Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANESTEZJOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 190Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/190

Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne śp. o Marii "Nunie" Bogusz.
Autorzy: Saładajczyk Grzegorz
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.142, il.
Sygnatura GBL: 734,454

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Bogusz
 • Maria 1947-2002


  2/190

  Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego.
  Tytuł angielski: Character of labour pain.
  Autorzy: Sobański Andrzej, Sipiński Adam, Poręba Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.568-573, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/190

  Tytuł oryginału: Wpływ ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego rodzącej na sposób porodu.
  Tytuł angielski: Effect of epidural analgesia on mode of delivery.
  Autorzy: Lach Jarosław, Marciniak Regina, Marcinkowski Zenon, Hermelin Aleksander
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.234-237, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
  Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
  Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,670

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  5/190

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  6/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.27, 29, 31, 33-34, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  7/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny. Resuscytacja w jednostkach lecznictwa stomatologicznego.
  Tytuł angielski: General anaesthesia in clinical dentistry. Resuscitation in medical intervention.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Bladowski Marek, Onichimowska Dariana, Nischk Mirosław
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.27-33, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The first time resuscitation was described in 1960. From that time it become standard medical intervention, which every phisician must know. The paper presents basic knowledge of the resuscitation concerning every day dental work and dental performance in general anaesthesia.


  8/190

  Tytuł oryginału: Symulacja jako metoda szkolenia.
  Autorzy: Szreter Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.281-284, bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  9/190

  Tytuł oryginału: Local anesthesia by blockade of lower rectal nerves in proctologic procedures.
  Tytuł polski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych w operacjach proktologicznych.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Wieczorkiewicz Monika, Grochowicz Maciej, Kosim Anna
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.64-68, bibliogr. 6 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono materiał 35 pacjentów, u których wykonano zabiegi proktologiczne w znieczuleniu miejscowym z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym (stosowano fentanyl z droperidolem, midomium i thiopental). Oceniano dolegliwości bólowe śródoperacyjnie oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji stosując standardowe skale bólowe słowne i graficzne. Żaden z pacjentów nie skarżył sie na ból w trakcie zabiegu. W 71,4 proc. pacjenci nie zgłaszali bólu po operacji albo dolegliwości bólowe były bardzo słabe. Nie zanotowano powikłań infekcyjnych. Zatrzymanie moczu wystąpiło w trzech przypadkach, podobnie u trzech chorych wystąpiły wymioty, jedna pacjentka zgłosiła bóle głowy. Wnioski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym jest dobrym sposobem znieczulenia w krótkich operacjach proktologicznych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents our experiences with 35 patietns who underwent proctologic procedures under local anesthesia by blockade of lower rectal nerves and general intravenous sedation (fentanyl, droperidol, midomium and thiopental). We assessed the severity of intraoperative and postoperative pain (within the first two days post-op) using verbal and visual analog pain scales. None of the patietns complained of pain during surgery. No pain or only mild discomfort were reported by 71.4 p.c. of patients. No infective complications were noted. Urine retention was observed in 3 cases, vomiting in 3 cases and one female ptatient complained of headache. Conclusion: local anesthesia by lower rectal nerves blockade combined with general intravenous sedation constitute a viable option for short proctologic procedures.


  10/190

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa chorego w anestezji.
  Tytuł angielski: Safety of the patient during general anaesthesia.
  Autorzy: Necek Stan
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.3-4, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  11/190

  Tytuł oryginału: Monitorowanie środków stosowanych w premedykacji i analgezji pooperacyjnej u pacjentów chirurgicznych - luksus czy potrzeba?
  Tytuł angielski: Serum concentration of drugs used in premedication and postoperative analgesia monitoring: luxury or urgent need?
  Autorzy: Borowiak Krzysztof, Potocka Barbara, Sajdak Renata
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.9-13, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanego modelu terapii przez porównanie wartości stężeń leków w surowicy i moczu z teoretycznymi stężeniami opartymi na danych z piśmiennictwa. Do badań pobierano krew i mocz od 31 pacjentów w wieku od 29 do 78 lat, którym przed planowanym zabiegiem chirurgicznym podawano w premedykacji morfinę i diazepam lub petydynę i prometazynę a w anelgezji pooperacyjnej morfinę lub tramadol. Stężenie leków oznaczano metodą chromatografii cieczowej oraz immunoenzymatyczną. Wyniki badań stężenia leków porównywano do wyliczonych teoretycznie. Stwierdzone w większości pacjentów stężenia leków mieściły się w granicach stężeń teoretycznych, natomiast u osób, którym podawano morinę w premedykacji a następnie w analgezji pooperacyjnej, średnie stężenia leku wyraźnie przekraczały górną granicę stężeń terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: WE have checked if serum levels of morphine, pethidine, tramadol and diazepam administered in premedication and postoperative analgesia remain within therapeutic range. Thirty one adult patients, aged 29-78 yrs, premedicated with morphine and diazepam or pethidine and promethazine received after surgery morphine or tramadol. Patients who received morphine before and after surgery demonstrated its serum concentrations that have exceeded markedly therapeutic level. Drug concentration in other groups remained within acceptable therapeutic levels. We conclude that potent analgesic drugs shouls be administered carefully within perioperative period and monitored in selected cases.


  12/190

  Tytuł oryginału: Cisatrakurium w dawce intubacyjnej 0,2 mg kg**-1 m.c. u pacjentów z otyłością znacznego stopnia podawane na wagę należną.
  Tytuł angielski: The dosage of cisatracurium (O.2 mg kg**-1) for intubation in morbidly obese patients should be based on the ideal body weight.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Gaszyński Tomasz, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.15-19, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie, czy cisatrakurium w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym w dawce wstępnej 0,2 mg kg**-1 m.c. w przeliczeniu na należną masę ciała zapewnia skuteczność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki atraumatycznej intubacji po 90 sekundach od podania środka u pacjentów z otyłością znacznego stopnia (BMI 35 kg m**-2). Grupę badaną stanowiło 31 pacjentów o BMI 36-57,7 kg m**-2 (43,23 ń 8,9), grupę kontrolną - 53 pacjentów o BMI poniżej 36 kg m**-2. Oceniano zmiany ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz zmiany częstości tętna. Stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięsniowego mierzono za pomocą pojedynczego pobudzenia aparatem TOF-Guard. Mierzono czas do uzyskania 75 proc., 95 proc., i 100 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa w 90 sekundzie od podania cisatrakurium oraz czas do powrotu 25 proc. odpowiedzi na ciąg czterech pobudzeń. Aby uzyskać 75 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w badanej potrzeba było średnio o 4,8 s więcej niż w grupie kontrolnej; czs do uzyskania 95 proc. był średnio krótszy o 2 s; czas do uzyskania 100 proc. był średnio o 5,3 s krótszy w stosunku do grupy kontrolnej (p 0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy w szybkości narastania zwiotczenia w porównywalnych grupach (p 0,05). W 90 sekundzie od podania cisatrakurium obserwowano nieznamienną statystycznie różnicę (p 0,05) w natężeniu uzyskanej blokady nerwowo-mięśniowej pomiędzy grupami (2,56 proc siły) na korzyść grupy badanej. Czas powrotu przewodzenia ...

  Streszczenie angielskie: We have assessed neuromuscular blockade and intubation condition in thirty-one morbidly obese patients (BMI 36-57.7 kg m**-2, mean 43.2 ń 8.9) after 0.2 mg kg**-1 of ideal body weight, calculated from the Garrow's scale. Fifty-three patients with BMI 36 kg m**-2 severed as a control. Neuromuscular transmission was assessed with a single twitch (TOF Guard, Organon-Teknika, Holland). We measured time to 75 p.c., 90 p.c., 100 p.c. twitch depression, in 25 p.c. recovery as well as twitch height at 90 secs after cisatracurium injection. In the study group the tinme to 75 p.c. twitch depression was 4.8 secs longer, to 95 p.c. depression - 2 secs shorter and to 100 p.c. - 5.3 secs shorter. Twitch returned to 25 p.c. 15.5 secs earlier compared to the control group. Intubation conditions were equal in both groups. We conclude that calculation of the dosee of cisatracurium based on the ideal body weight basis in morbidly obese patients is a safe method, providing within 90 secs adequate condition for intubation without significant histamine release.


  13/190

  Tytuł oryginału: Zasady bezpiecznego znieczulenia do zabiegów resekcji miąższu płuca.
  Tytuł angielski: Practice of safe anaesthesia in lung surgery.
  Autorzy: Traczewska Halina, Andres Janusz, Gil Tomasz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.31-35, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/190

  Tytuł oryginału: Losy doktora Ryszarda Rodzińskiego (1890-1938) i jego rodziny.
  Tytuł angielski: The history of Dr. Ryszard Rodziński and his family.
  Autorzy: Duda Krzysztof, Kubisz Agnieszka
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.37-40, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodziński
 • Ryszard 1890-1938


  15/190

  Tytuł oryginału: Wielodyscyplinarne podejście do problemu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi. Ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Multidisciplinary approach to the problem of bone metastases of breast cancer. Evaluation of treatment results.
  Autorzy: Pawlaczyk Anna, Kocobolska-Znamiec Wielisława
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.162, 164, 166-169, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszym miejscem rozsiewu w przebiegu raka piersi są przerzuty w układzie kostnym, które stanowią ok. 30-40 proc. wszystkich pierwszych miejsc przerzutowania. Rozpoznanie przerzutów do kości nie wyklucza u części pacjentów wieloletniego przeżycia, które jest dłuższe niż u chorych z dominującymi przerzutami miąższowymi. Ból kości wtórnie do przerzutów jest najczęstszym zespołem bólowym wymagającym leczenia u chorych na notowór. Powikłania przrzutów kostnych występują u ponad 30 proc. leczonych chorych. Pacjenci ci potrzebują zintegrowania leczenia i właściwej opieki medycznej. Wymaga to zastosowania wielu metod leczenia, w tym radioterapii, hormonoterapii, chemioterapii, chirurgii, dwufosfonianów, właściwego leczenia przeciwbólowego i opieki paliatywnej. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji 92 chorych leczonych z powodu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi, u których stosowano radioterapię, hormonoterapię, chemioterapię, dwufosfoniay, leczenie przeciwbólowe. Oceniano stopień redukcji bólu wg analogowej skali bólu VAS, stopień zmniejszenia ilości stosowanych leków przeciwbólowych, niepowodzenia leczenia. Największą korzyść z przebytego leczenia odniosły chore z przerzutami jedynie do kości. Niepowodzenia leczenia spowodowane były kolejnym rozsiewem nowotworu do kości oraz narządów miąższowych, ale zintegrowane podejście do leczenia chorych z przerzutami do kości powoduje poprawę jakości ich życia, zmnijeszenie objawów bólowych, ograniczenie ilości ...

  Streszczenie angielskie: Bone metastases of breast cancer are the most common site of dissemination and represent 30-40 p.c. of all first metastases. The symptoms and deficits produced-disabling pain, fracture, hypercalcemia, spinal cord or nerve root compression, or reduced marrow function - are much different from those associated with metastases in other sites. Recognition of bone metastases does nto exclude long life expectancy (many years) in some patients. There are many reasons to reevaluate management strategies in this group of patients. Bone pain secondary to metastasis is the most common pain syndrom requiring treatment in cancer patietns. Patients with predominant bone metastases have longer duration of survival than patients with predominantly visceral metastases. Patients with bone metastases have more severe symptoms and become symptomatic earlier in the clinical course than patients with liver and lung metastases. Complications of bone metastases are common (occurring in up to one third of patients who develop first metastases in bones) and produce high mirbidity. THere is an increasing incidence of bone metastases because of longer patient survival as a result of more effective treatment of primary tumors and other metastases. These patients require integrated treatment and proper medical care. That involves application of many treatment methods including radiotherapy, chemotherapy, hormonotherapy, surgery, bisphosphonates, pain relieving treatment and paliative care. The ...


  16/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  17/190

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności postępowania diagnostycznego i terapeutyczneo u dzieci z ciężkimi pourazowymi zaburzeniami przytomności.
  Tytuł angielski: The assessment of efficiency of diagnostic and therapeutic procedures in children with severe post-traumatic disturbances of consciousness. P. 2: Hospital treatment phase.
  Autorzy: Wilk Jarosław, Jałowiecki Przemysław, Dudek-Dyczkowska Dorota, Dyaczyńska-Herman Anna
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.5-15, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie przydatności rokowniczej wybranych parametrów oceny stanu klinicznego u dzieci z ciężkimi pourazowymi obrażeniami ciała, leczonych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Metody: Prospektywne badania objęły 81 chorych poniżej szesnastego roku życia, leczonych na OIT w latach 1990 - 1997, spełniających określone kryteria włączenia do badanej populacji. Wszelkie dane gromadzono na podstawie specjalnie opracowanego protokołu badawczego. Wyniki: U 29,6 proc. badanych, w chwili przyjęcia stwierdzano izolowane urazy czaszkowo-mózgowe, a u pozostałych obrażenia wielonarządowe. Średnia wartość Glasgow Coma Scale (GCS) wynosiła 5,4 ń 1,3. Wyniki leczenia według Glasgow Outcome Scale (GOS), korelowały z wartościami Revised Trauma Score (RTS) i APACHE II (p 0,001). W odniesieniu do Injury Severity Score (ISS) wystąpiła słaba zależność z GOS (; 0,05) i jej brak w odneisieniu do śmiertelności. Lepsze wyniki terapii pozostawały w związku z wyższą wyjściową punktacją GCS (p 0,001). Niedotlenienie, objawy wstrząsu oraz hiperglikemia przy przyjęciu należały do głównych czynników prognostycznie niepomyślnych (p 0,05). Spośród 62 (76,5 proc.) dzieci, które przeżyły, 93,5 proc. odzyskało przytomność, a 6,5 proc. wypisano w stanie wegetatywnym. U 19,8 proc. pacjentów uzyskano pełny powrót do zdrowia (GOS 4 - 5), a u 22,2 proc. stwierdzono ciężkie inwalidztwo. Wnioski: 1. Skale RTS, ISS i APACHE II mogą być przydatne w rokowniczej ocenie szans przeżycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: To evaluate the prognostic value of selected parameters of clinical condition in paediatric patients with severe post-traumatic injuries, treated in intensive care unit (ICU). Methods: In 1990 - 97 81 ICU patients under 16 year old, who met the inclusion ciriteria, were enrolled into the prospective study. All the data were collected using a specifically developed questionnaire. Results: On admission in 29.6 p.c.of patients isolated head injuries, while in the others multiorgan injuries were found. The average value of Glasgow Coma Scale (GC) was 5.4 ń 1.3. The treatment results accoridng to Glasgow Outcome Scale (GOS) correlated with the values of Revised Trauma Score (RTS) and APACHE II (p 0.001). There were a slight correlation of the Injury Severity Score (ISS) with GOS (p 0.05) and no correlation with mortality. Getter treatment results were connected with higher initial GCS (p 0.001). Hypoxaemia, shock, as well as hyperglycaemia on admission wre the main prognostically unfavourable factors (p 0.05). 93.5 p.c. of the 62 children wo survived regained consciousness, while 6.5 p.c. were discharged from hospital in vegetativ condition. A full recovery was achieved (GOS 4 - 5) in 19.8 p.c. of patients, whereas 22.2 p.c. remained heavily disabled. Conclusions: 1) The RTS, ISS, and APACHE II scales may be of use in predicting the survival in children with multiple post-traumatic injuries, although the ISS has low value in isolated head ...


  18/190

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody otwartej oraz metody zamkniętej drenowania moczu na częstość występowania szpitalnej bakteriurii u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of the open and closed urinary drainage system on the frequency of nosocomial bacteriaemia in ICU patients.
  Autorzy: Łysenko Lidia, Stankiewicz Maria, Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (o.i.l.) stanowią tylko 5 - 10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 - 31 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Najczęstszym z.sz. na o.i.l. jest zapalenie płuc. Durgim co do częstości rodzajem zakażenia oprócz zakażeń krwi są zakażenia dróg moczowych (z.d.m.). Do najistotniejszych czynników ryzyka z.dm. należą obecnosć cewnika w pęcherzu moczowym, długi czas utrzymywania cewnika moczowego, rozłączanie cewnika od układu odprowadzającego mocz oraz kolonizacja bakteryjna worka zbierającego mocz (ryzyko zakażenia wstępującego). Ryzyko kolonizacji bakteryjnej dróg moczowych można zmniejszyć m.in. przez stosowanie wielodniowych systemów drenowania moczu, które dzięki wbudowaniu membrany punkcyjnej pozwalają na nierozłączanie układu w celu pobrania próbek moczu do badań oraz uniemożliwiają wstępującą drogę zakażenia w worki zbierającego mocz dzięki obecności komory skraplającej pomiędzy workiem a przewodem odprowadzającym. Cel pracy: Porównanie częstści występowania szpitalnej bakterriurii u chorych na o.i.l., u których stosowano dwa różne systemy przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u wszystkich chorych leczonych na 21-łóżkowym o.i.l. w 1995 r. (grupa II). W grupie I stosowano system otwarty drenowania moczu, w grupie II - system zamknięty. W obu grupach stosowano identyczne techniki sterylnego cewnikowania pęcherza moczowego oraz opieki nad cewnikiem moczowym. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Although only 5 - 10 proc. of in-patients are treated in the intensive care units (ICU), they account for 25 - 31 proc. of all nosocomial infections (Nls). Pneumonia is the preodominant NI among ICU patients, however, the rate of urinary tract infections (UTIs) is also very high. The most important risk factors of UTLs at the ICU include indwelling urinary cateheter, long time of the catheterisation, disconnection of the uriary drainage system, bacterial colonisation of the drainage bag (the risk of the ascending infection). The rate of UTIs in ICU can be reduced by the use of closed system of urine drainage with a membrane for obtaining urine samples without disconnection of the drainage system, and with a 'drop-chamber', which cause intermittent flow of the urine to the bag (prevention of ascending infection). The aim of the study was to compare the frequency of nosocomial bacteriuria in ICU patients between two different methods of transurethral bladder catheterisation. Methods: The study was performed in the 21-bed ICU in 1995 (group I) and 1997 (group II). An open system of urine drainage was used in group I and a closed system of urine drainage was used in the group II. In both groups the same sterile techique of catheterisation and the catheter care were performed. Quantitative culture of strains was provided on a standard media (Uriline, bioMerieux) and ATB system (bioMerieux) was used for the identification of bacterial and fungal strains. ...


  19/190

  Tytuł oryginału: Problem based learning jako alternatywna forma nauczania studentów. Doświadczenia w nauczaniu medycznych działań ratunkowych studentów IV roku poznańskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Problem Based Learning - the alternative form of teaching students. Teaching quality care students of fourth year Medical University of Poznań - our experiences.
  Autorzy: Podlewski Roland, Turowska-Kóska Anna, Grześkowiak Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.55-57, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono teoretyczne podstawy nauczania problemowego. Opisano próbę nauczania studentów IV roku Wydziału Lekarskiego zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nową metodą dydaktyczną.

  Streszczenie angielskie: Theoretical backgrounds of the problem based learning were presented. An attempt of medical students training in ALS using the new method was described.


  20/190

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  21/190

  Tytuł oryginału: Posocznica wewnątrzszpitalna u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii - etiologia i czynniki ryzyka (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Nosocomial sepsis in neonates treated in a intensive care unit - risk facotrs and an etiology (prelimnary data).
  Autorzy: Piotrowski Andrzej, Pawluk Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.47-52, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Posocznice nabyte w szpitalu podczas leczenia noworodków sa ciągle aktualnym problemem medycznym. Projekt badania: praca prospektywna, z ujednoliconymi kryteriami włączenia na podstawie rozpoznania posocznicy potwierdzonej dodtanim posiewem krwi. Cel: Ocena częstości występwoania, etiolgii i czynników ryzyka wystąpienia posocznicy nabytej u norodków leczonych z powodu niewydolności oddechowej. Miejsce: 14 łóżkowy oddział intensywnej terapii w szpitalu akadmeickim, hospitalizujący noworodki i dzieci do lat 18. Wyniki: Przeanalizowano dane noworodków z masą ciała 2000 g leczonych z powodu niewydolności oddechowej (głównie z powodu zespołu zaburzeń oddychania lub zapalenia płuc). Do badań włączono 39 dzieci przyjętych w okresie kolejnych 8 miesięcy, u 28 z nich doszło do rozwoju 35 posocznic, średnio w 22 dobie pobytu. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym był gronkowiec naskórkowy, do czynników ryzyka należały: niska masa ciała, długotrwała wentylacja zastępcza, kaniulacja żył centralnych i naczyń tętniczych, a dodatkowo u dzieci z posocznicą Gram (-) podaż katecholamin przy przyjęciu i obecność PDA a u dzieci z zakażeniem florą Gram (+) dodatkowo rozpoznanie ZZO z podażą surfaktantu. Zmarło w sumie 7 dzieci (18 proc.), z tego 3 (8 proc.) z powodu posocznicy. Zgony wystąpiły jednie w grupie dzieci z posocznicą wywołaną bakteriami Gram (-). Wnioski: Posocznica nabyta podczas leczenia noworodków z m.c. 2000 g i niewydolnością oddechową jest zjawiskiem bardzo częstym, głównie powodowanym przez batkerie Gram dodatnie, sprzyja jej niska masa ciałą dzieci oraz procedurey inwazyjne.

  Streszczenie angielskie: Nosocomial spesis remains and important complication during treatment of newborn ifnants. Objectives: to assess prevalence, etiology and importance of some risk factors for nosocomial spesis in neonates admitted to Intensive Care Unit (ICU) because of respiratory failure. Design: a prospective study with specific inclusion criteria including weight 2000 g, respiratory failure at admission and signs of late-onset sepsis confirmed by a positive blood culture; conducted in a 14 bed ICU for neonates and children up to 8 years of age. Materials and methods. All consecutive neonates admitted from 24th October 2000 are included. Data on first 39 babies were analyzed including their demographic data and details concerning septic episodes. The study is continued. Results: Among 39 infants 28 developed one or two episodes of sepsis, the most common etiological factor was Staphylococcus epidermidis, main risk factors for sepsis were - low birth weight, long-term ventilatory support, central venous and arterial cannulation and among Gram-negative sepsis also use of catecholamines at admission, and presence of persistent ductus areteriosus. For Gram positive sepsis additional risk facotrs were diagnosis of RDS and treatment with surfactant. Conclusion: nosocomial sepsis is very common in neonates treated in pediatric ICU, important risk factors include low birth weight, invasive procedures and alos presence of PDA and treatment with natural surfactant.


  22/190

  Tytuł oryginału: Prokalcytonina jako wykładnik zakażenia wrodzonego u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Procalcitonin as a marker of congenital infection in Neonatal Intensive Care Unit - preliminary observations.
  Autorzy: Walas Wojciech, Stempniewicz Krzysztof, Wabińska Renata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.191-195, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wstępnych spostrzeżeń dotyczących poziomów prokalcytoniny (PCT) w pierwszych dobach życia nowroodków leczonych w OIT. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Opolu. Oznaczono poziomy PCT u noworodków leczonych z powodu niewydolności oddechowej: w pierwszych trzech dobach życia, oraz po 48 godzinach. Stwierdzono bardzo wysokie poziomy PCT (średnio: 100 ng/ml) u większości (67 proc.) noworodków z uogólnionym zakażeniem wrodzonym, wysokie poziomy (średnio: 20 ng/ml) u niemal połowy (47 proc.) noworodków z ciężkim wrodzonym zapaleniem płuc i nie stwierdzono dodatnich wartości PCT u noworodków bez zakażenia. W badaniu wykonanym po 48 godzinach stwierdzono spadek poziomu PCT u wszystkich noworodków, których stan ulegał poprawie i wzrost u większości spośród tych, których stan się pogorszył. Na podstawie wykonanych badań sforumułowano wstępne wnioski dotyczące wysokiej wartości oznaczania poziomu PCT w diagnostyce i monitorowaniu leczenia różnych postaci zakażeń wrodzonych u noworodków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is presentation of preliminary observations of procalcitonin (PCT) levels in the first days of life of neonates treated in PICU in Opole because of respiratory insufficiency. PCT was measured in blood serum once in the first three days of life and 48 hours after the first examination. Very high PCT levels (mean 100 ng/ml) were found in majority (67 p.c.) of neonates with generalised congenital infection, high (mean 20 ng/ml) - in nearly half of neonates with serious congenital pneumonia, PCT levels in group without infection were normal. In second measurement (after 48 hours) PCT level decreased in all recovering neonates and increased in most of the neonates whose condition worsened. Preliminary conclusions are: measureement of PCT levels is very useful in diagnosis and monitoring of congenital infections.


  23/190

  Tytuł oryginału: Zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji.
  Autorzy: Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.90-98, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/190

  Tytuł oryginału: Stanowiska, wytyczne, standardy opublikowane w Medycynie Intensywnej i Ratunkowej w latach 1998-2002.
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: [5] supl. 1 s.1-108, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  25/190

  Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


  26/190

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  27/190

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia oddechowa chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi.
  Tytuł angielski: Intensive therapy in the severe head injury.
  Autorzy: Ferber Jerzy
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.197-202, bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/190

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/190

  Tytuł oryginału: Teraźniejszość i przyszłość anestezjologii akademickiej. Debata kierowników katedr anestezjologii i intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Anaesthesiology within the University - today and tomorrow.
  Opracowanie edytorskie: Suchorzewska J. (moder.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.211-216 - Konferencja pt. Rola anestezjologii akademickiej w nauce dydaktyce i integracji dyscyplin medycznych Gdańsk 13.04. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  30/190

  Tytuł oryginału: Protokoły z Zebrań Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Tytuł angielski: Minutes of the Executive Committee Meetings.
  Autorzy: Hilewicz-Suzin Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.217-219
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  31/190

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne zawału serca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - problem mało znany.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction treated in the Anaesthesiology and Critical Care Unit - three case reports.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.541-543, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Three patients with acute myocardial infarction complicated by cardiac arrest and resuscitation procedures who were treated with thrombolytic therapy in the Anaesthesiology and Critical Care Unit, are described. No bleeding complications were observed. The safety and efficacy of the use of thrombolysis in such patients are discussed.


  32/190

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjna ocena ciepłoty ciała u chorych w podeszłym wieku poddanych operacjom torakochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Perioperative estimation of body temperature in elder patients durign thoracosurgery operations.
  Autorzy: Szłyk-Augustyn Maria, Wujtewicz Maria, Steffek Mariusz, Suchorzewska Janina, Tomaszewski Dariusz, Kurowski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.249-251, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby chorych w wieku podeszłym poddanych planowym operacjom chirurgicznym. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym są szczególnie wyrażone w tej grupie chorych, a liczba powikłań istotnie wzrasta podczas niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej. Celem pracy była ocena ciepłoty ciała chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym. Badania przeprowadzono u 23 chorych powyżej 65 roku życia. Chorych zaszeregowano do dwóch grup. W grupie I (12 chorych) zastosowano tradycyjne metody ochrony przed utratą ciepła. W grupie II (11 chorych) stosowano bierne metody ochrony przed utratą ciepła oraz systemy grzewcze "Hot-line" z możliwością podwyższania temperatury płynów infuzyjnych. Ciepłotę ciała oeniano w odstępach 30 min. Czujniki temperatury umiejscawiano na części podeszwowej palucha oraz w nosogardzieli. Obserwowano statystycznie znamienny spadek temperatury ciała w grupie chorych, u których zastosowano tradycyjne metody grzewcze. Uzyskane obserwacje wskazują na konieczność stosowania u chorych w wieku podeszłym dodatkowych metod ochrony przed utratą ciepła w czasie zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Within the last years there is observed the increase in number of elder patients operated in planned terms. Perioperative disorders of thermoregulation are strongly expressed in the group of patients, and the number of complications rises significantly during inadvertent perioperative hypothermia. The aim of this study was estimation of body temperature in patients subjected to thoracosurgical operatons. The study was performed in 23 patients older than 65 years, which were divided into 2 groups. In the group I (12 persons) we used usual methods of heat loss prevention. In group II there were used: passive methods of protection against heat loss as well as Hotline blood and fluids warmer with the possibility of intravenous fluids warming. The body temperature was estimated every 30 minutes. The temperature detectors were located on plantar surface of hallux and in nasophynx. We observed statistically significant decrease in body temperature volues in group I. We conclude that ther is the necessarity of the using of accessory methods of heat loss prevention in elder pateints subjected to thoracosurgery.


  33/190

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki magnezowej u chorych w ciężkim stanie klinicznym.
  Tytuł angielski: The disturbances of the magnesium management in the patients in grave clinical state.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Hartwich Artur, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.265-266, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 46 chorych (27 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku 41 - 76 lat, którzy z powodu ciężkiego stanu klinicznego wymagali intensywnej opieki medycznej. U wszystkich nich, jak również w grupie chorych leczonych z powoduu identycznych schorzeń jak grupa zasadnicza, z tym że nie wymagających intensywnej opieki medycznej (GK) oraz w grupie referencyjnej (GR) - dawcy krwi, dokonano oznaczeń stężenia magnezu w surowicy metodą płomieniowej atomowej spektometrii absorpcyjnej. Stwierdzono, że u chorych w ciężkim stanie klinicznym średnie stężenie tego pierwiastka w surowicy jest znamiennie statystycznie niższe niż w pozostałych grupach (GK i GR). Średnie stężenie magnezu różni się również istotnie statystycznie pomiędzy GK i GR. Określono również wartość decyzyjną stężenia magnezu w surowicy wynoszącą 5,78 ćg/ml, która stanowić może zapowiedź głębokich zaburzeń metabolicznych, prowadzących do ciężkiego stanu klinicznego.

  Streszczenie angielskie: The analysis included 46 patients (27 men and 19 women), aged 41 to 76 years, who required intensive medical care because of a grave clinical state. In all of them, as in a group of patients treated because of illnesses identical to those of the basic group but not requiring intensive medical care (CG), as well as in a reference group (RG) - blood donors, the determinations were conducted of the magnesium concentration in the serum with the flame atomic absorptive spectrometry method. It was confirmed that in the patients in grave clinical state the average concentration in the serum of that element was statistically significantly lower that in the other gorups (CG and RG). The average magnesium concentration also differs statistically really between the CG and RG. A critical value was also determined of the magnesium concentration in the serum raising 5.78 ćp/ml, which may be the prognosis of the metabolic disturbances leading to a grave clinical state.


  34/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Sedacja i analgezja w intensywnej terapii. Farmakoterapia osłabia neurohumoralną odpowiedź na stres u chorych w stanie krytycznym].
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.154-156, il., bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/190

  Tytuł oryginału: Analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym u chorych leczonych profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia in low molecular weight heparin prophylaxis patients.
  Autorzy: Prokopowicz Jacek, Guz Krzysztof, Molatta Izabella, Nowicka Lidia, Szmurło Radosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.101-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W operacjach torakochirurgicznych analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym (TEA) jest stosowana zarówno do znieczulenia w czasie operacji jak i leczenia bólu pooperacyjnego. W zależności od przebiegu okresu pooperacyjnego cewnik w przestrzeni zewnątrzoponowej jest najczęściej utrzymywany przez okres 1 do 4 dni. W tym samym okresie chorzy są leczeni profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych. W pracy oceniano skuteczność stosowanego schematu postępowania okołooperacyjnego w zapobieganiu powikłaniom neurologicznym będącym konsekwencją jednoczesnego stosowania TEA oraz heparyn drobnocząsteczkowych. W analizowanym materiale nie stwierdzono powikłań neurologicznych w wyniku stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych znieczulanych zewnątrzoponowo do operacji torakochirurgicznych. Objawy neurologiczne w zakresie nerwów obwodowych obserwowane w 6 przypadkach miały charakter przejściowy i były wynikiem ucisku spowodowanego nieprawidłowym ułożeniem, szczególnie przy przedłużających się operacjach. We wszystkich wątpliwych przypadkach wykonano badanie NMR wykluczające krwawienie do kanału kręgowego.

  Streszczenie angielskie: We have assessed efficacy and safety of thoracic epidural anaesthesia in 2015 patients, receiving low molecular weight heparin (LMWH) under following protocol: patients received one LMWH dose at the evening before surgery, epidural catheter was introduced at least 12 hours after, next LMWH was given at least 6 hours after catheter placement, catheter was removed 12 after and 6 hours before LMWH. We have not observed any neurological sequel that could be attributed to epidural analgesia. In six patient transient neurologic deficits were diagnosed with NMR and attributed to wrong positioning during surgery. Therefore we conclude that epidural analgesia can be used safety in thoracic surgery in presence on LMWH prphylaxis.


  36/190

  Tytuł oryginału: Anestezja całkowicie dożylna z zastosowaniem ciągłego wlewu remifentanylu oraz propofolu metodą TCI do zabiegów chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Continuous remifentanil - propofol TCI anaesthesia for coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Goźdźik Waldemar, Durek Grażyna, Falkiewicz Zdzisław, Kbler Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.105-109, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia dożylnego z zastosowaniem propofolu metodą TCI i ciągłego wlewu remifentanylu u chorych poddawanych planowemu zabiegowi chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej, na czynność układu krążenia, możliwość wczesnej ekstubacji oraz kontrolę bólu pooperacyjnego. Badaniem objęto 26 chorych w wieku średnio 60,5 ń 9,8 lat. Wykazano skuteczną stabilizację układu krążenia w czasie operacji przy zastosowaniu opisanej metody znieczulenia. Średni czas do ekstubacji dla całej badanej grupy wynosił 6,12 ń 3,1 godz. Średni czas pomiędzy odłączeniem wlewu propofolu, a ekstubacją, po spełnieniu kryteriów ekstubacji, wynosił 42 ń 14 min. Zastosowanie morfiny w powtarzalnych dawkach po 2 mg i.v. zapewniało skuteczną kontrolę bólu pooperacyjnego przy średniej podanej dawce 4,8 ń 1,2 mg. Zastosowana metoda zapewnia bardzo dobre warunki anestetyczne w okresie okołooperacyjnym. Znieczulenie tego typu umożliwia ekstubację u 69 proc. operowanych w okresie pierwszych sześciu godzin po zabiegu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate haemodynamic stability, time to extubation and postoperative pain management in 26 patients, aged 60.5 ń 9.8 yrs, scheduled to elective CABG surgery under continuous remifentanil-propofol TCI anaesthesia. All patients were haemodynamically stable in the perioperatice period. 18 were successfully extubated within first 6 hours after surgery. Mean intubation time in all patients was 6.12 ń 3.1 h. Mean time interval between propofol discontinuation and extubation was 42 ń 14 min. All patients received repeated 2 mg morphine bolus injections until pain was rated below 4 cm VAS. The total mean dose was 4.8 ń 1.2 mg. Remifentanil-propofol TCI anaesthesia provided very good cardiovascular stability and allowed to extubate 69 p.c. of patients within six hours after surgery.


  37/190

  Tytuł oryginału: Analgezja pooperacyjna do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci.
  Tytuł angielski: Postoperative analgesia in the Nuss pectus excavatus surgery.
  Autorzy: Stoksik Piotr, Misiołek Hanna, Karpe Jacek, Kucia Hanna, Knapik Piotr, Korlacki Wojciech, Rycaj Jarosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.110-113, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności pooperacyjnej analgezji opioidowej oraz analgezji pooperacyjnej z zastosowaniem cewnika zewnątrzoponowego do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci. Analizę przeprowadzono u 30 dzieci obojga płci w wieku od 11 - 18 lat, które podzielono na 2 grupy po 15 dzieci. Natężenie bólu oceniano czterokrotnie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym w skali Prince Henry Pain Score oraz w skali oceny liczbowej (VAS). Analgezja zewnątrzoponowa była skuteczniejsza od analgezji opioidowej.

  Streszczenie angielskie: We have compared standard opioid analgesia with thoracic epidural block for pain management after correction of pectus excavatus. Thirty children, aged 11 - 18 yrs, were divided into two equal groups. Pain was assessed 4 times during the first postoperative day using the Prince Pain Score and Visual Analoque Scale. Thoracic epidural analgesia to be more effective then opioid analgesia.


  38/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Stoksik Piotr, Knapik Piotr, Wojcieszek Ewa, Czyżewski Damian, Werszner Magdalena
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.117-120, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza trzech rodzajów znieczulenia do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii u pacjentów z myasthenia gravis, z uwzględnieniem wpływu znieczulenia na szybkość powrotu wydolnego samoistnego oddechu i możliwości ekstubacji. W grupie I (n=10) - wykonano znieczulenie dożylnym wlewem propofolu w połączeniu z analgezją zewnątrzoponową bupiwakainą w odcinku piersiowym. W grupie II (n=10) - znieczulono dożylnym wlewem propofolu oraz fentanylem, a w grupie III (n=10) - zastosowano anestezję sewofluranem oraz fentanylem. U wszystkich chorych do zwiotczenia stosowano atrakurium w dawkach zredukowanych. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzona analiza 3 sposobów znieczulenia chorych z myasthenia gravis do zabiegu tymektomii metodą wideotorakos kopii nie wykazała znamiennej przewagi żadnej z metod.

  Streszczenie angielskie: We have assessed three protocols of general anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenia gravis patients with end points of time of return of an adequate spontaneous breathing and extubation time. Thirty adult were randomly divided to receive in group I - continuous propofol supplemented with thoracic epidural analgesia, in group II - continuous propofol supplemented with fentanyl and in group III - sevoflurane and fentanyl. All patients received similar doses of atracurium for intubation. Statistical analysis did not reveal any differences in end points between the groups, although clinical impression was in favour of the first method.


  39/190

  Tytuł oryginału: Receptory alfa-2-adrenergiczne i ich agoniści w praktyce anestezjologicznej.
  Tytuł angielski: Alpha-2 adrenergic receptors and their agonists in anaesthesiological practice.
  Autorzy: Dziubdziela Włodzimierz, Jałowiecki Przemysław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.135-140, bibliogr. 54 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/190

  Tytuł oryginału: Dr Adam Czaczyński [1952-2001].
  Autorzy: Lesiuk Witold
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.141, il.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Czaczyński
 • Adam 1952-2001


  41/190

  Tytuł oryginału: Lek. med. Antoni Wusatowski [1929-2002].
  Autorzy: Lerch Andrzej, Łabuś Andrzej, Dyaczyńska-Herman Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.142
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wusatowski
 • Antoni 1929-2002


  42/190

  Tytuł oryginału: Sedacja i znieczulenie - przygotowanie rodziców i dziecka do zabiegu.
  Autorzy: Ziółkowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.266-270, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/190

  Tytuł oryginału: Ocena efektu rozcieńczenia krwi przy użyciu wybranych płynów infuzyjnych u pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the haemodilution effect using different fluids in patients prepared for surgery in epidural anaesthesia.
  Autorzy: Marcinkowska-Gapińska Anna, Chałupka Zbigniew, Kowal Piotr, Gaca Michał
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niniejsza praca miała na celu ocenę wpływu rodzaju przetaczanych płynów infuzyjnych - krystaloidów i koloidów - na parametry reologiczne krwi, ze szczególnym uwzględnieniem jej lepkości. Pomiary lepkości krwi wykonano za pomocą oscylacyjno-rotacyjnego reometru Contraves LS 40. Pomiary hematokrytu i lepkości krwi przeprowadzono w trzech etapach. Etap pierwszy objemował pobranie krwi od pacjentów, pomiar hematokrytu i lepkości krwi pełnej przed przetaczaniem płynów infuzyjnych. Podczas drugiego etapu badano krew pobraną zaraz po przetaczaniu, a trzeci etap stanowiły pomiary własności reologicznych krwi pobranej dwie godziny po przetaczaniu płynów infuzyjnych. Na podstawie wykonanych badań własności reologicznych krwi pacjentów przygotowywanych do zabiegów w znieczuleniu zewnątrzoponowym stwierdzono, że efekt rozcieńczenia dla koloidów (HAES i Dekstran) utrzymywał się dłużej niż dla krystaloidów (płyn Ringera). Pomiary lepkości dla prędkości ścinania 1 s**-1 wykazały, że lepkość ta była najniższa w grupie pacjentów, której przetaczano HAES 200/0,5.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare influence of infusion fluids - cristalloids and colloids - on the rheological parameters of blood with special focus on the blood viscosity. Blood viscosity measurements were performed with an oscillatory-rotary Contraves LS 40 rheometer. Measurements of haematocrit and blood viscosity were performed at three points. The first sample was taken before fluid infusion, the second immediately after completion the infusion. The last sample was taken two hours thereafter. The measurements were performed in the group of patietns prepared for surgery in epidural anesthesia. We conclude that the dilution effect lasted longer in the case of colloids (HAES and Dextran) compared to cristalloids (Ringer's solution). The blood viscosity measured at the shear rate of 1 s**-1 was the smallest in the group of patients after HAES 200/0.5 infusion.


  44/190

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników szkolenia metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie pierwszej pomocy na poziomie lekarskim studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Training in first aid - a comparison of problem based learning and programmed teaching results in a group of 4th course medical students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Turowska-Kóska Anna, Podlewski Roland, Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.101-104, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy porównania wyników szkolenia studentów metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badaniem objęto studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności wykazały lepsze wyniki nauczania metodą problemową.

  Streszczenie angielskie: The study compares a qualified first aid training results of students either with problem based learning method or programmed teaching method. The study was conducted in a group of fourth course medical students on University of Medical Sciences in Poznań. The knowledge and skill tests revealed better results of the students taught with problem-based learning method.


  45/190

  Tytuł oryginału: Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Błędy zespołu stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Dental surgery in general anaesthesia one day. Dental surgery. Operations errors.
  Autorzy: Bladowski Marek
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.135-139, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basic of his own experience author presents the basic errors which could appear during performance of any dental surgery in general anaesthesia.


  46/190

  Tytuł oryginału: The influence of controlled hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry in patients undergoing resection of meningioma.
  Autorzy: Pakulski Cezary, Nowicki Rafał, Kowalczyk Piotr, Bąk Piotr, Mikulski Krzysztof, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR28-CR30, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate the influence of general anesthesia with controlled nitroglycerin-induced hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry. Material/Methods: In six patients (1 female, 5 males, median age 46 years, range 32 - 62) undergoing elective resection of meningiomas, measurements of gastric mucosal perfusion were taken by nasogastric tonometry. Controlled hypotension was initiated after craniotomy and terminated prior to hemostasis procedures. The mean arterial blood pressure (MAP) was maintained 25 - 30 p.c. below initial parameters during controlled hypotension. The adequacy of perfusion was defined by the intramucosal pH (pHi) and the difference between arterial and intramucosal pH (pHGAP). All parameters were analyzed before the induction of controlled hypotension, after the 1st, 2nd, and 3rd hour, and 1 hour after the termination of controlled hypotension. Results: The MAP decreased during controlled hypotension by ca. 26.5 p.c. (min. 21.1 p.c.; max 31.6 p.c.). The lower MAP was accompanied by a statistically significant increase in heart rate. A significant increase from baseline in regional prCO2 was seen after teh 1st, 2nd, and 3rd hour of controlled hypotension. Intramucosal pH values decreased significantly during the same period, from 7.428 ń 0.032 to 7.372 ń 0.015. Despite these statistically significant differences during controlled hypotension, the pH, values were always greater than 7.35, and the pHGAP values were lower than 0.05, which were recognized as being within the normal range. Conclusions: Controlled hypotension allows accurate evaluation of the blood flow quality at the level of microcirculation. Mild controlled hypotension slightly alters splanchnic mucosal perfusion.


  47/190

  Tytuł oryginału: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: One-day surgery anaesthesia in pediatric patients - single institution experience.
  Autorzy: Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej, Gawłowska Aleksandra, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.214-217, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi w systemie "chirurgii jednego dnia" zmniejszając stres związany z hospitalizacją dziecka, pozwalają jednocześnie na zmniejszenie kosztów leczenia i lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych. W okresie od września 1998 r. do października 2000 r. przeprowadzono w Instytucie Pediatrii w Łodzi 852 znieczulenia do zabiegów w systemie "jednego dnia" u 825 dzieci (561 chłopców i 264 dziewczynki), w wieku od 6 miesięcy do 19 lat (średnio 6,5 roku). Zabiegami najczęściej wykonywanymi w prezentowanej grupie pacjentów były: operacja przepukliny pachwinowej - u 25,2 proc. pacjentów (215/852), odklejenie napletka - u 16,9 proc. (144/852), wycięcie drobnych zmian skórnych i znamion barwnikowych - u 13 proc. dzieci (111/852), oraz orchidopeksja - u 3 (0,3 proc.). Średni czas trwania zabiegu wyniósł 23,4 minuty. Większość dzieci w dobrym stanie opuściła szpital tego samego dnia, i tylko u 77 pacjentów (9 prooc) zaszła konieczność pozostawienia ich na noc po zabiegu w szpitalu. Żadne z dzieci wypisanych do domu, nie wróciło do szpitala z powodu powikłań, nie wystąpiły także żadne poważne komplikacje anestezjologiczne, a szczególnie aspiracja treści pokarmowej, bezdech pooperacyjny, czy pointubacyjny obrzęk krtani (stridor). Pozwala to zarekomendować zarówno zabiegi w trybie jednego dnia, jak i znieczulanie do nich jako bezpieczną i korzystną, zarówno dla pacjenta, jak i szpitala, metodę leczenia.


  48/190

  Tytuł oryginału: Stymulacyjne wspomaganie hemodynamiki w warunkach anestezji ogólnej.
  Tytuł angielski: Stimulatory assistance of haemodynamics during general anaesthesia.
  Autorzy: Prochaczek Fryderyk
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.1-17, il., bibliogr. 62 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W warunkach zabiegu operacyjnego, na skutek rutynowych działań chirurga i anestezjologa dochodzi do nadmiernego zwolnienia akcji serca, co doprowadza do zaburzeń przepływu tkankowego i spadku ciśnienia tętniczego. To upośledzenie hemodynamiki ma negatywny wpływ na przebieg zabiegu operacyjnego i odlegle losy pacjenta po zabiegu. Nadmierne zwolnienie akcji serca w czasie zabiegu operacyjnego prowadzonego w znieczuleniu ogólnym, mające negatywne skutki hemodynamiczne, występuje bardzo często, bo aż u 30-70 proc. operowanych. Brak reakcji na podejmowane w takiej sytuacji leczenie farmakologiczne lub jej opóźnienie wpływa negatywnie szczególnie na los tych pacjentów, u ktorych już przed operacją istniały uszkodzenia narządów niezbędnych do życia. Wdrażanie stymulacji metodą inwazyjną jest warunkiem jałowości sali operacyjnej bardzo utrudnione i praktycznie niemożliwe ze względu na brak na sali przeszkolonych kardiologów. korzystnym rozwiązaniem w powyższej sytuacji jest wyposażenie anestezjologa w nieinwazyjny stymulator i elektrodę, którą może ropocząć stymulację serca w każdym przypadku nadmiernego zwolnienia akcji serca. Ten anestezjologiczny nieinwazyjny stymulator serca umożliwia szybkie wdrożenie stymulacji przedsionków lub komór, korygując częstość akcji serca i zapobiegając utrzymywaniu sie zaburzeń przepływu tkankowego. Skuteczność takiego postępowania ułatwia specjalnie anatomiczne ukształtowana anestazjologicznie elektroda przełykowa. Elektroda ta pozwala ...

  Streszczenie angielskie: In conditions of operative procedure, resulting from the competent actions of surgeon and anaesthesiologist, there appears an excessive slowing down of the heart rate, which causes tissue flow disturbances and a drop of arterial blood pressure. This impairment of haemodynamics has a negative influence on the course of operative procedure and, later, the patient's life after the operation. Excessive reduction of the heart rate during the operative procedure, performed in general anaesthesia, having negative haemodynamic effects, appears very often - in up to 30-70 p.c. of operated patients. No or delayed reaction to the pharmacological treatment applied in this situation negatively influences the life of those patients especially, in whom damege to the key organs had already appeared before the operation. the introduction of stimulation using an incasive methods is, in the conditions of an operating room, very difficult and practically impossible because of no trained cardiologists present there. A positive solution in the situation mentioned above is to equip the anaesthesiologist with a non-invasive stimulator and transoesophageal electrode, which he can insert into the oesophagus, beginning heart simulation in each case of too excessive slowing down of the heart rate. This anaesthesiological, noninvasive heart stimulater makes possible the quick introduction of atria or heart ventricles stimulation, correcting decreased heart rate and preventing prolonged ...


  49/190

  Tytuł oryginału: Changes of propofol concentration in cerebrospinal fluid during continuous infusion.
  Autorzy: Dawidowicz Andrzej, Kalityński Rafał, Nestorowicz Andrzej, Fijałkowska Anna
  Źródło: Anesth. Analg. 2002: 95 (5) s.1282-1284, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We studied the changes in the propofol concentration in the cerebrospinal fluid (CSF) in 14 patients, undergoing elective intracranial procedures, who were anesthetized with propofol administered by target-controlled infusion. During anesthesia, fentanyl and cisatracurium were administered as required. After intubation of the trachea, the lungs of the patients were ventilated to normocapnia with an oxygen-air mixture (Fio2 = 0.33). Arterial blood and CSF samples (from an intraventricular drain) were collected between 90-180 min after the induction of anesthesia. Blood propofol concentrations were stable, between 5.0 ń 1.98 and 4.5 ń 1.7 ćg/mL (mean ń sd). There was a significant decrease in the CSF propofol concentration, from 52.2 ń 35.01 ng/mL at 90 min to 28.6 ń 21.9 ng/mL min (P 0.05). The CSF propofol concentration at 180 min (21.4 ń 14.9 ng/mL) was not significantly different from the concnetration at 150 min. Some possible reasons for this decrease after commencing continuous intraventricular drainage are discused.


  50/190

  Tytuł oryginału: Co anestezjolog powinien wiedzieć o bioterroryźmie?
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.128-131 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XX wieku


  51/190

  Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

  Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


  52/190

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji nerek u dzieci poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of renal function in children undergoing surgery under general anaesthesia.
  Autorzy: Wikiera-Magott Irena, Hurkacz Magdalena, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Zielińska Marzena, Zwolińska Danuta, Orzechowska-Juzwenko Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.212-215, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano 47 dzieci (29 chłopców i 18 dziewczynek) w wieku 3 - 13 lat. Dzieci operowane były w znieczuleniu ogólnym. Wszystkie dzieci były w stanie ogólnym dobrym, należały do grupy ryzyka anestezjologicznego ASA 1 i ASA 2, u żadnego nie stwierdzano chorób metabolicznych, endokrynologicznych, hematologicznych ani zaburzeń funkcji nerek i wątroby. W zależności od metody znieczulenia dzieci podzielono na dwie grupy. Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych dzieci w wieku 2 - 16 lat. Oceniano wydalanie z moczem N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (U-NAG), białka Tamm-Horsfalla (U-THP) i á2-m) i albumin jako wskaźników funkcji nefronu: kłębuszka nerkowego, cewki proksymalnej i dystalnej. Badania wykonywane były bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym i w pierwszej dobie po zabiegu. Wyniki: Nie stwierdzono różnic statystycznie znamiennych między badanymi wskaźnikami przed i po zabiegu operacyjnym. Wniosek: Stosowane metody znieczulenia nie mają ujemnego wpływu na funkcję nerek u dzieci.


  53/190

  Tytuł oryginału: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii - wykłady i streszczenia.
  Tytuł angielski: XIV International Congress of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy - lectures and abstracts.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1 s.3-280, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  54/190

  Tytuł oryginału: Dylematy etyczne intensywnej terapii.
  Autorzy: Szulc R.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.35-36, bibliogr. 4 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  55/190

  Tytuł oryginału: Rozwój leczenia bólu w przekroju historycznym.
  Autorzy: Marciniak M. B.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.37-38 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna


  56/190

  Tytuł oryginału: Społeczna i audiowizualna recepcja anestezjologii.
  Autorzy: Turos M. J.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.38-42, tab. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  57/190

  Tytuł oryginału: Beware the wolves are about.
  Autorzy: McLellan I.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.42-44 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/190

  Tytuł oryginału: Operating room air pollution - clinical experience from Germany.
  Autorzy: Taeger K., Harth M.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.44-46, tab., bibliogr. 3 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  59/190

  Tytuł oryginału: Ryzyko zawodu anestezjologa.
  Autorzy: Nęcek S.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.46-49, bibliogr. 17 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  60/190

  Tytuł oryginału: Anaesthesia and risk.
  Autorzy: Aitkenhead A. R.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.49-53, tab., bibliogr. 17 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/190

  Tytuł oryginału: The open lung management in anesthesia and intensive care.
  Autorzy: Lachmann B., Haitsma J. J.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.61-64, il., bibliogr. 20 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  62/190

  Tytuł oryginału: Atelectasis during anaesthesia and methods to prevent it.
  Autorzy: Hedenstierna G.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.67-69, il., bibliogr. 18 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  63/190

  Tytuł oryginału: Apneic ventilation, experimental and clinical research.
  Autorzy: Babinski M. F.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.69-71 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  64/190

  Tytuł oryginału: Non obstetric emergencies in pregnant women.
  Autorzy: May A. E.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.93-94, bibliogr.7 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  65/190

  Tytuł oryginału: Interventional neuroradiology and anesthesia.
  Autorzy: Lewelt W.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.94-97, bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  66/190

  Tytuł oryginału: Sedacja kontrolowana; monoterapia czy sedacja złożona z użyciem midazolamu, opioidu i propofolu?
  Autorzy: Przesmycki K.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.97-100, bibliogr. 21 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/190

  Tytuł oryginału: Are the problems of premedication solved in paediatric anaesthesia?
  Autorzy: Holzki J.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.100-102, il., bibliogr. 10 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/190

  Tytuł oryginału: Low flow anaesthesia in infants and children.
  Autorzy: Meakin G. H.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.102-105, bibliogr. 26 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  69/190

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania wyboru anestezji regionalnej (RA).
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.105-108, il., tab., bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  70/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w anestezji pediatrycznej - powikłania.
  Autorzy: Zielińska M.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.114-117, bibliogr. 17 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/190

  Tytuł oryginału: Powikłania znieczulenia i ich zapobieganie.
  Autorzy: Szreter T.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.117-119, bibliogr. 8 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/190

  Tytuł oryginału: Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza.
  Tytuł angielski: Local, ultrasound-guided blockade of neuro-vascular boundles improves quality of life of patietns after transrectal prostate biopsy.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przezodbytnicza, gruboigłowa biopsja stercza, przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografii, pozostaje podstawową metodą rozpoznawania raka stercza. Pomimo, że biopsja stercza jest zabiegiem bolesnym dla 70 - 80 proc. mężczyzn, większość urologów wykonuje ją bez jakiejkolwiek formy znieczulenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia mężczyzn podanych biopsji stercza z zastosowaniem miejscowego znieczulenia pęczków naczyniowo-nerwowych (PNN). Materiał i metody. Zbadano grupę 105 mężczyzn, z których u 55 wykonano znieczulenie PNN przed biopsją; pozostałych 50 stanowiło grupę kontrolną. Chorych kwalifikowano do znieczulenia w sposób losowy. Po upływie dziesięciu dni od biopsji każdego z nich poproszono, aby wpełnił ankietę własnej konstrukcji, w której pytano o dolegliwości bólowe po biopsji, nieodzowność stosowania leków przeciwbólowych, gorączkę, obecność krwi w stolcu, moczu i nasieniu, kłopoty z oddawaniem moczu, nieodzowność zasięgania porady lekarskiej i o gotowość poddania się ponownej biopsji, jeśli zaszłaby taka konieczność. Wyniki. W obu grupach wiek, rodzaj biopsji i liczba pobranych wycinków była podobna. Ból po zabiegu stwierdziło 37 porc. chorych poddanych znieczuleniu i 57 proc. z tych, u których biopsję wykonano bez znieczulenia (p 0,05). Odsetek chorych, którzy zauważyli krew w moczu, stolcu lub nasieniu, był w obu grupach zbliżony. Kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią okresowego częstomoczu, bólów i pieczenia przy mikcji lub ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Transrectal, ultrasonographically guided core prostate biopsy remains the main method of prostate cancer diagnostic. Despite it is painful procedure for 70 - 80 p.c. of patietns, most of urologists have been performing this without any anesthesia. Objective. To evaluate the quality of life men who had undergone prostate biopsy with local blockade of neuro-vascular boundels (NVB). Material and methods. In 55 randomized patients among 105, NVB blockade was performed before prostate biopsy. Control group consists of remaining 50 men. After 10 days patients were asked for filling the self-constructed questionnaire concerning pain after biopsy, use of analgetic drugs, fever, presence of blood in uring, stool and semen; the decision about re-biopsy if needed. Results. In both groups age, biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer bipsy was reported by 37 p.c. of patients with NVB blocade and 57 p.c. of patients biopted without anaesthesia (p 0,05). Pain during micturition, dysuria and the use of analgetics drugs were reported in both groups in 20 p.c., 33 p.c. and 8.8 p.c. and 15 p.c. respectively. Due to "post-biopsy" symptoms 6,6 p.c. and 5,2 p.c. in both groups were consulted by family doctor or urologist. In group with NVB blockade 95 p.c. and 75 p.c. in non-anaethesized group, would accept the decision of re-biopsy (p 0,05). Conclusion. Local, ultrasound-guided NVB blockade ...


  73/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenia regionalne u dzieci.
  Autorzy: Ziółkowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.377-386, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/190

  Tytuł oryginału: Słownik skrótów angielskojęzycznych w medycynie stanów ciężkich używanych w polskim piśmiennictwie z zakresu medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i anestezjologii : przewodnik - w trzech wariantach
  Autorzy: Kijak Ryszard
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności 2002, 193, [3] s. : bibliogr. 56 poz. + 26 poz., 21 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,440

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  75/190

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  76/190

  Tytuł oryginału: Effect of continuous thoracic epidural bupivacaine-fentanyl analgesia on postoperative outcome and mortality after abdominal aortic surgery.
  Tytuł polski: Ocena wpływu ciągłej analgezji zewnątrzoponowej z użyciem bupiwakainy i fentanylu w odcinku piersiowym kręgosłupa na przebieg pooperacyjny i śmiertelność u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej.
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Biernacka Jadwiga, Mocarski Stefan, Przesmycki Krzysztof
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ciągła analgezja zewnątrzoponowa stosowana w piersiowym odcinku kręgosłupa (C-TEA) umożliwia wcześniejszy powrót chorego do aktywności życiowej i zmniejsza częstość powikłań po operacji. Wpływ ten częściej obserwuje się u chorych w starszym wieku należących do grupy podwyższonego ryzyka według ASA, operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej. W pracy oceniano przebieg pooperacyjny i śmiertelność okołooperacyjną u wszystkich chorych operowanych w ciągu 18 miesięcy z powodu tętniaka aorty brzusznej, którzy otrzymywali C-TEA w okresie pooperacyjnym (grupa prospektywna A, n = 36) w porównaniu z analogiczną grupą chorych, operowanych w ciągu poprzednich 18 miesięcy, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe (grupa retrospektywne B, n = 38). Wyniki. W obu grupach nie zaobserwowano różnic znamiennie sttystycznych pod względem rodzaju wszytej protezy: prostej lub typu "Y" (A: 22/14 vs. B: 15/23; p = 0,103), częstości operacji nagłych lub planowych (A: 4/32 vs. B: 7/31; p = 0,554) i płci (kobiety A: 3/36 vs. B: 5/38; p = 0,769). Znamienną statystycznie różnicą pomiędzy grupami był średni wiek chorych (A: 65,4 ń 5,6 vs. B: 68,6 ń 5,7; p = 0,0324, test t-Studenta) oraz śmiertelność okołoperacyjna (A: 3/36 vs. B: 12/38; p = 0,0280, test xý). Wnioski. Podsumowując, śmiertelność okołooperacyjna u chorych otrzymujących C-TEA była 4 razy mniejsza niż u chorych, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe. Nie można wykluczyć wpływu czynników dodatkowych, takich jak inny rodzaj protezy lub różnice stanu klinicznego chorych, na okołooperacyjną śmiertelność.


  77/190

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  78/190

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu i skuteczności pozaszpitalnych resuscytacji krążeniowo-oddechowych we wrocławskich dzielnicach Śródmieście i Psie Pole w latach 1998-2001 : praca doktorska
  Autorzy: Sehn Marek Rafał, Jakubaszko Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20080

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  79/190

  Tytuł oryginału: Ocena i kwalifikacja chorych dorosłych do znieczulenia ogólnego w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Evaluation and qualification of adult patients to anesthesia in a family doctor practice.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werner Małgorzata, Kucia Hanna
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.34-42, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W związku z coraz większą liczbą zabiegów przeprowadzonych w ramach chirurgii krótkoterminowej konieczne staje się dobre przygotowanie pacjenta w warunkach ambulatoryjnych do znieczulenia i operacji. Lekarze rodzinni będą coraz częściej proszeni o ocenę i kwalifikację chorych do zabiegów operacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zapoznania ich z wymogami postępowania przedoperacyjnego w zakresie diagnostyki i terapii, tak aby współpraca między lekarzem rodzinnym a lekarzami reprezentującymi dyscypliny zabiegowe przebiegała sprawnie i z korzyścią dla pacjenta. Niniejsza praca zawiera podstawowe wskazówki i zalecenia, które mogą być pomocne w postępowaniu przedoperacyjnym z chorym, by jego pobyt w szpitalu skrócić do niezbędnego minimum.


  80/190

  Tytuł oryginału: Modyfikacja zachowań bólowych u szczura w następstwie podania bifaliny : praca doktorska
  Autorzy: Kosson Dariusz Tomasz, Mayzner-Zawadzka Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 68 k., [18] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 197 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  81/190

  Tytuł oryginału: Problemy związane z żywieniem ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Problems in nutritional support at the intensive care units.
  Autorzy: Rabenda Magdalena, Kaiser Teresa, Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.121-124, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 31 chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii (o.i.t.) porównano zlecone i otrzymane ilości kalorii podczas 1410 dni leczenia żywieniowego. 17 chorych otrzymywało wyłącznie żywienie enteralne, 4 tylko parenteralne, a 10 enteralne i parenteralne. Podczas żywienia enteralnego pacjenci otrzymywali 89 proc. zleconych kalorii, a podczas żywienia pozajelitowego 92 proc. zleconej ilości. W grupie otrzymującej żywienie enteralne i parenteralne największe różnice między zleconą a otrzymaną ilością kalorii obserwowano podczas żywienia enteralnego. Niedostateczna podaż żywienia drogą enteralną wiązała się z niepotrzebnym przerywaniem żywienia oraz zleceniem produktów żywieniowych bez uwzględnienia należnych potrzeb. Rutynowe zastosowanie protokołu żywieniowego pozwalającego na codzienne wyliczanie należnych i otrzymanych elementów żywienia powinno pomóc w rozwiązaniu problemu niedostatecznego żywienia chorych w o.i.t.


  82/190

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna u kobiety w pierwszej dobie po cięciu cesarskim. Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwawienia wikłającego okres po fibrynolizie.
  Tytuł angielski: Pulmonary artery embolism in the first 24 hours after caesarean section. Use of recombinant VIIa factor in treatment of the haemorrhage complicating fibrinolytic therapy.
  Autorzy: Misiewska-Kaczur Agnieszka, Woźnica Ryszard, Zuziak Krzysztof
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.125-127, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zator tętnicy płucnej występujący w okresie ciąży i połogu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów matek. Może on być wynikiem toczącej się choroby zatorowo-zakrzepowej lub genetycznie uwarunkowanych niedoborów czynników krzepnięcia i fibrynolizy. W przedstawionej pracy opisano przypadek chorej, u której zatorowość płucna wystąpiła w pierwszej dobie po cięciu cesarskim. Z powodu ciężkiego przebiegu z zespołem ostrej niewydolności prawokomorowej zdecydowano o leczeniu fibrynolitycznym. Uzyskano reperfuzję, lecz okres rekonwalescencji powikłało masywne krwawienie do miednicy mniejszej i jamy brzusznej z następową hipowolemia. Zdecydowano o podaniu rekombinowanego czynnika VIIa (NovoSeven), co pozwoliło na opanowanie krwawienia i wykonanie kontroli jamy brzusznej. Chorą w stanie dobrym przekazano na oddział położniczy.


  83/190

  Tytuł oryginału: Miejsce fibrynolizy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  Tytuł angielski: Fibrinolytic therapy in cardio-pulmonary resuscitation.
  Autorzy: Kosiński Sylweriusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.137-141, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków fibrynolitycznych w trakcie lub wkrótce po rescytacji krążeniowo-oddechowej jest względnie przeciwswskazane z powodu obawy przed masywnym krwawieniem. Wytyczne te nie mają jednak wiarygodnego, opartego na badaniach uzasadnienia. Wiele prac potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność trombolizy u chorych wymagających reanimacji. Leczenie fibrynolityczne może umożliwić stabilizację hemodynamiczną pacjentów z masywnym zatorem tętnicy płucnej lub zawałem serca. Stwierdzono ponadto lepsze rokowanie neurologiczne po zatrzymaniu krążenia dzięki korzystnemu efektowi leków fibrynolitycznych na perfuzję mózgową.


  84/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie koloidów w terapii płynowej.
  Tytuł angielski: Colloid solutions in fluid therapy.
  Autorzy: Durek Grażyna
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.167-174, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Terapia płynowa ma istotne znaczenie w leczeniu ciężko chorych. Ciągle jednak dyskutuje się nad "idealnym płynem" do terapii objętościowej. W Europie do resuscytacji częściej są stosowane roztwory koloidowe niż duże objętości roztworów elektrolitowych, a dotychczasowa dyskusja "krystaloidykoloidy" zmieniła się na "koloidy-koloidy". Objętość śródnaczyniowa może zostać definitywnie odnowiona przez podanie koloidów, a wyniki uzyskane przez wiele ośrodków nie wykazują różnic między albuminami a sztucznymi koloidami. Od idealnego roztworu należy wymagać nie tylko optymalizacji hemodynamicznej i stabilizacji mikrokrążenia, ale także tego, by tej poprawie nie towarzyszyły istotne objawy niepożądane. Zarówno koloidy naturalne - albuminy, jak sztuczne - żelatyny, dekstrany i roztwory hydroksyetylowanej skrobi, są stosowane w tej terapii. Efekty ich działania nie są ekwiwalentne i różnią się eksapansją płynu wewnątrznaczyniowego, właściwościami reologicznymi, czasem półtrwania w surowicy i objawami niepożądanymi. Istotne znaczenie ma również zdecydowanie niższy koszt sztucznych koloidów. Pomimo, że korzystne efekty albumin u ciężko chorych są dyskusyjne, są one nadal stosowane w wielu ośrodkach. Stosowanie dekstranów jest limitowane ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, a także widocznym wpływem na układ krzepnięcia. Żelatyny mają małe zdolności ekspansyjne i krótki czas półtrwania, dlatego muszą być stosowane w dużej objętości, a ich podaniu często towarzyszą reakcje anafilaktyczne. W tej sytuacji roztwory hydroksyetylowanej skrobi stają się coraz bardziej popularne...


  85/190

  Tytuł oryginału: Porównaie prowadzenia analgezji śródoperacyjnej przy pomocy remifentanylu, alfentanylu i fentanylu w zabiegach chirurgicznych u pacjentów z otyłością znacznego stopnia : praca doktorska
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Piotrowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi.
  Źródło: 2002, [7], 175 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  86/190

  Tytuł oryginału: Ocena hemodynamiki krążenia podczas rewaskularyzacji mięśnia sercowego w krążeniu pozaustrojowym przy użyciu różnych sposobów znieczulenia : praca doktorska
  Autorzy: Janowska Elżbieta, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii, Samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 78 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20064

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  87/190

  Tytuł oryginału: Wpływ różnego typu premedykacji na zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych operowanych z powodu zaćmy w znieczuleniu miejscowym.
  Tytuł angielski: Influence of different methods of premedication on the level of intraocular pressure and some hemodynamic parameters among cataract surgery patient.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Jurowski Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.265-269, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy, w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Metody i materiały: badaniu poddano 30 pacjentów u których wykonano fakoemulsyfikację (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podzielono ich losowo na 3 grupy i zastosowaniu premedykacje. Grupa I - otrzymała petydynę 0,5 - 1,0 mg/kg m.c. i prometazynę 12,5 - 25 mg domięśniowo, Grupa II - otrzymała klonidynę 3 - 5 mg/kg m.c. doustnie, Grupa III - otrzymała midazolam 7,5 - 15 mg doustnie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było zamierzone w 1, 6, 12, 24, 48 godzinie po operacji. Głębokość sedacji była oceniana podczas operacji w odniesieniu do skali Ramseya. Ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca oraz saturacja krwi tętniczej mierzone były podczas zabiegu operacyjnego za pomocą pulsoksymetrii. Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe we wczesnym okresie poopearcyjnym było znamiennie niższe w Grupie II w porównaniu z grupą I i III. Nie obserwowano istotnych różnic parametrów hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym w poszczególnych grupach. Wnioski: Właściwa sedacja z użyciem klonidyny wraz ze znieczuleniem miejscowym wydaje się efektywną metodą przygotowania chorych do operacji zaćmy. Co więcej użycie klonidyny przeciwdziała wzrostowi i ciśnieniu wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym.


  88/190

  Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia ogólnego na odkształcalność erytrocytów u chorych operowanych w trybie planowym i ostrym : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Król Wiesława Barbara, Polubiec Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, III Klinika Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19855

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  89/190

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  90/190

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności podwójnie ślepej próby jonoforezy z diklofenaku zastosowanego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.
  Tytuł angielski: The assessment of the double blind test of the iontophoresis efficiency with application of diclofenac-gel in patients with gonarthrosis.
  Autorzy: Czernicki Jan, Woldańska-Okońska Marta, Hyż Liliana Magdalena
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.5-11, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem oceny przydatności terapeutycznej 1 proc. preparatu diklofenaku, Olfen-żel firmy Mepha, stosowanego go w podwójnie ślepej próbie do jonoforezy na stawy kolanowe, w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, przez 20 min, 10 razy, codziennie na każdy staw z przerwą na sobotę i niedzielę, u 40 pacjentów (20 leczonych ambulatoryjnie i 20 hospitalizowanych). Do oceny wyników leczenia zastosowano skale bólu: wzrokowo-analogową (VAS) oraz punktową Laitinena. Uzyskane dane przedstawiono w postaci różnicy procentowej zmiany natężenia bólu. Zaobserwowano istotnie statystyczną różnicę wyników w stosunku do obserwowanych danych przed rozpoczęciem leczenia w obu skalach między aplikowanym lekiem i placebo u pacjentów ambulatoryjnych po 5 dniach leczenia oraz u pacjentów szpitalnych po 5 i 10 dniach leczenia oraz 30 dni od ukończenia zabiegów. Różnice istotnie statystycznie stwierdzono u pacjentów ze znacznie zaawansowanym procesem chorobowym po 5 i 10 dniach leczenia. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność jonoforezy z preparatem Olfen w formie żelu, szczególnie u chorych hospitalizowanych, u których korzystne wyniki aplikowanej jonoforezy utrzymywały się również 30 dni po ukończeniu leczenia.


  91/190

  Tytuł oryginału: Wartość terapii prądami małej częstotliwości w aspekcie zachowania się wybranych rytmów biologicznych człowieka.
  Tytuł angielski: The value of low frequency currents therapy in the aspect of the selected biological rhythms of human.
  Autorzy: Demczyszak Iwona, Wrzosek Zdzisława
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przydatności terapii TENS w leczeniu bólu przewlekłego w schorzeniach kręgosłupa. Analizy dokonano w aspekcie zachowania się wybranych rytmów biologicznych człowieka. Wyniki badań wskazują na poprawę sprawności psycho-fizycznej badanych i polepszenie ich funkcjonowania.


  92/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie midazolamu do sedacji w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) u dzieci niewspółpracujących.
  Tytuł angielski: Flash visual evoked potentials (FVEP) examination under midazolam sedation of non-cooperating children.
  Autorzy: Pojda-Wilczek Dorota, Stołtny Ludwik G., Pojda Stefan M., Pojda Grzegorz
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.399-402, il., bibliogr. 5 poz., sum
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To find the optimal conditions for visual evoked potential (VEP) examination of non-cooperative children using midazolam maleate sedation. Pateints: 32 children aged from 8 months to 13 years (mean 3,5 years) with mental disorders, emotional problems and/or very low vision due to various reasons. Methods: BEP - flash and bright flash according to ISCEV standards. Midazolam maleate sedation 0.4-0.5 mg per kilo body weight, given orally. Results: Only 6 children aged from 11 months to 3.5 years (mean 2.5 years) required sedation for VEP examination, was safe for children and well-tolerated. Conclusion: Second degree sedation in Ramsey score is effective for good VEP examiantion of non-cooperative children.


  93/190

  Tytuł oryginału: Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce.
  Tytuł angielski: Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology. P. 1.
  Autorzy: Kocięcki Jarosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.424-427, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The history of ophthalmic anestshesiology has started in antiquity. It is closely related to the develpment of opthalmology, enabling its progress in surgical and diagnostic procedures. During centuries many different substances, drugs and methods were developed to relieve the apin, however, up to now it is hard to decide which one is the best and most suitable for ophthalmologic needs. Individual choice adequate to the clinical image and surgeons skills still seems to be the most appropriate option.


  94/190

  Tytuł oryginału: Hipotonia ortostatyczna, intensywność bólu oraz analiza zmienności rytmu serca u chorych znieczulanych ciągłą analgezją zewnątrzoponową w odcinku piersiowym we wczesnym okresie pooperacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Przesmycki Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 63 k., [9] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 54-62, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20218

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  95/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w trudnej intubacji].
  Autorzy: Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.185 - Tł. artyk. z czas. European Journal of Anaesthesiology 2001; 18 : 3-12
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  96/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia w Polsce - 50-lecie specjalności.
  Tytuł angielski: Fifty years of anaesthesiology in Poland.
  Autorzy: Rondio Zdzisław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.235-236, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  97/190

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie interakcji między systemem immunologicznym i neuroendokrynnym.
  Tytuł angielski: Effects of anaesthesia on perioperative stress response: an interaction between the immune and neuroendocrine systems.
  Autorzy: Hasiak Jolanta, Wolski Zbigniew
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.241-245, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena możliwego udziału i znaczenia cytokin w rozwoju hormonalno-metaboliczno-immunologicznej odpowiedzi na uraz operacyjny. Badaniem objęto 18 chorych obu płci, u których wykonano wycięcie pęcherza z wytworzeniem odpływu moczu. U 9 chorych przeprowadzono znieczulenie ogólne, u pozostałych znieczulenie ogólne skojarzone z blokadą zewnątrzoponową. W określonych przedziałach czasowych przed i po operacji oznaczano w surowicy krwi stężenie IL-6, kortyzolu i glutaminy. Stwierdzono, że rozległa i długotrwała operacja wpływa istotnie na funkcję układu immunologicznego i endokrynnego przez zmiany stężeń IL-6, kortyzolu i glutaminy. Zastosowanie blokady neurogennej (ZOP) skojarzonej ze znieczuleniem ogólnym podczas operacji powoduje szybszy spadek stężenia IL-6, co może świadczyć o zmniejszeniu natężenia stresu operacyjnego i skrócenie czasu jego trwania.


  98/190

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie zmian w profilu metabolicznym.
  Tytuł angielski: Effect of anaesthesia on perioperative catabolism.
  Autorzy: Hasiak Jolanta, Wolski Zbigniew
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.247-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wpływu rodzaju znieczulenia na pooperacyjne zmiany w profilu metabolicznym podczas rozległej operacji urologicznej polegającej na wycięciu pęcherza moczowego z wytworzeniem odprowadzenia moczu z użyciem jelita. Badania wykonano u 18 chorych w wieku 37-74 lat, których podzielono losowo na 2 grupy zależnie do sposobów postępowania okołooperacyjnego. Grupę I stanowiło 9 chorych znieczulanych ogólnie, którzy po zabiegu otrzymywali środek przeciwbólowy drogą dożylną. Grupę II stanowiło 9 chorych znieczulanych metodą skojarzoną, u których po operacji utrzymywano ciągłą blokadę zewnątrzoponową bupiwakainą. Przed operacją i po operacji (bezpośrednio i w I oraz II dobie) oceniano stężenie glukozy, mocznika, kreatyniny i wybrancyh aminokwasów we krwi tętniczej. Stwierdzono, że znieczulenie ogólne nie zapobiega mobilizacji substratów metabolicznych, prowadząc do wzrostu we krwi stężeń glukozy, BUN, kreatyniny oraz do znacznego spadku stężeń aminokwasów. Blokada neurogenna zmienia odpowiedź stresową w różnym stopniu.


  99/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25 proc. lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej wykonywanych w systemie chirurgii dziennej.
  Tytuł angielski: Lidocaine-fentanyl-mivacurium mixture for intravenous regional anaesthesia in day-case hand surgery.
  Autorzy: Ulbrich Krzysztof, Piotrowski Dariusz, Pruszyńska-Bednarek Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.253-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie zneczulenia odcinkowego dożylnego z użyciem lidokainy ze znieczyuleniem mieszaniną środków o różnym punkcie uchwytu: lidokainy, fentanylu i miwakurium, zastosowanych u chorych poddanych zabiegom na kończynie górnej, wykonywanych w systemie chirurgii dziennej. Badaniu poddano 50 chorych, których podzielono na dwie równe ilościowo grupy: grupa I - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml (0,25 proc. roztworu lidokainy, 0,1 mg fentanylu i 1 mg miwakurium, grupa II - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml 0,25 proc. roztworu lidokainy. Oceniano czas osiągnięcia i trwania oraz jakość blokady czuciowej i ruchowej. Do oceny stopnia blokady ruchowej wykorzystano aparat TOF-GUARD, którym mierzono wskaźniki TOF i TW. Natomiast do oceny blokady czuciowej wykorzystano testy kłucia igłą i temperaturowy. Po zabiegu poddano ocenie jakość znieczulenia przez pacjenta i chirurga stosując 4-punktową skalę opisową (znieczulenie złe, dostateczne, dobre, bardzo dobre). Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji stwierdzono: porównywalną, wystarczającą do wykonania procedur chirurgicznych jakość blokady czuciowej, znamiennie statystycznie lepszą blokadę ruchową w grupie I, brak objawów niepożądanych po zwolnieniu mankietu w obu grupach, przydatność techniki znieczulenia w systemie chirurgii dziennej. Należy również podkreślić, że zastosowanie mieszaniny fentanylu, miwakurium i zredukowanej o połowę dawki lidokainy zapewnia właściwą analgezję i pełną blokadę ruchową.


  100/190

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu anestezji złożonej z użyciem izofluranu i propofolu na wybrane parametry krążeniowo-oddechwoe u chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca.
  Tytuł angielski: A comparison of the effects of isoflurane vs. propofol anaesthesia on haemodynamics and gas exchange during one-lung ventilation.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Wojcieszek Ewa, Dyaczyńska-Herman Anna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.257-261, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia złożonego z użyciem propofolu i izofluranu na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas zabiegu torakochirurgicznego wymagającego zastosowania wentylacji jednego płuca. Analizę przeprowadzono u 64 pacjentów w wieku 19 - 73 lat, których losowo podzielono na 2 grupy. W grupie I (n = 31) zastosowano indukcję dożylną etomidatem, a znieczulenie podtrzymywano izofluranem w stężeniu 0,8 - 1,5 proc. obj. W grupie II (n = 33) do indukcji i podtrzymania anestezji zastosowano propofol. Prężność tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej, końcowo-wydechowe stężenia dwutlenku węgla, saturację krwi tętniczej oraz ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca rejestrowano w wybranych punktach czasowych: 1) 15 min. po indukcji po uzyskaniu ustabilizowanej wentylacji obu płuc, 2) 15 min. po rozpoczęciu wentylacji jednego płuca, 3) 15 min. po chirurgicznym usunięciu zmiany nowotworowej płuca, 4) 15 min. po zamknięciu klatki piersiowej. Stwierdzono, że znieczulenie złożone z zastosowaneim izofluranou i proprofolu wywiera zbliżony wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas kolejnych etapów zabiegu torakochirurgicznego z zastosowaniem wentylacaji jednego płuca. Wykazano również, że w przebiegu całego znieczulenia większe wahania ciśnienia skurczowego krwi występują podczas anestezji propofolem.


  101/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne z użyciem remifentanylu u chorych z zespołem Pickwicka. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Remifentanil for anaesthesia in the Pickwick syndrome patient. Case report.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.265-267, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają postępowanie anestezjologiczne u dwóch mężczyzn z zespołem Pickwicka (BMI 61 i 46,3) do operacji żołądkowego zespolenia omijającego. Chorzy ci wymagają ostrożnego dawkowania leków nasenncyh, przeciwbólowych i zwiotczających z uwagi na możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych i zatrzymania oddechu nawet przy minimalnych dawkacah. Z uwagi na to opisanych chorych znieczulono ciągłym wlewem remifentanylu (0,2 - 0,75 mcg kg-1 min-1) oraz frakcjonowanymi dawkami midazolamu (2 mg co godzinę) i cis-atrakurium (po 0,03 mg kg-1 wagi należnej) Ok. 30 minut przed końcem operacji i anestezji podano 10 mg morfiny; blok nerwowo-mięśniowy odwrócono podaniem neostygminy. Chorych bezpośrednio po operacji oceniono na 14 p. w skali Aldreda; przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Przeciwbólowo po operacji podawano ciągły wlew morfiny oraz frakcjonowane dawki tramadolu. Uważamy, że opisany sposób postępowania jest optymalny w tej grupie chorych.


  102/190

  Tytuł oryginału: Postępowanie anestezjologiczne u pacjentów z otyłością znacznego stopnia.
  Tytuł angielski: Anaesthesia in the morbidly obese patients.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.291-296, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  103/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ciężarnej w ciąży wielopłodowej - odmienności i problemy.
  Tytuł angielski: Anaesthesia in the multiple pregnancy.
  Autorzy: Nowacka Elżbieta, Krawczyńska-Wichrzycka Romana
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.297-300, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  104/190

  Tytuł oryginału: Rozwój anastezjologii w akademiach medycznych w Polsce.
  Tytuł angielski: Development of anaesthesiology in Polish medical universities.
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.301-304
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  105/190

  Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Tytuł angielski: Fuoundation and development of Section of History of Anaesthesia of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy.
  Autorzy: Macheta Alicja, Przepolska Katarzyna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.305-307, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  106/190

  Tytuł oryginału: 10. Kongres Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów i 24. Kongres Europejskiej Akademii Anestezjologii - EUROANAESTHESIA 2002 - Nicea. Sprawozdanie.
  Autorzy: Sokół-Kobielska Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.308-311 - 1024 Kongres Europejskiego Towarzystwa AnestezjologówKongres Europejskiej Akademii Anestezjologii NiceaNicea 06-09.0406-09.04. 20022002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Anestezjologów


  107/190

  Tytuł oryginału: Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lublin - 14.09.2002.
  Opracowanie edytorskie: Hilewicz-Suzin Jadwiga (Oprac.), Gaszyński Wojciech (oprac.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.312-316
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  108/190

  Tytuł oryginału: Zebranie Zarządu Głównego PTAiIT (pierwsze - nowej kadencji) - Lublin, 13.11.2002 r. Sprawozdanie.
  Opracowanie edytorskie: Fijałkowska Anna (Oprac.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.317-318
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  109/190

  Tytuł oryginału: Zbiór pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Durek Grażyna, Jałowiecki Przemysław, Karpel Ewa, Ponichter Mirosław, Rawicz Marcin, Złotorowicz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Gaszyński Wojciech (przedm.), Mayzner-Zawadzka Ewa (przedm.), Dyaczyńska-Herman Anna (red.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego , Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i rozsz
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PTAIT 2002, 419 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  110/190

  Tytuł oryginału: Leczenie krwią
  Opracowanie edytorskie: Galley Helen F. (red.), Webster Nigel R. (red.), Lawler Paul G. P. (red.), Soni Neil (red.), Singer Mervyn (red.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, IX, [1], 89 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Seria: Critical Care Focus
  Sygnatura GBL: 735,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • anestezjologia


  111/190

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna
  Opracowanie edytorskie: Cashman Jeremy N. (red.), Lesiuk Witold (tł.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, [6], 184 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Preoperative assessment
  Seria: Podstawy Znieczulenia i Medycyny Stanów Ostrych
  Sygnatura GBL: 735,832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  112/190

  Tytuł oryginału: Ocena metod znieczulenia chorych do zabiegów endoskopowych w mikrochirurgii krtani z uwzględnieniem problemów postępowania okołooperacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Sachajdak-Michalewska Zdzisława, Dyaczyńska-Herman Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [I Klinika Laryngologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20205

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  113/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Endoskopia przewodu pokarmowego - przygotowanie, premedykacja i monitorowanie].
  Autorzy: Nowak Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.164-165 - Tł. artyk. z czas. Endoscopy 2001; 33 : 103-108
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/190

  Tytuł oryginału: 40 lat anestezjologii akademickiej w Poznaniu
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Opracowanie edytorskie: Szulc Roman (red. i tł.), Sobczyński Paweł (tł.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 26, [8] s. : il., 21 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  115/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie u chorych z obrażeniami twarzoczaszki i postępowanie okołooperacyjne : praca doktorska
  Autorzy: Podziorny Henryk, Andres Janusz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20324

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  116/190

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  117/190

  Tytuł oryginału: Wartość wybranych metod oceny klinicznej w przewidywaniu trudności intubacyjnych u chorych zakwalifikowanych do planowanych zabiegów operacyjnych : praca doktorska
  Autorzy: Łasińska-Kowara Magdalena, Suchorzewska Janina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 198 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19694

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  118/190

  Tytuł oryginału: Ocena kształcenia podyplomowego Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (Foundation for European Education in Anaesthesiology - F.E.E.A.) w warunkach polskich : praca doktorska
  Autorzy: Buczkowska Elżbieta, Jurczyk Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 188 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20363

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  119/190

  Tytuł oryginału: Levobupivacaina - nowy środek do znieczuleń miejscowych.
  Tytuł angielski: Levobupivacaine - a new local anaesthesia agent.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werszner Magdalena, Walaszczyk Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.109-121, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • anestezjologia


  120/190

  Tytuł oryginału: Ocena stosowania promieniowania laserowego niskiej mocy w leczeniu bólu.
  Tytuł angielski: The evaluation of using low intensity laser irradiation in the treatment of pain.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Kuśka Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.123-130, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  121/190

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod znieczulenia ogólnego na stężenie produktów peroksydacji lipidów : praca doktorska
  Autorzy: Wieczorek Andrzej, Gaszyński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 160 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  122/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie znieczulenia skojarzonego (ogólnego i zewnątrzoponowego) w cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Kalaciński Jan, Wojdyło Andrzej, Orawczykut. Tomasz, Ciopała Mariusz, Ćwik Paweł, Frączek Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.59-63, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  123/190

  Tytuł oryginału: Współpraca chirurgiczno-anestezjologiczna w leczeniu dzieci z MOC
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Lesiuk Witold, Szwarc Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/190

  Tytuł oryginału: Fast-track alfentanil general anaesthesia for open heart surgery: a review of our first forty valvular operations.
  Tytuł polski: Anestezja alfentanylem do operacji kardiochirurgicznych "krótkiej ścieżki" - wyniki naszych pierwszych 40 operacji zastawkowych.
  Autorzy: Vanek Tomas, Jares Martin, Straka Zbynek, Brucek Petr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.5C-7C, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono doświadczenia anestezji alfentanylem we wlewie 0,2 - 1,5 mg kg-1 min-1 poprzedzonych podaniem dawki nasycającej 20 mcg kg-1, midazolamem, propofolem, izofluranem i atrakurium, bez analgezji zewnątrzoponowej, do operacji zastawkowych w trybie "krótkiej ścieżki". Opisaną metodę zastosowano u 40 kolejnych pacjentów w wieku 67 ń 11 lat, ze średnią frakcją wyrzutową 59 ń 12 proc. i ocenionych w skali EURO na 5 pkt (2 - 12). W 19 przypadkach wymieniono zastawkę aortalną, w 15 oprócz zastawki aortalnej wykonano pomostowanie naczyń wieńcowych, u 4 wymieniono zastawkę mitralną, a u 2 pacjentów poddano operacji Bentalia z pomostowaniem naczyń wieńcowych. Średni czas trwania perfuzji wyniósł 55 ń 16 min, zakleszczenia aorty 43 ń 12 min, a całej operacji - 198 ń 47 min. Na całą operację zużyto średnio 12 ń 3,9 mg alfentanylu (151 ń 40 mcg kg-1). Ekstubacja bezpośrednio na stole nie była głównym ocenianym parametrem, niemniej jednak 19 (47,5 proc.) chorych usunięto rurkę bezpośrednio na sali operacyjnej w okresie 10 minut od zaszycia skóry. Pozostałych chorych ekstubowano w oddziale intensywnej terapii w 41 ń 40 min po zabiegu. Dwóch chorych reoperowano z powodu krwawienia i tamponady serca. Żaden chory nie wymagał późniejszej intubacji z powodu niewydolności oddechowej czy też krążenia, nikt też nie umarł w okresie 30 dni od operacji. Anestezja alfentanylem może być polecana do zabiegów "krótkiej ścieżki" przeprowadzonych z zastosowaniem krążenia ...

  Streszczenie angielskie: Experience with fast-track general anaesthesia based on alfentanil (loading dose 20 mcg kg-1 followed by continuous infusion of 0.2 - 1.5 mcg kg-1 min-1) + midazolam, propofol, isoflurane and atra-curicum, without epidueal catheter insertion, for cardiac valve surgery, is reported. The method was used in 40 consecutive, unselected patients, aged 67 ń 11 years, with mean left ventricular ejection fraction 59 ń 12 p.c., median EuroSCORE 5 (2-12). The patients underwent aortic valve replacement - AVR in 19 cases, combined procedures: AVR + coronary artery bypass grafting (15), mitral valve replacement (4), Bentall operation + coronary artery bypass grafting (2). The mean duration of cardiopulmonary bypass was 55 ń 16 min, mean aortic occlusion time was 43 ń 12 min, mean time of surgery 198 ń 47 min. The average total dose of alfentanil per procedure was 12 ń 3.9 mg (151 ń 40 mcg kg-1). Immediate extubation was not the primary end point of the study, but 19 patients (47,5 p.c.) met standard extubation criteria very early and were extubated in the operating room within 10 minutes after skin closure; others were trasported to the ICU and extubated within 41 ń 40 min. Two patients required early surgical revision due to postoperative bleeding or cardiac tamponade. None of the patients was reintubated due to respiratory or cardiac failure and none died within 30 days after surgery. We conclude that fast-tract alfentanil-based general anaesthesia con be recommended for ...


  125/190

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka hipoksemii tętniczej podczas zabiegów wideotorakoskopowych.
  Tytuł angielski: Assessment of risk factors of hypoxemia during one lung ventilation.
  Autorzy: Tyczka Joanna, Wołowicka Laura, Dyszkiewicz Wojciech, Nadolski Jacek, Skrzypczak Mariusz, Chorąży Zofia
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.13C-16C, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wartościami PaO2 podczas wentylacji jednego płuca (OLV) a przedoperacyjnymi danymi demograficznymi, spirometrycznymi i gazometrycznymi chorych oraz wybranymi parametrami mechaniki oddechowej podczs operacji. Badaniem objęto 90 chorych poddanych planowanym zabiegom wideotorakoskopowym. Hipoksemia tętnicza wystąpiła u 16 proc. chorych podczas OLV. Korelację z PaO2 podczas OLV wykazywały: BMI, PaO2 podczas wentylacji obu płuc, ciśnienia szczytowe, średnie i plateau w drogach oddechowych podczas OLV oraz podatność statyczna płuc i klatki piersiowej (p 0,05). W przypadki BMI i wartości ciśnień w drogach oddechowych występowała korelacja ujemna, w przypadku PaO2 podczas wentylacji obu płuc i podatności statycznej - dodatnia. Stwierdzono, że otyłość chorego stanowi istotny czynnik ryzyka hipoksemii tętniczej podczas OLV, a duże znaczenie dla utlenowania ma dobór parametrów wentylacji.

  Streszczenie angielskie: Hypoxemia during one lung ventilation (OLV) is a common problem. The aim of the study was to analyze the correlation between PaO2 during OLV and preoperative demographic, spirometric and loboratory data and selected respiratory mechanic parameters in 90 adult patients scheduled for videothoracoscopic surgery. Arterial hypoxemia occurred in 16 p.c. of cases. We found correlation between PaO2 during OLV and BMI, PaO2 before OLV, peak, mean plateau airway pressures and static compliance. Obesity was identified as a significant risk factor for hypoxemia.


  126/190

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym do pomostowania wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia for the off-pump coronary bypass surgery.
  Autorzy: Nikodemski Tomasz, Żukowski Maciej, Ratajski Radosław, Kępiński Stanisław, Filipiak Krzysztof, Brykczyński Mirosław, Listewnik Mariusz, Kazimierczak Arkadiusz, Bohatyrewicz Romuald, Wiechowski Seweryn
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.17C-20C, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 263 pacjentów poddanych zabiegowi OPCAB w 2001 r. Chorych podzielono na dwie grupy GA - 72 chorych znieczulonych tylko ogólnie i GA + TEA - 191 pacjentów, u których oprócz znieczulenia ogólnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową w odcinku piersiowym. Na stole operacyjnym ekstubowano w grupie GA 3 chorych (4,16 proc.), natomiast w grupie GA + TEA - 145 (75,9 proc.), a średni czas od zakończenia zabiegu do ekstubacji wynosił odpowiednio 230,7 i 50,9 min. (p 0,0001). W grupie GA statystycznie częściej występowały tachykardia, hipertensja oraz konieczność stosowania wlewu adrenaliny. Autorzy stwierdzają, że analgezja zewnątrzoponowa jest dobrym uzupełnieniem znieczulenia ogólnego podczas operacji OPCAB. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na opioidowe leki przeciwbólowe w trakcie zabiegu oraz umożliwia bezpieczną wczesną ekstubację.

  Streszczenie angielskie: The aim of the retrospective study was to assess the usefulness of thoracic epidural anglezja for OPCAB surgery. Two hundred sixty-three patients were allocated to two groups to receive general anaesthesia - GA (72) or general anaesthesia with thoracic epidural analgesia - GA + TEA (191). Three (4.2 p.c.) GA and 145 (75.9 p.c.) GA + TEA patients were extubated at the operating theatre; mean extubation time was 230.7 and 50.9 min respectively (p 0.0001). Tachycardia, hypertension and inotropic adrenaline support were significantly more frequent in the GA group. We conclude that the thoracic epidural analgesia was an efficient adjunct to general anaesthesia during minimally invasive coronary artery bypass surgery. It reduced opioid demand during anaesthesia and shortened extubation time and recovery.


  127/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie do operacji implantacji bezstelażowej zastawki aortalnej - nowe wyzwanie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Anaesthesia for stentless aortic valve implantation - a new challenge for anaesthetist?
  Autorzy: Bończyk Andrzej, Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Jasiński Marek, Kruczak Wojciech, Wenzel-Jasińska Izabela, Luboń Dariusz, Gaik Grzegorz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.21C-23C, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • transplantologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie, czy typ wszczepionej zastawki aortalnej ma wpływ na hemodynamikę układu krążenia. Ocenie poddano 25 pacjentów, u 10 wszczepiono zastawkę mechaniczną, a 15 - biologiczną zastawkę bezstelażową (stentless). Podczas wszczepiania zastawki bezstelażowej postępowanie anestezjologiczne nie uległo istotnym modyfikacjom. Autorzy uważają, że użycie śródoperacyjnej przezprzełykowej echokardiografii jest niezbędną częścią monitorowania śródoperacyjnego. Analiza elektrokardiograficzna powinna być dokonywana niezwykle starannie z racji możliwości blokowania ujść tętnic wieńcowych przy wszczepianiu zastawki bezstelażowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare anaesthetic protocols in two groups of patients scheduled for aortic valve replacement, 10 for a mechanical valve and 15 - for a stentless valve. We concluded that stentless aortic valve implantation requires no major change in anaesthetic approach, transoesophageal echocardiography was very valuable monitoring method and after surgery ECG should be carefully monitored because of possible coronary occlusion after aortic implantation.


  128/190

  Tytuł oryginału: Postępowanie anestezjologiczne w zabiegach wszczepiania automatycznego kardiowertera - defibrylatora.
  Tytuł angielski: Automatic implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD) implantation.
  Autorzy: Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Rudnicki Marek, Toczek Krzysztof, Gaik Grzegorz, Domaradzka Dorota, Kuś Halina
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.24C-26C, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2001 wykonano znieczulenia do 215 zabiegów wszczepienia, bądź wymiany automatycznego kardiowertera (AICD), w tym 42 zabiegi u chorych z niską frakcją wyrzutową (EF 30 proc.). W pracy przedstawiono sposób postępowania wypracowany przez autorów, wymagane standardy monitorowania parametrów życiowych oraz konieczny sprzęt zabezpieczający. Metoda oparta jest na któtkim ogólnym znieczuleniu dożylnym z zastosowaniem wlewu ciągłego propofolu lub sedacją midazolamem w połączeniu z etomidatem, z zastosowaniem fentanylu oraz znieczuleniem miejscowym lidokainą. Tylko u czterech pacjentów doszło do niezaplanowanego zatrzymania krążenia w trakcie zabiegu. Nie było natomiast zgonów śród- i okołooperacyjnych. Autorzy uważają takie postępowanie anestezjologiczne za bezpieczne i zapewniające pełną okołooperacyjną stabilność hemodynamiczną chorym wymagającym wszczepienia AICD.

  Streszczenie angielskie: The AICD implantation has become a routine procedure in clinical practice. Many patients presented for implantation have a long history of several myocardial infarcts, cardiac arrests, cardiomyopathy and cardiac surgery and require careful management during the procedure. Over 3 years 215 implantations or ACID replacement were performed; 42 of patients had ejection fraction below 35 p.c. Intravenous continuous propofol anesthesia or midazolam/etamidate sedation were successfully used. There was only four cardiac arrests and none of patients died. We regard this method as a safe and providing stable hemodynamics.


  129/190

  Tytuł oryginału: Wpływ infuzji dopaminy lub dobutaminy na stężenie endogennych amin katecholowych w warunkach krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Effects of dopamine and dobutamine on endogenous catecholamine concentration during open heart surgery.
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Rzecki Ziemowit, Wośko Jarosław, Czajkowski Marek, Nestorowicz Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.35C-39C, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza zmian stężenia adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi podczas wlewu dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego i bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Badaniami objęto 15 mężczyzn hospitalizowanych z powodu stabilnej choroby wieńcowej. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego w trybie planowym. Do zabiegu krążenia pozaustrojowego badani byli znieczulani ogólnie a wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych dokonywano w łagodnej hipotermii. Badaniom poddano stężenie adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi. Obserwacje badanych parametrów prowadzono w pięciu etapach, zaś wszystkich pacjentów podzielono na trzy grup: grupę A stanowili pacjenci nie wymagający infuzji amin katecholowych, grupę B - pacjenci otrzymujący dopaminę i grupa C - pacjenci otrzymujący dobutaminę. Istotny wzrost stężenia adrenaliny we krwi obserwowano w grupie C, podczas trwania procedury krążenia pozaustrojowego oraz w grupie A w pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej. Wzrost stężeń noradrenaliny we krwi notowano w grupie A oraz B. Nie obserwowano istotnych zmian w badaniach stężeń dopaminy.

  Streszczenie angielskie: We have assessed serum concentration of adrenaline, noradrenaline and dopamine in 15 stable angina pectoris patients, scheduled for elective coronary bypass grafting. Patients were allocated to three groups to receive no inotropic support (A), dopamine (B) or dobutamine (C). Adrenaline concentration increased significantly in the group C during bypass and in the group A during two days after surgery. Noradrenaline concentration increased in the groups A and B. Dopamine concentration remained unchanged in all groups.


  130/190

  Tytuł oryginału: Bariera pęcherzykowo-włośniczkowa; czy jej budowa ma znaczenie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Blood-gas barrier: how important it is for an anaesthesiologist?
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.40C-45C, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Obserwacjom morfologicznym poddano wycinki tkanki płucnej uzyskanej od uprzednio opisanych pacjentów [4] oraz od 20 dorosłych szczurów rasy Wistar. Po wykonaniu rutynowej obróbki histologicznej, histochemicznej i immunohistochemicznej mającej na celu uwidocznienie elementów tkanki łącznej oraz surfaktantu płucnego preparaty poddawano obserwacjom światło- i elektronowomikroskopowym. Badania wykazały, iż morfologia ludzkiej tkanki płuca oraz pęcherzyków płucnych szczura jest podobna. Bariery powietrze-krew były cienkie, a pojedyncze naczynia pęcherzykowe posiadały kontakt z przestrzenią powietrzną dwóch lub więcej pęcherzyków. Błony pęcherzykowo-włośniczkowe składały się z komórek nabłonka pęcherzykowego typu I, komórki śródbłonka i ich wspólnej błony podstawnej. Surfaktant płucny był w świetle pęcherzyków w postaci drobnych pęcherzyków, ciał lameralnych oraz w postaci tubularnej mieliny. Badania histochemiczne oraz immunohistochemiczne dobrze uwidoczniły elementy pozakomórkowej tkanki łącznej. Włókna kolagenowe i elastyczne były rozmieszczone wokół naczyń pęcherzykowych, były wzajemnie ze sobą połączone a także wiązały się z błonami podstawnymi. Błony podstawne barier powietrze-krew dobrze i regularnie się wybarwiały przeciwciałami przeciwko lamininie i kolagenowi typu IV. Barwienie fibronektyny wykazało jej nieregularne rozmieszczenie zarówno pomiędzy komórkami przegród międzypęcherzykowych jak i w obrębie błon podstawnych. Z kolei glikozoaminoglikany rozmieszczone były regularnie w obrębie blon podstawnych i włókien kolagenowych...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to analyze morphological structure of the alveolar barrier in human and rats. Dysfunction and/or damage to the alveolar structures frequently occur after cardiac or thoracic surgery; therefore, deep knowledge and understanding of their function are very important for cardiothoracic anaesthesiologists. Deteiled analysis using light and electronic microscopes of lung specimens collected from 5 adult humans and 20 adult Wistar rats revealed striking similarities. Alveolar membranes were very thin, capillaries contacted two or more alveoli. Capillary blood was separated from alveilar gas by type I pneumocytes, basement membrane and endothelial cells. Pulmonary surfactant could br observed within cytoplasm of the type II pneumocytes and in the alveolar lumen. In the interstitial space collagen and elastic fibres were interconnected. Basement membranes could be identified using anti-laminin and anti-collagen type IV antibodies. Fibronectin was located irregularly within basement membranes, collagen and elastic fibres. Glycosamino-glycans were spread in equal intervals within basement membranes and collagen fibres. We concluded that morphology of human and rat alveoli is very close and their alveolar barrier is very thin but stable.


  131/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji przy użyciu aparatu Prisma u chorej z zespołem małego rzutu po korekcji wrodzonej wady serca.
  Tytuł angielski: Prisma apparatus for continuous veno-venous hemodiafiltration in a low cardiac output patient. Case report.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Pągowska-Klimek Izabela, Moll Jadwiga, Moll Jacek [J.], Jander Anna, Kałużyńska Anna, Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.56C-58C, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągła żylno-żylna hemofiltracja (CWHF) jest uznaną metodą leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek (o.n.n.) u pacjentów z zespołem małego rzutu. Pozaustrojowe wspomaganie obiegu krwi sprawia, że technika ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów ze skrajnie niestabilnym układem krążenia. Skuteczne usuwanie ciał azotowych zapewnia modyfikacja układu: ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja (CWHDF), polegająca na przepływie dializatu przez filtr. Autorzy opisują bezpieczne zastosowanie techniki CWHDF przy użyciu aparatu Prisma u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca, u której w okresie pooperacyjnym rozwinęła się o.n.n. z powodu zespołu małego rzutu.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 15-yr-old girl operated for Ebstein syndrome in whom postoperative low cardiac output and kidney failure had occurred. 70-hour hemodiafiltration resulted in slow recovery and retum of spontaneous diuresis. Two hemofilters were used during the procedure. The Prisma apparatus allowed for precise control of the procedure.


  132/190

  Tytuł oryginału: Problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Lung volume reduction syrgery. Case report.
  Autorzy: Traczewska Halina, Cieślik Joanna, Nikliński Tomasz, Warmus Janusz, Olechnowicz Henryk
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.59C-61C, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc na przykładzie trzech chorych z niewydolnością oddechową, zakwalifikowanych do różnych typów zabiegów operacyjnych. Omówiono ocenę wydolności oddechowej przed zabiegiem oraz wyniki leczenia w oparciu o dane gazometrycznei spirometryczne. U wszystkich chorych uzyskano obniżenie PaCO2 do wartości prawidłowych. U jednego chorego stwierdzono wzrost PaO2 oraz FEV1 i FVC.

  Streszczenie angielskie: We patient three cases of patients with large emphysema and respiratory distress, scheduled for various surgical interventions. In two cases hypercapnia was reversed, in one case arterial blood oxygenation, FEV1 and FVC improved.


  133/190

  Tytuł oryginału: Anaesthesia and myocardial pre-conditioning.
  Tytuł polski: Anestezja a hartowanie mięśnia sercowego.
  Autorzy: Murali Bala, Latimer Ray
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.63C-65C, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  134/190

  Tytuł oryginału: Levosimendan in cardiac anaesthesia.
  Tytuł polski: Lewosimendan w kardioanestezji.
  Autorzy: Jalonen Jouko
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.66C-67C, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • anestezjologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  135/190

  Tytuł oryginału: Zaburzenia krzepnięcia po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiały VI Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT.
  Tytuł angielski: Coagulation disorders after cardiac surgery. VIth Symposium of the Cardioanesthetic Section.
  Opracowanie edytorskie: Knapik Piotr (Moder., oprac. i tł.), Woś Stanisław (moder.), Saucha W. (oprac. i tł.), Nadziakiewicz P. (oprac. i tł.), Cieśla J. (oprac. i tł.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.71C-77C - 6 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ustroń 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  136/190

  Tytuł oryginału: Materiały VI Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT. Sesje referatowe - streszczenia.
  Tytuł angielski: VIth Symposium of the Cardioanesthetic Section. Abstracts.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.78C-94C, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ustroń 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  137/190

  Tytuł oryginału: Wybór metody znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The choice of the appropriate type of anesthesia in arthroscopies of the knee joint - own experiences.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Pala Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.613-616, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z bardzo ważnych elementów warunkujących poprawnie wykonaną artroskopię stawu kolanowego jest oprócz umiejętności chirurga, odpowiednio dobrany przez anestezjologa sposób znieczulenia chorego. Wybór metody znieczulenia zależy od wielu czynników, w tym od: stanu ogólnego chorego, rodzaju i rozległości obrażenia lub schorzenia stawu kolanowego, od planowanego zakresu i czasu zabiegu (artroskopia diagnostyczna, operacyjna), miejsca wykonywania zabiegu (szpital, warunki ambulatoryjne)i, co najważniejsze, od doświadczenia i umiejętności anestezjoga oraz wyposażenia w sprzęt anestezjologiczny sali operacyjnej. Materiał i metody. Dokonano analizy rodzajów stosowanego znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego wykonywanych w latach 1986-2001, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Wyniki i Wnioski. W szpitalu w Piekarach Śląskich, w oparciu o wspólne z zespołem anestezjologów doświadczenia i miejscowe uwarunkowania (hospitalizacja 1-3 dni, około 10-12 artroskopii wykonywanych jednego dnia), zdecydowanie preferowane jest znieczulenie ogólne. Jest ono stosowane aż w 92 proc. wszystkich artroskopii. W 8 proc. głównie u pacjentów z problemami internistyczno-kardiologicznymi, stosuje się znieczulenie przewodowe, natomiast znieczulenia miejscowego nie wykonuje się już od około 10 lat.


  138/190

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu endoskopowym (panendoskopia) w znieczuleniu miejscowym.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.154-155
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  139/190

  Tytuł oryginału: Metody łagodzenia bólu podczas porodu drogami naturalnymi.
  Tytuł angielski: The methods of pain relief during delivery.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werszner Magdalena, Kwosek Aleksandra, Budziński Dariusz, Kucia Hanna, Walaszczyk Małgorzata
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.30-34, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ból jest natrualnym zjawiskiem towarzyszącym aktowi rodzenia. U niektórych kobiet jego następstwa mogą wpłynąć na płód, stwarzając dla niego nawet zagrożenie, mimo, że nie zastosowano żadnych środków farmakologicznych. Nowoczesna praktyka położnicza zachęca więc kobiety w ciąży do poznania fizjologii porodu, zaznajomienia się ze współczesnymi metodami łagodzenia bólu i wpływem różnych technik znieczulenia na matkę, płód i noworodka. Powinno to umożliwić przyszłym rodzicom dokonanie świadomego wyboru metody rozwiązania. We wczesnej fazie pierwszego okresu porodu rodzące nie wymagają na ogół środków przeciwbólowych. Przy rozwarciu ujścia macicy na 3 cm u pierwiastek lub 2 cm - u wieloródek, należy rozpocząć stosowanie odpowiedniego w danym przypadku sposobu analgezji. W ośrodkach położniczych, u których analgezja porodowa znalazła już swoje miejsce, stosuje się obecnie jeden z dwóch zasadniczych sposobów: analgezję zewnątrzoponową bądź analgezję wziewną. Dożylne stosowanie leków przeciwbólowych lub leków znieczulenia ogólnego jest obecnie wykorzystywane do łagodzenia bólów występujących podczas porodu fizjologicznego siłami natury tylko w rzadkich przypadkach.


  140/190

  Tytuł oryginału: Wpływ ostrej hiperkapni na chemiluminescencję granulocytów obojętnochłonnych i komórek popłuczyn oskrzelowych u sztucznie wentylowanych królików : praca doktorska
  Autorzy: Makowski Arystarch, Drobnik Leon (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapi w Szczecinie, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Anestezjologii Doświadczalnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 125 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  141/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne i głęboka sedacja u dzieci.
  Autorzy: Ziółkowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.584-590, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jest to drugi z czterech artykułów o znieczuleniu dzieci i postępowaniu redukującym ból jatrogenny na jaki narażone jest dziecko w szpitalu. Artykuły kierowane są przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, którzy jako pierwsi rozmawiają z rodzicami o planowanym zabiegu wymagającym znieczulenia. Celem cyklu jest przybliżenie lekarzom tematyki znieczulenia, aby już przy pierwszym kontakcie z dzieckiem i rodzicami mogli rozwiać niepokoje i lęki związane z "narkozą". W części pierwszej omówiono zagadnienia percepcji i oceny bólu u dzieci, przygotowania rodziców i dziecka do pobytu w szpitalu, możliwości jakie daje sedacja z zachowaniem świadomości. Niniejszy artykuł przybliża tematykę sedacji głębokiej i znieczulenia ogólnego.


  142/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologiczne aspekty zabiegów elektrowstrząsowych.
  Tytuł angielski: Anesthesiological aspects electroconvulsive therapy.
  Autorzy: Kucia Krzysztof, Kozub Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.711-718, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problematykę związaną ze specyfiką premedykacji i znieczulenia do zabiegów elektrowstrząsowych. Omówiono stosowane leki z uwzględnieniem ich wpływu na skuteczność terapii. Zwrócono uwagę na możliwości stosowania preparatów alternatywnych w różnych sytuacjach klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The pecularity of premedication and general anesthesia used in electroconvulsive therapy was presented. We also described drugs and their therapeutic effectiveness. Our particular attention was paid to the possibilities of use of alternative agents in different clinical situations.


  143/190

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  144/190

  Tytuł oryginału: Przydatność dostawowego stosowania bupiwakainy i morfiny u chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł A[nna], Polańska M., Skrzynecki M[arian], Gaweł K.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.247-249, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  145/190

  Tytuł oryginału: Przydatność łącznej analgezji podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowej u chorych poddanych endoprotezoplastyce stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł Anna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.250-252, tab., bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  146/190

  Tytuł oryginału: Techniki wentylacji wysokimi częstotliwościami.
  Tytuł angielski: Techniques of high frequency ventilation.
  Autorzy: Drwiła Rafał, Szkodny Paweł, Wąsowicz Marcin
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.22-24, il., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Skuteczne leczenie pacjentów w stanach ostrego zgarożenia życia nie jest możliwa bez stosowania technik wentylacji sztucznej. Wprowadzone w latach 60-tych XX wieku i oparte o fizjologiczne parametry oddechowe techniki prowadzenia wentylacji kontrolowanej, nie zawsze pozwalają na uzyskanie prawidłowych parametrów natlenienia krwi tętniczej. Duże nadzieje wiąże się obecnie z wynalezioną przez Sj”stranda Szwecja) w połowie lat 70-tych XX wieku techniki wentylacji wysokomi częstotliwościami. W chwili obecnej sposoby te podzielone są na grupy: 1. HFO - oscylacje o wysokiej częstotliwości. 2. HFPPV - wentylacja wysokich częstotliwości dodatnim ciśnieniem. 3. HFJV - wentylacja wysokich częstotliwości metodą jet. Każdy ze sposobów ma swoje wskazania i przeciwskazania przyczyniające się do poprawy wyników leczenia.

  Streszczenie angielskie: A successful treatment of critically ill patients is partially possible due to use of mechanical ventilation. Techniques of mechanical ventilation introduced in the early sixities and based on physiologically derived respiratory parameters sometimes failed to improve arterial oxygenation. Big hopes was brought by Sj”strand who developed in the 70-ties techniques of high frequency ventilation. Nowadays, there are three main groups of this mode of mechanical ventilation: 11. HFO-high frequency oscillation 2. HFPPV - high frequency positive pressure ventilation. 3. HFJV - high frequency jet ventilation. Each of the above mentioned modes has its own indications and contraindication for clinical use.


  147/190

  Tytuł oryginału: Przydatność wskaźnika bispektralnego (BIS) dla oceny głębokości znieczulenia całkowicie dożylnego : praca doktorska
  Autorzy: Śmiechowicz Jakub, Kbler Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach
  Źródło: 2002, 124 k. : il., tab., bibliogr. 232 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20414

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  148/190

  Tytuł oryginału: Perioperative pain relief following inguinal herniorrhaphy in children. Caudal versus ilioinguinal and iliohypogarstric nerve blockade.
  Autorzy: Nemeth Eva, Thory K., Machay T., Verebely T., Reusz Gy.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.76-80, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We evaluated the efficacy of two routinelly used regional anesthetic techniques, caudal epidural blockade (CEB) and ilioinguinal/iliohypogastric nerve blockade (IIB), in pediatric ambulatory surgeery patients. Forty two children undergoing herniorrhaphy were included in a prospective, randomized, observer-binded study. They received either 0.75 ml/kg (maximum 37.5 mg) caudal bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 (CEB group; n = 25; age 42.4 months [13-78]) or 0.5 ml/kg (maximum 37.5 mg) bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 for ilioinguinal/iliohypogastric nerve (NNb group; n = 17; age 42.4 months [12-94l). Postoperative analgesia was complemented by evaluation of the short-term hearrt rate variability (rMSSD : root-nean square of successive differences). The systolic BP at the end of surgery was found to be lower in the CEB group ((92 ń 2.9 mmHg) as compared wityh the IIB group (105 ń 3.0 mm Hg, p 0.005). During the recovery period both the HR and the systolic BP were lower in the CEB group than in the II B group (HR: CEB group 119 ń 3.7 min.**-1 vs. IIB group 136 ń 5.0 min**-1, p 0.05; systolic BP; CEB group 94 ń 4.9 mm HG vs. IIB group 109 ń 3.1 mmHg, p 0.02). During recovery, rMSSD increased to a higher level in the CEB group (30.8 ń 4.8 msec). than in the group (16.0 ń 3.6 msec, p 0.05). Hemodynamic parameters such as the HR and BP and rMSSD all demonstrated a lowerr sympathetic tone during recovery in CEB patients than in IIB patients.


  149/190

  Tytuł oryginału: Czynniki utrudniające sprawny przebieg akcji reanimacyjnej w opinii pielęgniarek.
  Autorzy: Sierpińska Lidia
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.80-84, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia


  150/190

  Tytuł oryginału: Medyczne i pozamedyczne problemy bólu przewlekłego.
  Tytuł angielski: Medical and nonmedical chronic pain problems.
  Autorzy: Parada-Turska Jolanta, Piotrowski Mariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.250-256, bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból przewlekły jest bardzo trudnym problemem leczniczym. W większości przypadków jest procesem dynamicznym. Można uważać go za poważną chorobę mającą różny przebieg. Arbitralnie za ból przewlekły uważa się ból trwający 6 miesięcy lub dłużej. Może być on wynikiem uszkodzenia stawów (choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby zapalne stawów), procesu degeneracji nerwów w przebiegu neuropatii, może być następstwem działania leków, leczenia operacyjnego lub wielu przewlekłych chorób. Ból przewlekły dotyka pacjenta, jego przyjaciół, jego rodzinę i jego pracę. Diagnostyka i leczenie bólu mogą wpływać frustrująco zarówno na pacjenta, jak i na lekarza. Ból przewlekły staje się coraz powszechniejszą chorobą powodującą wydatki finansowe oraz znaczne upośledzenie stanu zdrowia. Wiele przyapdków bólu przewlekłego jest opornych na najsilniejsze leki a reaguje bardzo powoli na długie odpowiednio stosowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain not a simple problem. Most chronic pain is a dynamic process. It is a serious, multificated illness. Pain is arbitrairy designated as "chronic" if its has gone on foer 6 months or more. Clinic pain may results from degeneration of a joint (athrosis and arhritis), degeneration of a nerve (neuropathy) on may be a complication of medical or surgical treatment and many chronic disorders. Chronic pain can deeply affect patient, his friends, his marriage, and his job. Its diagnosis and treatment can frustrate patient and physician alike. Chronic pain becomes most common, expensive, and debilitaing disorder. Many of chronic pain problems are resistant to the strongest of analgesics and may only responsed slowly to prolonged administration of appropriate management.


  151/190

  Tytuł oryginału: Studium bólu fibromialgicznego.
  Tytuł angielski: Study on pain in fibromyalgia syndrome.
  Autorzy: Stępniak Cezary, Targońska-Stępniak Bożena, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.257-265, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują szczególne cechy bólu w ZFM na podstawie osobistego kontaktu z ok. 1000 chorych na ZFM, katamnestycznych badań ankietowych 115 chorych oraz dokładnych badań stanu zdrowia i jakości życia 86 chorych. Oprócz cech bólu ujętych w kryteriach ACR z 1990 r. (ból uogólniony, trwający co namniej 3 miesiące, ucciskowa tkliwość szczególnych punktów w obrębie mięśni), zwraca uwagę zwykle wieloletni przebieg bólu o okresowo zmiennym natężeniu, lokalizacji, liczby i stopnia tkliwości "tender points", remisje są jednak rzadkie, dolegliwości z zbiegiem lat są coraz silniejsze, ból fibromialgiczny nie jest podobny w odczuciu do bólu somatycznego, dlatego pacjent opisowo próbuje oddać jego charakter, pacjent somatyzuje źródło bólu, wykazuje tendencje do samointerpretacji przyczyn i mechanizmów choroby, jest krytycznie nastawiony wobec lekarskich wyjaśnień, których różnych - i często sprzecznych - słyszał już wiele, ból słabo reaguje na leczenie NLPZ, często towarzyszy mu lęk.

  Streszczenie angielskie: The authors analyse specyfic features of pain in fibormyalgia syndrome (FS) on the grounds of personal contact with aprox. 1000 fibromyalgia patients, questionnaires from 115 patients and detailed assessment of health state and quality of life of 86 patients. Apart from attributes of FS pain mentioned by ACR criteria other ones are emphasized by the authors: chronic, long-term course of the pain with short-term changes of intensity, localisation and number or sensibility of tender points; rare remision, after years of the disease the pain usually increases; NSAID's efficacy is not sufficient; FS pain so different from somatic pain that a patient with FS describe his/her suffers in pictiresque, sometimes strange or funny manner; FS patient has own belives in somatic etiologfy of the disease and its sceptical about doctor's explanations; the pain of often accompained by fear and anxiety. The paper contains from oryginal patients' letters.


  152/190

  Tytuł oryginału: Farmakoterpia bólu neuropatycznego.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy of the neuropathic pain.
  Autorzy: Styczyński Tadeusz
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.266-269, bibliogr. 7 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zródłem powstawania bólu neuropatycznego może być zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy. U chorych z bólem neuropatycznym stwierdza się objawy podrażnieniowe lub ubytkowe w unerwieniu czuciowym, ruchowym i wegetatywnym. Pierwszym krokiem w leczeniu bólu neuropatycznego powinna być prawidłowa diagnoza. Jest wiele grup leków stosowanych w bólu neuropatycznym, włącznie z opioidami, trójcyklicznymi lekami antydepresyjnymi i lekami przeciwdrgawkowymi, ale rezultaty leczenia nie są dostatecznie dobre.

  Streszczenie angielskie: The pathophysiology of neurotic pain can ariese from both peripheral and central mechanisms. Neuropathic pain patients always express a variety of positive and negative secondary and motor symptoms, as well as autonomic symptoms. The initial step in treating neuropathic pain it to make a correct diagnosis. There are several categories of agents for the treatment of neuropatic pain including opioids, tricyclic antidepressants, and anticonvulsant. But neuropathic pain generally responds poorly.


  153/190

  Tytuł oryginału: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego - etiologia, patogeneza, objawy, rozpoznanie.
  Tytuł angielski: Myofascial pain syndrome - etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic procedures.
  Autorzy: Chudzik Dariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.270-278, tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespołem bólu mięśniowo-powięziowego określamy ściśle zlokalizowany ból mięśnia, stały lub wyzwalany przez ucisk charkterystycznych dla tego zespołu punktów spustowych (trigger points) występujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub promieniujący do regionów odniesienia. Czasami bólowi towarzyszą inne objawy parestetyczne, zwiększona męczliwość zajętego mięśnia, jego sztywność, subiektywne odczucie osłabienia siły mięśniowej, ból przy poruszaniu, niezalężny od stawów ograniczony zakres ruchomości. Przyczynami powstania bólu lub jego przewlekłego przebiegu są najczęściej zaburzenia postawy, nadmierne przeciążenie mięśni, powtarzające się urazy lub jeden poważny uraz, zaburzenia snu, ciągły stres, napięcie emocjonalne. Nie ma w chwili obecnej idealnych metod diagnostycznych, które pozwoliłyby pewnie rozpoznać ZBMP. Pozostaje dokładne zebranie wywiadu i prawidłowo przeprowadzone badanie fizykalne przez doświadczonego lekarza. Aspekty leczenia omówiono w oddzielnym artykule.

  Streszczenie angielskie: Myofacial pain syndrome is characterised by regional muscle pain, sometimes connected with paresthesia, constant or induced by pressing so called trigger points, apparing in the close neighbourhood or spreding to the referred zones. The pain is usually associated with farigue of the affected muscle, stiffness, feeling of lost muscle strenght, as well as limited range of movement without joint involvement. Many risk factors may cause the MPS, like: postural deviations, repetitive or occupational muscle injuries, trauma, disuse, sleep disturbances, psychosocial or emotional stress. None of the diagnostic procedures are powerful enough to give the right diagnosis. The diagnosis is based on medical history and correct physical examination, done by an experienced doctor.


  154/190

  Tytuł oryginału: 35 lat polskiej anestezjologii - wybrane wspomnienia i refleksje
  Autorzy: Kopliński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.76-80, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  155/190

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia bólów nowotworowych.
  Tytuł angielski: Treatment standards of the cancer pain.
  Autorzy: Łukaszewska Anna, Jarosz Jerzy, Hilgier Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.31-35, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Currently applied schems of the cancer pain treatment were presented. Newest pharmacological remedies were taken into consideration and its place in standard was described. The adjuvant drugs role was underlined.


  156/190

  Tytuł oryginału: Analiza kosztów analgosedacji z użyciem remifentanilu i propofolu oraz całkowitej anestezji dożylnej do kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Cost analysis of propofol and remifentanil analgosedation vs total intravenous anaesthesia for ambulatory colonoscopy.
  Autorzy: Rudner Robert, Jałowiecki Przemysław, Kawecki Piotr, Gonciarz Maciej, Mularczyk Aldona, Petelenz Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.293-297, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Porównanie kosztów całkowitej anestezji dożylnej i płytki analgosedacji do ambulatoryjnych badań kolonoskopowych. Materiał i metody: Analiza farmakoekonomiczna oparta na danych uzyskanych z prospektywnych, randomizowanych badań u 100 chorych kwalifikowanych do kolonoskopii wykonywanych w pracowni przeprowadzającej w dni robocze minimum 4-5 kolonoskopii. Grupa F (n=50) - jednorazowe dawki fenatylu (2 ćg/kg) i midazolamu (0,05 mg/kg) oraz frakcjonowane propofolu tak, aby indeks bispektralny (BIS) wynosił 60 ń 10. Grupa R (n=50) - analgosedacja ciągłym wlewem remifentanilu (~0,2 ćg/kg/min) oraz frakcjonowanymi dawkami propofolu dla utrzymania IIIř sedacji wg skali Ramsaya. Koszty zużytych leków oraz sprzętu jednorazowego użytku wyliczono z uwzględnieniem najniższych, najwyższych i średnich cen. Brano pod uwagę amortyzację środków trwałych. Pominięto pozycje identyczne dla obu grup. Wyniki: Obie grupy były porównywalne w zakresie wyjściowych parametrów demograficznych i średniego czasu trwania badania kolonoskopowego (p 0,05). Najniższe, najwyższe i średnie koszty wynosiły odpowiednio: w grupie R - 4,14 i 25,00 (12,80 ń 4,54) zł oraz w grupie F - 9,39 i 38,63 (17,56 ń 6,94) (p 0,05) zł. Płytka analgosedacja była średnio o 4,76 zł tańsza od znieczulenia ogólnego. Największy udział w kosztach miał propofol (R - 47,2 proc.; F - 72,93 p.c.). Zastosowanie 2,5-krotnie tańszej, nieoryginalnej postaci tego leku powodowało wyrównanie nakładów finansowych w obydwu ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Comparison of costs of total intravenous anaesthesia and conscious analgosedation for ambulatory colonoscopy. Material and methods: Pharmacoeconomical analysis based on data received from prospective, controlled, randomised study in the group of 100 patients allowed for colonoscopies conducted in the out-patient's clinic, where 4-5 colonoscopies are performed daily. Patients in the F group (n=50) received single doses of fentanyl (2 ćg/kg) and midazolam (0.05 mg/kg) and titrated doses of propofol in the way that bispectral index (BIS) is 60 ń 10. Patients in the R group (n=50) received analgosedation by continuous infusion of remifentanil (~0,2 ćg/kg/min) and titrated doses of propofol to maintain the IIIř of Ramsay's sedation scale. The costs of used medication and disposable equipment were calculated including their lowest, highest and average prices. We took into consideration the capital allowance of durable facilities. We excluded identical items for both groups. Results: No demographic differences were found among the groups and both groups were similar with respect to initial parameters and duration of colonoscopy (p 0.05). The lowest, highest and average costs were: in R group - 4.14 and 25.00 (12.80 ń 4.54) PLN and in F group - 9.39 and 38.63 (17.56 ń 6.94) PLN, respectively (p 0.05). Conscious analgosedation was on average 4.76 PLN cheaper than total intravenous anaesthesia. Propofol took the greatest part in the costa (R: 47,2 p.c., F: ...


  157/190

  Tytuł oryginału: Warunki bezpiecznego znieczulania chorych poddawanych zabiegom endoskopowym przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Safety of anesthesia during gastrointestinal endoscopy.
  Autorzy: Graniewski Jarosław, Uszok-Gaweł Ewa, Seifert Bohdan
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.317-320, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój różnych technik endoskopowych, często korzystających z najnowszych osiągnięć anestezjologii. Rozwój ten wymusił na anestezjologach dostosowanie metod znieczulenia, potrzebę stosowania nowych leków, ale także postawił przed nimi wiele nowych wyzwań, jakim muszą na co dzień stawić czoła. Podstawowym problemem jest bezpieczeństwo chorego znieczulanego do zabiegów endoskopii przewodu pokarmowego - praca ta jest próbą odpowiedzi na pytania związane z tym zagadnieniem.

  Streszczenie angielskie: Recent years have brought us several improvements in endoscopic techniques, and very often many of them are possible to perform due to the newest achievements in anesthesiology. That development of endoscopic techniques obliged the anesthetists to change their anesthesiological procedures, to seek for and use the newest drugs, but also created many problems they must manage every day. The main one is the anesthetized patient's safety during the gastrointestinal endoscopy. In this study we try to answer many questions connected with this problem.


  158/190

  Tytuł oryginału: Buszując w Internecie.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.68, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  159/190

  Tytuł oryginału: Czy Polki chcą - czy muszą cierpieć - analiza znieczuleń porodów w Polsce.
  Tytuł angielski: Why do Polish women suffer during delivery - do they want or do they have to - consideration on labor analgesia in Poland.
  Autorzy: Langie Tomasz, Ciaćma Anna, Klimek Marek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.24, 26-27, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W materiale zebranym przez zespół profesor Ewy Mayzner Zawadzkiej z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie wykazano, że w Polsce w roku 1996 tylko 0,69 proc. porodów było znieczulonych zewnątrzoponowo, a w roku 2000 liczba ta wzrosła jedynie do niespełna 2 proc. W ciągu pięciu lat, które upłynęły od pierwszego opracowania sytuacja znacznie się zmieniła, jest jednak ciągle daleka od optimum, które autorzy oceniają na 50 - 60 proc. porodów znieczulonych w stosunku do ogólnej liczby porodów.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is to name and describe the main reasons for low number of epidural analgesia given to the laboring women in Poland. At the end of last century just 2 p.c. of all deliveries in Poland received epidural analgesia. Among the main reasons for such situation authors stress low or false knowledge of this procedure among pregnant women and a silent resistance among group of obstetrical professionals. The best way to solve this situation is to educate patients and resistant professionals on safety of this procedure.


  160/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie do zabiegów okulistycznych
  Autorzy: Pankowska Sylwestra, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.13-19, il., bibliogr. 30 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  161/190

  Tytuł oryginału: Sposoby zmniejszenia okołooperacyjnej utraty krwi - postępowanie anestozjologiczne.
  Autorzy: Partyka Teresa, Sitkowska-Rysiak Ewa
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.31-33
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  162/190

  Tytuł oryginału: Udział anestezjologa w zwalczaniu lęku przedoperacyjnego u chorych neurochirurgicznych
  Autorzy: Kopliński Andrzej, Rudner Robert
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.354-358, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  163/190

  Tytuł oryginału: Wpływ przedoperacyjnego zastosowania propacetamolu na intensywność odczuwania bólu po operacji usunięcia macicy.
  Tytuł angielski: Pre-operative propacetamol administration influence on post-operative pain severity in patients after uterus extripation.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Stefanowicz Marek, Waśniewski Tomasz, Ciemniewicz Ewa
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.101-107, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In spite of, more and more greater interests with improvement of comfort connected with operation, still at over half of patients, soothing of pain after operation is inadequate. Progress, which took place in understanding of pain mechanisms permitted on putting hypothesis about possibility of prevention to surgical pain across application analgetic before operation (preemptive analgesia). The creature of presented below research is qualification of propacetamol efficiency used before pronouncement of pain stimulation in diminution of pain complaints after operation. In research took participation 50 patients operated for rmoval of uterus, divoded at random on two groups. Patients in dependence on groups received an hour before operation intravenous drop inlet of 250 ml saline with 2 g of propacetamol or without medicine as placebo. After operation, patients received to disposal PCA automatic syringe with morphine, as a method of soothing of postoperative pain. Twenty-four hours morphine request was measure of intensification of pain. In passed investigation less application of morphine was observed in group of patients receiving propacetamol. The research showed, that propacetamol used as preemptive analgesia is efficient in diminution of pain complaints after operation of uterus removal.


  164/190

  Tytuł oryginału: Wstrząs septyczny.
  Autorzy: Kruszyński Z[dzisław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.351-369, il., tab., bibliogr. 91 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  165/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Znieczulenie miejscowe do małych operacji ginekologicznych].
  Autorzy: Sajdak Stefan
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (4) s.91 - Tł. artyk. z czas. Obstetrical and Gynecological Survey 2002; 57 : 171-178
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  166/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca.
  Autorzy: Szreter Tadeusz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.143-145, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  167/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zwężenie tchawicy].
  Autorzy: Orłowski Tadeusz M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.122 - Tł. fragm. oprac. Tracheal stenosis / Jennifer D. Walker, Douglas J. Mathisen // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 778-783
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  168/190

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod anestezji do zabiegów torakochirurgicznych na częstość występowania powikłań okołoporodowych, stan chorego po zabiegu oraz jakość znieczulenia w odczuciu pacjenta.
  Tytuł angielski: The effect of some anesthetized methods during thoracosurgical procedures on frequency of perisurgical complications, the patient's case after surgery, and the quality of anesthesia in feeling by the patient.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.43-50, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  169/190

  Tytuł oryginału: Próba wykorzystania kierunkowej elektrody przełykowej do zabezpieczenia chorych poddanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym : praca doktorska
  Autorzy: Jawor Artur, Prochaczek Fryderyk (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  170/190

  Tytuł oryginału: ABC resuscytacji
  Opracowanie edytorskie: Colquhoun Michael (red.), Handley Anthony J. (red.), Evans T. R. (red.), Jakubaszka Juliusz (red.), Kamiński Bogdan (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, VIII, [4], 94 s. : il., 30 cm. - Tyt. oryg. ABC of resuscitation
  Sygnatura GBL: 802,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  171/190

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa i Fantoniego w oddziale intensywnej terapii : praca doktorska
  Autorzy: Paleczny Jerzy, Knapik Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii] w Zabrzu
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  172/190

  Tytuł oryginału: Zastosowanie remifentanylu i fentanylu podczas znieczulenia wziewnego izofluranem chorych do zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Knapik Małgorzata, Dyaczyńska-Herman Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  173/190

  Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego znieczulenia propofolem i ketaminą na niektóre procesy poznawcze i emocjonalne u ludzi : praca doktorska
  Autorzy: Jakubów Piotr, Braszko Jan (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. k. 80-103, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20587

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  174/190

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania skojarzonej anestezji ogólnej i zewnątrzoponowej do operacji usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza jelitowego : praca doktorska
  Autorzy: Cieślikowski Wojciech, Kwias Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Urologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 56 k. : il., tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20803

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  175/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech, Gaszyński Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.9-18, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  176/190

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zabiegi dermatochirurgiczne w znieczuleniu z użyciem prilokainy i ropiwakainy podawanych w infuzji podskórnej u dzieci].
  Autorzy: Włodarkiewicz Adam
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.19, il. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Dermatology 2001; 18(6) : 469-472
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  177/190

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy anestezjologiczne w chirurgii serca.
  Tytuł angielski: Main anesthesiological problems in cardiac surgery patients.
  Autorzy: Wieczorek Ryszard, Drwiła Rafał, Wąsowicz Marcin, Sobczyk Dorota
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.143-147, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój kardiochirurgii w ostatnich latach jest czynnikiem stymulującym rozwój okołooperacyjnych technik anestezjologicznych. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd najnowszych doniesień z piśmiennictwa na podstawie doświadczenia autorów.

  Streszczenie angielskie: Rapid development of cardiac surgery requires more sophisticated perioperative anesthesia techniques. In our paper we present recent data and our experience in perioperative care in cardiac surgery patients.


  178/190

  Tytuł oryginału: Ból w okresie porodu.
  Tytuł angielski: Pain during labor.
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.35-37, il., tab., bibliogr. [6] poz.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  179/190

  Tytuł oryginału: Techniki i metody postępowania przeciwbólowego po urazach klatki piersiowej (UKP).
  Tytuł angielski: Technics and methods of analgesic management after chest traumas.
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.41-42
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  180/190

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject : praca doktorska
  Autorzy: Ciesielski Jacek, Bachanek Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Lublinie
  Źródło: 2002, 84 k., [8] tabl. : il., bibliogr. 80 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20864

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  181/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej - wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy.
  Autorzy: Perendyk Jerzy, Laskus-Perendyk Agnieszka, Witer Grzegorz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 2 s.27-29, tab., bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady kwalifikacji pacjentów do wykonywania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym oraz niezbędne wymagania sprzętowe i lokalowe, aby można było prowadzić te zabiegi w warunkach prywatnej praktyki ambulatoryjnej.


  182/190

  Tytuł oryginału: Leczenie bólu w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Pyszkowska Jadwiga
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.23-24, 26, 29, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  183/190

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.205-208, 204, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  184/190

  Tytuł oryginału: Anestetyki miejscowe w praktyce stomatologicznej.
  Autorzy: Dziedzic Arkadiusz
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.58, 60, 62, tab.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  185/190

  Tytuł oryginału: Medycyna okołooperacyjna z perspektywy anestezjologa.
  Tytuł angielski: Perioperative medicine. The anaesthesiologist's perspective.
  Autorzy: Dick Wolfgang F.
  Opracowanie edytorskie: Sobczyński Paweł (Oprac.).
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.355-357, sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: "Medycyna okołooperacyjna" oznacza działania medyczne w odniesieniu do chorego chirurgicznego oraz chorych w stanie zagrożenia życia, ktore zaczynają się od okresu przygotowania przedoperacyjnego i trwają do późnego okresu pooperacyjnego. Działania zmierzające do utworzenia tego kierunku w medycynie uzasadnione są celami nadrzędnymi, do których należą: (1) konieczność uchronienia pacjenta of ryzyka niezgodności pomiędzy wynikami procedur diagnostycznych a działaniami leczniczymi okresu okołooperacyjnego oraz (2) koordynowanie wszelkich działań medycznych w wymienionym okresie. W aspekcie przestrzennym działania medyczne okresu okołooperacyjnego są w następujących miejscach szpitala: (1) poradnia anestezjologiczna (centrum oceny przedoperacyjnej), (2) pomieszczenie służące indukcji znieczulenia, (3) sala operacyjna, (4) oddział wybudzeniowy w obrębie bloku operacyjnego, (5) oddział intensywnej terapii, (6) sale oddziałów zabigowych, ktore są bjęte działaniami zespołu kontroli bolu pooperacyjnego. Wszystkie działania diagnostyczne i lecznicze okresu okołooperacyjnego mają również wymiar ekonomiczny. Charakteryzuje go konieczność redukcji kosztów diagnostyki i leczenia szpitalego chorych. Niezależnie od rozwiązywania problemów bieżących przedstawić można perspektywistyczne kierunki działania w obrębie medycyny okołooperacyjnej, do których należy głównie optymalizacja popstępowania przedoperacyjnego i przeprowadzenie pogłębionej analizy odległych skutków leczenia operacyjnego (follow-up).

  Streszczenie angielskie: "Periooperative Medicine" is a collective term which means medical activities directed towards surgical patients and other groups of critically ill patients and lasting from the preoperative preparation of the patient until the late postoperative period. Activities leading to the foundation of this branch of medicine are based on goals such as: (1) the need to protect the patient from incompatibilities between the results of diagnostic procedures and therapeutic interventions and (2) the co-ordination of any medical activities during this priod. The spatial aspects of perioperative medicine are situated in the following locations within the hospital: (1) the preoperative clinic, (2) induction room, (3) operating theatre, (4) recovery room, (5) intensive therapy unit, and (6) operative depertments in which an acute pain team is operating. There also economic aspects of all diagnostic and therapeutic interventions. These are characterised by the necessity to cut the costs of hospital treatment. Apart from sorting out the current problems there are some major issues to be solved in a longer perspective, such as preoperative management and in-depth follow-up surgical patients.


  186/190

  Tytuł oryginału: Ordynator w anestezjologii i intensywnej terapii wczoraj i dziś.
  Autorzy: Wołowska Laura
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.36-37, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  187/190

  Tytuł oryginału: Organizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego działalność na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
  Autorzy: Wołowicka Laura
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.38-39, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  188/190

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjenta znieczulonego jako miernik jakości opieki anestezjologicznej.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Trojanowska Iwona, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Torliński Tomasz, Wojewoda Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.44-45, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  189/190

  Tytuł oryginału: Znieczulenie dożylne sterowane stężeniem docelowym anestetyku - współczesny standard anestezjii.
  Autorzy: Mikstacki Adam, Rząsa Jadwiga, Knitter Tomasz, Kozierowski Tomasz, Ratomska-Apolinarska Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.48-49, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  190/190

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
  Autorzy: Trojanowska Iwona, Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Tamowicz Barbara, Stefańska-Wronka Karina
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: