Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FARMACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 1942Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1942

Tytuł oryginału: Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas.
Autorzy: Siluk D., Kaliszan R., Haber P., Petrusewicz J., Brzozowski Z., Sut G.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (7) s.1034-1037, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. Vascular complications observed in diabetes are often related to altered platelet functions. The most widely used hypoglycaemic drugs for treating Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus are sulphonylurea derivatives. The purposes of this study were to evaluate the inhibitory effects of hypoglycaemic agents on platelet aggregation, to measure their lipophilicity and identify their structural parameters which assess their antiaggregatory activity. Methods. An antiaggregatory test in vitro was carried out for 13 sulphonylurea derivatives. Aggregation of platelets, incubated with the agents at concentrations varying from 7.5 to 480 ćmol/l, was induced by 10 ćmol/l ADP. Drug lipophilicity parameter, log kw, was measured by gradient HPLC and the agents were subjected to molecular modelling. Results. The most pronounced inhibition of platelet aggregation was by glimepiride, gliclazide, gliquidone, glibenclamide and compound 2A. The IC25 values were 15.9, 18.6, 20.4, 28.5 and 34.7 ćmol/l, respectively. Quantitative structure-activity relationships indicate that antiaggregatory activity is mainly affected by electronic and not by lipophilic properties of the agents. Conclusion/interpretation. Glimepiride appeared to be a more potent ADP-induced platelet aggregation inhibitor in vitro than gliclazide. Antiaggregatory activity was shown for gliquidone and confirmed for glibenclamide. The QSAR analysis supports the hypothesis of a free radical mechanism of action of sulphonylurea derivatives previously suggested for gliclazide.


  2/1942

  Tytuł oryginału: Homotoksykologia w praktyce lekarskiej : schematy leczenia chorób przewlekłych
  Autorzy: Ricken Karl-Heinz
  Opracowanie edytorskie: Drożdż-Jabłońska Iwona (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. Instytutu Psychosomatycznego 2002, 71 s. : il., tab., bibliogr. s. 68-70, 21 cm. - Tyt. oryg. Homotoxikologie fr die Praxis. Therapieschemata chronischer Erkrngungen
  Sygnatura GBL: 742,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  3/1942

  Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Cz. 1: Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : stan na 31 grudnia 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 871, [1] s. : tab., 17x24 cm.
  Sygnatura GBL: 613,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/1942

  Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce : Suplement I do Urzędowego Wykazu 2001 - Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : uzupełnienia i zmiany według stanu na 30 września 2002 r.
  Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 135, [1] s. : tab., 17x24 cm.
  Sygnatura GBL: 613,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  5/1942

  Tytuł oryginału: Ocihnka antigihpertenzivnoji dihji betaksolola (lokrenu) v gostrikh farmakodinamihchnikh testakh u khvorikh na arterihal'nu gihpertenzihju, shho perenesli ihnfarkt mihokarda (za danimi dobovogo monihtoruvannja arterihal'nogo tisku).
  Tytuł angielski: The studing of arterial blood pressure monitoring results under the influence of lokren revealed its significant antihypertensive efficacy both after the first 20 mg dose and after 2-weeks course of treatment.
  Autorzy: Vakaljuk I. P., Stasjuk L. B., Zvonar P. P., Lihbrik O. M.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.24-27, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The estimation of antihypertensive efficacy of lokren during the pharmonodynamic tests in patients with arterial hypertension, after acute myocardial infraction (by data of arterial blood pressure monitoring). While treating patients with 20 mg of Lokren the decreasing of systolic and diastolic arterial blood pressure variability and heart rate was observed.


  6/1942

  Tytuł oryginału: Marketing na rynku farmaceutycznym
  Autorzy: Szalonka Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Światowy Grażyna (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 160 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Badania / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 741,289

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja


  7/1942

  Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna rabeprazolu nowego inhibitora pompy protonowej
  Autorzy: Drzewoski Józef, Wiśniewska-Jarosińska Maria
  Źródło: - Łódź, Exall sp. z o.o. ; Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych 2002, 43 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 19 cm.
  Seria: Farmakoterapia Chorób Metabolicznych 4
  Sygnatura GBL: 206,020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia


  8/1942

  Tytuł oryginału: Aptekarze w Golgocie Wschodu
  Autorzy: Pusiarski Tadeusz, Zdrojewski Stanisław Zygmunt Maria
  Opracowanie edytorskie: Peszkowski Zdzisław A. J. (przedm.).
  Źródło: - Pelplin, Wydaw. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" 2002, 432 s. : il., tab., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 740,520

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  9/1942

  Tytuł oryginału: Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci
  Autorzy: Litwin Mieczysław
  Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.32-40, il. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 820,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/1942

  Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne : przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne : ustawa o izbach aptekarskich : komentarz : stan prawny na dzień 2 października 2002 roku
  Autorzy: Jendryczko Barbara
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Farmapress**R 2002, 244 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 740,372

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  11/1942

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów chemioterapii w leczeniu raka jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Leszek, Makarewicz Roman (promot.).; Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka Oddział Onkologii Klinicznej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 105 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/1942

  Tytuł oryginału: Profesjonalne zarządzanie apteką. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Szymański Robert (przedm.), Radecki Kazimierz (przedm.), Kościelniak Norbert (przedm.), Sobota Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. [2002], 2 t. (730 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 740 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 26 cm. - Wyd. zawiera materiały z lat 1998-2002
  Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
  Sygnatura GBL: 802,877

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja


  13/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ heparynoterapii na wewnątrzmaciczny wzrost płodu u kobiet leczonych z powodu zakrzepicy żylnej.
  Tytuł angielski: Effect of heparin therapy on intrauterinae growth foetus in pregnant women with venous thrombosis.
  Autorzy: Borowski Paweł, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.488-492, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  14/1942

  Tytuł oryginału: Efekty zastosowania prenatalnej terapii deksametazonem u noworodków urodzonych przed 29. tygodniem trwania ciąży.
  Tytuł angielski: Effects of antenatal corticotherapy in neonates born before 29 weeks of gestation.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowiczewski Marek, Lerch Elżbieta, Pawłowska Barbara, Gadzinowski Janusz, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.507-515, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  15/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników ryzyka na częstość wystąpienia wad rozwojowych u noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Effect of selected risk factors on frequency of congenital malformation in newborn of epileptic mothers.
  Autorzy: Miller Stefan, Kociszewska Iwona, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.543-552, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  16/1942

  Tytuł oryginału: Rola podaży żelaza w zapobieganiu anemii u wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g podczas terapii erytropoetyną.
  Tytuł angielski: Role of supplemental iron as a profilaxis of premature infants anaemia in the group of newborns with birth weight below 1500 grams treated with erythropoetin.
  Autorzy: Rożnowska Urszula, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.553-558, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  17/1942

  Tytuł oryginału: Antagoniści oksytocyny - nowe możliwości w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego?
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Szuber Michał, Markwitz Wiesław, Dębniak Bogusław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.26-29, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  18/1942

  Tytuł oryginału: Zasoby ustrojowe witaminy D u noworodków urodzonych o czasie.
  Tytuł angielski: Vitamin D status in term newborns.
  Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.41-46, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/1942

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiet z małopłytkowością samoistną.
  Tytuł angielski: Pregnancy and lobour in women with thrombocytopenia.
  Autorzy: Drews Krzysztof, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Malewski Zbyszko, Puacz Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.75-80, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  20/1942

  Tytuł oryginału: Ciąża mnoga, poród i połóg po przebytej dwukrotnie zakrzepicy żył głębokich - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Twin pregnancy, delivery and puerperium after twice done thrombosis of deep vein - the case description.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Borek-Dzięcioł Beata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.109-112, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  21/1942

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  22/1942

  Tytuł oryginału: Leczenie ludzkim rekombinowanym aktywowanym czynnikiem VII (rFVIIa, NovoSeven**R) w przypadku łożyska przodującego przyrośniętego.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Waksmański Bogdan, Pabian Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.145-147, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  23/1942

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  24/1942

  Tytuł oryginału: Występowanie i patogenność Streptococcus agalactiae w Oddziale Neonatologii - spostrzeżenia własne.
  Tytuł angielski: The occurrence and pathogenicity of group B Streptoccocus in Department of Neonatology - case studies.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Błażejczak Anna, Giedrys-Kalemba Stefania, Lange-Konior Krystyna, Łoniewska Beata, Pawlus Beata, Rudnicki Jacek, Czajka Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.176-181, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  25/1942

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The prevalence of fetal isolated tricuspid valve regurgitation in normal heart anatomy during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.187-194, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  26/1942

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności stosowania siarczanu magnezu i fenoterolu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: The effectiveness of tocolytic therapy by means of magnesium sulfate and fenoterol in the treatment.
  Autorzy: Kruczkowska-Sarna Mariola, Maciejewski Marcin, Pałys Bronisław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.203-209, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  27/1942

  Tytuł oryginału: Trombofilia podczas ciąży.
  Autorzy: Kubiaczyk-Paluch Beata, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.210-220, tab., bibliogr. 83 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  28/1942

  Tytuł oryginału: Doustna i dopochwowa droga indukcji porodu mizoprostolem po przedwczesnym pęknięciu błon płodowych.
  Tytuł angielski: Oral or vaginal Misoprostol administration for induction of labor in term premature rupture of membranes.
  Autorzy: Lisiak Mariusz, Marcinkowski Zenon, Marciniak Regina
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.259-162, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  29/1942

  Tytuł oryginału: Mikrobiologiczne aspekty zakażenia cewników naczyniowych.
  Tytuł angielski: Microbiological aspects of vascular catheter infection.
  Autorzy: Małafiej Eugeniusz, Grab Marzena
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.287-292, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  30/1942

  Tytuł oryginału: Doodbytnicze zastosowanie dinoprostonu (prostaglandyny E 2) w żelu do preindukcji i indukcji porodu.
  Tytuł angielski: The intrarectum administration of dinoproston (prostaglandin E 2) in gel for preinduction and induction of labour.
  Autorzy: Pałys Bronisław, Kurpik Zbigniew
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.350-353, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  31/1942

  Tytuł oryginału: Siarczan magnezu i inne leki w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Autorzy: Reroń Alfred, Wąs Kazimierz, Huras Hubert
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.386-391, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  32/1942

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie substratu oraz nośnika tlenku azotu w leczeniu niektórych powikłań ciąży.
  Tytuł angielski: The use of nitric oxide substrate and donor in the management of certain gestational complications.
  Autorzy: Ropacka Mariola, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.392-400, bibliogr. 74 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  33/1942

  Tytuł oryginału: Isradypina - antagonista wapnia, jej oddziaływanie na podwyższony doświadczalnie opór naczyń płodowo-łożyskowych.
  Tytuł angielski: Isradipin - calcium antagonist. Influence on increased perfusion pressure of human fetoplacental vessels in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Kwaśniewska Anna, Rogowska Wanda, Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • ciąża


  34/1942

  Tytuł oryginału: Noworodki matek zakażonych wirusem HIV - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Neonates of HIV infected mothers - own experience.
  Autorzy: Wardęcka Jadwiga, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.452-455, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  35/1942

  Tytuł oryginału: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002 = Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakult„ten der Universit„t Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław in den Jahren 1702-2002
  Opracowanie edytorskie: Gelles Romuald (przedm.), Kozuschek Waldemar (red. i tł.), Rzeszotnik Jacek (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 2002, 419, [5] s. : il., tab., 30 cm. - Tekst równol. w jęz. niem
  Sygnatura GBL: 802,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  36/1942

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia praktyczna. Cz. 2: Kompendium antybiotyków
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Wydanie: - Wyd. 2 poszerz. i uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 280 s. : il., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,644

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  37/1942

  Tytuł oryginału: Przydatność witamin antyoksydacyjnych w profilaktyce i terapii guzów złośliwych jamy ustnej.
  Tytuł angielski: The usefulness of anti-oxidant vitamins in prophylactic and treatment of malignant tumours oral cavity.
  Autorzy: Allecou Doni Mikołaj
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.57-61, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/1942

  Tytuł oryginału: Rola fluoru w procesie remineralizacji na podstawie piśmiennictwa i badań własnych.
  Tytuł angielski: The role of fluorine in the process of enamel remineralization in the literature and in a personal investigation.
  Autorzy: Surdacka Anna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.101-105, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/1942

  Tytuł oryginału: Przegląd metod wybielania zębów - wady i zalety.
  Tytuł angielski: Review of tooth - bleaching methods - advantages and disadvantages.
  Autorzy: Mazur-Koczorowska Anna
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.127-133, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/1942

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeciwzapalnych leków sterydowych w chorobach błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Steroid antiinflammatory drugs use in treatment of oral mucosa diseases.
  Autorzy: Szponar Elżbieta, Babiak Małgorzata
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.197-203, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/1942

  Tytuł oryginału: Kompedium antybiotyków
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Wydanie: - Wyd. 2 poszerz. i uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 280 s. : tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,244

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  42/1942

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie w ciąży
  Autorzy: Rytlewski Krzysztof
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[7-21], tab., bibliogr. 36 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  43/1942
  - Katowice, [2002]
  Tytuł angielski: Cox inhibitors and thromboregulation
  Autorzy: Marcus Aaron J., Broekman M. Johan, Pinsky David J.
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[57-58], il., bibliogr. 5 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/1942

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w Polsce
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[77-80], bibliogr. 30 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/1942

  Tytuł oryginału: Farmakogenetyka nadciśnienia tętniczego
  Autorzy: Dzida Grzegorz
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[95-109], tab., bibliogr. 33 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/1942

  Tytuł oryginału: Leki hipotensyjne o złożonym mechanizmie działania
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[111-112] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/1942

  Tytuł oryginału: Nefropatia cukrzycowa : współczesne poglądy
  Autorzy: Hruby Zbigniew
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[119-126], bibliogr. 11 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/1942

  Tytuł oryginału: Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes
  Autorzy: Inzucchi Silvio E.
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[127-139], il., tab., bibliogr. 154 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/1942

  Tytuł oryginału: Advances in the treatment of renal anaemia
  Autorzy: Locatelli Francesco
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[147-160], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/1942

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lipidowe a nerki i nadciśnienie tętnicze : rola statyn
  Autorzy: Więcek Andrzej
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[183-188], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/1942

  Tytuł oryginału: Złożoność procesu nowotworowego
  Autorzy: Chorąży M.
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[257-258] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/1942

  Tytuł oryginału: Jatrogenne przyczyny zgonów
  Autorzy: Markiewicz Andrzej
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[265-273], tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/1942

  Tytuł oryginału: Nadmierna immunosupresja u chorych po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Durlik Magdalena
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[295-302], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/1942

  Tytuł oryginału: Kalcymimetyki i kalcylityki : nowe perspektywy korekcji zaburzonej sekrecji parathormonu (PTH)
  Tytuł angielski: Calcimimetics and calcylytics : a new perspectives of correction of abnormal parathormone (PTH) secretion
  Autorzy: Rybczyńska Apolonia, Hoppe Anzelm
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[341-356], tab., bibliogr. 5 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/1942

  Tytuł oryginału: Podstawy prawa dla farmaceutów : stan prawny na dzień 1 października 2002
  Autorzy: Włudyka Tadeusz, Smaga Łukasz, Smaga Marcin
  Opracowanie edytorskie: Jachowicz Renata (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 235 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Farmaceutyczna
  Sygnatura GBL: 737,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja


  56/1942

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002
  Opracowanie edytorskie: Przewłocka Barbara (red.).
  Źródło: - Kraków, Instytut Farmakologii PAN 2002, 173 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Instytut Farmakologii PAN


  57/1942

  Tytuł oryginału: Glutaminianergiczna teoria schizofrenii
  Autorzy: Pietraszek Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.32-51, il., tab., bibliogr. 158 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/1942

  Tytuł oryginału: Dopaminowa teoria schizofrenii
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.52-61, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/1942

  Tytuł oryginału: Receptory dopaminowe a działanie przeciwpsychotyczne leków
  Autorzy: Zawilska Jolanta B.
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.62-83, il., tab., bibliogr. 223 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/1942

  Tytuł oryginału: Leki neuroleptyczne z perspektywy psychofarmakologii
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.84-95, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/1942

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka i farmakogenetyka neuroleptyków : interakcje z innymi lekami
  Autorzy: Daniel Władysława A.
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.96-115, il., tab., bibliogr. 155 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  62/1942

  Tytuł oryginału: Neuronalne podłoże zaburzeń pozapiramidowych po neuroleptykach
  Autorzy: Ossowska Krystyna
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.116-129, il., bibliogr. 80 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  63/1942

  Tytuł oryginału: Współczesna psychofarmakoterapia schizofrenii
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.138-147, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 802,647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  64/1942

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności leków dla pacjentów w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Evaluation of accessibility to drugs for patients in the years 1996-2001.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.651-654, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania poziomu struktury zużycia leków należy weryfikować z założeniami polityki lekowej państwa. Rozszerzenie asortymentu leków oraz modyfikacja wykazów leków refundowanych powoduje zmiany w ich zużyciu. Badanie zachowań konsumentów leków w obliczu przemian systemowych i reformy opieki zdrowotnej wydaje się istotne, m.in. z powodu ciągłego niedostatku środków finansowych. Wykorzystując dane o zużyciu leków, postanowiono określić wpływ zmian zasad odpłatności na dostępność leków dla pacjentów. Przedstawiono szczegółową analizę wartości zużycia leków, refundacji oraz opłat wniesionych przez pacjentów za leki wydawane na recepty lekarskie w 15 aptekach województwa lubelskiego w latach 1996-2001. W badanych latach stwierdzono zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet państwa, a od 1999 r. przez kasy chorych, na farmakoterapię w lecznictwie otwartym. Skutkiem tych działań było zmniejszenie się dostępności leków dla chorych poprzez wzrost udziału pacjentów w kosztach farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: A research of a level and structure of drug consumption must be verified with foundations of politics carried on by State on a scale of the drugs. An extension of a drug assortment and modification of refunded drug registers cause changes in the consumption of drugs. The research of behaviors of drug consumers in the eye of the system transformation and a reform of health protection appears to be very important among other things on account of constantly too little capital resources. Basing oneself on the data of the drug consumption, it has been decided to define an influence of the principle changes of repayment principles at the accessibility of the drugs for the patients. It has been represented the detailed value analysis of the drug consumption, refund and payments carried out by the patients for the drugs dispensed on prescriptions at 15 chemist's shops of Lublin Province in 1996-2001 years. In above mentioned years a reduction of expenses for pharmacotherapy in out-patient medical service born by national budget and from 1999 by health-insurance has been ascertained. In consequence of these effects it was the diminution of the accessibility to the drugs by the patients on account of a growth of patient participation in the pharmacotherapy costs.


  65/1942

  Tytuł oryginału: Farmakologia
  Tytuł angielski: = Pharmacology
  Autorzy: Jacob Leonard S.
  Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  66/1942

  Tytuł oryginału: Kwas walproinowy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych = Valproat bei manisch-depressiven (bipolaren) Erkrankungen : Kompendium und Handbuch
  Autorzy: Grunze Heinz, Walden J”rg
  Opracowanie edytorskie: Zyss Tomasz (tł. i oprac.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, VIII, 95, [1] s. : il., tab., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,089

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/1942

  Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i białka ostrej fazy w skórnych reakcjach polekowych : praca doktorska
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 110 k. : il., tab., bibliogr. 219 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  68/1942

  Tytuł oryginału: Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak-Hałaburda Joanna, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, 160 k. : il., tab., bibliogr. k. 123-160, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/1942

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania niektórych preparatów homeopatycznych w stomatologii.
  Tytuł angielski: Possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatology.
  Autorzy: Chołociński Grzegorz, Matlak Jacek
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.28-30, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zasada podobieństwo została już zauważona przez Hipokratesa i jego szkołę, czyli około 500 lat przed naszą erą. Zjawisko to zaczął jednak dopiero badać w XVIII wieku - od 1790 r. - niemiecki lekarz Christian Samuel Hahnemann, będący również chemikiem i toksykologiem. Zauważył między innymi, że chinina, używana w tych czasach do leczenia malarii, powoduje napady gorączki podobne do tych, które towarzyszą malarii. Znając prace szkoły Hipokratesa stwierdził wówczas: wydaje się, że leki mogą leczyć objawy, które same wywołują. (to, co wywołuje chorobę, leczy ją Hipokrates). Taka była hipoteza. Teraz należało ją sprawdzić i Hahnemann zajął się tym zagadnieniem. Artykuł wskazuje na możliwość zastosowania niektórych leków homeopatycznych praktyce stomatologicznej.

  Streszczenie angielskie: The rule of similarity was noticed by Hipokrates and his students about 500 years abefore our age. However tis problem was accurate inspected by a German doctor Christian Samuel Hahnemann, who was a chemist and toxicologist too, in XVIIIth century - since 1790. He has noticed that the chinine, used to treat the malaria, leads to a high body temperature, just like in a malaria stadium. He know Hipokrates's theories, what lead him to the following sentence: Medicines can treat sympthoms, which are caused by those medicines (the thing which causes a disease cures it too - Hipokrates). It was a theory. It had to be checked and Christian Samuel Hahnemann started to work on this problem. This article shows possibilities of usage of some homeopathic medicines in stomatological practice.


  70/1942

  Tytuł oryginału: Interpretacja laboratoryjnego oznaczenia lekowrażliwości i jej wykorzystanie w terapii.
  Tytuł angielski: Interpretative problems with in vitro antibiotic susceptibility testing; importance for treatment.
  Autorzy: Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.29-31, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  71/1942

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w stanach obniżonej odporności.
  Tytuł angielski: The antibiotic therapy in the immunocompromised host.
  Autorzy: Denys Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.60-61, bibliogr. [9] poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/1942

  Tytuł oryginału: Występowanie wielolekoopornych szczepów bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Evaluation of multidrug-resistant bacterial strains in patients hospitalized in intensive care units.
  Autorzy: Jezierska-Anczuków Anna, Wróblewska Marta, Kozińska Aleksandra, Zwolska Zofia, Radomyski Adam
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.62-64, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/1942

  Tytuł oryginału: Lekooporność szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Resistance of Helicobacter pylori strains to selected chemotherapeutics.
  Autorzy: Andrzejewska Ewa, Szkaradkiewicz Andrzej, Klincewicz Henryk
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.96-97, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  74/1942

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki oraz środki dezynfekcyjne Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących, innych niż Pseudomonas aeruginosa, izolowanych ze środowiska szpitalnego.
  Tytuł angielski: Susceptibility to chosen drugs and disinfectants of Gram-negative non-fermentative rods other than Pseudomonas aeruginosa isolated in hospital environment.
  Autorzy: Pancer Katarzyna, Laudy Agnieszka E., Czajka Ewa, Ziółkowska Katarzyna, Bogucka Anna, Gliniewicz Aleksandra, Stypułkowska-Misiurewicz Hanna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.117-120, tab., bibliogr. 15 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  75/1942

  Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
  Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  76/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ metforminy na zachowanie się ciśnienia tętniczego u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym : praca doktorska
  Autorzy: Adamczak Halina, Głuszek Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń w Poznaniu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  77/1942

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności sICAM-1 oraz wybranych markerów prozapalnych w diagnostyce i monitorowaniu terapii alergicznego i wirusowego nieżytu nosa : praca doktorska
  Autorzy: Białek Sławomir, Pachecka Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21459

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  78/1942

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2002 : [indeks leków] : CD ROM
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Rybczyńska Jolanta (red.), Dylicka Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, MediMedia International Sp. z o.o. [2002] - Instrukcja użytkownika
  Sygnatura GBL: 810,247

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator
 • dokument audiowizualny


  79/1942

  Tytuł oryginału: Pharmindex Brevier : podręczny indeks leków 2002/2
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Rybczyńska Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 593, [4] s. : il., 19 cm. - Zał. CD-ROM
  Sygnatura GBL: 613,059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  80/1942

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2003 : neurologia i psychiatria
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Intek Joanna (red.).
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 377, [5] s. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  81/1942

  Tytuł oryginału: Producenci leków i przedstawiciele świata medycznego : problemy wzajemnych relacji
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.73-78, bibliogr. [4] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  82/1942

  Tytuł oryginału: Indukowana syntaza tlenku azotu w bólu przedłużonym : nasilanie czy hamowanie hiperalgezji? : praca doktorska
  Autorzy: Budziński Marcin, Gumułka St. W. (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  83/1942

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności preparatów glikokortykosteroidowych w miejscowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
  Tytuł angielski: Efficasy estimation of corticosteroid drugs in local therapy of allergic rhinitis in children.
  Autorzy: Sakson Bogusław, Ziuzio Stefan, Sakson Agnieszka
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.83-86, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wyników leczenia 70 dzieci z alergicznym sezonowym zapaleniem błony śluzowej nosa (a.s.n.n) i 50 dzieci z alergicznym niesezonowym (całorocznym) zapaleniem błony śluzowej nosa (a.n.n.n). Uzyskano 83 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych w leczeniu sezonowego i 76 poroc. w leczeniu niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Porównując wyniki leczenia preparatami Floxonaze, Rhinocort, Syntaris i Budesonid nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ilości pozytywnych wyników, najlepiej tolerowany był Flixonaze, a najgorzej Budesonid. Omówiono wskazania do miejscowej kortykosterydoterapii u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the results of the treatment of 70 children with seasonal allergic rhinitis (s.a.r) and 50 children with perennial allergic rhinitis (p.a.r) was presented. 83 p.c. good and very good results in treatment with Flixonase, Rhinocort, Syntaris and Budesonide no important, statistical difference was stated - Flixonase was the best tolerated while Bundesonid proved to be the worst one. The recomendation to topical corticosteroidotherapy in children were discussed.


  84/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  85/1942

  Tytuł oryginału: III Konferencja "Problemy terapeutyczne w padaczce : padaczka lekooporna"
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski, [Śląska Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Neurologii w Katowicach Ochojcu, Janssen-Cilag
  Źródło: - [Katowice], Janssen-Cilag [2002], 10 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 30 cm. - 3 Konferencja pt. Problemy terapeutyczne w padaczce - padaczka lekooporna Katowice 05.03. 2002
  Sygnatura GBL: 288,689

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  86/1942

  Tytuł oryginału: Kompedium ziołolecznictwa
  Autorzy: Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy, Łoniewski Igor
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner [2002], 435, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 355-369, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  87/1942

  Tytuł oryginału: Program i streszczenia wykładów Sympozjum pod tytułem: "Modulator kanałów sodowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa"
  Źródło: - [B.m.], Gedeon Richter Ltd. [2002], [11] s., 30 cm. - Sympozjum pt. Modulator kanałów sodowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa Warszawa 05-06.11. 2002 - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 288,710

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  88/1942

  Tytuł oryginału: Somatostatyna - somatotropina i endogenne aminy katecholowe podczas infuzji dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Nestorowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: [2002], [1], 96 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  89/1942

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wielolekowej terapii antyretrowirusowej : obserwacje własne : (materiał Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu z okresu 1996-2000) : praca doktorska
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Kinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: [2002], 190 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19847

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  90/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ "niezbędnych" fosfolipidów na procesy peroksydacji lipidów u chorych leczonych powtarzaną hemodializą : praca doktorska
  Autorzy: Błądek Katarzyna, Pietrzak Irena (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: [2002], 82 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  91/1942

  Tytuł oryginału: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003
  Opracowanie edytorskie: Szukiel Wiktor (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Farmapres Wiktor Szukiel [2002], 303, [1] s. : il., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  92/1942

  Tytuł oryginału: Kodeksy deontologiczne w "Farmaceutycznym kalendarzu" : charakterystyka dziesięcioletniego dorobku
  Autorzy: Magowska Anita
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003 - Warszawa, [2002] s.7-19
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  93/1942

  Tytuł oryginału: Posłannictwo - a co to takiego?
  Autorzy: Magowska Anita
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy - Warszawa, [2002] s.176-179
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  94/1942

  Tytuł oryginału: Terapia lekiem roślinnym
  Autorzy: Jambor Jerzy
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003 - Warszawa, [2002] s.242-244
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  95/1942

  Tytuł oryginału: Leki roślinne w profilaktyce i terapii chorób z przeziębienia
  Autorzy: Jambor Jerzy
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003 - Warszawa, [2002] s.245-248
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  96/1942

  Tytuł oryginału: Fitoterapia a homeopatia
  Autorzy: Wojtasik Elżbieta
  Źródło: W: Farmaceutyczny kalendarz dla aptekarzy, homeopatów, lekarzy na rok 2003 - Warszawa, [2002] s.250-257, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 735,956

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  97/1942

  Tytuł oryginału: Morfina w leczeniu bólu nowotworowego : informacja o leku dla chorych, rodzin i opiekunów
  Autorzy: Twycross Robert
  Opracowanie edytorskie: Leppert Wojciech (przedm., oprac. i tł.), Łuczak Jacek (przedm., oprac. i tł.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM [2002], 40 s. : il., 20 cm. - Tyt. oryg. Morphine and relief of cancer pain : information for patients, families and friends
  Sygnatura GBL: 660,783

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  98/1942

  Tytuł oryginału: Częstość zakażenia wirusem cytomegalii u chorych na ostre białaczki i chłoniaki nieziarnicze poddanych chemioterapii : praca doktorska
  Autorzy: Flont Marcin, Zdziarska Barbara (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Hematologii w Szczecinie
  Źródło: [2002], 47 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20303

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  99/1942

  Tytuł oryginału: Chemioterapia systemowa i lokoregionalna pierwotnych nowotworów wątroby : strategie terapii genowych leczenia nowotworów
  Autorzy: Szczylik Cezary, Korniluk Jan, Barzał Justyna
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[51-55], tab. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/1942

  Tytuł oryginału: Chemioembolizacja dotętnicza jako paliatywna metoda leczenia chorych z pierwotnym rakiem wątrobowo-komórkowym w doświadczeniu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby
  Autorzy: Zieniewicz Krzysztof
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[59-60] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  101/1942

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  102/1942

  Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
  Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  103/1942

  Tytuł oryginału: Angiogenesis inhibitors specific for methionine aminopeptidase 2 as drugs for malaria and Leishmaniasis.
  Autorzy: Zhang Peng, Nicholson Diarmuid E., Bujnicki Janusz M., Su Xinzhuan, Brendle James J., Ferdig Michael, Kyle Dennis E., Milhous Wilbur K., Chiang Peter K.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.34-40, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Methionine aminopeptidase 2(MetAP2) is responsible for the hydrolysis of the initiator methionine molecule from the majority of newly synthesized proteins. We have cloned the MetAP2 gene from the malaria parasite Plasmodium falciparum (PfMetAP2; GenBank accession number AF348320). The cloned PfMetAP2 has no intron, consists of 1,544 bp and encodes a protein of 354 amino acids with a molecular mass of 40,537 D and an overall base composition of 72.54 p.c. A + T. PfMetAP2 has 40 p.c. sequence identity with human MetAP2 and 45 p.c. identity with yeast MetAP2, and is located in chromosome 14 of P. falciparum. The three-dimensional structure of PfMetAP2 has been modeled based on the crystal structure of human MetAP2, and several amino acid side chains protruding into the binding pocket that differ between the plasmodial and human enzyme have been identified. The specific MetAP2 inhibitors, fumagilin and TNP-470, potently blocked in vitro growth of P. falciparum and Leishmania donovani, with IC50 values similar to the prototype drugs. Furthermore, in the case of P. falciparum, the chloroquine-resistant strains are equally susceptible to these two compounds.


  104/1942

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka : teoria i praktyka
  Autorzy: Hermann Tadeusz Władysław
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 163, [1] s. : il., tab., bibliogr. 42 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  105/1942

  Tytuł oryginału: Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of low molecular weight heparin. Gynecological ward retrospective analysis.
  Autorzy: Cyrkowicz Andrzej
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 100 (2) s.223-226, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare the frequency of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in patients undergoing gynecological operations without low molecular weight heparin (LMWH) prophylaxis and those receiving such prophylaxis. Design: Retrospective, hospital record-based study. Material and methods: About 1785 consecutive patients without LMWH prophylaxis and 1871 ones treated with nadroparin (Fraxiparine) 7500 ICU s.c. 2 h before the operation and repeated daily for 5-7 days or until the patient was fully mobile. DVT was diagnosed on the basis of clinical symptoms and ultrasound examination, and PE clinical symptoms, gasometric data, electrocardiography and chest X-ray. Results: Among the patients without prophylaxis, four cases of PE occurred (0.22 p.c.), two fatal (0.11 p.c.), 13 cases of proximal DVT (0.72 p.c.) and 41 distal DVT complications (2.3 p.c.). In LMWH, group 3 proximal DVT (0.16 p.c.) and 18 distal DVT (0.96 p.c.) developed but there were no clinically expressed pulmonary embolism. According to the Fisher's exact test, the difference between the complications in the analyzed groups is significant P 0.05. Conclusions: The perioperative applying of LMWH to prevent DVT in the patients operated on gynecologically is effective.


  106/1942

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


  107/1942

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


  108/1942

  Tytuł oryginału: Refundacja kosztów leczenia - praktyczne zastosowanie analiz Oceny Technologii Medycznych (HTA).
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.17-18, 20, 22, 24, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  109/1942

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie bólu u chorych umierających. Jak oceniać potrzeby i jak przynosić ulgę metodami farmakologicznymi].
  Autorzy: Łuczak Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.106, 108, 110-112, bibliogr. 18 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  110/1942

  Tytuł oryginału: Peryferyczny receptor benzodiazepin.
  Tytuł angielski: The peripheral benzodiazepine receptor.
  Autorzy: Słocińska Małgorzata
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.319-339, il., tab., bibliogr. 90 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Benzodiazepiny są klasą leków działających uspakajająco, nasennie i przeciwdrgawkowo. W ich terapeutycznym działaniu pośredniczy receptor GABA znajdujący się w centralnym układzie nerwowym. Mieisca wiążące benzodiazepiny, nazywane peryferycznym receptorem benzodiazepin (PRB), zidentyfikowano również poza obrębem centralnego układu nerwowego, w nadnerczach, sercu, nerkach, jajnikach lub jądrach, ale także w komórkach glejowych mózgu. W skład receptora PRB wchodzi białko pk18 znajdujące się w błonie zewnętrznej mitochondriów oraz prawdopodobnie kanał VDAC (z ang. voltage dependent anion channel) oraz transolkaza nukleotydów adeninowych. Receptorowi PRB przypisuje się udział w transporcie cholesterolu do wewnętrznej błony mitochondrialnej, proliferacji komórek, przepływie jonów wapnia przez błony komórkowe, oddychaniu komórkowym, odpowiedzi immunologicznej, transformacji nowotworowej oraz apoptozie. Ekspresja PRB jest gatunkowo i tkankowo specyficzna, zależna od poziomu hormonów w organizmie oraz ekspozycji na stres.

  Streszczenie angielskie: Benzodiazepines are the most widely used therapeutic drugs because of their sedative and anxiolytic effects mediated through GABAa receptors located in the central nervous system. Another recognition site for these drugs termed the peripheral-type benzodiazepine receptor (PRB) has been found in peripheral tissues (outside the nervous system) and gial cells in the brain. PRB is comprised in party by a 18 kDA protein. This protein is present in the outer mitochondrial membrane and is likely to associate with the VDAC channel and adenine nucleotide carrier. A definitive role of PRB has not been elucidated but strong evidence indicates that this receptor plays an important role in steroid biosynthesis, mechanism affecting mitochondrial respiration, proliferation, calcium flow, cellular immunity, malignancy and apoptosis. The tissue of PRB shows a distinct cell-specific pattern of expression. The receptor levels are regulated in a trissue dependent manner by hormonal regulation and stress.


  111/1942

  Tytuł oryginału: Lactoferrin immunomodulation of DTH response in mice.
  Autorzy: Actor Jeffrey K., Hwang Shen-An, Olsen Margaret, Zimecki Michał, Hunter jr Robert L., Kruzel Marian L.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.475-486, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Improved nontoxic adjuvants, especially adjuvants capable of inducing cell-mediated immunity (CMI), are needed for research in immunology and for development of human and veterinary vaccines. Bovine Lactoferrin, an effector molecule shown to directly participate in host defense, was assessed at various concentrations as an adjuvant component for induction of DTH responses to sheep red blood cells (SRBC). Subcutaneous immunization with Lactoferrin enhanced delayed type hypersensitivity (DTH) in CBA mice in a dose-dependent fashion; DTH responses were most significantly increased when sensitization was accomplished using Lactoferrin at 50 ćg/dose and 250 ćg/dose. Furthermore, Lactoferrin admixed with suboptimal dose of SRBC enhanced DTH responses by over 17-fold. Peritoneal cells collected from mice intraperitoneally injected with a 100 ćg/dose of Lactoferrin demonstrated modest, but significant, production of TNF-ŕ, IL-12 and MIP-1ŕ, when cultured in vitro, compared to saline-injected controls. J774A.1 murine macrophages stimulated with Lactoferrin resulted in increased TNF-ŕ protein production, and upregulated IL-12 and IL-15 mRNA. Levels of message for chemokins MIP-1ŕ and MIP-2 were also increased in a dose-dependent way. Taken together, these results indicate that Lactoferrin as an adjuvant may stimulate macrophages to generate a local environment likely to push immune responses towards development and maintenance of CMI.


  112/1942

  Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  113/1942

  Tytuł oryginału: 2- Chloroadenosine, a preferential agonist of adenosine A1 receptors, enhances the anticonvulsant activity of carbamazepine and clonazepam in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (2) s.173-179, il., tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: 2-Chloroadenosine (0.25 - 1 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. This preferential adenosine A1 receptor agonist (at 0.125 mg/kg) significantly potentiated the protective activity of carbamazepine against maximal electroshock-induced seizures in mice. 2-Chloroadenosine (1 mg/kg) showed also anticonvulsive efficacy against pentylenetetrazol-evoked seizures, raising the CD50 vale for pentylenetetrazol from 77.2 to 93.7 mg/kg. The drug (at 0.5 mg/kg) significantly enhanced the protective action of clonazepam in this test, decreasing its ED50 value from 0.033 to 0.011 mg/kg. Moreover, aminophylline, a non-selective adenosine receptor antagonist (5 mg/kg), and 8-cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine (8-CPX), a selective A1, adenosine receptor antagonist (5 mg/kg) reversed the 2-chloroadenosine (0.125 mg/kg)-induced enhancement of the protective activity of carbamazepine and clonazepam. 2-Chloroadenosine administered alone or combined with antiepileptic drugs, caused neither motor nor long-term memory impairment. Finally, the adenosine A1 agonist did not change the free plasma concentration of antiepileptic, so a pharmacokinetic factor is not probable. Summing up, 2-chloroadenosine potentiated the protective activity of both carbamazepine and clonazepam, which seems to be associated with the enhancement of purinergic transmission mediated through adenosine A1 receptors.


  114/1942

  Tytuł oryginału: The modulation of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents by xanthines. P. 1: Reduction of cytostatic effects of quinacrine mustard by caffeine.
  Autorzy: Kapuściński Jan, Ardelt Barbara, Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Darzynkiewicz Zbigniew
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (4) s.625-634, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recently, accumulated statistical data indicate the protective effect of caffeine consumption against several types of cancer diseases. There are also reports about protective effect of caffeine and other xanthines against tumors induced by polycyclic aromatic hydrocarbons. One of the explanations is based on biological activation of such carcinogens by cytochromes that are also known for metabolism of caffeine. However, there is also numerous data indicating reverse effect on cytotoxicity of anticancer drugs that inhibit the action of topoisomerase I (e.g. Camptothecin or Topotecan) and topoisomerase II inhibitors (e.g. Doxorubicin, Mitoxantrone or mAMSA). In this work we tested the hypothesis that the caffeine protective effect is the result of sequestering of aromatic mutagens by formation of stacking (ă - ă) complex. As the models for the study we have chosen two well-known mutagens, that do not require metabolic activation: quinacrine mustard (QM, aromatic, heterocyclic nitrogen mustard) and mechlorethamine (NM2, aliphatic nitrogen mustard). The flow cytometry study of these agents' action on the cell cycle of HL-60 cells indicated that caffeine prevents the cytotoxic action of QM, but not that of NM2. The formations of stacking complexes of QM with caffeine were confirmed by light absorption, calorimetric measurements and by molecular modeling calculation. Using the statistical thermodynamics calculations we calculated the "neighborhood" association constant (KAC = 59 ń 2 M**-1) and enthalpy change (DeltaH**0' = -116 cal mol**-1); the favorable entropy change of complex formation (DeltaS**0' = 7.72 cal mol**-1 K**-1, ...


  115/1942

  Tytuł oryginału: The modulation by xanthines of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents. P. 2: The stacking complexes of caffeine with doxorubicin and mitoxantrone.
  Autorzy: Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Kapuściński Jan
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (4) s.635-646, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Recently accumulated statistical data indicate the protective effects of caffeine consumption against several types of cancer diseases. There are also reports, about protective effect of caffeine and other xanthines against tumors induced by polycyclic aromatic hydrocarbons. One of the explanations of this phenomenon is based on biological activation of such carcinogens by cytochromes that are also known for metabolism of caffeine. In the accompanying paper [Kapuścinski et al., this issue] we provide evidence (flow cytometry and the cell cycle analysis) that the cytostatic effects of caffeine (CAF) on two DNA alkylating agents, which do not require the biological activation, depend on their ability to form stacking (ă - ă) complex. In this study, we use physicochemical techniques (computer aided light absorption and microcalorimetry), and molecular modeling to examine previously published qualitative data. This is published both by our and other group's data, indicates that CAF is able to modify the cytotoxic and/or cytostatic action of the two well known antitumor drugs doxorubicin (DOX) and mitoxantrone (MIT). To obtain the quantitative results from the experimental data we used the statistical-thermodynamical model of mixed aggregation, to find the association constants KAC of the CAF-drug interaction (128 ń 10 and 356 ń 21 M**-1 for DOX-CAF and MIT-CAF complex formation, respectively). In addition, the favorable enthalpy change of CAF-MIT (DeltaH = -11.3 kcal/mol) was measured by microcalorimetry titration. The molecular modeling (semi-empirical and force field method)...


  116/1942

  Tytuł oryginału: Wyniki skojarzonego leczenia uszkodzenia receptora przedsionkowego rehabilitacją ruchową oraz wyciągiem z miłorzębu japońskiego (Egb 761).
  Tytuł angielski: Associated treatment of vestibular receptor impairment by means of physical therapy and Ginkgo biloba extract.
  Autorzy: Orendorz-Frączkowska Krystyna, Pośpiech Lucyna, Gawron Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.83-88, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie receptora przedsionkowego powoduje powstanie objawów określanych mianem zespołu uszkodzenia obwodowego układu równowagi. Wczesne wprowadzenie rehabilitacji ruchowej przyspiesza kompensację przedsionkową, niektóre leki objawowe opóźniają ten proces. Celem pracy była ocena wyników skojarzonego leczenia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego kinezyterapią oraz standaryzowanym wyciągiem z miłorzębu japońskiego (Egb 761) w porównaniu z wynikami leczenia samą rehabilitacją ruchową. Przebadano 45 osób (35 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku od 35 do 48 lat z klinicznymi objawami obwodowego uszkodzenia błędnika, potwierdzonego badaniem ENG. Chorych podzielono losowo na dwie grupy : pierwszą liczącą 23 osoby, u których zastosowano zestaw ćwiczeń w połączeniu ze standaryzowanym wyciągiem z miłorzębu japońskiego oraz 22 osób - druga grupa, u której zastosowano tylko fizjoterapię. W dniu przyjęcia oraz po 30, 60, 90 dniach leczenia wykonywano badanie przedmiotowe i podmiotowe, audiometryczne, ENG i posturograficzne. U prawie wszystkich badanych z obu grup stwierdzono wystąpienie kompensacji przedsionkowej w badaniu ENG po 30 dniach leczenia, natomiast utrzymywały się zaburzenia w zakresie głównie równowagi dynamicznej. W trakcie kolejnych badań kontrolnych w grupie pierwszej stwierdzono szybszą i wyraźniejszą poprawę w zakresie równowagi dynamicznej niż w grupie drugiej. Otrzymane wyniki sugerują ośrodkowe działanie standaryzowanego wyciągu z miłorzębu japońskiego, ...

  Streszczenie angielskie: Vestibular receptor impairment causes symptoms called vestibular organ peripheral lesion syndrome. Subjective and objective symptoms of vestibular lesion diminish gradually in the process of vestibular compensation. Stimulating a patient to action is a basic factor that influences on the compensation process. The aim of our studies was an evaluation of treatment results in patients with vertigo of peripheral origin with the use of gingko biloba extract together with kinezytherapy. Ginkgo biloba extract shows vasoactive, rheologic, metabolic and neural effects. We have examined 45 persons aged between 35 and 48 years (38 on average, 35 female, 13 male) with clinical symptoms of peripheral vestibular lesion. In each case we peroformed as follows: ORL physical examination, pure tone audiometry, suprathreshold auidometry, electronystagmography (eyes open and closed nystagmus, cervical tests, caloric tests according to Hallpike), static and dynamic posturography. In all of the cases vestibular rehabilitation originally programmed in our Clinic was applied. 23 cases (17 female and 6 male) chosen at random, kinezytherapy together with gingko biloba in tablet was applied: 2 tablets twice a day for 3 months. Control examination were performed on 30, 60 and 90 days of treatment. Treatment results evaluation was based on anamnesis, electronystagmography, static and dynamic posturography. Conclusions: 1. In almost all of the cases with peripheral lesion of vestibular organ, ...


  117/1942

  Tytuł oryginału: Thrombolysis in acute myocardial infarction. Results of the Polish part of the international multicentre INJECT study.
  Tytuł polski: Leczenie trombolityczne świeżego zawału serca. Porównanie skuteczności reteplazy i streptokinazy w polskiej części badania INJECT.
  Autorzy: Stępińska Janina, Sadowski Zygmunt, Banaszewski Marek, Szajewski Tomasz, Wojciechowski Dariusz, Kraska Tadeusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.175-187, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The INJECT trial was an international, multicentre, double blind study designed to evaluate effectiveness and safety of reteplase versus streptokinase in the treatment of acute myocardial infarction (MI). A total of 6010 patients, including 1098 Polish citizens, were recruited between August 1993 and September 1994. Aim. To compare demographic and clinical data of the Polish subgroup with that of the INJECT population as well as to analyse reteplase and sreptokinase efficacy in the Polish subgroup. Methods. The records of the Polish patietns were compared with the data of the remaining patients recruited in the INJECT trial. Results. The Polish population differed from the other patients in respect to a significantly higher prevalence of smokers, more frequent history of hypertension or ischaemic heart disease and younger age. A 35-day mortality rate was similar in the reteplase and streptokinase groups, both in the Polish and non-Polish population. Side effects profile and mortality rate due to stroke were similar in the Polish as well as in the remaining INJECT patients. A statistically significant higher incidence of in-hospital bleeding events in the Polish group was only due to the excess in minor bleedings. In both compared groups, reteplase proved to be at least equivalent to streptokinase but with a better side effects profile and much more simple administration. Conclusions. (1) The epdiemiological differences between the Polish population and the remaining patients included in the INJECT trial imply the need for more intensive primary and secondary prevention of coronary artery disease in Polish patients...


  118/1942

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez NLPZ. W jaki sposób zapobiegać zaburzeniom żołądkowo-jelitowym].
  Autorzy: Gabryelewicz Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.103-104, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  119/1942

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Terapia adiuwantowa raka jelita grubego].
  Autorzy: Nowacki Marek, Jaskóła Katarzyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.165-168 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2000; 35(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  120/1942

  Tytuł oryginału: Kongres ECCO - nowości i kontrowersje.
  Tytuł angielski: Conference ECCO news and controversies.
  Autorzy: Pawlicki Marek, Krzemieniecki Krzysztof, Ziobro Marek, Żuchowska-Vogelgesang Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.42, 44-46, 48-49, sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 20-26.10.2001 r. odbyła się w Lizbonie XII Europejska Konferencja Onkologii Klinicznej ECCO. Bardzo wiele uwagi poświęcono problematyce raka piersi, która była zdominowana przez tematy dotyczące leczenia wczesnego raka piersi. Szeroko dyskutowano zagadnienia leczenia osczędzającego oraz wykorzystania biopsji węzła wartownika, roli pooperacyjnej radioterapii. Poddano krytyce megadawkowką chemioterapię w raku piersi. Zaprezentowano liczne badania kontrolowane, toczące się obecnie, próbujące określić rolę taksanów i herceptyny w leczeniu uzupełniającym. Przedstawiono także doniesienia o kilkunastu nowych lekach budzących największe nadzieje, takich jak Iressa, Tarceva, RO31-7453. Z przedstawionych prac dotyczących raka jajnika na uwagę zasługuje doniesienie dyskutujące celowość rutynowego wprowadzenia uzupeniającej chemioterapii we wczesnych postaciach tego nowotworu oraz wpływ na przeżycie terapii przeciwciałem monoklonalnym Ovarex. Przedstawiono rozszerzene kombinacje pochodnych platyny, paclitaxelu, gemcytabiny i topotecanu. Przedstawiono wstępne wyniki leczenia nowymi pochodnymi platyn ZD 0473 i BBR 3464 oraz prób hormonoterapii letrozolem w zaawansowanym raku jajnika. Wiele miejsca poświęcono roli węzła wartownika w prawdiwłowym ustaleniu stopnia zaawansowania czerniaka i trudniściom technicznym tej metody. Przedstawiono prace poświęcone roli uzupełniającego leczenia czerniaka interferonem oraz terapii kombinacją interlekukiny z ceplene u chorych z ...

  Streszczenie angielskie: The Twelfth European Conference of Clinical Oncology took place in Lisbon, Portugal between 20-26 October 2001. Many outstanding cancer centers presented results of their recent studies. The issues dedicated to breast cancer were dominated by early breast cancer management. Clinical indications for conservatory breast surgery, the biopsy of sentinel lymphonode and adjuvant radiotherapy in this group of patients were broadly discussed. Megadose chemotherapy in poor-prognosis breast cancer patients were critized. Controlled clinical studies on use of taxoides and herceptin adjuvant treatment was presented. A several new drugs under investigation and preliminary results especially of Iresa, Tarceva and Ro31-7453 were presented. Clinical rationals for adjubant chemotherapy in early stage of ovarian cancer and possible impact of Ovarex, monoclonal antibody treatment on survival in patients with high level of CA 125 antigen were discussed. Extended combinations of platinum derivatives, paclitaxel, gemcytabina and topotecan were evaluated. New generation of anti-cancer drugs like ZD 04 73, BBR 34 64 and its usfulne in ovarian cancer treatment were presented. The role of the biopsy of sentinel lymphonode in malignant melanoma staging and technical problems of this procedure dominated many congress presentations. Data on adjuvant interferon therapy and treatment of disseminated melanoma with interleukine-2 and ceplene combination were given. The role of systemic treatment and ...


  121/1942

  Tytuł oryginału: Racjonalne zasady farmakoterapii cukrzy typu 2.
  Tytuł angielski: Rationalisation of the algorhytms of pharmacotherapy in diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.38-46, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie cukrzycy typu 2 składa się z wielu elementów. Do najważniejszych należą: leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne, edukacja terapeutyczna oraz ocena jakości leczenia. W ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w farmakologicznym leczeniu cukrzycy. Wprowadzono nowe pochodne sulfonylomocznika oraz ich formy o przedłużonym działaniu, nową grupę leków beta-cytotropowych (meglitinidy) oraz zmniejszających insulinooporność (tiazolidinediony). Coraz częściej stosowane są także analogi insuliny krótko i długo działające. Leczenie cukrzycy typu 2 powinno być ukierunkowane na normalizację podstawowych czynników patogenetycznych tej choroby. U osób otyłych, a więc ze znacznie nasiloną insulinoopornością, lekami z wyboru są metformina i tiazolidinediony. U osób z prawidłową masą ciała lekami z wyboru są leki betacytotropowe. Często konieczne jest stosowanie terapii skojarzonej dwoma lekami o odmiennym mechanizmie działania. W okresie znacznego niedoboru insuliny endogennej należy zastosować insulinoterapię. Intensywna farmakoterapia cukrzycy powinna obejmować nie tylko leczenie hipoglikemizujące, a także lecznie innych zaburzeń, które jej towarzyszą (np. dyslipiemia, nadciśnienie tętnicze).

  Streszczenie angielskie: Therapy of diabetes mellitus type 2 is multifactorial. Elements of compexed therapeutic approach are as follows: non-pharmacological measures including correction of lifestyle and nutrition, different types of pharmacotherapy, therapeutic education and monitoring of the quality of outcomes. Last decade is offering the substinal progress in pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2. It is related to the introduction of new silphonylurea dervatives and of their new formulations ensuring the 24 h absorption and action alter single dosee, elaboration of the new class of beta-cytotropic agents as meglitinides, and of insulin sensitizes as tiazolidinediones. More frequently in diabetes mellitus type 2 are used the new formulation of insulin - short and long acting analoques. Evidence based therapy of diabetes mellitus type 2 has to be aimed at the correction of basic pathophysiological disturbances of this disease. In diabetes mellitus type 2 associated with obesity and other components of the metabolic syndrome the preferential pharmacotherapy is the use of biguanides or tiazolidinediones. In patients with BMI approaching the normal range the first choice are the beta-cytotropic compounds or combined therapy. Frequently the use of combination of drugs with differrent mechanisms of action is more effective. Finally is persons with diabetes mellitus type 2 and features of the insulin deficiency different algorhytms of insulintherapy have to be applied. Intensyfication of the diabetes mellitus type 2 therapy embrances not only ...


  122/1942

  Tytuł oryginału: Farmakologia: doświadczenie i perspektywy - kliniczna ocena glipizydu.
  Tytuł angielski: Pharmacological monography of Glipizid.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.72-82, tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  123/1942

  Tytuł oryginału: SIOFOR metforminum hydrochloricum (producent Berlin-Chemie/Menarini).
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.83-85, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/1942

  Tytuł oryginału: Miłorząb dwuklapowy a wolne rodniki.
  Tytuł angielski: Ginko biloba L. and free radicals.
  Autorzy: Ellnain-Wojtaszek Maria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.63-66, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since ages G. biloba L. has been used for medicinal purposes. It's chemical composition and multidirectional action both confirm the observed therapeutic effects. Just recently the interest have been focused on the content of antioxidants present in the G. biloba keaves as well as on their ability to scavenge free radicals. The last are harmful for humans, which results in many diseases. It is causes the GBE extract has turned to be a powerful remedy.


  125/1942

  Tytuł oryginału: Mleczanoglukonian wapnia - często stosowana sól wapnia.
  Tytuł angielski: Calcium lactogluconate - often used calcium salt.
  Autorzy: Skrętowicz Kamila, Skrętowicz Jadwiga
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.67-71, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Calcium lactogluconate is one of most spread orally used calcium salt. Calcium plays an important role in electrolite balance and function of many regulation mechanisms. In our paper we present the pharmacodynamics and pharmacokinetics of calcium lactogluconate.


  126/1942

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferncja naukowa [pt.] Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków.
  Tytuł angielski: Scientific conference Pharmaceutical care - challenges for universities and practitioners.
  Autorzy: Sączewski Franciszek, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.81-82 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków Gdańsk 22-23.06. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  127/1942

  Tytuł oryginału: [Z prac PTFarm].
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata, Szewczyński Jerzy, Brzezińska J., Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.83-90
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  128/1942

  Tytuł oryginału: [Nina Rodzikowa 1928-2001].
  Autorzy: Pawłowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.93-94, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodzikowa
 • Nina 1928-2001


  129/1942

  Tytuł oryginału: [Zawadowska Irena 1923-2001].
  Autorzy: Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.94-95, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zawadowska
 • Irena 1923-2001


  130/1942

  Tytuł oryginału: [Helena Pazdro 1909-2001].
  Autorzy: Zejc A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.95, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pazdro
 • Helena 1909-2001


  131/1942

  Tytuł oryginału: Spotkanie Farmacji Onkologicznej - Kraków 2001.
  Tytuł angielski: Meeting of Oncological Pharmacy - Kraków 2001.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.7-9, il. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  132/1942

  Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania centralnej pracowni przygotowania roztworów cytostatyków.
  Tytuł angielski: Practical aspects of organization and function of the central laboratory for processing antineoplastic drugs.
  Autorzy: Chmal-Jagiełło Krystyna, Czekaj Teresa
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.9-12, bibliogr. 4 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The anticancer drugs are hazardous substances which cause toxic side effects. The Central Laboratory for Processing Antineoplastic Drugs was set for production of cytostatic agents in sterile and safe conditions. Processing of anticancer drugs is done in a fully equipped and cleary marked, separate laboratory. Staff entrusted with manufacturing of cytostatic agents is well trained in handling aseptic production methods of hazardous substances. Personnel is motivated and continously trained. Precautions described above enable to maintain high quality of the product and minimize risk.


  133/1942

  Tytuł oryginału: Potrzeba standaryzacji postępowania w praktyce farmaceutycznej.
  Tytuł angielski: The need of standarization in pharmaceutical practice.
  Autorzy: Chmal-Jagiełło Krystyna, Pomadowski Jacek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.12-15, bibliogr. 3 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The need of developing and implementing protocols and standards of pharmaceutical practice is discussed in this article. The standarization enables better organizationn of the work. It assures high quality of the product. There are three levels of standarization: guidelines (wide range, general), standards (local, more specific) and work protocols (local, the most specific). Emergency protocols are cruical, as they let minimize the health hazard. In the Central Lab for processing antineoplastic drugs at the University Hospital in Cracow (Poland) there were several standards and protocols introduced. After this the organization of work has been improved. The avereness of the personnel has been increased. The product quality raised. In this article several examples of work and emergency protocols are described and discussed.


  134/1942

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne uzasadnienie centralizacji przygotowywania dożylnych postaci leków cytostatycznych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic justification of centralization of preparation intravenous drug solutions.
  Autorzy: Chmal-Jagiełło Krystyna, Pomadowski Jacek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.15-19, tab., sum. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The first in Poland, Central Lab. for preparing antineoplastic drugs for parenteral use was set up in 1998, at the Pharmacy of University Hospital in Cracow. The pharmacoeconomic justification of centralization of antineoplastic drugs processing was discussed. The savings obtained due to the optimal management of the drug were examined. The cost of drugs used for preparation of four different chemotherapy trials, in the unit and the Central Lab, was calculated and compared. The results suggest that the centralization of antineoplastic drugs processing lets optimize the management of drug. In the Central Lab, unlike in the unit, it is possible to use large packages. Little drug is wasted. The savings in one year perspective reach 94585,90 zł, which is approximately 23000 USD. This amount concerns only four example trials, and doesn't apply remaining aspects like: improvement of the product quality, safety increase, disinfectant savings, etc.


  135/1942

  Tytuł oryginału: Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) - 2001.
  Tytuł angielski: Conference of European Society of Oncological Pharmacy (ESOP) - 2001.
  Autorzy: Czekaj Teresa
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.19-20 - Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) Luksemburg 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  136/1942

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 3: General characteristics of the pharmaceutical care process.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article presents the most important features of pharmaceutical care process. The need to use a systematic, comprehensive, consequent and effective process to provide high quality pharmaceuutical care is underlined. Stages of the process are presented as well as the importance of the formation of a good therapeutic relationship between the pharmacist and patient, as an integral component of pharmaceutical care is also discussed.


  137/1942

  Tytuł oryginału: Przygotowanie farmaceutów i aptek do realizacji opieki farmaceutycznej nad chorym na cukrzycę w oparciu o wyniki badania ankietowego.
  Tytuł angielski: Are pharmacists prepared to deliver pharmaceutical care to diabetic patients? - results of a questionnaire.
  Autorzy: Dobrzańska-Banasik Urszula, Tuśnio Monika, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.25-28, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of questionnaire study to 105 graduated pharmacitsts. Main question in study was it pharmacists have knowledge and practical skills to do pharmaceutical care on diabetic patients. We are also interested if chemists have educational equipment necessary to realize diabetic pharmaceutical care program.


  138/1942

  Tytuł oryginału: Charakterystyka farmakologiczna pochodnych fenotiazyny oraz kliniczne i farmaceutyczne znaczenie ich ilościowego oznaczania.
  Tytuł angielski: Pharmacological characteristics of phenotiazines and clinical ans pharmaceutical importance of their quantitative determination.
  Autorzy: Kleszczewska Ewa, Hejza Jolanta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.29-35, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Phenotiazines substituted in the 2 and 10 position are a large and important family of tricyclic aromatic compounds. Due to their characteristic structure they exhibit many voluable pharmaceutical and clinical properties as tranquillisers and neuroleptis. Phenothiazine derivatives are commonly known as antipsychotropic, anticholinergic and antihistaminic drugs. This group is also interesting from analytical point of view. Phenotiazines react with many oxidizing agents with the formation of coloreed oxidation products.


  139/1942

  Tytuł oryginału: Analiza zawartości flawonoidów i aktywności przeciwbakteryjnej w preparatch propolisowych w aspekcie przydatności do standaryzacji.
  Tytuł angielski: Analysis of the content of flavonoids and antibacterial activity of propolis prepatarion in the context of its usefulness for standarization process.
  Autorzy: Ellnain-Wojtaszek Maria, Mirska Ilona, Matławska Irena, Muszyński Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.36-39, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna


  140/1942

  Tytuł oryginału: [Mirosława Napieralska 1929-2001].
  Autorzy: Grodzicka D.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.44, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Napieralska
 • Mirosława 1929-2001


  141/1942

  Tytuł oryginału: [Rufina Stella Ludwiczak 1906-2001].
  Autorzy: Wrzeciono U.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.40-44, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Ludwiczak
 • Rufina Stella 1906-2001


  142/1942

  Tytuł oryginału: [Mirosława Napieralska 1929-2001].
  Autorzy: Grodzicka D.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.44, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Napieralska
 • Mirosława 1929-2001


  143/1942

  Tytuł oryginału: The search for optimal treatment in relapsed and refractory acute myeloid leukemia.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Wrzesień-Kuś Agata
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.281-291, tab., bibliogr. 116 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite the significant progress in the treatment of AML during the last 5-10 years, 20-40 p.c. of patients still do not achieve remission with standard induction therapy. In addition, 50-70 p.c. of patients in CR are likely to relapse. A major limitation of successful AML therapy is intrinsic or acquired drug resistance. Several pharmacological inhibitors of mechanisms inducing chemoresistance in leukemic cells have been investigated. New cytotoxic drugs, agents with novel mechanisms of action, and new treatment strategies are currently being investigated. The management of refractory or relapsed AML patients is reviewed in this study.


  144/1942

  Tytuł oryginału: In vitro drug resistance profiles of adult acute lymphoblastic leukemia: possible explanation for difference in outcome to similar therapeutic regimens.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.301-307, il., tab., bibliogr. 79 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Age has important prognostic impact in acute lymphoblastic leukemia (ALL). Adults with ALL have a worse prognosis compared to children. This may be due to different, unfavorable biology, poor treatment tolerance, drug resistance, higher expression of drug resistance related proteins. The lymphoblasts from adult ALL show an increased in vitro resistance to cytotoxic drugs, including prednisolone, dexamethasone, cytosine arabinoside, daunorubicin, L-asparaginase and methotrexate. Glucocorticoid resistance may be a fundamental difference between children, adolescents and adults with ALL, which may underlie different biological aspects and also explain the difference in prognosis. It seems that in vitro resistance to prednisolone with respect to the age might be a continuous variable in ALL patients, except infants. The greater the age, the higher the in vitro resistance to prednisolone. This may be due to induction of various defense mechanisms, such as an activation of P-glycoprotien, which develops throughout the life and protect the human against xenobiotics. Among a number of various drug resistance mechanisms, only several weak differences between adults and children with ALL have been reported including higher P-glycoprotein expression, lower methotrexate polyglutamate accumulation and possibly more often p53 gene mutations in adults. Intrinsic resistance, induction of drug resistance proteins expression during chemotherapy and co-existence of various mechanisms are common phenomena in adult ALL. It seems that age itself, more than drug resitance profile, reflects factors which have direct effect on chemotherapy response in adult ALL.


  145/1942

  Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  146/1942

  Tytuł oryginału: Fludaraibine therapy in Waldenstr”m's macroglobulinemia patients treated previously with 2-chlorodeoxyadenosine.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Halaburda Kazimierz, Hellmann Andrzej
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.361-363, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Six patients with Waldenstr”m's Macroglobulinemia (WM) resistant to previous 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA) therapy were treated with fludarabine. Both initial and subsequent therapy was administered according to the most widely used protocols. The median number of 2-CdA cycles given to the patients was 3.7 (range 2-5), while fludarabine was 1.7 (range 1-2). As a result partial remission was achieved in two patients and stabilization of the disease in the remaining four in spite of the inadequate response or progressive disease after 2-CdA therapy. Median monoclonal IgM concentration fell from 29.4 (range 11.6-37.1) to 16.4 g/l (range 3.8-29.1). At the same time hemoglobin concentration increased from median 114 (range 89-129) to 122 g/l (range 97-133). Side effects consisted of neutropenia (three patients) and thrombocytopenia (two patients). Two patients are alive with progression of the disease noted after 12 and 21 months of observation. One patients died as the result of cardiac disease, two other died of infection 5 and 16 months after cessation of therapy in the course of disease progression. The remaining patient was lost to follow-up after 10 months of observation with continuous stabilization. Our observation suggest that in WM patients resistant to 2-CdA, stabilization of the disease or even remission can be obtained with fludarabine.


  147/1942

  Tytuł oryginału: Production of proangiogenic cytokines during thalidomide treatment of multiple myeloma.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna, Bojarska-Junak Agnieszka, Domański Damian, Roliński Jacek, Hus Marek, Soroka-Wojtaszko Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.401-406, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently a growing number of studies have suggested the efficacy of thalidomide (THAL) in the treatment of relapsed or resistant multiple myeloma. Some of these studies indicate that the thalidomide antimyeloma effect is associated with decreased vessel density. Here we first present our experience with THAL treatment and then focus on the determination of the role of proangiogenic cytokines during THAL therapy. Thirty relapsing or resistant multiple myeloma (MM) patients were treated with THAL at a median dose of 400 mg/daily. Eighteen responded to THAL therapy and 12 were resistant or intolerant to THAL. We determined the plasma level of basic fibroblast growth factor (bFGF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) as the main biological parameters associated with tumour angiogenesis. In addition I1-6 and TNFŕ levels were also assayed. Assessment of peripheral blood (PB) and bone marrow (BM) cytokine levels were done before and during THAL treatment at weeks 4 and 8 of therapy. In the responder group VEGF, bFGF I1-6 and TNFŕ concentrations were significantly decreased after four weeks of therapy both in PB and BM. In the non-responder group no significant changes in bFGF and VEGF levels were observed. However, a significant increase in IL-6 and TNF concentrations was evident. We conclude that the significant decrease of VEGF, bFGF, I1-6 and TNFŕ concentrations reflected response to THAL therapy. Also it seems that VEGF is a better marker of response to treatment than bFGF.


  148/1942

  Tytuł oryginału: Influence of the alpha-1-adrenergic receptor blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki Michał, Waluś Tomasz, Kokot Franciszek
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background/Aim: Hyperkalemic responses to both physical exercise and ŕ-adreenergic stimulation are enhanced in patients with terminal renal failure. ŕ-Adrenergic blockade was found to protect against hyperkalemia during vigorous exercise in healthy men. The aim of the study was to examine the effects of the ŕ-adrenergic blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients. Methods: In a randomized, placebo-controlled, crossover design study, 15 anuric, chronic hemodialysis patietns were included. Doxazosin or placebo was given in a random order for 4 days before exercise. At the end of each phase of the study, a 30-min treadmill exercise test with a constant workload of 2 metabolic equivalents was performed followed by a 30-min recovery period. Results: The patients achieved 64 ń 3 and 62 ń 3 p.c. of maximal heart rate during the exercise test on doxazosin and placebo, respectively. The baseline plasma concentration of potassium was similar both on active treatment and on placebo (5.1 ń 0.2 mmol/l on doxazosin and 4.9 ń 0.1 mmol/l on placebo). The serum potassium concentration increased significantly and to a similar extent during the tests. The mean rates of potassium increment during exercise were 8.4 ń 1.5 ćmol/l/min on doxazosin and 6.9 ń 1.3 ćmol/l/min on placebo. During the recovery period, the serum potassium concentration significantly decreased in both arms of the study. There were no significant changes in plasma sodium, calcium, and phosphate levels during the tests. Hydrogen ion concentration in blood, serum insulin and glucose, and plasma aldosterone and renin activity were similar before the exercise tests...


  149/1942

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  150/1942

  Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
  Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  151/1942

  Tytuł oryginału: VISA i hetero-VISA wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z przypadków klinicznych.
  Tytuł angielski: VISA and hetero-VISA among Staphylococcus aureus strains isolated from clinical cases.
  Autorzy: Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.9-20, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych w latach 1993-2001 poszukiwano szczepów VISA i hetero-VISA. Wykazano obecność takich szczepów. Zastosowano różne modyfikacje oryginalnej metody i analizowano ich przydatność.

  Streszczenie angielskie: The VISA (vancomycin intermediate Staphylococcus aureus) and hetero-VISA strains were found among all isolates of Staphylococcus aureus obtained in the years 1997-2000. The frequency of VISA was 0.3 p.c. and h-VISA was about 3 p.c. most but not all of the h-Visa and all VISa starins were methicilin resistant. Moreover the usefulness of diffrent methods enabiling recognition of the h-VISA strains was compared.


  152/1942

  Tytuł oryginału: Koniugacyjne przekazywanie genów oporności na glikopeptydy i makrolidy w obrębie rodzaju Enterococcus oraz ze szczepów Enterococcus faecalis do Staphylococcus aureus.
  Tytuł angielski: Conjugal transfer of glycopeptide and macrolide resistance genes among Enterococci and from Enterococcus faecalis to Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Młynarczyk Andrzej, Młynarczyk Grażyna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.21-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniano możliwość koniugacyjnego przekazywnia plazmidów warunkujących oporność na makrolidy oraz oporność typu VanA na antybiotyki glikopeptydowe z klinicznych izolatów E. faecalis do E. faecalis ATCC 29212 oraz do metycylino-opornych i metycylino-wrażliwych szczepów Staphylococcus aureus.

  Streszczenie angielskie: The resistance determinants were transferred from clinical strains of enterococci to Staphylococcus aureus strains. As recipients methicillin - resistant and methicillin - susceptible strains were used and the filter - mating procedure was performed. The transconjugants resistant to erythromycin were obtained in the case of all recipients. In one case the vanA determinant conferring the resistance to vancomycin was transferred together with erythromycin resistance. However the resistance was very unstable and the level was not as high as in the case of Enterococcus faecalis donor strain. The vanA determinant was easily transferred between eneterococcal strains by the conjugation and a transfer occurred of vanA alone or together with erythromycin resistance.


  153/1942

  Tytuł oryginału: Efficacy of the new long-acting formulation of lanreotide (Lanreotide Autogel) in the management of acromegaly.
  Autorzy: Caron Ph., Beckers A., Cullen D. R., Goth M. I., Gutt B., Laurberg P., Pico A. M., Valimaki M., Zgliczyński W.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (1) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lanreotide Autogel is a new long-acting aqueous preparation of lanreotide for the treatment of acromegaly and is administered by deep sc injection from a small volume, prefilled syringe. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of this new ong-acting formulation in a large population of acromegalic patients previously responsive to lanreotide 30 mg, im (substained release microparticle formulation). Lanreotide Autogel was administered by deep sc injection every 28 d to 107 patients (54 males and 53 females; mean age, 54 ń 1.2 yr). All patients had been treated with lanreotide (30 mg) for at least 3 months before study entry and had a mean GH level less than 10 ng/ml after at least 4 subsequent im injections every 14 d (48 p.c.), 10 d (32 p.c.), or 7 d (20 p.c.). Treatment was switched from lanreotide 30 mg injected every 14, 10, or 7 d to 60, 90, or 120 mg lanreotide Autogel, respectively, every 28 d. After three fixed dose injections of lanreotide Autogel, mean lanreotide levels were similar to those obtained at steady state with lanreotide 30 mg. During lanreotide Autogel treatment, the control of acromegalic symptoms was comparable with that previoulsy achived during lanreotide 30 mg treatment. After 3 injections of lanreotide Autogel, mean GH (2.87 ń 0.22 ng/ml) and IGF-I (317 ń 15 ng/ml) values were comparable with those recorded at the end of lanreotide 30 mg treatment (GH, 2.82 ń 0.19 ng/ml; IGF-I, 323 ń 16 ng/ml). GH levels below 2.5 ng/ml and age-/sex-normalized IGF-I were achived in 33 p.c. and 39 p.c. of patients during lanreotide 30 mg and lanreotide Autogel treatment, respectively...


  154/1942

  Tytuł oryginału: Increased nitric oxide bioavailability in endothelial cells contributes to the pleiotropic effect of cerivastatin.
  Autorzy: Kalinowski Leszek, Dobrucki Lawrence W., Brovkovych Viktor, Maliński Tadeusz
  Źródło: Circulation 2002: 105 (8) s.933-938, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 311,033

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although statins preserve endothelial function by reducing serum cholesterol levels, it has been suggested they may also stimulate nitric oxide (NO) synthase in endothelium with concurrent increase in superoxide (O2-) generation, leading to impairment of NO activity. Therefore, measurements of biologically active NO and O2 - in endothelium after exposure to the HMG-CoA reductase inhibitor cerivastatin were undertaken to evaluate its potential effect on NO biological activity. Methods and Results - Highly sensitive electrochemical NO and O2 - microsensors were placed near the surface of a single human umbilical vein endothelial cell, and the kinetics of NO and O2 - release were recorded in vitro. Cerivastatin demonstrated a time-dependent effect on NO release in endothelial cels. The initial release (approximately the first 3 minutes) was concentration-dependent (0.01 to 10 ćmol/L) and was similar to that observed for typical NO synthase agonists calcium ionophore or acetylcholine. Cerivastatin stimulated NO release at a favorable rate and scavenged O2-, which led to the preservation of the active concentration of NO. The sustained effect (after ÷ 6 hours) of cerivastatin on endothelium was associated with an ÷ 35 p.c. increase in NO release as compared with the initial effect. In contrast to the initial effect, the sustained effect of cerivastatin was shown at concenrations ÷ 100-fold lower and was dependent on inhibition of endothelial HMG-CoA reductase. Conclusions - These data provide direct evidence to prove that in the presence of cerivastatin, the NOS system in endothelium operates with high efficiency toward increasing NO activity by activation of NO release and by concurrent inactivation of O2-.


  155/1942

  Tytuł oryginału: Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-ŕ and recruitment of TNF-ŕ+ T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis.
  Autorzy: Ito Atsushi, Buenafe Abigail C., Matejuk Agata, Zamora Alex, Silverman Marc, Dwyer Jami, Vandenbark Arthur A., Offner Halina
  Źródło: Clin. Immunol. 2002: 102 (3) s.275-282, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 305,911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Estrogen treatment has been found to have suppressive activity in several models of autoimmunity. To investigate the mechanism of 17á-estradiol (E2) suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis, we evaluated E2 effects on TNF-ŕ experssion in the central nervous system (CNS) and spleen of C57BL/6 mice immunized with MOG 35-55/CFA. Kinetic analysis demonstrated that E2 treatment drastically decreased the recruitment of total inflammatory cells as well as TNF-ŕ+ macrophages and T cell into the CNS at disease onset. In contrast, E2 had only moderate effects on the erlatively high constitutive TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells. E2 treatment also had profound inhibitory effects on expression of TNF-ŕ by splenic CD4+ T cells, including those responsive to MOG 35-55 peptide. We propose that the mechanism of E2 protection may involve both systemic inhibition of TNF-ŕ expression and local (CNS) ercruitment of inflammatory cels, with modest effects on TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells.


  156/1942

  Tytuł oryginału: Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid in an area of endemic goitre: influence of restored sufficient iodine supplementation on the clinical significance of cytological results.
  Autorzy: Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz, Sporny Stanisław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The iodine status of the population of Poland has markedly improved over the past years. The aims of this paper were: (i) to examine the diagnostic, value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid in goitre endemic regions (in conditions of improved iodine supply), and (ii) to find whether the changes in iodine supply have already influenced the clinical interpretation of cytological results. Methods: Cytological diagnoses, based on 3782 aspirates, obtained from 3572 patients during the years 1985-1999, were verified by reference to the results of postoperative examinations. The relative occurrences of selected cytological results in 1992-1999 were also compared (patients not subjected to surgery were included). Results: We have found that the frequenty of neoplastic lesions significantly decreased throughout the examined period (P 0.02). The ratio of the follicular carcinoma frequency increased from 1.7 during 1992-1993 up to 8.0 during 1998-1999 (P 0.05). The frequency of cytologically diagnosed chronic thyroiditis increased from 1.5 p.c. in 1992 to 5.7 p.c. in 1999 (P 0.001); the percentage of cytological diagnosis of 'follicular neoplasm' decreased during the same time (P 0.001). The risk of malignancy significantly lowered in the cytological diagnoses of 'follicular neoplasm' from 15 p.c. during 1985-1993 to 6 p.c. during 1996-1999 (P 0.05). Conclusions: The diagnostic value of FNAM during the period without proper iodine prophylaxis did not differ significantly from that during the last examined period. However, the changes in iodine supply have markedly and promptly affected the clinical significance of particular cytological results.


  157/1942

  Tytuł oryginału: Remifentanyl - ultrakrótkodziałający opioid - nowe możliwości znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej.
  Tytuł angielski: Remifentanil - an ultrashort-acting opioid - new possibilities in general anaesthesia for maxillofacial surgery.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Arkuszewski Piotr, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.44-52, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano zastosowanie remifentanylu na tle specyfiki zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie częściej niż w innych specjalnościach zabiegowych istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń wentylacji pacjenta po zabiegu. Wysunięte tezy zostały poparte badaniem klinicznym wykonanym na grupie 50 pacjentów operowanych w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek, że remifentanyl jest doskonałym lekiem do znieczulenia ogólnego u pacjentów ze zmienionymi warunkami anatomicznymi górnych dróg oddechowych, ponieważ po zakończeniu znieczulenia pacjenci szybko odzyskują pełną wydolność oddechową, dzięki czemu wczesny okres pooperacyjny jest bezpieczniejszy.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the use of remifentanil is described in maxillofacial surgery, a field in which, more often than in other surgical disciplines, the possibility of inadequate patient ventilation after surgery occurs. The theses put forward have been supported by a clinical study performed on a group of 50 patients operated at the clinicl of maxillofacial surgery. The rsults obtained allow the authors to conclude that remifentanil is an excellent drug for giving general anaesthesia in patients with changed anatomy of the upper respiratory tract, because patients quickly regain full respiratory efficiency after anaesthesia thanks to which the early postoperative period is safer for them.


  158/1942

  Tytuł oryginału: Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraquinone analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells.
  Autorzy: Tarasiuk J., Stefańska B., Plodzich I., Tkaczyk-Gobis K., Seksek O., Martelli S., Garnier-Suillerot A., Borowski E.
  Źródło: Br. J. Pharmacol. 2002: 135 (6) s.1513-1523, il., tab., bibliogr. s. 1522-1523
  Sygnatura GBL: 301,182

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: 1. Multidrug resistance (MDR) to antitumour agents, structurally dissimilar and having different intracellular targets, is the major problem in cancer therapy. MDR phenomenon is associated with the presence of membrane proteins which belong to the ATP-binding cassette family transporters responsible for the active drug efflux leading to the decreased intracellular accumulation. 2. The search of new compounds able to overcome MDR is of prime importance. 3. recently we have synthesized a new family of anthrapyridone compounds. The series contained derivatives modified with appropriate hydrophobic or hydrophylic substituents at the side chain. 4. The interaction of these derivatives with erythroleukina K562 sensitive and K562/DOX resistant (overexpressing P-glycoprotein) cell lines has been examined. The study was performed using a spectrofluorometric method which allows to continuously follow the uptake and efflux of fluorescent molecules by living cells. 5. It was demonstrated that the increase in the lipophilicity of anthrapyridones favoured the very fast cellular uptake exceeding the rate of P-gp dependent efflux out of the cell. For these derivatives, very high accumulation (the same for sensitive and resistant cells) was observed and the in vitro biological data confirmed that these compounds exhibited comparable cytotoxic activity towards sensitive and P-gp resistant cell line. In contrast, anthrapyridones modified with hydrophylic substituents exhibited relatively low kinetics of cellular uptake...


  159/1942

  Tytuł oryginału: Carvedilol does not modulate moderate exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki M., Szewczyk-Seifert G., Klimek D., Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 57 (5) s.352-358, il., tab., bibliogr. s. 357-358
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: Non-selective á-adrenergic blockers may cause yperkalemia in patients with end-stage renal failure. In contrast, ŕ-adrenergic blockade has been found to decrease the hyperkalemic effect of physical exercise in healthy subjects, although we were unable to confirm this effect in hemodialysis patients. In a crossover design, we studied the effect of carvedilol, a non-selective á-adrenergic blocker with an additional ŕ1-blocking activity, on exercise-induced hyperkalemia in 17 anuric hemodialysis patients. Methods: All subjects were hiven either carvedilol (25 mg/day) or placebo for 2 weeks in a random order with a 2-week wash-out period. At the end of each treatment period they underwent a 30-minute exercise test on a bicycle ergometer with a fixed load of 20 W. Results: The treatment with carvedilol caused a significant decrease in blood pressure. Serum potassium before exercise tests was similar (5.37 ń 0.2 and 5.24 ń 0.2 mmol/l on carvedilol and placebo, respectively; mean ń SE). During the exercise, serum postassium oncreased significantly (p 0.001 in both tests) and subsequently decreased during 30 minutes of recovery (p 0.05). The mean rate of potassium increment during the exercise was similar (23.3 ń 3.3 ćmol/min on carvedilol and 20.0 ń 3.6 ćmol/l/min on placebo). during recovery, the mean rate of potassium decrement was 5.0 ń 3.0 ćmol/l/min and 6.7 ń 2.7 ćmol/l/min, respectively. Serum sodium, ionized calcium, insulin and plasma renin activity were similar before the exercise tests and did not change during the exercise. Conclusion: Carvedilol does not enhance the hyperkalemic effect of moderate physical exercise in anuric hemodialysis patients.


  160/1942

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  161/1942

  Tytuł oryginału: Możliwości leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów u kobiet w okresie ciąży i karmienia.
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment of rheumatoid arthritis during pregnancy and lactation.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.3-4, 6, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The interaction of pregnancy and rheumatoid arthritis is presented as well as an optimisation of treatment with antirheumatic drugs.


  162/1942

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia zakażeń dolnego odcinka dróg moczowych pojedynczą dawką preparatu Monural.
  Tytuł angielski: The evaluation of efficacy of a single dose Monural in the treatment of lower urinary tract infection.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Kamiński Paweł, Marianowski Longin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.43-44, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a single dose Monural in women with clinical and laboratory symptoms of lower urinary tract infections. The study group consisted of 28 women aged 22-47 years with uncomplicated lower urinary tract infections, treated in Ginecological Ward of I Clinic Obstetric and Gynecology Medical Academy in Warsaw, in 2000-2001. The most frequently isolated pathogen was Escherichia coli, in the group of 28 women, treated due to lower urinary tract infection, a total clinical and laboratory release of symptoms was obtained in 21.


  163/1942

  Tytuł oryginału: Induction of oxidative DNA damage by carcinogenic metals.
  Autorzy: Bal Wojciech, Kasprzak Kazimierz S.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 127 (1/3) s.55-62, bibliogr. s. 60-62
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metal ions carcinogenic to humans are As, Be, Cd, Cr and Ni, and the candidates also include Co, Cu, Fe and Pt. A range of molecular mechanisms was proposed for these metals, reflecting their diverse chemical properties. The oxidative concept in metal carcinogenesis proposes that some complexes of the above metals (Co, Cr, Cu, Fe, Ni) formed in vivo undergo redox cycling, yielding reactive oxygen species and/or high valence metal ions which oxidize DNA. Some of the products of oxidative DNA damage, including 8-oxoguanine and strand breaks, induce mutations, which may lead to neoplastic transformation. The establishment of metal-binding modes in the cell nucleus and of their reactivity is crucial for the understanding of molecular events in metal carcinogenesis. We have proposed the binding sites for Ni(II) and Cu(II) in core histones (H3, H2A) and sperm protamines (HP2) and, using molecular models, provided evidence for the generation of promutagenic oxidative DNA damage by the bound metals.


  164/1942

  Tytuł oryginału: Przemysłowa biotechnologia leku roślinnego.
  Tytuł angielski: Industrial biotechnology of plant-derived drug.
  Autorzy: Chmiel Aleksander
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.103-110, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Rośliny zielarskie - uprawa i zastosowanie Lublin 13-14.07. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The present state of both plant-derived medicines and biotechnology of medicinal plants is discussed. Example of ginseng shows that tradional wild medicinal plants, providng they been properly investigated chemically and pharmacologically, can be fully accepted by the modern Western medicine. For such plants, even if extinguish in their natural environment, a land field cultivation can be developed and also their cells can be cultivate din industrial installations. For many bioproducts it is possible to produce them in bioreactor in much greater concentrations of the pharmacologically active components that they are present in a genuine plant material (for example rosmarinic acid in Coleus blumei). Other examples of the high-yelding biotechnologies are biosyntheses of: berberine, geraniol, ginsenoides, indole alkaloids, nicotin, peroxidase, rosmarinic acid, sanquinarin and shikonin. Biotechnologies of all those plant metabolites were developed at an industrial scale, however only few of them are produced industrially at present. A key factor of success of medicina plant biotechnology is purely economical, i.e. relationships between selling price, market size ant production costs of product. Only those biotechnological processes which ensure high yields of expensive products for enough large market can be realized in a long term industrial production.


  165/1942

  Tytuł oryginału: Posiedzenie Rady FIP - Singapur 2001.
  Tytuł angielski: FIP Council Meeting - Singapore 2001.
  Autorzy: Pluta Janusz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.111-113 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  166/1942

  Tytuł oryginału: 61 Międzynarodowy Kongres FIP.
  Tytuł angielski: 61st International FIP Congress.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.113-123, il. - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  167/1942

  Tytuł oryginału: Partnerstwo w zdrowiu.
  Tytuł angielski: Partnership in health.
  Autorzy: Kielgast Peter
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.123-127
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  168/1942

  Tytuł oryginału: Problemy jakości leków na Międzynarodowym Kongresie Farmacji FIP.
  Tytuł angielski: Problems of the quality of drugs at 61st International FIP Congress.
  Autorzy: Wieniawski Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.127-132 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  169/1942

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. n. farm. Joanna Szymura-Oleksiak.
  Autorzy: Malawska Barbara
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.133-137
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szymura-Oleksiak
 • Joanna


  170/1942

  Tytuł oryginału: Płk dr n. farm. Arkadiusz Biernacki [1925-2000].
  Autorzy: Swinarski Tadeusz, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.138--139, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biernacki
 • Arkadiusz 1925-2000


  171/1942

  Tytuł oryginału: [Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Kohlmnzer].
  Autorzy: Kisiel W., Ekiert H.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.140-142, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kohlmnzer
 • Stanisław 1919-2001


  172/1942

  Tytuł oryginału: Ogólne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: General rules of arterial hypertension treatment.
  Autorzy: Matusewicz Wojciech
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.147-152, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Criteria and ways of arterial hypertension diagnosing in the aspects of indications for pharmacotherapy have been described. It have been felt about answering the following questions: what is the purpose of an arterial hypertension treatment, from which values begin the treatment and to which values decrease them? The problem of mono- and polytherapy of arterial hypertension have been discussed. And finally the ways of individuaization of arterial hypertension pharmacotherapy in agreement with world standards have been presented.


  173/1942

  Tytuł oryginału: Chronobiologiczne aspekty terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Chronobiological aspects of antihypertensive therapy.
  Autorzy: Stępień Mariusz, Stępień Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.153-156, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Systolic and diastolic blood pressure shows circadian pattern both normotensive and primary hypertensive patients with morning increase, maximal values during day time activity and than nocturnal fall. This rhythm is disturbed in patients with secondary hypertension, diabetes and often in elderly. Automatic ambulatory 24-hour blood pressure monitoring (ABPM) allows to estimate circadian blood pressure variability. It has diagnostic and prognostic value. Ambulatory blood pressure recording allows also to assess treatment of hypertension. Antihypertensive drugs have different impact on circadian blood pressure variability and rhythm. The most often used antihypertensive drugs are discussed from chronobiological point of view. New perspectives of chonotherapy of hypertension are also presented.


  174/1942

  Tytuł oryginału: Leki wpływające na ośrodkowe receptory regulujące ciśnienie.
  Tytuł angielski: Drugs acting on central receptors involved in regulation of arterial blood pressure.
  Autorzy: Dzielska-Olczak Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.157-161, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Centrally acting antihypertensive drugs are: classic sympatholytics which stimulate centrally alfa-2 adrenoreceptors (clonidne, methyldopa, guanfacine, guanabenz); moxonidine and rilmenidine, which stimulate I1 imidazoline receptors with small affinity to alfa-2 adrenoreceptors; urapidil, which has a peripherial alfa-1 blocking action and interacts with general serotonin receptor and a central depression of sympathetic tone. This review discusses mechanisms of action of this agents, their indcations, adverse effects and efficacy.


  175/1942

  Tytuł oryginału: Leki alfa- i beta-adrenolityczne w terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Alpha- and beta-adrenolytic drugs in therapy of hypertension.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.161-164, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Beata-adrenergic receptors blockers are first line agents in the treatment of hypertension. These drugs significantly reduce risk of cardiovascular disturbances and mortality. ŕ1 blockers due to its favourable influence on serum lipid profile and glucose metabolism are especially indicated for the treatment of hypertension coexisting with hypercholesterolemia, hypertriglicerydemia, in patients with diabetes type 2 and bening prostatic hyperplasia.


