Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IMMUNOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1064Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1064

Tytuł oryginału: Receptory Fcç w łożysku ludzkim : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Mikulska Joanna E.; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Immunochemii we Wrocławiu
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 2002, 116 s. : il., tab., bibliogr. s. 88-116, 24 cm.
Sygnatura GBL: 743,114

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  2/1064

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.2-4, 45-46, il., tab. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/1064

  Tytuł oryginału: Alergiczny wyprysk kontaktowy
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.6-8, 47, il., tab. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/1064

  Tytuł oryginału: Diagnostyka immunologiczna chorób tkanki łącznej : wartość kliniczna wykrywania przeciwciał przeciwjądrowych
  Autorzy: Błaszczyk Maria
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.11-17, 48-50, il. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/1064

  Tytuł oryginału: Rola migdałków gardłowych w odpowiedzi immunologicznej ucha środkowego
  Autorzy: Wysocka Jolanta
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.77-79, bibliogr. 6 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/1064

  Tytuł oryginału: Rola układu immunologicznego w patogenezie przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego
  Autorzy: Pośpiech Lucyna, Jaworska Marzena
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.80-83, bibliogr. 11 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/1064

  Tytuł oryginału: Jedność przeciwwirusowej odporności w różnorodności wrodzonych i nabytych reakcji; pomostowe funkcje komórek i cytokin w rozwoju tych reakcji.
  Tytuł angielski: Unity of antiviral immunity in variety of innate and adaptive reactions; bridge functions of cells and cytokines.
  Autorzy: Błach-Olszewska Zofia
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.19-27, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Pathogen recognition and function of innate system, distinct from the adaptive one is stressed. The significance of cytokines, especially interferon (IFN) type I in the development of both innate and adaptive antiviral immunity is reviewed. The role of DC, NK and B cells, that joint the innate and adaptive immunity is presented. Functional diversity of dendritic cells into DC1 and DC2 cells as well as NK into NK1 and NK2 cells is also presented. The most importance of the cross-talk between NK and DC in the development and regulation both innate and adaptive immunity was stressed.


  8/1064

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA i antygenu pp65 ludzkiego wirusa cytomegalii w leukocytach krwi obwodowej.
  Tytuł angielski: Human cytomegalovirus DNA and pp65 antigenemia detection in blood leukocytes.
  Autorzy: Zawilińska Barbara, Kosz-Vnenchak Magdalena, Kopeć Jolanta, Daszkiewicz Ewa, Rojek-Zakrzewska Danuta
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.29-33, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the results of pp65 antigen detection in cytoplasm of leukocytes with nPCR and RT-PCR in situ. In molecular methods we used primers for HCMV gB and one of he IE genes. The correlation ratio between antigenemia and nPCR was 80 p.c. Using RT-PCR in situ we were able to detect expression of IE gene in nuclear and cytoplasm of leukocytes which confirm the active infection in cells with cytoplasmic pp65 antigen.


  9/1064

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń IL-6 i IL-8 w surowicy krwi w przewidywaniu rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej u ciężarnych z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego.
  Tytuł angielski: Clinical value of maternal serum IL-6 and IL-8 determination as a predictor of an intrauterine infection in pregnancies complicated by premature rupture of membranes (PROM).
  Autorzy: Stefanowicz Joanna, Pięta-Dolińska Agnieszka, Iwanek Alicja, Jaczewski Bogumił, Czichos Ewa, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.574-580, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  10/1064

  Tytuł oryginału: Zmiany w kosmówce i doczesnej u kobiet z poronieniami nawracającymi i z dodatnim mianem przeciwciał antykardiolipinowych.
  Tytuł angielski: Chorional and decidual lesions in patients with recurrent miscarriage and anticardiolipin antibodies.
  Autorzy: Dybowicz Piotr, Jasiński Piotr, Migdał Magdalena, Skrzypczak Jana
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.89-98, il., tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/1064

  Tytuł oryginału: The immunophenotypic and immunogenotypic B-cell differentiation arrest in bone marrow of RAG-deficient SCID patients corresponds to residual recombination activities of mutated RAG proteins.
  Autorzy: Noordzij Jeroen G., Bruin-Versteeg Sandra de, Verkaik Nicole S., Vossen Jaak M. J. J., Groot Ronald de, Bernatowska Ewa, Langerak Anton W., Gent Dik C. van, Dongen Jacques J. M. van
  Źródło: Blood 2002: 100 (6) s.2145-2152, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The protein products of the recombination activating genes (RAG1 and RAG2) initiate the formation of immunoglobulin (lg) and T-cell receptors, whichare essential for B- and t-cell development, respectively. Mutations in the RAG genes result in severe combined immunodeficiency disease (SCID), generally characterized by the absence of mature B and T lymphocytes, but presence of natural killer (NK) cells. Biochemically, mutations in the RAG genes result either in nonfunctional proteins or in proteins with partial recombination activity. The mutated RAG genes of 9 patients from 7 families were analyzed for their recombination activity using extrachromosomal recombination substrates, rearrangment of endogenous Ig loci in RAG gene-transfected nonlymphoid cells, or the presence of Ig gene rearrangements in bone marrow (BM). Recombination activity was virtually absent in all 6 patients with mutations in the RAG core domains, but partial activity was present in the other 3 RAG-deficient patients, 2 of them having Omenn syndrome with oligocional T lymphocytes. Using 4-color flow cytometry, we could define the exact stage at which B-cell differentiation was arrested in the BM of 5 RAG-deficient SCID patients. In 4 of 5 patients, the absence of recombination activity was associated with a complete B-cell differentiation arrest at the transition from cytoplasmic (Cy) Igć- pre -B-I cells to Cylgć+ pre -B-II cells. However, the fifth patient showed low frequencies of precursor B cells with Cylgć and surface membrane IgM...


  12/1064

  Tytuł oryginału: Ocena procesów zapalnych towarzyszących nowotworom złośliwym na podstawie badań wybuchu tlenowego w komórkach fagocytujących.
  Tytuł angielski: The assessment of inflamatory processes concomitant with malignant neoplasia based on research into the respiratory burst of phagocytic cells.
  Autorzy: Bogdanowic-Gapińska Dorota, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.51-56, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/1064

  Tytuł oryginału: Zależność między układem grupowym krwi AB0 a podatnością na procesy zapalne w przyzębiu.
  Tytuł angielski: The correlation between AB0 blood groups and susceptibility to periodontal disease.
  Autorzy: Wyganowska Marzena, Kręgielczak Agnieszka, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.107-114, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/1064

  Tytuł oryginału: Nadmierna immunosupresja u chorych po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Durlik Magdalena
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[295-302], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/1064

  Tytuł oryginału: Biologiczne zanieczyszczenia żywności alergizującymi organizmami występującymi w środowisku ludzkim.
  Tytuł angielski: Biological pollutions of the food by allergic organisms occurrent in the human environment.
  Autorzy: Sadowski Tadeusz, Solarz Krzysztof, Rudy Maria, Król Wojciech, Czuba Zenon, Staniek-Sadowska Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.877-882, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie stopnia występowania alergogennych organizmów, w szczególności stawonogów (tzw. porażenie), w suchych produktach spożywczych i pomieszczeniach ich przechowywania oraz określenie ich roli jako wskaźników stanu higieniczno-sanitarnego środowiska ludzkiego. Do badań pobrano 258 próbek zmiotków i produktów spożywczych (mąka, kasza, groch, fasola, cukier, makaron i inne). Następnie poddano je badaniom na obecność stawonogów, a losowo pobrane próbki badano mikrobiologicznie, pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych i toksycznych pleśni. Stwierdzono porażenie stawonogami w 33 proc. pobranych próbek oraz istotne różnice w porażeniach prób w zależności od roku badawczego. Stwierdzono również dodatnią zależność między porażeniem próby przez stawonogi a występowaniem bakterii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the examination of allergic organisms presence, particularly of arthropods in dry food in rooms of their storage, as a factor of the environment sanitary and hygienic state. We examined 258 samples of swipes and alimentary products (i.e. eggs, flour, cereals, pea, bean, sugar, macaroni, and other) to identify arthropods within. Randomly taken samples were investigated for the presence of pathogenic bacteria and toxic moulds. "Arthropod's stroke" in 33 p.c. of 258 samples was found with significant differences connected with year of investigation. We found positive correlation between arthropod's stroke and bacteria presence.


  16/1064

  Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i białka ostrej fazy w skórnych reakcjach polekowych : praca doktorska
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 110 k. : il., tab., bibliogr. 219 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/1064

  Tytuł oryginału: Ekspresja wybranych receptorów powierzchniowych płytek krwi w pierwotnym raku nerki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mantur Maria; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 115 s. : il., tab., bibliogr. 260 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,076

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/1064

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem mechanizmów immunoregulacyjnych u chorych z boreliozą z Lyme : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zajkowska Joanna Maria; Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 190 s., [2] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 345 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,077

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  19/1064

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia immunopatologii choroby Gravesa i związanej z nią oftalmopatii : implikacje kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Myśliwiec Janusz Krzysztof; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 32, [32] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,483

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/1064

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w stanach obniżonej odporności.
  Tytuł angielski: The antibiotic therapy in the immunocompromised host.
  Autorzy: Denys Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.60-61, bibliogr. [9] poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/1064

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności sICAM-1 oraz wybranych markerów prozapalnych w diagnostyce i monitorowaniu terapii alergicznego i wirusowego nieżytu nosa : praca doktorska
  Autorzy: Białek Sławomir, Pachecka Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21459

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/1064

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności preparatów glikokortykosteroidowych w miejscowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
  Tytuł angielski: Efficasy estimation of corticosteroid drugs in local therapy of allergic rhinitis in children.
  Autorzy: Sakson Bogusław, Ziuzio Stefan, Sakson Agnieszka
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.83-86, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wyników leczenia 70 dzieci z alergicznym sezonowym zapaleniem błony śluzowej nosa (a.s.n.n) i 50 dzieci z alergicznym niesezonowym (całorocznym) zapaleniem błony śluzowej nosa (a.n.n.n). Uzyskano 83 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych w leczeniu sezonowego i 76 poroc. w leczeniu niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Porównując wyniki leczenia preparatami Floxonaze, Rhinocort, Syntaris i Budesonid nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ilości pozytywnych wyników, najlepiej tolerowany był Flixonaze, a najgorzej Budesonid. Omówiono wskazania do miejscowej kortykosterydoterapii u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the results of the treatment of 70 children with seasonal allergic rhinitis (s.a.r) and 50 children with perennial allergic rhinitis (p.a.r) was presented. 83 p.c. good and very good results in treatment with Flixonase, Rhinocort, Syntaris and Budesonide no important, statistical difference was stated - Flixonase was the best tolerated while Bundesonid proved to be the worst one. The recomendation to topical corticosteroidotherapy in children were discussed.


  23/1064

  Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Romański [1930-2002].
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.108-110, il.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Romański
 • Bogdan 1930-2002


  24/1064

  Tytuł oryginału: V Letnia Szkoła Astmy : wykłady i ćwiczenia
  Źródło: - [Kraków, CMUJ 2002], [76] k. : il., tab., 31 cm. - V Letnia Szkoła Astmy Rabka 24-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 802,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  25/1064

  Tytuł oryginału: Effects of oestrogen deprivation on interleukin-6 production by peripheral blood mononuclear cells of postmenopausal women.
  Autorzy: Rachoń D., Myśliwska J., Suchecka-Rachoń K., Więckiewicz J.
  Źródło: J. Endocrinol. 2002: 172 (2) s.387-395, il., tab., bibliogr. s. 393-395
  Sygnatura GBL: 310,833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Various hormones can influence the expression of interleukin-6 (IL-6) and oestrogens are the most extensively studied. There is, however, controversy about the nature of the IL-6 secreted by human cells and its regulation by 17á-oestradiol. The aim of this work was to clarify whether oestrogen deprivation after menopause may contribute to an enhanced IL-6 production by peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in postmenopausal women. Twenty-two healthy postmenopausal women, age range 45-63 years with clinical symptoms of oestrogen deficiency were enrolled in the study. The control group consisted of 16 healthy young women, age range 22-31 years, with regular menses and who were not taking oral contraceptives. Levels of IL-6 in the sera and PBMC culture supernatants were measured by the biological B9 cell-proliferation assay and expression of the IL-6 gene in non-stiulated PBMC was detected by RT-PCR. The effect of 17á-oestradiol on spontaneous IL-6 production by the PBMC of postmenopausal women was also studied in vitro and in vivo. Seventeen out of the twenty-two postmenopausal women were given hormonal replacement therapy of 50 ćg 17á-oestradiol/day transdermally and the spontaneous production of IL-6 by the PBMC was analysed after 6 and 12 months of treatment. The postmenopausal women had significantly higher serum levels of IL-6 than the young controls. The spontaneous production of IL-6 by non-stimulated PBMC into the culture supernatants was also significantly higher in the postmenopausal women compared with the young...


  26/1064

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wybór testów diagnostycznych w najczęstszych alergiach. Od czego rozpocząć proces diagnostyczny].
  Autorzy: Zawisza Edward
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.247, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/1064

  Tytuł oryginału: Lactoferrin immunomodulation of DTH response in mice.
  Autorzy: Actor Jeffrey K., Hwang Shen-An, Olsen Margaret, Zimecki Michał, Hunter jr Robert L., Kruzel Marian L.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.475-486, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Improved nontoxic adjuvants, especially adjuvants capable of inducing cell-mediated immunity (CMI), are needed for research in immunology and for development of human and veterinary vaccines. Bovine Lactoferrin, an effector molecule shown to directly participate in host defense, was assessed at various concentrations as an adjuvant component for induction of DTH responses to sheep red blood cells (SRBC). Subcutaneous immunization with Lactoferrin enhanced delayed type hypersensitivity (DTH) in CBA mice in a dose-dependent fashion; DTH responses were most significantly increased when sensitization was accomplished using Lactoferrin at 50 ćg/dose and 250 ćg/dose. Furthermore, Lactoferrin admixed with suboptimal dose of SRBC enhanced DTH responses by over 17-fold. Peritoneal cells collected from mice intraperitoneally injected with a 100 ćg/dose of Lactoferrin demonstrated modest, but significant, production of TNF-ŕ, IL-12 and MIP-1ŕ, when cultured in vitro, compared to saline-injected controls. J774A.1 murine macrophages stimulated with Lactoferrin resulted in increased TNF-ŕ protein production, and upregulated IL-12 and IL-15 mRNA. Levels of message for chemokins MIP-1ŕ and MIP-2 were also increased in a dose-dependent way. Taken together, these results indicate that Lactoferrin as an adjuvant may stimulate macrophages to generate a local environment likely to push immune responses towards development and maintenance of CMI.


  28/1064

  Tytuł oryginału: Endotelina-1 i bradykinina w popłuczynach nosowych u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Endothelin-1 and bradykinin in nasal lavage fluid of tree pollen allergic patients.
  Autorzy: Gawlik Radosław, Rogala Barbara
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.11-17, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergiczny nieżyt nosa należący do najczęstszych chorób dróg oddechowych rozwija się przy zaanagażowaniu zakończeń nerwowych obecnych w śluzówce nosa. Jednym z takich związków jest endotelina (ET-1). Celem badań była ocena zaangażowania endoteliny-1 w patomechanizm pyłkowicy wywołanej alergią na pyłki drzew. Badaniem objęto 16 chorych w wieku 25,5 ń 3,3 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono alergenową donosową próbę prowokacyjną oraz płukanie nosa. 10 spośród badanych poddano przedsezonowej swoistej immunoterapii przy użyciu szczepionki Allergovit (Allergopharma, Niemcy), u 6 chorych zastosowano leczenie objawowe. W uzyskancyh przed rozpoczęciem leczenia i na początku sezonu pylenia popłuczynach oznaczono stężenia endoteliny-1 oraz bradykininy. Przyrost stężenia bradykininy w wydzielinie nosowej po prowokacji był u chorych odczulanych zdecydowanie mniejszy niż u leczonych objawowo i wynosił odpowiednio 509,4 ń 110,4 przed i 942,9 ń 234,89 pg/ml po prowokacji alergenem wobec 417,8 ń 100,4 i 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). Obserwowano spadek stężenia ET-1 w popłuczynach nosowych u osób odczulanych. Oznaczone stężenia ww. peptydów wskazują na ich zaangażowanie w patomechanizm sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Hay fever is one of the most frequent upper airway diseases. The nasal epithelium is considered to play and active role in the allergic inflammation through its capacity to synthesize and release a wide range of cytokines and mediators. One substance ofp otential relevance in this regard is endothelin (ET). We postulated that ET-1 could contribute to pathomechanism of seasonal allergic rhinitis. THe aim of this study was to demonstrate release of this peptide and bradykinin into the nasal lavage fluid (NLF) of tree pollen allergic patients in response to allergen challenge. 16 subjects aged 25,5 ń 3,3 years with clinical history of tree pollen allergic rhinitis participated in the study. Nasal allergen provocation with following lavage was performed in all subjects. Ten of them were hyposensitized preseasonally by allergic vaccine Allergovit (Allergopharma, Germany). SIx patients received treatment with antihistamines, cromoglicates or steroids. Bradykinin and endothelin-1 in the nasal secretion were assayed before starting immunotherapy and early during tree pollen season. Increase in concentration of bradykinin in nasal lavage fluid from hyposensitized patients were significantly lower than from second group, 509,4 ń 110,4 before 942,9 ń 234,89 pg/ml after allergen provocation versus 417,8 ń 100,4 and 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). We noticed lower concentration of ET-1 in NLF of hay gever patietns, 17,5 ń 3,9 versus 13,9 ń 2,7 pmol/ml. We conclude that bradykinin and endothelin-1 could be involved in the pathogenesis of hay fever.


  29/1064

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus in patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Morshed Kamal, Polz-Dacewicz Małgorzata, Szymański Marcin, Ziaja Marta, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Doniesienia ostatnich lat sugerują udział wirusa Epstein-Barr (EBV) w powstawaniu nowotworów górnych dróg oddechowych u człowieka. Celem tej pracy było badanie występowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu (EBVCA) i jądrowemu (EBNA) wirusa Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani. Badania przeprowadzono w grupie 28 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 18 osób zdrowych. Miano przeciwciał klasy IgM VCA zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej było ujemne ( 20 IU). Miano przeciwciał klasy IgG VCA było dodatnie u 15 z 18 osób w grupie kontrolnej, natomiast u 26 z 28 chorych z rakiem krtani. Różnice te nie były istotne statystycznie. U chorych z węzłami chłonnymi N0 miano przeciwciał IgG VCA i IgG EBNA było istotnie wyższe niż u chorych z węzłami chłonnymi N1-N3. Miano przeciwciał IgG VCA i EBNA u chorych na raka krtani było wyższe niż w grupie kontrolnej, co może sugerować udział EBV w etiopatogenezie raka krtani.

  Streszczenie angielskie: Association of Epstein-Barr virus with cancers of upper respiratory tract has been recently reported. The aim of our study was to determine the prevalence of serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) and nuclear antigen (EBNA) in patients with laryngeal cancer. Serum samples from 28 patients with laryngeal cancer were evaluated for presence of IgG and IgM EBVCA and EBNA antibodies using ELISA assay. Serum from 18 healthy age and sex-matched individuals served as control. Patients with laryngeal cancer and healthy subjects were negative for anti-EBV-VCA IgM antibodies ( 20 IU). Serum samples were positive for IgG EBNA in 85,7 p.c. of patients with laryngeal cancer and in 72,2 p.c. of control group. 89,3 p.c. of patients with cancer and 88,8 p.c. of healthy individuals were positive for IgG VCA antibodies. The mean level of IgG EBNA (107,8 ń 71,4) and IgG VCA (124,8 ń 54,7) antibodies in patients with laryngeal cancer was higher than in control group. The differences were not significant. Patients with NO neck had significantly higher IgG VCA and EBNA antibodies levels than patients with N1-N3 neck. The results may suggest a role of Epstein-Barr virus in laryngeal cancer pathogenesis.


  30/1064

  Tytuł oryginału: Powiązania pomiędzy zapaleniami górnych i dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Conections between inflammations of upper and lower airways.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-55, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dysfunkcje górnych i dolnych dróg oddechowych często współwystępują u tego samego pacjenta, a także posiadają wspólne elementy patogenetyczne. Badania kliniczne i epidemiologiczne dowodzą, że istnieje stała zależność czasowa między pojawieniem się pierwszych objawów nieżytu błony śluzowej nosa i astmy oskrzelowej. Objawy rhinitis pojawiają się zwykle jako pierwsze. Pacjenci z nieżytem górnych dróg oddechowych, jeśli nawet nie mają objawowej astmy, często prezentują niespecyficzną nadreaktywność oskrzeli, np. po prowokacji metacholiną. Mechanizmy łączące dysfunkcję górnych i dolnych dróg oddechowych, takie jak odruch nosowo-oskrzelowy, ustny tor oddychania powodowany blokadą przewodów nosowych oraz aspiracja zapalnej wydzieliny z górnych dolnych dróg oddechowych ciągle są przedmiotem badań. Postęp w diagnostyce i różnicowaniu nieżytów nosa jest przyczyną poszerzania klasyfikacji. W tym artykule przedstawiona została klasyfikacja jednostek chorobowych, w których nieżyt błony śluzowej nosa współistnieje z dysfunkcją dolnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Dysfunction of the upper and lower airways frequently coexists, and they appear to share key elements of pathogenesis. Data from epidemiologic studies indicate that nasal symptoms are experienced by as many as 78 p.c. of patients with asthma and that asthma is experienced by as many as 38 p.c. of patients with allergic rhinitis. Among patients with nasal polyps 27-51 p.c. have asthma. Polyps of nasal mucosa usually exacerbates symptoms of concomitant asthma. Studies also have identified a temporal relation between the onset of rhinitis and asthma, with rhinitis frequently preceeding the development of asthma. Patients with allergic rhinitis and no clinical evidence of asthma commonly exhibit nonspecific bronchial hyperresponsivenes. The mechanisms upper and lower airway dyfunction are under investigation. They include nasal-bronchial reflex, mouth breathing caused by nasal obstruction, and pulmonary aspiration of nasal contents. Nasal allergen challenge results in increases in lower airway reactivity within 30 minutes, suggesting a neural reflex. Improvements in asthma associated with increased nasal breathing may be the result of superior humidification, warming of inspired air, and decreased inhalation of airborne allergens. Postnasal drainage of inflammatory cells during sleep also may affect lower airway responsiveness. The effective management of allergic rhinitis relieves symptoms of asthma. A link between allergic rhinitis and asthma is evident from epidemiologic, pathophysiologic, and clinical studies. The development of differential diagnostis of rhinitis has multiplied their present classifications. This article presents classifications of rhinitis connected with lower airways dysfunciton.


  31/1064

  Tytuł oryginału: Ekspresja E-kadheryny i cząsteczki CD44 w raku krtani.
  Tytuł angielski: Expression of E-cadherine and CD44 in larynx cancer.
  Autorzy: Kubacka Marzena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.119-120
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  32/1064

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Immunoterapia chorób alergicznych wywołanych przez alergeny wziewne. Wytyczne nt. leczenia: jak, kiedy i dlaczego].
  Autorzy: Hofman Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.190-192, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/1064

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Strategie leczenia astmy oskrzelowej - aktualny stan wiedzy].
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.220-221, il. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(8)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/1064

  Tytuł oryginału: Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.
  Tytuł angielski: CD20 staining assists decision on adiuvant immunotherapy in B cell lymphoma.
  Autorzy: Klimczak Aleksandra, Lange Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.12, 14-16, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chłoniaki nieziarnicze wywodzące się z limfocytów B charakteryzują się ekspresją komórek będących w różnym stopniu różnicowania w zależności od tego, z jakich obszarów węzła chłonnego pochodzą. Komórki w procesie dojrzewania i różnicowania nabywają określone antygeny, które są ich markarem. Komórki nowotworowe układu krwiotwórczego odpowiadają zwykle swoimi cechami fenotypowymi komórkom, z których się wywodzą. Cecha ta jest podstawą immunofenotypowania białaczek i chłoniaków. Chłoniaki nieziarnicze B często pochodzą z komórek mających epitop CD20 i marker ten nadal pozostaje na komórkach nowotworowych. Obecność antygenu CD20 na komórkach nowotworowych chłoniaków B sprawia, że komórka z tym antygenem może być celem dla przeciwciał anty-CD20. Połączenie się przeciwciała z komórką nowotworową może zapoczątkować kaskadę zdarzeń prowadzącą do zniszczenia nowotworu.

  Streszczenie angielskie: B cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) originates from cells at different levels of differentiation residing in some areas of the lymphoid organs. Consequently lymphoma cells harbour appropriate cluster of differentiation antigens. B-cell lymphoma may be positive for CD20 antigens. Morphological description of lymphoma in addition to standard pathological picture (follicular or diffuse) may involve more detalled phenotyping characteristics. A panel of monoclonal antibodies was used including CD20 antigen. Also to describe biological property of lymphoma staining for the presence of Ki67 and DR antigens was done and presented. Having all these information a pattern of immunopathomorphological features was described in lymphomas characterised by routine pathomorphology as: diffuse large B-cell lymphoma, follicular centre lymphoma, extranodal marginal zone B-cell lymphoma, nodal marginal zone B-cell lymphoma, primary mediastinal large B-cell lymphoma. In general follicular lymphomas had lower and diffuse lymphomas higher proportion of Ki67 cells. However in these two morphological variants of lymphoma were cases with higher percentage of Ki67+ cells than expected by their follicular morphology and in diffuse lymphomas they were cases with lower proportion of Ki67+ cells than in a majority of situations. In diffuse B-cell lymphomas these composed of large cells had a higher proportion of Ki67+ than those with small cells. MALT lymphomas could be also differentiated on the basis of Ki67+. In one out of 5 cases the proportion of Ki67+ cells was lower than in other cases...


  35/1064

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
  Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 1: Cells and mediators of defence response.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.85-92, bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/1064

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
  Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 2: Multiple organ failure following injury.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.93-98, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/1064

  Tytuł oryginału: Żywność funkcjonalna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób.
  Tytuł angielski: Functional food in prevention and treatment of some diseases.
  Autorzy: Lisowska-Myjak Barbara
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.72-77, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The influence of specific food components on the vital functions of human organism was analysed. The impact of functional food of the condition of a healthy organism was examined in different development stages (infants, elderly persons) and in treatment of certain diseases (neoplasms, food intolerances).


  38/1064

  Tytuł oryginału: Zakażenia pneumokokowe - leczyć czy raczej zapobiegać?
  Tytuł angielski: Pneumococcal infections - treat or prevent?
  Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.7-12, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono znaczenie zakażeń pneumokokowych, problemy związane z nosicielstwem tego patogenu i narastającą jego opornością na antybiotyki oraz perspektywy szczepień nowymi wieloważnymi skonjugowanymi szczepionkami mogącymi w znacznej mierze wyeliminować ciężkie, inwazyjne zakażenia u niemowląt i dzieci poniżej 5 roku życia.

  Streszczenie angielskie: The significance of pneumococcal invasive and noninvasive infections, the impact of nasopharyngeal carriage on the incidence of these infections and perspective of new conjugated polyvalent vaccines were discussed. Taking under consideration of European and American experience the potential of such vaccines in Poland was speculated.


  39/1064

  Tytuł oryginału: Diagnostyka etiologiczna zarażenia Pneumocystis hominis u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Etiological diagnosis of Pneumocystis hominis infection in neonates and infants with pneumonia.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Witwicki Jacek M., Rowecka-Trzebicka Krystyna, Kapusta Monika
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wyniki badań częstości występowania zarażenia Pneumocystis hominis (Pn. hominis) u noworodków i niemowląt hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Diagnostyka przeprowadzona u 41 dzieci polegała na wykrywaniu DNA Pn. hominis w wydzielinie górnych dróg oddechowych techniką gniazdowego PCR. Wykonywano również badania serologiczne, których przydatność była oceniana w porównaniu z badaniami techniką PCR. U dzieci z grupy ryzyka stwierdzono wysoką częstość występowania zarażenia Pn. hominis. Nie wkazano istotnego związku między tym schorzeniem, a wynikami badań serologicznych ani radiologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc, z grupy ryzyka, najbardziej przydatną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zarażenia Pn. hominis jest badanie PCR.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of etiological research on Pneumocystis hominis (Pn. hominis) infection prevalence in neonates and infants hospitalized for pneumonia. The diagnosis in 41 children was based on presence of Pn. hominis DNA in upper respiratory tract secretions revealed by nested PCR reaction. Serological examinations were also performed and their utility in etiological research of Pn. hominis infection was discussed in comparison with PCR results. In this at-risk group we found a high prevalence of Pn. hominis infection. We could not find any correlation of this condition with serological or radiological examinations. The obtained results suggests that in neonates and infants with pneumonia, identified as a risk group, PCR examination is a highly recommended and very useful method of diagnosis of Pn. hominis infection.


  40/1064

  Tytuł oryginału: Immunologiczne i genetyczne aspekty patofizjologii endometriozy.
  Tytuł angielski: Immunological and genetical aspects of physiopathology of endometriosis.
  Autorzy: Radomski Dariusz, Marcyniak Marek, Milewczyk Paweł, Zdanowska Katarzyna, Drągowska Katarzyna, Roszkowski Piotr I.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.68-73, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prowadzone badania nad patofizjologią endometriozy, wykazują udział czynników immunologicznych i genetycznych w patomechanizmie rozwoju ektopowych ognisk błony śluzowej macicy. Celem pracy jest przedstawienie obecnej wiedzy na temat zaburzeń układu immunologicznego oraz defektów genetycznych współistniejących z endometriozą. Publikacja omawia najnowsze zagadnienia dotyczące wpływu zaburzeń odpowiedzi humoralnej i komórkowej na proliferację ektopowych ognisk endometrium, prezentuje negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych na defekty niektórych genów regulujących rozrost komórek błony śluzowej macicy. Przedstawia także wyniki badań nad rolą macierzowych metaloproteaz w patologii gruczolitości. Pogłebienie wiedzy dotyczącej etiologii endometriozy może być pomocne w znalezieniu przyczyny niepłodności kobiet, często współistniejącej z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the pathological mechanism of endometriosis. We concentrate on immunlogical and genetical factors which play a role in the developing of endometriosis. We present the possible neetwork of interactions between immune cells, hormones and matrix metalloprtoeases system in the ectopic endometrial tissue.


  41/1064

  Tytuł oryginału: Effective tumor immunotherapy: start the engine, release the brakes, step on the gas pedal, ... and get ready to face autoimmunity.
  Autorzy: Tirapu Inigo, Mazzolini Guillermo, Rodriguez-Calvillo Mercedes, Arina Ainhoa, Palencia Belen, Gabari Izaskun, Malero Ignacio
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.13-18, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Cellular immune responses can destory cancer cells, achieving the cure of experimental malignancies. An exapanding wealth of knowledge on the molecular basis of how to prime and amplify a T cell response has fueled a number of strategies successful at treating estabilished tumors (rather than merely preventing tumor grafting). The most efficacious approaches operate at different stages, including: 1) priming the immune response using tumor antigen-expressing dendritic cells or tumor cells transfected with genes that render them immunogenic, 2) sustaining and amplifying immunity using agonistic monoclonal antibodies against costimulatory molecules or immune-potentiating cytokines, and 3) eliminating mechanisms that self-regulate the strenght of the immune response, such as inhibitory receptors or regulatory T cells. A rational combination of such approaches holds great hope for cumulative and synergistic effects, but there is also evidence that they can open the flood-gates for unwanted inflammatory reactions. The next decade can be envisioned as the time when the first reproducibly efficacious combination regimes for cancer immunotherapy will become available and videly used in the clinic, as clinicians learn the best strategies and try to harness their potentially damaging effects.


  42/1064

  Tytuł oryginału: Emerging concepts in the molecular pathogenesis of systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Nambiar Madhusoodana P., Juang Yuang-Tuang, Tsokos George C.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.35-45, il., tab., bibliogr. 65 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Systemic lupus erythematosus is a prototypic autoimmune disease that afflicts predominantly women during their child-bearing age. The disease is characterized by the production of autoantibodies and immune complexes in association with a diverse array of clinical manifestations. Investigation into the etiopathogenesis has been directed at identifying the genes that provide susceptibility to the disease, the complex cellular and cytokine aberrations and the biochemical abnormalities that are responsible for them. Understanding the immune cell signaling and gene transcription abnormalities will help us tailor new strategies for efficient biotherapy of the disease.


  43/1064

  Tytuł oryginału: The role of the innate and adaptive immune responses in Acanthamoeba keratitis.
  Autorzy: Niederkorn Jerry Y.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.53-59, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Infections of the corneal surface are an important cause of blindness. Protozoal, viral, bacterial, and helminthic infections of the cornea account for up to 9 milion cases of corneal blindness. Free-living amoebae of the genus Acanthamoeba produce a progressive infection of the cornea called Acanthamoeba keratitis. Disease is usually transmitted by Acanthamoeba trophozoites bound to soft contact lenses. Infection of the cornea is initiated when the parasite binds to the corneal epithelial surface. Recrudescence can occur and suggests that the adaptive immune response is not aroused by corneal Acanthamoeba infections. Systemic immunization with Acanthamoeba antigens elicits robust Th1 cell-mediated immunity and serum IgG antibody, yet fails to prevent the development of Acanthamoeba keratitis. However, immunization via mucosal surfaces induces anti-Acanthamoeba IgA antibodies in the tears and provides solid protection against the development of Acanthamoeba keratitis. Unlike other immune effector mechanisms that rely on cytolysis, inflammation, release of toxic molecules, or the induction of host cell death, the adaptive immune apparatus prevents Acanthamoeba infections of the cornea by simply preventing the attachment of the parasite to the epithelial surface. The beauty of this mechanisms lies in its exquisite simplicity and efficacy.


  44/1064

  Tytuł oryginału: Comparison of leukocyte populations from bronchoalveolar lavage and induced sputum in the evaluation of cellular composition and nitric oxide production in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Bieńkowska-Haba Małgorzata, Cembrzyńska-Nowak Monika, Liebhart Jerzy, Dobek Rafał, Liebhart Ewa, Siemieniec Iwona, Panaszek Bernard, Obojski Andrzej, Małolepszy Józef
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.75-82, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bronchoalveolar lavage (BAL) or induced sputum (IS) techniques may provide lukocytes for the evaluation of airway inflammatory response in bronchial asthma. The aim of the present study was to compare features of leukocyte populations obtained by the two diffrent methods regarding the cell types and their activity in patients with bronchial asthma. The nitric oxide (NO) level released from the cells was measured as a marker of their activity. Pulmonary leukocytes were obtained from the BAL and IS of 11 asthmatic patients in stable condition at the time of the study. The BAL and IS leukocyte populations varied in cell count and NO production. Macrophages were the predominant leukocyte population in BAL (median (ME) = 83.0 p.c., range 67.9 - 88.4 p.c.), whereas sputum sediments were found to consist mainly of neutrophils (Me = 55.7 p.c., range 29.0 - 64.9 p.c.). The IS leukocytes released much more NO (p = 0.0022) than the BAL leukocytes released much more NO (p=0.0022) than the BAL leukocytes. In spite of these quantitative differences, a similar pattern of NO production was observed in BAL and in IS cells. Both BAL and IS leukocyte populations producted almost the same amounts of NO before and after lipopolysaccharide stimulation (p=0.9063, p= 0.4801, respectively). Furthermore, a slight positive correlation Spearman's rank (Rs)=0.5578, p=0.0594) was noticed between the neutrophil percentages and NO levels produced by BAL cells, whereas in IS a statistically significant correlation between the percentage of neutrophils and the levels of NO (Rs=0.6643, p=0.0184) was observed...


  45/1064

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II do serologicznej diagnostyki zakażeń wywoływanych przez Mycoplasma pneumoniae.
  Tytuł angielski: Evaluation of the microparticle agglutination Serodia-Myco II test for serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections.
  Autorzy: Rastawicki Waldemar, Kałużewski Stanisław, Jagielski Marek, Gierczyński Rafał
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.67-73, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność komercyjnego testu aglutynacyjnego Serodia-Myco II (Fujirebio Inc., Japan) do serodiagnostyki mykoplazmozy. Stwierdzono wysoką czułość i niską swoistość tego odczynu w stosunku do odczynu wiązania dopełniacza, ELISA i odczynu lateksowego opracowanego we własnym zakresie. Warunkiem wykorzystania testu Serodia-Myco II w diagnostyce mykoplazmozy jest przyjęcie wartości diagnostycznie znamiennego miana przeciwciał ň 160 i potwierdzanie wyników tego testu odczynem referencyjnym, takim jak odczyn wiązania dopełniacza lub odczyn ELISA w klasie IgM i IgG.

  Streszczenie angielskie: The usefulness of Serodia-Myco II agglutination test (Fujirebio, Japan) for diagnosis of the Mycoplasma pneumoniae infections was evaluated. A total of 66 serum samples obtained from patients with respiratory tract infections were tested by Serodia-Myco II test, complement fixation (CF) test, ELISA-IgG/IgM, and by latex agglutination (LA) test prepared in our laboratory. Using CF test and ELISA as the reference tests, Serodia-Myco II test gave too many false positive results. This test in relation to CF test, ELISA-IgM, ELISA-IgG, and LA test showed a very high sensitivity, virtually 100 p.c. with a low specificity, below 50 p.c. It seems that oversensitivity of the Serodia-Myco II test is caused by too low cut off (40) value recommended by the manufacturer. The Serodia-Myco II test may be used in routine serodiagnosis of mycoplasmosis under condition that cut off value will be raised to 160 and the positive results of this test will be confirmed by the CF test or ELISA.


  46/1064

  Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  47/1064

  Tytuł oryginału: Enhanced T cells interactions with extracellular matrix proteins in infertile women with endometriosis.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Baranowski Włodzimierz, Rechberger Tomasz, Górski Andrzej
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 81 (1) s.65-70, il., tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Essential features of endometriosis involve interactions with extracellular matrix (ECM). Recent data emphasize the important role of ECM proteins in the regulation of T cell function. The aim of this study was to determine activated T cell adhesion to ECM proteins in infertile women with endometriosis. Nine women with endometriosis diagnosed by laparoscopy according to the Revised American Fertility Society classification and ten normal healthy women with a previous successful pregnancy outcome were studied. We investigated phorbol acetate myristate (PMA) or phytohemaglutinin (PHA) activated peripheral blood T cell adhesion to the following proteins of ECM: collagen IV (C-IV), elastin (E) and fibronectin (Fn). In addition, CD4, CD8, CD29, CD45RO exspression on peripheral CD3+ T cells were studied using flow cytometry. We determine that PHA-activated T cell adhesion to C-IV and Fn are significantly higher in infertile women with endometriosis when compared to normal healthy women (P 0.05). No significant differences were noted in T cell's surface antigens expression between study groups. Our data suggest the existence of disturbed T cell-ECM interactions in infertile women with endometriosis. Further studies are needed to determine the role of these abnormalities in the pathogenesis of endometriosis.


  48/1064

  Tytuł oryginału: Allelic distribution of complement components BF, C4A, C4B, and C3 in Psoriasis vulgaris.
  Autorzy: Cisło Maria, Hałasa Jolanta, Wąsik Feliks, Nockowski Piotr, Prussak Magdalena, Mańczak Maria, Kuśnierczyk Piotr
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (3) s.145-149, tab., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Psoriasis vulgaris is a multifactorial disease; the strongest association was established with the HLA complex. The actual disease-predisposing gene(s) has not been identified yet, but several genes from this region were examined in addition to HLA-C and -B. However, HLA-linked complement component polymorphic genes were not extensively studied. Therefore, we typed 67 psoriatic patients for alleles of the HLA-linked complement components BF, C4A and C4B. Alleles of C3, encoded on another chromosome, were established in parallel as a negative control. Frequencies in patients were compared with thise in unrelated healthy controls, 100 individuals for C4A and C4B, 890 for BF and 4719 for C3. We found no association of BF alleles with disease, similarly to C3. Among C4 alleles, C4B*3 was present in 13,4 p.c. of patients as compared with 1 p.c. of controls (OR, 15.36; 95 p.c. CI, 1.897 - 124.42; P = 0.0009), and C4A*6 was present in 19.4 p.c. of patients versus 7 p.c. of controls (OR, 3.20; 95 p.c. CI, 1.202 - 8.508; P = 0.0155). The high frequency of C4B*3 in psoriatics has not been described so far. These results suggest a contribution of C4 genes themselves or a closely linked gene to the susceptibility to psoriasis.


  49/1064

  Tytuł oryginału: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is primarily associated with HLA-DR8 but not DQ4 on the DR8-DQ4 haplotype.
  Autorzy: Smerdel A., Ploski R., Flato B., Musiej-Nowakowska E., Thorsby E., Forre O.
  Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (4) s.354-357, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 310,264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is strongly associated with the DR8-DQ4 haplotype. The genes encoding DR8 and DQ4 are in strong linkage disequilibrium (LD) and oocur together on the same HLA haplotype in almost all patients and controls. Because of the strong LD it is not clear whether DR8, DQ4, or both, are primarily associated with JIA. Objective: To unveil the primary association of JIA - that is, with DR8 or DQ4. Methods: DRB1, DQA1, and DQB1 alleles of 585 Norwegian and 47 Polish unrelated patients with JIA (categorised as pauciarticular and rheumatoid factor negative polyarticular JIA), and of 3155 Norwegian and 158 Polish unrelated controls, were typed using a polymerase chain reaction or oligonucleotide hybridisation and sequence-specific primers method. Results: Several haplotypes which encoded DR8 (that is, carried DRB1*08) and which did not encode DQ4 (that is, did not carry DQA1*0401) were found. Such haplotypes were found in three Norwegian patients and two controls (p = 0.029). In the Polish population such haplotypes were found among four patients with JIA and two controls (p = 0.025). No haplotypes which carried DQA1*0401 and DQB1*0402 in the absence of DRB1*08 were found, either among patients with JIA (Polish and Norwegian) or among the controls (Polish). Conclusion: On the DR8-DQ4 haplotype the DRB1*08 allele is primarily associated with JIA.


  50/1064

  Tytuł oryginału: Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-ŕ and recruitment of TNF-ŕ+ T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis.
  Autorzy: Ito Atsushi, Buenafe Abigail C., Matejuk Agata, Zamora Alex, Silverman Marc, Dwyer Jami, Vandenbark Arthur A., Offner Halina
  Źródło: Clin. Immunol. 2002: 102 (3) s.275-282, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 305,911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Estrogen treatment has been found to have suppressive activity in several models of autoimmunity. To investigate the mechanism of 17á-estradiol (E2) suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis, we evaluated E2 effects on TNF-ŕ experssion in the central nervous system (CNS) and spleen of C57BL/6 mice immunized with MOG 35-55/CFA. Kinetic analysis demonstrated that E2 treatment drastically decreased the recruitment of total inflammatory cells as well as TNF-ŕ+ macrophages and T cell into the CNS at disease onset. In contrast, E2 had only moderate effects on the erlatively high constitutive TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells. E2 treatment also had profound inhibitory effects on expression of TNF-ŕ by splenic CD4+ T cells, including those responsive to MOG 35-55 peptide. We propose that the mechanism of E2 protection may involve both systemic inhibition of TNF-ŕ expression and local (CNS) ercruitment of inflammatory cels, with modest effects on TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells.


  51/1064

  Tytuł oryginału: Autologiczny test skórny w diagnostyce przewlekłej pokrzywki idiopatycznej o podłożu autoimmunologicznym - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The autologous serum skin test in the diagnosis of autoimmune chronic idiopathic urticaria - own experience.
  Autorzy: Romańska-Gocka Krystyna, Skrzeczko-Kwela Ewa
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 25-50 proc. chorych na przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną wykrywa się autoprzeciwciała IgG przeciwko receptorowi o wysokim powinowactwie dla IgE FcîR1/lub IgG anty-IgE. Ich obecność można wykryć in vivo, wykonując autologiczny test skórny polegający na śródskórnym wstrzyknięciu własnej surowicy chorego. W badaniach własnych test wykonano u 28 chorych z przewlekłą pokrzywką samoistną oraz u 16 osób z grupy kontrolnej. Wynik testu był całkowicie odmienny w obu badanych grupach. U chorych na przewlekłą pokrzywkę w 18 przypadkach (64,2 proc.) po 30 minutach od iniekcji pojawił się bąbel i/lub rumień wielkości spełniający kryteria obecności autoprzeciwciał zaproponowane przez Gravesa i wsp. Odczyn ten utrzymywał się u 15 chorych (53,5 proc.) również po 60 minutach. W grupie kontrolnej u 10 osób (62,5 proc.) niewielki odczyn rumieniowo-obrzękowy wystąpił po 30 minutach od iniekcji, u żadnego badanego nie stwierdzono go natomiast po 60 minutach. Przeprowadzone badania wskazują na przydatność kliniczną autologicznego testu skórnego w rozpoznawaniu autoimmunologicznego podłożaa samoistnej pokrzywki przewlekłej.

  Streszczenie angielskie: There is a strong evidence that about 25-50 p.c. of patients with chronic idiopathic urticaria (CIU) have circulating IgG autoantibodies against the high affinity IgE receptor FcîR1 and/or against IgE. The presence of these autoantibodies could be detected in vivo in autologous serum skin test in which the patients own serum is injected intradermally. The test was performed in 28 patients with CIU and in 16 control subjects. There was a significant difference between the results of the test in two groups examined. In CIU, the weal and/or the flare developing after 30 minutes (the criterion of positive test suggested by Graves et all.) was nited in 18 cases (64.2 p.c.) and it persisted after 60 minutes in 15 acses (53.5 p.c.). In the control group the result of the test was completely different. After 30 min. in 10 persons (62.5 p.c.) there was a small redserum-induced flare or wheal but after 60 minutes nobody showed positive reaction. Our study indicates that the autologous serum skin test may be useful in the diagnosis of autoimmune CIU.


  52/1064

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor CD30 w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Serum levels of soluble CD30 in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Baran Eugeniusz, Noworolska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.41-47, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach własnych wykazano, że u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) w okresie zaostrzenia schorzenia (n = 42) poziom rozpuszczalnego receptora CD30 (sCD30) w surowicy krwi jest znamiennie podwyższony w porównaniu do osób zdrowych (n = 41) (mediana 29,25 U/ml w grupie chorych i 5,3 U/ml w grupie kontrolnej; p 0,001) i wykazuje istotną statystycznie dodatnią korelację z nasileniem choroby ocenianym metodą SCORAD (r = 0,52; p = 0,0004). W okresie remisji (n = 27) obserwowano znaczący spadek poziomu receptora, przy czym jego stężenie pozostawało w dalszym ciągu istotne statystycznie podwyższone w stosunku do grupy kontrolnej (mediana 26 U/ml w grupie chorych i 5,3 w grupie kontrolnej; p 0,001). Poziom sCD30 oznaczono w surowicy osób chorych i zdrowych metodą immunoenzymatyczną ELISA (DAKO A/S, Glostup, Dania). W świetle uzyskanych wyników oznaczenie poziomu sCD30 w surowicy chorych na AZS może być przydatne w diagnostyce i monitorowaniu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: In our study, serum level of soluble receptor CD30 (sCD30) in patients with active atopic dermatitis (AD) (n = 42) was significantly higher in respects to normal donors (n = 41) (median 29,25 U/ml in patients with AD and 5,3 U/ml in normal donors; p 0,001) and positive correlation between serum level of sCD30 and clinical score evaluated by SCORAD method was found. During remission of the disease (n = 27) level of sCD30 was significantly lower but still considerably higher in comparison with healthy controls. Serum levels of sCD30 was measured with commercially available ELISA kit (DAKO'A/S, Glostup, Denmark), according to the manufacturer's instruction. Our results seem to confirm the usefulness of sCD30 examination as a diagnostic tool and additional serological marker of disease activity in patients with AD.


  53/1064

  Tytuł oryginału: Klinika i leczenie atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: The clinical picture and treatment of atopic dermatitis.
  Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.32-35, sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopic dermatitis is a chronically recurrent allergic skin disorder which affects up to 12 p.c. of the European population. It not only frequently accompanies allergic respiratory disease but also often precedes it as the initial clinical manifestation of an atopic process. The proper evaluation and management of patients with atopic dermatitis is therefore an integral part of dermatological and allergological training and practice. This paper presents an overview of the clinical picture and therapy of atopic dermatitis.


  54/1064

  Tytuł oryginału: Evaluation of the antisperm antibodies in infertile couples afflicted with a cervical factor.
  Autorzy: Rogoza Andrzej, Łukaszuk Krzysztof, Mielcarek Piotr
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.87-92, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny metod stosowanych w wykrywaniu przeciwciał przeciwplemnikowych w diagnostyce niepłodności immunologicznej. Materiał stanowiło 38 par leczonych w II Klinice Położnictwa i Ginekologii AMG z powodu podejrzenia niepłodności immunologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono małą przydatność diagnostyczną lateksowego testu aglutynacji. Jako podstawową metodę wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych proponujemy metodę Western blottingu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to evaluate methods used for antisperm antibodies detection in infertility. Methods: The studied cohort comprised 38 infertile couples with a distinct cervical factor. Presence of antisperm antibodies and their levels in circulation were evaluated in sera samples of both partners and also in the cervical mucus and semen with the Latex Agglutination test. Western Blotting was applied as an additional method in antibody detection. We also assessed: the number of sexual partners, potentially allergizing sexual behaviour and other potentially sensitising factors. Results: The positive antisperm antibodies were detected merely twice and only in one case there was evidence of insemination-impeding antisperm humoral response. The Western Blotting method enabled us to obtain a reaction to a range of sperm proteins which reaction to a range of sperm protein which reacted with antibodies both in serum and in seminal plasma. Conclucions: Determination of infertility on immunological grounds on the basis of a single determinant on sperm presents little diagnostic value. In our view, the combination of patient's clinical status with immune-system response to a spectrum of sperm antigens provides means of infertility evaluation. We propose Western Blotting as an useful technique for detection of antisperm antibodies.


  55/1064

  Tytuł oryginału: Novye struktury 0-cpecificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 2: Polisakharidy, soderzhashhie O-acetilnye gruppy.
  Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysaccharides of Proteus. [P.] 2: Polysaccharides containing O-acetyl groups.
  Autorzy: Kondakova A. N., Toukach F. V., Senchenkova S. N., Arbatsky N. P., Shashkov A. S., Knirel Y. Ju., Zych K., Torzewska A., Rożalski A., Kołodziejska K., Sidorczyk Z.
  Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.240-252, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Structures of five new O-specific polysaccharides of the lipopolysaccharides of bacteria Proteus were established. Four of them, Proteus penneri 4 (072), Proteus vulgaris 63/57 (037), Proteus mirabilis TG 277 (069), and Proteus penneri 20 (017), contain O-acetyl groups in non-stoichiometric quantities, and the polysaccharide of P. penneri 1 st structuraly related to that of P. penneri 4. The structures were elucidated using NMR spectroscopy, including one-dimensional 1H nd 13C NMR, two-dimensional 1H, 1H correlation (COSY, TOCSY), 1H, 13C heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC) and multiple-bond correlation spectroscopy, as well as nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), along with chemical methods. The structural data obtained are useful as the chemical basis for the creation of the classification scheme for Proteus strains.


  56/1064

  Tytuł oryginału: Novye struktury O-specificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 1: Fosfatsoderzhashhie polisakharidy.
  Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysacchardies of Proteus. [P.] 1: Phosphate-containing polysaccharides.
  Autorzy: Toukach F. V., Kondakova A. N., Arbatsky N. P., Senchenkova S. N., Shashkov A. S., Knirel Y. A., Zych K., Rożalski A., Sidorczyk Z.
  Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.318-331, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The O-specific polysaccharide chains (O-antigens) of the lipopolysacchardides of five Proteus strains, P. vulgaris 017, P. mirabilis 016 and 033, and P. penneri 31 and 103, were found to contain phosphate groups that link the non-sugar components, namely, ethanolamine and ribitol. From them, the polysaccharides of P. mirabilis 016 and P. penneri 103 include ribitol phosphate in the main chain and thus resemble ribitol teichoic acids of Gram-positive bacteria. The structures of the polysaccharides were elucidated using NMR spectroscopy, including two-dimensional 1H, 1H correlation spectroscopy (COSY and TOCSY), nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), and H-detected 1H, 13C, and 1H, 31P heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC), along with chemical methods. The structures determined are unique among the bacterial polysaccharides and, together with data obtained earlier, represent the chemical basic for classification of Proteus strains. Based on structural similarities of the O-specific polysaccharides and serological relationships between the O-antigens, we propose to add P. penneri strain 31 to serogroup 019 and to extend serogroup 017 by including P. penneri strain 16.


  57/1064

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty toksycznego działania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
  Tytuł angielski: Some toxicological aspects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) effects.
  Autorzy: Zasadowski Arkadiusz, Wysocki Adam
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.33-45, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa omówiono zagadnienia związane z właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Szczególną uwagę zwrócono na procesy prowadzące do powstawania WWA, dystrybucję w środowisku, przemiany metaboliczne oraz potencjalne efekty szkodliwe wynikające z oddziaływania reaktywnych metabolitów z makrocząsteczkami komórkowymi.

  Streszczenie angielskie: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous environmental contaminants. They are found through environment in the air, in the soil, in water, in plants, and also in food. PAHs are formed during pyrolisis and the incomplete combustion of organic materials. PAHs can be man-made or occur naturally. They undergo metabolic activation after entering the mammalian cells to highly toxic reactive metabolite intermediates and can irreversibly damage cellular macromolecules (DNA, proteins, lipids). Polycyclic aromatic hydrocarbons represent a class of toxicological compounds which can create a variety of hazadous effects in vivo, including cytotoxicity, genotoxicity, immunotoxicity, teratogenicity and carcinogenesis described in present paper.


  58/1064

  Tytuł oryginału: Psychoneuroimmunologiczne oddziaływanie cytokin w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Psychoneuroimmunological influence of cytokines on central nervous system.
  Autorzy: Dyr Wanda
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.33-37, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są różnorodną grupą mediatorów polipeptydowych mających duże znaczenie w utrzymaniu homeostazy tkankowej. W przypadku zadziałania czynnika naruszającego jej równowagę ekspresja cytokin ulega gwałtownej upregulacji. Cytokiny są klasycznie kojarzone z aktywacją układu immunologicznego w odpowiedzi na inwazję szkodliwych czynników. Są to substancje bedące mediatorami reakcji zapalnych. Wiele cytokin zostało obecnie zidentyfikowanych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.), a ich mechanizm receptorowy jest stopniowo poznawany. Cytokiny mogą być aktywowane przez fizyczny i psychiczny stres, choroby somatyczne, zapalenie bakteryjne lub wirusowe. Czynniki te stymulują sekrecję cytokin w o.u.n. Strukturami szczególnie podatnymi na ich działanie są podwzgórze, miejsce sinawe, przednia kora i hipokamp. Największe znaczenie w o.u.n. mają cytokiny zwane interleukinami (IL) typu IL-1, IL-2, IL-6 i TNF-ŕ (tumor necrosis factor). Astrocyty, komórki mikrogleju wytwarzają i wydzielają cytokiny. Istnienie receptorów dla IL-1 stwierdzono w podwzgórzu, hipokampie i tą drogą mogą one wpływać bezpośrednio na funkcje neuronu. IL-2, IL-6, TNF-ŕ działają na funkcje układu dopaminergicznego, np. u pacjentów leczonych wysokimi dawkami IL-2 moga pojawić sie omamy. Chloropromazyna, haloperydol czy flupentiksol wywierają hamujący wpływ na TNF-ŕ i IL-1. W schizofreni obserwuje się wzrost stężenia receptora IL-2 w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyraźny wzrost poziomu IL-6 i sIL-6 obserwuje się w depresji. ...

  Streszczenie angielskie: Cytokines mediate information between cells of the peripheral immune system and the CNS. Interleukin (IL) 1, IL-2, IL-6 and tumor-necrosis-factor alpha (TNF-ŕ) are the most relevant activating cytokines known to act on the CNS. Cytokines can activate cells to produce other cytokines and they may be stimulated by neurotransmitters, special by the noradrenaline. Both micrologia cells and astrocytes can produce and release cytokines and neurons containing IL-1 have been found in hypothalamus and hippocampus. It seems directly to influence neuronal functions. IL_2, IL-6, TNF-ŕ may stimulate dopaminergic system in schizophrenic patients. Chlorpromazine, haloperidol, flupentiksol have inhibitory effect on TNF-ŕ and IL-1 but in schizophrenic disorder have been observed more levels of IL-2 in serum and CSF. Hypersecretion of IL-6 plays a particular role in depressive disorders. The correlation of high IL-6 levels with cortisol plasma levels in depressive patients points out the stimulatory effect of IL-6 one the HPA axis.


  59/1064

  Tytuł oryginału: CD45 in memory and disease.
  Autorzy: Tchilian Elma Z., Beverley Peter C. L.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.85-93, il., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: CD45 (the leukocyte common antigen) is known to function as a tyrosine phosphatase in leukocyte signaling. Biochemical studies indicate that CD45 is involved in the regulation both of T cell receptor-associated kinases and Janus kinases that transmit signals from cytokine receptors. However, the function of the different isoforms of CD45 generated by complex alternative splicing, and indeed the role of the whole extracellular domain of the molecule, remain mysterious. Analysis of CD45 knock-outs and of trangenic mice expressing single CD45 isoforms, as well as the disease associations of human polymorphisms, is providing new insights into CD45 function. Accumulating data from these genetic and biochemical studies promises to elucidate the role of high and low molecular weight isoforms of CD45 in the function of naive and memory T lymphocytes.


  60/1064

  Tytuł oryginału: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis!
  Tytuł angielski: Significance of tumor-cell receptors in human cancer.
  Autorzy: Żeromski Jan
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.105-110, il., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Every tumor cell is equipped with an array of biologically active surface molecules, and several of these function as receptors for various ligands. They include MHC, or in the case of humans, HLA antigens, cytokine receptors, cell-adhesion molecules, growth factor receptors, Fas/Fas-ligand molecules and others. Their expressions are a subject to alternations, usually to the advantage of tumor growth and spread. Some appear on tumor cells de novo, having no counterparts on the respective normal cells. Detailed knowledge about the expression of tumor-cell receptors and their genotypes, in particular of cancerous ones, may provide information essential for the creation of tools for specific tumor immunotherapy.


  61/1064

  Tytuł oryginału: Potential for immune reconstitution through G-CSF treatment of HIV patients.
  Autorzy: Aulock Sonja von, Hartung Thomas
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.111-120, il., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: New treatment strategies for HIV/AIDS are very successful in reducing viral load. However, reconstitution of the immune system takes about one year and may be insufficient or remain incomplete. During this time the patient remains prone to opportunistic infections as a result of the complex immune dysfunction caused by the virus. Recombinant granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has diverse immunomodulatory properties which may be beneficial in aiding immune reconstitution.


  62/1064

  Tytuł oryginału: GM-CSF regulation in eosinophils.
  Autorzy: Esnault St‚phane, Malter James S.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.121-130, bibliogr. 113 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Allergic asthma is characterized by a temporally and quantitatively inappropriate immunologic response. One of the hallmarks of this response is the accumulation of eosinophils in the airway and lung parenchyma, which results in broncho-constriction, lung damage and, ultimately, fibrosis. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) plays a pivotal role in this process by modulating eosinophil function and survival. In this review, we discuss the effects and molecular regulation of GM-CSF secretion by eosinophils. Recent data demonstrate that activated eosinophils release small amounts of anti-apoptotic GM-CSF by stabilizingits coding mRNA.


  63/1064

  Tytuł oryginału: Immunomodulation of macrophages by pathogenic Yersinia species.
  Autorzy: Ruckdeschel Klaus
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.131-137, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The interaction between macrophages and bacterial pathogens plays a crucial role in the pathogenesis of infectious diseases. Pathogenic species of the Gram-negative bacterium Yersinia deploy complex strategies to disarm macrophages and to disrupt their response to infection. For this purpose, Yersinia sp. engage a type III protein secretion system that mediates the polarized translocation of Yersinia virulence factors, the so-called Yops (Yersinia outer proteins), into the host cell cytoplasm. There, the Yops act on different cellular levels to neutralize a sequence of programmed phagocyte effector functions. Yersiniae initially impair the phagocytic machinery and block the generation of th ebacterial oxidative burst. Furthermore, yersiniae uncouple an array of fine-tuned signals of innate immunity, which leads to suppression of macro\hage TNF-ŕ production and to macrophage apoptosis. The impairment of cellular functions results in a scenario by which Yersinia efficiently resists the attack of the macrophage and finally kills the macrophage by activating its intrinsic cell suicide mechanism. This review highlights the aspects of Yersinia-macrophage interaction that determine the fate of the infected cell.


  64/1064

  Tytuł oryginału: Effect of IL-18 on IL-1á and sIL-1RII production.
  Autorzy: Jabłońska Ewa, Iżycka Aneta, Wawrusiewicz Natalia
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.139-141, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the effect of interleukin 18 (IL-18) on th e production of IL-1ánd soluble IL-1 receptor II (sIL-1RII) by human neutrophils. The results obtained indicate that recombinant human IL-18 (rhIL-18) induces IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by human neutrophil isolated from peripheral blood. However, this effect was less important than lipopolysaccharide (LPS) stimulation. Additionally, our observations suggest that IL-18 can induce priming of neutrophils for IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by LPS-stimulated cells. The ability of IL-18 to serve as an effective modulator for IL-1áand its regulatory protein may have sigificance in the inflammatory and immune reactions mediated by IL-1á.


  65/1064

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie nerek.
  Autorzy: Lao Mieczysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.80-82, bibliogr. [13] poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia


  66/1064

  Tytuł oryginału: Pierwotne i wtórne glomerulopatie.
  Autorzy: Klinger Marian
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.82-84, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/1064

  Tytuł oryginału: Alergologia.
  Autorzy: Kowalski Marek L.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.131-132, 134, 137-138, 140, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/1064

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uwarunkowania skuteczności szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: The immunologic conditions for efficient vaccination.
  Autorzy: Dąbrowski Marek P., Stankiewicz Wanda
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.89-91, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O wyniku szczepienia, jego skuteczności i bezpieczeństwie, poza jakością szczepionki, decyduje sprawność reagowania układu odpornościoego. Stopień tej sprawności wyznacza granice powodzenia, za którą rozpoczyna się ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Biorąc pod uwgaę aktualne poglądy na rolę zaburzeń immunoregulujących w powstawaniu chorób alergicznych i autoagresyjnych, autorzy rozpatrują warunki, w których szczepienia ochronne mogą przyczynić się do rozwoju takich zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Th equality of the vaccine and the way of immune response determine the result of vaccination, its safety and efficiency. The border between expected benefits and unexpected adverse side effects is determined by the degree of immunoregulatory competence of immune system. On the grounds of current views on the role of immunoregulatory disorders in development of allergic and auto aggressive diseases, the authors consider the conditions in which the vaccinations may contribute for appearance of erroneous immune responses.


  69/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  70/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  71/1064

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  72/1064

  Tytuł oryginału: Total IgE levels and skin test results in children under three years of age with food hypersensitivity.
  Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR280-CR287, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most common tools of allergologic diagnostics are skin prick tests (SPT) and total serum IgE (IgE total) determinations. Material/Methods: The study was carried out in a group of 348 children aged 5 to 36 months. All the children underwent SPT using 12 food allergens and in 229 of them also 9 inhalant allergens were tested. Assessment of test positivity utilized relative criteria, i.e. the result was regarded as positive if a wheal with S surface area exceeding or equal to 0.25 of the surface area SO of a control wheal was formed. In this study group, 291 had IgE total levels determined. They were divided into the groups with elevated and normal IgE total levels on the basis of two standards, i.e. the standards recommended by the manufacturer of the test reagents used to determine IgE total (BioWhittaker) and the population standards. Resutls: Positive SPT results for food allergens were obtained in 15.8 p.c. of the examined children, for inhalant ones in 21.8 p.c. The factors taken into account in the analysis of impact on SPT results included age, sex, living place and the use diet. Elevated IgE total levels according to the manufacturer's standards were detected in 35.0 p.c., and according to the population standards in 67.0 p.c. of the examined children. The obtained positive test results were compared with elevated IgE total in the studied patients.Conclusions: 1. Feasibility of SPT at this age. 2. Determination of normal IgE total range in the group of children below three requires further studies.


  73/1064

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of doxofylline compared to theophylline in chronic reversible asthma - a double-blind randomized placebo-controlled multicentre clinical trial.
  Autorzy: Goldstein Marc F., Chervinsky Paul
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR297-CR304, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies have shown that doxofylline is endowed with a remarkable bronchodilator activity with less extra-respiratory effects than theophylline. This trail was designed to compare the efficacy and safety of doxofylline, theophylline, and placebo in patients with chronic reversible bronchial asthma. Material/Methods: Three hundred forty-six patietns were randomly assigned to a 12-week oral treatment with either doxofylline 400 mg t.i.d. (high dose), doxofylline 200 mg t.i.d. (low dose), theophylline 250 mg t.i.d. (active control) or placebo. Pulmonary function tests (PFTs) were performed biweekly. Patients kept records of peak flow meter (PFM) measurements, asthma attack rate and beta-2-agonist use (albuterol). Results: Changes in FEV1 2 hours after the administration of treatments versus baseline exhibited statistically significant differences between doxofylline 400 mg t.i.d. and placebo and between theophylline and placebo. Similar differences were monitored on the other variables (FVC, PFER, FEF25-75 p.c. Asthma attack rate and use of albuterol decreased remarkably with doxofylline 400 mg t.i.d. and theophylline. There were few statistically significant differences between doxofylline 200 mg t.i.d. and placebo. Significantly more patients had to interrupt treatment because of adverse events under theophylline than under doxofylline 400 mg t.i.d. (p=0.001). With doxofylline 400 mg t.i.d., the number of patietns treated to spare one dropout due to theophylline was 5. Conslusion: This study provides evidence that doxofylline 400 mg t.i.d. is an effective treatment for relieving airway obstruction and displays a better safety profile with respect to theophylline 250 mg t.i.d. with a favorable risk-to-benefit ratio.


  74/1064

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
  Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
  Autorzy: Wcisło Gabriel, Korniluk Jan, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Pawlak Wojciech Z., Nurzyński Paweł, Duchnowska Renata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.222-227, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynnik martwicy nowotowrów (TNF-alfa) jest cytokiną, odgrywającą bardzo ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Udowodniono, że TNF-alfa wykazauje działanie przciwnowotworowe, zarówno w warunkach hodowli komórkowych, jak i na zwierzętach laboratoryjnych z nowotworami złośliwymi. Dlatego próbowano zastosować tę cytokinę u ludzi chorych na choroby nowtoworowe. Przeprowadzono wiele badań klinicznych, których celem było ustalenie optymalnych dawek oraz wskazań do leczenia. Wieloletnie doświadczenia wskazują na fakt, że TNF-alfa znajdzie miejsce w leczeniu metodą izolowanej perfuzji z hipertermią narządów, głównie w przypadkach czerniaka i mięsaka zlokalizowanych na kończynach. Skuteczność tej metody leczniczej jest określana na ponad 40 proc., w przypadku mięsaków i ponad 90 proc. obiektywnych odpowiedzi podczas leczenia czerniaków. Jednak konieczne są dalsze badania, głównie fazy III. Dodatkowo pozostaje do rozwiązania wiele szczegółów technicznych dotyczących technik izolowanej perfuzji narządowej. Pozostałe sposoby podawania TNF-alfa, czyli ogólnoustrojowe wlewy, wstrzyknięcia doguzowe, podania dootrzewnowe i do jamy opłucnej nie zostały zaakceptowane z powodu dużej toksyczności samego TNF-alfa i małej skuteczności.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is a pleiotropic and proinflamatory ctyokine with anticancer cytotoxic activity. Although enthusiasm has gone mostly upon the systemic and locoregional therapy with the exception of isolated perfuion. CLinical trials showed that THF-alpha had high grade toxicity profile with very narrow therapeutic window. The toxicity profile is expressed by: hypotension - 92 p.c., hepatotoxicity - 42 p.c., fever and chills - 17 p.c. The summary of clinical trials with TNF-alpha systemic therapy shows that the response rate extent is between 2 to 4 p.c. Moreover, additional clinical trial with TNF-alpha injected to tumors or infused intrapleurally, intraabdominally, and intravesically have been dissapointing because of low response rate. Most studies have been focused on the toxicity profile and safety of such therapy. Unfortunately, responses have been noted incidentally. Another chance, and by the way, challenge appears with isolated perfusion. Primary results have been encouraging with high response rate in patient with in-transit melanoma and sarcoma. In case of in-transit melanoma the response rate reached 90 p.c. objective responses, and in patients with sarcoma 75 p.c. Presented data suggest that more achievement is necessary to define aa role of TNF-alpha in the therapy of limb tumors. Just novel indication, appears, namely hepatic isolation perfusion. THe regimen, consisiting of TNF-alpha and melphalan given as isolated perfusion, appears to be effective in patietns with metastases confined to the liver...


  75/1064

  Tytuł oryginału: Antigen levels of the urokinase-type plasminogen activator and its gene polymorphisms in colorectal cancer.
  Autorzy: Przybyłowska K., Smolarczyk K., Kulig A., Romanowicz-Makowska H., Dziki A., Ulańska J., Pander B., Błasiak J.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 181 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We analysed the distribution of genotypes of two polymorphisms in the urokinas-type plasminogen activator (uPA) gene: C - T substitution in exon 6 and T - C substitution in intron 7 in 52 subjects with colorectal cancer. Genotypes were determined in tumour tissue and distant mucosa samples by allele-specific polymerase chain reaction. The antigen levels of uPA in cancer tissue were higher than in distant mucosa as measrued by enzyme-linked immunosorbent assay. The level of uPA antigens in cancer samples with the C/C genotype of C - T polymorphism in exon 6 was higher than in samples with C/T and T/T genotypes. No differences in the level of uPA antigens between the alleles of the intron 7 T - C polymorphism were found. As uPA can be involved in cancer invasion and metastasis, C/C genotype in exon 6 of uPA gene can be further considered as being related to colorectal cancer progression.


  76/1064

  Tytuł oryginału: Treatment of high-risk superficial bladder cancer with maintenance bacille Calmette-Gu‚rin therapy: preliminary results.
  Autorzy: Kołodziej A., Dembowski J[anusz], Zdrojowy R[omuald], Woźniak P., Lorenz J[erzy]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.620-622, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate, in a prospective study, the effects and results of maintenance therapy with bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) in treating patietns with high-risk superficial bladder cancer. Patients and methods. In all, 155 patietns were enrolled in a randomized study of transurethral resection alone (53) or combined with intravesical BCG (102) as a treatmetn for superficial bladder cancer. BCG was administered for six consecutive weeks followed by three weekly instillations in months 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 after resection. Recurrence, progression, prognostic factors and side-effects were assessed and analysed. Results. After a median (range) followup of 23 (6-42) months, 83 of the 102 patietns treated with BCG (81 p.c.) were disease-free, compared with 24 of the 53 treated with resection alone (45 p.c.). There was also a significant difference in tumour progression and time to progression between the trial arms. The disease progressed in eight patients (8 p.c.) treated with BCG and in 12 (23 p.c.) of those treated by resection alone. Independent risk factors for progression were DNA ploidy status and stage. Only the completion of treatment was predictive of outcome (risk of recurrence) for patietns treated with BCG. Conclusion. Maintenance BCG therapy was better than resection alone in reducing the incidence of recurrence and progression in patietns with high-risk superficial bladder cancer.


  77/1064

  Tytuł oryginału: Immunochemiczne aspekty reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe.
  Tytuł angielski: Immunochemical aspects of allergic reactions to beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Szczepaniak Wioletta, Rosińczuk-Tonderys Joanna, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Marszalska Marita
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat immunochemicznych podstaw reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe. Różnice w budowie tych antybiotyków stanowią przyczynę obecności, lub braku występowania, zjawiska krzyżowej nadwrażliwości. Omówiono ewolucję tych zjawisk na przestrzeni 40 lat z uwzględnieniem zmian w profilu uczuleń spowodowanych wprowwadzaniem nowych antybiotyków do użytku oraz przedstawiono różnice w tym zakresie w zależności od populacji, na której wykonano badania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present current opinion on immunochemical basis of allergic reactions to beta-lactam antibiotics. Structural differences between these drugs are the cause of the presence or absence of cross reactivity. 40 years evolution of this cross reactivity has been presented in the study, accounting its changes as a result of putting new antibiotics into practice. Also there were presented differences within this evolution in dependence of population in which the studies were performed.


  78/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ astmy oskrzelowej u dziecka na funkcjonowanie jego rodziny.
  Tytuł angielski: The influence of a child's asthma on it's family.
  Autorzy: Zubrzycka Renata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.21-26, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia przegląd badań, dotyczących psychologicznych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z astmą oskrzelową. Wyniki eksploracji ujawniają dysfunkcjonalność rodzin w zakresie relacji wewnątrzrodzinnych i procesu komunikacji w małżeństwie. Badacze podkreślają istnienie związku o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy zaburzeniami funkcjonowania rodzin a nasilaniem się objawów astmy u dziecka. Ujawniają także występowanie u rodziców nadopiekuńczej postawy oraz nadmiernego krytycyzmu wobec chorych dzieci. Artykuł zaweira również wyniki badań, wskazująće na potrzebę uczestnictwa ojców w procesie rehabilitacji oraz postulat otoczenia rodzin dzieci astmatycznych specjalistyczną opieką psychologiczną.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review of research concerning psychological aspects of asthatic children's families functioning. The results show disfunctioning of these families in the area of inter-family relationships and communication of marreid couple. The researchers point out that there is a feedback relationsip between disorders of family functioning and steengthening child's asthma symptoms. They also show parents' overprotective attitudes and their excessive critcism. The article contains the scientific results which prove that fathers must take an active part in the process of rehabilitation and that asthmatic children families should be supported aby professional pscyhlogical care.


  79/1064

  Tytuł oryginału: Płucne i oskrzelowe powikłania grypy.
  Tytuł angielski: Pulmonary complications of influenza.
  Autorzy: Piotrowski Wojciech J., Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.27-31, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusy grypy wywołują ostre objawy oddechowe, które w okresie epidemii mogą występować aż u 20 proc. populacji. Mimo, że w większości przypadków obserwujemy tendencję do samowyleczenia, to zdarzają się również ciężkie powikłania, nierzadko prowadzące do zgonu. Większe ryzyko powikłań występuje u małych dzieci, osób starszych, pensjonariuszy domów opieki, chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego i krążenia oraz inne choroby upośledzające odporność. W artykule omówiono najczęściej występujące płucne i okrzelowe powikłania grypy, takie jak pierwotne i wtórne zapalenie głuc, zwłóknienie, zarostowe zapalenie oskrzelików, a także wpływ infekcji grypowej na przebieg astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Specjalną uwagę poświęcono znaczeniu szczepień przeciwgrypowych w profilaktyce.

  Streszczenie angielskie: Influenza viruses usually cause acute respiratory symptoms, and may affect up to 20 p.c. of population during epidemic. Althoug in the majority of cases the disease subside without treatment, severe complications and deaths may also occur. At higher risk are: infants, elderly persons, residents of nursing homes, patients suffering from chronic respiratory and circulatory disorders, and other diseases leading to impaired immune response. The present paper describes the most common respiratory complications of influenza, such a primary and secondary pneumonia, long fibrosis, bronchitis obliterns, and also the impact of influenca on asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Special regard was paid to prophylactic anti-influenca vacciantions.


  80/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia atopowego zapalenia skóry na stopień kolonizacji przez Staphylococcus aureus.
  Tytuł angielski: Effects of combined therapy with oral antihistamines and topical corticosteroids on Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis.
  Autorzy: Adamek-Guzik Teresa, Guzik Tomasz J., Czerniawska-Mysik Grażyna, Kasprowicz Andrzej, Pryjma Juliusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii. Kolonizacja skóry przez Staphylococcus aureus (S aureus) może odgrywać istotną rolę w patogenezie AZS poprzez właściwości alefrgenowe oraz superantygenowe S. aureus. Celem pracy była analiza wpływu leczenia atopowego zapalenia skóry doustymi preparatami antyhistaminowymi oraz miejscowymi kortykosteroidami na obecność i ilość S. aureus w odniesieniu do do poprawy stanu klinicznego. Badaniami objęto 34-chorych z wieloletnim AZS w okresie zaostrzenia oraz po 4 i 12 tyg. leczenia. Oprócz badań bakteriologicznych i klinicznych u chorych analizowano poziomy immunoglobulin (w tym IGE). Kolonizację zmian skórnych przez S. aureus stweirdzono u 100 proc. badanych w okesie zaostrzenia, a gęstość bakterii na powierzchni zmian skórnych korelowała z zaawansowaniem klinicznym i pozomem IgE. U 70 proc. chorych w toku leczenia nastąpiła eliminacja S. aureus ze skóry, zaś u pozostałych 30 proc. kolonizacja bakteryjna przetrwała. Grupę chorych o przetrwałej kolonizacji S. aureus charakteryzowała niepełna remisja zmian oraz wysokie poziomy IgE. Dodatkowo, współistnienie nadwrażliwości na alergeny wziewne stanowiło niezależny czynnik sprzyjający przetrwałej kolonizacji bakteryjnej. Wyniki badań wskazują, że kolonizacja przez S. aureus może odgrywać istotną rolę w rozwoju i utrzymaniu się zmian skórnych w AZS, a chorzy, którzy nie eliminują S. aureus ze skóry w toku leczenia, charakteryzjuą się odmiennym ...

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis (AD) is a complex inflammatory skin disorder of unclear pathegnesis. Skin colonization with Staphylococcus aureus (S. aureus) may play an important role in the pathogenesis of AD due to its allergenic, as well as superantigenic properties. The aim of the present study was to analyze the effects of oral antihistamine and topical corticosteroids treatment on the presence and intensity of skin colonization with S. aureus in relation to the skin lesion intensity in AD. The study included 34 patients with long-duration atopic dermatitis during exacerbation of the disease and after 4 and 12 weeks of the treatment. At these timepoints bacteriological and clinical studies were conducted and total serum IgE levels were measured. S. aureus skin colonization was found in all (100 p.c.) subjects during exacerbation of the disease, and its intensity was significantly correlated with the clinical severity of skin lesions and with IgE levels. In 70 p.c. of patients the treatment caused elimination of S. aureus from the skin of patients. In the remaining group (30 p.c.) the S. aurus colonization persistsed during the treatment. This group was characterized by incomplete remission and significantly higher IgE levels than the remaining subjects eliminated S. aureus colonization. Additionally, the persistence of S. aureus colonization was assocaited with coexistence of inhalant allergen hypersensitivity. In conclusion, skin colonization with S. aureus plays important ...


  81/1064

  Tytuł oryginału: sFas nie jest markerem chorób atopowych.
  Tytuł angielski: Soluble Fas is not a marker of atopic diseases.
  Autorzy: Żegleń Sławomir, Rogala Barbara, Zbraniborski Tomasz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.49-54, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rola antygenów należących do nadrodziny receptorów związanych z czynnikiem martiwicy guzów w patofizjologii atopii pozostaje niejasna. Antygeny te; w tym systemreceptorowy Fas (APO-JI/CD95) są ściśle związane z przekazywaniem sygnału apoptozy. Istnieją dane wskazujące na obniżone stężenia formy rozpuszczalnej antygenu Pas (sFas) u chorych atopowych. Celem pracy była ocena sFas u chorych z różną fenotypową manifestacją atopii. Do badań włączono 56 chorych atopowych w tym: 21 pacjentów chorych na atopową, epozodyczną astmę oskrzelową, 20 chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa, 15 chorych na atopowe zapalenie skóry o łagodnym stopniu nasilenia. Grupę kontrolną (K) stanowiło 17 zdrowych osób. Steżenie sFas oznaczano metodą immunoenzymatyczną, a stężenie całkowitego i swoistych IgE (u części badanych) metodą immunofluoerscencyjną. Stężenie sFas we wszystkich grupach chorych było porównywalne (mediana, AS - 9000 pg/mL vs SANN - 9100 pg/mL vs AZS - 8800 pg/mL). Nie stwierdzono także znamiennej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem sFas a stężeniem całkowitego i swoistych IgE w żadnej z analizowanych grup chorych. Reasumując, nie wykazano, aby sFas była cechą różnicującą dla chorób atopowych.

  Streszczenie angielskie: The importance of molecules belonging to TNF (tumor necrosis factor)/NGF (nerve growth factor) receptor superfamily in the pathophysiology of atopic disorders is still unclear. The decrease of soluble Fas (sFas/sCD95) concentration - interacting basic signals controlling cell death activation - associated with inhibition of apoptosis processes in atopic constitution is postualted. The aim of the study was to evaluate teh sFas concentration in respiratory atopic disorders and in atopic dermatitis. The study included 56 atopic subjects: 21 patients with mild atopic bronchial asthma, 20 patients with seasonal rhinitis and 15 with mild atopic dermatitis. Control group consisted of 17 healthy donors. The enzyme immunoassay was used for quantitative determination of soluble Fas in human plasma and enzyme fluoroimmunoassay set for quantitative determination of total and specific IgE. There was no difference in sFas concentration between the control group and asthmatics, patients with seasonal rhinitis or subjects with atopic dermatitis (median values - respectively: 9000 pg/mL vs 9000 pg/mL or 9100 pg/mL or 8800; p 0.05). No significant relationship between sF as and specific or total IgE was observed. sFas molecule should not be considered as a narker of atopic diathesis and as a distincive factor of respiratory atopic disorders or atopic dermatitis.


  82/1064

  Tytuł oryginału: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Tobacco specific IgE in atopic patients.
  Autorzy: Tomaszewicz Joanna, Rączka Alicja, Łuczak Elżbieta
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się prace, które pozwalają sądzić, żę rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób układu oddechowego może być bardziej złożona niż do niedawna przypuszczano. Zwrócono uwagę, że tytoń może pełnić rolę alergenu, ponieważ posiada zdolność do indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał klasy IgE. Celem pracy była ocena częstości występowania uczulenia na tytoń u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa oraz POChP. Badaniem objęto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na atopową astmę oskrzelową, 46 osób chorych na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie tytoniu obecnie i w przyszłości, bierne narażenie na działania dymu tytoniowego, tolerancję dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano testy skórne oraz oznaczono w surowicy stężenie całkowitej IgE oraz swoistych IgE dla alergenów tytoniu metodą fluoroimmunoenzymatyczną. W grupie osób atopowych u 12 chorych (17 proc.) stwierdzono obecność w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach od 1 do 3. Przeciwciała te częściej stwierdzano u chorych na atopową astmę oskrzelową niż alergiczny nieżyt nosa. W grupie osób nieatopowych u żadnej nie stwierdzono sIgE dla tytoniu wykazywali gorszą toelrancję dymu tytoniowego, mimo podobnej ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.

  Streszczenie angielskie: Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen, due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in pateints suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients with COPD and healthy controls. The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups: I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46 patients with seasonal or perennial rhinits, II group (n = 30) nonatopic adults, 20 pateints with COPD and 10 halthy controls. Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco leaf using fluoroimmunoenzymatic method were performed on all patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to tobacco smoke and other sensitization were analyzed. In group 1 in 12 subjects (17 p.c.) positive sIgE to tobacco in serum occured between first and third class. Sensitization to tobacco in examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was observed in all subjects. Patients sensitizated to tobacco were charactirzed with owrse tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.


  83/1064

  Tytuł oryginału: Kliniczne i immunologiczne obserwacje w alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological observations in fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia.
  Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Maślanka Krystyna, Żupańska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.197-202, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 64 dzieci (urodzonych przez 48 matek), u których stwierdzono alloimmunologiczną małopłytkowość płodowo/noworodkową. Najczęstszą przyczyną powodującą tę chorobę są przeciwciała anty-HPA/a i działania profilaktyczne powinny zmierzać do oznaczania antygenu HPA1a u wszystkich kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Clinical and immunological observations in 64 neonates with feto/neonatal alloimmune thrombocytopenia (F/NAIT) delivered by 48 mothers were performed. The most important cause of F/NAIT are anti-HPA1a antibodies, thus all pregnant women should be examined for HPA1a antigen.


  84/1064

  Tytuł oryginału: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodowa - postępowanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Fetal autoimmune thrombocytopenia - management and tratment.
  Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Dębski Romuald, Kępińska Małgorzata, Radomska Izabella, Żupańska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.203-208, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano sposób postępowania i leczenia (ivIG i przetaczanie dopłodowe koncentratów krwinek płytkowych) w 10 przypadkach alloimmunologicznej małopłytkowości płodowej (AIMP). Chorobę tę rozpoznawano na podstawie stwierdzenia małopłytkowości we krwi płodowej pobranej podczas kordocentezy, wykrycia w surowicach matek swoistych przeciwciał płytkowych i rozpoznania alloimmunologicznej małopłytkowości noworodkowej (AIMN) w poprzednich ciążach.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the treatment (iv IG and intrauterine platelet transfusion) of 10 cases with alloimmune fetal thrombocytopenia (FAIT) was performed. The disease was diagnosed if the platelet count in the cord blood was low, platelet specific alloantibodies in maternal serum were found and the mother delivered a child with neonatal alloimne thrombocytopenai (NAIT) in the past.


  85/1064

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical assay of p53, cyclin D1, c-erbB2, EGFr and Ki-67 proteins in HPV-positive and HPV-negative cervical cancers.
  Autorzy: Kędzia Witold, Schmidt Marcin, Frankowski Andrzej, Spaczyński Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.37-41, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to analyse clinical correlation between HPV type 16 and 18 infection, expression of p53, cyclin D1, Ki-67, c-erbB2 and EGFr gene products in cervical cancer cells as well as their nuclear ploidy. The morphological parameters evaluated, such as differentiation of carcinomas, vascular invasion, ploidy and expression of oncogenic proteins, indicate the increased biological malignancy of HPV 16/18-positive carcinomas. The majority of them were poorly differentiated revealed significantly higher frequence of vascular invasion (p 0.05), were more frequently aneuploid and showd overexpression of cyclin D1. The comparison of the data obtained with the mortality rate of the patients suggests that the overexpression of EGFr and moderate expression of Ki-67 seem to be unfavorable prognostic factors, regardless of the presence of HPV 16/18.


  86/1064

  Tytuł oryginału: Late results of a phase-I trial for immunotherpay of pancreatic cancer.
  Tytuł polski: Późne wyniki pierwszej fazy badań nad immunoterapią raka trzustki.
  Autorzy: Waleczek Helfried, Lukenheimer Holger, Gerhards Roswitha, Werchau Hermann, Kozuschek Waldemar
  Opracowanie edytorskie: Knast Witold (koment.).
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.19-24, il., bibliogr. 25 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Na powierzchni komórek raka znajdują się antygeny swoiste dla rodzaju guza. W terapii nowotworu mogą więc znależć zastosowanie reakcje immunologiczne podobne do tych, jakie występują podczas procesu odrzucania przeszczepu. Wyniki leczenia raka trzustki są złe, nawet w przypadkach resekcji radykalnej. Terapia immunologiczna stanowi szansę na poprawę tych złych warunków. Cel pracy. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy indywidualna odpowiedź immunologiczna może zostać pobudzona przez szczepionkę z zastosowaniem inaktywowancyh komórek raka zakażonych wirusem choroby Newcastle (NDV) pochodzących z autologicznych kultur komórek raka. Przedstawiono efekty kliniczne pierwszej fazy badań. Omówono również najnowsze piśmiennictwo poświecone badaniom z tej dziedziny (od 1995 r.). Materiał i metoda. Dziewięciu pacjentów zostało poddanych pełnej immunizacji po radykalnych operacjach z powodu raka trzustki wykonanych w latach 1992 - 1995. Hodowle komórkowe były prowadzone indywidualnie, jako kultury autologiczne, zostały zakażone NDV i inaktywowane odpowiednio do swej chemowrażliwości. Po zakończeniu pełnego szczepienia pacjentów miejsca odczynu skórnego na niezmodyfikowany materiał autologiczny guza wycinano i poddano badaniom immunohistochemicznym. Badania objęły okres do 2001 r. Wyniki. U wszystkich pacjentów stwierdzono indukcję lub wzmożenie nadwrażliwości typu późnego na autologiczny materiał guza. Reakcji tej nie odnotowano w stosunku do nieswoistych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Carcinoma cells present tumorspecific antigens on their cell surfaces. Thus immunological reactions similar to transplant rejections may be induced and used in tumor therapy. Results of therapy for cancer of the pancreas are still very poor even after complete resection. Immunological approaches may improve patients outcome. Objectives. The aim of the study was to determine whether an individual immunological response could be induced by vaccination with Newcastle Disease Virus (NDV) infected inactivated cancer cells from autologous tumor cell cultures. Clinical effects of a phase I trial were recorded. New insights since 1995 are discussed. Material and methods. 9 patients could be immunized completely after curative resection fo adenocarcinomas of the pancreas between 1992 and 1995. Tumors were grown individually as autologous cell cultures, NDV infected and inactivated according to their chemosensitivity. After complete vaccination patients reaction sites to unmodified autologous tumor material were resected and tested by immunohistochemistry. Clinical outcome up to 2001 was recorded. Results. All patients showed induction or inhancement of delayed type hypersensitivity to autologous tumor amterial but not to unspecific markers. No patient showed vaccination site skin metastasis development. No hepatic metastasis occurred in the vaccination group. 7 of these patients died due to local (retroperitoneal) tumor growth. 2 patients have no recurrent tumor ...


  87/1064

  Tytuł oryginału: Sieć cytokinowa - potencjalne korzyści diagnostyczne i terapeutyczne w nefrologii.
  Tytuł angielski: Cytokine network - potential diagnostic and therapeutic benefits in nephrology.
  Autorzy: Mazanowska Oktawia, Kamińska Dorota, Klinger Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.75-80, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące cytokin i czynników wzrostu. Skupiono uwagę na znaczeniu sieci cytokinowej i wpływie jej równowagi na funkcjonowanei komórek. Opisano jej rolę w chorobach nerek, a szczególnie działanie modyfikujące odpowiedź zapalną. Omówiono implikacje terapeutyczne wykorzystujące wiedzę o wzajemnych powiązaniach i możliwość zastosowania w leczeniu chorób nerek.

  Streszczenie angielskie: The review is focused on the information about cytokines and growth factors and interactions between then in cytokine network creation with its intercellular regulatory function. The importance of cytokine network in kidney diseases and modification of immune response during inflammation process was discussed. Moreover the therapeutic implications based on the knowledge about interactions and possibility of use in renal diseases treatment.


  88/1064

  Tytuł oryginału: Atopia i astma u sportowców.
  Tytuł angielski: Atopy and asthma in athletes.
  Autorzy: Wolańćzyk-Mędrala Anna, Mędrala Wojciech, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Szczepaniak Wioletta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.121-125, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wysiłek, jaki podejmują sportowcy podczas zawodów i treningów może zwiększać wentylację do 200 l/min. Dlatego sprotowcy o wysokim poziomie wytrenowania są wielokrotnie eksponowani na zimne powietrze w zimie i alergeny pyłkowe w czasie wiosny i lata. Pływacy wdychają i aspirują duże ilości powietrza znad powierzchni wody, co oznacza długotrwałą ekspozycję na związki chloru o znacznym stężeniu. W czasie trwania zawodów olimpijskich 4-15 proc. sportowców ma objawy astmy oskrzelowej i stosuje leki przeciwastmatyczne. Astma oskrzelowa jest najczęściej stwierdzana u sportowców wykonujących długotrwały wysiłek fizyczny, dlatego występuje u kolarzy, pływaków i biegaczy długodystansowych. Ryzyko astmy oskrzelowej jest ściśle związane z występowaneim atopii, a rozpoznanie schorzenia i właściwe leczenie przyczynia się do osiągania lepszych wyników sportowych. Ponadto celowe wydaje sieę dążenie do zmian warunków treningowych celem uniknięcia długotrwałej ekspozycji na czynniki sprzyjające ujawnianiu bądź zaostrzaniu astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Physical exercise may increase ventilation up to 200 l/min during sport meeting and trainings. Therefore elite sport athletes are repeatedly exposed to cold air during the winter and to many pollen allergens in spring and summer. Competitive swimmers inhale and aspirate large amounts of air that floats above the water surface, which means exposure to chlorine derivatives in high concentrations. During the Olympic Games 4 p.c. to 15 p.c. of the athletes showed evidence of asthma and used antiasthmtic medication. Asthma is comonly found in endurance events, such as cycling, swimming, or long-distance running. The risk of asthma is closely associated with atopy and diagnosis of this disease and appropriate treatment can result in better results. Moreover, it seems to be important to change training environment to avoid long periods of exposure to factors initiating or e xacerbating of bronchial asthma.


  89/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego o stopniowo narastającej intensywności na powysiłkową leukocytozę oraz na poziom wybranych cytokin u kobiet w fazie folikularnej i lutealnej cyklu menstruacyjnego.
  Tytuł angielski: Effect of low-carbohydrate diet and graded exercise during the follicular and luteal phases on post-exercise leucocytosis and selected serum cytokines.
  Autorzy: Sadowska-Krępa Ewa, Kłapcińska Barbara
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.106-110, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy było określenie zmian wywołanych pod wpływem diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego w poziomie leukocytów we krwi pełnej oraz stężeniach IL-6 i IL-12 w surowicy krwi u kobiet w obu fazach cyklu menstruacyjnego. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 7 studentek wychowania fizycznego, które wykonywały cykloergometryczny test wysiłkowy o narastającej intensywności, do osiągnięcia indywidualnego obciążenia maksymalnego. Badania przeprowadzono 4-krotnie, po 3-dniowym przyjmowaniu diety L-CH (5 proc. wartości energetycznej diety z węglowodanów, 43 proc. z białek, 52 proc. z tłuszczów) lub izokalorycznej diety mieszanej M (59 proc. węglowodanów, 14 proc. białek, 27 proc. tłuszczów) w obu przypadkach w fazie folikularnej i lutealnej. Każdorazowo, przed rozpoczęciem przyjmowania określonej diety, ochotniczki wykonywały test biegowy na bieżni ruchomej (1,2 godz. z intensywnością około 65 proc. VO2max) w celu wyczerpania endogennej rezerwy glikogenowej w kończynach dolnych. Próby krwi żylnej pobierano przed rozpoczęciem testu wysiłkowego oraz w 3 i 60 min. po jego zakończeniu (w przypadku liczby leukocytów również po 24 godz.). Stężenia IL-6 i IL-12 w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki. Stwierdzono, że krótkotrwałe (3-dniowe) przyjmowanie diety niskowęlowodanowej nie miało istotnego wpływu na ekspresję cytokin IL-6 i IL-12, chociaż spowodowało nieistotny (p = 0,08) wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej, w spoczynku, po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The study was aimed at the evaluation of alterations in the post-exercise leucocytosis and in serum levels of IL-6 and IL-12 in eumenorrheic women ingesting a low carbohydrate (L-CHO) or an isocaloric mixed control (M) diet. Methods. Seven healthy physical education female students (aged 21.1 years ń 1.1; body weight 61.4 kg ń 4.9; height 167.0 cm ń 3.9) volunteered to participate in a graded cycle exercise to volitional fatigue. The same experimental protocol was applied four times i.e. after days'ingestion of the L-CHO (CHO-5 p.c., protein - 43 p.c., fat - 52 p.c.) or M (CHO-59 p.c.; protein - 14 p.c., fat 27 p.c.) diet in the folicular (FF) and luteal (LF) phase of the menstrual cycle. Before starting a new series of the experiment the subjects performed a treadmill run (1.2 h at about 65 p.c. VO2max) in oprder to reduce the endogenous glycogen stores in lower limbs. Serum concentrations of IL-6 and IL-12 were assessed by ELISA immediately before, 3 - 5 min. after the test and after 1 h of recovery. Results. No significant effect was found of the diet composition and menstrual cycle phase pre- and post-exercise concentrations of IL=6 and IL-12. Irrespective of the menstrual phase, there was a tendency towards higher pre- and post-exercise leukocyte count in subjects ingesting the L-CHO diet. Conclusions. A short-term (3 days) consumption of the L-CHO diet and the menstrual cycle had no influence on release of interleukins IL-6 and IL-12 at rest ...


  90/1064

  Tytuł oryginału: Cytokiny i ich antagoniści w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Cytokines and their antagonists in the treatment of rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Sierakowski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.108-112, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną obejmującą maziówkę stawową i tkanki okołostawowe, często występującą wraz z szeregiem manifestacji układowych. Cytokiny prozapalne pełnią istotną rolę w pobudzaniu reakcji zapalnych i niszczeniu tkanek stawowych. Natomiast ekspresja cytokin przeciwzapalnych w reumatoidalnej maziówce stawowej wydaje się być zbyt niska aby skutecznie zneutralizować ich działanie. W niniejszej pracy przeglądowej przedstwiono możliwości zastosowania alternatywnych metod terapeutycznych modyfikujących układ cytokin, u pacjentów z RZS, w kierunku przewagi cytokin przeciwzapalnych. Szereg prób, w których działanie cytokin prozapalnych było hamowane poprzez środki blokujące ich aktywność lub z zastosowaniem cytokin przeciwzapalnych przyniosło wyraźne efekty kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis (RA) is chronic inflammatory disease involving synovium and periarticular tissues often with several systemic manifestations. Proinflammatory cytokines play an important role in promoting inflammatory responses and articular tissue destruction. Presence of antiinflammatory cytokines in rheumatoid synovium seems to be too low to effectively neutralize theire action. In this review we describe the possibilities of the alternative treatment strategies modifying the balance of cytokinhe network, in the RA patients, towards antiinflammatory state. Several trials, in which the action of proinflammatory cytokines was inhibed with their specific inhibitors or with anti-inflammatory cytokines, have shown significant cliniacal benefits.


  91/1064

  Tytuł oryginału: Znaczenie i przebieg odpowiedzi komórkowej w zapaleniach błony naczyniowej oka.
  Tytuł angielski: Significance and the course of cell-mediated response in uveitis.
  Autorzy: Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.113-114, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg odpowiedzi typu komórkowego w zapaleniu błony naczyniowej oka. W ostatnich latach wykazano, że ten typ odpowiedzi odgrywa znaczącą rolę w patogenezie i rozwoju schorzenia.

  Streszczenie angielskie: In this paper the course of cell-mediated response in uveitis was presented. In recent years, it has been considered that this type of response has had an important role in the pathogenesis and development of this disease.


  92/1064

  Tytuł oryginału: Odpowiedź immunologiczna różnych gatunków żywicieli ostatecznych na inwazję Fasciola hepatica.
  Tytuł angielski: The immune response of various species to Fasciola hepatica infection.
  Autorzy: Jedlina-Panasiuk Luiza
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.11-21, tab., bibliogr. [58] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The termatode F. hepatica is an internal parasite of many species of animals including men. In ruminants, fasciolosis is an economically important disease often resulting in a chronic and sub-clinical infection. The mechanisms of immune responses of final hosts to this infection are still poorly understood. Experimental and clinical studies reported so far suggest that both humoral and cellular effectors of the immune response are important to control the duration of F. hepatica infection. However, there are considerable variation both inter-species and between various strains of the same species in regulation of the response as well as abilities to develop resistance to subsequent infections.


  93/1064

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna i prognostyczna oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Diagnostic and prognostic reliability of interleukin-10 measurements in very low birth weight infants with late-onset sepsis.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Tomasik Tomasz, Mitkowska Zofia, Pietrzyk Jacek J., Kruczek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.38-42, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Interleukina-10 (IL-10 należy) do grupy mediatorów hamujących proces zapalny. Mało jest danych na temat uwalniania IL-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała, szczególnie czy oznaczanie tej cytokiny może być użyteczne klinicznie. Cel pracy: Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z uogólnionym zakażeniem. Metodyka. Prospektywne badanie kohortowe. Badani: 87 noworodków z urodzeniową masą ciała (Me) 1060g i wiekiem płodowym (Me) 28 tyg. Opis metody: Oceną objęto 3 kohorty: A) bez klinicznych objawów posocznicy w 1 mż.-grupa kontrolna (n=28), B) z objawami klinicznymi posocznicy lecz ujemnym wynikiem posiewu krwi (n=13) oraz C) z potwierdzoną klinicznie i bakteriologicznie posocznicą (n=46). U dzieci z grupy kontrolnej oznaczono stężenie IL-10 przy przyjęciu 10, 20 i 30 dż, u pozostałych dzieci przy podejrzeniu posocznicy. Wyniki: Stężenia IL-10 nie wykazywały korelacji z wiekiem płodowym (R=-0,01), urodzeniową masą ciała (R=-0,04) i wiekiem kalendarzowym noworodków z grupy kontrolnej. Stężenia IL-10 były znamiennie większe w grupie C niż w pozostalych grupach (Me: O vs 1,32 vs 99,8 pg/ml). Stwierdzenie stężenia IL-10 20 pg/ml pozwalało z czułością 79 proc. i swoistością 82 proc. rozpoznać spośród dzieci z niepokojącymi objawami klinicznymi te noworodki, u których uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne posocznicy. Największe stężenia IL-100 zaobserwowano w grupie dzieci, które zmarły z ...

  Streszczenie angielskie: Background: There exists little data on releasing Interleukin-10 (IL-10) and on the clinical usefulness of its measurements in very low birth weight (VLBW) infants. Aim: The evaluation of diagnostic and prognostic reliability of IL-10 measurement in VLBW infants with sepsis. Methods: 87 newborns with the median birth weight (BW) 1060g and median gestational age (GA) 28 wks were divided into 3 groups: A)) with no clinical signs of sepsis in the first month of life-control group (n=28), B) with clinical signs of sepsis but with negative blood cultures (n=13) and C) with clinically and microbiologicallly confirmed sepsis (m=46). In the control group IL-10 was measured on admission and in the 10th, 20th and 30th day of life. The remaining newborns had IL-10 measured when sepsis was suspected. Results: IL-10 levels did not correlate with GA(R=-0.01) or BW (R=-0.04). In the control group there was no correlation between IL-10 levels and the calendar age. IL-10 levels were statistically higher in the group C than in the remaining ones (Me: O vs 1.32 vs 99.8 pg/ml). IL-10 level 20 pg/ml allowed to distinguish between the group B and C with 79 p.c. sensitivity and 82 p.c. specificity. The highest levels of IL-10 were detected in the newborns who died of sepsis (Me=889 pg,ml). IL_10 level 680 pg/ml predicted the death of a newborn with 80 p.c. sensitivity and 100 p.c. specifity. Conclusions: IL-10 measurements possess a great diagnostic and prognostic reliability and allow ...


  94/1064

  Tytuł oryginału: T type 1/type 2 subsets balance in B-cell chronic lymphocytic leukemia - the three-color flow cytometry analysis.
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna, Roliński Jacek, Wąsik Ewa
  Źródło: Leuk. Res. 2002: 26 (7) s.657-660, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The impairments in immune cell functions as well as changes in cytokine network are the cause of malignant cell accumulation and secondary immune deficiencies in B-cell chronic limphocytic leukemia (B-CLL). To broaden the knowledge of immune system in B-CLL we tried to evaluate the Th1/Th2 and Tc2 balance in B-CLL patients in comparison with healthy individuals and changes of this pattern during disease progression. The three-color flow cytometry technique was used to analyze IL-4 and IFNç expression in peripheral blood CD3+CD4+ and CD3+CD8+ cells. The results indicate the dominance of T type 1 cells and T-cell-mediated immunity in B-CLL patients that is however shifted towards T type 2 during disease progression.


  95/1064

  Tytuł oryginału: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego i ich wpływ na niektóre funkcje komórek układu immunologicznego w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zachwieja Jacek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 243 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,049

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  96/1064

  Tytuł oryginału: Ocena wskaźników odporności komórkowej u młodzieży stosującej lotne rozpuszczalniki organiczne.
  Tytuł angielski: Evaluation of cellular immunity parameters in adolescents using volatile oragnic solvents.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.32-38, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny liczby limfoctów T i ich subpopulacji oraz komórek NK za pomocą przeciwciał monoklonalnych w cytometrze przepływowym FACScan u młodizeży leczonej z powodu długotrwałego inhalowania lotnych rozpuszczalników, wytwarzanych na bazie węglowodorów aromatycznych, o działaniu narkotycznym. Ustalono, że zmiany dotyczące składu limfocytów T i ich subpopulacji oraz komórek NK wskazują na zaburzenia odporności komórkowej u osób długotrwale przyjmujących lotne rozpuszczalniki organiczne. Zaburzenia w dystrybucji komórek układu odpornościowego u osob inhalujących lotne rozpuszczalniki mogą stanowić dodatkowy czynnik wpływający niekorzystnie na ich stan psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The number of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells was assessed through monoclonal antibodies in FaCscan flow cytometre in adolescents treated because of chronic inhalation of volatile solvents based on aromatic hydrocarbons exhibiting narcotic efects. It has been established that changes in the composition of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells point to cellular immunity diorders in those chronically abusing volatile solvents. Disorders in the distribution of immune cells in those inhaling volatile solvents may constitute an additional factor adversely affecting their mental and physical condition.


  97/1064

  Tytuł oryginału: Experimental Chagas'disease: the protection induced by immunization with Trypanosoma rangeli is associated with down-regulation of IL-6, TNF-ŕ and IL-10 synthesis.
  Autorzy: Cervetta Liliana, Moretti Edgardo, Basso Beatriz
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.73-78, il., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In an experimental model developed in our laboratory, BALB/c mice were protected against Trypanosoma cruzi infection by immunization with T. rangeli, a parasite closely related to T. cruzi but not pathogenic for man. Immunized mice developed low parasitemia and high survival rates when challenged with T. cruzi. In the present work, we study the patterns of systemic production of interleukin (IL-6), tumor necrosis factor alfa (TNF-ŕ), interferon gamma (IFN-ç), IL-2, IL-4 and IL-10 during the acute phase of T. cruzi infection in mice previously immunized with T. rangeli with respect with respect to only infected mice. The results showed a concentration of IL-6, TNF-ŕ and il-10 significantly lower in immunized mice than in only infected ones. The production of IFN-ç, a cytokine involved in resistance, was preserved in vaccinated mice. Finally, both groups of animals showed IL-2 and IL-4 serum levels similar to those observed in uninfected mice. As in other experimental or human infections, in this model, the pattern of systemic production of cytokines can be associated with the outcome of infection.


  98/1064

  Tytuł oryginału: Implication of immunological abnormalities after adenotonsillotomy.
  Autorzy: Zielnik-Jurkiewicz Beata, Jurkiewicz Dariusz
  Źródło: Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2002: 64 (2) s.127-132, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,189

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The adenoids and tonsils are thought to be essential parts of the system protecting organism against pathogens invading the upper respiratory tracts. Human adenoids and tonsils are known to be immunologically reactive lymphoid organs, which manifest specific antibodies and B and T cells activity in response to variety of antigens carrying out the functions of humoral and cellular immunity. The purpose of the study was to observe the changes in systemic immunity in children with hypertrophy of adenoids and tonsils treated in Department of Laryngology, Children's Hospital in Warsaw in period 1994-1999. The study comprised 80 patients (33 girls and 47 boys, aged from 3 to 14 years, mean age 6.8 years) with diagnosed hypertropphy of adenoids and tonsils. The diagnosis of hypertrophy of adenoids and tonsils was based on characteristic history and laryngological examination. All patients were scheduled for adenotonsillotomy. The control group comprised 40 people (14 girls and 26 boys, aged from 3 to 15 years, mean age 7.6 years) without hstory of the recurrent upper tract infections. In all patients we carried out following examinations: serum levels of immunoglobulins A, G, M (humoral immunity); percentage of T lymphocytes (CD3); percentage of T helper (CD4) and T cytotoxic (CD8) lymphocytes (cellular immunity) and delayed cutaneous hypersensitivity - Multitest CMI (cell mediated immunity). Our study demonstrate that in children with hypertrophy of adenoids and tonsils exist changes in the immunological parameters...


  99/1064

  Tytuł oryginału: Progresja od czynnościowego hiposplenizmu do morfologicznego asplenizmu w APECED - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Progression from functional hyposplenism to morphological asplenism in APECED - case presentation and literature review.
  Autorzy: Starzyk Jerzy, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Kowalczyk Maciej, Starzyk Bożena, Rybakowa Maria, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.241-245, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Siódmy w piśmiennictwie światowym przypadek współwystępowania hiposplenizmu u pacjenti z APECED przedstawiono w 1994 r. w Pediatrii Polskiej, 69,6, 375-477. Obecnie przedstawiamy siedmioletnie wyniki badań naturalnego rozwoju asplenizmu u tej pacjentki. Jakkolwiek współistnienie hipo/asplenizmu opisano tylko w kilku przypadkach, to obecny był on u około połowy badanych w tym kierunku pacjentów. Dlatego podkreślamy konieczność poszukiwania hiposplenizmu u wszystkich pacjentów z APECED przy zastosowaniu scyntygrafii śledziony. Przyczyna zarówno autoimmunizacji, jak i hipo/asplenizmu w APECED jest nieznana. Naszym zdaniem hiposplenizm może być zarówno wynikiem miejscowej dysfunkcji genu AIRE w śledzionie, jak i zależnego od genu AIRE - procesu autoimmunologicznego.

  Streszczenie angielskie: In 1994 we published the seventh case in the word literature of hyposplenism coexisting with APECED (Polish Pediatry, LXIX,6,475-477). Now, we present 7-year follow-up of the natural history of asplenism in our patient. Only a few cases of hypo/asplenism associated wtih APECD have been published, yet hyposplenism has been found in approximately half of the studied patients. Thus we emphasize the necessity of searching for hyposplenism in all patients with APECED, and recommend lien scintigraphy. The cause of both autoimmunization and hyposplenism in APECD is unknown. We hypothesize that hyposplenism primarily depends on local AIRE gene dysfunction in the spleen, and secondarily on an AIRE gene-mediated autoagressive process.


  100/1064

  Tytuł oryginału: Dominująca manifestacja brzuszna oraz współistnienie zakażenia Helicobacter pylori w przebiegu choroby Sch”nleina-Henocha u dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Predominant abdominal manifestation of Sch”nlein-Henoch vasculitis in association with gastric Helicobacter pylori infection in two children.
  Autorzy: Chrobot Agnieszka M., Mierzwa Grażyna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.247-250, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano dwóch chłopców w wieku 9 i 16 lat z chorobą Sch”nleina-Henocha, u których dominowała postać brzuszna, a zmiany skórne pojawiły się dopiero w kilka dni po wystąpieniu silnych bólów brzucha. U jednego z nich w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazano zmiany krwotoczne w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, a także w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. U drugiego badanie endoskopowe wykazało natomiast obecność znacznego stopnia zapalenia błony śluzowej żołądka z współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori. Leczenie omeprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną spowodowało ustąpienie dolegliwości bólowych i powolne ustępowanie zmian skórnych, co może dowodzić przyczynowej roli Helicobacter pylori w patogenezie choroby Sch”nleina-Henocha.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of children (9 and 16 years of age) with Sch”nlein-Henoch purpura with predominant abdominal manifestation; skin lesions appeared several days after abdominal pain. In one patient gastroduodenal endoscopy revealed haemorrhagic changes in the stomach and duodenum, as well as in the lower part of the gastrointestinal tract. In the other patient gastroscopy revealed signs of severe gastritis and Helicobacter pylori was detected in gastric biopsy. Therapy with omeprasole, amoxycillin and clarythromycin for seven days resulted in clinical improvement. These fidings suggest a causative role of Helicobacter pylori in the occurrence of Sch”nlein-Henoch purpura.


  101/1064

  Tytuł oryginału: [List do redakcji dotyczący komentarza nt. pracy pt. "Przydatność oznaczania elastazy neutrofilowej w postaci kompleksu z inhibitorem alfa1-proteinaz u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym].
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.264-266, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  102/1064

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z alergią.
  Tytuł angielski: The care and education problems of children with allergy.
  Autorzy: Adamska Renata, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.139-142, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami alergicznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care and educational problems noted by parents looking after children with allergy. The findings show that allergy interferes with everyday life of both, the patients and their parents. Care problems mainly include perisistent hearseness and cough, as well as inability to breathe through the nose and influence the children's functioning at school.


  103/1064

  Tytuł oryginału: Następstwa zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci z serokonwersją w układzie HbeAg/anty-HBe.
  Tytuł angielski: Consequences of heaptitis B virus infection in children with seroconversion from HBeAg to anty-HBe.
  Autorzy: Figlerowicz Magdalena, Służewski Wojciech, Mozer-Lisewska Iwona, Kowala-Piaskowska Arleta
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.149-153, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) u dzieci prowadzi najczęściej do rozwoju przewlekłego procesu zapalnego w wątrobie. Pod wpływem leczenia przeciwwirusowego, a niekiedy samoistnie dochodzi do serkonwrsji HBe Ag/anty-HBe. Większość dzieci pozostaje nosicielami HBsAg. Obecność HBsAg świadczy o integracji wirusowego DNA z genomem gospodarza i ekspresji białka s. Nosicielstwo HBsAg jest istotnym czynnikiem predysponującym do rozwoju marskości i pierwotnego raka wątroby. Celem pracy było ustalenie obrazu klinicznego i charakteru powikłań wynikających z nosicielstwa HBsAg u dzieci. Bdaniem objęto 140 dzieci będących nosicielami HBsAg. Stwierdzono, że u 88,6 dzieci 2 - 7 letni nosicielstwo HBsAg nie powoduje istotnych powikłań. Jednakże były one obserwowane, aż u 11,4 dzieci objętych badaniem. U 1 dziecka stwierdzono marskość wątroby, u 1 splenomegalię, a u 2 kłębuszkowe zapalenie nerek. Wyniki badań sugerują, iż niekorzystny rozwój choroby może być spowodowany powstaniem zmutowanych form wirusa. Stosowane obecnie rutynowo metody diagnostyczne nie zawsze pozwalają na właściwą ocenę przebiegu choroby. W przypadku serokonwersji HBeAg/anty-HBe koniecznym jest potwierdzenie tego faktu przez badanie HBV DNA w surowicy.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of hepatitis B virus (HBV) in infancy frequently results in a chronic infection of the liver. Antiviral therapy or ntural immunological response can lead to seroconversion from HBeAg to anti-HBe. However, HBsAg remains in the serum of most infected children. Its formation suggests that viral DNA was integrated with the host's genome. There are several lines of evidence that the presence of HBsAg is an important factor predestinating to the development of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The main goal of the undertaken studies was to establish whether and how HBsAg carriers are affected by the expression of a viral protein. Our studies involved 140 HBsAg carriers. Our two-year observation demonstrated the lack of negative symptoms in 88.6 p.c. of children which had been HBsAg carriers for 2 - 7 years. However, same disadvantageous effects were detected in 11.4 p.c. of all children. Cirrhosis was recognized in 1 child and splenomegaly in another one. Glomerulonephritis was observed in two children. The results of our studies in another one. Glomerulonehritis was observed in two children. The results of our studies suggest that the detected complications may have developed in consequence of HBV mutant formation. We think that the routinely us diagnostic methods are not sufficient for the proper assessment of HBV infection. Accoridng to our data, seroconversion from HBeAg to anti-HBe has to be confirmed by a test showing the lack of HBV DNA in serum.


  104/1064

  Tytuł oryginału: LORATAN. Nowoczesna forma - skuteczność działania.
  Tytuł angielski: LORATAN. Modern form and effectiveness.
  Autorzy: Pluta Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.IX - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  105/1064

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  106/1064

  Tytuł oryginału: Decreased density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages is associated with the CCR5-59653T transition in the promoter region.
  Autorzy: Lewandowska M., Jagodziński P. P., Trzeciak W[iesław] H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.101-102, il., bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the denistity of the CCRS receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages ot the homozygote (CCR5-59653C) and the heterozygote (CCR5-59653T), bearing CCR-2-64V alleles. Flow cytometric analysis revealed lower density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages of the heterozygote than in the same cells of the homozygote. Our observation might explain slower replication of HIV and the delay in progression to AIDS in the individuals beraing CCR5-59653T transition.


  107/1064

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  108/1064

  Tytuł oryginału: Advances in immunocytochemistry.
  Autorzy: Noorden Susan Van
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.121-124, il., bibliogr. 20 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Recent advances in immunohisto/cytochemical methods have been directed towards new fluorescent labaels, and to increasing sensitivity and improving methods for multiple immunostaining. The newestfluorescent dyes come in many colours, are much mosre stable than fluorescein isothiocyanate and give brighter fluorescence. The greatest impact on sensitivity comes from heat-induced antigen retreival on paraffin sections. Biotinylasted tyramide can also increase enormously the amount of label on a preparation. The immunogold method with silver enhancement has been improved by nanogold, which is smaller than colloidal gold, attracts more silfer and increases the sensitivity even further. The difficulties of multiple labelling with two or more primary antibodies raised in the same species due to cross-binding between reagents have largely been overcome. There are new methods of blocking spare reactive sites on the first reaction by strong heat, e. g. from microwaving in buffer. Alternatively, one of the antibodis can be directrly biotinylated very easily with a new commercially available kit.


  109/1064

  Tytuł oryginału: The influence of interleukin-1 and interleukin-6 on expression of proteins involved in steroidogenesis in Leydig cells and on their apoptosis or necrosis in vitro.
  Autorzy: Sawiński P[iotr], Łukaszyk A[ndrzej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.159-160, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This paper presents a study on the expression of proteins involved in steroidogenesis in rat Leydig cells: StAR protein and aromatase, in relation to the age of animals and to the influence of interleukin-1 and interleukin-6. In addition, their effect on apoptotis and damage of Leydig cells was investigated. Leydig cells were isolated rom rats at certain age intervals and exposed to different concentrations of the above-mentioned cytokines. Next, total RNA was isolated from Leydig cells and RT-PCR with primers specific for rat StAR protein and aromatase was performed. The products were analysed by agarose gel electrophoresis. Leydig cells were also stained with propidium iodide and Hoechst 33342 to estimate the percentage of apoptotic or necrotic or necrotic cells.The results seem to confirm the role of interleukins in the control of expression of enzymes and regulatory factors involved in steroidogenesis in rat Leydig cells, and in the regulation of their apoptosis and necrosis. The effect of the studied interleukins on Leydig cells is exerted during development and after adolescence.


  110/1064

  Tytuł oryginału: Decreased apoptosis and distinct profile of infiltrating cells in the nasal polyps of patients with aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Kowalski M. L., Grzegorczyk J., Pawliczak R., Kornatowski T., Wagrowska-Danilewicz M., Danilewicz M.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.493-500, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Patients with aspirin-hypersensitive rhinosinusitis/asthma suffer from a severe form of hyperplastic rhinosinusitis with recurrent polyposis. We aimed to assess the presence of apoptotic cells in nasal polyps from aspirin-hypersensitive (AH) and aspirin-tolerant (AT) patients with rginosinusitis as related to the characteristis of local inflammation. Methods: Nasal polyps obtained from 16 AH patients and 36 AT patients (17 atopic and 19 nonatopic) were stained for eosinophils and metachromatic cells, and in parallel immunocytochemistry was performed to detect CD45RO+, HLA-DR+, CD8+ and CD68+ positive cells. Apoptotic cells were detected by a nick-end labelling technique, TUNEL. Results: The density of apoptotic cells in AH polyps (5.5 + 1.5 cells/mmý) was significantly lower as compared to both atopic (18.7 + 3.8 cells/mmý; P 0.02;) and nonatopic (21.3 + 5.2 cells/mmý; P 0.01) AT polyps. The number of eosinophils, mast cells, and CD45RO+ cells weer significantly increased in AH compared to AT polyps () 0.001), and the density of HLA-DR+ cells in AH patients was higher than in nonatopic (P 0.02), but not in atopic AT patients. While in AH patients the duration of rhinosinusitis correlated inversely with the number of apoptotic cells (r = - 0.67; P 0.04), in contrast, in AT atopic patients the duration of rhinosinusitis showed positive correlation with apoptosis (r = 0.89; P 0.003). Conclusions: We conclude, that decreased apoptosis of inflammatory cells in nasal polyps from ASA-hypersensitive patients, reflects a distinct mechanism of local inflammation and may be related to persistence and severity of the disease in these patients.


  111/1064

  Tytuł oryginału: Eotaxin but not MCP - 3 induces eosinophil influx into nasal fluid in allergic patients.
  Autorzy: Górski P., Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., Ruta U., Kuna P., Alam R.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.519-528, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Eotaxin and MCP-3 (CC chemokines), owing to their preferential action on eosinophils, seem to be the very importance in the patophysiology of allergic rhinitis and asthma. The purpose of this study was to examine the effect of intranasally administered eotaxin and MCP-3 after specific allergen priming on the influx of inflammatory cells and their soluble mediators into the nasal mucosa. Methods: Eotaxin and MCP-3 have been applied intranasally at the increasing doses of 1, 5 and 10 ćg to allergic patients after priming. The 'nasal pool' technique was used. The cell count and biochemical parameters in nasal lavage were evaluated before 30 min, and 4 and 24 h after the challenge with chemokines. Results: Both eotaxin and MCP-3 induced the increase in clinical 'score' lasting till 24 h. Eosinophil influx into nasal mucosa after provocation with eotaxin was also obsrved. The challenge with MCP-3 did not induce any significant changes in nasal lavage fluid. Conclusions: Eotaxin is likely to play an important role in the pathogenesis of allergic conditions in humans. MCP-3 did not induce inflammatory cell influx into nasal mucosa. The role of this chemokine in the pathogenesis of allergic inflammation is difficult to assess and requires further research.


  112/1064

  Tytuł oryginału: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Maciuszonek Marta, Milwicz Arleta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.62-64, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 100 ankietowanych studentów stomatologii, stażystów i lekarzy stomatologów IS AM w Łodzi (21 proc. populacji) stwierdza występowanie objawów alergii na rękawiczki lateksowe.

  Streszczenie angielskie: A questionnaire involving 100 individuals which included dental students, trainees and qualified dentists at the Dental Institute in Lodz (21 p.c. of the population) revealed symptoms of allergy to latex gloves.


  113/1064

  Tytuł oryginału: Components of the IFN-ç signaling pathway in tumorigenesis.
  Autorzy: Blanck George
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.151-158, il., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Many features of the interferon ç (IFN-ç) signaling pathway would suggest that it is anti-tumorigenic. The IFN-ç signaling pathway leads to apoptosis and to the expression of immune function proteins that could cooperate with T cells in the destruction of tumor. Various lines of experimental approach have, in general, supported the hypothesis that the IFN-ç signaling pathway is anti-tumorigenic. However, data also indicate that the idea that the IFN-ç signaling pathway is exclusively anti-tumorigenic is too simplastic. Also, to date, very ;ittle of the knowledge regarding the anti-tumor effects of the IFN-ç pathway has been useful in the prognosis or therapy of cancer. This review summarize the current state of knowledge regarding the IFN-ç signaling pathway in tumorigenesis, with an emphasis on MHC class II induction in tumor cells and the induction of apoptosis in tumor cells. The review also indicates some future areas of investigation that offer hope for applying this knowledge in reducing cancer nortality.


  114/1064

  Tytuł oryginału: CD28 costimulatory molecule - expression, structure and function.
  Autorzy: Boćko Dorota, Kosmaczewska Agata, Ciszak Lidia, Teodorowska Renata, Frydecka Irena
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.169-177, il., bibliogr. 94 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: T cell activation is a key in triggering an antigen specific immune response of the organism. The process is induced primarily by the signal generated by direct interaction of a T cell receptor with an antigen bound to the major histocompatibile complex on an antigen-presenting cell (APC). Although the signal is critical in exciting immune response, an additional, costimulating signal is required. The major second signal is generated by interaction of the CD28 molecule expressed on most T lymphocytes with its natural ligands CD80 and CD86 located on APCs. The signal excited by CD28 triggering involves multiple second-messenger cascades, leading to the activation of transcription factors and finally results in cell proliferation, cytokine production, and the generation of effector functions. The importance of CD28-delivered costimulatory signals was proven in experiments with CD28-deficient mice. T cells from these mice exhibited an impaired pattern of cytokine secretion and defects in T cell-dependent antibody production. Certain forms of immunopathology might result from the aberrant regulation of CD28 expression.


  115/1064

  Tytuł oryginału: Mast cells and inflammation.
  Autorzy: Stassen Michael, Hltner Lothar, Mller Christian, Schmitt Edgar
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.179-185, bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Mast cells have long been recognized as potent producers of a large panel of biologically highly active mediators such as biogenic amines, arachidonic acid metabolites, cytokines and chemokines, but most of their biological functions have been elusive speculative. By taking advantage of mast cell-deficient mice, the role of mast cells in a variety of experimental settings can now studied in detail and such approaches have dramatically altered and enlarged our knowledge about mast cell biology and function. Herein we will focus on the role of mast cells in inflammatory reactions of diverse origin, such as delaved type hypersensitivity, atopy, immune complex-mediated inflammation and innate immune responses. From the current standpoint, there is no doubt that the most outstanding and beneficial feature of mast cells is their recently discovered ability to induce a life-saving inflammatory response rapidly upon encountering microbes and microbial constituents. Nevertheless, the picture is also emerging that mast cells are deeply involved in the induction and maintenance of a variety of severe allergic and autoimmune diseases. However, a deeper understanding of their activation and immune-modulatory capacity might open a new window for the development of curative strategies.


  116/1064

  Tytuł oryginału: The role of dendritic cells in neurodegenerative diseases.
  Autorzy: Iribarren Pablo, Cui You-Hong, Le Yingying, Wang Ji Ming
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.187-196, il., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells (APCs) involved in the induction of adaptive immune responses. The presence of DCs in the central nervous system (CNS) and the active participation of the immune system in a variety of neurodegenerative diseases have been demonstrated. This review will discuss recent findings pertinent to DCs and other antigen-presenting cells in the CNS in health and disease states.


  117/1064

  Tytuł oryginału: Active vaccination after allogeneic bone marrow cell transplantation: a new option in the immunotherapy of cancer?
  Autorzy: Z”ller Margot, Matzku Siegfried
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.197-224, bibliogr. 456 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The concept of immunotherapy of cancer was evoked more than a century ago by W. Coley. Yet it is only recently that the state of knowledge allows for molecularly defined therapeutic approaches and much effort will still be required to place immunotherapy beside of surgery, chemotherapy and radiation as a fourth option. In this review, we will focus chiefly on two aspects: active therapeutic vaccination, because it is our belief that this approach will provide a major breakthrough, and the potential efficacy of combining active vaccination with allogenic bone marrow cell transplantation. It was recently established in clinical trials that allogenic bone marrow cell transplantation does not require myeloablative conditioning. Non-myeloabaltive conditioning which avoids the high toxicity of the conventional approach, it is only kind which allows the recruitment of elderly patients and patients in poor health. Concerning active vaccination protocols, we will address the questions 1) what the targets (i.e. the Antigens) of immunotherapeutic approaches could be; 2) how to achieve an optimal confrontation of the immune system with these tumor-associated antigens; and 3) which response elements are needed for raising a therapeutically successful immune reaction against these antigens. Many question remain to be answered in the field of allogeneic bone marrow transplantation after non-myelablative conditioning to optimize the therapeutic setting for this, most likely, very powerfull tool of cancer therapy. We will briefy summarize current considerations to improve engraftment...


  118/1064

  Tytuł oryginału: A two step procedure to fractionate mouse testicular macrophages with different cytokine profiles.
  Autorzy: Bryniarski Krzysztof, Szewczyk Katarzyna, Ptak Maria, Bobek Małgorzata, Ptak Włodzimierz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cells isolated enzymatically from the interstitial tissue of mouse male gonads are composed of macrophages, Leydig cells, and myofibroblasts. They can be separated on density gradients, either by sedimentation (Ficoll) or flotation (Percoll) into several fractions according to the different buoyant densities of the different cells in the mixture. Macrophages (FcçR+, esterase+) present in cell mixtures can by highly enriched (to 95 p.c. purity) in a single step by rosetting with opsonized erythrocytes followed by sedimentation on Lymphoprep. Separate fractions of highly purified (over 95 p.c.) macrophages obtained by the successive use of density gradients and rosetting differ significantly in the production of cytokines, e.g. cells from fractions at lower density produce little IL-6, cells from fractions at higher density are poor producers TNF-ŕ, while testicular macrophages (TMf) in intermediate fractions produce significant amounts of both cytokines. These differences may suggest that particlar subpopulations of testicular macrophages play different biological roles in the testis.


  119/1064

  Tytuł oryginału: Astma z nietolerancją na aspirynę.
  Tytuł angielski: Aspirin intolerant asthma.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.136-139, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono obraz kliniczny, rozpoznanie oraz patomechanizm astmy z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Omówiono teorię cyclooxygenazy, rolę obu izoform enzymu, wyniki badań ostatnich lat wskazujące na udział czynników genetycznych w astmie aspirynowej oraz próby zastosowania leków swoiście blokujących COX-2.

  Streszczenie angielskie: We described asthma with sensitivity to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). It was presented clinical picture, diagnosis and patomechanism of this syndrome. Specially was described the cyclooxygenase theory and genetic risk of aspirin induced asthma as well as tolerability of the new COX-2 inhibitors.


  120/1064

  Tytuł oryginału: Znaczenie immunoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Importance of immunotherapy in treatment of bronchial asthma.
  Autorzy: Hałasa Józef, Hałasa Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.140-142, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Początkowo immunoterapia znalazła zastosowanie w chorobach infekcyjnych. Jej duża skuteczność stała się impulsem zachęcającym do wprowadzenia tej metody do leczeniea chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej atopowej. Obecnie przyjmuje się, że w odróżnieniu od farmakoterapii usuwającej objawy chorobowe, swoista immunoterapia jest jednym leczeniem przyczynowym astmy. Aby osiągnąć skuteczność takiego leczenia musi być spełnionych kilka warunków. Właściwy dobór chorych i zastosowanie odpowiedniej etiologicznie szczepionki przez kilka sezonów przynosi sukces terapeutyczny. W astmie nieatopowej wewnątrzpochodnej a także w astmie atopowej powikłanej infekcjami bakteryjnymi należałoby rozważyć zastosowanie szczepionki bakteryjnej autologicznej albo wieloważnej (standardowej). Ponieważ w trakcie immunoterapii mogą wystąpić groźne dla życia powikłania w postaci reakcji anafilaktycznej, tylko lekarz alergolog może podjąć decyzje o zastosowaniu immunoterapii oraz nadzorować jej przebieg.

  Streszczenie angielskie: When first used, immunotherapy was applied to treatment of infectious diseases. Its high effectinesess gave an impulse to introduce this method in the treatment of allergic diseases, including nronchial asthma. In contrast to pharmacological treatment which treats only the symptoms in allergies, immunotherapy is presently considered to be the only causative treatment. Several conditions have to be fulfilled to obtain the effect of such treatment. Appropriate patients selection, use of the etilogically correct vaccine and continuing the treatment throughout several seasons are the conditions for the therapeutic success. In nonatopic intrinsic asthma or in atopic asthma complicated by bacterial infections the use of autologic or polyvalent (standard) bacterial vaccine should be considered. Because immunotherapy brings a risk of serious side effects such as anaphylactic reaction, only allergy specialist should be entiled to decide of the introduction of such treatment and to supresive its course.


  121/1064

  Tytuł oryginału: Zagrożenia zdrowotne dzieci we współczesnym budownictwie mieszkaniowym.
  Tytuł angielski: Health menaces for children in modern building trade.
  Autorzy: Bogacka Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.143-146, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany stylu życia i odżywiania, zmieniające się środowisko naturalne jak i środowisko pomieszczeń mieszkalnych to 3 czynniki mające istotny wpływ na zdrowie współczesnych ludzi. Efektem niekorzystnych wpływów tych czynników są choroby cywilizacyjne. Wzrost zachorowań na choroby alergiczne zalicza się również do szkód cywilizacyjnych. W związku z wydłużeniem się czasu spędzanego przez współczesnych ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, mikroklimat pomieszczeń ma coraz większe znaczenie dla zdrowia ich mieszkańców. W artykule wymieniono choroby powstające lub nasilające się wskutek przebywania w pomieszczeniach o niekorzystnych parametrach wentyulacji i stężenia biomasy (bakterii, grzybów, roztoczy, substancji lotnych itp.). Pomieszczenia takie określa się jako "chore budynki" - (ang. sick buildings) a choroby w nich powstające lub pogarszające się - jako "zespół chorego budynku" (BRI) (ang. building related illnesses). Organizm dziecka jest szczególnie podatny na niekorzystne wpływy mikroklimatu pomieszczeń zamkniętych. Omówiono niekorzystne parametry "chorych budynków" wpływające u dzieci na: podatność na zakażenie dróg oddechowych, choroby nowotworowe, powstawanie i przebieg chorób alergicznych i sprawność układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: Changes in building industry during last 30 years in search of economic technologies and building materials ended in creating airlight and energy-saving constructions with reduced ventilation. As a result, diminish exchange between internal and external air, leads to cumulation of various chemicals and organic substances in our houses. Concentrated oxidation products (CO2, CO, HO2, nicotine smoke), vaporizing substances (formaldehyde, NH3, aromatic hydrocarbons) might irritate mucouses, promote or intense respiratory tract infections, allergic diseases or bronchial asthma. Higher risk of atopic diseases and bronchial astma also arises from proliferation of fungs, bacteria and mites in modern interiors, which are quite convenient for it. Buildings with microclimate, which is dangerous for human health, are termed "sick buildings". Diseases that develop under their influence are called BRI (building related illnesses). Children are most exposed on them, especially under municipal conditions, because they spend majority of their time at home.


  122/1064

  Tytuł oryginału: Testing for aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Bochenek G., Niżankowska E[wa], Szczeklik A[ndrzej]
  Źródło: Allergy 2002: 57 (7) s.562-565, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  123/1064

  Tytuł oryginału: The immunophenotype of patients with recurrent pregnancy loss.
  Autorzy: Darmochwał-Kolarz Dorota, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Roliński Jacek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 103 (1) s.53-57, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to estimate the alterations in the phenotype of lymphocytes of women with unexplained pregnancy failures in comparison with healthy women. Materials and methods: Fourten women with unexplained habitual miscarriages and 18 healthy, fertile women with the history of successful pregnancies were included in the study. The lymphocytes were isolated from peripheral blood and stained with monoclonal antibodies. The expression of selected surface molecules was estimated using the flow cytometric method. Results: We found that the percentage of T CD4+ lymphocytes, CD3-16/56+ cells, and T CD8+11b- cells was significantly higher in patients with recurrent pregnancy loss in comparison with healthy women. The peercentage of B-1 CD19+5+ lymphocytes was also significantly higher in women with unexplained habitual miscarriages in comparison with healthy women. Furthermore, we found higher expression of CD25 molecule on T CD3+ and T CD4+ lymphocytes in the study group, when compared to controls. Moreover, the percentages of B CD19+ and T suppressor CD8+11b+ lymphocytes were lower in women with pregnancy failures in comparison with the control group. The percentage of T CD3+ lymphocytes and T CD8+ cells did not differ in both studied groups. Similarly, the expression of CD25 antigen and HLA-DR molecule on T CD8+ did not differ in the study group, when compared to controls. Concvlusion: Our results can suggest that immunological alterations may be involved in the etiopathogenesis of unexplained recurrent pregnancy loss.


  124/1064

  Tytuł oryginału: Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: IL-10 serum levels in children with moderate asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.25-33, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Levels of an interleukin 10 (IL-10) are reduced in asthmatic patients in comparison to healthy subjects. Fact, that IL-10 is produced by Th1 and that inhibits cytokine production by Th2 lymphocytes has led to the concept that IL-10 might be beneficial in mitigating allergic inflammation. The purpose of this study was to define the effect of 4 weeks monotherapy with triamcinolone acetonide or nedocromil sodium on the serum level of IL-10, bronchial hyperresponsiveness and clinical parameters in atopic asthma children. It was an 8 week, randomised, double-blind trial of 37 children with moderate asthma allergic to house dust mite. Patients were randomly allocated to receive 200 mcg triamcinolone twice daily (n = 18), or 0.004 g nedocromil foue times daily (n = 19). Thirty children completed the study. After treatment with triamcinolone the level of IL-10 in blood serum significantly increased, bronchial hyperreactivity significantly decreased, and all clinical parameters improved. Mean IL-10 levels in serum before and after treatment with triamcinolone were 7.5 pg/ml with 95 p.c. Cl 6.79 p.c. - 8.22 p.c. and 14.21 pg/ml with 95 p.c. Cl 11.33 p.c. - 17.09 p.c. respectively (p 0.001). After treatment with nedocromil, clinical symptoms improved significantly, IL-10 serum levels and bronchial hyperreactivity did not change significantly (p = 0.094 and p = 0.09 respectively). This study demonstrated that one possible way by which triamcinolone contribute to inhibition of inflammation is by effect on IL-10.


  125/1064

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał IgG przeciw wirusom HTLV I i II (human T-cell lymphotropic virus) u chorych na sarkoidozę.
  Tytuł angielski: The prevalence of serum IgG antibodies against HTLV virus type I and II in sarcoidosis patients.
  Autorzy: Siemińska Alicja, Jassem Ewa, Dziadziuszko Rafał, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.52-57, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis of sarcoidosis remains still unknown. Among numerous factors viruses are considered as potential causes. The aim of the study was investigation of human T-cell lymphotopic virus type I (HTLV-I) in sarcoidosis patients. Studied group (I) consisted of 52 patients: 29 women and 23 men aged from 24 to 62 years; mean age 40 years. The diagnosis of sarcoidosis was confirmed by histologic examination in 46 patients and on the base of clinical, HRCT - chest scan and BAL findings in 6 patients. Control group (II) consisted of 92 various pulmonary disorders patients and healthy subjects in the aged from 20 to 83 years; mean age 54 years. In both groups the ELISA test detecting antibodies against HTLV-I/II was performed with the use the diagnostic kit produced by Organon Teknika, Belgium. Results were interpreted by measuring the optical density (OD). The cut-off point 0,386 was established according to the rule defined by kit's produced. The values of OD ranged in group I from 0,061 to 0,384 and in group II from 0,047 to 0,213; thus, no positive results of the test were observed. The values of OD did not differ significantly in both groups (p = 0,59). Conclusion: In our region the participation of HTLV-I in the pathogenesis of sarcoidosis is doubtfull.


  126/1064

  Tytuł oryginału: Badania nad krzyżową nadwrażliwością na antybiotyki penicylinowe u chorych z natychmiastowymi reakcjami alergicznymi wywoływanymi przez amoksycylinę.
  Tytuł angielski: Studies on cross reactivity to penicillins in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Liebhart Jerzy, Małolepszy Józef, Wójcicka Irena, Marszalska Marita
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.58-63, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this study we have explored the presence of cross reactivity to penicillin and ampicillin in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin. Skin test results with amoxicillin were positive in 66.66 p.c. and in the remaining 33.34 p.c. were negative. In 81.84 p.c. patients we observed positive results of skin tests with penicillin and/or ampicillin. Only in 14.48 p.c. of the patients we observed selective response to amoxicillin. On the basis of obtained results we conclude that sensitivity of skin tests with amoxicillin is rather moderate and confirmation of amoxicillin hypersensitivity can be obtained using skin tests with other penicillins. In our material selective amoxicillin hypersensitivity can be defined as a relatively rare phenomenon. Theses data should have the important implications in antibiotics' selection in patients with amoxicillin allergy.


  127/1064

  Tytuł oryginału: Przebieg leczenia astmy oskrzelowej u chorych po stanie astmatycznym leczonych w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych.
  Tytuł angielski: Asthma follow-up after treatment of status asthmaticus in ICU of Pneumonology Department in Warsaw Medical University.
  Autorzy: Karwat Krzysztof
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.71-77, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Asthmatic patients who treated in ICU because of exacerbation of asthma must be in close contact doctors. Thay need steroid therapy, regular PEF mesurements and should take part in educational programs for asthmatic. The 87 (06f, 27 m) patients after treatment of status asthmaticus in our ICU were answered to the questionnaire about next hospitalisation, factor causing exacerbation, treatment, spacers, electrical nebulizators, PEF-meters and asthma eduacational program. Eight men (29,6 p.c.) and 13 woman (21,6 p.c.) needed next hospitalisation. Airway infection, exercise and cool air the common cause of asthma exacerbation. Oral steroid was used continuously by 44,8 p.c. of patients and 68,9 p.c. inhaled steroid. Inhaled á-agonits were taken by 71,2 p.c. of patients, oral theophylline by 70,1 p.c. inhaled ipratropium bromide by 26,9 p.c., 11,1 p.c. cromolyn and leucotriene receptor antagonists by 16,1 p.c. At home 27,5 p.c. of patients have electrical nebulizator and 75,8 p.c. spacer. PEF-meters are utilized by 42,5 p.c. of patients but they did not use it correctly. A large number of patients (47 p.c.) did not take part in educational program for asthmatic patients. Our data show that patients after status asthmaticus in our ICU mainly treat exacerbations but they not prevent asthma attacks.


  128/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ trzyletniej przedsezonowej immunoterapii swoistej na wybrane parametry zapalenia alergicznego u chorych na pyłkowicę.
  Tytuł angielski: The influence of a three-year preseasonal specific immunotherapy on selected parameters of allergic inflammation in pollinosis patients.
  Autorzy: Fal Andrzej M., Gietkiewicz Krystyna, Obojski Andrzej, Mędrala Wojciech, Małolepszy Józef
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.78-86, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Specific immunotherapy (SIT) can in some cases influence the course of allergic inflammation (eosinophilia and ECP concentration in peripheral tissue). This study was set up to evaluate the efficacy of three-year pre-seasonal SIT with grass pollen allergoid. We measured NALf eosinophilia and ECP concentration both in NALf and blood serum after subsquent SITs. Twenty seven patients aged 26,7 ń 7,4 (range 18-45) entered this study. They were rendomly assigned to treatment with either Pollinex or Allergovit. We observed a progressive fall in NALf eosinophilia in subsequent years: 24,1 ń 2,4 p.c.; 20,2 ń 4,6 p.c.; 9,8 ń 1,9 p.c. vs. 30,4 ń 3,0 p.c. before treatment (p 0,05, p 0,05 and p 0,001, respectively). Also ECP concentration fell after second and third SIT to 15,6 ń 1,5 ng/ml; 12,96 ń 1,75 ng/ml vs 23,3 ń 3,7 ng/ml before SIT (p 0,05). A significant drop in serum ECP concentration was recorded only after third SIT season - 2,5 ń 1,23 ćg/ml vs 5,8 ń 1,3 ćg/ml before treatment, p 0,01. NALf eosinophilia correlated positively with NALf ECP concentration - Rý = 0,92, p 0,05. Hence, SIT ameliorates allergic inflammation decreasing significantly activity of eosinophils in nasal mucosa measured as NALf eosinophilia and ECP concentration. This effect seems to be time-depended.


  129/1064

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian stężenia interleukin 6 i 8 u chorych po zabiegach chirurgicznych leczonych całkowitym żywieniem pozajelitowym.
  Tytuł angielski: Dynamic of IL-6 and IL-8 concentrations in patients after surgery treated with total parenteral nutrition.
  Autorzy: Słotwiński R., Słodkowski M., Pertkiewicz M., Lech G., Zaleska M., Majewska K., Szczygieł B., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.45-48, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zwiększone i przedłużające się wytwarzanie cytokin prozapalnych u chorych po rozległych zabiegach chirurgiczncyh zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. Przedmiotem badań była ocena zmian stężenia interleukin 6 (IL-6) i 8 (IL-8) u chorych po zabiegach chirurgicznych żywionych pozajelitowo. Badania IL-6 i IL-8 we krwi obowodowej wykonywano za pomocą testu ELISA przed oraz w 1., 3., 7., 10., 14., 15. i 16. dobie po operacji u 22 chorych, w tym u 10 leczoncyh CŻP, oraz u 12 chorych po rozległych zabiegach brzusznych, u których nie stosowano CŻP (wskazania do operacji: rak trzustki, rak żołądka, rak okrężnicy, nieswoiste choroby zapalne jelit i ostre zapalenie trzustki. W okresie przedoperacyjnym między badanymi grupami nie odnotowano istotnych różnic stężeń cytokin. U chorych nieleczonych CŻP pooperacyjne stężenia tych cytokin były istotnie zwiększone. W kolejnych dobach wartości IL-6 wynosiły: 268.3; 41,9; 122,6; 29,3; 8,7 pg/ml, a wartości IL-8 wynosiły: 86,1; 74,0; 51,0; 24,8; 15,0 pg/ml. Wartości te pozostawały dłużej na istotnie podwyższonym poziomie. U chorych leczonych CŻP (w tym z glutaminą) pooperacyjne stężenia IL-6 były istotnie mniejsze (p = 0,01) w 1. (103,4 pg/ml) i 7. (34,7 pg/ml) dobie niż u chorych nie otrzymujących CŻP. Stężenia IL-8 nie uległy istotnym zmianom i były istotnie mniejsze tylko w 1. dobie po operacji. Wyniki badań immunologicznych korelowały z szybszą poprawą klinicznego stanu chorych i poprawą wybranych parametrów ...

  Streszczenie angielskie: Exaggerated cytokines productions and development of systemic inflammatory response (SIRS) is the most common cause of postoperative complications and death after major abdominal surgery. The present study was conducted to investigate alterations in systemic production of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) after total parenteral nutrition (TPN) in surgical patietns. Plasma concentrations of IL-6 and IL-8 were measured in 22 patietns (10 treated with TPN and 12 without TPN) before major surgery and on the days 1,3, 7,10 and 14-16 after, by ELISA test (indications for surgery: stomach, pancreatic and colon carcinoma, complications of IBD and acute pancreatitis). There were no differences between preoperative levels of IL_6 and IL-8 in the examined groups of patients. The highest (on the days 1, 3, 7, 10: 268.3 (p = 0.002), 41.9 (p = 0.03), 122.6 (p = 0.009), 29.3 (p = 0.03) pg/ml respectively) and longer lasting significantly elevated level of IL-6 was observed in the group of patients after major surgery without TPN. In the group of patients received TPN (with glutamine) there was a significantly increased but in comparison with group of patients without TPN, significantly lower level of IL-6 on days 1 and 7 (103.4 and 34.7 pg/ml respectively, p = 0.01). There was no significant change in postoperative concentration of IL-8 after major surgery in the group of patients treated with TPN. The level of IL-8 was significantly elevated (p + 0.01) in the group of ...


  130/1064

  Tytuł oryginału: Miastenia seronegatywna.
  Tytuł angielski: Seronegative myasthenia gravis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.49-53, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Miastenia (myasthenia gravis -MG) jest nabytą chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała są skierowane przeciwko receptorom acetylocholiny (AChRAB) w błonie postsynaptycznej doprowadzają do redukcji liczby receptorów i zaburzeń transmisji nerwowomięśniowej. Występowanie AChRAB w surowicy stwierdza się u 80-90 proc. chorych na uogólnioną postać MG oraz u 55-70 proc. chorych na postać oczną choroby. Jednocześnie u 10-20 proc. chorych z typowymi objawami MG standardowy test na obecność AChRAB jest negatywny. Ci chorzy stanowią grupę z seronegatywną postacią MG (SNMG). Celem pracy była ocena częstości występowania SNMG wśród chorych z różnymi typami MG wg klasyfikacji Ossermana oraz ustalenie zależności między nieoznaczaniem AChRAB w surowicy a stanem klinicznym chorych. Badaniami objęto 74 chorych z rozpoznaną MG oraz 30 zdrowych (grupa kontrolna). MG rozpoznano na podstawie objawów klinicznych oraz jednego z następujących kryteriów: wynik testu farmakologicznego z edrofonium, dodatni wynik próby miastenicznej elektrofizjologicznej i wykazanie AChRAB w surowicy. Wszystkich badanych poddano klinicznemu badaniu neurologicznemu oraz oznaczono u nich stężenie AChRAB (metodą radioimmunologiczną z użyciem 125-J-a-bungarotoksyny. Chorych z rozpoznaną MG kwalifikowano do poszczególnych typów MG wg klasyfikacji Ossermana. Oceniano aktualne nasilenie objawów męczliwości mięśni, posługując się skalą ciężkości MG Oosterhuisa. U osób z grupy kontrolnej stężenia AChRAB mieści ...

  Streszczenie angielskie: Myasthenia gravis (MG) is an acquired autoimmune disorder of neuromuscular transmission in which antibodies to acetylcholine receptor (AChRAB) attack the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Ciruclating AChRAB are present in 80-90 p.c. of patients with the generalised form of MG and in 55-70 p.c. of patients with the ocular form of disease. Contrary in 10-20 p.c. of patients with typical symptoms of MG, the standard immunoprecipitation test for AChRAB is negative. Those patients contain a group of seronegative MG (SNMG). The aim of this study was the examination of frequency of SNMG in patients with different types of MG according to Osserman's classification. The establishment a relation between the fact of non-marking AChRAB in the plasma and the clinical state of the patients was also done. 74 patients with diagnosed MG and 30 healthy controls were evaluated. The diagnosis of MG was based on clinical features and one or more of the following factors: response to edrophonium chloride, electrophysiologic studies and demonstration of circulating AChRAB. In all of persons standard neurological examination was performed and measurement of the level of AChRAB was done. AChRAB were determinated with a radioimmunoassay using 125-I-alpha-bungarotoxin. The myasthenic patients were classified according to Osserman's classification. The Oosterhuis' personal disability scoring system was used to indicate disease severity. In all of healthy controls the levels ...


  131/1064

  Tytuł oryginału: Udział TNF-ŕ w etiopatogenezie niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The role of TNF-ŕ in the etiopathogenesis of heart failure.
  Autorzy: Negrusz-Kawecka Marta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.69-72, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kliniczne dane wskazują na udział różnych cytokin, a zwłaszcza TNF-ŕ, w etiopatogenezie niewydolności serca. TNF-ŕ przyczynia się do dysfunkcji lewej komory, obrzęku płuc i kardiomiopatii rozstrzeniowej. U chorych na niewydolność serca stwierdzono jego zwiększone stężenie w surowicy oraz wykazano, że może to mieć znaczenie prognostyczne. Niewystępujący w zdrowym mięśniu sercowym, wytwarzany najprawdopodbniej pod wpływem przeciążenia objętościowego niewydolnego serca, wywiera ujemne działanie inotropowe zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, dzięki zdolności do indukcji syntazy tlenku azotu, wytwarzanej przez makrofagi, miocyty serca i inne komórki. Większość działań TNF-ŕ odbywa się za pośrednictwem 2 receptorów, określanych jakoo TNF-RI i TNF-RII, zidentyfkowancyh na powierzchni różnych komórek. Ich skierowane na zewnątrz błony komórkowej fragmenty, oddzielające się od niej, można wykryć we krwi lub w moczu jako formy rozpuszczalne, określane jako sTNF-RI i sTNF-RII, ich stężenie u chorych na ciężką niewydolność serca jest zwiększone. Znane sa różne czynniki farmakologiczne, które hamują biologiczne działąnie TNF-ŕ, a niektóre z nich były stosowane u chorych na niewydolność serca. Były to pentoksyfilina i etanercept, jednak korzystne wyniki tych badań muszą być traktowane jako wstępne ze względu na małą liczbę zbadanych chorych. Wstępne wyniki innych badań, wieloośrodkowych, randomizowanych i i obejmujących dużą liczbę chorych, zaplanowanych do 2002 r., wskazują na ...

  Streszczenie angielskie: Clinical evidence demonstrates participation of several cytokines in cardiac heart failure pathogenesis, in particular tumor necrosis factor-alpha (TNF-ŕ), which induces left ventricular dysfunction, acute pulmonary edema and congestive cardiomyopathy. Increased levels of TNF-ŕ in patients with heart failure were proved and may have prognostic significance. Absent in normal myocardium, produced in the myocardium in response to volume overload, TNF-ŕ can depress cardiac function directly and indirectly by induction of nitric oxide synthase produced by macrophages, cardiac myocytes and other cells. The most of TNF-ŕ effects are performed by two receptors termed as TNF-RI and TNF-RII identified on the surface of many cells. The extracellular domain fragments of both receptors shed from cell surface can be detected as soluble forms sTNF-RI and sTNF-RII in the urine and blood, and their blood levels in patients with severe heart failure are elevated. There are various pharmacological agents that block the biological effects of TNF-ŕ, however only two of them have been used in patietns with heart failure: pentoxifylline and etanercept. Encouraging effects of this studies must be regarded as provisional because of relatively small numbers of treated patients. Preliminary results of other randomized, multicenter and in large patients populations trials, planned till 2002 year indicate tha possibility of novel anti-TNF strategies in heart failure; treatment is well tolerated ...


  132/1064

  Tytuł oryginału: Antygeny (CEA i CA 19-9) w rozpoznawaniu i prognozowaniu gruczolakoraka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Antigens (CEA and CA 19-9) in diagnosis and prognosis colorectal cancer.
  Autorzy: Grotowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.77-80, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponad 30 lat temu po raz pierwszy opisano w tkance jelita połodu i nowotworach przewodu pokarmowego antygen karcynoembrionalny (CEA). Następnie wykryto go w surowicy u chorych na gruczolakoraka jelita grubego i rozpoznano jako marker dla tego nowotworu. Z uwagi na małą swoistość antygenu tego nie poleca się jednak jako markera w badaniach przesiewowych u chorych na gruczolakoraka jelita grubego. Stężenia tego antygenu zwiększają się wraz ze stopniem zaawansowania nowotworu. Określanie stężeń przedoperacyjnych CEA w surowicy jest przydatne w rozpoznawaniu nowotworu i prognozowaniu jego nawrotu oraz czasu przeżycia chorych. Ekspresja antygenu CA 19-9 została opisana w odniesieniu do różnych nowotworów złośliwych, w tym również do gruczolakoraka jelita grubego. Nie jest on polecany jako test do badań przesiewowych. Jego stężenia wzrastają w zaawansowanych stanach gruczolakoraka jelita grubego. Pomimo jego mnijeszej czułości w wykrywaniu wczesnych postaci gruczolakoraka jelita grubego niż CEA, połączenie badania obu tych antygenów może dostarczyć więcej informacji niż samo badanie CEA w prognozowaniu nawrotu i przeżycia chorych.

  Streszczenie angielskie: Carcinoembrionic antigen (CEA) was first described more than three decades ago, when its presence was demonstrated in fetal gut tiissue and in tumors from gastrointestinal tract. Subsequently, CEA was detected in the circulation of patients and recognized as a serum marker for colorectal cancer. This tumor marker has not been advocated as a screening test for colorectal cancer, however a preoperative CEA serum level is useful for diagnosis and prognosis of recurrence and survival in colorectal cancer patients. The levels of CEA increased with increasing tumor stage. Expression of carbohydrate antigen (CA 19-9) has been described in various malignancies and also in colorectal cancer. This antigen also has not been advocated as a screening test for colorectal cancer. The levels of CA 19-9 increased in advanced stages of colorectal cancer. Despite its lower sensitivity than CEA in early stages of colorectal cancer, the combination of both antigens can provided more information than CEA alone for prognosis of recurrence and survival in those patients.


  133/1064

  Tytuł oryginału: Immunologiczne i biochemiczne markery zapalenia w krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Immunological and biochemical markers of inflammation in peripheral blood of asthmatic persons.
  Autorzy: Stelmach Iwona
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.9-10, 12, 14-16, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astmę charakteryzuje odwracalny skurcz dróg oddechowych, nadreaktywnoścci i zapalenie. Proces zapalny wywołany jest przez komórki takie jak eozynofile, limfocyty, mastocyty i neutrofile. Uwalniają one mediatory w miejscu zapalenia, które z kolei powodują napływ następnych komórek zapalnych. Praca ta jest przeglądem aktualnego piśmiennictwa dotyczącego markerów zapalenia (komórek i produktów ich wydzielania) we krwi obwodowej jako wskaźników toczącego się procesu zapalnego w astmie. Potencjalny marker powinien spełniać odpowiednie kryteria aby być optymalnym wskźnikiem. Obecnie badanymi markerami krwi obwodowej są: eozynofilia, ECP, EPX, sIL-2R, IL-4, IL-5, poziom histaminy, MPO, sICAM-1 oraz E-selektyna. Markery krwi obwodowej mogą pomóc w kontrolowaniu zapalenia i leczenia astmy, ale powinny one być lepiej zbadane, a ich pomiar powinien być uproszczony i bardziej dostępny. Potrzebne są również wieloośrodkowe badania na dużych populacjach aby zweryfikować dotychczasową wiedzę.

  Streszczenie angielskie: Asthma is defined by reversible airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. Airway inflammation consists of infiltration by inflammatory cells as eosinophils, lymphocytes, mast cells and neutrophils. These cells contribute to the physiologic changes in asthma by release of mediators in the local microenviroment that result in the recruitment of additional inflammatory cells. In this article we focus on the potential, meaning and clinical application of measurements of inflammatory markers (cells and their secretory products) in peripheral blood, as markers for ongoing airway inflammation in asthma. There are certain criteria required for peripheral blood markers. According to current knowledge, possible markers in serum are: eosinophil blood count, ECP, EPX, sIL-R, IL-5, histamine levels, MPO, sICAM-1 and E-selectin. The peripheral blood markers may help to evaluate airways inflammation but they should be studied further and their measurement should be simplified. Also larger multicentre studies need to be carried out.


  134/1064

  Tytuł oryginału: Mechanizmy odpornościowe u noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami serca.
  Tytuł angielski: Immune mechanisms in newborn and infants with congenital heart diseases.
  Autorzy: Paśnik Jarosław, Moll Jadwiga, Banasik Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.26-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowo narodzonych dzieci. Układ odpornościowy zapewnia ochronę organizmu przed infekcją. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną wadą serca są niedostateczne. Dotychczasowe nieliczne doniesienia wydają się sugerować, że układ odpornościowy noworodków z wrodzoną wadą serca może różnić się od noworodków bez wady. W pracy omówiono odrębności układu odpornościowego u noworodków i niemowląt z wadą serca.

  Streszczenie angielskie: The incidence of congenital heart disease in liveborn babies is about 8 out of 1000. The immunological system in humans has evolved to provide protection against infection. Children suffering form CHD have been assumed to have a deficiency in their defence mechanisms. So far published reports seem to suggest that immunological system of infants with congenital heart disease may be different from that of infants without the disease. Differences in immunological system of infants and babies with congenital heart disease have been presented in the study.


  135/1064

  Tytuł oryginału: Stężenie immunoglobuliny E przed i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparaginazę.
  Tytuł angielski: IgE serum concentration before and after acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma treatmet and L-asparaginase hypersensitivity.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Stasiak-Barmuta Anna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono występowanie objawów alergicznych w wywiadzie oraz wartości stężeń całkowitego IgE dzieci przed i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Materiał stanowiło 35 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem nieziarniczym. Objawy alergii przed zachorowaniem obserwowano u 22.8 proc. pacjentów. Podwyższone stężenie IgE w momencie rozpoznania choroby nowotworowej zanotowano u 45.7 proc. dzieci. Średnie stężenie IgE w całej grupie badanej wynosiło: przed leczeniem - 67.55 IU/ml, w czasie leczenia podtrzymującego remisję - 17.2 IU/ml, a po całkowitym zakończeniu leczenia - 47.06 IU/ml. Objawy nadwrażliwości na L-asparaginazę zanotowano u 25.7 proc. chorych. Nie wykazano wpływu podwyższonego stężenia IgE w momencie rozpoznania choroby oraz dodatniego wywiadu alergicznego na pojawienie się nadwrażliwości na L-asparaginazę.

  Streszczenie angielskie: We have analysed past medical history for the presence of allergic symptoms and IgE serum concentration before and after antineoplastic treatment in 35 children with acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma. We have noted the history of allergic symptoms in 22.8 p.c. of patients. Serum IgE concentration at the time of diagnosis was elevated in 45.7 p.c. of children. Mean serum concentration in the whole group was: 67.55 IU/ml before, 17.2 IU/ml - during maintenance therapy and 47.06 IU/ml after treatent termination. We have noted L-asparaginase hypersensitivity in 25.7 p.c. of children. We did not find any correlation between L-asparaginase hypersensitivity and allergic symptoms in history or higher IgE serum concentrations before treatment.


  136/1064

  Tytuł oryginału: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Tytuł angielski: Familial thrombocytopenia with eozynophilia and allergy.
  Autorzy: Zielińska Elżbieta, Charubczyk Anna, Zalewska-Szewczyk Beata, Mianowska Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.63-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona megakariocytopenia dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i należy do rzadkich zespołów chorobowych, w których przewlekłej małopłytkowości mogą towarzyszyć liczne wady rozwojowe kośćca, serca lub narządów moczopłciowych. W pracy u rodzeństwa dwojga płci przedstawiliśmy obraz kliniczny i diagnostykę różnicową rzadkiej odmiany megakariocytopenii bez zaburzeń rozwojowych, lecz z eozynofilią, która klinicznie manifestowała się objawami przewlekłej małopłytkowości i alergii. Według naszej wiedzy jest to drugie doniesienie światowe o koincydencji wrodzonej małopłytkowości i alergii.

  Streszczenie angielskie: Congenital thrombocytopenia is an inherited disorder characterised by several anomalies included limb and variolis organs such as cardiac defects and genitourinary abnomalities. This report describes a family - brother and sister, with rare variant of congenital thrombocytopenia without any developmental abnormalities but megacariocytopenia in bone marrow was associated with eosinophilia and clinically the chronic thrombocytopenia and allergy were dominated. This is a second report of congenital thrombocytopenia and allergy.


  137/1064

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworu (TNF) w procesie angiogenezy.
  Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF) in angiogenesis.
  Autorzy: Okrój Marcin, Bigda Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.57-59, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: TNF jest plejotropową cytokiną o charakterze prozapalnym. Oddziałuje na szereg komórek układu immunologicznego, wpływa na produkcję i wydzielanie innych cytokin, działa cytotoksycznie w stosunku do wielu linii nowotworowych. Stosunkowo mało wiadomo natomiast na temat roli TNF w procesie angiogenezy. Doniesienia nie są jednoznaczne i wydaje się, iż w zależności od warunków może on wpływać hamującą lub stymulująco na tworzenie nowych naczyń. Działanie stymulujące polega przede wszystkim na aktywacji genów kodujących czynniki proangiogenne, takie jak VEGF, FGF, IL-8 oraz ich receptory, podczas gdy działanie hamujące objawia się poprzez wygaszanie kaskad sygnalizacyjnych ww. receptorów oraz aktywacją inhibitorów angiogenezy. Wyniki badań, zarówno w układach in vitro, jak i in vivo sugerują, że zmiennymi warunkującymi efekt modulujący angiogenezę są: stężenie cytokiny oraz czas ekspozycji na jej działanie.

  Streszczenie angielskie: TNF is a pleiotropic, proinflammatory cytokine produced by activated monocytes and macrophages. Its action is mediated by the cell-surface receptor, of which two species have been identified as TNF-R1 or p55 (of molecular weight 55 kDa) and TNF-R2 or p75 (of molecular weight 75 kDa). TNF influences function of immunocompetent cells, production and secretion of other cytokines and induces cytotoxic effect towards different tumor cells. Since it is well known that angiogenesis is the limiting factor of tumor progression and it can be regulated by various cytokines, knowledge on the way particular cytokines modulate angiogenesis can be useful for design of antitumor therapies. TNF is a ligand that can initiate many signaling pathways resulting in production of factors influencing angiogenesis. TNF can also directly affect function of endothelial cells. Reports on the role of TNF in angiogenesis are equivocal and indicate that TNF seems to function as stimulatory or inhibitory agent dependently on the conditions applied in an experiment. Stimulatory action stems from activation of genes coding for proangiogenic factors (e.g. VEGF, FGF, IL-8) and its receptors. Activation of proangiogenic substances is mediated by transcription factors: NFkB, sp-1, c-Jun. THF-mediated inhibition of angiotensin results from down-regulation of receptors for proangiogenic factors (IL8-R, flt-1, flk-1, flg) and activation of angiogenesis inhibitors such as angiopoetin-2. Moreover, TNF can influence angiogenesis indirectly by stimulation of other cells, especially macrophages and modulation of...


  138/1064

  Tytuł oryginału: Alergolog a lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - współdziałanie i współodpowiedzialność.
  Tytuł angielski: Allergologist and general practitioner - collaboration and co-responsibility.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.137-140, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 70. zaobserwowano gwałtowny wzrost zachorowań na astmę. W Polsce na tę chorobę cierpi 5,4 p.c. dorosłych i 8,5 proc. dzieci. Ta dramatyczna tendencja występuje równolegle wraz ze wzrostem bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia chorych na astmę i alergię. System służby zdrowia w Polsce bazuje na kompetencjach specjalistów i lekarzy podstawowej opieki medycznej, co rodzi wiele problemów, szczególnie w dziedzinie profilaktyki. Właśnie profilaktyka i edukacja pacjentów i ich rodzin znajduje się na pierwszym miejscu. Terapia powinna rozpoczynać się od diagnozy postawionej przez lekarza specjalistę oraz określenia rodzaju leczenia, zaś lekarz podstawowej opieki medycznej będzie kontynuował terapię, konsultując się systematycznie ze specjalistą. Przypadki ciężkiej astmy oskrzelowej oraz chorzy poddani immunoterapii swoistej powinni pozostawać pod stałą opieką specjalisty. Tylko wzajemna współpraca lekarzy specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu może dać wymierny efekt zmierzający do poprawy zdrowia chorego i kondycji całej służby zdrowia w Polsce.

  Streszczenie angielskie: The incidence of allergic diseases have increased since 70th. 5.4 p.c. of adults and 8.5 p.c. of children suffer from bronchial asthma in Poland. This dramatic tendency coexists with a big direct and indirect cost of the care on allergic patients. The structure of healthcare in Poland is based on a competition between general practitioners and specialists, that makes many difficulties in the care especially in prophylaxis of allergy. One should postulate a strict collaboration instead the present situation. There are many fields on which collaboration seems to be very simple as prophylaxis and education of patients and their families. The therapy should begin from diagnosis by specialist. In many cases GP should continue therapy using specialists as consultants only. The severe bronchial asthma and patients treated with immunotherapy should maintain under the care of allergists.


  139/1064

  Tytuł oryginału: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Allergy in gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.219-222, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia przewodu pokarmowego u osób predysponowanych stanowi formę nieprawidłowej odpowiedzi na antygenowe składniki pożywienia, która realizuje się na drodze mechanizmów immunologicznych. Alergia na białka mleka krowiego, model badawczy najlepiej poznany, jest ważnym problemem w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Obok predyspozycji genetycznej istotne znaczenie mają odrębności związane z fizjologiczną niedojrzałością przewodu pokarmowego. Mechanizmy patogenetyczne leżące u podłoża alergii pokarmowej obejmują immunologiczne reakcji IgE zależne i IgE niezależne oraz zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Odpowiedź IgE zależna wzbudza objawy fazy natychmiastowej, natomiast IgE niezależna częściej indukuje manifestację reakcji późnej, spowodowaną przewlekłym zapaleniem błony śluzowej poszczególnych pięter anatomicznych przewodu pokarmowego. Taki patomechanizm w uzasadnionych przypadkach upoważnia do poszerzenia diagnostyki alergologicznej o badania endoskopowe górnego lub/i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W leczeniu właściwie rozpoznanej alergii na białka mleka krowiego stosowanie hipoalergicznych mieszanek mlekozastępczych, wspomagającej farmakoterapię oraz probiotyków stwarza możliwości uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Allergy in the gastrointestinal tract occurring in predisposed subjects is a form of abnormal reaction to antigens contained in the food, based on immunological mechanisms. Allergy to cow milk proteins, which is the most extensively studiedd model, poses a serious problem in infancy and early childhood. Here, genetic predisposition plays a significant role, as well as factors connected with physiological immaturity of the gastrointestinal tract. Pathogenic mechanisms which determine food allergy comprise IgE-dependent and IgE-independent immunological reactions, and infalmmation of the mucous membrane in the gastrointestinal tract. The IgE-dependent response triggers immediate symptoms, while IgE-independent response more frequently induces the late response manifestation, caused by chronic infalmmation of the mucous membrane in various parts of the alimentary tract. This pathomechanism in justified cases makes it necessary to combine allergologic diagnostic methods with endoscopic examination of the upper or/and lower gastrointestinal tract. Treatment of properly diagnosed allergy to cow milk proteins is based on hypoallergenic milk mixtures, adjuvant pharmacotherapy and probiotics, leading to satisfactory therapeutic effects.


  140/1064

  Tytuł oryginału: Wsakazania do leczenia immunosupresyjnego w dermatologii.
  Tytuł angielski: Clinical applications of new immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Warmińska Julia, Kowal Anna, Krasowska Dorota
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.2-6, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immunosuppression consists in breaking of different immune reactions. According to mechanism of activity, these drugs reveal effects on each stage of the immune process. Among immunosuprressive drugs steroids, antimetabolites, alkylating agents, cyclosporine, mycophenolate mofetil are used in dermatology. Therapeutic potencial of these drugs is limited by dangerous side effects. Apart from inhibition the excessive immunological response to antigens and because of the lack of specific action, they results in total suppression of the immune system. That in turn produces higher number of infections, the abnormal course of diseases and increased risk of lymphomas and cancers. Therefore the decision on applying any of these immunosuppressive drugs ought to be preceded by thorough analysis of clinical history, indications and contraindications refering to each drugs and potencial toxicity and side effects.


  141/1064

  Tytuł oryginału: Long-term therapy with recombinant human erythropoietin decreases percentage of CD152+ lymphocytes in primary glomerulonephritis haemodialysis patients.
  Autorzy: Trzonkowski Piotr, Myśliwska Jolanta, Dębska-Ślizień Alicja, Bryl Ewa, Rachoń Dominik, Myśliwski Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (6) s.1070-1080, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) may affect the human immune system. The aim of the study was to examine changes in CD4+ and CD8+ T-cell subpopulations, the expression of the inhibitory molecule, CD152 on T lymphocytes and the levels of interleukins (IL), 2, 6, 10, 12 and tumour necrosis factor ŕ )TNFŕ) in primary glomerulonephritis chronic haemodialysis (HD) patients before and under rHuEpo treatment. Methods. Expression of T-cell surface molecules was measured in 14 HD patients ex vivo by flow cytometry of lymphocytes sampled from peripheral blood and in viutro using whole blood cell cultures stimulated either with phytohaemagglutinin (PHA) or with physiological as well as non-physiological does or rHuEpo. The concenrations of the cytokines were measured in the supernatans from non-or PHA-stimulated cultures using bioassays (IL2, IL6, TNFŕ) or ELISA test (IL10, IL12). Results. Compared with findings before the start of rHuEpotherapy the CD4+/CD8+ ratio increased after 1 year of follow-up, whereas the percentage of CD152+ peripheral blood lymphocytes decreased. The increase of the CD4+/CD8+ rtio was dependent on a decrease of the percentage of CD8+ cells. The decrease of CD152+ population affected mainly CD8+ CD152+ cells. All these effects became apparent after 6 months of rHuEpo treatment. In vitro stimulation of whole blood cultures revealed that the addition of PHA up-regulated the percentage of CD152+ lymphocytes, while physiological concentrations of rHuEpo decreased the percentage of CD8+ 152+ T cells...


  142/1064

  Tytuł oryginału: Interakcje limfocytów T z elastyną i ich znaczenie w immunopatologii.
  Tytuł angielski: The interactions of T lymphocytes with elastin and their significance in immunopathology.
  Autorzy: Targońska Magdalena, Górski Andrzej, Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.3-10, bibliogr. s. 9-10, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Recent data indicate that human T lymphocytes can adhere to elastin and respond to co-stimulatory signals of that protein. This reactivity is mediated by non-integrin receptor, elastin binding protein. In addition, another receptor belonging to integrin family may be also involved. T cell interactions with elastin (but not other extracellular matrix proteins) appear to be upregulated in healthy males and at least some patients with vasculitis. Interestingly, statins in pharmacological concentrations strongly and selectively block those interactions. Our data point to the potential role of T cell interactions with elastin in immunopathology of vasculitis and atherosclerosis.


  143/1064

  Tytuł oryginału: Antygen CA125.
  Tytuł angielski: Antigen CA125.
  Autorzy: Zakrzewska Irena
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.29-38, bibliogr. s. 34-38, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This review describes the physicochemical and biological properties of antigen CA125 and clinical utility of antigen in oncologic diagnostic. CA125 is the most reliable marker for ovarian cancer in clinical practice. Analysis of CA125 values performed by many authors revealed its highest concentrations in serous and endrometrioid histological type. Serial measurements of CA125 are useful in monitoring the response to chemotherapy and follow-up the early detection of recurrent disease of patients with ovarian cancer.


  144/1064

  Tytuł oryginału: Proteolysis of CD14 on human gingival fibroblasts by arginine-specific cysteine proteinases from Porphyromonas gingivalis leading to down-regulation of lipopolysaccharide-induced interleukin-8 production.
  Autorzy: Tada Hiroyuki, Sugawara Shunji, Nemoto Eiji, Takahashi Nobuhiro, Imamura Takahisa, Potempa Jan, Travis James, Shimauchi Hidetoshi, Takada Haruhiko
  Źródło: Infect. Immun. 2002: 70 (6) s.3304-3307, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 305,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Arginine-specific cysteine proteinases (gingipains-R) from periodontopathic Porphyromonas gingivalis cleaved CD14, a bacterial pattern recognition receptor, on human gingival fibroblasts (HGF). Consequently, gingipains-R reduced lipopolysaccharide-induced interleukin-8 production by HGF, indicating that gingipains-R inhibited CD14-dependent HGF activation and are involved in immune evasion by the bacterium in periodontal tissues.


  145/1064

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
  Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  146/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  147/1064

  Tytuł oryginału: Materiały VIII Konferencji Hematologicznej Towarzystwa Internistów Polskich "Zaburzenia odporności w ochorobach krwi i układu chłonnego".
  Tytuł angielski: Materials of the VIII Hematologic Conference of the Polish Society of Internal Medicine "Immunologic disturbance in blood and lymphoid system disorders".
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) s.421-501, il., tab., biliogr. [przy artyk.], sum. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Internistów Polskich


  148/1064

  Tytuł oryginału: Komórkowe i molekularne mechanizmy zwalczania choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: Cellular and molecular mechanisms of neoplasm treatement.
  Autorzy: Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.425-429, bibliogr. 24 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  149/1064

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zaburzeń odporności w chorobach rozrostowych krwi.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of immune abnormalities in hematologic malignancies.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.437-441, bibliogr. 23 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  150/1064

  Tytuł oryginału: Stan odporności po megachemioterapii i przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.
  Tytuł angielski: Immunological status post megachemotherapy and hematopoietic cell transplantation.
  Autorzy: Usnarska-Zubkiewicz Lidia
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.453-460, bibliogr. 57 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  151/1064

  Tytuł oryginału: Przeciwciała monklonalne w hematoonkologii.
  Tytuł angielski: Monoclonal antibodies in hematooncology.
  Autorzy: Kuliczkowski Kazimierz, Podolak-Dawidziak Maria
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.469-473, bibliogr. 33 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  152/1064

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne w dermatologii.
  Autorzy: Białynicki-Birula Rafał, Baran Eugeniusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.35-36, 38, 40-43, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  153/1064

  Tytuł oryginału: Kompleksowy i interdyscyplinarny model rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Complex and interdisciplinary rehabilitation model for patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Nowobilski Roman
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.43-55, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W literaturze specjalistycznej coraz częściej przedstawia się problemy psychiczne, socjalne, społeczne, z którymi borykają się pacjenci z chorobami układu oddechowego, w tym chorzy na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pisze się rówież o komforcie życia tych pacjentów, podkreślając psychosomatyczny charakter ich chorób. Doniesienia naukowe poruszają tematy wpływu przewlekłej choroby somatycznej na stan psychiczny pacjenta, jego emocje, zmiany osobowościowe, zmiany w systemie wartości, zaburzenia funkcji poznawczych. Przedstawia sie także poblemy natury etyczno-moralnej, które stają przed członkami zespołu terapeutycznego leczącego przewlekle chorego pacjenta. Podkreśla się konieczność holistycznego podejścia do pacjenta z chorobą układu oddechowego. Przygotowując indywidualny program rehabilitacji należy przeanalizować także czynniki psychiczne, społeczne, kulturowe, etyczno-moralne mogące mieć wpływ na przebieg i obraz kliniczny choroby. Dotychczasowe rozważania wyraźnie pokazują pewną ewolucję w podejściu do problemu rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; z podejścia czysto medycznego, ujmującego zagadnienia od strony patofizjologii, histopatologii, patobiomechaniki, farmakoterapii do podejścia bardziej holistycznego, ujmującego dualistyczną psychosomatyczną specyfikę tej choroby. Zasadniczym celem prowadzenia zabiegów nowoczesnej rehabilitacji oddechowej jest poprawa jakości życia chorych, zależna ...

  Streszczenie angielskie: In the specialist literature more and more often presented are psychical and social problems patients with respiratory system disorders face, including patients with bronchial asthma and chronic obturatory pulmonary disease. There is also a lot of writing the comfort of life of those patients indicating psycho-somatic character of their diseases. The scientific reports are touching the subjects of the influence of the chronic somatic illness on a patient's psychical condition, his/her emotions, personality changes, changes in the system of values, disorders of the cognitive functions. Problems of the ethic-moral nature rwe also presented which the therapeutic team members who treat a chronically ill patient face. Ned for holistic approach to the patient with respiratory system disorder is stressed. When preparing the individual rehabilitation program one should also analyze psychical, social, cultural, ethic-moral factors which may influence the course and clinical picture of the disease. Existing considerations clearly show kind of evolution in approaching the problem of rehabilitation of patients with bronchial asthma and chronic obturative pulmonary disease; from the clearly medical approach embracing the problems from the patho-physiology, histopathology pathobiomechanics, pharmacotherapy point of view to the more holistic approach, embracing dualistic psycho-somatic specificity of this disease. The main aim of carrying outmodern respirator rehabilitation is the ...


  154/1064

  Tytuł oryginału: Trudności w zastosowaniu hodowli limfocytów T jako metody diagnostycznej w alergii na penicylinę benzylową.
  Tytuł angielski: Disadvantages of proliferation assay application as a method in diagnostics of benzylpenicillin allergy.
  Autorzy: Zdziarski Przemysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.81-87, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pobudzenie swoistych limfocytów T odgrywa podstawową rolę w powstawaniu nadwrażliwości na leki. Za złoty standard w diagnostyce tego zjawiska uważa się badanie inkorporacji trytowanej tymidyny przez pobudzone penicyliną limfocyty T. Praktyczne zastosowanie tej metody jest jednak mocno ograniczone. Penicylina benzylowa, jako wysoce reaktywny związek, może wiązać się z wieloma białkami. Większość badaczy wykorzystuje sztucznie zsyntetyzowane pochodne penicyliny z albuminami. Celem pracy było wykorzystanie spontanicznie tworzonych pochodnych z białkami osocza w teście proliferacji limfocytów oraz zbadanie immunomodulacyjnego ich działania na proliferację limfocytów wywołaną fitohemaglutyniną. W badanej grupie uczulonych pacjentów nie zaobserwowano istotnej statystycznie korelacji (r = - 0,0119) między odpowiedzią proliferacyjną na czystą penicylinę i na spontanicznie związaną z białkami osocza. Wynika z tego, że inni pacjenci w badanej grupie uczulonych wykazują uczulenie na czysty lek, a inni na samorzutnie tworzące sie kompleksy z białkami osocza. Zjawisko to, zwane efektem nośnika, wskazuje na udział różnych białek (m.in. globulin) w tworzeniu się pierwotnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko determinantom penicyliny. Zaobserwowano również znaczne hamowanie pomitogenowej proliferacji limfocytów pod wpływem spontanicznie tworzonych kompleksów penicyliny z białkami osocza, podczas gdy czysty lek nie wykazywał takiego działania. Badania powyższe wskazują, że ...

  Streszczenie angielskie: The activation of T lymphocytes upon antigen stimulation plays a crucial role in adverse immune responses including drug-specific hypersensitivity reactions. The helpfulness of conventional tritiated thymidine incorporation assay for penicillin allergy diagnostics is limited. Benzylpenicillin, as a reactive compound, constitutes typical example of hapten. Most of research on penicillin hypersensitivity use benzylpenicillin-albumin (BPO-HSA) conjugates. Thus in this study we describe an in vitro proliferation assay with benzylpenicillin or penicillin and autologous serum protein conjugates. Interestingly these conjugates enhanced incorporation of tritiated thymidyne, when benzylpenicillin did not exert an influence on PBMCs proliferation (correlation coefficient r = - 0,0119). This so-called carrier-effect indicates that benzylpenicillin and serum globulin complexes can take part in penicillin allergy (primary immune response). Optimal secondary response is obtained when the benzylpenicillin bind the same carrier for both primary and secondary immunization. Father - proliferation assay with modification of responses to phytohaemagglutinin by benzylpenicilloilated serum protein results in significnt decrease of incorporation of [3H] thymidyne. Otherwise benzylpenicillin did not modify podstmitogenic proliferation of PBMCs. Our findings indicate that the use of penicillin and autologous serum protein conjugates is helpful. This study show the manner in which ...


  155/1064

  Tytuł oryginału: Przeciwciała IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae u chorych kwalifikowanch do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca.
  Tytuł angielski: Anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM antibodies in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Dyszkiewicz W., Paul M., Chylak J., Jemielity M.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.11-14, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykrycie swoistych przeciwciał IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae w surowicy chorych zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca. Badano 46 surowic pobranych od chorych w wieku od 40 do 70 lat (średnia 57,3 ń 8 lat) bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym. Grupę kontrolną stanowiły surowice pobrane od 21 młodych krwiodawców w wieku od 19 do 28 lat (średnia 22,4 ń 2,9 lat) oraz 23 surowice pobrane od starszych krwiodawców w wieku 44 do 60 lat (średnia 54,7 ń 4,4 lat). Przeciwciała klas IgA, IgM i IgG określano metodą immunoenzymatyczną ELISA, posługując się odczynnikami firmy Labsystems (Helsinki). Duże stężenia przeciwciał swoistych klasy IgG występowały w surowicy wszystkich badanych, niezależnie od wieku. Zwiększone stężenia swoistych przeciwciał klasy IgA (63,0 proc.) oraz jednocześnie klas IgA i IgG były statystycznie częściej spotykane u chorych niż u krwiodawców obu grup wiekowych. Występowanie swoistych przeciwciał klasy IgM (wartości dodatnie lub graniczne) stwierdzono u 23,9 proc. chorych, a u badanych krwiodawców rzadziej. U większości chorych stwierdzono immunologiczne wykładniki zakażenia C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the prevalence of anti-C. pneumoniae specific IgG, IgA and IgM antibodies in patietns undergoing coronary artery bypass engraftment. Sera of forty-six patietns aged from 40 to 74 years (mean 57.3) were examined just before the time of operation. Serum samples taken from 21 young healthy blood donors aged from 19 to 28 years (mean 22.4) and 23 sera taken from older blood odonors aged 44-60 years (mean 54.7), were used as controls. Specific IgG, IgA and IgM serum antibodies were tested by the enzyme immunoassay kits (Labsystems, Helsinki). The prevalence of anti-C. pneumoniae IgG was determined within the studied groups, to be independent of their age. On the contrary, the level and seropositivity rate of specific IgA (63.0 p.c.), as well as a co-existence of IgA and IgG (60,9 p.c.) were significantly higher in coronary patients when compared to healthy blood donors. The presence of specific IgM (positive or borderline values) were detected in 23.9 p.c. of patietns, whereas they were rarer found in healthy population. In the majority of coronary patients immunological markers of C. pneumoniae infection were found.


  156/1064

  Tytuł oryginału: Ciąża, mikrochimeryzm i choroby autoimmunologiczne.
  Tytuł angielski: Pregnancy, microchimerism, and autoimmune disease.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.127-137, bibliogr. [71] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Microchimerism is defined by the presence within an individual of low level of cells derived from a different individual. The main, natural source of microchimerism is pregnancy. The migration of fetal cells into maternal blood pregnancy has become an accepted fact. The maternal cells can also be found in the fetal circulation. Recent studies indicate that cells can persist in the maternal circulation for years after pregnancy. Maternal cells can also persist in her progeny. The autoimmune diseases are a diverse group of diseorders. Many of them are of unknown etiology. Women are disproportionately affected by autoimmune disease and the incidence of some autoimmune disease in women peak following childbearing years. The integration of observation from differing fields of medicine has led to the consideration that microchimerism may be involved in the pathogenesis of some autoimmune diseases. Early results offer support for a potential role of microchimerism in SSc. The aim of this paper is to present current knowledge about this problem.


  157/1064

  Tytuł oryginału: Immunologiczne aspekty fototerapii.
  Tytuł angielski: Immunological aspects of the phototherapies.
  Autorzy: Zarębska Zofia
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.139-153, il., bibliogr. [51] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie angielskie: The article collates selected subjects from the recent progress in the photoimmunology. Experimental detection of percentage of apoptotic cells in the circulation and among keratinocytes residing in the skin can be applied for following treatment of conducted phothotherapies. Considerable progress was made in recognition of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines govering of suppressive immune response as a result of light therapies. The shift towards suppressive lymphocytes by change of cytokine profile of T cells circulating in the peripheral blood seems to be the principal physiologic reaction. The circulation of cytokines in the serum and their engulfing by nonirradiated cells consists a part of an intricated network of immune response of the whole system.


  158/1064

  Tytuł oryginału: Alergeny. Odcinek 73: ziemniak.
  Autorzy: Rudzki Edward
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.83, 85
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  159/1064

  Tytuł oryginału: Zastosowanie tehnik immunofluorescencyjnych w diagnostyce autoimmunologicznych podnaskórkowych dermatoz pęcherzowych.
  Tytuł angielski: Application of immunofluorescence techniques in the diagnostics of subepidermal autoimmune bullous dermatoses.
  Autorzy: Sztaba-Kania Magdalena, Sobieszek-Kundro Anna, Gleń Jolanta, Krutysza Mirosława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.132-135, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W rozpoznaniu podnaskórkowych chorób pęcherzowych o podłożu autoimmunizacyjnym decydujących kryteriów diagnostycznych dostarczają badania immunopatologiczne. W rutynowej diagnostyce powszechnie stosowane są techniki immunofluorescencyjne. W naszym materiale, zastosowanie tych metod umożliwiło rozpoznanie 27 przypadków pemfigoidu, 2-EBA, 5-LABD, 3 pemfigoidu ciężarnych oraz 31 opryszczkowatego zapalenia skóry. Przeprowadzono także interpretację wyników badań w oparciu o dane z zakresu autoimmunologicznej etiopatogenezy poszczególnych jednostek chorobowych.

  Streszczenie angielskie: In the diagnostics of subepidermal autoimmune diseases, the crucial role is played by immunopathological studies. Immunofluorescence techniques are extensively usecd in routine investigations. In our research work, the application of these methods enabled us to establish the following disorders: pemphigoid (27 cases), EBA (2), LABD (5), pemphigoid gestations (3) and dermatitis herpetiformis (31). The results were successively disscused while analysing the data on autoimmunological etiopathogenesis disease.


  160/1064

  Tytuł oryginału: Miażdżyca jako przewlekła choroba zapalna.
  Tytuł angielski: Atherosclerosis: a chronic inflammatory disease.
  Autorzy: Zapolska-Downar Danuta, Zapolski-Downar Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.147-152, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Patogeneza miażdżycy, której powikłania stanowią poważny problem współczesnej medycyny, mimo wieloletnich badań nie została w pełni wyjaśniona. Aktualnie uważa się, że miażdżyca jest skutkiem długotrwałej, narastającej w czasie odpowiedzi obronnej na czynniki działające destrukcyjnie na ścianę naczynia, mająca charakter przewlekłej fibroproliferacyjnej odpowiedzi zapalnej. Praca stanowi krótki przegląd mechanizmów tej odpowiedzi zaangażowanych w proces powstawania miażdżycy, jej progresji i powikłań. Omówiono udział dysfunkcji śródbłonka, ze szczególnym uwzgjędnieniem roli śródbłonkowych cząstek adhezyjnych. Skoncentrowano się na omówieniu funkcji monocytów/makrofagów jako mediatorów zapalenia i odpowiedzi immunologicznej.

  Streszczenie angielskie: In spite of years of intense investgations, the pathogenesis of atherosclerosis awaits final elucidation and its complications continue to challenge contemporary medicine. It is generally believed that atherosclerosis is the results of chronic and evolving fibroproliferative inflammatory response against harmful factors acting on the vascular wall. This work is a concise review of mechanisms participating in the initiation, evolution and complications of atherosclerosis. Endothelial cell dysfunction is discussed with emphasis on the role of endothelial adhesion molecules. Attention is focused on the function of monocytes/macrophages and lymphocytes as mediators of inflammation and immune response.


  161/1064

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach u chorych na astmę wrażliwą i oporną na glikokortykosteroidy.
  Tytuł angielski: Histamine receptors expression on lymphocytes and neutrophiles in glucocorticosteroid sensitive and resistant asthma patients.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Wytrychowski Krzysztof, Patkowski Janusz, Nadobna Grażyna, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.547-553, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Histamina jest nie tylko mediatorem reakcji alergicznych, ale także czynnikiem regulującym odpowiedź immunologiczną. W przedstawionych badaniach ocenialiśmy ekspresję receptorów histaminowych (HR) na limfocytach i neutrofilach u 17 pacjentów z astmą wrażliwą oraz 19 pacjentów z astmą oporną na glikokortykosteroidy oraz u 14 zdrowych osób. Badaliśmy również wpływ hydroksykortyzonu in vitro w zakresie stężeń 10**-8 M - 10**-4 M na ekspresję HR. Stwierdziliśmy, że ekspresja HR na nautrofilach osób chorych zarówno na astmę wrażliwą, jak i oporną na terapię glikokortykosteroidami była znamiennie niższa niż w grupie osób zdrowych. Ekspresja receptorów na limfocytach nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Po inkubacji komórek z hydrokortyzonem stwierdziliśmy znamienne obniżenie ekspresji HR na limfocytach (10**-8 - 10**-4 M) oraz neutrofilach (10**-8 - 10**-5 M) w grupie osób zdrowych. Natomiast u osób pozostających na przewlekłej glikokortykosteroidoterapii w obu badanych grupach nie obserwowano in vitro wpływu hydrokortyzonu. Uwzględniając fakt, że histamina wywiera działanie prozapalne za pośrednictwem receptora histaminowego typu H1 oraz fakt, że u chorych osób leczonych steroidami nie stwierdziliśmy wpływu in vitro hydrokortyzonu, można sądzić, że korzystne byłoby uzupełnienie terapii steroidami o przeciwhistaminowe leki drugiej generacji, które prócz blokowania receptora H1 wykazują działanie przeciwzapalne.

  Streszczenie angielskie: Histamine is a physiological mediator which exerts both, effectory and regulatory influence through its receptors on various cells. In the study we evaluated the expression of histamine receptors (HR) on inflammatory cells (lymphocytes and neutrophiles) in glucocorticosteroid sensitive (n. = 17) and resistant (n = 19) asthmatic patients and healthy subjects (n = 14). Moreover, we examined in vitro the influence of cortisol on HR expression in both studied groups with astma and in a control group. We concluded that HR expression on lymphocytes was similar in all studied subjects. However, HR expression on neutrophiles in both groups of asthmatic patients was significantly decreased compared to the control group. After the in vitro incubation with cortisol, we observed a significant decrease in HR expression on neutrophiles (10**-8 - 10**-5 M) and lymphocytes (10**-8 - 10**-4 M) only in healthy subjects. Taking into consideration that histamine proinflammatory action is mediated by H1 receptor, and that in patients treated with long-time systemic GCS therapy we did not observe any decrease in HR expression in vitro, we suggest additional therapy with the second-generation antihistamines. These drugs not only block H1 receptors, but also have an anti-inflammatory effect.


  162/1064

  Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby w świetle współczesnej immunologii.
  Tytuł angielski: Autoimmune hepatitis in the sight of contemporary immunology.
  Autorzy: Gutkowski Krzysztof, Hartleb Marek, Pluta Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.567-573, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  163/1064

  Tytuł oryginału: Immune reconstitution after haematopoietic cell transplantation in children: immunophenotype analysis with regard to factors affecting the speed of recovery.
  Autorzy: Kalwak Krzysztof, Gorczyńska Ewa, Toporski Jacek, Turkiewicz Dominik, Słociak Małgorzata, Ussowicz Marek, Latos-Grażyńska Elżbieta, Król Marzena, Bogusławska-Jaworska Janina, Chybicka Alicja
  Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.74-89, il., tab., bibliogr. s. 87-89
  Sygnatura GBL: 303,964

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Immune reconstitution was studied prospectively in 66 children who underwent 77 haematopoietic cell transplantations (HCT): 46 autologous HCTs in 39 patients and 31 allogeneic HCTs in 27 patients. We studied the dynamic analysis of immune recovery with regard to potential factors affecting its speed, including age, type of HCT, diagnosis, graft-versus-host disease (GvHD) and cytomegalovirus (CMV) infection reactivation. Absolute counts of different lymphocyte subsets and immunoglobulin serum levels were determined in peripheral blood of patients on d -7 and +16, and then at various intervals up to 24 months post transplant. Common patterns of immune recovery after both allogeneic and autologous HCT were identified: (I) CD4+CD45RO+ peripheral T-cell expansion on d +16; (II) inverted CD4+:CD8+ ratio from D+30 onwards; (III) rapid natural killer (NK) cell (CD16 ń CD56+) count normalization. We observed prolonged T-cell lymphopenia (CD3+, CD3+CD4+, CD4+CD45RA+) until 24 months after autologous HCT, whereas in the allogeneic setting CD3+CD4+ cells, including naive CD45RA+ cells, returned to normal values at 9 months post transplant. Age 10 years and coexistence of GvHD and CMV reactivation were associated with a substantial delay in T- (CD4+, including CD45RA+) and B-cell recovery after allogeneic HCT. Multidrug GvHD prophylaxis resulted in impaired T-(CD4+, CD4+CD45RA+) and B-cell reconstitution only in the early phase after allogeneic HCT (up to 4 months). Our results demonstrated that T-cell recovery was severely impaired in children after autologous HCT...


  164/1064

  Tytuł oryginału: Correlation of blood lymphocyte CTLA-4 (CD152) induction in Hodgkin's disease with proliferative activity, interleukin 2 and interferon-gamma production.
  Autorzy: Kosmaczewksa Agata, Frydecka Irena, Boćko Dorota, Ciszak Lidia, Teodorowska Renata
  Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.202-209, il., tab., bibliogr. s. 207-209
  Sygnatura GBL: 303,964

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of the downregulatory CTLA-4 molecule was determined on unstimulated and anti-CD3+ recombinant interleukin 2 (rIL-2)-stimulated peripheral blood T cells in Hodgkin's disease (HD) and correlated with the T-cells' proliferative activity, IL-2 and interferon (IFN)-gamma production. There was a negligible percentage of CTLA-4+/CD3+ cells before culture. The mean percentage of CTLA-4+/CD3+ lymphocytes increased gradually, peaked after 72 h of stimulation and returned to basal values after 96 h of stimulation. The mean proportion of CTLA-4+/CD3+ cells from untreated patietns was significantly higer after 24, 48 and 72 h of stimulation comppared with controls. The mean percentage of CTLA-4+/CD3+ cells from patietns in clinical remission (CR) was lower than that of untreated patients, but remained significantly higher compared with controls. Lymphocytes from untreated HD patients showed impaired proliferative activity, IL-2 and IFN-gamma production compared with controls. The proliferative activity of the lymphocytes, IL-2 and IFN-gamma production remained significantly lower in CR compared with controls. The proportion of CTLA-4+/CD3+ cells negatively correlated with proliferative activity, IL-2 and IFN-gamma production in HD patients and controls. However, some untreated patients as well as patients in CR with normal mean fluorescence intensity values of CTLA-4 showed unimpaired T-cell function tests. Our study provides the first evidence of an increased expression of downregulatory CTLA-4 molecule on stimulated T-cells in HD, which could be one of the mechanisms of immune deficiency in this disease.


  165/1064

  Tytuł oryginału: Association of asthma and total IgE levels with human leucocyte antigen-DR in patients with grass allergy.
  Autorzy: Woszczek G[rzeogrz], Kowalski M[arek] L., Borowiec M[aciej]
  Źródło: Eur. Respir. J. 2002: 20 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exposure to grass pollens during the pollen season, reveals in sensitive patients symptoms of allergic rhinitis, conjunctivitis and/or bronchial asthma. It is not well understood why, in some patients, only symptoms of rhinits occur while in others similar exposure causes symptoms of asthma and rhinitis. An association study is reported here, where the possible contribution of human leucocyte antigen (HLA)-DR gene polymorphisms to differential phenotypic expression of symptoms in patients with grass-pollen allergy was determined. HLA-DR genotyping was performed by the polymerase chain reaction with the sequence-specific primers method in 82 patients with symptoms of seasonal allergic rhinitis and/or bronchial asthma and 52 healthy nonatopic control subjects. A significant association was found between HLA-DRB1*02, B5* haploytpe and asthma phenotype in patients with grass-pollen allergy when compared to patients with rhinitis only. Significantly higher total serum immunoglobulin E levels were observed in patients with HLA-DRB1*01 alleles in comparison to patients without these alleles. The data in this study suggest that human leucocyte antigen-DR locus, or other genes in linkage disequilibrium, may play an important role in asthma phenotype expression in patients with grass-pollen allergy as well as in determining total immunoglobulin E levels in these patients.


  166/1064

  Tytuł oryginału: Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Endothelial cells in peripheral blood in asthma patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Marszalska Marita, Krasnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.163-167, il., tab,. bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Spośród efektorowych komórek uczesniczących w alergicznym zapaleniu w astmie, komórki śródbłonka odgrywają istotną rolę. W przewlekłej astmie dochodzi do nowotorzenia naczyń, czemu może towarzyszyć migracja komórek śródbłonka. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie powstają zmiany w śródbłonku naczyniowym. Materiał i metody. Oceniano liczbę krążących komórek śródbłonka we krwi obwodowej u osób chorych na astmę i porównano z osobami zdrowymi. Badanie oparto na metodzie immunofluorescencyjnej z użyciem swoistego przeciwciała monoklonalnego. Zbadano 26 chorych na astmę i 14 osób zdrowych. Wyniki. Liczba krążących komórek u chorych wynosiła średnio 1,3 ń 0,7 vs 0,48 ń 0,3 u osób zdrowych. Różnice między grupami były wysoce znamienne. Wnioski. Wynik ten może wskazywać na udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie.

  Streszczenie angielskie: Background. Among effector cells, participating in allergic inflammation in bronchial asthma, endothelial cells play a major role. In persistent asthma agniogenesis occurs, which may be accompanied by endothelial cells migration. Objectives. The objective of the study was the assessment of the number of circulating endothelial cells in blood in asthmatic patients as compared with healthy individuals. Mateiral and methods. The study employs the immunofluorescence method using a specific monoclonal antibody. The study involved 26 asthmatic and 15 healthy individuals. Resutls. The circulating endothelial cells average count in the asthmatic patients was 1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3 cells/mL in the healthy ones. The differences were of statistic importance. Concluisons. The result may indicate a particpation of endothelium in remodeling in asthma.


  167/1064

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molkularnej jako uzupełnienie klasycznej histopatologii w diagnostyce ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Methods of molecular biology as a complement of conventional histopathology in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection.
  Autorzy: Kamińska Dorota, Klinger Marian, Mazanowska Oktawia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.213-218, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas ostateczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ostrego i przewlekłego odrzucania nerek pozostaje klasyczne badanie histopatologiczne wycinka przeszczepionej nerki pobranego za pomocą biopsji. Coraz częściej stosuje się też aspiracyjną biopsję cienkoigłową. Do oceny bioptatu wykorzystuje się wiele systemów standaryzacyjnych (klasyfikację Banff, CCTT, CADI). Metody diagnostyki molekularnej, takie jak metody immunoenzymatyczne, PCR, RT-PCR, hybrydyzacja in situ, umożliwiają określenie subpopulacji limfocytów tworzących nacieki zapalne, rodzajów i ilości cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w przeszczepie. Może to pozwolić na dokładniejsze poznanie mechanizmów immunologicznych reakcji odrzuceniowej i skuteczniejsze jej przeciwdziałanie.

  Streszczenie angielskie: The gold standard in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection remains conventional histopathological evaluation of biopsy tissues. Fine needle aspiration biopsy becomes popular tool in the monitoring of kidney transplants. There exists many standardization systems of renal allograft biopsy interpretation, e.g. Banff working classification, CCTT, CADI. Use of technologies of molecular diagnostics allows detect subsets of lymphocytes and pattern of cytokines in renal allograft. It can help in better understanding of immunological status of the graft, in choosing anti-rejection therapy and in differentiation between rejection and drug toxicity.


  168/1064

  Tytuł oryginału: Znaczenie antygenu HLA B27 i endotoksyn bakteryjnych w ostrym zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Significance of HLA B27 antigen and bacterial endotoxins in the acute anterior uveitis.
  Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.243-246, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy na temat etiologii zapaleń przedniego odcinka błony naczyniowej. Omówiono znaczenie najbardziej predysponujacych czynnikiów: genetycznego - szczególnie obecność antygenu HLA B27 - oraz zakażeń bakteryjnych, spowodowanych głównie przez bakterie Gram-ujemne. Badania eksperymentalne dotyczące doświadczalnego zapalenia błony naczyniowej wywołanego endotoksyną, przeprowadzane na modelach zwierzęcych, pozwalają częściowo wyjaśnić przypuszczalne patogenetyczne mechanizmy tych chorób.

  Streszczenie angielskie: The paper present an overview on the anterior uveitis etiology. The significance of the most predisposing factors: the genetic one, especially antigen HLA B27 and bacterial infection, mostly Gram-negative, are discussed. The research concerning endotoxin-induced anterior uveitis on the animal models offer the possible explanation for the pathogenesis of human disease.


  169/1064

  Tytuł oryginału: Przebieg atopowej alergii pokarmowej w pierwszych latach życia.
  Tytuł angielski: The course of atopic food allergy in the first years of life.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.115-121, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 87 dzieci w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 5,8 lat) z atopową alergią pokarmową rozpoznaną w wieku 1-2 lat (dodatnie w pierwszej dobie otwarte próby prowokacji, obecne swoiste IgE), u których przeprowadzono 226 prób prowokacji w celu sprawdzenia czy wytworzyły tolernację na pierwotnie szkodliwy pokarm. Wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby z użyciem placebo kontynuując prowokację pokarmem natywnym przez 42 dni. Stosowano liofilizaty pokarmów (Apipol-FARMA) lub pokarm natywny ukryty w innym (tolerowanym). Po średnio 3,7-letnim (1-16 lat) okresie diety eliminacyjnej objawy alergii pokarmowej stwierdzono u 33 proc. dzieci uczulonych na 55 pokarmów, z których 39 wyzwalało reakcje niepożądane w pierwszej dobie: natychmiastowe (72 proc.), pośrednie (8 proc.) i późne (20 proc.), 13 - od 2 do 7 doby, 3 - w 4 tygodniu prowokacji. Przeważało uczulenie na mleko (59 proc. dzieci i 31 proc. alergenów), białko jajka ( 48 proc. i 25 proc.) i przenicę (28 proc. i 14 proc.), które wyzwalały najczęściej objawy jelitowe (40 proc.) i skórne (25 proc.). Po 4 pokarmach (7 proc.) wystąpił wstrząs anafilaktyczny (białko jajka - 3, pszenica - 1). Tolerancję rozwinęły wszystkie dzieci uczulone na wieprzowinę, mięso kury, mleko kozie, jęczmień, ryż i owies, większość uczulonych na wołowinę (90 proc.), kukurydzę (91 proc.), żyto (86 proc.), soję (80 proc.), pszenicę (82 proc.), mleko krowie (73 proc.) i żółtko jajka (69 proc.) oraz 42 proc. uczulonych na białko jajka; żadne z ...

  Streszczenie angielskie: The study covered 87 children aged 1.5 - 17 years (mean 5.8 years) with atopic food allergy diagnosed at the age of 1-2 years (in the first day positive open provocation test and specific IgE antibody), in whom 226 provocation tests were performed to determine wheter they developed tolerance to the earlier offending foods. Double-blind placebo-controlled food challenge was used, continuing open food provocation test for 42 days. Lyophilized foods or native food containing other tolerants were employed. After the period of 1-16 years (mean 3.7 years) of elimination diet food allergy symptoms were detected in 33 p.c. of children affected by 55 foods; 39 of which developed adverse reactions in the first 24hrs; immediate (72 p.c.), intermediate (8 p.c.) and delayed (20 p.c.), 13 during 2-7 days, three - in the 4th provocation week. Allergy to milk (59 p.c. of children and 31 p.c. of allergens), egg white (48 p.c. and 25 p.c.) and wheat (28 p.c. and 14 p.c.) was predominant, whereas the menschened foods produced intestinal (40 p.c.) and skin (25 p.c.) symptoms most frequently. Anaphylactic shock appeared following the ingestion of 4 foods (7 p.c.). Tolerans was developed by all children sensitised to pork, chicken, goat's milk, barley, rice and oats. The majority of the children being sensitised to beef (90 p.c.), corn (91 p.c.), rye (86 p.c.), soya (80 p.c.), wheat (82 p.c.), cow's milk (73 p.c.) and egg yolk (69 p.c.) as well as 42 p.c. sensitised to egg white; none of ...


  170/1064

  Tytuł oryginału: Próba analizy odczynów hematologicznych u dzieci ze schorzeniami alergicznymi.
  Tytuł angielski: Analysis of haematological reactions in children with allergic diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Muller Lucyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.136-141, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła częstość występowania chorób alergicznych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Częściej również obserwowane są mniej typowe manifestacje schorzeń o podłożu alergicznym, do których należeć mogą m.in. zaburzenia neurologiczne, zmiany w układzie moczowopłciowym, jak i nieprawidłowości hematologiczne. Badaniem objęto 80 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat. Grupę porównawczą stanowiło 80 losowo wybranych dzieci bez wywiadu alergicznego i klinicznych objawów alergii. Autorki podjęły próbę analizy wyników badań krwi obwodowej u dzieci ze schorzeniami o potwierdzonym klinicznie i laboratoryjnie tle alergicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy retrospektywnej potwierdzono związek eozynoflii z chorobami o podłożu alergicznym, jak również wykazano ścisłą zależność pomiędzy odsetkiem eozynofilów w badaniu rozmazu krwi obwodowej a nasileniem objawów alergii. Stwierdzono także częstsze występowanie niedokrwistości oraz nieprawidłowości w zakresie liczby krwinek białych i płytkowych u dzieci z alergią niż w grupie porównawczej.

  Streszczenie angielskie: In the last decades the incidence of allergic diseases among children and adults has increased considerably. Less typical manifestations of conditions caused by allergy, such as neurological, genito-urological and haematological disorders are more often found. In this study the authors have attempted analysis of peripheral blood tests among children with clinically and laboratory confirmed allergy-underlying diseases. 80 patients aged from 6 months to 15 years old were examined. The control group consisted of 80 randomised children without history and clinical symptoms of allergy. On the basis of retrospective analysis the association between eosinophila and diseases caused by allergy was confirmed, as well as strong correlation between eosinophils percentage in peripheral blood count and intensity of allergy symptoms. There was a higher incidence of anaemia and disorders in leukocytes and platelets count in the group with allergy comparing to the controls. Our results show that haemoatological changes, aparat from, more typical symptoms may be one of the manifestations of allergy.


  171/1064

  Tytuł oryginału: Wspomnienie. Profesor Bogdan Romański zmarł dnia 13 czerwca 2002 roku.
  Opracowanie edytorskie: Chyrek-Borowska Sabina (oprac.).
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.61-63, il.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Romański
 • Bogdan 1930-2002


  172/1064

  Tytuł oryginału: Dlaczego anty-IgE?
  Tytuł angielski: Why anti-IgE?
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopia - wrodzona, genetycznie uwarunkowana predyspozycja do synetzy swoistych przeciwciał IgE leży u podłoża tzw. chorób atopowych - astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Immunoglobulina E wywiera działanie biologiczne poprzez receptory o wysokim (FcîRI) i niskim (FcîRII) powinowactwie obecne na wielu komórkach ustroju. Regulacja syntezy IgE podlega nadrzędnej kontroli limfocytów T. Ze względu na narastającą częstość chorób atopowych poszukuje się, obok tradycyjnej, objawowej farmakoterapii - nowych metod leczenia przyczynowego. Dotychczas możliwości ingerencji w przyczynowe mechanizmy immunologiczne chorób atopowych stwarzała jedynie swoista immunoterapia. Nową alternatywę może stanowić humanizowane mysie przeciwciało monoklonalne antyIgE o nazwie farmakologicznej omalizumab (rhuMAb-E25). Lek wykazuje zdolność wiązania wolnych krążących cząsteczek IgE, blokując ich wiązanie z receptorem FcîRI oraz hamuje aktywację komórek zapalnych. Pierwsze próby zastosowania leku w badaniach randomizowanych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, wskazują na skuteczność nowego leku u chorych z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa. W ocenie skuteczności leczenia podaje się złagodzenie objawów chorobowych, efekt sterydooszczędzający, zmniejszenie zapotrzebowania na leki objawowe, poprawę jakości życia chorych. Jednocześnie lek jest dobrze tolerowany, z objawami ubocznymi zbliżonymi do placebo. Krótki czas obserwacji badań klinicznych wskazuje ...

  Streszczenie angielskie: Atopy - an inherited, genetically determined capacity to produce abnormal amounts of specific IgE - is the basic cause of the so-called atopic diseases - bronchial asthma, allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. Immunoglobulin E expresses biological action through specific high affinity (FcîRI) and low affinity (FcîRII) presented on the surface of different cells. The regulation of IgE synthesis is controlled by T-lymphocytes. Due to the growing prevalence of atopic diseases, the new methods of causal treatment, apart from traditional ones, are explored. Up till now the only method influencing the immunological patomechanism of atopic diseases was specific immunotherapy. The new alternative may be the humanized murine monoclonal antibody anti-IgE (omalizumab, rhuMAb-E25). The drug binds to free IgE, reduces its level, blocks the binding of IgE to FcîRI receptor and downregulates the activation of inflammatory cells. First attempts at applying omalizumab in randomized double blind studies, indicate its efficacy both in adults and children with bronchial asthma or allergic rhinitis. The usefulness of the drug is associated with the improvement of clinical symptoms score, lung function tests and the quality of life, reduction of rescue medication, steroid-sparing effect. The drug is well tolerated, with side-effects similar to thoose of placebo. This novel promising therapy requires further follow-up monitoring as far as its efficacy and safety are concerned, ...


  173/1064

  Tytuł oryginału: Czynniki zakaźne modyfikujące przebieg alergii.
  Tytuł angielski: The factors modyfying allergy development.
  Autorzy: Krogulska Aneta, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.73-78, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wobec obserwowanego na świecie trendu narastania chorób alergicznych, wraz z równoczesnym spadkiem liczby chorób zakaźnych, prowadzone są liczne badania nad wyjaśnieniem, czy istnieje związek między nimi, a jeśli tak, to na czym on polega. Badania te równocześnie mają szansę przyczynić się do dalszego pogłębienia wiedzy na temat etiopatogenezy chorób alergicznych, a poprzez to - do poznania nowych metod prewencji. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd publikacji omawiających znaczenie szeregu drobnoustrojów w indukcji zaostrzeń alergii, jak i w protekcji rozwoju chorób alergicznych. Równocześnie uwzględniono rolę mikroflory jelitowej w okresie noworodkowym na kształtowanie fenotypu atopowego. Poruszono znaczenie takich mikroorganizmów, jak: wirus RSV, Rhinowirus, wirus odry, świnki, WZW A, m. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia i inne. Różnorodność wyników badań nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie wniosków, aczkolwiek wydaje się, że ograniczenie kontaktu z pewnymi drobnoustrojami może sprzyjać rozwojowi alergii.

  Streszczenie angielskie: In the context of increasing frequency of allergic diseases around the world and decrease of the occurrence of infectious diseases, numerous studies on the possible correlation between these conditions are conducted. These studies may improve our konwledge on the ethiopathogenesis of allergic diseases, and thus enhance the development of new preventive methods. In this paper we present literature review on the role of numerous microorganisms on the induction of allergy, and on the protection against the development of allergy. The role of intestinal microflora on the formation of atopic phenotype in the neonatal period has been described. We discuss the importance of such microorganisms as: RSV virus, Rhinovirus, measles virus, mumps virus, HbA, M. tuberculosis, Mycoplasma, Chlamydia and others. Discrepancies in the results of studies do not allow for unequivocal conclusions, however it seems that limiting contact with some microorganisms may enhance the development of allergy.


  174/1064

  Tytuł oryginału: Cytokiny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz przewlekłym zapaleniu oskrzeli.
  Tytuł angielski: Cytokines in chronic obstructive pulmonary disease and chronic bronchitis.
  Autorzy: Panzner Petr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.91-99, il., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekły proces zapalny w błonie śluzowej oskrzeli, chorych na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc (POChP) i przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) podlega złożonej kontroli wzajemnie wpływających na siebie cytokin. W odróżnieniu od astmy oskrzelowej stosunkowo niewiele dotychczas wiemy o czynnikach inicjujących oraz podtrzymujących zmiany zapalne w drogach oddechowych chorych na POChP i PZO. Klasyczne, dotychczas panujące wyobrażenie o dominującej roli wydzielanych przez limfocyty Th1 cytokin, wydaje się, w obliczu najnowszych doniesień, ulegać zmianie. Naciek zapalny śluzówki oskrzeli tworzą, poza neutrofilami, limfocytami T, makrofagami i eozynofilami, także makrofagi. Za migrację makrofagów, poza IL-8, odpowiada wiele innych chemokin. W podtrzymaniu przewlekłego procesu zapalengo istotną rolę pełnią prozapalne cytokiny: IL-6, TNF-ŕ oraz posiadający znaczne własności fibrynogenne TGB-á. Okazało się, że palenie tytoniu, najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju POChP i PZO, wpływa na spektrum oraz na stężenie powstających w drogach oddechowych cytokin.

  Streszczenie angielskie: The chronic inflammaotry reaction in the bronchial mucosa in patietns with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and chronic bronchitis is controlled by complex set of interacting cytokines. Unlike it is in case of bronchial asthma, facotrs that initiate and sustain the inflammatory changes in the airways of COPD and chronic bronchitis patients are little known. The latest evidence demonstrated that it is necessary to change our understanding of the relevant role of the cytokines released by Th1. The inflammatory cells in bronchial mucosa include macrophages beside of neutrophils, lymphocyts T, and eosinophils. The migration of macrophages is regulated not only by IL-8 but also numerous other chemokins. The chronic inflammatory processes are sustained by pro-inflammatory cytokines: IL-6, TNF-ŕ and the remarkably fibrinogennic TGB-á. It appears that cigarette smoking, as the most relevant factor in the progression of COPD and chronic bronchitis, affects the spectrum and the concentrations of the cytokines released in the airways.


  175/1064

  Tytuł oryginału: Desloratadyna w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa - wieloośrodkowe badania w Polsce.
  Tytuł angielski: Desloratadine in the treatment of allergic perennial rhinitis. A multicenter study in Poland.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Górska-Ciebiada Małgorzata, Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.101-105, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Desloratadyna jest nowym lekiem przeciwhistaminowym mającym szerokie zastosowanie, m.in. w leczeniu nieżytu alergicznego nosa. Cel: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych desloratadyny w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Metody: W badaniu uczestniczyło 439 chorych uczulonych na roztocza kurzu domowego. W ciagu 28 dni podawano pacjentom 5 mg desloratadyny dziennie w próbie otwartej. Wyniki: Stwierdzono, że lek zmniejsza uczucie blokady nosa, natężenie kichania, świądu nosa i objawów alergicznego zapalenia spojówek. Nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych. Wnioski: Wyniki pracy wskazują, że desloratadyna jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii całorocznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Background: Desloratadine is an antihistaminic drug representing a new generation of H1 blockers with broad antiallergic activity. Aims: The study was performed to evaluate the efficacy of a new antihistaminic drug deslroatadine in treatment of perennial allergic rhinitis. Methods: In 439 patietns desloratadine was given orally for 28 days. The efficacy and side effects were evaluated with the use of symptom score. Results: Desloratadine significantly diminished all symptoms and especially nasal blockade. No important side effects were revealed. Conclusions: The results of the study show that desloratadine created a new possibilities in the management in allergic rhinitis.


  176/1064

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA in peripheral blood lymphocytes of atopic and healthy subjects.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Kraus-Filarska Maria, Małolepszy Józef, Nowak Iwona A., Dobosz Tadeusz, Jonkisz Anna, Nadobna Grażyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.106-109, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: W odpowiedzi alergicznej natychmiastowej najważniejszymi komórkami efektorowymi są komórki tuczne, z których podczas degranulacji uwalniana jest histamina, a także inne substancje aktywne, w tym znamienne dla atopii cytokiny typu Th2. Histamina moduluje odpowiedź immunologiczną w zależności od typu receptora, na który oddziaływuje. Poprzez stymulację H2R na limfocytach histamina wywiera wpływ supresyjny na wiele elementów odpowiedzi immunologicznej, między innymi na produkcję cytokin. Cel: Celem pracy było porównanie ekspresji mRNA H1R i H2R na limfocytach osób zdrowych i chorych na pyłkowicę i astmę atopową. Metody: Badania przeprowadzono u 14 osób zdrowych i 15 osób chorych. RNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono przy użyciu zestawu Titan One Tube RT-PCR System. Wyniki: Stwierdziliśmy, że u osób zdrowych ekspresja mRNA H2R była wyższa niż H1R (Stosunek H2R/H1R wynosił 1,27) podczas, gdy w grupie osób chorych ekspresja mRNA H2R była niższa niż H1R (stosunek H2R/H1R wynosił 0,86). Różnice w ekspresji mRNA H1R w obu grupach nie różniły się znamiennie w przeciwieństwie do ekspresji mRNA H2R, która to była istotnie niższa w grupie chorych p 0,02. Wnioski: Istnotnie niższa ekspresja mRNA H2R w grupie chorych z alergią atopową może leżeć u podłoża braku supresji odpowiedzi immunologicznej u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Background: Mastocytes are the most important cells in an immediate allergic reaction. Following degranulation, beside the main mediator - histmaine, they release several other active substances including cytokines of Th2 type. Histamine may modulate an immune response depending on the type of receptor on which it acts. Stimulating H2R on lymphocytes, histamine exerts suppressive influence on many elements of an immune response including the production of cytokines. Aims: The aim of the study was to compare the expression of H1R and H2R mRNAs in lyphocytes of healthy subjects and pollinotic and asthmatic patients. Methods: The study was performed on lymphocytes of 14 healthy subjects and 15 patietns. RNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The RT - PCR reaction was performed using TItanTM One Tube RT-PCR System. Results: The primers for histamine receptors and determined in parallel á-actin mRNA, were labelled with fluorescent dyes, were from Bionovo Equipment and Biochemicals. Quantitative determination of the reaction products was performed by means of a capillary gel electrophoresis. The expression of H2R mRNA was higher than those for H1R in healthy subjects (the ratio H2R/H1R 1.27) whereas in patietns, the expression of H2R mRNA was lower than H1R (the ratio H2R/H1R 0.86). Conclusions: The expression of H1R mRNA did not differ significantly in both groups in contrast to the expression of H2R mRNA, which was significantly lower in atopics (p 0.02).


  177/1064

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia tlenku azotu oraz cząsteczek adhezyjnych w przebiegu powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and adhesion molecules in exercise-induced bronchoconstriction.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Tomasiak Marian, Giergiel Jakub
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.110-114, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena udziału tlenku azotu (NO) oraz cząsteczek adhezyjnych (sE-selektyny i sP-selektyny) w patogenezie PSO. Metody: badania przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (16 - astma alergiczna z komponentem wysiłkowym, 8 - astma alergiczna bez komponentu wysiłkowego oraz 6 - zdrowi ochotnicy). Każdy pacjent miał wykonywany test prowokacyjny z histaminą oraz test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym. Krew w celu wykonania oznaczeń pobierano przed testami prowokacyjnymi, 15 i 60 min. po ich zakończeniu. Wyniki: W grupie chorych z powysiłkowym skurczem oskrzeli spoczynkowe stężenie NO wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku, po czym 60 min. po wysiłku obserwowano jego normalizację. Stężenie sE-selektyny również wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku i pozostawało na takim poziomie 60 min. po zakończeniu próby. Stężenie sP-selektyny wzrastało 15 min. po wysiłku fizycznym i powracało do poziomu wyjściowego 60 min. po zakończeniu próby. U osób z pozostałych dwóch grup nie obserwowano zmian w stężeniach NO ani selektyn, a także w czasie nieswoistego testu prowokacyjnego z histminą. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że NO, sE-selektyna i sP-selektyna mogą pełnić istotną rolę w mechanizmie powysiłkowego skurczu oskrzelu u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.

  Streszczenie angielskie: Aims: The study was aimed to determine the role of nitric oxide and adhesion molecules (sE-selectin and sP-selectin) in the pathogenesis of EIB. Methods: In total 30 patietns were included (16 asthmatics with EIB, 8 asthmatics without EIB and 6 healthy volunteers). In all subjects a non-specific bronchial provocation test with histamine and exercise test using a bicycle ergometer were performed. The study parameters were measured before and then 15 and 60 min. after the exercise test. Results: In the group of patietns with EIB the NO concentration was significantly increased 15 min. after the test as compared to pre-test level, and returned to the norm 60 min. after the test was done. sE-selectin concentration also increased significantly 15 min. after performing test, and remained unchanged on the 60th min. of observation, whereas sP-selectin concentration was raised 15 min. and returned to normal 60 min. after the exercise test was done. In neither astmatics without EIB nor healthy volunteers group changes of this kind were observed. Conclusions: The results of the study suggest that the changes in concentrations of NO, sE-selectin and sP-selectin are connected to the mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction.


  178/1064

  Tytuł oryginału: Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji á-adrenergicznej i teofiliny.
  Tytuł angielski: The conductivity of potassium ion channels in asthma patients at rest and after á-adrenergic and theophylline stimulation.
  Autorzy: Gawlik Antonina, Krasnowska Maryla, Teisseyre Andrzej, Kopeć Wacław, Zmonarski Sławomir
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.115-119, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpłwem różnych czynników, np. chorób. Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki "patch-clamp" w konfiguracji "whole-cell". Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby). Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora á-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny. Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.

  Streszczenie angielskie: Background: Ion channels, as the protein structures controlling ion exchange acros cell membranes, constitute an important part of cellular signaling processes. The voltage operated potassium channels Kv1.3 within the membranes of lymphocyte T take part in physiological reactions in these cells. The measure of their activity is potassium conductivity (gK) that can be modified by various facotrs, including disease states. Aims and methods: This study was designed to evaluate integrated potassium conductivity in lymphocytes T with the "patch-clamp" in a "whole-cell" type assay. The study included 42 healthy subjects and 72 asthmatic patients. Results: The values of potassium conductivity did not significantly differ between the two groups. Further, the modulation of Kv channel activity was investigated in type T lymphocytes in the course of á-adrenergic stimulation with isoprenaline and with intracellularly introduced theophylline. Conclusions: In both cases, the results of gK were not found to differe significantly from those of the controls.


  179/1064

  Tytuł oryginału: IV Konferencja Środkowo-Europejska a fotografi "Alergia, astma, immunologia kliniczna", Łódź 2002.
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.A-6-A-7, il. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-13.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  180/1064

  Tytuł oryginału: Subkliniczna niedoczynność tarczycy u dzieci - niedoceniany problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Subclinical hypothyroidism in children - an unappreciated clinical problem.
  Autorzy: Kucharska Anna, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.547-552, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano subkliniczną niedoczynność tarczycy, jej rozpoznawanie i leczenie. Omówiono najczęstsze przyczyny choroby, a wśród nich autoimmunologiczne zapalenia tarczycy. Podano grupy ryzyka rozwoju chorób autoimmunologicznych i zaproponowano sposoby zmniejszenia ekspozycji na prowokujące autoagresję czynniki jatrogenne w tych grupach. Podkreślono konieczność rozpoznawania i leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Subclinical hypothyroidism, its diagnostics and treatment is presented. Common causes, including autoimmune thyroiditis are discused. Group of patients with high risk to autoimmune diseases is presented. Ways of decreasing the exposition for iatrogenic immunoprovocative factors in that group are proposed. Arguments necessity of recognising and treating subclinical hypothyroidism in children are presented.


  181/1064

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej w zakażeniach Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Assessment of humoral immune responses in Helicobater pylori infection.
  Autorzy: Gościniak Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.365-371, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność pałeczek Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym człowieka wyzwala miejscową i ogólną odpowiedź humoralną organizmu. Miejscowa odpowiedź humoralna jest związana z obecnością w błonie śluzowej żoładka nacieku z plazmocytów, wytwarzających swoiste immunoglobuliny klasy IgA i IgG, wydzielane do śluzu żołądkowego. Ogólnoustrojowa odpowiedź to obecność w surowicach osób zakażonych H. pylori podwyższonego miana swoistych dla drobnoustroju przeciwciał klasy IgG i IgA, rzadziej IgM i IgE. Najbardziej powszechnym sposobem oceny odpowiedzi humoralnej na zakażenie H. pylori są badania serologiczne. Należy jednak pamiętać, że badania serologiczne nie mogą być wskaźnikiem skuteczności leczenia tuż po jego zakończeniu, ponieważ miano przeciwciał po eliminacji H. pylori obniża się stopniowo w ciągu kilku miesięcy do 2-3 lat. W celu potwierdzenia eradykacji jest wskazane wykonanie badania serologicznego w 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia z jednoczesnym badaniem surowicy, pobranej przed rozpoczęciem leczenia.

  Streszczenie angielskie: The presence of Helicobaceter pylori in human stomach involves systemic and local humoral immune responses. Local humoral immune response is associated with the presence of plasma cells in the mucosal lamina propria, which produce specific IgG and IgA antibody responses to the bacteria in the gastric mucosa. Systemic response is concomitant with the presence of IgG and IgA rather than IgM and IgE antibodies in the serum samples of infected patietns. Of the available methods, serological examination are the best suited for estimating the humoral immune response. It should, however, be noted that serological examinations cannot be regarded as the indicator of H. pylori eradication after completion of therapy, because the antibody titre shows a continuing tendency to decrease during the first two or three years. To verify the eradication of H. pylori it is advisable to perform a serological test twice - after 3 and 6 month following termination of therapy - parallelled by the examination of the serum samples taken prior to therapy.


  182/1064

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na mechanizmy gojenia się tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Contemporary views on the mechanisms of bone tissue healing.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Klempous Radosław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.397-402, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto krótki rys hisotryczny oraz przedstawiono współczense poglady na sposób tworzenia się i regeneracji tkanki kostnej oraz mechanizmy wgajania się autogennych przeszczepów kostnych. Opisano procesy zachodzące podczas zrostu pierwotnego i zrostu samoistnego, fenomeny towarzyszące procesom gojenia, takie jak RAP, a także zasadę wgajania się autogennych przeszczepów kostnych na zasadzie indukcji i kondukcji. Autorzy przedstawiają procesy zachodzące na poziomie tkankowym: fazę skrzepu, demarkacji, tworzenie się ziarniny, rozplem i różnicowanie komórek osteogennych oraz uwapnianie się powstałej tkanki. Opis obrazu mikroskopowego uzupełniono anlizą procesów zachodzących na poziomie molekularnym, uwypuklając rolę cytokin (PDGF, TGF-á, IL, BMP) i hormonów w zapoczątkowaniu i kontroli regeneracji kości.

  Streszczenie angielskie: In this paper short historical outline and contemporary veiws on bone tissue formation and regeneration as well as autogenic bone grafts healing were presented. Processes appearing during primary or spontaneous union of fractured bone and phenomenons accompanying bone healign were described. Also rules of autgenous graft healing on the base of induction and conduciton were presented. The authors depicture processes on tissue level as clot formation, demarcation, developing of granulation tissue, proliferation and differentiation of osteogenic cells and calcification of arising tissue. Microscopic description is completed by phenomenon analysis on molecular level undermining the role of cytokines (PDGF, TGF-á, IL, BMP) and hormones in initiation and controlling of the bone regeneration.


  183/1064

  Tytuł oryginału: Porównanie wiarygodności wybranych badań immunologicznych i hematologicznych w diagnostyce posocznicy u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in very low birth weight infants.
  Autorzy: Kwinta Przemko
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.157-163, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Początkowe objawy posocznicy u wcześniaka mogą być dyskretne i nieswowiste, co może opóźniać postawienie właściwej diagnozy. Obecnie istniejące metody laboratoryjne nie są wystarczająco jednoznaczne w bardzo wczesnym ropoznawaniu posocznicy i poszukuje się metod bardziej wiarygodnych. Postęp w immunologii pozwolił na lepsze zrozumienie patomechanizmów reakcji zapalenj, przebiegu posocznicy, jednakże możłiwości wykorzystania oznaczania stężeń tych mediatorów diagnostyce u wcześniaków nie są jeszcze w pełni poznane. Cel: Analiza użtyeczności oznaczania wybranych cytokin w rozpoznawaniu oraz prognozowaniu przebiegu posocznicy. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. U 46 dzieci rozpoznano posocznicę o późnym poczatku, a pozostałe 13 noworodków zakwalifikowano do grupy z objawami chorobowymi lecz bez potwierdzenia bakteriologicznego posocznicy. U wszystkich dzieci w momencie wystąpienia niepokojących objawów wykonano oznaczenia: morfologii krwi z obrazem białokrwinkowym, posiew krwi, stężeń prokalcytoniny, interleukiny-6 (IL-6) i interleukiny-10 (IL-10). Wyniki: Oznaczania stężeń iL-6 (czułość -77 proc., PPV - 93 proc.) i IL-10 (czułość - 79 proc., PPV - 96 proc.) charkateryzowało się większą wiarygodnością w rozpoznawaniu posocznicy od standardowo wykonywanych badań tj. liczba płytek krwi (czułość - 47 proc., PPV - 93 proc.) wskaźnik I/T (czułość - 54 proc., PPV - 93 proc.). Ponadto oznaczanie iL_10 (stężenie IL-10 840 pg/ml) pozwalało wyróżnić noworodki o złym rokwoaniu (czułość - 80 proc., swoistość - 100 proc.). Wnioski: uwalnianie cytokin koreluje z ciężkością choroby i zatem posiada dużą wartość diagnostycznąi prognostyczną.

  Streszczenie angielskie: Background: In very low birth weight infants (VLBW) first signs and symptoms of sepsis usually are non-specific and proper diagnosis can be delayed. Recent laboratory tests are not specific enough either and other more reliable methods are searched for. Advances in fetal and neonatal immunology allowed a better understanding of inflammatory response in VLBW infants, but little is known about the clincial usefulness of immunological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Aim: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Material and methods: 59 VLBW infants with clinical signs suggesting diagnosis of sepsis divided into 2 cohorts: 1) with negative blood culture (n = 13) and 2) with positive blood culture (n = 46). In all newbrons at the time of clinical signs suggesting diagnosis of sepsis CVC, WBC I/T ratio, interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10) and procalcitonin (PCT) were measured. Resutls: IL-6 (sensitivity - 77 p.c., PPV - 93 p.c.) and IL-10 (senstiivity - 79 p.c., PPV - 96 p.c.) measurements were more relaible than hematological tests like platelet count (sensitivity - 47 p.c., PPV - 93 p.c.) or I/T ratio (sensitivity - 54 p.c., PPV - 93 p.c.). Moreover IL-10 levels greater than 840 pg/ml can predict poor outcome (sensitivity - 80 p.c., specifity - 100 p.c.). Conclusion: Cytokine release correlate with severity of sepsis and thus possess a great diagnostic and prognostic value.


  184/1064

  Tytuł oryginału: Skąpo i bezobjawowa postać zakażenia wirusem cytomegalii u noworodków - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Scant and asymptomatic form of cytomegalovirus infection in newborns - own experience.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Wierzba Jolanta, Jańczewska Iwona, Irga Ninela, Czajkowska Tamara
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.182-185, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono próbę wczesnej diagnostyki cytomegalii wrodzonej w grupie najbardziej zagrożonych noworodków. Badaniem objęto 388 noworodków urodzonych w latach 2000-2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. U 9 dzieci rozpoznano zakażenie HCMV, z których 8 odpowiadało definicji cytomegalii wrodzoenj. Obserwowano często skąpo, lub bezobobjawowy przebieg zakażenia HCMV w okresie noworodkowym. Wczesna diagnostyka i leczenie cytomegalii wrodzonej umożliwia uniknięcie powikłań w dalszym rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: Attempt at making early serum diagnosis of congenital cytomegaly in the group of the highest risk is presented in this paper. 338 cases have been included in this examinations. Infants born in 2000-20001 and treated in the Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal Department at the Medical University of Gdańsk. HCMV infection was diagnosed in 9 children. Congenital cytomegaly appeared in 8 of them. Scant or asymtpomatic course of HCMV infection during the first few weeks was often observed. Early serum diagnosis and treatment congenital cytomegaly make it possible to avoid complications in the future.


  185/1064

  Tytuł oryginału: Zastosowanie hiperimmunizowanej immunoglobuliny Cyto-Gam w leczeniu wrodzonej objawowej cytomegalii.
  Tytuł angielski: Hyperimmune globuline Cyto-Gam in the treatment of congenital, symptomatic, cytomegalovirus ifnection.
  Autorzy: Idzik M., Milewska-Bobula B., Dunin-Wąsowicz D., Kassur-Siemieńska B., Marciński P., Lipka B., Bauer A.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.221-224, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują bezpieczeństwo i tolerancję stosowania hiperimmunizowanej globuliny, którą stosowano u 23 noworodków z objawową cytomegalią wrodzoną, 22 z nich poddano leczeniu gancyklowirem. U trojga z tych dzieci obserwowano objawy uboczne w postaci wysypki, wymiotów oraz biegunki.

  Streszczenie angielskie: Authors analysed safety and tolerance of hyperimmune globulin administered in 23 young infants with symptomatic congenital CMV infection. Because of the severe clinical course of infection, Ganciclovir was used in all cases except one. During and after ifnusion cardiac rate, breath and blood pressure were normal, but in 3 infants rash, vomits and diarhoea were observed.


  186/1064

  Tytuł oryginału: Częstość występowania przeciwciał dla antygenów Mycoplasma pneumoniae u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Antibodies seroprevalance for Mycoplasma pneumoniae antigens in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Friedek Daniela, Ekiel Alicja, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.158-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wirusy oraz bakterie - w tym atypowe, jak Chlamydophila pneumoniae, które powodują zakażenia układu oddechowego - odgrywają rolą w etiopatogenezie astmy oskrzelowej. Sugerowany jest także udział Mycoplasma pneumoniae w inicjacji i zaostrzeniach astmy oskrzelowej. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał w surowicy chorych na astmę oskrzelową skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Obecność przeciwciał klasy IgM i IgA skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae oznaczono odczynem immunoenzymatycznym ELISA. Serologiczne markery zakażenia Mycoplasma pneumoniae częściej obserwowano u chorych na astmę oskrzelową (15 proc.) niż w grupie kontrolnej (5,13 proc.). Rozpoznanie zakażenia Mycoplasma pneumoniae jest szczególnie istotne u chorych na astmę oskrzelową. Właściwa antybiotykoterapia eliminuje patogen powodujący nadreaktywność oskrzeli, co pozwala na zmniejszenie dawki kortykosterydów wziewnych. Odczyn immunoenzymatyczny (określający poziom i klasę swoistych przeciwciał) pozwala na szybkie i precyzyjne wykrycie zakażenia mykoplazmowego.

  Streszczenie angielskie: Microorganisms causing respiratory system infections, mainly viruses but also bacteria, among which there are atypical such as Chlamydophila pneumoniae, play a role in etiopathogenesis of bronchial asthma. Mycoplasma pneumoniae is suggested to take part in the initation and the bronchial asthma exacerbation. The aim of the paper was to determine the frequency of occurrence of anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies in serum of patients suffering from bronchial asthma in comparison with the control group of healthy persons. The presence of IgG, IgM and IgA class anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies was assessed by immunoenzymatic assay ELISA. Serologic markers of Mycoplasma pneumoniae infection were more frequently observed in patients with bronchial asthma (15 p.c.) than in the control group (5,13 p.c.). The diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection is especially important in patients with bronchial asthma. The pathogen causing bronchial hyperreactivity is eliminated by the appropriate antibiotic therapy, which allows reducing the dose of inhaled corticosteroids. The immunoenzymatic assay determining the level and class of specific antibodies to find mycoplasmatic infection quickly and precisely.


  187/1064

  Tytuł oryginału: Nedokromil sodu - wpływ na zapalenie alergiczne.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium - the influence on allergic inflammation.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.206-213, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną, którą cechuje nadreaktywność oskrzeli objawiająca się klinicznie dobową zmiennością szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i upośledzoną czynnością układu oddechowego. Opisano swoistą rolę komórek tucznych - kluczowych komórek efektowych zapalenia występującego w astmie oskrzelowej. Zgodnie z wytycznymi GINA wziewny nedokromil sodu (NS) jest jednym z leków zalecanych w leczeniu przewlekłej łagodnej astmy. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania mediatorów z komórek tucznych. Ponadto NS blokuje kanały chlorkowe odpowiedzialne za aktywację komórek i tym samym wpływa na komórki zapalne, a w konsekwencji hamuje skurcz oskrzeli, kaszel i swisty. Pozwala też zmniejszyc nasilenie objawów astmy, dobową zmienność PEF, nadreaktywność oskrzeli i poprawić funkcję płuc.

  Streszczenie angielskie: Asthma is an inflammatory disease of airways which is associated with airway hyperresponsiveness clinically manifested by diurnal variations of peak expiratory flow (PEF), impaired lung function and recurrent symptoms. The specific role of mast cells - the key effector cells involved in the inflammation occurring in milder forms of the disease is discussed. According to the GINA guidelines inhaled nedocromil sodium is one of the medications recommended as the preferred choice in the treatment of mild persistent asthma. There is also opinion that nedocromil sodium (NS) plays a role as an early therapeutic intervention. Recent data suggest its efficiency in the controlling the symptoms of a mild asthma. NS has been shown to inhibit the immediate release of mediators from mast cells and sensory nerve activation. NS blocks chloride channels involved in cell activation and in this mechanism it may influence inflammatory cells and consequently inhibit, bronchospasm, cough and wheezing. As it is known, nedocromil sodium can reverse the clinical features of airway inflammation in asthma. It decreases the severity of symptoms, diurnal variation of PEF, bronchial hyper responsiveness as well as improves pulmonary function.


  188/1064

  Tytuł oryginału: Przeciweozynofilowy efekt interleukiny 12 i interleukiny 18 : mechanizmy regulacji tkankowej : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Fal Andrzej M.; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 74 s. : il., tab., bibliogr., 196 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,194

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  189/1064

  Tytuł oryginału: Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Probiotics in the treatment and prevention of food allergy - systematic review.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.79-83, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej na podstawie wyników prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: W celu identyfikacji oryginalnych badań przeszukano posługując się z góry określonym zestawem słów kluczowych komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials register, a także piśmiennictwo do wyszukiwanych artykułów i artykuły przeglądowe innych autorów. Dobór badań: Do badań zakwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwojnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Wyniki: Leczenie. Kryteria kwalifikacji do analizy spełniały tylko 2 badania obejmujące 64 niemowląt. W obu nie opisano szczegółowo metody randomizacji i sposobu przeprowadzenia ślepej próby. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Lactobacillus GG lub Bifidobacterium lactitis Bb-12 powoduje zmniejszenie nasilenia i rozległości atopowego zapalenia skóry. Zapobieganie. Wyniki jedynego wiarygodnego pod względem metodologicznym badania wskazują, że przewlekłe podawanie Lactobacillus GG zmniejsza ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry u niemowląt z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej, konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większa liczbę pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Objective: This systemic review was designed to assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of food allergy in infants and children. Search strategy: Electronic searches using predefined set of key words of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials register and previous reviews including cross reference. Selection criteria: randomized double blind controlled trials comparing a specified probiotic agents to placebo or no probiotic in infants and children in the treatment and prevention of food allergy. Main results: Treatment. Two therapeutic randomized trials involving 64 infants were identified. None provided details on a method of randomization and blinding. These preliminary data suggest the efficacy of Lactobacillus GG and Bifidobacterium lactis Bb-12 in reducing the intensity and extension of the atopic dermatitis in infants with food allergy. Prophylaxis. based on the single trial of high methodological quality prophylactic administration of lactobacillus GG was associated with a significant reduction in the risk of atopic dermatitis at 2 years. Conclusions: There is some evidence of a clinically significant benefit of probiotics in the treatment and prevention of food allergy, but better and larger trials are needed.


  190/1064

  Tytuł oryginału: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bowszyc-Dmochowska Monika; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, [AM] 2002, 151, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 122-152, sum., 24 cm. - Tyt. rownież w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,086

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  191/1064

  Tytuł oryginału: Wybrane markery zapalenia w krwi obwodowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stelmach Iwona; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Samodzielny Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 159, [1] s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  192/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ kortykosteroidów na układ IL-6/IL-6R u chorych z oftalmopatią w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: The influence of corticosteroids on IL-6/IL-6R system in patients with Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Topolska Jolanta, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.739-744, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: IL-6 i jej rozpuszczalny receptor (IL-6R) okazały się miarodajnymi wskaźnikami aktywności procesu zapalengo w chorobach autoimmunologicznych. Celem pracy było oznaczenie zawartości IL-6 i IL-6R w surowicy krwi chorych na chorobę Gravesa i Basedowa powikłaną oftalmopatią podczas kortykosteroidoterapii i ich ocena jako potencjalnych przewodników leczenia immunosupresyjnego. Badanie przeprowadzono w 3 grupach chorych: 18 chorych z klinicznymi objawami oftalmopatii (GO) (CAS ň 3, wywiad GO ň 1 rok), 116 chorych na chorobę Gravesa-Basedowa bez objawów oftalmopatii (Gd) i u 14 zdrowych ochotników. Leczenie kortykosteroidami składało się z dożylnych iniekcji metyloprednizolonu (MP) i następującego po nich doustnego leczenia prednizonem. (P). Surowica krwi pobierana była 24 godz. przed MP, 24 godz. po MP, 14 dnia leczenia prednizonem i na zakończenie leczenia kortykosteroidami. Stężenia IL-6 i sIL-6 R w surowicy oznaczono metodą immunoenzymatyczną (zestaw Quantikine firmy R&D Systems, Mineapolis). Istotność statystyczna określona została za pomocą U-testu Manna-Whitneya. Stężenie IL-6 było istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z kontrolą w grupie chorych z GO (12,4 ń 3,7 vs 11,8 ń 3,2; p 0,05). Po leczeniu MP obserwowano istotne obniżenie stężenia sIL-6R w surowicy chorych z dobrym efektem terapii (poprawa CAS ň 1) w stosunku do wartości sprzed leczenia (32,8 ń 4,2 vs 28,6 ń 4,9; p 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-6 i nasileniem proptozy. ...

  Streszczenie angielskie: Il-6 and its soluble receptor (IL-6R) appeared as reliable markers of inflammation activity in autoimmune diseases. The aim of the study was an estimation of serum IL-6 and sIL-R in patients with Graves's disease with ophthalmopathy during treatment with corticosteroids to assess their potential as a guideline of immunosuppressive therapy. We detected serum HIL-6 and IL-6R in three groups of subjects: 18 patients with clinical symptoms of ophthalmopathy (Clinical Activity Score ň 3, anamnesis of GO ň 1 yr), 16 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd) and 14 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of metyloprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). The serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours before MP, 24 hours after MP , 14 days of treatment with prednisone and after teh end of the corticosteroid therapy. The levels of soluble IL-6 and IL-6R in the serum were determined by the ELISA method (Quantikine kit, R&D Systems, Mineapolis). The statistical significance was estimated by the Mann-Whitney U-test. IL-6 concentration was significantly increased in patients with GO in comparison to the controls (12.4 ń 3.7 vs 11.8 ń 3.2; p 0.05). After MP treatment in corticosteroid-responsive patients (improvement in CAS ó 1) serum concentration of sIL-6R decreased significntly in comparison to pretreatment values (32.8 ń 4.2 vs 28.6 ń 4.9; p 0.05). We found a positive correlation ...


  193/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 na rezerwę nerkową i zaburzenia metaboliczne u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek typu nefropatii IgA.
  Tytuł angielski: An effect of therapy with small doses of omega-3 polyunsaturated acids on renal reserve and metabolic disturbances in patients with primary IgA glomerulopathy.
  Autorzy: Sulikowska Beata, Manitius Jacek, Niewęgłowski Tomasz, Szydłowska-Łysiak Wiesława, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.753-760, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rezerwa nerkowa jest stosunkowo wiarygodna czynnościową metodą pomiaru do rozpoznawania wczesnych postaci upośledzenia funkcji nerek. Tematem naszego badania był pomiar rezerwy nerkowej przed i po leczeniu 12-miesięcznym 20 pacjentów z nefropatią IgA za pomocą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 (WKT omegaa-3). Preparat był podawany doustnie, sumaryczna dobowa dawka wynosiła 540 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 810 mg kwasu dokozaheksenowego. Rezerwa była mierzona przerostem klirensu kreatyniny przed i po infuzji dopaminy w dawce 2 ug/min/kg m.c. 12-miesięczna terapia spowodowała w tej grupie pacjentów znamienny wzrost rezerwy nerkowej (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 proc.) i cholesterolu HDL (47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) oraz znamienny spadek białkomoczu dobowego (3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/dobę), cholesterolu całkowitego (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), cholesterolu LDL (170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), stężenia kwasu moczowego w surowicy (7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl i insulinemii na czczo (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml). W grupie badanej obserwowano również znamienne korelacje pomiędzy rezerwą nerkową a stężeniem insuliny przed badaniem (r = -0,55, p 0,005), średnim obniżeniem dobowego białkomoczu a średnim obniżeniem cholesterolu całkowitego (r = 0,69, p 0,05) oraz średnim obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL (r = 0,51, p 0.05). Wyniki naszych badań sugerują, że terapia wielonienasyconymi kwasami ...

  Streszczenie angielskie: Renal reserve is believed to be diagnostic dynamic method for accessing both early renal failure and renal vascular reactivity. The aim of our study was to follow renal reserve during 12 month therapy with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Omega-3 was given oraly of a: 540 mg of eicosapentaenic acid and 810 mg of docosaheksenic acid daily. Before and after 12 month of therapy renal reserve (expressed as p.c. change of basal creatinine clearance) was estimated during iv. dopamine infusion in dose 2 ug/min/b.w. Twelve month therapy was associated with increase of renal reserve (respectively (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 p.c.), HDL cholesterol (respectively 47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) and decrease 24 hrs proteinuria (respectively 3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/24h), total cholesterol TCH (respectively (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), LDL cholesterol (respectively 170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), serum uric acid (respectively 7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl), fasting insulinemia (respectively (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml) for p , 0,05. The statistically significant correlation coeficient were found only between following parameters: p.c. renal reserve vs insulin (r = -0,55, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta TCH (r = 0,69, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta LDL (r = 0,51, p 0,05). Our study suggest that omega-3 therapy improves renal reserve and its effect is to some extend related to improvement of some metabolic ...


  194/1064

  Tytuł oryginału: Wpływ histaminy oraz leków przeciwhistaminowych drugiej generacji na układ krążenia.
  Tytuł angielski: The influence of histamine and second generation of antihistamine drugs on cardiovascular system.
  Autorzy: Adamek-Guzik Teresa, Korpanty Grzegorz, Guzik Tomasz, Czerniawska-Mysik Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.785-795, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  195/1064

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in pathogenesis of ischaemic heart dissease.
  Autorzy: Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Danikiewicz Aleksander, Błażelonis Adam, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.797-800, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  196/1064

  Tytuł oryginału: The effect of oxidized lipoproteins (o-LDL) activity in pregnancies complicated by preeclampsia - role of o-LDL antibodies.
  Autorzy: Pawłowicz P[aweł], Stetkiewicz T., Wilczyński J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.153-158, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to explain the influence of plasma oxidized lipoproteins on placenta function in pregnancies complicated by preeclampsia and in consequence, on fetal intrauterine asphyxia. Patients and methods: We studied 227 pregnant women between 32th and 40th week of gestation. Study group consisted of 159 pregnant women with preeclampsia. Control group included 118 healthy pregnant women. The level of oxidative stress was estimeted by circulating antibodies anti-O-LDL (oLAB) mesurement in pregnant women plasma. Antibodies anti-O-LDL (oLAB) was measured in plasma using immunoenzymatic method detecting autoantibodies IgG against oxidized plasmatic low density lipoproteins (LDL). Fetal well-being evaluation was based on computer analysis of CTG record (Oxford) and on blood flows measurements in umbilical and middle cerebral arteries of fetus. Results: The values of oLAB levels were higher for the study group than for the control group. Conclusions: In pregnancies complicated by preeclampsia, oxidative stress increase was noted, that index is elevated anti oLDL antibodies (oLAB) concentration.


  197/1064

  Tytuł oryginału: Pretreatment levels of antigens CA 125 and CYFRA 21-1 in patients with endometrial cancer.
  Autorzy: Pierzyński P[iotr], Mazurek A., Kuć P., Krętowska M., Mazurek E., Laudański T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.169-174, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cancer antigens CA 125 and CYFRA 21-1 are relatively well studied in certain malignancies such as ovarian and lung cancer, they may also bring some additional information in endometrial cancer. Clinical material comprised of 55 postmenopausal patients with endometrial cancer, serum samples were taken 48 hour before the surgery. CA 125 was assessed immunoenzymatically (reference level 35 U/ml), IRMA (immunoradiometric assay method) was applied for CYFRA 21-1 determinations (reference level 3.2 ng/ml). Cyfra 21-1 levels were elevated in 29.1 p.c. of cases. This marker was positive in 22.1 p.c. of patients of I st FIGO stage and in 56.3 p.c. and 50 p.c. of cases of II and III FIGO stage, respectively. Fisher's exact test and Kruskal-Wallis test confirmed significant differences in CYFRA 21-1 results between groups of FIGO stage of disease. The CA 125 positive cases were of 38.2 p.c. of group studied, this marker was positive in 51.5 p.c. of cases of FIGO I stage of disease, and reached 78.7 p.c. and 100 p.c. cases for stages II and III, respectively. Kruskal-Wallis test confirmed the significance of relationship between CA 125 levels and FIGO stage of disease (p.=0.0025). Our results show that CYFRA 21-1 and CA 125 might be an additional parameter in clinical evaluation of patients with endometrial cancer. Further observation would reveal th einfluence of the CA 125/CYFRA 21-1 positivity on patients' survival, the study concerning that is in the progress.


  198/1064

  Tytuł oryginału: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych - nikiel.
  Tytuł angielski: Selected metals and their compounds used in pharmaceutical and cosmetic forms - nickel.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Czerski Jakub
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.107-112, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono informacje dot. roli niklu w organizmie, objawów jego niedoborów i zatruć tym metalem na podstawie danych literaturowych. Nikiel jest wszechobecnym pierwiastkiem, wykrywanym w różnych mediach środowiska. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jest składnikiem preparatów witaminowych zawierających mikroelementy. Narażenie na nikiel może mieć miejsce w warunkach zawodowych i pozazawodowych. Dzienne pobranie z żywnością jest zróżnicowane i wynosi od 100 do 800 ćg. Dla populacji generalnej najistotniejsze jest uczulenie na ten metal, liczba osób uczulonych ciągle wzrasta. W warunkach przemysłowych (w rafineriach), przy wysokim narażeniu na nikiel obserwuje się wzrost zapadalności na nowotwory.

  Streszczenie angielskie: The study presents the information on the part which nickel plays in the organism, symptoms of its shortage, and poisonings by this metal, basing on literature data. Nickel is an ubiquitous element detected in various environmental media. It is indispensable for normal functioning of human organism and is a component of viatmin preparations containing microelements. Exposure to nickel may occur under occupational and non-occupational conditions. Its daily intake with food differs, amounting from 100 to 800 ćg. For general population the most significant is allergy to this metal, with constantly increasing quantity of allergic people. Under industrial conditions (in refineries) at high exposure to nickel an increased incidence of tumours is observed.


  199/1064

  Tytuł oryginału: Analiza stężeń sIgA w treści kanału szyjki macicy i jamy ustnej u kobiet z Candida lub bez grzybów w ontocenozach pochwy i jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of sIgA concentration in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity in women with Candida or without fungi in ontocenoses of these organs.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Magnowski Jacek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.271-276, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to search for fungi in ontocenoses of genitalorgans andoral cavity (the fungal reservoir for multifocal infections) in women; evaluation of the concentration of sIgA in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity. 102 women (age: 18-35 years) were examined. Fungi were isolated from ontocenoses of the vagina and theoral cavity; axenic strains were differentiated with API 20 C and API 20 C AUX tests (bioM‚rieux). The concentrations of sIgA in the content of the cervical canal of the uterus and from the oral cavity were evaluated by LC-Partigen IgA(Behring) tests. Candida occurence in the oral cavity was significant (p 0,02) higher than in the vagina. Candida albicans (6 codes) was the predominat species; there were also C. tropicalis, C. kefyr, C. krusei, C. guilliermondii and C. glabrata. There were no significant differences between sIgA concnetrations and the presence or absence of fungi in the vagina or oral cavity.


  200/1064

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA Pnuemocystis carinii i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności.
  Tytuł angielski: Occurrence of Pneumocystis carinii DNA nad anti-Pneumocystis antibodies in sera of infantsat the age of humoral response natural degradation.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Matysiak Ewa
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.287-292, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The polymerase chain reaction (PCR) and indirect immunofluorescent test (IF) were used for examination of serum samples obtaine from infants iwth respiratory tract infections. Sixty (11,9 p.c.) out of the 503 examined infant samples were positive for anti-P. carinii IgM and 354 (70,4 p.c.) contained anti-Pneumocystis IgG. P. carinii DNA was found in 6 (6.7 p.c.) sera from 90 of infected infants. Five out these 6 samples were for anti-Pneumocystis antibodies positive; 4 contained both IgG and IgM classes and one had only IgG. The sixth sample had neither IgG nor IgM, despite of P. carinii DNA presence. The results of the studies indicated that for diagnosis Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in infants on serum specimens detection of antiobdies by IF test is of greater value than Pneumocystis DNA amplification by PCR method.


  201/1064

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo szczepień BCG - niepożądane odczyny poszczepienne.
  Tytuł angielski: Safety of BCG vaccinations - adverse events following immunization. P. 1: Types, occurrence and registrations of adverse events following immunization.
  Autorzy: Szczuka Ireneusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.1-13, bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa polskiego i zagraniczengo omówiono najczęstsze postaci niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG, częstość ich występowania oraz istniejący system ich rejestracji w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Based on review Polish and world literatura on adverse reactions after BCG immunization - types, occurrence, recording and reporting system of complication has been described.


  202/1064

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo szczepień BCG - niepożądane odczyny poszczepienne.
  Tytuł angielski: Safety of BCG vaccinations - adverse events following immunization. P. 2: Causes of complications. Clinical management.
  Autorzy: Szczuka Ireneusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.15-28, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W tej części artykułu na podstawie piśmiennictwa polskiego i zagranicznego omówiono współczesne poglądy na temat przyczyn występowania niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG, ich rozpoznawanie i leczenie.

  Streszczenie angielskie: Based on the review of Polish and world literature on adverse reactions after BCG immunization - causes of complications and clinical management has been describeed.


  203/1064

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi u ludzi zdrowych na terenie Polski.
  Tytuł angielski: Prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies in healthy population in Poland.
  Autorzy: Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisława
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.33-38, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zbadano częstość występowania przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi u ludzi zdrowych (krwiodawców) na terenie Polski. Obecność przeciwciał stwierdzono metodą ELISA u około 12 proc. badanych. Świadczy to o kontakcie z tym drobnoustrojem i możliwości bezobjawowego przebiegu zakażenia. Porównując wyniki badań przeprowadzonych w okresie wiosennym i jesiennym zaobserwowano wzrost częstości występowania przeciwciał klasy IgM we wrześniu, wskazujący na sezonowość występowania zakażeń i tym samym na możliwość zachorowań zgodną z cyklem biol. aktywności wektora, kleszcza Ixodes ricinus.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies among healthy population of randomly selected voivodeships in Poland. The presence of antibodies was tested by ELISA. Of 1000 blood samples taken from healthy blood donors, antibodies were detected in 11-13 p.c. of samples. The results indicate a contact with infecting agent and a possibility of asymptomatic course of the Lyme borreliosis. Frequencies of Borrelia burgdorferi antibodies in blood donors in spring and in autumn were compared. An increase in the proportion of persons positive for IgM antibodies in September may indicate a seasonal transmission and possibility of Lyme borreliosis acquirement according to the biological activity of ticks.


  204/1064

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  205/1064

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem cytomegalii i Epsteina-Barr u dzieci.
  Tytuł angielski: CMV and EBV infections in children.
  Autorzy: Polz-Dacewicz Małgorzata, Stec Agnieszka, Koncewicz Renata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.65-72, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badano występowanie swoistych przeciwciał przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) i Epsteina-Barr (EBV) u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn, podejrzanych o zakażenie tymi wirusami. Ich obecność często stwierdzano u pacjentów z chorobą nowotworową (40 proc.). Infekcje CMV stwierdzano głównie u noworodków i niemowląt. U 14 proc. zakażonych dzieci stwierdzono współzakażenie CMV, EBV.

  Streszczenie angielskie: CMV and EBV infections are common in humans. In immunocompetent persons those are usually asymptomatic but in immunocompromised can manifest as a severe disease. CMV is a common cause of congenital infections. It is also a frequent complication in transplant recipients. The aim of this study was to assess the prevalence of CMV and EBV infections among hospitalized children. Specific antibodies against CMV and EBV were detected in serum by ELISA test. Presence of CMV DNA was determined in leucocytes by Murex Hybrid Capture System. CMV and EBV infections were defined as the presence in serum IgM-class specific antibodies. Obtained results indicate that CMV and EBV infections are frequent in immunocompromised patients. Among patients with CMV or EBV infection, 40 p.c. have been diagnosed with cancer, most of whom with hematologic malignances: leucaemia or lymphoma. CMV and EBV coinfection was detected in 14 p.c. of infected children. Of all patients with CMV, 50 p.c. were neonates and infants. Congenital infection was diagnosed only in one cases. The remaining infections were acquired during perinatal period or later.


  206/1064

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu G (HGV) u dzieci z przewlekłymi zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: Infection with HGV in children suffering from chronic hepatitis.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.81-89, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zanalizowano występownie HGV u dzieci chorujących na przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C oraz u dzieci zdrowych z regionu łódzkiego. Poszukiwano także czynników ryzyka zakażenia HGV oraz jego związku z wynikami badań biochem. i histopatol. wątroby.

  Streszczenie angielskie: HGV was discovered in 1995. It belongs to Flaviviruses and it is found worldwide. At first it was though to case chronic hepatitis, in fact its pathogenicity is up till now unclear. The aim of this work was to estimate the prevalence of anti-HGV antibodies among children suffering from chronic hepatitis B (CHB), chronic hepatitis C (CHC) and chronic hepatitis B+C (CHB+C) and to compare it with the prevalence in healthy children in the district of Łodz, Poland, and to assess the influence of HGV infection on biochemical and histological parameters of chronic liver disease. Patients and methods. 153 children with chronic hepatitis B and C and 22 healthy children have been investigated. The presence of anti-HGV was assessed by ELISA. In children with chronic hepatitis prior the entrance to teh study HCV-RNA, HBsAg, and if HBeAg-negative also HBV-DNA were assessed. Thick needle percutaneous liver biopsy was performed in each case. Results. Of 153 children with chronic hepatitis, 17 (11 p.c.) were anti-HGV positive. Anti-HGV positivity was found in 3 (3 p.c.) of 94 children with CHB, 12 (25 p.c.) of 48 children with CHC, and 2 (18 p.c.) of 11 children with cHB+C. Anti-HGV were not found in any 22 healthy children. Previous HGV infection was associated with CHC (p=0.0001), history of hospitalization (p=0.002) or blood transfusion (p=0.0006) as compared with children with CHB. Serum albumin or gamma globulin concentration as well as ALT level or degree of inflammation and fibrosis in liver biopsy specimen were not correlated with previous HGV infection.


  207/1064

  Tytuł oryginału: Szczepionki rotawirusowe.
  Tytuł angielski: Rotaviral vaccines.
  Autorzy: Korycka Maria
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.115-121, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po 10 latach od stwierdzenia w 1973 roku, że rotawirusy mogą wywołać ostre biegunki u dzieci przedstawiono wyniki prób badań bezpieczeństwa i immunogenności pierwszych szczepionek rotawirusowych. Od tego czasu b. prężnie postępują badania nad opracowaniem bezpiecznej szczepionki rotawirusowej skutecznej na całym świecie.

  Streszczenie angielskie: Rotaviral infections are frequent cause of the severe diarrhea in children. The only way to eliminate rotaviral infections is safe and effective vaccine. Among various rotaviral vaccines elaborated in many countries, the human-rhesus reassortant vaccine (RRV-TV) was chosen for routine immunization of infants. However, postlicensure surveillance of a rotavirus vaccine showed an increased risk of a serious adverse event following vaccination - intussusception. That forced the Centers for Disease Control and Prevention to withdraw the license of RRV-TV. In spite of this defeat, works for receiving safe and effective rotaviral vaccine still last.


  208/1064

  Tytuł oryginału: Antygeny zgodności tkankowej klasy II a odpowiedź na leczenie interferonem-ŕ2b przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
  Tytuł angielski: HLA class II alleles and response to hepatitis C treatment with interferon-ŕ2b.
  Autorzy: Piekarska Anna, Woszczek Grzegorz, Sidorkiewicz Małgorzata, Kuydowicz Jan
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.123-128, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono sugerowany związek między wybranymi allelami antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy II a odpowiedzią na leczenie przewlekłego zaplenia wątroby typu C interferonem-ŕ2b.

  Streszczenie angielskie: Background/Aims. The mechanisms of humoral immunological response in chronic hepatitis C are not fully understood. It would be interesting to correlate HLA II alleles with the therapeutic response to interferon alfa2b treatment in patients with chronic hepatitis C. Such correlation has not yet been described. The purpose of the study was to correlate the presence of HLA alleles in chronic hepatitis C patients with results of interferon-alfa2b therapy. Methods. We assessed HCV-RNA presence in serum by RT-PCR and HLA-DR B*1/alleles by PCR-SSP for locus I and II in 54 patients with chronic hepatitis C. All patients were treated with interferon alfa2b for six month. Results of the therapy were evaluated 18 months after the end of treatment. Results. Based on the treatment results (TR - therapeutic response) patients were retrospectively qualified into three groups: sustained responders (SR) - 18.6 p.c. (10/54), relapsers (R) - 48.1 p.c. (26/54), non responders (NR) - 33.3 p.c. (18/54). Allele DRB1* 07 and allele DRB1* 13 were more frequent among patients in NR and TR group, respectively. Observed diffrences were not statistically significant (p 0.05). Conclusion. In the group of 54 adults with chronic hepatitis C no correlation between the presence of HLA-DRB1* alleles and response to interferon alfa2b therapy was found.


  209/1064

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - nowoczesne metody leczenia.
  Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.48, 50, 52, 54, 56, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  210/1064

  Tytuł oryginału: Rola zaburzeń immunologicznych wywołanych brakiem cynku w etiologii depresji.
  Tytuł angielski: The role of immunological disorders caused by zinc lacks in etiology of depression.
  Autorzy: Kubera Marta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.475-481, bibliogr. 15 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Zinc is an essential trace element for the immune system. Zinc is required for biological activity of one of the best-known thymic peptides, thymulin, which is responsible for cell-mediated immunity and is necessary for an intact thymus. Clinical symptoms of zinc deficiency include thymic atrophy and a high frequency of pathogen infections, particularly viral one. On the another hand major depression is related to lowered serum zinc concentration and the role of virus infections in aetiology of depression in several papers were considered. In this review is suggested that zinc deficiencies by increasing susceptibility to virus-infections may lead to depresogenic inflammatory response.


  211/1064

  Tytuł oryginału: Alergia astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe.
  Tytuł angielski: Allergy asthma clinical immunology: 4th Central and Eastern European Conference: proceedings and abstracts.
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2 s.1-193, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszczeń
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  212/1064

  Tytuł oryginału: Klinika alergii na jad owadów.
  Tytuł angielski: Hymenoptera venom allergy.
  Autorzy: Szymański Wiesław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.15-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe odczyny na użądlenia i ukąszenia owadów mogą się objawić nadmierną reakcją miejscową, wstrząsem anafilaktycznym lub anafilaktoidalnym, rzadziej objawami choroby posurowiczej i porażenia nerwu promieniowego. Zwiastuny i objawy reakcji anafilaktycznej i anafilaktoidalnej obejmują uogólniony świąd, obrzęk angioneurotyczny, pokrzywkę, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs. Anafilaksja jest rozumiana jako natychmaistowy uogólniony odczyn spowodowany uwolnieniem mediatorów z mastocytów i bazofilów przy udziale IgE. Reakcja anafilaktoidalna, klinicznie podobna do anafilakcji, przebiega bez udziału IgE i antygenu. Dwa elementy decydują o rozwoju wstrząsu: porażenie mikrokrążenia i wzrost przepuszczalności naczyń. Znajomość tych zmian musi być brana pod uwagę w terapii i uwzględniać podanie, oprócz epinefryny, także antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2.

  Streszczenie angielskie: Adverse reactions to insects' stings and bites include large local reactions, anaphylaxis and anaphylactoid reactions, rarely serum sickness and radial nerve palsy. Signs and symptoms of anaphylaxis and anaphylactoid reactions include a general pruritus, angioedema, urticaria, bronchospasm, hypotension, and a shock. Anaphylaxix is defined as an immediate systemic hypersensitivity event produced by IgE-mediated release of chemicals from mast cells and basophils. The term anaphylactoid reaction designates a clinically similar event not mediated by allergen and IgE. Two events participate in the production of the shock, vasodilatation and teh increased vascular permeability. These pathophysiologic changes must be considered during a therapy and they must also consider the administration of not only epinephrine but also the combined antihsitamines of an H1 and H2 antagonist.


  213/1064

  Tytuł oryginału: Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych. Nowe warianty metod diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Natural history and diagnosis of Hymenoptera venom allergy.
  Autorzy: Nittner-Marszalska Marita
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.19-22, bibliogr. 34 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  214/1064

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa jako zapalenie.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma as an inflammation.
  Autorzy: Jahnz-Różyk Karina
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.23-26, il., bibliogr. 33 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  215/1064

  Tytuł oryginału: Astma jako nieodwracalne uszkodzenie.
  Tytuł angielski: Asthma as an irreversible damage to the airways.
  Autorzy: Liebhart Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.27-30, bibliogr. 42 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  216/1064

  Tytuł oryginału: Jak ocenić stopień kontroli astmy?
  Tytuł angielski: How to assess asthma control?
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.31-33, bibliogr. 13 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  217/1064

  Tytuł oryginału: Leczenie objawowe a przeciwzapalne astmy.
  Tytuł angielski: Symptomatic and antiinflammatory treatment in asthma.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.34-35 - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  218/1064

  Tytuł oryginału: Badania molekularne a teoria "higieniczna" chorób atopowych.
  Tytuł angielski: Molecular studies and hygienic theory of atopic diseases in children.
  Autorzy: Sanak Marek
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.37-39, bibliogr. 12 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  219/1064

  Tytuł oryginału: Dzieci powinny mieć kota w domu - za.
  Tytuł angielski: Children should have a cat at home - pro.
  Autorzy: Samoliński Bolesław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.49-50, bibliogr. 16 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  220/1064

  Tytuł oryginału: Dzieci powinny mieć kota w domu - przeciw.
  Tytuł angielski: Children should have a cat at home - con.
  Autorzy: Kurek Michał
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.51-52, bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyczyny wzrostu częstości schorzeń atopowych w społeczeństwach cywilizacji zachodniej nie są do końca znane. Wymienia się obciążenie rodzinne atopią, wyższy poziom higieny i ekspozycje na alergeny domowe we wczesnym okresie życia. Unikanie potencjalnych alergenów, zwłaszcza roztoczy i kota, są zalecanymi metodami prewencji pierwotnej uczuleń i alergii. Wyniki współczesnych badań wskazują jednak, że zależności między ekspozycją na alergen i uczuleniem prowadzącym do alergii są niejednoznaczne. Ryzyko uczulenia na niskie dawki alergenu jest wyższe w przypadku kota niż roztoczy. Jednocześnie, dzieci obciążone wywiadem rodzinnym atopii uczulają się na niższe dawki alergenów kota i roztoczy. Inne badania wskazują, że w odróżnieniu od ekspozycji na roztocza, obecność kota w domu zmniejsza ryzyko rozwoju astmy. Nie ma powodu, by nie ofiarować kota dziecku, które jest zdrowe.

  Streszczenie angielskie: It is unknown which factors in modern western societies are mostly responsible for the increase in prevalence of atopic diseases. A family history of atopy, improved hygiene and exposure to indoor allergens in early life have been suggested. Avoidance measures in the domestic environment, for mites and cat particularly, are indicated for the primary prevention of senzitization followed by allergy. Recently, studies have shown that the dose-response relationship between allergen exposure and sensitization followed by allergy is an controversial issue. The increase in sensitization risk at low allergen levels is more pronounced in cat allergy than in mite allergy. However, in children with a positive family history, lower mite and cat allergen concentrations are needed to achieve specific sensitization. On the other hand, it is suggested that early exposure to cat, but not to mites, might reduce the risk of further asthma. There is no reason why a healthy child should not be given a cat as a present.


  221/1064

  Tytuł oryginału: Infekcje u dzieci są korzystne - za.
  Tytuł angielski: Infections in children have beneficial effects - pro.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.53-54, bibliogr. 17 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  222/1064

  Tytuł oryginału: Infekcje u dzieci są korzystne - przeciw.
  Tytuł angielski: Infections in children have beneficial effects - con.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.55-56, bibliogr. 18 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  223/1064

  Tytuł oryginału: Immunoterapia doustna jest skuteczna w leczeniu alergii - za.
  Tytuł angielski: Oral immunotherapy is effective in allergy treatment - pro.
  Autorzy: Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.64-65, bibliogr. 16 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  224/1064

  Tytuł oryginału: Immunoterapia doustna jest skuteczna w leczeniu alergii - przeciw.
  Tytuł angielski: Oral immunotherapy is effective in allergy treatment - con.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.66-68, bibliogr. 10 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  225/1064

  Tytuł oryginału: Monocyty i makrofagi w chorobach alergicznych - wpływ immunoterapii swoistej.
  Tytuł angielski: Monocytes and macrophages in allergic diseases - effect of specific immunotherapy.
  Autorzy: Kowal Krzysztof, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.69-71, bibliogr. 27 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Monocytes an dmacrophages play an important role in the regulation of the inflammatory process. In patients with allergic diseases significant changes in phenotype and function of monocytes and macrophahges are observed. These changes are at least partially reversed by specific immunotherapy. Exact mechanism of the effect of immunotherapy on monocyte function is still unknown.


  226/1064

  Tytuł oryginału: Alergizacja w życiu płodowym.
  Tytuł angielski: Allergic sensitization in fetal life.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.73-77, bibliogr. 39 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wszystkie noworodki rodzą się z polaryzacją odpowiedzi immunol. w kierunku dominacji limfocytów Th2, co gwarantuje matczyną tolerancję częściowo obcego antygenowo płodu. Takie ukierunkowanie jest być może wzmocnione przez fenotyp Th2 matek z atopią. Dalszy kierunek rozwoju odpowiedzi immunol. zależy od predyspozycji genetycznej i wpływów środowiska. Obecność IgE w krwi pępowinowej, w płynie owodniowym oraz proliferacja limfocytów krwi pępowinowej po stymulacji alergenami pokarmowymi i wziewnymi wskazują na to, że proces alergizacji może rozpoczynać się już w życiu wewnątrzmacicznym. Ewentualne implikacje terapeutyczne tych spostrzeżeń wymagają dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: All newborns present predominance of Th2-type cytokine response which is vital to successful pregnancy. The development of such phenotype may be enhanced by Th2 polarization of immune system in atopic mothers. Postnatal maturation depends on genetic predisposition and is modified by environmental factor. Discovery of IgE in cord blood and amniotic fluid and proliferative response of cord blood mononuclear cells to common food and inhalant allergens confirm prenatal origin of allergic sensitization. Practical implications of such observations should be verified.


  227/1064

  Tytuł oryginału: POChP a astma - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: COPD and asthma - similarities and differences.
  Autorzy: Krasnowska Maryla
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.85-90, bibliogr. 38 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  228/1064

  Tytuł oryginału: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.
  Tytuł angielski: Angioedema and urticaria.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.101-107, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka występują u 15-20 proc. osób w populacji, a u 5 proc. mają charakter schorzeń przewlekłych. U 50 proc. chorych osób występują objawy obrzęku i pokrzywek, u 40 proc. pojawiają się jedynie zmiany pokrzywkowe bez obrzęków a u 10 proc. choroba manifestuje się jedynie obrzękiem w większości przypadków są to schorzenia nabyte, prowokowane alergenami, czynnikami fizycznymi lub pojawiają się w przebiegu innych chorób, jak autoimmunizacji lub infekcji. Patogeneza, jak i przyczyny tych chorób są różne. Objawy pojawiają się zwykle w następstwie alergii, pseudoalergii lub idiosynkrazji. Leczenie obrzęku i pokrzywki polega na unikaniu czynników przyczynowych i zaostrzających objawy choroby, na stosowaniu leków przeciwhistaminowych dla H1 receptorów, czasami także dla H2 oraz doxepiny. Specjalistyczne leczenie obejmuje stosowanie systemowe glikokortykosterydów, cyklosporyny A, immunoglobuliny, plazmaferazy, leków beta-adrenergicznych, antagonistów kanałów wapniowych, leków anabolicznych. Oddzielny problem dot. wrodzonych postaci tych schorzeń, wśród których najbardziej poznany jest wrodzony obrzęk naczynioruchowy w następstwie niedoboru inhibitora C1 esterazy. W 80 proc. przypadków występuje jako tzw. typ I (niskie stężenie C4, C1 inhibitora oraz niska aktywność inhibitora C1). W 20 proc. przypadków objawia się jako typ II z niskim stężeniem C4 i niską aktywnością C1 inhibitora. Leczenie obejmuje leki antyfibrynolityczne, anaboliczne sterydy i leczenie substytucyjne.

  Streszczenie angielskie: Angiodema and urticaria affect approximately 15-20 p.c. of population with over 5 p.c. of the population experiencing chronic symptoms. Patients experience both conditions in approximately 50 p.c. of cases, urticaria alone in 40 p.c. and angiodema alone in 10 p.c. of patients. In the majority they are acquired diseases, provoked by allergens, physical agents or appear in the course of the autoimmunity disorders or infections. The patogenesis and the causes of acute as well as chronic angiodema and urticaria are various. The symptoms of the illness may appears in consequence of allergy, pseudoallergy or idiosyncrasy. Treatment of angiodema an durticaria relies on the avoidance of precipitating and exacerbating factors, on the therapy with H1 antihistamines sometimes with H2 blockers or doxepin. Specialist treatment includes the use of systemic steroids, cyclosporin A, immunoglobulins, plasmapheresis, beta adrenergics, calcium channel antagonists, anabolic drugs. The separate problem concerns the hereditary forms of these disorders among which the best known is hereditary angiodema (HAE) in consequence of C1 inhibitor deficiency. In 80 p.c. of cases it appears as type I (low C4, C1 inhibitor and low activity of C1 inhibitor). In 20 p.c. of cases this type of angiodema manifests as type II HAE with low serum level of C4 and low activity of C1 inhibitor. Treatment institutes antifibrinolitic drugs, anabolic steroids or replacement therapy.


  229/1064

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa.
  Tytuł angielski: Contact allergy.
  Autorzy: Kieć-Świerczyńska Marta
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.108-110, bibliogr. 6 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  230/1064

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa.
  Tytuł angielski: Allergic rhinitis.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.111-115, bibliogr. 35 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  231/1064

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenia narządu wzroku.
  Tytuł angielski: Occular allergy.
  Autorzy: Czajkowski Janusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.116-117, bibliogr. 12 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  232/1064

  Tytuł oryginału: Co nowego w atopowym zapaleniu skóry?
  Tytuł angielski: What's new in atopic dermatitis?
  Autorzy: Silny Wojciech
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.118-123, tab., bibliogr. 45 poz., sum - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opracowanie to jest przeglądem aktualnej wiedzy dot. patomechanizmu, kliniki oraz leczenia atopowego zapalenia skóry.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a short review of contemporary knowledge on the patchomechanism, clinical features and treatment of atopic dermatitis.


  233/1064

  Tytuł oryginału: Alergia i autoimmunizacja - dwa ostrza tego samego miecza.
  Tytuł angielski: Allergy and autoimmunization.
  Autorzy: Tchórzewski Henryk
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.125-130, il., bibliogr. 40 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  234/1064

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa u chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w ostatnim pięcioleciu.
  Tytuł angielski: Contact hypersensivity in patients of the Department of Dermatology and Venereology during the last five years.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.193-197, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 480 (227 K i 203 M) chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku z powodu alergii kontaktowej, którym w trakcie pobytu wykonano testy naskórkowe. Dodatni wynik uzyskano u 308 (63,9 proc.) testowanych; alergię jednoważną stwierdzono u 50,3 proc., wieloważną - u 49,7 proc. osób z wynikiem dodatnim. Najczęściej stwierdzano uczulenie na chlorek kobaltu (20,7 proc. testowanych), siarczan niklawy (17,6 proc.), parafenylenodwuaminę (9,9 proc.), dwuchromian potasu (8,7 proc.), neomycynę (8,5).

  Streszczenie angielskie: The group of 480 (227 F, 203 M) patients of the Departament of Dermatology and Venerology in Białystok with contact allergy were examined by patch tests. Positive results were observed in 308 (63,9 proc.) patients. Hypersensivity to one allergen was noted in 50,3 proc. of patients and polivalent allergy - in 49,7 proc. of persons. The most frequent allergens were: cobalt chloride (20,7 p.c.), nickel sulfate (17,6 p.c.), paraphenylenediamine (9,9 p.c.), potassium dichromate (8,7 p.c.) and neomycin (8,5 p.c. of tested patients).


  235/1064

  Tytuł oryginału: Proinflammation: A common denominator or initiator of different pathophysiological disease processes.
  Autorzy: Esch Tobias, Stefano George B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.HY1-HY9, il., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Proinflammation is a widespread phenomenon. It has an association with the stress (patho)physiology and is connected with various diseases. Recently, it has been discussed if proinflammation may represent a common (pre)condition in defferent disease states. Evidence for a common proinflammatory pattern in a variety of diseases is analyzed. Proinflammatory (pre)conditions and immune response patterns serve as a common modality in a number of clinically separate diseases. Here, nitric oxide pathways often play a significant role as well. On molecular basis, proinflammation potentially illustrates a common denominator and/or an initiator. Like stress, proinflammation seems to be crucial autoregulatory concept. It normally serves a positive biological goal: Proinflammatory activities, e.g., are initiated to overcome infection or invasion of potentially deleterious biological agents (bacteria, viruses, parasites etc.). While fighting invasion, proinflammation usually shortens biological 'battles' and therefore ameliorates disease-related detrimental or subjectively unpleasing phenomena. However, proinflammation has beneficial and deteriorating capacities and may yet exert detrimental effects. This is especially true, when the fine balance between the different immune response pathways, between anti- and proinflammatory mechanisms, can not be kept. This may occur when a challenge becomes overwhelming or when paterns of a chronic (patho)physiological activity are presented. Thus, proinflammation may represent a relatively unspecific, overlapping/analogous state, underlying various clinical disease manifestations.


  236/1064

  Tytuł oryginału: Modulation of sickle cell crisis by naturally occurring band 3 specific antibodies - a malaria link.
  Autorzy: Kennedy James Randall
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.HY10-HY13, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper's focus is prevention of sickle cell adhesion resulting from the erythrocyte's prematurely denatured hemoglobin. This denatured hemoglobin causes a molecule called band 3 to cluster on the erythrocyte's surface and adhere to the CD36 molecule located on the microvascular endothelium. Natural antibodies recognize these clusters on senescent erythrocytes and prevent their endothelial adhesion and target them for reticuloendothelial elimination. Band 3 is also displayed on the erythrocytes of individuals with falciparum malaria and the vasoocclusive pathology in these patients is prevented in individual with sickle trait. The hypothesis is that prematurely denatured sickle hemoglobin results in an up regulation of natural antibodies which control erythrocyte adhesion in boath malaria and sickle cell disease.


  237/1064

  Tytuł oryginału: Induction of cytokine production in human T cells and monocytes by highly purified lipoteichoic acid: involvement of Toll-like receptors and CD14.
  Autorzy: Ellingsen Espen A., Morath Siegfried, Flo Trude H., Schromm Andra B., Hartung Thomas, Thiemermann Christoph, Espevik Terje, Golenbock Douglas T., Foster Simon J., Solberg Rigmor, Aasen Ansgar O., Wang Jacob E.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR149-BR156, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Pro-inflammatory potential of lipoteichoic acid (LTA) from Staphylococcus aureus is controversial. Present study was undertaken to examine ability of highly purified and characterized S. aureus LTA to stimulate production of pro-inflammatory cytokines in human leukocytes at both mRNA and protein level, and to study involvement of Toll-like receptors (TLRs) adn CD14 in this response. Purified LTA was administered to whole human blood ex-vivo (or primary adherent monocytes) and cytokine response assessed in plasma by EIA. Cytokine mRNA was measured by RT-PCR on leukocyate subsets isolated following stimulation. To study involvement of specific receptors for LTA signaling, CHO cells transfected with CD14 and/or TLR2, TLR4 were used, as well as antibodies directed against these receptors. Addition of highly purified LTA to a whole blood or primary adherent monocytes elicited a time and concentration dependent release of TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á and IL-6 seemed to be accumulated in monocytes and T cells, but not in granulocytes and B cells. Expression of TLR2, but not TLR4, in chinese hamster ovary cells conferred responsiveness to LTA. However, antibodies directed towards TLR2 (clone TL2.1) or TLR4 (clone THA125) failed to inhibit TNF-ŕ release induced by LTA in the whole blood model and in adherent monocytes. In contrast, blockade of the CD14 receptor with MAb18D11 strongly attenuated LTA induced release of TNF-ŕ in both models.


  238/1064

  Tytuł oryginału: Rola antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1ra) w zapaleniu przyzębia.
  Tytuł angielski: The role of interleukin-1 receptor antagonst (IL-1ra) in periodontal disease.
  Autorzy: Wasilewska Anna Maria, Słotwińska Sylwia Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.96-98, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to describe the acting mechanism and the role of interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra) in the etiology and treatment of periodontal disease - on the basis of the recent literature.


  239/1064

  Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
  Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  240/1064

  Tytuł oryginału: Failure of semi-intensive anti-inflammatoryy treatment in patients with idiopathic drug-resistant atrial fibrillation.
  Tytuł polski: Leczenie przeciwzapalne jest nieskuteczne u chorych z opornym na leki antyarytmiczne idiopatycznym migotaniem przedsionków.
  Autorzy: Lokshyn Serge L.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.102-104, bibliogr. 9 poz., streszcz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp i cel. Przyczyny nieskuteczności leków antyarytmicznych w umiarawianiu migotania przedsionków (AF) są różnorodne i nie do końca poznane. U znacznej części chorych z AF stwierdza się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko ciężkim łańcuchom miozynowym komórek mięśnia sercowego lub cechy stanu zapalnego w wycinkach pobranych z mięśnia przedsionków. W niniejszej pracy zadaliśmy sobie pytanie czy wspomagające leczenie przeciwzapalne i immunosupresyjne może poprawić skuteczność leczenia antyarytmicznego w zapobieganiu napadów idiopatycznego AF. Metodyka. Grupa badana składała się z 25 chorych (19 mężczyzn, średni wiek 44 ń 8 lat) z utrzymującym się idiopatycznym AF pomimo 1-2-tygodniowej terapii wysokimi dawkami leków klasy IA i IC, a następnie 4-tygodniowego leczenia amiodaronem w dawce 800 mg/d. W piątym tygodniu stosowania amiodaronu zmniejszano dawkę leku do 400 mg/d i rozpoczynano leczenie betametazonem (2 mg/d przez 4 dni, 1 mb/d przez 8 dni oraz 0.5 mg przez następne 8 dni) po którym kontynuowano leczenie przeciwzapalne przy pomocy inhibitora COX-II - meloxicamu (15 mg/d pierwszego dnia, a następnie 7.5 mg/d przez 3 tygodnie). Wyniki. Pod koniec czwartego tygodnia leczenia amiodaronem objawy AF ustąpiły u czterech chorych, u trzech wystąpiło nasilenie objawów, a u pozostałych siedmiu zanotowamo niewielką poprawę. Po zakończeniu cyklu leczenia przeciwzapalnego u żadnego z chorych nie wystapiło pogorszenie objawów AF: 18 chorych podało brak zmian w ...

  Streszczenie angielskie: Background and aim. Mechanisms of the resistance of atrial fibrillation (AF) to well-tolerable antiarrthythmic therapy are unclear. A substantial proportion of patients with the condition have either antibodies to the myocardial heavy chain myosin or inflammatory signs in atrial biopsy specimens. We hypothesised that adjuvant anti-inflammatory and immunosupressive treatment might assist to overcome drug resistance in patients with recurrent idiopathic. AF not responding to the amiodarone treatament. Methods. Twenty five patients (19 males, mean age 44 ń 8 years) with ongoing idiopathic AF in spite of 1 to 2-week treatament with maximal therpaeutic doses of class IA and IC drugs followed by 4-week amiodarone therapy (800 mg/day) formed the study group. At the fifth week of amiodarone therapy the dose was reduced to 400 mb/day and therapy with betamethazone (2 mg/day for 4 days, 1 mg/day for 8 days, and 0.5 mg for the next 8 days) followed by COX-II inhibitor meloxicam (15 mg/day for the first day and 7.5 mg/day for 3 weeks afterwards) was started. Results. At the end of the fourth week of amiodarone therapy four patients became completely asymptomatic, three other experienced symptom exacerbation and another seven had slight symptom improvement. After complietion of the adjuvant anti-inflammatory therapy no patient reported worsening of this condition; 18 patients stated no change and seven felt an improvement. Of the latter group, two patients became arythmia-free, ...


  241/1064

  Tytuł oryginału: The effect of chronic allograft rejection on plasma regulators of fibrinolysis.
  Autorzy: Perkowska A., Elhasade As., Durlik M., Placha G., Gałązka Z., Lao M[ieczysław], Gaciong Z[bigniew]
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.44-51, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Chronic renal allograft rejection is often associated with the presence of fibrin thrombi in the microcirculation. Our purpose was to evaluate the influence of chronic rejection on fibrinolytic regulators in plasma of renal allograft recipients. We evaluated the concentration and activities of tPA, uPA and PAI-I in plasma from kidney allograft recipients. We studied 64 patients who underwent kidney transplantation from cadaveric allograft donors. At the time of the study 38 patients had stable graft function for at least 6 months proceeding the study, and 26 recipients had biopsy-proven chronic rejection of the kidney transplant. Control group included 30 healthy blood donors. In kidney transplant recipients we found significantly higher plasma tPA activity (median: 0.99 IU/ml; range 0-3.8 IU/ml) in comparison to healthy controls (median: 0.15 IU/ml; range: 0-2.8 IU/ml) (p = 0.002) as well as significantly lower plasma PAI-I activity (median: 7.06 U/ml; range 0-33.2 U/ml) in comparison to healthy controls (median: 21.8 U/ml; range: 0-36.7 U/ml), (p = 0,0001). Among transplant recipients, PAI-I plasma activity in recipients with chronic graft rejection (median: 10.16 U/ml; range 0-33.2 U/ml) was significantly higher than in patients with stable graft function (median: 4.83 U/ml; range: 0-22.9 U/ml). In transplant recipients with stable graft function and poorly controlled hypertension we found significantly higher PAI-I plasma activity in comparison to recipients with normal blood pressure (p=0.006). In kidney transplant recipients there was a positive correlation between...


  242/1064

  Tytuł oryginału: Effects of immunosuppressive drugs on platelet aggregation in vitro.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Takada Akikazu, Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.55-68, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Disturbances in platelet functions are found in kidney diseases and may contribute to the progression of atherosclerosis with its thrombotic complications. Kidney allograft recipients are particularly prone to dyslipidemia and have a high risk of cardiovascular death. The purpose of this work was to assess effects of various immunosuppressive drugs on aggregation of platelets obtained from healthy volunteers and chronically hemodialyzed patients. Platelet aggregation in the whole blood and in PRP was induced by collagen (2-ćg/ml whole blood and PRP) arachidonic acid (0.75 mM whole blood and PRP). ADP (10 ćM-whole blood and 5 ćM-PRP), ristocetin (0.75 mg/ml - whole blood and 1.5 mg/ml - PRP) and was studied after preincubation with clinically relevant concentrations of cyclosporine A, FK 506, 15-deoxyspergualin, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil. Preincubation with cyclosporine A resulted in a significant increase in platelet aggtegation, whereas preincubation with FK 506, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil caused a decrease in platelet aggregation. 15-deoxyspergualin did not affect platelet aggregation. Enhanced plateled aggregation. Enhanced platelet aggregation in CSA-treated kidney allograft recipients may have clinical implications in regard to the reported tendency to thrombosis in those patients, and to CSA-induced nephrotoxicity. Thus, inhibition of platelet activity in these patients might be of clinical benefit.


  243/1064

  Tytuł oryginału: Całoroczny alergiczny nieżyt nosa.
  Autorzy: Zakrzewska Anna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.26, 28, 30-34, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Całoroczny alergiczny nieżyt nosa spowodowany jest reakcją alergiczną roztoczy, grzybów pleśniowych i białka zwierząt. Ustalenie rozpoznania jest trudniejsze niż w przypadku nieżytów sezonowych, szczególnie z powodu niejednorodności dolegliwości. Decydujące jest potwierdzenie punktowym testem skórnym nadwrażliwości na alergeny z otoczenia. Nasilenie reakcji błony śluzowej nosa po długotrwałej (potwierdzającej się) ekspozycji na alergeny roztoczy powoduje nadwrażliwość nosa i możliwość inhalacji alegenu do oskrzeli, w czasie oddychania przez usta, co może powodować powstanie astmy oskrzelowej. Uporczywe objawy całorocznego nieżytu nosa sprzyjają powstaniu zakażenia bakteryjnego błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Podstawowym lekiem w farmakoterapii tego rodzaju nieżytu nosa są preparaty steroidowe, które mają silne działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.


  244/1064

  Tytuł oryginału: Czy efektywne prowadzenie pacjenta z astmą oskrzelową jest możliwe?
  Autorzy: Kryj-Radziszewska Elżbieta
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.36, 38, 40, 42, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest niezbędnym warunkiem sukcesu w leczeniu tej choroby. Cel: Przedstawienie czynników utrudniających i ułatwiających przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z astmą. Omówienie: Z przeprowadzonego między innymi w Polsce w 2000 r. międzynarodowego badania ankietowego (Asthma Insigths and Reality in Central and Easterm Europe, AIRCEE), dotyczącego stanu leczenia astmy oskrzelowej, wynika, że u większości pacjentów w naszym kraju choroba jest źle kontrolowana. Jednak aż 71 proc. polskich pacjentów z astmą oskrzelową jest odmiennego zdania. Stosowanie się do zaleceń lekarskich jest tym doskonalsze, im bardziej pacjent i jego rodzina jest zaangażowana w proces leczenia, ma możliwość podzielenia się z lekarzem swoimi niepokojami i niepowodzeniami dotyczącymi choroby. Konieczna jest właściwa edukacja pacjentów na temat ich choroby.


  245/1064

  Tytuł oryginału: Związek między psychiką i chorobą somatyczną na przykładzie atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: The relationship between mind and the somatic illness illustrated by atopic dermatitis.
  Autorzy: Świrszcz Krystyna, Schier Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.127-137, bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: We współczesnej medycynie istnieją tendencje do uwzględniania wpływu psychiki na wszystkie choroby somatyczne. Jedyna teoria próbująca opisywać mechanizmy wewnątrzpsychiczne odpowiedzialne za powstawanie chorób jest psychoanalityczna teoria powstawania zaburzeń psychicznych. Atopowe zapalenie skóry (dermatitis atopica, DA) jest jedną z form nadwrażliwości typu I. Jest to schorzenie pojawiające się w dzieciństwie, o przebiegu przewlekłym i nawrotowym, charakteryzujące się zmianami wypryskowymi z towarzyszącym wybitnie nasilonym świądem i lichenizacją. U 75 proc. chorych objawy ustępują w wieku dorastania, jednak przeważnie skóra pozostaje sucha i wrażliwa, z możliwością nawrotów. Od ponad 50 lat badany jest związek pomiędzy atopowym zapaleniem skóry i reakcjami emocjonalnymi. Początkowo poszukiwano prostych powiązań przyczynowych, analizowano, między innymi, relacje pacjentów z DA z matką, ich uwarunkowania osobowościowe czy relacje społeczne. Obecnie przyjmuje się, że etiologia choroby ma charakter wileoczynnikowy. Powstały liczne teorie wyjaśniające podłoże psychiczne choroby - m.in. model biopsychospołeczny oraz modele odwołujące się do teorii relacji z obiektem i teorii więzi emocjonalnej. Znaczenie procesów psychicznych i relacji z rodziną w rozwoju symptomów u dzieci z atpowym zapaleniem skóry ilustruje historia Marka K. Marek w wieku 4 lat został zgłoszony do leczenia psychoterapeutycznego, ponieważ opieka nad nim i pielęgnacja jego skóry zajmowały matce ...

  Streszczenie angielskie: The contemporary medicine contains some tendencies to include the effects of mind on all somatic diseases. The only theory trying to decribe the intrapsychic mechanisms responsible for development of diseases is the psychoanalytic theory of teh formation of mental disorders. Atopic dermatitis - AD (dermatitis atopica) is one of the forms of type 1 hypersensitivity. It is a disease which arises in childhood, its course being chronic and recurring, characterized by eczematous lesions with concomitant highly intense itch and lichenization. In 75 p.c. of patinets the symptoms regress in adolescence, but usually the skin remains dry and sensitive, with possible relapses. For over 50 years the relation between atopic dermatitis and emotional reactions has been examined. Initally, the psychosomatitis were looking for simple causal relations, such as mother-child relationship, patient's personality and social relations. At present it is assumed that aetiology of diseases is multifactorial in nature. Many theories arose which explain th emental basis of the disease, among others a biopsychosocial model and models reffering to the theory of relation with object and the theory of emotional relation. The importance of mental processes and family relations in the development of symptoms in childrenwith atopic dermatitis is illustrated by the story of Marek K. At the age of four Marek was referred to psychotherapeutic treatment because his mother spent most of the day taking care ...


  246/1064

  Tytuł oryginału: Stężenia makrofagowych protein zapalnych MIP-1ŕ i MIP-1á oraz interleukiny 8 w rumieniu wędrującym.
  Tytuł angielski: Concentrations of macrophage inflammatory proteins MIP-1ŕ and MIP-1á and of interleukin 8 in course of erythema migrans.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor Sebastian, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Zajkowska Joanna, Świerzbińska Renata, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.458-461, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią grupę cytokin prozapalnych o silnym oddziaływaniu chemotaktycznym na różne populacje leukocytów. Ich rola w patogenezie boreliozy z Lyme nie została jak dotąd wyjaśniona, jednak doświadczenia in vitro sugerują ich syntezę w przebiegu infekcji B. burgdorferi. Celem pracy była ocena stężenia chemokiny ŕ: interleukiny 8 (IL-8), oraz chemokin á: makrofagowych białek zapalenych 1ŕ i 1á (MIP-1ŕ i MIP-1á) w surowicy chorych z rumieniem wędrującym (EM) wczesną postacią kliniczną boreliozy z Lyme. Badanie przeprowadzono u 20 chorych na EM, grupę kontrolną stanowiło 12 zdrowych krwiodawców. Stężenia badanych chemokin oznaczono metodą immunoenzymatyczną ELISA 2-krotnie: przed rozpoczęciem leczenia (badania 1) i po 2 tygodniach antybiotykoterapii (badanie 2). Średnie stężenie wszystkich trzech badanych chemokin w surowicy było istotnie zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną w badaniu 1, a stężenie MIP-1 ŕ i MIP-1á także w badaniu 2. Pomiędzy badaniem 1 a badaniem 2 nastąpiło znamienne zmniejszenie stężenia IL-8, MIP-1ŕ i MIP-1á w surowicy. Uzyskane wyniki wskazują na nasiloną syntezę IL-8, MIP-1ŕ i MIP-1á w przebiegu EM i sugerują ich istotną rolę w patogenezie odczynu zapalengo w boreliozie z Lyme.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a group of proinflammatory cytokines with a strong chemotactic activity towards different populations of leukocytytes. Their role in Lyme borreliosis has not been confirmed, although in vitro studies suggest possibility of chemokine synthesis during Borrelia burgdorferi infection. The aim of present study was to evaluate concentrations of chemokines: interleukin 8 (IL-8) and macrophage inflammatory protein 1 ŕ and 1 á (MIP-1 ŕ and MIP - 1á) in serum of patients with early clincial manifestatio of Lyme borreliosis - erythema migrans (EM). Study group consisted of 20 patietns with EM, control group of 12 healthy blood donors. Chemokine concentrations were measured with ELISA assays twice: before (examination 1) and after two weeks of antibiotic therapy (examination 2). Mean serum concentrations of IL-8, MIP-1 ŕ and MIP-1á in examination 1 and of MIP-1ŕ and MIP-1á in examination 2 were significantly higher in comparison with control group. Chemokine concentrations were also significantly lower in examination 2 then in examination 1. These results show expression of IL-8, MIP-1 ŕ and MP-1á in the course of EM and suggest their role in the inflammatory response to Borrelia burgdorferi infection.


  247/1064

  Tytuł oryginału: Stężenie alergenu karalucha Bla g 2 w mieszkaniach łódzkich.
  Tytuł angielski: Cockroach allergen Bla g 2 levels in the houses in Łódź.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Chew Ginger, Bobrowska Monika, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.462-465, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Każdego roku wzrasta zachorowalność na astmę, zwłąszcza wśród dzieci. Pośród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca się uwagę na dużą ekspozycję na alergeny domowe, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele doniesień podkreśla znaczący udział alergenów karalucha w tej grupie. Analizie poddano próbki kurzu podchodzące z 39 mieszkań z regiony łódzkiego, pacjentów Poradni Alergologicznej w Zgierzu. W każdym mieszkaniu zebrano jedną próbkę kurzu z kuchni i jedną z sypialni. Stężenie alergenów karalucha w kurzu oznaczano za pomocą gotowych zestawów firmy Indoor Biotechnologies (Wielka Brytania), metodą immunoenzymatyczną ELISA. W 78 próbkach kurzu pobranych z 39 badanych mieszkań stwierdzono występowanie antygenu karalucha Bla g 2 w 43 (55,133 proc.) próbkach, w tym w 62,8 proc. próbkach pobranych z kuchni i 37,2 proc. próbkach z sypialni. We wszystkich 30 mieszkaniach z wykrytym w kurzu antygenem karalucha stężenie antygnu Bla g2 przekaraczało 8 U/g (przynajmniej w jednym z pomieszczeń). W badanej grupie większe stężenia antygenu występowały w starych domach, bez centralnego ogrzewania i w domach o niższym statusie ekonomicznym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że częstość występowania antygenu karalucha Bla g 2 w kurzu w domach łódzkich jest znacznie większa od wartości stwierdzanych w innych krajach, a stężenia alergenu Bla g 2 wykazują zależność od charakterystyki badanych mieszkań.

  Streszczenie angielskie: Asthma morbidity increase every year, especially among children. The cause of this is multifactorial, but exposure to high levels of indoor allergens is thought to be one important factor, since we spend the large fraction of time indoors. Next to other popular indoor allergens, many studies underline the importance of cockroach allergen. In this study dust samples from 39 homes were collected. Patients were recruited from Allergy Clinica in Zgierz. In each home the sample from kitchen and bedroom were taken. After extraction Bla g 2 concnetration was measured by ELISA assay (Indoor Biotechnologies, Great Britain). Bla g 2 antigen was detected in 43 (55.13 p.c.) out of 78 samples, in 62.8 p.c. kitchen samples and 37.2 p.c. bedroom samples. In all homes with detected cockroach antigen, the levels were higher then sensitization value 8 U/g (at least in one room). The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating and in houses with lowere income. Our results showed that concentrations of Bla g 2 antigen in homes in Łódź region, are higher than previously reported in other countries and is strongly related to the house characteristics.


  248/1064

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania różnej klasy przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w rozpoznawaniu gruźlicy.
  Tytuł angielski: Usefulness of antibodies against A60 mycobacterial antigen in tuberculosis diagnosis.
  Autorzy: Zielonka Tadeusz M., Demkow Urszula, Filewska Małgorzata, Białas-Chromiec Beata, Boros Piotr, Załęska Jolanta, Radzikowska Elżbieta, Radziukiewicz-Byszewska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.486-490, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie gruźlicy opiera się na obrazie kliniczno-radiologicznym i identyfikacji prątków gruźlicy w badaniach bakteriologicznych. Wszystkie te metody cechują się jednak istotnymi ograniczeniami. Testy serologiczne mogłyby być pomocnym uzupełnieniem stosowanych powszechniw metod. Celem pracy była ocena odpowiedzi serologicznej w różnych klasach przeciwciał skierowancyh przeciwko antygenowi prątka A60. Badanie wykonano u 270 osób: 137 chorych na gruźlicę, 15 na mykobakteriozę, 58 na sarkoidozę, 26 chorych na raka płuca i 34 zdrowych ochotników. Do badania użyto testów wykrywających przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 (ANDA-TB). Swoistość badanego testu wyniosła 87 proc. dla IgG, 94 proc. dla IgA i IgM oraz 85 proc. dla IgG+IgA, 89 proc. dla IgA+IgM i 79 proc. dla IgG+Igm. Czułość testu wyniosła odpowiednio 40 proc. dla IgG, 30 proc. dla IgA, 18 proc. dla IgM oraz 56 proc. dla IgG+IgA, 35 proc. dla IgM+IgA, 50 proc. dla IgG+IgM i 59 proc. dla IgG+IgA+IgM. Wyniki wskazują, że odpowiedź humoralna różni się w poszczególnych klasach badanych przeciwciał. Łączna ocena przeciwciał IgG i IgA znacząco zwiększa czułość, nie zmniejszając istotnie swoistości. Ze względu na nieswoisty charakter antygenu A60, testy oparte na tym antygenie nie mogą być stosowane w różnicowaniu gruźlicy i mykobaktriozy.

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of tuberculosis is based on clinico-radiological symptoms and on identification of mycobacteria. Accuracy of both methods is limited. Therefore reliable serologic test would have considerable advantage. The goal of our study was to evaluate serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 270 patietns (pts) (137 pts with active tuberculosis (TB), 15 pts with mycobacterial infections other than TB (MOTT), 58 pts with sarcoidosis, 26 pts with lung cancer and 34 healthy controls. We used commercially available ELISA based kits against antigen A60 (ANDA-TB). Specificity of 87 p.c. for IgG, of 94 p.c. for IgA and for IgM, of 85 p.c. for IgG+IgA, of 89 p.c. for IgA+IgM, of 80 p.c. for IgG+IgM, and of 79 p.c. for IgG+IgA+IgM was achieved. Sensitivity of 40 p.c. for IgG, of 30 p.c. for IgA, of 18 p.c. for IgM, of 56 p.c. for IgG+IgA, of 35 p.c. for IgM+IgA, of 50 p.c. for IgG+IgM, and of 59 p.c. for IgG+IgA+IgM was obtained. The results demonstrated that humoral response differs depends on the immunoglobulin class. Measurements of IgG or IgG and IgA as most sensitive against A60 are potentially more useful serological tests in clinical practice. It is not recommended to use tests based on antigen A60 for differentiation tuberculosis and MOTT.


  249/1064

  Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne i układ dopełniacza (C3) w przebiegu gruźlicy płuc.
  Tytuł angielski: Circulating immune complexes and complement (C3) in a course of pulmonary tuberculosis.
  Autorzy: Dubaniewicz Anna, Sztaba-Kania Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.491-495, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza stężenia i występowania krążących kompleksów immunologicznych (KI) oraz fragmentu C3 układu dopełniacza w surowicy 150 zdrowych ochotników oraz 29 chorych na gruźlicę płuc (TB) przed wprowadzeniem terapii i 27 osób z nieczynną postacią TB. W badaniach stwierdzono większe stężenia KI od wartości prawidłowych (p 0,001), ocenianych metodami RI EA i RI EAC, we wszystkich badanych grupach pacjentów, przy czym nie wykazano istotnych różnic między grupami. Odsetki KI EA (erythrocyte-antibody) i KI EAC (erythrocyte-antibody-complement) we wszystkich grupach chorych są większe od kontroli (p 0,001). W aktywnej TB przed i po 2 miesiącach leczenia zaobserwowano zbliżony odsetek wyników dodatnich uzyskanych testem RI EA oraz nieznamiennie niższy procent wyników dodatnich w nieczynnej fazie TB. W tej grupie większy procent wyników dodatnich stwierdzono testem RI EAC niż RI EA (p 0,01), a w czynnej TB większe odsetki wykazano testem RI EA (p 0,05). Odsetek występowania KI EAC po 2 miesięcznej terapii jest większy niż przed leczeniem (p 0,01). Stężenie C3 oceniono metodą nefelometrii. W czynnej TB średnie stężenie C3 było zwiększone (p 0,05), podczas gdy w nieczynnej fazie TB było w zakresie normy. Po 2-miesięcznej terapii stężenie C3 okazało się istotnie mniejsze w pozostałych grupach. Otrzymane dane sugerują, że w grupie chorych na gruźlicę przed leczeniem, po 2 miesiącach terapii, a także u osób po przechorowaniu występują czynniki blokujące ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the current study was to investigate plasma levels of Erythrocyte-Antibody (EA) and Erythrocyte-Antibody-Complement (EAC) circulating immune complexes (CIC) and C3 component of complement in 150 healthy volunteers and 29 patietns with active tuberculosis before the treatment and 27 persons with inactive tuberculosis persons with pulmonary tuberculosis. The study showed the occurrence both of types CIC was higher in all groups of patients in comparison with the control (p 0,001), while there was no significant differences in the patient's groups. The occurrence of CIC EA and EAC in tested groups was significantly greater than in the control (p 0.001). The analysis of frquency of positive results obtained by RI EA test was showed an approximate percentage in the groups of patients both before antituberculous therapy and after two months treatment and was not significantly lower in inactive TB. The appearance of CIC EAC after two months treatment were significantly greater than in group with active TB (p 0.01). In inactive TB, the higher occurrence of CIC were obtianed by RI EAC test comparing with RI EA method (p 0.01). On the contrary, in the patietns with active TB the greater percentage was revealed usign RI EA test (p 0.05). In this group the examination of concentration of C3 was found higher mean (p 0.05), whereas the values in patietns with inactive TB were in the normal range. In patietns after short therapy the level of C3 were decreased ...


  250/1064

  Tytuł oryginału: Objawy niepożądane u przewlekle chorych po szczepieniu przeciwko grypie.
  Tytuł angielski: Adverse reactions after vaccination against influenza in chronically ill people.
  Autorzy: Gałaj Andrzej, Grześk Gregorz, Kuziemski Arkadisz, Szadujkis-Szadurski Leszek, Sinjab Thabit
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.496-499, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań były wczesne i późne poszczepienne objawy niepożądane, występujące po szczepieniu przeciwko grypie szczepionką Fluarix (SmithKline Beecham) u osób przewlekle chorych. Do szczepienia zakwalifikowano 1010 osób, 621 kobiet (średni wiek 44,2 lata) i 389 mężczyzn (średni wiek 48,2 lata). Całkowity okres obserwacji po szczepieniu wynosił 9 miesięcy. Wszystkie dawki szczepionki były przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta i posiadały aktualny termin ważności. Podczas szczepienia wszyscy badani byli zdrowi i nie zgłaszali ostrych objawów choroby zasadniczej. Obserwowane wczesne objawy poszczepienne zaliczono do dwóch kategorii: objawów miejscowych i ogólnych. Za objaw późny przyjęto zaostrzenie przebiegu choroby podstawowej lub wystąpienie nowej choroby przewlekłej w okresie obserwacji. Do objawów miejscowych zaliczono obrzęk, zaczerwienienie oraz ból w miejscu szczepienia. U 67 osób (6,6 proc.) wystąpił obrzęk, u 85 (8,4 proc.) zaczerwienienie, 12 osób (1,2 proc.) zgłaszało ból w miejscu szczepienia. Wśród poszczepiennych objawów ogólnych wyróżniono bóle głowy, złe sampoczucie oraz temperaturę powyżej 37,5řC. 19 osób (1,9 proc.) zgłaszało złe sampoczucie, 10 osób (1 proc.) ból głowy, u 8 osób (0,8 proc.) wystąpiła temperatura powyżej 37,5řC. Dwa lub trzy ogólne objawy uboczne wystąpiły u 15 osób (1,5 proc.). U żadnego z badanych nie zaobserwowano późnych objawów ubocznych. Niski odsetek badanych, zarówno zdrowych, jaki osób ze współistniejącymi ...

  Streszczenie angielskie: The objective was to assess the early and late adverse reactions after vaccination against influenza with the help of SmithKline Beecham's Fluarix vaccine in chronically ill people. 1010 people was selected to undergo vaccination. These included 621 woman aged average 44.2 and 389 men aged average 48.2 The vaccination was conducted simultaneously and the period of monitoring adverse reactions lasted 9 months. The vaccination was done in accordance with recommendations of manufacturer. All the vaccinated people suffered from circulatory system disorders, bone system disorders, mental disorders and endocrinological problems, during the vaccination they were in period of remission. The observed early symptoms fell into two categories: local and general. The late adverse reaction assessed with appearance of aggravation of main chronical disease or with appearance of the new chronical disease. The local symptoms included swelling, reddening and pain in the vaccinated area. 67 people (6,6 p.c.) reported swelling, 85 (8,4 p.c.) reported reddening, 12 people (1,2 p.c.) reproted pain in the vaccinated area. The general symptoms included headache, bad mood and temperature over 37,5řC. 19 people (1,9 p.c.) reported bad mood, 10 people (1 p.c.) - headache and 8 people (0,8 p.c.) reported temperature over 37,5 řC. Coexistence of two or three types of symptoms was presente in 15 cases (1.5 p.c.). There were no late adverse reactions in the study group. The low percentage of early ...


  251/1064

  Tytuł oryginału: Zapalenie alergiczne w rozwoju nieswoistej nadreaktywności oskrzeli w astmie.
  Tytuł angielski: Allergic inflammation in the development of nonspecific bronchial hyperresponsiveness in asthma.
  Autorzy: Kroczyńska-Bednarek Jadwiga, Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.515-518, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadreaktywność oskrzeli, czyli ich zwiększona skłonność do skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste bodźce jest najważniejszą cechą astmy oskrzelowej. Jej występowanie można wykazać za pomocą testu prowokacji dooskrzelowej z zastosowaniem bodźców farmakologicznych lub fizycznych. Uważa się, że wielkość tak zmierzonej nadreaktywności odzwierciedla zmienną drożność oskrzeli i ciężkość astmy. Nadreaktywność oskrzeli zwiększa się pod wpływem ekspozycji na alergeny. Wystęowanie znamiennej korelacji między poalergenowym zwiększeniem nadreaktywności oskrzeli i ciężkością późnej reakcji astmatycznej sugeruje, że u podłoża obu tych zjawisk leżą wspólne mechanizmy, w tym obserwowany podczas późnej fazy odpowiedzi na alergen napływ do ściany oskrzeli komórek zapalnych. Zapalenie z występowaniem eozynofilów i uszkodzeniem nabłonka oddechowego opisywano także w badaniach autopsyjnych chorych zmarłych z powodu ostrej astmy, a także w wycinkach oskrzeli pobranych od osób z łagodną postacią choroby. Zarówno powstanie, jak i utrzymywanie się zwiększonej nieswoistej reaktywności oskrzeli może być przyczynowo związane z tymi zmianami zapalnymi.

  Streszczenie angielskie: Bronchial hyperresonsiveness, an exaggerated bronchoconstrictor response to a variety of nonspecific stimuli, is regarded as one of the most important feature in bronchial asthma. It can be demonstrated by bronchial provocation tests with pharmacological or physical stimuli. The measured level of responsiveness to these agents is considered to reflect the lability of the airways and the severity of the disease. Acute exposure to allergen causes an increase of airway responsiveness. The significant correlation between the allergen-induced increase in hyperresponsiveness and the severity of the late asthmatic reaction suggests the same underlying mechanisms that include an influx of inflammatory cells in the airways occuring during late phase of response to allergens. Marked inflammation with infiltration of eosinophils and desruption of airway epithelium has been also described on autopsies of patietns who died of acute asthma but also on bronchial biopsies of subjects with mild asthma. Development and persistance of increased nonspecific bronchial responsiveness are possibly associated with these inflamaotry changes.


  252/1064

  Tytuł oryginału: Współczesna wakcynologia - aspekty naukowe i praktyczne.
  Tytuł angielski: Contemporary vaccinology - scientific and practical aspects.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.526-529, il., tab., bibliogr 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wakcynologia stała się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, w której wykorzystuje się badania z zakresu epidemiologii, immunologii doświadczalnej i klinicznej, biologii molekularnej, biotechnologii i inżynierii genetycznej. Współczesna wakcynologia to nadal przede wszystkim immunoprofilaktyka, ale immunizacja organizmu przez podanie szczepionki przestała obecnie służyć wyłącznie do zwalczania chorób zakaźnych i infekcyjnych. Kierunki rozwoju współczesnej wakcynologii podporządkowane są jednemu zadaniu - opracowaniu szczepionki idealnej. Szczepionka ta wg kryteriów Edelmana musi być bezpieczna, efektywna w wzbudzaniu odporności, skuteczna w zapobieganiu chorobie i dostępna dla całej populacji świata. Wynikiem realizacji tego celu jest modyfikacja antygenów, zmiana adiuwantów i konserwantów, a także wdrażanie nowych technologii do produkcji szczepionek.

  Streszczenie angielskie: Vaccinology became interdisciplinary field of knowledge. It takes advantage of epidemiologi-cal and immunological researches and achievements of molecular biology, biotechnology and genetic engineering. Nowadays vaccinology remains mainly immunoprevention, but immunization of organism, as a result of vaccine injection, opens new possibilities in medicine. Directions of development present vaccinology are subordinated to one task - to invent an ideal vaccine. According to Edelman's criterions this vaccine has to be safe, effective in immunization, efficient in disease prevention and accessible for people all over the world. Realization of this aim causes modification of antigens, changes of adjuvant and preservatives and applying new technologies in production of vaccines.


  253/1064

  Tytuł oryginału: Związek nowotworów skóry z wirusami brodawczaka ludzkiego.
  Tytuł angielski: Association of skin cancers with human papillomaviruses.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłońska Stefania
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.104-109, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Związek nowtoworów z wirusami brodawczaka (HPV) był nie uznawany do czasu wykrycia wirusów anogenitalnych w rakach narządów płciowych oraz swoistych wirusów skrnych w genetycznych rakach epidermodysplasia verruciformis (EV). Mechanizm nowotworów anogenitalnych został dobrze poznany, natomiast związek wirusów brodawczaka z rakami skóry jest nadal nie w pełni wyjaśniony, gdyż DNA wirusów EV jest obecne w tkance nowtoworowej w bardzo niewielkiej liczbie kopii i istnieją tylko pośrednie dowody serologiczne na udział EVHPV w onkogenezie (przeciwciała przeciw EVHPV5 LI i E6). Omówiona jest rola cyklu rozwojowego HPV w epdiermalnej proliferacji zarówno łagodnej, jak i złośliwej, rola czynników immunologicznych w miejscowej immunosurveillance oraz udział cytokin, wpływających na regresję i progresję nowotworów skóry. Interesujące jest przeciwwirusowe i przeciwnowotworwe działanie nowego syntetycznego związku imidozochinolinowego imiquimodu, który działa wyłącznie poprzez nasilenie miejscowej immunosurveillance. Perspektywy zastosowania profilaktycznych i terapeutycznych szczepionek przeciw wirusom HPV u chorych z nowotworami skóry są dotychczas niewielkie, chociaż szczepienia przeciw wirusom genitalnym odpowiedzialnym za nowotwory narządów płciowych są już w fazie badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Association of cutaneous tumors with papillomaviruses (HPV) was not recognized until detectionof genital HPVs in anogenital tumors and of specific cutaneous HPVs in genetic cancers of epidermiodysplasia verruciformis (EV). The pathomechanism of anogenital malignancies has been extesively studied and the relation with HPV infection rather well established. Contrary to that, the association of cutaneous tumors with HPV is not clear because the EVHPV DNA is present in a very small copy numbers. However, there is indirect serolgical evidence for the presence of HPV in tumor tissue (antibodies to EVHPV5 proteins L1 and E6). EV HPV was found to be involved in the benign and malignant epidermal proliferation, whereas progression and regression of skin tumors depends on local immunosurveillance -both specific immunological factors and interplay of cytokines. Of interest is antiviral and antitumor activity of a new synthetic imidazoquinoline derivative imiquimod which enhances local immunosurveillance by release of various cytokines and chemokines. The perspectives of prophylactic and therapeutic vaccination for cutaneous HPV-assocaited tumors are still remote, whereas vaccines for anogenital tumors are already under trials.


  254/1064

  Tytuł oryginału: Różnicowanie limfocytów T CD8+ a uodpornienie przeciw białaczce.
  Tytuł angielski: Differentiation of T lymphocytes CD8+ and antyleukemic immunity.
  Autorzy: Kawiak Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.128-132, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dawno czyniono próby wykorzystania naturalnej odporności przecw rozwijającemu się nowtowrowi. W tym artykule przedyskutowano warunki prowadzące do pojawienia się cytotoksyczych lmfocytów T CD8+, skierowanych przeciw nowotworowi. Pojawienie się lmfocytów T CD8+ pamięci przebiega w dwu fazach. Pierwsza faza zaczyna się napotkaniem przez limfocyt T CD8+ dziewiczy właściwego antygenu, prezentowanego przez APC. W drugiej fazie większość swoistych antygenowo limfocytów T CD8+ ginie w apoptozie, a te komórki efektorowe, które przeżywają, różnicują się w długo żyjące komórki T pamięci. Jedynie 5-10 proc. komórek T CD8+, obecnych w szczytowym okresie odpowiedzi immunologicznej, staje się komórkami pamięci. Jest możliwe wykorzystanie komórek L1210, traktowanych in vitro Mafosfamidem (L1210Maf), do indukcji limfocytów T pamięci u myszy. Szczepienie zwierzęcia komórkami L1210Maf chroni zwierzę przed rozwojem białaczki i ma cechy pamięci immunologicznej.

  Streszczenie angielskie: An idea to use the immune system against cancer is not new. In this article events for appearance of cytotoxic T lymphocytes CD8+ against cancer are discussed. Two phases may be recognized before an appearance of memory T lymphocytes CD8+. first starts and interaction of T lymphoctes with specific antigen presented by antigen presenting cells (APCs). In the second phase most of the responding T lymphocytes CD8+ swith on an apoptosis. Te surviving T cells differentiate to long living memory cells. In mice it is possible to use leukemia L1210 cells treated with Mafosfamide (L1210Maf) for induction of immunty against the leukemia. Immunization of the animal with L1210Maf cells induce appearance of memeory T lymphocytes.


  255/1064

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej.
  Tytuł angielski: Serum IgA endomysium antibodies and anti human tissue transglutaminase IgA antibodies - usefullness for coeliac disease diagnosis and monitoring.
  Autorzy: Marek Iwona, Marek Andrzej, Bąkowska Alicja, Łuczak Grażyna, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.105-108, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Poznanie roli, jaką w patogenezie choroby trzewnej (ch.t.) odgrywa tkankowa transglutaminaza (tTG), a także stwierdzenie, że jest onaligandem dla przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, pozwoliły na lepsze zrozumienie niektórych klinicznych aspektów tego schorzenia. Opracowanie metody ELISA do oznaczenia zawartości przeciwciał przeciw tTG w surowicy stworzyło, jak się wydaje, nowe możliwości rozpoznawania enteropatii glutenowej (e.g.). Jednak opinie różnych autorów na temat diagnosytcznych wartości tego badana są rozbieżne. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i swoistości badania zawartości IgAEmA i IgAtTGAb w surowicy chorych z e.g. Materiał i metody: Badaniami objęto 54 dorosłych i 7 dzieci z ch.t. (grupa A) oraz 47 dorosłych i 7 dzieci, u których ch.t. wykluczono (grupa B). U wszystkich pacjentów oznaczono w surowicy zawartość IgAEmA (metodą immunofluorescencji pośredniej) oraz IgAtTGAb (metodą ELISA). Zależność między poziomami tych przeciwciał określono, stosując test korelacji Spearmana. Wyniki: Wśród badanych z ch.t. (grupa A), z których tylko 18 osób stosowało dietę bezglutenową, obecność IgAEmA w surowicy stwierdzono w 30 przypadkach, a IgAtTGAb w 40 przypadkach. W grupie B surowica 4 osób zawierałą IgAtTGAb. U żadnego pacjenta natomiast nie odnotowano obecności IgAEmA. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swoistość IgAEmA oraz IgAtTGAb odpowiednio na 100 i 92,5 proc. Czułość IgAEmA wynosiła 52,4 proc., a czułość IgAtTGAb 64 proc. Stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację między zawartością IgAEmA a IgAtTGAb w surowicy (Rss = 0,81, p 0,001).

  Streszczenie angielskie: Background: Knowledge of the role of tissue transglutaminase (tTG) in coeliac disease (c.d.) pathogenesis as well as discovering that it is a ligand for endomysial antibodies allowed us to understand better some clinical aspects of the disease. Introducing ELISA method for quantification of serum anti-tTG antibodies (IgAtTGAb) created new possibilities of gluten enteropathy (g.e.) diagnosing, However, the opinions of different authors on diagnostic usefulness of this test are variable. Aim: The aim of the study was the comparison of sensitivity and specificity of serum IgAEmA and IgAtTGAb in patients with c.d. Material and methods: Fifty-four adults and 7 children with c.d (group A) as well as 47 adults and 7 children without c.d (group B) were enrolled in the study. In all of them serum contents of IgAEmA and IgAtTGAb were measured by indirect immunofluorescence and ELISA methods respectively. The correlation between the antibody levels in serum was calculated by Spearman's corelation test. Results: Among the coeliacs (group A), 18 of whom were on gluten-free diet, IgAEmA in serum was found in 30 cases and IgAtTGAb in 40 cases. In group B no IgAEmA was found and IgAtTGAb was detected in only 4 patients. Specificity of IgAEmA and IgAtTGAb was 100 p.c. and 92.5 p.c. respectively. Sensitivity of IgAEmA and IgATGAb was 52.4 p.c. and 64.0 p.c. respectively. Significant positive correlation between serum IgAEmA and IgAtTGAb ws conrifmed (rss = 0.821, p 0.001).


  256/1064

  Tytuł oryginału: Ocena zależności miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti-tissue transglutaminase antibodies in dependence on villous atrophy in children with celiac disease.
  Autorzy: Matusiewicz Krzysztof, Iwańczak Barbara, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.109-115, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności miana przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w zależności od stopnia zaniku kosmków oraz ocena przydatności (swoistości oraz czułości) ich oznaczenia w chorobie trzewnej u dzieci. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 93 dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 16 lat, średna 8,4 roku, 57 dziewczynek, 36 chłopców), u których wykonywano biopsję błony śluzowej dwunastnicy. Porównywano miano przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w grupach bez zaniku, z częściowym zanikiem oraz z całkowitym zanikiem. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej oznaczane były metodą ELISA na przygotowanej przez nas plytce przy użyciu reakcji peroksydazowej. Wyniki: Zaobserwowano istotne różnice między mianem przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej pomiędzy grupaami bez zaniku kosmków, z zanikiem częściowym oraz zanikiem całkowitym i prawie całkowitym, a ich miano dobrze korelowało ze stopniem zaniku kosmków. Jako górną granicę normy miana przeciwciał przeciwko tranglutaminazie przyjęto wartość, dla której 95 proc. grupy bez zaniku było poniżej tej wartości. Przy tak przyjętej wartości czułość badania dla całej grupy wyniosła 74 proc. dla klasy IgA i 47 proc. dla klasy IgG, a dla grup z całkowitym zanikiem kosmków 100 proc. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują, że czułość metody wykorzystującej oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy jest bardzo wysoka w znacznym zaniku kosmków ...

  Streszczenie angielskie: Aim: The evaluation of the dependence of anti-issue transglutaminase antibodies on the degree of villous atrophy in children with celiac disease was the objective of present work. Material and methods: 93 children (aged from 6 months to 16 years, mean 8.4 years, 57 girls, 36 boys) in whom duodenal biopsy was performed, were enrolled into the study. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were compared among groups of children without villous atrophy, with partial, subtotal and total atrophy. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were estimated using the ELISA method. Results: Differences between groups without atrophy, partial atrophy and total atrophy were observed. The titre of anti-tissue transglutaminase antibodies correlated well with degree of villous atrophy. The titre for which 95 p.c. of individuals from the group without atrophy were below its value was assumed as an upper limit of reference range. With such assumption sensitivity of evaluation was 74 p.c. for IgA and 47 p.c. for IgG for all patients. For the group with subtotal and total atrophy sensitivity reached 100 p.c. for both IgA and IgG. Conclusions: The conducted studies show that sensitivity of the method using anti-tissue transglutaminase antibodies measureemnt is very good when high degree of villous atrophy is present and significantly worse in the case of lower degree of atrophy. Estimation of anti-tissue transglutaminase antibodies of class IgA can be a good ...


  257/1064

  Tytuł oryginału: Tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelita.
  Tytuł angielski: Gut-associated lymphoid tissue.
  Autorzy: Lasek Witold
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.139-145, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Błona śluzowa w układzie pokarmowym jest narażona na ciągły kontakt z olbrzymią liczbą czynników (antygenów) środowiskowych, zarówno o charakterze patogennym, jak też zupełnie nieszkodliwych. Nagromadzenie tkanki limfatycznej w obrębie jelit (GALT - gut-associated lymphoid tissue) tworzy system obrony układu pokarmowego, będący integralną, działającą jednak w pewnej autonomii, częścią układu odpornościowego organizmu. W obrębie GALT można wyróżnić 2 kompartmetny. Pierwszy obejmuje miejsca, w których zachodzi faza indukcji odpowiedzi immunologicznej (przede wszystkim kępki Peyera i grudki limfatyczne wyrostka robaczkowego), drugi - efektorowy - stanowi błona śluzowa zawierająca bardzo licznie rozproszone w blaszce właściwej i w nabłonku limfocyty. Jednym z najważniejszych elementów obronnych układu odpornościowego w obrębie jelit są wydzielnicze IgA (S-IgA - secretory IgA). Mechanizmy obronne w obrębie układu pokarmowego działają bardzo precyzyjnie. Z jednej strony indukowana jest odpowiedź immunologiczna w stosunku do czynników zakaźnych, z drugiej strony hamowane są reakcje w stosunku do antygenów pokarmowych i przeciwko bakteriom fizjologicznej flory.

  Streszczenie angielskie: The mucous membrane covering the digestive tract is in continuous contact with large numbers of envionmental agents/antigens with either pathogenic potential or no detrimental properties. The GALT (gut-associated lymphoid tissue) represents a system, the function of which is for the most part independent of systemic reactions. It is composed of two compartments: inductive sites, where immune response is initiated, and effector sites. The former include highly specialised structures such as Peyer's patches, the appendix and solitary follicles of the gastrointestinal tract while the latter consist of numerous lymphocytes disperesed throughout the lamina propria and gastrointestinal epithelium. One of the most important defence elements of GALT are secretory IgA (S-IgA) which play a major role in the protection of mucosal surfaces. The defence mechanisms in GALT operate in a highly selective manner: on the one hand they are activated agains infectious agents, while on the other hand they are suppressed when in contact with food antigens and indigenous microflora.


  258/1064

  Tytuł oryginału: House dust mites and their allergens in Danish mattresses - results from a population-based study.
  Autorzy: Sidenius Kirsten E., Hallas Thorkil E., Poulsen Lars K., Mosbech Holger
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.33-39, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to identify the level of house dust mites (HDMs) and their allergens in matresses, not selected on their owners atopic status, and to find associated factors. Dust was collected from 68 matresses. The recruitment was population-based and conducted during the screening phase of a HDM intervention study. The visited persons declared to have had a "cold" bedroom the previous winter. HDMs were counted and dust was analysed by ELISA for Der 1 (= Der f 1 + Der p 1 + Der m 1). Multiple regression analysis was carried out to find housing conditions associated with high MDM levels. Type of housing, mattress age and self-assessed winter bedroom-temperature explained 14 p.c. of Der 1. Median concentrations were 3.77 ćg Der 1/g and 1 HDM/0.1 g dust. Both immunochemically and microscopically Dermatophagoides farinae was dominant; D. pteronyssinus less frequent but important; and D. microscopisally Dermatophagoides farinae was dominant; D. pteronyssinus less frequent but important; and D. microceras insignificant. In 62 p.c. of these suburban homes the mattress dust exceeded 2 ćg Der 1/g, and measurement of both Der f 1 and Der p 1 was necessary and sufficient to evaluate HDM allergen exposure. The association with a high HDM level was highest and most consistent for one-family houses.


  259/1064

  Tytuł oryginału: Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in mosquitoes (Culicidae) in recreational areas of the city of Szczecin.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta, Bukowska Katarzyna, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.55-57, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mosquitoes were caught within the period of their highest activity, i.e. June-August 2001, in recreational areas of the city of Szczecin. Spirochetes, Borrelia burgdorferi sensu lato were detected in mosquitoes with the aid of the method of indirect immunofluorescence (IFA) using rabbit anti-Borrelia burgdorfere antibodies and goat anti-rabbit IgG marked with fluorescein isothiocyanate (FITC). A total of 639 mosquito females representing genera A‰des (99.1 p.c.) and Culex (0.9 p.c.) were collected. The mean value of the infection rate of mosquitoes from the area studied was 1.25 p.c. The highest infection rate was recorded in June (3.2 p.c.), while the lowest - in July (0.6 p.c.). All mosquitoes infected with Borrelia burgdorferi spirochetes belonged to the gnus A‰des. The results of the present study confirm a potential role of those arthropods in epidemiology of Lyme borreliosis.


  260/1064

  Tytuł oryginału: Response of furniture factory workers to work-related airborne allergens.
  Autorzy: Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Milanowski Janusz, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Góra Anna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.91-97, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to determine the reactivity of furniture factory workers to microbial allegens associated with wood dust. Allergological examinations by skin and precipitin tests were performed in 48 workers employed in a factory producing furniture from fibreboards and chipboards, and in 32 healthy urban dwellers not exposed to organic dusts (referents). The skin test was performed by the intradermal method with the saline extracts of the cultures of 3 microbial species (Rahnella sp., Arthrobacter globiformis, Aspergillus fumigatus) associated with wood dust. Skin reactions were recorded after 20 minutes, 8 hours and 24 hours and graded 1 - 4, depending on the diameter of the reaction. The agar-gel test for the presence of precipitins in serum was performed with the extracts of 15 microbial isolates. The furniture factory workers showed a high skin response to the extracts of environmental microbes. The frequency of early grade 2 reactions (diameter 10 mm) to the extract of Rahnella sp. was 64.6 p.c. among furniture workers, being significantly higher (p 0.001) compared to reference group (18.7 p.c.). High frequencies of grade 2 reactions in furniture workers were also found with the extracts of A. globiformis and A. fumigatus (52.1 p.c. and 62.5 p.c., respectively). The frequencies of grade 2 delayed (after 8 h) and late (after 24 h) reactions to Rahnell sp. in furniture workers were non-specifically high (97.9 p.c./93.7 p.c.) while the response rates to A. globiformis and A. fumigatus were much lower (10.4 p.c./25.0 p.c., and 4.2 p.c./37.5 p.c., respectively). In agar-gel test for detection of precipitins, in most cases very low percentages...


  261/1064

  Tytuł oryginału: Longterm decrease in the CD57 lymphocyte subset in a patient with chronic Lyme disease.
  Autorzy: Stricker Raphael B., Burrascano Joseph J., Winger Edward E.
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.111-113, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lyme disease is a tickborne illness caused by the spirochete Borrelia burgdorferi. In a previous report we described a decrease in the CD57 lymphocyte subset in patients with chronic Lyme disease. We have now identified a patient with chronic relapsing and remitting symptoms of Lyme disease who had decreased levels of CD57 lymphocytes over 10 years. This observation represents the longest duration of an immunologic abnormality ever documented in chronic Lyme disease. The CD57 lymphocyte subset appears to be a useful marker of longterm infection with the Lyme disease spirochete.


  262/1064

  Tytuł oryginału: Allergic contact urticaria and rhinitis to roe deer (Capreolus capreolus) in a hunter.
  Autorzy: Śpiewak Radosław, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.115-116, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Roe deer (Capreolus capreolus) is one of the most common game mammals in Europe, where hundreds of thousands people are exposed to this antimal. Despite this fact, we are aware of only two cases of allergy to roe deer published until recently, one case of allergic rhinoconjunctivitis and asthma and the second of contact urticaria. We describe another case with co-existing allergic contact urticaria and rhinitis in a 55-year old male professional hunter. The symptoms were provoked only by exposure to roe deer, and there were no other past or present allergic diseases. Specific IgE was found to following animal allergens: cow dander (CAP class 5), goat epithelium and horse dander (each CAP class 4), dog epithelium, dog dander and swine epithelium (each CAP class 2). Skin prick tests have shown positive raction only to cow epithelium (+). Because of lack of deter dander allergen for specific IgE and skin tests, we have confirmed the causal relationship between exposure to roe deer and allergy using the rub test with roe deer's fur. There was a clearly positive urticarial reaction on the patient's skin accompanied by nasal itch, steezing and rhinorrhea. No reaction was seen in a control person. We surmise that the positive tests with cow epithelium seen in this patient may result from a cross-reactivity to deer allergens. We conclude that although occupational allergies to roe deer seem to be rate, such possibility should be always considered among people having contact with these animals.


  263/1064

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  264/1064

  Tytuł oryginału: Alergia na grzyby.
  Tytuł angielski: Fungal allergy. P. 2.
  Autorzy: Niedoszytko Marek, Chełmińska Marta, Chełmiński Konrad
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.314-317, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odczyny alergiczne wywoływane przez grzyby mogą dotyczyć dróg oddechowych, spojówek, przewodu pokarmowego, skóry lub przebiegać jako reakcje ogólnoustrojowe. Objawy dotyczące nosa przebiegają najczęściej pod postacią alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. U części chorych występuje grzybicze alergiczne zapalenie zatok obocznych nosa. Ważne ze względu na sposób leczenia jest odróżnienie tej jednostki chorobowej od innych postaci przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok. W dolnych drogach oddechowych, poza astmą oskrzelową i aspergilozą oskrzelowo-płucną, mogą też być przyczyną alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Diagnostyka schorzeń alergicznych wywoływanych przez grzyby obejmuje oprócz metod rutynowo stosowanych w alergologii, hodowlę mykologiczną i ocenę preparatu bezpośredniego. Rozpoznanie aspergilozy oskrzelowo-płucnej i alergicznego grzybiczego zapalenia zatok może wymagać także tomografii komputerowej i badania histopatologicznego. W leczeniu poza unikaniem kontaktu z alergenem oraz typowej farmakoterapii stosowanej w alergologii, stosuje się leczenie przeciwgrzybicze (reakcje typu id), a w pewnych przypadkach leczenie chirurgiczne (alegiczne grzybicze zapalenie zatok). Cenną i uznaną przez WHO metodą leczniczą jest immunoterapia chorych uczolonych na Cladosporium i Alternaria.

  Streszczenie angielskie: Allergic reactions caused by fungi, may be present in the airways, skin, eyes, gastrointestinal tract, skin and to cause systemic reaction. Nasal symptoms react as allergic rhinitis. In a small group of patients the allergic fungal rhinosinusitis is present. It is important, because of the way of treatment, to differentiate the AFS from the other forms of chronic rhinosinusitis. The fungi may cause bronchial asthma, allegic bronchopulmonary aspergillosis and allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). Diagnostics of the allergic reactions caused by fungi included routine allergological methods, mycologic culture and driect microscopic examination. The processes of reaching the diagnosis of allergic fungal rhinosinusitis and allergic bronchopulmonary aspergillosis may require the CT and histopatologic examination. The treatment of fungal allergic reactions includes allergen avoidance, pharamcotherapy, antifungal treatment (id reactions) and surgical treatment (allergic fungal rhinosinusitis). The immunotherapy is a valuable, and accepted by the WHO therapy of the Cladosporium and Alternaria sensitive patients.


  265/1064

  Tytuł oryginału: A newly discovered function of palatine tonsils in immune defence: the expression of defensins.
  Tytuł polski: Nowo odkryta funkcja immunologiczna migdałka podniebiennego obrony.
  Autorzy: Weise J. B., Meyer J. E., Helmer H., Wittrock H., Maune S.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.409-413, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migdałek podniebienny niewątpliwie pełni rolę w systemie obrony immunologicznej. Po kontakcie z antygenem uwalniane są limfocyty B i T jako efekt odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo migdałek podniebienny wydaje się wpływać na funkcje obronne poprzez aktywację systemu immunologicznego. Dlatego zbadaliśmy zdolność migdałka podniebiennego do zróżnicowania obrony immunologicznej typu alpha i beta w przewlekłym procesie zapalnym. Wyizolowano RNA pochodzące z 49 hiperplastycznych lub będących w stanie przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych, w których stwierdzono obecność Actinomyces israeli. Przeprowadzono analizę ekspresji genów HNP-1, HNP-4, HBD-1, HBD-2 za pomocą standaryzowanej reakcji glicerynoaldehyd-3-fosfodehydrogenazą po wykonaniu półilościowej PCR. mRNA HNP-1, HNP-4, HBD-1,, HBD-2 zostało wykryte w próbkach tkankowych, lecz ich ilość różniła się w dwóch typach obrony i w tkankach o różnym pochodzeniu. HBD-1 zostało stwierdzone we wszystkich 49 przypadkach przewlekłego zapalenie i w hiperplastycznych migdałkach podniebiennych. Poziom mRNA HBD-2 był istotnie podniesiony tylko w przewlekłym zapaleniu migdałków. Ekspresja mRNA migdałków podniebiennych w różnych typach obrony immunologicznej alpha i beta sugeruje nową funkcję migdałka w systemie odpowiedzi immunologicznej: udział we wrodzonym, nieadaptowanym systemie immunologicznym. Dlatego migdałek podniebienny ma potencjalnie wpływ na wzrost i kontrolę fizjologicznej flory bakteryjnej poprzez swoją ...

  Streszczenie angielskie: The palatine tonsils have an undoubted role in the immune defence system. After antigen contact an effective adaptive immune response aby B-and T-cell lymphocytes will be released. In addition the palatine tonsils seem to exert influence to the defence by the innate immune system. Therefore, we studied the ability of palatine tonsils to express different alpha and beta defencsins and to find out any distinctions in chronic inflamed tonsils. Total RNA of 49 specimens of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis with pathological provided evidence of Actinomyces israelii was islolated using TRIzol protocol, reverse transcribed and the HNP-1, HNP-4, HBD-1 and HBD-2 gene expression densitometric determined, standardised in relation to glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase gene expression, after a semiquantitative polymerase chain reaction was performed. mRNA of HNP-1, HNP-4, HBD-2 was detected in tissue samples, but their amount differed within the two defensin families and tissue of origins. HBD-1 was detected in all 49 tissues of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis. Only in chronic inflamed tonsils the amount of HBD-2 mRNA expression was significant increased. In these specimens also mean relative expression rate of all defensins was observed to be manifestly increased. Palatine tonisls express mRNA for different alpha and beta defensins and this expression suggest a newly supposed function in immune defence: the participation in the innate, non-adaptive ...


  266/1064

  Tytuł oryginału: Ekspresja markerów proliferacji Ki 67 i PCNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani (morfometryczne oznaczanie indeksu barwliwości jąder - IB).
  Tytuł angielski: Prognostic significance of Ki 67 and PCNA expression in laryngeal squamous cell carcinoma (morphometric evaluation of labelling index - LI).
  Autorzy: Woźniak Aldona, Golusiński Wojciech, Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Janusz, Kaczmarek Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-443, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 55 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani badano aktywność proliferacyjną komórek z użyciem antygenów Ki67 i PCNA. Wyodrębniono jądra komórek nowotworowych, w których obecna była reakcja immunohistochemiczna, metodą segmentacji progowej. Oznaczono indeks barwliwości jąder (IB). Antygen jądrowy Ki67 był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych oraz lokalizacją guza w krtani. Nie uzyskano statystycznie istotnej różnicy między grupą M0 i M1 dla Ki67. Stopień wybarwienia jąder komórek nowotworowych dla PCNA był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych, obecnością odległych przerzutów oraz lokalizacją guza pierwotnego w krtani.

  Streszczenie angielskie: There are no certain histological or morphological critieria which would improve the precision of life expectancy and the selection of the most efficient methods of treatment in patients with squamous cell laryngeal carcinoma. The analysis of proliferation activity using immunohistochemical markers such as antigens Ki67 and PCNA may be helpful to evaluate the aggressiveness of neoplastic cells. The study was conducted in 55 patients (aged 36 - 86 years, mean 62 years), 52 men and 3 women. Immunohistochemical staining of antigens Ki67 and PCNA using avidin-biotin method was performed in all cases. Microscopic images were stored, then nuclei of neoplastic cells expressing immunohistochemical reaction were localized using level segmentation method. Next labelling index was calculated. The correlation was observed between the LI for Ki67 and tumor size (p 0.00001), stage (p 0.001), metastases to lymph nodes (p, 0.00001) and site (p 0.005). A weak correlation was observed between the LI for Ki67 and presence of distant metastases (p 0.06). The LI of neoplastic cells for PCNA was correlated with the tumor size (p 0.00001), stage (p 0.0001), metastases to lymph nodes (0.0001), site (p 0.005) and presence of distant metastases (p 0.03). On the ground of the obtained results both markers can be suggested for the morphological and biological evaluation of the neoplastic cells in laryngeal squamous cell carcinoma.


  267/1064

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników wybranych parametrów biochemicznych i immunologicznych u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.
  Tytuł angielski: The assessment of chosen results of biochemic and immunologic parameters in patients before and after treatment with chronic tonsillitis.
  Autorzy: Barnaś Szczepan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.519-520 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  268/1064

  Tytuł oryginału: Stress-related diseases - a potential role for nitric oxide.
  Autorzy: Esch Tobias, Stefano George B., Fricchione Gregory L., Benson Herbert
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.RA103-RA118, tab., bibliogr. 195 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is involved in stress physiology and stress-related disease processes. Like stress, NO seems to be capable of principally exerting either beneficial or deleterious effects. The actual distinction depends on a multitude of factors. Moreover, NO conteracts norepinephrine (NE) activity and sympathetic responsivity. Thus, NO and the stress (patho)physiology are closely connected ad molecular mechanisms or pathways may be shared under certain conditions. NO is involved in immunological, cardiovascular, and neurodegenerative diseases/mental disorders. It represents a 'double-edged sword', since small quantities produced by constitutive enzymes may predominantly mediate physiological effects, whereas the expression of inducible NO synthases may lead to larger quantities of NO, a situation that may be associated with cytotoxic and detrimental effect of NO. The key step for normally useful physiological mechanisms beacoming pathophysiological may be represented by the loss of balance, the loss of control over the different pathways induced. A failure to terminate or shift originally protective mechanisms may lead to a vicious cycle of disease-supporting pathophysiological pathways. Profound connections between stress and various disease processe exist. Thereby, common pathophysiological pathways in stress-related diseases have been described, ant they involve stress hormone (cortisol, NE) and, in particular, NO activity. Thus, NO has detrimental capacities. However, NO not only exerts deleterious but also strongly ameliorating effects. The balance between both properties is crucial. Yet, nitric oxide involvement in stress-related disease represents a common pathway, with various pathophysiogical analogies, that may be accessible for strategies using stress mangement and relaxation response techniques.


  269/1064

  Tytuł oryginału: Alergeny. Odcinek 74: pomidor.
  Autorzy: Rudzki Edward
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.157, 159, 161
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  270/1064

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przewaga kortykosteroidu stosowanego donosowo nad doustnym lekiem przeciwhistaminowym w doraźnym leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa].