Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GASTROENTEROLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1279Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1279

Tytuł oryginału: Suchasnih programi monihtoringu zakhvorjuvan' organihv travlennja u prakticih lihkarja sihmejjnoji medicini.
Tytuł angielski: The modern programs of the monitoring of alimentary tract's diseases in outpatient's practice of a general practitioner.
Autorzy: Chernobrovijj V. M., Melashhenko S. G., Palihjj Ih. G., Pihvtorak N. A., Zajika S. V., Skripka A. A., Fedzhaga Ih. V., Kavka S. O., Kosenko S. V., Fostakovs'kijj D. S., Chernova Ih. V., Morozova O. Ih., Burka N. V., Kolihsnik S. P.
Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.16-20, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The article is devoted to the experience of treatment widespread alimentary tract's diseases in outpatient's practice by using methods of control gastrointestinal disorders: acid-related (hyperacidity, hypoacidity, gastroesofageal and duodenogastral reflux) and nonacid-related (contamination of microogranisms, vertebrogenic).


  2/1279

  Tytuł oryginału: Rezultati vivchennja pokaznikihv pH slizovoji obolonki tovstoji kishki ta vikoristannja v klihnihchnihjj prakticih jikh zmihni pihd vplivom lihkuvannja.
  Tytuł angielski: PH-metry in the patients having irritable bowel syndrome and variable pH after treatment.
  Autorzy: Rusin Ih. S., Ihl'ko A. V., Ploskihna V. Ju., Kanchihjj V. M., Rihshko V. V.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.34-35, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The methods and the results of transcolonoscopic pH-metria of the different parts of bowels, changes of this indices attached to diseases of this part of the gastrointestinal tract under influence of different complexes of treatment are being discussed in this publication.


  3/1279

  Tytuł oryginału: Vivchennja ta mozhlivostih lihkuvannja gelihkobakterihozy v rodinakh khvorikh z urazhennjam gastrodyodenal'noji zoni.
  Tytuł angielski: Study and opportunity of helicobacteriosis treatment in families of the patients with gastroduodenal disorders.
  Autorzy: Kolesnik P. O., Chopejj Ih. V., Rubcova Je. Ih., Dolgosh M. Ju., Drozd S. Ih., Knishev V. Ih., Kharitonova Z. B., Kuz'mik V. M.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.40-44, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main theme of the article contains analysis of intrafamiliar clustering and transmission which is implicated as a major route for acquisition of Helicobacter pylori infection. The occurrence of digestive disorders in household members of the patients with chronic gastritis and duodenal ulcer disease families was observed by clinical and instrumental investigation. It proves the high risk of digestive disorders, associated with Helicobacter pylori, in the household members of the index patients. The results of the analysis prove the necessity of all-family eradication treatment in order to avoid reinfection, intrafamiliar clustering and transmission of Helicobacter pylori infection. It can also reduce the risk of digestive disorders, associated with Helicobacter pylori, in the household members of the index patients. The household members and the index patients treatment by the schedule list (which included omeprasole, augmentine, cyprofloxacine during 7 days) caused high eradication effect observed by invasive tests and was mostly alwaysaccompanied by changes in Ig G titres.


  4/1279

  Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna rabeprazolu nowego inhibitora pompy protonowej
  Autorzy: Drzewoski Józef, Wiśniewska-Jarosińska Maria
  Źródło: - Łódź, Exall sp. z o.o. ; Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych 2002, 43 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 19 cm.
  Seria: Farmakoterapia Chorób Metabolicznych 4
  Sygnatura GBL: 206,020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia


  5/1279
  2002
  Tytuł polski: Probabilistic causal models in medicine: application to diagnosis of liver disorders : praca doktorska
  Autorzy: Oniśko Agnieszka, Bobrowski Leon (promot.).; [Akademia Medyczna w Białymstoku]
  Źródło: 2002, [1], X, 140 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23902

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/1279

  Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
  Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/1279

  Tytuł oryginału: Żółtaczka noworodków urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Jaundice of premature infants.
  Autorzy: Sadowska-Krawczenko Iwona, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.564-567, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/1279

  Tytuł oryginału: Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą.
  Tytuł angielski: Disturbances of neonatal course of neonates of mother's with idiopathic cholestasis of pregnancy (ICP).
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Kasprzak Elżbieta, Prochowska Anna, Sobantka Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.160-165, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/1279

  Tytuł oryginału: Błędy żywieniowe kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Defective nourishment of pregnant women.
  Autorzy: Machura Mariola, Kazimierczak Małgorzata, Sipiński Adam, Sioma-Markowska Urszula
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.263-265, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  10/1279

  Tytuł oryginału: Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.24-32, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Definicja medycyny manualnej w tradycyjnym pojęciu ogranicza możliwości zaangażowania terapeuty manualnego w proces terapeutyczny tylko do stanów zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest jednoznacznie określić, z jakim stanem chorobowym u danego pacjenta mamy do czynienia: czy z chorobą organiczną, czy też zaburzeniem czynnościowym. Trudność polega na tym, że klasyczna medycyna nie wypracowała obiektywnych procedur badawczych do diagnozowania stanów zaburzeń czynnościowych. Terapeuta manualny, wykorzystując odruchowo związki narządów wewnętrznych z narządem ruchu i odwrotnie, ma możliwiść pozytywnie oddziaływać na zaburzenia czynnościowe, jak również skutecznie wspierać specjalistyczne leczenie chorób organicznych przewodu pokarmowego przez oddziaływanie na narząd ruchu.

  Streszczenie angielskie: Traditional philosophy of manual medicine restricts possibilities of involvement in therapeutic process to conditions of functional trouble of organ of motion. According to hindsight, it is very hard to say what kind od disease's condition a patient has got: whether the organic diseases or the functional trouble. Difficulty consists in that the classic medicine has not worked aut objective and research procedures to diagnosis of conditions of functional trouble. The manual therapist benefits from reactional connections of inside organs with organ of motion (and the other way round) and thus the manual therapist is able to have effect on functional trouble and also effective support specjalistic treatment of organic disease of alimentary canal throw interaction on the organ of motion.


  11/1279

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu średniopolowego systemu 0,5 T w porównaniu z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP) : praca doktorska
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej w Częstochowie
  Źródło: [2002], 124 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/1279

  Tytuł oryginału: Peptydy o średniej masie cząsteczkowej jako wskaźnik prognostyczny przebiegu ostrego zapalenia trzustki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Snarska Jadwiga; Akademia Medyczna I Klinika Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, Wydaw. "AG BART" 2002, 117 s. : il., tab., bibliogr. 263 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,069

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/1279

  Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  14/1279

  Tytuł oryginału: Ocena biochemiczna i morfologiczna procesu włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Lebensztejn Dariusz Marek; Akademia Medyczna III Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 176 s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,071

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/1279

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty morfologiczne i czynnościowe płytek krwi w przewlekłych chorobach wątroby : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Panasiuk Anatol; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 125 s. : il., tab., bibliogr. 320 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/1279

  Tytuł oryginału: Lekooporność szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Resistance of Helicobacter pylori strains to selected chemotherapeutics.
  Autorzy: Andrzejewska Ewa, Szkaradkiewicz Andrzej, Klincewicz Henryk
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.96-97, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/1279

  Tytuł oryginału: Wskazania, rodzaje i technika wykonania stomii.
  Tytuł angielski: General principles in creating abdominal stomy.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.8-11, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono znaczny wzrost zachorowalności na raka jelita grubego. Podstawowym sposobem leczenia jest leczenie chirurgiczne. Mimo niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technik chirurgicznych oraz wprowadzeniu szwu mechanicznego liczba wykonywanych stomii w tej chorobie nie uległa zmniejszeniu. Zwiększyła się natomiast liczba osób ze stomią w związku z coraz wcześniejszym wykrywaniem raka jelita grubego i w konsekwencji wzrostem 5-letniego przeżycia chorych. Inne przyczyny wykonania stomii to: zapalne choroby jelita grubego, choroby przełyku i żołądka, choroby urologiczne. W zależności od przyjętego kryterium wyróżniamy stomię definitywną i czasową: stomię końcową i boczną; kolstomię, ileostomię, urostomię, gastrostomię. W 1967 roku Turnbull i Weakley przedstawili zasady prawidłówego wykonywania stomii. Podane wówczas zasady są aktualne do dziś. Aby prawidłowo wykoanć stomię pracę z chorym należy rozpocząć przed zabiegiem. Miejsce wykonania stomii musi być wyznaczone przed planowaną operacją przez zespół pielęgniarka stomijna - lekarz przy udziale chorego. Stomię należy wykonać zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonaniu zespoleń jelitowych. Wykonaną stomię należy na stole operacyjny, zaopatrzyć w indywidualnie dobrany sprzęt stomijny. Prawidłowe wykonanie i opieka nad chorym ze stomią w pierwszych dobach po leczeniu operacyjnym decyduje o dobrej jakości życia ze stomią.

  Streszczenie angielskie: Increasing incidence of colorectal cancer (CRC) is reported world-wide throughout last decade. Still the basic method of treatment remains surgery. Althrough the new surgical techniques and staplers were introduced into common practice still the number of created stomies remains stable. Furthermore, the number of stomy patients is increasing for relatively earlier detection of CRC and as a natural sequel of increasing 5-years survival rate. Apart from CRC there are other indications for stomy creating such as: IBD, same oesophageal, gastric and urological diseases. According to various criteria we define as follows: temporary and permanent, loop and terminal, colo-, ileo-, uro- and gastrostomy. In 1967 Turnbull and Weakley published their principles of correct creating of stomy and those are nowadays generally admitted as a gold standard. To obtain a good functioning and easy to live with stomy, a strict cooperation with patient starting before elective, or even emergency surgery is necessary. This cooperation also involves stommy-nurse, who is often the person marking stomy site. General principles in creating stomy derive from common rules used for intestinal anastomosis. After stommy is created it's necessary to place the transparent stomy container, still in operating theatre. Adequately created stomy, as well as good ambulatory care are basic for good quality of life of stomy patients.


  18/1279

  Tytuł oryginału: Przepuklina okołostomijna - materiał własny.
  Tytuł angielski: Peristomal herniation complicating colostomy - own experience.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.14-19, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U ok. 30 proc. chorych leczonych z powodu organicznych chorób jelita grubego końcowym etapem leczenia operacyjnego jest wytworzenie stomii. W ok. 30-50 proc. dochodzi do powstania powikłań. Najczęściej występujące powikłanie to przepuklina okołostomijna. Dokonano retrospektywnej oceny osób z kolstomią. Przeanalizowano różne czynniki mogące mieć wpływ na wystąpienie przepuklin okołostomijnych. Analizie podadno ilość i rodzaj powikłań w zależności od czasu życia osób ze stomią, rodzaju i trybu wykonanego zabiegu operacyjnego, stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego oraz od zastosowania leczenia uzupełniającego. Uzyskane dane opracowano statystycznie z użyciem testu chý Persona dla testów nieparametrycznych. Analizie poddano dokumentację 654 osób z kolostomią będących pod opieką Poradnii Stomijnej. Średni okres obserwacji osób ze stomią wynosił 47 miesięcy. Nie stwierdzono istotnej stastycznie zależności występowania przepuklin okołostomijnych od rodzaju i trybu wykonywanego zabiegu operacyjnego. Natomiast stwierdzono istotną statystycznie zależność między czasem życia chorych ze stomią a występowaniem powikłań stomii. U osób po leczeniu z powodu raka jelita grubego nie stwierdzono istotnie statystycznej różnicy występowania przepuklin okołostomijnych w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego natomiast stwierdzono tę zależność u osób po leczeniu uzupełniającym.

  Streszczenie angielskie: Creating colostomy, either temoporary, or definitive is the option in treatment of numerous patients undergoing surgery for certain colorectal disorders. Reported complication rate is high: 30-50 p.c. The most common complication is peristomal herniation. The aim of present paper was retrospective analysis of selected parameters that may originate or promote peristomal herniation. 654 colostomy outpatient subjects were brought into analysis. Mean follow-up was 47 months. All stomy - related complications were numbered and classified and afterwards matached against: duration of colcostomy, type and urgency of the procedure, and staging and dajuvant therapy, if present, in patients treated for colorectal cancer (CRC). Statistical data were calculated using Persons chi square test. No significant correlation between peristomal herniation rate and type urgency of the procedure was found, while duration of colostomy significantly correlated with incidence of peristomal herniation. In patients with stomy created for the purpose of CRC treatment, herniation rate did not correlate significantly with documented CRC staging. Correlation in those patients, was found between herniation rate and presence of adjuvant therapy (p 0,01).


  19/1279

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze stomią.
  Tytuł angielski: Nursing problems with stoma patients.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.20-24, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku operacji jelita grubego w ok. 40 proc. przypadków wyłania się stomię jelitową. W całym procesie edukacji przed i pooperacyjnej oraz rehabilitacji bardzo istotną rolę pełni odpowiednio wykształcona pielęgniarka. Celem tej pracy było ustalenie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych, występujących w opiece nad chorym ze stomią. Kwestianariusz ankiety wypełniło 25 pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 1. Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów, najczęściej powtarza się obawa że nie nuczą się zmieniać worka samodzielnie. 2. Właściwa edukacja chorego ma wpływ na obniżenie lęku przed powrotem do środowiska zamieszkania. 3. Największą trudność pielęgniarce opiekującej się pacjentem sprawia udzielanie odpowiedzi na pytania nawiązujące do podłoża nowotworowego jego choroby. Jedną z przyczyn występowania problemów w opiece nad chorym ze stomią jest brak dostatecznego przygotowania pielęgnairek (wyposażenia w wiedzę) przez szkołę medyczną do wykonywanej pracy, szczególnie z psychologii.

  Streszczenie angielskie: Around 40 p.c. of operations for colorectal indications end up with stomy creation. Once ostomy is createw the most important issue that rises before the nursing theam is both ostomy care and further education to prepare patients to be back in their social enuironment. The purpose of this study was to define the most important issues with a nursing of the stoma patients. The search has been done amongst 25 nurses in Dept. of General Surgery Clinic of the Dr J. Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz. A poll questionnaire has been used for the purpose. 1. The most important problem raised by the patients is a fear of lack of experience in unaided heandling with a sack. 2. A well educated patient with a large bowel stomy is not afraid to come back to his social environment. 3. The biggest nurse concern is how to deal with patient's queastions and fears cancerning with cancer. 4. The cause of nursing personnel problems in taking care of stoma patients starts in a medical school where student is not properaly educated and equipped with necessary knowledge, especially psychological one.


  20/1279

  Tytuł oryginału: Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową.
  Tytuł angielski: Variety of nursing problems concerned with selekted stoma patients.
  Autorzy: Stodolska Alina, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.25-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było testowanie diagnoz pielęgniarskich chorego ze stomią. Ocena dotyczyła nasilenia problemów pielęgnacyjnych u losowo wybranych chorych. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitla Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w 2002 roku. Ocenie poddano stopień realizacji standardu pielęgnowania chorych i problemów współistniejących. Analizowano historie pielęgnowania i karty obserwacyjne. Uzyskano następujące wnioski: Wszystkie standardowe diagnozy znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w wybranej grupie chorych. Posługiwanie się standardem pielęgnowania chorego ze stomią, nie ogranicza zasady indywidulanego podejścia do pacjenta. Problemy współistniejące były nie mniej ważne i wymagały jednoczasowych rozwiązań z problemami związanymi ze stomią. W dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów pacjenta ze stomią istotna jest umiejętność analizowania zebranych danych (różne źródła wiedzy) i doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to analyse and compare the standardised nursing diagnoses in stoma patients. Examinations were carried out in Department of General Surgery, Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz in 2002 year. Extent in fulfilling standarised scheme towards stoma related problems and management of non-stoma problems were basic part of analysis. Patient's history and nursing charts were evaluated. Conclusions: 1. All standarsised diagnoses were found useful in coping with nursing problems in ected group of patients. 2. Strict adherence to standardised scheme did not confine nursing practitioners to management of stoma related problems only. 3. Concomitant non-stoma problems were of same importance as stoma related ones and reacquired simultaneous treatment. In identifying and solving stoma related problems it is not to emphasise personal experience of nursing staff.


  21/1279

  Tytuł oryginału: Irygacja.
  Tytuł angielski: Irrigation.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.30-32, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie regularnych wypróżnień u chorych z kolostomią stałą zależy od przestrzegania zasad odżywiania się oraz od wykonywania irygacji. Irygacja jest zabiegiem polegającym na mechanicznym wypłukiwaniu zawartości jelita grubego wodą. Ten sposób kontroli nad oddawaniem stolca mogą stosować wszystkie osoby ze stałą kolostomią, które wyrażają chęć uczenia się irygacji, oraz u których nie występują medyczne przeciwwskazania. Irygacja ma zdecydowanie korzystny wpływ na readaptację chorego ze stomią, pozwala na zwiększenie jego aktywności fizycznej, poprawia samopoczucie psychiczne, niweluje lęk i obawy związane z noszeniem sprzętu stomijnego.

  Streszczenie angielskie: To get regular defecations by sick person with stoma depends on following obvious diet principles as well as irrigation. Irrigation is a procedure of washing away contents of a large intestine with water. This type of a defecation control may be used by every patient with stoma, who wants to learn how to do it, however he must not have any medical contraindication to do this. Irrigation favourably influences on adaptation of the stoma patient. It allows him to increase his physical activity, improve his good mood, reduces his anxiety and concern for carrying the stoma equipment.


  22/1279

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem ze stomią.
  Tytuł angielski: Selected aspects of care of stoma children.
  Autorzy: Barczykowska Ewa, Kram Mirosława, Koziołkiewicz Kazimierz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.33-36, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit występuje u 10-15 proc. noworodków z masą ciała poniżej 1500 g. Przyczynę schorzenia u noworodka może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego. W wielu przypadkach wykonuje się przetokę jelitową, przeważnie tylko czasoswo. Celem badań była ocena swoistych problemów dziecka i jego rodziny wynikających z wyłonienia u dziecka czasowej przetoki. Badanie przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy w okresie 15-03.-30.04.2002. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 32 pytania skierowane do rodziców operowanych dzieci. Z badanej grupy wybrano pięcioro dzieci, które miały wyłonioną stomię czasową, a wskazaniem do zabiegu operacyjnego było martwicze zapalenie jelit. Matki były zachęcane przez personel oddziału do aktywnego uczestnictwa w ogólnej opiece nad dzieckiem, a do pielęgnacji stomii cztery matki zostały włączone od 2 dnia po zabiegu operacyjnym, natomiast jedna z matek gotowa była wykonywać te czynności w dniu wpisu. Największym problemem dla rodziców była pielęgnacja skóry wokół stomii. Po zabiegu operacyjnym zastosowano właściwy sprzęt stomijny. W momencie wpisu wszystkie dzieci zostały wyposażone w wyprawkę stomijną. Dzieci objęte są systematyczną kontrolą poradni przyszpitalnej. Na pytanie, w jakim stopniu życie dziecka uległo zmianie (w skali od 1- bardzo poważnie, do 6- w ogóle)...

  Streszczenie angielskie: The necrotizing enterocolitis is a syndrome that results from a local anaemia of the small intestine. It may be caused by a temporary anoxia, a immune deficiency of the system, an inappropriate feeding and an infection of the alimentary canal. The objective of the research was to evaluate specific problems of child with a temporary stoma, and of the child's parents. Research was conducted from 15.03 to 30.04.2002 at a Children Surgery Ward in a Provincial Children Surgery Out-Patient Clinic of the J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz. The research tool was an inquiry sheet containing 32 questions adressed to parents of children with the temporary stoma. Out of the examined group five children with the temporary stoma were chosen. The reason of the surgery was the necrotizing enterocolitis. The medical staff encouraged mothers to an active participation in the general nursing care of their children. Four of the mothers nursed their children from the second day after the surgery on, and on of them was ready to perform such duties at the day when her child was discharged from the hospital. The grestest problem for parents was nursing of the skin surrounding the stoma. After the surgery the suitable, biologically neutral, tight stoma equipment was used. When discharged from the hospital all of the children received the stomma equipment. At present children are systematically cared for in the clinic of the hospital.


  23/1279

  Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wolnych aminokwasów w surowicy krwi pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego leczonych operacyjnie.
  Tytuł angielski: Changes in free amino acid concentration in the blood serum of patients with surgically treated digestive tract neoplasms.
  Autorzy: Dardzińska Iwona, Pasternak Kazimierz, Górski Andrzej, Kanadys-Sobieraj Barbara
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aminokwasy odgrywają ważną rolę przede wszystkim jako materiał budulcowy peptydów i białek strulturalnych i enzymatycznych. Wolne aminokwasy mogą pochodzić zarówno z białek pokarmowych, jak i białek własnych organizmu ulegających procesowi degradacji. W przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zachodzą, w różnym stopniu, zaburzenia trawienia i wchłaniania a ponadto zabieg operacyjny może rownież mieć wpływ na zmiany w stężeniu wolnych amionokwasów. Badania przeprowadzono na surowicy krwi pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka, raka jelita grubego i raka trzustki. Surowicę krwi uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych i kontrolnych. Pobierano ją w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny, w pierwszej dobie po zabiegu oraz w piątej dobie po zabiegu operacyjnym. W badanych surowicach oznaczono stężenie wolnych aminokwasów stosując metodę chromatografii jonowymiennej przy wykorzystaniu automatycznego analizatora aminokwasów firmy Microtechna Praha. Wykazano różnice w stężeniu wolnych aminokwasów w badanych surowicach krwi. Stężenia wolnych aminokwasów różniły się w badanych surowicach pacjentów przed zabiegiem operacyjnym. W dobie po zabiegu operacyjnym w surowicy krwi u wszystkich pacjentów obserwowano obniżenie stężenia wolnych aminokwasów. W piątej dobie po zabiegu operacyjnym stężenie aminikwasów nie uległo zasadniczej zmianie, natomaist zmianie ulegał profil jakościowy aminokwasów.

  Streszczenie angielskie: Amino acids play an important biological role, especially as the structural material in peptides and structural and enzymatic proteins. Free amino acids can derive from digested proteins as well as from degraded endogenous proteins. In the case of digestive tract neoplasm, deficiencies of digestion and absorption occur in varying degrees. Surgeery can also result in changes in amino acid concentrations. Test were conducted utilizing blood serum samples of patients surgically treated fir stomach cancer, cancer of the large intestine, and pancreatic cancer. Serum samples were obtained from patients during diagnosis and monitoring. Samples were obtained one day before surgery, one day after sugery, and five days after surgery. Free amino acid concentrations were determined by ionic-exchange chromatography method using an automated amino acid analyzer by Microtechnika Praha. Differences in free amino acid concentrations among the serum samples were determined. Free amino acid concentrations varied among the samples taken pre-operatively. These levels were found to be reduced in the samples taken one day after surgery, while samples taken on the fifth post-surgical day were basically inchanged - however the amino acid profile did change.


  24/1279

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in blood serum of patients with alcoholic cirrhosis.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.64-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wątroba jest narządem, którego funkcja zwiążana jest z wieloma przemianami metabolicznymi. Utrata funkcji fizjologicznych przez komórki wątrobowe prowadzi do zaburzeń wielu procesów i wystąpienia objawów chorobowych. Nasilenie objawów marskaości zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Alkoholizm jest jedną z przyczyn prowadzących do marskości wątroby. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby mogą wpływać na zburzenia w gospodarce mineralnej organizmu. Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby. Materiałem do badań była surowica krwi pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowwej marskości wątroby. Surowicę uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. Stężenie magnezu i wapnia w surowicach oznaczono przy zastowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay-Mg i Cormay-Ca. Stwierdzono obniżenie się stężenia magnezu i wapnia w surowicy chorych z alkoholową marskością w porównaniu do surowicy grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: Liver function is associated with many metabolic changes. The loss of metabolic function by liver cells leads to difficiencies in various process and the apperarance of disease symptoms. Increase of cirrhosis symptoms depends on the level of liver damage. Alcoholism is one of the causes of cirrhosis. Changes in liver function can results in disturbances of mineral metabolism. The purpose of this study was to determine the concentrations of magnesium and calcium in the blood serum of patients with alcoholic cirrhosis. The assay were conducted on serum spmples from patients hospitalised for alcoholic cirrhosis. Samples were obtained during diagnostic work-up. Serum samples obtained for monitoring purposes came from healthly individuals undergoing periodic check-ups. Mg and Ca concentrations were determined colorimetrically using Cormay-Mg and Cormay-Ca lits. Mg and Ca concentration levels were reduced in-patients with alcoholic cirrhosis compared to controls.


  25/1279

  Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w leczeniu nienowotworowych torbieli trzustki na podstawie doświadczeń własnych z lat 1962-1997.
  Tytuł angielski: Surgical management in the treatment of non-neoplasmatic cysts of pancreas on the base of own experience from 1962-1997.
  Autorzy: Kryska Marian, Marszałek Tomasz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.65-70, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych z torbielami rzekomymi trzustki. Materiał i metodyka. Przedstawiono retrospektywną ocenę wyników leczenia 67 chorych (41 mężczyzn i 26 kobiet) w wieku 26-81 lat z pseudotorbielami trzustki leczonymi w oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w latach 1962-1997. Wyniki. Leczono chirurguicznie 56 przypadków (83,6 proc.). Cystogastrostomię sposobem Jurasza wykonano u 29 chorych, z tego w blisko 25 proc. przypadków przy użyciu mechanicznego szwu okrężnego, uzyskując skrócenie czasu wykonywanego zabiegu o 1/4. Cystojejunostomię lub cystoduodenostomię wykonano w 4 przypadkach, sączkowanie zewnętrzne w 16. U 4 pacjentow resekowano część trzustki wraz z torbielą, a ponadto dwie torbiele położone poza trzustką takżeresekowano. Odnotowano jeden przypadek marsupializacji. Powiklania pooperacyjne wystąpiły w 5 przypadkach kończąc niepomyślnie przebieg leczenia. Zachowawcze wyleczenie uzyskano w 11 przypadkach (16,4 proc.). Wnioski. zastosowane metody pozwoliły na wyleczenie 92,5 proc. chorych. Wybierając metode leczenia pozapalnych torbieli trzustki należy uwzględnić lokalizację, dojrzałość torbieli, wielkość oraz stan przewodu Wirsunga.

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of this study was to review the results of management of pancreatic pseudocysts. Material: The study group comparised 67 patients (41 men and 26 women) with pancreatic pseudocysts treated during the period between 1962-1997. Method: Data were collected retrospectively regarding the clinical presentation, the nature of the treatment and its outcome. Results fifty-six patients (83.6 p.c.) was operated on. Fifty patients underwent drainage procedures, 6 resection. Eleven patients was treated by the conservative way. Five patients died after the operations. Conclusion: The methods used for pancreatic pseudocysts treatment were effective with low morbidity and mortality rates.


  26/1279

  Tytuł oryginału: Diagnostyka zmian chorobowych w wątrobie.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.21-25, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/1279

  Tytuł oryginału: [ 3 Międzynarodowe Sympozjum pt.] Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia]
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (przedm.).
  Źródło: - [Warszawa, AM 2002], [70] s. : il., tab., 21 cm. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002 - Tyt. i część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  28/1279

  Tytuł oryginału: II Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w chirurgii i przeszczepianiu wątroby" [17-19.11.2000]
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[17-19] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  29/1279

  Tytuł oryginału: Immunosupression in liver transplantation for hepatic and biliary malignancy : the effect on tumor recurrence
  Autorzy: Pączek Leszek, Ołdakowska-Jedynak Urszula
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[23-27] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/1279

  Tytuł oryginału: Sixteen-year experience with liver transplantation in hepatocarcinoma, and comparison with liver resection
  Autorzy: Gonzalez-Pinto Ignacio
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[28-29] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  31/1279

  Tytuł oryginału: Indications and results of liver resection and transplantation for HCC
  Autorzy: Jonas Sven, Neuhaus Peter
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[30-33] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/1279

  Tytuł oryginału: Liver resection and transplantation for primary liver tumors
  Autorzy: Farges Olivier
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[33-34] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.


  33/1279

  Tytuł oryginału: Liver resection for HCC : IKEM prague experience
  Autorzy: Ryska M., Belina F., Langer D.
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[35] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  34/1279

  Tytuł oryginału: Liver transplantation in children with hepatic tumors
  Autorzy: Kaliciński Piotr
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[36-37] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  35/1279

  Tytuł oryginału: Surgical treatment of the patients with HCC : experience of the Department of General and Liver Surgery
  Autorzy: Krawczyk Marek
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[38-44], il., tab. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/1279

  Tytuł oryginału: Chirurgia laparoskopowa wątroby : złudzenie czy rzeczywistość?
  Autorzy: Lucas Stanislas
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[45] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/1279

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości paliatywnego leczenia chorych z pierwotnym nowotworem wątroby
  Autorzy: Szawłowski Andrzej W., Jeziorski Krzysztof
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[46] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/1279

  Tytuł oryginału: Doguzowe, przezskórne wstrzykiwanie alkoholu etylowego w nowotworach wątroby : ocena metody po latach
  Autorzy: Zaborowski Piotr
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[47-50], bibliogr. 14 poz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/1279

  Tytuł oryginału: Chemioterapia systemowa i lokoregionalna pierwotnych nowotworów wątroby : strategie terapii genowych leczenia nowotworów
  Autorzy: Szczylik Cezary, Korniluk Jan, Barzał Justyna
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[51-55], tab. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/1279

  Tytuł oryginału: Leczenie raka wątrobowokomórkowego za pomocą termoablacji prądem wysokiej częstotliwości
  Autorzy: Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[56-58] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/1279

  Tytuł oryginału: Chemioembolizacja dotętnicza jako paliatywna metoda leczenia chorych z pierwotnym rakiem wątrobowo-komórkowym w doświadczeniu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby
  Autorzy: Zieniewicz Krzysztof
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[59-60] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  42/1279

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
  Autorzy: Herman-Sucharska Izabela, Urbanik Andrzej, Karcz Danuta, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.69-74, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 110 chorych skierowanych do MRCP z powodu cholestazy. Wyniki MRCP u wszystkich zostały zweryfikowane w ECPW, u 89 - operacyjnie lub na drodze biopsyjnej. Badania MRCP wykonano przy użyciu systemu MR 1,5T Signa Horizon (GEMS) i cewki powierzchniowej. Stosowano sekwencje silnie T2-zależne z zatrzymanie oddechu lub bramkowane oddechem. We wszystkich przypadkach MRCP uzyskano obrazy diagnostycznie przydatne. W 7 proc. przypadków w ECPW nie uzyskano wystarczającego zakontrastowania dróg żółciowych. Uzyskane wyniki były diagnostycznie porównywalne. MRCP i powinno zastąpić diagnostyczne ECPW we wzorcu diagnostycznym jest ponadto metodą z wyboru w diagnostyce pacjentów z zespoleniami dróg żółciowych, przed planowanym przeszczepem wątroby lub po nieudanym ECPW.

  Streszczenie angielskie: The study group consist 110 patients who underwent MRCP, complaining with cholestasis. In all cases ERCP was performed, in 89 - surgery or biopsy. MRCP were performed using 1,5 T Signa Horizon (GEMS) system, flex coil. To get cholangiographic images haevily T2-weighted breat-hold and non-breath-hold sequences were used. In all MRCP good diagnostic quality images were obtained. ERCP failed in visualisation of the biliary tree in 7 p.c. of cases. Diagnostic results were comparable. MRCP is able to providing diagnsotic information equivalent to ERCP. MRCP should replase diagnostic ERCP. MRCP is also a method of choice in patients after biliary surgery, before liver transplantation and after failed ERCP.


  43/1279

  Tytuł oryginału: Sonografia w rozpoznawaniu odmy brzusznej.
  Tytuł angielski: Sonography in the diagnosis of pneumoperitoneum.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.79-80, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponieważ badanie usg jest powszechnie akceptowaną wstępną procedurą obrazową u pacjentów przyjętych z powodu "ostrego" brzucha, dlatego ważna jest znajomość cech sonograficznych powietrza w jamie otrzewnej. Omówiono metody wykrywania pneumoperitoneum. Ponadto podkreślono, że metoda w doświadczonych rękach może określić miejsce perforacji i inne zmiany.

  Streszczenie angielskie: As US-examination is generally accepted as a part of the initial imaging procedure in patients admitted for acute abdomen diseases, knowledge of the sonographic features of pneumoperitoneum is important. In this paper methods detecting of pneumoperitoneum have been described. In addition, sonography performed by experienced radiologists may determine the site of perforatio and other lesions.


  44/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Choroba refluksowa przełyku. Łagodzenie objawów, zapobieganie powikłaniom].
  Autorzy: Marlicz Krzysztof
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.206, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/1279

  Tytuł oryginału: Nieżyty nosa u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Types of rhinitis in cystic fibrosis.
  Autorzy: Babiński Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 110 chorych na mukowiscydozę. U 81 chorych stwierdzono typowe objawy mukowiscydozy, u 29 chorych natomiast postać atypową. Na podstawie badania klinicznego i cytologicznego błony śluzowej nosa, w badanym materiale wyróżniono: infekcyjny przewlekły nieswoisty nieżyt nosa (n = 80), infekcyjny ostry nieżyt nosa (n = 16), alergiczny całoroczny nieżyt nosa (n = 4), niealergiczny nieżyt nosa z eozynofilią (n = 2). Wyodrębniono ponadto grupę chorych z polipami nosa (n = 19) oraz chorych bez klinicznych cech nieżytu nosa (n = 8). U chorych z postacią typową mukowiscydozy stwierdzono podobnie często infekcyjny przewlekły nieswoisty i infekcyjny ostry nieżyt nosa jak w grupie chorych z postacią atypową, natomiast w postaci atypowej stwierdzono częściej alergiczny i niealergiczny nieżyty nosa z eozynofilią. Polipy nosa stwierdzono u 19 (17,3 proc.) chorych na mukowiscydozę, u 18 chorych z postacią typowa i u 1 chorego z postacią atypową. Polipy nosa występowały częściej w grupach z genotypem złożonym z obu "silnych" mutacji niż w grupie z nieznanymi mutacjami i u chorych z genotypem zawierającym jedną lud dwie "słabe" mutacje.

  Streszczenie angielskie: THe author presents material of 110 cystic fibrosis patietns, 81 with typical clinical features and 29 with atypical phenotype. Based on clinical examination and nasal cytological smears infective chronic nonspecific rhinitis (n = 80), infective acute rhinitis (n = 16), perennial allergic rhinitis (n = 4), nonalergic rhinitis with eosinophilia (n = 2), and moreover 19 patients with nasal polyposis, and 8 patietns without nasal symptoms were distinguished. Infective chronic nonspecific rhinitis and infective acute rhinits were present in typical and atypical cystic fibrosis patients with similar freqency but in patients with atypical phenotype perennial allergic rhinitis and nonalergic rhinitis with eosinophilia were observed more frequently. Nasal polyposis was associated with typical cystic fibrosis phenotype, and with two "severe" mutations.


  46/1279

  Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
  Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  47/1279

  Tytuł oryginału: Diffuse oesophageal spasm as a cause of false positive exercise test. Gastroenterological aspects of cardiac syndrome X? A case report.
  Tytuł polski: Rozlany skurcz przełyku jako potencjalna przyczyna fałszywie dodatniego wyniku próby wysiłkowej. Gastroenterologiczne aspekty kardiologicznego zespołu X?
  Autorzy: Budzyński Jacek, Kłopocka Maria, Pulkowski Grzegorz, Świątkowski Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.223-229, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  48/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Inne spojrzenie na przełyk Barretta. Aktualne poglądy na temat badań przesiewowych i kontrolnych].
  Autorzy: Misiuna Paweł
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.77-78 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  49/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rola Helicobacter pylori w chorobach układu pokarmowego. Rozpoznawanie i eradykacja].
  Autorzy: Jarosz Mirosław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.88-90, il., tab., bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez NLPZ. W jaki sposób zapobiegać zaburzeniom żołądkowo-jelitowym].
  Autorzy: Gabryelewicz Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.103-104, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  51/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Terapia adiuwantowa raka jelita grubego].
  Autorzy: Nowacki Marek, Jaskóła Katarzyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.165-168 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2000; 35(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/1279

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  53/1279

  Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
  Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
  Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  54/1279

  Tytuł oryginału: Torbiele jajnika jako pozasystemowe objawy zapalnych chorób jelit.
  Tytuł angielski: Ovarian cysts as extrasystemic manifestations of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Bednarz Wiktor, Woldan Jerzy, Wojczys Romualda
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Na podstawie spostrzeżeń śródoperacyjnych przeanalizowano współistnienie patologii dotyczących narządu rodnego u kobiet, w szczególności przydatków z wrzodziejacym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego i Crohna. Materiał i metodyka. W latach 1995-2000 operowano 46 chorych z powodu nieswoistych zapalnych schorzeń jelit. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego było wskazanioem do leczenia operacyjnego u 33 chorych (wykonano u nich proktokolektomię odtwórczą), choroba Leśniowskiego i Crohna u 12 chorych, colitis indeterminans u jednego chorego. W grupie z powodu colitis ulcerosa operowano 17 kobiet, choroby Leśniowskiego i Crohna - 5 kobiet. Wyniki. Śródoperacyjnie stwierdzono obecność dużych torbieli jajnika u 4 (23,5 proc.) chorych operowanych z powodu colitis ulcerosa i resekowano je z następowym badaniem histopatologicznym. U 5 kobiet operowanych z powodu choroby Leśniowskiego i Crohna nie znaleziono patologii dotyczących przydatków. W kontroli pooperacyjnej stwierdzono obecność torbieli jajnika u 3 chorych po proktolektomii odtwórczej. Zmiany te nie wymagały jednak dotychczas leczenia operacyjnego. Wniosek. Wydaje się więc, że torbiele jajnika mogą być kolejnym pozasystemowym objawem nieswoistych zapaleń jelit, szczególnie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Coexistence of ovarian pathologies and ulcerative colitis or Crohn's disease is presented in this study, which is based on the authors' own surgical experience. Material and methods. During the period 1995-2000 46 patients underwent surgery due to IBD. 33 of them suffered from ulcerative colitis and underwent restorative proctocolectomy. In the remaining group 12 patients presented with Crohn's disease and one with indeterminant colitis. There were 22 women in the whole group, 17 of them with ulcerative colitis and 5 with Crohn's disease. Results. Intraoperatively, all women had their adnexal structures examined. They also entered a continous postoperative follow-up. In four women (23.5 p.c.) large ovarian cysts were found during surgery. All lesions were partially resected and examined and examined by a pathologist. In all five women operated for Crohn's disease no adnexal pathologies were found. During the postoperative follow-up period ovarian cysts were found in another three women following restorative proctocolectomy. However, none of them required surgical intervention, so far. Conclusion. It seems likely that ovarian cysts may be another extrasystemic feature of inflammatory bowel disease, especially during the course of ulcerative colitis.


  55/1279

  Tytuł oryginału: Pierwotny rak jelita grubego i nerki; rzadki przypadek synchronicznego występowania mnogich guzów pierwotnych.
  Tytuł angielski: Synchronous primary colorectal and renal cancers; a rare case report.
  Autorzy: Rychlewski Dariusz, Dawiskiba Janusz, Bednarz Wiktor
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.77-81, bibliogr. 18 poz., sum. + bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono bardzo rzadki przypadek współwystępowania pierwotnego raka jelita grubego i nerki z omówieniem danych statystycznych przedstawioanych w piśmiennictwie. 62 letniego mężczyznę leczono chirurgicznie usuwając z powodzeniem jednoczasowo oba guzy nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of the synchronous primary colorectal and renal cancers with the review of the statistical data presented in the literature. 62-years old man underwent succesfully a combined operative procedure in which both neoplasms were resected.


  56/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na przebieg kliniczny mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: The influence of gastro-oesophageal reflux on the clinical course of cystic fibrosis.
  Autorzy: Oralewska Beata, Celińska-Cedro Danuta, Dmeńska Hanna, Teisseyre Mikołaj, Socha Piotr, Barra Ewa, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano grupę 50 dzeici w wieku 2 - 17,5 lat z mukowiscydozą rozpoznaną na podstawie typowych objawów klinicznych i podwyższonego stężenia chlorków w pocie 60 mmol/l. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinną pH-metrię. Na początku i na końcu rocznej obserwacji oceniano: rozwój dzieci i ich stan odżywienia, stan układu oddechowego, czynność wątroby i trzustki, przeprowadzono też ogólną ocenę zaawansowania procesu chorobowego wg skali Schwachmanna-Kulczyckiego. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 29 dzieci, co stanowi 58 proc. badanych. U 21 dzieci z r.ż.p. wykonano gastroskopię stwierdzając u 11 zapalenie przełyku, a u 2 powikłania choroby refluksowej pod postacią zwężenia przełyku i przełyku Barretta. W badaniu histopatologicznym wycinka z przełyku u 8 dzieci stwierdzono obraz prawidłowy, u 7 zapalenie przełyku Iř, u 5 zapalenie przełyku IIř, a u 1 przełyk Barretta. Nie stwierdzono związku pomiędzy współistnieniem r.ż.p. w przebiegu cf a wiekiem i płcią dziecka, jego stanem odżywienia, stopniem zaawansowania cf, czynnością wątroby i trzustki, rodzajem patogenu wyhodowanego z plwocin, zaawansowaniem zmian w RTG klatki piersiowej. U dzieci z r.ż.p. stwierdzono znamiennie niższe wartości FEV1, FEF25-75, PEF przy nieznamiennie niższej VC. Wnioski: 1. Stwierdzono częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z mukowiscydozą. 2. R.ż.p. powodując skurcz oskrzeli może pogarszać wentylację u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: We investigated 50 children aged 2 - 17,5 years with cystic fibrosis diagnosed based on clinical symptoms and increased sweat chloride concentration ( 60 mmol/l) to test the incidence of GER and relationship between GER and clinical symptoms. We performed 24-hours pH-metry and found GER in 29 children. Development, nutritional status, respiratory investigation, liver and pancreatic tests and disease evaluation according to the S-K score were evaluated at baseline and after 1-year follow-up. Gastroscopy was performed in 21 children with GER and revealed oesophagitis in 11 and complication of oesophagitis (oesophageal stenosis and Barrett's metaplasia) in 2 children. Histopathology of oesophageal biopsies was normal in 8 children, oesophagitis Iř was observed in 7, -IIř in 5, Barrett's metaplasia in 1 child. In CF patients we did not find any correlation between GER and age or sex, nutritional status, the progress of the disease, liver and pancreatic tests, sputum culture, radiological findings. Children with GER had significantly lower FEV1, FEF and PERF values; VC tended to be lower. Conclusions: 1. CF in children predisposes to GER. 2. GER can influence ventilation because of bronchial constriction.


  57/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu karmienia na częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: Influence of breast feeding/cow's milk formula on frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants.
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Książyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu sposobu karmienia na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość rozpoznawania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego (o.ż.-p.) rozpoznawanego na podstawie badań dodatkowych: ultradźwiękowego, radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego, 24-godzinnego monitorowania pH przełyku. Badaniami objęto 58 niemowląt w wieku od 2 do 7 miesiąca życia (średnia wieku 4,9 mies., 33 chłopców i 25 dziewcząt). Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że sposób karmienia nie ma wpływu na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the influence of feeding, breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux (GER) diagnosed by ultrasound, radiology of the upper part of the gastrointestinal tract and 24-hour pH monitoring. We observed 58 infants aged from 2 - 7 months (mean age 4.9 months, 33 boys and 25 girls) no influence of feeding breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants was found.


  58/1279

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena mieszanki mlecznej zagęszczonej stosowanej u niemowląt z rozpoznanym refluksem żołądkowo-przełykowym.
  Tytuł angielski: Clinical assessment of thickened formula in infants with gastroesophageal reflux.
  Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Białokoz Irena, Lebensztejn Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.37-44, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanej w karmieniu metodą podwójnie ślepej próby zagęszczonej mieszanki mlecznej ("antyrefluksowej") w zmniejszaniu uporczywości, tj. częstości i intensywności ulewań u niemowląt. Badaniem objęto 24 niemowlęta w wieku od 3 tygodnia do 4 miesiąca życia, u których występowały uporczywe ulewania. Podczas badania nie obserwowano istotnych różnic (p = 0,13) w częstości i objętości ulewań pomiędzy dziećmi z grupy I kontrolnej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną) a z grupy II badanej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną), aczkolwiek obserwowano tendencję do skuteczniejszego ich ustępowania u niemowląt otrzymujących mleczną mieszankę "antyrefluksową". Różnice w obrębie grupy odnoszące się do uporczywości ulewań przed badaniem i podczas badania były znamienne u dzieci z obu grup; wykazano częstsze ustępowanie ulewań u niemowląt karmionych zagęszczoną mieszanką mleczną (p - 0,031 u dzieci z grupy I w przeciwieństwie do p = 0,0023 u dzieci z grupy II). Analizując wartości podstawowych parametrów pH-metrycznych przełyku rejestrowanych u niemowląt z obu grup stwierdzono znamienną poprawę wyłącznie indeksu reflksu żołądkowo-przełykowego u otrzymujących mieszankę zagęszczoną (p 0,001), czego nie obserwowano u dzieci z grupy kontrolnej (p = 0,09). Składnik zagęszczający zawarty w stosowanej mieszance mlecznej przyspieszał kliniczną remisję ulewań i wpływał na normalizację wartości wybranych parametrów pH-metrycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was clinical assessment in a double-blind placebo-controlled study of the efficacy of thickened formula ("anti-regurgitation" formula) in decreasing the frequency and intensity of regurgitation in infants. Due to severe and persistent regurgitation, 24 infants aged 3 weeks to 4 months were investigated. During the study there were no significant differences in the frequency and volume of regurgitation between the control group I (with milk non-thickened formula) and the examined group II (with the thickened formula) (P = 0.13), but a tendency towards more efficient decrease of regurgitation was observed in the group that received the "anti-regurgitation" formula. The differences within the groups before and during the study were significant in both groups, with the better reduction of regurgitations in the group with thickened formula (P = 0.031 in group I vs. P = 0.0023 in group II). Analysis of the basic pH-metric parameter values showed significant improvement exclusively in the ER index in group II receiving thickened formula (P 0.001), which was not observed in the control group I (P = 0.09). The milk-thickening agent added to infant formula hastened clinical remission of regurgitation and affected the normalization of selected pH-metric parameter values.


  59/1279

  Tytuł oryginału: Celiakia latentna u 4-letniej chorej na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Latent coeliac disease in a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Gregorek Hanna, Dura Wiesław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono czteroletnią dziewczynkę z cukrzycą insulinozależną oraz celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała przeciwgliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciwendyomysium IgAEmA) przeprowadzone w okresie, w którym rozpoznano cukrzycę, wykazały obecność IgG AGA w surowicy. W tym czasie dziecko spożywało 0,1 - 0,2 g glutenu/kg.c./dobę. Po 6 miesiącach leczenia cukrzycy (w tym czasie spożywało 0,5 - 0,6 g glutenu/kg.c./dobę) stwierdzono obecnść IgA AGA i IgG AGA, IgAEmA oraz przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgAtTG. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IIIř.

  Streszczenie angielskie: The authors present a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and latent coeliac disease. The results: serological data (IgA and IgG antigliadin (AGA) and IgA antiendomysium (EmA) antibodies) were available at the time of IDDM diagnosis. Only IgG AGA was present, but patients intentionally keep a gluten - reduced diet (0.1 - 0.2 g gluten/kg.b.w/24 h). Jejunal biopsy was performed a six months later, after a period of a normal diet (0.5 - 0.6 g gluten/kg.b.w/24h), because IgA and IgG AGA, IgAEmA and IgA transglutaminase antibodies were disclosed. This time biopsy showed subtotal villous atrophy.


  60/1279

  Tytuł oryginału: Wysoka niedorżność jelit jako pierwszy objaw malrotacji u 15-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-years-old girl.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Łazowska Izabella, Tchorzewski Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.79-82, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko spotykany przypadek przepuszczającej, wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego będącej późnym objawem niedokonanego zwrotu jelit u 15-letniej dziewczynki. Szerzej omówiono zasady rozpoznawania, leczenia oraz objawy, także nietypowe, które nasunąć mogą podejrzenie malrotacji.

  Streszczenie angielskie: This study illustrates a rare case of incomplete small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-year-old girl. The authors discuss guidelines for diagnosing and treatment, and describe the symptoms, including the atypical ones, which may be suggestive of malrotation.


  61/1279

  Tytuł oryginału: Szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, wytwarzające toksynę B [tox A (-) tox B (+)] - czynnik etiologiczny biegunki poantybiotykowej (AAD) w Polsce.
  Tytuł angielski: Toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains-etiologic agent of antibiotic associated diarrhoea (AAD) in Poland.
  Autorzy: Pituch Hanna, Obuch-Woszczatyński Piotr, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, a wytwarzające tylko toksynę B [tox A (-) tox B (+)] uznawano za szczepy niepatogenne, które nie wywołują biegunki u ludzi. W ostatnich latach wykazano, że szczepy wytwarzające tylko toksynę B mogą być etiologicznym czynnikiem biegunki poantybiotykowej (AAD-antibiotic associated diarrhoea). W przedstawionej pracy udowodniono udział szczepów Clostridium difficile nie wytwarzających toksyny A a wytwarzających tylko toksynę B w etiologii biegunki poantybiotykowej w Polsce. Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z użyciem starterów NK9/NKV011 swoistych dla sekwencji powtarzających się genu A (repeating sequences) udowodniło obecność delecji w genie kodującym toksynę A dziewięciu szczepów Clostridium difficile izolowanych od chorych z ADD.

  Streszczenie angielskie: Previously, toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains were not thought to be associated with clinically significant disease. In our study among 159 tested C. difficile strains isolated from feacal samples from 413 patients with antibiotic associated diarrhoea (AAD) 17 strains (11 p.c.) were negative in the "Culturette Brand Toxin" CD (Becton-Dickinson) for detection toxin A and positive in the TOX A/B test, designed for detection of both toxins. The conserved regions of both toxin genes were detectable in all of isolates studied by the PCR. Nine of these C. difficile strains had a deletion in the A gene and remaining 8 strains, revealed an amplicon with the expected size of approximately 2500 bp. In this paper we described the first time the toxin A -negative/toxin B-positive C. difficile strains with deletion in toxin A gene isolated from the faecal samples of patient with AAD in Poland.


  62/1279

  Tytuł oryginału: Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego powstające pod wpływem działania czynników biologicznych i chemicznych.
  Tytuł angielski: Alimentary tract disorders caused by chemical and biological factors.
  Autorzy: Gil Jerzy, Wojtuń Stanisław
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.19-24, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono podstawowe informacje o potencjalnych czynnikach biologicznych mogących stanowić zagrożenie epidemiczne (przypadkowe lub zamierzone). Przedstawiono dane o schorzeniach przenoszonych drogą pokarmową powodujących uszkodzenia m.in. zatrucie jadem kiełbasianym, wąglikiem, cholerą, czerwonką bakteryjną, durem brzusznym. Podkreślono, że klasyczne bojowe środki trująfce nie mają istotnego działania w zakresie uszkodzenia przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Basic information is presented about potential biological factors which can cause an epidemic threat (accidential or deliberate). It provides some basic information about food-transmitted diseases which cause damage to the alimentary tract, among others botulism, anthrax, cholera, bacterial dysentery, abdominal typhus. Then it was underlined that common toxic combat agents cause no significant damage to the alimentary tract.


  63/1279

  Tytuł oryginału: Surgical view of the treatment of patients with hepatoblastoma. Results from the First Prospective Trial of the International Society of Pediatric Oncology Liver Tumor Study Group (SIOPEL-1).
  Autorzy: Schnater J. Marco, Aronson Dani‰l C., Plaschkes Jack, Perilongo Giorgio, Brown Julia, Otte Jean-Bernard, Brugieres Laurences, Czauderna Piotr, MacKinlay Gordon, Vos Anton
  Źródło: Cancer 2002: 94 (4) s.1111-1120, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 311,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. Surgical resection is the cornerstone of treatment for patients with hepatoblastoma (HB). The Society of Pediatric Oncology Liver Tumor Study Group launched its first prospective trial (SIOPEL-1) with the intention to treat all patients with preoperative chemotherapy and delayed surgical resection. The objective of this article was to assess the assumed surgical advantages of primary chemotherapy. Methods. Between 1990 and 1994, 154 patients age 16 years with HB were registered on SIOPEL-1. The pretreatment extent of disease was assessed, and, after undergoing biopsy, patients were treated with cisplatin 80 mg/mý intravenously over 24 hours and doxorubicin 60 mg/mý intravenously over 48 hours by continuous infusion (PLADO). Generally, tumors were resected after four of a total of six courses of PLADO. Results. One hundred twenty eight patients underwent surgical resection (13 patients underwent primary surgery, and 115 patients underwent delayed surgery after PLADO). A pretreatment surgical biopsy was performed in 96 of 128 patients (75 p.c.). Biopsy complications occurred in 7 of 96 patients (7 p.c.). Twenty-two patients showed pulmonary metastases at the time of diagnosis, and 7 patients underwent thoracotomy. Operative morbidity and mortality were 18 p.c. and 5 p.c., respectively. Complete macroscopic surgical resection was achieved in 106 patients (92 p.c.), including 6 patients who underwent orthotopic liver transplantation. The actuarial 5-year event free survival (EFS) rate for all 154 patients in the study was 66 p.c., and the overall survival (OS) rate was (75 p.c.)...


  64/1279

  Tytuł oryginału: Leczenie zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Treatment of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.121-127, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania leczniczego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów przeprowadzono testy psychologiczne oraz objęto opieką pacjentów wraz z opiekunami, zastosowano modyfikację diety oraz dodatkowe ćwiczenia fizyczne. U większości dzieci uzyskano długoterminowa poprawę bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the effectiveness of treatment of children with habitual constipation. In each patient psychological tests and permanent psychologist's care were ensured, diet was introduced, exercises adapted to patient's age were proposed. In special cases, drugs (laxantives) were introduced.


  65/1279

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne w zaparciach nawykowych u dzieci. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Diagnostics of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.129-134, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka kliniczna oraz propozycja postępowania diagnostycznego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów oznaczono stężenia Na, K, Ca, glukozy, cholesterolu białek z elektro- i immunoforezą, IgA, IgG AGA, ocenę stężenia chlorków w pocie, badanie ogólne moczu, mikrobiologiczną ocenę próbki stolca w kierunku obecności Lactobacillus acidophilus, ocenę posażu jelitowego przy użyciu znaczników oraz testy psychologiczne. Stwierdzono, że określenie czasu pasażu jest użytecznym i tanim testem przesiewowym, który umożliwia ograniczenie stosowania inwzyjnych badań diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of children with habitual constipation in order to analyse the methods of diagnosis. Each patient underwent basic laboratory tests including: blood count, blood levels of Na, K, Ca, glucose, cholesterol, blood protein level with electrophoresis and counter-electrophoresis, the serum IgA, IgG AGA levels, urinalysis, sweat chlorine level, microbiological estimation of 1 g of stool for the presence of Lactobacillus acidophilus, total colonic transit time with use of markers, and psychological tests.


  66/1279

  Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
  Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
  Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  67/1279

  Tytuł oryginału: Lamiwudyna u chorych z przewlekłym zakażeniem HBV i trudnościami terapeutycznymi.
  Tytuł angielski: The use of lamivudine in solving difficult therapeutical problems of patients with chronic HBV infection.
  Autorzy: Cianciara Janusz, Cybula Aneta, Nazzal Khalil, Jabłońska Joanna, Łoch Teresa, Walencik Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.37-43, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa lamiwudyny analogu nukleozydowego w leczeniu przewlekłego zakażenia HBV u chorych z przeciwskazaniami do leczenia IFN alfa, osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN alfa oraz chorych z zaawansowanym włóknieniem i marskością wątroby. Pacjenci i metody. Trzudziestu ośmiu chorych z przewlekłym zakażeniem HBV (HBsAg-, HBeAg-, p-DNA HBV-) leczono lamiwudyną w dawce 150 mg/dobę przez 48 tygodni. U wszystkich chorych wykluczono współistnienie zakażenia HCV i HDV oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby typu 1. Skuteczność terapii oceniano w trzech grupach chorych: 14 osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN (grupa I), 15 z przeciwskazaniami do leczenia IFN (np. depresja, małopłytkowość) (grupa II), i 9 chorych z zaawasnowanym włóknieniem wątroby (staging 3 wg Knodella) lub wyrównaną marskością wątroby (grupa III). We wszystkich przypadkach przed leczeniem aktywność A1AT była podwyższona co najmniej dwukrotnie powyżej normy. Po zakończeniu leczenia chorych obserwowano przez kolejne 36 tygodni. Wyniki. W czasie pierwszych 8-12 tygodni terapii obserwowano u wszystkich chorych zahamowanie replikacji HBV (negatywizację aktywności p-DNA). Po zakończeniu 48-tygodniowego leczenia serokonwersję do anty-HBe obserwowano u 24 chorych (63 proc.): 9 (64 proc.) z grupy I, 10 (67 proc.) z II i 5 (55,5 proc.) z III. W jednym przypadku (grupa I) stwierdzono serokonwersję do anty-HBs. Trwałą normalizację aktywności A1AR stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Aims. The primary objective of this study was to determine the efficacy and safety of lamivudine (LAM) therapy in patients with chronic BHV infection and contraindications to IFN therapy, nonresponders to IFN and patients with advanced liver fibrosis. Patients and methods: In this open study, 38 patients (25 men and 13 women, age 19-68) with chronic hepatitis B virus infection (HBsAg, HBeAg and p-DNA HBV positive) were treated with LAM (150 mg daily) for 48 weeks. All were negative for HCV or HDV coinfection and had no decompensated liver disease. Fourteen patients (group I) were nonresponders to IFN therapy, 15 patients (group II) had different contraindications for IFN therapy (e.g. depression, low number of neutrophils and/or platelets), and 9 (group III) had advanced liver fibrosis (staging = 3 or 4 [Knodell]. In all cases ALT activity was at least 2 times ULN before the therapy. After discontinuation of therapy all patients were followed-up for another 36 weeks. Results: During first 8-12 weeks of therapy rapid inhibition of HBV replication (p-DNA negativization) was noticed in all cases. At the end of therapy seroconversion to anti-HBe was observed in 24 cases (63 p.c.): 9 patients (64 p.c.), 10 (67 p.c.) and 5 (55,5 p.c.) from groups I, II and III, respectively. In one case elimination of HBsAg and appearance of anti-HBs was observed. Sustained normalization of ALT activity was noticed in 22 patients (58 p.c.): 9 cases (64 p.c.) in group I, 8 (53 p.c.) in ...


  68/1279

  Tytuł oryginału: Donory tlenku azotu i efekt potęgowania ich działania po zastosowaniu toksyny botulinowej w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
  Tytuł angielski: Nitric oxide donors and the potentiate effect of theirs action after botulinum toxin application for the treatment of chronic anal fissure.
  Autorzy: Madaliński Mariusz, Adrich Zygmunt, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.69-74, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakologiczna sfinkterotomia z zastosowaniem toksyny botulinowej (TB) hamującej wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych płytki nerwowo-mięśniowej albo donorów tlenku azotu (NO), ze względu na swoje bezpieczeństwo powinna być metodą leczenia wyprzedzającą ewentualne leczenie chirurgiczne. Mechanizm działania TB na zwieracz wewnętrzny odbytu nie jest do końca wyjaśniony, podobnie jak efekt rozluźnienia tego zwieracza pod wpływem donorów NO po uprzednim zastosowaniu TB. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których można zaobserwować paradoksalną, naczyniozwężającą reakcję na acetylocholinę w mięśniówce naczyń wieńcowych stwierdza się obniżenie tonicznego, naczyniorozszerzającego działania tlenku azotu na naczynia. Mięśniówka naczyń wieńcowych zachowuje jednak prawidłową reakcję rozkurczową na niezależne od śródbłonka donory NO. Miejscowe zastosowanie nitrogliceryny jest na tyle bespieczne, że może być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia przewlekłej szczeliny odbytu.

  Streszczenie angielskie: Pharmacological sphincterotomy with the use of botulinum toxin (BT) that inhibits acetylocholine from neural endings in the motor plate or of nitric oxide (NO) donors should be a methos applied earlier than surgical treatment due to its safety. BT mechanism of action on internal anal sphincter is not yet fully understood similarly to the effect of loosening of this sphincter under influence of NO donors applied after BT. Likewise paradoxical vasoconstrictive reaction on acetylocholine in the muscular layer of coronary arteries and decrease of tonic, vasodilative action of NO on the vessels may be observed in the patients with arteral hypertension. However, the muscle tissue of coronary arteries maintains the right dilative reaction on the endothelium independent NO donors. Local application of nitroglycerin is very safe and can be used by physicians in general practice for chronic anal fissure.


  69/1279

  Tytuł oryginału: Obraz okołobańkowych uchyłków dwunastnicy w sonografii.
  Tytuł angielski: Sonographic appearance of periampullar duodenal diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.37-41, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem artkułu jest scharakteryzowanie sonograficznych wzorców okołobańkowych uchyłków dwunastnicy. Poddano analizie wyniki usg 26 pacjentów i skorelowano z badaniami górnego odcinka przewodu pokarmowego i endoskopią. Dwie chore operowano. Wśród uchyłków wyłoniono 6 wzorców sonograficznych. Ważne jest odróżnienie tego rodzaju uchyłków od kamieni i gazu w przewodzie żółciowym wspólnym, od ropnia i zwapnień w trzustce, oraz od torbieli rzekomej trzustki i enterogennej, torbielowatej dystrofii dwunastnicy i krwiaka śródściennego dwunastnicy. Sonografię można stosowć do rozpoznawania okołobańkowych uchyłków dwunastnicy.

  Streszczenie angielskie: Tha aim of the study is to characterize the sonographic patterns of periampullar duodenal diverticula. The sonographic findings of 26 patients have beem analized and correlated with upper gastrointestinal tract x-ray examination and endoscopy. Two patients were operated upon. The diverticula were manifested as six different sonographic patterns. It is important to distinguish they from biliary stones, pneumobilia, parcreatic calcification, abscess and pseudocyst of the pancreas, enterogenic cyst, cystic dystrophy of the duodenum and intramural duodenal hematoma. Sonography is useful to the diagnosis of periampullar duodenal diverticula.


  70/1279

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: diagnostyka usg.
  Tytuł angielski: Acute appendicitis: US in diagnosing.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Gałdyńska-Kawecka Maria, Bojko Stefania, Kamińska Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.42-44, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sonografia jest metodą obrazową zdolną potwierdzić lub wyłączyć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u chorych z bólami w prawym dole biodrowym. Zamierzeniem pracy jest dostarczenie nowych informacji odnoszacych się do diagnostyki usg tego stanu chorobowego.

  Streszczenie angielskie: Sonography is an imaging method to confirm or rule out acute appendicitis in patients with lower right quadrant. The purpose of this paper is to provide an update on new informations regarding the US in diagnosing this disease entity.


  71/1279

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrasonograficzne bezobjawowych uchyłków jelita grubego.
  Tytuł angielski: Sonographic images of asymptomatic colonic diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.45-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem pracy jest opisanie sonograficznych obrazów uchyłkowych jelita grubego u osób bez dolegliwoścci jelitowych. Zmiany te u 19 pacjentów rozpoznano wcześniej na podstawie endoskopii i/lub wlewu doodbytniczego. Sądzić można, że jedynie nowy objaw bańki mydlanej można uznać za specyficzny dla uchyłkowatości okrężnicy. Inne wzorce mogą odpowiadać niewielkim zmianom zapalnych uchyłków, nawet przy braku objawów ze strony jelit i miejscowej bolesności.

  Streszczenie angielskie: The purpose our study is to describe the sonographic appearance of asymptomatic colonic diverticula. Previously, this changes have been recognized on endoscopy and barium enema in 19 patients. We believe that new pattern - the soap bubble sign-is only specific for asymptomatic colonic diverticulosis. Other patters may serve as a potential marker for little inflammatory process even in the absence of colonic dysfunction and local painless.


  72/1279

  Tytuł oryginału: Videorentgenokinematograficzna ocena aktu połykania - wskazania i technika badania.
  Tytuł angielski: Videocinematography of swallowing act - indications and examination technique.
  Autorzy: Posio Violetta, Walecka Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.53-56, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwości radiologicznej oceny aktu połykania i jego zaburzeń. Opisano wskazania i technikę badania.

  Streszczenie angielskie: Authors present methods of radiological evaluation of swallowing act. Indication and examination techique were presented.


  73/1279

  Tytuł oryginału: Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu malarii.
  Tytuł angielski: Spontaneous splenic rupture in malaria.
  Autorzy: Szmigielski Wojciech, Kiliyanni Abdul Salim
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.65-66, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu malarii, wymagający leczenia splenektomią. Zwrócono uwagę na konieczność wnikliwego badania chorych z gorączką o nieustalonej przyczynie, którzy wcześniej podróżowali do rejonów endemicznych malarii. Podkreślono wagę USG i TK we wczesnym wykryciu tego zagrażającego życiu powikłania malarii.

  Streszczenie angielskie: A case of spontaneous splenic rupture in the course of malaria, requiring splenectomy is reported. The authors stress the necessity of a through examination of patients who travelled to regions where malaria is endemic and present with pyrexia of unknown origin. The role of ultrasonography and compurized tomography in the early diagnosis of this life-threatenig complication is discussed.


  74/1279

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i uwarunkowania psychologiczne zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical and psychosocial conditions of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian, Strzyżewska Renata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.135-143, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka grupy dzieci z zapraciami nawykowymi, analiza uwarunkowań klinicznych i pscyhospołecznych. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 dzieci: 26 chłopców i 34 dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat, objętych opieką Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Chorób Metabolicznych oraz poradni gastroenterologicznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, z powodu zaparć nawykowych. Okres obserwacji wynosił 2,5 - 3,5 roku. Potwierdzono rolę uwarunkowań psychospołecznych oraz konieczność współpracy zespołu specjalistów (lekarza, pscyhologa, dietetyka, rehabilitanta) w efektywności terapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of 60 children (26 boys and 34 girls) aged 3 to 18 years with habitual constipation, treated at the Gastroenterology and Outpatient Departments of the Institute of Pediatrics between 1995 and 1999. The observation period was 2.5 - 3.5 years during whith the patient's clinical and psychosocial conditions were analyzed. The importance of psychosocial conditions and the necessity of co-operation with dietician, psychiatrist, psychologist and pediatrician in effectivity of therapy were confirmed.


  75/1279

  Tytuł oryginału: Rak przełyku - ocena zmian przerzutowych do węzłów chłonnych szyi oraz jamy brzusznej w badaniu USG.
  Tytuł angielski: Esophageal carcinoma - ultrasonographic assessment of cervical and abdominal lymph node metastases.
  Autorzy: Ćwik Grzegorz, Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Zinkiewicz Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Wiesław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.150-159, tab., bibliogr. 28 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena węzłów chłonnych (cecha N/pN) szyi oraz w jamie brzusznej u choruch zakwalifikowanych do operacji usunięcia piersiowego odcinka przełyku z powodu raka. Ponadto oceniono skuteczność i czułość badania usg przy określaniu nowotworowo zmienionych węzłów. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 135 chorych, u których w latach 1992-2001 wykonano resekcję przełyku. Oceniano węzły szyjne i nadobojczykowe jako jedną grupę oraz węzły jamy brzusznej jako grupę drugą. Przy podejrzewaniu zmiany przerzutowej ocenę węzłów opierano o kryteria obejmujące wyraźną granicę węzła chłonnego, niejednorodność echogeniczną oraz podłużny wymiar węzła przekraczający 5 mm szyi i 10 mm w jamie brzusznej. Ostateczną weryfikacją podejrzenia zmian przerzutowych w węzłach była ich ocena histopatologiczna. Wyniki. Najczęstszym umiejscowieniem raka przełyku w naszym materiale jest środkowy odcinek - 95 chorych, podejrzenie nowotworowych węzłów szyi stwierdzono u 11 pacjentów (11,5 proc.), w górnej części śródpiersia na 13 chorych zmiany określono u 6 chorych, co stanowi aż 46 proc., natomaist w dolnym odcinku (27 chorych) - tylko u 2 osob (7,4 proc.). Przerzuty do węzłów nadbrzusza najczęściej występowały w raku dolnego odcinka przełyku - 48 proc., a środkowego odcinka 27,4 proc. Ocena usg węzłów zarówno szyi, jak i jamy brzusznej ma wysoką swoistość wynoszącą 98,3 proc. i 93,1 proc. Czułość metody wysoka w ocenie węzłów szyi - 89,5 proc., mniejsza przy ocenie węzłów nadbrzusza - ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the assessment of cervical and abdominal lymph nodes (feature N/oN) in patients qualified towards thoracic oesophagectomy due to oesophageal cancer. We also estimated the accuracy and sensitivity of US in qualifying metastatic nodal changes. Material and methods. The study group comprised 135 patients who underwent oesophagectomy between 1992-2001. Cervical and supraclavicular nodes were assessed as the first group, and abdominal lymph nodes - as the second group. When suspecting nodal metastatic changes we adopted the following assessment criteria: a well-defined boundary of lymph node, inhomogeneous internal echoes and a long nodular diameter, exceeding 5 mm in the neck and 10 mm in the abdominal cavity. Preliminary assessment of lymph nodes was verified by the histopathological examination of removed specimens. Results. In most cases oesophageal cancer was located in the middle section - 95 patients, out of which in 11.5 p.c. there was suspicion of cervical lymph node metastases. In 13 patients with cancer of the upper section cervical metastatic changes were found in 6-46 p.c., and amongst 27 cases of lower section cancer only 2 subjects (7.4 p.c.) presented changes. Epigastric lymph node metastases were most often found in patients with carcinoma of the lower section of the oesophagus - 48 p.c., and of the middle section - 27.4 p.c. US estimation of both neck and abdominal cavity lymph nodes is characterized by an increased ...


  76/1279

  Tytuł oryginału: Endoskopowa papillotomia i cholecystektomia laparoskopowa u chorych z kamicą żółciową przewodową - pięcioletnie doświadczenie.
  Tytuł angielski: Endoscopic papillotomy and laparoscopic cholecystectomy in patients with common bile duct stones - five year experience.
  Autorzy: Hibal Jamal, Misiuna Paweł, Zinkiewicz Krzysztof, Zgodziński Witold, Juśkiewicz Wit, Ćwik Grzegorz, Wallner Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.160-171, tab., bibliogr. 38 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono pięcioletnie doświadczenia w leczeniu chorych z kamicą żółciową przewodową metodą endoskopowej papillotomii i cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W pracy przedstawiono retrospektywną analizę 1059 chorych leczonych w klinice z powodu kamicy żółciowej w latach 1994-1999. W grupie tej u 74 pacjentów rozpoznawano kamicę przewodową i poddano ich endoskopowej papillotomii. Wyniki. Skuteczny zabieg kontrastowania dróg żółciowych przeprowadzono u 71 chorych (96 proc.). Kamicę przewodową potwierdzono u 54 chorych (75 proc.). Konkrementy skutecznie usunięto u 49 chorych (90,7 proc.) u 3 chorych zaś (6,7 proc.) wykorzystano do tego celu machaniczną litotrypsję. Wszystkich pacjentów w drugim etapie poddano cholecystektomii laparoskopowej. Zanotowane powikłania to: ostre zapalenie trzustki w 5,6 proc. oraz krwawienia u 4,2 proc. chorych, bez powikłań śmiertelnych. Wniosek. Poddanie chorych z kamicą pęcherzykową i przewodową metodzie leczenia skojarzonego - endoskopowej papillotomii i cholesteroktomii laparoskopowej, jest rozwiązaniem skutecznym, obarczonym niewielką liczbą powikłań.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the preoperative use of endoskopic papillotomy (EPT) in patients with comon bile duct stones undergoing laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. A single center, retrospective study in 1059 consecutive patients undergoing elective or emergency cholecystectomy. Results. Successful CBD cannulation was achieved in 96 p.c. of patients referred for ERCP. CBD stones werer found in 75 p.c. of cases, of which 90.7 p.c. were successfully extracted by means of EPT. There patients required fragmentation due to large stone dimensions using mechanical lithotripsy. These patients were referred for laparoscopic cholecystectomy. The complication EPT rate amounted to 6.7 p.c. anf there was no procedure-related mortality. Conclusion. Preoparative papillotomy and laparoscopic cholesystectomy are considered a safe technique in the management of choledocholithiasis.


  77/1279

  Tytuł oryginału: Analiza wyników cholecystektomii laparoskopowej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Outcome analysis of laparoscopic cholecystectomy in the elderly.
  Autorzy: Sepioło Marek, Śledziński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.183-192, tab., bibliogr. 25 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena i porownanie wyników cholecystektomii laparoskopowej u chorych powyżej 70 r.ż. oraz wykazanie, że pacjenci w podeszłym wieku obarczeni są większą liczbą powikłań i konwersji niż osoby młodsze. Materiał i metodyka. Analizie poddano 389 chorych operowanych metodą laparoskopową z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w okresie od września 1992 do lutego 1998. Chorych podzielono na dwie grupy: grupę I stanowili pacjenci powyżej 70 r.ż. (n = 86), a grupę II młodsi (n = 303). Obliczenia statystyczne opracowano na podstawie testu t-Studenta. Wyniki. Zdecydowanie większa liczba chorych w podeszłym wieku (45,3 proc.) zostala zakwalifikowana do wysokiego ryzyka przedoperacyjnego (stopień III i IV wg skali ASA) w porownaniu z młodszą (11,2 proc.). Liczba chorych z towarzyszącą kamicą przewodową, wymagających wykonania przedoperacyjnej ECPW, była wyższa w grupie I (16,3 proc.) w porownaniu z grupą II (5,6 proc.). Średnia czasu wykonywanych operacji zarówno u chorych starszych, jak i młodszych była porównywalna i wyniosła odpowiednio 64 ń 25 oraz 62 ń 27 min. U chorych powyżej 70 lat trzykrotnie częściej przeprowadzano konwersję do metody otwartej (15,1 proc. vs 5,9 proc.). Pooperacyjny pobyt w szpitalu w grupie I wynosił 7,1 dnia (ń 5), a w grupie II 4,9 dnia (ń 2). Powikłania pooperacyjne wystąpiły częścij u chorych w podeszłym wieku (9,5 proc.) niż u młodszych (5,3 proc.). W naszym materiale nie zaobserwowano zgonu w okresie okołooperacyjnym. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine whether eldery patients aged over 70 years, were at an increased risk for adverse evently resulting from laparoscopic cholecystectomy (LC), in comparison to younger patients. Material and methods. LC was attempted in 389 patients from September 1992 to February 1998. Patients were divided into two groups: group I age 70 and older (n = 86) and group II age below 70 years (n = 303). Statistical comparison was performed by means of the Student's t-test. P 0.05 was considered as significant. Results. In the elderly 45.3 proc. were at a higher surgical risk (American Society of Anesthesiology - ASA III and IV). Preoperative endoscopic retrogarde cholangiopancreatography (ERCP) was performed in 16.3 p.c. (group I) and 5.6 p.c. (group II) cases. Mean surgical duration in group I amounted to 64 ń 25 min, as compared with 62 ń 27 min group II, the difference being insignificnt. The eldery group had almost a three-fold higher rate of conversion to open cholecystectomy (15.1 p.c. vs 5.9 p.c.). The mean postoperative hospital duration period for eldery patients was 7 days ń 5, in comparison to 5 ń 2 (p 0.05) in younger ones. Postoperative complications were more common in group I (9.5 p.c.) than in group II (5.3 p.c.) - p 0.05. No death cases were reported. One patient in group I required reoperation. One patient in group I required reoperation due to abdominal bleeding. Conclusion. Laparoscopic cholecystectomy in the eldery is a safe ...


  78/1279

  Tytuł oryginału: Torbielakogruczolak śluzowaty trzustki przyczyną nawrotowego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Mucinous cystadenoma of the pancreas as a cause of upper gastrointestinal bleeding.
  Autorzy: Rud Piotr Michał, Bielecki Krzysztof, Tarnowski Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.193-195, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z rzdkich przyczyn nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (g.o.p.p.) są sporadycznie występujące nowotwory torbielowate trzustki. Przedstawiono przypadek 37-letniej chorej przyjętej do kliniki z powodu kolejnego krwawienia z g.o.p.p. Chora była diagnozowana od półtora roku z powodu zmiany torbielowatej w trzustce. Chorą zakwalifikowano do laparotomii. Śródoperacyjnie stwierdzono torbielowaty guz trzustki komunikujący się z wrzodem tylnej ściany żołądka. Wykonano zabieg resekcyjny. W badaniu histopatologicznym preparatu stwierdzono torbielakogruczolak śluzowaty trzustki.

  Streszczenie angielskie: One of uncommon cause of recurrent GI bleeding are cystic neoplasms of the pancreas. We present a case of 37 year old woman admitted to our ward with symptoms of the recurrent GI bleeding. The patient had been diagnosed for cystic lesion of the pancreas for about year and a half. The patient was qualified to laparotomy which revealed a cystic tumor of the pancreas communicating with gastric lumen through the ulceration of the posterior gastric wall. A distal pancreatectomy with splenectomy and subtotal gastrectomy was performed. Histopathological examination of the specimen showed the presence of mucinous cystadenoma of the pancreas.


  79/1279

  Tytuł oryginału: Rola jelita w niewydolności wielonarządowej w mnogich obrażeniach ciała.
  Tytuł angielski: The role of the gut in inposttraumatic multiorgan failure.
  Autorzy: Szulc Roman
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.196-201, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  80/1279

  Tytuł oryginału: A pilot study on the histochemical evaluation of Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase in rat intestinal villi.
  Tytuł polski: Badania pilotowe nad histochemiczną oceną ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej w kosmkach jelita cienkiego szczura.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P.
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.19-26, il., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ zatrucia azotynem sodowym na aktywność ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów. Zwierzęta otrzymywały per os wodny roztwór azotynu sodowego (10 mg NaNO2/kg m.c.) i/lub 0,9 proc. roztwór chlorku sodowego (kontrola) przez okres 3 i 12 tygodni. Histoenzymatyczna analiza wykazała azotynowe obniżenie aktywności ATPazy-Na/K oraz SDH w kosmkach jelitowych ze szczególnym nasileniem wpływu azotynu w 12 tygodniu zatrucia zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Effects of poisoning with sodium nitrite on Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase (SDH) activity were examined in the small intestine mucosa of male Wistar rats. The animals were treated per os with either an aqueous solution of sodium nitrite (10 mg NaNO2/kg b.w.) or normal saline (control) daily for 3 or 12 weeks. Histochemical analyses show that sodium nitrite decreased Na/K-ATPase and SDH in rat intestinal villi, and the nitrite side effect(s) was mainly observed in animals treated for 12 weeks.


  81/1279

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia i hepatologia.
  Autorzy: Bartnik Witold, Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.87, 89, 91, 93, 95-96, 98-106, bibliogr. 138 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  82/1279

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenia wątroby.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.106-107, 109-113, 152, bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  83/1279

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  84/1279

  Tytuł oryginału: Zespoły reumatologiczne w przebiegu zakażenia HCV.
  Tytuł angielski: Rheumatic disorders associated with HCV infection.
  Autorzy: Olesińska Marzena, Chwalińska-Sadowska Hanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.119-121, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu klinicznego oraz zaburzeń serologicznych u chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV (5 chorych) oraz leczenia interferonem ŕ (2 chorych). Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu C postawiono na podstawie pozytywnego wywiadu o przebytej żółtaczce i czynnikach ryzyka zakażenia HCV, nieprawidłowych wyników testów wątrobowych, obecności przeciwciał anty-HCV i HCV-RNA oraz wyniku histopatologicznego biopsji watroby. Wśród chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV u 4 chorych stwierdzono seropozytywne zapalenia stawów, u 3-leukocytoklastyczne zapalenie naczyń oraz kliniczne i serologiczne objawy mieszanej krioglobulinemii. U dwóch chorych stwierdzono kłębkowe zapalenie nerek, objaw Raynauda i obecność przeciwciał przeciwjądrowych. Zespół Sj”grena z przeciwciałami anty Ro/La, polineuropatia oraz ból mięśni występowały w pojedynczych przypadkach. Najczęściej stosowanymi w tej grupie chorych lekami były glikokortykosteroidy w monoterapii lub w skojarzeniu z chlorochiną czy azatiopryną. U dwóch chorych z objawami reumatologicznymi po leczeniu zakażenia HCV IFN-ŕ stwierdzono zapalenie stawów, leukocytoblastyczne zapalenie naczyń oraz zaburzenia serologiczne: przeciwciała przeciwjądrowe, czynnik reumatoidalny i obniżona aktywność komplementu. U jednego chorego występowały ponadto ból mięśni i suchość jamy ustnej z obecnością przeciwciał anty-Ro, u drugiego zaś objawy choroby toczniopodobnej z przeciwciałami anty-nDNA i autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Podstawowym postępowaniem leczniczym było odstawienie IFN-ŕ.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate clinical features and serological abnormalities in patients (pts) with rheumatological symptoms in the course of HCV infection (5 pts) and interferon-ŕ treatment (2 pts). The diagnosis of hepatitis C was based on positive history on jaundice and risk factors of HCV infection, abnormal liver laboratory tests, the presence of anti-HCV and HCV-RNA and results of liver biopsy. Among the patients with rheumatological features in the course of HCV infection seropositive arthritis in 4 pts, leucocytoclastic vasculitis, clinical and serological manifestations of mixed cryoglobulinemia in 3 pts were observed. Glomerulonephritis, Raynaud's phenomenon and antinuclear antibodies were found in 2 pts. Sj”gren's syndrome with anti-Ro/La antibodies, polyneuropathy and mylagia were observed in single cases. The most frequent therapy were corticosteroids alone or in combination with chlorochine or azothioprine. Arthritis, leucocytoclastic vasculitis and serological abnormalities: antinuclear antibodies, rheumatoid factor and low complement were seen in 2 pts with rheumatological features after the IFN-ŕ treatment of HCV infection. Myalgia and xerostomia with anti-Ro antibody were found in one patient; lupus-like disease with anti-dsDNA antibody and autoimmune thyroiditis-in one patient. The therapy of these two cases was to withdraw interferon-ŕ.


  85/1279

  Tytuł oryginału: Znaczenie elektrogastrografii (EGG) w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: The value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.3-5, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.


  86/1279

  Tytuł oryginału: Zmieniający się obraz kliniczny celiakii u dzieci polskich.
  Tytuł angielski: Changing clinical features of celiac disease in Polish children.
  Autorzy: Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.6-8, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Celiac disease is a permanent, lifetime gluten intolerance. Within the last 12-20 years the clinical picture of celiac disease in Polish children has changed. Instead of the typical form of the disease, which was predominant up till now, an increasing number of its atypical forms are being observed.


  87/1279

  Tytuł oryginału: Zapalenie trzustki u dzieci.
  Tytuł angielski: Pancreatitis in children.
  Autorzy: Bukowska Wiesława, Korzon Maria
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.8, 10-13, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This article presents chronic and acute pancreatitis in children. The epidemiology of the disease, its aetiology, clinical symptoms, diagnostic procedures and therapy are discussed.


  88/1279

  Tytuł oryginału: Limfadenopatia u dzieci
  Tytuł angielski: Children's lymphadenopathy.
  Autorzy: Korzon Maria, Szarszewski Adam, Bogotko Marta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.14-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Causes of children lymphadenopathy are presented in this article. Diagnostic and therapeutic procedures in children's lymphadenopathy are also considered according to their ethiology.


  89/1279

  Tytuł oryginału: Czynniki decydujące o skuteczności leczenia zakażenia Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Factors determining successful treatment of Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.24-26, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Eradication of Helicobacter pylori infection is recommended for children with gastric or duodenal peptic ulcer, chronic gastritis or MALT lymphoma. First-line triple therapy should be administered twice daily for 7 to 14 days with potent medicaments. The major determinants of effective treatment in infected patients are patients; compliance, bacteria virulence and the susceptibility of H. pylori to antibiotics. Unsuccessful treatment should result in referring the patient to an institution where resistance to antibiotics can be determined.


  90/1279

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  91/1279

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in prophylactic and therapeutic use in children.
  Autorzy: Stolarczyk Anna, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.39-40, 42, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Probiotics and prebiotics belong to functional food. The most recent knowledge in biochemistry, cell biology, physiology, and laso pathology indicates that probiotics and prebiotics help to control and modulate various functions of the body. They can be used in dietary treatment and prevention of diseases presenting increased mucosa permeability and/or pathogenic bacteria overgrowth. Potential health benefits concern prevention of infectious diseases, immunostimulation, improved biavailability of nutrients prevention of toxic effects, osteoporosis, cancer and cardiovascular diseases.


  92/1279

  Tytuł oryginału: Rola antyoksydantów żywieniowych w stanie zdrowia i choroby.
  Tytuł angielski: Nutritional antioxidants in health and disease.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.43-44, 46-49, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present sources of free radicals in the human organism and the mechanisms of their action, which is the background for further description of diseases, whose pathogenesis is connected with free radicals. The latest reports suggest that many of them can be prevented by nutrients rich in antioxidants, which support natural antioxidant barrier of the human body.


  93/1279

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  94/1279

  Tytuł oryginału: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patietns with chronic hepatitis B infection.
  Autorzy: Mazur Włodzimierz, Król Franciszek, Cianciara Janusz, Nazzal Khalil, Gładysz Andrzej, Juszczyk Jacek, Bolewska Beata, Adamek Jacek, Czajka Barbara, Świętek Katarzyna, Kryczka Wiesław, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR257-CR262, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Patietns with on-going HBV viral replication often present with clinical features of active chronic hepatitis. Until the recent introduction of nucleoside analogues, interferon-alpha was the only approved drug for these patietns. One of the former drugs, lamivudine, has been shown in clinical trials in the US and Asia to effectively inhibit the viral polymerase of HBV. Our study was undertaken to assess the efficacy and safety of lamivudine therapy in Polish patietns with chronic hepatitis B. Material/Methods: Forty-five patients with chronic hepatitis B (HBeAg positive, anti-e negative, HBV-DNA positive by hybridization assay) were enrolled in the study. The patietns received 100 mg of lamivudine orally, once daily for 12 months. They returned for routine clinical and laboratory control every two weeks during the first months of treatment, and later at 3-month intervals whle receiving lamivudine. Results: At the end of treatment, serum HBeAg was not detected in 21 patients (48.8 p.c.), and anti-HBe appeared in the serum of 19 patients. 37.2 p.c. of the patietns in the study group showed sustained suppression of serum HBV DNA at the end of treatment. Lamivudine therapy was well tolerated, with the rate of occurrence of adverse events similar to that observed in other clincial studies. Conclusions: 12-month lamivudine therapy in this Polish population of patients with chronic hepatitis B induced a high rate of HBeAg seroconversion, accompaneid by reduction of HBV-DNA and the normalization of alanine aminotransferase activities.


  95/1279

  Tytuł oryginału: Assessment of iron metabolism in children with chronic hepatitis B - prognostic factor in interferon alpha therapy.
  Autorzy: Chrobot Andrzej, Chrobot Agnieszka Monika, Szaflarska-Szczepanik Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR269-CR273, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to assess iron metabolism in children with chronic hepatitis B and to establish whether it had any influence on the results of interferon alpha therapy. Material/Methods: The study was carried out in a group of 38 children aged from 2 to 16 years with chronic hepatitis B diagnosed according to serological, biochemical and histopathological criteria. All the patietns were treated according to the commonly adopted schedule: interferon alpha administered subcutaneously three times a week at 3 MIU doses for 20 weeks. During the therapy and one-year follow-up after its completion, biochemical liver function parameters, serological HBV markers, and iron and ferritin levels were monitored. Results: The therapy resulted in obtaining seroconversion in the HBe system in 9 patients (23.68 p.c.). Liver bioptates in that group of patients demonstrated more advanced changes due to inflammatory activity and fibrosis processes, significantly higher values of alanine aminotransferase, lower serum levels of iron and ferritin with more pronounced difference in ferritin levels, although the differences reached no statistical significance. Conclusions: No disturbances of iron metabolism were observed in children with chronic hepatitis B. In the group of patietns with detectable seroconversion in the Hbe system resulting from interferon alpha therapy, lower serum levels of iron and ferritin were observed. Reoutine determinations of serum iron and ferritin levels as a prognostic factor for positive response to interferon alpha seem to be of little use, especially in children, in whom no iron accumulation in liver tissue is observed in histopathological assessment of liver bioptates.


  96/1279

  Tytuł oryginału: Course of viral hepatitis B and combined B and C hepatitis in children treated for neoplastic diseases.
  Autorzy: Kołtan Sylwia, Wysocki Mariusz, Kołtan Andrzej, Świątkiewicz Violetta, Styczyński Jan, Dębski Robert, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR274-CR279, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Viral hepatitis C in children is milder than in adults. Patients with tumors, because of immune deficits, seem to be at risk of rapid liver disease progression. Little is known about the course of HCV and dual HBV-HCV infections in such patients. Material/Methods: The study assessed clinical courses of HCV and dual HBV-HCV infections in 249 children with tumors aged 1-18 years, divided into four groups: with HCV infection - 53, HBV-HCV infection - 53, HBV only - 33 and ifection-free - 110. Results: Hepatitis C was often chronic - in 83.3 p.c of patients with HCV and 77.3 p.c. of those with dual infection. Over 80 p.c. had no jaundice. Mean AIAT activity was the highest in the HCV group (149.2 ń 202.7 IU/l), lower in the dual infection group (123.3 ń 148.1 IU/l; p 0.02), and the lowest in HBV (92.7 152.9 IU/l. Transaminasemia course in patients with HCV and dual HBV-HCV infections was most frequently fluctuating (50.9 p.c. and 45.3 p.c., respectively). 52.8 p.c. of children with HCV demonstrated no advanced inflammatory lesions with invasion of the lamina limitans, no marked fibrosis, and minimum changes in descriptive classification. In 92.3 p.c. of children with dual infections, inflammatory activity was mild or mean, with no fibrosis in 61.5 p.c., and persistnet chronic inflammation predominant in descriptive classification (46.2 p.c.). Conclusions: HCV an HBV-HCV infections in children with neoplastic diseases tend to take chronic forms, but their clinical course is mild with signs of severeinflammatory activity or hepatitic strom aremodeling observed on histopathology.


  97/1279

  Tytuł oryginału: Drug-induced liver damage - a three-year study of patients from one gastroenterological department.
  Autorzy: Hartleb Marek, Biernat Łukasz, Kochel Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR292-CR296, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bakcground: The aim of our study was to analyze drug-induced liver disease over a 3-year period in one gastroenterological department. Material/Methods: International consensus standard definitions and criteria for assessing causality of adverse drug reactions were applied to all patients with abnormal hepatic test results. Results: Drugs were implicated in hepatic injury in 14 patietns (8 females) in whom causal relationship between drug and liver disease was definite or highly probable. The drugs responsible were amoxicillin with clavulanic acid (3 cases), fluvastatin and pravastatin (3 cases), antituberculous drugs (2 cases), estrogens, roxithromycin, asacol, satolol, enalapril and thiamazol. A total of 78.6 p.c. (11 cases) were classified as hepatocellular or mixed hepatitis, while cholestatic injury was found in 21.4 p.c. (3 cases). There were no lethal or severe (prothrombin 50 p.c.) hepatic drug reactions. In 13 patietns the course of liver disease after with drawal of the offensive drug was either acute or protracted, while in one patient there was chronic cholestasis ( 3 years) resulting from injury to interlobular bile ducts by amoxicllin with clavulanic acid. Conclusion: A thorough history of drug intake should be taken in all patients presenting with abnormal hepatic test results. Amoxicillin & clavulanic acid, cholesterol-lowering and antituberculin drugs were the most frequent hepatotoxic factors in our patients. In a majority of cases the liver injury was not severe, and resolved after prompt withdrawal of the responsible drug.


  98/1279

  Tytuł oryginału: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
  Autorzy: Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Nurzyński Paweł, Barzał Justyna, Brzozowski Krzysztof, Twarkowski Paweł, Pawlak Wojciech Z.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.234-241, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wątroba jest jednym z najczęstszych organów, w którym lokalizują się przerzuty większości nowotworów złośliwych. U 10-25 proc. chorych już w trakcie operacji guza pierwotnego jelita grubego występują przerzuty synchroniczne w wątrobie, a u kolejnych 25 pojawią się w ciągu następnych 2 lat. Przeżycia 5-letnie obserwowane są w grupie 20-60 proc. chorych operowanych z przerzutami do wątroby w przebiegu raka jelita grubego, a tylko u poniżej 5 proc. chorych poddanych innym metodom leczenia paliatywnego. Jedną z metod leczenia paliatywnego jest chemioterapia lokoregionalna, czyli podawanie chemioterapii bezpośrednio do układu tętniczego wątroby. Lokoregionalne podawanie leków przeciwnowotworowych nie jest nową koncpecją. Po raz pierwszy ten rodzaj leczenia zastosowano w 1950 r., podając nitrogranulogen dootrzewnowo. Od tego okresu datują się próby podawania cytostatyków poprzez tętnicę wątrobową w leczeniu izolowanych zmian przerzutowych do wątroby, głównie raka jelita grubego oraz pierwotnych nowotowrów złośliwych wątroby. Podając chemioterapię metodą lokoregionalną, czyli bezpośrednio do układu tętniczego wątroby, uzyskuje się w porownaniu z drogą dożylną: 1) wydłużenie (10-15 razy) czasu działąnia cytostatyków w obrębie zmiany nowotworowej, 2) wyższe stężenie (10-15 razy) chemioterapeutyków w guzie, w zależności od wielkości, typu guza i stopnia unaczynienia, 3) wyższą aktywność leku, np. FUDR - nawet 20-50-krotnie, 4) mniejeszą toksyczność ogólnoustrojową, 5) większe ...

  Streszczenie angielskie: Liver is the predominant site of metastatic disease from the large bowel. Ten percent to 25 p.c. of the patients undergoing operation for removal of a primary tumor of the colon and rectum are found to have synchronously occurring hepatic metastases. 2 years of following resectio of the primary carcinoma, next 25 p.c. will have hepatic metastases. Five year survival rates were 20-60 p.c. respectively of patients without resectional therapy for metastatic liver colorectal cancer and only 5 p.c. in patients after palliatve therapy. Hepatic Arterial Infusion (HAI) is a palliative treatment for liver metastases in patients with colon cancer. The best concentrations of anticancer drugs in a tumor mass is to be if drugs are supplied by pathological vessels, mainly arteries in case of liver metastases. The idea has come true by isolated perfusion of liver with drugs taking advantage of microcatheter localized in hepatic arteries. Regional antineoplastic drug administration is nto a new concept, having been examined since the earliest days of the modern chemotherapeutic era. For example, nitrogen mustard and hemisulfur mustard were administered by the intraperitoneal route in the 1950s as a strategy to treat malignant effusions. During the same time period alkalating agents were delivered via intraarterial instillation to treat localized tumor masses. The principal aim of all attempts to administer antineoplastic agents regionally was to increase the exposure of cancer ...


  99/1279

  Tytuł oryginału: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Tytuł angielski: Experience in hepatic arterial infusion (HAI) with 5FU due to liver metastases in patietns (Pts) with colorectal cancer (cc).
  Autorzy: Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Brzozowski Krzysztof, Nurzyński Paweł, Pawlak Wojciech Z., Osiecki Mirosław, Twarkowski Paweł
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.250, 252-258, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Jedną z form leczenia cytostatycznego o charakterze paliatywnym przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego (rjg) jest chemioterapia dotętnicza (HAI-th) w ciągłym wlewie kroplowym z pompy infuzyjnej poprzez cewnik umieszczony chirurgicznie w układzie tętniczym wątroby. W tym badaniu dokonano oceny efektywności i bezpieczeństwa podawania 5-fluorouracylu metodą bolus poprzez mikrocewnik umieszczony czasowo w tętnicy wątrobowej. Materiał i metoda: Od lipca 1996 r. do czerwca 1999 r. poddano chemioterapii poprzez tętnicę wątrobwą 38 chorych (m - 25, K - 13), w wieku 19-75 lat (śr. 58,4 lat) z izolowanymi ogniskami przerzutowymi w wątrobie w przebiegu raka jelita grubego (rjg). Wszyscy chorzy byli w dobrym stanie ogólnym (w 3 i 4 stopniu wydolności wg WHO). Chorzy otrzymywali 5-fluorouracyl (5Fu) w dawce 800-1 000 mg/mý w 100 ml 5-procentowej glukozy +5 000 j. heparyny +20 mg dexametazonu poprzez cewnik umieszczony w tętnicy wątrobowej przez 15-20 min pod radiologiczną kontrolą. Leczenie powtarzano co 4-5 tyg. Łącznie podano 189 cykli chth (od 1 do 12), śr. 4,97 na jednego pacjenta. Odpowiedź na leczenie oceniano wg standardów WHO z zastosowaniem tomografii komputerowej. Czas do progresji oraz przeżycia określono przy pomocy metody Kaplan-Meiera dla grupy o niepełnej obserwacji. Wyniki: Odnotowoano przedłużone krwawienie z miejsca wkłucia cewnika u 6 chorych, u 1 chorego nastąpiło zwężenie tętnicy wątrobowej. Na podstawie badań obrazowych uzyskano ...

  Streszczenie angielskie: Background: Hepatic Artery Infusion (HAI) with anticancer agents is a palliative treatment for liver metastases. This study has been initiated to assess the efficacy and safety of bolus injections of 5FU through arterial catheters fixed to the hepatic artery. Materials and Methods: Between July, 1996 to June, 1999-38 patients (pts) (male 25, female 13) aged 19-75 (mean 58,4) with pathologically proved colorectal cancer (cc) liver metastases have been treated with HAI. All pts had no extrahepatic measurable malignant disease. Karnofsky status 60 p.c. 5FU was given over 10-15 minutes, in doses 800-1000 mg/mý in 100 ml of 5 p.c. dextrose +5000 j. heparin +20 mg dexamethasone. The procedure was repeted every 4 weeks. 189 courses of HAI were completed in all pts (4,97 courses a pt). Efficacy of the treatmetn was done every 3-4 months. The distribution of time to progression and survival were estimated using the method of Kaplan-Meire. Control group consisted of 40 pts (male 26, female 14), aged 36-75 (mean 59,8) with multiple cc liver matastases who have not been treated with HAI. Results: All pts received 138 courses of HAI. Toxicities were observed: thrombocytopenia G2 in two pts after 6 courses (4,5 p.c.), leucopenia G4 in one pt after 5 courses (3,6 p.c.), fevere G4 in one pt after 2 courses (1,5 p.c.), stomatitis G3 and G4 in two pts after 10 courses (7,2 p.c.). In addition, 6 pts (15,8 p.c.) were complicated by bleeding out from the catheter insertion site. Tumor ...


  100/1279

  Tytuł oryginału: Antigen levels of the urokinase-type plasminogen activator and its gene polymorphisms in colorectal cancer.
  Autorzy: Przybyłowska K., Smolarczyk K., Kulig A., Romanowicz-Makowska H., Dziki A., Ulańska J., Pander B., Błasiak J.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 181 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We analysed the distribution of genotypes of two polymorphisms in the urokinas-type plasminogen activator (uPA) gene: C - T substitution in exon 6 and T - C substitution in intron 7 in 52 subjects with colorectal cancer. Genotypes were determined in tumour tissue and distant mucosa samples by allele-specific polymerase chain reaction. The antigen levels of uPA in cancer tissue were higher than in distant mucosa as measrued by enzyme-linked immunosorbent assay. The level of uPA antigens in cancer samples with the C/C genotype of C - T polymorphism in exon 6 was higher than in samples with C/T and T/T genotypes. No differences in the level of uPA antigens between the alleles of the intron 7 T - C polymorphism were found. As uPA can be involved in cancer invasion and metastasis, C/C genotype in exon 6 of uPA gene can be further considered as being related to colorectal cancer progression.


  101/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
  Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
  Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  102/1279

  Tytuł oryginału: Ocena immunofeotypu limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa.
  Tytuł angielski: Immunophenotype of peripheral blood lymphocytes in children with chronic heptitis B treated with interferon alpha.
  Autorzy: Mozer-Lisewska Iwona, Służewski Wojciech, Filipowicz Magdalena, Kowala-Piaskowska Arleta, Figlerowicz Magdalena, Trybus Magdalena, Żeromski Jan
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mechanizm działania interferonu-ŕ, powszechnie stosowanego w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (pzw-B) u dzieci, nie jest w pełni wyjaśniony, jednak uważa się, że jest to głównie efekt immunoregulacyjny. Celem badań było ilościowe określenie zmian w populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pzw-B leczonych IFN-ŕ. Badaniem objęto 16 dzieci; IFN-ŕ podawano w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu, przez 20 tygodni. Subpopulacje limfocytów określano za pomocą cytofluorometrii przepływowej. Stwierdzono istotny wzrost ogólnej liczby limfocytów, limfocytów T (CD3+) i limfocytów B (CD19+) w trakcie i po zakończeniu leczenia, natomiast komórki NK w tym okresie wykazywały niewielki spadek, podobnie jak stosunek CD4/CD8. W ocenie komórek aktywowanych zauważono pewien wzrost ich wartości odsetkowych zwłaszcza postaci wczesnych, ocenianych markerem CD69, ale bez cech znamienności. Dzieci o niskich wartościach aminotransferazy alaninowej (AIAT) miały z reguły większe, choć nieznamiennie, ilości limfocytów i ich subpopulacji we krwi w porównaniu do dzieci z wysoką aktywnością tego enzymu. Wyniki badań sugerują, że ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej może być użyteczna w monitorowaniu skuteczności leczenia IFN-ŕ u dzieci chorych na pzw-B.

  Streszczenie angielskie: The mechanism of action of interferon alpha (IFN-ŕ), currently the most commonly used drug in the treatment of chronic HBV infection in children, is not fully elucidated, althoug it is believed that its effect is mainly immonoregulatory. The aim of this study was to determine in treated children the changes in total lymphocytes and their subpopulations. The study included 16 children; 3 MU of INF-ŕ was administered 3 times a week, for 20 weeks. Lymphocyte subpopulations were assessed using flow cytometry. The total number of lymphocytes, CD3+ T cells, and CD19+ B cellsrose significantly during and at the end of IFN-ŕ treatment compared to the values at the onset of therapy. CD4/CD* cell ratio as well as NK cells have shown slight fall at the end of treatment, while activated cells (CD69+) rose modestly after termination of therapy. Children showeing low values of AIAT activity had as a rule, higher counts of lymphocytes and their subsets than those with high values of the enzyme, albeit without significance. The results of the study suggests that the evaluation of lymphocyte immunophenotype may be of value in monitoring IFN-ŕ therapy of children with chronic hepatitis B.


  103/1279

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentów z celiakią przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
  Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of the fibrynolytic system in patients with coeliac disease complying and not complying with a gluten-free diet.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Krenska-Wiącek Anna, Kulwas Arleta, Kotschy Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wybranych parametrów układu fibrynolizy u dzieci i młodych dorosłych z celiakią w zależności od rodzaju stosowanej diety. Badaniami objęto 69 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 10 do 25 lat z celiakią rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGHAN zakwalifikowanych do grpu I (35 pacjentów przestrzegających dietę bezglutenową) lub II (34 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej). W osoczu krwi wszystkich pacjentów oznaczono: stężenie antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA Ag), inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-I), plazminogenu, ŕz-antyplazminy, ŕ1-antytrypsyny, kompleksów plazminu-ŕ2-antyplazmina (PAP), fibrynogenu, D-dimerów. Średnie wartości większości badanych parametrów mieściły się w granicach normy, jedynie stężenie fibrynogenu i PAP u pacjentów z grupy I było nieco obniżone, jednak podobnie niskie jak u chorych z grupy II. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnich poziomów tPA Ag, PAI-I, plazminogenu, D-dimerów, ŕ1-antytrypsyny u pacjentów z bou grup. Różnice stężeń ŕ2-antyplazminy, PAP i fiberynogenu były istotne statystycznie, ale u wszystkich badanych znajdowały się na dolnych granicach normy lub nieco poniżej normy. Wnioski: U pacjentów z celiakią nie obserwuje się upośledzenia funkcji wątroby w zakresie syntezy czynników układu fibrynolizy ani aktywacji układu fibrynolizy. Rodzaj stosowanej diety u dzieci z celiakią nie wpływa znacząco na układ fibrynolizy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the selected parameters of the fibrinolytic system in children and young adults with coeliac disease on the different kind of the diet. The study included 69 children and young adults aged 10 to 25 years (44M, 25F) with coeliac disease diagnosed during the childhood according to ESPG:HAN criteria divided into 2 groups: Group I (35 children on the strict gluten-free diet) and roup II (34 children on unrestricted gluten-free-diet). In paltel-poor plasma obtained from all patients selected fibrinolytic parameters were determined: tissue plasminogen activator antigen level (tPA Ag), plasminogen activator inhibitor I level (PAI-I), plasminogen activity, ŕ2-antiplasmin activity, ŕ1-antitripsin level, plasmin-ŕ2-antiplasmin complex level (PAP), fibrinogen level and D-dimer level. medium levels of the most of the fibrinolytic parametrs in both gourps were within normal range, excluded fibrinogen and PAP level, which were decreased in group I, but similar low to group II. No significant differences between medium levels of tPA Ag, PAI-I, plasminogen, D-dimer and ŕ1-antigripsin in two analysed group were found. Differences between medium level of ŕ2-antiplasmin, PAP and fibrinogen in group I and II were statistically significant, but in both gourps were at the upper normal range. Conclusion. In children with coeliac disease liver function of the synthesis of the fibrinolytic proteins was not impaired and no activation of the fibrinolytic systemwas observed. The influence on the kind of the diet on the fibrinolytic parameters was not confirmed.


  104/1279

  Tytuł oryginału: Problemy proktologiczne w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Proctological problems in general practice.
  Autorzy: Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.11-14, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby okolicy odbytu są częstą dolegliwością zgłasaną przez chorych w praktyce lekarza rodzinnego. Najczęściej związane to jest z żylakami odbytu, rzadziej ze szczeliną lub przetokami okołoodbytniczymi. Artykuł krótko omawia zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u tych chorych. W szczególności przedstawia leczenie zachowawcze możliwe do stosowania przez lekarzy rodzinnych.

  Streszczenie angielskie: Disease of the anal region are situated among the most common complaints between patients visiting general practicioner. The most often they are hemorrhoidal varices, anal fissure and perianal fistual. The rules of diagnostic and therapeutic management for those patients are shortly discussed in the article. The conservative treatment, possible for the general practinioner is presented in details.


  105/1279

  Tytuł oryginału: Wzdęcia w praktyce lekarskiej.
  Tytuł angielski: Gas syndromes in clinical practice.
  Autorzy: Błachut Katarzyna, Paradowski Leszek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.15-22, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Definicja i patogeneza: Wzdęciami nazywamy subiektywne uczucie rozdęcia jelit zwiększoną ilością gazów. Źródłem gazów w przewodzie pokarmowym jest: połykane powietrze, spożywanie napojów gazowanych, metabolizm mikroflory jelitowej, dyfuzja gazów z krwi do światła przewodu pokarmowego, reakcja kwasu solnego i kwasów żółciowych z wodorowęglanami, z wytworzeniem dwutlenku węgla oraz u niektórych osób uwarunkowana rodzinnie produkcja metanu. Eliminacja gazów odbywa się poprzez: odchodzenie wiatrów, metabolizm mikroflory jelitowej oraz dyfuzję gazów do krwi. Nieprawidłowe funkcjonowanie każdego z powyższych mechanizmów może doprowadzić do pojawienia się wzdęć. Objaw ten występuje w przebiegu: ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń ogólnoustrojowych wpływających na przewód pokarmowy, stosowania niektórych leków, po zabiegach operacyjnych jamy brzusznej. Wzdęcia mogą występować również u osób zdrowych, u których są zwizane z dietą. Najczęstszą przyczyną wzdęć są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (aerofagia, IBS, czynnosciowe wzdęcie brzucha) oarz zaburzenia trawienia (nietolerancja laktozy). Wzdęcia występują w przebiegu zespołów złego wchłaniania, przewlekłego zapalenia trzustki, chorób jelita grubego, marskości wątroby. Nagłe wzdęcie brzucha jest stałym objawm niedrożności przewodu pokarmowego. Diagnostyka: Pierwszym krokiem do ustalenia przyczyny wzdęć są: wywiad, badanie fizykalne i podstawowe badania laboratoryjne. Podkreślić należy znaczenie objawów niepokojących, które sygnalizują organiczną przyczynę wzdęć...

  Streszczenie angielskie: Pathogenesis: The sources of gases in the digestive tract are: air swallowing, diffusion from the blood, bacterial metabolism, chemical reactions. The elimination of gases is possible thanks to: eructation, passage through the rectum, bacterial metabolism, diffussion into the blood, chemical reactions. Disorders of any of mentioned mechanisms can cause distension. Abdominal distension is the symptom of acute and chronic digestive tract diseases, systemic disorders and can appear as a result of using drugs and past operations. Flatulence can occur in healthy poeple as well as a consequence of diet. The most common cause of clinical gas syndromes are functional disorders and carbohydrate malabsorption (e.g. lactose). Abdominal distension can occur in: small and large bowel diseases, chronic pancreatitis, liver cirrhosis, malabsorption syndromes. Diagnostics: The indications for further tests are: age over 40, short history, weight loss, rectal bleeding, fever, anaemia, diarrhoea. Treatment: Treatment includes: dietary treatment (elimination diet for specific food intolerance), physical activity and other life-style modifications, like a change of simple habits e.g. cessation of gum chewing. Pharmacological treatment uses: simethicone, dimethicone charcoal, drugs regulating bowel fuction, psychoactive drugs.


  106/1279

  Tytuł oryginału: Porównanie resekcji przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu w leczeniu raka przełyku.
  Tytuł angielski: Comparison between the transthoracic and transhiatal laparoscopic resection in case of oesophageal cancer.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Kabat Jan, Wojtyczka Andrzej, Lekstan Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej W. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.221-234, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia chirurgicznego raka przełyku przy zastosowaniu dwóch technik resekcji: przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu (RPRV). Materiał i metodyka. W badaniu analizowano dwie grupy chorych. Pierwszą stanowiło 60 chorych (53 mężczyzn, 7 kobiet, śr. wieku 58 lat), którzy zostali poddani RPRV, drugą 68 chorych (62 mężczyzn, 6 kobiet, śr. wieku 58 lat), których operowano metodą przezklatkową. Technika resekcji dobierana była w systemie nierandomizowanym. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy z III stopniem zaawansowania nowotwrou: 41 RPRV (68 proc.), 51 resekcje przezklatkowe (75 proc.), Wyniki. Czas operacji jako jedyna wielkość był statystycznie znamiennie różny dla obu grup. Pozostałę wskaźniki, tj. liczba usuniętych węzłów chłonnych, ilość jednostek przetoczonej krwi, czas pobytu w Klinice Intensywnej Terapii i długość hospitalizacji były porównywane dla obu grup. Śmiertelność szpitalna wyniosła 10 proc. w grupie RPRV (7 chorych) i 9 proc. w grupie resekcji praz klatkę piersiową (7 chorych). W raku płaskonabłonkowym po zastosowaniu obu technik resekcji przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie wyniosło odpowiednio: 30 proc. 16 proc. i 10 proc. W przypadku raka gruczołowego przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie po zastosowaniu obu technik resekcji wyniosło odpowiednio: 54 proc., 14 proc., 0 proc. Wnioski. Przezrozworowa resekcja przełyku z zastosowaniem toru wizyjnego laparoskopu jest skuteczną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the outcome of two surgical management techniques in case of oesophageal cancer, namely transthoracic resection (TTR) and transhiatal laparoscopic resection (THR with the use of laparoscopy: referred to in the text as L-THR). Material and methods. Two groups of patients were subject to analysis. Group I (L-THR) comprised 60 patients (53 men and 7 women; mean age 58 years). These patients underwent surgery by means of transhiatal laparoscopic resection. Group II (TTR) comprised 68 patients (62 men and 6 women; mean age 58 years), who had undergone transthoracic resection. Patient selection toward the type of surgical management was nonrandomized. Most patients presented with stage III oesophageal cancer: 41 pateints (68 p.c.) in the L-THR group, and 51 (75 p.c.) in the TTR group. Results. The duration of surgery turned out to be the only parameter whose difference between both groups reached a level of statistical significance. All remaining parameters, including the number of blood units used for transfusion, duration of Intensive Care Unit treatment, and overall hospitalization were comparable in both groups. Hospital mortality amounted to 10 p.c. (7 patients) and 9 p.c. (7 patients) in the L-THR group and TTR group, respectively. In case of squamous cell carcinoma, 1-, 3- adn 5- year survival amounted to 30 p.c., 16 p.c. and 10 p.c., respectively - in case of both surgical techniinques. In case of adenocarcinoma, corresponding ...


  107/1279

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  108/1279

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  109/1279

  Tytuł oryginału: Radiation enteritis.
  Tytuł polski: Popromienne zapalenie jelita.
  Autorzy: Steward M. A., Habba S., Haboubi N.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.7-15, bibliogr. 39 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono znaczenie kliniczne popromiennego zapalenia jelita. Przedstawiono biologię i patologię uszkodzenia popromiennego, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji kliniczno-patologicznych. Omówiono zespoły kliniczne popromiennego zapalenia jelita i metody ich leczenia. Przestawiono też przyszłe możliwości poprawy wyników leczenia w odpowiednim środowisku klinicznym.

  Streszczenie angielskie: The clinical significance of radiation enteritis is discussed. The biology and pathology of radiation injury is highlighted paying particular attention to the importance of recognising clinico-pathological correlation. Clinical syndromes of radiation enteritis and their respective management are elucidated, with a view to looking at future improvements in treatmetns in an appropriate clinical setting.


  110/1279

  Tytuł oryginału: Minimally invasive techniques in the treatment of inoperable rectal cancer.
  Tytuł polski: Zastosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu nieoperacyjnych raków odbytnicy.
  Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Biesiada Zbigniew, Bolt Leszek, Kostarczyk Wojciech, Rembiasz Kazimierz
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.19-24, 26-28, il., bibliogr.23 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwości zastosowania technik minimalnie inwazyjnych w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów odbytnicy. Ich zastosowanie w wybranych przypadkach przynosi korzyści wynikające ze zmniejszenia urazu związanego z zabiegiem i co za tym idzie skrócenia i ograniczenia dolegliwości okresu pooperacyjnego. Techniki te pozwalają na leczenie krwawień, udrażnianie zamkniętego przez guza światła oraz wytwarzanie przetok zewnętrznych. Problemem pozostaje włąściwa kwalifkacja chorych, co powoduje, że zabiegi te wykonywane są dość rzadko. U większości bowiem pacjentów jednoznaczne określenie braku możliwości chirurgicznego usunięcia masy guza możliwe jest jedynie podczas klasycznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents our experience with minimally invasive techniques in the treatment of inoperable rectal tumors. Minimally invasive approach may be advantageous in selected cases by minimizing surgery-related trauma and contributing to as moother postoperative course and shorter hosptialization. These techniques may be used to control bleeding, to restore patency of bowel lumen blocked by tumor mass and in the creation of external stomies. Adequate selection of patients for such procedures still presents many problems, so there techniques are in fact rarely implemented. In most cases, only after classic surgical procedure the possibility of surgical removal of tumor mass may be excluded.


  111/1279

  Tytuł oryginału: Results of hemorrhoidectomy using the Longo technique - preliminary report.
  Tytuł polski: Wyniki leczenia guzków krwawniczych sposobem Longo - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Friediger Jerzy, Buczynowska Mirosława, Borycka-Wąsik Katarzyna, Topa Jacek, Wąż Krzysztof
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.30-31, 33-39, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hemoroidektomia z użyciem staplera okrężnego w krótkim czasie zdobyła w chirurgii wielu zwolenników, a po pierwszych pozytywnych ocenach - powszechne uznanie. Mimo jej popularności wciąż wiele jest jeszcze kwestii dyskusyjnych i wiele niewiadomych, zwłaszcza w ocenie odległych wyników jej stosowania. Celem pracy jest ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego guzków krwawniczych III i IV stopnia sposobem Longo, zarówno bezpośrednio po operacji, jak i po upływie co najmniej roku od zabiegu, w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą Miligana-Morgana. Materiał kliniczny obejmuje chorych leczonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie w okresie od stycznia 1999 do czerwca 2000 roku. Metodą Longo operowano 26 chorych, natomiast sposobem Miligana-Morgana - 27 pacjentów. Ocenie poddano: czas hospitalizacji, powikłania bezpośrednie okresu pooperacyjnego (krwawienie, zatrzymanie moczu, krwiak krocza), stopień natężenia bólu pooperacyjnego, czas powrotu do pełnej aktywności, stopień satysfakcji pacjentów oraz efekty zabiegu po upływie co najmniej roku od jego przeprowadzenia. Wyniki: wczesne powikłania obserwowano u 15 proc. operowanych pacjentów (versus 45 proc.); ból w okresie okołooperacyjnym zgłaszało 80 proc. pacjentów (versus 100 proc.); stopień jego nasilenia w skali 0-5 wynosił 2,3 (versus 3,8); czas powrotu do pełnej aktywności - średnio 8 dni (versus 39); średnia ocena satysfakcji pacjentów w skali 0-5 wynosiła 4,25 (versus 4,05); ...

  Streszczenie angielskie: Hemorrhoidectomy using circular staplers quickly became very popular, and after publication of results of large-scale comparative studies became generally accepted. In spite of this, there are still many debatable isues and uncertainties, particularly related late results of this technique. The aim of this paper was to evaluate early and late results of surgical treatment of IIIrd and IVth degree hemorrhoids using the Longo technique, both in the immediate postoperative period and at least 1 year afer surgery, as compared with the generally used Miligan-Morgan method. Material includes pateitns treated at the Dept. of General Surgery of the Hospital of the Good Brothers' Order in Cracow, Poland, since January 1999 thru June 2000. The Longo method has been used in 26 patients, and the Milligan-Morgan method - in 27. We evaluated the following parameters: duration of hosptial stay, immediate postoperative complications (bleeding, urine retention, perineal hematoma), severity of postoperative pain, time to resumption of normal activity, patietns' satisfaction and late results after at least 1 year follow-up. Results: early postoperative complications were observed in 15 p.c. of patietns (vs. 45 p.c.); early postoperative pain was reported by 80 p.c. of patietns (vs. 100 p.c.); it's severity in a five-tiered scale was 2.3 (vs. 3.8); mean time to resumption of normal activity was 8 days (vs. 39); mean degree of patietns' satisfaction was 4.25 (vs. 4.05); late ...


  112/1279

  Tytuł oryginału: Long-term results of surgical treatment in ulcerative colitis.
  Tytuł polski: Odległe wyniki leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław, Ciesielski Adam, Zawadzki Jan Jakub, Wejman Jarosław, Sudoł-Szopińska Iwona
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.40-55, tab., bibliogr. 30 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ocenę retrospektywną wyników leczenia 53 chorych z wrzodziającym zapaleniem jelita grubego (wzjg), oeprowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w latach 1988-1999. W sumie wykonano 85 operacji z powodu choroby podstawowej oraz 38 z powodu powikłań. W okresie okołooperacyjnym zmarły 3 osoby (5,6 proc.), w tym dwie z przczyn związanych bezpośrednio z chorobą podstawową (DIC i posocznica). Pacjentów oceniano po upływie minimum roku od ostatniej operacji - wykonywano badania endoskopowe i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy odbytu. Pooperacyjną jakość życia oceniano przy pomocy Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IVDQ). Zaplanowane badania przeprowadzono u 78,7 proc. chorych. Wyniki badań endoskopowych i histopatologicznych dobrze korelowały z klinicznym stopniem nasilenia zmian zapalnych zbiorników jelitowych u chorych po odtwórczej porktokolektomii. Łączna ocena zwieraczy odbytu przy zastosowaniu badań manometrycznych i endosonograficznych potwierdza ich dobrą kliniczną sprawność (średnia korelacja wyników -78,7 proc.) i powinna być brana pod uwagę przy kwalifikowaniu chorych do odpowiednich rodzajów zabiegów operacyjnych. W przypadkach operacji wykonywanych ze wskazań pilnych, zwłaszcza u wyniszczonych chorych, zalecamy wykonanie operacji wieloetapowych. Całkowita kolektomia z ...

  Streszczenie angielskie: We present a retrospective analysis of results of treatmetn of 53 patietns with ulcerative colitis (UC), operated on at the Dept. of General Surgery of the Center for Postgraduate Medical Training in Warsaw, Poland, sicne 1988 thru 1999. In total 85 surgical procedures have been performed due to the underlying illness and 38 procedures due to complications. In the postoperative period 3 patients died (5.6 p.c.), including 2 from causes directly associated with the underlying disease (disseminated intravascular coagulation and sepsis). Patients were evaluated at least one year after the last surgery. Endoscopic and histopathologic exams were performed to assess the bowel and manometric and endosongraphic exams were conducted to assess anal sphincters. Postoperative quality of life was evaluated using the Inflamatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Preplanned examinations were performed in 78.7 p.c. of patietns. The results of endoscopic and histopathologic examinations correlated well with clinical severity of inflammation of ileal pouch in patients after reconstructive proctocolectomy. Integrated evaluation of anal sphincters by manometric and endosonographic exams provides an adequate insight into their clinical competence (mean correlation of results - 78.7 p.c.) and should be considered when qualifying patients to particular operative procedures. In the case of emergency surgery, particularly in cachectic patients, we recommend staged procedures. Total ...


  113/1279

  Tytuł oryginału: Surgical anatomy of pelvic floor, rectum and anus.
  Tytuł polski: Anatomia chirurgiczna struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu.
  Autorzy: Kościński Tomasz, Hermann Jacek
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.56-63, il., bibliogr. 13 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stosowane w chirurgii proktologicznej wymagają gruntownej znajomości anatomii i fizjologii struktur dna miednicy. Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie kompendium aktualnej wiedzy anatomicznej dotyczącej struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu w oparciu o materiał ilustracyjny. W pracy omówiono poszczególne strutkury dna miednicy, zwracając uwagę na ich rolę w mechanizmie defekacji. Omówiono także ich znaczenie w patologii takich schorzeń proktologicznych, jak np. ropnie i przetoki okołoodbytnicze, przetoka odbytniczo-pochwowa, przepuklina odbytniczo-pochwowa oraz wypadanie odbytnicy. Podkreślono również znaczenie znajomości poszczególnych struktur dna miednicy oraz budowy odbytnicy dla właściwego preparowania odbytnicy, np. w trakcie jej brzusznego wycięcia. Wreszcie obszernie omówiono budowę odbytu, gdyż dobra orientacja w tej okolicy pozwala uniknąć poważnych powikłań leczenia operacyjengo szczególnie nietrzymania stolca związanego z uszkodzeniem aparatu zwieraczowego odbytu.

  Streszczenie angielskie: Techniques used in proctological surgery require a thorough konwledge of anatomy and function of structures forming the pelvic floor. The aim of this paper is to present a compendium of up-to-date anatomical knowledge about structures of the pelvic floor, rectum and anums, based on illustrative material. Particular structures forming the pelvic floor are described, with special emphasis on their role in the mechanism of defecation. Their significance in the pathology of such proctologic diseases as perianal abscess and fistula, recto-vaginal fistula, recto-vaginal hernia (rectocele) and rectal prolapse is discussed. The authors emphasize that a thorough knowledge of structures of pelvic floor and rectum is a prerequisite for correct handling of these structures, e.g. during abdominal rectectomy. The anal structure is discussed extensively, because a good orientation within this area may help to avoid serious complications of surgical treatment, mainly fecal incontinenece caused by injury to anal sphincters.


  114/1279

  Tytuł oryginału: Local anesthesia by blockade of lower rectal nerves in proctologic procedures.
  Tytuł polski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych w operacjach proktologicznych.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Wieczorkiewicz Monika, Grochowicz Maciej, Kosim Anna
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.64-68, bibliogr. 6 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono materiał 35 pacjentów, u których wykonano zabiegi proktologiczne w znieczuleniu miejscowym z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym (stosowano fentanyl z droperidolem, midomium i thiopental). Oceniano dolegliwości bólowe śródoperacyjnie oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji stosując standardowe skale bólowe słowne i graficzne. Żaden z pacjentów nie skarżył sie na ból w trakcie zabiegu. W 71,4 proc. pacjenci nie zgłaszali bólu po operacji albo dolegliwości bólowe były bardzo słabe. Nie zanotowano powikłań infekcyjnych. Zatrzymanie moczu wystąpiło w trzech przypadkach, podobnie u trzech chorych wystąpiły wymioty, jedna pacjentka zgłosiła bóle głowy. Wnioski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym jest dobrym sposobem znieczulenia w krótkich operacjach proktologicznych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents our experiences with 35 patietns who underwent proctologic procedures under local anesthesia by blockade of lower rectal nerves and general intravenous sedation (fentanyl, droperidol, midomium and thiopental). We assessed the severity of intraoperative and postoperative pain (within the first two days post-op) using verbal and visual analog pain scales. None of the patietns complained of pain during surgery. No pain or only mild discomfort were reported by 71.4 p.c. of patients. No infective complications were noted. Urine retention was observed in 3 cases, vomiting in 3 cases and one female ptatient complained of headache. Conclusion: local anesthesia by lower rectal nerves blockade combined with general intravenous sedation constitute a viable option for short proctologic procedures.


  115/1279

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  116/1279

  Tytuł oryginału: The role of fibrin glue in the treatment of anal fistulas.
  Tytuł polski: Znaczenie kleju fibrynowego w leczeniu przetok odbytu.
  Autorzy: Weiss Eric G.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.77-81, tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  117/1279

  Tytuł oryginału: Triple-channel anal fistula. Case report.
  Tytuł polski: Przypadek 3-kanałowej przetoki odbytu.
  Autorzy: Ziembikiewicz Andrzej, Kołodziejczak Małgorzata, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.89-92, il., bibliogr. 5 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają kazuistyczny przypadek 3-kanałowej przetoki mnogiej odbytu. Opisana została technika operacji przetok mnogich. Wnioski: Właściwe rozpoznanie przetoki mnogiej przez operującego chirurga decyduje o wyleczeniu pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Authors present a case of a 3-channel anal fistula. Surgical technique of repair of multiple anal fistulas is described. Conclusion: Correct diagnosis of a multiple fistula is a prerequisite for effective treatment.


  118/1279

  Tytuł oryginału: Late results of a phase-I trial for immunotherpay of pancreatic cancer.
  Tytuł polski: Późne wyniki pierwszej fazy badań nad immunoterapią raka trzustki.
  Autorzy: Waleczek Helfried, Lukenheimer Holger, Gerhards Roswitha, Werchau Hermann, Kozuschek Waldemar
  Opracowanie edytorskie: Knast Witold (koment.).
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.19-24, il., bibliogr. 25 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Na powierzchni komórek raka znajdują się antygeny swoiste dla rodzaju guza. W terapii nowotworu mogą więc znależć zastosowanie reakcje immunologiczne podobne do tych, jakie występują podczas procesu odrzucania przeszczepu. Wyniki leczenia raka trzustki są złe, nawet w przypadkach resekcji radykalnej. Terapia immunologiczna stanowi szansę na poprawę tych złych warunków. Cel pracy. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy indywidualna odpowiedź immunologiczna może zostać pobudzona przez szczepionkę z zastosowaniem inaktywowancyh komórek raka zakażonych wirusem choroby Newcastle (NDV) pochodzących z autologicznych kultur komórek raka. Przedstawiono efekty kliniczne pierwszej fazy badań. Omówono również najnowsze piśmiennictwo poświecone badaniom z tej dziedziny (od 1995 r.). Materiał i metoda. Dziewięciu pacjentów zostało poddanych pełnej immunizacji po radykalnych operacjach z powodu raka trzustki wykonanych w latach 1992 - 1995. Hodowle komórkowe były prowadzone indywidualnie, jako kultury autologiczne, zostały zakażone NDV i inaktywowane odpowiednio do swej chemowrażliwości. Po zakończeniu pełnego szczepienia pacjentów miejsca odczynu skórnego na niezmodyfikowany materiał autologiczny guza wycinano i poddano badaniom immunohistochemicznym. Badania objęły okres do 2001 r. Wyniki. U wszystkich pacjentów stwierdzono indukcję lub wzmożenie nadwrażliwości typu późnego na autologiczny materiał guza. Reakcji tej nie odnotowano w stosunku do nieswoistych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Carcinoma cells present tumorspecific antigens on their cell surfaces. Thus immunological reactions similar to transplant rejections may be induced and used in tumor therapy. Results of therapy for cancer of the pancreas are still very poor even after complete resection. Immunological approaches may improve patients outcome. Objectives. The aim of the study was to determine whether an individual immunological response could be induced by vaccination with Newcastle Disease Virus (NDV) infected inactivated cancer cells from autologous tumor cell cultures. Clinical effects of a phase I trial were recorded. New insights since 1995 are discussed. Material and methods. 9 patients could be immunized completely after curative resection fo adenocarcinomas of the pancreas between 1992 and 1995. Tumors were grown individually as autologous cell cultures, NDV infected and inactivated according to their chemosensitivity. After complete vaccination patients reaction sites to unmodified autologous tumor material were resected and tested by immunohistochemistry. Clinical outcome up to 2001 was recorded. Results. All patients showed induction or inhancement of delayed type hypersensitivity to autologous tumor amterial but not to unspecific markers. No patient showed vaccination site skin metastasis development. No hepatic metastasis occurred in the vaccination group. 7 of these patients died due to local (retroperitoneal) tumor growth. 2 patients have no recurrent tumor ...


  119/1279

  Tytuł oryginału: Badanie czynności elektrycznej żołądka (EGG) w diagnostyce zabaurzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Electrogastrography (EGG) in diagnostics of functional gastrointestinal disroders in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.105-112, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują obecny stan wiedzy na temat elektrogastrografii (EGG). Przedstawiono historię EGG od początku jej powstania, a także możliwości oceny czynności motorycznej żołądka na podstawie sygnału EGG oraz zastosowanie tej nieinwazyjnej metody w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The present knowledge about the electrogastrography (EGG) was performed. The history of EGG from the beginning was described. The authors presented possibility of recording gastric electrical activity and usefulness of this noninvasive method in diagnostics of functional gastrointestinal disoreders in children.


  120/1279

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce dróg żółciowych i przewodu trzustkowego.
  Tytuł angielski: Advances in bile and pancreatic ducts diagnosis.
  Autorzy: Sozański Tomasz, Badowski Roman, Sokolska Violetta, Moroń Krzysztof
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.113-119, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne metody diagnostyki dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Szczególnie uwzględniono metody nieinwazyjne: cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego i cholangiografię tomografii komputerowej oraz postępy w diagnostyce ultrasonograficznej. Przedstawiono techniczne aspekty, wskazania kliniczne i wartość diagnostyczną poszczególnych metod oraz towarzyczące im objawy uboczne, a także przeciwwskazania.

  Streszczenie angielskie: The newest trends for diagnosis of biliary and pancreatic ducts are presented in the paper with special attention to non invasive ones: magnetic resonance cholangiopancreatography, CT cholangiography and progress in ultrasound diagnostic procedures. We compare technical aspects, clinical and diagnostic value, side effects and contraindications of these methods.


  121/1279

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka zakażeń HGV u dzieci ze schorzeniami wątroby.
  Tytuł angielski: Risk factors of HGV infections in children with liver diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.285-291, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie czynników ryzyka zakażenia HGV w grupie dzieci z wybranymi chorobami wątroby. Badaniem objęto 150 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z chorobami wątroby, którym w surowicy krwi oznaczano obecność HGV-RNA. Analizowano dokumentację lekarską badanych dzieci, uwzględniając wywiad dot. czynników ryzyka zakażenia drogą parenteralną, obciążeń rodzinnych, obciążenia chorobą nowotworową. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z chorobami wątroby jest częste i wynosi 20,7 p.c. Nie wykazano zależności częstości występowania zakażenia od przebytych hospitalizacji, zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek, obciążenia chorobą nowotworową czy przetoczeń, jednak uznano, że wszystkie badane dzieci, ze względu na konieczność stałej opieki hepatologa są pacjentami z grupy ryzyka zakażeń drogą parenteralną. Nie wykazano też zależności częstości występowania zakażeń od obciążonego chorobą wątroby wywiadu rodzinnego.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis G virus (HGV) described in 1995 still presents a problem for clinicians. The high incidence of infection is an undeniable fact. Aim of study: the aim of the study was to evaluate risk factor of HGV infections in a group of children with selected liver diseases. Material and methods: 150 children aged from 2 to 15 years with liver diseases were enrolled in the study. The presence of HGV-RNA in serum of children was determined. Medical documentation of children was analysed in the contex of risk factors of parenteral infection, liver diseases in their family, neoplasmic disorders. Results: Hepatitis G infection was found to be frequent in children with liver diseases (20.7 p.c.) and not dependent on past hospitalizations, operations, neoplasmic disorders or transfusions. Because all of these children require permanent hepatologic care they are considered patients with a high risk of parenteral infections. The incidence of HGV infections was not determined to depend on liver diseases occurring in the families of these children.


  122/1279

  Tytuł oryginału: Analiza obrazu klinicznego izolowanych zakażeń HGV - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Clinical analysis of isolated HGV infections - our observations.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.293-300, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie najczęściej występującego obrazu klinicznego w izolowanym zakażeniu wirusem G. Analizą retrospektywną objęto 13 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, u których wykluczono zakażenie innymi wirusami hepatotropowymi. Analizowano dokumentację lekarską dzieci, uwzględniając wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych (badania laboratoryjne, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby). Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że u niektórych dzieci z izolowanym zakażeniem HGV dochodzi do uszkodzenia wątroby. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie ani też wykluczenie znaczenia chorobotwórczego wirusa G zapalenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish the most frequent clinical picture in isolated HGV infection. 13 children, aged from 2 to 15 years, without other hepatotropic virus infections, were enrolled in the retrospective analysis. The medical documentation of children was analysed with regard to results of clinical, laboratory and histological examinations. Some children with isolated HGV infection develop liver damage. The results of this study cannot clearly confirm or exclude the pathological role of hepatitis G virus.


  123/1279

  Tytuł oryginału: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
  Tytuł angielski: Epidemiology of ulcerative colitis and Leśniowski-Crohn's disease in children in Dolnośląskie and Opolskie provinces.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Krzesiek Elżbieta, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.301-309, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Około 15-20 proc. przypadków wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i 20-25 proc. choroby Leśniowskiego-Crohna występuje u dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena częstości zachorowań na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz na chorobę Leśniowskiego-Crohna w latach 1998-2000 u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie obecnych wojwództw: dolnośląskiego i opolskiego. Analizą objęto 73 pacjentów w wieku od 2,5 do 18 roku życia z rozpoznaniem przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit (p.n.z.j.), 61 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) oraz 12 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). Rozpoznanie choroby zostało ustalone na podst. objawów klinicznych, wyników badania endoskopowego i histopatologicznego w II Klinice Pediat., Gastroenterol. i Żywienia AM we Wrocławiu lub na oddziałach dziecięcych szpitali województw dolnośląskiego i opolskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że u dzieci do 18 roku życia częstość występowania nieswoistych zapaleń jelit jest zależna od wieku, rodzaju choroby, miejsca zamieszkania oraz pory roku. Najczęściej chorowały dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Stwierdzono, że 6-krotnie częściej dzieci chorowały na w.z.j.g. niż na ch.L-C. U dzieci z województwa dolnośląskiego zachorowalność na w.z.j.g. wynosiła 2,38/100 000 mieszkańców w ieku 0-19 lat, na chorobę Leśniowskiego-Crohna 0,38/100 000 dzieci w wieku 0-19 lat. Częstszą zachorowalność na w.z.j.g. ...

  Streszczenie angielskie: Approximately 15 to 20 p.c. of cases of ulcerative colitis of the large intestine and 20 to 25 p.c. of Leśniowski-Crohn's disease develop in children and adolescents. The objective of the study was to assess the morbidity rate of ulcerative colitis of the large intestine and Leśniowski-Crohn's disease in 1998-2000 in children and adolescents living in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The analysis encompasses 73 patients aged from 2.5 to 18 years with recognised chronic unspecific inflammations of the large intestine, 61 patients with recognised ulcerative colitis (UC) and 12 patients with Leśniowski-Crohn disease (LC). The diagnosis was established taking into consideration clinical symptoms as well as endoscopic and pathologic examinations carried out either in the II Clinic of Paediatrics, Gastroenterology and Nutrition of Wrocław Medical University or in paediatric wards of Hospitals in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The conducted studies showed that the frequency of unspecific intestinal inflammatory disease in children under 18 years depends on age, kind of disease, place of residence and season of the year. Children aged from 10 to 15 years suffered from the diseases most frequently. The prevalence of ulcerative colitis was six times higher that of Leśniowski -Crohn's disease. The ulcerative colitis morbidity rate in children from the Dolnośląskie Voyevodship was 2.28 per 100 000 inhabitants aged 0 to 19 years, in the case of ...


  124/1279

  Tytuł oryginału: Problemy gastroenterologiczne u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal problems in children with autistic disorders.
  Autorzy: Korczowski Bartosz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.329-332, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U dzieci z zaburzeniami autystycznymi często współistnieją schorzenia przewodu pokarmowego. Ze względu na brak kontaktu słownego dolegliwości gastroenterologiczne pozostają nierozpoznane i mogą nasilać zaburzenia behawioralne.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of gastrointestinal diseases among children with autistic disorders is higher than expected. Since autistic children rarely verbalize complaints, gastrointestinal symptoms often remain unrecognized and at least in some of these children may contribute to their behavioral problems.


  125/1279

  Tytuł oryginału: Zaniedbana postać choroby trzewnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Neglected coeliac disease - case report.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Sakson Agnieszka, Kłubo-Gwieździńska Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.333-336, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 13 letniej dziewczynki, u której rozpoznano zaniedbaną postać choroby trzewnej. Dieta normalna została wprowadzona zgodnie z zaleceniem lekarza, który nieobecność uprzednio stwierdzanych przeciwciał antyendomyzjalnych w surowicy oraz normalizację obrazu histopatologicznego śluzówki jelita cienkiego zinterpretował jako wyleczenie z choroby trzewnej. Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego zaniedbanej postaci celiakii oraz przypomnienie, że celiakia jest chorobą wymagającą stosowania diety bezglutenowej przez całe życie, a normalizacja wyników badań serologicznych i histopatologicznych jest dowodem skuteczności zastosowanego leczenia, a nie wyleczenia.

  Streszczenie angielskie: A case of a 13-year-old girl recognized neglected coeliac disease is presented. A normal diet was instituted according to a doctor's recommendation. Lack of previously presented serum antiendomysial antibodies and the normalisation of small bowel mucosa were interpreted by him as recovery from coeliac disease. The first aim of our study was to present the clinical picture of neglected coeliac disease. Secondly, we wanted to draw attention to the fact that coeliac disease requires a gluten-free diet for the entire life time. Normalisation of serological and histopathological examinations is only confirmation of the effectiveness of the treatment and not evidence of recovery from the disease.


  126/1279

  Tytuł oryginału: Odór białek pokarmu dla rybek akwariowych jako prawdopodobny czynnik środowiskowy powodujący autoimmunologiczne zapalenie wątroby u 15-leteniego chłopca.
  Tytuł angielski: Odour of aquarium fish food proteins as a probable environmental agent causing autoimmune hepatitis in a 15-year-old boy.
  Autorzy: Prandota Józef, Stolarczyk Julian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.337-341, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 15-letniego chłopca z fenotypem HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6, chorego na autoimmunologiczne zapalenie wątroby spowodowane prawdopodobnie długotrwałą ekspozycją na antygeny białkowe zawarte w ostrym zapachu pokarmu dla rybek awariowych.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy phenotype HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6] with autoimmune chronic active hepatitis probably caused by long term exposure to th esharp odour of fish food protein antigens is presented.


  127/1279

  Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
  Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  128/1279

  Tytuł oryginału: Przetoka żołądkowo-jelitowa powikłaniem choroby wrzodowej żołądka u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal fistula - a complication of gastric peptic ulcer disease in 14-year-old boy.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Suchowiak-Huber Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.347-349, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 14-letniego chłopca, u którego rozpoznali przetokę żołądkowo-jelitową zlokalizowaną w odległości 2 cm od odźwiernika. Przyczyną wytworzenia się przetoki żołądkowo-jelitowej był prawdopodobnie drążący wrzód żołądka u chłopca z nieleczoną chorobą wrzodową żołądka i zakażeniem Helicobacter pylori.

  Streszczenie angielskie: The autors described a 14-year-old boy in whom gastrointestinal fistula localised two centimeters from the pylorus was diagnosed. The fistula probably originated from a penetrating gastric ulcer in the course of untreated peptic ulcer disease and Helicobacter pylori infection.


  129/1279

  Tytuł oryginału: Choroba refluksowa przełyku - problemy diagnostyki i terapii.
  Tytuł angielski: Gastroesophageal reflux disease - diagnostic and therapeutic problems.
  Autorzy: Bukowska Lidia, Korzonek Maria, Szmatłoch Eugeniusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.98-103, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endoskopowe jest powszechnie stosowaną metodą diagnost. w chorobie refluksowej przełyku (Gastroesophaegal Reflux Disease - GERD) chociaż często, pomimo typowych objawów klinicznych nie wykazuje żadnych zmian. Istotą badania jest monitorowanie zmian patologicznych w występujących w GERD - ciężkich zmian zapalnych błony śluzowej przełyku, zwężeń, owrzodzeń, przełyku Barretta, a możliwość oceny histopatol. Bioptatu błony śluzowej pozwala na stwierdzenie cech dysplazji czy metaplazji. Inhibitory pompy protonowej (PPI) są lekami z wyboru w GERD i wykazują najwyższą skuteczność w porównaniu z lekami blokującymi receptory H2 i lekami prokinetycznymi.

  Streszczenie angielskie: Endospopy is the method commonly used in the diagnosis o GERD (Gastroesophageal Reflux Disease). Although it is not rare that despite of typical clinical symptoms of the disease, investigation doesn't show any changes. The aim of endosopy is to monitor pathological changes occuring in GERD - severe inflammation of the esophagus, strictures, ulcers and Barrett's esophagus. The possibility of histopathological assessment of mucosal biopsy, allows us to find dysplasia or metaplasia changes. Proton pump inhibitors (PPI) are first choice drugs in GERD and show higher efficacy compared to H2 blockers and prokinetic drugs.


  130/1279

  Tytuł oryginału: Czy można zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnych badań bakteriologicznych u dzieci z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego?
  Tytuł angielski: Can routine intraoperative cultures in children with acute appendicitis be abandoned?
  Autorzy: Przewratil Przemysław, Becht Rafał, Niedzielski Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.473-482, tab., bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu śródoperacyjnych badań bakteriol. na przebieg leczenia dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego (ZWR). Materiał i metodyka. W latach 1990-1992 (okres I) i 1998-1999 (okres II) w Klinice Chir. i Onkol. Dziec. AM w Łodzi leczono 297 dzieci z ZWR. Analizie poddano: liczbę, wiek i płeć pacjentów, liczbę i rodzaj powikłań, czas hospitalizacji, częstość wykonywania i wyniki śródoperacyjnych badań bakteriol., rodzaj i schemat antybiotykoterapii. Wyniki. W okresie I antybiotykoterapię stosowano u 74,7 proc. pacjentów (139/186). Śródoperacyjne badania bakteriol. wykonano u 116 dzieci (62,4 proc.), a wynik dodatni uzyskano w 40 przypadkach (34,5 proc.). Wpłynęło to na zmianę leczenia w okresie pooperacyjnym zaledwie u 10 pacjentów (8,6 proc.). W okresie II antybiotyk (Cefotoxime) podawano rutynowo w dawce przedoperacyjnej u wszystkich pacjentów (n = 111). U 73 dzieci (65,8 proc.) wykonano śródoperacyjne badania bakteriol. z wynikiem dodatnim w 16 przypadkach (21,9 proc.). Na zmianę leczenia wpłynęło to tylko u 3 pacjentów (4,1 proc.). Wnioski. Ze względu na znajomość flory bakteryjnej występującej w ZWR, skuteczność empirycznej antybiotykoterapii, duży odsetek ujemnych posiewów i w praktyce brak wpływu ich wyników na przebieg leczenia, można w naszej opinii zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnego badania bakteriol. u dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the impact of intraoperative cultures (IC) on the treatment of children with aacute appendenctis (AA). Material and methods. In the years 1990-1992 (period I) and 1998-199 (period II), 297 children underwent operative treatment for AA at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Medical University in Łodź. Number, sex, and age of patients, number and type of complications, duration of hospital stay, number and results of IC, antibiotics regimen were analysed. Results. During period I antibiotics were administered in 74.7 p.c. of patients (139/186). IC was taken in 116 children (62.4 p.c.) and was positive in 40 instances (34.5 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 8.6 p.c. of the time (n = 10) in response to IC results. During period II antibiotic (Cefotaxime) was administered intravenously preoperatively as a routine. In 73 children (65.8 p.c.) IC was taken, and was positive in 16 cases (21.9 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 4.1 p.c. of the time (n=3) in response to culture results. Conclusions. Beacuse of the well recognised bacteriology of AA, high effectiveness of the empiric antibiotics therapy, high percentage of negative IC, an dinessential impact of IC results on postoperative treatment, in authors' opinion, routine IC can be abandoned in children with acute appendicitis.


  131/1279

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of ulcerative colitis-evaluation of results.
  Autorzy: Drews Michał, Hermann Jacek, Krokowicz Piotr, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Popiela Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.491-500, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chir. leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) u chorych operowanych w latach 1970-1997. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 142 chorych dokonując analizy dokumentacji, a wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Proktokolektomię całkowitą ze stałą ileostomią (TPC) wykonano u 33 (73 proc.) chorych na 45 operowanych w latach 1970-1986, a proktokolektomię odtwórczą (IPAA) u 52 (79 proc.) na 66 operowanych w latach 1993-1997 [TPC - 33 (73 proc.); IPAA - 52 (79 proc.), p=0,001]. Odsetek operacji wykonywanych ze wskazań nagłych lub pilnych zmalał w istotny sposób na rzecz zabiegów wykonywanych ze wskazań wybiórczych [doraźne z 25 (56 proc.) w latach 1970-1986 do 19 (29 proc.) w lataach 1993-1997, planowe z 20 (44 proc.) do 47 (71 proc.) w podobnym okresie; p=0,02]. Odsetek zgonów okołooperacyjnych zmalał z 19 proc. (6) w latach 1970-1979 do 2 proc., do 2 proc., (2) w okresie 1990-1997 (p=0,01). Ciężkie powikłania wystąpiły u 27 (47 proc.) chorych wśród 57 (40 proc.) operowanych doraźnie i u 14 (16 proc.) wśród 85 (60 proc.) operowanych planowo (p=0,001). W grupie 11 chorych oczekujących na operację z powodu ostrego rzutu w.z.j.g. do 7 dni, ciężkie powikłania wczesne wystąpiły u 2 (18 proc.) pacjentów, a wśród 46 chorych z okresem oczekiwania dłuższym niż 7 dni u 18 (39 proc.) (p = 0.05). U chorych operowanych metoda proktokolektomii odtwórczej najczęściej rozpoznawano odległe powikłania zbiornika jelitowego, w ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess ulcerative colitis (UC0 surgical treatment results in patients operated between 1970 and 1997. Material and methods. The study group comprised 142 patients, whose documentation was retrospecttively evaluated, and results statistically analysed. Results. Total proctocolectomy with permanent ileostomy (TPC) was performed in 33 (73 p.c.) patients amongst 45 operated between 1970-1986, whereas restorative proctocolectomy (IPAA) was undertaken in 52 (79 p.c.) patients amongst 66 who underwent surgery between 1993 and 1997 [TPC-33 (73 p.c.); IPAA-52 (79 p.c.0, p=0.001). The proportion of emergency operationsdecreased significantly, whereas the proportion of elective procedures incereased [emergancy; 25 (56 p.c.) in 1970-1986 to 19 (29 p.c.) in 1993-1997; elective; 20 (44 p.c.) to 47 (71 p.c.) respectively; p=0.02]. The mortality rate decreased from 19 p.c. (6) between 1970-1979 to 2 p.c. (2) between 1990-1997 (p = 0.01). Severe early complications occurred in 27 (47 p.c.) patients amiongst 57 (40 p.c.) undergoing emergency surgery, comparison to 14 (16 p.c.) patients amongst 85 (60 p.c) operated electively (p=0.001). Major early complications affected 2 (18 p.c.) patients amongst 11 undergoing surgery due to severe attack of UC within 7 days, compared to 18 patients (39 p.c.) amongst 46 awaiting for surgical treatment over 7 days (p=0.05). Patients after IPAA were affectesd most commonly by ileal reservoir late complications. Stricture of the ...


  132/1279

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne aspiracji połykowej metodą Lindemana.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of aspiration by means of Lindeman's method.
  Autorzy: Ziętek Eugeniusz, Matyja Grzegorz, Posio Violetta
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.501-509, bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń dot. postępowania leczniczego u chorych z przewlekłą aspiracją różnego pochodzenia. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 8 chorych (2 kobiety i 6 mężczyzn) w wieku 2,5-78 lat leczonych w Kat. i Klin. Otolar. i Onkol. Laryngol. PAM w Szczecinie z powodu przewlekłej aspiracji. U 4 chorych wytworzono przetokę tchawiczo-przełykową, a u 4 zastosowano rozdzielenie krtani i tchawicy. Ocenę sprawności połykania dokonano na podstawie badań klinicznego i radiol. Wyniki: Po obu typach operacji chorzy byli zdolni do spożywania normalnej diety, a tylko w 3 przypadkach neurol. papkowatej lub płynnej. Wnioski. Metody wytwarzania przetoki tchawiczo-przełykowej oraz rozdzielenia krtaniowo-tchawiczego pozwalają na skuteczne zapobieganie przewlekłej aspiracji różnego pochodzenia, uwalniają chorego od konieczności odżywiania przez sondę dając lepszy komfort życia poprzez odżywianie per os często samodzielnie, są stosunkowo proste do wykonania, mało obciążają chorego, są procedurami możliwymi do odwrócenia i przywrócenia zasadniczych czynności krtani: oddechowej, ochronnej i fonacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present our own experience in the management of chronic aspiration of various origin. Material and methods. The study group comprised 8 patients (2 female and 6 male), aged between 2.5-78 yrars, treated at teh Departemnt of Otolaryngologyand Laryngological Oncology, PAM in Szczecin due to chronic aspiration. Four patients underwent tracheosophageal diversion, while 4 required the creation of a laryngotracheal separation. Swallowing ability assessment was performed by means of clinical and radiological investigations. Results. In both groups patients were able to swallow a normal diet and only in 3 neurological cases fluids or pulp-like food. Conclusions. Methods of tracheosophageal diversion and laryngotracheal separation enable to prevent chronic aspiration of various origin, free patients from nasogastric tube feeding, providing better life comfort. Both methods are rather simple to accomplish, not burdensome to the patient, reversible for restoration of the fundamental function of the larynx - respiratory, protective and phonatory.


  133/1279

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą Longo.
  Tytuł angielski: Long-term results of hemorrhoidectomy by means of Longo's technique.
  Autorzy: Jóźwiak Włodzimierz, Sudoł-Szopińska Iwona, Stryga Wiesław, Tarasewicz Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Arendt Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.510-521, il., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników leczenia guzków krwawniczych metodą Longo. Materiał i metodyka. Do badania zakwalifikowano 40 chorych (24 mężczyzn i 16 kobiet) operowanych w latach 1998-2000 z powodu choroby hemoroidalnej II, III, i IV stopnia. Wiek mężczyzn wahał się od 34 do 76 lat. (śr. 48,5 lat), a kobiet od 34 do 62 lat. (śr. 47 lat). Wszyscy byli operowani wg tej samej techniki. Chorych badano po 6 i 12 mies. oraz po 2 latach od zabiegu przedmiotowo, zbierano szczegółowe wywiady i badano ultarsonograf. kanał odbytniczy. Wyniki. 36 chorych (90 proc.) wyraża się zdecydownie pozytywnie o przeprowadzonym leczeniu. Nie zgłaszają żadnych dolegliwości dot. odbytu, a proces defekacji i zdolność trzymania gazów i stolca mieści się w przyjętej normie. Czterech chorych (10 proc.) podaje długo utrzymujące się bóle podczas oddawania stolca. Troje z nich było wcześniej leczonych obliteracją (2 osoby) i ligaturą Barrona (1 osoba). Wnioski. Stosowanie staplera w leczeniu guzków III i IV stopnia, a także opornych na leczenie zachowawcze II stopnia, daje bardzo dobre wyniki w opiniii pacjentów, co potwierdzi badanie przedmiotowe i usg kanału odbytniczego. Endosonografia kanału odbytniczego u wszystkich badanych wykazała obecność prawidłowych struktur.

  Streszczenie angielskie: Aim of the was to evaluate long term effects of hemorrhoidal treatment by means of PPH (Procedure for Prolapse and hemorrhoids). Material and methods. The study group comprised 40 parients (24 men and 16 women), treated between 1998-2000 by means of PPH due to grade II,III, and IV hemorrhoids. The age of men ranged between 34 and 76 years (mean age: 48.5) and that of women beteen 34 and 62 years (mean age: 47 yrs). All patients underwent surgery by means of the same technique. Patients were followed-up 6,12 months and 2 years after surgery. Medical history was collected and patients underwent physical examination and anal endosonography. Results. Thirty- six patients (90 p.c.) were fully satisfied with the operation. They presented without complaints of pain at defecation and anal incontinence. Four patients (10 p.c.) complained of pain during defecation. Three of them were previously trated by means of obliteration (2 patients) and Barron's ligature (1 patient). Anal endosonography in all cases visualized normal anal sphincters and mucosa. Conclusions. The use of a stapler during the treatment of grade III and IV hemorrhoids and in cases of grade II where other treatment failed seems satisfactory, based upon the patients subjective opinion, physical examinations, and anal endosonography.


  134/1279

  Tytuł oryginału: Szew mechaniczny w leczeniu żylaków odbytu.
  Tytuł angielski: Mechanical suture in the treatment of hemorrhoids.
  Autorzy: Steć Mirosław, Domaniecki Janusz, Gburzyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.522-528, bibliogr. 24 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności okrężnego staplera w leczeniu żylaków odbytu u chorych w II-IV stopniu zaawansowania choroby. Materiał i metodyka. W pracy przedstawiono technikę wykonania zabiegu oraz wczesne wyniki. Metodę zastosowano u 61 chorych z żylakami II-IV stopnia. Użyto staplera okrężnego do wykonania zespolenia śluzówkowo-śluzówkowego powyżej linii grzebieniastej wg metody opisanej przez Longo. Chorych operowano w znieczuleniu nadoponowuym, wykonując wcześniej sigmoidoskopię. Wyniki. Średni czas hospitalizacji wyniósł 3,2 dnia. Śpośród wszystkich operowanych 7 chorych ponownie hospitalizowano z powodu nasilonych dolegliwości bólowych, świądu w okolicy odbytu i niewielkich krwawień. U 4 z nich wykonano operację resztkowych żylaków sposobem Milligana-Morgana. U 4 chorych stwierdzono jedynie obrzęk w miejscu zespolenia, co nie wymagało postępowania operacyjnego. U pozostałych chorych przebieg pooperacyjny był gładki, chorzy nie wymagali narkotycznych środków przeciwbólowych, oddawaniu stolca nie towarzyszyły doznania bólowe. Wniosek. Zastosowanie szwu mechanicznego w leczeniu zaawansowanych żylaków odbytu może być bardzo użyteczną metodą postępowania. Krótki czas hospitalizacji, eliminacja powikłań pooperacyjnych oraz skrócenie czasu niezdolności do pracy mogą rkompensować wysoki koszt używanego staplera.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess circular stapler suitability in the treatment of II-IV stage hemorrhoids. Material and methods. This study presents the surgical technique and early results. The study group comprised 61 patients with II-IV stage varices. A circular stapler was used to perform mucosomucosal anastomosis above the dentate line by means of Longo's method. Procedures were performed under epidural anesthesia, preceded by sigmoidoscopy. Results. Average hospitalization amounted to 3.2 days. Amongst all patients 7 were admitted to hospital due to intensified pain, anal region itching and minor grade bleeding. Four underwent surgery in order to remove remaining varices (Milligan-Morgan method). Examination of 4 patients revealed swelling in place of the anastomosis, which required no surgical treatment. The postoperative period proved uneventful in remaining patients, without the need for narcotic analgesics, defecation being painless. Conclusion. The application of a mechanical suture in the treatment of aadvaned hemorrhhoidal stages can be a very effective procedure. Short hospitalization, elimination of postoperative complications and shorter period of disability can compensatre for the hiigh costs of staplers.


  135/1279

  Tytuł oryginału: Wrzodziejące zapalenie jelit z towarzyszącymi zmianami skórnymi - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Ulcerative colitis coexisting with skin changes - presentation of two cases.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Setkowicz Małgorzata, Szybiński Piotr, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.63-68, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 2 przypadki colitis ulcerosa z towarzyszącymi zmianami skórnymi. W przypadku pierwszym 28-letniej chorej ze skórnymi objawami piodermii zgorzelinowej i wrzodziejącym zapaleniem jelit o bardzo ciężkim przebiegu, rozległy zabieg chirurgiczny - wycięcia części jelita oraz terapia ogólna steroidami dały bardzo dobry efekt terapeutyczny w obu chorobach. W drugim przedstawianym przypadku u 23-letniej pacjentki, wrzodziejącemu zapaleniu jelit towarzyszyły zmiany skórne typu rumienia guzowatego. Tutaj również terapia ogólna dała bardzo zadowalający efekt w obu schorzeniach. Na podstawie danych z piśmiennictwa podjęto próbę poszukiwania powiązań patogenetycznych między colitis ulcerosa a towarzyszącymi chorobami skóry.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of colitis ulcerosa coexisting with skin diseases. The first case was 28-year-old woman with skin symptoms of pyoderma gangrenosum and seriously advanced ulcerative colitis. The patient benefited from wide resection of the colon and steroid therapy. The second patients was 23-year-old woman with erythema nodosum coexisting with ulcerative colitis. In this case steroid therapy also gave very good effects. Pathogenetic connections between those diseases based on the medical reports are discussed.


  136/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju stosowanej diety na tolerancję karmienia i częstość posocznicy Gram ujemnej u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of the lactose free and lactose containing diet on prevalence of Gram negative sepsis and feeding intolerance in very low birth weight infants - double blind, randomized trial.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kruczek Piotr, Tomasik Tomasz, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.63-66, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: U noworodków z bardzo niską masą ciała wystepuje związany z niedojrzałością dziecka niedobór laktozy w przewodzie pokarmowym. Mało jest jednak wiarygodnych badań, czy stosowanie diety bezlaktozowej może poprawić tolerancję karmienia u tych wcześniaków. Cel pracy: Porównanie tolerancji karmienia i częstości występowania posocznicy Gram ujemnej u noworodków karmionych w 1. mż. mieszanką zawierającą laktozę i mieszanką bezlaktozową. Metodyka: Prospektywne badania z randomiazcją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby. Badania: 80 noworodków ze średnią (ń SEM) urodzeniową masą ciała wynoszącą 1091 ń 25g w wieku płodowym 28,5 ń 0,24 tyg. Opis interwencji: Chorych losowo zakwalifikowano do jednej z 2 grup, w których w 1. mż. w żywieniu enteralnym stosowano 1) mieszankę zawierającą laktozę (Bebilon Nenatal - BN; n = 40) 2) mieszankę nie zawierającą laktozy (Pregestimil - PG; n = 40). Wyniki: Badane grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem urodzeniowej masy ciała (1112 vs 1114 g), wieku płodowego (28,8 vs 28,3 tyg.), oceny w skali Apgar (w 5 min.: 5 vs 6 pkt), płci (52 proc. vs 55 proc. męska). U 30 (75 proc.) noworodków karmionych BN oraz 31 (77,5 proc.) dzieci otrzymujących PG nie odnotowano żadnych niepokojących objawów (RR = 1,1; 95 proc. Cl: 0,54 - 2,44). Posocznicę Gram ujemną rozpoznano u odpowiednio 2/40 i 3/40 dzieci; (RR = 0,67 ; 95 proc. Cl: 0,12 - 3,78). Liczba dzieci, u których wystąpiły objawy nietolerancji karmienia była podobna w obu ...

  Streszczenie angielskie: Objective: VLBW infants have a developmental lactase deficiency in the gut. The aim of the study was to evaluate the influence of lactose containing and lactose free diets on prevalence of feeding intolerance and gram negative sepsis in VLBW infants. Methods: 80 newborns with mean (ń SEM) birth weight 1091 ń 25 g and gestational age 28.8 ń 24 wks were randomized into 2 groups fed during 1 st month of life with 1) formula containing lactose (Bebilon Nenatal - BN group; n = 40) or 2) lactose free formula Pregestimil - PG group; n = 40). The end points of the study were; feeding intolerance episodes, Gram negative sepsis, w eight gain and the lenght of parenteral nutrition. Results: The birthweight (1112 vs 1114 g), gestational age (28.8 vs 28.3 wks), 5th min. Apgar score (5 vs 6 pts), sex (52 p.c. vs 55 p.c. male), type of delivery (65 vs 58 p.c. vaginal delivery) did not differ between the groups. Thirty (75 p.c.) newborns of the BN group and 31 (77.5 p.c.) newborns of the PG group completed the study (RR = 1.11; 95 p.c. Cl: 0.54 - 2.44). The prevalence of Gram negative sepsis were similar in both groups (2/40 vs. 3/40; RR + 0.67; 95 p.c. Cl: 0.12-3.78). Also a comparable number of children had at least one episode of feeding intolerance (14/40 vs. 12/40; RR = 1.17; 95 p.c. Cl: 0.69 - 2.20). The weight gain (11.7 vs 10.9 g/day) and the length of parenteral nutrition did not differ between the groups (16 vs 15 days). Conclusion: The inclusion of lactose into feeding ...


  137/1279

  Tytuł oryginału: Drenaż otrzewnowy u wcześniaków z ciężkimi powikłaniami martwiczego zapalenia jelita jako alternatywa agresywnego leczenia chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Peritoneal drainage as an alternative to laparotomy in premature infants with complicated necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Bysiek Adam, Palka Joanna, Pietrzyk Jacek J., Mitkowska Zofia, Tomasik Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.67-69, bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Największą śmiertelność z powodu martwiczego zapalenia jelita (NEC) notuje się wśród dzieci z niską masą urodzeniową. Często ciężki stan ogólny nie pozwala na przeprowadzenie operacji mimo istnienia klasycznego wskazania do laparotomii, jakim jest perforacja jelita. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia drenażem otrzewnowym w takich skrajnych sytuacjach. Materiał i metoda. W latach 1995 - 2002 w Instytucie Pediatrii CM UJ w Krakowie leczono drenażem 15 dzieci z perforacją w przebiegu NEC. Średni wiek płodowy wynosił 28.2 tygodni, średnia masa ciała 1178 g (zakres: 670-2540 g). U 8 dzieci uzyskano wyleczenie. Średni wiek płodowy wyleczonych wynosił 26,8 tygodni, zaś masa urodzeniowa średnio 876 g. Siedmioro dzieci zmarło od 1 do 15 dni po perforacji. Średni wiek płodowy dzieci zmarłych wynosił 29,9 tygodni, a masa urodzeniowa 1227 g. Wniosaki. Dzięki zastosowaniu drenażu odrzewnowego przeżycia dzieci z niską masą urodzeniową, u których doszło do powiklań NEC wynosiło 53,3 proc. Wbrew pozorom nie jest to mały odsetek ponieważ dotyczy on grupy o największym stopniu ryzyka operacyjnego, gdzie dotychczas podejmując leczenie klasyczne chirurg niemal z pewnością mógł oczekiwać fatalnego przebiegu wydarzeń. Wprowadzenie drenażu zdecydowanie zmieniło ten obraz, a w miarę gromadzenia pozytywnych doświadczeń skłaniamy się do opinii, że postępowanie takie nie musi być zasatrzeżone tylko do "beznadziejnych" sytuacji, ale może być poszerzone na większą grupę pacjentów z tym ciężkim powikłaniem.

  Streszczenie angielskie: The highest mortality due to necrotizing enterocolitis (NEC) in noted among low birth weight infants. Poor general medical condition of those children doses not allow for major surgeery despite obvious symptoms of perforation that usually reqiure laparotomy. The aim of this study was assessment of the outcome of peritoneal drainage in complicated NEC in low birth weight infants. Material and methods: Peritoneal drainage was employed in the treatment of fifteen children with perforated NEC between 1995-2002. Mean gestational age of studied newborns was 28.2 weeks, mean birth weight 1178g (6700-2540 g). Results: Eight children survived. Their mean gestational age was 26.8 weeks, mean birth weight - 876 g. Seven chidren died 1-15 days after the perforation. Their mean gestational age was 29.9 weeks, mean birth weight 1227 g. Conclusions: Survival of low birth weight infants with perforated NEC treated by the peritoneal drainage was 53,3 p.c. The resultss doesn't seem to be very good unless we remember that before introduction of peritoneal drainage those children would probably die during surgery. Taking in acount positive opinions about this method we may conclude that use of peritoneal drainage could be extended to more patients with complications of NEC and should not be reserved for "hopelesss" cases only.


  138/1279

  Tytuł oryginału: Morphine attenuates pain and prevents inflammation in experimental peritonitis.
  Autorzy: Płytycz Barbara, Natorska Joanna
  Źródło: Trends Immunol. 2002: 23 (7) s.345-346, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  139/1279

  Tytuł oryginału: Kamica żółciowa i metody jej leczenia.
  Tytuł angielski: Cholelithiasis and therapy methods. P. 1.
  Autorzy: Mrozowski Tomasz
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.5-8
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  140/1279

  Tytuł oryginału: Sarcal nerve modulation for fecal incontinence. Functional results and assessment of the quality of life.
  Tytuł polski: Pobudzenie nerwów krzyżowych w leczeniu nietrzymania stolca. Ocena wyników czynnościowych i jakości życia.
  Autorzy: Ganio E[nzo], Luc Realis A., Ratto C., Doglietto G. B., Masin A., Dodi G., Altomare D. F., Memeo V., Rippeti V., Arullani A., Falletto E., Gaetini , Scarpino O., Saba V., Infantino A., La Manna S., Ferulano , Villani R.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.121-126, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bezpośrednia stymulacja nerwu sromowego w sytuacji morfologicznie nieuszkodzonych zwieraczy odbytu stanowi atrakcyjną możliwość leczenia nietrzymania stolca, pozwalającą wykorzystać istniejący aparat zwieraczowy. Oceniano metodę bezpośredniej stymulacji korzeni krzyżowych pod kątem wykonalności, bezpieczeństwa, skuteczności i jej wpływu na jakość życia pacjentów. Badaniem objęto 116 pacjentów z nietrzymaniem stolca stałego i płynnego przynajmniej raz w tygodniu przez co najmniej 2 tygodnie, nie reagujących na leczenie konwencjonalne. W znieczuleniu miejscowym wprowadzono igłę do nakłucia lędźwiowego, którą następnie zastępowano czasowym przewodem stymulatora. Stymulacja nerwów powodowała ściśle określoną reakcję ruchową w zakresie krocza, zwieraczy, a także ruch nogi. U pacjentów poddanych stymulacji zaobserwowano poprawę funkcji zwieraczy, ze zmniejszeniem się liczby epizodów nietrzymania średnio z 11 do 3. Wśród 36 osób zakwalifikowanych do implantacji stymulatora na stałe liczba epizodów nietrzymania zmniejszyła się średnio z 15 do 3,3 w okresie 14 dni. Manometria anorektalna nie wykazała statystycznie znamiennych różnic. Uzyskano także poprawę w zakresie drobnych epizodów nietrzymania (popuszczanie gazu albo brudzenie bielizny), ze zmniejszeniem się ich liczby z 41,6 do 4,2. Wyniki tego badania dowodzą, że w wybranych przypadkach neuromodulacja krzyżowa stanowi nową i skuteczną metodę leczenia nietrzymania stolca. Po zastosowaniu symulatora stwierdzono również statystycznie znamienną korelację między poprawą wskaźników zdrowia psychicznego i somatycznego oraz poprawę stanu czynnościowego zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Direct stimulation of the pudendal nerve in a morphologically intact anal sphincter is an attractive treatment option as it allows use of the anatomical existing sphincters. Method of direct stimulation of the sacral roots was evaluated according to feasibility, safety, effectiveness and its impact on the patient's quality of life. The study included 116 patients with incontinence to solid and liquid stool once a week for at least 2 preceding weeks, which did not respond to conventional treatments. A spinal needle was inserted under the local anesthesia or temporary stimulator lead was used to replace it. Stimulation of nerves resulted in specific motor responses of the perineum and sphincters along with movement of the leg. Among the patients who underwent perineal nerve evaluation, an improvement was observed in continence, with a decrease in the number of incontinent episodes from mean of 11 to 3 episodes. Of 36 who were selected for definitive implant incontinence episodes decreased from 15 to 3.3 per 14 days. Anorectal manometry did not show any statistical difference. Improvement in the episodes of minor incontinence (to gas and soliting) was also seen with reduction from 41.6 episodes to 4.2. The study demonstrates that sacral neuromodulation in selected patients represents a new and effective tool in treatment. There was also a significant correlation between the mental and physical health indices and continence status after the implant.


  141/1279

  Tytuł oryginału: Combined parasacral and perineal approach in the surgical treatment of the anal incontinence.
  Tytuł polski: Skojarzone dojście kroczowe i okołokrzyżowe w leczeniu chirurgicznym nietrzymania stolca.
  Autorzy: Korcek J., Bakos E., Klobusicky P.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnych doświadczeń anatomicznych i klinicznych, a także doświadczeń związanych z leczeniem chirurgicznym nietrzymania stolca o różnej etiologii autorzy wykazali skuteczność i praktyczną przydatność skojarzonego dojścia przykrzyżowo-kroczowego (CPAPP) w chirurgicznym leczeniu nietrzymania stolca. Autorzy przeprowadzili powtarzane pomiary końcowej latencji ruchowej nerwu sromowego (PN TML) u 23 pacjentów z wydłużeniem latencji przed zabiegiem. Po operacji u 82,6 proc. pacjentów uzyskano prawidłowe wyniki PN TML, co korelowało z pełną sprawnością zwieracza.

  Streszczenie angielskie: In accordance with their own anatomic and clinical experiences as well as the experiences from the surgical therapy of various kinds of anal incontinence, the authors prove the expedience and effectiveness of the combined parasacral and perineal approach (CPAPP) in the surgical therapy of the anal incontinence. Authors performed a repetitive measuring the pudendal nerve terminal motor latency (PN TML) in the group of 23 patients with the pre-operative prolonged PN TML. 82.6 p.c. of the patients had postoperatively the normal values PN TML and this was in the correlation with the full continence.


  142/1279

  Tytuł oryginału: Local excision of rectal cancer.
  Tytuł polski: Miejscowe wycięcie raka odbytnicy.
  Autorzy: Rosa G., Lolli P., Piccinelli D., Bonomo S., Brugnettini F.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.140-142, bibliogr. 9 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miejscowa resekcja jest możliwa jedynie u ok. 5 proc. pacjentów z rakiem odbytnicy, mimo widocznego ostatnio wzrostu zaintresowania tą metodą związanego z rozwojem nowych technik operacyjnych (m.in. TEM), rozszerzających możliwości działania chirurga i umożliwiających operowanie guzów zlokalizowanych nawet ponad 10 cm od brzegu odbytu. Kluczową sprawą pozostaje właściwe określenie wskazań, co z kolei determinuje wybór rodzaju operacji. Wskazania do miejscowej resekcji guza to: średnica guza nie przekraczająca 3 cm, guz egzofityczny (wyrasta do światła kanału odbytu), brak owrzodzeń, guz nie jest nieruchomy względem otoczenia, o niskiej złośliwości, zlokalizowany do 8 cm od brzegu odbytu (przy zastosowaniu metody tradycyjnej) albo do 12 cm na ścianie tylnej i do 15 cm na ścianie bocznej (przy zastosowaniu techniki TEM). Autorzy przeprowadzili 60 zabiegów miejscowej resekcji, z których 41 było zabiegiem definitywnym i dającym pełne wyleczenie. Pacjentów poddano ścisłej obserwacji przez 18 miesięcy, wykonując badania proktologiczne, proktoskopię, ultrasonografię transonalną oraz, w razie potrzeby, badania CT i MRI, a także rutynowe badania hematologiczne stosowane w onkologii. Dobre wyniki leczenia zależą od prawidłowego wyboru pacjentów z nowotworem w stadium T1, należących do grupy niskiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Local excision remains a limited practice concerning only 5 p.c. of rectal cancers despite the fact that it has been given a new attention with new instruments (TEM) to extended the range of action allowing to reach neoplasms located over 10 cm from anus. The main issue remains correct indications, which determines the operation. Elective indications for local excision include: diameter of the tumor less than 3 cm, tumor has to be exofitic, non-ulcerated, non-fixed, low malignancy, located up to 8 cm from anus in case of traditional and up to 12 cm on the posterior, 15 on the lateral by TEM techniques. Authors performed 60 local excisions. 41 of them were considered definitive and curative. Close follow up for 18 months include proctologic examination, proctoscopy, transanal ultrasound, CT, MRI if necessary, hematological oncological routine. Good results depend on rigorous selection of patients with T1 at lower risk.


  143/1279

  Tytuł oryginału: Ambulatory surgery - what we can be done on a one day surgery basis in proctology?
  Tytuł polski: Chirurgia jednego dnia - jakie zabiegi mogą być wykonywane z zakresu proktologii?
  Autorzy: Kosorok Pavle, Pokrajac Tatjana
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.143-147, il., bibliogr. 16 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: W naszej instytucji nabyliśmy wiele doświadczeń w dziedzinie proktologii. Siedem lat temu wprowadziliśmy do naszej praktyki "chirurgię jednego dnia" i uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki leczenia praktycznie u wszystkich pacjentów wymagających chirurgicznego leczenia chorób proktologicznych. Materiał, metoda i wyniki: W tym okresie do leczenia chirurgicznego zakwalifikowano 6126 spośród 41913 pacjentów leczonych ambulatoryjnie . W grupie tej było 23,1 proc. pacjentów operowanych z powodu krwiaka okołoodbytowego. Uzyskaliśmy też pewne doświadczenia w zakresie drobnych zabiegów w okolicy odbytu (usunięcie wyrośli skórnych u 17,0 proc. pacjentów, wycięcie brodawek u 5,3 proc. pacjentów); pacjenci z chorobą hemoroidalną, operowani klasyczną metodą Milligana-Morgana (10,46 proc.) albo nową metodą PPH wg Longo (1,9 proc.). Leczono też 11,7 proc. pacjentów z przetoką okołoodbytniczą, stosując fistulotomię lub wycięcie przetoki, oraz 10,9 proc. pacjentów z drobnymi problemami chirurgicznymi (operacje włókniaków, torbieli naskórzastych, brodawek, ganglionów, tłuszczaków itp.). Usunęliśmy polipy odbytu i odbytnicy u 7,6 proc. pacjentów, torbiele przywłośne u 6,1 proc., leczyliśmy także 1,3 proc. pacjentów z ropniem odbytu. Wykonaliśmy beznapięciową plastykę przepukliny pachwinowej u 4,5 proc. pacjentów., a także korekcji stomii u 0,14 proc. pacjentów. Wnioski: W naszym doświadczeniu operacje w warunkach "chirurgii jednego dnia" stanowią właściwy sposób leczenia wielu ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our institution we've had a lot of experience in proctology. Seven years ago we introduced one day surgery in our practice and had really good results in treating practically all patients who needed proctologic surgery. Material, methods and results: During this period of time 6,126 out of 41,913 outpatient cases were chosen for surgery. Among them, 23.1 p.c. were patients with operations of perinal haematomas. We had some experiences with minor anal surgery (excisions of skin tags in 17.0 p.c. patients, excisions of papillas in 5.3 p.c. patients); patients with haemorrhoids, operated classically on Milligan-Morgan procedure (10.46 p.c.) or by the new PPH - Longo procedure (1.9 p.c.). We also treated 11.7 p.c. patients with fistulas - either with fistulotomy or excision of fistulae - and 10.9 p.c. patients with minor surgery (operations of fibromas, verrucas, ganglions, lipomas, etc.). We made excisions of anorectal polyps in 7.6 p.c. patients, excisions of pilonidal cysts in 6.1 p.c. patients and treated 1.3 p.c. patients with anal abscesses. We made tension free operations of groin hernias in 4.5 p.c. patients and corrections of stomas in 0.14 p.c. patients. Conclusions: We have experienced ambulatory surgery (i.e. day surgery hospital) as an appropriate choice for treating the patients with proctologic pathology. However, it used to be the practice to treat all these patients in hospitals, where they occupied occupied bed facilities that could be ...


  144/1279

  Tytuł oryginału: New modalities in the treatment of haemorrhoids.
  Tytuł polski: Nowe metody leczenia choroby hemoroidalnej.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.149-151, 153-154, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie choroby hemoroidalnej ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod. Przedstawiono technikę i wyniki leczenia. Dokładnie omówiono wskazania i wyniki po stosowaniu staplerowej hemoroidektomii w odmianach Longo i Stram. Najbardziej rekomendowaną przez autora jest Doppler-duided haemorrhoidal artery ligation, która wydaje się być najmniej bolesną techniką leczenia.

  Streszczenie angielskie: In this paper various treatment options of haemorrhoidal disease are discussed, with special emphasis on new methods. Particular techniques and treatment results are presented. Indications and results of stapled haemorrhoidectomy by the Longo and the STRAM methods are discussed in detail. The author recomends the Doppler-guided haemorrhoidal artery ligation, which appears as the least traumatic and painful treatment technique.


  145/1279

  Tytuł oryginału: Indications and possibilities of semi-invasive treatment of hemorrhoids.
  Tytuł polski: Wskazania i możliwości półinwazyjnego leczenia choroby hemoroidalnej.
  Autorzy: Skricka Tomas, Vedra Pavel
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.155, 157-161, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawie 70 proc. osób dorosłych po 30. roku życia cierpi z powodu hemoroidów, mając objawy takie, jak krwawienie, ból i miejscowy odczyn zapalny. W tradycyjnym ujęciu nasilenie choroby określa się wg 4-stopniowej skali, zależnie od zakresu wypadania żylaków odbytu. W pierwszym etapie stosuje się leczenie farmakologiczne, ukierunkowane na zwalczanie krwawienia, bólu i podrażnienia, a także likwidację stanu zapalnego. Zaleca się miejscowe stosowanie środków antyseptycznych i antybiotyków, aby uniknąć miejscowego zakażenia. Metody półinwazyjne obejmują skleroterapię, krioterapię, fotokoagulację i podwiązanie gumowymi taśmami. W przypadku niewielkich hemoroidów, powodujących głównie krwawienie bez wypadania śluzówki, leczeniem z wyboru jest skleroterapia. Obecnie praktycznie zaprzestano wykonywania zabiegów krioterapii z uwagi na dużą bolesność i krwawienie. W przypadku hemoroidów pierwszego stopnia godną polecenia metodą jest fotokoagulacja. Zakładanie podwiązek gumowych pozwala uzyskać wyniki równie dobre jak przy zastosowaniu metod tradycyjnych, jednak zaletą podwiązek jest możliwość stosowania ich w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia miejscowego. Metoda uważana jest za najlepszy i najbezpieczniejszy półinwazyjny sposób leczenia hemoroidów, nie tylko w przypadku choroby w drugim stopniu zaawansowania. Kombinacja diety, dbałości o prawidłowe wypróżnienia, farmakoterapię i leczeniapółinwazyjnego pozwala uzyskać dobre wyniki u ponad 90 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Almost 70 p.c. of adult population over 30 suffer from haemorrhoids with symptoms of bledding, pain and inflammation. Traditional grading divides into four degrees depending on the extent of prolaps. First choice of treatment is drug therapy, which has to include therapy of bleeding, pain and irritation as well as anti-inflammatory. The use of antiseptics and antibiotics should be used by preference to guard against local infection. Semi-invasive therapy includes sclerotherapy, cryotherapy, fotocoagulation and rubber-band ligation. The sclerotherapy is the first line of treatment in minor degree heamorrhoids particularly those causing bleeding without mucosal prolapse. Cryotherapy is practically abandoned on the ground of pain and profuse discharge. Photocoagulation is good and sufficient method of treatment in the first-degree haemorrhoids. Rubberband ligation enables to achieve results as valid as those of traditional methods in the treatment of haemorrhoids with the advantage of employing it in out-patient development with no need for local anasthesia. It is considered to be the best and most safe semi-invasive method of treatment not only of the second-degree haemorrhoids. Combination of diet, improvement of emptying, pharmacotherapy and semi-invasive treatment can treat more that 90 p.c. patients successfully.


  146/1279

  Tytuł oryginału: Rectal cancer - functional outcome and quality of life.
  Tytuł polski: Rak odbytnicy - czynnościowe wyniki leczenia i jakość życia.
  Autorzy: Szczepkowski Marek
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.162-174, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie jakości życia pacjentów po operacjach z powodu raka odbytnicy. Przedstawiono analizę porównawczą pacjentów po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy i chorych po przedniej niskiej resekcji z zachowaniem zwieraczy. W ocenie jakości życia chorych brano pod uwagę następujące elementy: a) funkcjonowanie organizmu i ogólny stan zdrowia (physical functioning); b) stan psychologiczny (psychologic functioning); c) sfera socjalna (praca zawodowa, relacje z osobami bliskimi - rodzina, znajomi, model wypoczynku i rozrywki) (social functioning); d) życie intymne (sexual functioning). W obu grupach pacjentów, zarówno po brzuszno-kroczowym odjęciu odbytnicy, jak i po przedniej niskiej resekcji odbytnicy, występuje znaczące obniżenie jakości ich życia. Pomimo że ogólny stan zdrowia pacjentów w obu grupach w większości przypadków jest dobry (u ponad 60 proc.), nieregularne wypróżnienia i biegunka występują często. Pacjenci ze stomią częściej zgłaszają problemy związane z niekontrolowanym oddawaniem gazów i problemy urologiczne, z kolei chorzy z zachowanymi zwieraczami skarżą się na zaparcia. Pacjenci ze stomią znacznie częściej skarżą się na depresję, poczucie osamotnienia, a nawet rozpaczy z powodu złej samooceny i poczucia niekorzystnej zmiany wyglądu własnego ciała. Poczucie to występuje zwłaszcza u młodych pacjentów, częściej u kobiet. Rak jelita grubego wywołuje zaburzenia socjalne, takie jak niechęć do podjęcia aktywności zawodowej po operacji, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present the quality of life of patients operated on for rectal cancer. A comparative analysis of patients after abdominoperineal resection vs. patients after low anterior resection with preservation of sphincters is presented. When assessing the quality of life of patients, the following issues were considered; a) function of the whole organism and general condition (physical functioning); b) psychological well-being (psychological functioning); c) professional activity, relations with relatives and friends, leisure activities (social functioning); d) intimate relations (sexual functioning). In both groups of patients, both after abdominoperineal resection and after low anterior resection, a significant deterioration in the quality of life was noted. In spite of a good general health condition in the majority of cases (over 60 p.c. in both groups), frequent are irregular stools and diarrhoea. Stoma patients complain about uncontrolled passing of gas and urologic problems, while patients with preserved sphincter complain about constipation. Stoma patients significantly more often suffer depression loneliness and even despair due to low self-esteem and feeling of unfavourable change in body appearance. This feeling is present more often in younger patients and in women. Rectal cancer may cause social dysfunction, like reluctance to resume professional activity after surgery, limitation of socialcontacts, change of model of rest and leisure ...


  147/1279

  Tytuł oryginału: Current treatment of metastatic colorectal cancer.
  Tytuł polski: Aktualne sposoby leczenia nawrotów raka jelita grubego.
  Autorzy: Carrato Alfredo
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.175-178, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że u ok. 50 proc. pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem jelita grubego (CRC) dojdzie do powstania przerzutów, a 5-letnia przeżywalność wynosi 50 - 60 proc. Dla poprawy przeżywalności pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego konieczne jest wdrożenie paliatywnej chemioterapii i leczenia skojarzonego. Dawniej podstawą leczenia CRC w fazie przerzutów był 5-fluorouracyl (5-FU), najpierw w monoterapii, a następnie w połączeniu z innymi cytostatykami wg odpowiednich schematów. Ostatnio zastosowano połączenie 5-FU z bardziej aktywnymi nowymi preparatami. Jednym z nich jest irinotekan (inhibitor topoizomerazy), który może indukować odpowiedź terapeutyczną nawet w przypadkach odpornych na 5-FU. Oksaliplatyna (związek platyny) w połączeniu z 5-FU wydłuża czas przeżycia bez progresji, jednak bez istotnego wydłużenia mediany całkowitego czasu przeżycia. Analiza genetyczna, mająca na celu określenie molekularnych czynników rokowniczych, powinna pomóc w zdefiniowaniu grup pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby z określonej metody leczenia. W osiągnięciu tego celu może pomóc zindywidualizowana chemioterapia, prowadzona w oparciu o indywidualne cechy konkretnego pacjenta. Połączenie chemioterapii i immunoterapii, zastosowanie inhibitorów metaloproteinaz, czynników blokujących angiogenezę, czynników blokujących transdukcję sygnałów i terapia genowa pozostają na razie we wczesnej fazie badań, ale stanowią logiczne kierunki dalszego rozwoju metod leczenia.

  Streszczenie angielskie: 50 p.c. of newly diagnosed patients with colorectal cancer progress to metastatic disease with a 5-year survival of 50 - 60 p.c. There is need palliative chemotherapy in advanced CRS as well as adjuvant treatment to improve survival. In the past 5-fluorouracil has been the mainstream in metastatic CRC, initially as a monotherapy and then in conjunction with other agents in regimens. More recently 5-FU have been combined with active newer agents. One of them is irinotecan (topoisomerase inhibitor) which is capable of inducing response in-patients resistant to 5-FU. Oxaliplatin (platinum compound) in combination with 5-FU improved progression free survival without a significant increase in median survival time. Genetic analyses to help identify molecular prognostic factors should define more precisely which group of patients will benefit from a specific therapy. Customized chemotherapy based on each patient's individual features can help to attain thil goal. Combinations of chemotherapy with immunotherapy, metalloprotease inhibitors treatment, antiangiogenic agents, signal transduction inhibitors and gene therapy are early trials and are logical steps for future clinical development.


  148/1279

  Tytuł oryginału: Therapeutic approach of anal cancer.
  Tytuł polski: Metody leczenia raka odbytu.
  Autorzy: Karaitianos I. G., Maraghoudakis E. N.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.179-182, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak odbytu występuje rzadko. Nazwa ta odnosi się do najczęstszego nowotworu złośliwego okolicy odbytu - raka kolczystokomórkowego. Jest to jedyny nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego, gdzie możliwe jest wyleczenie bez radykalnej operacji. Rak odbytu jest w większości przypadków chorobą miejscową, przerzuty odległe w chwili rozpoznania stwierdza się u mniej niż 10 proc. pacjentów. Nowotwory odbytu klasyfikuje się tak jak nowotwory skóry, w oparciu o system TNM. W leczeniu dąży się do miejscowego i regionalnego opanowania nowotworu, w miarę możliwości przy zachowaniu funkcji zwieraczy. Dostępne metody leczenia obejmują: leczenie chirurgiczne, radioterapię i skojarzoną radio- i chemioterapię. Resekcja brzuszno-kroczowa, będąca postępowaniem z wyboru w przypadku raków zlokalizowanych poniżej linii grzebieniastej, w coraz większym stopniu jest zastępowana przez radioterapię, dającą taką samą przeżywalność. Radioterapia jako monoterapia daje 5-letnią przeżywalność u powyżej 70 proc. Jeszcze korzystniejsze jest połączenie radio- i chemioterapii. Schematy leczenia obejmują podanie 5-fluorouracylu z mitomycyną albo z cisplatyną. Miejscowe wycięcie niewielkich nowotworów z 1-cm marginesem, nawet z objęciem części aparatu zwieraczowego, pozwala uzyskać 5-letnią przeżywalność u powyżej 80 proc. Resekcja brzuszno-kroczowa jest stosowana w przypadku braku skuteczności chemioterapii i w przypadku wznowy miejscowej.

  Streszczenie angielskie: Carcinoma of an anus is an uncommon disease, which refers to the commonest anal malignancy - squamous cell carcinoma. It remains the only carcinoma of GI tract curable without the need for definitive surgery. Anal cancer is predominantly a locoregional disease with fewer than 10 p.c. of patients having distant metastases at presentation. Tumors of anal margin are classified with skin tumors which is based on TNM stating. Treatment objectives include local and regional control over the tumor and maintenance of sphincter function when possible. The methods of treatment include surgery, radiotherapy and combined radio-chemotherapy. Abdominoperineal resection as a treatment of cancers located below dentate line is as a first intention treatment has been mostly replaced by radiotherapy with the same survival rate. Radiation treatment alone may lead to a 5-year survival rate in excess of 70 p.c. Combination of radio- and chemotherapy is even more beneficial. Treatment protocols involve administration of 5-fluorouracil with mitomycin or even better with cisplatine. Local excision of small carcinomas demonstrates over 80 p.c. 5-year survival rate obtained with 1 cm clear margin which may include part of sphincter apparatus. Abdominoperineal resection is reserved as salvage therapy fort he failure of prior chemotherapy and in local recurrences.


  149/1279

  Tytuł oryginału: Surgical achievements in Crohn's disease.
  Tytuł polski: Wyniki leczenia chirurgicznego choroby Crohna.
  Autorzy: Delaini G. G., Marinello P., Nifosi F., Carrara B.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.183-184, bibliogr. 6 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp w dziedzinie chirurgicznego leczenia choroby Crohna dotyczy głównie rozwoju technik umożliwiających oszczędzenie jelita, zmniejszenie urazu operacyjnego i zachowanie zwieracza odbytu. Plastyka miejsca zwężenia (strikturoplastyka) wskazana jest w przypadku zmian miejscowych, zwężeń mnogich na długich odcinkach jelita, u pacjentów po przebytych resekcjach, w przypadku nawrotu zwężenia w miejscu zespolenia krętniczo-okrężniczego oraz w przypadku zwężenia dwunastnicy. Strikturoplastyka pozwala uniknąć mnogich, rozległych resekcji i późniejszego wystąpienia "zespołu krótkiego jelita". Stosowane techniki obejmują metody Heineckego-Mikulicza, Finneya oraz izoperystaltyczną strikturoplastykę bok-do-boku. U niektórych pacjentów z chorobą Crohna możliwe jest wykonanie zespolenia zbiornika krętniczego z odbytem. Zabiegi laparoskopowe szybko zyskują popularność w chirurgicznym leczeniu choroby Crohna, a ich zalety to dobry wynik kosmetyczny, szybki powrót do zdrowia, krótki czas hospitalizacji, rzadkie występowanie powikłań i mniejsze ogólne koszty leczenia. Mniejszy jest też uraz operacyjny i mniejsze ryzyko powstania zrostów.

  Streszczenie angielskie: New surgical achievements are especially related to bowel-sparing techniques, to reduction of surgical trauma and preservation of anal sphincter. Stricturoplasty is indicated in skin lesions, multiple strictures sited in long segments, in-patients with previous resection, recurrence of ileocolic anastomotic strictures, strictures of the duodenum. Stricturoplasty avaids multiple, broad resections and possible short bowel syndrome. Techniques employed include Heinecke-Mikulicz, Finney or side-to side isoperistaltic stricturoplasty. Ileal pouch anal anastomosis is feasible in selected patients with Crohn's disease. Laparoscopic procedures are diffusing rapidly in surgery for Crohn's disease, with good cosmetic results, faster recovery, shorter hospital stay, fewer complications and lower costs. Trauma is reduced and possibility to create adhesions is also reduced.


  150/1279

  Tytuł oryginału: Anal fistula.
  Tytuł polski: Przetoka okołoodbytnicza.
  Autorzy: Rosa G., Lolli P., Vicenzi L., Bottura D., Castellini C.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.185-187, tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne leczenie przetok odbytu oparte jest na identyfikacji głównego kanału przetoki i jej wtórnych odgałęzień. Konfigurację przetoki można określić poprzez znalezienie jej ujść - zewnętrznego i wewnętrznego - oraz przebiegu samego kanału. Absolutnie przeciwwskazane jest nacinanie zwieracza odbytu, jeśli nie została jednoznacznie określona konfiguracja przetoki. Autorzy przeprowadzili 751 operacji przetoki odbytu. Wśród nich było 64 proc. przypadków wysokiego odejścia odgałęzień wtórnych, co znacznie utrudniało leczenie. U 85 proc. pacjentów kanał przetoki przechodził przez zwieracze. Najczęściej wykonywanym zabiegiem była fistulotomia i fistulektomia, jeśli przetoka nie obejmowała aparatu zwieraczowego. Przecięcie zwieracza było odraczane poprzez założenie setonu u 51 proc. spośród 436 przypadków przetok przezwieraczowych. Autorzy nie stosują techniki przesunięcia płata. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadza się badania manometryczne w celu określenia zakresu nacięcia zwieracza. Po zabiegu odsetek nawrotów wynosił 4,2 p.c., a nietrzymanie stolca występowało u 0.98 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Surgical approach to anal fistulas has to be based on identification of main track and secondary extension. Track features come from identification of primary and secondary fistula opening and traject. It absolutely forbidden to cut sphincter when clear tract identification is lacking. Authors performed 751 fistula operations. Among them 64 p.c. had secondary high tracks, which makres the treatment more difficult. 85 p.c. patients had a fistula passingthough sphincters. The most performed operation was fistulatomy and fistulectomy if the fistula did not involve the sphincters. The sphincter cutting was delayed with seton in 51 p.c. of 436 transsphincteric fistulas. Authors do not practice advancement flap techniques. All patient are evaluated manometrically before the procedure to determine the extend of sphincter cut. Reported recurrence rate was 4.2 p.c. and incontinence in 0.98 p.c. of patients.


  151/1279

  Tytuł oryginału: Anual fissure - pathophysiology and management.
  Tytuł polski: Szczelina odbytu - patofizjologia i postępowanie.
  Autorzy: Pfeifer Johann
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.188-189, streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiologia szczeliny odbytu pozostaje nieznana, jednak za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się skojarzone działanie urazu, niedokrwienia i wady anatomicznej. W ostatnich dziesięcioleciach standardowym postępowaniem stała się sfinkterotomia boczne, z odsetkiem powikłań nie przekraczającym 5 proc. Leczenie zachowawcze polega na miejscowym stosowaniu toksyny botulinowej, blokerów kanału wapniowego i substancji uwalniających tlenek azotu. Zasada leczenia zachowawczego jest taka sama jak w przypadku leczenia chirurgicznego - zmniejszenie napięcia, ciśnienia i bólu w obrębie odbytu celem przyspieszenia gojenia. Sfinkterotomia chemiczna z zastosowaniem tlenku azotu stanowi korzystną alternatywę obarczoną niewielkim ryzykiem efektów niepożądanych i może być uznana za metodę z wyboru w leczeniu pacjentów ze szczeliną odbytu.

  Streszczenie angielskie: Etiology of anal fissure is not known, however trauma with ischemia in combination with the anatomical structure is the most likely one. In the last decader standard therapy is lateral sphineterotomy with less than 5 p.c. of complication rates. Conservative management involves botulinum toxin, calcium channel blocker or NO-donor substances topical application. The idea behind the conservative treatment is identical to radical approach - to diminish anal pressure and pain in odrer to speed up the healing. Chemical sphincterotomywith NO is a viable option with small side effects and can be considered the procedure of choice for patients with anal fissures.


  152/1279

  Tytuł oryginału: Surgery for incontinence. Role of artificial sphincter.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nietrzymania stolca. Zastosowanie sztucznego zwieracza odbytu.
  Autorzy: Pfeifer Johann
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.190-191, streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że ok. 1,5 proc. osób w populacji ogólnej cierpi z powodu nietrzymania stolca, a brudzenie bielizny występuje u ok. 5 proc. U pacjentów z nasilonym i nieodwracalnym nietrzymaniem stolca możliwości leczenia chirurgicznego są ograniczone. Poza operacjami polegającymi na przemieszczeniu mięśni duże nadzieje wiąże się z implantacjami sztucznego zwieracza (artifical bowel sphincter, ABS). Jest to urządzenie zbudowane z mocnego elastomeru silikonowego, wypełnione płynem i składające się z mankietu, pompy i balonu regulującego ciśnienie. Odsetek powikłań jest niewielki, a głównym problemem są zakażenia. Chirurgiczne leczenie nietrzymania stolca musi być zindywidualizowane i dostosowane do konkretnej sytuacji klinicznej. Duże nadzieje budzi zastosowanie systemu ABS, pod warunkiem, że uda się uniknąć zakażeń.

  Streszczenie angielskie: It is said that up to 1.5 p.c. of population suffer from fecal incontinence, with soiling rate up to 5 p.c. For patients with severe irreparable fecal incontinence the surgical options are limited. Besides muscle transfer operations implantation of artificial bowel sphincter is a promising technique. It consist of fluid-filled, solid silicone elastomer device built of: cuff, pump and pressure regulating ballon. The complication rates seem to be very low with predominant factor of infection. Surgical treatment of fecal incontinence must be tailored to individual patient although ABS system is a promising device if infection can be avoided.


  153/1279

  Tytuł oryginału: 7th Central Congress of Coloproctology and Viscerosynthesis Italian - Baltic Week, June 2-4, 2002, Kaunas, Lithuania. Abstracts, [programme].
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.192-223, tab. - 7 Środkowoeuropejski Kongres Koloproktologii i Wiscerosyntezy - tydzień włosko - bałtycki Kaunas 02-04.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  154/1279

  Tytuł oryginału: Nitrozaminy u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Nitrozamines in children with chronic gastritis.
  Autorzy: Krawczyński Marian, Ignyś Iwona, Borucki Maciej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.217-224, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia nitrozamin w soku żołądkowycm i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka przed i po leczeniu. Badania przeprowadzono w dwóch grupach dzieci: grupę I stanowiło 30 dzieci (11 dziewcząt i 19 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem Hp. Grupę II - 30 dzieci (16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z bólami brzucha, bez zmian w badaniu gastroskopowym. Rozpoznanie potwierdzono badaniem gastroskopowym, a obecność zakażenia Hp potwierdzono z użyciem testu ureazowego oraz badaniem histologicznym. Stężenie nitrozamin metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu zestawów wzorcowych firmy Merck w soku żołądkowym i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka badano przed i po eradykacji zakażenia (ranitydyna, amoksycylina, nitroimidazol), a u dzieci bez zmian patologicznych tylko jednorazowo. W I grupie obejmującej 30 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka po leczeniu stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia nitrozamin w soku żołądkowym x = 1,031 mg/l, szczególnie u chłopców w wieku 13 - 18 lat c - 1,499 mg/l w porównaniu z wartościami uzyskanymi przed leczeniem x = 0,074 mg/l, w porównaniu z uzyskanymi u osób z grupy kontrolnej x = 0,063 mg/l oraz u dziewcząt w tym samym wieku x = 0,924 mg/l. Spostrzegano również dziesięciokrotnie wyższe wydalanie nitrozamin w moczu po leczeniu x = 0,602 ml/l w porównaniu z wartościami przed leczeniem i wynikami ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the concentration of nitrozamines in the gastric juice and urine in children with chronic gastritis (CG) before and after treatment. The study was performed in two groups of children: Group I consisted of 30 children (11 girls and 19 oys), aged 6 - 18 with CG and Hp infection. Group II consisted of 30 children (16 girls adn 14 boys) aged 6 - 18 with recurrent abdominal pain and without changes in gastroscopy. The diagnosis was confirmed by gastroscopy and Hp infection by ureasic test and histological examinations. The concentration of nitrozamines was examined before and after eradication treatment (ranitidien, amoxycyline, nitroimidazol) by means of gas chromatography - with the application of Merck pattern sets in gastric juice and urine of children with CG. In children with normal gastroscopic picture, the examination was performed once only. In gorup I of 30 children with CG, after treatment statistically significant increase of nitrozamine concentration in the gastric juice (1.031 mg/l) was found, particularly in boys (1.499 mg/l) in comparison with the values obtained before treatment (0.074 mg/l) and with to the control group (0.063 mg/l), and an age-matched group of girls (0.924 mg/l). Tenfold higher excretion of nitrozamiens in urine after treatment (0.602 mg/l) in comparison with pretreatment values and the results obtained in the control group (0.029 mg/l) was found. After treatment, markedly higher excreation of ...


  155/1279

  Tytuł oryginału: Progresja od czynnościowego hiposplenizmu do morfologicznego asplenizmu w APECED - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Progression from functional hyposplenism to morphological asplenism in APECED - case presentation and literature review.
  Autorzy: Starzyk Jerzy, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Kowalczyk Maciej, Starzyk Bożena, Rybakowa Maria, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.241-245, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Siódmy w piśmiennictwie światowym przypadek współwystępowania hiposplenizmu u pacjenti z APECED przedstawiono w 1994 r. w Pediatrii Polskiej, 69,6, 375-477. Obecnie przedstawiamy siedmioletnie wyniki badań naturalnego rozwoju asplenizmu u tej pacjentki. Jakkolwiek współistnienie hipo/asplenizmu opisano tylko w kilku przypadkach, to obecny był on u około połowy badanych w tym kierunku pacjentów. Dlatego podkreślamy konieczność poszukiwania hiposplenizmu u wszystkich pacjentów z APECED przy zastosowaniu scyntygrafii śledziony. Przyczyna zarówno autoimmunizacji, jak i hipo/asplenizmu w APECED jest nieznana. Naszym zdaniem hiposplenizm może być zarówno wynikiem miejscowej dysfunkcji genu AIRE w śledzionie, jak i zależnego od genu AIRE - procesu autoimmunologicznego.

  Streszczenie angielskie: In 1994 we published the seventh case in the word literature of hyposplenism coexisting with APECED (Polish Pediatry, LXIX,6,475-477). Now, we present 7-year follow-up of the natural history of asplenism in our patient. Only a few cases of hypo/asplenism associated wtih APECD have been published, yet hyposplenism has been found in approximately half of the studied patients. Thus we emphasize the necessity of searching for hyposplenism in all patients with APECED, and recommend lien scintigraphy. The cause of both autoimmunization and hyposplenism in APECD is unknown. We hypothesize that hyposplenism primarily depends on local AIRE gene dysfunction in the spleen, and secondarily on an AIRE gene-mediated autoagressive process.


  156/1279

  Tytuł oryginału: Dominująca manifestacja brzuszna oraz współistnienie zakażenia Helicobacter pylori w przebiegu choroby Sch”nleina-Henocha u dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Predominant abdominal manifestation of Sch”nlein-Henoch vasculitis in association with gastric Helicobacter pylori infection in two children.
  Autorzy: Chrobot Agnieszka M., Mierzwa Grażyna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.247-250, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano dwóch chłopców w wieku 9 i 16 lat z chorobą Sch”nleina-Henocha, u których dominowała postać brzuszna, a zmiany skórne pojawiły się dopiero w kilka dni po wystąpieniu silnych bólów brzucha. U jednego z nich w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazano zmiany krwotoczne w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, a także w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. U drugiego badanie endoskopowe wykazało natomiast obecność znacznego stopnia zapalenia błony śluzowej żołądka z współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori. Leczenie omeprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną spowodowało ustąpienie dolegliwości bólowych i powolne ustępowanie zmian skórnych, co może dowodzić przyczynowej roli Helicobacter pylori w patogenezie choroby Sch”nleina-Henocha.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of children (9 and 16 years of age) with Sch”nlein-Henoch purpura with predominant abdominal manifestation; skin lesions appeared several days after abdominal pain. In one patient gastroduodenal endoscopy revealed haemorrhagic changes in the stomach and duodenum, as well as in the lower part of the gastrointestinal tract. In the other patient gastroscopy revealed signs of severe gastritis and Helicobacter pylori was detected in gastric biopsy. Therapy with omeprasole, amoxycillin and clarythromycin for seven days resulted in clinical improvement. These fidings suggest a causative role of Helicobacter pylori in the occurrence of Sch”nlein-Henoch purpura.


  157/1279

  Tytuł oryginału: Dodatkowa trzustka ektopiczna zlokalizowana w żołądku u dzieci - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Etopic pancreas localized in the stomach in children - report of three cases.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara, Sajewicz Zbigniew, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano występowanie ektopowej tkanki trzustki w żołądku u trojga dzieci. Przedstawiono obraz kliniczny, metody stosowane w diagnostyce tej anomalii rozwojowej oraz sposób postępowania w przypadku jej lokalizacji w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The paper descirbes the occurrence of ectopic pancreas in three children. The clinical course, diagnostic procedures used in the evaluation of the anomaly and management of ectopic pancreas localized in the stomach in children are presented.


  158/1279

  Tytuł oryginału: Ważna rola infekcji wirusowej i zahamowania biotransformacji ksenobiotyków w patomechanizmie autoimmunologicznego zapalenia wątroby oraz zespołu Stevensa-Johnsona. [List do redakcji].
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.260-263, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  159/1279

  Tytuł oryginału: Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu zachorowaniom na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Protective effect of physical activity in the occurrence of colon cancer.
  Autorzy: Jędrychowski Wiesław, Tobiasz-Adamczyk Beata, Steindorf Karen, Popiela Tadeusz, Penar Agnieszka, Matyja Andrzej, Wahrendorf Jurgen
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wpływu aktywności fizycznej wynikającej z pracy zawodowej oraz w czasie wolnym na ryzyko występowania raka jelita grubego, przy uwzględnieniu zwyczajów żywieniowych jako potencjalnych zmiennych zakłócających. Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzono w grupie 180 chorych na raka jelita grubego, leczonych w I Katedrze i Klinice Chirurgii CMUJ w Krakowie. Jednakową liczebnie grupę kontrolną dobrano parami według płci i wieku spośród chorych hospitalizowanych w tym samym czasie w Szpitalu Uniwersyteckim, z innych powodów niż choroby nowotworowe. Kwestionariusz żywieniowy dotyczył częstości i ilości spożywania 148 produktów żywnościowych i pokarmów. Aktywność fizyczną w czasie pracy zawodowej przed wystąpieniem choroby klasyfikowano na podstawie samooceny badanych. Aktywność w czasie wolnym mierzono liczbą godzin spędzanych dziennie na oglądaniu TV. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, mierzone ilorazem szans (Isz) u osób z większą aktywnością fizyczną o charakterze zawodowym było niższe niż w grupie kontrolnej (Isz = 0,56, 95 p.c. PU: 0,28 - 1,10). Także niższe było ryzyko wśród osób bardziej aktywnie spędzających czas wolny (Isz - 0,56, 95 p.c. PU: 0,32 - 0,98). Efekt protekcyjny przypisywany wysiłkowi fizycznemu był niezależny od zdrowego sposobu żywienia.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the role of occupational and leisure physical activity on the risk pattern of colon cancer considering the possible confounding effects of dietary habits. Case-control study has been carried out in 180 incident cases of colon cancer hospitalized in Chair of Surgery CMUJ in Kraków. The equal number of controls individually matched by gender and age were chosen amongst patients with no history of cancer from the university hospital. Food frequency questionnaire combined with quantity of foods eaten was used to assess the usual dietary patterns for 148 food items. The occupational physical activity of the interviewed subjects before the occurrence of the disease was assessed by selfrating. Leisure time activity was measured by the number of hours watching TV. The adjusted risk of colon cancer was reduced by half in those being active in leisure time (OR = 0.56, 95 p.c. Cl: 0.32 - 0.98). The effect of occupational physical activity had the same order of magnitude in terms of risk reduction (OR = 0.56; Cl: 0.28 - 1.10). The protective effect of healthy nutrition appeared to be independent from that attributed to physical effort.


  160/1279

  Tytuł oryginału: Przypadki leiomyosarcoma - diagnostyka, leczenie i rokowanie w rzadkim złośliwym nowotworze żołądka.
  Tytuł angielski: Cases of leiomyosarcoma - diagnostics, treatment and prognosis in the rare stomach tumour.
  Autorzy: Murawa Dawid jr, Reperowicz Krzysztof, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.63-65, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zoperowano 350 chorych z powodu nowotworu żołądka. W tej grupie znalazły się cztery przypadki leiomyosarcoma. Nowotwór ten charakteryzuje rozrost w formie masy guzowatej poza światło żołądka, z czym wiążą się dwa istotne elementy: guz już we wczesnej fazie może być wyczuwalny w badaniu palpacyjnym brzucha; trudność w uzyskaniu materiału do badania histopatologicznego w badaniu endoskopowym. Leczenie polegało na wykonaniu dwóch częściowych resekcji żołądka metodą Billroth II i jednej resekcji całkowitej (Roux - Y). W czwartym przypadku wykonano operację paliatywną plegającą na resekcji subtotalnej żołądka metodą Billroth II z usunięciem węzłów chłonnych pnia trzewnego, poza tym zresekowano prawą połowę okrężnicy jelita grubego, oraz guz z lewego płata wątroby. Wszyscy operowani zostali wypisani ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.

  Streszczenie angielskie: Between the years 1996 to 2000 350 patients were operated due to cancer of the stomach in the Wielkopolska Cancer Center. There were 4 cases of leiomyosarcoma in this group. This tumour is characterized by hyperplasia in the form of a nodula mass beyond the stomach lumen, which is concerned with two crucial facts: the tumour already is palpable in early phase; it is difficult to obtain histopathological material for endoscopic examination. The treatment consisted of performing two partial resections of the stomach (Billroth II method) and one total resection (Rouh - Y method). In the fourth case palliative resection was performed: with partial resection of the stomach (Billroth II method) with the resection of nodules of the celiac stump, right part large intestine and one tumour in the left hepar lobe. All the patients who were operated on were discharged from hospital in good condition.


  161/1279

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Genetic background of Crohn's disease.
  Autorzy: Czarny-Ratajczak Malwina, Krawczyński Maciej R., Szczepanik Mariusz, Woźniak Anna, Latos-Bieleńska Anna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.33-35, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego choroby Leśniowskiego-Crohna i badań genetycznych wykonywanych obecnie u chorych. Identyfikacja mutacji może zostać wykorzystana w opracowaniu nowego algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

  Streszczenie angielskie: The actual data regarding genetic background of Crohn's disease and genetic investigations in affected persons are presented. Mutation identification may be used for construction of new diagnostic and therapeutic algorithm in Crohn's disease patients.


  162/1279

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne i implikacje terapeutyczne nieswoistych zapaleń jelit.
  Tytuł angielski: Etiopathogenetic factors and therapeutic implications of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.37-42, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy dotyczące etiopatogenezy nieswoistych zapaleń jelit i wynikające z nich implikacje terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: Actual opinions of etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases and therapeutic implications ther are presented.


  163/1279

  Tytuł oryginału: Patomorfologia idiopatycznych zapaleń jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Pathomorphology of idopathic bowel diseases in children.
  Autorzy: Majewski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.43-48, bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do grupy idiopatycznych zapaleń jelita grubego zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Częstość zachorowań na te zapalenia wynosi obecnie od 3,9 do 10 chorych na 100000 ludności. U 10-30 proc. chorych pierwsze objawy występują poniżej 20 roku życia, a u 4 proc. poniżej 4 roku życia. W pierwszym okresie choroby Leśniowskiego-Crohna dochodzi do hiperplazji grudek chłonnych i pojawienia się nadżerek na powierzchni błony śluzowej jelita. Rozrost grudek chłonnych daje obraz widocznych makroskopowo aft, a w następnym okresie powoduje powstanie rozległych "geograficznych" lub wąskich szczelinowatych owrzodzeń. Proces zapalny szerzy się na głębsze warstwy jelita, aż do błony surowiczej, krezki i węzłów chłonnych. Dołącza się włóknienie powodujące zwężenie światła jelita i pogrubienie jego ściany. Szczelinowate owrzodzenia przetok i ropni. W 60-70 proc. przypadków stwierdza się ziarniniaki z komórek nabłonkowatych podobne do spotykanych w sarkoidozie, stanowiące pewne kryterium rozpoznania tej choroby. W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w błonie śluzowej i podśluzowej stwierdza się proces zapalny o różnym stopniu nasilenia. W obszarach o dużym nasileniu procesu zapalnego błona śluzowa przyjmuje formę polipów. W nacieku zapalnym obecne są poszerzone naczynia włosowate, obrzęk, nacieki z komórek jednojądrzastych i eozynofilów a w późniejszym okresie także z komórek wielojądrzastych i erytrocytów. Występują ogniska ...

  Streszczenie angielskie: The group of idiopathic large bowel disease consists of Leśniowski-Crohn disease and ulcerative colitis. Nowadays, the incidence of those disease is 3.9 to 10 for 100 000 of population. In 10-30 p.c. of patients, first symptoms occur before 20 years of age, and in 4 p.c. before the age of four. In the first stadium of Leśniowski-Crohn disease there are hyperplasia of lymphatic follicles and appearance of erosiones on the surface of bowel mucosa. In the next stadium the hyperplasia of lymphoid follicles gives macroscopically visible afts or extensive "geographic" or thin fissural ulcerations. The inflammatory process penetrates into deeper layers of bowel wall, up to the adventitia, mesentery and lymph nodes. Latter, fibrosis leads to the narrowing of bowel lumen and thickening of the bowel wall. The fissural ulceration may penetrate with the formation of fistulas and abscesses. In 60-70 p.c. of cases the sarkoid-like granulomas occurs, which is pathognomonic diagnostic criterion. In the course of ulcerative colitis in the bowel mucosa and submucosa inflammatory process of various intensity is boserved. In the areas of major intensity the mucosa forms polyps. In the inflammatory area we can observe dilated capillaries, edema, mononuclear and neutrophilic infiltrates. Later, even multinucleated cells and erythrocytes are observed. There are also areas of necrosis, which leads to the mucosal defects and ulcerations. In the mucosal crypts thera is accumulation of pus, ...


  164/1279

  Tytuł oryginału: Zaparcie jako wstępny objaw przewlekłych chorób jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation as an initial symptom of chronic colon diseases in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.49-53, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca stanowią około 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a zaparcia występują u około 15 proc. populacji dziecięcej. Celem pracy była ocena częstości występowania zmian zapalnych końcowego odcinka jelita grubego u badanych dzieci z zaparciem stolca. Do badań zakwalifikowano 32 dzieci 17 dziewcząt 15 chłopców w wieku od 3 miesięcy do 18 lat objętych opieką Poradni Gastroenterologicznej przy Instytucie Pediatrii w latach 1997-1999, zgłaszających się z wstępnym rozpoznaniem zaparcia stolca. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych stwierdzono, że przeważającą większość stanowiły dzieci z zaparciem nawykowym 50 p.c. (16 dzieci). U 8 zaparcie występowało na podłożu alegii pokarmowej, u 3 postawiono podejrzenie zespołu jelita drażliwego. 2 najmłodszych chłopców przekazano do leczenia chirurgicznego z rozpoznaniem choroby Hirschsprunga, u rozpoznano chorobę trzewną, a u 1 dziewczynki sklerodermię. Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykazało w 16 przypdkach (50 proc.) zmainy zapalne błony śluzowej jelita grubego. W 8 przypadkach (25 proc.) spostrzegano guzki krwawnicze i/lub szczelinę odbytu. U pozostałych dzieci makroskopowo zmian nie stwierdzono. Wykazano, że u dzieci z przewlekłym zaparciem i obecnością krwi lub śluzu celowe jest wykonanie badania endoskopowego z pobraniem wycinka do badania histologicznego. Normalizacja objawów klinicznych koreluje poprawę makroskopową i histologiczną błony śluzowej ...

  Streszczenie angielskie: Disturbances of defecation constitute about 10-25 proc. of gastreonterological ailments inchildren, and constipation occurs in 15 p.c. of children population. The aim of the study was to evaluate the coexistence and frequency of occurrence of distal colon inflammatory changes in children with constipation. The study group was comprised of 32 children (17 girls and 15 boys), aged 3 months to 18 yeras treated in the Gastreonterological Outpatient Clinic, Institute of Pediatrics from 1997-1999 in whom constipation was initially diagnosed in the majority of cases. On the basis of clinical picture and the performed examinations it was stated that in 50 p.c. (16 children) of cases one diagnosed habitual constipation. Two youngest boys with Hirschprung's disease were referred to the srugical department, in 2 children coeliac disease was found and one girl suffered from sclerodermia. Proctosigmoidoscopic examination showed inflammatory changes of colon mucosa in 16 (50 p.c.) cases. In 8 (25 p.c.) cases hemorrhoids and/or anal fissure were found. No macroscopic changes were found in the remaining children. It was stated that it is purposeful to perform endoscopic examiantion with biopsy in children with chronic constipation and the presence of blood or mucus in stool. Normalization of clinical picture lets obtain both macroscopic and histological imporvement of colon mucosa. Chronic constipations, particularly those with soiling, predispose to inflammatory conditions and need ...


  165/1279

  Tytuł oryginału: Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colon diverticulosis associated colovesical fistula.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Szepietowski Marcin
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.69-71, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z przetoką pęcherzowo-esiczą, której przyczyną pierwotną była uchyłkowatość jelita grubego. Chorego poddano operacji, wykonując częściową cystektomię w jednym bloku z odcinkową resekcją esicy. Pomimo powikłania w postaci przetoki jelitowo-skórnej i wydłużeniu czasu pobytu na oddziale, wynik pooperacyjny oceniono jako bardzo dobry, zwłaszcza w kontekście przeprowadzonych badań kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The case study of a patient with colovesical fistula primarily caused by colon diverticulosis is presented. The patient underwent the surgical procedure of en-block partial cystectomy with segmental colon resection. In spite of complications such as enterocutaneous fistula, and consequently a longr stay in hospital, the final outcome was very good, as confirmed by postoperative check.


  166/1279

  Tytuł oryginału: Niedokonany zwrot jelit i choroba Leśniowskiego-Crohna u 17-letniego chłopca. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Intestinal malrotation and Crohn disease in 17 year old boy. Case report.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Kałużny Łukasz, Teichert Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.55-58, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rotacji jelit powstają w okresie embriogenezy i wynikają z zarodkowych lub płodowych zaburzeń ich zwrotu. Mogą przebiegać pod postacią całkowitego braku zwrotu lub częściowego, bądź niedokonanego zwrotu. W obrazie kliniczm wyróżnia się postać ostrą przebiegającą jako niedrożność i przewlekłą częściową niedrożnośc dwunastnicy. Zaburzenia rotacji mogą przebiegać także bezobjawowo. Zaburzeniom rotacji jelit często towarzyszą inne nieprawidłowości anatomiczne. Celem donisienia jest zwrócenie uwagi na stosunkowo późne i przypadkowe rozpoznanie wady rozwojowej przewodu pokarmowego ze współistneiniem nieswoistego procesu zapalnego, który przyczynił się do ustalenia rozpoznania. Opisany przypadek wskazuje an celowość wykonywania radiologicznych badań kontrastowych u dzieci z objawami procesu zapalnego.

  Streszczenie angielskie: Intestinal malrotation occurs in embriogenesis and results from embryonal or fetal disturbances of their rotation. They may occur in the form of total lack of rotation, lack of rotation or incomplete rotation. In the clinical picture one can differentiate the acute form manifested as duodenal obstruction or chronic partial duodenal obstruction. Rotation distrubances may also be asymptomatic. Intestinal malrotation is often accompanied by other anatomical anomalies. The aim of the presenting the case is to draw attention to a relatively late and accidental diagnosis of the gastrointestinal developmental defects, and also to its co-occurrence with a nonspecific inflammatory process which actualy gave rise to this diagnoses. Introduction of endoscopy, ultrasonography, biochemical and histochemical examinations caused a marked decrease of gastrointestinal tract contrast examinatins which resulted in delayed diagnosis of asymptomatic or oligosymptomatic developmental defects. Basing on the described case, it seems that performing contrast X-ray examinations in children with gastrointestinal tract ailments should be recommended.


  167/1279

  Tytuł oryginału: Następstwa zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci z serokonwersją w układzie HbeAg/anty-HBe.
  Tytuł angielski: Consequences of heaptitis B virus infection in children with seroconversion from HBeAg to anty-HBe.
  Autorzy: Figlerowicz Magdalena, Służewski Wojciech, Mozer-Lisewska Iwona, Kowala-Piaskowska Arleta
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.149-153, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) u dzieci prowadzi najczęściej do rozwoju przewlekłego procesu zapalnego w wątrobie. Pod wpływem leczenia przeciwwirusowego, a niekiedy samoistnie dochodzi do serkonwrsji HBe Ag/anty-HBe. Większość dzieci pozostaje nosicielami HBsAg. Obecność HBsAg świadczy o integracji wirusowego DNA z genomem gospodarza i ekspresji białka s. Nosicielstwo HBsAg jest istotnym czynnikiem predysponującym do rozwoju marskości i pierwotnego raka wątroby. Celem pracy było ustalenie obrazu klinicznego i charakteru powikłań wynikających z nosicielstwa HBsAg u dzieci. Bdaniem objęto 140 dzieci będących nosicielami HBsAg. Stwierdzono, że u 88,6 dzieci 2 - 7 letni nosicielstwo HBsAg nie powoduje istotnych powikłań. Jednakże były one obserwowane, aż u 11,4 dzieci objętych badaniem. U 1 dziecka stwierdzono marskość wątroby, u 1 splenomegalię, a u 2 kłębuszkowe zapalenie nerek. Wyniki badań sugerują, iż niekorzystny rozwój choroby może być spowodowany powstaniem zmutowanych form wirusa. Stosowane obecnie rutynowo metody diagnostyczne nie zawsze pozwalają na właściwą ocenę przebiegu choroby. W przypadku serokonwersji HBeAg/anty-HBe koniecznym jest potwierdzenie tego faktu przez badanie HBV DNA w surowicy.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of hepatitis B virus (HBV) in infancy frequently results in a chronic infection of the liver. Antiviral therapy or ntural immunological response can lead to seroconversion from HBeAg to anti-HBe. However, HBsAg remains in the serum of most infected children. Its formation suggests that viral DNA was integrated with the host's genome. There are several lines of evidence that the presence of HBsAg is an important factor predestinating to the development of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The main goal of the undertaken studies was to establish whether and how HBsAg carriers are affected by the expression of a viral protein. Our studies involved 140 HBsAg carriers. Our two-year observation demonstrated the lack of negative symptoms in 88.6 p.c. of children which had been HBsAg carriers for 2 - 7 years. However, same disadvantageous effects were detected in 11.4 p.c. of all children. Cirrhosis was recognized in 1 child and splenomegaly in another one. Glomerulonephritis was observed in two children. The results of our studies in another one. Glomerulonehritis was observed in two children. The results of our studies suggest that the detected complications may have developed in consequence of HBV mutant formation. We think that the routinely us diagnostic methods are not sufficient for the proper assessment of HBV infection. Accoridng to our data, seroconversion from HBeAg to anti-HBe has to be confirmed by a test showing the lack of HBV DNA in serum.


  168/1279

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  169/1279

  Tytuł oryginału: Program badań przesiewowych w profilaktyce raka jelita grubego - zadania lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Screening program in colon cancer prophylaxis - tasks for family doctors.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.231-234, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W celu osiągnięcia lepszych wyników leczenia raka jelita grubego niezbędne jest wykrywanie przypadków wczesnego raka jelita grubego w badaniach przesiewowych wykonywanych u bezobjawowych pacjentów. W celu zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem badań przesiewowych należy zastosować zasadę stosowania badań u pacjentów z podwyższonym ryzykiem powstania raka. Wyłonienie takich grup stanowi podstawowe zadanie lekarzy rodzinnych. Najlepszą metodą wyłonienia grup podwyższonego ryzyka jest starannie zebrany wywiad dotyczący zarówno przeszłości chorobowej pacjenta, jak i przeszłości chorobowej jego rodziny. Powinno się badać raz w roku wszystkich pacjentów po przekroczeniu 50. roku życia. Jako badanie podstawowe używane jest badanie kału na krew utajoną. Efekty ekonomiczne tak prowadzonego programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego są znacznie lepsze niż programów przesiewowych w raku piersi czy szyjki macicy oraz programu przeszczepów serca. Taka zmian podejścia do problemu przyniesie liczne korzyści: umożliwi zastosowanie mniej obciążającego leczenia, wpłynie na zmniejszenie kosztów stosowanej terapii, przyniesie również zmniejszenie częstości powikłań, ograniczy liczbę kaleczących zabiegów oraz zmniejszy liczbę chorych przechodzących po leczeniu na rentę. Wszystkie wymienione czynniki spowodują, że budżet państwa odniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

  Streszczenie angielskie: Better results of colon cancaer treatment it is necessary to diagnose early cases of malignancy in screening of non-symptomatic patients. To diminish the cost of screening patients with increased colon cancer risk should be examined. Identification of those patients depends on family physician. The best method is detailed medical history both personal and family. All patients over fifty should have been tested once a year. The basis is occult blood test. Economical results of that type screening are far better than those of breast cancer, uterine cancer or heart transplantation programme. Change of attitude towards colon cancer diagnosis will result inless invasive treatment and will decrease the therapy cost also. The number of therapy complications will be controlled also, less number mutilated surgery will be possible and smaller number of patients will quite work. All those factors will cause substantial ecornomical profit for state budget.


  170/1279

  Tytuł oryginału: Gastroenterologiczne problemy chorób czynnościowych w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal problems of the functional diseases in the family doctor's practice.
  Autorzy: Chojnacki Jan, Stec-Michalska Krystyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.235-239, bibliogr. 25 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęstsze problemy gastroenterologiczne w praktyce lekarza rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu czynnościowym: choroba refluksowa przełyku, dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego.

  Streszczenie angielskie: This account discusses the msot often appering in the practice of the family doctors gastroenterological problems related to the functional disroders: gastroesophageal reflux disease, functional dyspepsia, irritable bowel syndrome.


  171/1279

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa krwawień z przewodu pokarmowego z punktu widzenia lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of bleedings from the alimentary tract.
  Autorzy: Hańczyc Halina, Sebzda Tadeusz, Skowroński Robert
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.241-246, tab., bibliogr. 26 poz.,sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano różne postacie krwawień z przewodu pokarmowego i uszeregowano je w dwie grupy: krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, małe (przewlekłe/ostre), masywny krwotok z przewodu pokarmowego. Podawano najczęstsze przyczyny prowadzące do krwotoków. W tym celu przeprowadzono diagnostykę różnicową krwawień. Opisywano postępowanie doraźne, diagnostyczne i terapeutyczne, podkreślając, że w tak ciężkim stanie, jakim jest krwotok z przewodu pokarmowego i mogące wystąpić gwałtowne powikłania z potrzebą leczenia chirurgicznego, konieczna jest obecność w czasie ostrego dyżuru teamu: internista, chirurg, anestezjolog.

  Streszczenie angielskie: Various forms of bleedings from the alimentary tract have been analyzed and divided into two gorups: bleeding from the upper and lower parts of the alimentary tract, mild (chronic/and/acute) massive alimentary tract bleeding. Differntial diagnosis of the bleedings was carried out. Immediate management, diagnostic and therapeutic procedures have been described, emphasizing that in a condition as severe as bleeding from the alimentary tract possibly resulting in acute complications necessitating surgical treatment, the presence of a team consisting of a physician, a surgeon and an anaestehesiologist is required on the emergency duty.


  172/1279

  Tytuł oryginału: Korzystanie z badań endoskopowych przewodu pokarmowego przez lekarza rodzinnego - kiedy, który pacjent, czego oczekujemy od badania.
  Tytuł angielski: Use of endoscopy for family doctors - when, which patient, what should we expect.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.247-250, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawę rozpoznawania schorzeń przewodu pokarmowego obecnie stanowią badania endoskopowe. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości dotyczących przewodu pokarmowego należą: zgaga, pieczenie za mostkiem, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, krew w stolcu, pieczenie i świąd odbytu. Ryzyko wykonania badania endoskopowego, nawet u pacjenta z towarzyszącymi schorzeniami, nie jest wysokie. Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią ponad 20 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Ponieważ wyłonienie grup podwyższonego ryzyka jest możliwe głównie na podstawie starannie zebranego wywiadu dotyczącego preszłości chorobowej pacjenta oraz wywiadu rodzinnego, należy uznać, że profilaktyka przeciwnowotworowa znajdzie swoje właściwe miejsce w praktyce lekarzy rodzinnych. Zastosowanie u pacjentów z takich grup badań przesiewowych pozwoli wykryć nowotwory w okresie bezobjawowym. Przyniesie to zwiększenie liczby chorych leczonych we wczesnych stadiach choroby. Zmieni się nastawienie pacjentów, którzy obecnie rozpoznanie raka przyjmują za wyrok.

  Streszczenie angielskie: Endoscopy is the main method of diagnosing gastrointestinal disoreders. The most common complainst are: heartburn, pain in the upper abdomen, nausea, vomiting, meteorismus, constipation, blood in stool, aching and swelling of the anus. Risk of endoscopic examination even in patient with concomitant disorders is not high. Gastrointestinal tract malignancies constitute about 20 per cent of all malignant diseases. As identification of group of patients with increased risk of neoplastic disorder is possible by medical history gathering, it is obvious that anticancerous prophylactic will find its place in family practice. Creening of those patients will allow diagnosing the cancers in pre-symptomatic stage. This will result in increasing the number of patients treated in early stages of the disease. It will change patients attitude toward diagnosis of cancer which still is thought as a sentence of death.


  173/1279

  Tytuł oryginału: Value of PCR technique in detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material.
  Autorzy: Ciesielska U[rszula], Jagoda E[wa], Marciniak Z[ofia]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.129-130, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Methods which permit effective detection of Helicobacter pylori are based on endoscopic sampling of gastric mucosa followed by a direct or indirect demonstration of Helicobacter pylori bacilli, e.g. searching for specific proteins or gene fragments. PCR technique represents one ot techniques employed for diagnosing the biopsies. The present study was aimed at examining how effective is the detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material by PCR technique using primers for the Ure C gene fragment. The material for studies involved gastric biopsies, routinely fixed in formalin and embedded in paraffin. In order to perfirm PCR, DNA was isolated and purified, subjected to amplification with the use of starters for the Ure C gene fragment. The performed experiments have confirmed suitability of PCR technique for detection of Helicobacter pylori.


  174/1279

  Tytuł oryginału: The dynamics of morphological changes in the pyloric endocrine cells of rats with uremia.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalen], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.177-178, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Disturbances in renal homeostatic function lead to changes in endocrine cell secretory activity. The aim of this study was the histomorphological estimation of dependence of gastric APUD system cell morphology and function on the time after subtotal nephrectomy in Wistar rats. Fragments of gastric pylorus were collected 1, 2, 4, and 6 weeks after nephrectomy. Paraffin sections were stained with H+E and by silver impregnation. Immunohistochemical reactions with the use of specific antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were also performed. Immunoreactivity of the examined substances in the pyloric mucosa in the first week after nephrectomy was lowr than in the control group. However, in the following time intervals, endocrine cells showd stronger immunostaining in comparison with the control rats. The results suggest that chronic renal failure can modulate secretory activity of APUD system cells.


  175/1279

  Tytuł oryginału: Preliminary evaluation of pancreatic islets in rats with experimental uremia and after thyroparathyroidectomy.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Sawicki B[ogusław]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.179-180, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Hormonal disorders are the permanent symptoms of renal failure. They concern all known hormones and can be due to quantitative changes of the secretory activity and disturbances of endocrine cell functions. The aim of this study was to establish whether experimental thyroparathyroidectomy in uremic animals causes detectable histomorphological changes in endocrine cells of pancreatic islets. Thyroparathyroidectomy was performed in rats 30 days after nephrectomy. Fragments of pancreatic tissue were collected 14 days after the operation. Paraffin sections were stained with H + E and by silver salt impregnation. Immunohistochemical reactions were conducted using antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), neuron-specific enolase (NSE), and chromogranin (CgA). It was shown that endocrine cells of pancreatic islets in thyroparathyroidectomized rats show intensified immunoreactivity to SPh and ST as compared to the control group of animals. Immunocytochemical reactions for NSE, CgA, and CGRP were negative.


  176/1279

  Tytuł oryginału: Ultrasound and biochemical evaluation of liver regeneration process after resections for primary and metastatic tumors.
  Autorzy: Kulig Jan, Nowak Wojciech, Popiela Tadeusz, Sobocki Jacek, Zarębski Bartosz
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (44) s.349-353, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: background/Aims: The liver regeneration process after resective procedures is an important clinical problem especially in view of the growing population of patients requiring liver transplantations or undergoing resective procedures as well as those with toxic or viral liver injures. The aim of the study was to analyze liver regeneration potential using ultrasound examination, and liver function biochemical tests in the patients after liver resections. Methodology: Twenty-one patients with primary or metastatic liver cancer were included in the study (17 males, 4 females, mean age: 59.8, SD 10:3). The patients were undergoing gastrointestinal tract primary tumor resections with extended lymphandenectomy and liver metastatic tumor excisions. Liver volume was measured postoperatively in the follow-up ultrasound examinations and biochemical tests were performed before and after the procedure. Liver function and activity of p-450 cytochrome was tested with IRIS 13C stable isotope breath analyzer. Results: The mean time of follow-up was 12.6 months (SD 7.8) during which volume of liver increased on average in the first five months to 105.7, 112.1, 125.7, 131.2, and 138.4 p.c. of the immediate postoperative value. Biochemical parameters returned to normal after 2-3 weeks. Four patients in whom liver failed to regenerate died due to cancer spread in the mean time of 6.5 months. Conclusions: Liver has tremendous regeneration potential. In spite of this fact, extended hepatectomies affect largely the functionaln status of residual parenchyma which may lead to a fatal outcome.


  177/1279

  Tytuł oryginału: Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori.
  Autorzy: Karczewska Elżbieta, Konturek Joanna E., Konturek Peter C., Cześnikiewicz Marta, Sito Edward, Bielański Władysław, Kwiecień Nina, Obtułowicz Wojciech, Ziemniak Witold, Majka Jolanta, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (5) s.978-986, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen colonizing the a gastric mucosa, but some reports indicated that it may also be found in the oral cavity, which could serve as a reservoir of the bacteria and a source of gastric reinfection. Accordingly, we aimed to study whether the oral cavity, particularly gingival pockets, are colonized by Hp and whether it could be the source of gastric reinfection. We studied 329 patients with dyspeptic symptoms (257 with chronic gastritis, 15 with gastric ulcer. and 57 with duodenal ulcer). The [**13C]urea breath test (UBT), gastroscopy, and Hp culture from gastric biopsies were carried out, and material was collected from the oral cavity (gingival pocket) for bacteriological culture and genomic DNA studies. The serum was obtained for anti-Hp IgG and anti-CagA assays and saliva for anti-Hp IgA determination using the ELISA technique. bacteria in material from gingival pockets and biopsies from the corpus and antrum of stomach of 30 DU patients before and after Hp eradication were also examined by PCR technique, using primers specific for 16S rNA. All Hp-positive patients (276) were subjected to one week of triple therapy (omeprazole 2 x 20 mg twice a day, clarithromycin 2 = 500 mg twice a day, and metronidazole 2 x 500 mg twice a day). The measurements descrived above were then repeated at four weeks and six months. Bacterkilogical culture showed the prsence of Hp in the material from oral cavity in about 50 p.c. of patients, whereas UBT, used as a gold standard, revealed gastric Hp infection in about 84 p.c. of these patients...


  178/1279

  Tytuł oryginału: Udział diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu stanów zapalnych jelit.
  Tytuł angielski: The participation of pathomorphological diagnostic in diagnosis of intestinal inflammatory disease.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Trawiński Jerzy, Wiśniewski Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.160-163, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady współpracy gastrologa z patomorfologiem w diagnozowaniu schorzeń jelit. Podano optymalne kryteria właściwego pobierania materiału tkankowego oraz jego utrwalania. Uzasadniono znaczenie kompleksowej informacji klinicznej dla ustalenia diagnozy patomorfologicznej. Wskazano na konieczność współpracy gastrologa z patomorfologiem już na etapie planowania procesu diagnostycznego przez klinicystę.

  Streszczenie angielskie: The principles of collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in diagnosis of the intestinal diseases were presented. The optimal criteria of drawing and fixing cytological and tissue samples were presented. The importance of extensive clinical information for pathomorphological diagnosis was proved. It was indicated that an early collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in the process of clinical diagnostic planning is necessary.


  179/1279

  Tytuł oryginału: Etiologia ostrych biegunek u dzieci w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Aetiology of acute diarrheas in children from the region of Łódź. [P.] 1: Occurrence of infectious etiologic agents.
  Autorzy: Żurawska-Olszewska Jolanta, Krzesłowska Irena, Długosz Gabriela, Krasiukianis Agnieszka
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.129-136, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono szczegółową identyfikację względnie beztlenowej bakteryjnej i wirusowej flory kału z ostrych biegunek od 155 dzieci, w wieku do 6 roku życia, z regionu łódzkiego. Stwierdzono występowanie 4 głównych grup czynników etiologicznych, z których najliczniejszą stanowiły rotawirusy. Udokumentowano wysoki udział, nie rejestrowanych w Polsce, zakażeń wywołanych przez pałeczki z rodzaju Campylobacter. Wykazano konieczność wielokierunkowej diagnostyki mikrobiologicznej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was determination of the etiologic agents (bacterial, fungal or viral) of acute diarrheas in children from the Łódź region, suffering from acute diarrhoea during the period from October 1998 to February 2001. Rotaviruses were detected by the latex test. Other microorganisms belonging to the Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae and Vibrinaceae families, as well as the genera Listeria, Campylobacter, Candida, Staphylococcus were cultured on standard or selective culture media according to the NDH recommendations and identification by means of API system. Acute diarrhoeas in 155 small children below 6 years of age from the Łódź region were caused by rotaviruses (n=42; 27 p.c.). Enteropathogenic strains of Escherichia coli (n=25; 16.1 p.c.) occupied the third place after Salmonella bacteria (n=30; 19.3 p.c. - second place). Among bacterial etiologic factors of diarrhoeas Campylobacter bacteria showed high frequency of occurrence (n=22; 14.1 p.c.). The investigations enabled identification both the mixed infections (n=25; 16.1 p.c.) and more rare etiologic agents of diarrhoeas. Conclusions: 1. Acute diarrhoeas in children from the region Łódź were most frequently caused by rotaviruses; 2. Modern microbiological diagnostics of acute diarrhoeas in children should be multilateral, taking account of the mixed infections and expanding the routine search for bacteria of the genus Campylobacter.


  180/1279

  Tytuł oryginału: Występowanie wirusa TT u chorych z zapaleniem wątroby typu B, C i o nieustalonej etiologii.
  Tytuł angielski: Prevalence of TT virus in patients with hepatitis B, C and hepatitis of unkown etiology.
  Autorzy: Liwień Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.151-155, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę częstości występowania wirusa TT w surowicy krwi chorych z przewlekłym zapaleniem typu B, C i o nieustalonej etiologii, a także w kontrolnej grupie krwiodawców. Dodatkowo zbadano częstość infekcji TTV u chorych szczególnie narażonych na zakażenia wirusami przenoszonymi drogą parenteralną. Dokonano także, w wybranych przypadkach, analizy sekwencji nukleotydów w genomie wirusa TT.

  Streszczenie angielskie: Discovery of TT virus in 1997 gave raise to intensive subsequent studies to learn about its structure, features and, what is the most important, about its role in pathogenesis of liver disease. The aim of the work was to analyze prevalence of TTV DNA in patients with diagnosed hepatitis B, C that of unknown etiology and in healthy blood donors as well. Additionally the divergence of TTV sequence was estimated in selected cases. TTV DNA was detected by PCR technique using specific oligonucleotide primers for coding regions. TT virus has been detected in 25.6 p.c. (32/125) HBsAg positive patients and in 23.9 p.c. (51/213) HCV infected patients. In healthy blood donors the frequency of TTV was 24.3 p.c. (34/140) similarly to that found in HCV and HBV infected patients. The frequency of TTV DNA among patients with hepatitis of unknown etiology was 9.1 p.c. This result was statistically significant lower than in the other groups. When detected sequences have been compared to these from NCBI base the homology result was 71 p.c. to 95 p.c. and among different patients and groups of patients identify was 46 p.c. to 73 p.c. On the basis of the obtained results it can be concluded that it is very unlikely that TTV coinfection plays any significant role in HCV or HBV infection. The hypothetical role of TTV infection in the etiopathogenesis of cryptogenic chronic hepatitis has been confirmed. The results obtained in the small group of patients with hepatitis of unknown etiology are not conclusive and should be taken with some precaution....


  181/1279

  Tytuł oryginału: Przymiotno kanadyjskie - roślina lecznicza i olejkodajna.
  Autorzy: Lis Anna, Góra Józef
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  182/1279

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu w surowicy u dzieci z celiakią na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia.
  Tytuł angielski: Selenium plasma concentration in children with celiac disease in different stages of diagnosis.
  Autorzy: Kalita Barbara, Nowak Przemysław, Ślimok Marta, Sikora Alicja, Szkilnik Ryszard, Obuchowicz Anna, Sulej Jadwiga, Sabat Daniel
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.43-44, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Selen jest pierwiastiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Badania eksperymentalne oraz dane epidemiologiczne wskazują na związek między niedoborem tego pierwiastka a zwiększoną zachorowalnością na nowtowory. Jedną z przewlekłych chorób przewodu pokarmowego związaną z ryzykiem wystąpienia nowotworu jest celiakia (choroba trzewna). Celem niniejszej pracy było zbadanie stężenia selenu w surowicy dzieci chorych na celiakię na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia. Stężenie selenu oznaczano metodą elektrotermicznej absorpcji atomowej. Celiakię diagnozowano zgodnie z kryteriami ESPGHAN. Wykazano, że stężenie tego pierwiastka jest szczególnie małe u dzieci ze świeżo rozpoznaną celiakią oraz u dzieci, które nie przestrzegają diety bezglutenowej. Zdaniem autorów, dzieci chore na celiakię wymagają dodatkowej podaży selenu.

  Streszczenie angielskie: Selenium is an important nutritional factor of human diet. Epidemiological and experimental data indicate that low selenium level can be associated with increased risk of cancer. On the other hand there are some evidence that patients with celiac disease can present selenium deficiency and increased risk of certain malignances. Therefore the aim of study was to evaluate plasma selenium levels in children with celiac disease. The level of selenium was estimated by flame atomic absorptiometry method according to Whiteside. Celiac disease was diagnosed according to ESPGHAN criteria. Obtained results indicate that in celiac disease low plasma selenium levels are especially marked at preliminary stage of diagnosis and following low compliance to the gluten free diet. Children with this sickness may need supplementation of their diet with selenium.


  183/1279

  Tytuł oryginału: Antygeny (CEA i CA 19-9) w rozpoznawaniu i prognozowaniu gruczolakoraka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Antigens (CEA and CA 19-9) in diagnosis and prognosis colorectal cancer.
  Autorzy: Grotowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.77-80, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponad 30 lat temu po raz pierwszy opisano w tkance jelita połodu i nowotworach przewodu pokarmowego antygen karcynoembrionalny (CEA). Następnie wykryto go w surowicy u chorych na gruczolakoraka jelita grubego i rozpoznano jako marker dla tego nowotworu. Z uwagi na małą swoistość antygenu tego nie poleca się jednak jako markera w badaniach przesiewowych u chorych na gruczolakoraka jelita grubego. Stężenia tego antygenu zwiększają się wraz ze stopniem zaawansowania nowotworu. Określanie stężeń przedoperacyjnych CEA w surowicy jest przydatne w rozpoznawaniu nowotworu i prognozowaniu jego nawrotu oraz czasu przeżycia chorych. Ekspresja antygenu CA 19-9 została opisana w odniesieniu do różnych nowotworów złośliwych, w tym również do gruczolakoraka jelita grubego. Nie jest on polecany jako test do badań przesiewowych. Jego stężenia wzrastają w zaawansowanych stanach gruczolakoraka jelita grubego. Pomimo jego mnijeszej czułości w wykrywaniu wczesnych postaci gruczolakoraka jelita grubego niż CEA, połączenie badania obu tych antygenów może dostarczyć więcej informacji niż samo badanie CEA w prognozowaniu nawrotu i przeżycia chorych.

  Streszczenie angielskie: Carcinoembrionic antigen (CEA) was first described more than three decades ago, when its presence was demonstrated in fetal gut tiissue and in tumors from gastrointestinal tract. Subsequently, CEA was detected in the circulation of patients and recognized as a serum marker for colorectal cancer. This tumor marker has not been advocated as a screening test for colorectal cancer, however a preoperative CEA serum level is useful for diagnosis and prognosis of recurrence and survival in colorectal cancer patients. The levels of CEA increased with increasing tumor stage. Expression of carbohydrate antigen (CA 19-9) has been described in various malignancies and also in colorectal cancer. This antigen also has not been advocated as a screening test for colorectal cancer. The levels of CA 19-9 increased in advanced stages of colorectal cancer. Despite its lower sensitivity than CEA in early stages of colorectal cancer, the combination of both antigens can provided more information than CEA alone for prognosis of recurrence and survival in those patients.


  184/1279

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  185/1279

  Tytuł oryginału: Technika i wyniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
  Tytuł angielski: The technique and results of percutaneous endoscopic gastrostomy.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Tomik Barabara, Budzyński Andrzej, Szczudlik Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.371-378, bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie techniki zakładania endoskopowej gastrostomii odżywczej, wskazań do zabiegu oraz wstępnej analizy własnych wyników i powikłań. Materiał i metodyka. W latach 1999-2001 założono 17 przezskórnych endoskopowych gastrostomii. U 12 z nich wskazaniem było stwardnienie boczne zanikowe, u 3 następstwa ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, u 2 zaburzenia połykania w przebiegu zaawansowanych nowotworów szyi. Wyniki. U dwóch chorych zanotowano dość masywne ropienie wokół mankietu, które opanowano jego zwolnieniem i sączkowaniem okolicy. Wśród chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym pięciu zmarło w okresie 9 dni do 14 miesięcy, siedmiu pozostaje w obserwacji. Trzech z pozostałych 5 chorych zmarło w okresie do 6 tygodni. Wniosek. Gastrostomia przezskórna jest małoinwazyjną procedurą skutecznie przywracającą drogę pokarmową. Przyczynia się do przedłużenia życia chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present method of endoscopic gastrostomy (PEG) insertion, procedure indications and initial analysis of its results and complications, based upon oun experience. Material and methods. During the period 1999-2001 we performed 17 PEG tube insertions, in 12 patients with SLA, 3 with head injuries, and 2 with inability to swallow resulting from advanced neck cancer. Results. In two patients we noticed an important infection surrounding the gastrostomy tube that was treated by means of drainage. Among patients with SLA 5 died between 9 days and 14 months, 7 remain under follow-up. Ther out of the remaining 5 patients died within 6 weeks. Conclusion. Percutaneous gastrostomy is a safe minimally invasive procedure that enables enteral feeding in selected cases It prolongs the life span of SLA patients.


  186/1279

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  187/1279

  Tytuł oryginału: Fundoplikacja laparoskopowa w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Laparoscopic fundoplication - own experience.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.400-407, bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnej serii pacjentów leczonych drogą fundoplikacji laparoskopowej (FL). Materiał i metodyka. Wykonano 16 operacji u 15 chorych (8 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku śr. 45,3 lat (SD ń 7,3 lat), BMI śr. 31,8 (SD ń 8,1 kg/mý), w latach 1995-2000. Wskazania do zabiegu: objawowa choroba refluksowa po nieskutecznym leczeniu zachowawczym 6 mies. - 14 chorych, objawowa przepuklina okołoprzełykowa - 1 osoba. Wskazania potwierdzono endoskopią z biopsją, rtg GOPP celowanym na przepuklinę rozworu, scyntygrafią przełyku (2 chorych), pH-metrią (1 osoba). Manometrii nie wykonywano (brak aparatury). Metodą była fundoplikacja Nissena (11 chorych), floppy-Nissena (2 chorych) i Toupeta (3 chorych). Czas operacji śr. 185 min. (pomiędzy 95 a 360 min; SD ń 82 min); śr. czas pobytu 3 dni, czas rekonwalescencji 7 - 10 dni. Czas obserwacji śr. 1,7 lat, (od 4 tyg. do 5 lat). Wyniki. 12 zabiegów zakończono laparoskopowo, 4 konwersje: trudności identyfikacji struktur u 3 chorych, techniczne - otyłość u 1 osoby. Powikłania wczesne u 3/16 pacjentów: przejściowa dysfagia u 2 chorych, wymagająca reoperacji i FL Toupeta - 1 osoba. Jeden zgon okołooperacyjny w 35 dobie po FL (trudności z wybudzeniem po przedłużonym zabiegu, ARDS). Uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości u 11/15 chorych, poprawę u 3/15 chorych. Wniosek. Fundoplikacja laparoskopowa pozwala na skuteczne leczenie objawowej choroby refluksowej. W okresie wprowadzania metody należy się liczyć z większą liczbą powikłań.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of own series of laparoscopic fundoplication (FL). Material and methods. 16 operations were performed in 15 patients (8 men and 7 women), mean age was 45.3 years (SD ń 7.3 years), mean BMI 31.8 (SD ń 8.1 kg/mý), between 1995 - 2000 in our clinic. Indications: symptomatic reflux disease persistent after 6 months of medical treatment (14 patients), symptomatic paraesophageal hernia (1 patient). Investigations: endoscopy and biopsy, barium swallow, scintygraphy (2 patients), pH-metry (1 patient). Manometry was not performed. Methods: laparoscopic Nissen fundoplicaion (11 patients), floppy-Nisssen (2 patients). Toupet (3 patients). Average operation time: 185 min. (between 95 and 360 min. SD ń 82 min); mean hospital stay 3 days, convalescence time 7 - 10 days. Average observation time 1.7 years (4 weeks to 5 years). Results. 12 procedures ended by laparoscopy, 4 conversions: structures identification problems (3 patients), technical difficulties-obesity (1 patient). Morbidity 3/16 patients: transient dysphagia (2 patients), Dysphagia requiring relaparoscopy and change for Tounet fundoplication (1 patient). Mortality: 1 patient (postoperative anesthesia problems after prolonged operation, ARDS). Total relieve of symptoms in 11/15 patients, improvement 3/15 patients. Conclusion. FL seems to be a promising method for treatment of symptomatic reflux disease, however learning curve can result in higher complication rate.


  188/1279

  Tytuł oryginału: Zakażenia Helicobacter pylori u chorych z pękniętym wrzodem żołądka i/lub dwunastnicy operowanych metodą prostego zszycia.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infections in patients with perforated gastric and/or duodenal ulcers following surgical simple closure.
  Autorzy: Chabik Kinga Dagmara, Grzebieniak Zygmunt
  Opracowanie edytorskie: Popiela Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.420-429, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Określenie odsetka zakażeń Helicobacter pylori w grupie chorych po przebytym przedziurawieniu wrzodu trawiennego i w grupie kontrolnej oraz porównanie leczenia eradykacyjnego w obu grupach. Materiał i metodyka. Grupę podstawową stanowiło 25 chorych (6 kobiet i 19 mężczyzn), którzy w latach 1990 - 2000 byli leczeni operacyjnie z powodu pękniętego wrzodu żołądka i/lub dwunastnicy. U wszystkich pacjentów wykonano proste zszycie przedziurawienia. Grupa kontrolna obejmowała 30 chorych, hospitalizowanych w latach 1998 - 2000 z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego. W grupie podstawowej przeprowadzono ankietę zawierającą 29 pytań dotyczących choroby wrzodowej, badanie endoskopowe z zastosowaniem testu ureazowego, badanie mikrobiologiczne ilościowe metodą chemiluminescencji; w grupie kontrolnej badanie endoskopowe z zastosowaniem testu uerazowego. W obu grupach, u chorych z potwierdzoną infekcją Helicobacter pylori, przeprowadzono od I do II cyklów leczenia eradykacyjnego. Wyniki. W grupie podstawowej czynną infekcję Helicobacter pylori stwierdzono w 68 proc., ekspozycję na ten patogen zaś w 92 proc. Nawrót owrzodzenia wystąpił w 24 proc. przypadków. W grupie kontrolnej czynną infekcję Helicobacter pylori stwierdzono w 30 proc. Wniosek. Złe odległe wyniki leczenia pękniętego wrzodu prostym zszyciem świadczą o konieczności postępowania eradykacyjnego w bezpośrednim okresie po zabiegu chirurgicznym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Determine the incidence of Helicobacter pylori infections in patients with a perforated peptic ulcer and in the control group, as well as compare the eradication therapy in both groups. Material and methods. The study group comprised 25 patents (6 females and 19 males), who were operated due to perforated gastric and/or duodenal ulcers between 1990 - 2000. All patents underwent a simple closure of the perforation. Control group: 30 patients admitted to the hospital between 1998 - 2000 due to cholelithiasis. Analysis was based on a 29-question query concerning the peptic ulcer, endoscopy with the ureaase test, and microbiological quantitative chemiluminescence tests. In the control group- only endoscopy with the urease test. Patients who had evidence of Helicobacter pylori infection underwent one or two courses of eradication. Results. In the study group active Helicobacter pylori infections were found in 68 p.c. of patients, while previous exposition to this pathogen was evident in 92 p.c. The recurrence of an ulcer was present in 24 p.c. of cases. In the control group active Helicobacter pylori infections were found in 30 p.c. of cases. Conclusion. Poor long-term results of perforated ulcer treatment with its simple closure suggest that eradication therapy should be mandatory during the immediate postoperative period.


  189/1279

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej metodą laparoskopową.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of cholecystoduodenal fistula.
  Autorzy: Swoboda Kazimierz, Korzekwa Piotr, Zaręba Adam
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.436-439, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 61-letniej chorej planowo operowanej z powodu kamicy żółciowej pęcherzyka żółciowego i przewodu żółciowego wspólnego metodą laparoskopową, u której śródoperacyjnie stwierdzono obecność przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej. Dzięki odpowiedniej technice preparowania przetokę zopatrzono laparoskopowo. Odstąpiono od rewizji przewodu żółciowego wspólnego ze względu na obecność wąskiego przewodu pęcherzykowego. Kamienie z przewodu żółciowego usunięto w drugim etapie wykonując papillotomię endoskopową. W pracy opisano możliwości bezpiecznego zaopatrzenia powikłań kamicy żółciowej postępowaniem laparoskopowym z wyeliminowaniem konieczności najczęściej stosowanej w podobnych przypadkach klasycznej laparotomii.

  Streszczenie angielskie: This is a case of sixty-one year old female patient suffering from gall-stones. During laparoscopic exploration a fistula between gallblader and duodenum was discovered, and therefore only cholecystectomy and the closure of fistula were performed, becouse the cystic duct was thin exploration a common bile duct was impossible. A few days later endoscop was used to explore the common bile duct and to remove remaining gallstones (it has to be proceded by papillotomy). This case shows that you can still avoid laparotomy even when unexpected complications are discovered, and at a later date operation through endoscop.


  190/1279

  Tytuł oryginału: Zespół wzmożonej ciasnoty wewnątrzbrzusznej.
  Tytuł angielski: Abdominal compartment syndrome.
  Autorzy: Pukacki Fryderyk, Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz Karol
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.440-445, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  191/1279

  Tytuł oryginału: Obraz endoskopowy błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego stwierdzany u dzieci z przewlekłymi bólami brzucha ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Endoscopic picture of mucosa of upper part of gastrointestinal tract in children with chronic abdominal pain with Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Łukasik Maria, Rusek-Zychma Małgorzata, Stojewska Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzata, Ronczkowski Stanisław, Krzywicka Agnieszka, Kazior-Banaszak Beata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.39-42, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie H. pylori u dzieci najczęściej prowadzi do wystąpienia zapalenia żołądka i/lub dwunastnicy, które manifestuje się przewlekłymi bólami brzucha. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonana w takich przypadkach pozwala na ocenę stanu śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy, jak i pobranie wycinków do badań. Praca próbuje ustalić jaki obraz endoskopowy jest u dzieci charakterystyczny dla zakażenia H. pylori. Analizie poddano grupę 236 dzieci z przewlekłymi bólami brzucha w wieku od 2 do 18 lat, u których wykonano badanie endoskopowe oraz test urazowy w kierunku H. pylori. W 19 przypadkach w badaniu nie stwierdzono żadnych patologii. Pozostałe 217 dzieci podzielono na dwie grupy: I - 106 dzieci z zakażeniem H. pylori, II - 11 dzieci bez zakażenia. Zakażenie Helicobacter pylori stwierdzono u 46 proc. badanych. W obrazie endoskopowym morfologiczną cechą, charakterystyczną dla zakażenia H. pylori u dzieci było brukowanie śluzówki odźwiernika żołądka. Refluks żółciowy wystąpił istotnie mniej vzęsto u dzieci z zakażeniem H. pylori.

  Streszczenie angielskie: H. pylori infection in children most frequently leads to gastritis and/or dudenitis, which clinically manifests with chronic abdominal pain. Endoscopic examination enables us to assess the morphology of esophageal, gastric and duodenal mucosa, as well as allows us to take biopsy specimens for histopathological examination. The aim of the study was to establish the endoscopic picture most characteristic for H. pylori in children. 236 children with chronic abdominal pain aged 2-18 yrs, i whom endoscopic examination and urease test were performed were included ito the analysis. In 19 cases, normal endoscopic picture was found. The remaining 217 were divided into two groups: I - 106 children with H. pylori infection, II - 111 children with negative result of urease test. Helicobacter pylori infection was found in 46 p.c. of the examined cases. Endoscopic picture of "antral nodularity" was most characteristic for H. pylori infection. Biliary reflux was significantly less frequent in children with H. pylori infection.


  192/1279

  Tytuł oryginału: Kamica żółciowa i metody jej leczenia.
  Tytuł angielski: Cholelithiasis and therapy methods. P. 2.
  Autorzy: Mrozowski Tomasz
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.1-5
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  193/1279

  Tytuł oryginału: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Allergy in gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.219-222, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia przewodu pokarmowego u osób predysponowanych stanowi formę nieprawidłowej odpowiedzi na antygenowe składniki pożywienia, która realizuje się na drodze mechanizmów immunologicznych. Alergia na białka mleka krowiego, model badawczy najlepiej poznany, jest ważnym problemem w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Obok predyspozycji genetycznej istotne znaczenie mają odrębności związane z fizjologiczną niedojrzałością przewodu pokarmowego. Mechanizmy patogenetyczne leżące u podłoża alergii pokarmowej obejmują immunologiczne reakcji IgE zależne i IgE niezależne oraz zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Odpowiedź IgE zależna wzbudza objawy fazy natychmiastowej, natomiast IgE niezależna częściej indukuje manifestację reakcji późnej, spowodowaną przewlekłym zapaleniem błony śluzowej poszczególnych pięter anatomicznych przewodu pokarmowego. Taki patomechanizm w uzasadnionych przypadkach upoważnia do poszerzenia diagnostyki alergologicznej o badania endoskopowe górnego lub/i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W leczeniu właściwie rozpoznanej alergii na białka mleka krowiego stosowanie hipoalergicznych mieszanek mlekozastępczych, wspomagającej farmakoterapię oraz probiotyków stwarza możliwości uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Allergy in the gastrointestinal tract occurring in predisposed subjects is a form of abnormal reaction to antigens contained in the food, based on immunological mechanisms. Allergy to cow milk proteins, which is the most extensively studiedd model, poses a serious problem in infancy and early childhood. Here, genetic predisposition plays a significant role, as well as factors connected with physiological immaturity of the gastrointestinal tract. Pathogenic mechanisms which determine food allergy comprise IgE-dependent and IgE-independent immunological reactions, and infalmmation of the mucous membrane in the gastrointestinal tract. The IgE-dependent response triggers immediate symptoms, while IgE-independent response more frequently induces the late response manifestation, caused by chronic infalmmation of the mucous membrane in various parts of the alimentary tract. This pathomechanism in justified cases makes it necessary to combine allergologic diagnostic methods with endoscopic examination of the upper or/and lower gastrointestinal tract. Treatment of properly diagnosed allergy to cow milk proteins is based on hypoallergenic milk mixtures, adjuvant pharmacotherapy and probiotics, leading to satisfactory therapeutic effects.


  194/1279

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases. P. 1.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.12-19, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We describe the association between hepar diseases and skin manifestations of its improper function. The pathomechanism of many diseases is associated with the icterus. Fascinating group of many disorders share the same clincial abnormalities of the bilirubin biosynthetic pathway. Some of metabolic diseases are characterized by a dinstinctive biochemical pattern like porphirias, or other clinical distinctive features like Alagille syndrom, haemochromatosis, von Gierke disease, Andersen disease, Hurler diseases, Hunter disease, Sanfilippo disease, Maroteaux-Lamy disease, hyperlipoproteinemia and xanthomatosis, GM1gangliosydosis, Gaucher disese, Fabry disease, Niemann-Pick disease, Wolman disease, Refsum disease, Wilson and Menkes disease.


  195/1279

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases (infectious diseases, sarcoidosis, mastocytosis). P. 2.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.20-23, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Skin manifestations of disorders in hepatocyte function are observed in the diseases of virusorigin, bacterial diseas, mycotic diseases, reactive granulomatous disease (sarcoidosis, systemic mastocytosis), reactive hepatic diseases accompanying the various illnesses of other organs and in the congenital hepatitis of newborns and children.


  196/1279

  Tytuł oryginału: Przezskórny drenaż torbieli trzustki pod kontrolą ultrasonografii.
  Tytuł angielski: Percutaneous management of pancreatic pseudocysts guided by ultrasound.
  Autorzy: Walas Ryszard, Motyka Marek, Grodowski Mieczysław, Kuśmierz Janusz, Kocot Arkadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.287-297, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wartości przezskórnego drenażu pozapalnych torbieli trzustki (PTT) wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1987-2000 u 137 chorych z torbielami trzustki wykonano 186 zabiegów przezskórnego leczenia PTT. Było to 68 punkcji aspiracyjnych, 97 przezskórnych drenaży zewnętrznych, w tym 14 z płukaniem przepływowym oraz 21 przezskórnych cystogastrostomii. Leczono 109 mężczyzn i 28 kobiet w wieku 20 - 67 lat (śr. 43,9). Wielkość drenowanych cyst wahała się od 170 do 5400 ml, a leczonych punkcją od 25 do 600 ml. W płynie oznaczano amylazę trzustkową, wykonywano posiewy oraz badanie cytologiczne. W pracy opisano metodę techniczną zabiegów. Wyniki. W latach 1987 - 1989 u 40 chorych wykonano punkcję aspiracyjną torbieli. Zaobserwowano 19 (48 proc.) nawrotów. Nie stwierdzono żadnych powikłań. U 89 chorych zastosowano przezskórny drenaż zewnętrzny. Wystąpiły trzy powikłania wymagające leczenia operacyjnego oraz 17 (22 proc.) nawrotów po rocznym okresie obserwacji. Czas drenażu wynosił od 5 do 94 dni (śr. 17 dni). Poziom amylazy w płynie wahał się od 300 to 54000 IU, a w 9 przypadkach wyhodowano z niego bakterie. U 21 chorych wykonano przezskórną cytogastrostomię pod kontrolą usg i gastroskopii. Stent typu double-j zakładano po dwóch dniach drenażu zewnętrznego. Nie obserwowano powikłań. Całkowity zanik torbieli uzyskano w 18 przypadkach (86 proc.). W całej grupie 137 chorych nie odnotowano zgonu. Leczenie operacyjne ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the effectiveness of ultrasonographic (US) controlled percutaneous drainage procedures in the management of pancreatic pseudocysts (PPs). Material and methods. The study group compresed one hundred thirty-seven patients with PP subject to 186 percutaneous procedures during the period 1987 - 2000. There were 68 fine needle aspirations (FNA), 97 external prolonged drainages (EPD) including lavage drainage in 14 cases and 21 PCG. The mean age of 109 men and 28 women was 43.9 years (ranging between 20 - 67). The capacity of drained pseudocysts ranged between 170 - 5400 ml, while that of aspirated between 25 - 600 ml. Cyst fluids were analyzed for tumor cells, bacterial growth and amylase levels. Technical details were described. Results. During the period 1987 - 1989 forty patients were treated by means of FNA. There were 19 cases of recurrence (48 p.c.). No complications were observed. EPD was performed in 89 patients. Theree complications required surgery and 17 (22 p.c.) recurrences were noted after a one- year follow- up. The duration of catheter drainage ranged between 5 - 94 days (mean 17 days). Amylase levels varied between 300- 54000 IU. Nine PPs were infected. Twenty one patients were subjects to procedures of percutaneous pseudocystogastrostomy under combined US and endoscopic guidance. A double-j stent was placed following two days of external transgastric drainage without complications. Complete resolution was observed in 18 ...


  197/1279

  Tytuł oryginału: Znaczenie miotomii szyjnej przełyku w leczeniu uchyłków Zenkera.
  Tytuł angielski: The role of the cervical myotomy in the treatment of Zenker's diverticulum.
  Autorzy: Lewandowski Andrzej, Czapla Leszek, Nienartowicz Mirosław
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.298-306, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena i porównanie wyników chirurgicznego leczenia uchyłków Zenkera w grupie chorych, u których wykonano tylko wycięcie uchyłka z grupą chorych, u których wycięcie uchyłka uzupełniono przecięciem warstwy mięśniowej przełyku poniżej jego wrót. Materiał i metodyka. W latach 1964 - 2000 z powodu uchyłka gardłowo-przełykowego operowano 70 chorych (15 kobiet i 55 mężczyzn). Dominującymi objawami klinicznymi decydującymi o leczeniu operacyjnym były: trudności w połykaniu pokarmów stałych oraz uczucie ciała obcego w przełyku. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem. Z wielu metod operacyjnych w klinice stosuje się wycięcie uchyłka. Wszystkie operacje wykonano z lewostronnego dostępu szyjnego. Mięśnie mostkowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy i łopatkowo-gnykowy rozsuwano bez ich przecinania. Wypreparowany uchyłek odcinano u jego podstawy. Przełyk zszywano poprzecznie do długiej osi dwoma warstwami szwów pojedynczych, wchłanialnych. W ostatnich latach operację wycięcia uchyłka uzupełniano przecięciem mięśnia pierścienno-gardłowego. Taką operację wykonano u 32 chorych (11 kobiet i 21 mężczyzn). Wyniki. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono żadnych różnic w obydwu grupach. W odległych badaniach kontrolnych średni okres obserwacji wynosił 5,4 roku. Wznowę uchyłka stwierdzono w 6 przypadkach, wszystkie po zabiegach wycięcia uchyłka bez uzupełniającej miotomii. W grupie chorych z wykonaną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare two surgical techniques in the treatment of Zenker's diverticula. Material and methods. During the period 1964-2000, 70 patients (F - 15 and M - 55) underwent surgery in our department. In order to compare both surgical techniques we divided the patients into 2 groups. The first group comprised 38 patients (F - 4 and M - 34) who underwent diverticulectomy, while the second group 32 patients (F - 11 and M - 21) who underwent a diverticulectomy and cervical esophagomyotomy. Qualification towards surgery was based upon the severity of diverticulum symptoms. In all cases the cervical diverticulum was documented by means of contrast X-ray examinations. General anasthesia was used in all patients. The surgical procedure was undertaken from the left lateral side of the neck. Lateral neck muscles were divided without cutting. The divericulum was excised from the neck. The esophagus was sutured into two separate layers. For the past years we used complementary cricopharyngomyotomy below the diverticular neck. Results. During the early post-operative period we observed no group differences. Late results: follow-up between one and nineteen years, (mean: 5.4 years). In first group patients who underwent a diverticulectomy we observed diverticulum recurrence in six cases. Histology of the diverticulum was obtained in thirty-four cases. High-grade dysplasia was noted in two cases and pre-invasive carcinoma in one case. Conclusion. Diverticulectomy ...


  198/1279

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań monometrycznych u dzieci w zaburzeniach oddawania stolca.
  Tytuł angielski: Application of manometric examinations in children suffering from abnormal rectoanal functioning.
  Autorzy: Porębska Anna, Osman Sławomir, Niedziela Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.307-313, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności badań manometrycznych w zaburzeniach czynnościowych odbytnicy i odbytu. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 297 dzieci, w tym 176 dzieci z zaparciami, 36 z zaparciami i popuszczaniem stolca oraz 85 z nietrzymaniem stolca. Badanie przeprowadzono aparatem firmy Viest. Oceniono obecność lub brak odruchu zwiotczenia zwieracza wewnętrznego odbytu (OZZW), ciśnienie w kanale odbytniczym i w odbytnicy, różnice ciśnień pomiędzy kanałem odbytniczym a odbytnicą oraz siłę skurczową zwieracza zewnętrznego odbytu w stanie spoczynku i podczas wysiłku. U dzieci z obecnym OZZW oznaczono najwyższe wychylenia fali zwiotczenia i czas trwania fali zwiotczenia. Wyniki. Wśród 53 dzieci z brakiem OZZW po poszerzeniu diagnostyki u 29 rozpoznano chorobę Hirschsprunga. U 244 dzieci z obecnym OZZW zastosowano leczenie zachowawcze. Do rehabilitacji czynnościowej zakwalifikowano 33 dzieci z obecnym OZZW i 2 dzieci bez OZZW. Wniosek. Badanie elektromanometryczne końcowego odcinka jelita grubego może mieć szerokie zastosowanie we wstępnej diagnostyce zaparć oraz w rehabilitacji czynnościowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was estimation of manometric examination usefulness in functional disorders of the rectum and anus. Material and methods. 297 children underwent examination, amongst whom 176 suffered from constipation, 36 from constipation and fecal incontinence and 85 from fecal incontinence. The examination was performed by means of the Viest apparatus. We evaluated the lack or presence of internal sphincter muscle flaccidity reflex (OZZW), the pressure in the anal canal and in the rectum, difference of pressures between the anal canal and the rectum, as well as the contraction force of the external sphincter muscle during resting and exertion. The highest deflection of flaccidity was observed amongst children with ozzw. Results. Following complex diagnosis Hirschsprung's disease was recognized in 29 children from 53 with lack of OZZW. Conservative treatment was administered to 244 children with OZZW. 33 children with ozzw and 2 without were qualified towards rehabilitation. Conclusion. Electromanometric examinations of the distal part of the large intestine can be widely applied during introductory diagnosis of constipation, as well as during rehabilitation.


  199/1279

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of extrahepatic choledochal cysts.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Dudek Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.314-323, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają aktualne poglądy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z torbielami zewnątrzwątrobowymi dróg żółciowych. Materiał i metodyka. Analizowana grupa obejmuje 12 chorych leczonych w klinice w ostatnich 10 latach. W przedstawionej grupie chorych rozpoznania dokonano na podstawie wyników badań usg, KT, NMR i wsteczną cholangiopankreatografię. Wszyscy chorzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. U 10 chorych wykonano resekcję dróg zewnątrzwątrobowych i zespolenie przewodowo-jelitowe na pętli Rouxa-Y. W jednym przypadku konieczne było poszerzenie resekcji o lewostronną hemihepatektomię, a w drugim o pankreatoduodenektomię. Wyniki. Leczenie chirurgiczne pozwoliło na ustąpienie nawracających wstępujących zapaleń dróg żółciowych. W żadnym przypadku nie stwierdzono przemiany nowotworowej w ścianie resekowanych torbieli. Wniosek. Jednoznaczne rozpoznanie torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych z towarzyszącymi objawami klinicznymi powinno być wskazaniem do resekcji zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Zespolenie torbieli z pętlą jelitową nie zabezpiecza przed nawracającymi zapaleniami dróg żółciowych i przebudową nowotworową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of current views concerning diagnostics and treatment of patients with extrahepatic choledochal cysts on the basis of authors own clinical material. Material and methods. The study group comparised 12 patients treated at the center during the past ten years. Diagnoses were based on USG, CT, NMR and retrograde cholongiopancreatography. All patients were qualified towards surgical treatment. Ten underwent resection of extrahepatic bile ducts and Roux anastomosis. In one case it was necessary to extend the resection by left-sided hemihepatectomy and in one by pancreatoduodenectomy. Results. Surgical treatment enabled to eliminate recurrent ascending cholangitis. We detected no cases of malignant transformation in the walls of removed cysts. Conclusion. Unequivocal diagnosis of extrahepatic choledochal cysts with associated clinical symptoms should be an indication for extrahepatic bile duct resection. Anastomosis of the cyst with the intestinal loop does not ensure protection from recurrent cholangitis and malignant transformation.


  200/1279

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  201/1279

  Tytuł oryginału: Mikroflora soku żołądkowego u chorych poddanych kuracji eradykacyjnej Helicobacter pylori i leczonych inhibitorem pompy protonowej.
  Tytuł angielski: Microflora of gastric juice in patients after eradication of Helicobacter pylori and proton pump inhibitor application.
  Autorzy: Gościmski Andrzej, Matras Jadwiga, Wallner Grzegorz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.19-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że obniżenie kwasowości soku żołądkowego stwarza warunki do namnażania się organizmów w soku żołądkowym. Celem pracy była jakościowa oraz ilościowa ocena mikroflory soku żołądkowego i gardła, w zależności od zmian pH soku żołądkowego w czasie leczenia pantoprazolem oraz w czasie leczenia eradykacyjnego H. pylori. Badaniem objęto 40 chorych leczonych z powodu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Chorzy bez infekcji H. pylori (grupa I otrzymywali pantoprazol 40 mg/dobę przez okres 4 tygodni, chorzy z potwierdzoną obecnością H. pylori (grupa II) zostali poddani 7-dniowej kuracji eradykacyjnej (pantoprazol, amoksycylina, klarytromycyna), a następnie otrzymywali pantoprazol 40mg/dobę. Przed leczeniem oraz w 4 tygodniu leczenia pobierano sok żołądkowy, określano w nim pH oraz obecność i miano mikroflory. Równocześnie wykonywano posiewy wymazów z migdałków. W grupie I średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły: 1,7 (SD ń 0,53) przed oraz 5,2 (SD ń 2,26) w trakcie leczenia; średnie miana mikroorganizmów w soku żołądkowym wynosiły odpowiednio: 0,47 (SD ń 0,01) logCFU/ml i 1,77 (SD ń 1,48) logCFU/ml. W grupie II średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły 1,8 (SD ń 0,77) przed leczeniem oraz 3,8 (SD ń 2,43) w czasie leczenia, a średnie miano mikroflory soku żołądkowego wzrosło odpowiednio od 0,5 logCFU/ml (SD ń 0,83) do 1,39 logCFU/ml (SD ń 1,52). U większości chorych zaobserwowano zgodność mikroflory izolowanej z soku ...

  Streszczenie angielskie: Previous studies have suggested that decrease of acidity of gastric juice leads to microbial overgrowth in gastric juice. Aim of the study: Qualitative and quantitative evaluation of upper respiratory tract and gastriv juice microflora depending on the change of gastric juice pH, which occurred during treatment with pantoprazole and eradication therapy. Material and methods: 40 patients suffering from duodenal ulcer or reflux esophagitis have been examined. Group 1, patients without infection of H. pylori have received pantoprazole 40 mg/d for 4 weeks. Group 2, patients with infection of H. pylori have received 7-day eradication therapy (pantoprazole, amoxicillin, clarithromycin) and then pantoprazole 40 mg/d for weeks. The samples of gastric juice have been taken twice: before treatment and in the 4th week of treatment. The assessment of gastric juice included pH measurement and bacteriological analysis. Results: The mean values of gastric juice pH in the group 1 were as following - 1.7 (SD ń 0.53) before and 5.2 (SD ń 2.26) during the treatment. Mean microbial counts were: 0.47 (SD ń 1.01) logCFU/ml before, and 1.77 (SD ń 1.48) logCFU/ml during the treatment. In group 2 the increase of approximate amount of gastric juice from 1.8 (SD ń 0.77) before treatment to 3.8 (SD ń 2.43) during the treatment was noticed. The average titer of gastric juice microflora increased from 0.5 logCFU/ml (SD ń 0.83) to 1.39 logCFU/ml (SD ń 1.52). Similarity between microflora isolated ...


  202/1279

  Tytuł oryginału: Stężenie kwasu hialuronowego w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C w relacji ze stłuszczeniem wątroby.
  Tytuł angielski: Hialuronic acid concentration in chronic viral C hepatitis in relation with liver steatosis.
  Autorzy: Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz W., Panasiuk Anatol
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.35-41, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy, ważny składnik substancji pozakomórkowej, pełni rolę w procesach włóknienia wątroby. Celem pracy była ocena stężenia kwasu hialuronowego w surowicy chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZW C) oraz alkoholowe stłuszczenie wątroby, w korelacji ze zmianami morfologicznymi i standardowymi parametrami biochemicznymi czynności wątroby. Badaniami objęto 38 osób: 17 z PWZW typu C, 8 ze stłuszczeniem wątroby wolnych od zakażenia HCV oraz 13 osób zdrowych. Stężenie kwasu hialuronowego w surowicy krwi mierzono metodą immunoenzymatyczną (Hyaluronic Acid "Chugai", firmy Chugai Diagnosis Science Co., Japonia). Najwyższe stężenie kwasu hialuronowego wykazano w grupie chorych z PWZW i współistniejącym stłuszczeniem (95,5 ń 40,3 ng/ml) i było ono znamiennie wyższe niż osób zdrowych (56,9 ń 17,8 ng/ml; p 0.05). W grupie tej największe były zmiany martwiczo-zapalne oraz włóknienie w wątrobie. U chorych z alkoholowym stłuszczeniem wątroby stężenie kwasu hialuronowego było niższe (72,8 ń 45,8 ng/ml), najniższe zaś obserwowano u chorych z PWZW typu C bez stłuszczenia w obrazie morfologicznym (32,9 ń 9,8 ng/ml). Wniosek: Istnieje korelacja pomiędzy włóknieniem w obrazie morfologicznym wątroby chorych na PWZW C, a stężeniem kwasu hialuronowego.

  Streszczenie angielskie: Hialuronic acid, important element of extracellular matrix, plays a significant role in liver fibrosis. The aim of the work is to evaluate serum hialuronic acid concentrations in patients with chronic viral C hepatitis (CHC) and in patients with alcoholic liver steatosis in correlation with liver morphology and classic liver function tests. Material and methods: The study group consisted of 38 persons: 17 with CHC, including 8 with coexisting steatosis, 8 with alcohol liver steatosis and 13 healthy subjects as a controls. Hialuronic acid (HA) was measured in serum with the use of enzyme-linked binding protein assay, produced by Chugai Diagnostics Science Co, Japan. Results: The highest mean HA concentration was found in CHC patients with steatosis (95.5 ń 40.3 ng/ml) and it was significantly higher than among controls (56.9 ń 17.8 ng/ml). The biggest necrosis and inflammation changes and fibrosis were observed in this group. HA concentrations in alcoholic liver streatosis was insignificantly higher than among healthy controls (72.8 ń 45.8 ng/ml). The lowest concentrations of HA were found in CHC patients without steatosis (32.9 ń 9.8 ng/ml). Conclusion: There is correlation between serum HA concentration and liver fibrosis.


  203/1279

  Tytuł oryginału: Regeneracja wątroby po częściowej hepatektomii. Udział mediatorów lipidowych.
  Tytuł angielski: Liver regeneration after partial hepatectomy. Function of the lipid messengers.
  Autorzy: Chocian Grzegorz, Zabielski Piotr, Chabowski Adrian
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.49-71, il., bibliogr. s. 67-71, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper contains current data on the different ways of the liver regeneration. There is still not enough data about control of the regeneration processes in the liver. However nuclear phosphatidylinositols and sphingomyelins have been shown to play a potent role of messengers signaling. The lipid messengers may be potent factors affecting process of liver regeneration after partial hepatectomy.


  204/1279

  Tytuł oryginału: Prewencja pierwotna wirusowego zapalenia wątroby typu B w świetle zmian w kalendarzu szczepień wprowadzonych w 2002 r.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.22, 24, 26-27, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  205/1279

  Tytuł oryginału: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe.
  Tytuł angielski: Transfusions of blood and blood products and viral infections.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Piotrowska Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.221-240, tab., bibliogr. [74] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transfusions of blood and blood products are commonly used in medicine, but being biological materials they carry a risk of transmitting infections - viral, bacterial, parasitic, as well as prions. Laboratory tests used for screening of donated blood for viral infections at present cannot detect all infectious units. Criteria for selection of blood donors therefore must be very strict, while methods of inactivation of viruses and laboratory assays for detection of their presence must be improved. Indications for blood transfusion should be restricted.


  206/1279

  Tytuł oryginału: Z praktyki lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: From family doctor practice.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.15-16
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The case of a man, diagnosed with type II diabetes, who was referred to the medical ward by a general practitioner concerned about the metabolic decompensation caused by diabetes and about sideropenic anaemia.


  207/1279

  Tytuł oryginału: Celiakia - wyzwanie Trzeciego Tysiąclecia.
  Tytuł angielski: Coeliac disease - a challenge for the third millennium.
  Autorzy: Hozyasz Kamil
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.46-52, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review summarizes the current knowledge of coeliac disease.


  208/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Postępowanie w encefalopatii wątrobowej. Aktualne (2001) wytyczne American College of Gastroenterology i American Gastroenterological Association].
  Autorzy: Habior Andrzej, Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.118-119, bibliogr. 12 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 1968-1975
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  209/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Oktreotyd w leczeniu ostrego krwawienia z żylaków przełyku - metaanaliza].
  Autorzy: Krawczyk Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.123 - Tł. artyk. z czas. Gastroenterology 2001; 120 : 946-954
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  210/1279

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Pantoprazol w porównaniu z nizatydyną w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku u chorych z zapaleniem przełyku z nadżerkami lub bez endoskopowych cech zapalenia przełyku].
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.127, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 2849-2857
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  211/1279

  Tytuł oryginału: Rozwój diagnostyki krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Development of diagnostic methods in upper gastrointestinal tract bleeding.
  Autorzy: Szura Mirosław, Zając Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.197-200, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od 200 r n.e. gdy Galen Claudius opisał fusowate wymioty i smolisty stolec jako objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwujemy stały postęp w diagnostyce tego zespołu chorobowego. W artykule przedstawiono rozwój oraz metody wykonywanych współcześnie badań diagnostycznych pozwalających rozpoznać i zlokalizować źródło krwawienia w przewodzie pokarmowym.

  Streszczenie angielskie: Since the first description of upper gastrointestinal bleeding, presented as ground coffee vomiting and melena by Galen Claudias in 200 A.D., we have been observing dynamic progress in the diagnostic of this disease. This article presents modern methods and diagnostic examinations used to detect and localise the bleeding source.


  212/1279

  Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby w świetle współczesnej immunologii.
  Tytuł angielski: Autoimmune hepatitis in the sight of contemporary immunology.
  Autorzy: Gutkowski Krzysztof, Hartleb Marek, Pluta Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.567-573, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  213/1279

  Tytuł oryginału: Jednoczesne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV).
  Tytuł angielski: Coinfection with hepatitis B virus (HBV) and hepatitis virus C (HCV).
  Autorzy: Simon Krzysztof, Inglot Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.589-594, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  214/1279

  Tytuł oryginału: Rola czynników wzrostowych w procesie karcynogenezy trzustki.
  Tytuł angielski: Role of growth factor in pancreas carcinogenesis.
  Autorzy: Talar-Wojnarowska Renata, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.595-600, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  215/1279

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu przeciwlękowym chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The assessment of usefulness of alprazolam and buspiron in anxiolytic therapy of cancer patients.
  Autorzy: Koralewski Piotr, Nawara Iwona, Cegielski Wojciech, Bętkowska-Oleksik Katarzyna, Kosobucki Radosław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.11-18, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w grupie pacjentów oddziałów onkologicznych jest zjawiskiem nagminnym. Stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny z powodu ich "niedodiagnozowania". Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej nie tylko utrudniają opiekę medyczną, ale także wpływają na samopoczucie samego chorego i jego rodziny, przyczyniając się do znacznego obniżenia jakości życia tych osób. Najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej, począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do stau terminalnego, jest lęk. Prawidłowa diagnostyka zaburzeń lękowych pozwala na indywidualny wybór strategii leczenia. Proponuje się leczenie z wykorzystaniem różnych metod psychoterapii i farmakoterpii. Dobór oddziaływań jest różny w zależności od rozpoznania, co wiąże się z różną skutecznością poszczególnych metod. Stosowanie psychoterapii należy uwzględnić we wszystkich rodzajach zaburzeń lękowych. W ramach farmakoterapii wykorzystuje się następujące anksjolityki: buspiron, hydroksyzynę, leki z grupy: benzodiazepin, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, beta-adrenolityków, neuroleptyków. Cel badania: Porównawcza ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu zaburzeń lękowych u pcjentów onkologicznych otrzymujących leczenie systemowe ambulatoryjnie lub pozostających w kontrolach po leczeniu oraz ocena objawów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevalence of psychical disturbances among cancer patietns is very high and they constitude a serious diagnostic and therapeutic problem due to their "underestimation". These disorders not only make the medical care more difficult but also influence te well-being of a patient and his/her relatives, significantly worsening their quality of life. Anxiety is the predominant emotional condition observed in patietns at any stage of cancer disease, beginning with diagnosis and cocntinuing until terminal status. The individual choice of therapeutic strategy is based on a correct diagnosis of anxietic disorders. The treatment consists of pharmacotherapy and various psychotherapeutic methods. Choice of the method is based upon diagnosis and is related to its different therapetuci efficiency. Psychotherapy should be recommended in all types of anxietic disorders. Buspiron, hydroxizine, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, á-adrenolitics, neuroleptics are applied in pharmacotherapy. THe aim of our study was to compare the utility of alprazolam and buspiron in the treatment of anxietic disorders in cancer patietns, either receiving the chemotherapy in the out-patient setting or during follow-up and also to assess side effects of respective drugs. Patietns and methods: The study was prospectively randomized. Eighty seven patients entered the study. The observation was completed for sixty nine patietns (sixty four ...


  216/1279

  Tytuł oryginału: Przypadek raka wątrobowokomórkowego z przerzutami do kości.
  Tytuł angielski: A case of hepatocellular carcinoma with bone metastases.
  Autorzy: Jeziorek Julita, Pawlak Jacek, Krawczyk Marek
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.53-55, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Odległe przerzuty raka wątrobowokomórkowego występują rzadko w porównaniu do innych nowotworów złośliwych. W naszej klinice obserwowano zaledwie jeden taki przypadek. U 59-letniego chorego z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym (w przebiegu marskości na podłożu zapalenia wątroby typu C, bez objawów niewydolności wątroby), po 11 miesiącach stosowania chemioembolizacji dotętniczej wystąpiły przerzuty do kości.

  Streszczenie angielskie: Distant metastases from hepatocellular carcinoma are rare compared with other malignances. Only one such case was observed in our department. The 59-year-old man with advanced intrahepatic tumor stage and underlying cirrhosis due to hepatitis C, without symptoms of hpatic failure, revealed bone meatstases after 11 months of transcatheter arterial chemoemolization.


  217/1279

  Tytuł oryginału: Patofizjologia zaburzeń motoryki przełyku.
  Tytuł angielski: Pathophysiology of the esophageal motility disorders.
  Autorzy: Thor Piotr J., Herman Roman M., Laskiewicz Janusz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.109-115, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualnie uznane i nowe koncepcje patogenezy achalazji, chorób spastycznych przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego. Zwrócono uwagę na rolę odruchów nerwowych w pierwotnych zaburzeniach motoryki przełyku. W tej grupie chorób szczególnie ważne są zaburzenia czucia trzewnego. Przedstawiono również implikacje dla nowych metod leczenia opartych na patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Current and new concepts of pathogenesis of the achalasia, spastic esophageal diseases and reflux esophagitis is presented. Attention has been paid to neural reflexes involment in primary esophageal motility disorders. In this group of diseases particular importance are disturbances in overall body visceral sensation. Implication for new methods of treatment based on pathogenesis are also presented.


  218/1279

  Tytuł oryginału: Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej.
  Tytuł angielski: New diagnostic procedures in gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.123-126, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku wymaga uwzględnienia w jej patogenezie nie tylko kwaśnego refluksu żołądkowego, ale także czynników zawartych w żółci, definiowanych jako refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy (DGER). W diagnostyce choroby refluksowej złotym standardem jest 24-godzinna pH-metria, jednak jej przydatność w rozpoznawaniu refluksu zółciowego jest ograniczona. Opatentowany w 1990 roku system Bilitec 2000 stworzył możliwość ambulatoryjengo monitorowania DGER w sposób niezależny od pH, z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej. W ostatnich latach do oceny motoryki przewodu pokarmowego wprowadzono także techniki impedancyjne, których zaletą jest możliwość rejestracji zjawisk motorycznych towarzyszących przemieszczaniu się treści reflukowej z jednoczesną oceną jej składu (treść płynna/powietrze).

  Streszczenie angielskie: On the basis on the recent clinical trials there are growing evidence that duodenal juice together with gastric content contribute in the pathogenesis of GERD, as a duodeno-gastro-esophageal reflux (DGER). The newly developed spectrophotometric system, Bilitec 2000, for pH indpendent bile reflux monitoring is currently widely investigated. The other newly introduced technic for gut motility assessment is impedancometry. Using impedanceomtry there is a possibility to record GI tract contractions during bolus movement and on the basis on specific tracing recognititon of reflux components (liquid/gas).


  219/1279

  Tytuł oryginału: Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Secondary esophageal motility disorders in children with gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek ALeksander
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W patogenezie choroby refluksowej przełyku oprócz niewydolności anatomicznej bariery antyrefluksowej, zwiększonej częstości występowania przejściowych relaksacji dolnego zwieracza przełyku, dużą rolę odgrywa upośledzone samooczyszczanie przełyku. Efektywne oczyszczanie przełyku umożliwia sprawna motoryka trzonu przełyku. U chorych na chorobę refluksową obserwuje się zjawisko nieefektywnej motoryki przełyku, polegające na występownaiu fal o obniżonej amplitudzie, fal nietransmitowanych. Zalegająca w przełyku treść wyzwala powstanie wtórnych fal perystaltycznych. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania wtórnych zaburzeń motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci w zależności od nasilenia i rodzaju refluksu. Materiał i metodyka: Analizą objęto 76 dzieci z chorobą refluksową przełyku potwierdzoną 24-godzinną pH-metrią oraz 10 dzieci z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego. W zależności od wyników badania pH-metrycznego dzieci podzielono na 6 grup (I - refluks kwaśny ciężki, II - refluks kwaśny średni, III - refluks kwaśny łagodny, IV - refluks mieszany, V - refluks alkaliczny oraz grupa VI - porównawcza z prawidłowym wynikiem pH-metrii). Badanie manometryczne przełyku wykonano metodą stacjonarną przy użyciu 4-kanałowej sondy przepływowej. Analizowano wielkość amplitud, czas trwania i prędkość transmisji pierwotnych fal perystaltycznych. Oceniano częstość występowania wtórnych fal perystaltycznych oraz fal nietransmitowanych i ...

  Streszczenie angielskie: Background: Very important mechanisms of gastroesophageal reflux disease are an imcompetent antireflux barrier, transient lower esophageal sphincter relaxation and abnormality of esophageal clearance. Esophageal peristalsis play a key role in the clearance of refluxed material from the esophagus. Ineffective esophageal motility is commonly associated with GERD. It is defined as esophageal low-amplitude or non-transmitted contractions. The refluxed material could be clear by secondary peristalsis. The aim of the study was the evaluation of secondary esophageal motility disorders in children with GERD depending on the kind and severity of gastroesophageal reflux. material and methods: The study involved 76 children with GERD and 10 children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. The children subjected to the examination were divided into 6 groups: I - severe acid reflux; II - moderate acid reflux; III - mild acid reflux; IV - mixed reflux, V - alkaline reflux, VI - control group of children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. Stationary esophageal manoometry was performed by using 4 channels water-perfused catheter. Amplitude, duration and velocity of the contractions were calculated. The frequency of secondary, non-transmited and simultaneous contractions were also evaluated. Results: In children with severe and moerate acid reflux the lowest mean distal amplitude of contractions were observed. Duration and velocity of contractions were similar in ...


  220/1279

  Tytuł oryginału: Ocena manometryczna czynności przełyku u dzieci z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym po różnych metodach fundoplikacji.
  Tytuł angielski: Manometric assessment of esophageal function in children with gastroesophageal reflux after various types of fundoplication.
  Autorzy: Bacewicz Ludmiła, Kaliciński Piotr, Drewniak Tomasz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena manometryczna funkcji przełyku u dzieci operowanych z powodu wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego róznymi metodami fundoplikacji. Autorzy przedstawiają wyniki badań manometrycznych u 27 dzieci, u 11 - po operacji pełnej fundoplikacji Nissena, u 10 - po niepełnej (270ř) fundoplikacji Toupeta, i u 6 - po częściowej fundoplikacji metodą Thala. Oceniano: napięcie dolnego zwieracza przełyku (dzp), długość dzp, amplitudę i charakter motoryki trzonu przełyku. Na podstawie uzyskanych danych okazało się, że najbardziej fizjologiczne napięcie dzp (10-25 mm Hg) uzyskuje się u pacjentów operaowanych metodą Toupeta (18,9 ń 6,2 mm Hg). U chorych operowanych metodą Thala fundoplikacja nie spowodowała wzrostu napięcia dzp do wartości fizjologicznych, natomiast po fundoplikacji metodą Nissena napięcie dzp było powyżej normy u znacznej ilości pacjentów. Strefa podwyższonego napięcia była dłuższa po fundoplikacji metoda Nissena, najkrótsza - po fundoplikacji metodą Thala, choć różnice te nie były statystycznie znamienne. Motoryka trzonu przełyku wyraźnie się różniła w zależności od typu fundoplikacji, najwyższe amplitudy stwierdzono po operacji metodą Nissena, a najniższe - po operacji metodą Thala. Klinicznie najlepsze wyniki uzyskano w grupie chorych operowanych metodą Toupeta. Choć fundoplikacja metodą Nissena stwarza dobre zabezpieczenie antyrefluksowe, u chorych operowanych tą metodą obserwuje się powikłania, związane z hyperkorekcją wpustu: dysfagia, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess manometrically esophageal function in children operated by different types of fundoplication for gastroesophageal reflux (GER). Authors performed manometric examinations in 27 children, 11 after Nissen full fundoplication, 10 after Toupet 270 degrees fundoplication and in 6 children after partial anterior fundoplication by Thal method. During examination three parameters were assessed: lower esophageal sphincter (LES) pressure, LES length, and esophageal body peristalsis. Results of examinations showed that most physiological LES pressure was achieved after Toupet operation (18.9 ń 6.2 m Hg). Thal method did not increased LES pressure to normal values in most patients, while after Nissen fundoplication LES pressure was higher than normal in majority of children. High pressure zone at the gastroesophageal junction was longest after Nissen and shortest after Thal fundoplication, however differences were not significant. Esophageal body peristalsis also differed signifficantly depending on operative antireflux procedure, with highest amplitude of propulsive waves after Nissen operation, and lowest after Thal technique. Clinically best results were achieved with Toupet method. Nissen operation resulted in good control of GER, but in many patients this procedure was complicated by dysphagia and gas bloat syndrome. Thal procedure failed in signifficant proportion of patients to cure GER. In conclusion we consider Toupet technique as more ...


  221/1279

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 1: Analysis of caustic agents, "first aid" and degree of luminal injury.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kołaciński Zbigniew, Rzepecki Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.141-146, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przyczyn, okoliczności oraz skutków zatruć środkami o charakterze żrącym u dzieci. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że zatrucia preparatami żrącymi mają u dzieci charakter przypadkowy i wywoływane sa przez preparaty o złożonym składzie chemicznym. Analiza przebiegu "pierwszej pomocy", udzielanej przed przyjęciem do szpitala wskazuje na niedostateczną znajomość zasad pomocy przedspecjalistycznej w przypadku spożycia substancji żrących. Podstawową metodą oceny zakresu uszkodzenia przewodu pokarmowego jest badanie endoskopowe, które może być dodatnie zarówno u pacjentów z objawami oparzenia w zakresie jamy ustnej/gardła, jak i niewykazujących zmian w badaniu laryngologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the causes and complications of caustic burns in children. Own results point for the accidental nature of the caustic ingestions which are related to agents of complex chemical composition. "the first aid" was in many cases inappropriate indicating for the poor konwledge of pre-medical rules. The basic method of clincial investigation remains endoscopy - its results confirmed caustic injury of esophagus/stomach in patients with oral burns and without oral chages.


  222/1279

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children P. 2: The role of endscopy in the assessment of early and late complications and their management.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.147-150, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oparzenia chemiczne należą do rzadkich, lecz głęboko upośledzających rozwój dziecka urazów. Skrajnym powikłaniem oparzenia chemicznego jest rozwój blizny zwężającej światło przełyku. Podstawową metodą oceny zakresu zmian oparzeniowych u pacjentów po zatruciu substancjami żrącymi jest badanie endoskopowe, jednak niektórzy autorzy kwestionują jego niezbędność w każdym przypadku spożycia substancji żrącej. W pracy przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce powikłań wczesnych i odległych oraz ocenę wyników endoskopowego rozszerzania zwężeń przełyku w oparciu o pięcioletnią analizę przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń przełyku u dzieci w materiale własnym.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of the digestive tract (predominantly affecting esophagus) are uncommon, but deeply influencing further development, form of child injury. The extreme complication of caustic injury is the formation of esophageal stricutres. The essential role in the clinical assessment plays endoscopy, but some authors discuss its necessity in all subjects after caustic ingestion. The authors present own results (based on 5 years follow-up study) of early endoscopic findings in teh relationship to the strictures formation risk. The course of endscopic strictures dilatation is also evaluated.


  223/1279

  Tytuł oryginału: Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy.
  Tytuł angielski: Jejunal implement - the another method of gastroesophageal reflux treatment after esophageal reconstruction with colon.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Szymczak Marek, Broniszczak Dorota, Teisseyre Joanna, Kaliciński Piotr, Świątek-Rawa Elżbieta, Komarnicka Justyna, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.155-159, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: interpozycja fragmentu okrężnicy jest najczęściej stosowanym sposobem rekonstrukcji przełyku u dorosłych i u dzieci, a wsteczny odpływ żołądkowy jest jednym z powikłań tej operacji. Mnogość technik chirurgicznych stosowanych w celu zapobiegania temu powikłaniu dobitnie świadczy o ich małej suteczności. Niewielka jest także skuteczność leczenia zachowawczego i operacyjnego już istniejącego refluksu. Cel pracy: Celem tej pracy jest przedstawienie wskazań, techniki chirurgicznej i wczesnych wyników zastosowania u dzieci wstawki z jelita cienkiego w dystalnej części przełyku zrekonstruowanego z okrężnicy. Materiał i metodyka: w czasie ostatnich 2 lat technikę wstawki cienkojelitowej zastosowano u 5 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 11 lat z rozpoznaniem długoodcinkowej wrodzonej niedrożności, bliznowacenia po oparzeniu chemicznym i zwężenia porefluksowego w przełyku Barretta. W 4 przypadkach wstawkę wykonano jednocześnie z rekonstrukcją przełyku z okrężnicy, w jednym - po 12 miesiącach od rekonstrukcji. Wskazaniem do operacji odroczonej były masywne zmiany zapalne błony śluzowej dystalnej części przemieszczonego fragmentu jelita grubego z obfitym krwawieniem i koniecznością okresowych przetoczeń krwi. W 4 przypadkach wstawkę cienkojelitową zastosowano zapobiegawczo. Przedstawiono technikę wykonania wstawki. U wszystkich dzieci po 6 miesiącach od operacji wykonano scytnygrafię dynamiczną zrekonstruowanego przełyku, a po 12 miesiącach jego badanie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Colonic interposition is the most frequently employed method of esophageal reconstruction in general and pediatric surgery. Gastric content reflux is one of its complication. The number of surgical techniques, which are used that protect GER complciations, clearly reflect their ineffectiveness. The efficiacy of medical as well surgical treatment of existing GER it self remain also small. The aim of this paper was to present indication, srugical technique, and early results of jejunal implement at the distal part of esophagus reconstructed with colon. Material and methods: During las two-year period 5 patietns, aged from 9 months to 11 years, underwent implementation of jejunal segment simultaneously or a year later after esophageal reconstruction with colon interposition. The diagnosis was long-gap esophageal atresia, esophageal logitudinal stricture after chemical ingestion, or GER coexisting with Barrett esophagus. The indication of delayed use of jejunal implement was extensive and deep inflammation of mucose of interposed colon, resulted in intensive bleeding, which need repeated blood transfusion. 6 months after esophageal reconstruction all patietns underwent dynamic scintigraphy examination of esophagus, a year later - its contrast study and fiberoscopy. Results: The follo-wup is from 3 to 24 months. All children accept normal diet orally. Patietn, who was reoperated with jejunal implement a year after colonic interposition remains pain free, and ...


  224/1279

  Tytuł oryginału: Doświadczenie w zastosowaniu okrężnej miotomii przełyku oraz przemieszczeniu żołądka do klatki piersiowej w leczeniu operacyjnym niedrożności przełyku z dużym dystansem.
  Tytuł angielski: Experience with circular myotomy and thoracic stomach transposition for of long gap esophageal atresia.
  Autorzy: Bysiek Adam, Górecki Wojciech, Celmer Elżbieta, Taczanowska Anna, Palka Joanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 1 Połączone Sympozjum Sekcji Endoskopowej i Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziesięcioro dzieci z niedrożnością przełyku z dużym dystansem poddano leczeniu w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Krakowie w latach 1988-2001. Miotomię sposobem Livaditis wykonano u siedmiorga dzieci. W grupie tej u pięciorga z nich występowała niedrożność z przetoką przełykowo-tchawiczą dolną. U jednego dziecka wykonano doraźne pierwotne zespolenie przełyku. U pozostałych zaopatrzono przetokę i założono gastrostomię w pierwszej dobie życia. U noworodków bez przetoki przełykowo-tchwiczej nie podejmowano prób doraźnego zespolenia przełyku, gastrostomię wykonywano u nich między 1 a 2 dobą życia. Wiek podczas zabiegu zespolenia przełyku wahał się od 1 doby do 13 miesięcy, masa ciała od 2,7 do 9 kg. U trojga małych pacjentów przemieszczono żołądek do klatki piersiowej. W jednym przypadku wada miała postać niedrożności z przetoką dolną, dziecko zostało przesłane z innego ośrodka z wyłonionym przełykiem na szyi. U pozostałych dwojga dzieci - bez przetoki przełykowo-tchawiczej, operację wykonano po nieskutecznych wielotygodniowych próbach wydłużania przełyku przez mechaniczne rozciąganie górnego i dolnego kikuta. Wiek dzieci podczas operacji wahał się od 21 do 30 miesięcy. Po operacji sposobem Livaditis zmarło dwoje dzieci, żadne z powodu powikłań miotomii przełyku. U wszystkich dzieci, które przeżyły stwierdzano niewielkiego stopnia zwężenie w miejscu zespolenia, które skutecznie rozszerzano. Okres obserwacji dzieci wynosił od 3 do 13 lat. Stan wszystkich z nich jest dobry. ...

  Streszczenie angielskie: Long gap esophageal atresia renders primary esophageal anastomosis practically impossible unless special techniques are employted. At times the patietn's esophagus may not be salvaged and a gastric transposition is necessary. Ten children with long gap esophageal atresia were treated at Departmetn of Pediatric Surgery, Cracow, in the years 1988-2001. Seven patietns were subjected to Livaditis circular myotomy. In this group five vhildren had esophageal atresia with an inferior tracheo-esophageal fistula. in one patient an emergency primary esophageal anastomosis was done. In the remaining children the fistula was suture ligated and a gastrostomy was performed in the first day of life. No attmepts at an emergency esophageal anastomosis were made in newborns without tracheo-esophageal fistulas and gastrostomies were performed between the first and second day of life. prior to surgery three children were at homu. Age upon surgery ranged from 1 day to 13 maonths, body mass was 2.7 - 9 kg. In three patients a gastric transposition was performed. In this group in one case the defect was associated with an inferior fistula and the patient was referred to our center with externalized esophagus. The remaining two patietns without a fistula were oerpated on following unsuccessful attmepts at esophageal lengthening by mechanical stretching of both esophageal stumps over several weeks. In this group age upon surgery ranged from 21 to 30 months of life. After the Livaditis ...


  225/1279

  Tytuł oryginału: Ciężkie zapalenie przełyku ze zwężeniem jako późne powikłanie refluksu żołądkowo-przełykowego po operacji przetoki przełykowo-tchawiczej i atrezji przełyku - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe esophagitis with stricture as a late complication of gastroesophageal reflux after operation for tracheoesophageal fistula and oesophageal atresia - case report.
  Autorzy: Wędrychowicz Andrzej, Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.173-176, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 13-letniej dziewczynki po operacji atrezji przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą w okresie noworodkowym, która zgłosiła się z powodu występująccych od 3 lat odbijań, ślinotoku oraz czkawki. Na podstawie badania scyntygraficznego rozpoznano refluks żołądkowo-przełykowy. W wykonanym badaniu gastroskopowym z oceną histopatolgoiczną wycinków stwierdzono znacznego stopnia zmiany zapalne w górnej części przełyku z cechami dysplazji (przełyk Barretta) oraz zwężenie przełyku w części środkowej, uniemożliwiające przejście gastroskopu. W leczeniu zastosowano blokery pompy protonowej oraz rozszerzania przełyku rozszerzadłami rtęciowymi typu bougie. W kontrolnym badaniu gastroskopowym stwierdzono regresję zmian zapalnych w górnej części przełyku i uwidoczniono zmiany zapalne w przełyku poniżej zwężenia oraz w żołądku i dwunastnicy. Obecnie u dziewczynki kontynuowane jest przewlekłe leczenie blokerami pompy protonowej oraz zabiegi rozszerzania przełyku.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 13-years-old girl operated at the neonatal age for esohageal atresia and tracheoesophageal fistula, complained of eructations, sialorrhoea and hiccups for 3 years. The gastroesophageal reflux was diagnosed using scintigraphy. Gastroscopy revealed severe esophagitis with dysplasia (Barrett's esophagus) in the upper part of the esophagus and stricture in the middle part of the esophagus, impossible to pass the gastroscope. The proton pomp inhibitors (omeprazol) and esophageal dilatations with the bougie dilators were used in the treatment. The control gastroscopy revealed regression of the inflammation in the upper part of the esophagus and inflammation in the lower part of th esophagus, stomach and duodenum. We continue the treatment with proton pomp inhibitors and esophageal dilatations.


  226/1279

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne rozpoznania uchyłka Meckela i zdwojenia jelita cienkiego u dzieci z niedokrwistością i nawracającymi bólami brzucha - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Meckel's diverticulum and intestinal duplication in children with anaemia and recurrent abdominal pain - diagnostic difficulties - case report.
  Autorzy: Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Łukasik Maria, Żabka Alicja, Kasner Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.177-180, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis 2 przypadków dzieci z niedokrwistością o nieustalonej etiologii z towarzyszącymi bólami brzucha, u których wykonano badania scyntygraficzne z wynikiem pozytywnym dla uchyłka Meckeela. W pierwszym przypadku wynik ten został potwierdzony w czasie zabiegu operacyjnego, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wadę wrodzoną przewodu pokarmowego w postaci zdwojenia jelita cienkiego, którą również skorygowano operacyjnie. W przypadku przewlekłęj niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii, z towarzyszącymi bólami brzucha koniecznym badaniem diagnostycznym wydaje się być scyntygrafia przewodu pokarmowego Technetem99m. Starszy wiek dziecka nie wyklucza istnienia wady wrodzonej przewodu pokarmowego i należy zawsze brać pod uwagę tę możliwość w przypadku przewlekłych nawracających niedokrwistości i(lub) nawracających bólów brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to show possibility of congenital malformation of GI tract in older children with reccurent abdominal pain and anaemia. We present 2 children with anemia of unkonwn etiology and abdomial pain, who were examed with 99mTc-pertechnetate scan, and results suggested Meckel's diverticulum. In first case this results was confirmed during laparotomy. And in the second one intestinal duplication was found during laparotomy. BOth malformations were resected. 99mTc-pertechnetate scan is the necessary diagnostic method in children with unkown etiology anemia with concomitant abdominal pain.


  227/1279

  Tytuł oryginału: Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Generalized juvenile polyposis - two cases description.
  Autorzy: Grzybowska Krystyna, Czkwianianc Elżbieta, Płaneta-Małecka Izabela, Wichan Paweł, Dyńska Eleonora, Golińska Anna, Kozielska Ewa, Gumkowska-Kamińska Barbara, Lewandowski Piotr, Banach Piotr
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.181-183, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polipowatość młodzieńcza mnoga jest bardzo rzadko spotykanym zespołem, ujawniającym się w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (zwykle poniżej 5 r.ż.). Charakteryzuje się występowaniem w całym przewodzie pokarmowym licznych, stale rosnących i odnawiających polipów o cechach histopatologicznych polipów młodzieńczych. W odróżnieniu od często spotykanych w wieku rozwojowym pojedynczych polipów młodzieńczych w polipowatości mnogiej istnieje zagrożenie przemianą nowotworową (ok. 10 proc.) wobec synchronicznie występujących gruczolaków lub ognisk gruczolaków w polipach młodzieńczych. Jednocześnie u dzieci tych często spotyka się inne wady jak wodogłowie, hyperteloryzm, wady naczyniowe. Oprócz tego obserwuje się takie powikłania, jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, bóle brzucha hypoproteinemię z hypoalbuminemią oraz biegunkę i objawy niedrożności. Choroba może dziedziczyć się autosomalnie, dominująco (przebiega ciężej i ujawnia się wcześniej) lub może być spowodowana mutacją sporadyczną. Celem doniesienia jest prezentacja dwóch przypadków dziewczynek z polipowatością młodzieńczą mnogą w celu zobrazowania trudności diagnostyczno-terapeutycznych związanych z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: Generalized juvenile polyposis is rare syndrome, reveals itself in ifnancy and in early childhood (usually before 5-years-old). This disorder is characterized by multiple inflammatory and hamartomatous polyps throughout the whole gastrointestinal tract, which are growing and renewing continuously despite a lot of the polyps removal procedures. The malignant potential (Synchronic adenoma) of generalized juvenile polyposis is a distinctive feature from isolated juvenile polyps that are met much more often in children. Som others anomalies as hydorcephalus, hyperteloryzm and arteriovenosus malformation are observed in children with generalized juvenile polyposis COmplications like intussusceptions, hypoproteinemia with hypoalbuminemia, diarrhea, GI bleeding, failure to thrive and abdominal pains are quite often. The disease can be familial heritance (As autosomal and dominant trait) or can be sporadic form. A familial syndrome occurs earlier and the course of the disease is worse. The aim of the paper is topresent two cases of generalized juvenile polyposis to show the difficulties with diagnostic and therapeutic management in the course of the disease.


  228/1279

  Tytuł oryginału: Diagnostyka, profilaktyka i leczenie dziedzicznych polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnosis, surveillance and treatment of hereditary polyposis syndromes of the gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.185-191, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre złośliwe nowotwory przewodu pokarmowego, a zwłaszcza rak jelita grubego, rozwijają się na podłożu genetycznie uwarunkowanych zmian w przebiegu zespołów polipowatości przewodu pokarmowego. Polipy w przebiegu rodzinnych polipowatości mogą występować we wczesnym dzieciństwie. Badania genetyczne i diagnostyka endoskopowa umożliwiają wczesne wykrywanie chorych oraz podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wystąpieniu nowotworów złośliwych. Badania profilaktyczne w niektórych zespołach polipowatości przewodu pokarmowego powinny objąć również dzieci z rodzin obciążonych mutacjami genetycznymi. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na diagnostykę, postępowanie profilaktyczne i lecznicze u dzieci z rodzin obciążonych dziedzicznymi polipowatościami przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: There are predispositions for the developement of colon cancer in individuals with hereditary gatrointestinal tract polyposis syndromes. Polyps of the gastrointestinal tract in the course of hereditary polyposis syndromes are observed in children also. Genetic consueling and endoscopic procedures enable early detection of affected individuals and prophylaxis of cancer development. In some polyposis syndromes prevention should include children of the families with mutations. In the paper current opinions and recomendations for the diagnosis, surveillanace and treatment of children from families with inherited gastrointestinal polyposis syndromes are presented.


  229/1279

  Tytuł oryginału: Niedożywienie białkowo-kaloryczne u dzieci - nowe elementy w patofizjologii.
  Tytuł angielski: Protein-calorie malnutrition in children - new elements in pathophysiology.
  Autorzy: Marek Andrzej, Marek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.193-197, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie białkowo-kaloryczne (NB-k) jest poważnym problemem zdrowotnym dotyczącym dzieci nie tylko z krajów rozwijających się. Również w krajach rozwiniętych nb-k nierzadko stanowi element obrazu klinicznego schyłkowych stanów wielu schorzeń przewlekłych, jak również stanów ostrych przebiegających z nasileniem katabolizmu. Powodując w wielu narządach zaburzenia strukturalne i czynnościowe, ogranicza ich wydolność, stając się przyczyną zróżnicowanych konsekwencji - upośledza rozwój dziecka, redukuje możliwości obronne ustroju, zwłaszcza swoistą komórkową odpowiedź immunologiczną, jest przyczyną wielogruczołowej dysfunkcji hormonalnej, powoduje liczne nieprawidłowości metaboliczne, obniżając podstawową przemianę materii, ograniczając wiele procesów anabolicznych i nasilając reakcje kataboliczne, zmienia farmakokinetykę wielu leków, zmuszając do modyfikowania sposobu ich stosowania a zakłócając homeostazę oksydacyjno-antyoksydacyjną nb-k staje się przyczyną dysfunkcji wielu narządów. W pracy przedstawiono poglądy na temat klasyfikacji nb-k oraz nowe, poznane w ostatnim 10-leciu, elementy patofizjologii nb-k, z uwzględnieniem jego niekorzystnego wpływu na przebieg schorzenia podstawowego, któremu towarzyszy.

  Streszczenie angielskie: Protien-calorie malnutrition (PCM) is a serious health problem concerning the children not only from developing countries. Also in developed countries PCM is a constitutent of the clinical picture of many chronic diseases in their end-stages as well as of acute processes wth increased catabolism. Causing structural and functional disturbances in many organs, PCM limits their efficiency, which leads to numerous different consequences - it impairs child's development, it exerts profound negative effect on cellular response of immunological system, it causes multihormonal disfunction, it results in a large variety of metabolic abnormalities, lowering basal metabolic rate, limiting many anabolic reactions and increasing catabolism, it changes pharmacokinetics of many drugs, so the modification of their application becomes necessary, by disturbing oxydant-antioxydant homeostasis, PCM causes multiorgan disfunction. The paper presents the classification of PCM and the new elements of PCM pathophysiology, discovered during the last decade and stresses its influence on the course of the basic disease it accompanies.


  230/1279

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Komunikat 18.
  Autorzy: Ryżko Józef, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.199-200
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • komunikat

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci


  231/1279

  Tytuł oryginału: Hepatic steatosis in patietns with hyperlipoproteinaemia - correlations between histological finding and lipid profile determined by ultracentrifugation.
  Tytuł polski: Stłuszczenie wątroby u osób z HLP - korelacja obrazu histopatologicznego i profilu lipidowego określanego za pomocą ultrawirowania.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Ciok Janusz, Nowicka Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.155-161, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim okresie coraz częściej analizuje się problem stłuszczenia wątroby, wywołanego czynnikami innymi niż alkohol lub zakażenie wirusowe. Najczęściej dotyczy to stłuszczenia wątroby na skutek otyłości, cukrzycy i hiperlipoproteinemii (HLP). Choroba stłuszczeniowa wątroby (fatty liver disease) ma swój naturalny przebieg i można ją podzielić na cztery stadia: I - proste stłuszczenie, II - stłuszczenie z zapaleniem, III - stłuszczenie z wrotnym włóknieniem, IV - stłuszczeniowa marskość wątroby. Cel pracy. Ustalenie zależności między zaawansowaniem stłuszczenia wątroby w badaniu histopatologicznym punktatu wątroby a stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy w poszczególnych frakcjach lipoprotein ocenianych za pomocą ultrawirowania. Materiał i metoda. Zbadano prospektywnie 30 chorych z różnymi typami HLP, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. Stopień zaawansowania choroby stłuszczeniowej wątroby określano według podanej wcześniej klasyfikacji histopatologicznej. Z analizy wykluczono przypadki chorych, u których stwierdzano markery wirusowego uszkodzenia wątroby HBV i HCV oraz chorych pijących alkohol w ilości większej niż 200 g/miesiąc ( w przeliczeniu na czysty alkhol). Wyniki. W analizowanej grupie chorych 11 pacjentów miało proste stłuszczenie wątroby (36,7 proc.), 10 (33,3 proc.) stłuszczenie z zapaleniem, a 9 (30 proc.) stłuszczenie z wrotnym włóknieniem. Średnie stężenie TG stwierdzono w I typie ...

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years the problem is ever more frequently analysed of hepatic steatosis caused by factors other than alcoholism or viral infection, mainly in obesity, diabetes mellitus and hyperlipoprotienaemia (HLP). Fatty liver disease has its natural history which can be divided into four stages: I - steatosis, simple fatty liver, II - steatosis with hepatitis or fatty liver hepatitis, or fatty liver hepatitis, III - fatty liver with portal fibrosis, IV - fatty cirrhosis. Objectives. Finding of correlations between advanced hepatic steatosis found in histological examination of liver biopsy specimen and serum concentrations of cholesterol and triglycerides in various lipoprotein fractions obtained by ultracentrifugation. Material and method. Thirty patietns with various HLP types were studied prospectively after finding in them hepatic steatosis in histological examination. The degree of hepatic steatosis was determined according to histopathological classification presented earlier. Cases with presence of virus hepatophaty markers HBV and HCV, and patietns with a history of alcohol drinking in amounts above 200 g of pure alcohol monthly were excluded from the study. Results. In the studied group 11 patietns had simple fatty liver (36.7 p.c.), ten had fatty liver hepatitis (33.3 p.c.) and mine had fatty liver with portal fibrosis (30 p.c.). The mean TG concentration found in type I of histological lesions (simple fatty liver) was 221.0 mg/100 mL, and it was ...


  232/1279

  Tytuł oryginału: Ekspresja kaspazy-3/CPP32 w relacji do wczesnych faz apoptozy w komórkach gruczolakoraków jelita grubego.
  Tytuł angielski: The expression of caspase-3/CPP32 in relation to early apoptosis in the cells of colon adenocarcinomas.
  Autorzy: Ślesak Barbara, Harłozińska-Szmyrka Antonina, Bojarowski Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Apoptoza Ateny 25-28.05. 2001
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W strukturalnych zmianach zachodzących w cytoszkielecie komórek podczas apoptozy bierze udział rodzina kaspaz, cysteinowych proteaz. Jednym z głównych składników cytoszkieletowych filamentów pośrednich nowotworów wywodzących się z komórek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy się z komó ek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy CK 18 jest rozszczepiana przez kaspazę-3/CPP32 i uwalnia neoepitop, który jest swoiście rozpoznawany przez przeciwciało monoklonalne M30. Cel pracy. Ocena ekspresji kaspazy-3/CPP32 i CK/M30, analiza zależności między obydwoma markerami z uwzględnieniem potenjcalnego znaczenia tych białek w rozwoju gruczolakoraka jelita grubego. Materiał i metody. Ekspresję kaspazy-3/CPP32 i M30 oceniano prospektywnie metodą immunohistochemiczną z użyciem odczynnika EnVision na skrawkach pochodzących od 35 chorych na gruczolakoraka jelita grubego, uwzględniając stopień histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania choroby według klasyfikacji Dukesa. Wyniki. Ekspresja kaspazy-3/CPP32 i M30 była heterogenna niezależnie od histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania gruczolakoraków jelita grubego. Dodatnią immunoreaktywność z CPP32 i M30 wykazywało odpowiednio 69 i 60 proc. gruczolakoraków jelita grubego. Porównawcza analiza ekspresji obu markerów pozwoliła wyodrębnić wśród gruczolakoraków jelita grubego cztery fenotypy. Często była ...

  Streszczenie angielskie: Background. Structural changes in cytoskeleton during apoptosis are mediated by caspase family of cysteine proteases. One of major components of intermediate cytoskeletal filaments of tumors originated from epithelial cells is a cytokeration 18 (CK18). In early phases of apoptosis CK 18 is cleaved by a caspase-3/CPP32 liberating a neo-epitope which is specifically recognized by the M30 monoclonal antibody. Objectives. The evaluation of expression of caspase-3/CPP32 and CK18/M30, analysis of relations between both markers considering a potential meaning of These proteins in colon adenocarcinomas development. Material and methods. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 were examined prospectively by immunohistochemistry using EnVision-labelled polymer reagent in 35 of colon adenocarcinomas taking into account histopathological grade and clinical advancement of the disease according to Dukes stages. Results. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 was heterogenous independently of histopathological grade and clincal advancement of colon adenocarcinomas. Positive immunoreactivity with CPP32 and M30 were found in 69 p.c. and 60 p.c. of colon adenocarcinomas, respectively. The comparative analysis of both markers expression allow to stratify colon adenocarcinomas into four phenotypes. Simultaneous expression of caspase-3/CPP32and M30 was frequently detected (46 p.c.) and it was dominated in grade G2 of carcinomas and in patients with Dukes B of disease. 23 p.c. of ...


  233/1279

  Tytuł oryginału: Artificial peritoneum for the treatment of fecal/barium peritonitis - an expreimental study.
  Tytuł polski: Sztuczna otrzewna w leczeniu kałowo-barowego zapalenia otrzewnej - badania doświadczalne.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Kozianka Juergen, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.193-199, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie na modelu doświadczalnym zapalenia otrzewnej u świń, czy i w jaki sposób proces zapalny w jamie otrzewnej rozprzestrzenia się przez część przeponową otrzewnej ściennej i czy czynność resorpcyjną części przeponowej otrzewnej ściennej można zmniejszyć w sposób sztuczny, pokrywająć ją przyjętą do badań gąbką HYPOL - sztuczną otrzewną. Materiał i metody. Do doświadczenia użyto 19 świń, które podzielono na dwie grupy. 4 Świnie były grupą kontrolną (dwie z zapaleniem otrzewnej bez zakładania sztucznej otrzewnej oraz dwie z założoną sztuczną otrzewną, ale bez wywołanego zapalenia otrzewnej). 15 świń miało śródoperacyjnie wywołane kałowo-barowe zapalenie otrzewnej oraz założoną gąbkę HYPOL - sztuczną otrzewną pod kopułę przepony. Po śmierci świń sztuczna otrzewna oraz przepona były badane w mikroskopie elektronowym. Wyniki. Dwie świenie, które miały założoną sztuczną otrzewną bez wywołanego zapalenia otrzewnej, przeżyły operację bez powikłań. Zwierzęta, które miały wywołane zapalenie otrzewnej bez założenia sztucznej otrzewnej zmarły do 4 godzin po zabiegu. Świnie, ktróe miały wywołane zapalenie otrzewnej i założoną sztuczną otrzewną pod kopułą przepony przeżyły 6-16 godzin po operacji i czas ten był istotnie dłuższy niż u zwierząt bez założonej sztucznej otrzewnej. Gdy przepona nie była pokryta sztuczną otrzewną, dochodziło do całkowitego zniszczenia otrzewnej ściennej przepony z przechodzeniem kryształów siarczanu baru przez przeponę. W ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The study was intended to evaluate the pattern of spreading of intraabdominal sepsis through the diaphragm and to find out whether implantation of a polyurethane HYPOL sponge as an artificial peritoneum can reduce the spread of sepsis. Material and methods. In the experiment 19 swine were used in two groups: 4 as controls (2 with peritonitis without artificial peritoneum, two with artificial peritoeum but without peritonitis) and 15 animals that had fecal/barium peritonitis induced, and HYPOL sponge implanted under the diaphragm. When they died, the sponge and peritoneum were examined in scanning electron microscopy. Results. The swine that had artificial peritoneum implanted without peritonitis recovered normally. The animals that had peritonitis without implanting artificial peritoneum died within 4 hours. With peritonitis and diaphragmal peritoneum protected with HYPOL sponge, the time of survival was significantly longer. Where the artificial peritoneum was not used, diaphragmal peritoneum underwent complete destruction and barium sulfate crystals migrated through the diaphragm. With peritoenum protected with the HYPOL sponge, the mesothelium was preserved and migration of barium reduced. Conclusions. The evaluated artificial peritoenum, HPOL sponge, provides protection to the diaphragmal peritoneum in fecal/barium peritonitis. It acts as a mechanical fllter interfering with resortption and spread of the infection in peritonitis. HYPOL sponge might ...


  234/1279

  Tytuł oryginału: Przebieg atopowej alergii pokarmowej w pierwszych latach życia.
  Tytuł angielski: The course of atopic food allergy in the first years of life.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.115-121, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 87 dzieci w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 5,8 lat) z atopową alergią pokarmową rozpoznaną w wieku 1-2 lat (dodatnie w pierwszej dobie otwarte próby prowokacji, obecne swoiste IgE), u których przeprowadzono 226 prób prowokacji w celu sprawdzenia czy wytworzyły tolernację na pierwotnie szkodliwy pokarm. Wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby z użyciem placebo kontynuując prowokację pokarmem natywnym przez 42 dni. Stosowano liofilizaty pokarmów (Apipol-FARMA) lub pokarm natywny ukryty w innym (tolerowanym). Po średnio 3,7-letnim (1-16 lat) okresie diety eliminacyjnej objawy alergii pokarmowej stwierdzono u 33 proc. dzieci uczulonych na 55 pokarmów, z których 39 wyzwalało reakcje niepożądane w pierwszej dobie: natychmiastowe (72 proc.), pośrednie (8 proc.) i późne (20 proc.), 13 - od 2 do 7 doby, 3 - w 4 tygodniu prowokacji. Przeważało uczulenie na mleko (59 proc. dzieci i 31 proc. alergenów), białko jajka ( 48 proc. i 25 proc.) i przenicę (28 proc. i 14 proc.), które wyzwalały najczęściej objawy jelitowe (40 proc.) i skórne (25 proc.). Po 4 pokarmach (7 proc.) wystąpił wstrząs anafilaktyczny (białko jajka - 3, pszenica - 1). Tolerancję rozwinęły wszystkie dzieci uczulone na wieprzowinę, mięso kury, mleko kozie, jęczmień, ryż i owies, większość uczulonych na wołowinę (90 proc.), kukurydzę (91 proc.), żyto (86 proc.), soję (80 proc.), pszenicę (82 proc.), mleko krowie (73 proc.) i żółtko jajka (69 proc.) oraz 42 proc. uczulonych na białko jajka; żadne z ...

  Streszczenie angielskie: The study covered 87 children aged 1.5 - 17 years (mean 5.8 years) with atopic food allergy diagnosed at the age of 1-2 years (in the first day positive open provocation test and specific IgE antibody), in whom 226 provocation tests were performed to determine wheter they developed tolerance to the earlier offending foods. Double-blind placebo-controlled food challenge was used, continuing open food provocation test for 42 days. Lyophilized foods or native food containing other tolerants were employed. After the period of 1-16 years (mean 3.7 years) of elimination diet food allergy symptoms were detected in 33 p.c. of children affected by 55 foods; 39 of which developed adverse reactions in the first 24hrs; immediate (72 p.c.), intermediate (8 p.c.) and delayed (20 p.c.), 13 during 2-7 days, three - in the 4th provocation week. Allergy to milk (59 p.c. of children and 31 p.c. of allergens), egg white (48 p.c. and 25 p.c.) and wheat (28 p.c. and 14 p.c.) was predominant, whereas the menschened foods produced intestinal (40 p.c.) and skin (25 p.c.) symptoms most frequently. Anaphylactic shock appeared following the ingestion of 4 foods (7 p.c.). Tolerans was developed by all children sensitised to pork, chicken, goat's milk, barley, rice and oats. The majority of the children being sensitised to beef (90 p.c.), corn (91 p.c.), rye (86 p.c.), soya (80 p.c.), wheat (82 p.c.), cow's milk (73 p.c.) and egg yolk (69 p.c.) as well as 42 p.c. sensitised to egg white; none of ...


  235/1279

  Tytuł oryginału: Martwica żołądka w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Gastric necrosis in the course of anorexia nervosa - case report.
  Autorzy: Chilarski Andrzej, Piaseczna-Piotrowska Anna, Nogal Paweł
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.144-147, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 16-letniej dziewczynki z jadłowstrętem prsychiczny, u której wystąpiły nagłe, ostre objawy brzuszne pod postacią bólów brzucha, wymiotów oraz objawów otrzewnowych. Przedstawiono wyniki badań obrazowych. Dziewczynkę poddano zabiegowi operacyjnemu, podczas którego stwierdzono martwicę części żołądka i wykonano jego oszczędną resekcję. Autorzy przytaczają nieliczne podobne obserwacje z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of a 16-year-old girl with anorexia nervosa presenting with acute abdominal symptoms (pain, vomiting, peritoneal signs). The results of imaging studies are described. The girl was operated on. Intraoperatively necrosis of a part of the stomach was found, followed by its partial resection. The authors discuss few similar cases presented in literature.


  236/1279

  Tytuł oryginału: Czy odpowiedź metaboliczna i wzrastanie wcześniaków żywionych hydrolizatami białkowymi odbiegają od obserwowanych u karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym?
  Tytuł angielski: Are metabolic responses and growth rates in preterm infants fed protein hydrolysate preterm formulas different from those observed in preterm infants fed standard preterm formula?
  Autorzy: Szajewska Hanna, Albrecht Piotr, Stoińska Bogumiła, Prochowska Anna, Gawecka Agnieszka, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.569-577, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wskaźników wzrastania oraz odpowiedzi metabolicznej w zakresie przemiany białkowej u wcześniaków żywionych przez 12 tygodni hydrolizatami białkowymi o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy w porównaniu z karmionymi standardowym mlekiem modyfikowanym dla wcześniaków. Badaniem z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie śłepej próby, objęto 45 noworodków z małą urodzeniową masą ciała ( 2000 g) i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym. Otrzymywały one jedną z trzech mieszanek: hydrolizat o znacznym (n = 15) lub nieznacznym (n = 15) stopniu hydrolizy albo standardowe mleko modyfikowane dla wcześniaków (n = 15). W końcu 4, 8 i 12 tygodniu w surowicy oznaczano stężenia mocznika, prealbumin, albumin, transferyny oraz poszczególnych aminokwasów. Nie stwierdzono różnic we wskaźnikach wzrastania, stężeniach mocznika, prealbumin, albumin, transferyny i poszczególnych aminokwasów we krwi (z okazjonalnym wyjątkiem dotyczącym tyrozyny), które wiązać by można ze stopniem hydrolizy białka. Nie wykazano także żadnych różnic pomiędzy dziećmi żywionymi hydrolizatami a standardowym mlekiem modyfikowanym. Wyniki badania wskazują, że wartość odżywcza eksperymentalnych hydrolizatów jest co najmniej równoważna standardowemu mleku przeznaczonemu dla wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the rate of growth and indices of protein metabolism in low-birth weight infants fed extensive and partial protein hydrolysate preterm formula followed for 12 weeks. A total of 45 low-birth weight infants were assigned randomly to receive extensive protein hydrolysate preterm formula (n - 15), partial oprotein hydrolysate preterm formula (n = 15), or standard preterm formula (n = 15). The infants were investigated at study entry, and at 4, 8, and 12 weeks afterwards. There were no differences with respects to growth rate (weight gain, increments in length and head circumference), urea, prealbumin, albumin, transferrin, and plasma amino acid concentrations (except for tyrosine on a single occasion) depending on the degree of hydrolysis. There were also no differences between groups fed hydrolysed formulas and standard preterm formula. This study suggests that experimental extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas are at least nutrionally equivalent to standard preterm formula.


  237/1279

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu kamicy żółciowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic progress in cholelithiasis in children.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.591-598, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono objawy kliniczne, podstawowe zasady rozpoznawania, leczenia oraz powikłania kamicy żółciowej u dzieci. Omówiono również kamicę bezobjawową oraz objawy kliniczne i postępowanie w kamicy przewodowej. Wśród metod leczenia autorzy wymieniają cholecystektomię oraz podają kryteria kliniczne klasyfikacji dzieci do rozpuszczania kamieni żółciowych cholesterolowych kwasem ursodezoksycholowym. W zakończeniu pracy przedstawiono algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w kamicy żółciowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: In this review the clinical manifestations of cholecystolithiasis and choleithiasis, complications, as well as the basic principles of diagnosis and treatment are described. Among the therapeutic methods the authors discuss cholecystectomy and propose clinical criteria for qualification of children for dissolution of cholesterol stones using ursodeoxycholic acid. Aditionally, the strategy in asymptomatic cholecystolithiasis is presented. The paper concludes with an algorithm of diagnostic and therapuetic strategy in cholecystolithiasis in children.


  238/1279

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej w zakażeniach Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Assessment of humoral immune responses in Helicobater pylori infection.
  Autorzy: Gościniak Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.365-371, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność pałeczek Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym człowieka wyzwala miejscową i ogólną odpowiedź humoralną organizmu. Miejscowa odpowiedź humoralna jest związana z obecnością w błonie śluzowej żoładka nacieku z plazmocytów, wytwarzających swoiste immunoglobuliny klasy IgA i IgG, wydzielane do śluzu żołądkowego. Ogólnoustrojowa odpowiedź to obecność w surowicach osób zakażonych H. pylori podwyższonego miana swoistych dla drobnoustroju przeciwciał klasy IgG i IgA, rzadziej IgM i IgE. Najbardziej powszechnym sposobem oceny odpowiedzi humoralnej na zakażenie H. pylori są badania serologiczne. Należy jednak pamiętać, że badania serologiczne nie mogą być wskaźnikiem skuteczności leczenia tuż po jego zakończeniu, ponieważ miano przeciwciał po eliminacji H. pylori obniża się stopniowo w ciągu kilku miesięcy do 2-3 lat. W celu potwierdzenia eradykacji jest wskazane wykonanie badania serologicznego w 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia z jednoczesnym badaniem surowicy, pobranej przed rozpoczęciem leczenia.

  Streszczenie angielskie: The presence of Helicobaceter pylori in human stomach involves systemic and local humoral immune responses. Local humoral immune response is associated with the presence of plasma cells in the mucosal lamina propria, which produce specific IgG and IgA antibody responses to the bacteria in the gastric mucosa. Systemic response is concomitant with the presence of IgG and IgA rather than IgM and IgE antibodies in the serum samples of infected patietns. Of the available methods, serological examination are the best suited for estimating the humoral immune response. It should, however, be noted that serological examinations cannot be regarded as the indicator of H. pylori eradication after completion of therapy, because the antibody titre shows a continuing tendency to decrease during the first two or three years. To verify the eradication of H. pylori it is advisable to perform a serological test twice - after 3 and 6 month following termination of therapy - parallelled by the examination of the serum samples taken prior to therapy.


  239/1279

  Tytuł oryginału: Metachroniczny guz jelita cienkiego rzadką przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u chorego po resekcji jelita grubego z powodu raka.
  Tytuł angielski: Metachronous tumor of the small intestine - the rare cause of ileus in patient after the resection of the large bowel cancer.
  Autorzy: Lorenc Zbigniew, Starzewski Jacek J., Jachymczyk Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.239-242, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przerzuty nowotworowe do jelita cienkiego są stosunkowo rzadko spotykane stanowiąc jedynie 2 proc. nowotworów przerzutowych. Najczęstszym ich źródłem są nowotwory jelita grubego, choć guzy metachroniczne jelita cienkiego u pacjentów z objawami niedrożności lub krwawienia po operacyjnym usunięciu zmiany nowotworowej jelita grubego należą do rzadkości. Problemem jest wyselekcjonowanie wśród pacjentów z "przepuszczającą" niedrożnością chorych z guzem metachronicznym zlokalizowanym w innym niż operowany odcinku jelita grubego bądź cienkiego, u których diagnostyka jest czasem trudna, a skutecznym sposobem postępowania okazuje się tylko leczenie operacyjne. Omawiamy przypadek pacjenta z metachronicznym guzem jelita cienkiego po resekcji jelita grubego z powodu raka i trudności związane z jego diagnostyką.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic metastases in the small intestine are rare - only 2 p.c. of the metastases are localized in the small intestine. It is important to remember that colorectal metastases are the most frequent, though metachronous cancer of the small intestine is the rare of ileus or bleeding in patients who underwent resection of the colorectal cancer. The challenge is to select among those patients, the ones with metachronous tumor in the other parts of the small and large bowel. The diagnostics in these situation is often difficult and only the operative management is an optimal way treatment. We present the case of the patient with metachronous cancer of the small intestine after the sigmoid resection and the diagnostic difficulties concerned.


  240/1279

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki jako przyklad żywności funkcjonalnej.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics as functional food.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.15-18, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zaprezentowano wzajemne zależności między prebiotykami i probiotykami, ich korzystne działanie na funkcję organizmu oraz zmniejszenie ryzyka chorób.

  Streszczenie angielskie: Paper presents interactions between prebiotics and probiotics and its positive effects on functions of the body and reduced risk of diseases.


  241/1279

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in fermented milks.
  Autorzy: Libudzisz Zdzisława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakterie probiotyczne stosuje się w celu przywrócenia zrównoważonej mikroflory przewodu pokarmowego człowieka, ochrony przed schorzeniami jelitowymi i na tej drodze poprawy ogólnego stanu jego zdrowia. W ostatnich 10 latach prowadzone było wiele badań klinicznych, demonstrujących korzystne działanie preparatów i produktów probiotycznych w wielu schorzeniach i dysfunkcjach metabolicznych człowieka. Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej są tradycyjnie powiązane z produktami mleczarskimi, które sa uważane za najlepsze ich nośniki. Kolejną tendencją jest stosowanie probiotyków w połączeniu z odpowiednimi substratami, selektywnie stymulującymi rozwój korzystnych dla zdrowia bakterii w przewodzie pokarmowym (prebiotyki). Omówiono podstawy teorii probiozy, korzyści płynące ze stosowania bakterii probiotycznych oraz wykorzystanie tych bakterii w produkcji mlecznych napojów fermentowanych.

  Streszczenie angielskie: Probiotic bacteria are applied to balance disturbed intestinal microflora and related dysfunctions of the gastrointestinal tract. During the past ten years, a large number of extensive scientific research has been carried out to demonstrate the beneficial effects of probiotic lactic acid bacteria in humans. Probiotic cultures have been associated historically with cultured milks and dairy products, from which there is substantial evidence for positive effects on human health and general well-being. Future challenges include the incorporation of probiotics in combination with suitable prebiotic substrates to efficacy of the preparation for clinical use. The paper will cover the rationale of the probiotic theory, several health targets for probiotic bacteria and some probiotic products, mainly dairy products.


  242/1279

  Tytuł oryginału: Żywność probiotyczna.
  Tytuł angielski: Probiotic food.
  Autorzy: Bielecka Maria
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.27-32, bibliogr. 40 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnąca wiedza konsumentów na temat znaczenia diety dla zdrowia stymuluje innowacyjny rozwój produktów spożywczych, w tym żywności probiotycznej zawierającej żywe komórki bakterii jako aktywne składniki poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie. Skuteczność korzystnego dla zdrowia oddziaływania probiotyków jest uwarunkowana czynnikami, takimi jak odpowiednia selekcja szczepów, sposób ich przygotowania, wysoka liczba żywych komórek i potwierdzenie prawidłowości wyboru w odpowiednio przeprowadzonych badaniach klinicznych. Jako probiotyki najczęściej stosowane są bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium wchodzące w skład naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego. Ich korzystne działanie polega na przywróceniu i zachowaniu naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, ochronie organizmu przed infekcjami, wzmacnianiu systemu immunologicznego i wspomaganiu funkcji fizjologicznych organizmu. W selekcji priobiotycznych szczepów i ich stosowaniu w produkcji żywności probiotycznej istotny jest również aspekt bezpieczeństwa, ograniczający wykorzystanie jelitowych bakterii jako probiotyków do rodzajów nie wykazujących żadnych cech patogenności. Rozwój probiotyków zmierza w kierunku poznania mechanizmów korzystnego ich oddziaływania na zdrowie człowieka, doskonalenie szczepów metodami inżynierii genetycznej i poszerzenia kierunków ich wykorzystania.

  Streszczenie angielskie: The growing consumers' awareness of diet influence on human health, stimulates innovative development of healthy food products, including probiotic foods containing live cells of bacteria as biologically active compounds which improve health and well-being. Effectiveness of probiotics depends on several factors such as: adequate selection of strains, procedure of their preparation and number of live cells, and it should be confirmed in controlled nutritional and clinical studies. Bacteria belonging to genera Lactobacillus and Bifidobacterium - members of natural microflora of gastrointestinal tract, are the most often used as probiotics. The effects of their beneficial action are: restoring or maintaining of natural balance of the gut microflora, protection of host against infections, enhancing of immune system and supporting the physiological functions of the host. Aspect of safety is extremely important during selection of probiotic strains and their use in the production of probiotic foods. Only the genera of intestinal origin with no pathogenic features should be used. The future development of probiotic foods includes: better revealed mechanisms of their action on human health, improvement of strains with methods of genetic engineering and their extended use.


  243/1279

  Tytuł oryginału: Żywność funkcjonalna. Wpływ dodatku prebiotyków i probiotyków na wartość odżywczą żywności.
  Tytuł angielski: Functional food. Impact of prebiotics and probiotics on nutritive value of food.
  Autorzy: Kunachowicz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Kłys Wojciech (aut.).
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.33-40, tab., bibliogr. 31 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mleczne napoje fermentowane stają się coraz powszechniejsze w naszej diecie, a ich różnorodność i dostępność na rynku znacznie się zwiększa. Zawartość białka w różnego typu kefirach jest bardzo zbliżona i waha się od 3,3 proc. do 3,4 proc., przy znacznie wyższej zmienności tłuszczu 2,0 proc. do 3,5 proc. i węglowodanów od 4,0 proc. do 4,7 proc. W przypadku jogurtów zmienność wszystkich składników podstawowych jest większa. Zawartość białka waha się w granicach 3,4 proc. do 4,8 proc., tłuszczu od 0,8 proc. do 3,0 proc. a zawartość węglowodanów od 3,8 proc. do 11,8 proc. Stosowanie bakterii o działaniu probiotycznym i prebiotyków w produkcji napojów fermentowanych wpływa na wartość odżywczą wyrobów, która polega m.in. na zwiększeniu gęstości składników odżywczych, wzroście zawartości lub pojawieniu się nowych substancji o znaczeniu żywieniowym, związków prebiotycznych np. nietrawionych oligosacharydów, lepszej przyswajalności składników odżywczych, eliminowaniu składników niekorzystnych żywieniowo np. laktozy, czy substancji alergizujących np. niekorzystnych frakcji białka, nadanie nowych korzystnych cech sensorycznych, wzbogaceniu produktów w syntetyzowane przez drobnoustroje witaminy grupy B. Spożycie napojów fermentowanych może także przyczyniać się do podniesienia w naszej populacji wapnia, które ciągle jest zbyt niskie, a także innych składników mineralnych, jak np. jod.

  Streszczenie angielskie: Fermented milk products are more and more popular in our diet and their variety and accessibility on market is rising. Content of protein in different kinds of analysed kefirs was similar and varied from 3.3 p.c. to 3.4 p.c. fat content was more different - from 2.0 p.c. to 3.5 p.c. and also carbohydrates - from 4.0 p.c. to 4.7 p.c. For natural yoghurts the changeability of all proximates was more significant. Content of protein varied from 3.4 p.c. to 4.8 p.c., content of fat from 0.8 p.c. to 3.0 p.c. and content of carbohydrates from 3.8 p.c. to 11.8 p.c. Using microbes with probiotic activity and prebiotivs in production of fermented milk products have the influence on nutritive value of product, which lies in the fact that it is rising density of nutriens, rising content of important components or appearing a new nutritionally important substances, prebiotic components eg. non-digestible oligosachardides, improvement of availability of nutriens, eliminating of harmful substances eg. lactose or alergic substances (eg. some proteins). Important is also improving the flavor and sensoric characteristic of product and enrichment in vitamin of B group, which are synthetised in the intestinal tract. Consumption of fermented milk products may affect on increasing of calcium consumption in our population, which is still low and other nutrients eg. iodine.


  244/1279

  Tytuł oryginału: Miejsce bifidobakterii w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Role of Bifidobacteria in prophylaxis and treatment of selected doseases in children.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.43-47, bibliogr. 41 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotykow i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono biologię, mechanizm działania bifidobakterii oraz ich wykorzystanie w klinice. Dotychczasowe prace wskazują na ich pozytywną rolę w poprawie stanu odżywienia oraz w profilaktyce i leczeniu wielu chorób u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Work represents biology, mechanism of activity of Bifidobacteria and their use in clinical practice. Recent publications confirm their positive effect in improvement of nutritional status, and also in prophylaxis and treatment of numerous diseases in children.


  245/1279

  Tytuł oryginału: Korzyści ze stosowania probiotyków w żywieniu niemowląt. Przykład Bifidobacterium lactis.
  Tytuł angielski: Benefits of probiotics in infant nutrition. The example of Bifidobacterium lactis.
  Autorzy: Schiffrin Edwardo Jorge
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.49-53, bibliogr. 36 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia mechanizmy działania probiotyków (Bifidobacterium lactis) i ich kliniczne zastosowanie.

  Streszczenie angielskie: Author presents mechanisms of activity of probiotics (Bifidobacterium lactis) and their use in clinics.


  246/1279

  Tytuł oryginału: Zastosowanie probiotyków i prebiotyków w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit oraz zaburzeń czynnościowych jelita grubego.
  Tytuł angielski: Application of probiotics and prebiotics in treatment of inflammatory bowel diseases and functional colonic disorders.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.55-60, bibliogr. 34 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z elementów odgrywających istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit jest mikroflora jelitowa. W pracy omówiono wyniki badań wskazujących, że racjonalne użycie probiotyków i prebiotyków może być pomocniczym składnikiem terapii tych chorób. W zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, jak zaparcia stolca i zespół drażliwego jelita istnieją uzasadnione przesłanki przemawiające za stosowaniem bakterii fermentacyjnych oraz składników pokarmowych sprzyjających ich namnażaniu w jelicie.

  Streszczenie angielskie: Intestinal microflora is one of the playing role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. This review presents results which point to the effectivity of additional therapy based on probiotics and prebiotics. In functional intestinal disorders, like constipation and irritable bowel syndrome, there is a good scientific bacground to use fermenting bacteria and food products enhancing their quantity in the intestine.


  247/1279

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in carcinogenesis.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.61-62, bibliogr. 15 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój choroby nowotworowej jest wynikiem skłonności genetycznych i warunków środowiskowych. Nie możemy jeszcze w pełni wyjaśnić roli prebiotyków i probiotyków w chorobach nowotworowych, ale możemy mieć nadzieję, że ich zastosowanie wpłynie na częstość występowania raka i postęp w jego leczeniu.

  Streszczenie angielskie: Carcinogenesis results from genetic susceptibility and environmental factors. Weare not able to explain the role of prebiotics and probiotics in neoplastic disease but we hope that their use will influence on cancer incidence and management.


  248/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny.
  Tytuł angielski: The effect of pro- and prebiotics on calcium-phosphate homeostasis and bone metabolism.
  Autorzy: Karczmarewicz Elżbieta, Skorupa Ewa, Lorenc Roman S.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.63-69, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami mają korzystny wpływ na biodostępność i wchłanianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierzętach wykazano pozytywny wpływ nieulegających wchłanianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale również na gęstość mineralu kostnego (BMD) i odporność na złamania. Badania z udziałem ludzi są nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wpływ oligosacharydów na bilans wapnia u młodych zdrowych mężczyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotyczących wpływu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Substancial evidence has accumulated that non-digestible carbohydrates could improve calcium absorption. This has largely been attributed to the bacterial fermantation process that leads to the production of organic acids, most importantly lactate, propionate, butyrate and acetate. There is profound evidence on the stimulating effect of non-digestible oligosaccharides on mineral absorption and balance in experimental animals. In animal studies non-digestible oligosaccharides also lead to an improved bone mineralisation and increased resistance bone fracture. Only few human studies are available. These showed possitive short-term effects but inconsitient long-term effect on mineral balance. A significant increase of true fractional calcium absorption was noted during the supplementation of the with oligosaccharides in healthy young adults and postmenopausal woman. No data are available on thge effect of pre and probiotics on bone density in humans.


  249/1279

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę u dzieci - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea - systematic review.
  Autorzy: Mrukowicz Jacek Z., Szajewska Hanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.71-77, tab., bibliogr. 33 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: Przeszukiwanie komputrerowych baz piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials Register i piśmiennictwa do wyszukanych artykułów. Dobór badań: Metaanalizy i badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub profilaktyce ostrej biegunki u dzieci. Wyniki: Metaanaliza (10 badań, 731 dzieci) wykazała, że probiotyki (zwłaszcza Lactobacillus GG) zmniejszają ryzyko utrzymywania się biegunki ň 3 dni (RR: 0,40; 95 proc. Cl: 0,34 - 0,53) oraz skracają czas jej trwania (różnica średnich ważonych [WMD]: -19,1 h; 95 proc. Cl: 24,1 do -14,2), a największy efekt uzyskiwano u chorych na biegunkę rotawirusową (WMD: -24,8 h; 95 proc. Cl: -31,8 do -17,9). Ze względu na różnorodność kliniczną i statystyczną badań dotyczących zapobiegania biegunkom infekcyjnym (4 badania, 853 dzieci) nie można było sformułować jednoznacznych wniosków o skuteczności probiotyków w profilaktyce. Wyniki 2 badań (307 dzieci) sugerują natomiast umiarkowaną korzyść ze stosowania Lactobacillus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków, a zwłaszcza Lactobacillus GG, w leczeniu ostrej biegunki o prawdopodobnej lub potwierdzonej etiologii wirusowej u dzieci i umiarkowane korzyści w profilaktyce ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Search strategy: Electronic searches of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials Register and cross references. Selection criteria: Meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Main results: Meta-analysis (10 publications, 731 children) revealed, that probiotics (particularly Lactobacillus GG) significantly reduced a risk of gastroenteritis lasting ň 3 days (RR: 0.40; 95 p.c. Cl: 0.34 - 0.53) and reduced duration of diarrhea (weight mean difference [WMD]: -19.1 h; 95 p.c. Cl; -24.1 to -14.2); the largest effect was evident in rotavirus gastrenteritis (WMD: -24.8 h; 95 p.c. Cl: -31.8 to -17.9). Four publications (853 children) on prevention of gastroenteritis have been identified, but significant clinical and statistical heterogeneity preclude drawing any firm conclusion about the efficacy of probiotics. The results of two trials (307 children) suggest modest clinical benefit from Lactobacillus GG in the prevention of antibioticassociated diarrhea. Conclusion: There is evidence of the efficacy of probiotics, particularly Lactobacillus GG, in the treatment of gastroenteritis of presumed or confirmed viral etiology in children and modest clinical benefit in prevention of antibiotic-associated diarrhea. ...


  250/1279

  Tytuł oryginału: Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Probiotics in the treatment and prevention of food allergy - systematic review.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.79-83, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej na podstawie wyników prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: W celu identyfikacji oryginalnych badań przeszukano posługując się z góry określonym zestawem słów kluczowych komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials register, a także piśmiennictwo do wyszukiwanych artykułów i artykuły przeglądowe innych autorów. Dobór badań: Do badań zakwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwojnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Wyniki: Leczenie. Kryteria kwalifikacji do analizy spełniały tylko 2 badania obejmujące 64 niemowląt. W obu nie opisano szczegółowo metody randomizacji i sposobu przeprowadzenia ślepej próby. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Lactobacillus GG lub Bifidobacterium lactitis Bb-12 powoduje zmniejszenie nasilenia i rozległości atopowego zapalenia skóry. Zapobieganie. Wyniki jedynego wiarygodnego pod względem metodologicznym badania wskazują, że przewlekłe podawanie Lactobacillus GG zmniejsza ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry u niemowląt z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej, konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większa liczbę pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Objective: This systemic review was designed to assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of food allergy in infants and children. Search strategy: Electronic searches using predefined set of key words of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials register and previous reviews including cross reference. Selection criteria: randomized double blind controlled trials comparing a specified probiotic agents to placebo or no probiotic in infants and children in the treatment and prevention of food allergy. Main results: Treatment. Two therapeutic randomized trials involving 64 infants were identified. None provided details on a method of randomization and blinding. These preliminary data suggest the efficacy of Lactobacillus GG and Bifidobacterium lactis Bb-12 in reducing the intensity and extension of the atopic dermatitis in infants with food allergy. Prophylaxis. based on the single trial of high methodological quality prophylactic administration of lactobacillus GG was associated with a significant reduction in the risk of atopic dermatitis at 2 years. Conclusions: There is some evidence of a clinically significant benefit of probiotics in the treatment and prevention of food allergy, but better and larger trials are needed.


  251/1279

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową.
  Tytuł angielski: Pro- and prebiotic interactions with lipid metabolism.
  Autorzy: Socha Piotr, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.85-88, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze badania kliniczne, które w większości wskazują na działanie obniżające stężenie cholesterolu i triacylogliceroli pod wpływem podawania probiotyków i prebiotyków. Przedyskutowano również mechanizmy, przez które możliwy jest wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową. Zwrócono uwagę na metodykę przeprowadzonych badań, które niekiedy prowadzą do przeciwstawnych wniosków.

  Streszczenie angielskie: In this review we discussed the major clinical studies, which most often show lowering effect of probiotic and prebiotic treatment on cholesterol and triglyceride levels. We also described the mechanism of probiotic and prebiotic interaction with lipid metabolism. We tried to analyze the methodology of the studies, which sometimes lead to opposite conclusions.


  252/1279

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemii oraz cytofluorometrii w przewidywaniu dynamiki i postępu włóknienia u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gabriel Andrzej; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 202 s., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 202 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,087

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  253/1279

  Tytuł oryginału: The influence of the combined, continuous hormone replacement thrapy on the autonomic regulation of gastric myoelectrical activity and heart rate variability.
  Autorzy: Banach T., Milewicz T., Krzysiek J., Laskiewicz J.,