  176/1942

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptorów AT1-angiotensynowych w leczeniu nadciśnienia.
  Tytuł angielski: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and AT1-angiotensin receptor antagonists in antihypertensive therapy.
  Autorzy: Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Górska Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.165-169, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Both angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin II type 1-receptor antagonists (AT1-receptor antagonists) are basic in monotherapy of hypertension. They are inhibiting renin-angiotensin system in different ways. ACE present conversion of angiotensin I to angiotensin II; therefore is most effective when renin release is increased. But, thee are alternative pathways of angiotensin I formation and AT1-receptor antagonists (sartans) could be more effective than ACEI in some situation. Sartans specifically and selectively are blocking AT1-receptors. Moreover, AT1-receptor antagonists do no cause dry cought is sometimes caused by ACE. It is not known whether AT1-receptor antagonists will share all of the beneficial effects of ACEI (e.g. organ protection).


  177/1942

  Tytuł oryginału: Niekorzystna interakcja leków hipotensyjnych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
  Tytuł angielski: Unfavourable interaction of hypotensive and non-steroid anti-inflammatory drugs.
  Autorzy: Kasznicki Jacek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.170-173, il., bibliogr. 15 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Non-steroid anti-inflammatory drugs may diminish the efficacy of hypotensive treatment, especially in the elderly patients with severe hypertension. Several classes of hypotensive drugs are subjected to this unfavourable interaction. The mechanisms of the interaction between hypotensive drugs and non-steroid anti-infammatory drugs as well as its clinical significance are presented in this article.


  178/1942

  Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna dożylnej postaci busulfanu.
  Tytuł angielski: Clinical pharmacology of intravenous busulfan.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.174-178, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The unpredictable and variable absorption of oral busulfan from gastrointestinal tract has limited use of high doses of the drug in pretransplantation conditioning therapy. The new intravenous formulation assures complete bioavailabilty and reliable systemic drug exposure to the drug with more predictable blood levels and presents the possibility to lower the risk of serious toxicity, graft rejection and recurrent leukaemia. Intravenous busulfan combined with other cytotoxic agents (mainly cyclophosphamide) and/or radiotherapy is used in a neoadjuvant treatment preceding allogenic bone marrow transplantation in acute and chronic lymphatic leukaemia. The paper reviews main pharmacological features of intravenous, as well as details concerning preparation of busulfan intravenous solutions.


  179/1942

  Tytuł oryginału: Farmakopea chińska 2000.
  Tytuł angielski: The Chinese pharmacopoeia 2000.
  Autorzy: Wieniawski Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.179-185, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The new edition of the national pharmacopoeia issued in the People's Republic of China is reviewed. The pharmacopoeia consists of two parts, one describing some 500 raw materials and 450 multi-component preparations used in the traditional Chinese medicine, and the other describing some 700 active substances and 1000 preparations used in the contemporary medicine. The re-view describes in some detail various plant materials used in the traditional medicine and methods used to confirm their quality.


  180/1942

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski Honorowym Prezesem PTFARM.
  Tytuł angielski: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski - Honorary President of the Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.186-190
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kwapiszewski
 • Wincenty 1927-


  181/1942

  Tytuł oryginału: Gdańsk - [Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2001 r.].
  Autorzy: Wesołowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.190-191
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  182/1942

  Tytuł oryginału: Pamięci profesora Stanisława Kohlmnzera [1919-2001].
  Autorzy: Furmanowa Mirosława
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.13-14, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kohlmnzer
 • Stanisław 1919-2001


  183/1942

  Tytuł oryginału: AFLOFARM - fabryka leków na miarę naszych potrzeb i... kieszeni.
  Autorzy: Ciołkowska-Paluch Grażyna
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.24, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  184/1942

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  185/1942

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin prevents posthemorrhagic hypotension in WKY rats.
  Autorzy: Ufnal Marcin, Żera Tymoteusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.51, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  186/1942

  Tytuł oryginału: Lamiwudyna u chorych z przewlekłym zakażeniem HBV i trudnościami terapeutycznymi.
  Tytuł angielski: The use of lamivudine in solving difficult therapeutical problems of patients with chronic HBV infection.
  Autorzy: Cianciara Janusz, Cybula Aneta, Nazzal Khalil, Jabłońska Joanna, Łoch Teresa, Walencik Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.37-43, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa lamiwudyny analogu nukleozydowego w leczeniu przewlekłego zakażenia HBV u chorych z przeciwskazaniami do leczenia IFN alfa, osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN alfa oraz chorych z zaawansowanym włóknieniem i marskością wątroby. Pacjenci i metody. Trzudziestu ośmiu chorych z przewlekłym zakażeniem HBV (HBsAg-, HBeAg-, p-DNA HBV-) leczono lamiwudyną w dawce 150 mg/dobę przez 48 tygodni. U wszystkich chorych wykluczono współistnienie zakażenia HCV i HDV oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby typu 1. Skuteczność terapii oceniano w trzech grupach chorych: 14 osób, które nie odpowiedziały na terapię IFN (grupa I), 15 z przeciwskazaniami do leczenia IFN (np. depresja, małopłytkowość) (grupa II), i 9 chorych z zaawasnowanym włóknieniem wątroby (staging 3 wg Knodella) lub wyrównaną marskością wątroby (grupa III). We wszystkich przypadkach przed leczeniem aktywność A1AT była podwyższona co najmniej dwukrotnie powyżej normy. Po zakończeniu leczenia chorych obserwowano przez kolejne 36 tygodni. Wyniki. W czasie pierwszych 8-12 tygodni terapii obserwowano u wszystkich chorych zahamowanie replikacji HBV (negatywizację aktywności p-DNA). Po zakończeniu 48-tygodniowego leczenia serokonwersję do anty-HBe obserwowano u 24 chorych (63 proc.): 9 (64 proc.) z grupy I, 10 (67 proc.) z II i 5 (55,5 proc.) z III. W jednym przypadku (grupa I) stwierdzono serokonwersję do anty-HBs. Trwałą normalizację aktywności A1AR stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Aims. The primary objective of this study was to determine the efficacy and safety of lamivudine (LAM) therapy in patients with chronic BHV infection and contraindications to IFN therapy, nonresponders to IFN and patients with advanced liver fibrosis. Patients and methods: In this open study, 38 patients (25 men and 13 women, age 19-68) with chronic hepatitis B virus infection (HBsAg, HBeAg and p-DNA HBV positive) were treated with LAM (150 mg daily) for 48 weeks. All were negative for HCV or HDV coinfection and had no decompensated liver disease. Fourteen patients (group I) were nonresponders to IFN therapy, 15 patients (group II) had different contraindications for IFN therapy (e.g. depression, low number of neutrophils and/or platelets), and 9 (group III) had advanced liver fibrosis (staging = 3 or 4 [Knodell]. In all cases ALT activity was at least 2 times ULN before the therapy. After discontinuation of therapy all patients were followed-up for another 36 weeks. Results: During first 8-12 weeks of therapy rapid inhibition of HBV replication (p-DNA negativization) was noticed in all cases. At the end of therapy seroconversion to anti-HBe was observed in 24 cases (63 p.c.): 9 patients (64 p.c.), 10 (67 p.c.) and 5 (55,5 p.c.) from groups I, II and III, respectively. In one case elimination of HBsAg and appearance of anti-HBs was observed. Sustained normalization of ALT activity was noticed in 22 patients (58 p.c.): 9 cases (64 p.c.) in group I, 8 (53 p.c.) in ...


  187/1942

  Tytuł oryginału: Donory tlenku azotu i efekt potęgowania ich działania po zastosowaniu toksyny botulinowej w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
  Tytuł angielski: Nitric oxide donors and the potentiate effect of theirs action after botulinum toxin application for the treatment of chronic anal fissure.
  Autorzy: Madaliński Mariusz, Adrich Zygmunt, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.69-74, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakologiczna sfinkterotomia z zastosowaniem toksyny botulinowej (TB) hamującej wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych płytki nerwowo-mięśniowej albo donorów tlenku azotu (NO), ze względu na swoje bezpieczeństwo powinna być metodą leczenia wyprzedzającą ewentualne leczenie chirurgiczne. Mechanizm działania TB na zwieracz wewnętrzny odbytu nie jest do końca wyjaśniony, podobnie jak efekt rozluźnienia tego zwieracza pod wpływem donorów NO po uprzednim zastosowaniu TB. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których można zaobserwować paradoksalną, naczyniozwężającą reakcję na acetylocholinę w mięśniówce naczyń wieńcowych stwierdza się obniżenie tonicznego, naczyniorozszerzającego działania tlenku azotu na naczynia. Mięśniówka naczyń wieńcowych zachowuje jednak prawidłową reakcję rozkurczową na niezależne od śródbłonka donory NO. Miejscowe zastosowanie nitrogliceryny jest na tyle bespieczne, że może być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia przewlekłej szczeliny odbytu.

  Streszczenie angielskie: Pharmacological sphincterotomy with the use of botulinum toxin (BT) that inhibits acetylocholine from neural endings in the motor plate or of nitric oxide (NO) donors should be a methos applied earlier than surgical treatment due to its safety. BT mechanism of action on internal anal sphincter is not yet fully understood similarly to the effect of loosening of this sphincter under influence of NO donors applied after BT. Likewise paradoxical vasoconstrictive reaction on acetylocholine in the muscular layer of coronary arteries and decrease of tonic, vasodilative action of NO on the vessels may be observed in the patients with arteral hypertension. However, the muscle tissue of coronary arteries maintains the right dilative reaction on the endothelium independent NO donors. Local application of nitroglycerin is very safe and can be used by physicians in general practice for chronic anal fissure.


  188/1942

  Tytuł oryginału: Selektywne modulatory receptora estrogenowego.
  Tytuł angielski: Selective estrogen receptor modulators.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Krysiak Robert, Herman Zbigniew Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.75-83, bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  189/1942

  Tytuł oryginału: Inhibitory reduktazy HMG-CoA w prewencji osteoporozy i złamań kości. Podobny mechanizm działania statyn i bifosfonianów.
  Tytuł angielski: Inhibitors of HMG-CoA reductase in prevention of osteoporosis and bone fractures. Similar mechanism of action of statins and bisphosphonates.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.85-91, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  190/1942

  Tytuł oryginału: Kinetyka fenazonu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością krążenia.
  Tytuł angielski: Antipyrine pharmacokinetics in the group of heart failure patients.
  Autorzy: Pieloch Zbigniew
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.8-15, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uważa się obecnie, że szybkość uwalniania fenazonu (antypiryny) z krwi jest dobrzym wykładnikiem aktywności metabolicznej izoenzymu CYP1A2 w kompleksie cytochromu P450. W niniejszej prezentacji przedstawiono parametry kinetyczne antypiryny uzyskane w grupie pacjentów ze średnio zaawansowaną i zaawansowaną niewydolnością krążenia w porównaniu z grupą pacjentów bez niewydolności krążenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate antipyrine pharmacokinetics parameters in patients with heart failure. The study was carried out on 41 patients with III NYHA and 43 patients with IV NYHA heart failure period and 14 patients as control group with gastrointestinal disturbances. In the study groups pharmacokinetics parameters was impairment, comparison with control group.


  191/1942

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne metody monitorowania skutków i kosztów leczenia.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomics methods of monitoring effectiveness and costs of therapy.
  Autorzy: Kusowska Joanna
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.16-24, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The economic analysis of clinical practice are use cost-effectiveness, cost benefit, cost utility and analysis costs of illness. The pharmacoeconomic analysis are very important a decision making for budget of Health Care and General's Practicioner too.


  192/1942

  Tytuł oryginału: Finasteryd - nowy lek stosowany w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Finasteride - a new drug in the treatment of man androgenic alopecia.
  Autorzy: Wojsznis Waldemar, Bała Agnieszka, Bała-Wojsznis Aleksandra
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.31-37, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Finasteride is a type II 5ŕ-reductase inhibitor, which proved to be very effective in the treatment of man androgenetic alopecia. In 91 p.c. of patients it can stop hair loss while it up to 66 p.c. of men with mild to moderate alopecia it can produce visible bair growth. The present study discusses the mode of finasteride activity and shows the results of clinical trials.


  193/1942

  Tytuł oryginału: Postępy i bezpieczeństwo leczenia hiperlipidemii.
  Tytuł angielski: Progress and safety in hyperlipidemias treatment.
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.38-47, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main progress in hyperlipidemia treatment we owe to introducing statins into wide clinical use. The paper presents the beneficial of statins in prevention of cardiovascular diseases. The safety of statins therapy was discussed.


  194/1942

  Tytuł oryginału: Aktualne miejsce antagonistów wapnia w leczeniu chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: The current place of calcium channel antagonists in cardiovascular diseases treatment.
  Autorzy: Goch Jan Henryk
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.48-54, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of some multicentre randomised clinical investigations concerning the effectiveness of arterial hypertension and/or coronary heart disease treatment with calcium antagonists and indications for their applications. Attention has been paid to differentiation of this group of drugs, to therapeutical results of treatment connected with it, and also to sied effects occurrence.


  195/1942

  Tytuł oryginału: Nitrendipina - badania wieloośrodkowe, implikacje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Nitrendipine - multicenter trials, therapeutic considerations.
  Autorzy: Dąbrowski Rafał
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.55-60, bibliogr. 22 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of multicenter, randomised trials with nifedipine in the arterial hypertension treatment.


  196/1942

  Tytuł oryginału: Leki ratujące życie i takie, które wykazują pewne działanie...
  Tytuł angielski: Life-saving drugs and drugs of unproven efficacy - a review.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Wrabec Krzysztof (koment.), Poloński Lech (koment.), Krzemińska-Pakuła Maria (koment.), Opolski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.330-336, bibliogr. 29 poz. + bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  197/1942

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim.
  Autorzy: Kowalski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.65-73
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  198/1942

  Tytuł oryginału: Metadon w uzależnieniu od opiatów.
  Tytuł angielski: Methadone in opioid defendence.
  Autorzy: Grzegorzak Grzegorz
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.5-14, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys problematyki dot. stosowania metadonu w ramach programów pomocy uzależnionym od opiatów, koncentrując się na zagadnieniach praktycznych. Ospisywane w literaturze zasady leczenia substytucyjnego z użyciem metadonu uzupełniono doświadczeniani własnymi autora, który od ponad 2 lat prowadzi program metadonowy dla uzależnionych od opiatów w Zgorzelcu. Zarówno dane zawarte w literaturze, jak i doświadczenia własne wskazują, że podanie metadonu w ramach leczenia substytucyjnego nie jest rozwiązaniem problemu uzależnienia od opiatów. Dopóki jednak efektywność leczenia tradycyjnego pozostaje wciąż niewielka, podawanie metadonu w leczeniu substytucyjnym jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na polepszenie sytuacji zdrowotnej i społecznej uzależnionych, a także na podniesienie komfortu ich życia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents outline of use of methadone in substitution therapy of opioid addicts focusing on practical issues. Principles of methadone substitution therapy reported in the current bibliography are supplement with personel experience of the author who has been working as a chief of methadone maintenanxce program in Zgozrelec for over two years. The conclusion is that methadone substitution therapy is not a solution of opioid dependence problem but as far as efficacy of drug free approach seems to be rather por, methadone tratment is a safe and effective method to improve state of health, psychosocial situation, and quality of life of opioid addicts.


  199/1942

  Tytuł oryginału: Lek roślinny w świetle nowoczesnej farmakoterapii.
  Tytuł angielski: Phytomedicine in modern pharmacotherapy.
  Autorzy: Samochowiec Leonidas
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.1-3
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  200/1942

  Tytuł oryginału: Ziołowe odchudzanie.
  Autorzy: Seroczyńska Monika
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.7-8
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  201/1942

  Tytuł oryginału: Podbiał pospolity - ceniony surowiec śluzowy.
  Tytuł angielski: Common coltsfoot (Tussilago farfara L.) - a valuable mucous medicinal plant.
  Autorzy: Mazur Mirosław
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.8-9
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  202/1942

  Tytuł oryginału: Naturalne sposoby leczenia grypy i przeziębień.
  Autorzy: Milczarek-Szałkowska Honorata
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  203/1942

  Tytuł oryginału: Lantana, lippia i alojzia.
  Autorzy: Procyk Anna
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.20-21
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  204/1942

  Tytuł oryginału: Potential for immune reconstitution through G-CSF treatment of HIV patients.
  Autorzy: Aulock Sonja von, Hartung Thomas
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.111-120, il., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: New treatment strategies for HIV/AIDS are very successful in reducing viral load. However, reconstitution of the immune system takes about one year and may be insufficient or remain incomplete. During this time the patient remains prone to opportunistic infections as a result of the complex immune dysfunction caused by the virus. Recombinant granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has diverse immunomodulatory properties which may be beneficial in aiding immune reconstitution.


  205/1942

  Tytuł oryginału: Effect of IL-18 on IL-1á and sIL-1RII production.
  Autorzy: Jabłońska Ewa, Iżycka Aneta, Wawrusiewicz Natalia
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.139-141, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the effect of interleukin 18 (IL-18) on th e production of IL-1ánd soluble IL-1 receptor II (sIL-1RII) by human neutrophils. The results obtained indicate that recombinant human IL-18 (rhIL-18) induces IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by human neutrophil isolated from peripheral blood. However, this effect was less important than lipopolysaccharide (LPS) stimulation. Additionally, our observations suggest that IL-18 can induce priming of neutrophils for IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by LPS-stimulated cells. The ability of IL-18 to serve as an effective modulator for IL-1áand its regulatory protein may have sigificance in the inflammatory and immune reactions mediated by IL-1á.


  206/1942

  Tytuł oryginału: Nowe leki (substancje) zarejestrowane w Polsce w 2001 roku.
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (Oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.241-246, tab.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  207/1942

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uwarunkowania skuteczności szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: The immunologic conditions for efficient vaccination.
  Autorzy: Dąbrowski Marek P., Stankiewicz Wanda
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.89-91, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O wyniku szczepienia, jego skuteczności i bezpieczeństwie, poza jakością szczepionki, decyduje sprawność reagowania układu odpornościoego. Stopień tej sprawności wyznacza granice powodzenia, za którą rozpoczyna się ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Biorąc pod uwgaę aktualne poglądy na rolę zaburzeń immunoregulujących w powstawaniu chorób alergicznych i autoagresyjnych, autorzy rozpatrują warunki, w których szczepienia ochronne mogą przyczynić się do rozwoju takich zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Th equality of the vaccine and the way of immune response determine the result of vaccination, its safety and efficiency. The border between expected benefits and unexpected adverse side effects is determined by the degree of immunoregulatory competence of immune system. On the grounds of current views on the role of immunoregulatory disorders in development of allergic and auto aggressive diseases, the authors consider the conditions in which the vaccinations may contribute for appearance of erroneous immune responses.


  208/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  209/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  210/1942

  Tytuł oryginału: Nefiracetam ameliorates associative learning impairment in the scopolamine-injected older rabbit.
  Autorzy: Pak Jonathan T., Green John T., Heifets Boris, Pak Michelle H., Woodruff-Pak Diana S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR105-BR112, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognition-enhancing drug, nefiracetam, is in Phase III clinical trials to treate memory impairment in Alzheimer's disease (AD). Nefiracetam ameliorates acquisition of delay eyeblink classical conditioning in older rabbits, a form of associative learning with striking behavioral and neurobiological similarities in rabbits and humans. In both species, delay eyeblink conditioning engages the septo-hippocampal cholinergic system and is disrupted when the cholinergic system is antagonized. Delay eyeblink classical conditioning is impaired in normal aging and severely disrupted in AD. To test further the efficacy of nefiracetam in an animal model that mimics some of the neurobiological and behavioral effects present in AD, we tested 56 older rabbits assigned to 7 treatment groups in the 750 ms delay eyeblink conditioning procedure. Older rabbits were injected with 1.5 mg/kg scopolamine to simulate disrutpion of the cholinergic system in AD. Three doses of nefiracetam (5, 10, or 15 mg/kg) were also injected in older rabbits receiving 1.5 mg/kg scopolamine. Control groups were treated with 1.5 mg/kg scopolamine + vehicle, wehicle alone, or explicitly unpaired presentations of conditioning stimuli and vehicle or 1.5 mg/kg scopolamine + 15 mg/kg nefiracetam. Rabbits injected with 1.5 mg/kg scopolamine alone were impaired, but a dose of 15 mg/kg nefiracetam reversed significantly the behavioral impairment. Nefiracetam had ameliorating effects on a task impaired in AD in an animal model of AD: older rabbits with cholinergic system antagonism.


  211/1942

  Tytuł oryginału: Serodiagnostic and immunoprophylactic potential of a 78kDa protein of Leishmania donovani of Indian origin.
  Autorzy: Mukherjee Mandira, Bhattacharyya Anindita, Duttagupta Swadesh
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR117-BR122, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The serodiagnosis of visceral leishmaniasis due to Leishmania donovani using crude parasite antigen is complicated in many endemic areas by cross-reactions with serum from humans infected with other protozoan diseases. The search for pure antigens avoiding such cross-reactions is in progress. Developing a vaccine against cutaneous leishmaniasis has been much more successful than against visceral leishmaniasis. Immunoprophylactic studies using various combinations of antigens and adjuvants are also in progress, and several strategies are in use, with varying degrees of success. Promastigotes of Leishmania donovani were used. The 78kDa protein was purified by a monoclonal antibody tagged GNBr sepharose CL-4B column. The presence of the protein in both stages of the parasite and in kala-azar patient serum was analyzed by western blotting. ELISA was used for serodiagnosis and isotype analysis of antibodies produced in immunized mice. Immunoprophylactic studies were carried out based on in vitro transformation of amastigotes to promastigotes. The 78 kDa membrane protein, present in both amastigote and promastigote forms of the parasite, was purified to homogeneity. The protein was found to have serodiagnostic potential to detect kala-azar. BALB/c mice immunized with 78kDa protein revealed reduction in spleen parasitemia. Isotype profiles of antibodies produced by immunized mice showed increased production of IgG2a and decreased IgG levels. Our results demonstrated, for the first time, the serodiagnostic and immunoprophylactic use of a pure membrane protein isolated from Leishmania donovani of Indian origin...


  212/1942

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  213/1942

  Tytuł oryginału: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patietns with chronic hepatitis B infection.
  Autorzy: Mazur Włodzimierz, Król Franciszek, Cianciara Janusz, Nazzal Khalil, Gładysz Andrzej, Juszczyk Jacek, Bolewska Beata, Adamek Jacek, Czajka Barbara, Świętek Katarzyna, Kryczka Wiesław, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR257-CR262, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Patietns with on-going HBV viral replication often present with clinical features of active chronic hepatitis. Until the recent introduction of nucleoside analogues, interferon-alpha was the only approved drug for these patietns. One of the former drugs, lamivudine, has been shown in clinical trials in the US and Asia to effectively inhibit the viral polymerase of HBV. Our study was undertaken to assess the efficacy and safety of lamivudine therapy in Polish patietns with chronic hepatitis B. Material/Methods: Forty-five patients with chronic hepatitis B (HBeAg positive, anti-e negative, HBV-DNA positive by hybridization assay) were enrolled in the study. The patietns received 100 mg of lamivudine orally, once daily for 12 months. They returned for routine clinical and laboratory control every two weeks during the first months of treatment, and later at 3-month intervals whle receiving lamivudine. Results: At the end of treatment, serum HBeAg was not detected in 21 patients (48.8 p.c.), and anti-HBe appeared in the serum of 19 patients. 37.2 p.c. of the patietns in the study group showed sustained suppression of serum HBV DNA at the end of treatment. Lamivudine therapy was well tolerated, with the rate of occurrence of adverse events similar to that observed in other clincial studies. Conclusions: 12-month lamivudine therapy in this Polish population of patients with chronic hepatitis B induced a high rate of HBeAg seroconversion, accompaneid by reduction of HBV-DNA and the normalization of alanine aminotransferase activities.


  214/1942

  Tytuł oryginału: Assessment of iron metabolism in children with chronic hepatitis B - prognostic factor in interferon alpha therapy.
  Autorzy: Chrobot Andrzej, Chrobot Agnieszka Monika, Szaflarska-Szczepanik Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR269-CR273, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to assess iron metabolism in children with chronic hepatitis B and to establish whether it had any influence on the results of interferon alpha therapy. Material/Methods: The study was carried out in a group of 38 children aged from 2 to 16 years with chronic hepatitis B diagnosed according to serological, biochemical and histopathological criteria. All the patietns were treated according to the commonly adopted schedule: interferon alpha administered subcutaneously three times a week at 3 MIU doses for 20 weeks. During the therapy and one-year follow-up after its completion, biochemical liver function parameters, serological HBV markers, and iron and ferritin levels were monitored. Results: The therapy resulted in obtaining seroconversion in the HBe system in 9 patients (23.68 p.c.). Liver bioptates in that group of patients demonstrated more advanced changes due to inflammatory activity and fibrosis processes, significantly higher values of alanine aminotransferase, lower serum levels of iron and ferritin with more pronounced difference in ferritin levels, although the differences reached no statistical significance. Conclusions: No disturbances of iron metabolism were observed in children with chronic hepatitis B. In the group of patietns with detectable seroconversion in the Hbe system resulting from interferon alpha therapy, lower serum levels of iron and ferritin were observed. Reoutine determinations of serum iron and ferritin levels as a prognostic factor for positive response to interferon alpha seem to be of little use, especially in children, in whom no iron accumulation in liver tissue is observed in histopathological assessment of liver bioptates.


  215/1942

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of doxofylline compared to theophylline in chronic reversible asthma - a double-blind randomized placebo-controlled multicentre clinical trial.
  Autorzy: Goldstein Marc F., Chervinsky Paul
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR297-CR304, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies have shown that doxofylline is endowed with a remarkable bronchodilator activity with less extra-respiratory effects than theophylline. This trail was designed to compare the efficacy and safety of doxofylline, theophylline, and placebo in patients with chronic reversible bronchial asthma. Material/Methods: Three hundred forty-six patietns were randomly assigned to a 12-week oral treatment with either doxofylline 400 mg t.i.d. (high dose), doxofylline 200 mg t.i.d. (low dose), theophylline 250 mg t.i.d. (active control) or placebo. Pulmonary function tests (PFTs) were performed biweekly. Patients kept records of peak flow meter (PFM) measurements, asthma attack rate and beta-2-agonist use (albuterol). Results: Changes in FEV1 2 hours after the administration of treatments versus baseline exhibited statistically significant differences between doxofylline 400 mg t.i.d. and placebo and between theophylline and placebo. Similar differences were monitored on the other variables (FVC, PFER, FEF25-75 p.c. Asthma attack rate and use of albuterol decreased remarkably with doxofylline 400 mg t.i.d. and theophylline. There were few statistically significant differences between doxofylline 200 mg t.i.d. and placebo. Significantly more patients had to interrupt treatment because of adverse events under theophylline than under doxofylline 400 mg t.i.d. (p=0.001). With doxofylline 400 mg t.i.d., the number of patietns treated to spare one dropout due to theophylline was 5. Conslusion: This study provides evidence that doxofylline 400 mg t.i.d. is an effective treatment for relieving airway obstruction and displays a better safety profile with respect to theophylline 250 mg t.i.d. with a favorable risk-to-benefit ratio.


  216/1942

  Tytuł oryginału: Combination of pamidronate and thalidomide in the therapy of treatment-resistant multiple myeloma.
  Autorzy: Ciepłuch Hanna, Baran Wojciech, Hellmann Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI31-PI36, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Bisphosphonates inhibit the activity of osteoclasts and demonstrate antitumor effect, involving induction of plasmocyte apoptosis, blocking of angiogenesis, stimulation of Tçë lymphocytes and inhibition of metalloproteinases. Bisphosphonates combined with thalidomide, a drug possessing confirmed anti-myeloma activity, seem to have potential favorable effect in patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions. Material/Methods: 13 patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions received combined pamidronate and thalidomide therapy. All the patietns underwent detailed clinical and laboratory control once a month. Pamidronate was used at 90 mg iv dose administered at 4-week intervals, and thalidomide at doses escalated from 200 mg/d in the first week to 400 mg/d after 3 weeks of the therapy. The mean duration of treatment was 12 weeks with a range of 3 to 36 weeks. Results: 7 patietns (53 p.c.) receiving pamidronate and thalidomide therapy demonstrated good response involving at lesast 25 pc. reduction of monoclonal protein levels in comparison with baseline. All these patietns reported improvement of osteodynia symptoms, and 3 of them - thier complete regression. 70 p.c. patients experienced side effects (dizziness, constipation, somnolence, polyneuropathy) due to thalidomide administration. Conclusion: Good response to combined pamidroante and thalidomide therapy can be expected in at least 50 p.c. of patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions.


  217/1942

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  218/1942

  Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  219/1942

  Tytuł oryginału: Repeated imipramine and electroconvulsive shock increase ŕ1A-adrenoceptor mRNA level in rat prefrontal cortex.
  Autorzy: Nalepa Irena, Kreiner Grzegorz, Kowalska Marta, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Vetulani Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (3) s.151-159, il., tab., bibliogr. s. 158-159
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: ŕ1-Adrenoceptors have been implicated in the mechanism of action of antidepressants, but their action on specific receptor subtypes was rarely reported. We compared now the action of two prototypic antidepressant treatments: repeated imipramine and electroconvulsive shock, on the expression of the ŕ1A - and ŕ1B -adrenoceptor mRNAs and on the receptor density in rats. The mRNA expression was assessed by Northern blot in the prefrontal cortex and the hippocampus, the receptor density was measured by [3H] prazosin binding in the total cerbral cortex and hippocampus. In the cortex, both treatments elevated the ŕ1A -adrenoceptor mRNA and the expression of receptor protein. The expression of ŕ1B -adrenoceptor mRNA remained unaffected. In contrast, in the hippocampus, the antidepressant treatments augmented the density of ŕ1A -adrenoceptor protein without changing the level of its mRNA expression there. The results suggest that the ŕ1A -adrenoceptor subtype is specifically involved in the mechanism of action of classical antidepressant treatments.


  220/1942

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
  Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
  Autorzy: Wcisło Gabriel, Korniluk Jan, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Pawlak Wojciech Z., Nurzyński Paweł, Duchnowska Renata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.222-227, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynnik martwicy nowotowrów (TNF-alfa) jest cytokiną, odgrywającą bardzo ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Udowodniono, że TNF-alfa wykazauje działanie przciwnowotworowe, zarówno w warunkach hodowli komórkowych, jak i na zwierzętach laboratoryjnych z nowotworami złośliwymi. Dlatego próbowano zastosować tę cytokinę u ludzi chorych na choroby nowtoworowe. Przeprowadzono wiele badań klinicznych, których celem było ustalenie optymalnych dawek oraz wskazań do leczenia. Wieloletnie doświadczenia wskazują na fakt, że TNF-alfa znajdzie miejsce w leczeniu metodą izolowanej perfuzji z hipertermią narządów, głównie w przypadkach czerniaka i mięsaka zlokalizowanych na kończynach. Skuteczność tej metody leczniczej jest określana na ponad 40 proc., w przypadku mięsaków i ponad 90 proc. obiektywnych odpowiedzi podczas leczenia czerniaków. Jednak konieczne są dalsze badania, głównie fazy III. Dodatkowo pozostaje do rozwiązania wiele szczegółów technicznych dotyczących technik izolowanej perfuzji narządowej. Pozostałe sposoby podawania TNF-alfa, czyli ogólnoustrojowe wlewy, wstrzyknięcia doguzowe, podania dootrzewnowe i do jamy opłucnej nie zostały zaakceptowane z powodu dużej toksyczności samego TNF-alfa i małej skuteczności.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is a pleiotropic and proinflamatory ctyokine with anticancer cytotoxic activity. Although enthusiasm has gone mostly upon the systemic and locoregional therapy with the exception of isolated perfuion. CLinical trials showed that THF-alpha had high grade toxicity profile with very narrow therapeutic window. The toxicity profile is expressed by: hypotension - 92 p.c., hepatotoxicity - 42 p.c., fever and chills - 17 p.c. The summary of clinical trials with TNF-alpha systemic therapy shows that the response rate extent is between 2 to 4 p.c. Moreover, additional clinical trial with TNF-alpha injected to tumors or infused intrapleurally, intraabdominally, and intravesically have been dissapointing because of low response rate. Most studies have been focused on the toxicity profile and safety of such therapy. Unfortunately, responses have been noted incidentally. Another chance, and by the way, challenge appears with isolated perfusion. Primary results have been encouraging with high response rate in patient with in-transit melanoma and sarcoma. In case of in-transit melanoma the response rate reached 90 p.c. objective responses, and in patients with sarcoma 75 p.c. Presented data suggest that more achievement is necessary to define aa role of TNF-alpha in the therapy of limb tumors. Just novel indication, appears, namely hepatic isolation perfusion. THe regimen, consisiting of TNF-alpha and melphalan given as isolated perfusion, appears to be effective in patietns with metastases confined to the liver...


  221/1942

  Tytuł oryginału: HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej.
  Tytuł angielski: HOPE and Heart Prevention Study (HPS): a new era in preventive cardiology.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.43-47, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego jednym z czołowych zadań kardiologii jest prewencja pierwotna i wtórna tych schorzeń. Wśród wielu prowadzonych badań klinicznych, za szczególnie ważne należy uznać HOPE i HPS - dwa badania, które wykazały możliwość znacznego obniżenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i poprawy przeżycia w szerokich populacjach pacjentów. Uzyskane w nich wyniki leczenia pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krążeniowych ramiprilem i simwastatyną, znacznie rozszerzają wskazania do ich stosowania, wytyczając nowe perspektywy leczenia prewencyjnego. Nowe, toczące sie badania, muszą udzielić odpowiedzi na nowe pytania, z których najważniejsze to optymalizacja dawek zapobiegawczych, ocena możliwości potęgowania ich efektu przez ich terapię łączoną, "efekt klasy" a także na temat użyteczności tych leków w prewncji innych grup pacjentów, np. z izolowanym nadciśnieniem.

  Streszczenie angielskie: In the era of epidemic atherosclerotic disease one of the most important taks of clinical cardiology is primary and secondary prevention of cardiovascular complications. Two of major completed clincial trails - HOPE and Heart Protection Study HPS - have indicated the possibility of efficient reduction of cardiovascualr risk and improving survival inv extensive groups of patietns with cardiovascular risk factors. The results of treatment with ramipril and simvastatin in patietns with increased risk of cardiovascular complications are likely to expand their indications spectrum and open a new perspective in preventive cardiology. New ongoing trials have to address arising questions regarding the status of statins and converting enzyme inhibitors in prevention - such as optimization of dosage, possible synergistic effects, elucidation of presence or absence of "drug class effect" and usefulness of these drugs in specific subsets of patients at risk - e.g. those with isolated hypertension.


  222/1942

  Tytuł oryginału: Co to jest lek antyarytmiczny? - nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń rytmu.
  Tytuł angielski: What is an antiarrhythmic drug? - a new approach to antiarrhythmic therapy.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Niewada Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.49-55, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rytmu serca stanowią nadal istotny problem kardiologiczny, którego leczenie, za pomocą farmakoterapii, jest daleko nie zadowalające. Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej, a przede wszystkim nauk podstawowych, przyniósł w ostatnim czasie powiększenie liczby dostępnych środków farmakologicznych, jak i zrozumienia przyczyn arytmii. Podkreśla się i szeroko dyskutuje udowodnione antyarytmiczne właściwości inhibitorów konwertazy angiotensyny 9inhibitorów ACE), jak i - w mniejszym stopniu - antagonistów aldosteronu. Nowe podejście do zagadnień farmakoterapii antyarytmicznej opiera się na dowodach uzyskanych z badań klinicznych, w których niekóre nowe leki kardiologiczne, nie uważane dotąd za środki o działaniu antyarytmicznym, zmniejszały częśtość nagłych zgonów sercowych, jak i napadó arytmii. Na przykład inhibitory ACE zmniejszają częstość napadów migotania przedsionków u osób z pozawałową dysfunkcją lewej komory oraz ilość nagłych zgonów w niektórych badaniach prewencji wtórnej. Sprionolakton w badaniu RALES zmniejszał ryzyko nagłego zgonu sercowego o 20-30 proc. Niektóre z ostatnich doniesień na temat statyn sugerują ich potencjalne działanie antyarytmiczne. Powyższe problemy przedyskutowano na łamach niniejszego artykułu. Przeprowadzono również ogólnie rozważania nad tym, "czym jest współcześnie rozumiany środek antyarytmiczny?"

  Streszczenie angielskie: Cardiac arrhythmias are major public health problem for which traditional pharmacolgocal therapies remain disappointing. The impressive development of cardiovascular pharmacotherapy and basic science knowledge caused the increase of drug armamentarium and our understanding of cardiac arrhythmias. Antiarrhythmic properties of such drugs as: angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and - to less extent - aldosterone antagonists are widely discurssed. A new approach to antiarrhythmic therapy is based on evidence from clinical trials in which some new agents - not regarded as antiarrythmics untill now - reduced sudden cardiac deaths frequency and cardiac arrhythmias. ACE-inhibitors, for example, reduce the occurence of atrial fibrillation in post-mycoardial infarction patietns with left ventricular dysfunction, as well as cause the reduction of sudden cardiac death in some secondary prevention trials. Sprionolactone in RALES trial reduced sudden arrhythmic deaths by 20-30 p.c. Some latest evidence suggest potential antiarrhythmic profile of statins. The mentined actions are bierfly disscused in the following paper and the general discussion of "what is a contemporary antiarrhythmic" is carried out.


  223/1942

  Tytuł oryginału: Rola potasu i zaburzeń gospodarki potasowej u pacjentów leczonych kardiologicznie.
  Tytuł angielski: Electrolyte balance abnormalities and potassium supplementation in patietns with cardiovascular disease.
  Autorzy: Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.57-60, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie znaczenia potasu w homeostazie ogólnoustrojowej, jak również problemów zaburzeń elektrolitowych oraz wskazań do suplementacji potasu u pacjentów leczoncyh z przyczyn kardiologicznych, zwłaszcza z niewydolnością krążenia i nadciśnieniem tętniczym. Niektóre grupy leków, szczególnie inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, mogą powodować znaczny wzrost poziomu potasu w surowicy; jednocześnie niektórzy chorzy, mimo sotsownaia inhibitorów ACE, wymagają podawania preparatów potasu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to show the significance of potassium serum level and its supplementation in patients treated for cardiovascular disease, particularly congestive heart failure and hypertensio. Angiotensin converting enzyme inhibtors and diuretics may induce significant changes in potassium level, and even patietns treated with treated with "potassium saving" diuretics may require the correction of electrolyte changes by potassium supplements.


  224/1942

  Tytuł oryginału: Nowości badań klinicznych. Quintiles.
  Opracowanie edytorskie: Masełbas Wojciech (Oprac.).
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.67-69
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  225/1942

  Tytuł oryginału: Evaluation of the influence of systemic neoadjuvant chemotherapy on the survival of patietns treated for invasive bladder cancer.
  Autorzy: Kolaczyk W., Dembowski J[anusz], Lorenz J[erzy], Dudek K.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.616-619, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess the influence of neoadjuvant systemic chemotherapy using a modified methotrexate, vinblastine, doxorubicin and cisplatin (MVAC) scheme in patietns with invasive bladder cancer. Patients and methods. Two groups of patients were reviewed retrospectively: group 1 included 51 who received chemotherapy before cystectomy and group 2 included 62 who were treated only with surgery. The mean (range) duration of follow-up was 3.2 (0.25 - 10.25) years. The patients in group 1 were divided into two subgroups: those with tumour confined to the bladder (T1, T2 and T3a) and the remaining patients with tumour beyond the bladder (T3b, T4a,b). The chemotherapy was administered as routine MVAC, except vinblastine and methotrexate were given at 15 and 22 days during the cycle. A mean of three cycles were administered. Results. The 5-year survival rate in group 1 and 2 was 66 p.c. and 58 p.c., respectively (P 0.3); after 8 years of follow-up the survival rates were 58 p.c. and 33 p.c., respectively, and significantly different (P 0.01). Conclusion. Systemic chemotherapy using the modified MVAC scheme in patients subsequently undergoing radical cystectomy improved the survival rate after 8 years of follow-up.


  226/1942

  Tytuł oryginału: Miejsce leków hipolipemizujących w hamowaniu progresji niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: The significance of hypolipemic drugs in the inhibition of progression of renal failure.
  Autorzy: Chrzanowski Witold
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.369-374, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  227/1942

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość a progresja niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: Anaemia and progression of renal failure.
  Autorzy: Gellert Ryszard
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.375-377, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  228/1942

  Tytuł oryginału: Inhibitory ACE i AT1 w hamowaniu progresji przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: ACE and AT1 inhibitors in the retardation of progression of chronic renal failure.
  Autorzy: Świtalski Marek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.379-387, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  229/1942

  Tytuł oryginału: Czy erytropoetyna ogranicza przerost lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek?
  Tytuł angielski: Does erythropoietin restrict left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure?
  Autorzy: Świtalski Marek, Boniecka Zofia, Gellert Ryszard
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.389-392, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  230/1942

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Stanisław Janicki (1938-2001).
  Tytuł angielski: Prof. dr hab. Stanisław Janicki - in memoriam.
  Autorzy: Sznitowska M[ałgorzata], Czarnecki W[iktor], Zgoda M. M., Jachowicz R[enata]
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.195-200, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janicki
 • Stanisław 1938-2001


  231/1942

  Tytuł oryginału: Hydrożele - nowoczesne postaci leków oftalmicznych.
  Tytuł angielski: Hydrogels - modern forms of ophtalmic drugs.
  Autorzy: Sikora Adam, Leszczyńska-Bakal Halina
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.214-218, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka


  232/1942

  Tytuł oryginału: Mikroemulsje jako potencjalne nośniki substancji leczniczych w preparatach farmaceutycznych.
  Tytuł angielski: Microemulsions as potential carriers of drugs in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Radomska Anna, Dobrucki Roman
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.218-225, sum. - 18 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 21.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: In the past few years microemulsions have been a subject of extensive research work, because of vast possibilities they offer a variety of technological applications. Microemulsions are potential drug carrier system for oral, topical and parenteral administration. Their properties such as thermodynamic stability, improved drug solubilization and bioavailability make them very attractive drug carrier systems. The review is started with a brief introduction and followed by the definition of microemulsions, their formation characteristic and the effect of additives. An overview of the various microemulsions application and the current state of knowledge in the field is presented in this review.


  233/1942

  Tytuł oryginału: Postaci leku z diazepamem.
  Tytuł angielski: Drug forms with diazepam.
  Autorzy: Gajewska Monika, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.207-214, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The aim of the review is to present dosage forms with diazepam actually used in medicinal practice. This drug is administered orally, parenterally and rectally in a form of solid, semisolid and liquid preparations. Submicron emulsions and micellar dispersions are among new formulations which may be characterized as safer since, in contrast to the traditionally used diazepam solutions, they are organic solvents-free products. Some other new ideas of modern diazepam preparations are also presented.


  234/1942

  Tytuł oryginału: Systemy nośnikowe do miejscowego dostarczania antybiotyków w zakażeniach kości.
  Tytuł angielski: Carriers systems for the local delivery of antibiotics in bone infections.
  Autorzy: Raińska-Giezek Tamara, Pawlik Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.225-228, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie angielskie: Carriers used for the local delivery of antibacterial agents may be classified as nonbiodegradable (PMMA) or biodegradable. All of the above systems release antibiotics at concentrations (MICs) for the most common pathogens. The major disadvantage of the PMMA beeds is the need for the surgical removal at the completion of antibiotic release, which usually takes place 4 weeks after their implantation. The biodegradable carriers do not require surgical removal and of those listed, the collagen-gentamycin sponge has been applied successfully over the last decade for bone infection. Further development of such biodegradable systems will provide a novel approach in the future for the eradication of chronic osteomyelitis.


  235/1942

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie żelu krzemionkowego z domieszką oleju silikonowego jako nośnika leków.
  Tytuł angielski: Use of silica gel with an addition of silicone oil as drug delivery system.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jastrzębski Tomasz, Jachowska Dorota, Jamrógiewicz Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.229-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new approach to the use of silica gels with an addition of silicone oils as drug delivery systems. The process of release of doxorubicin hydrochloride adsorbed on silica gel to the aqueous phase from support models: silica gel/silicone oil with different drug/silica gel ratios was investigated. The process of drug release from the gel support to the aqueous phase was found to be reproducible, regular and taking place in one step with dynamics described by the regression equation c = a(log t)ý. The rate of the process of release of the drug from silica gel support is determined primarily by the ratio of drug to silica gel. A linear relationship was found between the relative degree of adsorbent saturation with the drug and the regression coefficient of the equation describing the dynamics of drug release to the aqueous phase.


  236/1942

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowa "Postacie leków stosowane w ginekologii".
  Tytuł angielski: Conference "Drug dosage forms used in gynecology".
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.235-253, il., tab., bibliogr. [przy ref.]. - Konferencja naukowa Komisji Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej PAN Warszawa 10.12. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  237/1942

  Tytuł oryginału: Współpraca farmaceutów i lekarzy dla dobra pacjenta.
  Tytuł angielski: Cooperation between pharmacists and physicians to the benefits of the patients.
  Autorzy: Human Delon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.259-262 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna


  238/1942

  Tytuł oryginału: Błędy w stosowaniu leków - rola lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Medication errors and role of physicians, nurses and pharmacists.
  Autorzy: Sakolchai Sumon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.263-273, bibliogr. 38 poz. - 61 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  239/1942

  Tytuł oryginału: Bioetyka i farmakogenetyka.
  Tytuł angielski: Bioethics and pharmacogenetics.
  Autorzy: Bush Patricia J.
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.273-279 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  240/1942

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 4: Gathering information about patient.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.280-288, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article discusses techniques of gathering information about patient during the process of pharmaceutical care. Guidelines concerning earning an interview with the patients, examples of questions asked and recordings of obtained data are given.


  241/1942

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.288-291, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article is trying to present the concept of pharmaceutical care on the background of binding regulations in Poland. A comparison has been made between the Medicinal Products, Medical Materials, Pharmacies, Wholesalers and Pharmaceutical Inspection Act of 10 October 1991 and the newly adopted Pharmaceutical Law Act of 6 September 2001. Solutions concerning pharmaceutical care in the draft of the Pharmacist profession Act have also been presented. It has to be stated that the new legal regulations highlight the concept of pharmaceutical care more than the previous regulations.


  242/1942

  Tytuł oryginału: Dr n. farm. Zofia Szcześniak (1947-2000).
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.292-294
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szcześniak
 • Zofia 1947-2000


  243/1942

  Tytuł oryginału: Prof. Feliks Gajewski - Prezesem Honorowym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
  Tytuł angielski: Prof. Feliks Gajewski - Honorary President of the Gdańsk Department of the Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Wesołowski Marek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.295-296, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gajewski
 • Feliks 1932 -


  244/1942

  Tytuł oryginału: [Kronika działalności oddziałów i sekcji PTF.]
  Autorzy: Rostafiński S., Kowalewski Z., Orlikowski P., Majewski J., Anioł M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.297-301
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  245/1942

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena preparatu Peroxyl-Dental gel 1 proc.
  Tytuł angielski: Cliniacl asses of the Peroxyl Dental gel 1 p.c.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Charazińska-Carewicz Katarzyna, Stawicka-Wychowańska Renata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.34-36, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was asses the effectiveness of the Peroxy Dental Gel 1 p.c. in gingivitis and periodontis treatment. Active substance is hydrogen peroxide in concentration of 1 p.c. and the medicine is in a gel used to local aplication on the gingival margin and into the periodontal packed. Clinical examinaton showed Peroxyl Dental Gel 1 p.c. has effect on improvement of periodontal tissues status in patients with gingivitis and periodontis, it could be used after skaling as a supplementary therapy.


  246/1942

  Tytuł oryginału: Immunochemiczne aspekty reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe.
  Tytuł angielski: Immunochemical aspects of allergic reactions to beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Szczepaniak Wioletta, Rosińczuk-Tonderys Joanna, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Marszalska Marita
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat immunochemicznych podstaw reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe. Różnice w budowie tych antybiotyków stanowią przyczynę obecności, lub braku występowania, zjawiska krzyżowej nadwrażliwości. Omówiono ewolucję tych zjawisk na przestrzeni 40 lat z uwzględnieniem zmian w profilu uczuleń spowodowanych wprowwadzaniem nowych antybiotyków do użytku oraz przedstawiono różnice w tym zakresie w zależności od populacji, na której wykonano badania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present current opinion on immunochemical basis of allergic reactions to beta-lactam antibiotics. Structural differences between these drugs are the cause of the presence or absence of cross reactivity. 40 years evolution of this cross reactivity has been presented in the study, accounting its changes as a result of putting new antibiotics into practice. Also there were presented differences within this evolution in dependence of population in which the studies were performed.


  247/1942

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  248/1942

  Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej.
  Tytuł angielski: Antithrombotic prophylaxis following abdominal cavity trauma.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Wroński Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.277-280, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  249/1942

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  250/1942

  Tytuł oryginału: The effect of heat shock, cisplatin, etoposide and quercetin on Hsp27 expression in human normal and tumour cells.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Paduch Roman, Gawron Antoni, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.31-35, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heat shock protein 27 (Hsp27) belongs to the group of proteins called molecular chaperones protecting normal and tumour cells against many stressors such as hyperthermia, several commonly used chemotherapeutics as well as other apoptotic stimuli. Our study was designed to determine whether heat shock and drugs like cisplatin, etoposide and quercetin have an effect on the expression of heat shock protein 27 in tumour cells such as: HeLa (cervical cancer), Hep-2 (larynx cancer), A549 (lung cancer) and also in normal human skin fibroblasts (HSF) cultured in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) conditions. Our results indicate that Hsp27 expression is drug- and cell-type specific and depends on the culture model as well. HeLa, Hep-2 and HSF cell cultured in 3D model appeared to be more resistant to stimulatory or inhibitory effects of the applied drugs than cells cultured in 2D model. Only A549 cells cultured in 3D culture model appeared to be more susceptible and reacted to drugs and heat treatment with increased Hsp27 expression.


  251/1942

  Tytuł oryginału: Monitorowanie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
  Tytuł angielski: Monitoring the response to therapy of chronic myelogenous leukemia patients.
  Autorzy: Urbaniak Joanna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.95-104, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Streszczenie polskie: Remisja w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) jest obecnie definiowana na kilku poziomach: hematologicznym, cytogenetycznym, molekularnym. Ponieważ uzyskanie remisji hematologicznej nie zapobiega progresji choroby do fazy terminalnej, celem leczenia chorych na CML jest zniszczenie klonu białaczkowego i przywróćenie prawidłowej hemopoezy. Monitorowanie leczenia choroby szczątkowej jest oparte na wykrywaniu komórek białaczkowych na podstawie obeacności chromosomu FIadelfia, genu bcr/abl lub jego transkryptów. Celem artykułu jest przedstawienie metod stosowanych obecnie do monitorowania chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po przeszczepieniu szpiku kostnego (BMT) i w czasie terapii interferonem ŕ.

  Streszczenie angielskie: Remissions in chronic myelogenous leukemia (CML) are now defined at several levels: hematologic, cytogenetic and molecular. Because hematologic remissions alone do not prevent progression of the disease to a terminal stage, the current therapeutic goals in CML include the eradication of the malignant clone and the restoration of normal hemopoiesis. The monitoring of residual disease is based on detection of leukemic cells with Philadelphia chromosoem, chimeric bcr/abl fusion gene or his transcripts. The aim of this article is to present the techniques currently employed in the monitoring of residual leukemia in chronic myelogenous patients after bone marrow transplantation (BMT) or during interferon-ŕ-therapy.


  252/1942

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
  Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  253/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ aspiryny na właściwości reologiczne krwinek czerwonych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: The effect of aspirin on rheological properties of erythrocytes in essential hypertension.
  Autorzy: Korbut Renata A., Adamek-Guzik Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.71-75, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotne nadciśnienie tętnicze jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i występuje u ok. 40 proc. dorosłej populacji. Patomechanizm jego powstawania nie został wyjaśniony. Obecnie ważną rolę w nadciśnieniu przypisuje się zaburzeniom reologicznym krwi, w tym oprócz lepkości krwi, zaburzeniom odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych. Z drugiej strony, pojawiają się doniesienia o ograniczeniu skuteczności działania standardowych leków przeciwnadciśnieniowych hamujących funkcję konwertazy angiotensyny (ACEI) przez wysokie dawki aspiryny. W tej pracy przeprowadzono badania wpływu niskiej i wysokiej dawki aspiryny na odkształcalność i agregację krwinek czerwonych pochodzących z krwi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, objętych jednolitym leczeniem skojarzonym składającym się z inhibitora ACE (enalapril lub perindopril), á-antagonisty (metoprolol lub bisoprolol), oraz leku odwadniającego (indapamid). Pacjentów uszeregowano w następujących grupach badawczych. Grupa I otrzymywała placebo (n=10), grupa II otrzymywała aspirynę przez 3 dni w dawce jednorazowej 75 mg/d p.o. (n=23) oraz grupa III otrzymywała aspirynę przez 3 dni w dawce jednorazowej 300 mg/d p.o. (n=23). W porównaniu z placebo aspiryna w obu zastosowanych dawkach nie wpływała na odkształcalność erytrocytów. Wykazano natomiast statystycznie znamienne (p 0,05) 25 proc. zwiększenie gotowości erytrocytów do agregacji w grupie pacjentów otrzymujących wysoką dawkę ...

  Streszczenie angielskie: Essential hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular diseases. Its pathophysiological mechanism is unknown. Recent data suggests that deformability and aggregation of red blood cells may play an important role in the regulation of blood rheology in hypertension. Simultaneously three are reports suggesting that antihypertensive effects of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) could be counteracted by high doses of aspiryn. We postulate that these effects could be related to the changes in blood rheology. Accordingly we designed a study to evaluate the effect of low or high dose of aspirin on deformability and aggregability of red blood cells from patients with essential hypertension. Deformability and aggregability of red blood cells were measured by laser diffractometer (Rheodyn SSD, Myrenne GmbH) and computerized automatic aggregometer (MA1 Myrenne GmbH, Germany), respectively. The effects of aspirin on deformability and aggregation of red blood cells were studied ex vivo in whole blood from three groups of patients with essential hypertension (group I: 10 patients receiving placebo, group II: 23 patients receiving 75 mg/day p.o. aspirin for 3 days, and group III: 23 patients receiving 300 mg/day p.o. aspirin for 3 days). Subjects in all groups received the same combination of antihypertensive agents consisting of: one of ACEI (enalapril or perindopril), one of á-antagonists (metoprolol or bisoprolol), and diuretic agent ...


  254/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ kwasu acetylosalicylowego na skuteczność hipotensyjną enalaprilu u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane.
  Tytuł angielski: The effect of acetylsalicylic acid on hypotensive action of enalapril in hypertensive patients.
  Autorzy: Przewłocka-Kosmala Monika
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.76-78, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złożony efekt hipotensyjny wywierany przez inhibitory enzymu konwertującego jest wynikiem nie tylko zahamowania przekształcania nieaktywnej angiotensyny I w silnie naczyniokurczącą angiotensynę II lecz również zmniejszenia degradacji działającej naczyniorozszerzająco bradykininy. Wazorelaksacyjne działanie bradykininy polega na zwiększeniu uwalniania przez śródbłonek takich substancji jak śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący, prostacyklina czy tlenek azotu. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego blokującego syntezę prostanoidów z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (IKA) może neutralizować jeden z ważnych mechanizmów hipotensyjnych IKA. W niniejszej pracy wykazano, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dobowej dawce 150 mg nie zmniejsza skuteczności hipotensyjnej enalaprilu.

  Streszczenie angielskie: The complex hypotensive action of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) results not only from inhibition of converting not active angiotensin I to strong vasoconstrictor - angiotensin II but also from diminution of inactivation of potent vasodilator - bradykinin. Bradykinin promotes generation by endothelium such substances as endothelium-derived hyperpolarizing factor, prostacyclin and nitric oxide. Simultaneous therapy with acetylsalicylic acid, which inhibits synthesis of prostanoids, and ACEI may block one of potent hypotensive mechanisms of ACEI. This study indicates that consomitant therapy with 150 mg of aspirin per day does not reduce hypotensive efficay of enalapril.


  255/1942

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Effects of aprotinin on postoperative blood loss in atrial septum defect surgery in children.
  Autorzy: Bątkiewicz-Samorodna Agnieszka, Wites Marek, Radziszewska Ewa, Pawlak Szymon, Wites Beata, Pypłacz Dariusz, Stanek Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ użycia aprtotyniny (Traskolan., Polfa,) na zmniejszenie drenażu pooperacyjnego u dzieci operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II). Operację przeprowadzono ze sternotomii z założeniem drenu do śródpiersia w końcowym etapie operacji. Grupę kontrolną stanowiły dzieci operowane z powodu tej samej wady, u których nie stosowano w przebiegu okołooperacyjnym aprotyniny. Wyniki wykazały jednoznacznie brak znamiennych statystycznie różnic w utracie krwi u dzieci otrzymujących aprotyninę.

  Streszczenie angielskie: KIU followed by 300,000 KIU for every 500 cc of priming solution, in fifteen, children, aged 24-182 months, for ASD II closure. Thirty-four children, aged 2-214 months, operated without antithrombolysis, served as a control. The postoperative blood loss was similar in both groups. We conclude that routine aprotinin prophylaxis should not be used in the ASD II closure surgery.


  256/1942

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  257/1942

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna doustnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic analysis of oral treatment of toenail onychomycosis in Poland.
  Autorzy: Nowicki Roman, Jakubczyk Michał
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.95-104, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe leki przeciwgrzybicze są postrzegane przez pacjentów, a także przez niektórych lekarzy jako bardzo drogie. Ponieważ cena leku decyduje niekiedy o wyborze rodzaju terapii, przeprowadzono analizę farmakoekonomiczną doustnego leczenia grzybicy paznokci. Celem pracy było porównanie kosztów i efektów stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych podawanych w trakcie leczenia grzybicy paznokci: gryzeofulwiny, terbinafiny i intrakonazolu. W analizie uwzględniono jedynie bezpośrednie koszty medyczne, na które składają się koszty leków oraz koszty postępowania medycznego w każdym cyklu leczenia przeciwgrzybiczego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej opłacalnym sposobem leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce jest terapia pulsowa intrakonazolem. Metoda ta charakteryzuje się również skutecznością i wygodnym sposobem dawkowania leku.

  Streszczenie angielskie: For patients and some physicians new antifungal agents appearr to be very expensive. Because the price of the drug decides often about the therapy, a pharmacoeconomic evaluation of the oral treatment of toneail onychomycosis was conducted. The purpose of this study was to compare the costs and effectiveness of 3 oral antifungal drugs in patients with toenail onychomycosis: griseofulvin, terbinafine and itraconazole. In the evaluation only direct health care cost such as drug costs and utilization of health services were considered. In conclusion, according to this analysis, intraconazole puls therapy is the most cost-effective treatament for toenails onychomycosis in Poland. This method is also associated with a high cure rate and a beneficial dosage regimen.


  258/1942

  Tytuł oryginału: Pęcherzyca liściasta u 11-letniego chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pemphigus foliaceus in 11-year-old boy with dermatomyositis. Case report.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.107-111, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy pierwszy w piśmiennictwie opis przypadku współistnienia u dziecka zapalenia skórno-mięśniowego i pęcherzycy liściastej. Zapalenie skórno-mięśniowe rozpoznano w 9. roky życia dziecka, a jego pierwszymi objawami były zmiany zapalne mięśni. Pomimo stosowania leczenia immunosupresyjnego u chłopca, w ciągu 2-letniej obserwacji nie uzyskano zadowalającej poprawy stanu kinicznego, natomiast zaobserwowano pojawienie się na skórze pęcherzy. Ze względu na obraz kliniczny początkowo rozpoznano liszaj zakaźny. Brak efektu po leczeniu ogólnym i miejscowym antybiotykami skłonił do dalszej diagnostyki histologicznej i immunologicznej, która umożliwiła rozpoznanie pęcherzycy liściastej. W pracy rozważamy mechanizmy rozwoju choroby pęcherzowej, uwzględniając wpływ stosowanego enarenalu, infekcji bakteryjnej i roli zjawiska epitope speading, a także trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The first case of coexistence of juvenile dermatomyositis and pemphigus foliaceus in 11-year-old boy is presented. The child developed dermatomyositis at the age of 9, with myopathy as the first symptom of the disease. In spite of immunosupressive treatment only poor clinical improvement was observed, and additionally bullous eruptions appeared on the skin. First clinical diagnosis was impetigo bullosa. The lack of improvement after use of topical and systemic antibodies led to undertaking of further histological and immunological examinations. As the result dermatomyositis with subsequent development of another autoimmune skin disease - pemphigus foliaceus was recognised. The role of enalapril administration, bacterial infections and epitope spreading phenomenon in the development of pemphigus is discussed. The diagnostic and therapeutical problems are also underlined.


  259/1942

  Tytuł oryginału: Morphine attenuates pain and prevents inflammation in experimental peritonitis.
  Autorzy: Płytycz Barbara, Natorska Joanna
  Źródło: Trends Immunol. 2002: 23 (7) s.345-346, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  260/1942

  Tytuł oryginału: Nowe właściwości lecznicze lepiężnika różowego.
  Tytuł angielski: A new therapeutic properties of purple butterbur Petasites hibridus.
  Autorzy: Kowalczyk Bożena
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca techniczna


  261/1942

  Tytuł oryginału: Leki roślinne zarejestrowane przez Ministerstwo Zdrowia (lipiec-grudzień 2001 r.).
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  262/1942

  Tytuł oryginału: Nutriplant - probiotyczny preparat najnowszej generacji.
  Autorzy: Ożarowski Aleksander
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.13-14
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  263/1942

  Tytuł oryginału: Właściwości lecznicze owoców egzotycznych.
  Autorzy: Lamer-Zarawska Eliza
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.14
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  264/1942

  Tytuł oryginału: Dziki bez czarny - pozyskiwanie surowca i jego zastosowanie.
  Autorzy: Wierzbicki Adam
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.8-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  265/1942

  Tytuł oryginału: Nowe wskazania lecznicze Sambucus nigra L.
  Tytuł angielski: New therapeutic indications of Sambucus nigra.
  Autorzy: Wójcik Joanna
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  266/1942

  Tytuł oryginału: Chudeus - nadzieją nie tylko dla puszystych.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  267/1942

  Tytuł oryginału: Kminek w lecznictwie i gospodarstwie domowym.
  Tytuł angielski: Caraway in therapeutics and in household.
  Autorzy: Kluszczyńska Dorota
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.13-15, tab.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  268/1942

  Tytuł oryginału: Tolerancja Asacardu**TM - aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej.
  Tytuł angielski: Tolerability of Asacard**TM - controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Vivet Phillippe, Gicquel Michel, Szczeklik Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.249-256, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Asacard**TM jest dojelitowym preparatem kwasu acetylosalicylowego składającym się z mikrokapsułek, co pozwala na powolne uwalnianie małych dawek leku bezpośrednio w jelicie cienkim. Dawka 162,5 mg Asacardu**TM, stosowana w profilaktyce chorób układu krążenia, jest wystarczająca do zablokowania syntezy tromboksanu przez płytki krwi w krążeniu wrotnym, a zarazem zbyt mała, by lek dotarł do krążenia systemowego i zahamował tworzenie prostacykliny i innych prostaglandyn. Wiadomo, iż w astmie aspirynowej skurcz oskrzeli jest wywołany zahamowaniem syntezy prostaglandyn i nadprodukcją leukotrienów cysteinylowych. Celem badania było sprawdzenie, czy Asacard**TM, jako preparat, który teoretycznie nie powinien blokować syntezy prostaglandyn w krążeniu systemowym, będzie dobrze tolerowany przez chorych z tą postacią astmy. Przeprowadzono badanie otwarte tolerancji trzech pojedynczych, wzrastających dawek Asacardu**TM u 10 chorych z potwierdzoną za pomocą doustnej próby prowokacyjnej nadwrażliwością na aspirynę (4 mężczyzn, 6 kobiet, średni wiek 40 lat). Na początku badania chorzy otrzymali 40 mg Asacardu**TM, a następnie przez 8 godzin, co 30 minut dokonywano pomiarów FEV1 oraz prowadzono obserwację objawów klinicznych. Spadek FEV1 ň 20 p.c. w porównaniu z wartością wyjściową sprzed podania leku, oznaczał reakcję dodatnią. Chorzy, którzy nie zareagowali na dawkę 40 mg, otrzymywali 75 Asacardu**TM 7 dni później. W razie braku reakcji podawano ostatnią dawkę leku 162,5 mg tydzień ...

  Streszczenie angielskie: Asacard**TM is a microcapsulated, controlled-release form of acetylsalicylic acid, which delivers very low but constant amount of the drug directly into the intestine. The dose 162.5 mg Asacard**TM, used in prevention of cardiovascular diseases, is thus sufficient to block platelets in the portal vein from synthesizing thromboxane but not high enough to enter the systemic circulation and block the formulation of prostacyclin and other prostaglandins. It is generally accepted that in aspirin-induced asthma (AIA) the bronchospasm is provoked by inhibition of prostaglandin synthesis with overproduction of cysteinyl leukotrienes. The ai of our study was to verify the hypothesis if Asacard**TM, as a form of aspirin, which theoretically does not block prostacycline synthesis in systematic circulation, would be well tolerated by patients with AIA. We thus studied in an open study the tolerability of three single, increasing doses of Asacard**TM in 10 patients with confirmed by oral challenge test aspirin intolerance (4 males, 6 females, mean age 40 years). Initially, the patients received 40 mg of AsacardTM and FEV1 and clinical symptoms were assessed every 30 minutes for 8 hours. A positive reaction was defined as a ň 20 p.c. decline in FEV1 from baseline. Patietns with negative reaction received 75 mg Asacard**TM 7 days later. In absence of the reaction, the last dose 162.5 mg was administered a week later. in 5 out of 10 patients studied, Asacard**TM given at single ...


  269/1942

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - czy konieczna jest zmiana filozofii leczenia?
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - is it necessary to change treatment philosophy?
  Autorzy: Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.283-289, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  270/1942

  Tytuł oryginału: Chemioterapia uzupełniająca zabieg operacyjny u chorych na raka piersi.
  Tytuł angielski: Adjuvant chemotherapy for breast cancer.
  Autorzy: Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Senkus-Konefka Elżbieta
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.150, 152, 154, 156, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi Gdańsk 13.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogólnoustrojowe leczenie uzupełniające we wczesnych psotacicah raka piersi jest stosowane rutynowo od ponad 30 lat. W tym czasie zmieniały się zarówno kwalifkacje chorych, jak i metody leczenia. Opublikowana przed trzema laty metaanaliza przeprowadzona przez Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group, obejmujące prawie 18 tys. chorych uczestniczących w ponad 40 badaniach randomizowanych, oceniających skuteczność uzupełniającej chemioterapii wykazała zarówno poprawę przeżyć całkowitych, jak i wydłużenie czasu wolnego od wznowy we wszystkich kategoriach chorych (niezależnie od cechy N, stanu menopauzalnego czy obecności receptorów steroidowych). Na podstawie tej metaanalizy i wyników poszczególnych badań znacznie rozszerzyły się wskazania do leczenia uzupełniającego. Można je pominąć jedynie u chorych w wieku powyżej 35 lat, o korzystnych czynnikach rokowniczych - w guzach o niskim stopniu złośliwości i średnicy nie przekraczającej 2 cm, bez przerzutów do pachowych węzłów chłonnych i z dodatnimi receptorami steroidowymi. Coraz częściej w leczeniu zupełniającym stosunje się chemioterapię zawierającą antracykliny, bowiem schematy te są nieco skuteczniejsze niż stosowany dotychczas najczęściej schemat CMF. Obecnie przedmiotem badań klinicznych są schematy zawierające taksany, chemioterapia wysokodawkowa oraz przeciwciała monoklonalne.

  Streszczenie angielskie: Systemic adjuvant chemotherapy for early breast cancer has been used routinely for over 30 years. Over these years both the indications, and treatment schemes have been frequently modified and updated. As a result of improvements of breast cancer care, including adjuvant chemotherapy, a decrease in breast cancer mortality has been observed in some developed countries since 1980. The 1998 metaanlysis of the Early Breast Cancer Trialists' Cooperative Group, which included over 18000 patietns in over 40 randomized trials of adjuvant chemotherapy demonstrated improvement in both overall survival and progression-free survival in all subgroups of patients. This improvement was independent of N-stage, menopausal status or steroid receptor status. It was also found that chemotherapy offers additional benefit in patietns with hormone-sensitive tumors treated with adjuvant hormonal therapy. These data, as well as the results of earlier studies were reflected in modification of risk subgroups definition and broadening of indications for adjuvant systemic treatment. According to current standards, adjuvant therapy can be avoided only in best prognostic subgroups, i.e. in patietns older than 35 years, with low-grade, steroid-receptor positive tumors of less than 2 cm of diameter and negative regional lymph-nodes, in whom risks and toxic effects of chemotherapy outeigh the benefit of treatment. Two consensus statements: European and American, were developed over the last two years, regarding the indications for systemic adjuvant treatment in early breast cancer....


  271/1942

  Tytuł oryginału: Durogesic w leczeniu bólu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Transdermal fentanyl (Durogesic) for pain control in patients with cancer.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.177-186, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dolegliwości bólowe w chorobie nowotworowej mają złożoną etiologię, która nakłada się na indywidualną osobowość i w konsekwencji daje bogactwo objawów klinicznych i różny stopień nasilenia dolegliwości. Z tych względów Twycross i Lack wprowadzili pojęcie bólu totalnego (wszechogarniającego), na który składają się oprócz czynników somatycznych - również czynniki psychogenne - depresja, agresja i lęk. Postępowanie przeciwbólowe stanowi bardzo istotną część całościowej opieki na chorym na nowotwór. Stały postęp w zakresie farmakoterapii bólu nowotworowego prowadzi do uzyskania możliwie najlepszej analgezji oraz zmniejszenia częstości występowania i natężenia objawów ubocznych oraz poprawy jakości życia chorego i rodziny. Jednym ze sposobów uzyskania wysokiej skuteczności i wygody leczenia przeciwbólowego, u chorych z silnym bólem nowotworowym, jest zastosowanie preparatów o długim okresie działania. W artykule omówiono podstawowe zasady stosowania, farmakokinetyki i wyniki badań klinicznych podczas stosowania fentanylu (Durogesicu) w przezskórnym systemie terapeutycznym, w leczeniu bólu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Pain is common symptom for many people with cancer. Clinical experience suggests that optimal palliative care can effectively mange the symptoms of cancer patietns during most of the course of the disease. TTS delivers fentanyl continuously for up to 72 h and subsequent administrations maintain constant serum levels. The aim of this retrospective study was to assess effectiveness and acceptability of Durogesic in clinical practice. Material and methods: This retrospective audit covers the period from December 1999 to September 2000. Palliative Care Team at the Oncology Centre in Wroclaw, Poland (650.000 inhabitants, 1 200 cancer death per year) was created in the 1994. We used Durogesic in 150 cases but all cases with incomplete clinical notes and to short (less than 7 days) observing time were excluded from statistical analyses. Finally, 60 sets of clinicalnotes were audited. Mean patient age was 61,6. Results: Assessment of pain was based on VAS - Visual analogue Scale (0-10) and on 5-step verbal Scale - 0-none, 1 - weak, 2 - moderate, 3 - strong, 4 - very strong. Evaluation of other symptoms such as dysponea, cough, insomnia, constipation, weakness, nausea and vomiting, weight loss, dysuria, swallowing troubles, depression, diarrhea, pressure sores, hemorrhage, confusion has been performed using 4-step verbal scale. The mean duration of care was 111.8 days. The mean duration of DUrogesic treatment was 69.6 days. 57 p.c. of the patietns were onverted from another strong opioid, 10 p.c. from buprenorphine and 33 from a weak opioid, to TTS fentanyl...


  272/1942

  Tytuł oryginału: A new automatized fluorometric assay for anti-Leishmania drug screening.
  Autorzy: Le Pape Patrice, Pagniez Fabrice, Abdala Hiam
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.79-81, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The therapeutic armentarium against leishmaniasis is very restricted, using mainly up to now drugs showing several side effects and resistance. Consequently, there is a real need to find new compounds as alternatives for the treatment of leishmaniasis. However, most of the classic antileishmanial primary screening assays are not suitable for measuring the cytotoxicity of large number of drug candidates because of the manipulation required. we have established a new assay that incorporate a fluorometric growth indicator based on the detection of a metabolic activity in culture medium after the chemical reduction of alamar Blue by cells. This antileishmanial test was evaluated on amphotericin B. meglumine antimoniate, allopurinol, ketoconazole and edelfosine. The results reported show the advantages of this fluorochrome on the tetrazolium salt 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) for Leishmania cytotoxicity measurement. Moreover, this study is the first report of the use of alamar Blue flurogenic assay for activity assessment of potential antileishmanial drugs against promastigotes.


  273/1942

  Tytuł oryginału: Propranolol and metoprolol enhance the anticonvulsant action of valproate and diazepam against maximal electroshock.
  Autorzy: Luchowska Elżbieta, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 71 (1/2) s.223-231, il., tab., bibliogr. [40] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anticoconvulsive potential of classical antiepileptics co-administered with á-adrenergic receptor antagonists against generalized tonic-clonic seizures was evaluated in the model of maximal electroshock (MES)-induced convulsions. Propranolol, acebutolol, metoprolol and atenolol were tested in the doses not affecting the electroconvulsive threshold. Propranolol and metoprolol lowered the ED50 of valproate and diazepam. Acebutolol reduced valproate's but not diazepam's ED50 value. In contrast, hydrophilic atenolol, not penetrating via blood-brain barrier, affected neither the action of valproate nor diazepam. None of the studied drugs changed the protective activity of carbamazepine and phenytoin against MES. á-blokers per se did not alter the motor performance of mice. Moreover, propranolol and metoprolol did not influence diazepam-evoked impairment of locomotor activity. The free plasma and brain levels of antiepileptic drugs were not affected by á-blokers. In conclusion, the use of certain á-adrenoceptor antagonists, such as propranolol and metroprolol, might improve the antiepileptic potential of valproate and diazepam.


  274/1942

  Tytuł oryginału: Gorące tematy biotechnologii farmaceutycznej.
  Tytuł angielski: Hot topics in pharmaceutical biotechnology.
  Autorzy: Chmiel Aleksander
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.314-327, tab., sum. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. Farmacja w XXI wieku Poznań 19-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: At the beginning of 4th quarter of 4th quarter of the 20th century genetic engineering was born opening new possibility to produce human proteins using microorganisms. A new class of drugs, i.e. biopharmaceuticals, was developed. Biotechnology of biopharmaceuticals production using transgenic plants and animals is consider. Moleculars biology, bioinformations and genomics make possible to develop new methods of drug design and new therapy protocols on the basis of molecular knowledge. The gene therapy and antisense drugs are the most conspicuous examples. Molecular biochips are other modern solution for medicine.


  275/1942

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na dostępność biologiczną leków.
  Tytuł angielski: Influence of external factors on drug bioavailability.
  Autorzy: Kamińska Anna, Szcześniak Piotr, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.328-331, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: External conditions are defined as all external factors, which may influence gastrointestinal absorption of drugs. The effect of external factors, such as: contents of stomach (quality and quantity), amount and composition of diet, temperature (of environment, body), activity and body posture, physical exercise (psychic stress), social drugs (coffee, ethanol), chronobiologic factors (day-night rhythm), climatic influence (weather conditions) on drugs bioavailability was presented.


  276/1942

  Tytuł oryginału: Rezolucja ResAP(2001)2 dotycząca roli aptekarza w zakresie bezpieczeństwa zdrowia.
  Tytuł angielski: Resolution ResAP(2001)2 of the Council of Europe of the role of pharmacists in safeguard of health.
  Opracowanie edytorskie: J. Ł (Tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.332-335
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  277/1942

  Tytuł oryginału: Chinolony - przeciwbakteryjne chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Quinolones - antibacterial chemiotherapeutics.
  Autorzy: Nowak Krystyna, Suryło Piotr, Kowalski Piotr
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.336-342, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Structures and properties of quinolones and fluoroquinolones as antibacterial agents has been examined. Their actions compared with actions of another drugs from the same therapeutically groups. The drugs contain quinolones and fluoroquinolones and presented in Polish market has been described also.


  278/1942

  Tytuł oryginału: Celekoksyb - wybiórczy inhibitor cykloosksygenazy-2.
  Tytuł angielski: Celecoxib - specific cyclooxygenase-2 inhibitor.
  Autorzy: Wójcik-Jawień Maria, Sikora Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.343-351, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Physico-chemical, pharmacological and biopharmaceutical properties, as well as indications, contraindication, adverse reactions and interactions of celecoxib, the first COX-2 specific inhibitor, were described in detalis.


  279/1942

  Tytuł oryginału: [List do redakcji dotyczący komentarza nt. pracy pt. "Przydatność oznaczania elastazy neutrofilowej w postaci kompleksu z inhibitorem alfa1-proteinaz u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym].
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.264-266, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  280/1942

  Tytuł oryginału: Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.48-52, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena wczesnej toksyczności skojarzonego leczenia (hormonoterapi + radioterapia konformalna 3D [3 d-CRT) u chorych z rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metody. W okresie od kwietna 1999 roku do grudnia 2000 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 42 chorych z rakiem gruczołu krokowego (T1-T3N0M0) zostało leczeniu poddanych radioterapią konformalną 3D w skojarzeniu z hormonoterapią. Analizowana grupa chorych obejmowała następujące stopnie zaawansowania klinicznego: T1 = 4 chorych, T2 = 11 chorych, T3 = 27 chorych. U żadnego z poddanych analizie nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia napromienianiem, oraz w jego trakcie, zastosowano leczenie hormonalne, składające się z agonisty LHRH lub obustronnej orchidektomii w skojarzeniu z flutamidem. Leczenie napromienianiem prowadzono przy zastosowaniu fotonów 15 MV w dziennej dawce 1,8 Gy do średniej dawki całkowitej 71,7 Gy (67,8 - 72 Gy). Ostry odczyn popromienny był oceniany według klasyfikacji zaproponowanej przez Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Wyniki. Wszyscy chorzy ukończyli cały cykl napromieniania bez konieczności wprowadzania dodatkowych przerw z powodu nasilenia objawów ubocznych terapii. Do najczęstszych objawów ubocznych prowadzonego leczenia hormonalnego w analizowanej grupie zaliczono: "uderzenia gorąca", poty, powiększenie gruczołów piersiowych, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Wszystkie powyższe ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate acute toxicity of combined treatment (androgen ablation and 3D conformal radiotherapy [3D-CRT] in patients with localised and locally advanced cancer of the prostate. Materials and methods. Between April 1999 and December 2000, at the Wielkopolskie Cancer Centre in Poznan, 42 patients with prostate cancer (T1-T3 N0 M0) were treated with 3 D conformal radiation therapy and hormone therapy. Patients representeda localised disease (1 = 4 patients, T2 = 11 patients) and locally advanced disease (T3 = 27 patients). No patients had clinically detectable distant metastases. Neo-adjuvant androgen ablation therapy (LH-RH agonists or bilaeral orchidectomy and flutamide) was given to all patients. Radiotherapy was performed using 15 MV photons in the daily fraction of 1.8 Gy to the total median dose of 71.7 Gy (range, 67.8 to 72 Gy). Acute toxicities were evaluted according to the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) morbidity scoring scale. Results. All patients completed the entire course of radiotherapy and were assessable for evaluation of acute toxicities. The most common side effects of androgen ablation were "hot flushes", gynaecomastia, and slight discomfort in the abdomen, although these were of mild intensity. The main problems during irradiation and for a few weeks after the completion of radiotherapy were related to: - genito-urinary tract (rgency, nocturia, dysuria). Toxicities were as follow: grade 0 and 1: 80 p.c. of patients and grade 2: ...


  281/1942

  Tytuł oryginału: Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej.
  Tytuł angielski: Studies on the stability of the steroids employed in the inhalation therapy.
  Autorzy: Szczawińska-Popłonyk Aleksandra, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.125-131, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny wpływu stosowanych obecnie metod generowania aerozoli - ultradźwiękowej, pneumatycznej z użyciem powietrza oraz pneumatycznej z użyciem czystego tlenu na stabilność steroidów podawanych drogą inhalacyjną. Wykazane zaburzenia stabilności steroidów wziewnych o heterogennym charakterze sugerują konieczność indywidualnego doboru rodzaju preparatu steroidowego i metody nebulizacji celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa terapii wziewnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper the influence of currently employed ultrasonic, air-jet and pure oxygen-jet methods of aerosol generation on the stability of steroids applied via inhalation route was estimated. The revealed hetergenous impairment of the stability of inhaled steroids suggest the necessity of the separate choice of the steroid preparation and aerosol generation technique in order to ensure the safe inhalation therpy to a patient.


  282/1942

  Tytuł oryginału: HASCOSAN PLUS - nowy środek do pielęgnacji skóry suchej i atopowej u dzieci.
  Tytuł angielski: HASCOSAN PLUS - a new medicament for dry and atopic skin treatment in children.
  Autorzy: Kamińska Ewa
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.I-III, bibliogr. 22 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  283/1942

  Tytuł oryginału: TERMASIL w terapii chorób z przeziębienia.
  Tytuł angielski: TERMASIL by common cold diseases.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.V-VII, bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leki roślinne mogą stanowić decydujący przyczynek do łagodzenia objawów występujących przy przeziębieniach. Przykładem takich naturalnych środków farmaceutycznych jest syrop TERMASIL. Odopwiedni skład surowcowy syropu stanowi dobre wsparcie przy/lub po ewentualnie koniecznej terapii antybiotykami i zapewnia działanie napotne i przeciwgorączkowe. Omówiono czynniki ryzyka chorób z przeziębienia i profil działania leku.

  Streszczenie angielskie: The herbal medicines could be very helpful for the allevation of symptoms occuring by cold. The exmple for a such remedy is the syrup TERMASIL. The suitable composition of this syrup is a good support by or after the eventual necessary antibiotics therapy. TERMASIL acts as a antipyreticum and diphoreticum. The risk factors of cold diseases and profil of efficacy of remedy have been discussed.


  284/1942

  Tytuł oryginału: LORATAN. Nowoczesna forma - skuteczność działania.
  Tytuł angielski: LORATAN. Modern form and effectiveness.
  Autorzy: Pluta Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.IX - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  285/1942

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Hascosept w terapii chorób górnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: The employment of Hascosept in the treatment of upper airways diseases.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyne] s.XI-XV, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono najważniejsze działanie kliniczne benzydaminy (Hascosept, Tantum Verde) w oparciu o piśmiennictwo zagraniczne i krajowe. Podkreślono działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwbakteryjne. Szczególną uwagę zwrócono na prostą aplikację inhalacyjną preparatu Hascosept, znacznie ułatwiającą stosowanie go w lecznictwie pediatrycznym.

  Streszczenie angielskie: On the base of foreign and national reports we presented crucial clinical activities of benzidamine (Hascosept, Tantum Verde). We emphasized its antiinflammatory, analgetic and antibacterial activities. Special attention was paid to the simple way of application in the inhalation form of the preparation Hascosept, which significantly facilitates its employment in pediatric medical care.


  286/1942

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  287/1942

  Tytuł oryginału: Percutaneous coronary revascularisation preceded by pharmacotherapy in acute myocardial infarction. Early results and assessment of reperfusion of microcirculation.
  Tytuł polski: Wspomagana farmakoterapią przezskórna rewaskularyzacja w świeżym zawale serca. Wczesne wyniki leczenia. Ocena reperfuzji mikrokrążenia.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Turek Paweł, Żmudka Krzysztof, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.403-414, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Pre-treatment with thrombolytic agent and platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor followed by percutaneous coronary intervention (PCI) - the approach called facilitated PCI, may combine all the benefits of thrombolysis and PCI to achieve reperfusion in acute myocardial infarction (MI). Aim. To assess safety and efficacy of facilitated PCI in acute MI. Methods. The study group consisted of 34 patients (22 males, aged 18 - 75 years) with acute MI admitted within 12 hours from the onset of symptoms. All patients received intravenous bolus of 60 IU/kg of heparin, 15 mg of r-tPA (alteplase) and 0.25 mg/kg of abciximab, followed by continuous infusion of heparin (7 IU/kg/hour), alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0.125 ug/kg/min over 12 hours). Coronary angiography was performed immediately after admission shenever the catheterisation laboratory was availabel. Results. Twenty (59 p.c.) patients had inferior MI, 12 (35 p.c.) - anterior MI, and the remaining 2 (6 p.c.) lateral MI. The mean time from the initiation of thrombolytic therapy to coronary angiography was 55 ń 27 min. (range from 30 to 90 minutes). The TIMI grade 3 flow was present in 20 (59 p.c.) patients, TIMI grade 2 flow - in 4 (12 p.c.) patients, and TIMI grade 0 - 1 flow - in 10 (29 p.c.) patients. Thirty patients underwent PCI of the infarct-related artery, the remaining four with TIMI grade 3 flow were selected for conservative therapy. Direct stenting was performed in 20 patients in whom the distal part of a target vessel was visualised during the baseline coronary angiography (TIMI grade 3 or 2 flow)...


  288/1942

  Tytuł oryginału: The effect of quercetin on the expression of heat shock proteins and apoptosis induction in monkey kidney cell line GMK.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil J., Rzymowska J., Paduch R., Gawron A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.137-138, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate whether quercetin, a very common flavonoid widely distributed in many plants, can induce apoptosis in monkey kidney cells (GMK). Involvement of the expression of heat shock proteins Hsp72, Hsp3, Hsp27 and the significance of cell culture model in this process were also examined. The studies have shown that quercetin alone and in combination with the heat shock can induce apoptosis and necrosis in vitro in the sutided cells, but the percentagae of affected cells did not exceed 3.9 p.c. In the same experimental conditions, the expression of Hsp73, Hsp72 and Hsp27 increased in cells cultured in two-dimensional systm and decreased in three-dimensional model. This indicates that strong inhibition of heat shock proteins in GMK cells is not correlated with an adequate increase in the sensitivity of cells to undergo apoptosis. It also shows that the sensitivity of cells, manifested by Hsp expression and apoptosis induction, depends on the culture model and culture conditions.


  289/1942

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  290/1942

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  291/1942

  Tytuł oryginału: Expression of the multidrug resistance-associated protein (mrp) gene in chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Niewiarowski Wojciech, Krykowski Euzebiusz, Robak Tadeusz, Warzocha Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (1) s.153-158, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to define more accurately the role of multidrug resistance (MDR)-related protein (mrp) gene in chronic lymphocytic leukemia (CLL), we addressed the question of its expression pattern in isolated peripheral blood B lymphocytes in seven healthy donors and 28 patients with CLL, with respect to some laboratory and clinical parameters of the disease. For this purpose, we used a semiquantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), based on the coamplification of an internal standard not homologous to the DNA target to quantify the mrp transcription level in each studied sample. We report that the level of constitutive mrp gene's expression in peripheral blood lymphocytes is higher in CLL patients than in healthy controls. We found increased mrp gene expression levels in patients with higher white blood cells (WBC) and lymphocytes' counts as well as in more advanced disease stages according to Rai or Binet scale. Finally, mrp gene's expression was higher in patients with progressive CLL, especially in cases refractory to chemotherapy salvage. The results of the present study suggest that expression of mrp gene might be relevant in the pathogenesis of the MDR phenotype in CLL.


  292/1942

  Tytuł oryginału: The role of nucleoside analogues in the treatment of chronic lymphocytic leukemia-lessons learned from prospective randomized trials.
  Autorzy: Robak Tadeusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (3) s.537-548, il., tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The newer purine nucleoside analogues (PNA), fludarabine (FAMP) and cladribine (2-chlorodeox-yadenosine, 2-CdA) have been synthesized recently and introduced into the treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL). The results of large phase II studies indicate that FAMP and 2-CdA are similarly active in CLL. Unfortunately, no prospective randomized study comparing the results of the treatment of CLL patients with FAMP and 2-CdA has been published so far. Significantly higher overall response (OR) and complete remission (CR) in patients treated initially with PNA than with chlorambucil or cyclophosphamide based combination regimens has been recently confirmed in five prospective multicentre randomized trials. These studies have also shown longer response duration in patients treated with PAN than with conventional chemotherapy. Overall survival progression free and events free survival were similar in patients treated with ONA and with chlorambucil or other alkylating agent based regimens. However, the majority of randomized trials were designed as cross studies and most patients, treated with conventional chemotherapy were given PNA when refractory or in early relapse, which may influence the survival time. The results of a randomized study have shown a higher incidence of neutropenia and infections in patients treated with PNA than with chlorambucil. However, the frequency of autoimmune hemolytic anemia, pure red cell aplasia, secondary neoplasms and Richter's syndrome seems to be similar in patients treated with PNA and standard alkylating agents based chemotherapy...


  293/1942

  Tytuł oryginału: Intercalation of imidazoacridinones to DNA and its relevance to cytotoxic and antitumor activity.
  Autorzy: Dzięgielewski Jarosław, Ślusarski Bartłomiej, Konitz Antoni, Składanowski Andrzej, Konopa Jerzy
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (9) s.1653-1662, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Imidazoacridinones (IA) are a class of antitumor agents which includes C-1311, an interesting drug in clinical trials. This study investigated the mechanism of IA binding to DNA for a series of 13 analogs that differ in their cytotoxic potency. Using C-1311 as a model compound, crystallographic, spectroscopic and biochemical techniques were employed to characterize drug-DNA interactions. X-ray crystallographic analysis revealed a planar structure of imidazoacridinone core that is capable of intercalative DNA bibding. Accordingly, C-1311 binding to DNA followede "classical" pattern observed for intercalation, as proved by tha DNA topoisomerase I - unwinding experiments, with relatively weak binding affinity (Ki = 1.2 x 10**5 M-1), and the binding site size of 2.4 bp. Other IA also bound to DNA with the binding affinity in the range of 10**5 M-1 and binding site size of 2-3 bp, suggesting a prevalence of the intercalative mechanism, similar to C-1311. Considerable DNA binding affinity was displayed by all highly cytotoxic derivatives. However, none of the analyzed drug-DNA binding parameters was significantly correlated with IA biological activities such as cell growth. DNA and RNA synthesis inhibition, or tumor growth inhibition, which suggests that the IA ability to non-covalently bind to DNA is not crucial for their biological activity. These results show that the ability to intercalate into DNA is a prominent attribute of IA, although factors other intercalative binding seem to be required for the biological activities of IA drugs.


  294/1942

  Tytuł oryginału: Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits.
  Autorzy: Kiersztan Anna, Modzelewska Aleksandra, Jarzyna Robert, Jagielska Elżbieta, Bryła Jadwiga
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (7) s.1371-1382, il., tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Effect of vanadyl acetylacetonate (VAc) and metformin on gluconeogenesis has been studied in isolated hepatocytes and kidney-cortex tubules of rabbit. Glucose formation from alanine + glycerol + octanoate, pyruvate or dihydroxyacetone was inhibited by 50-80 p.c. by 100 ćM VAc or 500 ćM metformin in renal tubules of control and alloxan-diabetic animals, while the inhibitory action of these compounds in hepatocytes was less pronounced (by about 20-30 p.c.). In contrast to VAc, metaformin increased the rate of lactate formation by about 2-fold in renal tubules incubatet with alanine + glycerol + octanoate. In view of VAc-induced changes in intracellular gluconeogenic intermediates and gluconeogenic enzyme activities, it is likely taht this compound may decrease fluxes through pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1,6-bisphosphatase and glucose-6-phosphatase. In contrast to VAc, metformin-induced decrease in renal gluconeogenesis may result from a decline of cytosolic oxaloacetate level and consequently PEPCK activity. Following 6 days of VAc administration (1.275 mg V kg-1 body weight daily) the blood glucose level in alloxan-diabetic rabbits was normalised while blood glucose changes in control animals were not observed. On the contrary, in diabetic animals treated for 6 days with metformin (200 mg kg-1 body weight day -1) a high blood glucose level was maintained. Unfortunately, VAc-treated control and diabetic rabbits exhibited elevated serum urea and creatinine levels. In VAc-treated animals vanadium was accumulated in kidney=cortex up to 7.6 ń 0.6 ćg V g-1 dry weight. In view of a potential vanadium nephrotoxicity...


  295/1942

  Tytuł oryginału: Liposomy - postęp terapeutyczny i problemy technologiczne.
  Tytuł angielski: Liposomes - therapeutic progression and technological problems.
  Autorzy: Szulc Janina, Dudzik Monika, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata, Janicki Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.164-168, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liposomy są kulistymi pęcherzykami zbudowanymi z mikrokropelki wody (stanowiącej rdzeń) i jednej lub kilku podwójnych błon fosfolipidowych. Mogą być nośnikami substancji hydrofilowych i lipofilowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii. Dzięki ich użyciu możliwe staje się osiągnięcie ochrony sybstancji czynnych, przedłużonego lub kontrolowanego uwalniania, a nawet wybiórczego dostarczania substancji leczniczych do określonych komórek, tkanek, narządów. Ograniczeniem we wprowadzeniu liposomów do szerokiego zastosowania w lecznictwie jest podatność ich głównego składnika - lecytyny - na utlenianie. Ma to niekorzystny wpływ na substancje lecznicze znajdujące się w nośnikach fosfolipidowych. Może powodować ich wyciekanie lub rozkład. Przedstawiono stan wiedzy o zaletach wykorzystania różnych typów liposomów w medycynie oraz możliwości zwiększenia ich trwałości w czasie przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Liposomes represent globular vesicles composed of an aqueous core and one or several phospholipid bilayers. They can encapsulate hydrophilic or lipophilic drugs used in therapy and diagnostic imaging. Liposomes provide protection of the active substances, sustained or controlled release and also targeted delivery of drugs to specific cells, tissues, organs. Easy oxydation of phosphatidylcholin (lecithin) - the main membrane component - is the limitation of the introduction of liposomes to the medicinal practice in a broader scale. Unsatisfying chemical stability of lecithin has an unfavourable influence on drug and liposome stability. Liposomes decompose during storage and leakage of the encapsulated drug occurs. A review of advantages of application of liposomes in medicine and methods of increasing their stability was presented.


  296/1942

  Tytuł oryginału: Lekooporność gronkowców izolowanych od chorych leczonych ambulatoryjnie.
  Tytuł angielski: Susceptibility to antibiotics, occurrence of methicillin-resistant strains and production of á-lactamases by Staphylococci isolated from outpatients.
  Autorzy: Chylak Jerzy, Kopka Anita
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.97-101, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekooporność szczepów gronkowców izolowanych w latach 1999-2000 od chorych leczonych ambulatoryjnie z terenu miasta Poznania. Określono też częstość występowania gronkowców metycylinoopornych, oraz zdolność wytwarzania laktamaz.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine susceptibility of 587 strains of S. aureus and 85 strains of coagulase - negative staphylococci isolated from outpatients in Poznań to co-trimoxazole, amoxycillin/clavulanic acid, erythromycin, gentamycin, doxycycline, ampicillin, oxacillin, cephradine, clindamycin and neomycin. Also methicillin-resistant strains were determined as well as strains ability to produce lactamases. Susceptibility testing and examination of methicillin-resistant strains were performed by the disc diffusion techniques according to recommendation of NCCLS. Methicillin-resistant strains were additionally examined to their sensitivity to vankomycin and teicoplanin. á-lactamase production was detected using nitrocefin impregnated disc and iodometric method. Amoxacillin/clavulanic acid, gentamycin, co-trimoxazole, cephradin, oxacillin and clindamycin occurred to be very active both, S. aureus and coagulase-negative staphylococci. 84.7 p.c. to 100 p.c. of examined strains were sensitive to these drugs. Doxycyclin, erythromycin and ampicillin were less effective. Nine strains (1.5 p.c.) of 587 strains of S. aureus as well as 7 strains (8.7 p.c.) of coagulase-negative staphylococci were methicillin-resistant. All of methioocillin-resistant strains were sensitive to vancomycin and teicoplanin. More than 75 p.c. of S. aureus and close to 50 p.c. of coagulase-negative staphylococci were able to produce á-lactamases.


  297/1942

  Tytuł oryginału: Śliwa afrykańska i jej znaczenie w lecznictwie.
  Tytuł angielski: Prunus africana (Hook. f.) Kalkm. - and its importance in therapy.
  Autorzy: Mazur Mirosław
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.7-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro


  298/1942

  Tytuł oryginału: Influence of vitamins C and E on cytotoxic activity of adriamycin in chosen cell cultures.
  Autorzy: Woźniak Grażyna, Anuszewska Elżbieta L.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.31-35, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of different concentratioons of ascorbic acid (vitamin C) and dl-ŕ-tocopherol acetate (vitamin E) on in vitro cytotoxic adriamycin activity, in: embryonic human fibroblasts (CLV102), human melanoma cells (ME18) and adriamycin-resistant subline cells (ME18/R), was studied. IC50 value for each compound (compound concentration in the culture medium, for which 50 p.c. of cells survive) was determined. Cells' survival after the used agent was examined with trypan blue test. The relationship between different concentrations of vitamin C and toxicity of adiamycin, used at appropriate IC50 concentrations, was expressed for all the examined cells as their survival decrease, being in direct proportion to the concentration increase of this vitamin in the medium. In the case influence of vitamin E on adriamycin, the protective effect of this vitamin was observed in the concentration range: from 5 to 300 ćg/ml (p ó 0,0001), as an increase of the examined cell survival for ME18, ME18/R as well as for CLV102, comparing to the control (p = 0.05) without this vitamin. Paralelly, a statistically significant survival decrease was observed, if the concentration of vitamin E in the culture medium exceeded 500 ćg/ml. Received results showed different, in defined concentration range, effects of the vitamin C or vitamin E activity for adriamycin cytotoxicity. These effects were similar for all the examined cells.


  299/1942

  Tytuł oryginału: Synthesis of new N-substituted cyclic imides with expected anxiolytic activity. [P.] 21: Derivatives of 1,4-dibromo-dibenzo[e.h]bicyclo-[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide.
  Autorzy: Kossakowski Jerzy, Krawiecka Mariola, Perliński Mirosław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.37-43, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The preparation is described of a number of new-N-substituted derivatives of dibenzo[e.h]bicyclo[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide with potential anxiolytic activity.


  300/1942

  Tytuł oryginału: Investigation of interaction of promethazine with cyclodextrins.
  Autorzy: Lutka Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The effect of á-CD and its substituted derivatives (DM-á-CD and HP-á-CD) on the solubility and photostability of promethazine was investigated in solution and in the solid state. The soluble complexes of protonated (pH = 6.8) and basic (pH = 10.8) forms of promethazine with CDs were studied using the spectral method. The influence of pH and CD complexation on photostability of PM in solution was followed. It was found that the photochemical decomposition of promethazine (PM) alone and in the presence of CD procedes according to the first order reaction. It was also established that as well the presence of CD procedes according to the first order reaction. It was also established that as well the presence of CD as the acidic medium of reaction increased the photostability of PM in solution. Formation of solid inclusion complexes of PM with CDs was evaluated using FT IR, 13C NMR and DCS methods. The results obtained indicate that independently of the complexation method in the solid state (kneading or heating), the presence of CD decreases the solubility of PM; the reason may be that phenothiazine ring of PM did not enter into the cavity of á-CD and its derivatives.


  301/1942

  Tytuł oryginału: Flavonoid compounds from Pyrus communis L. flowers.
  Autorzy: Rychlińska Izabela, Gudej Jan
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Five flavonoid glycosides: kaempferol 3-0-á-D-glucopyranoside (IV), isorhamnetin 3-0-á-D-glucopyranoside (V), isorhamnetin 3-0-á-D-(6'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VIII), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-D-glucopyranosyl)-glucopyranoside (VI), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VII) and chlorogenic acid (IX) were isolated from the flowers naturally growing Pyrus communis L. They were identified by chemical and spectroscopic methods.


  302/1942

  Tytuł oryginału: Flavonoids in the leaves with stems of some species of the Aquilegia L. genus.
  Autorzy: Bylka Wiesława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.57-60, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Methanolic extracts from the leaves with stems of seven species of Aquilegia L. genus (A. hybrida Scott-Eliot, A. olympica BOISS., A. flabellata SIEB et ZUCC., A. alpina L. atrata W.D.J. KOCH, A.vitoleili L., A. caerulea JAMES) were subjected to co-chromatography with the extract and the flavonoids obtained from A. vulgaris L. Moreover, the content of 4'-methoxyapigenin 6-C-glucoside (isocytisoside) was determined spectrophotometrically in these species after chromatographic separation.


  303/1942

  Tytuł oryginału: Optimization of the separation of some Chelidonium maius L. alkaloids by reversed phase high-performance liquid chromatography using cyanopropyl bonded stationary phase.
  Autorzy: Petruczynik Anna, Gadzikowska Maria, Waksmundzka-Hajnos Monika
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The high-performance liquid chromatographic method using two stationary phases: RP-18 and cyanopropyl silica for the analysis of some alkaloids in Chelidonium maius L. extracts is performed. The extract was chromatographed using a mobile phase composed of an organic modiffer (acetonitrile, methanol, tetrahydrofuran or 1,4-dixan), phosphate buffer and sodium octadecylsulfate or di(2-ethyl hexyl) orthophosphoric acid (HDEHP) as ion-pairing reagents. The influence of the different kind of stationary phase and organic modifiers on retention has been compared. In order to improve the selectivity of separation and peak shape, gradient elution was applied.


  304/1942

  Tytuł oryginału: Effect of desogestrel on blood-lipid in relation to its biological activities.
  Autorzy: Saha Achintya, Roy Kunal, De Kakali, Sengupta Chandana
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.65-69, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Desogestrel (DG), a 19-nor progestin, is widely used in replacement therapy as a contraceptive steroidal hormone. Considering the importance of its partition coefficient parameter (log P = 5.68), a significant contributor to its action mechanism, interactions of the drug with blood-lipids, had been investigated using phospholipid binding, fatty acid composition and peroxidation phenomena as the parameters under investigation to explain its pharmacodynamic behavior. From the present investigation, it was observed that lipid loss after incubation of whole blood with DG (80 ng/ml, effective contraceptive concentration in blood) for varying periods of time was accompanied with significant changes in fatty acid composition, which may be ascribed to binding affinity of DG with lipid constituens in blood that may have a role in the mediation of its therapeutic effect. Lipid peroxidation induction potential of DG has been quantitatively measured in the context of its toxicity. The results reveal that DG caused significant extent of lipid peroxidation. Ascorbic acid, an antioxidant, at equvalent human dose of 250 mg could significantly reduce DG-induced lipid peroxidation.


  305/1942

  Tytuł oryginału: Influence of captopril and enalapril on some central effects of ethanol.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Pietrzak Bogusława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.71-75, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of captopril and enalapril on acute toxicity of ethanol, ethanol-induced hypothermia, ethanol sleeping time has been investigated in mice. Moreover, the combined effect of captopril and enalapril on spontaneous locomotor activity in mice has been examined. The captopril (5 and 20 mg/kg) and enalapril (5 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally i.p. The drugs were given as single or repeated doses for 10 days. It has been shown that the captopril and enalapril administered in single doses decreases, but chronic administration increase acute toxicity of ethanol. Captopril and enalapril in single doses enhanced, but chronic administration inhibits hypothermic effect of ethanol. Captopril and enalapril reduces ethanol sleeping time. Captopril and enalapril administered for 10 days and enalapril in a single dose 20 mg/kg decreases ethanol induced hyperactivity.


  306/1942

  Tytuł oryginału: Direct antimicrobial properties of substance P.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Carr Daniel B., Lipkowski Andrzej W.
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (7) s.747-750, il., tab., buibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The structural similarity between substance P (SP, Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and Arg/Pro rich bactericidal peptides suggests a possible direct effect of SP on invasive microbes. We now present evidence that substance P possesses direct antimicrobial activity, highest against S. aureus. A substance P antagonist allso possess such activity but while less potent than substance P agonist S. aureus, is more potent than substance P against C. albicans. Our data also show that the endogenous peptides bradykinin and neurotensin, that also play role in modulation of the host-defense system in situ, have antimicrobial properties but are less potent than substance P.


  307/1942

  Tytuł oryginału: New renin inhibitors with pseudodipeptidic units in P1-P1' and P2'-P3' positions.
  Autorzy: Paruszewski Ryszard, Jaworski Paweł, Winiecka Iwona, Tautt Jadwiga, Dudkiewicz Jadwiga
  Źródło: Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 2002: 50 (6) s.850-853, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,601

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of four new potential renin inhibitors has been synthesized. The structure of the compounds was designed in such a way as to produce agents resistant to enzymatic degradation, metabolically stable, possibly potent and with improved oral absorption. All positions of the 8-13 fragment of the human angiotensinogen were occupied by unnatural units (two unnatural amino acids in position P3 and P2 and two pseudodipeptides in positions P1-P1, and P2-P3,). Both N- and C-terminal functions of the inhibitors were blocked with tert-Boc and ethyl ester groups. Their hydrophobicity evaluated as a log P value, calculated by a computer method, was 6.57 and 6.08 respectively. All peptides were obtained by the carbodiimide method in solution and purified by chromatography on the SiO2 column. Their resistance to enzymatic degradation was assayed by determination of stability against chymotrypsin activity. The potency was measured in vitro by a spectrofluorimetric method (assay of Leu-Val-Tyr-Ser released from the N-acetyltreadecapeptide substrate by renin in the presence of the inhibitor). All inhibitors were stable to chymotrypsin. Their IC50 (M/I) values were: 9.6 x 10**-4 (12), 1.6 x 10**-5 (17), 1.0 X 10**-5 (22) and 1.0 x 10**-5 (23) respectively.


  308/1942

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty stosowania tibolonu (Livial).
  Tytuł angielski: Clinical aspects of livial in postmenopausal replacement therapy.
  Autorzy: Grzechocińska Barbara, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.213-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z ogólnoustrojowym działaniem tibolonu (Livial). Pomimo, że preparat znany i stosowany jest od dawna, to wyniki prac ostatnich lat dostarczają wiele cennych informacji zarówno na temat mechanizmu działania jak również aspektów klinicznych. Tkankowo-specyficzny, wielokierunkowy, związany z różną aktywnością trzech metabolitów, mechanizm działania wyróżnia go sposród innych preparatów sterydowych stosowanych w terapii okresu menopauzy. Tibolan skutecznie zmniejsza objawy klimakteryczne, ma korzystne działanie na kości, nie powoduje niekorzystnych zmian w błonie śluzowej macicy i jest bezpieczny dla układu naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: It's a review of literature on the clinical effects of Livial. Livial (generic name-tibolone) makes a therapy of choice for postmenopausal women. It's a synthetic steroid with estrogenic, progestagenic and androgenic properties due to its tissue specific effects. Livial is effective in reducing wasomotors symptoms and has positive effects on mood and libido. It also prevents bone loss and reduces risk of fractures. Livial is safe for cardiovascular system. The incidence of side effects is very low, about 3 in every one hundred. Because of its progestagenic activity in endometrium it results in endometrial atrophy but in vagina the studies showed oestrogen - like effects, i.e. improvement in vaginal dryness. Livial may be used as an "add-back" therapy in conjunction with GnRH agonists treatment. The rates of discontinuation is lower than HTR preparations, about 25 p.c. Livial may have benefits over conventional HRT in older women (over 65 years old), in women with history of endometrial cancer, breast cancer and endometriosis.


  309/1942

  Tytuł oryginału: Kompendium farmakologii i farmakoterapii : dla lekarzy, farmaceutów i studentów
  Autorzy: Danysz Andrzej, Danysz Wojciech, Polak Wojciech, Żerkowski Artur
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XXVI, 877 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,137

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  310/1942

  Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  311/1942

  Tytuł oryginału: Miejsce hormonoterapii w leczeniu raka piersi z uwzględnieniem roli letrozolu (Femara).
  Tytuł angielski: The place of hormonal therapy in breast cancer treatment with taking into consideration the role of letrozole (Femara).
  Autorzy: Pawlicki Marek, Rolski Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.91-97, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormonoterapia jest podstawowym leczeniem chorych na raka sutka z pozytywnym receptorem estrogenowym lub progesteronowym, którzy wymagają leczenia systemowego. W zaawansowanej chorobie leczenie hormonalne powoduje poprawę przeżyć oraz obiektywną remisję u 20-40 proc. leczonych chorych, a u 40-80 proc. w przypadku pozytywnego poziomu receptora estrogenowego. Ponadto u 20-40 proc. pacjentów można uzyskać stabilizację procesu nowotworowego. W leczeniu zaawansowanej choroby skuteczność dostępnych obecnie leków jest porównywalna, a podstawą ich doboru są objawy niepożądane oraz wpływ na jakość życia. W leczeniu uzupełniającym jedynie tamoksyfen i wyłączenie czynności hormonalnej jajników u chorych przed menopauzą w badaniach prospektywnych zmniejszyły prawdopodobieństwo występowania nawrotu i śmiertelność. Dalszy rozwój hormonoterapii powinny przynieść badania nad czynnikami predykcyjnymi, odpowiedzi na leczenie nowymi lekami oraz syntezę bardziej selektywnych preparatów, zarówno o działaniu chemoprewencyjnym, jak i leczącym. Przedstawiono nowe dane kliniczne podkreślające rolę nowego blokera aromatazy, letrozolu jako nowego standardu w leczeniu hormonalnym raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Hormonal therapy is appropriate treatment for allstages of estrogen - or progesterone-receptor-containing breast cancer for which systemic therapy is indicated. Against metastatic disease, initial endocrine treatments induce survival prolongation and objective tumor shrinkage in 20-40 p.c. of all patients (40-80 p.c. of estrogen receptor-positive patients). Another 10-20 p.c. of patients will have clinically significant periods of tumor stability. No single class of hormonal agents has been shown to be consistently superior as treatment of metastatic disease, so the choice of treatment is dictated by toxicity and effects on quality of life. As adjuvant therapy of early disease, tamoxifen and oophorectomy are the only hormonal treatments prospectively shown to decrease recurrence and mortality. Future prospects for hormonal treatment include development of additional predictors of response, new classes of drugs and more selective drugs to prevent as well as to treat the disease. New clinical trial data have strengthend support for the aromatase inhibitor letrozole as an new standard for hormone therapy in breast cancer. Letrozole (Femara) is third generation aromataze inhibitor for use in postmenopausal women with hormonal-sensitive breast cancer. Letrozole was found to be at last as effective as megastrol acetate in the second-line treatment of postmenopausal women with advanced breast cancer who had failed tamoxifen therapy, according to the results of three large multicenter, randomized trials...


  312/1942

  Tytuł oryginału: Erytropoetyna w onkologii ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Erythropoietin in gynecological oncology.
  Autorzy: Spaczyński Marek, Przybylski Marcin, Dańska Anna, Sodowski Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.96, 98, 102-104, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory narządów płciowych u kobiet stają się coraz poważniejszym problemem zarówno dla ginekologów, jak i onkologów. Stały wzrost liczby zachorowań zmusza do poszukiwania coraz nowszych metod wczesnego wykrywania, jak i doskonalszego leczenia pacjentek dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jednym z istotnych osiągnięć przyczyniających się do polepszenia wyników leczenia w onkologii ginekologicznej było wprowadzenie do lecznictwa ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEpo). W przebiegu chorób o podłożu nowotworowym dochodzi do upośledzenia produkcji tego białka w organizmie. Prowadzi to do rozwoju niedokrwistości wtórnej, która często zmusza do przerwania leczenia. Taka korekta planu leczenia raka negatyuwnie odbija się na uzyskiwanych wynikach. Nie bez znaczenia pozostaje też jakość życia pacjentek. Rosnace trudności i koszty pozyskiwania preparatów krwiopochodnych oraz ryzyko ich stosowania dodatkowo promują stosowanie cytokin krwiotwórczych, w tym rhEpo. Artykuł jest próbą zapoznania czytelnika z podstawami mechanizmów leżących u podłoża rozwoju anemii nowotworowej i jej wpływu na chorobe zasadniczą. W oparciu o doświadczenia własne i doniesienia piśmiennictwa światowego przedstawiono zasady leczenia preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania w raku jajnika.

  Streszczenie angielskie: Malignant neoplasms of female genital organs remain more and more important problem and difficulty for both gynecologists and oncologists. The increasing number of cancer patients makes search for better methods of early detection and more effective treatment. Anaemia is frequently seen in nonmhaematological malignancies, and is associated with poor tumor oxygenation, debillating fatique, subsequent reduced quality of life, and limitation of further therapy. An important issue, which has not been sufficient evaluated, is that anaemia also may adversely influence the outcome of cancer treatment. Although oncologists realize thAt patients suffer from fatigue, the understanding of etiology and possible interventions seldom seems to be put into the practice and has not been implemented in the routine management of cancer anaemia. The pathogenesis of anaemia is multifactorial, including tumor disease and cancer treatment, and resembles anaemia in other chronic diseases. Anaemia is traditionally treated by transfusions with an immediate but transient effect on haemoglobulin levels. The introduction of erythropoietin (EPO) now offers a new approach to mariage anaemia by acting on patients own blood cells and thus avoiding the risks and problems associated with transfusions. EPO is well tolerated and approximately 60 p.c. of patients treated respond with increased haemoglobin levels, reduced fatigue and obviously increased quality of life. This paper summarised the present evidence-based knowledge regarding cancer-related anaemia and the use of erythropoietin in gynecological malignancies....


  313/1942

  Tytuł oryginału: Inhibitory effect of acetylsalicylic acid on metalloproteinase activity in human lung adenocarcinoma at different stages of differentiation.
  Autorzy: Karna Ewa, Pałka Jerzy A.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.1-6, il., tab., bibliogr. s. 5-6
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The mechanism underlying the anticancer effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is not clear. We adressed the question whether the alterations in collagen content in lung adenocarcinomas reported in previous studies result from dysregulation of gelationylytic activity and whether the activity is altered by acetylsalicylic acid in vitro. Human lung adenocarcinomas were divided into three groups: well-differentiated (G1), moderately differentiated (G2) and poorly differentiated (G3) tumors. Each group was compared with normal lung tissue with respect to tissue collagean and collagen degradation product content (hydroxyproline assay), gelatinolytic activity (zymography) and the expression of matrix metalloproteinases, MMP-2 and MMP-9 (Western immunoblot). Moreover, in the studied tissues, the effect of acetylsalicylic acaid on gelatinolytic activity was measured. The lung adenocarcinoma G1 had a similar collagen content as normal lung tissue but increased amounts of collagen degradation products and free hydroxyproline. These phenomena were accompanied by a marked increase in gelatinolytic activity (NMP-2 and MMP-9) in the G1 tumor. In adenocarcinoma G2, the free hydroxyproline content and gelatinolytic activity were increased, while the collagen and collagen degradation product contents were not markedly altered, compared to control. In contrast, adenocarcinoma G3 had an increased tissue collagen content (by about 60 p.c.), decreased percentage of collagen degradation products and similar gelatinolytic activity, compared to normal lung. Acetylsalicylic acid...


  314/1942

  Tytuł oryginału: Imipramine but not 5-HT1A receptor agonists or neuroleptics induces adaptive changes in hippocampal 5-HT1A and 5-HT4 receptors.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Bijak Maria
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.51-57, il., bibliogr. s. 56-57
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been reported that the treatment with a tricyclic antidepressant imipramine induces an increase in the sensitivity of 5-HT1A receptors and a decrease in the sensitivity of 5-HT4 receptors in the rat hippocampus. 5-HT1A receptor agonists and neuroleptics also affect 5-HT1A receptors in different brain areas; therefore, it was of interest to compare their effects on hippocampal 5-HT receptors with the influence of the well-established antidepressant imipramine. We studied the effects of repeated treatment with imipramine, the 5-HT1A receptor agonists 8-hydroxy-2(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and buspirone, and the neuroleptics haloperidol and clozapine on the sensitivity of rat hippocampal CA1 neurons to 5-HT1A - and 5-HT4 receptor activation. Imipramine was administered for 21 days (10 mg/kg p.o., twice daily), 8-OH-DPAT for 7 days (1 mg/kg s.c., twice daily) and buspirone for 21 days (5 mg/kg s.c., twice daily). The rats received haloperidol (1 mg/kg) and clozapine (30 mg/kg) for 6 weeks in drinking water. Hippocampal slices were prepared 2 days after the last treatment with imipramien, 8-OH-DPAT or buspirone, and 5 days after the last treatment with the neuroleptics. Using an extracelllar in vitro recording, we studied changes in the amplitude of stimulation-evoked population spikes, induced by 5-HT, 8-OH-DPAT and the 5-HT4 receptor agonist zacopride. Activation of 5-HT1A receptors decreased, while activation of 5-HT4 receptors increased the amplitude of population spikes. Imipramine significatly enhanced the inhibitory effects of 5-HT and 8-OH-DPAT, and attenuated...


  315/1942

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  316/1942

  Tytuł oryginału: Applications of derivative UV spectrophotometry for the determinations of cetirizine dihydrochloride in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna, Misztal Genowefa, Paw Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A method for the determination of cetirizine dihydrochloride in pharmaceuticals by first-, second-, third- and fourth- order derivative spectrophotometry is described, using "peak" (P-P), and "peak - zero" (P-0) measurements. The calibration curves are linear within the concentration range of 7.5 - 22.5 ćg ml-1 for cetrizine dihydrochloride. The procedure is simple, rapid and the results are reliable.


  317/1942

  Tytuł oryginału: Determination of active substances in antiallergic and antiphlogistic multicomponent preparations by high performance liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Białecka Wanda, Kulik Anna, Kaniewska Teresa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.9-14, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was elaboration of an HPLC method enabling the identification and deterrmination of the content of selected compounds occurring in multicomponent preparations applied in allergic and non-allergic diseases of upper respiratory tracts. These compounds include: buzepide methyl iodide, clocinizine dihydrochloride, phenylpropanolamine hydrochloride, pseudophedrine sulfate and dexbrompheniramine maleate. The elaborated HPLC method shows that a good separation of the mentioned compounds is feasible. The regression analysis has demonstrated lineary of the method in concentration range suitable for the intended experiments. The determination of the compounds in pharmaceutical preparation and the statistical evaluation of the results indicate that both selectivity and precision of the method are good.


  318/1942

  Tytuł oryginału: Determination of the active ingredient loperamide hydrochloride in pharmaceutical caplets by high performance thin layer chromatography with ultraviolet absorption densitometry of fluorescence quenched zones.
  Autorzy: Ruddy Daniel A., Sherma Joseph
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.15-18, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A gantitative method using silica gel HPTLC plates with fluorescent indicator, automated sample application, and automated UV absorption densitometry of the fluorescence quenching zones was developed and validated for determination of loperamide hydrochloride in anti-diarrheal medications. Samples of three brands of caplets assayed within 96.0 - 105 p.c. of the 2 mg label value. Repeatability was 3.3 p.c., 1.6 p.c. and 2.8 p.c. (RSD) for replicate analyses (n = 6) of three tablets. The errors of a blank-spike and standard analyses performed to evaluate accuracy were 2.00 p.c. and 2.02 p.c., respectively. The method is suitable application in a drug manufacturing quality control or regulatory analysis laboratory.


  319/1942

  Tytuł oryginału: The stability of oxymetazoline hydrochloride in aqueous solution.
  Autorzy: Stanisz Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The kinetics of the hydrolysis reaction of oxymetazoline hydrochloride in aqueous solution at three temperaturtes (343 K, 353 K, 363 K), over the pH-range 0.5 - 12.5 and ionic strenght 0.5 has been investgated. The changes of concentration of oxymetazoline hydrochloride were followed by the HPLC method with UV detection. In the pH range from 0.45 to 12.50, the hydrolysis of oxymetazoline consist of hydrolysis of oxymetazoline molecules catalyzed by hydrogen ions, spontaneous hydrolysis of the dissociated and undissociated oxymetazoline molecules. A minimal rate of the hydrolysis oxymetazoline was observed to occur in the pH range from 2.0 to 5.0. Thermodynamic parameters of the reaction: energy, entropy and enthalpy of activation and the frequency factor for the specific rate constans were determined.


  320/1942

  Tytuł oryginału: Kinetics of talampicillin decomposition in solutions.
  Autorzy: Pawełczyk Ewaryst, Płotkowiak Zyta, Helska Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Talampicillin stability in aqueous solutions was studied in a broad range of pH values using as medium solutions of hydrochloric acid (pH 0.4 - 1.8), phosphate buffers (pH 2.05 - 3.13 and 6.03 - 8.04), acetate buffer (pH 3.87-5.28) and borate buffer (pH 8.90 - 9.10) as well as sodium hydroxide solution (pH 11.48). For the determination of talampicilin concentration changes in kinetic studies, two methods were used: iodometric and spectrophotometric in UV(lambdamax = 254.5 nm). The catalytic velocity constans (kh+, kx, ko) were established, the log k-pH profile (35řC) was found, thermodynamic parameters were calculated of the hydrolisis reaction of the á-lactam bond (kH+: EA=67.9 kJ mol**-1, Delta S"= -92.4 JK**-1 mol-1, Delta G"=92.6 kJ mol**-1; kx:EA = 31.8 kJ mol**-1, Delta S" = 347.1 JK**-1 mol**-1, Delta G" =131.1 kJ mol**-1...


  321/1942

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Chosen aspects of L-asparaginase treatment in neoplastic diseases of hematopoetic system.
  Autorzy: Zalewska-Szewczyk Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.22-25, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: L-asparaginaza jest podstawowym lekiem w terapii chorób limfoproliferacyjnych. Jej mechanizm działania polega na eliminacji z surowicy pacjenta aminokwasu asparaginy, która dla nowotworowo zmienionych limfoblastów jest aminokwasem niezbędnym. Dostępne na rynku preparaty asparaginazy różnią się w zasadniczy sposób w swoich właściwościach biologicznych i farmakologicznych. Asparaginaza ma również silne działanie immunogenne, a skierowane przeciw niej przeciwciała mogą powodować jej inaktywację. Z tego względu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymu w surowicy pacjenta podczas leczenia. Stosunkowo rzadko obserwowane objawy uboczne L-asparaginazy mają zwykle łagodny przebieg, aczkolwiek w niektórcy przypadkach mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia.

  Streszczenie angielskie: L-asparaginase is an important element of the front-line in lymphoproliferative diseases. Its mechanism of action is the depletion of serum asparagine, which is an essential amino acid for neoplasmatic lymphoblasts. The available L-asparaginase preparation differ strongly in their biologcal and paharmacological properties. Since L-asparaginase is of high immunogenicity and the antibodies against L-asparaginase may inactivate it, the monitoring of that enzyme activity is necessary. The side-effects of L-aparaginase treatment are seen rarely but in same cases they can be life threatening.


  322/1942

  Tytuł oryginału: Stężenie immunoglobuliny E przed i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparaginazę.
  Tytuł angielski: IgE serum concentration before and after acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma treatmet and L-asparaginase hypersensitivity.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Stasiak-Barmuta Anna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono występowanie objawów alergicznych w wywiadzie oraz wartości stężeń całkowitego IgE dzieci przed i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Materiał stanowiło 35 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem nieziarniczym. Objawy alergii przed zachorowaniem obserwowano u 22.8 proc. pacjentów. Podwyższone stężenie IgE w momencie rozpoznania choroby nowotworowej zanotowano u 45.7 proc. dzieci. Średnie stężenie IgE w całej grupie badanej wynosiło: przed leczeniem - 67.55 IU/ml, w czasie leczenia podtrzymującego remisję - 17.2 IU/ml, a po całkowitym zakończeniu leczenia - 47.06 IU/ml. Objawy nadwrażliwości na L-asparaginazę zanotowano u 25.7 proc. chorych. Nie wykazano wpływu podwyższonego stężenia IgE w momencie rozpoznania choroby oraz dodatniego wywiadu alergicznego na pojawienie się nadwrażliwości na L-asparaginazę.

  Streszczenie angielskie: We have analysed past medical history for the presence of allergic symptoms and IgE serum concentration before and after antineoplastic treatment in 35 children with acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma. We have noted the history of allergic symptoms in 22.8 p.c. of patients. Serum IgE concentration at the time of diagnosis was elevated in 45.7 p.c. of children. Mean serum concentration in the whole group was: 67.55 IU/ml before, 17.2 IU/ml - during maintenance therapy and 47.06 IU/ml after treatent termination. We have noted L-asparaginase hypersensitivity in 25.7 p.c. of children. We did not find any correlation between L-asparaginase hypersensitivity and allergic symptoms in history or higher IgE serum concentrations before treatment.


  323/1942

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworu (TNF) w procesie angiogenezy.
  Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF) in angiogenesis.
  Autorzy: Okrój Marcin, Bigda Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.57-59, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: TNF jest plejotropową cytokiną o charakterze prozapalnym. Oddziałuje na szereg komórek układu immunologicznego, wpływa na produkcję i wydzielanie innych cytokin, działa cytotoksycznie w stosunku do wielu linii nowotworowych. Stosunkowo mało wiadomo natomiast na temat roli TNF w procesie angiogenezy. Doniesienia nie są jednoznaczne i wydaje się, iż w zależności od warunków może on wpływać hamującą lub stymulująco na tworzenie nowych naczyń. Działanie stymulujące polega przede wszystkim na aktywacji genów kodujących czynniki proangiogenne, takie jak VEGF, FGF, IL-8 oraz ich receptory, podczas gdy działanie hamujące objawia się poprzez wygaszanie kaskad sygnalizacyjnych ww. receptorów oraz aktywacją inhibitorów angiogenezy. Wyniki badań, zarówno w układach in vitro, jak i in vivo sugerują, że zmiennymi warunkującymi efekt modulujący angiogenezę są: stężenie cytokiny oraz czas ekspozycji na jej działanie.

  Streszczenie angielskie: TNF is a pleiotropic, proinflammatory cytokine produced by activated monocytes and macrophages. Its action is mediated by the cell-surface receptor, of which two species have been identified as TNF-R1 or p55 (of molecular weight 55 kDa) and TNF-R2 or p75 (of molecular weight 75 kDa). TNF influences function of immunocompetent cells, production and secretion of other cytokines and induces cytotoxic effect towards different tumor cells. Since it is well known that angiogenesis is the limiting factor of tumor progression and it can be regulated by various cytokines, knowledge on the way particular cytokines modulate angiogenesis can be useful for design of antitumor therapies. TNF is a ligand that can initiate many signaling pathways resulting in production of factors influencing angiogenesis. TNF can also directly affect function of endothelial cells. Reports on the role of TNF in angiogenesis are equivocal and indicate that TNF seems to function as stimulatory or inhibitory agent dependently on the conditions applied in an experiment. Stimulatory action stems from activation of genes coding for proangiogenic factors (e.g. VEGF, FGF, IL-8) and its receptors. Activation of proangiogenic substances is mediated by transcription factors: NFkB, sp-1, c-Jun. THF-mediated inhibition of angiotensin results from down-regulation of receptors for proangiogenic factors (IL8-R, flt-1, flk-1, flg) and activation of angiogenesis inhibitors such as angiopoetin-2. Moreover, TNF can influence angiogenesis indirectly by stimulation of other cells, especially macrophages and modulation of...


  324/1942

  Tytuł oryginału: Przegląd nowych leków II półrocza 2001 r.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J[erzy]
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.8-24
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  325/1942

  Tytuł oryginału: Geografia wynalazczości farmaceutycznej 1950-2000 (dokończenie).
  Autorzy: Gozdur Patrycja
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.25-32, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  326/1942

  Tytuł oryginału: Konferencja o przeciwdziałaniu złym skutkom reklamy leków i sponsoringu w badaniach naukowych.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J[erzy]
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.33-39
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  327/1942

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika - nauka czy humbug.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J[erzy]
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.40-42
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  328/1942

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania leków.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J[erzy]
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.43
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  329/1942

  Tytuł oryginału: Terapia transdermalna w praktyce lekara rodzinnego.
  Tytuł angielski: Transdermal therapy in general practice.
  Autorzy: Tworowska Urszula, Milewicz Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.129-133, bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Transdermalne systemy terapeutyczne są postacią przezskórnego podawania leku, w której do skóry przenika określona ilość substancji leczniczej, co gwarantuje precyzyjne dawkowanie oraz umożliwia utrzymywanie prawie stałych stężeń leku we krwi w czasie terapii. Podawanie przezskórne, dzięki eliminacji efektu "pierwszego przejścia", prowadzi do zmniejszenia działań niepożądanych leku, zwłaszcza na wątrobę. Jest to wygodna dla pacjenta forma terapii, niosąca stosunkowo niewielkie ryzyko powikłań, głównie ze strony skórnych reakcji uczuleniowych. Dzięki swym zaletom systemy transdermalne znalazły zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: w dusznicy bolesnej, nadciśnieniu tętniczym, w leczeniu bólu, choroby lokomocyjnej i uzależnienia od nikotyny oraz, w najszerszym zakresie, jako hormonalna terapia zastępcza.

  Streszczenie angielskie: Transdermal therapeutic systems are the form of systmic medication administered through the skin, which permits given amounts of drug to penetrate into skin, which guarantee precise dosage. Advantages associated with transdermal drug delivery include avoidance of first-pass metabolism which decreases side-effects, especially on liver. This form of therapy is comfortable for the patient and it is burden with low risk of complications, mainly skin allergic reactions. Nowadays, due to its advantages, transdermal therapeutic systems are used in many therapeutic areas: in the treatment of angina, hypertension, chronic pain, motion sickness, nicotine addiction, and in the widest range, in hormonal replacement therapy.


  330/1942

  Tytuł oryginału: Grypa.
  Tytuł angielski: Influenza.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.145-155, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa jest ostrą chorobą o dużej zakaźności. Rokrocznie choruje na nią około 100 mln ludzi na świecie. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat średnia liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne wynosi 1406945, co w przeliczeniu na całą populację stanowi około 3,66 proc. rocznie. Szczyt zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne rejestruje się w naszym kraju między styczniem a marcem. Grypa wywoływana jest przez wirusy grypy należące do rodziny Orthomyxoviridae i zaklasyfikowane do trzech typów: A, B i C. Typowe dla grypy jest nagłe wystąpienie objawów chorobowych. Duże zagrożenie dla zdrowia i życia stanowią powikłania pogrypowe obejmujące m. in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenia oskrzelików, ucha środkowego, zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zapalenie mięśni i mioglobinurię, zespół wstrząsu toksycznego, powikłania neurologiczne czy zakażenia meningokokowe. Szczepienia są podstawową metodą w profilaktyce grypy. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zyski wynikajce z tych szczepień są jednoznaczne i nie podlegają żadnej dyskusji. W Polsce zużycie szczepionki w sezonie 2000/2001 wzrosło około 179-krotnie w porównaniu z sezonem epidemicznym 1992/1993. Badania prowadzone wraz z klinicystami w Krajowym Ośrodku ds. Grypy PZH udowodniły zasadność szczepień przeciwko grypie u pacjentów, którzy ze względu na choroby przewlekłe bądź swój wiek są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania pogrypowe. Antygrypowymi preparatami nowej generacji są inhibitory ...

  Streszczenie angielskie: Influenza is a highly infectious disease. Every year about 100 milin of people have flu. In Poland the average number of cases of influenza and influenza-like illness calculated on the base of 10 years amounts to 1406945 and this is 3.66 p.c. In our country the highest level of influenza activity is observed between January and March. Influenza is caused by viruses from Orthomyxoviridae family that are classified into three types: A, B and C. Sudden onset of symptoms is typical for influenza disease. Post-influenza complications are serious dangers for health and live. Main complications are pneumonia, bronchitis, bronchiolitis, otitis media, myocarditis and pericarditis, myositis and myoglobinuria, neurological complications or infections with meningococcus. The first way of prevention of influenza is vaccination. Healthy, social and economic benefits resulting from influenza vaccinations are clear and undisputed. In Poland the number of doses of influenza vaccines used in the epidemic season 2000/2001 was approcimately 179 times higher than in the season 1992/1993. Studies carrie out by the National Influenza Center together with physicians showed that vaccination against influenza is legitimate in patients who risk serious course of the disease and post-influenza complications. Neuraminidase inhibitors are antiinfluenza drugs of new generation. One of them, i.e. relenza, may be used for treatment, while the second drug, i.e. tamiflu - for treatment and ...


  331/1942

  Tytuł oryginału: A randomized, double-blind trial of the effect of treatment with montelukast on bronchial hyperresponsiveness and serum eosinophilic cationic protein (ECP), soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1) in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Kuna Piotr
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (2) s.257-263, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Anti-inflammatory properties of leukotriene modifiers and their on bronchial hyperresponsiveness have npt been studied in children with asthma. Objective: The primary objective of this study was to determine the changes in serum levels of inflammatory mediators, clinical efficacy, and bronchial hyperresponsiveness after treatment with montelukast. Methods: In this double-blind, randomized, placebo-controlled trial, 39 children with mild-to-moderate atopic asthma were randomly allocated to receive montelukast or placebo or 6 weeks. Main outcome measures were changes in serum concentrations of soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1); peripheral blood eosinophil count; and eosinophilic cationic protein (ECP). Asthma severity score, FEV1, and bronchial hyperreactivity (BHR) for histamine were secondary end points. Results: Compared to placebo, serum concentrations of IL-4 sICAM-1, and ECP and eosinophil blood counts significantly decreased after 6 weeks of treatment with montelukast. Montelukast significantly improved asthma control and FEV1. Montelukast resulted in within-group significant decrease in levels of serum sIL-2R (611 vs 483 pg/mL), IL-4 (0.123 vs 0.102 pg/mL), sICAM-1 (280 vs 244 ng/mL), and ECP (74 vs 59 ćg/mL) and in eosinophil blood counts (349 vs 310 cells/mm3). Mean FEV1 value changed from 85 p.c. of predicted to 95 p.c. (P .001) and for histamine (PC20H) from 2.8 mg/L to 3.8 mg/mL (P .001) after treatment with montelukast...


  332/1942

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  333/1942

  Tytuł oryginału: Molekularne podstawy oporności Mycobacterium tuberculosis na izoniazyd.
  Tytuł angielski: Molecular basis of isoniazid-resistance in Mycobacterium tuberculosis.
  Autorzy: Rylski Marcin, Polok Kornelia
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.21-35, tab., bibliogr. 74 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Mycobacterium tuberculosis is a Gram-positive, acid-fastness bacterium causing tuberculosis in human. Tuberculosis is the most mortal human infectious disease. The treatment is long-lasting and complex. Isoniazid is one of the frontline antituberculous agents. The efficacy of short course chemotherapy is strictly conditioned by sensitivity tubercle bacillus for isoniazid. The article discusses molecular bases of isoniazid action in the tubercle bacillus cells and pathways for developing of isoniazed-resistance phenotype together with a characterization of the genes involved in this process. Presented information is very important for synthesis of the new antituberculous agents and for formation of new strategies of M. tuberculosis INH-resistance diagnostics. Furthermore, these information contributes to a better understanding of the molecular biology of this fascinating pathogen.


  334/1942

  Tytuł oryginału: Olejek krwawnikowy (Achillea millefolium).
  Autorzy: Góra Józef, Majcher Monika
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.5-9, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  335/1942

  Tytuł oryginału: 32. Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych - ISEO - wrzesień 2001.
  Autorzy: /ikb/
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.10-11, il. - 32 Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych - ISEO Wrocław 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  336/1942

  Tytuł oryginału: Przenikanie olejków eterycznych do skóry i przez skórę ludzką w warunkach in vitro z wybranych preparatów.
  Autorzy: Cal Krzysztof, Janicki Stanisław, Drozd Kajetan, Konopacka-Brud Iwona, Tańczyk Teresa
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.20-24, il., tab., bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  337/1942

  Tytuł oryginału: Olejek hyzopowy (Hyssopus officinalis).
  Autorzy: Góra Józef, Lis Anna
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.29-32, il., tab., bibliogr. [16] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  338/1942

  Tytuł oryginału: Chemioterapia - radioterapia : dlaczego pomagają : jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi : na czym polega przeszczep szpiku kostnego
  Autorzy: McKay J., Hirano N.
  Opracowanie edytorskie: Surdel Dariusz (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 263, [1] s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. The chemioterapy & radiation survival guide
  Sygnatura GBL: 735,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia


  339/1942

  Tytuł oryginału: Kronika odkrycia insuliny i ulepszeń insulinoterapii cukrzycy.
  Tytuł angielski: Chronicle of the insulin discovery and of the optimalization of insulin therapy.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.3-15, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przygotowanie do odkrycia insuliny w 1921 roku trwało całe stulecia, jakie upłynęły pomiędzy sporządzeniem pierwszego historycznego dokumentu o cukrzycy (papirusu Ebersa) a uzyskaniem analogów insuliny metodą biotechnologiczną i próbami terapii genowej. Na odkrycie insuliny i ulepszanie insulinoterapii złożyły się więc wysiłki wielu badaczy, pozornie odległych od badań Paulescu w Rumunii i Bantinga, Besta, Collipa, Macleoda w Kanadzie oraz od badań ich następców przez cały XX wiek. Całość tego procesu przypomniano z okazji 80-lecia pierwszego leczniczego zastosowania insuliny w "Hospital for Sick Children" w Toronto w 1922 roku.

  Streszczenie angielskie: The process of preparation of the final insulin discovery in 1921 could be traced through many centuries. It begun with first historical description of the diabetes mellitus (Ebers Papirus - 1500 years before our era) and now reaches the frontiers of the creation of the biotechnological insulin analogues, and of the studies of gene therapy. In the discovery of insulin have their important principation the efforts of many researches distant in time from the time of the studies of Paulescu in Roumania and Benting, Best, Collip and Macleod in Toronto, Canada and from the studies of their followers in the whole XX century. This whole historical process is reminded in the chronical using the occasion of the 80-th anniversary of the firsty, successful, therapeutical application of insulin in "Hospital for Sick Children" Toronto, 1922.


  340/1942

  Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
  Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  341/1942

  Tytuł oryginału: The influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma.
  Autorzy: Nowicki Michał, Adamkiewicz Grażyna, Bryc Władysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Am. J. Obstet. Gynecol. 2002: 186 (3) s.340-344, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of this study was to examine the influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog goserelin on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma. Study design: Fifteen women who were regularly menstruating and not obese were included. In all subjects, serum concentrations of leptin, insulin, testosterone, progesterone, and estradiol and body mass index and waist-to-hip ratio were measured before and after 4, 8, and 12 weeks of treatment with goserelin (3.6 mg every 4 weeks). Fat mass and lean body mass were measured by dual energy radiographic densitometry at baseline and after 12 weeks of therapy. Data were analyzed by multiple way analysis of variance and both simple and multiple regression. Results: The treatment caused a significant regression of myoma. Body weight, fat, ane lean mass were unchanged. No changes in plasma leptin (even after correction for fat mass) were noted during the treatment. Plasma estradiol decreased below castrate levels. Plasma progesterone decreased significantly, and testosterone tended to decline during the study. At baseline a highly significant positive correlation was found between serum leptin and fat mass. In a multiple regression analysis, neither the change in fat mass nor any of the hormonal parameters explained the significant portion of variance of plasma leptin during the treatment. Conclusion: Pharmacologic gonadectomy does not influence plasma leptin concentrations in women if body fat mass is unchanged.


  342/1942

  Tytuł oryginału: Journal of Pharmacy and Pharmacology
  Tytuł polski: Pharmacological properties and SAR of new 1,4-disubstituted piperazine derivatives with hypnotic-sedative activity.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław, Mazgajska Maria, Iskra-Jopa Joanna, Chojnacka-Wójcik Ewa, Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.689-698, il., tab., bibliogr. s. 696-698
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Preparation, pharmacological properties and structure-activity relationships of new pyrimidylpiperazine derivatives, exhibiting sedative and hypnotic activity in mice, are reported. The hypnotic activity of the compounds was comparable with that of zopiclone (the known hypnotic-sedative agent), their interaction with ethanol, however, being much lower. The obtained results suggested that zopiclone and pyrimidylpiperazines 2, 4 and 5 exerted their pharmacological activity through a different mechanism - zopiclone through the interaction with benzodiazepine receptors and compounds 2, 4 and 5 through an unidentified molecular target. The pharmacological properties of compound 3 could be the result of a mixed mechanism of action, combining the properties of zopiclone and those of compounds 2, 4 and 5. A common feature of zopiclone and compounds 2 and 3 was that, after their systemic administration, independently of mechanism of action, together with the hypnotic effect a reduction of the 5-HT turnover in the mouse brain was observed. Minimum structural requirements for the hypnotic activity were formulated. Structural considerations have shown that removing the ŕ-carbonyl group did not influence the drug's ability to inhibit the locomotor activity. However, it did influence its ability to disturb motor coordination or abolish the righting reflex within non-lethal doses.


  343/1942

  Tytuł oryginału: Stimulatory effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on inositol phosphates accumulation in avian cerebral cortex and hypothalamus.
  Autorzy: Nowak Jerzy Z., Pigulowska Aleksandra, Kuba Katarzyna, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 323 (3) s.179-182, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: This study has demonstrated that the short and long form of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), i.e. PACAP27 and PACAP38, moderately but significantly, and in a concenration (0.5-5 ćM)-dependent manner, stimulated inositol phosphates (IPs) accumulation in myo-[3H]inositol-prelabeled cerebral cortical and hypothalamal slices of chick and duck, and in slices of rat cerebral cortex; both peptides had no effect on IPs formation in rat hypothalamus. Vasoactive intestinal peptide (VIP; 0.5-5 ćM) weakly enhanced IPs accumulation in chick hypothalamus, had no significant action in chick cerebral cortex (in fact there was a tendency to attenuate the IPs response in this tissue), and slighty, but significantly, inhibite the IPs accumulation in rat cerebral cortex. VIP showed no activity in rat hypothalamus. It is cincluded that tha stimulatory action of PACAP on phosphoinositide metabolism in avian cerebral cortex, similar to rat cerebral cortex, is mediated via phospholipase C-linked PAC1 type receptors. In chick hypothalamus, however, there may be a component of VPAC type receptors stimulating IPs formation.


  344/1942

  Tytuł oryginału: Witamina D - aktualny stan wiedzy. Wykorzystanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Vitamin D - contemporary status of knowledge. Using of vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis.
  Autorzy: Marcinkowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.111-119, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  345/1942

  Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
  Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
  Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  346/1942

  Tytuł oryginału: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss.
  Tytuł angielski: Antileukotriene drugs and Churg-Strauss syndrome.
  Autorzy: Mastalerz Lucyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.173-176, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  347/1942

  Tytuł oryginału: Long-term therapy with recombinant human erythropoietin decreases percentage of CD152+ lymphocytes in primary glomerulonephritis haemodialysis patients.
  Autorzy: Trzonkowski Piotr, Myśliwska Jolanta, Dębska-Ślizień Alicja, Bryl Ewa, Rachoń Dominik, Myśliwski Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (6) s.1070-1080, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) may affect the human immune system. The aim of the study was to examine changes in CD4+ and CD8+ T-cell subpopulations, the expression of the inhibitory molecule, CD152 on T lymphocytes and the levels of interleukins (IL), 2, 6, 10, 12 and tumour necrosis factor ŕ )TNFŕ) in primary glomerulonephritis chronic haemodialysis (HD) patients before and under rHuEpo treatment. Methods. Expression of T-cell surface molecules was measured in 14 HD patients ex vivo by flow cytometry of lymphocytes sampled from peripheral blood and in viutro using whole blood cell cultures stimulated either with phytohaemagglutinin (PHA) or with physiological as well as non-physiological does or rHuEpo. The concenrations of the cytokines were measured in the supernatans from non-or PHA-stimulated cultures using bioassays (IL2, IL6, TNFŕ) or ELISA test (IL10, IL12). Results. Compared with findings before the start of rHuEpotherapy the CD4+/CD8+ ratio increased after 1 year of follow-up, whereas the percentage of CD152+ peripheral blood lymphocytes decreased. The increase of the CD4+/CD8+ rtio was dependent on a decrease of the percentage of CD8+ cells. The decrease of CD152+ population affected mainly CD8+ CD152+ cells. All these effects became apparent after 6 months of rHuEpo treatment. In vitro stimulation of whole blood cultures revealed that the addition of PHA up-regulated the percentage of CD152+ lymphocytes, while physiological concentrations of rHuEpo decreased the percentage of CD8+ 152+ T cells...


  348/1942

  Tytuł oryginału: Rodzice dzieci z autyzmem - przegląd najnowszych badań.
  Tytuł angielski: Parents of children with autism: recent research findings.
  Autorzy: Pisula Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.95-108, bibliogr. 67 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań nad rodzicami dzieci z autyzmem. Prace zostały zestawione tematycznie w trzy grupy: badania nad szerokim fenotypem, stresem rodzicielskim i spostrzeganiem dziecka oraz rodzicami jako terapeutami własnych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The parents of autistic children have become objects of many controversial studies and theories. This is a review of the studies that have been conducted in the nineties with this group of parents. The studies are combined into three categories: works on the broader phenotype studies on the parental stress and the perception of the child, and finally, parents as therapists of their children. Althought the idea of genetic determination of the congenitive, social and communication deficits, have been widely spread, it still has been not sufficiency proved. The research show that parents of children with austim experience profound stress. This stress response has specific profile - the most difficult for parents are handicaps related with atytpical child behaviors, nad the lack of knowledge about real development limitation and child problems. But even throught, the parents supported by professional may become the good teachers and therapists for their children. The partnership between parents and professionals is one of the conditions of the parent's success in these roles.


  349/1942

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Medical management of osteoarthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Lewandowski Bogdan, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.37-43, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a result of the disturbances between mutual degradation and synthesis in the cartilage and subchondral bone. Because of its prevalence OA became a serious social and economical problem. In this review we describe the actual principles of the medical management in patients with OA.


  350/1942

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nimesulidu w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Nimesulide in rheumatic diseases.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.44-48, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Nimesulide is a preferential inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2) with strong anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities. However, it appears to exert its effects also through some additional unique mechanisms. There are evidences that nimesulide poses chondroprotective activities. Although, its adverse events are similar to those of other non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), they were shown to be milder in intensity and less frequent. Nimesulide is well-tolerated and effective drug also in the geriatric population. This review describes the pharmacokinetics, mechanisms of action, safety and the applications of nimesulide in the treatment of rheumatic diseases.


  351/1942

  Tytuł oryginału: Inhibitory produktów onkogenów w leczeniu nowotworów.
  Tytuł angielski: Oncogene products inhibitors in the treatment of cancer.
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Nurzyńska Daria
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.461-467, il., bibliogr. 21 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  352/1942

  Tytuł oryginału: Leki á-adrenolityczne.
  Autorzy: Hoc Czesław
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (4) s.40, 42, 44, 49-50, 52-55, tab., bibliogr. 67 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po okresie niepewności i niekiedy rozbieżnych informacji na temat korzyści stosowania leków á-adrenolitycznych (LBA), ostatnie lata, na podstawie przeprowadzonych na dużą skalę wieloośrodkowych badań klinicznych z doborem losowym, definitywnie przesądziły o zdecywoanych korzyściach w ich działaniu. Wykazano ich korzystene działanie w ostrych zespołach wieńcowych i w prewencji wtórnej. LBA ugruntowały swoją pozycję w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego, zdobyły też miejsce w leczeniu chorych z niewydolnością serca, pozostając lekami pomocniczymi u chorych ze złośliwą artymią komorową. Dokonano przeglądu sztandarowych badań klinicznych potwierdzających dobroczynne ich działanie. Podano podstawowe wiadomości z zakresu mechanizmu działania LBA, ich właściwości (farmakokoinetyczne, selektywność blokady receptorów á1, wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna i działanie błonowe), zastosowanie kliniczne i działania niepożądane. Omówiono zastosowanie LBA w schorzeniach pozasercowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ u chorych z cukrzycą. Zaakcentowano unikalne właściwości i korzyści w stosowaniu nowoczesnych LBA II i III generacji z działaniem naczyniorozszerzającym i antyoksydacyjnym niektórych z nich. Przedstawion oniesienia o zbawiennym działaniu antyremodelingowym w obszarze mięśnia "zamrożonego", a także o wykazanym działaniu przeciwmiażdżycowym.


  353/1942

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne w dermatologii.
  Autorzy: Białynicki-Birula Rafał, Baran Eugeniusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.35-36, 38, 40-43, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  354/1942

  Tytuł oryginału: Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką.
  Tytuł angielski: Assessment of combination therapy with carbamazepine and piracetam in epileptic children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.145-157, il., tab., bibliogr. s. 155-156, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo ogromnego postępu w leczeniu padaczki u około 20 proc. chorych stwierdza sie oporność na środki farmakologiczne (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). W przypadku padaczki lekoopornej monoterapia często nie jest skuteczna i konieczne jest zastosowanie politerapii dwoma lub nawet trzema lekami przeciwdrgawkowymi. Dane te skłoniły nas do poszukiwań leku skutecznego i bezpiecznego w leczeniu padaczki wieku dziecięcego. Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wpływu piracetamu (PIR) zastosowanego w terapii do karbamazepiny (CBZ) na przebieg kliniczny padaczki i czynność bioelektryczną mózgu i odpowiedź na pytania: 1) Czy PIR wpływa na częstość napadów padaczkowych? 2) Jaki jest wpływ tego leku na zapis EEG? 3) Czy PIR wpływa na stężęnie CBZ? 4) Czy możliwe jest łączne stosowanie PIR i CBZ w leczeniu padaczki u dzieci i czy może mieć to aspekt praktyczny? Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 26 dzieci z napadami padaczkowymi o charakterze częściowym z wtórnym uogólnieniem lub bez niego leczonych CBZ. Wiek