0.9) but not stroke. APO B concentrations were not associated with either myocardial infarction or stroke. However, an APO A-1 to B ratio ň 1.59 when compared wtih a ratio ó 1.04 was associated with a decreased likelihood of myocardial infarction (OR, 0.3; 95 p.c. Cl, 0.2 - 0.6); and stroke (OR 0.4, 95 p.c. Cl, 0.2 - 1.0). Higher APO A-1 concentrations were associate with a decreased likelihood for myocardial infarction but not for stroke. The APO A-1 to B ratio was inversely associated with both myocardial infarction and stroke and may be an important protective clinical marker for atherosclerosis.


  218/1245

  Tytuł oryginału: [Konferencja "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne". Konferencja "Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitro".]
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.245-431, il., tab., bibliogr. przy artyk., sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalneKonferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitro ŁódźKraków 07-08.06.24.10. 20022001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  219/1245

  Tytuł oryginału: Aktywność spontaniczna błon neuronalnych.
  Tytuł angielski: Spontaneous activity of neuronal membrane.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Grolleau Francoise, Kiełbasiewicz Ewa, Panek Izabela, Lapied Bruno, Pelhate Marcel
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.255-262, il., bibliogr. s. 261 - 262, sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Many neurons of the vertebrate and invertebrate central nervous system (CNS) exhibit rhythmic oscillations of membrane potentials in absence of external stimuli. Spontaneous firing of these cells generates the activity in various areas of CNS. Firing patterns produced by autoactive neurons and role of several ionic conductances in driving membrane potential to the threshold of action potential generation is described.


  220/1245

  Tytuł oryginału: Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura.
  Tytuł angielski: Functional analysis of evoked potentials in rat's sensory cortex.
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.273-279, il., bibliogr. [10] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the barrel cortex of behaving rat potentials evoked to vibrissa stimulation are composed from two main principal components which can be attributed to activation of two pyramidal cell populations: supra- and infragranular. The classical aversive stimulus favors the appearance of EPs dominanted by a component characteristic of infragranular cells. We hypothesize that neuromodulatory action elicited by contextual stimulation activates all involved cortical neurons which results in opening the transmission gate to the surrounding columns.


  221/1245

  Tytuł oryginału: Interakcja pomiędzy neuronami móżdżku.
  Tytuł angielski: Interaction between cerebellar neurons.
  Autorzy: Tarnecki Remigiusz, Lupa Krystyna, Niechaj Andrzej, Tarnecka Danuta, Stumpło Danuta
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.281-292, il., bibliogr. [5] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Cross-correlation methods were applied to examine interaction between the cerebellar cortex and the interaction between Purkinje neurons and neurons of the deep cerebellar nuclei. Patterns of interaction between different cerebellar cortical neurons are decsribed.


  222/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zewnątrzkomórkowego pH na receptory GABA-A w neuronach.
  Tytuł angielski: The effect of changes in extracellular pH on neuronal GABA-A receptors.
  Autorzy: Żarnowska Ewa D., Mercik Katarzyna, Mandat Maria, Mozrzymas Jerzy W.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.293-305, il., bibliogr. [43] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Local pH values of both intra- and extracellular liquids can be regulated by a number of mechanisms including membrane transport and metabolism. It is known that the changes of extracellular pH accompanying physiological and pathological processes are sufficient to affect several important structures such as ionic channels, transporters, receptors etc. In particular, several reports indicate that GABA-A receptor is strongly modulated by this factor. The effect of pH on these receptors strongly depend on the subtype of GABA-A receptor (subunit composition). The application of ultrafast perfusion system allowed to explore the mechanisms of pH effect on GABA-A receptors in neurons. It is concluded that changes in pH exert their effects by allosteric modulation of GABA-A receptors.


  223/1245

  Tytuł oryginału: Erupcyjna aktywność neuronalna wybranych struktur mózgu ssaków.
  Tytuł angielski: Slow bursting activity in the selected structures of mammalian brain.
  Autorzy: Błasiak Tomasz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.323-330, il., bibliogr. [28] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Slow bursting activity of the cells in the hypothalamus of the mammalian brain is described, with a special emphasis on the vasopressinergic neurons of the supraoptic and paraventricular nuclei (SON/PVN). This patterned activity is compared to the one observed in the thalamic structure - the intergeniculate leaflet of the lateral geniculate nucleus (IGL). Histograms of activity, bimodal distributions of the frequencies, averaged bursts and a few other characteristic properties of the oscillatory activity observed in SON/PVN and IGL are shown. Slow bursting activity of the intergeniculate leaflet cells is suggested to have a same function as has patterned firing of hypothalamic cells. Peptidergic contents of IGL cells, possibly attenuated blood - brain barrier in the area of this structure and its role in the adjustment of the circadian rhythms are some of the arguments to support this hypothesis.


  224/1245

  Tytuł oryginału: Elektrofizjologiczne badania mechanizmu zegara biologicznego ssaków.
  Tytuł angielski: The electrophysiological studies of mammals circadian clock mechanism.
  Autorzy: Lewandowski Marian H.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.331-339, il., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mammalian circadian time-keeping system is estabilished by two major neural structure: the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the anterior hypothalamus and the intergeniculate leaflet (IGL) of the thalamus. Both these structures display the ultradian isoperiodic oscillation of the level of neuronal firing which probably constitute a basic activity necessary to generate circadian rhythms. In the present study we discuss the nature, pharmacology and the serotoenergic influences on this oscillation in IGL.


  225/1245

  Tytuł oryginału: Małe napady padaczkowe u szczura laboratoryjnego, czyli o czym eksperymentator pamiętać powinien.
  Tytuł angielski: Spontaneous petit mal-like epileptic seizures in the laboratory rat: an issue that the experimenter should be aware of.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.341-351, il., bibliogr. [29] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: A certain proportion of laboratory rats of various strains is characterized with a heritable, abnormally high propensity for spontaneous, nonconvulsive electrocortical seizures. The seizures have from of bursts of spike-wave discharges (SWD) reminiscent of the human petit-mal epilepsy. The experimenter is usually unaware of this fact. The paper concerns the question of reliability of results obtained on rats samples derived from populations nonhomogenous with respect to the high propensity for SWD seizures.


  226/1245

  Tytuł oryginału: Profil warstwowy amplitudy i fazy rytmu theta w skrawkach formacji hipokampalnej in vitro.
  Tytuł angielski: Amplitude and phase laminar profiles of theta in the hippocampal formation in vitro.
  Autorzy: Kowalczyk Tomasz, Konopacki Jan
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.353-360, il., bibliogr. s. 359-360, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Amplitude and phase profiles of theta rhythm induced in the hipocampal formation slices by bath perfusion of carbachol was studied. Amplitude and phase profiles obtained in vitro closely resemble profiles of spontaneous theta rhythm recorded in freely behaving or anaesthetised rats. Electrotonic mechanism underlying the in vivo and in vitro theta are discussed.


  227/1245

  Tytuł oryginału: Neuron czuciowy bólowy.
  Tytuł angielski: Nociceptive dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Szulczyk Paweł, Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.361-375, il., bibliogr. s. 373-375, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Pain is generated by activation of specific dorsal root ganglion (DRG) neurons termed the nociceptive neurons. The nociceptive DRG neurons express 3 categories of ionic channels a. channels gated by pain stimuli, b. channels responsible for the transmission of information from sensory receptors to the spinal cord, c. channels responsible for the release of neurotransmitters in the spinal cord. There is evidence that kinetic properties, molecular structure and functional significance of the ionic channels expressed in nociceptive DRG neurons are different compared to the other types of DRG neurons. The ionic channels are strictly controlled by receptors for neurotransmitters expressed in the plasma membrane of nociceptive DRG neurons.


  228/1245

  Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu spontanicznej aktywności napadowej w badaniach zmian adaptacyjnych reaktywności receptorów serotoninowych.
  Tytuł angielski: Electrophysiological studies on adaptive changes of serotonin receptors using spontaneous epileptiform activity in neuronal network.
  Autorzy: Bobula Bartosz, Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Hess Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.377-383, il., bibliogr. [12] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Certain antidepressant medications exert effects of the serotonergic (5-HT) system but their mechanisms are still not well understood. Using extracellular ex vivo recording of spontaneous, epileptiform activity of neurons we determined changes in the reactivity of cortical and hippocampal slices to agonists of main subtypes 5-HT receptors, induced by repeated administration of the antidepressants. Repeated tratment with antidepressants enhances the 5-HT-mediated inhibition in both frontal cortex and hippocampal regions. Drugs administration induce opposite adaptive changes within 5-HT2 and 5-HT1A receptors in frontal cortex as well as in 5-HT1A receptors in frontal cortex as well as in 5-HT1A and 5-HT4 receptors in the hippocampus. These effects may contribute to therapeutic effects of antidepressants administration.


  229/1245

  Tytuł oryginału: Plastyczność synaptyczna w korze ruchowej.
  Tytuł angielski: Synaptic plasticity in the motor cortex.
  Autorzy: Hess Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.385-391, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Horizontally-oriented intracortical connections have been proposed to serve as a substrate for plastic reorganizations of adult motor cortex. N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor-dependent long-term potentiation (LTP) of synaptic efficacy is a candidate mechanism of these reorganizations in mammalian species ranging from rats to humans. The acquisition of a motor skill is accompanied by increased strength of synaptic connections within adult rat primary motor cortex, most likely due to LTP-like mechanisms.


  230/1245

  Tytuł oryginału: Gęstość theta jako nowy parametr charakteryzujący aktywność polowa formacji hipokampalnej u kotów.
  Tytuł angielski: A novel parameter of quantitative evaluation of the hippocampal field activity-density of theta.
  Autorzy: Gołębiewski Henryk, Eckersdorf Barbara, Bocian Renata, Konopacki Jan
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.401-409, il., tab., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty

  Streszczenie angielskie: Our experiments conducted in the last decade on freely moving cats, showed that commonly used theta parameters: frequency, amplitude and power are not sufficient for a precise characterization of theta field activity. It is specially seen in condition when the experimental protocol involves sensory or chemical stimulation in order to induce hippocampal theta. We described a novel theta parameter - "theta density", that allows more adequate quantitative evaluation of this EEG pattern in freely moving cats.


  231/1245

  Tytuł oryginału: Aktywność elektroencefalograficzna (EEG) rejestrowana w tkance mózgowej in vitro.
  Tytuł angielski: Electroencephalographic activity (EEG) recorded in vitro.
  Autorzy: Konopacki Jan, Eckersdorf Barbara, Gołębiewski Henryk
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.421-431, il., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The generation of theta in the limbic cortex is a prime example of rhythmical activity involving central mechanisms of oscillations and synchrony. It was demonstrated that bath perfusion of hippocampal slices with carbachol resulted in theta-like oscillations. A number of our experiments have provided a strong evidence that theta-like activity recorded in vitro replicates pharmacological and physiological properties of in vivo recorded theta.


  232/1245

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśniownego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Tytuł angielski: Estimation of head-up tilt test in diagnosis of syncope of unknown origin. Do we reach better results?
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.639-646, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Optymalne warunki do przeprowadzenia rzetelnej oceny wartości diagnostycznej testu pochyleniowego (TP) wymagają zastosowania klasyfikacji, która identyfikowałaby zarówno reakcje objawiające się pełnoobjawaową utratą przytomności, jak też charakteryzuje się dyskretnymi zaburzeniami świadomości. Celem pracy była ocena przydatności TP w rozpoznawaniu chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia, prowadzona za pomocą klasyfikacji uwzględniajacej wazo- i niewazowagalne typy reakcji neurokardiogennej. Badaniami objęto grupę 218 chorych (103 kobiety i 115 mężczyzn) w średnim wieku odpowiednio 39,7 ń 16,1 oraz 35,2 ń 17,7 lat (zakres od 18 do 75 lat), z co najmniej dwoma - w ciągu ostatnich 6 miesięcy - incydentami omdleń w wywiadzie, których etiologii nie udało się wyjaśnić na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Grupę kontrolną stanowiło 84 zdrowych ochotników (43 mężczyzn i 41 kobiet) w średnim wieku 37,4 ń 12,6 lat (zakres od 18 do 73 lat), bez incydentów utrat przytomności w wywiadzie. U wszystkich badanych wykonanoo TP wg protokołu westminsterskiego, a przy ujemnej odpowiedzi na test bierny, podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny (NTG) kontynuując badanie przez kolejne 20 minut. Typ reakcji omdleniowej definiowano na podstawie klasyfikacji ekspertów amerykańskich ujętej w oficjalnym stanowisku American College of Cardiology (ACC). W przypadku wystąpienia omdlenaia wazawagalnego, szczegółową jego specyfikację prowadzono według kryteriów ...

  Streszczenie angielskie: Optimal conditions in assessment of diagnostic head-up tilt test (TT) value requuired classification, which identified reactions with syncope and discreet disturbance of consciousness. The aim of the study was to assess of usefulness TT in diagnosis of syncope of unknown origin investigated by classification, which take into consideration vasovagal and nonvasovagal types of neurocardiogenic reactions. We studied 218 pts (115 M, 103 F), mean age 39,7 ń 16,1 and 35,2 ń 17,7 years (adequately for male and female), with 2 or more syncope on unknown origin in last 6 months. Control group was 84 healthy volunteers (43 M, 41 F), mean age 37.41 ń 2.6 years range 18 to 73 years, with no syncoope in anamnesis. All patients and controls inderwent a TT in Westminster protocol. In case of negative TT, we performed next 20 min TT with 0.25 mg NTG sublinqualis (TT with NTG). Type of vasovagal syncoope was defined according to American Experts Classification described in official guidelines of American College of Cardiology (ACC). In the case of vasovagal syncope, detailed specification of syncope was performed according to VASIS classification (the Vasovagal Syncope International Study). Possitive TT was positive in 51 (23 p.c.) pts. In control group passive TT was positive in 6 (7 p.c.) pts. TT with NTG generates syncope in additional 99 (45 p.c.) pts resulting in number of diagnosed group to 150 (68 p.c.) pts. In control group TT with NTG was positive in Additional 21 (25 p.c.) ...


  233/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  234/1245

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na temat neuropatii cukrzycowej.
  Autorzy: Hebel Renata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.132-137, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  235/1245

  Tytuł oryginału: Rola reakcji zapalnej w patogenezie choroby Alzheimera i procesów neurodegeneracyjnych.
  Tytuł angielski: The inflammatory reaction in Alzheimer's disease and neurodegenerative processes.
  Autorzy: Członkowska Anna, Kurkowska-Jastrzębska Iwona
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.15-23, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat pokazują, że w procesach degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego (oun) ważną rolę odgrywa reakcja zapalna. W mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera (ChA) podobnie jak w innych procesach neurodegeneracyjnych wykazano obecność wielu mediatorów zapalenia jak: cytokininy (np. IL-1 i IL-6), białka ostrej fazy (np. ŕ-1 antychymotropsyna), aktywację białek komplementu i obecność zwiększonej liczby komórek mikrogleju. Ze względu na dowody istnienia powolnej reakcji zapalanej towarzyszącej ChA oraz na wyniki badań klinicznych wykazujące ujemną korelację między leczeniem przeciwzapalnym a ryzykiem Cha, podjęto pierwsze próby leczenia. Steroidy nie wykazały korzystnego wpływu na przebieg ChA. Obecnie prowadzone są badania z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, kolchicyną, cyklofosfamidem. Leczenie przeciwzapalne daje nadzieję na powstrzymanie postępu choroby i dłuższe przeżycie chorych z ChA.

  Streszczenie angielskie: Recent studies state that specific inflammatory mechanisms contribute to neurogeneration. The theory is based on laboratory evidence of local upregulation of inflammatory cytokines (ex. IL-1, IL-6) acute phase proteins (ex. ŕ1-antitripsin), activation on the complement cascase and accumulation of microglia in damaged regions in AD. In addition epidemiologic studies suggest that anti-inflammatory treatment provides some protection from AD. The first trials with prednisone fail to show any possitive influence in AD patients. The alternative therapies are now considered with non-steroid anti-inflammatory drugs, colchicine, cyclophosphamide. The anti-inflammatory drugs, colchicine, cyclophosphamide. The anti-inflammatory treatment gives hope for slowing progression of the disease and decline of AD incidence.


  236/1245

  Tytuł oryginału: Critical overview of the current status of organ donors with primary central nervous system tumors.
  Autorzy: Hałoń Agnieszka, Patrzałek Dariusz, Rabczyński Jerzy
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.6-14, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The transmission of donor-related malignancies by organ transplantation is rare event but biological behaviour of malignant tumors developed by the transplanted patients is in general more agressive than similar ones in non-transplanted population. This paper presents an analysis of our series of cases and a review of the literature to the point of the transmission of cancer from organ donors with primary central nervous system tumors. Patients with primary CNS neoplasms have been accepted for organ donation because these tumors very rarely spread outside the CNS. To our knowledge, after an extensive review of the literature, the CNS tumor transmission risk with transplantation may be estimated between a little more than 0 p.c. and 3 p.c. In the light of available data and in accordance with our investigations we consider that patients with CNS tumors can be accepted as donors as long as the risk of dying on the waiting lists is significantly higher than the tumor transferral risk. Organ donors with benign or low-grade CNS tumor should be accepted unreservedly. Donors with high-grade tumors should be consider as "marginal donors" and their assessment can be based on the comparison and the balance between the risk of tumor transmission and the medical condition of the recipient.


  237/1245

  Tytuł oryginału: Organ donor with cerebellar medulloblastoma: a case report and review of the literature.
  Autorzy: Hałoń Agnieszka, Patrzałek Dariusz, Rabczyński Jerzy
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.15-19, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Transplantation of organs and tissues procured from brain-dead organ donor (BDOD) is nowadays a common and desirable therapy for end-stag organ failure, especially kidneys, liver and heart. The majority of organs for transplantation are obtained from individuals with massive and irreversible central nervous system injury. This group of organ donors is however unsatisfactory and small according to needs. Significant percentage of multiorgan donors could be found among patients suffering from primary cerebral neoplasms as these rarely metastasize spontaneously outside the central nervous system. The paper presents the case of a 30-year-old male donor with a central nervous system tumor. Histogenesis, pathway of malignant dissemintation, prognosis and the use of organ donor with cerebellar medulloblastoma are also discussed.


  238/1245

  Tytuł oryginału: Thrombotic microangiopathy in renal transplantation.
  Autorzy: Chiurchiu Carlos, Ruggenenti Piero, Remuzzi Giuseppe
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.28-33, tab., bibliogr. 76 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The term thrombotic microangiopathy (TMA) encompasses syndromes of thrombocytopenia, microangiopathic haemolytic anaemia, neurologic deficits, renal dysfunction and variable signs of organ impairment. Childhood cases of TMA with predominant renal failure are usually referred as Haemolytic Uremic Syndrome (HUS), and adult cases with major neurological involvement as Thrombotic Thrombocytophenic Purpura (TTP). Exotoxins, produced in most cases by E. Coli O157:H7, have been related to diarrhea associated HUS(D+HUS). Anticancer (mitomycin), immunosuppressive drugs (cyclosporin, tacrolimus and OKT3) and as well as some antiplatelet agents (ticlopidine, clopidrogel) have been associated with both HUS and TTP. Defective factor H or vWF protese activity have been found familiar and recurrent forms. Endothelial damage and dysfunction is most likely the initial event of the pathogenic process that eventually leads to plateled aggregation, microvascular thrombosis and tissue ischemia. TMA may occur de novo in the native kidneys of patients who received a non-kidney transplant or in the transplanted kidney patients who progressed to ESRD because of a disease other than HUS. Calcineurin inhibitors and vascular rejection are most often involved in these cases. The disease may also recur on the transplanted kidney in patients who progressed to ESRD because of HUS/TTP. The risk of postransplant recurrence is negligible for D + HUS but is close to 100 p.c. in familial/recurrent forms associated with low C3 and decreased factor H bioavailability or activity...


  239/1245

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.211-215, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa. Autorzy przedstawiają 5 technik operacyjnych stosowanych do odbarczenia nerwu łokciowego na wysokości łokcia. Praca omawia aspekty biomechaniczne, występujące w trakcie leczenia operacyjnego. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat dokonano próby usystematyzowania poglądów dotyczących obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego.

  Streszczenie angielskie: Review article the authors presents five surgical procedures to decompress the ulnar nerve at te elbow. The paper reviews biomechanical problems related to the surgical procedures. The literature was reviewed in order to systemic opinons concerning the operativ procedures currently employed for surgery.


  240/1245

  Tytuł oryginału: Choroba Wartenberga - neuropatia uciskowa gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Wartenberg's disease - superficial radial neuropathy. Raport of case.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.217-219, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca opisuje przypadek leczenia operacyjnego 55-letniej chorej z neuropatią uciskową gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego.

  Streszczenie angielskie: This paper describes a case of surgical treatment in 55 years old patient with superficial radial neuropathy.


  241/1245

  Tytuł oryginału: Emotional changes related to age in rats - a behavioral analysis.
  Autorzy: Boguszewski Paweł, Zagrodzka Jolanta
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 133 (2) s.323-332, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The present study investigated age-related differences in the emotional behavior of rats using factor analysis to identify motivational factors influencing spontaneous behavior in open field with illuminated center (OF), plus maze (EPM) and social interactions test. Animals of the same strain, bred under the same conditions, formed two experimental groups: yound adults (YA, N - 20) tested at the age of 4 months and old rats (OA N = 16) tested at the age of 24 months. The comuter video based tracking system Etho Vision was used for automated acquisition and analysis of data. The reslults of each test were analyzed separately for YA and OA by factor analysis. Two main independent factors emerged from the analysis of OF measures - factor 1, which appeared to reflect motor activity, and factor 2, reflecting anxiety. The measures best reflecting motor activity (distance moved in the peripheral zone) and anxiety (time spent in central zone) decreased significantly with age. Factor analysis for EPM measures revealed, in both groups, three independent factors. In YA, factor 1 reflected motor activity, factor 2 - anxiety, in OA measures of anxiety loaded on factor 1, measures of activity on factor 2. Factor 3 in both groups appeared to represent a decision making process. The number of entries to the closed arms declined significantly in OA, showing an age related decrease of motor activity. Also, the ratio of open arms entries in relation to the total number of entries decreased in OA, indicating a higher anxiety level...


  242/1245

  Tytuł oryginału: Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Swallowing disorders in Parkinson's disease.
  Autorzy: Potulska Anna, Friedman Andrzej, Królicki Leszek, Jędrzejowski Maciej, Spychała Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.449-456, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Trudności w połykaniu są często stwierdzanym objawem w zaawansowanych stadiach choroby Parkinsona; znaczne nasilenie tych zaburzeń prowadzi do zachłystowego zapalenia płuc, trudności przy spożywaniu posiłków i wyniszczenia. Celem pracy była ocena zaburzeń odruchu połykania i poszczególnych faz aktu połykania. Przebadano przy pomocy elektromiografii mięśni szyi i scyntygrafii przełyku jedenastu chorych na chorobę Parkinsona i dziewięciu zdrowych ochotników w porównywalnym wieku. W pracy wykazano wydłużenie latencji odruchu połykania do 543 ń 84 ms wśród chorych vs. 230 ń 66 ms u zdrowych (p 0.05) oraz wydłużenie czasu ruchu krtani do 1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms (p 0.05). Ponadto zauważono wydłużenie fazy przełykowej aktu połykania ze szczególną tendencją do zalegania pokarmów w dolnej 1/3 przełyku 12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s (p 0.001). Ustalono także próg dysfagii u chorych z chorobą Parkinsona. Wielkość ta określa największą objętość płynu, który może być jednorazowo połknięta przez badanego (u zdrowych wynosi ona minimum 20 ml wody). U chorych była ona znacznie niższa i wynosiła 4.5 ń 0.86 ml. Otrzymane wyniki pozwalają jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona. W pracy stwierdzono obecność dysfagii u wszystkich badanych chorych, choć tylko ośmiu z nich zgłaszało zaburzenia połykania. U pozostałych trzech zaburzenia miały charakter subkliniczny i dotyczyły przede wszystkim wydłużenia fazy przełykowej.

  Streszczenie angielskie: Impairment of swallowing is a common symptom in advanced stage of Parkinson's disease and severe defect of this function may cause aspiration pneumonia, problems with food intake and cachexy. The aim of this study was to assess the reflex and oral, pharyngeal, oesophageal phase of swallowing. Eleven patients with Parkinson's disease and 9 healthy subjects were investigated by electromiography (EMG) and oesophageal scintigraphy. The study demonstrates delayed triggering of swallowing reflex (543 ń 84 ms in patients with PD vs. 230 ń 66 ms in controls, p 0.05) and prolongation of laryngeal movement (1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms, p 0.05). The prolongation of the oesophageal phase of swallowing with predilection to retention of water in lower one/third part of esophagus (12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s, p 0.001) was observed. The dysphagia limit, that is the maximum amount of water swallowed at once, was also evaluated (all normal subjects are able to swallow 20 ml water or more at once). In the studied patients with Parkinson's disease it was 4.5 ń 0.86 ml. These results evidently and objectively indicate the presence of swallowing disorders in Parkinson's disease. Dysphagia was observed in all studied patients, although only 8 of them complained about it. In other 3 cases the impairment of swallowing was subclinical and it was connected with prolongation of oesophageal phase.


  243/1245

  Tytuł oryginału: Zespół MELAS - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi: przypadki potwierdzone biochemicznie i molekularnie oraz diagnostyka różnicowa przyczyn udarów.
  Tytuł angielski: MELAS - mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome - two cases confirmed by biochemical and molecular investigations. Differential diagnosis of stroke causes.
  Autorzy: Mierzewska Hanna, Mroczek Katarzyna, Pronicki Maciej, Pronicka Ewa, Karczmarewicz Elżbieta, Bartnik Ewa, Zdzienicka Elżbieta, Seniów Joanna, Schmidt-Sidor Bogna, Taraszewska Anna, Palasik Witold
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.457-470, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół MELAS (ang. mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udarowymi jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną mutacjami mitichondrialnego DNA dziedziczoną po linii matczynej. Charakterystyczne cechy tego zespołu to encefalopatia objawiająca się otępieniem i napadami padaczkowymi, epizodami udarowymi występującymi w młodym wieku ( 40 r.ż.), kwasica mleczanowa oraz miopatia z obecnością postrzępionych włókien czerwonych. Obserwuje się również głuchotę korową, cukrzycę, niedoczynność przytarczyc, neuropatię obwodową oraz kardiomiopatię. Przedstawiono dwóch pacjentów, u których rozpoznanie zespołu MELAS ustalono dopiero po 4 i po 9 latach od początku choroby, mimo charakterystycznych objawów klinicznych. Podano diagnostykę różnicową wrodzonych i nabytych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do udarów. Autorzy uważają, że choroby mitochondrialne są ciągle niedostatecznie znane i często nieprawidłowo rozpoznawane. Dla ustalenia diagnozy oraz udzielenia prawidłowej porady genetycznej konieczna jest ich znajomość. Chociaż do chwili obecnej nie ma leczenia przyczynowego chorób mitochondrialnych, chorym można zalecać koenzym Q, niektóre witaminy oraz umiarkowane ćwiczenia fizyczne.

  Streszczenie angielskie: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome (MELAS) is a maternally inherited multisystem disease caused by mutations of the mitochondrial DNA. The characteristic clinical features are: encephalopathy manifesting as dementia and seizures, stroke-like episodes at young age (usually 40), lactic acidosis and myopathy with ragged-red fibres. Other frequent manifestations include: sensorineural deafness, diabetes, hypoparathyroidism, peripheral neuropathy and cardiomyopathy. We present two patients with MELAS who were diagnosed 4 and 9 years respectively following the onset the disease despite the characteristic clinical pictures. The differential diagnostics of inborn and acquired disorders causing stroke is included. We regard that mitochondrial diseases are still insulfficiently known and are frequently misdiagnosed. The knowledge is indispensable for establishing diagnosis and accurate genetic counselling. Although there is no specific therapy for mitochondrial diseases to date, coenzyme Q and various vitamins as well as moderate degree exercise might be recommended.


  244/1245

  Tytuł oryginału: Szesnaście lat doświadczeń w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego metodą termokoagulacji zwoju Gassera.
  Tytuł angielski: Sixteen-year experience in the treatment of trigeminal neuralgia by percutaneus retrogasserian thermorhizotomy.
  Autorzy: Wróbel-Wiśniewska Grażyna, Kasprzak Piotr, Zawirski Marek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.471-479, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono serię 143 przypadków chorych z nerwobólem nerwu trójdzielnego, leczonych w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi w latach 1984 - 2000, za pomocą termokoagulacji zwoju Gassera. Oceniono wyniki tej metody wśród chorych ankietowanych po 16 latach. U 16 proc. pacjentów, u których po pierwszym zabiegu nie uzyskano zadawalającego wyniku, termokoagulację wykonywano powtórnie. Lepsze wyniki leczenia zaobserwowano u tych chorych, którzy po zabiegu cierpieli na zaburzenia czucia na twarzy w obrębie uszkodzonej gałęzu n.V. Całkowite uwolnienie od bólu lub jego znaczne zmniejszenie podało 80 proc. ankietowanych osób.

  Streszczenie angielskie: The authors present a series of 143 cansecutive patients with trigeminal neuralgia who were treated with percutaneous retrogasserian thermorhizotomy between 1984 and 2000. Lung time results (follow-up of 16 years) revealed full pain relief in 80 p.c. of patients, mainly in those with postoperative sensory deficit, 16 p.c. suffered pain recurrence and required additional treatment.


  245/1245

  Tytuł oryginału: Trudności w biopsjach stereotaktycznych guzów mózgu.
  Tytuł angielski: Difficulties in stereotactic biopsies of brain tumours.
  Autorzy: Koszewski Waldemar, Kroh Halina, Kunert Przemysław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.481-488, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał: W latach 1997 - 2000 w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie wykonano 28 biopsji stereotaktycznych zmian organicznych mózgu (guzów mózgu). W grupie tej było 5 chorych ze zmianą zlokalizowaną w obrębie spoidła wielkiego mózgu, 9 chorych ze zmianami zlokalizowanymi w obrębie jąder podstawy, u 14 chorych zmiany były zlokalizowane głęboko w istocie białej półkul mózgu. Metoda: Technika pobrania biopsji: spirala Baklunda, rama stereotaktyczna Leksella, pomiary na podstawie obrazu CT. Weryfikacja histologiczna: utrwalanie w parafinie, barwienie: hematoksylina - eozyna, w przypadku trudności rozpoznawczych stosowano dodatkowe barwienia i ewentualnie ocenę metodami histochemicznymi. Ocenę śródoperacyjną preparatu techniką rozmazu wykonano u 9 chorych. Wyniki: Czułość biopsji stereotaktycznej wynosiła 86 proc. (24/28), choć odsetek biopsji "konkluzywnych" jest niższy i wynosi jedynie 60 proc. (17/28). Odsetek wyników fałszywie ujemnych wynosił 14 proc. (4/28). Analiza zebranego materiału wykazuje, że czułość biopsji nie była zależna od wielkości guza ani jegi położenia, a jedynie od jego charakteru morfologicznego. Fałszywie negatywne wyniki biopsji dotyczyły guzów z ogniskami rozpadu widocznymi w badaniach CT. W analizowanej grupie nie było powikłań po zabiegach. Wnioski: 1. Trudności biopsji stereotaktycznej guzów mózgu związane są przede wszystkin z morfologią tkanki guza, niekonkluzywnych biopsji i braku rozpoznania można spodziewać się w guzach z ogniskami ...

  Streszczenie angielskie: 28 stereotactic biopsies of organic brain processes (brain tumour) were performed in the years 1997 - 2000 in the Department of Neurosurgery, Medical University of Warsaw. In this series the lesions were located in corpus callosum in 5 patients, in basal nuclei in 9, and deeply in the white matter of cerebral hemispheres in 14. Method: the Baklund biopsy kit and Leksell's stereotactic frame were used, target localisation was based on the CT scan. Histological verification was based on hematoxillin - eosin staining, completed with histochemical evaluation if necessary. In 9 patients intraoperative smear evaluation was performed. Resulrs: Sensitivity of stereotactic biopsies was 86 p.c. (24/28), although the rate of conclusive biopsies was lower, being 60 p.c. (17/28). False negative results were observed in 14 p.c. of the patients (4/28). Analysis of the results revealed, that the sensitivity was not dependent on the size, neither on the location of the tumour, but was related to its morphology. The false negative results were obtained in the tumours with significant necrosis (as seen on CT seans). There were no surgical complications in this series. Conclusions: 1. Difficulties in stereotactic biopsies of brain tumours are associated mainly with tumour morphology. In tumours with marked necrosis, other degenerative changes or cystic ones, higher risk of non-conclusive biopsy may be expected. 2. Size of the tumour and its location do not affect the diagnosis based on ...


  246/1245

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae a stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Chlamydia pneumoniae infection and multiple sclerosis.
  Autorzy: Wender Mieczysław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.489-492, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Możliwy związek pomiędzy Chlamydia pneumoniae a stwardnieniem rozsianym jest aktualnie przedmiotem zainteresowania. Wyniki izolacji czynnika zakaźnego z płynu mózgowo-rdzeniowego i mózgu osób zmarłych są sprzeczne, podobnie jak dotyczące absorpcji prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym przez ten antygen. Hipoteza powinna być dalej badana dla ustalenia, czy istnieje, czy też nie, związek pomiędzy Ch. pneumoniae a stwardnieniem rozsianym.

  Streszczenie angielskie: Possible association of Chlamydia pneumoniae and multiple sclerosis is the subject of recent interest. The findings concerning the isolation of the agent from CSF and tissue from postmortem brain are controversial, similarly as absorption of oligoclonal bands in CSF by this antigen. The hypothesis should be further studied to establish whether an association of Ch. pneumoniae with MS exists or not.


  247/1245

  Tytuł oryginału: Zespół tików.
  Tytuł angielski: Tic syndrome.
  Autorzy: Czapliński Adam, Steck Andreas J., Fuhr Peter
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.493-504, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy prezentowane są na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów epidemiologiczne, patofizjologiczne, kliniczne, oraz terapeutyczne aspekty choroby tików. Mianem tików określane są zjawiska ruchowe bądź dźwiękowe, przebiegające stereotypowo i powtarzające się, ale pozbawione cech rytmiczności. Zgodnie z podziałem fenomenologicznym rozróżnia się proste i złożone formy tików motorycznych bądź wokalnych, oprócz tego wyodrębnia się asocjowane z zespołem tików zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia osobowości (PD), natręctwa czy kompulsje (OCD), skłonności do samookaleczeń (SDB) oraz zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Wszystkie formy tików nasilają się w sytuacjach napięcia bądź stresu ale co istotne, tiki występują także podczas snu. Charakterystyczne dla zespołu tików są zjawiska czuciowe, poprzedzające u ok. 80 proc. pacjentów z chorobą tików, badź u 95 proc. pacjentów z zespołem Gilles de la Touretta, właściwy tik motoryczny czy dźwiękowy. Według podziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zespole tików wyodrębnia się trzy główne jednostki chorobowe: przejściowy zespół tików, przewlekłe tiki motoryczne lub wokalne i zespół Gilles de la Touretta (GTS). Ich kryteria diagnostyczne opisane zostały w poniższym tekście. Analiza danych epidemiologicznych wykazała, że około 10 proc. dzieci cierpi w okresie rozwoju na przejściowy zespół tików, przy czym średni wiek, w którym obserwowane są objawy choroby wynosi 7 lat. ...

  Streszczenie angielskie: A tic is an involuntary, sudden, rapid, recurrent, nonrhythmic, stereotyped, motor movement or vocalization. This paper reviews clinical, pathophysiological, epidemiological and treatment issues of tic disorders. The clinical presentation of tic disorders with simple and complex motor or vocal tics is revied in detail. The most common psychiatric comorbid conditions, such as personality disorder (PD). Obsessive-Compulsive Disorders (OCD), Self-Destructive Behavior (SDB) and Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) are presented too. All forms of tics may be exacerbated by anger or stress, but they are usually markedly diminished during sleep. Premonitory feelings or "sensory experiences", which are distinct from the actual motor or phonic tics and precede the tics, occur in over 80 p.c. of tic-patients and in 95 p.c. of patients with Gilles de la Tourette Syndrom (GTS). The American Psychiatric Association recognizes three types of tic disorders on the basis of clinical criteria: Transient Tic Disorder, Chronic Motor or Vocal Tic Disorder and GTS. The diagnostic criteria for these types are described. According to epidemiological data, up to 10 p.c. of children have at least somewhere a transient tic disorder. The onest of tics, whether simple or multiple, occures at approximately 7 years of age. The accepted prevelence figure for GTS is 0.05 - 3 p.c. Although tics can appear as the results of brain injury, Huntington chorea or encephalitis, they are most ...


  248/1245

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie aksonalne w przebiegu stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: Axonal damage in multiple sclerosis.
  Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.505-512, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tradycyjnie uważa się, że uszkodzenie aksonalne występuje w stwardnieniu rozsianym w przewlekłych ogniskach demielinizacyjnych i jest związane z późną fazą choroby. Nowe badania wskazują jednak, że takie uszkodzenie może pojawić się w każdym, nawet wczesnym okresie choroby. Badania histpatoloiczne wykazały obecność uszkodzeń aksonów w obrębie ostrych i aktywnych przewlekłych ognisk demielinizacyjnych. Mechanizm uszkodzeń aksonalnych nie jest do końca wyjaśniony. Bierze się pod uwagę wtórne do demielinizacji uszkodzenie aksonu, wpływ czynników reakcji zapalnej oraz bezpośrednie niszczenie składowych aksonu przez reakcję humoralną. Uszkodzenie aksonalne jest główną przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i prowadzi do narastania niesprawności chorych. Obecnie nowe metody diagnostyczne (MRI, MRI z transferem magnetyzacji, spektroskopia, metody histopatologiczne, metody biochemiczne) pozwalają na lepsze poznanie mechanizmów uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: Traditionally, it was believed in MS, that axonal loss occurred in chronic lesions. However, new findings suggest that axonal transection can begin very early in that course of multiple sclerosis and axonal damage was found in active and chronic active MS lesions, particularly in areas of acute inflammation and demyelination. The mechanisms of axonal loss are uncertain, but may involve axonal degeneration secondary to demyelination, the action of inflammatory mediators and immune attack directed at axonal components. Axonal destruction and it's progression, is the major cause of irreversible damage in the CNS and the increase of disability in MS patients. Currently, new diagnostic methods (MRI, MR spectroscopy, magnetic transfer, histopathological and biochemical study) allow better to know the mechanisms of neuronal damage.


  249/1245

  Tytuł oryginału: Molekularne i genetyczne podłoże idiopatycznej padaczki czołowej z napadami nocnymi.
  Tytuł angielski: Molecular and genetic basis of idiopatic nocturnal frontal lobe epilepsy.
  Autorzy: Skorupska Elżbieta, Różycka Agata, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.513-525, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najnowsze piśmiennictwo i przedyskutowano wyniki badań podłoża molekularnego autosomalnie dominującej padaczki czołowej z napadami nocnymi (ADNFLE). Choroba jest wywołana mutacjami genów dla podjednostek neuronalnego receptora acetylocholiny, stanowiącego kanał jonowy, sodowo-potasowy. Dotychczas opisano trzy rodzaje mutacji genu kodującego podjednostkę ŕ4 u wielopokoleniowych rodzin z Australii, Hiszpanii, Norwegii i Japonii oraz dwa rodzaje mutacji genu dla podjednostki á2, w rodzinie włoskiej i szkockiej. Mutacje polegają na zamianie pojedynczego nukleotydu lub kilkunukleotydowej insercji i wywołują obniżenie aktywności receptora lub zmianę jego powinowactwa do liganda. Postęp genetyki stworzył szansę dokładniejszego zrozumienia epileptogenezy na poziomie molekularnym, co ułatwia rozpoznanie oraz stwarza bardziej racjonalne podstawy leczenia i zapobiegania tej postaci padaczki.

  Streszczenie angielskie: In this review current literature on autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy (ADNFLE) is presented and discussed. This disease is caused by mutations of genes coding for sub-unitis of neuronal acetylcholine receptor comprising sodium/potassium ion channel. To date, three types of mutations of the gene encoding ŕ4 sub-unit of acetylocholine receptor were described in multigeneration families in Australia, Spain, Norway and Japan, as well as two types of mutations of the á2 sub-unit in two families, one from Italy and the other from Scotland. Mutations were caused by substitutions of a single nucleotide or several nucleotide insertions and resulted in lowering of the activity of the receptor or changes in the affinity to the ligand. Recent advances in molecular genetics have provided the means for better understanding of human epileptogenesis at molecular level, which facilitates clinical diagnosis, provides more rational basis of therapy and prevention of this form of epilepsy.


  250/1245

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z zaburzeniami twz. funkcji wykonawczych spowodowanymi przedczołowym uszkodzeniem mózgu.
  Tytuł angielski: Neuropsychological rehabilitation of patients with disorders of the so called executive functions caused by prefrontal brain lesions.
  Autorzy: Polanowska Katarzyna, Seniów Joanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.527-537, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono charakterystykę zaburzeń behawioralnych typowych dla przedczołowego uszkodzenia mózgu. Ten wieloobjawowy zespół deficytów poznawczo-emocjonalnych stanowi trudny problem w rehabilitacji neuropsychologicznej. Przegląd aktualnego piśmiennictwa ukazuje zróżnicowane metody terapeutyczne proponowane w przypadku występowania tzw. zaburzeń wykonawczych.

  Streszczenie angielskie: The prefrontal brain injury may impair several cognitive and emotional functions. In our article we present typical features of these impairments. The current studies present a different therapeutic approach to the dysexecutive syndrome.


  251/1245

  Tytuł oryginału: Metody chirurgicznego leczenia spastyczności.
  Tytuł angielski: Surgical methods of spasticity treatment.
  Autorzy: Harat Marek, Rudaś Marcin
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.539-552, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł ten prezentuje aktualne poglądy na sposoby chirurgicznego leczenia spastyczności. Na podstawie dostępnej literatury autorzy starali się przedstawić wskazania do różnych procedur chirurgicznych w zależności od etiologii jak i różnych części ciała czy grup mięśniowych dotkniętych spastycznością.

  Streszczenie angielskie: This article presents the topical views on the surgical treatment of spasticity. On the ground of available literature the authors tried to present the indications for different surgical procedures according to a etiology and different parts of the body and the groups of the muscles afflicted of spasticity.


  252/1245

  Tytuł oryginału: Podłoże molekularne glejopochodnych guzów mózgu.
  Tytuł angielski: The molecular basis of glia-derived tumours of the brain. P. 1.
  Autorzy: Nauman Paweł, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.553-564, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według licznych prac do powstania glejopochodnego guza mózgu prowadzi akumulacja szeregu anomalii chromosomalnych i szeregu mutacji dotyczących genów, które w komórce zdrowej kodują przede wszystkim czynniki transkrypcyjne, czynniki wzrostowe czy też receptory błonowe i receptory jądrowe. Utrata heterozygotyczności (LOH) na chromosomie 17p, mutacje genu p53 i nadekspresja genu receptora dla płytko-pochodnego czynnika wzrostu (PDGFR), zlokalizowanego na długim ramieniu chromosomu 22q, są najczęściej wykrywanymi anomaliami molekularnymi w gwiaździakach mózgu (WHO-2). W gwiaździakach anaplastycznych (WHO-G3) stwierdza się LOH na chromosomie 19q, delecje genu supresorowego guza p16 na chromosomie 9p., oraz zaburzenia ekspresji genu Rb zlokalizowanego na chromosomie 13q. We wszyskich dotychczas badanych przypadkach glejaków niedojrzałych (glioblastoma multiforme, WHO G4) obserwowano LOH na chromosomie 10, oraz amplifikację i/albo nadekspresję receptora nabłonkowego (epidermalnego) czynnika wzrostu (EGFR) na chromosomie 7p. Ostanie badania mogą sugerować, że do genów, których ekspresja jest zaburzona w glejakach mózgu, należą również geny kodujące receptory jądrowe dla hormonu tarczycy - trijodotyroniny (TR). Gen c-erbAŕ (TRŕ) zlokalizowany jest na ramieniu długim q chromosomu 17 (17q21) a gen c-erb á (TRá) znajduje się na ramieniu krótkim chromosomu 3 (3p21-p25). Kodowane przez nie TR są czynnikami transkrypcyjnymi zależnymi od hormonu tarczycy - trijodotyroniny (T3). Zaburzona ekspresja TR może prowadzić do nieprawidłowej aktywacji genów regulowanych przez T3 za pośrednictwem TR, ...

  Streszczenie angielskie: The development and progression of astrocytic tumours is associated with acquisition and accumulation of genetic alternations. Loss of heterozygosity (LOH) on chromosome 17p., p53 mutations and overexpression of the platelet-derived growth factor (PDGF) receptor (chromosome 22q), are the most common detectable changes in astrocytomas (WHO grade II). Anaplastic astrocytomas (WHO grade III) involve LOH on chromosome 19q, deletion of p16 tumor suppressor gene on chromosome 9p and disturbed expression of gene RB on chromosome 13q. LOH on chromosome 10 is restricted largely to glioblastomas (WHO grade IV). This tumour also is characterized by amplification and/or overexpression of gene coding Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) on chromosome 7p. There is growing evidence that two genes encoding triiodothyronine receptors (TRŕ[17q21] and TRá [3p21-p25]) belong also to the group of genes involved in tumorigenesis. Mutations of these genes as well as markedly disturbed expression and function of the encoded proteins were found in tumour tissue. This is supported by facts, that T3 via TRs regulate proliferation, growth, differentation and apoptosis, the processes that are deeply disturbed in tumor tissue. TRs affects also the action of certain protooncogenes (Mdm2) and tumor suppressors (p53, Rb).


  253/1245

  Tytuł oryginału: Przyżyciowe rozpoznanie stwardnienia koncentrycznego Balo na podstawie badania jądrowego rezonansu magnetycznego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Antemortem diagnosis of Balo's concentric sclerosis based on MRI. Case report.
  Autorzy: Berkowicz Tomasz, Mochecka Alina, Zaleski Krzysztof, Selmaj Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kulczycki Jerzy (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.565-571, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie koncentryczne Balo jest rzadką odmianą stwardnienia rozsianego. Choroba charakteryzuje się w badaniu patologicznym obecnością naprzemiennych pierścieni demielinizacji i zachowanej mieliny. Ostatnio obecność ognisk chorobowych charakterystycznych dla stwardnienia koncentrycznego Balo opisano w badaniu MRI. Prezentujemy przypadek stwardnienia koncentrycznego Balo, w którym, na obrazach MRI widoczne są typowe pierścienie demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Balo's concentric sclerosis is a rare variant of multiple sclerosis. It is pathologically characterized by alternating rings of demyelination and spared myelin. Recently, MRI was applied to demonstrate characteristic patterns in this disease. We report a case of Balo's concentric sclerosis diagnosed by the typical MRI findings of concentric rings of demyelination.


  254/1245

  Tytuł oryginału: Postępujące uszkodzenia nerwów czaszkowych u pacjentów z meningiozą nowotworową - dwa przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury - report of two cases.
  Autorzy: Babiuch Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.581-586, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwa przypadku chorych z postępującym uszkodzeniem nerwów czaszkowych w przebiegu nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Omawiamy stan neurologiczny, procedury diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: This paper reports two cases of leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury as the first clinical sign of disseminated disease. Neurological state, diagnostic procedure and treatment are described.


  255/1245

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
  Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  256/1245

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o lekarzu medycyny Zbigniewie Kleinie (1933-2001).
  Tytuł angielski: Obituary notice. Zbigniew Klein, M.D. (1933-2001).
  Autorzy: Brejtmajer-Drzewińska Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.597-598, il.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Klein
 • Zbigniew 1933-2001


  257/1245

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne o doktorze Jacku Kasprzaku, neurochirurgu z Bytomia [1963-2001].
  Tytuł angielski: Jacek Kasprzak M.D., neurosurgeon in Bytom.
  Autorzy: Mrówka Ryszard
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.599-600, il.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kasprzak
 • Jacek 1963-2001


  258/1245

  Tytuł oryginału: Czy istnieje zespół niespokojnych rąk?
  Tytuł angielski: Is there a restless arms syndrome?
  Autorzy: Pryszmont Michał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.601-605, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autor opisuje troje chorych, u których występowały bolesne zdrętwienia w zakresie kończyn górnych ustępujące czasowo po wykonaniu tymi kończynami dość intensywnych ruchów czynnych. Nie skuteczne w zmniejszaniu tych dolegliwości były leki przeciwbólowe. Opisany zespół bólowy ustępujący czasowo po wykonaniu ruchów kończynami, wydaje się być analogiczny do tzw. "zespołu niespokojnych nóg" i upoważnia, być może, do wprowadzenia terminu "Zespół niespokojnych rąk".

  Streszczenie angielskie: Theree patients are reported who had painful numbness in upper extremities regressing temporarily after performing rather intensive movements. Analgesics are non efficacious in relieving this symptom. The observed painful syndrome relieved for some time by movements of the upper extremities seems to be an analogy of the restless legs syndrome. Perhaps the designation "restless arms syndrome" could be introduced.


  259/1245

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Jubileuszu 50-lecia Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu.
  Tytuł angielski: Report in 50 anniversary of the Chair and Clinical Department of Neurology in Zabrze.
  Autorzy: Biernawski Wiesław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.606-607
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  260/1245

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Drugich Środkowo-Europejskich Warsztatów Neurochirurgii Mikronaczyniowej, Czeskie Budziejowice, Czechy, 15-16.11.2001 r.
  Tytuł angielski: Report on the 2nd Central European Workshop Microvascular Neurosurgery, Ceskie Budejovice, Czech Republic, 15-16 November 2001.
  Autorzy: Kołodziej Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.609-611 - 2 Środkowo-Europejskie Warsztaty Neurochirurgii Mikronaczyniowej Czeskie Budziejowice 15-16.11. 2001
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  261/1245

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 5-go Międzynarodowego Sympozjum Urazów Układu Nerwowego - INTS 2000 w Garmisch Partenkirchen.
  Tytuł angielski: Report on 5th the International Neurotrauma Symposium INTS 2000, in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 01-05.X.2000.
  Autorzy: Głowacki Mariusz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.615-618 - 5 Międzynarodowe Sympozjum Urazów Układu Nerwowego - INTS 2000 Garmisch-Partenkirchen 01-05.10. 2000
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  262/1245

  Tytuł oryginału: Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Meningitis and encephalitis in Poland in 2000.
  Autorzy: Stefanoff Paweł, Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.265-273, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A total of 2 033 cases of meningitis and 570 of encephalitis were reported in Poland in 2000. Among cases of meningitis 1 051 (51.7 p.c.) were classified as viral and 982 (48.3 p.c.) as bacterial. Etiological factors were determined in 36.7 p.c. (360/982) cases of bacterial meningitis. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, and Streptococcus pneumoniae were found in 10.3 p.c. (101/982), 8.7 p.c. (85/982), and 7.5 p.c. (74/982) cases, respectively. As in previous years, N. meningitidis type B was strongly predominanting. Out of 570 cases of encephalitis, 170 (29.8 p.c.) were tick borne, of which most were reported from endemic areas of north-eastern part of the country.


  263/1245

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z leukoencefalopatią okołokomorową stwierdzaną za pomocą tomografii komputerowej mózgu.
  Tytuł angielski: Cognitive brain functions disorders in patients with leukoaraiosis confirmed by computed tomography.
  Autorzy: Dobrzyńska Jolanta, Klimowicz-Młodzik Izabella
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.478-481, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania neuropsychologiczne przeprowadzono u 118 chorych, u których stwierdzono za pomocą TK mózgu leukoarajozę (LA). Ze względu na współwystępowanie w obrazie TK innych nieprawidłowości wyłączono z dalszej analizy 68 chorych. Opracowanie dotyczy grupy 29 kobiet (58 proc.) i 21 mężczyzn (42 proc.) w wieku 44 - 89 lat (śr. wieku 72,8 ń 9,9 lat). Najczęściej występowały zespoły czołowo-podkorowy i czołowy (25 chorych). Przewgę objawów tylno-mózgowych stwierdzono u 2 chorych, zaś 9 chorych prezentowało (bez wyraźnej przewagi) objawy zarówno przednio-, jak i tylno-mózgowe. u 11 badanych stwierdzono jedynie wybiórcze (nie układające się w zespół) dysfunkcje, a w 3 przypadkach stan czynności poznawczych był prawidłowy. Nie stwierdzono istotnych zależności między stopniem LA a rodzajem zaburzeń neuropsychologicznych.

  Streszczenie angielskie: 118 patietns with leukoaraiosis confirmed by CT were neuropsychologicaly examined. 68 persons were excluded because of occurrence of other changes in CT scans. The study concerns the group of 29 women (58 p.c.) and 21 men (42 p.c.) in age 44 - 89 (middle 72 ń 9.9). The most frequent were fronto-subcortical and frontal syndromes (25 cases). Predominance of parieto-occipital syndrome was confirmed in 2 cases; 9 patients presented both frontal and parieto-occipital syndromes. In 11 cases only single dysfunction were founded, and 3 persons presented normal state of cognitive functions. There was no distinct correlation between degree of leukoaraiosis and character of neuropsychological disturbances.


  264/1245

  Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
  Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
  Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  265/1245

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitwej remisji.
  Tytuł angielski: Combined treatment of patient with germ cell tumour of the testis and metastases in retroperitoneal space, lungs and brain leading to complete remission.
  Autorzy: Sadowska Małgorzata, Demkow Tomasz, Skoneczna Iwona, Szczerbicki Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.93-96, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z nienasieniakiem jądra lewego z przerzutami do płuc, mózgu i węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej. Całkowitą remisję uzyskano dzięki zastosowaniu leczenia skojarzonego, polegającego na intensywnej chemioterapii wielolekowej, skojarzonej z leczeniem chirurgicznym (usunięcie przerzutu z mózgu i zmian przetrwałych po chemioterapii z jamy brzusznej i klatki piersiowej). Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od chwili zakończenia leczenia u pacjenta pozostającego w obserwacji nie występują cechy czynnej choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient with nonseminomatous germ cell tumour of the left testis with metastatic lesions in brain, lung and retroperitoneal space has been presented. The patient achieved complete remission (CR) with combined treatment consisted of intensive chemotherapy and surgery: craniotomy with metastasectomy and removal of residual masses from thorax and retroperitoneal space. There is no evidence of disease in the patient in the moment of publication, 24 months after completion of the therapy.


  266/1245

  Tytuł oryginału: Involvement of MMPs in delayed neuronal death after global ischemia.
  Autorzy: Zalewska Teresa, Ziemka-Nałęcz Małgorzata, Sarnowska Anna, Domańska-Janik Krystyna
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.53-61, il., bibliogr. s. 59-61
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Spatial and temporal relations between metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) activation and laminin degradation in garbil hippocampus after transient cerebral ischemia has been studied. Activity of MMPs was determined by gelatin zymography in homogenates from dorsal (DP, an equivalent of CA1 sector) and abdominal (AbP, containing CA2-4 and gyrus dentatus) parts of hippocampus. A significant activation of both investigated metalloproteinases was found at 72 h of recovery. Whereas MMP-2 up-regulation did not show any spatial preferences, the increase of MMP-9 activity was observed exclusively in DP. Activation of MMP-9 at this time point correlated spatially with degradation of laminin - protein of extracellular matrix. These results show that MMP pathway may function as a component of delayed neuronal death cascade in the apoptogenic CA1 sector after transient global ischemia.


  267/1245

  Tytuł oryginału: Fear behavior and regional brain monoamines distribution after R(+)-8-OHDPAT and R(+)-UH-301 injections into the dorsal raphe nucleus in rats.
  Autorzy: Koprowska Milena, Krotewicz Maria, Romaniuk Andrzej, Strzelczuk Magdalena, Wieczorek Marek
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.63-74, il., tab., bibliogr. s. 73-74
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of 8-OHDPAT and UH-301 injection into the dorsal raphe nucleus (DRN) on fear behavior of the light-dark transitions test and regional brain monoamines (NA, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, 5-HIAA) in the hypothalamus (HPT), midbrain central gray matter (MID), amygdala (AMY), hippocampus (HIP) and pons (PO) were examined. An injection of 8-OHDPAT (300 ng) as well UH-301 (300 ng) into the DRN evoked an increase in the number of head dipping from dark to the iluminated compartment of chamber, an increase of time of motionless in the dark compartment and decrease of time of locomotion activity in the illuminated compartment. HPLC analysis showed reduction of 5-HIAA/5-HT ratio in the HPT, HIP and PO, increase of MHPG/NA ratio in the HIP and PO, and increase of DA content in the HPT, AMY and HIP after 8-OHDPAT injection. But injection of UH-301 reduced 5-HT in the MID and increased in the AMY, reduced 5-HIAA content in the HIP and increased in the MID and decreased MHPG/NA ratio in the PO. These results indicate that both 5-HT1A receptor agonists, acting on the 5HT1A autoreceptors caused the anxiolytic effects, reduced fear behavior on the rat connected with infringement of dynamic balance between the serotonergic and catecholaminergics systems.


  268/1245

  Tytuł oryginału: Correlation between long latency evoked potentials from amygdala and evoked cardiac response to fear conditioned stimulus in rats.
  Autorzy: Kuniecki Michał, Coenen Anton M. L., Kaiser Jan
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.85-92, il., bibliogr. s. 90-92
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated relation between activity of central nucleus of amygdala (CE) and phasic heart rate deceleration during differential fear conditioning. We found that P2 component of long-lasting event potential (EP) to CD+ but not to CS- correlated strongly with HR deceleration in the 1 st second after stimulus onset. The obtained results are discussed in the light of LeDoux's and Kapp's findings showing crucial role of amygdala in processing of emotionally relevant stimulation and it's involvement in initiating autonomic responses.


  269/1245

  Tytuł oryginału: Affective percept and voluntary action: a hypothesis.
  Autorzy: Żernicki Bogusław
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.99-110, il., tab., bibliogr. s. 108-110
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: I present a hypothesis concerning the neuronal, mental and behavioral effects of all kinds of affective (emotional) stimuli, i.e., of unpleasant and pleasant stimuli. I use the term stimulus in its broad sense. Affective stimuli evoke two associated percepts: "cognitive" and "affective". A food in the mouth, for example, evokes the gustatory percept and the percept of pleasure. However, affective percepts are unstable parts of cognitive-affective compounds. Five types of affective percepts are pain, fear, pleasure, "desire" and appetite in the broad sense of these words. Desire is evoked by inadequate pleasant stimuli. Affective percepts are "lower" or "higher". The latter are not directly associated with bodily needs. Esthetic and social percepts are higher, for example. Although pain and pleasure are essentially innate, they can be modified by sensory experience. Alimentary and esthetic preferences and social values are modifiable, for example. The neurons of pain and fear and of the unpleasant components of desire and appetite motivate four types of voluntary actions. These are, respectively, escape, avoidance, "optimization" and approach actions. All these actions eliminate the motivating displeasure. In addition, avoidance actions protect from the signaled pain, optimization actions increase the existing pleasure and approach actions provide the signaled pleasure. Thus, voluntary actions associated with different percepts occur according to one universal principle. Voluntary actions are "internal" and behavioral. During internal actions a goal and then an action plan are decided. These actions often provide the images of the goal stimuli and of particular movements.


  270/1245

  Tytuł oryginału: Drug addiction as drive satisfaction ("antidrive") dysfunction.
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.111-117, il., bibliogr. [31] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Drug addiction is a complex brain disorder, characterized by the loss of control over drug seeking and drug taking behavior, and by the risk of relapse, even after a prolonged period of abstinence. This disorder may have its source in a disturbed balance of drive-related behaviors, which control appetitive reactions aimed at seeking contact with an addictive substance. The act of consumption becomes more and more attractive, and the behavior takes on compulsive character. We suppose that drug addiction may involve a change in the mechanism of satisfaction of drives and states of satiation as well. To understand how the motivational processes are changed with the development of dependence, one must consider the mechanism of drive satisfaction and satiation states that occur in relation to the consumatory reflex. When a given drive is satisfied a state of fulfilament occurs. This state may be a result of a so-called "antidrive" mechanism (Konorski 1967). While a drive activity is characterized by general activation and tension, the drive satisfaction state ("antidrive") is characterized by relaxation and releif. When a particular drive is satisfied, the operation of other drives become possible. Therefore, we postulate that dysfunction of drive satisfaction leads to the sustained activation related to the current drug-related drive, which blocks the operation of other drives. In effect, uncontrolled compulsive appetitive behavior is released, and the operation of other drives is restrained, thus forcing the organism to focus on drug-related drive. The reason for an "antidrive" dysfunction may be related to adaptive changes which develop during a contact with an addictive substance.


  271/1245

  Tytuł oryginału: Chemioprofilaktyka i immunoprofilaktyka bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Chemoprophylaxis and immunoprophylaxis for bacterial meningitis.
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.423-428, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie istnieją możliwości zapobiegania najczęstszym zakażeniom bakteryjnym, które mogą prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przeprowadzona zgodnie z zasadami chemioprofilaktyka zmniejsza ryzyko nosicielstwa Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ b (Hib) oraz innych bakterii, ograniczając w ten sposób dalszy rozsiew zakażeń. Wielkim przełomem w profilaktyce zapaleń opon mózgowo-rdzeniowch okazało się zastosowanie szczepionek skoniugowanych przeciw-Hib. W krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienia p-Hib, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o tej etiologii prawie nie występują. Bardzo obiecujące wyniki uzyskano również przy stosowaniu nowych skoniugowanych szczepionek przeciw niektórym serotypm Sreptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis typu C.

  Streszczenie angielskie: At present, effective chemo- and immunoprophylactic methods against common bacterial meningitis have been developed enabling the reduction of bacterial carriage of Neisseria menngitis and H. influenzae type b (Hib). Consequently the spread of bacteria and incidence of invasive ifnections are reduced. As a result of the use of conjugated anti-Hib vaccine in many countries, infections due to H. influenzawe type b, particularly Hib-meningitis, have disappeared. The new conjugated vaccine against some stereotypes of Streptococcus pneumoniae and another vaccine against N. meningitidis type C are very promising in decreasing these invasive infections.


  272/1245

  Tytuł oryginału: Torbiel naskórkowa okolicy ciemieniowej u czteroletniego chłopca.
  Tytuł angielski: Epidermal cyst in the parietal region in a four-year-old boy.
  Autorzy: Zapolska Beata, Krawczuk-Rybak Maryna, Łebkowski Wojciech, Dzięcioł Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.433-435, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rzadko występująćego łagodnego guza kości czaszki (prawej kości ciemieniowej) u chłopca w wieku 4 lat i 6 miesięcy. Na podstawie badań radiologicznych (RTG, USG, TK) i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel naskórkową.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a boy aged 4 years and 6 mnth with rare benign tumour of teh cranial vault bones. Based on radiological and histopathological examinations, the lesion was diagnosed as an epidermal cyst.


  273/1245

  Tytuł oryginału: Zapalenie naczyń mózgu prawdopodobną przyczyną powikłań neurologicznych u dziecka z chorobą Sch”nleina-Henocha.
  Tytuł angielski: Vasculitis of cerebral vessels, probable cause of neurological complications in a child with Sch”nlein-Henoch purpura.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna, Biernacka Anna, Tomaszewska Barbara, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Winiecka Wiesława, Niewiarowska Alicja, Smółko Małgorzata, Korzeniecka-Kozerska Agata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.306-308, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6-letniego chłopca, u którego w przebiegu plamicy Sch”nleina-Henocha wystąpiły powikłania neurologiczne w postaci utraty przytomności, uogólnionych drgawek i zaburzenia widzenia. Badanie MR wykazało obszary niedokrwienne w okolicy ciemieniowo-potylicznej mózgu, wskazujące na istnienie rozległego zapalenia drobnych naczyń (vasculitis).

  Streszczenie angielskie: We report 6-years old boy with Sch”nlein-Henoch purpura who presented neurologic manifestations: depressed state generalised covulsions, and cortical blindness. Sequential magnetic resonance imaging showed bilateral cerebral ischemic leisons in teh cortex and white matter of parieto-occipital lobes coused by vasculitis.


  274/1245

  Tytuł oryginału: Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka.
  Tytuł angielski: Programmed cell death in the pathogenesis of human diseases.
  Autorzy: Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Woźniak Alina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.336-341, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Zaburzenia dotyczące procesu umierania komórek mają kluczowe znaczenie w patogenezie wielu chorób, podobnie zresztą jak zaburzenia proliferacji. Proliferacja oraz umieranie są prawdopodobnie w jednakowym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy. Na obecnym etapie wiedzy o śmierci komórek i powstawaniu różnych chorób wyróżniono 2 grupy zaburzeń, jedną związaną ze zwiększoną przeżywalnością komórek (niektóre nowotwory, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe) i drugą, w której występuje zwiększona śmiertelność komórek (AIDS, niektóre choroby neurodegeneracyjne, zespoły mielodysplastyczne, osteoporoza i inne). Indukowanie zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu metod terapii genowej testuje się w badaniach przedklinicznych. Uważa się, że w przyszłości wyniki tych badań będą miały duże znaczenie w leczeniu wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: The distempers considering cell dying have an important meaning in pathogenesis of different diseases, just like the proliferation distempers. Proliferation and dying are probably responsible for homeostasis support at the same part. Two groups of distempers were distinguished. One of them is connected with an increased cell viability (some cancers, autoimmunological diseases, viral infections) and the other where there is an increased cell mortality (AIDS, some neurodegenerative diseases, myeolodysplastic syndromes, osteoporosis and others). Programmed cell death induction using gene therapy methods is tested in preclinical examinations. The results of these tests are thought to have an important significance in therapy of many diseases.


  275/1245

  Tytuł oryginału: Obecność i nasilenie objawu Lasegue'a a umiejscowienie i wielkość przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego.
  Tytuł angielski: The presence and intensity of the Lasegue sign in relation to the site of lumbar intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.265-268, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie kliniczne powodujące naciągnięcie nerwu kulszowego, określane mianem objawu (testu) Lasegue'a stanowi ważny element badania pacjentów z rwą kulszową z podejrzeniem przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego. Do oceny stanu klinicznego pacjentów test ten został wprowadzony ponad sto lat temu. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy nasileniem objawu Lasegue'a a umiejscowieniem i wielkością przepukliny krążka międzykręgowego. Przepuklinę krążkową wykazano u 87 pacjentów (54 mężczyzn, 33 kobiety) w wieku 47 ń 9 lat. Wywiad chorobowy w badnej grupie wynosił 9 ń 7,5 miesięcy. Objaw Lasegue'a był dodatni u 84 osób, a u 3 osób został oecniony jako ujemny (u 1 nie występował, u 2 przy kącie powyżej 70ř). Średni kąt uniesienia kończyny oceniany jako dodatni objaw Lasegue'a wyniósł 39 ń 22ř, Wykazano, że istnieje ścisły związek pomiędzy obecnością i nasileniem objawu, a takim umiejscowieniem przepukliny, które powoduje bezpośredni ucisk korzenia rdzeniowego lub ucisk pochewki korzenia.

  Streszczenie angielskie: The manouevre of stretching the sciatic nerve known as the Lasegue test is very useful in the clinical evaluation of patients with suspicion of lumbar disc herniation and has been in use for over 100 years. The relationship between the intensity of the Lasegue test and intraoperative localization of disc herniation is presented. The material comprised 87 cases (54 males and 33 females) aged 47 (ń 9) years. Duration of symptoms was on average 9 months (ń 7.5 months). The Lasegue sign was positive in 84 patients and negative in 3 patients (absent in 1 case, and more than 70ř in 2 cases). In the ivestigated group the Lasegue sign was positive at 39ř (ń 22ř) on average. The obtained results indicate a strong relation between a positive Lasegue sign and disc herniation leading to direct spinal nerve or nerve sheath compression.


  276/1245

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Remarks on diagnosis and treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Romanowski Leszek, Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.287-290, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia podstawy diagnostyki i leczenia w zespole rowka nerwu łokciowego (zrnł). W pracy przedstawione są też wskazania do leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: This review article presents the principles of diagnostics and treatment of cubital tunnel syndrome. Indications for treatment of this neuropathy are also presented.


  277/1245

  Tytuł oryginału: Zespół rowka nerwu łokciowego - ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Cubital tunnel syndrome: results of anterior subcutaneous transposition.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.291-294, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia materiał złożony z 57 chorych leczonych przednią podskórną transpozycją nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego. Oceniano sprawność nerwu łokciowego po leczeniu operacyjnym, badając jego funkcję czuciową i ruchową. Stwierdzono, że przednia podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest skuteczną techniką operacyjną.

  Streszczenie angielskie: 57 cases of cubital tunnel syndrome were treated by anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve. Physical examination showed that ulnar nerve function - motor and sensory improved after surgery treatment. Subcutaneous transposition is a reliable and effective surgical option.


  278/1245

  Tytuł oryginału: Losy stawu kolanowego u chorych z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego.
  Tytuł angielski: The natural history of knee joint dysfunction in spastic cerebral palsy children.
  Autorzy: Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.48-53, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozkład sił okolicy stawu kolanowego zależy od stopnia zgięcia stawu kolanowego podczas fazy obciążania kończyny. Wraz ze zwiększaniem wartości kąta zgięcia kolana wzrastają siły działające na rzepkę w kierunku proksymalnym i dystalnym oraz przypierające ją do powierzchni stawowej kości udowej.

  Streszczenie angielskie: The spread of forces around the knee joint depends on the degree of knee bending in the limb loading phase. Excess load on the patella and patellar ligament during walking with fixed flexion of the knee joint leads to the development of a number of pathological phenomena in the femoropatellar joint resulting from the existing distrubances of muscular balance.


  279/1245

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia spastyczności.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy for spasticity.
  Autorzy: Członkowski Andrzej, Mirowska Dagmara
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.54-56, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie farmakologiczne spastyczności jest skuteczne pod warunkiem jednoczesnego prowadzenia usprawniania ruchowego. W artykule przedstawiono leki zmniejszające napięcie mięśniowe, dokonując ich podziału w zależności od drogi podania: leki podawane miejscowo - do mięśnia (np. toksyna botulinowa), podawane dokanałowo: (np. baklofen), podawane doustnie (np. diazepam, baklofen). W zarysie omówiono mechanizmy działania tych leków, zalety i działania niepożądane. Wśród leków stosowanych obecnie w przebiegu spastyczności, szczególnie towarzyszącej dziecięcemu porażeniu mózgowemu, największe znaczenie wydaje się mieć toksyna botulinowa.

  Streszczenie angielskie: Rehabilitation together with pharmacological therapy determines efficacy of pasticity treatment. In the article we present drugs that diminish muscle tension according to their way of administration: drugs injected to the muscle, e.g. botulinum toxin, drugs given orally (diazepam, baclofen) and intrathecaly (baclofen). The mechanisms of action, the same as advantages and adverse reactions of these drugs has been shortly described. It seems that botulinum toxion has the special meaning in spasticity treatment.


  280/1245

  Tytuł oryginału: Dokanałowe podawanie baklofenu - metoda z wyboru w leczeniu spastyczności.
  Tytuł angielski: Intrathecal administration of baclofen: the method of choice in the treatment of spasticity.
  Autorzy: Rychlewski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.57-59, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zasady leczenia metodą dokanałowego podawania baklofenu wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi doświadczeń naukowców w wykorzystaniu tej terapii. Informacje zawarte w aratykule dotyczą również porównaniu rodzaju stosowanych pomp, testów pre-implantacyjych i technik chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: This article presents principles of Intrathecal Baclofen Thearpy. We are informed about general experiences of scientists in IBT. The author provides some basic data of baclofen pump short, pre-implantation baclofen tests and surgical technique.


  281/1245

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny czynności życia codziennego do przewidywania powrotów do pracy osób poddanych rehabilitacji z powodu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of evaluation of Activities of Daily Living for predicting the return to the gainful job after rehabilitation of patients suffering from lumbar discopathy.
  Autorzy: Rycerski Wiesław, Opara Józef, Berezowski Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.69-74, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę ponownego podjęcia pracy zarobkowej przez 76 chorych z wypukliną jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa rehabilitowanych w ramach Programu Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzięto pod uwagę parametry mogące mieć wpływ na powrót chorego do pracy: wiek, płeć, sposób leczenia (opercyjne czy zachowawcze), charakter pracy (pracodawca, pracobiorca), rodzaj wykonywanje pracy (fizyczna, umysłowa), zatrudnienie w firmach prywatnych lub publicznych, wykształcenie. Oceniono trafność opinii lekarzy ośrodków i sanatoriów rehabilitacyjnych dotyczących zdolności do pracy w stosunku do faktycznego powrotu do pracy. Zbadano przydatność oceny samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, oceny depresji i oceny ogólnej satysfakcji życiowej dla prognozowania późniejszych powrotów do pracy. W niniejszym doniesieniu skoncentrujemy się na ocenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

  Streszczenie angielskie: In this elaboration the analysis of a return to gainful work by 76 consecutive patients suffering from back pain and ischiadic neuralgia due to the lumbar discopathy after rehabilitation has been presented. The following parameters which might have influenced the return to work: age, sex, treatment, employment, education, the length of incapacity for work has been analysed. The relevancy of the opinion given by doctors at rehabilitation centre on the patients' capacity for work in relation to their future return to the gainful work has been analysed. The utility of measuring activities of daily living (ADL), level of depression and quality of life (HRQoL) for predicting return to gainful work has been estimated. As the tools the Functional Index "Repty", Beck's Depression Scale and an own Simple Life Satisfaction Scale has been used.


  282/1245

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of frontal syndrome in patients with closed-head injuries.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Talar Jan, Kurzbauer Henryk, Frańczuk Bogusław, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.81-87, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Częstym następstwem urazu głowy jest występowanie tzw. zespołu czołowego, manifestującego się charakterystycznmi zaburzeniami neurobehawioralnymi. Brak jest jednak ekologicznego narzędzia badawczego, które wskazywałoby jednoznacznie na obecność tego zespołu. Celem pracy jest ocena autoryzowanej wersji polskiej Kwestionariusza Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (ang. Frontal Behavioral Inventory, FBInv), opracowanego w celu różnicowania otępienia czołowo-skroniowego od innych rodzajów otępienia. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 95 pacjentów leczoncyh w ośrodkach reprezentowanych przez autorów. Badani zostali podzieleni na 3 grupy: grupa CHI, która obejmowała 39 pacjentów z pourazowym uszkodzeniem płatów czołowych, grupa FTD, która obejmowała 28 pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym oraz grupa osób z depresją pourazową, obejmująca 28 pacjentów, u których nie stwierdzono uszkodzenia płatów czołowych. Wyniki opracowano w oparciu o dane uzyskane od opiekunów w zakresie 24 kategorii zachowań pacjentów zawartcych w Kwestionariuszu Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (FBInv). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice pomiędzy pacjentami z zespołem czołowym z grupy CHI oraz FTD a pacjentami z depresją pourazową pod względem całkowitej liczby przyznanych punktów, jak również pomiędzy pacjentami z grupy FTD oraz CHI pod względem wyników w poszczególnych pozycjach kwestionariusza. Wnioski. Kwestionariusz FBInv w autoryzowanej wersji polskiej jest ...

  Streszczenie angielskie: Background. A common sequella of head injury is "frontal syndrome", consisting in characteristic neurobehavioral disturbances. However, there is no ecologically valid research tool that would clearly indicate the presence of this sydrome. The goal of this article is to evaluate the authorized Polish version of the Frontal Behavioral Inventory (FBInv), used to differentiate fronto-temporal dementia (FTD) from other dementias. Material and methods. The research involved 95 patients treated at the centers represented by the authors, divided into 3 groups CHI, consisting of 39 patients with traumatic frontal lobe injuries; FTD, consisting of 28 patients with fronto-temporal dementia; and a control group of persons with post-traumatic depression without injury to the frontal lobes. The results were based on data obtained from caregivers in 24 categories of patient behavior covered by the FBInv. Resutls. We found important differences in total scores between patients with frontal syndrome from gorups CHI and FTD, as against patients with post-traumatic depression. There are also noticeable differences between patients in group FTD and group CHI in terms of scores on paticular test items. Conclusions. The FBInv in the authorized Polish version is both sensitive and specific in measuring neurobehavioral disturbances occuring in patients with post-traumatic damage to the frontal lobes. It can be used in the differential diagnosis of frontal syndrome in patients with ...


  283/1245

  Tytuł oryginału: Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na odruchy przedsionkowo-rdzeniowe u dzieci i młodych osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of metabolic disturbances present in diabetes mellitus type 1 on vestibulo-spinal reflexes in children and young adults.
  Autorzy: Gawron Wojciech, Pośpiech Lucyna, Orendorz-Frączkowska Krystyna, Noczyńska Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.451-457, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa obejmuje różne zaburzenia w obrębie somatycznego i autonomicznego układu nerwowego i ma znaczący wpływ na rokowanie i przebieg cukrzycy. Celem przedstawianej pracy jest ocena odruchów przedsionkowo-rdzeniowych u dzieci i młodych osób dorosłych chorujących na cukrzycę typu 1. Grupa kontrolna - 44 zdrowe osoby w wieku od 6 do 28 lat, bez schorzenia otoneurologicznego. Po zebraniu wywiadu oraz przedmiotowym badaniu ORL u każdego badanego przeprowadzono badanie statoposturograficzne za pomocą posturografu PE 62 Model 04. Przeprowadzono badanie posturografii statycznej oraz z zastosowaniem konfliktu sensorycznego w teście stania na lewej nodze. W grupie chorych zawroty głowy i/lub zaburzenia równowagi podawało 6 badanych. Stwierdzono wyższe parametry stabiligramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w podgrupach chorych z dłuższym przebiegiem cukrzycy. Wykazano wyraźne pogorszenie analizowanych parametrów w podgrupie pacjentów z cukrzycą bardzo źle wyrównaną. Wykazano nieznacznie lepsze parametry w zależności od stopnia nasilenia hypoglikemii. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w zależności od obecności powikłań narządowych. Niepowikłana lub powikłana w nieznacznym stopniu ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy enceompasses various disturbances concerning somatic and autonomic nervous system and has significant impact on prognosis and course of diabetes mellitus. The aim of the work is an evaluation of vestibulo-spinal reflexes in children and young adults sufferieng from diabetes mellitus type1. Material - 95 children and young adults aged from 6 to 28 years with diabetes mellitus type 1 diagnosed. The control gorup consisted of 44 otoneurologically healthy subjects aged from 6 to 28 years. After detailed medical history collection and physicial ENT examination statopposturography was performed in each case. Posturographer PE 62 Model 04 was applied in the studies. Static posturography as well as dynamic one (one leg standing test) was performed in each case. 6 patients belonging to diabetic group complained about vertigo or dizziness. There were worse stabilograms parameters in diabetic group in comparison to control one, statistically significant in younger children. There were better stabilogram parameters in diabeatic patients with longer history of the diseases. The parameters analysed were significantly wors in the subgroup with not compensated diabetes. The parameters were slightly better in relation to the presence